ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ"

Transcript

1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Λ. ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗ Δρ Μηχανικός ΕΜΠ-Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΑΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης των παραμέτρων εκείνων που διαμορφώνουν τους βιολογικούς, κοινωνικοοικονομικούς, και πολιτιστικούς παράγοντες του περιβάλλοντος των αστικών οδών, καθώς και τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας των χρηστών των οδών. Επιδιώκεται ο σχεδιασμός και η δημιουργία μιας βάσhς δεδομένων, στην οποία θα αναπτύσσονται ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες που αφορούν στην περιβαλλοντική ποιότητα των αστικών οδών και η παροχή μιας εξειδικευμένης περιγραφής και ανάλυσης ενός συνόλου τεχνικών πληροφοριών και στοιχείων που συλλέχθηκαν από διάφορες υπηρεσίες ή καταγράφτηκαν επί τόπου, σχετικά με τα πολεοδομικά, γεωμετρικά, κυκλοφοριακά, λειτουργικά χαρακτηριστικά των οδών, τις χρήσεις και τις αξίες γης, τον εξοπλισμό και την αισθητική των οδών, συγκεκριμένων περιοχών της πόλης των Σερρών. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο δημόσιος και ο κοινόχρηστος υπαίθριος χώρος στην πόλη οριοθετούνται από το δομημένο. Ανάλογα με τον όγκο και το ύψος των κτιρίων, το σύστημα δόμησης, τη γεωμε-

2 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 τρική μορφή των κτιρίων, τον προσανατολισμό και τη διατομή των οδών, τις πρασιές, και το πράσινο δημιουργείται και διαφορετική αίσθηση άνεσης και ασφάλειας στους χρήστες των οδών και των παρόδιων κτιρίων και διαμορφώνονται ανάλογα και οι βιολογικοί, οι κοινωνικοί και οι πολιτιστικοί παράγοντες [2, 22,24,25]. Η οδός είναι η υποδομή για το αυτοκίνητο, για την κίνηση και τη στάθμευσή του, για τη δημόσια συγκοινωνία και τις στάσεις, για την τροφοδοσία των καταστημάτων, για την κίνηση του πεζού και του ποδηλάτη. Εκτός από τη μεταφορική της λειτουργία, η κοινωνική και πολιτιστική της λειτουργία είναι εξίσου σημαντική καθώς η οδός αποτελεί και χώρο παιχνιδιού, συνάντησης ανθρώπων, διαδηλώσεων, ομιλιών, περιπάτου, παρελάσεων, εκδηλώσεων, εκθέσεων έργων τέχνης, κ.λπ. [24]. Ανάλογα με τις αξίες κάθε κοινωνίας, το οικονομικό, το πολιτιστικό της επίπεδο και τη διαθέσιμη τεχνολογία ο ίδιος χώρος είναι δυνατό να κατανέμεται διαφορετικά μεταξύ των διάφορων χρήσεων και χρηστών. Αυτή η κατανομή συνεπάγεται αμέσως και διαφορετικές διαμορφώσεις και κατασκευές σε μία οδό. Ο εξοπλισμός της οδού αποτελεί επίσης, ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο με σωστή χρήση συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός οδικού περιβάλλοντος που συνδέεται στενότερα με την αρχιτεκτονική της πόλης και που πρέπει να είναι φιλικό απέναντι στον πεζό, τον ποδηλάτη, τον επισκέπτη και τον κινούμενο με τα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας. Σκοπός της βάσης των δεδομένων που προτείνεται στην παρούσα εργασία και σχετίζεται με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος των οδών, είναι να αποτελέσει ένα εύχρηστο τεχνικό εργαλείο στα χέρια των ειδικών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να σχεδιάσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής, αποφεύγοντας επιβαρυντικές παρεμβάσεις και διατηρώντας την κοινωνική συνοχή και την πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, μπορεί να φανεί χρήσιμη στους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, προκειμένου να αποφασίσουν σωστά και άμεσα επί μιας σειράς θεμάτων που αφορούν σε μέτρα και επεμβάσεις στον πολεοδομικό ιστό εντός των ορίων της φέρουσας ικανότητας του, τη διαχείριση των ροών, των πόρων, των υποδομών και του εξοπλισμού, πολιτικές βιώσιμης κινητικότητας, αλλαγής χρήσεων και αναπλάσεων. Καταγράφηκαν ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες για να περιγραφεί η περιβαλλοντική ποιότη-

3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 τα στις οδούς του Δήμου Σερρών. Οι δείκτες αυτοί χωρίστηκαν σε δείκτες πολεοδομικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, δείκτες κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών των οδών, δείκτες καταγραφής χρήσεων γης και δείκτες καταγραφής του εξοπλισμού των οδών, που περιγράφονται στη συνέχεια. Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, που εκπονήθηκε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής» [13]. 2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ 2.1 Δείκτες πολεοδομικού και οικονομικού ενδιαφέροντος Οι δείκτες πολεοδομικού και οικονομικού ενδιαφέροντος επιλέχθηκαν για να περιγράψουν τον κτιριακό όγκο της περιοχής και τη διαμόρφωσή του σε σχέση με το οδικό δίκτυο. Οι συντελεστές δόμησης και κάλυψης αποτελούν βέβαιο τρόπο ελέγχου του οικοδομικού μεγέθους. Ιδιαίτερα, ο συντελεστής δόμησης μπορεί να θεωρηθεί πιο σημαντικός αφού εξαρτάται από το συνδυασμό του ποσοστού κάλυψης και του αριθμού των ορόφων και εξασφαλίζει τη συγκράτηση της εκμετάλλευσης σε ανεκτά όρια [3]. Γενικότερα στην Ελλάδα, συνηθίζεται η χρήση υψηλότερων Σ.Δ. από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της υπερβολικής αξίας γης, αλλά και λόγω γεωγραφικού πλάτους και μεγαλύτερης ηλιοφάνειας. Αγνοήθηκαν όμως άλλοι παράγοντες, όπως οι ανάγκες για θέα και για κάθε είδους απομόνωση, οι απαιτήσεις για πράσινο και ακάλυπτες επιφάνειες, και παράγοντες που σχετίζονται με το κυκλοφοριακό, τις προσβάσεις, τον αερισμό, τις συνθήκες ρύπανσης, και την ασφάλεια έναντι σεισμών και άλλων ακραίων φαινομένων. Για αστικές περιοχές μόνιμης κατοικίας οι τιμές καθαρού Σ.Δ. από 0.4 ως 1.5 κρίνονται ικανοποιητικές. Τιμές κάτω από 0.4 συνιστώνται για παραθεριστική κατοικία και για αγροτικές ενότητες. Τιμές καθαρού Σ.Δ. πάνω από 1.5 πρέπει να αποκλείονται πλην σοβαρών ειδικών λόγων και μέχρι την τιμή του 2.4, όπως ο σχεδιασμός αναπλάσεων περιοχών με πολύ μεγαλύτερο Σ.Δ..

4 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 Το ύψος των κτιρίων σύμφωνα με τον ΓΟΚ προκύπτει από τον αριθμό των ορόφων, ο οποίος είναι ανάλογος με τον Σ.Δ. με τον περιορισμό να μην υπερβαίνει το 1.5π (π είναι το πλάτος της οδού με το προκήπιο, όπου αυτό προβλέπεται). Το προκήπιο αποτελεί τη ζώνη προστασίας ανάμεσα στα κτίρια και την οδό με σκοπό: α) να προστατεύσει το κτίριο από την οδό, β) να προστατεύσει την οδό από το κτίριο, γ) να υποβοηθήσει γενικότερα τις λειτουργίες και τη φυσιογνωμία κτιρίου και οδού. Ως προς το πλάτος των πεζοδρομίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Τ.Ε.Ε. (ενημερωτικό δελτίο 2275/ ), η έρευνα που έγινε στις γερμανικές όσο και στις ελληνικές προδιαγραφές και οδηγίες που αναφέρονται στην κίνηση των πεζών μέσα στις πόλεις έδειξε ότι [10]: - το απαιτούμενο ελεύθερο πλάτος για την κίνηση ενός πεζού ατόμου ξεκινάει από 0.75 μ. Το πλάτος αυτό αυξάνει σε 1.00 μ. αν ο άνθρωπος κρατάει κάτι στα χέρια, αν έχει ομπρέλα, μπαστούνι κ.λπ. Αυξάνεται παραπέρα σε 1.50 μ αν κρατάει από το χέρι ένα μικρό παιδί και ούτω καθεξής. - Παίρνοντας το 0.75 μ. ως απόλυτη βάση, οι πολύ πρόσφατες ελληνικές οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) έκδοσης 2001, καθορίζουν για όλες ανεξαιρέτως τις διατομές αστικών οδών (με διαχωριστική ή χωρίς νησίδα) ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίων 1.50 μ. ώστε να μπορούν σε αυτό άνετα να συναντιούνται δύο αντίθετα κινούμενα άτομα. Με δεδομένα το γεωγραφικό πλάτος και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, ο προσανατολισμός των οδών της πόλης, το μήκος, η κλίση και η διατομή τους είναι κύριοι ρυθμιστικοί παράγοντες ηλιασμού και αερισμού. Για παράδειγμα, μία οδός με κατεύθυνση από το βορρά στο νότο έχει συμμετρική πρόσβαση στον ήλιο, ενώ σε οδό με κατεύθυνση από την ανατολή στη δύση ο ηλιασμός είναι ασύμμετρος, διότι ο ήλιος βλέπει μόνο το νότιο τμήμα της οδού. Και στις δύο περιπτώσεις η θέα του ήλιου από την οδό είναι συνάρτηση της σχέσης ύψους προς πλάτος οδού (υ/π). Επίσης, σε οδούς όπου η αναλογία ύψους κτιρίων προς πλάτος οδού (υ/π) είναι μεγάλη και η δόμηση συνεχής, η διοχέτευση του αέρα προκαλεί πολύπλοκες κινήσεις με δίνες και στροβίλους, δημιουργώντας προβλήματα στους γύρω χώρους, στους διαβάτες, και έχει δυσμενείς επιπτώσεις ως προς τη διάχυση των ρύπων και των οσμών.

5 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 Η σχέση 1/1.5 μεταξύ πλάτους οδού και ύψους επί της πρόσοψης του κτιρίου δεν εξασφαλίζει απόλυτα τις λειτουργικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις οδών και κτιρίων. Σχετική βελτίωση αποτελεί η σχέση 1/1.2 ή καλύτερα 1/1 [3]. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στις σχετικές με την αντισεισμική πολεοδομική πολιτική προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ διατυπώνεται η άποψη ότι η οδός σε ζώνη πλάτους 1/2u (όπου u το επί της προσόψεως ύψος του κτιρίου) είναι επισφαλής από πτώσεις στοιχείων του κτιρίου σε περίπτωση καταστροφικών φαινομένων. Το πράσινο και το νερό είναι επίσης πολύ σημαντικά στοιχεία για κάθε πολεοδομικό συγκρότημα, καθώς έχουν άμεση επίδραση στη διαμόρφωση του μικροκλίματος, στη φωτεινότητα του περιβάλλοντος, στην αισθητική, και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της ταυτότητας της πόλης. Το νερό και το πράσινο συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας και το δροσισμό του περιβάλλοντος αέρα, με τη διαδικασία της εξάτμισης και της διαπνοής [16]. Λόγω της χαμηλής αντανακλαστικότητάς τους αποτελούν αντισταθμιστικό παράγοντα της θάμπωσης που προκαλούν γειτονικά υλικά, με μεγάλη αντανακλαστικότητα (υαλοπετάσματα, λαμαρίνες κ.λπ.). Επιπλέον, το πράσινο μειώνει την ταχύτητα του αέρα κοντά στο έδαφος, φιλτράρει τον αέρα από τη σκόνη, τους αιωρούμενους μικροοργανισμούς και μπορεί να παρέχει σε μικρό βαθμό ηχοπροστασία. Τα δέντρα στις οδούς αναβαθμίζουν το αστικό τοπίο και έχουν θετική επίδραση στην ψυχική και σωματική υγεία των πεζών, αλλά και των χρηστών των παρόδιων κτιρίων. Η πυκνότητα και η γεωμετρική μορφή του δομημένου χώρου είναι από τις κυριότερες πολεοδομικές παραμέτρους που διαμορφώνουν το αστικό μικροκλίμα και τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οδούς της πόλης, καθώς επηρεάζουν [16]: - την κίνηση του αέρα, - τον ηλιασμό, - την ορατότητα του ουράνιου θόλου, - την πρόσπτωση και απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας, - την εκπομπή θερμικής ακτινοβολίας. Με τη σειρά τους τα παραπάνω επιδρούν καθοριστικά στις θερμοκρασίες του αέρα

6 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 και των επιφανειών, στο φωτισμό, στον αερισμό, στη θέρμανση και στο δροσισμό των εξωτερικών και των εσωτερικών χώρων, στις συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων και τη διάχυσή τους. Η διαπερατότητα των κελυφών στο επίπεδο του ισογείου, μέσω πιλοτής, ευνοεί επίσης τον αερισμό και το δροσισμό των οδών. Οι πρόβολοι των μπαλκονιών, και οι στοές έχουν θετική συμβολή στην προστασία των πεζών από τις πτώσεις των αντικειμένων, τη βροχή και τον ήλιο και ειδικότερα, όταν το σύστημα δόμησης είναι συνεχές. Ως προς τους οικονομικούς δείκτες, οι διάφορες τιμές και συντελεστές οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως οι τιμές των οικοπέδων, οι τιμές ζωνών, οι συντελεστές οικοπέδων, οι συντελεστές εκμετάλλευσης ισογείων, οι συντελεστές εμπορικότητας σχετίζονται άμεσα με τις χρήσεις γης, το βαθμό κεντρικότητας των λειτουργιών, τις πυκνότητες, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, αλλά και με τις υποδομές των διαφόρων περιοχών. Άμεση εξάρτηση υπάρχει ανάμεσα στους παραπάνω δείκτες και στη διαμόρφωση των αντικειμενικών αξιών, της κτηματαγοράς, των τιμών ενοικίασης των ακινήτων και κατ επέκταση στη διαμόρφωση του κοινωνικού περιβάλλοντος κάθε περιοχής Δείκτες κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών των οδών Οι δείκτες κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών των οδών επιλέχθηκαν για να περιγράψουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες, καθώς και τις επιπτώσεις που υφίστανται τόσο οι χρήστες των οδών όσο και οι κάτοικοι της περιοχής. Ως πρώτος δείκτης επιλέγεται ο θόρυβος. Ο θόρυβος είναι ένα από τα προβλήματα που υποβαθμίζουν συνεχώς την ποιότητα ζωής. Οι επιπτώσεις δεν είναι μετρήσιμες και η ενόχληση που προκαλείται είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική. Τα αντικειμενικά μεγέθη που καταγράφονται από τις μετρήσεις δεν γίνονται αντιληπτά από όλους με τον ίδιο τρόπο [14]. Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω από το 20% του πληθυσμού της Ε.Ε. εκτίθεται σε θόρυβο μεγαλύτερο των 75 db(a). Αυτό οφείλεται κυρίως στην κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς δεν υπάρχουν κοντά στον αστικό ιστό άλλες πηγές, όπως βιομηχανία, σιδηροδρομικός σταθμός, αεροδρόμιο. Ο θόρυβος εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως το μέγεθος και τη μορφή των κυκλοφοριακών ροών (σύνθεση κυκλοφορί-

7 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 ας, κυκλοφοριακοί φόρτοι, ταχύτητες, κ.λπ.) τη μορφολογία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, τον άνεμο, το πράσινο κ.λπ. Η μορφή του οδικού δικτύου-κυκλοφοριακών ροών, τα διάφορα χαρακτηριστικά μεγέθη κυκλοφορίας (κυκλοφοριακοί φόρτοι, ταχύτητα κινήσεως των οχημάτων, αριθμός και είδος ατυχημάτων), η σύνθεση της κυκλοφορίας, η κυκλοφοριακή ικανότητα των οδών, η οποία εξαρτάται από τις οδικές, τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις συνθήκες λειτουργίας (πλάτος λωρίδας, βοηθητικές λωρίδες, κατά μήκος κλίση, ορατότητα, ροές πεζών, οδική σήμανση, φωτεινή σηματοδότηση κ.ά.) είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες διαμόρφωσης του αστικού περιβάλλοντος, καθώς έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις περιβαλλοντικής διάστασης (ατμοσφαιρική ρύπανση, θόρυβος, οπτικές αποκοπές) αλλά και κοινωνικής διάστασης (κοινωνικές τριβές γύρω από τη χρήση του ελλειμματικού χώρου, ατυχήματα με υλικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες, κοινωνικοί αποκλεισμοί, λειτουργικές αποκοπές κ.λπ.). Το επίπεδο οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο μιας πόλης είναι επίσης πάντα ένα σημαντικό κριτήριο και μια ισχυρή ένδειξη για το βαθμό κυκλοφοριακής οργάνωσης, καθώς και για την ύπαρξη τοπικών προβλημάτων σε κόμβους, διασταυρώσεις ή κατά μήκος οδικών αξόνων [21]. Παράλληλα, αποτελεί καθοριστική παράμετρο στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και διαμόρφωση οδικών αξόνων και κόμβων. Και μόνο η συσσώρευση ατυχημάτων σε κάποιες θέσεις αποδεικνύει την αναγκαιότητα άμεσων παρεμβάσεων στις θέσεις αυτές. Η ανάλυση, επεξεργασία και χωροταξική κατανομή των ατυχημάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για διάφορους σκοπούς όπως: - Την επισήμανση επικίνδυνων θέσεων με υψηλό βαθμό ατυχημάτων, την ιεράρχηση των αναγκών και το σχετικό προγραμματισμό των αναγκαίων βελτιώσεων. - Τον προσδιορισμό των συστηματικών αιτιών που προκαλούν τα ατυχήματα. - Τη διερεύνηση της επίδρασης διαφόρων παραγόντων (γεωμετρικά χαρακτηριστικά, καιρικές συνθήκες, ηλεκτροφωτισμός, στάθμευση, αστυνόμευση κ.λπ.) στη μείωση των ατυχημάτων. - Τη δικαιολόγηση έργων (σήμανση, σηματοδότηση, ηλεκτροφωτισμό κ.λπ.) και ενεργειών (αύξηση αστυνόμευσης, πεζοδρομήσεις, μονοδρομήσεις, απαγόρευση στάθ-

8 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 μευσης κ.λπ.) για την αύξηση της οδικής ασφάλειας. Η στάθμευση είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας. Ο έλεγχος της στάθμευσης ισοδυναμεί με έλεγχο της κυκλοφορίας. Ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός πρέπει να δίνει την ίδια σημασία στο αυτοκίνητο είτε αυτό κινείται είτε είναι σταθμευμένο. Οι μεμονωμένες ή οι ομαδικές θέσεις στάθμευσης αποτελούν σημεία έλξης του αυτοκινήτου. Επομένως, η μείωση των προσφερόμενων θέσεων σημαίνει και μείωση της κυκλοφορίας. Θεωρητικά, για τη χάραξη μιας πολιτικής στάθμευσης σε ένα τομέα της πόλης, που δεν υπόκειται σε διαμπερείς ροές, πρέπει αρχικά να προσδιοριστεί η περιβαλλοντική αντοχή του σε κυκλοφοριακές ροές για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης που επιτρέπεται να προσφερθούν και στη συνέχεια να γίνει η χωροθέτησή τους. Ένα μέσο για τον περιορισμό της χρήσης του Ι.Χ. είναι και η κοστολόγηση της στάθμευσης με μηχανήματα πληρωμής. Το μέτρο αυτό κυρίως αποσκοπεί στην αποθάρρυνση των κατοίκων της περιφέρειας να προσεγγίσουν το κέντρο με Ι.Χ. Η πολιτική στάθμευσης είναι και εργαλείο για την ανάπλαση της οδού, για να παίξει αυτός ξανά τον κοινωνικό της ρόλο. Για το σχεδιασμό των θέσεων στάθμευσης στην περίπτωση μίας οδού, πέρα των προδιαγραφών που αφορούν τη διαστασιολόγηση, απαιτούνται επιλογές ως προς τα υλικά επίστρωσης, τη στάθμη ως προς το οδόστρωμα, το πράσινο, κ.λπ. [1]. Η ενίσχυση των μετακινήσεων με τα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας (λεωφορεία, τραμ, μετρό κ.λπ.) πρέπει να αποτελεί στόχο κάθε σύγχρονης κοινωνίας γιατί επιφέρει πολλά περιβαλλοντικά οφέλη σε σχέση με την χρήση των Ι.Χ. αυτοκινήτων: - Γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας, πόρων, και μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με πληρότητα 50% η κατανάλωση ενέργειας ανά επιβατοχιλιόμετρο λεωφορείου είναι πέντε φορές μικρότερη από αυτήν του Ι.Χ. - Αποτελεί εργαλείο κοινωνικής πολιτικής προς αυτούς που δεν έχουν ή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Ι.Χ. - Ελαττώνεται η απαιτούμενη επιφάνεια οδού για τη μεταφορά ενός επιβάτη και αυξάνεται η παροχευτική ικανότητα του οδικού δικτύου και ειδικότερα, όταν υπάρχουν αποκλειστικές λωρίδες. - Αποτελεί επίσης χώρο κοινωνικοποίησης και σύσφιξης των ανθρώπινων σχέσεων.

9 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 Ως προς τις διαβάσεις πεζών, χρησιμοποιούνται συνήθως γραμμές παράλληλες με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων, αντανακλαστικές λευκού χρώματος. Σύμφωνα με τις ελληνικές προδιαγραφές συνιστάται [4], για μεν τις οδούς με όριο ταχύτητας μέχρι 60 χλμ/ώρα, ελάχιστο πλάτος διαβάσεως τα 2.50 μ. για δε τις οδούς με όριο ταχύτητας άνω των 60 χλμ/ώρα, τα 4.00 μ. Επίσης, αναφέρει ότι το διάστημα μεταξύ των ραβδώσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το πλάτος των γραμμών και όχι μεγαλύτερο από το διπλάσιό του, το δε πλάτος μιας τέτοιας γραμμής και ενός κενού μαζί πρέπει να είναι μεταξύ 80 και 140 εκ. Ο σχεδιασμός για το περιβάλλον θα πρέπει να περιλαμβάνει και το κοινωνικό περιβάλλον και είναι υποχρέωση κάθε πόλης να διαμορφώνει τους δημόσιους χώρους κατά τρόπο που το σύνολο των κατοίκων της να έχει αυτόνομη και αξιοπρεπή πρόσβαση στις διάφορες κοινωνικές εξυπηρετήσεις. Τα τελευταία χρόνια, ο νέος Γ.Ο.Κ. / 2000, λύνει τα προβλήματα κινητικότητας των Α.Μ.Ε.Α. κυρίως στο εσωτερικό των κτιρίων. Για τους δημόσιους χώρους, και με την ευκαιρία των ολυμπιακών αγώνων εκδίδονται διάφορες οδηγίες, εγκύκλιοι και προδιαγραφές για την αυτόνομη διαβίωση και την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και σε υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους. Τα βατά κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) εξασφαλίζουν την προσπέλαση των ΑΜΕΑ και αμαξιδίων, συνδέοντας δύο διαφορετικής στάθμης επιφάνειες. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ οι ράμπες δεν θα πρέπει να έχουν κλίση μεγαλύτερη από 5%, το δε ελεύθερο πλάτος τους για την έλευση ενός αμαξιδίου ορίζεται σε 1,20 μ [5]. Πίσω από τη ράμπα θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος πεζοδρομίου. Το σχήμα της ράμπας καθορίζεται από την κατεύθυνση της βατής επιφάνειας και μπορεί να είναι ευθύγραμμο, τεθλασμένο ή καμπύλο, η δε επιφάνειά της πρέπει να είναι αντιολισθητική και επίπεδη χωρίς να δυσχεραίνει την κίνηση των αμαξιδίων. Για την κίνηση ατόμων με προβλήματα όρασης θα πρέπει να εξασφαλίζονται προσβάσιμες διαδρομές με τη χρήση ειδικών πλακιδίων επίστρωσης, τα οποία θα αποτελούν «οδηγούς» και ανάλογα με το σχήμα, την υφή και το χρώμα. Θα προειδοποιούν για κίνδυνο, για αλλαγή πορείας ή για περιοχές εξυπηρέτησης. Εκτός από τη σύνδεση των δικτύων των πεζοδρομίων, προβλέπονται ειδικές διαμορφώσεις και εξοπλισμοί στους

10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 χώρους στάθμευσης οχημάτων που εξυπηρετούν Α.Μ.Ε.Α. καθώς και στους χώρους στάσεων της δημόσιας συγκοινωνίας. 2.3 Δείκτες καταγραφής χρήσεων γης Οι κυριότερες ανθρώπινες χρήσεις στον αστικό χώρο είναι η στέγαση, η εργασία και η παραγωγή, ο κοινωνικός εξοπλισμός, το πράσινο και η αναψυχή, οι μεταφορές και τα δίκτυα τεχνικής υποδομής. Ο τριτογενής τομέας και ειδικότερα, οι λεγόμενες κυρίως κεντρικές λειτουργίες (δημόσια διοίκηση, ιδιωτικά γραφεία, εμπόριο, πολιτιστικά, τουρισμός κέντρου) συγκεντρώνονται κυρίως στα κέντρα των πόλεων. Η διεθνής τάση οργάνωσης του χώρου με στόχο το διαχωρισμό των χρήσεων στις αρχές του 20ου αιώνα, δεν εφαρμόστηκε στις ελληνικές πόλεις, όπως επίσης, δεν κατορθώθηκε να μπει μια τάξη στα θέματα αλληλοοχλήσεων μεταξύ των χρήσεων. Τα προβλήματα που προκύπτουν από την ανάμειξη των λειτουργιών στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, αλλά και στο ίδιο το ακίνητο και οι δυσμενείς επιπτώσεις που προέρχονται από τη χωροθέτηση των ανθρωπογενών χρήσεων αντιμετωπίζονται από το 1983 και μετά με τη θεσμοθέτηση των <<πολεοδομικών μελετών>> και πιο εξειδικευμένα με με την ψήφιση του Ν. 2508/97. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό του χώρου είναι κυρίως τεχνικά και επιστημονικά, σχετίζονται όμως και με το κοινωνικό γίγνεσθαι, με την οικονομία και φυσικά και με την πολιτική.[23]. 2.4 Δείκτες καταγραφής του εξοπλισμού των οδών Οι πόλεις είναι οργανισμοί που για να διατηρούνται ζωντανοί θα πρέπει να υπάρχει επαρκής εξοπλισμός στις οδούς, ώστε να διατηρούνται καθαρές και να μπορούν τα κύτταρα τους (πολίτες) να λειτουργούν με άνεση και ασφάλεια. Οι κάδοι και τα δοχεία απορριμμάτων, τα στέγαστρα των στάσεων, οι τηλεφωνικοί θάλαμοι, οι πινακίδες, τα φωτιστικά σώματα και οι στύλοι στήριξης[26], τα παγκάκια, οι βρύσες, εκτός της μεγάλης σημασίας που έχουν για τη λειτουργικότητα κάθε πόλης, αποτελούν καθοριστικά στοιχεία και για τη διαμόρφωση της ταυτότητας της αισθητικής και του χαρακτήρα της. Οι τύποι, τα μεγέθη, τα χρώματα, τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά, ώστε να εναρμονίζονται με την αρχιτεκτονική και την κλίμακα της πόλης.

11 N. FVKA ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Για την εκπόνηση της εργασίας επιλέχτηκαν ενδεικτικά πέντε αρκετά μεγάλες περιοχές, οι οποίες αποτελούν τμήματα διαφορετικών γειτονιών και είναι αντιπροσωπευτικές όλων των περιοχών του πολεοδομικού συγκροτήματος των Σερρών (διάγραμμα 1). 57 APOLLVNIADOS PANORMOY PARGAS PAPAKVNSTANTINOY AN. XRYSAFH EYU. ADAM AKROPOLEVS 42 I. PAPAZOGLOY X"PANTAZH 3 DHMOTIKO M.SARAKATSANEVN I. D R A G O Y M H A G. A N T V N I O Y 75 A M F I P O,L E V S K V N \ P O L E V S BROFONIPIAKOS O R F E V S NOSOKOMEIO 282a A I N O Y P. MELA DHMHTRAS 8 10 PL. SKRA 182 NOMARXIA 180 KYZIKOY N. PLASTHRA L. KOYSH KOYNTOYRIVTH P. TSALDARH BAS. HRAKLEIOY 12 E R M O Y X"IAKVBOY 201a S T A M O Y L H PEZODROMISH STR.LESXH PARKO ROYSBELT M E R A R X I A S P. XRISTOFOROY GR. LAMPRAKH 15 PEZODROMISH K Y P R O Y 22 M. KVNSTANTINOY NHPIAGVGEIO P. KVSTOPOYLOY T S A L O P O Y L O Y IOYSTINIANOY D. FLVRIA a MHTROPOLH P.X. 23 PL. ELEYUERIAS PEZODROMOS TSIMISKH DHMOS 1 GYMNASIO D. SOLVMOY PEZODROMOS ARISTOTELOYS L. PAPAPAYLOY 70 PEZODROMOS I, OREINOY G. P A P A N D R E O Y D.BIBLIOUHKH a GENADIOY PRASINO R A B I N E P.X. PN.K.MHTROPOLHS 207 I.K.A. E F O R V N DHMOGERONTVN P.X. I.K.A. PR. XRISTOFOROY PLATEIA PLATEIA 73 MARAGKOYDAKH 209a a A G H S I L A O Y 212 MOYDANIVN 38 F V K A 77 PL. PLATEIA EMPORIOY 76 BOYRAVN ANDRIANOYPOLEVS LOMBARDOY hw S E P T E M B R I O Y F I L V T A SIDHROKASTROY T O C I N ANATOLIKHS URAKHS 215a A L E K O Y 217 POLITISTIKO K. R V M A N O Y A M Y N T A a 219b DHMOTIKO SX PANAGOYLH X " P A N T A Z H 82 F I L I P P O Y D. S P Y R I D H 223 MAKRYGIANNH M E G. A L E J A N D R O Y IPPOKRATOYS A N U E V N X"DIAMANTH S T A G E I R V N N I K O M H D E I A S M. APOSROLOY 230 G R A M M O Y T R I G L I A S 229a K I O Y M. A S I A S P R O Y S H S a B I Z Y H N O Y Διάγραμμα 1: Περιοχές καταγραφής περιβαλλοντικών δεικτών του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Δ. Σερρών. Από τις περιοχές αυτές, άλλες ανήκουν στην κεντρική περιοχή (περιοχές Α, Β), άλλες στα όρια της κεντρικής περιοχής (περιοχή Γ) και άλλες οι οποίες είναι πιο απομακρυσμένες (περιοχές Δ και Ε). Οι περιοχές αυτές (Α,Β,Γ,Δ,Ε), διαφοροποιούνται ως προς τους συντελεστές, τις πυ-

12 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 κνότητες και τα συστήματα δόμησης, τα ύψη των κτιρίων, τις αποστάσεις από την κεντρική περιοχή και τις χρήσεις γης. Στις περιοχές Α και Β έχουμε συνεχές σύστημα δόμησης χωρίς προκήπια και με μεικτές χρήσεις γης, ενώ στις περιοχές Δ και Ε έχουμε ελεύθερο σύστημα δόμησης με προκήπιο και χρήσεις αμιγούς κατοικίας. Επί πλέον, υπάρχουν και διαφοροποιήσεις ως προς τη μορφολογία του εδάφους, τα γεωμετρικά, τα κυκλοφοριακά, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των οδών, τον εξοπλισμό των οδών και των οικονομικών δεικτών που σχετίζονται με αξίες γης και το οικονομικό περιβάλλον των περιοχών. Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε η διερεύνηση και η καταγραφή των βασικότερων δεικτών που διαμορφώνουν την περιβαλλοντική διάσταση των οδών που περικλείονται σε αυτές τις περιοχές. Ελήφθησαν διατομές στα τμήματα των οδών ανά τακτά διαστήματα και καταγράφηκαν τα πλάτη των οδών, των πεζοδρομίων, των προκηπίων. Επίσης, προσδιορίστηκαν τα ύψη των παρόδιων κτιρίων, οι κλίσεις των οδών, ο λόγος υ/π, καταγράφτηκε η δεντροφύτευση στα πεζοδρόμια, οι ράμπες και οι διαβάσεις των πεζών με τα γεωμετρικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, οι χρήσεις στα μέτωπα των οικοδομικών τετραγώνων, τα στέγαστρα των στάσεων των λεωφορείων, οι τηλεφωνικοί θάλαμοι, τα παρκόμετρα, τα δοχεία και οι κάδοι των απορριμμάτων, τα καθιστικά κ.λπ. Εκτός από την επιτόπια καταγραφή των χαρακτηριστικών των οδών, συλλέχθηκαν και διάφορα άλλα στοιχεία, που αφορούσαν στο χρονικό διάστημα , από διάφορες Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών και του Δήμου Σερρών. Τα στοιχεία αυτά σχετίζονται με τους όρους δόμησης, τα ποιοτικά και ποσοτικά μεγέθη κυκλοφορίας, την οργάνωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, τα δίκτυα δημόσιας συγκοινωνίας, τον ηλεκτροφωτισμό των οδών την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, τις τιμές ζώνης και εμπορικότητας των οδών [18]. Συνολικά καταγράφηκαν 60 ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες για την περιβαλλοντική ποιότητα στις οδούς του Δήμου Σερρών, που παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 1, ενώ στον πίνακα 2 παρουσιάζεται ο τρόπος απόκτησης των δεδομένων για τον κάθε δείκτη. Οι δείκτες αυτοί, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες.

13 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13 Πίνακας 1: Ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες µ µ 1 µ 2 3 ( ) 4 ( 1) 5 µ ( 2) 6 µ ( 3) 7 µ ( 4) 8 ( 5= ) 9 / ( 5+ 1) 10 µ : ) (. ), ) (.), ) (..) 11 : ) (~), ) µ (*), ) µ µ µ (**). 12 µ µ : ) (.), ) (.) 13 µ. 14 : ) µ (0-4%), ) (4-10%), ) (>10%) 15 µ : ) ( ), ) µ ( ), ) ( ) 16 µ : ) ( ), ) µ ( ), ) ( ) 17 µ : ) ( ), )µ ( ), ) ( ) 18 ( ) / ( ) 19 µ 20 µ 21 µ db (A) 22 µ ( ) ( ) 23 µ µ µ. 24 µ µ µ µ µ µ : ) µ µ 2 (2h), ) µ µ 24 (24h), ) µ µ µ (.), ) µ, ) µ ( ) 27 µ ; ) µ µ 2 (2h), ) µ µ 24 (24h), ) µ µ µ (.), ) µ, ) µ µ µ µ µ ( ). 28 µ µ µ µ µ 29 µ µµ µ 30 µ µµ 31 µ 32 µ 33 µ µ 34 µ µ 35 µ 36 µ 37 µ (, µ, ) µ 43 µ 44 µ 45 µ µ 48 (,...) 49 (,, µ ) µ (,, µ ) 52 µ µ µ 57 µµ ( lt) 58 µµ ( lt) 59 µµ 60 µ µ

14 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 14 Πίνακας 2: Πηγή προέλευσης δεδομένων. µ µ 1 µ µ... 2 µ 3 ( ) ( µ ) 4 ( 1) µ.../ 5 µ ( 2) 6 µ ( 3) 7 µ ( 4) 8 ( 5= ) 9 / ( 5+ 1) 10 µ : ) (. ), ) (.), ) (..) µ µ µ µ 11 : ) (~), ) µ (*), ) µ µ µ (**). 12 µ µ : ) (.), ) (.) µ µ. 14 : ) µ (0-4%), ) (4-10%), ) (>10%) 15 µ : ) ( ), ) µ ( ), ) ( ) 16 µ : ) ( ), ) µ ( ), ) ( ) 17 µ : ) ( ), )µ ( ), ) ( ) 18 ( ) / ( ) 19 µ µ µ db (A) µ µ µ µ 22 µ ( ) ( ) µ µ µ µ 23 µ µ µ. µ µ µ µ 24 µ µ µ µ µ µ µ 25 µ µ µ µ µ µ µ 26 µ : ) µ µ 2 (2h), ) µ µ µ µ µ µ 24 (24h), ) µ µ µ (.), ) µ, ) µ ( ) 27 µ ; ) µ µ µ µ µ µ 2 (2h), ) µ µ 24 (24h), ) µ µ µ (.), ) µ, ) µ µ µ µ µ ( ). 28 µ µ µ µ µ µ µ µ µ 29 µ µµ µ µ µ µ µ 30 µ µµ 31 µ µ 32 µ 33 µ µ 34 µ µ

15 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 Νο 32 Δείκτες µ καταγραφής χρήσεων γης στα υπόγεια 33 µ µ των παρόδιων κτιρίων 34 µ µ 35 µ 36 µ 37 µ (, µ, ) µ 43 µ 44 µ 45 µ µ 48 ( µ,,...) 49 (,, µ ) µ (,, µ ) 52 µ µ µµ ( lt) 58 µµ ( lt) 59 µµ 60 µ µ Στους πίνακες 3,4,5 παρουσιάζονται ενδεικτικά όλα τα στοιχεία που καταγράφηκαν από την επιτόπια επίσκεψη στις οδούς της περιοχής Α, καθώς και τα πολεοδομικά, κυκλοφοριακά και οικονομικά χαρακτηριστικά των τμημάτων αυτών, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις διάφορες υπηρεσίες. Η ίδια μέθοδος ακολουθήθηκε και για τις οδούς των άλλων περιοχών (Β,Γ,Δ,&Ε). Πίνακας 3: Ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες οδών, πολεοδομικού και οικονομικού ενδιαφέροντος µ µ µ. ( ) ( 1)... ( 2)... ( 3).. ( 4).. ( 5) 5 = ( ) /18 ~ 1,5 1, ,50. ~ % 498 1, /18 ~ 1,5 1, ,50.. * % 586 1, ~ 2,3 2,3 8 12,5 1,44. * % 586 2, ~ 1,3 1,3 7,5 10 1,80.. ~ % 586 2, ~ ,00. * % 821 4, ~ 1,5 1, ,80.. ~. - <4% 498 1,4 µ /18 ~ 1,5 1,5 7,5 10,5 1,42.. ~. - <4% 498 1, ~ 1,5 1, ,80.. ~. - <4% 586 3, /18 ~ 1,5 1, ,50.. ~. - <4% µ ~ 1,5 1, ,63.. ~. - <4% 586 1, / ( 5 + 1). µ µ µ (%).... µ. / µ ( ). µ.

16 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16 Πίνακας 4: Κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά οδών (db A) /.. (...) µ. µ. µ h µ <400 2(.)2( µ.). 24/2h µ. <66 24h ( ) 2h 2h µ,. < µ <66... <66 24h 24h 3 24h, h 1 1., µ. < µ ( ) µ ( ) µ µ µ.. µµ µ.. µ µ Πίνακας 5: Καταγραφή μονάδων κεντρικών λειτουργιών στα ισόγεια των παρόδιων κτηρίων και του εξοπλισμού των οδών µ µ Εκτός από την καταγραφή των δεικτών έγινε και φωτογράφηση των σημαντικότερων οδών των περιοχών που εξετάστηκαν, καθώς και αρκετών χαρακτηριστικών στοιχείων που διαμορφώνουν την περιβαλλοντική ποιότητα και εικόνα των οδών της πόλης Σερρών. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η συλλογή και καταγραφή των στοιχείων και δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ποιότητα στις οδούς του Δήμου Σερρών..

17 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4.1. Δείκτες πολεοδομικού και οικονομικού ενδιαφέροντος Από την ανάλυση των στοιχείων που καταγράφτηκαν προκύπτει οι Σ.Δ. στο πολεοδομικό συγκρότημα των Σερρών έχουν τιμές και 3.00 (κεντρική περιοχή). Μεγάλη έκταση του πολεοδομικού συγκροτήματος δομήθηκε με πολύ μεγάλους Σ.Δ. ( ), με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες πυκνότητες και σχετικά μεγάλα ύψη κτιρίων. Περιμετρικά της κεντρικής περιοχής (περιοχές Γ,Δ,Ε) και όσο απομακρυνόμαστε από αυτήν οι συντελεστές δόμησης έχουν μικρότερες τιμές ( ), οι οποίες κρίνονται ως πολύ ικανοποιητικές. Στον πολεοδομικό ιστό των Σερρών δεν υπάρχουν κτίρια άνω των 7 ορόφων. Η ύπαρξη ή μη προκηπίου είναι ένας ακόμη πολύ σημαντικός παράγοντας για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των οδών. Στην κεντρική περιοχή των Σερρών όπου ο Σ.Δ. είναι 3.0, η ρυμοτομική γραμμή ταυτίζεται με την οικοδομική. Στις υπόλοιπες όμως περιοχές προβλέπονται και υπάρχουν προκήπια που κυμαίνονται από 3 ως 6 μέτρα (περιοχή Δ). Σχετικά με τα πεζοδρόμια, τα περισσότερα έχουν μικρό πλάτος ( μ), ενώ είναι σημαντικό το ποσοστό κατά το οποίο το πλάτος των πεζοδρομίων δεν επαρκεί για τη συνάντηση 2 ατόμων (< ή = 1.5μ) (πίνακας 6). Στις περιοχές που εξετάστηκαν παρατηρήθηκε ότι οι οδοί με τα φαρδύτερα πεζοδρόμια είναι οι: Μεραρχίας (4.0 μ), Νικομηδείας (4.0 μ), Αρχ. Μακαρίου (4.0 μ), Μ. Αλεξάνδρου ( μ), Αθ. Αργυρού (2.5 μ), Εθν. Αντίστασης ( μ), Γ. Παπανδρέου ( μ). Τα υλικά επίστρωσης είναι κυρίως τσιμεντένιες πλάκες πεζοδρομίου λευκού χρώματος 50x50 εκ. ή 40x40 εκ. Πίνακας 6: Κατανομή οδών ανάλογα με το πλάτος των πεζοδρομίων κατά περιοχές. µ.µ..... <1,5µ.. 1,5 2,2µ >2,2µ µ.µ. % µ.µ. % µ.µ % , , , , , , , , , , , ,

18 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 18 Από το σχήμα 1 παρατηρείται ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, 42%, το πλάτος των πεζοδρομίων των περιοχών που εξετάστηκαν, είναι ανεπαρκές, καθώς δεν καλύπτεται ούτε η ελάχιστη απαίτηση για τη συνάντηση 2 ατόμων [10]. Το 35 % των πεζοδρομίων είναι επαρκές για τη συνάντηση 2 ατόμων, και σε ποσοστό μόνο 23% είναι δυνατή η παράλληλη μετακίνηση τριών ή και παραπάνω ατόμων. Εκτός από τα ανεπαρκή πλάτη των πεζοδρομίων το περιβάλλον της πόλης δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και φιλικό για τον πεζό διότι: οι επιφάνειές τους παρουσιάζουν πολλές κατασκευαστικές ανωμαλίες και ανισοσταθμίες, πολλές φθορές λόγω παλαιότητας ή άλλων επεμβάσεων και έλλειψη αισθητικής, καθώς παρεμβάλλονται τμήματα με διαφορετικά υλικά επίστρωσης. Επίσης, ο πεζός συναντά πλήθος εμποδίων (στύλους εναέριων δικτύων, κάδους απορριμμάτων, περίπτερα κ.λπ.) με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία του. Πολλές φορές μάλιστα αναγκάζεται να βαδίζει εντός του οδοστρώματος λόγω κατάληψης του πεζοδρομίου από σταθμευμένα αυτοκίνητα, εργοτάξια, εμπορικούς πάγκους, από τραπεζοκαθίσματα, ή και από κλειστές κατασκευές που τα στεγάζουν.. < = 1,5 µ 2 3 % 3 5 % 4 2 % 1,5 <. < = 2,2 µ. > 2,2 µ Σχήμα 1: Κατανομή οδών ανάλογα με το πλάτος των πεζοδρομίων τους. Ως προς το λόγο υ/π από την ανάλυση των στοιχείων και για συνολικό μήκος οδικών αξόνων μ προκύπτει η κατανομή των οδών ανάλογα με το λόγο υ/π, κατά περιοχές, αλλά και συνολικά (Πίνακας 7). Στην περιοχή Δ συναντάμε ενδεδειγμένους δείκτες υ/π σε ποσοστό 100% (μικρότερους ή ίσους του 1,1) και οφείλεται στα χαμηλά ύψη των

19 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 19 κτιρίων, στα μεγάλα πλάτη των οδών και στην ύπαρξη ζωνών προκηπίου. Αντίθετα στις κεντρικές περιοχές Α και Β εμφανίζονται σε πολύ μεγάλα ποσοστά (33.64% και 28.43% αντίστοιχα) δυσμενείς τιμές του λόγου υ/π. Πίνακας 7: Κατανομή οδών ανάλογα με τον λόγο υ/π κατά περιοχές / < =1,1 1,5> = / >1,1 / >1,5... µ.µ.. µ.µ. % µ.µ. % µ.µ. % , , ,64 2, , , ,43 1, , , , , , , , , , ,90 Ως προς το χαρακτηρισμό των οδών, ως αρτηρίες λειτουργούν αρκετές οδοί που διατρέχουν την πόλη στις διευθύνσεις κυρίως ΝΑ -ΒΔ, έχουν πλάτος οδού μ. και συγκλίνουν προς την κεντρική περιοχή. Στις διασταυρώσεις των αρτηριών με τις συλλεκτήριες οδούς δημιουργούνται αρκετές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, εξαιτίας των πολλών στρεφουσών κινήσεων και της μειωμένης κυκλοφοριακής τους ικανότητας. Στα ΒΑ και Νότια τμήματα της πόλης στο δίκτυο ορθογωνικής διάταξης, οι περισσότερες από τις συλλεκτήριες οδούς έχουν τα απαιτούμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά με πλάτος οδοστρώματος 8-10 μ. Είναι εμφανής η έλλειψη μίας περιμετρικής οδού στο βόρειο τμήμα της πόλης για παράκαμψη του κέντρου, καθώς στα ΒΔ τμήματα της πόλης οι οδοί έχουν μικρότερα πλάτη και όχι ξεκάθαρη χάραξη παρουσιάζοντας προβλήματα οργάνωσης. Ως προς το αστικό πράσινο και το νερό, στις Σέρρες δεν υπάρχουν μεγάλες μάζες νερού (ποτάμι, λίμνη ή θάλασσα). Στην Πλατεία Ελευθερίας υπάρχει το μοναδικό συντριβάνι σε λειτουργία. Ανατολικά της πόλης διέρχεται ο χείμαρρος των Αγ. Αναργύρων με εποχική ροή. Πλευρικά του χειμάρρου αυτού και κυρίως στο βόρειο τμήμα του αναπτύχθηκε ζώνη πρασίνου με πολλά ψηλά δέντρα (κυρίως πλάτανοι). Επίσης, στα βόρεια της πόλης υπάρχει ο πευκόφυτος λόφος του Κουλά. Τα δέντρα σε γενικές γραμμές απουσιάζουν από τις περισσότερες οδούς της κεντρικής περιοχής και τα υπάρχοντα έχουν φυτευτεί πρόσφατα ή είναι μικρού μεγέθους. Στις μη κεντρικές περιοχές όπου ο Σ.Δ. είναι πιο μικρός και το σύστημα δόμησης ελεύθερο, η δεντροφύτευση είναι ικανοποιητική.

20 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 20 Στον Πίνακα 8 παρουσιάζεται η κατανομή των οδών ανάλογα με τη δεντροφύτευση. Πίνακας 8: Κατανομή οδών ανάλογα με την δενδροφύτευση κατά περιοχές µ µ µ µ µ.µ. µ.µ. % µ.µ. % µ.µ. % , , , , , , , , , , , , , , ,12 Η αραιότερη δόμηση που συναντάται περιμετρικά του κέντρου (περιοχές Δ, Ε) και στα προάστια με ελεύθερο σύστημα δόμησης και σχετικά μεγαλύτερες αποστάσεις ανάμεσα στα κτίρια, επιτρέπει καλύτερες συνθήκες ηλιασμού, αερισμού και οπτικής και θερμικής άνεσης από αυτές της κεντρικής περιοχής, όπου επικρατούν οι μεγάλες πυκνότητες και το συνεχές σύστημα δόμησης. Το συνεχές σύστημα δόμησης που συναντάται σε μεγάλη έκταση της κεντρικής περιοχής (περιοχές Α,Β,Γ) έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία των οδών ως παγίδες αέριων ρύπων και θορύβου, καθώς η διάχυσή τους είναι δύσκολη. Σχετικά με τον προσανατολισμό των οδών, οι περισσότερες από τις κεντρικές αρτηρίες και συλλεκτήριες έχουν διεύθυνση ΝΔ-ΒΑ και η διεύθυνση αυτή δεν συμπίπτει με την κατεύθυνση των επικρατούντων στην περιοχή ανέμων. Επομένως, για πολλές μέρες του χρόνου, δεν ευνοείται ο αερισμός των μεγάλων οδικών τμημάτων, αντιθέτως ευνοείται ο εγκλωβισμός αέριων ρύπων και οσμών. Στο βόρειο τμήμα της πόλης η χάραξη των οδών είναι ακανόνιστη και οι διευθύνσεις μεταβαλλόμενες. Το ανάγλυφο στην περιοχή των Σερρών είναι ομαλό, με εξαίρεση το βόρειο τμήμα, στο οποίο υπάρχουν εδαφικές εξάρσεις. Ως εκ τούτου, και οι οδοί των Σερρών παρουσιάζουν μηδενικές ή ήπιες κλίσεις και πιο έντονες στο βόρειο τμήμα (περιοχή Ε). Οι ήπιες κλίσεις των οδών είναι ένας από τους παράγοντες που ευνοεί την ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας στην περιοχή, και ειδικά στο κέντρο (πεζές μετακινήσεις, χρήση ποδηλάτου). Επί πλέον, δεν επηρεάζουν αυξητικά την παραγωγή αέριων ρύπων και θορύβου από τα ι.χ. αυτοκίνητα. Θετικό στοιχείο για το συνεχές σύστημα δόμησης στην κεντρική περιοχή, όπου έχουμε πολλές μετακινήσεις πεζών είναι ότι οι πρόβολοι των κτιρίων δημιουργούν ζώνη προστασίας στους πεζούς έναντι βροχής και ήλιου. Θετική συμβολή για τον φωτισμό, τον

21 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 21 αερισμό και τη διάχυση των ατμοσφαιρικών ρύπων, ειδικά στην κεντρική περιοχή, έχει η κλιμακωτή διάταξη των τελευταίων ορόφων. Θετική συμβολή στον αερισμό και δροσισμό των οδών έχουν και οι πυλωτές των οικοδομών. Στο συνεχές σύστημα της κεντρικής περιοχής δεν υπάρχουν πυλωτές. Πυλωτές συναντήθηκαν κυρίως στις περιοχές Γ και Δ. Οι αξίες γης εξαρτώνται άμεσα από τις τιμές ζώνης. Σύμφωνα με την ανάλυση και την επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν από την Δ.Ο.Υ. σχετικά με τις τιμές ζώνης και τους συντελεστές εμπορικότητας των πέντε περιοχών της μελέτης προκύπτει ότι: Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες τιμές ζώνης είναι η Ε και η Γ καθώς εμφανίζουν μέσες τιμές ζώνης 763 και ευρώ αντίστοιχα. Αντίθετα οι πιο χαμηλές τιμές εμφανίζονται στις περιοχές Δ και Β με μέσες τιμές 571,5 και αντίστοιχα. Σχετικά με τους συντελεστές εμπορικότητας οι οδοί της περιοχής Α έχουν τους υψηλότερους συντελεστές με μέση τιμή Ακολουθούν οι οδοί της περιοχής Γ με μέση τιμή συντελεστή εμπορικότητας 1.4 και στη συνέχεια οι οδοί των περιοχών Β, Δ και Ε με μέσες τιμές 1.23, 1.05 και 1.03 αντίστοιχα Δείκτες κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών των οδών Ως προς τον θόρυβο, όπως ήταν αναμενόμενο, τα πιο θορυβώδη οδικά τμήματα παρουσιάζονται στις κεντρικές αρτηρίες της πόλης (Βενιζέλου - Ερμού - Δ. Σολωμού - Μ. Αλεξάνδρου, Βασ. Ηρακλείου - Εθνικής Αντίστασης, Πολυτεχνείου - Δογάνης - Βύρωνος - Φλέμινγκ - Κιλκίς - Σινώπης - Θουκυδίδου Προύσης, Αν. Θράκης, Μεραρχίας) καθώς και στις συλλεκτήριες οδούς (8ης Μαΐου, Θεσσαλονίκης, Γ. Παπανδρέου, Λ. Παπαπάυλου, Δυτ. Θράκης, Ι. Δραγούμη - Μ. Κωνσταντίνου - Ν. Πλαστήρα, Αθ. Αργυρού Νιγρήτης, 29ης Ιουνίου, Κ. Αλεξανδρίδη, Αρχ. Μακαρίου που συγκλίνουν στην κεντρική περιοχή. Οι περιοχές Δ και Ε δεν εμφανίζουν έντονη κυκλοφορία παρά μόνο τοπική και επομένως τα επίπεδα θορύβου βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Με τη μονοδρόμηση των οδών επιτυγχάνεται αύξηση της οδικής ασφάλειας, καθώς μειώνονται τα σημεία συνάντησης των κυκλοφοριακών ρευμάτων, εξαλείφονται οι μετωπικές συγκρούσεις, και βελτιώνεται η ορατότητα στην περιοχή των κόμβων. Επίσης,

22 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 22 αυξάνεται και η ασφάλεια για τους πεζούς καθώς θα πρέπει να έχουν τεταμένη την προσοχή τους μόνο προς μία κατεύθυνση. Από τον Πίνακα 9 παρατηρείται συνεχής αύξηση των οχημάτων όλων των κατηγοριών πλην των λεωφορείων και των ταξί. Η αύξηση των ι.χ. αυτοκινήτων είναι αλματώδης καθώς το ποσοστό αύξησης ανέρχεται στο 63%. Πίνακας 9: Συνοπτικός πίνακας μεταβολής του αριθμού των κυκλοφορούντων οχημάτων κατά τα έτη 1994 εως 2003 στο Νομό Σερρών µ µ Οι τοπικές οδοί, οι οποίες έχουν ικανοποιητική διατομή, οδηγούν ως επί των πλείστων σε κατοικίες, εξυπηρετούν τοπική κυκλοφορία και έχουν μικρούς κυκλοφοριακούς φόρτους. Πολλές φορές, καταλήγουν σε αδιέξοδο, κυρίως στο βόρειο όριο της πόλης και χρησιμοποιούνται για στάθμευση παρά την οδό. Αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου είναι αδιάνοικτα ή δεν διατηρούν το πλάτος τους σε όλο το μήκος τους στερώντας από την πόλη σημαντικούς άξονες κυκλοφορίας. Είναι επομένως, επιτακτική η διάνοιξη αυτών των οδικών τμημάτων για την εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου. Γενικά, το εμπορικό κέντρο της πόλης αποτελεί το σημείο προέλευσης και προορισμού των περισσότερων εσωτερικών και εξωτερικών μετακινήσεων. Η στάθμευση των αυτοκινήτων (νόμιμη ή παράνομη) στους κύριους οδικούς άξονες έχει σαν αποτέλεσμα την ελάττωση της είδη μικρότερης κυκλοφοριακής ικανότητας τους από τον κυκλοφοριακό φόρτο που συσσωρεύεται σε αυτούς. Επίσης, η περιμετρική οδός αδυνατεί να εξυπηρετήσει ικανοποιητικά τη διαμπερή κυκλοφορία λόγω των συχνών αλλαγών κατεύθυνσης, των φτωχών γεωμετρικών χαρακτηριστικών, της κακής κατάστασης του οδοστρώματος αλλά και λόγω των παράπλευρων ειδικών χρήσεων γης. Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας που έχει γίνει για τα ατυχήματα στο αστικό δίκτυο, κατά τα έτη , προκύπτει ότι υπάρχει φθίνουσα τάση τόσο στον αριθμό των ατυχημάτων όσο και στον αριθμό των θυμάτων (σχήμα 2) [9].

23 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 23 µ µ µ µ µ Σχήμα 2: Ανάλυση ατυχημάτων κατά την πενταετία Τα περισσότερα ατυχήματα, σχεδόν το 50%, της πενταετίας που μελετήθηκε, αφορούν σε συγκρούσεις αυτοκινήτου και δικύκλου. Γενικά, οι συγκρούσεις οχημάτων αποτελούν το 63.15% του συνόλου των ατυχημάτων, οι παρασύρσεις πεζών αποτελούν το 22.7 % και οι εκτροπές το 14.17%. Η καταγραφή των ατυχημάτων έδειξε ότι τα περισσότερα ατυχήματα παρουσιάζονται στις κεντρικές αρτηρίες (Βενιζέλου, Εθν. Αντίστασης, Μ. Αλεξάνδρου) και σε κεντρικούς κόμβους (πλατεία Εμπορίου), όπου και έχουμε μεγάλους κυκλοφοριακούς φόρτους, και άνετα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Τις περισσότερες φορές ένα ατύχημα θεωρήθηκε ότι προκλήθηκε από δύο ή περισσότερες αιτίες. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων οφείλεται στην παραβίαση προτεραιότητας, σήμανσης και φωτεινών σηματοδοτών, ακολουθεί η έλλειψη προσοχής και η μη ρύθμιση της ταχύτητας, ενώ τα περισσότερα ατυχήματα παράσυρσης πεζών αποδίδονται στην ανεξέλεγκτη διάσχιση της οδού από τους πεζούς [21]. Για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας απαιτείται η τελειοποίηση των υφιστάμενων οδών. Αυτό σημαίνει τεχνική αναμόρφωση της οδού σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες χάραξης (οριζοντιογραφικά & μηκοτομικά), σωστές επικλήσεις διατομών, ανανέωση οδοστρωμάτων και πληρότητα εξοπλισμού. Αυτή η αντιμετώπιση θα βοηθήσει όχι μόνο στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας αλλά και στην αύξηση της αποδοτικότητας της οδού. Το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων αφορούν σε συγκρούσεις οχημάτων και στη συνέχεια παρασύρσεις πεζών. Προς την ασφάλεια των πεζών συμβάλλουν και οι πεζοδρομήσεις οδών, ιδιαίτερα αυτών που εμφανίζουν αυξημένες ροές πεζών (εμπορικές, κεντρικές περιοχές). Επίσης, ση-

24 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 24 μαντική είναι και η χρήση μέσων σήμανσης (κατακόρυφη και οριζόντια). Εξαιρετικά σημαντική για την ασφάλεια οχημάτων και πεζών έχει αποδειχτεί η φωτεινή σηματοδότηση και οι διαβάσεις πεζών, ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται και καλύτερες κυκλοφοριακές ροές. Από τη σύνθεση και την ανάλυση των στοιχείων καταγραφής στάθμευσης προκύπτει το σχήμα 3, στο οποίο είναι εμφανές το μεγάλο ποσοστό παράνομης στάθμευσης, το μικρό ποσοστό στάθμευσης εκτός οδού, καθώς και η πλεονάζουσα ζήτηση στάθμευσης σε σχέση με την προσφορά [7]. µ µ µ µ Σχήμα 3: Στάθμευση στην κεντρική περιοχή της πόλης των Σερρών κατά τις ώρες Οι δημόσιες συγκοινωνίες μεταφέρουν σημαντικό ποσοστό μετακινουμένων, κρίνεται όμως ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Τα δρομολόγια που είναι πυκνά, εκτελούνται χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις, εκτός από τις ημέρες Τρίτη (λειτουργία της Λαϊκής αγοράς) και Σάββατο (έντονη εμπορική κίνηση), κατά τις οποίες οι κυκλοφοριακές συνθήκες τις πρωινές ώρες είναι επιβαρημένες. Οι λεωφορειακές γραμμές σαρώνουν οριζοντίως την κεντρική περιοχή της πόλης όμως δεν εξυπηρετούνται οι μετακινήσεις από βορά προς νότο, δηλαδή δεν υπάρχει σύνδεση της βόρειας περιοχής με το νότιο τμήμα της πόλης λόγω των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου της βόρειας περιοχής που είναι ανεπαρκή για την κίνηση των ογκωδών λεωφορείων (κλειστές στροφές, έντονες κλίσεις, μικρά πλάτη οδών). Για αυτό το λόγο μελετάται η προσθήκη νέων γραμμών στις περιοχές αυτές με τη χρήση μικρών λεωφορείων. Σχετικά με τα στέγαστρα των στάσεων των Λεωφορείων, παρατηρούμε ότι είναι λίγα σε σχέση με τον αριθμό των στάσεων και σε

25 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 25 όχι πολύ καλή κατάσταση (σπασμένα πάνελ, λερωμένες επιφάνειες κ.λπ). Ίσως,επειδή τα ανεπαρκή πεζοδρόμια τις περισσότερες φορές δεν επιτρέπουν την εγκατάστασή τους. Οι διαβάσεις πεζών εμφανίζονται κυρίως στις κεντρικές αρτηρίες (Βενιζέλου, Μεραρχίας, Μ. Αλεξάνδρου, Β. Βασιλείου, Εθν. Αντίστασης), και σε συλλεκτήριες οδούς ( Γ. Παπανδρέου, Αρχ. Μακαρίου,) στο κέντρο της πόλης, στα σχολεία, στις θέσεις των κόμβων σηματοδοτούμενων ή μη. Το πλάτος των διαβάσεων είναι συνήθως 3.00 με 4.00 μ. Το διάστημα μεταξύ των ραβδώσεων είναι ίσο με το πλάτος των γραμμών και ίσο με 0.60 μ. Συχνά, διαπιστώνουμε ότι οι διαγραμμίσεις των διαβάσεων των πεζών είναι δυσδιάκριτες λόγω κακής συντήρησης, με αποτέλεσμα εκτός της κακής αισθητικής που προσδίδουν στις οδούς να τίθεται και θέμα ασφάλειας για τους πεζούς κατά τη διάσχιση του οδοστρώματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τις 33 διαβάσεις που εξετάσθηκαν μόνο οι 16 είναι σε καλή κατάσταση. Επίσης, παρατηρείται και η απουσία κατακόρυφης σήμανσης για τη σχετική προειδοποίηση των οδηγών. Σχετικά με τις ράμπες, διαπιστώθηκε ότι συνήθως υπάρχουν εκεί όπου υπάρχουν και διαβάσεις πεζών και πιο συγκεκριμένα, στην εμπορική περιοχή, και κατά μήκος των πεζοδρομίων των μεγάλων οδικών αξόνων (Βενιζέλου - Β. Βασιλείου, πλατεία Ελευθερίας, Εθν. Αντίστασης, Μ. Αλεξάνδρου, πλατεία Εμπορίου, Ερμού, Μεραχίας, Γ.Παπανδρέου) στις διασταυρώσεις και πιο σπάνια εγκάρσια στις κεντρικές αρτηρίες. Γενικά,οι ράμπες τις πόλης δεν είναι σε καλή κατάσταση καθώς παρουσιάζουν πολλές φθορές στα υλικά επίστρωσης που είναι συνήθως ραβδωτές κόκκινες πλάκες πεζοδρομίου 30x30 εκ. Από τις 74 ράμπες που εξετάστηκαν οι 27 παρουσιάζουν κακοτεχνίες ή φθορές στην επιφάνειά τους. Επίσης, 21 ράμπες δεν έχουν το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος των 1.20μ. [5]. Στις οδούς τοπικής κυκλοφορίας και ειδικά σε αυτούς που είναι εκτός κεντρικής περιοχής σπάνια συναντάμε διαβάσεις πεζών ή ράμπες. Πρέπει να σημειωθεί ακόμη, και η μη πρόβλεψη ειδικών διαδρόμων για άτομα με προβλήματα όρασης σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Ως προς τη φωτεινή σηματοδότηση στις περισσότερες περιπτώσεις επιτυγχάνεται απλοποίηση των κόμβων με τη μείωση των δυνατών κινήσεων των οχημάτων. Για αυτό το λόγο παρατηρούνται συνήθως, δύο φάσεις σηματοδότησης στους σηματοδοτούμενους κόμβους. Οι περίοδοι σηματοδότησης κυμαίνονται μεταξύ 45 και 65 δευτερολέπτων. Σε

26 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 26 αρκετές περιπτώσεις, παρατηρείται ταυτόχρονη κίνηση πεζών και οχημάτων (παλλόμενο πορτοκαλή), ή και διασταύρωση αντίθετων κινήσεων όταν η κυκλοφορία σε δευτερεύουσα οδό είναι μικρή. Κατά τις νυχτερινές ώρες συχνά όλοι οι σηματοδότες έχουν την παλλόμενη πορτοκαλή ένδειξη Δείκτες καταγραφής χρήσεων γης στα ισόγεια των παρόδιων κτιρίων και εξοπλισμού των οδών Κατά μήκος των περισσότερων αρτηριών και συλλεκτήριων οδών της κεντρικής περιοχής βρίσκονται εμπορικά καταστήματα στα ισόγεια των πολυκατοικιών, γραφεία στους πρώτους ορόφους και κατοικίες στους παραπάνω ορόφους. Το σύνολο των μονάδων που καταγράφηκαν στα ισόγεια των κτιρίων στις πέντε περιοχές είναι 490, εκ των οποίων οι 240 στην περιοχή Α, οι 145 στην περιοχή Β, οι 67 στην περιοχή Γ ενώ στις περιοχές Δ και Ε καταγράφηκαν ελάχιστες μονάδες κεντρικών λειτουργιών, καθώς κυρίαρχη χρήση είναι η κατοικία. Το εμπόριο κυριαρχεί στις καταγεγραμμένες κεντρικές λειτουργίες με 254 μονάδες και ποσοστό 51%. Ακολουθούν τα καταστήματα πάσης φύσεως υπηρεσιών τα οποία περιλαμβάνουν τις Δημόσιες υπηρεσίες, τις τράπεζες, τα καταστήματα προσωπικών εξυπηρετήσεων κ.λπ. Καταγράφηκαν επίσης, 74 μονάδες αναψυχής (ποσοστό 15%), εκ ων οποίων οι πιο πολλές συγκεντρώνονται στην περιοχή Γ. Κεντρικές λειτουργίες συγκεντρώνονται και στον 1ο όροφο κυρίως επί των οδών της περιοχής Α (Μεραρχίας, Δ. Σολωμού, πλατεία Εμπορίου, Τσαλοπούλου, Κωστοπούλου, Φλωριά, Ιουστινιανού), αλλά και στις οδούς Εθνικής Αντίστασης και Μ. Αλεξάνδρου. Οι κυρίαρχες χρήσεις στον 1ο όροφο είναι γραφεία, ιατρεία, φροντιστήρια και δημόσιες υπηρεσίες. Κεντρικές λειτουργίες συγκεντρώνονται και στους υπόλοιπους ορόφους επί της οδού Μεραρχίας. Για την προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων χρησιμοποιούνται μεταλλικοί ή πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 120, 360, 720, και 1100 lt. Στην κεντρική περιοχή (περιοχές Α,Β,Γ) υπάρχουν συνήθως μεγάλοι κάδοι μπροστά από κάθε είσοδο πολυκατοικίας, ενώ στις περιοχές με μικρό Σ.Δ. υπάρχουν πιο μικροί κάδοι 120 ή 360 lt σε πιο αραιά διαστήματα.

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ.

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ. Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ Ο Ν Α Δ Α Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Έρευνα μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο κλίµα κι εσύ!

Μπες στο κλίµα κι εσύ! Μπες στο κλίµα κι εσύ! Έργα - Παρεµβάσεις Οι προτάσεις της µελέτης είναι: Νέες φυτεύσεις Νέος ενιαίος αστικός φωτισµός µε συνδυασµό φωτιστικών επί ιστού και κρεµαστών φωτιστικών στους στενούς δρόµους Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ο θόρυβος που παράγουν οι διάφορες δραστηριότητες αποτελεί αυτό που λέμε περιβαλλοντικό θόρυβο το σύνολο των ανεπιθύμητων αλλά και επιβλαβών θορύβων που

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 149, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221 ΤΗΛ.24210-58850 FAX 24210-78038 www.philippitzis.gr e-mail:info@philippitzis.gr Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Σ. Μαριδάκης Ε. Μπούρας Περίληψη Στα πλαίσια της φωτεινής σηµατοδότησης σε κόµβους, τόσο η διαµόρφωση άσο και η κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β)

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) ΘΕΜΑ: «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΖΑΓΟΡΑ Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ Συνολική άποψη της πλατείας Σολωμού από ψηλά Απόψεις της πλατείας Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προτάσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαΐας για θέματα του Δήμου Πατρέων

Θέμα: Προτάσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαΐας για θέματα του Δήμου Πατρέων Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 Α - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ανιχνεύοντας την κρίση με επίκεντρο την οδό Πατησίων. Σενάρια ανασυγκρότησης του αστικού ιστού Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση Διοργάνωση HELEXPO ECON3 στο πλαίσιο της έκθεσης ENERGY TECH ΙΙ, 3 / 2009 Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών.

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών. Εισηγητική Έκθεση Λόγω της παρατηρούμενης αύξησης των ποδηλατών, ιδίως στις πόλεις, κρίνεται αναγκαίο ο ισχύων Κ.Ο.Κ. να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί ώστε να ρυθμιστούν συνολικά τα ζητήματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΣTΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΣTΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ E.M.Π. ΣXOΛH APXITEKTONΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AKAΔΗΜΑΪΚΟ ETOΣ 2012-13 TOMEAΣ I APXITEKTONIKOY ΣXEΔIAΣMOY 5ο XEIMEPINO EΞAMHNO MAΘHMA: APXITEKTONIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ 5 Διδακτική ομάδα: Β. Γκανιάτσας, Καθηγητής Στ. Γυφτόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Προγραμματισμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό

Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 342 & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, Ν. ΨΥΧΙΚΟ Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό ΘΕΜΕΛΙΑ ΧΟΥΒΑΡ ΑΣ Α.Τ.Ε. Οδός Πεντέλης 110 Μαρούσι, 151 26

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ»

«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΓΑΡΥΤΤΟΥ 24, ΤΚ 15343 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Η δήλωση αυτή γίνεται δυνάµει των προνοιών της εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. 1/2008, ηµεροµηνίας 10 Ιανουαρίου 2008. 1. Γενικά στοιχεία αίτησης: Το έντυπο αυτοελέγχου κατατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ "eco" ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ eco ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ "eco" ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ Παρουσίαση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΩΜ Μελετητική Ε.Π.Ε. Φωτογραφίες: ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΩΜ Μελετητική Ε.Π.Ε. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Δημήτρης Κόνδης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7 Α - ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΟΔΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επικίνδυνα τοποθετημένες στάσεις (σε λάθος σημείο) σε αντίθεση με τη νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας, στέγαστρα λάθος τοποθετημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ 6/7/12 AAO13/12 BM13/08 6/7/12 ΑΑΟ14/12 Β349/79 6/7/12 ΑΑΟ15/12 ΒΜ91/95 6/7/12 ΑΑΟ17/12 Β363/62 Ενσωμάτωση εγκριμένης βεράντας στην κύρια χρήση του διαμερίσματος στον 3 ον όροφο (ρετιρέ) Μετατροπή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λευκωσίας Nicosia Municipality

Δήμος Λευκωσίας Nicosia Municipality Nicosia Municipality Για το Έργο: Αναβάθμιση του εμπορικού τριγώνου μεταξύ των Λεωφόρων ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ, ΕΥΑΓΟΡΟΥ και οδού ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ Δήμος Λευκωσίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Δήμος Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε ΣΕΙΣΜΟ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε ΣΕΙΣΜΟ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε ΣΕΙΣΜΟ ΜΑΡΙΑ ΠΟΔΗΜΑΤΑ Πολιτικός Μηχανικός Τμήμα Παροχής Βοήθειας Ετοιμότητα Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ H παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του σχολικού κτιρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η επίδραση του σχολικού κτιρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία Ημερίδα της ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης Η επίδραση του σχολικού κτιρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία Τζούλη Βελισσαράτου Γενική Διευθύντρια Λειτουργίας & Ανάπτυξης Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Θεσσαλονίκη, 23 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Κ1) Εμβαδόν Οικοπέδου Επιτρεπόμενα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα