ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Όπως είναι γνωστό, η έννοια της ανταποκρισιμότητας περιλαμβάνει τα στοιχεία τα οποία σχετίζονται αφενός με το σεβασμό του ατόμου χρήστη και αφετέρου με τη διευκόλυνση του προσανατολισμού του μέσα στο σύστημα. Ειδικότερα, το στοιχείο του σεβασμού περιλαμβάνει τις έννοιες της αξιοπρέπειας, της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, της αυτονομίας στη λήψη των αποφάσεων για θεραπεία και της επικοινωνίας, ενώ το στοιχείο του προσανατολισμού περιλαμβάνει την έγκαιρη προσοχή, την ποιότητα των βασικών παροχών, την πρόσβαση σε κοινωνική υποστήριξη (εφόσον μεσολαβεί νοσηλεία) και τη δυνατότητα επιλογής προμηθευτή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων αξιολογεί τη λήψη έγκαιρης προσοχής από το υγειονομικό προσωπικό ως το σημαντικότερο υποστοιχείο της ανταποκρισιμότητας των υπηρεσιών υγείας (27,3%). Έπεται σε σημαντικότητα το στοιχείο της αξιοπρέπειας (22,8%) και η δυνατότητα ουσιαστικής επικοινωνίας με το προσωπικό (19,6%). Ακολουθεί η δυνατότητα επιλογής της υγειονομικής μονάδας περίθαλψης ή/και του ιατρού (14,2%), το καθαρό περιβάλλον (6,8%), η αυτονομία του χρήστη των υπηρεσιών υγείας, υπό την έννοια της δυνατότητας συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων (5,8%), η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών οι οποίες αφορούν την κατάσταση της υγείας του (2,9%), ενώ η κοινωνική υποστήριξη αξιολογείται τελευταία στη λίστα με τα σπουδαιότερα στοιχεία της ανταποκρισιμότητας (0,4%). Η ανταποκρισιμότητα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης συνολικά είναι καλύτερη από την αντίστοιχη των δευτεροβάθμιων υπηρεσιών (Διάγραμμα 1). Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ατόμων τα οποία δηλώνουν «πολύ καλή και καλή» ανταποκρισιμότητα των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας ανέρχεται στο 62,1%, σε αντίθεση με 51,4% όσων δηλώνουν «πολύ καλή και καλή» ανταποκρισιμότητα των δευτεροβάθμιων υπηρεσιών. Μάλιστα, αυτές οι δέκα ποσοστιαίες μονάδες της διαφοράς, δηλαδή όσοι δεν δηλώνουν «καλή και πολύ καλή» ανταποκρισιμότητα των δευτεροβάθμιων, φαίνεται ότι δηλώνουν «κακή και πολύ κακή» ανταποκρισιμότητα στη δευτεροβάθμια, και όχι «μέτρια».

3 2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Διάγραμμα 1. Σύγκριση της συνολικής ανταποκρισιμότητας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας Πολύ καλή και Καλή 62,1% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέτρια 28,6% Πολύ καλή και Καλή 51,4% Μέτρια 28,7% Κακή και Πολύ κακή 9,3% Κακή και Πολύ κακή 19,9% Στα επιμέρους στοιχεία της ανταποκρισιμότητας της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, σχεδόν 79% των χρηστών βαθμολογεί την εμπειρία του ως προς την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών «καλή και πολύ καλή». Το αντίστοιχο ποσοστό ατόμων το οποίο δηλώνει «καλή και πολύ καλή» είναι 69% για την αξιοπρέπεια, 65,5% για τη λήψη έγκαιρης προσοχής και 64,6% για την επικοινωνία. Η πτωτική τάση στα ποσοστά όσων αξιολογούν τα υπόλοιπα στοιχεία ως «καλά και πολύ καλά» συνεχίζεται, με 59,6% μόνο των χρηστών να δηλώνει ότι η δυνατότητα επιλογής μονάδας ή γιατρού είναι «καλή και πολύ καλή». Αντίστοιχα, στην αξιολόγηση της ανταποκρισιμότητας των δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας, το στοιχείο της κοινωνικής υποστήριξης συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών στην απάντηση «καλή και πολύ καλή». Επισημαίνεται όμως ότι το στοιχείο αυτό αξιολογείται, όπως ήδη ειπώθηκε, ως το λιγότερο σημαντικό από την πλειοψηφία των χρηστών. Η εμπειρία των χρηστών ως προς την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών φαίνεται να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, καθώς 76% την αξιολογεί ως «καλή και πολύ

4 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 3 καλή». Δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο με την έγκαιρη προσοχή και την αξιοπρέπεια, όπου μόλις το 59,6% και το 59,3% των χρηστών αντίστοιχα κρίνει τη σχετική εμπειρία του από τα δύο αυτά στοιχεία ως «καλή και πολύ καλή». Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είχαν «καλή και πολύ καλή» εμπειρία στον τομέα της επικοινωνίας με το υγειονομικό προσωπικό πέφτει στο 54,5%. Στο σημείο αυτό, είναι σκόπιμο να τονιστεί ότι η έγκαιρη προσοχή, η αξιοπρέπεια και η επικοινωνία αξιολογούνται ως τα τρία σημαντικότερα στοιχεία της ανταποκρισιμότητας. Τα στοιχεία της επιλογής και της αυτονομίας συγκεντρώνουν ακόμα χαμηλότερα ποσοστά χρηστών οι οποίοι δηλώνουν ότι είχαν «καλή και πολύ καλή» εμπειρία και συγκεκριμένα 53,8% και 51,5% αντίστοιχα. Γίνεται αντιληπτό ότι όλα τα στοιχεία της ανταποκρισιμότητας αξιολογούνται χειρότερα όταν αφορούν τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των στοιχείων αυτών μεταξύ όσων νοσηλεύτηκαν σε δημόσιο νοσοκομείο (10% του δείγματος) και όσων νοσηλεύτηκαν σε ιδιωτική μονάδα υγείας (2% του δείγματος). Στα στοιχεία της έγκαιρης προσοχής, της αξιοπρέπειας, της επικοινωνίας και της επιλογής, δηλαδή στα τέσσερα σημαντικότερα στοιχεία της ανταποκρισιμότητας, η ποσοστιαία διαφορά ανάμεσα σε όσους δηλώνουν «καλή και πολύ καλή» εμπειρία από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα είναι μεγάλη και κυμαίνεται από 17 έως 25 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Μάλιστα, ειδικά στην αξιολόγηση της αξιοπρέπειας και της επικοινωνίας από όσους νοσηλεύτηκαν στο δημόσιο τομέα, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαφοράς διοχετεύεται στην απάντηση «κακή και πολύ κακή» και όχι στην απάντηση «μέτρια», όπως θα ήταν ίσως αναμενόμενο (Πίνακας 1).

5 4 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Πίνακας 1. Ποσοστά ατόμων σε κάθε κατηγορία απάντησης για τα 4 βασικά στοιχεία της ανταποκρισιμότητας, ανάλογα με το φορέα νοσηλείας τους (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ) και οι διαφορές των ποσοστών Πολύ καλή και καλή Μέτρια Κακή και πολύ κακή Έγκαιρη προσοχή Αξιοπρέπεια 83,6% 9,6% 6,8% 22,1% -11,6% -10,4% 61,5% 21,2% 17,2% 75,3% 17,8% 6,8% 17,4% -3,9% -13,6% 57,9% 21,7% 20,4% Επικοινωνία 78,1% 16,4% 5,5% 24,6% -7,8% -16,8% Επιλογή 53,5% 24,2% 22,3% 75% 6,9% 18,1% 20,3% -14,2% -6,1% 54,7% 21,1% 24,2% Ως προς τα τρία λιγότερο σημαντικά στοιχεία της ανταποκρισιμότητας, οι διαφορές μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού δεν είναι τόσο μεγάλες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.

6 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 5 Πίνακας 2. Ποσοστά ατόμων σε κάθε κατηγορία απάντησης για τα τρία λιγότερα σημαντικά στοιχεία της ανταποκρισιμότητας, ανάλογα με το φορέα νοσηλείας τους (ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ) ΔΗΜΟΣΙΟ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ Αυτονομία Εμπιστευτικότητα Κοινωνική Υποστήριξη Πολύ καλή και καλή Μέτρια 52,1 % 31,1 % 16,9 % 77,5 % 10,1 % 12,5 % 82,2 % 9,2 % 8,7 % Πολύ κακή και κακή 67,6 % 16,9 % 15,5 % 86,7 % 5,9 % 7,3 % 85,3 % 5,9 % 7,3 %

7 6 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ:

8 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 7 Αξιολόγηση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας δείχνουν σεβασμό στους ανθρώπους ΕΡΩΤΗΣΗ: Διαβάστε τις κάρτες παρακάτω. Δίνουν πληροφορίες διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας στη χώρα μας δείχνουν σεβασμό για τους ανθρώπους και τους θέτουν στο επίκεντρο της φροντίδας. Σκεπτόμενοι /ες το περιεχόμενο αυτών των καρτών και το συνολικό σύστημα υγείας, ποιο είναι το πιο σπουδαίο για σας και ποιο το λιγότερο σπουδαίο; ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 4,2 1,4 4,0 5,1 5,8 7,6 6,8 5,1 2,9 0,4 27,3 22,8 19,6 14,2 14,3 58, ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙ-ΚΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ να σας δείχνουν σεβασμό οι ιατρικές εξετάσεις να γίνονται με σεβασμό της ιδιωτικότητας να συμμετέχετε στις αποφάσεις της φροντίδας και της θεραπείας σας, αν το θέλετε να σας ζητούν την άδεια πριν αρχίσουν θεραπείες και εξετάσεις να κρατούν το ιατρικό σας ιστορικό εμπιστευτικό οι συζητήσεις σας με υγειονομικούς να γίνονται έτσι που άλλοι άνθρωποι που δεν θέλετε να ακούσουν να μην μπορούν να κρυφακούσουν ύπαρξη αρκετού χώρου, καθισμάτων και καθαρού αέρα στην αίθουσα αναμονής καθαρές εγκαταστάσει ς (περιλαμβάνο ντας καθαρές τουαλέτες) υγιεινή και σχετικά νόστιμη τροφή δυνατότητα επιλογής γιατρού, νοσηλευτών/τρι ών ή άλλων υγειονομικών δυνατότητα να πάτε σε ένα άλλο μέρος για φροντίδα υγείας αν θέλετε η παροχή τροφής και άλλων δώρων από τους συγγενείς ελευθερία στα θρησκευτικά καθήκοντα και έθιμα να υπάρχει λογική Να σας ακούν απόσταση και χρόνος προσεκτικά μετακίνησης από το Να σας εξηγούν σπίτι μέχρι τον τόπο της τα πράγματα με υπηρεσίας υγείαςνα τέτοιο τρόπο που παίρνετε γρήγορα να μπορείτε να τα φροντίδα στις καταλαβαίνετε επείγουσες περιπτώσεις Να έχετε χρόνο να να έχετε μικρούς ρωτάτε χρόνους αναμονής στα ραντεβού και στις επισκέψεις και να κάνετε εξετάσεις γρήγορα μικρές λίστες αναμονής για μη επείγοντα περιστατικά

9 8 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Αξιολόγηση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας δείχνουν σεβασμό στους ανθρώπους ΕΡΩΤΗΣΗ: Διαβάστε τις κάρτες παρακάτω. Δίνουν πληροφορίες διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας στη χώρα μας δείχνουν σεβασμό για τους ανθρώπους και τους θέτουν στο επίκεντρο της φροντίδας. Σκεπτόμενοι /ες το περιεχόμενο αυτών των καρτών και το συνολικό σύστημα υγείας, ποιο είναι το πιο σπουδαίο για σας και ποιο το λιγότερο σπουδαίο; ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Count % ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ,3 ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ,8 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ,6 ΕΠΙΛΟΓΗ ,2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 257 6,8 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 219 5,8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 110 2,9 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 16 0,4 Δ.Ξ./Δ.Α ,0 246

10 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 9 ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Count % ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ,4 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ,4 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 273 7,6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 184 5,1 ΕΠΙΛΟΓΗ 183 5,1 ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 153 4,2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 139 3,9 ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 49 1,4 Δ.Ξ./Δ.Α ,0 400

11 10 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Αξιολόγηση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας δείχνουν σεβασμό στους ανθρώπους ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Διαβάστε τις κάρτες παρακάτω. Δίνουν πληροφορίες διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας στη χώρα μας δείχνουν σεβασμό για τους ανθρώπους και τους θέτουν στο επίκεντρο της φροντίδας. Σκεπτόμενοι /ες το περιεχόμενο αυτών των καρτών και το συνολικό σύστημα υγείας, ποιο είναι το πιο σπουδαίο για σας και ποιο το λιγότερο σπουδαίο; ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ , ,0 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 113 6, ,5 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 65 3,5 45 2,4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 134 7, ,4 ΕΠΙΛΟΓΗ , ,2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 9 0,5 7 0,4 ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ , ,5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ , ,5 Δ.Ξ./Δ.Α , ,

12 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 11 ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ , , , , , , ,5 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 32 5,7 43 6,5 54 7,1 39 6,0 28 5,6 15 3,5 9 4,3 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 24 4,3 21 3,2 17 2,2 16 2,5 18 3,6 10 2,4 4 1,9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 58 10,4 44 6,7 48 6,3 32 4,9 27 5,4 26 6,1 19 9,2 ΕΠΙΛΟΓΗ 66 11, , , , , , ,0 ΚΟΙΝΩΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 4 0,7 1 0,2 4 0,5 4 0,6 2 0,4 1 0,2 0 0,0 ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ , , , , , , ,3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ , , , , , , , , , , , , , , ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Count % Count % Count % Count % ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ , , , ,5 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 47 5,2 36 6,2 89 6,1 41 5,8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 22 2,4 17 2,9 38 2,6 27 3,9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 53 5,9 37 6, ,7 41 5,8 ΕΠΙΛΟΓΗ , , , ,0 ΚΟΙΝΩΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1 0,1 5 0,9 5 0,3 3 0,4 ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ , , , ,1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ , , , , , , , ,

13 12 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Αξιολόγηση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας δείχνουν σεβασμό στους ανθρώπους ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Διαβάστε τις κάρτες παρακάτω. Δίνουν πληροφορίες διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας στη χώρα μας δείχνουν σεβασμό για τους ανθρώπους και τους θέτουν στο επίκεντρο της φροντίδας. Σκεπτόμενοι /ες το περιεχόμενο αυτών των καρτών και το συνολικό σύστημα υγείας, ποιο είναι το πιο σπουδαίο για σας και ποιο το λιγότερο σπουδαίο; ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 25 1,4 24 1,3 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 140 7, ,2 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ , ,0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 97 5,5 87 4,7 ΕΠΙΛΟΓΗ 88 5,0 95 5,2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ , ,8 ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 76 4,3 77 4,2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 73 4,1 66 3,6 Δ.Ξ./Δ.Α , ,

14 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 13 ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 8 1,5 9 1,4 13 1,7 9 1,4 6 1,3 4 1,0 1 0,5 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 33 6,1 52 8,2 41 5,5 51 8,2 32 6,8 37 9, ,5 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 88 16, , , , , , ,7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 35 6,5 30 4,7 36 4,8 34 5,4 24 5,1 14 3,5 10 5,2 ΕΠΙΛΟΓΗ 34 6,3 35 5,5 33 4,4 22 3,5 28 6,0 25 6,3 5 2,6 ΚΟΙΝΩΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ , , , , , , ,7 ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 22 4,1 25 3,9 36 4,8 23 3,7 22 4,7 13 3,3 11 5,7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 2,4 23 3,6 33 4,4 25 4,0 25 5,3 21 5,3 4 2, , , , , , , , ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Count % Count % Count % Count % ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 11 1,3 7 1,3 24 1,7 8 1,2 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 61 7,2 40 7, ,8 53 7,8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ , , , ,3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 43 5,1 28 5,1 69 4,9 37 5,4 ΕΠΙΛΟΓΗ 44 5,2 26 4,8 68 4,8 41 6,0 ΚΟΙΝΩΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ , , , ,6 ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 38 4,5 31 5,7 47 3,3 27 4,0 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 39 4,6 30 5,5 52 3,7 19 2, , , , ,

15 14 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ:

16 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 15 Αξιολόγηση της εμπειρίας σε σχέση με την απαιτούμενη προσοχή από τις υπηρεσίες υγείας ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο πώς θα βαθμολογούσατε την εμπειρία σας, σε σχέση με το να λάβετε την απαιτούμενη προσοχή από τις υπηρεσίες υγείας που χρησιμοποιήσατε: Πολύ καλή και Καλή 65,5% Κακή και Πολύ κακή 9,5% Μέτρια 25,0% Count % Πολύ καλή ,3 Καλή ,2 Μέτρια ,0 Κακή 193 6,7 Πολύ κακή 81 2, ,0 Δ.Ξ./Δ.Α

17 16 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Αξιολόγηση της εμπειρίας σε σχέση με την απαιτούμενη προσοχή από τις υπηρεσίες υγείας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο πώς θα βαθμολογούσατε την εμπειρία σας, σε σχέση με το να λάβετε την απαιτούμενη προσοχή από τις υπηρεσίες υγείας που χρησιμοποιήσατε: ,8 66,0 72,3 65,4 64,6 64,8 62,1 64,6 64, ,3 24,8 20,2 9,9 9,2 7,5 22,7 11,9 25,4 26,5 27,2 26,4 10,0 8,7 10,7 9,0 28,9 7,0 0 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ > Πολύ καλή και Καλή Μέτρια Κακή και Πολύ κακή

18 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 17 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Πολύ καλή , ,4 Καλή , ,6 Μέτρια , ,8 Κακή 97 7,2 96 6,3 Πολύ κακή 37 2,7 44 2, , , ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πολύ καλή , , , , , , ,9 Καλή , , , , , , ,2 Μέτρια 81 20, , , , , , ,9 Κακή 28 7,0 34 7,2 40 7,4 27 5,5 34 8,3 23 6,1 8 4,3 Πολύ κακή 2 0,5 22 4,7 14 2,6 16 3,2 10 2,4 11 2,9 5 2, , , , , , , ,

19 18 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Αξιολόγηση της εμπειρίας σε σχέση με την απαιτούμενη προσοχή από τις υπηρεσίες υγείας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο πώς θα βαθμολογούσατε την εμπειρία σας, σε σχέση με το να λάβετε την απαιτούμενη προσοχή από τις υπηρεσίες υγείας που χρησιμοποιήσατε: ,7 62,6 67,3 69,0 58,9 61,0 58,9 64,7 68,1 73,8 79, ,3 27,4 22,0 10,0 10,0 10,7 24,1 6,9 29,4 11,7 25,4 13,6 29,3 11,8 25,5 21,9 9,8 10,0 18,7 18,1 7,5 2,9 0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Πολύ καλή και Καλή Μέτρια Κακή και Πολύ κακή

20 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 19 ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Count % Count % Count % Count % Πολύ καλή , , , ,1 Καλή , , , ,9 Μέτρια , , , ,1 Κακή 53 7,2 34 7,9 78 7,1 25 4,8 Πολύ κακή 21 2,8 9 2,1 39 3,6 11 2, , , , , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πολύ καλή 4 11, , , , , , ,5 Καλή 16 47, , , , , , ,5 Μέτρια 10 29, , , , , , ,1 Κακή 4 11,7 22 9,3 57 7,8 37 7,3 23 6,9 13 6,1 0 0,0 Πολύ κακή 0 0,0 10 4,2 30 4,0 13 2,5 10 3,1 3 1,4 3 2, , , , , , , ,

21 20 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ:

22 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 21 Άποψη για το πόσο συχνά οι υγειονομικοί αντιμετώπισαν τον ερωτώμενο με τον απαιτούμενο σεβασμό ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες και οι άλλοι υγειονομικοί σας αντιμετώπισαν με τον απαιτούμενο σεβασμό Συνήθως 41,2% Πάντα 24,3% Δεν ξέρω 2,8% Ποτέ 6,7% Κάποιες φορές 25,0% Count % Πάντα ,3 Συνήθως ,2 Κάποιες φορές ,0 Ποτέ 193 6,7 Δεν ξέρω 81 2,8 Δεν απαντώ ,

23 22 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά οι υγειονομικοί αντιμετώπισαν τον ερωτώμενο με τον απαιτούμενο σεβασμό ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες και οι άλλοι υγειονομικοί σας αντιμετώπισαν με τον απαιτούμενο σεβασμό ,0 66,6 69,0 61,8 61,7 63,3 67,0 69,7 72, ,5 16,5 21,2 12,2 16,6 14,4 20,2 20,4 21,4 21,4 22,6 20,8 18,0 17,9 15,3 11,6 7,7 7,2 0 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ > Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

24 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 23 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Πάντα , ,0 Συνήθως , ,6 Κάποιες φορές , ,3 Ποτέ 76 4,7 87 4,9 Δεν ξέρω , , , , ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , , , , ,5 Συνήθως , , , , , , ,5 Κάποιες φορές 62 12, , , , , , ,5 Ποτέ 18 3,7 32 5,6 28 4,3 30 5,2 24 5,2 18 4,4 13 6,3 Δεν ξέρω 69 14, , , , ,6 32 7,7 15 7, , , , , , , ,

25 24 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά οι υγειονομικοί αντιμετώπισαν τον ερωτώμενο με τον απαιτούμενο σεβασμό ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες και οι άλλοι υγειονομικοί σας αντιμετώπισαν με τον απαιτούμενο σεβασμό , ,7 62,7 65,6 68,1 64,1 62,0 62,7 64,7 64,5 66, ,1 23,2 21,8 23,1 19,4 15,5 17,8 15,0 12,1 14,1 12,8 11,9 23,8 13,5 18,5 16,8 17,9 17,6 18,8 14,7 9,98,1 0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

26 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 25 ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , ,1 Συνήθως , , , ,0 Κάποιες φορές , , , ,0 Ποτέ 54 6,3 19 3,7 69 5,3 17 2,8 Δεν ξέρω , , , , , , , , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα 12 30, , , , , , ,5 Συνήθως 13 33, , , , , , ,5 Κάποιες φορές 9 23, , , , , ,0 9 8,1 Ποτέ 0 0,0 24 8,7 55 6,5 24 4,0 17 4,2 7 2,7 2 1,8 Δεν ξέρω 5 12, , , , , ,8 9 8, , , , , , , ,

27 26 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ:

28 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 27 Άποψη για το πόσο συχνά το διοικητικό προσωπικό αντιμετώπισε τον ερωτώμενο με απαιτούμενο σεβασμό ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά το διοικητικό προσωπικό, όπως οι υπάλληλοι από το χώρο υποδοχής ή οι γραμματείς σας αντιμετώπισαν με τον απαιτούμενο σεβασμό Κάποιες φορές 18,6% Ποτέ 6,6% Δεν ξέρω 18,2% Συνήθως 30,8% Πάντα 25,8% Count % Πάντα ,8 Συνήθως ,8 Κάποιες φορές ,6 Ποτέ 220 6,6 Δεν ξέρω ,2 Δεν απαντώ ,0 646

29 28 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά το διοικητικό προσωπικό αντιμετώπισε τον ερωτώμενο με τον απαιτούμενο σεβασμό ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά το διοικητικό προσωπικό, όπως οι υπάλληλοι από το χώρο υποδοχής ή οι γραμματείς σας αντιμετώπισαν με τον απαιτούμενο σεβασμό ,1 58,0 59,6 51,7 52,4 57,8 56,8 61,7 62, ,7 25,4 20,2 16,6 20,320,1 25,023,3 25,0 22,6 23,7 18,5 29,5 27,9 26,5 13,7 10,4 11,2 0 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ > Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

30 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 29 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Πάντα , ,9 Συνήθως , ,1 Κάποιες φορές , ,8 Ποτέ 103 6, ,6 Δεν ξέρω , , , , ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , , , , ,2 Συνήθως , , , , , , ,1 Κάποιες φορές 72 15, , , , , , ,8 Ποτέ 24 5,1 39 6,9 40 6,0 43 7,5 38 8,2 20 4,9 16 7,7 Δεν ξέρω 96 20, , , , , , , , , , , , , ,

31 30 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά το διοικητικό προσωπικό αντιμετώπισε τον ερωτώμενο με τον απαιτούμενο σεβασμό ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά το διοικητικό προσωπικό, όπως οι υπάλληλοι από το χώρο υποδοχής ή οι γραμματείς σας αντιμετώπισαν με τον απαιτούμενο σεβασμό , ,4 58,9 54,5 55,6 54,3 51,3 53,3 54,4 53,5 55, ,1 13,5 24,2 24,9 23,5 20,6 20,9 16,9 35,1 33,7 13,6 13,0 29,3 16,4 22,7 22,9 22,8 23,7 18,3 26,4 13,4 12,4 0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

32 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 31 ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , ,4 Συνήθως , , , ,2 Κάποιες φορές , , , ,5 Ποτέ 67 7,8 33 6,5 90 7,0 24 4,0 Δεν ξέρω , , , , , , , , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα 12 32, , , , , , ,9 Συνήθως 7 18, , , , , , ,3 Κάποιες φορές 11 29, , , , , , ,7 Ποτέ 2 5, ,5 73 8,7 37 6,1 26 6,3 12 4,7 3 2,7 Δεν ξέρω 5 13, , , , , , , , , , , , , ,

33 32 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ:

34 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 33 Άποψη για το πόσο συχνά η εξέταση και η θεραπεία έγινε με τρόπο που σεβάστηκε την ιδιωτικότητα ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά η σωματική σας εξέταση και η θεραπεία έγινε με τρόπο που σεβάσθηκε την ιδιωτικότητά σας; Κάποιες φορές 11,9% Ποτέ 3,9% Δεν ξέρω 14,7% Συνήθως 31,1% Πάντα 38,4% Count % Πάντα ,4 Συνήθως ,1 Κάποιες φορές ,9 Ποτέ 131 3,9 Δεν ξέρω ,7 Δεν απαντώ ,0 640

35 34 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά η εξέταση και η θεραπεία έγινε με τρόπο που σεβάστηκε την ιδιωτικότητα ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά η σωματική σας εξέταση και η θεραπεία έγινε με τρόπο που σεβάσθηκε την ιδιωτικότητά σας; ,6 71,3 73,1 65,3 65,7 68,6 71,0 74,0 74, ,417,0 16,2 12,5 15,1 11,8 18,6 19,3 16,1 15,0 16,0 17,5 18,4 18,6 15,4 11,5 7,6 7,2 0 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ > Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

36 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 35 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Πάντα , ,5 Συνήθως , ,8 Κάποιες φορές , ,2 Ποτέ 60 3,7 71 4,0 Δεν ξέρω , , , , ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , , , , ,5 Συνήθως , , , , , , ,7 Κάποιες φορές 43 8, , , , , , ,2 Ποτέ 14 2,9 23 4,0 26 3,9 17 3,0 24 5,2 17 4,2 11 5,4 Δεν ξέρω 72 15, , , , ,5 31 7,6 15 7, , , , , , , ,

37 36 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά η εξέταση και η θεραπεία έγινε με τρόπο που σεβάστηκε την ιδιωτικότητα ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά η σωματική σας εξέταση και η θεραπεία έγινε με τρόπο που σεβάσθηκε την ιδιωτικότητά σας; , ,5 65,6 70,5 73,7 67,6 68,8 70,5 68,7 71, , , ,3 12,2 20,6 17,8 16,6 13,8 15,7 12,2 14,1 12,8 11,8 17,7 13,5 17,1 18,1 19,0 12,4 13,2 9,3 7,1 3,6 0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

38 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 37 ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , ,2 Συνήθως , , , ,5 Κάποιες φορές , , ,7 60 9,9 Ποτέ 41 4,8 20 4,0 53 4,1 14 2,3 Δεν ξέρω , , , , , , , , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα 14 35, , , , , , ,8 Συνήθως 9 23, , , , , , ,5 Κάποιες φορές 9 23, , ,4 54 8, ,5 18 7,0 4 3,6 Ποτέ 2 5,1 20 7,4 36 4,3 21 3,5 11 2,7 6 2,3 0 0,0 Δεν ξέρω 5 12, , , , , ,0 8 7, , , , , , , ,

39 38 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ:

40 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 39 Άποψη για το πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι άλλοι υγειονομικοί ακούνε προσεκτικά ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες και οι άλλοι υγειονομικοί, σας άκουσαν προσεκτικά Κάποιες φορές 17,6% Ποτέ 6,0% Δεν ξέρω 14,4% Συνήθως 32,1% Πάντα 30,0% Count % Πάντα ,0 Συνήθως ,1 Κάποιες φορές ,6 Ποτέ 203 6,0 Δεν ξέρω , ,0 Δεν απαντώ 631

41 40 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι άλλοι υγειονομικοί ακούνε προσεκτικά ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες και οι άλλοι υγειονομικοί, σας άκουσαν προσεκτικά ,2 64,7 67,2 58,8 59,9 60,4 61,9 63,4 67, ,0 23,1 16,8 12,2 18,3 14,5 22,3 21,7 18,9 18,4 24,5 15,1 26,9 11,2 29,2 25,2 7,4 7,3 0 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ > Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

42 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 41 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Πάντα , ,5 Συνήθως , ,2 Κάποιες φορές , ,8 Ποτέ 91 5, ,3 Δεν ξέρω , , , , ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , , , , ,7 Συνήθως , , , , , , ,8 Κάποιες φορές 67 13, , , , , , ,9 Ποτέ 21 4,4 42 7,3 34 5,1 31 5,4 37 8,0 26 6,3 13 6,3 Δεν ξέρω 70 14, , , , ,2 30 7,4 15 7, , , , , , , ,

43 42 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι άλλοι υγειονομικοί ακούνε προσεκτικά ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες και οι άλλοι υγειονομικοί, σας άκουσαν προσεκτικά , ,0 60,5 62,8 65,7 55,2 59,8 58,9 59,9 62,1 65, ,1 11,9 24,3 22,1 19,4 15,2 15,1 14,9 31,6 13,2 29,0 28,1 11,2 13,0 22,9 17,2 19,0 18,9 16,5 18,5 12,5 8,0 0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

44 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 43 ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , ,9 Συνήθως , , , ,8 Κάποιες φορές , , , ,4 Ποτέ 69 8,1 34 6,7 73 5,6 24 4,0 Δεν ξέρω , , , , , , , , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα 10 26, , , , , , ,1 Συνήθως 11 28, , , , , , ,4 Κάποιες φορές 9 23, , , , , , ,7 Ποτέ 3 7,9 25 9,1 68 8,1 33 5,4 21 5,2 11 4,2 2 1,8 Δεν ξέρω 5 13, , , , , ,5 9 8, , , , , , , ,

45 44 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ:

46 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 45 Άποψη για το πόσο συχνά οι γιατροί και οι άλλοι υγειονομικοί εξηγούν τα πράγματα με κατανοητό τρόπο ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι άλλοι υγειονομικοί, σας εξήγησαν τα πράγματα με τρόπο που ήταν κατανοητός; Κάποιες φορές 19,5% Ποτέ 7,1% Δεν ξέρω 14,3% Πάντα 29,1% Συνήθως 30,0% Count % Πάντα ,1 Συνήθως ,0 Κάποιες φορές ,5 Ποτέ 240 7,1 Δεν ξέρω ,3 Δεν απαντώ ,0 631

47 46 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά οι γιατροί και οι άλλοι υγειονομικοί εξηγούν τα πράγματα με κατανοητό τρόπο ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι άλλοι υγειονομικοί, σας εξήγησαν τα πράγματα με τρόπο που ήταν κατανοητός; ,9 60,2 64,9 57,1 58,3 57,5 58,4 59,0 59, ,4 16,7 27,6 12,2 20,5 14,6 24,5 22,9 18,4 18,8 28,2 14,3 30,4 11,2 32,9 33,3 8,1 7,3 0 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ > Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

48 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 47 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Πάντα , ,2 Συνήθως , ,0 Κάποιες φορές , ,0 Ποτέ 106 6, ,6 Δεν ξέρω , , , , ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , , , , ,6 Συνήθως , , , , , , ,8 Κάποιες φορές 79 16, , , , , , ,1 Ποτέ 20 4,1 44 7,7 43 6,5 46 8,0 35 7,6 34 8,3 17 8,2 Δεν ξέρω 70 14, , , , ,2 33 8,1 15 7, , , , , , , ,

49 48 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά οι γιατροί και οι άλλοι υγειονομικοί εξηγούν τα πράγματα με κατανοητό τρόπο ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι άλλοι υγειονομικοί, σας εξήγησαν τα πράγματα με τρόπο που ήταν κατανοητός; , ,8 56,1 60,2 65,4 59,0 51,1 53,9 57,0 60,7 63, ,2 12,0 28,4 24,7 25,6 20,2 15,5 15,1 14,4 15,4 37,2 11,7 32,3 13,8 26,1 16,9 21,3 18,0 17,7 18,5 11,6 7,2 0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

50 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 49 ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , ,7 Συνήθως , , , ,7 Κάποιες φορές , , , ,8 Ποτέ 76 8,9 41 8,1 92 7,1 27 4,4 Δεν ξέρω , , , , , , , , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα 11 28, , , , , , ,3 Συνήθως 12 30, , , , , , ,9 Κάποιες φορές 8 20, , , , , , ,7 Ποτέ 2 5, ,1 73 8,7 44 7,3 32 7,7 8 3,1 1 0,9 Δεν ξέρω 6 15, , , , , ,5 8 7, , , , , , , ,

51 50 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ:

52 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 51 Άποψη για το πόσο συχνά οι γιατροί και οι άλλοι υγειονομικοί έδωσαν χρόνο να υποβληθούν ερωτήσεις για τα προβλήματα υγείας ή της θεραπείας ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες και οι άλλοι υγειονομικοί σας έδωσαν χρόνο να υποβάλετε ερωτήσεις για τα προβλήματα της υγείας ή της θεραπείας σας; Κάποιες φορές 21,8% Ποτέ 9,6% Δεν ξέρω 15,0% Πάντα 25,7% Συνήθως 27,9% Count % Πάντα ,7 Συνήθως ,9 Κάποιες φορές ,8 Ποτέ 322 9,6 Δεν ξέρω ,0 Δεν απαντώ ,0 637

53 52 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά οι γιατροί και οι άλλοι υγειονομικοί έδωσαν χρόνο να υποβληθούν ερωτήσεις για τα προβλήματα υγείας ή της θεραπείας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες και οι άλλοι υγειονομικοί σας έδωσαν χρόνο να υποβάλετε ερωτήσεις για τα προβλήματα της υγείας ή της θεραπείας σας; ,9 55,1 59,5 51,3 53,2 52,6 50,4 53,5 56, ,7 31,8 17,4 13,1 25,0 15,5 29,8 27,2 18,9 19,6 32,7 14,7 37,2 37,8 35,9 12,4 8,7 7,9 0 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ > Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

54 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 53 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Πάντα , ,5 Συνήθως , ,6 Κάποιες φορές , ,7 Ποτέ 143 8, ,1 Δεν ξέρω , , , , ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , , , , ,7 Συνήθως , , , , , , ,5 Κάποιες φορές 85 17, , , , , , ,6 Ποτέ 36 7,4 47 8,3 59 8,9 55 9, , , ,3 Δεν ξέρω 75 15, , , , ,4 36 8,7 16 7, , , , , , , ,

55 54 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά οι γιατροί και οι άλλοι υγειονομικοί έδωσαν χρόνο να υποβληθούν ερωτήσεις για τα προβλήματα υγείας ή της θεραπείας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες και οι άλλοι υγειονομικοί σας έδωσαν χρόνο να υποβάλετε ερωτήσεις για τα προβλήματα της υγείας ή της θεραπείας σας; ,9 49,4 51,6 54,0 42,1 42,1 43,5 43,9 37,6 32,0 30,4 26,0 16,4 15,6 13,0 15,1 15,8 12,6 61,0 55,5 46,9 51,1 38,8 30,8 18,1 25,8 18,7 19,7 19,3 14,3 75,6 16,2 8,2 0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

56 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 55 ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , ,2 Συνήθως , , , ,7 Κάποιες φορές , , , ,6 Ποτέ ,1 48 9, ,3 33 5,4 Δεν ξέρω , , , , , , , , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα 11 28, , , , , , ,2 Συνήθως 5 13, , , , , , ,4 Κάποιες φορές 11 28, , , , , , ,3 Ποτέ 5 13, , ,6 57 9,4 37 9,0 10 3,9 1 0,9 Δεν ξέρω 6 15, , , , , ,3 9 8, , , , , , , ,

57 56 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ:

58 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 57 Άποψη για το πόσο συχνά οι γιατροί και οι άλλοι υγειονομικοί ζήτησαν άδεια πριν αρχίσουν μια θεραπεία ή κάποια εξέταση ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες και οι άλλοι υγειονομικοί ζήτησαν την άδειά σας πριν αρχίσουν μια θεραπεία ή κάποια εξέταση Ποτέ 13,9% Δεν ξέρω 15,3% Κάποιες φορές 14,0% Πάντα 31,1% Συνήθως 25,6% Count % Πάντα ,1 Συνήθως ,6 Κάποιες φορές ,0 Ποτέ ,9 Δεν ξέρω ,3 Δεν απαντώ ,0 672

59 58 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά οι γιατροί και οι άλλοι υγειονομικοί ζήτησαν άδεια πριν αρχίσουν μια θεραπεία ή κάποια εξέταση ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες και οι άλλοι υγειονομικοί ζήτησαν την άδειά σας πριν αρχίσουν μια θεραπεία ή κάποια εξέταση ,1 57,3 58,2 53,3 53,9 55,3 56,6 61,5 63, ,1 17,8 29,6 13,1 26,4 27,3 26,8 15,4 19,4 19,3 29,3 30,5 29,9 26,2 15,4 12,9 8,6 10,0 0 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ > Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

60 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 59 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Πάντα , ,8 Συνήθως , ,5 Κάποιες φορές , ,1 Ποτέ , ,5 Δεν ξέρω , , , , ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , , , , ,1 Συνήθως , , , , , , ,7 Κάποιες φορές 60 12, , , , , , ,1 Ποτέ 66 13, , , , , , ,1 Δεν ξέρω 73 15, , , , ,9 35 8, , , , , , , , ,

61 60 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά οι γιατροί και οι άλλοι υγειονομικοί ζήτησαν άδεια πριν αρχίσουν μια θεραπεία ή κάποια εξέταση ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά οι γιατροί, οι νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες και οι άλλοι υγειονομικοί ζήτησαν την άδειά σας πριν αρχίσουν μια θεραπεία ή κάποια εξέταση , ,4 52,8 57,4 60,6 48,6 53,2 59,2 56,3 60,4 61, ,9 13,7 29,8 17,4 27,3 23,8 15,3 15,6 37,8 33,3 13,6 13,5 26,5 25,7 18,0 20,5 19,1 19,6 19,4 20,2 14,3 8,2 0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

62 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 61 ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , ,7 Συνήθως , , , ,9 Κάποιες φορές , , , ,9 Ποτέ , , , ,9 Δεν ξέρω , , , , , , , , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα 10 27, , , , , , ,0 Συνήθως 8 21, , , , , , ,6 Κάποιες φορές 7 18, , , ,0 38 9,3 24 9,4 9 8,3 Ποτέ 7 18, , , , , , ,9 Δεν ξέρω 5 13, , , , , ,4 9 8, , , , , , , ,

63 62 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ:

64 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 63 Άποψη για το πόσο συχνά έγιναν συζητήσεις με το γιατρό ή άλλο υγειονομικό που πραγματοποιήθηκαν ιδιωτικά, έτσι ώστε άλλοι άνθρωποι να μην μπορούσαν να ακούσουν αυτό που λεγόταν ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά έγιναν συζητήσεις με το γιατρό σας, το/τη νοσηλευτή/ τρια ή άλλο υγειονομικό που πραγματοποιήθηκαν ιδιωτικά, έτσι ώστε άλλοι άνθρωποι που δεν θέλατε να ακούσουν, δεν μπορούσαν να κρυφακούσουν αυτό που λεγόταν; Κάποιες φορές 11,4% Ποτέ 6,9% Δεν ξέρω 15,9% Συνήθως 28,0% Πάντα 37,7% Count % Πάντα ,7 Συνήθως ,0 Κάποιες φορές ,4 Ποτέ 229 6,9 Δεν ξέρω , ,0 Δεν απαντώ 704

65 64 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά έγιναν συζητήσεις με το γιατρό ή άλλο υγειονομικό που πραγματοποιήθηκαν ιδιωτικά, έτσι ώστε άλλοι άνθρωποι να μην μπορούσαν να ακούσουν αυτό που λεγόταν ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά έγιναν συζητήσεις με το γιατρό σας, το/τη νοσηλευτή/ τρια ή άλλο υγειονομικό που πραγματοποιήθηκαν ιδιωτικά, έτσι ώστε άλλοι άνθρωποι που δεν θέλατε να ακούσουν, δεν μπορούσαν να κρυφακούσουν αυτό που λεγόταν; ,5 66,9 67,4 61,5 62,0 67,4 69,4 67,5 68, ,0 18,5 19,5 13,6 16,016,6 18,919,6 18,1 19,9 16,915,7 17,5 13,1 22,8 22,3 9,7 9,4 0 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ > Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

66 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 65 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Πάντα , ,0 Συνήθως , ,9 Κάποιες φορές , ,1 Ποτέ 101 6, ,4 Δεν ξέρω , , , , ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , , , , ,7 Συνήθως , , , , , , ,6 Κάποιες φορές 46 9, , , , , , ,9 Ποτέ 29 6,2 46 8,2 51 7,8 28 5,0 29 6,4 33 8,2 15 7,4 Δεν ξέρω 78 16, , , , ,1 39 9,7 19 9, , , , , , , ,

67 66 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά έγιναν συζητήσεις με το γιατρό ή άλλο υγειονομικό που πραγματοποιήθηκαν ιδιωτικά, έτσι ώστε άλλοι άνθρωποι να μην μπορούσαν να ακούσουν αυτό που λεγόταν ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά έγιναν συζητήσεις με το γιατρό σας, το/τη νοσηλευτή/ τρια ή άλλο υγειονομικό που πραγματοποιήθηκαν ιδιωτικά, έτσι ώστε άλλοι άνθρωποι που δεν θέλατε να ακούσουν, δεν μπορούσαν να κρυφακούσουν αυτό που λεγόταν; , ,6 62,9 67,1 69,1 59,4 61,4 66,4 64,8 66,2 70, ,5 13,9 27,0 24,0 19,7 17,4 16,5 16,4 15,7 15,2 13,6 14,6 19,1 14,5 19,3 18,8 19,2 15,9 15,0 10,6 8,1 8,1 0 Ο ΔΗΜΟΤΙΚ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

68 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 67 ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , ,2 Συνήθως , , , ,9 Κάποιες φορές , , ,8 58 9,7 Ποτέ 63 7,6 36 7,3 85 6,7 36 6,0 Δεν ξέρω , , , , , , , , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα 16 43, , , , , , ,5 Συνήθως 6 16, , , , , , ,3 Κάποιες φορές 5 13, , ,9 48 8,0 37 9,1 16 6,3 6 5,4 Ποτέ 5 13, ,5 60 7,2 47 7,9 24 5,9 11 4,3 3 2,7 Δεν ξέρω 5 13, , , , , ,2 9 8, , , , , , , ,

69 68 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ:

70 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 69 Άποψη για το πόσο συχνά ο γιατρός ή άλλος υγειονομικός κράτησαν τις προσωπικές πληροφορίες εμπιστευτικές ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά ο γιατρός σας, ο/η νοσηλευτής/υτρια ή άλλος υγειονομικός κράτησαν τις προσωπικές σας πληροφορίες εμπιστευτικές; Αυτό σημαίνει, ότι οποιοσδήποτε ο οποίος δεν θα θέλατε να πληροφορηθεί, δεν θα μπορούσε να μάθει για την ιατρική σας κατάσταση Κάποιες φορές 9,2% Ποτέ 5,0% Δεν ξέρω 18,3% Συνήθως 26,5% Πάντα 41,0% Count % Πάντα ,0 Συνήθως ,5 Κάποιες φορές 300 9,2 Ποτέ 162 5,0 Δεν ξέρω , ,0 Δεν απαντώ 748

71 70 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά ο γιατρός ή άλλος υγειονομικός κράτησαν τις προσωπικές πληροφορίες εμπιστευτικές ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά ο γιατρός σας, ο/η νοσηλευτής/υτρια ή άλλος υγειονομικός κράτησαν τις προσωπικές σας πληροφορίες εμπιστευτικές; Αυτό σημαίνει, ότι οποιοσδήποτε ο οποίος δεν θα θέλατε να πληροφορηθεί, δεν θα μπορούσε να μάθει για την ιατρική σας κατάσταση ,8 68,8 70,0 63,7 64,7 65,9 70,5 70,4 71, ,1 21,1 15,315,9 10,4 19,6 22,4 22,7 13,9 12,6 19,1 15,0 14,714,8 18,5 18,3 11,1 10,1 0 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ > Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

72 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 71 ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Count % Count % Πάντα , ,4 Συνήθως , ,4 Κάποιες φορές 129 8, ,0 Ποτέ 72 4,7 90 5,3 Δεν ξέρω , , , , ΗΛΙΚΙΑ > Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , , , , ,6 Συνήθως , , , , , , ,0 Κάποιες φορές 30 6,5 46 8,3 49 7, ,6 43 9, , ,2 Ποτέ 18 3,9 31 5,6 32 5,0 19 3,4 23 5,1 26 6,6 14 7,1 Δεν ξέρω 90 19, , , , , , , , , , , , , ,

73 72 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Άποψη για το πόσο συχνά ο γιατρός ή άλλος υγειονομικός κράτησαν τις προσωπικές πληροφορίες εμπιστευτικές ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο όταν αναζητήσατε φροντίδα υγείας πόσο συχνά ο γιατρός σας, ο/η νοσηλευτής/υτρια ή άλλος υγειονομικός κράτησαν τις προσωπικές σας πληροφορίες εμπιστευτικές; Αυτό σημαίνει, ότι οποιοσδήποτε ο οποίος δεν θα θέλατε να πληροφορηθεί, δεν θα μπορούσε να μάθει για την ιατρική σας κατάσταση , ,8 64,4 68,2 71,3 62,9 63,2 67,5 67,8 69,2 68, ,6 14,6 20,3 19,5 19,2 15,3 12,3 9,5 20,0 17,1 19,4 17,4 17,0 15,5 20,9 21,1 11,3 9,7 6,8 25,1 2,7 15,4 0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Πάντα και Συνήθως Κάποιες φορές και Ποτέ Δεν ξέρω

74 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 73 ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ - ΑΕΙ Count % Count % Count % Count % Πάντα , , , ,4 Συνήθως , , , ,9 Κάποιες φορές ,6 48 9,9 96 7,7 39 6,6 Ποτέ 58 7,0 26 5,4 58 4,6 17 2,9 Δεν ξέρω , , , , , , , , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Χωρίς εισόδημα Έως Πάνω από Count % Count % Count % Count % Count % Count % Count % Πάντα 14 40, , , , , , ,4 Συνήθως 8 22, , , , , , ,5 Κάποιες φορές 4 11,4 26 9, ,9 38 6,4 23 5,7 10 4,0 2 1,8 Ποτέ 3 8,6 25 9,5 50 6,1 29 4,9 16 4,0 7 2,8 1 0,9 Δεν ξέρω 6 17, , , , , , , , , , , , , ,

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Θα πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ποιότητας Μονάδων ΕΠΥΥ από επισκέπτες Σελίδα 1 ΕΠΥΥ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΛΓΙ ΙΚΑΝΠΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - Παρακαλούμε απαντήστε στις ερωτήσεις 1 Πόσες ημέρες περιμένατε για ραντεβού;

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 2 Ο ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 3 Ο ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Αν έχετε µια επείγουσα κατάσταση απειλητική για τη ζωή, πηγαίνετε στα επείγοντα περιστατικά ενός νοσοκοµείου ή καλέστε αµέσως το 911. Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία

Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF SATISFACTION WITH CARE Τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου έκαναν οι: A. Bredart D. Razavi Ν. Deelvuax Tην

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK 2 Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ j τηναναθεώρησητουπλαισίουαναδοχήςκαιυιοθεσίαςανηλίκων, j την κατάθεση νόμουjπλαισίου/ομπρέλα για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως προέλευσης,ηλικίας,φύλου,φυσικής,νοητικήςκαιψυχικήςκατάστασης, j τηδημιουργίαπλαισίουαναδοχήςηλικιωμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Νοσηλευτικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τομέας Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Σχέδιο Δράσης «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ν. Ρεθύμνου «Δίκτυο Αλληλεγγύης» - Έντυπο αίτησης Σελίδα 1 από 7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Όνομα Επώνυμο Χώρα Προέλευσης. Φύλο Ηλικία Ημερομ. Άφιξης Ημερομ. Αναχώρησης. NAI ΟΧΙ NAI ΟΧΙ NAI ΟΧΙ Άσθμα Υπέρταση Διαβήτης

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Όνομα Επώνυμο Χώρα Προέλευσης. Φύλο Ηλικία Ημερομ. Άφιξης Ημερομ. Αναχώρησης. NAI ΟΧΙ NAI ΟΧΙ NAI ΟΧΙ Άσθμα Υπέρταση Διαβήτης Στοιχεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Όνομα Επώνυμο Χώρα Προέλευσης Φύλο Ηλικία Ημερομ. Άφιξης Ημερομ. Αναχώρησης Ιατρείο: Ατομικό ιστορικό εξεταζόμενου/ης NAI NAI NAI Άσθμα Υπέρταση Διαβήτης HIV+ Φυματίωση Καρδιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη: Α.Σ. ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου, Αθήνα Τ.Κ. 104 38 Πλ. Βάθης 210. 88.18.946 210.52.45.302 Ημερομηνία:./ /. Αρ. Αίτησης:./ 2013 horizonsline12@gmail.com ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 Στην Ελλάδα η έρευνα για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 4 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση: e-mail: Τηλέφωνο/FAX: Υπεύθυνος για επικοινωνία: \ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών κατ οίκον σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (εξυπηρετούμενους) έχουν:

υπηρεσιών κατ οίκον σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (εξυπηρετούμενους) έχουν: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ( ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ. ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η Δομή «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Πετρούπολης στα πλαίσια του νέου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ HELLAS HEALTH IV

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ HELLAS HEALTH IV ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ HELLAS HEALTH IV 1 Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Οκτώβριος 2011 Τύπος μελέτης: Ποσοτική έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις σε νοικοκυριά με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Οργανωτική Επιτροπή

Προς την Οργανωτική Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων»

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» «Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση: Βαλτετσίου 1 & Μαιζώνος, 26223, Πάτρα e-mail: info@datarc.gr Τηλέφωνο/FAX: 2611100200/2610240902

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ.. για την πράξη: «Στήριξη ανέργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασθένεια και stress Ο φόβος της πιθανής ασθένειας και η αγωνία για την επιβίωση Ο φόβος της απώλειας του ελέγχου ζωτικών λειτουργιών Ο φόβος της καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση οµάδας διαβητικού ποδιού στην δευτεροβάθµια περίθαλψη

Οργάνωση οµάδας διαβητικού ποδιού στην δευτεροβάθµια περίθαλψη ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Οργάνωση οµάδας διαβητικού ποδιού στην δευτεροβάθµια περίθαλψη Δρ Μαγδαληνή Μπριστιάνου Επιµ. Α Υπεύθυνη Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού Παθολογική Κλινική Γ. Ν. Λαµίας!"!#$%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το κέντρο πληροφοριών σας για νέες ιδέες και επιλογές οικιακής φροντίδας Η υπηρεσία Home Care Today (Οικιακή Φροντίδα Σήμερα) βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο. Γνώρισε τα ικαιώµατά σου

Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο. Γνώρισε τα ικαιώµατά σου Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο Γνώρισε τα ικαιώµατά σου Γνωρίζεις τα δικαιώµατα σου ως ασθενής; Γνωρίζοντας τα δικαιώµατά σου µπορείς να τα διεκδικήσεις. Απαίτησε να

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. Αλίαρτος, Φεβρουάριος 2015 0 Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καποδιστρίου 96, 262 24 ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2613012630, Fax:2610315498 E-mail: info@apasxolisi-ellada.gr http://www.apasxolisi-ellada.gr ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι εμπιστευτικό και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA)

Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA) Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA) HCQI OA 1: Όταν διαγιγνώσκεται συµπτωµατική οστεοαρθρίτιδα σε έναν ασθενή, θα πρέπει να αξιολογείται ο πόνος, η λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: : ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ; Οι απόψεις σας για την πρόσφατη εισαγωγή του μέλους της οικογενείας σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ Η Χρηματοδοτιση του εργου Εγινε απο το Υπουργειο Υγειας και Μακροχρονης Φροντιδας του Ονταριο. www.oha.com 1. Συμμετεχετε στην φροντιδα της υγειονομικης

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Κοινωνία Απασχόλησης» - Αίτηση Υποψηφίου Σελίδα 1 από 8 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤοπΣΑ)» Αίτηση υποψήφιου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. ΟΤΑ, Συντονιστής Εταίρος Περιφέρεια Πελοποννήσου Πελοπόννησος ΚΣΣΑ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Δήμος Νότιας Κυνουρίας Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 3604327, 210 3606071, FAX: 210 3606347 e-mail: ssalpha8@otenet.gr - www.ssalpha.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής. «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο. ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

Αίτηση Συμμετοχής. «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο. ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ Αίτηση Συμμετοχής «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: Εκπληρωμένη: ΝΑΙ ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ KΩ Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Το έργο... Η ετήσια τουριστική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Ο νέος, σύγχρονος τρόπος ασφάλισης! Η Anytime αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή στην ιδιωτική ασφάλιση. Πρόκειται για έναν νέο μοναδικό τρόπο να ασφαλιστείτε εύκολα, σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εισηγήτρια: Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος Solingen, Γερμανία Σύγχρονες Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΗΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΥΚΟΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΔΕΛΗΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΥΚΟΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΕΛΗΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΥΚΟΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Νομοθετικό Πλαίσιο & Υπάρχουσες Δομές για τις Υπηρεσίες Κατ Οίκον Νοσηλείας (ΥΚΟΝ),

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Γραφείο Διαμεσολάβησης ορίζεται η Δομή, η οποία παρέχει πληροφόρηση σε ωφελούμενα άτομα, σχετικά με τις υπηρεσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ www.topsagfp.gr Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τίτλος Μελέτης: Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και προκαρκινικές αλλοιώσεις /καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Αποτελεσμάτων Πανελλή Πανελλ νια ς Έρ Έ ευνα ς για γ τ η τ ν η ν Ψωρ Ψω ίασ ίασ

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Αποτελεσμάτων Πανελλή Πανελλ νια ς Έρ Έ ευνα ς για γ τ η τ ν η ν Ψωρ Ψω ίασ ίασ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλήνιας Έρευνας ςγ για την Ψωρίαση Ετοιμάστηκε για τις: Ταυτότητα Έρευνας Μθδλ Μεθοδολογία: Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στο internet και αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Μ Ε Τ Α Τ Α Ξ Η Σ βάσει Ν. 3920/11. Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, -η 1 Άγαμος, -η 2

Α Ι Τ Η Σ Η Μ Ε Τ Α Τ Α Ξ Η Σ βάσει Ν. 3920/11. Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, -η 1 Άγαμος, -η 2 Στοιχεία Αναφοράς (Α) ΟΑΣΑ 1 ΑΜΕΛ 2 Προς εταιρεία ΗΣΑΠ 3 ΤΡΑΜ 4 ΕΘΕΛ 5 ΗΛΠΑΠ 6 Αριθμός Μητρώου Εργαζομένου Τόπος Συμπλήρωσης Αίτησης (1) Αριθμός Χειρόγραφου Πρωτοκόλλου (2) Αριθμός Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής και Τμήματα Προετοιμασίας. στο Κολλέγιο Ανατόλια

Νέο Σύστημα Εισαγωγής και Τμήματα Προετοιμασίας. στο Κολλέγιο Ανατόλια Νέο Σύστημα Εισαγωγής και Τμήματα Προετοιμασίας στο Κολλέγιο Ανατόλια Το «Νέο Λύκειο» Παγίδες, πλεονεκτήματα και αδυναμίες 2 Τυχερή άτυχη η φετινή Α Λυκείου, γιατί: οι πρώτες χρονιές αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα

Διαβάστε περισσότερα

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (Επώνυµο Όνοµα:) για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ 3 : «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η κάρτα Dental Card

Τι είναι η κάρτα Dental Card Τι είναι η κάρτα Dental Card Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών που εξυπηρετούν την αρχή του υγιούς ανταγωνισμού, η οποία σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και της αυξημένης

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ QIRC. επέµβαση

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ QIRC. επέµβαση 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ QIRC επέµβαση Καλώς ήρθατε στο QIRC, ένα ερωτηµατολόγιο που σχεδιάστηκε για τη µέτρηση της ποιότητας της ζωής ατόµων που επιθυµούν οπτική διόρθωση (γυαλιά, φακοί επαφής ή διαθλαστική χειρουργική)

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΦΥ, ο Οικογενειακός Ιατρός, οι αλλαγές και το τραπέζι που περιμένουμε!

Η ΠΦΥ, ο Οικογενειακός Ιατρός, οι αλλαγές και το τραπέζι που περιμένουμε! Η ΠΦΥ, ο Οικογενειακός Ιατρός, οι αλλαγές και το τραπέζι που περιμένουμε! Το 1983 ψηφίστηκε ο Νόμος 1397 περί Εθνικού Συστήματος Υγείας με δημόσιο χαρακτήρα όπου το κράτος αναλάμβανε την ευθύνη για ισότιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ. Μάρτιος 2014

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ. Μάρτιος 2014 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ Μάρτιος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Μάρτιος 14 Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δημήτρης Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Παρεμφερείς Όροι Τηλε-Ιατρική (Tele-Medicine) Αφορά κυρίως ασθενείς Τηλε-Υγεία (Tele-Health) Αφορά

Διαβάστε περισσότερα