ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιατύπωση εισήγησης προς το ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση απόφασης µε θέµα : «Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης στο Ο.Τ. 206, σε συµµόρφωση µε δικαστικές αποφάσεις» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)» Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα 19 του µηνός Νοεµβρίου 2012 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Πεντέλης ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 28060/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου και στον ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. 2. ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. 3. ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 4. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 5. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 6. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 7. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 8. ΓΚΑΤΖΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «10. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «11. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ «12. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ «13. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «14. ΧΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «15. ΚΑΒΟΥΡΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ «16. ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ «17. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «18. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «19. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «20. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ «21. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ «22. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «23. ΣΑΦΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «24. ΦΕΙ ΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ «25. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.Σ. 1

2 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ «4. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «5. ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «7. ΛΑΖΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ «8. ΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΤΣΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΩΝ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΓΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Τόλιος Νικόλαος, κος Γραφάκος Εµµανουήλ, κα Κοσµοπούλου Αναστασία, κος Καλλιανιώτης Κων/νος και κος Λάζος Βασίλειος προσήλθαν κατά τη συζήτηση του αιτήµατος διακοπής της συνεδρίασης. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Γραφάκος Εµµανουήλ, κα Κοσµοπούλου Αναστασία, κος Σταυρόπουλος ηµήτριος, κος Καλλιανιώτης Κων/νος, κος Σιώµος Βλάσιος, κος Παπακωνσταντίνου Κων/νος, κος Κωστόπουλος Βασίλειος, κος Σαφλιάνης Ιωάννης, κος Φειδοπιάστης Αντώνιος, κος Τζουµάκας Κων/νος και κος Λάζος Βασίλειος αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας ιάταξης, όπως παρακάτω αναφέρεται. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ήµαρχος κος ηµήτρης Στεργίου Καψάλης, η δηµοτική υπάλληλος κα Φυλακτού Σοφία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, οι Προϊστάµενοι /νσεων Τεχνικής Υπηρεσίας κος Παναγόπουλος Αντώνιος και Πολεοδοµικών Εφαρµογών και Περιβάλλοντος κος Ξανθάκος Ιωάννης και η Προϊσταµένη Τµήµατος Εσόδων κα Πέκαλη Καλλιόπη για τη συζήτηση θεµάτων αρµοδιότητάς τους. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µετά τη λήψη παρουσιών, η Πρόεδρος ενηµέρωσε το σώµα ότι το πρωί υποβλήθηκε αίτηµα από τον Επικεφαλής του Συνδυασµού «Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κο Καρατζή Αναστάσιο για αναβολή της προγραµµατισµένης συνεδρίασης σε ένδειξη συµπαράστασης στην απεργιακή κινητοποίηση των εργαζοµένων του ήµου. Η υποφαινόµενη και ο Αντιδήµαρχος κος Καρβουνάκης Γεώργιος (επειδή τα περισσότερα θέµατα ήταν αρµοδιότητάς του και λόγω της καταληκτικής ηµεροµηνίας αποστολής στην ΕΗ των συντελεστών των τελών) παρακαλέσαµε την µη αναβολή της, ο ήµαρχος έδωσε και µία εναλλακτική πρόταση για Τετάρτη 21 Νοεµβρίου. Στην πορεία της συζήτησης ενηµερώθηκα από τον κο Καρατζή ότι δεν εξυπηρετεί η Τετάρτη, οπότε θα προχωρήσουµε στην συνεδρίαση σήµερα µε τον κο Καρατζή απόντα. Στη συνέχεια ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Πεντέλη εν δράσει» κος Φειδοπιάστης Αντώνιος υπέβαλε αίτηµα διακοπής της συνεδρίασης και αναβολής της σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τα µέτρα που επιβάλει το µνηµόνιο και η τρόϊκα και συµπαράστασης στην απεργία της ΠΟΕ ΟΤΑ, τονίζοντας ότι ολόκληρο το.σ. σήµερα πρέπει να δείξει την αντίδρασή του, την αντίστασή του και την ανυπακοή του απέναντι σε όλον αυτό τον Αρµαγεδώνα που έρχεται. Αν αυτό δεν γίνει εµείς σαν «Πεντέλη εν δράσει» θα αποχωρήσουµε και δεν επιθυµούµε να µας µετρήσετε στην απαρτία γιατί δεν επιθυµούµε να πάρουµε την αποζηµίωση. Στο αίτηµά του συνηγόρησαν και συντάχθηκαν οι Ανεξάρτητοι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Τζουµάκας Κων/νος και κος Λάζος Βασίλειος. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ζήτησαν επίσης την αναβολή της Συνεδρίασης και ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Πεντέλη στο Ύψος της» κος Γραφάκος 2

3 Εµµανουήλ και ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Ανθρώπινη Πολιτεία» κος Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης. Η Πρόεδρος προκειµένου να αποτυπωθεί η βούληση του ηµοτικού Συµβουλίου έθεσε το αίτηµα αναβολής της συνεδρίασης σε ψηφοφορία κατά την οποία: Αρνητικά ψήφισαν δέκα εννέα (19) : Η Πρόεδρος κα Μπουσίου-Μοσχοπούλου Ευαγγελία, ο Αντιπρόεδρος κος Καλαποθαράκος Χρήστος, ο Γραµµατέας κος Τόλιος Νικόλαος, οι Αντιδήµαρχοι κος Καρβουνάκης Γεώργιος, κος Μούστρης Παναγιώτης, κος Βορέας Σεβαστός, κος Αποστολόπουλος Θεόδωρος, κος Κοντουλάκος Ελευθέριος και οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Αποστολάκος ηµήτριος, κος Μπούρας Βασίλειος, κος Τσουχνικάς Ηλίας, κος Γκατζόλης Παναγιώτης, κα Μπούσουλα- Χάνου Αρχοντία, κα Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη, κος Χειλάς Γεώργιος, κος Καβουρίδης Αντώνιος, κα Γιαµουγιάννη Γραµµατική, κος Μωραϊτης Κων/νος και κος Ζώης Ιωάννης. Αποχώρησαν αρνούµενοι να ψηφίσουν έντεκα (11): Ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Πεντέλη εν δράσει» κος Φειδοπιάστης Αντώνιος. Οι Ανεξάρτητοι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Λάζος Βασίλειος και κος Τζουµάκας Κων/νος λέγοντας ότι συντάσσονται µε την πρόταση του κου Φειδοπιάστη Αντώνη και ζητώντας να µην αποζηµιωθούν για την παρουσία τους. Ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Πεντέλη στο Ύψος της» κος Γραφάκος Εµµανουήλ και οι ηµοτικοί Σύµβουλοι του ιδίου Συνδυασµού κα Κοσµοπούλου Αναστασία, κος Σταυρόπουλος ηµήτριος, κος Καλλιανιώτης Κων/νος και κος Σιώµος Βλάσιος, ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Ανθρώπινη Πολιτεία» κος Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης και οι ηµοτικοί Σύµβουλοι του ιδίου Συνδυασµού κος Κωστόπουλος Βασίλειος και κος Σαφλιάνης Ιωάννης. Κατά την αποχώρηση τους, το λόγο πήρε ο ηµοτικός Σύµβουλος του Συνδυασµού «Πεντέλη στο Ύψος της» κος Σιώµος Βλάσσιος και ζήτησε να µην αποζηµιωθεί για την σηµερινή του παρουσία και µε το αίτηµά του συντάχθηκαν και οι υπόλοιποι αποχωρήσαντες ηµοτικοί Σύµβουλοι. Επειδή το αίτηµα της αναβολής δεν έλαβε την απαιτούµενη πλειοψηφία των παρόντων και ψηφισάντων ηµοτικών Συµβούλων, το.σ. συνέχισε την συνεδρίαση. Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 1ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την υπ αριθµ. 23/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφού έλαβε υπόψη της την υπ αριθ. πρωτ. ΠΕ 1775/ εισήγηση της /νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης, που υπογράφεται από τον αρµόδιο Θεµατικό Αντιδήµαρχο κ. Καρβουνάκη Γεώργιο και έχει ως εξής : «Θέµα: Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου Νέας Πεντέλης στο Ο.Τ. 206 σε συµµόρφωση δικαστικών αποφάσεων. Σχετ.: α) Το υπ αριθµ / έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. β) Το υπ αριθµ / έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. γ) Το υπ αριθµ / έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. δ) Το υπ αριθµ / έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α ε) Το υπ αριθµ. ΠΕ 1775 έγγραφο της /νσης Οικονοµικής Υπηρεσίας Το Ο.Τ. 206 του πρώην ήµου Νέας Πεντέλης που περικλείεται από τις οδούς Κηφισιάς, Βαλτετσίου, ελφών και Γ. Παπανδρέου, εντάχθηκε στο σχέδιο µε το από 20/1/1956 ιάταγµα Ρυµοτοµίας (ΦΕΚ 36 Α /56) όπου και χαρακτηρίστηκε σαν χώρος πρασίνου. Τµήµα του στη συµβολή των οδών Κηφισίας και Γ. Παπανδρέου αποχαρακτηρίστηκε και µετατράπηκε σε οικοδοµήσιµο Ο.Τ. µε τον αριθµό 206 Α µε την 14691/572/92 απόφαση Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής. Με το από 9/8/98 Προεδρικό ιάταγµα (ΦΕΚ 659 /95) το αποµένων Ο.Τ. 206 περιλήφθηκε στην Α Ζώνη προστασίας ρέµατος Πεντέλης Χαλανδρίου. Σύµφωνα µε το άνω ΦΕΚ στη Α Ζώνη επιτρέπονται : 3

4 «α) Ξύλινα προστατευτικά κιγκλιδώµατα και φράχτες, πέτρινα στοιχεία µέγιστου ύψους 0,60µ. αναβαθµοί και ραµποσκάλες από πέτρα ή κορµούς δέντρων και µικρά καθιστικά από πέτρα ή ξύλο. β) Η κατασκευή µονοπατιού πεζοδρόµου και γεφυρών καθ όλο το µήκος του χειµαρρικού ρέµατος µε χάραξη και υλικά που δε θα αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον και µε αντίστοιχη µέριµνα για πρόσβαση οχηµάτων κοινής ανάγκης (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κ.λ.π.). γ) Παιδικές χαρές, ξύλινες πέργκολες, κρήνες, γλυπτά, έργα τέχνης. Μικρά ξύλινα ή πέτρινα περίπτερα καντίνες επιφάνειας µέχρι τριάντα (30τ.µ.) και µέγιστου ύψους τριών και µισό (3,50µ.) το καθένα και δυναµικότητας µέχρι δέκα (10) υπαιθρίων τραπεζιών, όχι περισσότερα από ένα κατά ήµο, σε θέσεις που εγκρίνονται αρµοδίως και που πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις άµεσης προσπέλασης και τροφοδοσίας από το ισχύον οδικό δίκτυο. Στον ίδιο ήµο είναι δυνατή η κατασκευή και δευτέρου αναψυκτηρίου όπως παραπάνω, αρκεί η µεταξύ των δύο περιπτέρων απόσταση να είναι τουλάχιστον ένα χιλιόµετρο. δ) Η διαµόρφωση υπαίθριων χώρων για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ή ηµερήσιας αναψυχής σε θέσεις που καθορίζονται στα διαγράµµατα του άρθρου 1 του παρόντος. ε) Έργα ηλεκτροφωτισµού και πυρασφάλειας.» Στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο της Νέας Πεντέλης το οποίο εγκρίθηκε µε την 18709/ απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 531 /05) στο χώρο του Ο.Τ. 206 προβλέπονται χρήσεις ηµοτικού Σχολείου. Πολιτιστικών Λειτουργιών και γηπέδου. Με τα (α), (β) και (γ) σχετικά το Υ.ΠΕ.Κ.Α. ζητούσε από το ήµο Νέας Πεντέλης τη λήψη απόφασης του.σ. µετά από τις 4879/2005 και 9162/2007 αποφάσεις του ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και την 2343/2009 απόφαση του ΣτΕ. Αν για την αποζηµίωση της ιδιοκτησίας έχει συνταχθεί πράξη αναλογισµού. Την Πολεοδοµική αναγκαιότητα διατήρησης του χώρου ως κοινόχρηστου. Την ενδεχόµενη πρόθεση και δυνατότητα του ήµου να αποζηµιώσει άµεσα τους ιδιοκτήτες µε την προσήκουσα αποζηµίωση (βάσει στοιχείων αντικειµενικών αξιών της αρµόδιας.ο.υ.). σε θετική περίπτωση θα πρέπει να φροντίσει να εγγραφεί το αντίστοιχο ποσό στο προϋπολογισµό του ήµου (και µάλιστα σε εξειδικευµένο κονδύλιο που θα αφορά τη συγκεκριµένη περίπτωση). Σε αρνητική περίπτωση, η κρίση του ήµου περί αδυναµίας αποζηµίωσης θα πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να συνοδεύεται από συγκεκριµένα στοιχεία οικονοµικής διαχείρισης από τα οποία να προκύπτει η πραγµατική αδυναµία εξεύρεσης χρηµάτων για την απόκτηση του συγκεκριµένου χώρου, συνεκτιµώντας και τις προτεραιότητες για την απόκτηση άλλων χώρων προς εφαρµογή του πολεοδοµικού σχεδιασµού (ΣτΕ 215/2006). ιευκρινίζεται ότι λόγω του ιδιαίτερου πολεοδοµικού καθεστώτος που διέπει το Ο.Τ. 206 (ζώνη προστασίας του χειµαρρικού ρέµατος Πεντέλης Χαλανδρίου ως προστατευόµενου τοπίου), οι όροι δόµησης σε αυτό καθορίζονται µε το Π.. της 9/8/1995 (ΦΕΚ 659/ /1995) άρθρο 4. Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο ήµος για την παροχή στοιχείων σχετικά µε τις τιθέµενες προϋποθέσεις στη παραπάνω διάταξη». Ο ήµος Νέας Πεντέλης µε τις 22/2010, 23/2010 και 24/2010 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου αποφάσισε : «1. Να µην εγκριθεί η τροποποίηση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου Νέας Πεντέλης και η άρση της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ

5 2. Να διατηρηθεί ο χώρος στο Ο.Τ. 206 ως χώρος πρασίνου, λόγω έλλειψης πρασίνου εντός του αστικού ιστού και δεδοµένου ότι το δάσος γύρω από την περιοχή έχει υποστεί πολύ µεγάλες ζηµιές από τις πυρκαγιές. 3. Στον προϋπολογισµό του ήµου έτους 2010, έχει εγγραφεί σχετικός κωδικός αριθµός απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων µε ενδεικτική πίστωση ,00 Ευρώ και υπάρχει πρόθεση του ήµου να αποζηµιώσει τους ιδιοκτήτες, εφόσον ορισθεί η τελική τιµή από τα αρµόδια ικαστήρια, οπότε θα εγγραφεί στον προϋπολογισµό και το πραγµατικό εξειδικευµένο κονδύλι. 4. Επειδή ο χώρος που βρίσκεται το Ο.Τ. 206 έχει περιληφθεί στην Α Ζώνη προστασίας ρέµατος Πεντέλης Χαλανδρίου, πρέπει να γίνουν οι σχετικές ενέργειες προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να προγραµµατίσει να συντελεστεί η απαλλοτρίωση του χώρου, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 1650/ Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.» Το Ευρωπαϊκό ικαστήριο ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε Α) εξέδωσε την από 12/7/2011 απόφασή του στην 65155/2009 προσφυγή της Σπυριδούλας Θανοπούλου µε την οποία ζητείται : 1. «Να παύσει η ισχύουσα πραγµατική κατάσταση, έτσι ώστε, είτε να αρθούν οι υφιστάµενοι περιορισµού στην ιδιοκτησία της προσφεύγουσας και να αποκατασταθεί η χρήση της, είτε να καταβληθεί πλήρης αποζηµίωση στην ενδιαφεροµένη για της στέρηση της εν λόγω ιδιοκτησίας και 2. Να ληφθούν τα απαιτούµενα διοικητικά ή νοµοθετικά µέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι στο µέλλον δεν θα ανακύπτει, στο πλαίσιο ρυµοτοµικών απαλλοτριώσεων ή άλλων δεσµεύσεων για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, επιβολή περιορισµών στη χρήση και κάρπωση ιδιοκτησιών χωρίς καταβολή πλήρους αποζηµιώσεως στους ενδιαφεροµένους» Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για τις ενέργειες της αρµοδιότητός σας προκειµένου να ληφθεί µέριµνα, το συντοµότερο δυνατό, ώστε να εκτελεσθεί πλήρως η εν θέµατι απόφαση του Ε Α, τηρώντας ενήµερη την Υπηρεσία µας η οποία και θα πρέπει εγκαίρως να υποβάλει το σχετικό «Σχέδιο ράσης» προς τα αρµόδια όργανα του Συµβουλίου της Ευρώπης, κατά τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω (εγγρ / / του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους).» Με τα 2743/ , 7954/5.4.11, 18083/ , 20076/1.8.12, 20422/ και 21459/ έγγραφά µας ήµος µας δηλώνει ότι α) θα συµµορφωθεί µε τις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις και β) θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και χρονοδιαγράµµατα αµέσως µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών από τους κρατικούς φορείς. Η ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.Κ.Α. µε το 44144/ έγγραφό της ζητά τη λήψη απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 206 της Νέας Πεντέλης σε συµµόρφωση δικαστικών αποφάσεων. Οι ιδιοκτησίες που αναφέρονται στο ως άνω έγγραφο είναι : α) Σπυριδούλας Θανοπούλου, εκτάσεως περίπου 2,5 στρεµµάτων για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ αρ /2005 απόφαση ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 2343/2009 απόφαση του ΣτΕ για άρση απαλλοτρίωσης και η από 12/7/2011 απόφαση του Ε Α για να αρθούν οι υφιστάµενοι περιορισµοί στην ιδιοκτησία ή να καταβληθεί η πλήρης αποζηµίωση. β) Αναστασίας Κρεµµύδα εκτάσεως περίπου 3 στρεµµάτων για την οποία έχει εκδοθεί η 4879/2005 απόφαση του ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για άρση απαλλοτρίωσης και γ) Αστυδοµική Οικοδοµική Εµπορική Α.Ε. εκτάσεως περίπου 0,8 στρεµµάτων για την οποία έχει εκδοθεί η υπ αρ. 9162/2007 απόφαση του ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για άρση απαλλοτρίωσης. 5

6 Με το υπ αρ. 1775/ / ΠΕ έγγραφό µας απευθύναµε ερώτηµα προς την Οικονοµική Υπηρεσία να µας απαντήσει για τη δυνατότητα του ήµου να αποζηµιώσει άµεσα τους ιδιοκτήτες µε τη προσήκουσα αποζηµίωση (βάσει στοιχείων αντικειµενικών αξιών της αρµόδιας ΟΥ) και σε θετική περίπτωση να φροντίσει να εγγραφεί το αντίστοιχο ποσό στον προϋπολογισµό του ήµου. Με το από 01/11/12 έγγραφό µας η Οικονοµική Υπηρεσία µας γνώρισε ότι στον προϋπολογισµό του 2012 δεν έχει εγγραφεί Κ.Α. Εξόδων για αποζηµίωση απαλλοτρίωσης. Επίσης στο σχέδιο του προϋπολογισµού του 2013 δεν έχει προβλεφθεί παρόµοιο κονδύλι. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ τη µη επανυποβολή απαλλοτρίωσης των παραπάνω εκτάσεων λόγω οικονοµικής αδυναµίας του ήµου να τις αποζηµιώσει και την ρυµοτοµική τακτοποίησή τους µε άξονες : Α. Την προστασία του υφιστάµενου ρέµατος µε καθορισµό οριογραµµών και Β. Την εφαρµογή του ά. 20 του Ν. 2508/97 για επιβολή εισφοράς σε γη των παραπάνω εκτάσεων». Εισηγείται προς το ηµοτικό Συµβούλιο, τη µη επανυποβολή απαλλοτρίωσης των παραπάνω εκτάσεων λόγω οικονοµικής αδυναµίας του ήµου να τις αποζηµιώσει και την ρυµοτοµική τακτοποίησή τους µε άξονες : Α. Την προστασία του υφιστάµενου ρέµατος µε καθορισµό οριογραµµών και Β. Την εφαρµογή του ά. 20 του Ν. 2508/97 για επιβολή εισφοράς σε γη των παραπάνω εκτάσεων. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κος ήµαρχος ο οποίος εισηγήθηκε τα εξής: Το θέµα αφορά το Ο.Τ Υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου Ανθρωπίνων ικαιωµάτων σύµφωνα µε το οποίο πρέπει να αποφανθούµε επί του θέµατος του αν εµµένουµε στην απαλλοτρίωση αυτού του κοµµατιού γης ή εάν το αποδεσµεύουµε γιατί δεν έχουµε να το αποπληρώσουµε. Το Ο.Τ. βρίσκεται µεταξύ των οδών Κηφισίας και ελφών στη περιοχή του Αγίου Σύλλα από Βόρεια και Νότια πλευρά και οριοθετείται Νοτιοανατολικά από την οδό Παπανδρέου. Μέσα από αυτό διέρχεται το ρέµα (ο παραπόταµος του Ποδονίφτη), κατάσταση που το χαρακτηρίζει προστατευόµενο οικοδοµικό τετράγωνο. Σε αυτό το Ο.Τ. υπάρχουν δύο ιδιοκτησίες οι οποίες δοµήθηκαν πριν να ισχύσει το Π.. για την προστασία των ρεµάτων. Παράλληλα φαίνονται να υπάρχουν και άλλες τρεις ιδιοκτησίες, οι οποίες προσέφυγαν κατά της απόφασης που είχε πάρει το Κοινοτικό Συµβούλιο της Νέας Πεντέλης για «πράσινο εντός σχεδίου» του όλου Οικοδοµικού Τετραγώνου και µας ζητάει το Ε..Α.. να συµµορφωθούµε µε την απόφασή του. Η εισήγησή µου είναι: 1 ον. Ο ήµος δεν διαθέτει το οικονοµικό εκείνο κεφάλαιο που θα του εξασφάλιζε την απαλλοτρίωση της περιοχής αυτής, πράγµα το οποίο επιθυµεί. 2 ον. ηλώνουµε προς πάσα κατεύθυνση ότι το κοµµάτι αυτό του Ο.Τ. 206 αποτελεί κοµµάτι της Ζώνης Προστασίας του Ρέµατος και αυτό θα το στηρίξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις. 3 ον. Η απόφασή µας αυτή θα κοινοποιηθεί στα συναρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να αποφανθεί το Κράτος, εάν αυτό έχει τη δυνατότητα να απαλλοτριώσει το χώρο, να αποζηµιώσει τους φερόµενους ως ιδιοκτήτες και να αποδώσει το εδαφικό αυτό κοµµάτι εκεί που ανήκει. Στη Ζώνη Α Προστασίας του Ρέµατος του Πεντελικού. Το ηµοτικό Συµβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και του κου ηµάρχου. Έλαβε υπόψη του: Την υπ αριθµ.23/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Τις διατάξεις του Ν. 3852/

7 Την υπ αριθµ. πρωτ. ΠΕ 1775/ εισήγηση της /νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης του ήµου. Το υπ αριθµ / έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Το υπ αριθµ / έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Το υπ αριθµ / έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Το υπ αριθµ / έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α Το υπ αριθµ. πρωτ. 1775/ έγγραφο της /νσης Οικονοµικής Υπηρεσίας. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία: Η ηµοτική Σύµβουλος κα Γιαµουγιάννη Γραµµατική συµπλήρωσε ότι το συγκεκριµένο κοµµάτι βρίσκεται µεταξύ των οδών Κηφισίας Βαλτετσίου ελφών και Παπανδρέου. Ο Αντιπρόεδρος κος Καλαποθαράκος Χρήστος ψήφισε ΠΑΡΩΝ. Με ψήφους δέκα οκτώ (18) ΥΠΕΡ µία (1) ΠΑΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντος του ηµοτικού Συµβούλου κου Καλαποθαράκου Χρήστου Α. Εγκρίνει τη µη επανυποβολή απαλλοτρίωσης των παραπάνω εκτάσεων λόγω οικονοµικής αδυναµίας του ήµου να τις αποζηµιώσει Β. Την αποστολή και διερεύνηση στους αρµόδιους φορείς (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) της απαλλοτρίωσης του χώρου από κρατικά κονδύλια (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ κλπ.) Γ. Την προστασία του υφιστάµενου ρέµατος µε καθορισµό οριογραµµών και. Την επισήµανση ότι ο ήµος θεωρεί ότι οι παραπάνω εκτάσεις ανήκουν στην ΖΩΝΗ Α προστασίας του χειµαρικού ρέµατος Πεντέλης Χαλανδρίου (ΦΕΚ 679 /95) και οποιαδήποτε προσπάθεια ρυµοτοµικής τακτοποίησης θα πρέπει να γίνει µε κατεύθυνση τις χρήσεις γης που ορίζονται στην ΖΩΝΗ αυτή. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 291/2012 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Η Πρόεδρος ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Kαλαποθαράκος Χρήστος 2. Τόλιος Νικόλαος 3. Καρβουνάκης Γεώργιος 4. Μούστρης Παναγιώτης Μπουσίου-Μοσχοπούλου Ευαγγελία 5. Βορέας Σεβαστός 6. Αποστολόπουλος Θεόδωρος 7. Κοντουλάκος Ελευθέριος 8. Μπούρας Βασίλειος 9. Αποστολάκος ηµήτριος 10. Τσουχνικάς Ηλίας 11. Γκατζόλης Παναγιώτης Ακριβές Απόσπασµα Ο ήµαρχος ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης 12. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία 13. Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη 14. Χειλάς Γεώργιος 15. Καβουρίδης Αντώνιος 16. Γιαµουγιάννη Γραµµατική 17. Μωραΐτης Κωνσταντίνος 18. Ζώης Ιωάννης 7

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας - Τοπικό Τμήμα Κέρκυρας (ver.1.01, 03/2013) http://www.spmkerkyras.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-02-2015 Αριθµ. Πρωτ: 161 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής Επί της αρχής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής Επί της αρχής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας» Επί της Αρχής Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισµοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες πλην συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα