Ανάλυση του Υδατικού Ισοζυγίου. Αναπλ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση του Υδατικού Ισοζυγίου. Αναπλ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή"

Transcript

1 Ανάλυση του Υδατικού Ισοζυγίου Αναπλ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή 1

2 Διαχείριση Υδατικών Πόρων Η Διαχείριση των Υδατικών Πόρων συνδέεται άρρηκτα με την Διαχείριση των Δικτύων ειδικά σε περιοχές με πρόβλημα επάρκειας ποσότητας και όχι τόσο ποιότητας νερού (Νότια vs. Βόρεια Ευρώπη, Νησιωτικές vs. Ηπειρωτικές περιοχές) Σε κάθε αστικό δίκτυο ύδρευσης υπάρχουν δύο κύριοι χρήστες: α) οι διαφόρων τύπων καταναλωτές και β) το ίδιο το δίκτυο (απώλειες νερού) Η ορθολογική διαχείριση των αστικών δικτύων οδηγεί στην εξοικονόμηση νερού που αποτελεί έμμεση διαχείριση της ζήτησης νερού και υποβοηθά την ορθολογική Διαχείριση Υδατικών Πόρων Η εξέλιξη της Διαχείρισης Δικτύων συνδέεται με την εξέλιξη της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Οι κυριότερες προσεγγίσεις είναι: Η Βιώσιμη (sustainable) Ανάπτυξη: αποσκοπεί στη διατήρηση κόστους ίσης 2 ευκαιρίας μεταξύ γενεών διατήρηση επιπέδου ζωής Η Αξιοβίωτη (worth-living) Ανάπτυξη: αποσκοπεί στην μείωση του κόστους ίσης ευκαιρίας επόμενων γενεών βελτίωση επιπέδου ζωής

3 Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης = Αντιμετώπιση του Μη Ανταποδοτικού Νερού (NRW) Το Μη Ανταποδοτικό = χαμένο νερό + χαμένη ενέργεια + χαμένα έσοδα Υπάρχει ένας υδατικός πόρος προς αξιοποίηση που ανέρχεται στο 25,6% του SIV Αν μειωθεί το NRW στις παγκοσμίως αποδεκτές τιμές (5-10%), τότε με την ποσότητα νερού που λαμβάνουμε σήμερα θα μπορεί να υδροδοτηθεί επιπλέον 21-27,7% πληθυσμού! Water Footprint (Υδατικό Αποτύπωμα) Ενέργεια Carbon Footprint (Ανθρακικό Αποτύπωμα): Μείωση των απωλειών νερού κατά 30% θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας κατά 20-30%

4 Δίκτυα Ύδρευσης Σύστημα διανομής νερού: σωληνώσεις μεταφοράς, διανομής και εξυπηρέτησης, δεξαμενές εξισορρόπησης και συμπληρωματικές αντλίες Στόχος δικτύου ύδρευσης: να παρέχει πόσιμο νερό, με επαρκή πίεση και ποσότητα στους πελάτες της - καταναλωτές 4

5 Αξιολόγηση Δικτύων Ύδρευσης Η Διαχείριση των διαρροών για πολλά χρόνια αποτελούσε μία μαύρη τρύπα Οι πρώτες προσπάθειες αξιολόγησης των Δικτύων Ύδρευσης πραγματοποιήθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία μετά την ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης το 1989 Η International Water Association (IWA) με την WaterLoss Task Force προχώρησε στην υιοθέτηση «κοινής ορολογίας» για την αξιολόγηση των δικτύων ύδρευσης Ανάπτυξη τυπικής διεθνούς ορολογίας για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου Ανάπτυξη δεικτών απόδοσης για διεθνείς συγκρίσεις 5

6 Το Διεθνές Πρότυπο Υδατικό Ισοζύγιο της IWA (Lambert et al., 1999) Τιμολογούμενη Τιμολογούμενη Μετρούμενη Κατανάλωση που (A8) αποδίδει έσοδα Κατανάλωση (A20=A8+A9) Κατανάλωση (A10=A8+A9) Τιμολογούμενη μη-μετρούμενη (A14=A10+A13) (A9) Μετρούμενη Κατανάλωση (A11) Κατανάλωση μη-μετρούμενη Μη (A13=A11+A12) Κατανάλωση Ανταποδοτικό Εισερχόμενο (A12) στο (NRW) Μη- Κατανάλωση δίκτυο Φαινόμενες (A21=A3-A20) (A3) Απώλειες (A16) Απώλειες (A18=A16+A17) Λάθη Μετρητών Νερού / Μετρήσεων (A15=A3-A14) (A17) Πραγματικές Απώλεις (A19=A15-A18) Farley & Trow,

7 Ανάλυση των συστατικών του Υδατικού Ισοζυγίου Εισερχόμενο στο Δίκτυο (A3) Κατανάλωση (A14=A10+A13) Απώλειες Νερού (A15=A3-A14) Τιμολογούμενη Κατανάλωση (A10=A8+A9) Μη- Τιμολογούμενη Κατανάλωση (A13=A11+A12) Φαινόμενες Απώλειες Νερού (A18=A16+A17) Πραγματικές Απώλειες Νερού (A19=A15-A18) Εισερχόμενο νερό στο δίκτυο: ο εισερχόμενος όγκος στο σύστημα παροχής νερού είτε από ίδιους υδατικούς πόρους ή από εισαγόμενο νερό στο σύστημα. κατανάλωση: ο ετήσιος όγκος μετρούμενου ή/και μη-μετρούμενου νερού που λαμβάνουν οι εξουσιοδοτημένοι πελάτες, ο παροχέας του νερού και άλλοι οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να παίρνουν νερό. Τιμολογούμενη Κατανάλωση: μέρος της εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης που τιμολογείται και παράγει έσοδα. 7

8 Τιμολογούμενη Κατανάλωση (A10=A8+A9) Τιμολογούμενη Μετρούμενη Κατανάλωση (A8) Τιμολογούμενη μη- Μετρούμενη Κατανάλωση (A9) Ανταποδοτικό (A20=A8+A9) Τιμολογούμενη Μετρούμενη Κατανάλωση: η μετρούμενη κατανάλωση που τιμολογείται. Περιλαμβάνει όλους τους καταναλωτές, οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς και το νερό που μεταφέρεται εκτός των λειτουργικών συνόρων (νερό που εξάγεται) το οποίο μετριέται και τιμολογείται. Τιμολογούμενη μη-μετρούμενη Κατανάλωση: όλη η τιμολογούμενη κατανάλωση η οποία υπολογίζεται με βάση εκτιμήσεις αλλά δεν μετριέται. Αυτή μπορεί να είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, για παράδειγμα εκτίμηση κατανάλωσης όταν κάποιος μετρητής είναι εκτός λειτουργίας. Σε συστήματα που δεν υπάρχει σύστημα μέτρησης της κατανάλωσης αυτό το ποσό είναι σημαντικό. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται και το εξαγόμενο νερό που τιμολογείται αλλά δεν μετριέται. Ανταποδοτικό. Αποτελείται από τα συστατικά της ς Κατανάλωσης που τιμολογούνται και παράγουν έσοδα 8

9 Κατανάλωση (A13=A11+A12) Μετρούμενη Κατανάλωση (A11) μη-μετρούμενη Κατανάλωση (A12) Μετρούμενη Κατανάλωση: η μετρούμενη κατανάλωση που για διάφορους λόγους δεν τιμολογείται. Μπορεί για παράδειγμα να περιλαμβάνει μετρούμενη κατανάλωση από την ίδια την εταιρεία ύδρευσης ή νερό που παρέχεται σε ιδρύματα δωρεάν συμπεριλαμβανομένου του εξαγόμενου νερού που μετριέται αλλά δεν τιμολογείται. μη-μετρούμενη Κατανάλωση: οποιοδήποτε είδος εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης το οποίο ούτε τιμολογείται ούτε μετριέται. Αυτό το συστατικό του υδατικού ισοζυγίου περιλαμβάνει κατάσβεση πυρκαγιών, πλύσιμο αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθαρισμό δρόμων, προστασία από πάγο κλπ. Σε μία εταιρεία ύδρευσης που λειτουργεί καλά αυτό το συστατικό είναι μικρό και συνήθως υπερεκτιμάται. Κατανάλωση: μέρος της ς κατανάλωσης που είναι νόμιμη αλλά δεν τιμολογείται και άρα δεν παράγει έσοδα. 9

10 Φαινόμενες Απώλειες Νερού (A18=A16+A17) Μη- Κατανάλωση (A16) Σφάλματα Μετρητών / Μετρήσεων (A17) Οι Φαινόμενες απώλειες: μη-εξουσιοδοτημένη κατανάλωση (κλοπή ή παράνομη χρήση) και όλοι οι τύποι ανακριβειών στις μετρήσεις. Μη Κατανάλωση: οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση νερού. Μπορεί να περιλαμβάνει παράνομη αφαίρεση του νερού από κρουνούς, παράνομες συνδέσεις, παρακάμψεις στους μετρητές των καταναλωτών ή επεμβάσεις στους μετρητές. Λάθη μετρητών / μετρήσεων: οι εμφανείς απώλειες που προκαλούνται από σφάλματα και ανακρίβειες στους μετρητές των καταναλωτών και σφάλματα στην καταγραφή και επεξεργασία των μετρήσεων. 10

11 Πραγματικές Απώλειες (A19=A15-A18) Πραγματικές απώλειες σε αγωγούς κύριους αγωγούς μη επεξεργασμένου νερού και στις μονάδες επεξεργασίας Διαρροές σε αγωγούς μεταφοράς ή/και διανομής Διαρροές και υπερχειλίσεις στις δεξαμενές αποθήκευσης νερού μεταφοράς ή/και διανομής Διαρροές σε συνδέσεις αγωγών καταναλωτών μέχρι το σημείο μέτρησης Οι Πραγματικές Απώλειες είναι οι ετήσιοι όγκοι νερού που χάνονται μέσω όλων των τύπων των διαρροών, των θραύσεων και των υπερχειλίσεων στους κύριους αγωγούς, τις δεξαμενές και τις συνδέσεις των καταναλωτών μέχρι το σημείο των μετρητών των καταναλωτών. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν μετρητές στους καταναλωτές είναι το πρώτο σημείο χρήσης μέσα στην ιδιοκτησία. Διαρροές στους αγωγούς μεταφοράς και διανομής: το νερό που χάνεται από διαρροές και θραύσεις των αγωγών. Αυτές μπορεί να είναι μικρές διαρροές οι οποίες ακόμη δεν έχουν αναφερθεί ή μεγάλες θραύσεις αγωγών οι οποίες έχουν αναφερθεί και επισκευαστεί αλλά διέρρεαν για ένα διάστημα πριν την επισκευή τους. Διαρροές και Υπερχειλίσεις σε δεξαμενές αποθήκευσης της εταιρείας: το νερό που χάνεται από διαρροές των δεξαμενών αποθήκευσης ή υπερχειλίσεις οι οποίες για παράδειγμα συνέβησαν λόγω λειτουργικών ή τεχνικών προβλημάτων. Διαρροές στις συνδέσεις των καταναλωτών μέχρι το σημείο του μετρητή: στο νερό που χάνεται από διαρροές στις συνδέσεις των καταναλωτών από το σημείο σύνδεσης μέχρι το σημείο της χρήσης από τον πελάτη. Στα μετρούμενα συστήματα αυτό είναι ο μετρητής του πελάτη, ενώ στα μη-μετρούμενα συστήματα αυτό είναι το πρώτο σημείο χρήσης μέσα στην ιδιοκτησία. Αυτές οι διαρροές μπορεί να αναφέρονται όταν είναι θραύσεις αλλά συνήθως είναι μικρές διαρροές οι οποίες δεν εμφανίζονται και διαρρέουν για μεγάλα 11 διαστήματα (συχνά και χρόνια).

12 Τιμολογούμενη Τιμολογούμενη Μετρούμενη Κατανάλωση που (A8) αποδίδει έσοδα Κατανάλω ση (A20=A8+A9) Κατανάλω ση (A10=A8+A9) Τιμολογούμενη μη-μετρούμενη (A14=A10+A13) (A9) Μετρούμενη Κατανάλωση (A11) Κατανάλω ση μη-μετρούμενη Μη (A13=A11+A12) Κατανάλω ση Ανταποδοτικό Εισερχόμενο (A12) στο (NRW) Μη- Κατανάλωση δίκτυο Φαινόμενες (A21=A3-A20) (A3) Απώ λειες (A16) Απώλειες (A18=A16+A17) Λάθη Μετρητών Νερού / Μετρήσεων (A15=A3-A14) (A17) Πραγματικές Απώ λεις (A19=A15-A18) Μη ανταποδοτικό νερό (Non-Revenue Water NRW): η διαφορά μεταξύ του εισερχόμενου όγκου του νερού στο σύστημα και της τιμολογούμενης εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης. Αφορά τα συστατικά του υδατικού ισοζυγίου που δεν τιμολογούνται και δεν παράγουν έσοδα. Το NRW αποτελείται από: Μη-τιμολογούμενη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση Απώλειες νερού Απώλειες νερού: η διαφορά μεταξύ του εισερχόμενου όγκου του νερού στο σύστημα και της εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης και αποτελείται από τις εμφανείς απώλειες και τις πραγματικές απώλειες. 12

13 Τροποποιημένο Υδατικό Ισοζύγιο (McKenzie et al., 2007) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (McKenzie) Τιμολογούμενη Μετρούμενη Κατανάλωση Μηδενικής Τιμολογούμενη χρέωσης (Free basic) Με Χρέωση Χρήσης Κατανάλωση Κατανάλωση ιμολογούμενη μη-μετρούμενη Κατανάλωσ(Recovered Revenue) Τιμολογούμενο χωρίς είσπραξη (Non-Recovered Ετήσιο η-τιμολογούμενη Μετρούμενη Κατανάλωση Εισερχόμενο στο Κατανάλωση -Τιμολογούμενη μη-μετρούμενη Κατανάλω Μη Ανταποδοτικό Δίκτυο Φ ανερές Μη- Κατανάλωση Απώλειες Απώλειες Νερού Λάθη Μετρητών / Μετρήσεων Πραγματικές Απώλειες Πρόταση τροποποιημένου Υδατικού Ισοζυγίου για να χρησιμοποιηθεί σε αναπτυσσόμενες χώρες. Το τιμολογούμενο νερό αποτελείται από τα συστατικά: Μηδενική Χρέωση: τιμολογούμενο νερό που χρεώνεται σε μηδενική τιμή Με χρέωση χρήσης: τιμολογείται και πληρώνεται από τους καταναλωτές Τιμολογούμενο χωρίς είσπραξη: θεωρείται τιμολογημένο σε πελάτες αλλά 13 δεν υπάρχει πιθανότητα είσπραξης

14 Νέα Τροποποίηση Υδατικού Ισοζυγίου (Kanakoudis & Tsitsifli, 2010) Τιμολογούμενη Τιμολογούμενη Μετρούμενη Κατανάλωση που που αποδίδει έσοδα (A8) αποδίδει έσοδα και δεν εισπράττεται Κατανάλωση (A20=A8+A9) (A24=A20-A23) Κατανάλωση (A10=A8+A9) Τιμολογούμενη μη-μετρούμενη που δεν εισπράττεται (A14=A10+A13) (A9) A23 Μετρούμενη Κατανάλωση (A11) Κατανάλωση μη-μετρούμενη Μη (A13=A11+A12) Κατανάλωση Ανταποδοτικό Λογιστικό Εισερχόμενο (A12) Μη Ανταποδοτικό (NRW) Μη- Κατανάλωση Στο Δίκτυο Φαινόμενες (A21=A3-A20) (A26=A21-A24) (A3) Απώλειες (A16) Απώλειες (A18=A16+A17) Λάθη Μετρητών Νερού / Μετρήσεων (A15=A3-A14) (A17) Διαφορά Παγίου: Πραγματικές Απώλεις (A19=A15-A18) Πραγματικές Απώλειες που αποδίδουν έσοδα (Διαφορά Παγίου) A25 όγκος νερού που τιμολογείται μείον τον όγκο του νερού που καταναλώνεται (μετριέται) Ισοδύναμος όγκος νερού που αντιστοιχεί στο πάγιο όταν αυτό χρεώνεται σε αξία, π.χ. 17 το τετράμηνο 14 Είναι στην πραγματικότητα όγκος νερού που χρεώνεται αλλά ΔΕΝ καταναλώνεται

15 Υπολογισμός Υδατικού Ισοζυγίου Βήματα Τιμολογούμενη Τιμολογούμενη Μετρούμενη Κατανάλωση που που αποδίδει έσοδα (A8) αποδίδει έσοδα και εισπράττεται Κατανάλωση (A20=A8+A9) (A24=A20-A23) Κατανάλωση (A10=A8+A9) Τιμολογούμενη μη-μετρούμενη που δεν εισπράττεται (A14=A10+A13) (A9) A23 Μετρούμενη Κατανάλωση (A11) Κατανάλωση μη-μετρούμενη Μη (A13=A11+A12) Κατανάλωση Ανταποδοτικό Λογιστικό Εισερχόμενο (A12) Μη Ανταποδοτικό (NRW) Μη- Κατανάλωση Στο Δίκτυο Φαινόμενες (A21=A3-A20) (A26=A21-A24) (A3) Απώλειες (A16) Απώλειες (A18=A16+A17) Λάθη Μετρητών Νερού / Μετρήσεων (A15=A3-A14) (A17) Πραγματικές Απώλεις (A19=A15-A18) Πραγματικές Απώλειες που αποδίδουν έσοδα (Διαφορά Παγίου) A25 Βήμα 1 Βήμα 2 Προσδιορισμός του Εισερχόμενου Νερού στο δίκτυο ύδρευσης - εισαγωγή στο A3 Προσδιορισμός της Τιμολογούμενης Μετρούμενης Κατανάλωσης εισαγωγή στο Α8 Προσδιορισμός της Τιμολογούμενης μη μετρούμενης κατανάλωσης εισαγωγή στο A9. Υπολογισμός της Τιμολογούμενης ς Κατανάλωσης (A10=A8+A9) Υπολογισμός του Ανταποδοτικού Νερού A20=A8+A9 Βήμα 3 Υπολογισμός του Μη Ανταποδοτικού Νερού - NRW A21=A3-A20 15

16 Υπολογισμός Υδατικού Ισοζυγίου - Βήματα Τιμολογούμενη Τιμολογούμενη Μετρούμενη Κατανάλωση που που αποδίδει έσοδα (A8) αποδίδει έσοδα και εισπράττεται Κατανάλωση (A20=A8+A9) (A24=A20-A23) Κατανάλωση (A10=A8+A9) Τιμολογούμενη μη-μετρούμενη που δεν εισπράττεται (A14=A10+A13) (A9) A23 Μετρούμενη Κατανάλωση (A11) Κατανάλωση μη-μετρούμενη Μη (A13=A11+A12) Κατανάλωση Ανταποδοτικό Λογιστικό Εισερχόμενο (A12) Μη Ανταποδοτικό (NRW) Μη- Κατανάλωση Στο Δίκτυο Φαινόμενες (A21=A3-A20) (A26=A21-A24) (A3) Απώλειες (A16) Απώλειες (A18=A16+A17) Λάθη Μετρητών Νερού / Μετρήσεων (A15=A3-A14) (A17) Βήμα 4 Πραγματικές Απώλεις (A19=A15-A18) Πραγματικές Απώλειες που αποδίδουν έσοδα (Διαφορά Παγίου) A25 Προσδιορισμός της Μη Τιμολογούμενης Μετρούμενης Κατανάλωσης εισαγωγή στο Α11 Προσδιορισμός της Μη μετρούμενης Κατανάλωσης - εισαγωγή στο A12 Υπολογισμός της Μη Τιμολογούμενης ς Κατανάλωσης, A13=A11+A12 Βήμα 5 Υπολογισμός της ς Κατανάλωσης, A14=A10+A13 Βήμα 6 Υπολογισμός των Απωλειών Νερού, A15=A3-A14 16

17 Βήμα 7 Βήμα 8 Βήμα 9 Βήμα 10 Υπολογισμός Υδατικού Ισοζυγίου - Βήματα Εκτίμηση της Μη ς Κατανάλωσης εισαγωγή στο Α16 Εκτίμηση των Ανακριβειών των Μετρητών εισαγωγή στο A17. Υπολογισμός των Φαινόμενων Απωλειών, A18=A16+A17 Υπολογισμός των Πραγματικών Απωλειών, A19=A15-A18 Εκτίμηση των συστατικών των Πραγματικών Απωλειών Ορισμός της Διαφοράς Παγίου εισαγωγή στο A23 Υπολογισμός του Λογιστικού NRW, A26=A21-A25 Τιμολογούμενη Τιμολογούμενη Μετρούμενη Κατανάλωση που που αποδίδει έσοδα (A8) αποδίδει έσοδα και εισπράττεται Κατανάλωση (A20=A8+A9) (A24=A20-A23) Κατανάλωση (A10=A8+A9) Τιμολογούμενη μη-μετρούμενη που δεν εισπράττεται (A14=A10+A13) (A9) A23 Μετρούμενη Κατανάλωση (A11) Κατανάλωση μη-μετρούμενη Μη (A13=A11+A12) Κατανάλωση Ανταποδοτικό Λογιστικό Εισερχόμενο (A12) Μη Ανταποδοτικό (NRW) Μη- Κατανάλωση Στο Δίκτυο (A21=A3-A20) (A26=A21-A24) (A3) Απώλειες (A16) Απώλειες (A18=A16+A17) Λάθη Μετρητών Νερού / Μετρήσεων (A15=A3-A14) (A17) Πραγματικές Απώλεις (A19=A15-A18) Πραγματικές Απώλειες που αποδίδουν έσοδα (Διαφορά Παγίου) A25 Βήμα 11 Προσδιορισμός του Νερού που δεν εισπράττεται, Α23. Υπολογισμός του Νερού που Αποδίδει Έσοδα και εισπράττεται, Α24=Α20-Α23 17

18 Υπολογισμός του Υδατικού Ισοζυγίου και των Πραγματικών Απωλειών Μεθοδολογία υπολογισμού από πάνω προς τα κάτω (top-down approach) Οι πραγματικές απώλειες προκύπτουν από τα συστατικά του ισοζυγίου Δεν προκύπτουν οι αιτίες των πραγματικών απωλειών Μεθοδολογία υπολογισμού από κάτω προς τα πάνω (bottom-up approach) Ανάλυση νυχτερινών ροών Πλεονέκτημα: προτεραιότητα στις αιτίες των μεγαλύτερων διαρροών Μεθοδολογία Ανάλυσης Συστατικών των Πραγματικών Απωλειών Διαρροές στους κύριους αγωγούς και τους αγωγούς διανομής Διαρροές και υπερχειλίσεις δεξαμενών Διαρροές στις συνδέσεις των καταναλωτών μέχρι το σημείο του υδρομέτρου

19 Βιβλιογραφία Lambert, A., Brown, T., Takizawa, M., & Weimer, D. (1999). A Review of Performance Indicators for Real Losses from Water Supply Systems. Journal of Water Supply: Research & Technology- AQUA, 48(6), Farley, M., & Trow, S. (2003). Losses in water distribution networks. London: IWA Publishing. McKenzie, R., Seago, C., & Liemberger, R. (2007). Benchmarking of Losses from potable water reticulation systems-results from IWA Task Team. Proceedings of the IWA International Conference WaterLoss 2007, 1, , Bucharest, Romania Kanakoudis, V., & Tsitsifli, S. (2010). Water volume vs. revenues oriented water balance calculation for urban water networks: the Minimum Charge Difference component makes a difference!. Proceedings of the International Conference Water Loss 2010, Sao Paolo, Brazil.

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 3:Μεθοδολογία Αξιολόγησης Αστικών Δικτύων Ύδρευσης Το Υδατικό Ισοζύγιο

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 3:Μεθοδολογία Αξιολόγησης Αστικών Δικτύων Ύδρευσης Το Υδατικό Ισοζύγιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 3:Μεθοδολογία Αξιολόγησης Αστικών Δικτύων Ύδρευσης Το Υδατικό Ισοζύγιο Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 4:Τροποποιήσεις του Υδατικού Ισοζυγίου

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 4:Τροποποιήσεις του Υδατικού Ισοζυγίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 4: Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Κατανόηση της αναγκαιότητας τροποποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Διαφοράς Παγίου στην αντιμετώπιση του Μη Ανταποδοτικού Νερού. Αναπλ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ο ρόλος της Διαφοράς Παγίου στην αντιμετώπιση του Μη Ανταποδοτικού Νερού. Αναπλ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ο ρόλος της Διαφοράς Παγίου στην αντιμετώπιση του Μη Ανταποδοτικού Νερού Αναπλ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή 1 2η Τροποποίηση Υδατικού Ισοζυγίου Ογκομετρικό & Πλήρως Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Μεθοδολογία Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Το Υδατικό Ισοζύγιο

Κεφάλαιο 2. Μεθοδολογία Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Το Υδατικό Ισοζύγιο Κεφάλαιο 2. Μεθοδολογία Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Το Υδατικό Ισοζύγιο Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της μεθοδολογίας για τη Διαχείριση των Δικτύων Ύδρευσης. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Εφαρμογές της Ολοκληρωμένης Μεθοδολογίας Διαχείρισης των Αστικών Δικτύων Ύδρευσης

Κεφάλαιο 10. Εφαρμογές της Ολοκληρωμένης Μεθοδολογίας Διαχείρισης των Αστικών Δικτύων Ύδρευσης Κεφάλαιο 1. Εφαρμογές της Ολοκληρωμένης Μεθοδολογίας Διαχείρισης των Αστικών Δικτύων Ύδρευσης Σύνοψη Το τελευταίο κεφάλαιο του συγγράμματος στοχεύει στην παρουσίαση κάποιων ενδεικτικών εφαρμογών της ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αντιμετώπιση του Μη Ανταποδοτικού Νερού

Κεφάλαιο 5. Αντιμετώπιση του Μη Ανταποδοτικού Νερού Κεφάλαιο 5. Αντιμετώπιση του Μη Ανταποδοτικού Νερού Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα οφέλη από τη μείωση Μη Ανταποδοτικού Νερού, καθώς και τα βασικά συστατικά στοιχεία του. Από εμπειρικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 1:Διαχείριση Υδροδοτικών Συστημάτων Εισαγωγή

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 1:Διαχείριση Υδροδοτικών Συστημάτων Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 1:Διαχείριση Υδροδοτικών Συστημάτων Εισαγωγή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 8:Μεθοδολογία Εκτίμησης Μη Ανταποδοτικού Νερού

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 8:Μεθοδολογία Εκτίμησης Μη Ανταποδοτικού Νερού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 8:Μεθοδολογία Εκτίμησης Μη Ανταποδοτικού Νερού Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία εφαρμογής μεθοδολογίας της IWA για τη μείωση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης

Εμπειρία εφαρμογής μεθοδολογίας της IWA για τη μείωση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης Εμπειρία εφαρμογής μεθοδολογίας της IWA για τη μείωση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης Πάμπος Χαραλάμπους τ. Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών, Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού π. Πρόεδρος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Απόδοσης. Αναπλ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Δείκτες Απόδοσης. Αναπλ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Δείκτες Απόδοσης Αναπλ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Κρίσιμο 1 ο βήμα: Αξιόπιστη Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου & της βέλτιστης λύσης επέμβασης Στόχοι: Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 9:Μεθοδολογία Αντιμετώπισης Μη Ανταποδοτικού Νερού Μη Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 9:Μεθοδολογία Αντιμετώπισης Μη Ανταποδοτικού Νερού Μη Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 9:Μεθοδολογία Αντιμετώπισης Μη Ανταποδοτικού Νερού Μη Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Αξιολόγησης Επιπέδου Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης. Αναπλ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εργαλεία Αξιολόγησης Επιπέδου Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης. Αναπλ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εργαλεία Αξιολόγησης Επιπέδου Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης Αναπλ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή 1 BENCHLEAK (McKenzie & Lambert, 2002) Το πρώτο software που χρησιμοποιήθηκε για την

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογή Υδατικού Ισοζυγίου και δεικτών απόδοσης δικτύων Δ.Ε.Υ.Α, σύμφωνα με τα πρότυπα της IWA»

«Εφαρμογή Υδατικού Ισοζυγίου και δεικτών απόδοσης δικτύων Δ.Ε.Υ.Α, σύμφωνα με τα πρότυπα της IWA» «Εφαρμογή Υδατικού Ισοζυγίου και δεικτών απόδοσης δικτύων Δ.Ε.Υ.Α, σύμφωνα με τα πρότυπα της IWA» Τεχνική Επιτροπή ΕΔΕΥΑ Σαββοργινάκης Δημήτρης Διευθ. Υπηρ. Διαχ. Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Λάρισας Αθήνα Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Το Μη Ανταποδοτικό Νερό. Επικ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Το Μη Ανταποδοτικό Νερό. Επικ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Το Μη Ανταποδοτικό Νερό Επικ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Μη Ανταποδοτικό Νερό: ο φαύλος κύκλος και ο θετικός κύκλος Οι δαπάνες επικεντρώνονται στις μετρήσεις αυξάνοντας τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του υδατικού ισοζυγίου και των δεικτών αξιολόγησης στη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης. Παρουσίαση: Ειρήνη Καραθανάση

Η χρήση του υδατικού ισοζυγίου και των δεικτών αξιολόγησης στη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης. Παρουσίαση: Ειρήνη Καραθανάση Η χρήση του υδατικού ισοζυγίου και των δεικτών αξιολόγησης στη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης Παρουσίαση: Ειρήνη Καραθανάση 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Υδατικό Ισοζύγιο 3. Ανάλυση νυκτερινής παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙΙ ΜΕΙΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Επιβλέπων: Βασίλης Κανακούδης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 6:Νέοι Δείκτες Αξιολόγησης

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 6:Νέοι Δείκτες Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 6: Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Εισαγωγή στην έννοια των νέων δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων

Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων Ε.ΥΔ.Α.Π. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Φαινόμενων Απωλειών. Επικ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Αντιμετώπιση Φαινόμενων Απωλειών. Επικ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Αντιμετώπιση Φαινόμενων Απωλειών Επικ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Παρουσίαση των βημάτων προς την κατεύθυνση της αξιόπιστης διαχείρισης των συστημάτων παροχής νερού Εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

LAYMAN REPORT WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu)

LAYMAN REPORT WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu) WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu) LAYMAN REPORT Επικεφαλής Εταίρος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 12:Προσομοίωση Υδραυλικής Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 12:Προσομοίωση Υδραυλικής Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 12:Προσομοίωση Υδραυλικής Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα πλαίσια του έργου «WATERLOSS MED Project: Management of water losses in a drinking water supply system» Α.Π.Θ. / Τμήμα Χημείας (Επικεφαλής Εταίρος του έργου WATERLOSS) Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση του Μη Ανταποδοτικού Νερού με τη χρήση Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων

Κεφάλαιο 9. Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση του Μη Ανταποδοτικού Νερού με τη χρήση Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων Κεφάλαιο 9. Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση του Μη Ανταποδοτικού Νερού με τη χρήση Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται μία ολοκληρωμένη προσέγγιση αξιολόγησης των δικτυών

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία εφαρμογή δεικτών απόδοσης δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε.Υ.Α. Διαβάθμιση Προτεραιοτήτων

Ενιαία εφαρμογή δεικτών απόδοσης δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε.Υ.Α. Διαβάθμιση Προτεραιοτήτων Ενιαία εφαρμογή δεικτών απόδοσης δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε.Υ.Α. Διαβάθμιση Προτεραιοτήτων Σαββοργινάκης Δημήτρης Δ/ντής Υπηρ. Διαχ. Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας Σημερινή κατάσταση στις Δ.Ε.Υ.Α 1. Επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

LAYMAN REPORT WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu)

LAYMAN REPORT WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu) WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu) LAYMAN REPORT Επικεφαλής Εταίρος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εταίρος: Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 5:Οι Δείκτες Αξιολόγησης

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 5:Οι Δείκτες Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 5: Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Κατανόηση και εξοικίωση με τους αρχικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις

Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις Μεγέθη σχεδιασμού υδρευτικών έργων Ταμιευτήρας Μηνιαίες υδατικές ανάγκες Μέση παροχή ημέρας αιχμής Υδατικές ανάγκες ημέρας αιχμής, χρονική κατανομή εισροών-εκροών Δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 13:Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διαχείρισης Υδροδοτικών Συστημάτων

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 13:Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διαχείρισης Υδροδοτικών Συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 13:Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διαχείρισης Υδροδοτικών Συστημάτων Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Υδρευτικές καταναλώσεις Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 9: Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σύγχρονες προσεγγίσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Οι Δείκτες Αξιολόγησης

Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Οι Δείκτες Αξιολόγησης Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Οι Δείκτες Αξιολόγησης Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται οι Δείκτες Αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα ύδρευσης. Συγκεκριμένα, αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ένας Οδηγός για την στρατηγική αντιμετώπιση απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης ΜΕΡΟΣ 1 Το έργο PROWAT έχει συν-χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

International Conference. WIN 4 LIFE Tinos Island, Greece 19 to 21 September 2013

International Conference. WIN 4 LIFE Tinos Island, Greece 19 to 21 September 2013 International Conference WIN 4 LIFE Tinos Island, Greece 19 to 21 September 2013 Ο δρόμος του νερού από την μονάδα αφαλάτωσης προς τον τελικό καταναλωτή Παπαδάκης Κων/νος Μηχανολόγος Μηχανικός M.S.c Τήνος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Πραγματικών Απωλειών. Επικ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Αντιμετώπιση Πραγματικών Απωλειών. Επικ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Αντιμετώπιση Πραγματικών Απωλειών Επικ. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Μείωση Πραγματικών Απωλειών - Πυλώνες Farley & Trow, 2003 2 Διαχείριση της Πίεσης (Pressure management) Η διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 11:Μεθοδολογία Αντιμετώπισης Πραγματικών Απωλειών

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 11:Μεθοδολογία Αντιμετώπισης Πραγματικών Απωλειών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 11:Μεθοδολογία Αντιμετώπισης Πραγματικών Απωλειών Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 11:Νέες Μορφές Χρηματοδότησης Έργων Διαχείρισης Αστικού Νερού Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 10: Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αξία και τιμή του νερού Άρα η αξία του νερού καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 10:Μεθοδολογία Αντιμετώπισης Φαινόμενων Απωλειών

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 10:Μεθοδολογία Αντιμετώπισης Φαινόμενων Απωλειών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 10:Μεθοδολογία Αντιμετώπισης Φαινόμενων Απωλειών Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ Μιχαηλίδης Δημήτρης Λεμεσός 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά Υδραυλικά Έργα:

Αστικά Υδραυλικά Έργα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα: Η αστική ζήτηση και η διαχείρισή της Χρήστος Μακρόπουλος cmakro@mail.ntua.gr Τι είναι η αστική ζήτηση; Τι κάνατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύου Ύδρευσης

Διαχείριση Δικτύου Ύδρευσης Ε.ΥΔ.Α.Π. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Διαχείριση Δικτύου Ύδρευσης Κωνσταντίνα Σταυρούλια Διευθύντρια Δικτύου Ύδρευσης Πολιτικός Μηχανικός Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε παγκόσµιο επίπεδο. Συγχρόνως, από την χρήση ενέργειας αποβάλλονται διάφοροι ρύποι που προκαλούν προβλήµατα αέριας ρύπανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

"Εφαρμογή βασικών δεικτών απόδοσης της IWA στο δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ"

Εφαρμογή βασικών δεικτών απόδοσης της IWA στο δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ "Εφαρμογή βασικών δεικτών απόδοσης της IWA στο δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ" Σπάχος Θωμάς, υδρογεωλόγος Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, Δ.Ε.Δ.Υ. Τμήμα Λειτ-Συντ & Επισκ Γεωτρ Αντλ. Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Δ.Ε.Υ.Α ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ε.Δ.Ε.Υ.Α ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1 Ε.Δ.Ε.Υ.Α ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Διαβάθμιση προτεραιοτήτων για ενιαία εφαρμογή δεικτών απόδοσης δικτύων ύδρευσης στις ΔΕΥΑ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ» ΛΑΡΙΣΑ 7-8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλώσεις. Π. Σιδηρόπουλος. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.

Καταναλώσεις. Π. Σιδηρόπουλος. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. Καταναλώσεις Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Πρόβλεψη κατανάλωσης νερού: Τόπος περιοχή (κλίμα, τοπολογία, επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων

Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων Γενικές παρατηρήσεις Σκοπός των έργων ύδρευσης είναι η εξασφάλιση του απαιτούμενου νερού, σε επαρκή ποσότητα και κατάλληλη ποιότητα, και η μεταφορά και διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Το Μη Ανταποδοτικό Νερό: τα κύρια συστατικά του

Κεφάλαιο 4. Το Μη Ανταποδοτικό Νερό: τα κύρια συστατικά του Κεφάλαιο 4. Το Μη Ανταποδοτικό Νερό: τα κύρια συστατικά του Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται αναλυτικά τα τρία συστατικά στοιχεία του Μη Ανταποδοτικού Νερού και συγκεκριμένα, η μη τιμολογούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ελπίδα Κολοκυθά- Αναπλ. καθηγήτρια Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1 η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Διαχείρισης OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Α. Τορτοπίδης, Γ. Κοτζαγιώργης, Α. Καλλιγοσφύρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (NON-REVENUE WATER)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (NON-REVENUE WATER) ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (NON-REVENUE WATER) Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΣΥΛ) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΟΔΟΣ Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Δικτύων Ύδρευσης

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Δικτύων Ύδρευσης ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ Δρ. Χημικός Μηχανικός Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Δικτύων Ύδρευσης 1 Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Smart Water Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2014 Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Δικτύων ύδρευσης Εξοικονόμηση ενέργειας

Ημερίδα Smart Water Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2014 Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Δικτύων ύδρευσης Εξοικονόμηση ενέργειας Ημερίδα Smart Water Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2014 Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Δικτύων ύδρευσης Εξοικονόμηση ενέργειας ΕΚΤΑΣΗ :335 τετ.χλμ. Ημερίδα Smart Water - Μήκος Δικτύου Ύδρευσης 1050 Οκτωβρίου 2014 χλμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Αντιμετώπιση των Φαινόμενων Απωλειών

Κεφάλαιο 6. Αντιμετώπιση των Φαινόμενων Απωλειών Κεφάλαιο 6. Αντιμετώπιση των Φαινόμενων Απωλειών Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες και τα μέτρα αντιμετώπισης των Φαινόμενων Απωλειών. Η ανάλυση γίνεται για κάθε συστατικό τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΖΑΧΙΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Phd

ΑΝΝΑ ΖΑΧΙΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Phd ΑΝΝΑ ΖΑΧΙΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΘ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Phd ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Η αέναη επανάληψη του φυσικού κύκλου του νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Σύμφωνα με το άρθρο 9, 1 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη αξιολογούν "το βαθμό ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΩ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΩ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

: Τσιτσιφλή Σταυρούλα του Αντωνίου και της Ζωής

: Τσιτσιφλή Σταυρούλα του Αντωνίου και της Ζωής ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Χημικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Παν. Δυτικής Μακεδονίας Ρούσβελτ 24, 412 22 Λάρισα, +30 2410 531397, 6932 306314 +30 2410 531397 e-mail: tsitsifli@civ.uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού «Το Gr-RAC πάει σχολείο...» Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΝΕΡΟ Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση πάνελ θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς

Υπολογισμός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση πάνελ θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 273.062.075 ΟΤΑ Α βαθμού Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δράσεις προς χρηματοδότηση : Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού

Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού Αγάθη Χατζηπαντελή Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ρβ Το νερό είναι ζωή Το

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση νερού και διαφήμιση

Εξοικονόμηση νερού και διαφήμιση Α Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική εργασία Β τετραμήνου Το Νερό στη Φύση Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Γλέζου Κατερίνα - Δρίλλια Αθανασία Εξοικονόμηση νερού και διαφήμιση Ομάδα «Σταγόνα ζωής» ΜΕΛΗ: ΔΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφές Γεωμετρικό μοντέλο Γραμμικό μοντέλο

Απογραφές Γεωμετρικό μοντέλο Γραμμικό μοντέλο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση ΔΕ1: Εκτίμηση παροχών σχεδιασμού έργων υδροδότησης οικισμού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Volterra ΑΕ Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, Μαρούσι Μέλος του Ομίλου Σελίδα 1 από 12 I. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ V 21 Το πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η έννοια και πως ορίζεται το πλεόνασμα του καταναλωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Dipl, MSc, Οικονομικά Περιβάλλοντος MLitt. Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω4ΡΧΟΛΖΛ-ΜΞΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω4ΡΧΟΛΖΛ-ΜΞΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω4ΡΧΟΛΖΛ-ΜΞΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 2/01-03-2016 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 22/2016 Θέμα: «Συμμετοχή της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ολοκληρωμένα πακέτα επιχειρησιακών εφαρμογών, που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 32

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 32 412 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 128/2014 Αρ. 4764, 28.2.2014 Αριθμός 128 Οι περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών Ανάκτησης Κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος Κανονισμοί του 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E5: Τροφοδοσία µονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» «Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» Δρ. Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας

Κεφάλαιο 3: Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας Κεφάλαιο 3: Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας Τοπογραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 0 20 40 km Μέση ετήσια βροχή (mm) 301-400 401-600 601-800 801-1000 1001-1200 1201-1400 1401-1600 1601-1800 1801-1908

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011 Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική Νοέμβριος 2011 1 Σύγχρονη Φιλοσοφία, Δυναμική Αποστολή H Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΠΑ Αττικής) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2001 και είναι ο αποκλειστικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη Διαχείριση των Δικτύων Ύδρευσης Προσδιορισμός Προβλημάτων

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη Διαχείριση των Δικτύων Ύδρευσης Προσδιορισμός Προβλημάτων Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη Διαχείριση των Δικτύων Ύδρευσης Προσδιορισμός Προβλημάτων Σύνοψη Είναι κοινά αποδεκτό ότι το νερό αποτελεί έναν πολύτιμο πόρο που βρίσκεται, όμως, σε ανεπάρκεια. Γι αυτό θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης Τιμολόγηση του νερού Μάρκος Σκληβανιώτης Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης και για το λόγο αυτό στα άρθρα 25 και 26 του

Διαβάστε περισσότερα

Τριάντα τέσσερα χρόνια ΔΕΥΑ Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία, Ανάπτυξη, Αειφορία- Προβλήματα και προοπτικές.

Τριάντα τέσσερα χρόνια ΔΕΥΑ Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία, Ανάπτυξη, Αειφορία- Προβλήματα και προοπτικές. Τριάντα τέσσερα χρόνια ΔΕΥΑ Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία, Ανάπτυξη, Αειφορία- Προβλήματα και προοπτικές. Οι ρυθμίσεις του N. 1069/80 που προέβλεπαν με το άρθρο 13 τη χρηματοδότηση των έργων και μελετών Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 2:Προβλήματα Υδροδοτικών Συστημάτων

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 2:Προβλήματα Υδροδοτικών Συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 2: Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Κατανόηση των προβλημάτων των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα