ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"

Transcript

1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η. Κατσαβού 1, Σ. Μπακοπούλου 1, Σ. Πολύζος 1, Κ. Αραβώσης 2, Α. Κούγκολος 1 1 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ Περίληψη Βασικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση της κοινωνικής αποδοχής της χρήσης ανακυκλωμένου νερού για άρδευση στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την έρευνα συνίσταται στη χρήση ερωτηματολογίων με τη μορφή προσωπικών συνεντεύξεων σε τυχαίο δείγμα ερωτώμενων. Για το σκοπό της εργασίας πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές έρευνες. Η πρώτη απευθύνθηκε σε αγρότες και η δεύτερη σε καταναλωτές αγροτικών προϊόντων. Στόχος ήταν η διερεύνηση της επιθυμίας τόσο των αγροτών να χρησιμοποιήσουν ανακυκλωμένο νερό για άρδευση, όσο και των καταναλωτών να χρησιμοποιήσουν αγροτικά προϊόντα που έχουν αρδευτεί με ανακυκλωμένο νερό. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την έρευνα υπέστησαν στη συνέχεια στατιστική ανάλυση. Τα κύρια αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αγρότες της Θεσσαλίας είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν ανακυκλωμένο νερό για άρδευση των καλλιεργειών τους, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ξηρασία στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες της Θεσσαλίας φαίνονται εξίσου πρόθυμοι να αποδεχτούν τη χρήση αγροτικών προϊόντων που έχουν αρδευτεί με επεξεργασμένο λύμα. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η επαρκής ενημέρωσή τους για θέματα σχετικά με τη διαδικασία επαναχρησιμοποίησης αστικών υγρών αποβλήτων. Λέξεις Κλειδιά: ανακυκλωμένο νερό, αγρότες, καταναλωτές, Θεσσαλία 1. Εισαγωγή Το πρόβλημα της έλλειψης υδατικών πόρων σε συνδυασμό με την υποβάθμιση της ποιότητάς τους έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες εξαιτίας της συνεχούς αύξησης του πληθυσμού, της άνισης κατανομής των υδατικών πόρων και των περιοδικών ξηρασιών (Metcalf and Eddy, 2003). Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλία το πρόβλημα της μη επάρκειας σε υδάτινους πόρους εμφανίστηκε τα τελευταία 20 χρόνια ως αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης του νερού. Σε μια καθαρά αγροτική περιοχή όπως η Θεσσαλία, η ύπαρξη υδάτινων πόρων είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της. Το υδατικό έλλειμμα της Θεσσαλίας δεν είναι απλώς και μόνο ποσοτικό. Ενώ κατά τη διάρκεια του χειμώνα υπάρχει αφθονία σε νερό, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και όταν αυξάνεται η ζήτηση τα αποθέματα νερού αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες της περιοχής. Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας εντοπίζεται στη χωρο-χρονική κατανομή των πόρων (Μαριολάκος κ.ά., 2003). Επιπλέον, η ρύπανση του Πηνειού ποταμού και η μείωση της παροχής του, η σημαντική πτώση της στάθμης, η υποβάθμιση της ποιότητας από τα φυτοφάρμακα και η υφαλμύρωση των υπόγειων νερών αποτελούν σοβαρά και πιθανόν μη αναστρέψιμα περιβαλλοντικά προβλήματα (Γκούμας, 2006). Η επαναχρησιμοποίηση αστικών υγρών αποβλήτων αποτελεί μια πρακτική που εξετάζεται τα τελευταία χρόνια ως δυνατή για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων

2 μιας περιοχής. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν με διάφορους τρόπους, σημαντικότεροι και συνηθέστεροι των οποίων είναι η άρδευση γεωργικών και αστικών εκτάσεων, η χρήση τους στη βιομηχανία και ο εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων. Η άρδευση των καλλιεργειών αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη μέθοδο επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων παγκοσμίως (Bower, 2000). Τα πλεονεκτήματά της συνδέονται με το γεγονός ότι αποφεύγεται η υποβάθμιση των υδάτινων αποδεκτών, επιτυγχάνεται η φυσική τροφοδοσία του εδάφους και των φυτών με θρεπτικά στοιχεία γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της προσθήκης χημικών λιπασμάτων, ενώ παράλληλα δημιουργείται μία επιπρόσθετη πηγή υδάτων, ιδιαίτερα σημαντική σε περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις είναι ανεπαρκείς (Τσιρίδης κ.ά., 2003). Επίσης η άρδευση αστικών εκτάσεων, όπως δημόσιων πάρκων, αθλητικών γηπέδων, κ.ά, εμφανίζει αυξημένο ενδιαφέρον τελευταία εξαιτίας των τεχνολογικών επιτευγμάτων στον τομέα αυτό (Ανδρεαδάκης κ.ά., 2003). Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρείται να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης ανακυκλωμένου νερού στη Θεσσαλία μέσω της διερεύνησης της επιθυμίας τόσο των αγροτών όσο και των καταναλωτών να δεχθούν τη χρήση τέτοιου είδους υδατικού πόρου για άρδευση γεωργικών καλλιεργειών. Στη Θεσσαλία αναφέρεται μια μελέτη (Bakopoulou et al., 2007) που ερευνά την επιθυμία των αγροτών να πληρώσουν για να αποκτήσουν ανακυκλωμένο νερό, ωστόσο καμία μελέτη μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει υπόψη το σύνολο των πολιτών (αγρότες και καταναλωτές) στην περιοχή. 2. Μεθοδολογία Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας να χρησιμοποιηθεί ανακυκλωμένο νερό στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίων σε τυχαίο δείγμα ερωτώμενων που αριθμούσε συνολικά τα 300 άτομα. Οι ερωτήσεις των ερωτηματολογίων ήταν χωρισμένες σε τρεις κατηγορίες και αφορούσαν το κοινωνικό και οικονομικό προφίλ των ερωτώμενων, τις γνώσεις τους σχετικά με το θέμα των υγρών αποβλήτων καθώς και την επιθυμία τους να πληρώσουν για να αποκτήσουν ανακυκλωμένο νερό ή προϊόν που έχει αρδευτεί με επεξεργασμένο λύμα. Στα πλαίσια της έρευνας οργανώθηκαν δυο ερωτηματολόγια με παρόμοια δομή που αφορούσαν δυο κατηγορίες πολιτών της περιοχής μελέτης. Η πρώτη κατηγορία είχε ως ομάδα στόχο αγρότες της Θεσσαλίας και περιελάμβανε τα 100 άτομα ενώ η δεύτερη αφορούσε μια ευρύτερη ομάδα του πληθυσμού που περιλαμβάνει όλους τους καταναλωτές αγροτικών προϊόντων και αριθμούσε τα 200 άτομα. Οι απαντήσεις που μπορούσαν να δοθούν ήταν δυο τύπων, συνεχείς και κατηγορικές. Επίσης δινόταν η δυνατότητα στον ερωτώμενο να απαντήσει ελεύθερα αιτιολογώντας τη στάση του ή την προτίμησή του σε ορισμένες ερωτήσεις. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η δημοσκόπηση με τη μορφή προσωπικών συνεντεύξεων και κατόπιν έγινε επεξεργασία των στοιχείων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Στους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν παρατίθενται τα δυο ερωτηματολόγια. Πίνακας 1: Ερωτηματολόγιο που αφορούσε τους αγρότες Ερώτηση Δυνατές απαντήσεις 1. Φύλο Άνδρας Γυναίκα 2. Ηλικία Συνεχής μεταβλητή 3. Επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό Γυμνάσιο/ Λύκειο Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 4. Ετήσιο εισόδημα Συνεχής μεταβλητή

3 Ερώτηση Δυνατές απαντήσεις 5. Τι είδος νερού χρησιμοποιείτε; Συνεχής μεταβλητή 6. Πόσο ενημερωμένος είστε σχετικά με το θέμα της Καθόλου επεξεργασίας και της επαναχρησιμοποίησης των Αρκετά υγρών αποβλήτων; Πλήρως 7. Εάν σας παρέχονταν ειδικά επεξεργασμένα αστικά υγρά απόβλητα, θα χρησιμοποιούσατε το νερό αυτό για άρδευση των καλλιεργειών σας; 1 Σίγουρα όχι Πιθανόν Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ Συνεχής μεταβλητή 8. Πόσο πληρώνετε για το υπάρχον αρδευτικό νερό (απόλυτη τιμή/ στρ.); 9. Εάν είχατε στη διάθεσή σας το υπάρχον νερό Συνεχής μεταβλητή αλλά και ανακυκλωμένο, τι τιμή θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε για το ανακυκλωμένο νερό (απόλυτη τιμή/ στρ.); 10. Εάν δεν είχατε στη διάθεσή σας το υπάρχον Συνεχής μεταβλητή νερό λόγω ξηρασίας και ήταν διαθέσιμο ανακυκλωμένο νερό, τότε τι θα απαντούσατε στην προηγούμενη ερώτηση; 1 Στους αγρότες που απάντησαν «πιθανόν» ζητήθηκε να εξηγήσουν περαιτέρω από τι εξαρτάται η τελική τους απόφαση; Πίνακας 2: Ερωτηματολόγιο που αφορούσε τους καταναλωτές Ερώτηση Δυνατές απαντήσεις 1. Φύλο Άνδρας Γυναίκα 2. Ηλικία Συνεχής μεταβλητή 3. Επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό Γυμνάσιο/ Λύκειο Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 4. Ετήσιο εισόδημα Συνεχής μεταβλητή 5. Δραστηριοποιείστε σχετικά με θέματα περιβαλλοντικής προστασίας; Όχι 6. Πόσο ενημερωμένος είστε σχετικά με το θέμα Καθόλου της επεξεργασίας και της επαναχρησιμοποίησης Αρκετά των υγρών αποβλήτων; Πλήρως 7. Εάν σας παρέχονταν αγροτικά προϊόντα που έχουν αρδευτεί με ανακυκλωμένο νερό και σας διαβεβαίωναν ότι η υγεία σας δεν διατρέχει κίνδυνο θα ήσασταν διατεθειμένοι να τα χρησιμοποιήσετε; 1 8. Τι τιμή θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε σε σχέση με την υπάρχουσα τιμή του προϊόντος αν αυτό είχε αρδευτεί με επεξεργασμένο λύμα (ποσοστό επί της υπάρχουσας τιμής); 9 Θα επισκεπτόσασταν ποτέ πάρκο που αρδεύεται με επεξεργασμένα λύματα εάν σας διαβεβαίωναν ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας και δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία σας; Σίγουρα όχι Πιθανόν Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ Συνεχής μεταβλητή Όχι Πιθανόν Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 1 Στους πολίτες που απάντησαν «πιθανόν» ζητήθηκε να εξηγήσουν περαιτέρω από τι εξαρτάται η τελική τους απόφαση;

4 Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι πριν τη διεξαγωγή των ερωτήσεων προηγήθηκε ενημέρωση των ερωτώμενων σχετικά με τη διαδικασία επεξεργασίας των λυμάτων, τους κινδύνους που υπάρχουν από τη διάθεση μη επεξεργασμένων αποβλήτων στους υδάτινους αποδέκτες καθώς και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση ανακυκλωμένου νερού έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα λήψης όσο το δυνατό πιο αντικειμενικών απαντήσεων Τέλος, έγινε μια αναφορά σε παραδείγματα πρωτοπόρων χωρών που έχουν εφαρμόσει πολλά προγράμματα και δράσεις επαναχρησιμοποίησης αστικών υγρών αποβλήτων. 3. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων παρατίθενται στη συνέχεια. 3.1 Αγρότες Από το σύνολο των ερωτώμενων το 83% αποτελείται από άνδρες και το υπόλοιπο 17% από γυναίκες, ενώ ηλικιακά η πλειονότητα του δείγματος εντοπίζεται στην κατηγορία που περικλείεται από τις ηλικίες 40 έως 60 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 45 έτη. Το επίπεδο εκπαίδευσης των αγροτών θεωρείται σχετικά ικανοποιητικό με το 48% να έχει λάβει δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο ένα πολύ σημαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 39% έχει λάβει μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η πλειονότητα των αγροτών δήλωσε ότι το ετήσιο εισόδημά τους κυμαίνεται από 5000 έως ευρώ, ενώ πολύ μικρό είναι το ποσοστό αγροτών που δήλωσαν εισόδημα άνω των ευρώ. Το 63% των αγροτών εκμεταλλεύεται υπόγεια ύδατα (γεωτρήσεις, ιδιωτικές ή από Τ.Ο.Ε.Β.) και το 25% επιφανειακά νερά (κανάλια, ταμιευτήρες, ποτάμια). Το μεγάλο ποσοστό που αντιστοιχεί στην εκμετάλλευση υπόγειων νερών είναι αναμενόμενο λόγω της έλλειψης επαρκών επιφανειακών νερών (ποταμών, λιμνών) στη Θεσσαλία. Όσον αφορά τις γνώσεις για την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων η πλειονότητα των ερωτώμενων (48%) δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχετική γνώση, το 42% ότι έχει αρκετές πληροφορίες, ενώ μόνο το 10% είναι πλήρως ενημερωμένο. Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι η πρόθεση των αγροτών να χρησιμοποιήσουν ανακυκλωμένο νερό για άρδευση γεγονός που καταδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα σχετικά με τους υδάτινους πόρους στη Θεσσαλία (βλ. Σχήμα 1). Σχήμα 1: Κατανομή απαντήσεων αγροτών στην ερώτηση «Εάν σας παρέχονταν ειδικά επεξεργασμένα αστικά υγρά απόβλητα, θα χρησιμοποιούσατε το νερό αυτό για άρδευση των καλλιεργειών σας;» Οι ερωτώμενοι οι οποίοι εμφάνισαν διστακτικότητα στη χρήση τέτοιου είδους υδατικού πόρου για άρδευση των καλλιεργειών τους δήλωσαν ως σημαντικότερο λόγο που δικαιολογεί την ανωτέρω διστακτικότητα την ύπαρξη φόβου και αμφιβολίας για την ποιότητα του ανακυκλωμένου νερού λόγω έλλειψης ενημέρωσης. Η μέση τιμή την οποία δήλωσαν οι αγρότες ότι πληρώνουν μέχρι σήμερα για νερό από συμβατικές πηγές υπολογίστηκε στα ευρώ / στρ. Αντίστοιχα, η μέση τιμή την

5 οποία οι αγρότες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να αποκτήσουν ανακυκλωμένο νερό είναι ευρώ / στρ. Ωστόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η μέση τιμή που οι ίδιοι δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για την απόκτηση ανακυκλωμένου νερού σε περιόδους ξηρασίας είναι ευρώ / στρ. Η έλλειψη επαρκών ποσοτήτων νερού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και η ανασφάλεια που νιώθουν οι αγρότες ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών τους είναι οι βασικοί λόγοι που εξηγούν την παραπάνω διαφορά στις δύο τιμές. Επίσης είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε περίοδο ξηρασίας είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κατά τι παραπάνω από ότι πληρώνουν σήμερα για συμβατικές πηγές νερού. Σχήμα 2: Σύγκριση της μέσης τιμής που οι αγρότες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για το υπάρχον νερό και το ανακτημένο, όταν υπάρχει συμβατικό νερό και σε περίοδο ξηρασίας (ευρώ / στρ.) 3.2 Καταναλωτές Στην ομάδα των καταναλωτών το 43.5% αποτελείται από άνδρες και το 56.5% από γυναίκες, με μέση ηλικία τα 40 έτη. Το 63% των ερωτώμενων έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση και δηλώνει ότι έχει εισόδημα από ευρώ μηνιαίως. Το 60.5% των ερωτώμενων έδωσε αρνητική απάντηση σχετικά με την δραστηριοποίηση του σε περιβαλλοντικά θέματα, γεγονός που δείχνει την ελλιπή ενημέρωση των πολιτών στη Θεσσαλία σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Το 48% των καταναλωτών δεν έχει καμία γνώση σχετικά με τα θέματα της επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων, ενώ μόλις το 11% είναι πλήρως ενημερωμένο. Όπως στην ομάδα των αγροτών, έτσι και στην ομάδα των καταναλωτών εμφανίζεται υψηλή πρόθεση για χρήση προϊόντων που έχουν αρδευτεί με ανακυκλωμένο νερό (βλ. Σχήμα 3). Η ελλιπής ενημέρωση καθώς και θέματα που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία είναι οι βασικοί λόγοι που δικαιολογούν τη διστακτικότητα ορισμένων καταναλωτών ως προς την κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων. Σχήμα 3: Κατανομή απαντήσεων καταναλωτών στην ερώτηση «Εάν σας παρέχονταν αγροτικά προϊόντα που έχουν αρδευτεί με ανακυκλωμένο νερό και σας διαβεβαίωναν ότι η υγεία σας δεν διατρέχει κίνδυνο, θα ήσασταν διατεθειμένοι να τα χρησιμοποιήσετε;»

6 Η πρόθεση των καταναλωτών να πληρώσουν για τέτοιου είδους προϊόντα εμφανίστηκε σχετικά αυξημένη. Μάλιστα στην ερώτηση σχετικά με το τι ποσοστό επί της υπάρχουσας τιμής του προϊόντος θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν για να αποκτήσουν το συγκεκριμένο προϊόν, στην περίπτωση που αυτό έχει αρδευτεί με επεξεργασμένο λύμα, προέκυψε μια μέση τιμή της τάξης του 55%. Η τιμή αυτή (το ½ περίπου της υπάρχουσας) είναι σχετικά ενθαρρυντική, μια και πολλοί καταναλωτές δήλωσαν ελλιπώς ενημερωμένοι για θέματα που αφορούν την επαναχρησιμοποίηση αστικών υγρών αποβλήτων για ωφέλιμες χρήσεις. Τέλος, όσον αφορά την πρόθεση των καταναλωτών να επισκεφθούν κάποιο πάρκο που έχει αρδευτεί με νερό που προέρχεται από επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, μόλις 8% των ερωτώμενων απάντησε αρνητικά ενώ το 72% έδωσε καταφατική απάντηση (βλ. Σχήμα 4). Σχήμα 4: Πρόθεση ερωτώμενων να επισκεφτούν πάρκο που έχει αρδευτεί με ανακτημένο νερό 4. Συμπεράσματα Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την πρόθεση των κατοίκων της Θεσσαλίας να αποδεχτούν τη χρήση ανακυκλωμένου νερού ως εναλλακτική μορφή ύδατος που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις συμβατικές πηγές νερού στην περιοχή τους. Με βάση την παραπάνω ανάλυση προέκυψε ότι οι αγρότες είναι θετικοί στη χρήση τέτοιου είδους υδατικού πόρου και προτίθενται μάλιστα να πληρώσουν για να το αποκτήσουν σε περιόδους ξηρασίας. Θετική είναι και η στάση των καταναλωτών στη χρησιμοποίηση αγροτικών προϊόντων που έχουν αρδευτεί με ανακυκλωμένο νερό. Επίσης η πρόθεση των πολιτών στη Θεσσαλία να επισκεφτούν αστικές εκτάσεις που αρδεύονται με επεξεργασμένο λύμα εμφανίζεται υψηλή. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για χρήση ανακυκλωμένου νερού και σε αστικές εφαρμογές, εκτός από τις αγροτικές. Ο μόνος λόγος που εξηγεί τη διστακτικότητα ορισμένων αγροτών και καταναλωτών να αποδεχτούν τη χρήση τέτοιου είδους πόρου σχετίζεται με την έλλειψη ανάλογης ενημέρωσης. Έτσι λοιπόν, η θέσπιση περιβαλλοντικής πολιτικής που θα έχει ως στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί απαραίτητο παράγοντα για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η περιφέρεια Θεσσαλίας. Η επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων είναι μια περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση με πολλά οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και την οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Βασικές παράμετροι για την επίτευξη των ανωτέρω είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα επαναχρησιμοποίησης αστικών υγρών αποβλήτων καθώς και η υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής. Ευχαριστίες Η εργασία αυτή εκπονείται στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΝΕΔ Το έργο συγχρηματοδοτείται (75% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή Ενωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 25% της Δημόσιας Δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας και από τον Ιδιωτικό

7 Τομέα) στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Για το λόγο αυτό οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους ανωτέρω φορείς. Βιβλιογραφία Ανδρεαδάκης Α.Δ., Γαβαλάκη Ε., Μαμάης Δ., Νουτσόπουλος Κ., Τζήμας Α., Πρόταση κατάρτισης ποιοτικών ορίων και προδιαγραφών επαναχρησιμοποίησης λυμάτων στην Ελλάδα. Στα πρακτικά του επιστημονικού διημέρου Ανάκτηση και Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων. Θεσσαλονίκη. σελ Γκούμας Κ Οι αρδεύσεις στη Θεσσαλική πεδιάδα: Επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά. Στα πρακτικά της ημερίδας Υδατικοί Πόροι και Γεωργία. Θεσσαλονίκη. σελ Μαριολάκος Η., Φουντούλης Ι., Σπυρίδωνος Ε., Ανδρεαδάκης Εµ., Καπουράνη Ε Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπιση του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Στα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου Ανάπτυξης της Θεσσαλίας. Λάρισα. τοµ. Α. σελ Τσιρίδης Β., Πεταλά Μ., Κούγκολος Α., Σαμαράς Π., Σακελλαρόπουλος Γ.Π., Ανάκτηση λυμάτων με προωθημένη επεξεργασία δευτεροβάθμιων εκροών. Στα πρακτικά του επιστημονικού διημέρου Ανάκτηση και Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων. Θεσσαλονίκη. σελ Bakopoulou, S., Polyzos, S., Kungolos, A Investigation of farmers willingness to use recycled water for irrigation in Thessaly region, Greece. Ιn proceedings of First International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Skiathos, Greece. Bower, H Integrated water management: emerging issues and challenges. Agricultural Water Management. 45: Metcalf and Eddy Wastewater Engineering, Treatment and Reuse. McGraw Hill International Editions. New York.

Αποτελέσματα της Έρευνας Απο- Τιμώντας το Νερό για την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης

Αποτελέσματα της Έρευνας Απο- Τιμώντας το Νερό για την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης Μαμάη 3 Α, 10440, Αθήνα Tel./Fax: 210-8228795 E-mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr \ Αποτελέσματα της Έρευνας Απο- Τιμώντας το Νερό για την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης Η έρευνα «Απο-Τιμώντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών. αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας»

«Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών. αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας» ιπλωµατική Εργασία µε Θέµα: «Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας» ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ε. Δριμυλή, Ε. Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 26335 Πάτρα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ε. Δριμυλή, Ε. Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 26335 Πάτρα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε. Δριμυλή, Ε. Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 26335 Πάτρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο όρος της πράσινης ανάπτυξης προβλήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ www.medsos.gr www.gr.boell.org www.depp.gr Αθήνα 2013 Έκδοση: Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.medsos.gr Συντακτική ομάδα: Άννυ Μητροπούλου Κλειώ Μονοκρούσου Ερμιόνη Φρεζούλη Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Ν. ΤΗΝΟ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Ν. ΤΗΝΟ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιανουάριος-Φεβριυάριος 2010 89 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Ν. ΤΗΝΟ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ» Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό για την πόλη της Ρόδου

Αποτελέσματα της Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό για την πόλη της Ρόδου Μαμάη 3 Α, 10440, Αθήνα Tel./Fax: 210-8228795 E-mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr \ Αποτελέσματα της Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό για την πόλη της Ρόδου Η έρευνα «Απο-Τιμώντας το Νερό» διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η συµβολή της µονάδας επεξεργασίας αστικών λυµάτων Ρόδου στην διαφύλαξη του υδροφόρου ορίζοντα και των παράκτιων οικοσυστηµάτων από τη ρύπανση. Γνώσεις και απόψεις των εργαζοµένων στην περιοχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές να αγοράσουν βιολογικά προϊόντα : Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των κατοίκων του δήμου Καλαμαριάς,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη

Η συμβολή των ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη Η συμβολή των ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΡΙΣΗΣ Υποψήφιος διδάκτωρ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή ιατριβή Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Κωνσταντοπούλου Φλώρα Επιβλέπων Καθηγητής: Π. Γκίκας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ. Ν. Μυλόπουλος,* E. Κολοκυθά,** Α.Μεντές,** Κ. Βογιατζάκη* * Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική Σχεδιασµός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδοµία Χωροταξία ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Ευνοϊκοί και Περιοριστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Η διερεύνηση των συμπεριφορών, των απόψεων και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών του πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΜΕΙΣ, οι φορείς και ενεργοί πολίτες της λεκάνης του Ανθεμούντα ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ των υποχρεώσεών μας που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ: ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. Ιωάννης Βέργος

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ: ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. Ιωάννης Βέργος ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ: ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ιωάννης Βέργος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 2000/60 ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 2000/60 ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΕΙΙΚΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΩΝ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΙΚΗ (MSC IN INTRNTIONL CONOMICS & FINNC) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 21 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΓΗΡΑΝΣΗ

ΔΡΑΣΗ: 21 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΓΗΡΑΝΣΗ ΔΡΑΣΗ: 21 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΓΗΡΑΝΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επιμέλεια Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα