Το πρωτόκολλο ΗΤΤΡ (HyperText Transfer Protocol)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το πρωτόκολλο ΗΤΤΡ (HyperText Transfer Protocol)"

Transcript

1 Το πρωτόκολλο ΗΤΤΡ (HyperText Transfer Protocol) Το όχηµα για την επικοινωνία πελάτηεξυπηρετητή στο Web Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος Λάλης, 2003

2 Στόχοι της Ενότητας Η παρουσίαση των χαρακτηριστικών του πρωτοκόλλου ΗΤΤΡ Η παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο επικοινωνούν πελάτης-εξυπηρετητής µε χρήση του πρωτοκόλλου ΗΤΤΡ Κατανόηση του ΗΤΤΡ ως τρόπου δόµησης της επικοινωνίας και απόδοσης νοήµατος στα δεδοµένα που µεταφέρονται, σε αντίθεση µε το λογισµικό του Web που επιφορτίζεται µε την προσπέλαση και απεικόνιση περιεχοµένου 2

3 Εισαγωγή Το ΗΤΤΡ ορίζει τα αιτήµατα που ένας πελάτης µπορεί να στείλει σε έναν εξυπηρετητή και τις αντίστοιχες αποκρίσεις του εξυπηρετητή Κάθε αίτηµα περιέχει ένα URL (=συµβολοσειρά) που προσδιορίζει µια συνιστώσα (Web component) ή ένα στατικό αντικείµενο (π.χ. σελίδα HTML ή αρχείο εικόνας) Η προσέγγιση αίτηµα/απόκριση (request/response) σηµαίνει ότι ο εξυπηρετητής τρέχει συνεχώς περιµένοντας να δεχθεί αίτηµα για εξυπηρέτηση από κάποιο πελάτη 3

4 Οι λειτουργίες του ΗΤΤΡ Όλη την ώρα ο εξυπηρετητής αδρανεί αναµένοντας εισερχόµενες αιτήσεις στη θύρα 80 Όταν δεχθεί αιτήµατα δηµιουργεί διεργασίες / νήµατα για την εξυπηρέτησή τους Για να δούµε όµως µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τις λειτουργίες του ΗΤΤΡ 4

5 Χαρακτηριστικά του ΗΤΤΡ (Ι) Το ΗΤΤΡ είναι ένα αµνήµων (stateless) πρωτόκολλο αίτησης / απόκρισης (request / response protocol) Αυτό σηµαίνει ότι δε µεταφέρεται πληροφορία από τη µια αίτηση στην επόµενη αίτηση του ίδιου πελάτη Αυτό διευκολύνει τη δουλειά ενός web server διότι µπορεί να «ξεχνάει» οτιδήποτε αφορά µια αίτηση µόλις την ικανοποιήσει Είναι ιδιαίτερα βολικό όταν υπάρχουν εκατοµµύρια αιτήσεις. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το web κλιµακώνει σε πολύ µεγάλους όγκους πληροφορίας 5

6 Χαρακτηριστικά του ΗΤΤΡ (ΙΙ) Η απλότητα του ΗΤΤΡ το καθιστά ιδανικό για τη δηµοσίευση στατικών σελίδων web λόγω του ότι οι σελίδες αυτές δεν (πρέπει να) έχουν πολλές διαφορετικές εικόνες ή άλλα τµήµατα τύπων δεδοµένων Η αµνήµων φύση του ΗΤΤΡ επιβραδύνει την παράδοση δεδοµένων µε πολλά τµήµατα. Αυτό συµβαίνει διότι µια σελίδα µε 20 εικόνες, απαιτεί 21 διαφορετικές αιτήσεις και αποκρίσεις (µια για τη σελίδα και 20 για τις εικόνες) 6

7 Χαρακτηριστικά του ΗΤΤΡ (ΙΙΙ) Στη γενική περίπτωση ο πελάτης κάνει αιτήσεις και ο server απαντά Το HTTP δοµεί την επικοινωνία σχετικά µε τη µεταφορά και τη «µετάφραση» των αρχείων Αυτό επιτρέπει στο λογισµικό του web να ασχοληθεί µε αυτό που µπορεί να κάνει καλύτερα: πρόσβαση και απεικόνιση περιεχοµένου Κάθε αίτηση / απόκριση απαιτεί µια διαφορετική σύνδεση TCP/IP, κάτι που αυξάνει την κίνηση στο δίκτυο και επιβραδύνει την παράδοση του κειµένου 7

8 Χαρακτηριστικά του ΗΤΤΡ (ΙV) Η αµνήµων φύση του ΗΤΤΡ καθιστά δυσκολότερη την ανάπτυξη εφαρµογών που εξαρτώνται από σειρά αιτήσεων και αποκρίσεων Για παράδειγµα, η φόρµα παραγγελίας του Amazon που αποτελείται από πολλές σελίδες, απαιτεί ειδική επεξεργασία στον πελάτη και τον εξυπηρετητή προκειµένου να τηρείται η κατάσταση κάθε τµήµατος της φόρµας 8

9 Το Web: µέσο και µήνυµα Το Web περιγράφεται ως ένα καθολικό, αλληλεπιδραστικό, δυναµικό, κατανεµηµένο πληροφοριακό σύστηµα υπερµέσων, που τρέχει πάνω από το Internet Πρόκειται για την πρώτη γενιά µιας νέας τάξης κατανεµηµένων συστηµάτων, η οποία θα συνεχίσει να εξελίσσεται µε γοργούς ρυθµούς τα επόµενα χρόνια Στη συνέχεια θα περιγράψουµε αναλυτικά την αρχιτεκτονική του πρωτοκόλλου ΗΤΤΡ 9

10 Αρχιτεκτονική του ΗΤΤΡ (Ι) Το ΗΤΤΡ προσδιορίζει τους κανόνες για τη «διατύπωση» των αιτήσεων και αποκρίσεων Η αίτηση GET στο HTTP είναι ο απλούστερος τρόπος δηµιουργίας συνόδου µεταφοράς πληροφορίας Στην απλούστερή της εκδοχή η αίτηση GET απλά προσδιορίζει ένα αρχείο που θα µεταφερθεί (π.χ. GET /jcb/home.html HTTP/1.0). εν απαιτείται ο προσδιορισµός σύνδεσης, λόγω του ότι το TCP χειρίζεται τη δικτυακή σύνδεση για χάρη του ΗΤΤΡ 10

11 Αρχιτεκτονική του ΗΤΤΡ (ΙΙ) Η τυπική αρχιτεκτονική του Web είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε ένας πελάτης να µπορεί να αλληλεπιδράσει µε έναν εξυπηρετητή µέσω ενός δικτύου TCP/IP Πελάτης και εξυπηρετητής επικοινωνούν χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο HyperText Transfer Protocol (HTTP) To TCP/IP χειρίζεται τις λεπτοµέρειες µεταφοράς, όπως το να διασφαλίσει ότι τα πακέτα δεδοµένων θα φτάσουν σωστά στον προορισµό τους 11

12 Λειτουργία του ΗΤΤΡ Μόλις λάβει µια αίτηση εντοπίζει τη συνιστώσα που περιγράφεται από το URL και την αντιγράφει στη σύνδεση δικτύου, µέσω της οποίας το TCP θα τη µεταφέρει στο browser Όταν ο πελάτης λάβει τη σελίδα για την οποία είχε κάνει αίτηση, διερµηνεύει την HTML και τον υπόλοιπο ενσωµατωµένο κώδικα και απεικονίζει το αρχείο (σελίδα), όσο καλύτερα µπορεί, στον υπολογιστή του πελάτη Ας υποθέσουµε ότι κάποιος χρήστης πληκτρολογεί στον πελάτη που διαθέτει: 12

13 ηµιουργία Σύνδεσης TCP Σύµφωνα και µε όσα είχαµε πει σε προηγούµενη ενότητα πρέπει να δηµιουργηθεί µια σύνδεση µε τη Αυτή είναι δουλειά του TCP. Αν δεν έχει γίνει πρόσφατα αναφορά σε αυτή τη διεύθυνση θα πρέπει να ρωτηθεί ο εξυπηρετητής ονοµάτων της περιοχής του πελάτη Πρώτον, το ΗΤΤΡ απαιτεί µια αξιόπιστη σύνδεση µεταξύ του πελάτη και του εξυπηρετητή (άρα TCP) εύτερον, ο πελάτης σας στέλνει µια αίτηση στον εξυπηρετητή web της SUN που δείχνει κάπως έτσι: 13

14 Αποστολή Μηνύµατος Αίτησης (Ι) Πρόκειται για την αίτηση GET που λέει στον εξυπηρετητή το αρχείο που πρέπει να ανακτηθεί: GET httptest.html HTTP/1.0 Στη συνέχεια ενηµερώνει τον εξυπηρετητή να µη στείλει το κείµενο αν δεν έχει τροποποιηθεί πρόσφατα: If-modified-since: Wed, 19 Jul, 1998, 12:59:59 GMT Ο πελάτης αυτό-προσδιορίζεται ως µια έκδοση του Netscape Navigator που τρέχει σε Solaris 7: User-agent: Mozilla 4.05 for Sol 7 14

15 Αποστολή Μηνύµατος Αίτησης (ΙΙ) Αυτή η οµάδα των εντολών Accept λέει στον εξυπηρετητή τι είδους µορφές αρχείων µπορεί να χειριστεί ο πελάτης: Accept: text/plain Accept: text/html Accept: image/gif Accept: image/jpeg Τρίτον, υποθέτοντας ότι όλα δουλεύουν σωστά, ο ΗΤΤΡ server της SUN στέλνει απόκριση στον πελάτη σας, η οποία µοιάζει µε την παρακάτω: 15

16 Απόκριση Εξυπηρετητή (Ι) Αυτή είναι η τυπική απόκριση του εξυπηρετητή ΗΤΤΡ όταν όλα δουλεύουν σωστά: HTTP/1.0 Status 200 Document follows Αυτο-προσδιορίζει το είδος και την έκδοσή του: Server: NCSA/1.5 Παρέχει την ηµεροµηνία και ώρα της απόκρισης: Date: Tue, 20 Jul, :00:00 GMT 16

17 Απόκριση εξυπηρετητή (ΙΙ) O εξυπηρετητής λέει στον πελάτη τι είδους κείµενο να περιµένει: Content-type: text/html Προσδιορίζει το µέγεθος του κειµένου: Content-length: 313 Προσδιορίζει το είδος της κωδικοποίησης που υπάρχει για αυτό το κείµενο: Content-encoding: none 17

18 Απόκριση Εξυπηρετητή (ΙΙΙ) Η ακόλουθη πρόταση λέει στον πελάτη πότε τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το αρχείο στον εξυπηρετητή: Last-modified: Thu, 20 Jul :00:00 GMT Η κενή γραµµή που ακολουθεί τις παραπάνω δηλώσεις είναι σηµαντική για το διαχωρισµό της επικεφαλίδας του HTTP (όλες τις παραπάνω γραµµές) από το ίδιο το κείµενο (όλες οι γραµµές που ακολουθούν) 18

19 Απόκριση Εξυπηρετητή (ΙV) Στη συνέχεια αποστέλλεται στον πελάτη το κείµενο HTML: <html><body><h2>hello HTTP</h2> <center><p>this page has been transmitted to you from the Sun web site in Broomfield, Colorado, USA. <p>the page makes reference to one image and not much else. It's solely for teaching about HTTP. <p><img src="content:/images/sun-logo.gif" alt="sunlogo"> </center></body></html> 19

20 ιερµηνεία και Εµφάνιση εδοµένων Σελίδας Τέταρτον, µόλις η απόκριση του ΗΤΤΡ ληφθεί πλήρως από τον browser, το TCP κλείνει τη σύνδεση Τη στιγµή αυτή ο εξυπηρετητής θεωρεί ότι τελείωσε µε τη σελίδα και συνεχίζει να ακούει στη θύρα 80 για αιτήσεις, «ξεχνώντας» οτιδήποτε αφορούσε την προηγούµενη σύνδεση Στο βήµα 5, ο browser «πιάνει δουλειά» αναλύοντας και διερµηνεύοντας την εισερχόµενη σελίδα HTML 20

21 Εργασία του πελάτη Καθαρίζει το παράθυρο κειµένου και ανιχνεύει την ετικέτα κειµένου <h1> προκειµένου να την εµφανίσει µε τον κατάλληλο τρόπο Ανιχνεύει την ετικέτα παραγράφου <p> και γνωρίζει που τελειώνει η προηγούµενη παράγραφος και αρχίζει η επόµενη Όταν ανιχνεύσει την ετικέτα <img> αµέσως ξεκινάει το επόµενο βήµα 21

22 Μεταφορά Ενσωµατωµένων Αρχείων Έκτο και σηµαντικότερο, υποθέτοντας ότι η αυτόµατη φόρτωση εικόνων είναι ενεργοποιηµένη, ο πελάτης ανιχνεύει την ανάγκη για µεταφορά και του αρχείου που περιγράφεται στην ετικέτα img Ο πελάτης καλεί το TCP για να δηµιουργήσει µια νέα σύνδεση Μόλις εγκατασταθεί η σύνδεση, ο πελάτης στέλνει µια δεύτερη αίτηση GET στον εξυπηρετητή ΗΤΤΡ της SUN (παρόµοια µε την πρώτη) 22

23 Αποστολή Μηνύµατος Αίτησης Η αίτηση GET ενηµερώνει για το αρχείο που πρέπει να ανακτηθεί: GET images/sun-logo.gif HTTP/1.0 Ενηµερώνει να µην σταλεί το αρχείο αν δεν έχει τροποποιηθεί πρόσφατα: If-modified-since: Mon, 11 Jun, 1998, 12:59:59 GMT Ο πελάτης είναι ο Netscape Navigator που τρέχει σε Windows 95: User-agent: Mozilla 4.04 for Win 95 Η οµάδα των εντολών accept λέει στον εξυπηρετητή τι µορφής αρχεία µπορεί να χειριστεί ο πελάτης: Accept: text/plain Accept: text/html Accept: image/gif Accept: image/jpeg 23

24 Μεταφορά της Εικόνας Αυτή η εντολή GET είναι παρόµοια µε την πρώτη αλλά για ένα διαφορετικό αρχείο (URL) Αυτή η εντολή ζητάει την εικόνα που είναι ενσωµατωµένη στη σελίδα Υποθέτοντας ότι η εικόνα αυτή υπάρχει, ο εξυπηρετητής θα απαντήσει µε τρόπο µε αυτόν που απάντησε στο βήµα 3 παραπάνω Η µόνη διαφορά είναι ότι η επικεφαλίδα Content-type θα δείχνει τον κατάλληλο τύπο ΜΙΜΕ για το αρχείο 24

25 Αρχιτεκτονική του ΗΤΤΡ (ΙΙΙ) 25

26 Τύποι ΜΙΜΕ (I) Το ΜΙΜΕ (Multipurpose Internet Mail Extensions) είναι µια τυποποιηµένη µέθοδος για την οργάνωση διαφόρων τύπων αρχείων Όταν ένας πελάτης ανακτά ένα αρχείο ο εξυπηρετητής παρέχει τον τύπο ΜΙΜΕ του αρχείου Ο πελάτης χρησιµοποιεί τον τύπου ΜΙΜΕ για να διαπιστώσει αν υποστηρίζεται από τις ενσωµατωµένες δυνατότητες του προγράµµατος, ή, αν όχι, αν υπάρχει η κατάλληλη εφαρµογή υποστήριξης (helper application) για την ανάγνωση του αρχείου 26

27 Τύποι ΜΙΜΕ (II) Το πρωτόκολλο ΜΙΜΕ χρησιµοποιείται στο Internet για τη µετάδοση δεδοµένων διαφόρων τύπων Υλοποιεί µια αντιστοίχιση µεταξύ της µορφής του περιεχοµένου ενός κειµένου και της µορφής της αναπαράστασης του κειµένου στον υπολογιστή Οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν το ΜΙΜΕ µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον τύπο του λογισµικού που είναι απαραίτητο για τη µετάφραση των περιεχοµένων ενός κειµένου που µεταδίδεται 27

28 H Εντολή POST του ΗΤΤΡ Χρησιµοποιείται εξίσου συχνά µε την GET για την αποστολή δεδοµένων σε εξυπηρετητή Οι φόρµες είναι ο πιο κοινός τύπος δεδοµένων που αποστέλλονται µε την POST Στην POST τα δεδοµένα ακολουθούν την επικεφαλίδα της αίτησης Στην επικεφαλίδα της αίτησης υπάρχει το είδος του περιεχοµένου και το µέγεθος των δεδοµένων που αποστέλλονται 28

29 GET εναντίον POST Τι εξυπηρετεί η ύπαρξη δύο εναλλακτικών λύσεων στην αποστολή δεδοµένων στο web server; Η εντολή GET απλοποιεί τη δουλειά του server, βάζει όµως όριο στο µέγεθος των δεδοµένων που στέλνονται, σε αντίθεση µε την POST που δε βάζει όριο Στην περίπτωση υποβολής στοιχείων φόρµας µε τη GET µπορεί κανείς να κάνει bookmark το αποτέλεσµα, διότι το bookmark θα περιέχει τις µεταβλητές της φόρµας που είναι µέρος του URL (χωρίζονται µε το &) 29

30 Ολοκλήρωση της µεταφοράς των στοιχείων της σελίδας Τέλος ο browser εµφανίζει το µήνυµα Document done στη ράβδο κατάστασης και εµφανίζει τη σελίδα, µόλις ολοκληρωθούν τα ακόλουθα βήµατα: Η σελίδα έχει πλήρως αναλυθεί (parsed) Η HTML έχει απεικονισθεί και έχουν εµφανιστεί όλες οι εικόνες Εσωτερικά τµήµατα άλλων µέσων έχουν εµφανιστεί στην οθόνη Η σύνδεση TCP/IP κλείσει 30

31 Τυπικό Σενάριο ΗΤΤΡ (Ι) Σύνδεση µε τον εξυπηρετητή DNS της περιοχής Μετατροπή του ονόµατος σε διεύθυνση ΙΡ µέσω της Υπηρεσίας Ονοµάτων Περιοχής ηµιουργία σύνδεσης TCP/IP µε τον αποµακρυσµένο κόµβο Κατάτµηση του µηνύµατος σε πακέτα ροµολόγηση των πακέτων µέσω του ιαδικτύου Αίτηση HTTP GET 31

32 Τυπικό Σενάριο ΗΤΤΡ (ΙΙ) Απόκριση του HTTP Το TCP/IP ρυθµίζει τα θέµατα ελέγχου ροής και ελέγχου λαθών Ανάλυση της σελίδας στον πελάτη Επιπρόσθετες αιτήσεις HTTP GET εφόσον αυτό είναι απαραίτητο Επιπρόσθετες αποκρίσεις του HTTP στις αιτήσεις που δέχθηκε 32

33 Persistent HTTP (HTTP 1.1) Στην έκδοση 1.1 του ΗΤΤΡ, αντί να χρησιµοποιείται µια σύνδεση TCP για κάθε µεταφορά, υιοθετήθηκε η προσέγγιση της παραµένουσας ή µόνιµης σύνδεσης (persistent connection) Η ίδια σύνδεση παραµένει κατά τη διάρκεια πολλών αιτήσεων και αποκρίσεων (pipelining of requests) Πλεονέκτηµα: λιγότερος φόρτος λόγω περιορισµού του πλήθους των συνδέσεων και µειονέκτηµα η ανάγκη για προσδιορισµό αρχής και τέλους κάθε στοιχείου 33

34 34

35 Αιτήσεις στο ΗΤΤΡ (Ι) Μια αίτηση ΗΤΤΡ αποτελείται από µια µέθοδο αίτησης, ένα URL, πεδία επικεφαλίδας και ένα σώµα αίτησης. Το ΗΤΤΡ 1.1 ορίζει τις ακόλουθες µεθόδους αίτησης: GET Ανάκτηση του πόρου που προσδιορίζεται από το URL HEAD Επιστρέφει τις επικεφαλίδες που προσδιορίζονται από το URL (όµοια µε τη GET αλλά χωρίς τα δεδοµένα) POST Αποστολή εδοµένων απεριόριστου µήκους στο web server PUT Αποθήκευση πόρου κάτω από το URL 35

36 Αιτήσεις στο ΗΤΤΡ (ΙΙ) DELETE Αποµάκρυνση του πόρου που προσδιορίζεται από το URL OPTIONS Επιστρέφει τις µεθόδους ΗΤΤΡ που υποστηρίζει ο εξυπηρετητής TRACE Επιστροφή των πεδίων επικεφαλίδας που αποστέλλονται µε την αίτηση TRACE Η έκδοση 1.0 του ΗΤΤΡ περιείχε µόνο τις µεθόδους GET, POST και HEAD 36

37 Αποκρίσεις στο HTTP (Ι) Μια απόκριση στο ΗΤΤΡ περιέχει ένα κωδικό αποτελέσµατος, πεδία επικεφαλίδας και ένα σώµα Το πρωτόκολλο ΗΤΤΡ περιµένει τον κωδικό αποτελέσµατος και όλα τα πεδία επικεφαλίδας να επιστραφούν πριν από οποιοδήποτε σώµα Η γραµµή κατάστασης καταγράφει την έκδοση του πρωτοκόλλου, έναν αριθµητικό κωδικό κατάστασης και µια φράση κειµένου για την κατάσταση Ο κωδικός κατάστασης έχει τρία δεκαδικά ψηφία 37

38 Αποκρίσεις στο ΗΤΤΡ (ΙΙ) Ορισµένοι συνηθισµένοι κωδικοί κατάστασης είναι: 404 ο ζητούµενος πόρος δεν είναι διαθέσιµος 401 απαιτείται έλεγχος πρόσβασης 301 ο πόρος έχει ένα νέο URL που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Το νέο URL επιστρέφεται στο πεδίο Location της απόκρισης 500 εσωτερικό λάθος στον εξυπηρετητή ΗΤΤΡ 503 εξυπηρετητής προσωρινά ανίκανος να ικανοποιήσει αίτηση λόγω υπερφόρτωσης 38

39 Υποστήριξη Ενδιαµέσων (Proxies) ιαµορφώνονται όλοι οι πελάτες ενός δικτύου να στέλνουν τις αιτήσεις τους στον ενδιάµεσο εξυπηρετητή Την πρώτη φορά που κάποιος χρήστης του δικτύου προσπελάσει µια σελίδα, αυτή ζητείται, εκ µέρους του χρήστη, από τον εξυπηρετητή που την κατέχει µέσω του ενδιάµεσου εξυπηρετητή, αποθηκεύεται τοπικά στον ενδιάµεσο εξυπηρετητή (cache) και στη συνέχεια µεταφέρεται στον πελάτη 39

40 Υποστήριξη Ενδιαµέσων (ΙΙ) Στην επόµενη προσπέλαση στην ίδια σελίδα, η σελίδα αυτή θα µεταφερθεί από την προσωρινή µνήµη του ενδιάµεσου εξυπηρετητή στον πελάτη (εφόσον δεν έχει αλλάξει), αυξάνοντας έτσι την απόδοση, µειώνοντας το χρόνο αναµονής και την κίνηση στο ιαδίκτυο Σε πολλές περιπτώσεις δηµιουργείται ιεραρχία από proxy servers οι οποίοι «διαδίδουν» προς τις µεγαλύτερες βαθµίδες της ιεραρχίας τις αιτήσεις των χρηστών περιµένοντας κάποιος από την ιεραρχία να κατέχει τη σελίδα 40

41 HTTP Cookies (Ι) Πρόκειται για αξιοποίηση της επεκτασιµότητας του ΗΤΤΡ για να επιτρέψει σε προγράµµατα που τρέχουν στο server (π.χ. προγράµµατα CGI) να αποθηκεύουν και να ανακτούν πληροφορία στον πελάτη Αυτό επιτρέπει την τήρηση πληροφοριών κατάστασης σχετικών µε την εφαρµογή στον πελάτη, έτσι ώστε οι προσπελάσεις να φαίνονται ότι σχετίζονται µε τη σύνοδο µιας εφαρµογής Ορίζουν επιπλέον πληροφορίες επικεφαλίδας µέσω των οποίων οι servers προσαρτούν πληροφορίες κατάστασης 41

42 HTTP Cookies (ΙΙ) Η πληροφορία των cookies σχετίζεται µε συγκεκριµένα URL (για τα οποία είναι έγκυρη) Όταν κληθεί αυτό το URL ο πελάτης περιλαµβάνει την πληροφορία του cookie στην αίτησή του Τα cookies έχουν και αυτά ηµεροµηνία λήξεως, µετά την οποία δεν αποστέλλονται µε την αίτηση του πελάτη Η ασφαλής αποστολή τους γίνεται όπως και στις περιπτώσεις των «κανονικών» δεδοµένων (π.χ. µε χρήση του HTTPS και του SSL) 42

43 ΗΤΤΡS Ασφαλές ΗΤΤΡ Ο πελάτης αναγνωρίζει το https ως µια αίτηση χρήσης ασφαλών στοµίων (sockets) για το πέρασµα των δεδοµένων Το SSL (Secure Sockets Layer) επιτρέπει την αποστολή κρυπτογραφηµένων δεδοµένων µεταξύ πελάτηεξυπηρετητή Πλεονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι το ΗΤΤΡ παραµένει το ίδιο και αλλάζει το επίπεδο µεταφοράς 43

44 Αρχιτεκτονική του Browser Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος Λάλης, 2003

45 O Πελάτης της Υπηρεσίας ΗΤΤΡ (I) Η τυποποίηση του HTML περιγράφει τις απαιτήσεις για το σχεδιασµό του πελάτη της υπηρεσίας (browser) Όπως µε όλες τις τυποποιήσεις, κάθε εµπορική υλοποίηση δεν ικανοποιεί πλήρως την τυποποίηση και την επεκτείνει σε ιδιόκτητες περιοχές Για να αποφευχθεί να γίνει η τυποποίηση περιοριστική ή συνονθύλευµα, η επεκτασιµότητα επιτυγχάνεται µε την υλοποίηση µιας τυποποίησης για επικοινωνία µε εξωτερικά προγράµµατα (components) 45

46 O Πελάτης της Υπηρεσίας ΗΤΤΡ (IΙ) Υπάρχουν διάφορες ονοµασίες για αυτού του είδους τις προσθήκες (helper applications, plug-ins, Xtras, link libraries, cartridges, components, objects, classes, κ.λπ.) Η έννοια πίσω από όλα αυτά είναι απλή: όπου υπάρχει µια τυποποίηση, τρίτοι κατασκευαστές µπορούν να παρέχουν «εξαρτήµατα» που προσαρµόζονται εύκολα στην υλοποίηση της τυποποίησης του κατασκευαστή 46

47 Γενική Αρχιτεκτονική ενός Browser 47

48 48

49 Plug-ins Πρόκειται για τµήµατα προγραµµάτων που επεκτείνουν τις δυνατότητες του browser Το plug-in ΑΡΙ επιτρέπει σε άλλους κατασκευαστές να επεκτείνουν το browser µε έµφυτη υποστήριξη για νέους τύπους δεδοµένων Πρόκειται για δυναµικά τµήµατα κώδικα, που συµπληρώνουν αρχιτεκτονικές όπως το OLE και γλώσσες προγραµµατισµού ανεξάρτητες από πλατφόρµα, όπως είναι η Java 49

50 Το Plug-in API Παρέχει οµοιόµορφη υποστήριξη για νέους τύπους δεδοµένων στους χρήστες ενός browser Παρέχει τη µέγιστη δυνατή ευελιξία για τη συγγραφή plug-ins Είναι λειτουργικά ισοδύναµο σε όλες τις πλατφόρµες Μπορεί να αλληλεπιδράσει µε κάποιο παράθυρο που αποτελεί µέρος της ιεραρχίας του browser Μπορεί να ανακτήσει δεδοµένα από το δίκτυο µέσω URL και να δηµιουργήσει ή να καταναλώσει δεδοµένα 50

51 Βοηθητικές Εφαρµογές εναντίον Plug-ins (Ι) Οι βοηθητικές εφαρµογές (helper applications) τρέχουν ως ξεχωριστά προγράµµατα, ενώ τα plug-ins λειτουργούν µέσα από τον εξυπηρετητή Πρόκειται βασικά για µια εφαρµογή η οποία που καταλαβαίνει και µεταφράζει αρχεία που δεν µπορεί να χειριστεί ο πελάτης Τα plug-ins λειτουργούν ουσιαστικά ως επεκτάσεις στον εκάστοτε πελάτη και χειρίζονται συγκεκριµένους τύπους δεδοµένων ΜΙΜΕ και επεκτάσεις αρχείων 51

52 Βοηθητικές Εφαρµογές εναντίον Plug-ins (ΙΙ) Με τις βοηθητικές εφαρµογές µπορεί να γίνει multitasking µεταξύ µιας τέτοιας εφαρµογής και του παράθυρου του πελάτη Τα plug-ins είναι δυναµικά κοµµάτια κώδικα και εξαρτώνται από την πλατφόρµα (platform specific) H ολοκλήρωση plug-ins είναι µια διαδικασία διαφανής στους χρήστες, ενώ δεν απαιτείται διαµόρφωση των plugins 52

53 53

54 Αρχιτεκτονική του Browser (I) Σε γενικές γραµµές ένας browser έχει περισσότερο πολύπλοκη αρχιτεκτονική από ένα server Ο browser χειρίζεται τις λεπτοµέρειες πρόσβασης και απεικόνισης των σελίδων Αποτελείται από πολλά συνεργαζόµενα κοµµάτια λογισµικού: πελάτες, διερµηνευτές και έναν ελεγκτή που τα διαχειρίζεται Ο πελάτης τηρεί συσχετισµούς θέσεων στην οθόνη και ενεργών τµηµάτων στο κείµενο HTML 54

55 Αρχιτεκτονική του Browser (II) 55

56 Προαιρετικοί Πελάτες Ένας browser µπορεί να περιέχει κοµµάτια λογισµικού για την υλοποίηση επιπλέον λειτουργιών (FTP, ) Χωρίς ο χρήστης σαφώς να καλέσει το λογισµικό αυτό, ο browser καλεί την υπηρεσία αυτόµατα, κρύβοντας τις λεπτοµέρειες από το χρήστη Το τµήµα του URL που αναφέρεται στο πρωτόκολλο χρησιµοποιείται για την επιλογή του πελάτη που θα αναλάβει την ανάκτηση του αρχείου 56

57 Τοπική Αποθήκευση (Caching) στους Browsers Το Web έχει διαφορετικό µοντέλο κίνησης πληροφορίας από τις υπόλοιπες εφαρµογές Οι browsers χρησιµοποιούν cache για την αύξηση της απόδοσης πρόσβασης σε σελίδες του web Αντίγραφο κάθε σελίδας που ανακτάται τοποθετείται σε µια cache στον τοπικό δίσκο και ο browser απευθύνεται στον κάτοχο της σελίδας µόνο αν δεν την βρει στο δίσκο Υπέρ: η ταχύτατη ανάκτηση. Κατά :η απώλεια χώρου στο δίσκο, η µεταβλητότητα στις επισκέψεις σε σελίδες 57

58 Υποστήριξη του ΗΤΤΡ για Τοπική Αποθήκευση Ο εξυπηρετητής µπορεί να ορίσει χρόνο ζωής της σελίδας στην cache, ενώ ο πελάτης µπορεί να ζητήσει για µια αίτησή του να µη χρησιµοποιηθεί η cache Η λειτουργία HEAD του ΗΤΤΡ βοηθάει στη διαχείριση της cache, διότι µέσω αυτής µπορούµε να ελέγξουµε την εγκυρότητα της έκδοσης της σελίδας που έχει η cache Ο πελάτης στέλνει µια αίτηση HEAD για τη σελίδα που επιθυµεί και αν η απάντηση δείξει ότι το αντίγραφο της cache είναι έγκυρο χρησιµοποιείται 58

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Όχι, γιατί αν κάθε browser ζητά διαφορετικό αντικείμενο κάθε φορά τότε όχι μόνο δεν βελτιώνει αλλα χειροτερεύει τον χρόνο προσπέλασης

Όχι, γιατί αν κάθε browser ζητά διαφορετικό αντικείμενο κάθε φορά τότε όχι μόνο δεν βελτιώνει αλλα χειροτερεύει τον χρόνο προσπέλασης 1. Ένας αντιπρόσωπος με κρυφή μνήμη διαμοιραζόμενη σε πολλούς περιηγητές βελτιώνει το χρόνο πρόσβασης σε ιστο-αντικέιμενα ανεξάρτητα της διμοφιλίας των ιστο-αντικειμένων (Λ) Όχι, γιατί αν κάθε browser

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (COOKIES)

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (COOKIES) ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (COOKIES) ΣΕΡΕΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ Α.Μ 1999 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΩΡΟ -ΕΚΠΛΗΞΗ COOKIES ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ. Διδάσκοντες: Π. Αγγελάτος, Δ. Ζήνδρος Επιμέλεια διαφανειών: Π. Αγγελάτος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ. Διδάσκοντες: Π. Αγγελάτος, Δ. Ζήνδρος Επιμέλεια διαφανειών: Π. Αγγελάτος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ Διδάσκοντες: Π. Αγγελάτος, Δ. Ζήνδρος Επιμέλεια διαφανειών: Π. Αγγελάτος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτόκολλο HTTP 1

Το πρωτόκολλο HTTP 1 Το πρωτόκολλο HTTP 1 Το πρωτόκολλο HTTP Το πρωτόκολλο HTTP χρησιµοποιείται για την επικοινωνία πλοηγών (browsers) µε Εξυπηρετητές Ιστού (Web Servers). Καθορίζει τα βήµατα µιας απλής συνοµιλίας ανάµεσα

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα Θ. Υπηρεσίες Internet. ρ. Ε. Μάγκος

Ιόνιο Πανεπιστήµιο. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα Θ. Υπηρεσίες Internet. ρ. Ε. Μάγκος Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής Ενότητα Θ ρ. Ε. Μάγκος Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: DNS

Εργαστήριο Wireshark: DNS Εργαστήριο Wireshark: DNS Έκδοση:2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σπουδαστές: Μιχαήλ Μιχάλης ΑΜ:5089 Αναγνωστόπουλος Σπύρος ΑΜ:3692 Υπεύθυνος καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Άρτα 2006 E- learning

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωτόκολο http εντολών έκδοση 1.0 Σελ:2...περιεχόμενα Σελ:3...τι θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο Σελ:3...γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Σελ:4-5...πως

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4), ΤΟΜΟΣ Β, (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4 8) - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Υποεργασία 1 (25%) Να σχεδιασθεί το συνηµµένο ερωτηµατολόγιο σε HTML µε την βοήθεια ξεχωριστού αρχείου µορφοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ανάγνωσης αποστολής e-mail

Οδηγός ανάγνωσης αποστολής e-mail Οδηγός ανάγνωσης αποστολής e-mail «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Παρακάτω μπορείτε να μελετήσετε τον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχείων (1/2)» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Σύστηµα αρχείων Αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0 Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) Οµάδα Εργασίας: Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρµα eclass είναι ένα ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003.1 - Επιστήµη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό έτος 2010 2011, Χειµερινό εξάµηνο Τελική Εξέταση: Σάββατο - 04/12/10, Ώρα: 08:30-11:30,

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.3 Πρωτόκολλο 7.3.1 συνδέσεις Στηνπαρουσίαση του πρωτοκόλλου είπαµε, ότι πρόκειται για πρωτόκολλοπροσανατολισµένο σε σύνδεση. Τι είναιόµως η σύνδεσηκαι πωςτο πρωτόκολλοσυσχετίζειτα τµήµατα µε τη σύνδεση,

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts)

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Η επικοινωνία εφαρµογών που τρέχουν σε ετερογενή συστήµατα τα οποία συνδέονται σε δίκτυα διαφορετικών τεχνολογιών Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 1.Εισαγωγή Για να µπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο του Ιονίου θα πρέπει κατ' αρχήν να βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κατερίνα Πραματάρη Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας Firewalls Firewalls Τα firewalls (τοίχοι πυρασφάλειας ή πυρότοιχοι ή αναχώματα ασφαλείας ή φράγματα ασφαλείας) είναι ένα σύστημα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του ιδιωτικού δικτύου και του δημοσίου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 1η διάλεξη Χαρακτηριστικά Μαθήματος Μάθημα προγραμματισμού (και όχι μόνον) Μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη αν δεν έχετε καλή γνώση και αρκετή εμπειρία προγραμματισμού (Java)

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. ΒΗΜΑ 1: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web?

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? (ή αλλιώς, έρχεται το τέλος των plugins?) Αλέξανδρος Καράκος Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Επεξεργασίας Πληροφοριών Internet 2... Είναι ένα ξεχωριστό µέσο δηµοσίευσης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση (Identification & Authentication) Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ταυτοποίησης και Πιστοποίησης Συστήµατα που βασίζονται στην πληροφορία Συστήµατα που βασίζονται στην κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b PIRCH 32 v0.92b A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Pirch 32 είναι ένα από τα καλύτερα προγράµµατα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ FTP ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ FTP ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ FTP ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ FTP...3 ΒΗΜΑ 1 Ο ΕΠΙΛΟΓΗ FTP CLIENT...3 ΒΗΜΑ 2 ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FTP CLIENT...3 ΒΗΜΑ 3 ο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...8 ΑΠΟΡΙΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑ...10 2 / 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ FTP Για να

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα