επι,πικραίνω ΙττιΐΓίκρ-αίνω, make still more keen, δίψαν Up.Acut.62., 05 ov,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "επι,πικραίνω ΙττιΐΓίκρ-αίνω, make still more keen, δίψαν Up.Acut.62., 05 ov,"

Transcript

1 επι,πικραίνω 651 Ί7ΓΛ ΙττιΐΓίκρ-αίνω, make still more keen, δίψαν Up.Acut.62., 05 ov, ג. Thphr.//P6.4 somewhat bitter, ίτιχίλναμαι, only pres., Ep. for έπιπελάζομαι, come near, ούτε χιίον Ιτιπίλναται Od.6.44 (v. I. ίπικίδναται) ; 6V οίδει πίλναται Il.I9.92. επίπίμπλημί, fill full of, σπλάγχνων χειρ' έπιπλήσαι Ar. ך(). Αν ζ. ίνιπίνω \πΐ I, drink afterwards or besides, Hp.Acut.Ar.Pax JJ2; opp. προπίνω, Ctes.Pr ; 4. του οίνου drink some wine with their food, PI,/?.372b ; 'όταν τb ίίδωρ πνί γτ!, τί δει επιπίνειν; Arist. IVLI46 A 35 : esp. drink after eating, κρέ' εδων κα\ επ' άκρητον γάλα πίνων Od ; θΰννεια..καταφαγων, κα,τ' επιπιων ακράτου,.χοα ; _ AR.PG354 cf.p/.1i331 Philem.85.3 ; έ μετά τδι> σΐτον oivovx.cyr : abs., 7b πρψ 'ττιπίνειν Eup (Elmsl. for πρωτ' e'7r.). Ιπιπιπράσκω, sell the right of succession to a priesthood, SIG (Erythrae, iii B.C., Pass.); to an inheritance, dub. in PLond (1).88 (vi A. D.). ίνιττίτττω, fall upon or over, επέπιπτον ίλλήλοις Th.7.84 ; επί τι X.Oec, 18.7, cf.thphr.cp5.4_5 : metaph,, επέπεσεμοίρα Pi.Pae.2.64; hi τι Isoc.5.89 ; διαλογισμοί επιπίπτουσί τινι Plu. ΟΜ of money, accrue, τb μέρος t> εύρίσκομες επιπΐπτον έπϊ rb χρέος Th οφειλόμενονs/g (Cnidus, iib.c.). II. fall upon in hostile sense, attack, assail, τινί Hdt.4.105, Th ; άφυλάκτφ αύτω ί. Hdt ; αφάρκτφ τψ στρατοπέδφ Th.I.117 ; απαρασκβύοις τοΐς εναντίον X.Cyr > a ' s0 ές τους'έλληνας,ν.ι. for έο, Hdt.7.210; of storms, TOICR! βαρβάροισι ό βορης Υπέπεσε ib χειμίύν έπιπεσων P\.Prt. 344d; of winds meeting one another, Arist.iitoe.364 b 3; of diseases, iip.ae'r.3; η νίσος έ. τοίς Άθηναίοις Th.3.87 ; so of grief, misfortunes, etc., ουχϊ σοϊ μόνα. επέπεσον λΰπαι E.Andr.lo43Qy r ), etc.; Υπέπεσε πολλά καϊ χαλεπα κατά στάσιν ταις πόλε σι Th. 3.82, etc. 2. come on after, έ. fnyos πυρετψ. Άρ.ΑρΙι.^.φ 3. accumulate, πλήθη ιτίτου έπιπεπτωκέναι PPetr.2p.62 (iii B.C.). επιπίσσω' επιπάσσω, Hsch. ΕΐΓίτίστωσ-ΐϊ, εως, η, further πίστωσis, in Rhet., Theod.Byz.ap. Pl.Phdr.266e, cf. Herm. inphdr.p.igi A.?iriirXa, τά, implements, utensils, furniture, movable property (ή κονφη κτησις, τά επιπολης όντα των κτημάτων, Poll ; σκεύη τά μή έγγεια αλλ' επιπόλαια, Hsch.); opp. fixtures, Hdt.l.l50,164,7.I r 91 al., S.Pr.8, Th.3.68, Is.8.35, X-Oec.g.6, Arist.P0/.1267 b 12, etc.; fittings of a ship, PCair.Zen.242 (iii B.C.): rarely sg., έπιπλον Is.[Fr. 38)ap.P0U.10.11, Asp.inENg6.30. (The form έπίπλοα occurs in Mss. of Hdt.1.94 (cf. Poll.10.10), and late Pap., as PGi/483.6 (ii A.D.), but έπιπλα PCair.Zen. I.E., PGrenf (iib.c.), etc.) Ιπιτλαδάω, to be loose, flabby on the surface, Ph codd. έΐγπτλαδον φέρεσθαι, Hsch. ΙΐΓΐιτλάζομαι,ίίιί.-πλάγΙο,ααί: aor. I επεπλάγχθην: wander about over, πίντον επιπλαγχθείς Od.8.14; πόντον έπιπλάγξεσθαι A.R : later in Act., Nic.^i/ ΙΐΓίπλαζω, Aeol., = επιπλήσσω, Sapph.17. =, Ιιτιιτλανάομαι επιπλάζομαι, yην Democr.[299] ; δακρύων τοΐς ομμασιν έτιπλανωμένων Hld.7-I7> c f 3 5 : abs., κιττός επιπλανώμενος Longusl.2. ενί.νλασις,εως, ή, application of a σικύη, Aret.C^42.3; of plasters, ib. 1.9(pi.). -ιτλασμα, ατος, τό, plaster, Hp.Ari.40, Aret.CAl.i, Lyc.ap.Orib , etc. - π-λάσσω, Att. -ττω, spread ox plaster on, γην σημαι τρίδα έπιπλάσας Hdt.2.38 ; τί 4πϊ δήγμα Thphr.HPg. 13.3; τί τινι Gal.il.86. II. plaster up, τά &τα Arist.Pr.875 a 36 ; T0iis1T(Sp0usThphr.S«ws.8. III. mould upon, ποπάνοιί'ίππον ποτάμιον Plu.2.371d, cf. 362f: Pass., νασ^ς επιπεπλασμένος moulded, /Gi IV. Med., plaster over, νηδύν Ael.pr.89., τλαστεον - one must plaster over, Gp.\ irxacrros, ov, plastered over, πρόσωπον Alciphr.3.11; επίπλαστα, τά,poultices ογplasters, Artem.4. 22, Asclep.ap.Gal metaph.,feigned, false, λόγοι J. 5/4. 4.3; Ολοφυρμός, δάκρυα,ib , Luc.DMort.lJ.7; ύπόκρισις Id.^4m. 3; <MiaHdn.3.T5.7. Adv.-ταυ M.Ant.2.16., ιτλαστώδης - ες, suitablefor a pi'aster, Orib ίττίή-χαταγέω, applaud by clapping, rivi Theoc.9.22 ; χεφας Epic. Alex.Adesp ΙΐΓΐιτλατ-ήϊ, ές, flat^ broad, only in Adv. -τως, Afit op 5τλακοΰί το5 elsos, Hsch. -υνω, expand yet more, Arist.ilf«.393 a 20 (Pass.)., 5 - ύ, broad at the top, flat, επιπλατυ σφαιροειδές an oblate spheroid, Archim.Con.Sph.Praef.; λοβοί Thphr.//P eiriirxck-t^ov, one must weave, Orph.Pr ω, wreathe into a chaplet, AP (Mel.) ; νάρκισσου ύακίνθψ Νοηη.Ζλιο bind, αυχένα δεσμω ib ; bind upon, ταρσψ γυιοπέδην ib : Pass., Luc.C0nt.16. II. metaph., interweave, combine, αυτά τω τηs παραλείψεως σχήματι יי Arist.Rh.Al.l^^5 ϊια των αυτών ονομάτων έπιπλέξαι Aristid.PA.2p.544S, «εαυτοϋί T<us προσόδοις concern themselves with, PTeb.6.39 (iib.c.): Pass., ras επιβολάς τάς Άννίβου τais.. πράξεσιν έπιπεπλέχθαι cf. Plb , Luc Dem.Enc.% ; τ01s "Ελλ-ησιν ε. to have dealings with.., Str ; ξένο is επιπλακέντες εβεσιν J. A/8.7.5 ; also, to have sexual inter- Course with, Posidon.36 J., D-S.36.2a; Επιπεπλεγμένος mixed, Gal. Sectlntr.6 ; complex, πυρετοί Id ftiirxeovcwrtcov, one must increase the quantity, Herod.Med.ap. Orib iirtirxeo«, έα, Ion. έη, εον, quite full of, κρεων Hdt.1.119, 3.18 ; hyao&v πάντων Id : Att. rrxews, ων, Plu.Ant EWiirXeupa,τά, = τάπαρατοΐς μαστοΐς υπό τάς μασχάλας, Hsch. II. ΕτίττΛευροϊ φέρεται sideways, Sch.Nic. Th επίττλΐυσις, 6 us, ή, sailing against, <?. έχειν to have the power of attacking (the weather gage), opp. άνάκρουσις, Th eiriirxcw, Ion. -7τλώω (both in Horn.), fut. -πλεύσομαι Th.3.16 : aor. I -67τλευσα ib.80, Ion. -έπλωσα Hdt.1.70 : Ep. 2 sg. aor. 2 επέ- 7τλ«ί, part. έπιπλώς, but (II.3.47) επιπλώσας : sail upon or over, ίπέπλέον ύγρά κέλευθα II.1.312, Od ; πόντον έπιπλύων ; πόντον επέπλως 3,J 5 > επιπλίίις ευρέα πόντον τ ; ίπιπλείν αλμυρών ίίδαιρ Od.9.227, etc. II. sail against, attack by sea, νηυσϊ ί. τινί Hdt.5.86; ττ! Κερκύρα Th.3.76 ; ε'πΐ τάς Μινδάρου vaos X.//G1.5. 1I, etc.; e7rl την Σαλαμίνα D.S.20.50: abs., Hdt. 1.70,6.33 ; also of the ships, Th.3.80 : generally, sail on, Plb.i.25.4, etc. III. sail on board a ship, Hdt.7.98,8.67, Th.2.66 ; of commanders, robs επ\ των νεων ε. στρατηγούς Hdt.5.36 ; [ ναύαρχος ] Th.3.16 ; ξύμβουλος ib.76 ; ταμίας D ; also 4. τάις έμπορίαις sail in charge of, Id.56.8 ; and δ επιπλέων the supercargo, Id ; οί επιπλεύσαντες επί του Ελαίου PCair.Zen (iii B.C.). IV. of a naval commander, sailpast (in order to address, cf. επιπάρειμι(β~)4), robs κυβερνήτας κα\ τριηράρχους Plu. ys.1r. V. sail after, ew παντχ τω στόλφ Plb ; sail up afterwards, ib VI. float upon, 67r' αυτοΰ (sc. τοΰ ύδατος) Hdt.3.23; rl 7 > της θαλασσήs Arist./L2462 b 6 ; tia τα! ΰδατι Id.Mete. 384 b 17; slip, slide upon ice, Plb ,4. VII. overflow (of a river), gloss on ίρδειν, interpol. in App.BC2.153 ; μέχρι επιπλεύση until (the water) covers the substance, PHolm ewiirxecos, ων, Att. for επίπλεος (q. v.). έΐγίττληγμα, ατοί, τ6, gloss on tviyua, rebuke, Et.Gud. ίΐγίττληθννω, increase, Lxx ך 1.ך.. Ge (Pass.): Pass., - ύομαι, superabound, χάριτες Demetr.Eloc ίττητληκτ-ίΐρα,ί, =fem.of έτιπλήκτηs, AP6.233 (Maec.). -e'os, а, ov, worthy of reproof, Ph η5, ου, δ, (επιπλήσσω) corrector, Gloss. -IKISs, ή, όν, given to rebuking, D.L Adv. -κως D.S , Sch.E.71/^.967. επι/πλημμύρω \J1\, overflow, τι Opp./465. ז./ : also-tee,τί; θαλάrrr! Philostr./»« Ιττίττληξις, Dor. ιτλαξίϊ, εως, ή, blame, rebuke, Ti.Locr.103e (pi.), D (pi.) ; τυγχάνειν της καθηκούσης ε. SIG630.9 (Delph., ii Β. c.); e. 6χειν incur criticism, Aeschin ; 4.πp6s τι or τίνα, Hp. Decent. 12, PIU.S0/.3 (pi. J, 2. in strong sense, punishment, Lxx 2^.7.33, PS/ (iii B.C.), MitteisC/!r.31iii 14 (ii B.C.): pi., aiplagues, Ph έτηιτληρ-άω, fill up, συμπόσιον Ephipp.4 (Casaub., -κληρ- codd. Ath.) ; κακοΐς ε. κακάβ.ε.ϋ/.ι.όβ: Med., οϋδ' δπόθεν επιπληρωσόμεθα τάς ναϋς no resources whence we shall man our ships afresh, Th : Pass., Gal ωσ ι5, ecus, ή, refilling, keepingfull, Id εττιπλήσσω, Att. -ττ<a, strike, τόξψ έπιπλήσσων II : ύπεροι- σιν Nic.7V II punish, chastise, ץ rebuke. esp. with words, reprove, c.acc.pers., και μ' οί τινά ώ-ημι άλλον ίπιπλήξειν II , cf. Pi.Pri.327a : c. dat.,"eκτορ, άεϊ μεν πωςμοι επιπλήσσεις , cf. Isoc.1.31; εμαυτω Pl.Zg-.805B, cf. I Ep. I, etc.; επίτινιίογά thing, Pl.Pft.286b: Pass., to be rebuked, Id.Grg-.478e. 2. i.tiviticasta thing in one's teeth, Hdt.3.142, ; τήν..αύθαδίαν..μή 'πίπλησσέ μοι A.Pr.80 ; e. τινϊ τούτο, 'άτι.. Pl.Prt.31gd : c. acc. rei only, τίτόδ' επέπληξας; S. OCl J30(lyr.): abs.,, Id288./4 X.Oec.13.12, etc. III. intr., fall upon, άρούραις Arat. 1095, ΙίΓητλινθοβολεω, lay courses of bricks above, /G eiriirx-oa, v. επιπχα ad fin,, λοεντεροκηλη π π ι η, hernia of omentum and intestines, Paul.Aeg. б.65.^ E RRLTVKOICV, V. επίπλοον. έτγΐίγλοκή, η, plaiting together, βίζαι κατ' επιπλοκών δασεΐαι matted roots,, DSC έπιπλοκαΐ ατόμων entanglements, Ph.2.489: MEtaph., των αιτίων πρύς άλληλα Plot union, intercourse, πρίις αλλήλους Plb ; των βαρβάρων Str ; εις τούς τύπους Plb (but 6. εις Πελοπόννησον intermeddling with the affairs of P., Id.4.3.3): c. dat., Phld./».p.47 W.; connexion of people with one another, Sfoi'c.3.90,161 (pi.) j ψιλών έπιπλο κ al εστιατικαι friendly relations.., ib.254; sexual intercourse, D.S.4.9, Plu.So/.20 (pi.), etc. 3. combination of styles, in pi., D.H.Z)ew.J7, Hermog.S/ai. 5; concatenation of cause with effect,chrysipp.s/0!'c.2.293, complexity, confusion, muddle, τοΰ βίου Men.16.8D.; i. σοφιστικαί involved arguments, Alex.Aphr Gramm., insertion of a letter, Ath.7.324d, Hdn.Gr ; combination, στοιχείων, λέξεων, A.D.Synt.i,. 11, b. alloying of metals, Ps.- Democr.p.54B. c. mixed nature of disease, Gal.Sect,Intr.ξ!, esp. of fevers, Id.7.370, al. β. in Metre, conversion of rhythms by change in order of syllables, Mar.Vict.p.63 K.; also, a group of rhythms thus related, έ. δυαδική τετράσημος, τρίσημος, ibid., cf. Juba ib.p.94k., Sch.Heph.p.uoC.,al. ΙίΓητΧο.κήλη, η, hernia of the omentum, Gal.7.36 : hence -κηλικός, δ, one who suffers from it, Id κομιστή?, οΰ, ό, possessing an omentum, Id ΙίΓητΧόμίνος, v. έπιπέλομαι. «ΠΊττλον, τό, ν. έπιπλα. ΙΐΓΐιτΧοιίμφαλον, τό, umbilical hernia of omentum, Gal Ιχίιτλοον, τό, = Homer's δέρτρον,αοιά of the peritoneum, omentum, Ηρ.^/Ά.5.46, Arist.i/^495 b 29,5r9 i 7,P^677 i 12, etc. : also Ιττίιτλοος, ό, Hdt ; contr. Ιττί-ιτλονς Epich.80 codd. Ath., Ion Hist. 3 ; and liriirdxaiov, τό, Eub.95.3, Hsch.: liriirxoiov Philetaer.17 (s.v.j.). iiriirxoos (A), ov, contr., iriirxo-us! ovv, (επιπλέω) sailing against

2 επίπλοος 653 έτηπορσαίνω the enemy, νήες 'ships of the line', Plb , cf , Ph.Prf sailingafter, D.S , onboardship : as Subst., = επιβάτης, Arr.ap.Suid., cf. PO^y.276 (i A. D.), etc. II. for επίπλοα, τά, v. ciri^oad fin. έττίττλοος (Β), contr. Ιττί-π-λουβ, 6, sailing against, bearing down upon, attack or onset of a ship or fleet, Th.2.90, X.//G4.3.11, Plu. Lys. II, etc.; ποιεΐσθαι 4πίπλουν, = 4πιπλε7ν, Th.8.79 j f εποιοϋντο ττ} Μιλήτψ ib. 30; 4π) τήν 2άμον ib.63; τοις Άθηναίοις Id. 3.78; τή Π6λοποννήσφ έκατίν νεων Επίπλουν εξαρτύοντες fitting out loo ships for the expedition against.., Id.2.17, cf. 56 ; 4. θέσθαι Plu.Aem.g; rarely of friends, sailing towards, approach, 4. φίλιος Th ewiirxoos (C), contr. έ-ιτίτλουβ, δ, v. επίπλοον. liriirxciw, Ion. and Ep. for 4πιπλέω, eiri-irvewi-s, *ως, ή, spasmodic inspiration, Gal.17(2).750. II. divine inspiration, 4. θεία Str , JTVCWTIKOS ή, όν, depending on inspiration, είδος μαντικής Sch.A.Pr ιτνευων' 4πιβλέπων (Aeol.), Hsch. (citing Alc.66). ετηττνέω, Ep. -ττνείω (as always in Horn., cf. Call.Del.318, A.R ), breathe upon, blow freshly upon, περί δέ πνοιη.. ζι&γρει επιπνείουσα ΙΙ.5.698; τινί on one, Ar. V.26$; blow fairly for, νηΰς..,.. ουρος 4πιπνείτ!σιν ίπισθεν Od : abs., εις 'ό κε.. 4πιπνεύσωσιν άήται 9.139; άνεμος,.ήδ ιστός επέπνει Plu.5erf.I7, etc. 2. blow furiously upon, τι,νί Hdt.3.26 : metaph., μαινόμενος S' επιπνεΐ.."αρης Α. ΡΑ.343 (lyr.), cf. S.Ant. 136 (lyr.). 3. c. acc., blow over, θάλασσαν Hes. 7Ά.872 ; άγρούς Luc.Charid.x. 4. c. acc. cogn., blow forth, πυpbς σέλας A.R blow afterwards, Arist.Pr.945 b l. 6. blow against, of one wind against another, Thphr. V e n t. I I. metaph., 1. excite, inflame against, Άργείοις Σπάρτων γένναν Ε. ΡΑ.794 (lyr ); στρατέ α'ίματι to slaughter, ib.789 (lyr.). 2. inspire into, grant, Μουσών προφήται έπιπεπνευκότες ήμΐν Tb γέρας PL Phdr.262d; ίλβον Orph.H favour, λαμπρας επιπνεούσης της τύχης, metaph. from the wind, Plb.il.19.5 e. acc., of love, A.R.3.937, Nonn.P-3.121: abs., Plu.2.759f. III. Pass., lobe inspired, υπό τίνος Longin.13.2 ; πpbς αύτων των Μουσών Jul.Or.2. 78b. eiriirvoia, ή, breathing upon, inspiration, 4. πρς,ότητος Pl.7V.71c; εξ επιπνοίας Διός A.Supp.iy (anap.), cf. 43 (lyr.); βείαις 4. ib.577 (lyr.); ουκ ί,νευτινύς 4πιπνοίας θεων P\.Lg.81 Ic, cf. Cra. 399a ; μαντικην.. επίπνοιαν 'Απόλλωνος θέντες κτλ. ld.phdr.26$b ; 4πιπνοία Salμονίου 4νθουσιάζειν Arist.PP1214 a 24 ; 4. vpbs τϊ> καλίν κατασχεθήναι Plu.AgisT. II. pi., winds blowing opposite ways, Thphr. Vent. ΙΐΓΪττνοοβ, ov, contr. irvotis, ουν, breathed upon, P0II.5.IIO. 2. inspired, παρά τίνος Pl.Cra.428c ; 4 καϊ κατεχομένους 4κ τοΰ θεοΰ Id. Men. 99d; 4. 4κτούτου τοΰ έρωτος Id.Smp.18ic; συν τω βυθμω Ael. ΝΑ 11.10; 4. και φοιβόληπτος Plu.Pomp.4S. Adv.- jrcais Ρ0ΙΙ liri-irdsios, a, ov, upon thefeet, S.OT1350 (lyr.). ετγ1-7γ0θ-6ω, desire besides 0ΐyearn after, c. acc., Hdt.5.93, Ph ; feel the want of, Pl.Lg.855e; 4. τινός LxxPs.i 18(119). 20; 4πίτιΆ,61 (62) ημα, ατος, τό, object of desire, Aq. Ps. 139(140). 9. -ησιβ, εως, ή, longing after, τινός 2Ep.Cor.7.7, Aq.P0.23,11,.; Dam.P 38. -ητος, ov, longed for, desired, Ep.Phil.^.i; missed, found wanting, όρκοι App.Hisp.^3. - a, ή, = έπιπόθησις, Ep.R0m.i5.23. ΙιηίΓοι-εω, superadd, τινί τι Philostr. VS2.5.2 ; produce, ξενιτείαν Vett.Val ; τί) λίαν επιποιεϊν, perh. exaggeration, Phld.P/rf = 4πιτίθημι ν, τά δίκαια Schwyzer409.4 (Elis). -ησι5, εως,ή, production, κάλλους Eust r 5>37, Ιιτιιτοιμηί ένος, δ, ή, =ποιμήν, θεαΐ δ' 4πιποιμένες είσί Od Ιιτίττοκοξ, ov, covered with wool, woolly, dub. 1. in Lxx4&'.3.4, cf. GDI (Cos). iiriiroxa, τά, = έπιπλα, GDI 1365 (Dodona). Ι7Γί[τΓ0λ]-α, = επιπολήί (cf. έπιπολήιί), Mnemos.\2.332 (Argos, iv B.C.). -άζω, fut. -άσω Isoc.5.64 : pf. έπιπεπόλακα Ph.1.365: (επιπολή): to be at the top, come to the surface, float on the surface, υλη 6. X.Oec ; at εγχέλεις ουκ 4.,סז^ב^ ^//, Arist cf. 547 b 22 ; η ατμίς 4. Id.Mete.3^.1 h l I; Tb επιπολάζον, opp. τb υφιστάμενον, Id. Cael.312'6 : c. dat., ΰδατι 4. ib.31 l a 28 ; [τλ 6λα10»] εν τω ϋδατι 4. Id. Mete.383 b 25 ; of birds, hover over, Theopomp.Hist.76; of food, re~ main crude in the stomach, Hp. Vict. 2.54, Arist. AP0.g4 h 13, Gal , II. metaph., have the upper hand,prevail, [Epich.]282 ; φίλιππος Επιπολάζει D.9.25, cf. Isoc.5.64, ; 6. εν πασι τ01s πολιτεύμασιν Plb to be prevalent, fashionable, current, τοΐς τηλικούτοις..ύβρις Ε. X.Lac.3.2 ; Εκ της Επιπολαζούσης τά νυν λέσχηνείας P1.^4*.369cl; αί μάλιστα Επιπολάζουσαι [διίξαι] Arist.PA r 1095 l 30; Επιπολάζοντας τοΰ γελοίου ib. 1128* tobe common, abound, δ χυμίις Επεπόλασεν Hp. Epid.1,15 ; οί 4πιπολάζοντες μύες Arist.HA 580 b 14 ; TJjc. Λνοιαν 4. Alex.45.7 (with play on 1); of habits, Plb , etc.; of poems, Sch.Ar. PA. 169 ; γένος -άζον τψ βίψ abounding in the world, Luc.Icar to be ' uppish' or insolent, D. Η. 11.6, App.Mith.j5 > t υπεροψία Id.PC3.76 : c. dat. pers., behave insolently to, Plu.2.634c. III. wander over, τήν Αίγυπτον Hid.2.25, cf IV. overflow, of the sea, Luc.^s!'» ττ! βητορικγ to be engaged upon it, Id.PA.Pr αιόρριζο?, ov, with roots which run along the surface, Thphr.//Pi. 6.4, (Comp.). -aios,ον,οη u rface,superficial, Hp.Art.6g(C0mp.) ; ^adsc.4.184,cf.thphr. ^ (Sup.), al.; «ττί λ καϊ 4. δέρμα Arist.Pr.890 a I 3 ; τραύμα Luc.7Vay όστέον shallow (of the skull), Hp.PC21 ; όφθαλμοί, i.e. not deep-set, X.Smp metaph.,superficial, shallow, commonplace, παιδεία Isoc. 15,190; Ε. ήδονα1 και διατριβαί I>.6r. S 6; 4. πιθανότης Usc.Ther.Praef., -ότατος πυρετός slight fever, Diocl.Pr. 107; ί 'όπνος light sleep, Luc.GaW.25 5 U-DMeretr.8.2 ; 4πιστήμης..φύσις (compared to a well) ουκ 4, άλλα πάνυ βαθεΐα Ph.i b. on the surface, manifest, hence, obvious, 4. λέγομιντκ παντϊ δήλα Arist.Rh.l^lo h 22, cf. I412 b 25 ; έπιπολαιότερον του ζητονμενού Id.PA1095 b 24 > V -οτάτη.. ζήτηση the most obvious method of inquiry, ld.pol. 1276*19 ; 4πιπό\αιον τ)> ψεΰδος ib.1282 b 30. II, Adv. -us on the surface, τιτράσκειν J.P/ slightly, Hp. Aph.2.28; superficially, Arist.Melaph.gH^22: pa)sib.993 Comp.-0T6 b 13. III. 4πιπόλαιον, τό, v. 4πίπλοov. IV. επιπόλαια, χρήματα, = έπιπλα, Lcg.Gort.z,.^, cf. >/ (Gortyn). -ourts,εως,ή, being on the surface, coming to the surface, Hp.Hum.Arist.Sms. 440 b 16. -ασμο?, 6, = foreg., 4. της ζέσεων Id.Pr.gjo^T; Λιττοθνμύδεις 4. retchings with faintness, Archig.ap.Orib.8.r metaph., arrogance, insolence, D.H αστικά?, ή, όν, apt to rise to the surface, floating on the stomach, of undigested food, Hp. Acut.62, Arist.i V.873 b insolent, in Adv. -κως violently, χρίμένος rfj κραυγή Plb έομαι, V. Επιπαιλέαμαι. -ίνα, = επιπολάζω I, Ael.NAg.61. -Ή, [επιτέλλω (Β)) Ρΐ. Έπιπολαί, at, the Rise, a triangular plateau near Syracuse which rises from its base (the wall of Achradina) to its apex (Euryalus), Th.6.96, etc. 2. sg.,surface,schwyzer8g.15(argos, ins.c.), Aret.SD2.*, Gal II. elsewh. only in gen., 4πιπολής, as Adv., on the top, Hdt.2.62, Arist.G.<4747*5, etc.; κάτω μ\ν και 4..., 61 μέσφ 56.. Χ. Mem.3.Ι.7; λίαν ε. πεφυτευμένα ld.oec.1g.4; 4. τί> σιναρόν σκέλος έχοντα uppermost, Hp.^irf.77 5 τα, 4. τ ε καΐ εντός Pl.Phlb.tfc, cf. 46e ; of arguments, 4. είναι to be superficial, Arist.PA b 31; but τά παντελώς ε. quite simple tasks, D.61.37; πάσίν 4στιν 4. ίδεΐν Arist. ΗΑ622 ύ 2ξ, cf. /?A.1376 b as Prep., c. gen., on the top of, above, των πυλέων Hdt.1.187, c Ar.Pf.uo8, PI. 1207, 3. with other Preps., κατύπερθε Επιπολής των ξύλων Hdt.4.201; if ί, 6ϋρίσκεσθαι D.S.5.38 ; ουκ 4ξ ε. ό λόγος ημών καθίκετο made a deep impression, Luc.iVirgr.35, etc. (condemned by Phryn.P5p.67 B., Luc. Sol.5); δί* των λέξεων Seleuc.ap.Ath.9.398a; so εν επιπολγ, = έτιπολ^ς, Str ηΐδες* περόναι, Hsch. -ιοΐο?, epith. of Hermes at Rhodes, Gorgon 2 ; of Zeus at Miletus, Hsch. (prob.). Ιιτιπολίξω, build upon, Hsch. έΐγΐίγολΐ-ιίομαι, begin to grow grey, τρίχες 4. Arist. GA^S^iS. -os, ov, growing grey, grizzled, D επίττοχα, δ, =πρόσπολος, companion, S.OT1322 (lyr.). Ιττιττολν, Adv. for 4π\ πολύ, v. πολύς, ΙΐΓΐίΓομίΓ-ίΰω, triumph over, ταΐς της πατρίδος συμφορα'ιs Plu.Caes η,ή,visitation,punishment, Aristeas 131 (pi.). 2. enchantment, Poet.deherb.22 (pi.), 165(pi.), 175,PMag.Par.l os, δ, one who sends visitations, PMag.Leid.V.J.10. eimrov-6'ω, toil on, X.Cyr , Lac.2.5,.. PI./ II. c. dat., labour on or at, τήγή J. A/18.8.5, c f ίο, ή, con tinued toil, Hsch. s. v. πονηρία. -os, ov, painful, ospa f. 1. for ne πονα in Hp.Pr0rrh.5g (ap.gal.) ; θάνατοι Phld./r.p.30W.; επιθυμία ך Epicur.Pr.45 ; toilsome, laborious, λατρεία S. Pr.829 (lyr.); ασχολία, άσκγ]σις, φυλακή, Th. 1.70, II; γήρας wearisome, Pl.7j.329d (but in good sense, έργα Εξειργασμένοι καλά καϊ i. ld.lg,s01e, cf. X. Cyr (Sup.)); βίος ib.2.3.rr; μαθήσεις καϊ μελέται Id.Cyii.l:. 15; αμέρα day of sorrow, S. 7V.654 (lyr.): Comp. πράξις -ωτέρα κβΐ επικινδυνότερα Χ.An.ι.3-1g ; -ιίτερον (έργον) ουκ εϊληφ' Εγώ Alex. 195 ; ουδέν διαβολής εστίν-ώτερον Men.576 : Sup. παιδεία-ωτάτη PL P.45OC ; τί> 4πίπονον toil, X.Cyn. I.e.; τά 4. Arist.PA'iue 1 '^ ; Μ πονόν [^τί] τήν δύσκλειαν άφανίσαι 'tis a hard task to..,th of persons, laborious, patient of toil, Ar.P«.1370(lyr.), Pl.PWr.22pd; also, sensitive to fatigue, easily exhausted, Thphr.5««.?.!!. 3. of omens, portending suffering, X.An II. Adv. -νιος with suffering, Hp.Epid.1.1; with difficulty, i?y( PP 6ύρίσκ6σ0αιΤ11.ΐ.2 2; τ ρυφαν) Arist.P0/.1265 a ; 34 e. καϊ καλώς τι να θεραπεύειν Isoc.19.11; βιώσεται X.Ment , etc.: Comp. -ύτερον, διακονε'ϊν Arched.3.8: Sup. -ύτατα, ζην X.Cyr έττι/ιτοντία, ή, Goddess of the Sea, epith. of Aphrodite in Hsch. ciritrop-eia, ή, coming oil the scene, of marionettes, opp. αποτορ., Hero Aut ευομαι, travel, ψυχής πείρατα ουκ &v εξενροιο watmv -όμενος όδόν Heraclit.45! march, Plb ,al.: c. acc., τήνχήρμ traverse, ib : c. dat., τοις άγροϊς Pla.Lyc.2S (s. v. 1.); επί TOVSTOπους Ρ Lille 3.*]% (iii B. c.). 2. = Επιπάρειμι (β) 4, of a general, -ίμενο$ τα συστήματα παρεκάλει Plb.II.12.1, cf.!5.10,1, Plu. Tim. 12 ; alsoi. 67rl τb πλήθος come before the assembly, Plb ; πρός τινα Εν.Luc. 8.4: metaph., go or run through, τή διάνοια, τή 0ψ6ι, Plu.2.470a. 3. " Κριί Astron., reach, τιν\ των κέντρων Ptol. Telr.gg. c. acc., ήλίου τι>ν 6. begins to traverse the Ram, Jul.Or.5.172c τυν ίατον, = 4ποίχομαι (q.v.), Ephor.5 J. 5. take legal proceedings against a person, PHib (iiiB.C.), etc. -e-υσις, ή, course, 0( planets, Ptol.Phas.p. 11 H.; of the moon, Id.rrfr name for the fifth τόπος, Cat. Cod.Astr.B^).!^. 6ττι7Γ0ρθμ6ν0μαι (v. 1. -πορευ-), spread, of a morbid condition, Sen. Nic.^4/,544. έττι-π-οριτ-άομαι, buckle on oneself, buckle on, παρφυρίδα Pit) ημα, Dor. -ομα, ατος, τό, garment buckled over the shoulders, AppPw cloak, mantle, part of the dress of a musician, Pl.C0m.10, is, ίδος, ή, = foreg., Call.^.32; νυμφάν APo.1'4 (Pers.). -όοααι., = άομαι, σάγους D.S Γ1.ΤΓ<5ρρω, Adv. yet further, Arc , Sch.Pi ,, εττητορα-αίνω, prepare for one, offer, supply, Nic.Pr c0 Ath. -ννω, = foreg., Q.S

3 Ιπιπορφυρίζω 653 επιττωρόομαί ίΐγπγορφνρ-ίξω, have a tinge of purple, Arist.C0/.796 b '4 Thphr. HP},. 18.2,6.2.1,al. -0%, ov, with apurpletinge,ih.^.6.j. Ιτιποτάμ-ιος [a], 0, ov, on a river, πόλις Hellanic.54 J. -is, isos, v, river-nymph, Sch.Il ί-ιηποτάομαι, lengthd. for 4πιπέτομαι, fly or hover over, τοΐον e'7rl κνέφας ίνδρχ μύσος πεπόταται Α.Ρκ.378 ; 2τυγία τις 4π' άχλυς πεπόταται Id.Pers.668 ; γήν καϊ θάλατταν Ph II. float upon, aepidsc.5'75 ; τφΰγρφ P0rph.Antr.I0. επιπότια. $σματα (πότος), = σκόλια, Sch.Aristid.p.488 Dind. επιποτ-ίζω, water, PCair.Zen.286(iii Β. c.). -ισ μό5, ό, watering, PHamb (ii A.p.). ΙΐΓίττράττομαι, exact over and above from, τινά τι Anon.ap.Suid. ί1γ11τρ ίγ1.στ05 (Cret. = 4πιπρέσβι<ττος), next-eldest, Leg.Gort ImirpcTT-eia, η, congruity, suitableness, Arist.P/!^-)1.809 a 13, Adam. 2.2: ill pi., Plb ; of literary effect, Phld.Po.2.19,47. II. appearance, 4ναντία 4. τάς άλαθινάΐ διαθέσιος Archyt.ap.Stob cf. Simp.<«Carf.661,lo. -ήβ, ες, becoming, Diotog.ap.Stob ; τ hi., foreg. 1, Luc./m. 7. -ω, to be conspicuous, οϋδε τί τοι ΰούλειον 4πιπρεπει είσοράασθαι είδος καϊ μέγεθος Od ; φυ$ rb γένναΐον 4πιπρέπει 4κ πατέρων παισ\ λήμα Pi.P.8.44> cf. Theoc , O.U.Din.J ; δ οφθαλμέ 4. τφ μετύπψ Lu.c.DMar.1.1. II. beseem, suit, c. dat., Plu a : impers., 4πιπρέπει it isfitting, c. inf., Xenoph.26. Ιιτιπρίσβευομαι, go as ambassador, D.H II. send an embassy, πρός τινα Id.6.56 ; τινί Pla.Serl.2J, Ant send a second embassy, App.Gall.18. ίΐτιτρηνής, ές, sloping downwards, A.R ; = 4π\ στόμα, Hsch. ίττητρητην αϊγός ηλικία, Hsch. ίιτιπρηΰνω, Ion. for 4πιπραΰνω, soothe, D.P επητρίω [pi], grind with rage at, τό γένειον AP /.531 (Antip. Thess.), cf. Hsch. eiriirpo, Adv. right through, onwards, A.R.2.133, D.P.276. Ιπιπρο-βαίνω, pf. -βέβηκα, stretchforivard, project, D.P.128, Ruf, βάλλω, throw forward, 'όπλα επίτινι Simyl.ap.Plu.Pom ί'ηκα, -έμεν, v. 4πιπροίημι. -ί'χομαι, stand forward, projecl, A.R ω, run on farther, Id.1.582, Nic. Th. 382: rush into, κίρτον Ορρ.// (nisi divisim). -ϊάλλω [ϊ], poet. Verb, set out or place before one, σφωϊν επιπροί'ηλε τράπεζαν II. send on one after another, θεούς 4πιπροίαλλεν h.cer.326; άλλον επ' &λ\ψ 'ιόν Q.S ΐημι, poet. Verb, sendforth, τόν μέν νηυσϊν ίτιπροέηκα. Ιλιον. εϊσω on board ship to Ilium, II ; but κεΐνον.. νψσΐν επιπροέηκα θοήσιν, 4λθε1ν.. to the ships, to go.., ; $ δρα & δε λίσσεσθαι supplicate, 4πιπροέηκεν άρίστου5 sent them forth to ; Μενελάφ 4πιπροέμεν ταχύν Ιόν (Ep. aor. 2 inf.) shoot an arrow at him, 4.94; νημερτέα βάζιν 4. A.R ; φρ αϊ Nic. ΓΛ.778 ; 1r^ovOrac.ap.Luc,Alex.2J; λιγύν olpov Orph.A.361; τινά θαλάσστ! into the sea, A.R , etc.; βέεθρον θαλάσστ!, of a river, D.P.49, cf. 794: hence, seemingly intr., νήσοισιν έπιπροέηκε (sc. νήα) he made straight for them, Od iiri-ττροικα Tb δεύτερον 4πϊ προικί δωρον, Hsch. irpoikos, ή, (προίζ) woman who inherits a charge upon a property as her dowry, AB 256 ; but simply, dowered, opp. άπροικος, Poll.3.35, cf. Hsch. ίπ\. πρ6-κείρ.α.ι.,project, Sch.Ruf.Ofjam.p.240 R. -μολεΐν,βογ. 2 inf. of -βλώσκω, go forth towards, A.R.3.665, Maiist.27. -νεομαί,,. foreg A.R.4, ν«ΰω,lean forward Opp. over, Nic. 77;.374, π-ίτγτ - ια, fall forwards, pro- A.R , Nic.^/.496 ; ject, Son Ιπιπρασ-βάλλω, direct one's course to, Άβύδφ A.R γίγνομαι, to be added besides, Α.Ό.Synt , Herm.ap.Stob , POj_y (iii A.D.). - 1μι, Astrol., to be present as well, Nech.ap.Vett.Val επίπροσθεν, rarely -θε Antiph.250, 5/G (Delos, iii B.C.), Adv.: I. of Place, before, 4. τίθεσθαι, ποιεϊσθαί τι, put before one as a screen, E. Or. 468, X.Cyr ; 4. γίγνεσθαι to be in the way, intercept the view, Pl.Grg. 523d, cf c ; κώμας κάίγηλόφους 4. ποιείσθαι take cover behind, X.Cyr c. gen., 4. των οφθαλμών (χειν Pi.Sw/1.213a ; Ta'is νήσοιs ουδέν 4. τής φοράς Thphr. Vent.30 ; εΰθυ ου tiv rb μέσον αμφοΐν τοίν 4σχάτοιν 4 jד Pl.Prm.13Je. II. of Degree, θ είναι τι 4. τίνος prefer one before another, L.Supp.51 Δ, ; 4. (ha.i TIVOS to be better than.., Id.Or.641; 4. τγ,σχρά,.των κάλων Antiph. 1.c.; e. τι θέσθαι τινός ].A]2.^.3; γίγνεται 4. τοΰ δικαίου τά τριακόσια τάλαντα Id.BJ III. of Order, first, prior, τά 4. αντων.. τάξαντες αυτά 4. ποι ησόμεθα P\.Lg.j83b,C. έιτιτράσ-θεσιβ, ear, ή, occultation, Aristarch.Sam.8. -θετέω, occult, τά -οΰντα Phld.5ig-K.lo. 2. metaph. of nutriment, τροφή -ηβεισα Hp.Alim.^. -θΐτησιβ, (ως, ή, occultation, Epicur.P/. 2 P-40U. 2. pi, 0( objects casting a shadow by which measurements are taken, HeroP^ name of a bandage, Nicet.ap.Gal. 18(1) θέω, to be before or in the way, Thphr. Vent.32 ; of occultations or eclipses, Zeno Stoic.l.34, Chrysipp.ib , Procl.Hyp. 5.14, al.; but τούτοις 4. (ή) ήλιου ανταύγεια Ascl. Tact ; μηδέν έχειν τί -προσθοΰν τ07ς πνεύμα σι protection from the wind, Ath.Med. ap.orib : c. dat., Hp.Medic.J, etc.; τί> μέσον 4. τοΐς πέρασι stands before, intercepts the view of, Arist. Top.iif^iJ ; e. τοίς πύργοις <s in a line with them, so as to cover one with the other, Plb : metaph.,ή οργή..πολλάκις TOTS καταλαμβανομένο^-προσθεΐοιιτγάίρρ. Stoic.3.g5 J rbv χρόνον -προσθονντα τή γνώσει των πραγμάτων Plu. ft13. ; veil, Longin.32.1 : Pass., to be occidted, Theo Sm.p. 193 H. : etaph.,,^ των σαρκών -ουμένη [ψ χή] Max.Tyr.l 5.6; περισπασμοϊς Hierocl.p.53 Α.; ύπ' a1'5o05parth.17.3 > [ τήντραγφδίαν ] ύπδ των όνομάτων επιπροσθουμένην obscured, Melanthiusap.Ph1.2.41d. -θησι?, ecus, ή, being before, covering, Thphr. Vent. 30; esp. of eclipses or occultations, Arist.Cael.2g3 h 22, Procl.Hyp.5.15, etc. ; superposition ot' colour, Arist.A/efe.342 b 9(pl.); of objects that serve as cover, Plb.3, 71.3(pl.). -π\έω,εαμοοτ towards,τίρτόπφ Str.I «-τίθημι, add besides, Longin.44.1: Med., corrupt in Artem φθ6'γγομαι, f.l. in Him.Or έ-π-πτρόσω, in front, ή 4. πτέρνη Aret.5P Γ17Γρόσ ω7γ0ς, ov, with aface represented on it, φιάλη Annuario 4/ (Halic., iii B.C.). Adv. still farther, Beetv A.R ΙΐΓίττρο-φαίνομαι, Pass., to appear before one, of οιωνοί, A.R φ6'ρω, move on forwards, ταρσινποδ&5 ld χέω, pourforth, θρήνον h.pan.18: Pass., gushforih, burst loose, Nonn.P ωθί'ω, push farther forward, Luc.^2s/?i.Io ΙΐΓίττρωροϊ, ov, (πρφρα) at the prow of a ship, Hsch. ίτγΐΐγταίρω, sneeze at, vlis μοι 4πέπTaps πάσιν έπεσσιν he sneezed as I spoke the words (a good omen), Od.17.54~, cf. h.merc.igt, Nonn. Ζλ7.107: metaph., to be gracious to, favour,"ΐρωτές τινι 4πέπταρον Theoc.7.96; αγαθός τις 4. 4ρχομενφ Id Ιιτίπταισ-μα, ατος, τό, snapofthefingers, Ar.Pr.773 (pi.). έπίΐγτάρνυμαι, = 4πιπταίρω, Hsch. (glossed by μετακαλώ, κατέχω' 4πισχετικίιν yap 6 τταρμϊιϊר πολλάκις). επίπτερον, τό, = φακός, Ps.-Dsc.4-87 ; cf. 4πίπετρον. έ7τίτττησ ις, (as, ή, flying down upon, Jul.GaZ.358e. έττιΐγτήσσω, crouch for fear, 4v τ είχε 1 Aristid.ap. Philostr. KS Ιιτηττίσσομαι, to be shelled, freedfrom the husk, Gp εττί-τττυγμα, ατος, τό, (4πιπτύσσω) over-fold, flap, such as covers the orifices in animals, operculum, ArisA..PA6jg*18,HA526 x >2g,528^> 7: pi., opercula, of crustaceans, Id. Resp.afl*-f\. - i7t\> is, εως, ή, application to one another of vocal cords, Gal. UP*j. 13., πτύσσω - fold up, fold, γραμματέων, Lv1C.Den1.Enc.25 ιμάτιον περί τάς ptvo.s Dam.Isid.131: abs., produce folds, Gal : Pass., to be folded over, Hp.Epid ; of the epiglottis, e. 4π 1 τί) της αρτηρίας τρήμα Arist.//^495 a 28, cf. ΡΑ664 b 28 ; of the vocal cords, Gal.UPj. 13. τττϋχη, ή, = 4πίπτυγμα, flap, χιτωνος ].AJlJ^.J, Plu.2, 979c ; τοΰ θώρακος Id.Pomp.35 ; al 4. των βακίων rags and tatters, Luc.DMort.1.2. ΙΐΓίτττυω, spit upon, τινί Call.Pr.235, Gal l-iri-n-τωμα, ατος, τό, accident, PSI (iii A. D.). -ιττωσι?, εως, ή, onslaught, α'ιφνίδιον ποιεΐσθαιτήν 4. J.AJlS.g falling upon, φωνής 4πϊ μίαν τάσιν Nieom.Harm.12. b. falling over the forehead, τρ;χώί Antyll.ap.Orib falling to one., κλήρων Plu.2.740d(pl.). b. chance, 4. τυχική Phld.PA S., cf.theag. ap.stob , Str ! π-ιιτυκνοομαι, Pass., to become dense, Arist.C0/.794 a 14, Sor έττνίγννθάνομαι, learn after, τά γεγενημενα D.H. Th inquire again, Diogenian έτγΐίγυργχδία, ή, on the tower, epith. of Hecate at Athens, Paus ; of Artemis, ibid., /G3.268: so liriirvp-yitts, of Athena at Abdera, Hsch. Ιττιττυρεσσω, aor. 1 -επύρεξα, have fever afterwards, Hp.Prorrh.i. 15, Gal.18(1).568; after drinking wine, Herod.Med.ap.Orib ΙΐΓπτνρεταίνω, = foreg., Vip.Septim.3, Aret.Oi2.2. ίττιττυριάω, foment as well, Paul,Aeg.3.77 > gloss on 4πιτυφωσαι, Hsch. eiri-irvpov, τό, (πυρ) hearth of an altar, Hero Spir. 2.21, Hsch. s. v. θυμέλη. IX. brazier οί a censer, /G11.199P16 (Delos, iii B. c.), al., PCair.Zen (iiiB.C.). έπίπνρρος, ov, reddish, Arist.PA^«.807 b 32, Thphr.HP4.10.4, PLond (1 B.C.), Poll ττι7τυρσίία, ή, counter-signal by fires, Polyaen ΕΤΓΐίΓωλεομαι, go about, go through, c. acc., 4. στίχας ανδρών, of the general inspecting his troops, II.3.196, etc.; but in , of reconnoitring an enemy. Them, has ίττιττολεϊσθαι visit, Βόσπορον Or.6.75c : c. dat., ~2,ύροις ib b (nisi leg. 6'7Γ17τωλ-). ΙΐΓπτωλίω, sell the right of succession to a priesthood, in Pass., 5/G ,107 (Erythrae, iii B.C.). Ίπ.τΓ<ίλησις, εως, ή, going round, visitation, a name given by Gramm. to the latter half of II.4, 1G (prob.), cf. Str , Plu.2.29a. ίττίττωμ-α, ατος, τό, cover, Heliod.(?)ap.Orib , Gal άζω, cover with or as with a lid, Hero Spir. 1 Praef.p. 150, Simp, in Cael , al., Sm.P5.68(69).16: Pass., to be so covered, Hp. Loc.Hom.47, Anthem.p.151 W. So ίΐγΐιτωμάννΰμι HeroSpir (Pass.). -ασμός, ό, covering with a lid or cover, of an arrow, Eust άτίξω, cover as with a lid, close up, Arist.Cael.2g^b15, Thphr.Ign.5g : Pass., ib.49 ; τδ πυρ -όμενον σβέννυται Alex.Aphr, Pr. 1.16; [e'yxeae(?] υπό τοΰ θολοΰ T0bs πόρους -ίζονται Arist.Pr.311; of the epiglottis, Gal ατικός, ή, όν, serving to close up the pores, of oil, Sch.Ar.P/ άτισιβ, ecus, ή, covering with a lid, Phlp. in APo ίττιττωρ-οομαι, become callous on the surface, Hp.Art.2g ; or afterwards, Id.Prarf.38. -ωμά, ατος, τό, callus formed over the fracture of bone, Id.^rf gouty concretion, αμφϊ τ οίο άρθροισιν Id. Prorrh ωσις, εως, ή, formation of a callus, -ωσιν ποιεΐσθαι Id.Art. 14; -ιίσιες άρθρων γιγνονται Aret.5P2.I2. 2. callus, Plant (pi.); of projections on renal stones, Aret.5P2.3.

4 έττιπωτάομαι 654 7ηρροφάνω ί-ιτιττωτάομαι, lengthd. form of 4πιποτάομαι, ^4i9.88 <.(. Phil ) Ιιτι-ρραβδ-ίξω, smite, κράδαις καϊ θρίοις Hsch. s. v. κpaδίηs νόμος. -οφορεω, urge a horse by shaking the whip, X.Eq.J.li, P0II ίΐτιρρ^θΐμεω, to be careless about a thing, Lvic.BisAcc.i. Ιπιρραίνω, aor. 1 -έρράνα, sprinkle upon or over, ΰδωρ τινί Theoc , cf. Arist.C^i758 a 16 ; καρπούς τάΐς κεφαλάΐς D.H.7.72 ; 4π\ τά ψά τόν θορόν Arist.HA56j h 5, cf. Dsc (Pass.). II. besprinkle, c. acc., Arist.if567 b 9 ; βωμύν κατέχριεν 4πφραίνων επτάκις Ph : Pass., Arist.G^756 a 24 eitlppaktos, ή, όν, dashed on or down, θύρα 4πιρρακτή trap-door, Plu.2.781ε ; ποτ όν forced down the throat, ib.699d.!ιτίρραμμα, ατος, τό, that which is sewn on, Gloss.; dub. cj. for έπίρρημα in P0II.4.II9 (v. 4πίρριμμα I b). ε1γ1ρραντίξω, = Ε 7Γίρραίί α>, LxxLe.6.27(20) (Pass.), Hippiatr.16. επιρράπ-ίζω, smite, τινά κατά κόρρης Aristaenet. 1.4; <?. Tb πΰρ beatit out, D.H metaph., rebuke, Diog.Bab.S/oi'c (Pass.), Sosicr.ap. Ath c, Herm. in Ρhdr.p.85 A. 3. Pass., to be checked, of motion, Olymp.inMete ifis, ή, re ~ proof, Ion Hist.i. -ισμός, i, = foreg., Plb πΊ.ρράτΓτω, aor. 2 4πέρράφον Nonn.Z).9.3,al. : sew or stitch on, τι επίίμάτιον Εν.Marc : metaph., δόλον δόλ<!> Nonn. D sew up, in Pass., Gal. 18(2).579. έπιρράσ-σ-ω, Ep. -ρρήσ σω, dash to, shut violently, slam to, θύρην 8' έχε..4πιβλής.>., Tbv τρείς μεν 4πιρρήσσεσκον 'Αχαιοί, τρεΐς δ' άναοίγ(- σκον Ι > 45^! πύλας επιρράξασ' έσω (with v.l. 4πιρρήξασ') S.07"i244; τί> πώμα prob. in Plu.2.356c ; λίθον (at the door of a cave) Id.Phil. 19 : Pass., to be dashed to, of gates, D.H dash against, 4. αυτοίς τήν Ίππον throw the cavalry upon them, Id. 3.25; Ίχνος κολώναις Nonn.O ; strike, πέδον δπλή ib II. intr., beat upon one, of a storm, μή τις Aibs κεραυνός ή τις όμβρία χάλαζ επιρράξασα; S.OC1503 ; of winds, Arat.292, Opp. Η , App.SC2.59, Ph ; 6. τισί attack them, D.S.15.84, cf. D.H.8.67,Ph.2.173, etc. εττιρραψωδεω, recite in accompaniment, έπη Luc.Nec.4 ; 4. έπη τινί upon him, Philostr.Hir.2.9. έπιρρέζω, offer sacrifices at a place, 'όθι πάντες επιρρέζεσκον δδτται (Ion. impf.) Od sacrifice afterwards or besides, ΖηνΙ χοίροι/theoc , cf. AP6.157 (Theodorid.); 6ϊν GDIffoyfl^ (Cos): abs., IG12(1) (Ialysus)., τιρρεμβώ5 Ι7 Adv. aimlessly, desultorily, Herm.ap.Stob , π ιρρ«ίγ-ή5 ές, inclining the balance, μνάς -έστερον βραχύ rather more than a mina in weight, Damocr.ap.Gal II. leaning towards, prone to, πp0s τι Luc.Hist.C0nscr.6o, Ath f (Comp.) ; εs τό φιλανθρωπον Hdn ; ei's κακίαν Hierocl.i«C^i3p.42 5M.; ~(στέρα5 τά5 γνώμας πρό5 τινα έχειν Hdn : abs., 4λπίδες -έστεραι favourable, Plb.l.Jg.l. Adv. -πώς, έχειν πρός τι Arr.Epict ; τήςτύχης 4. κινουμένη5 Chor.Milt.61: Comp. -έστερον S.E.Λ? : Sup. -έστατα Men.Prot.p.I19D. -ω, lean towards, όφρα.,.ήμΐν δ' afabs 8λεBpos 4πιρρέπτ!, metaph, from the balance, II י hence, generally, fall to one's lot, [ΰ/tevaioy] 4. γαμβροίσιν άείδαν A.Ag.joj (lyr.) : abs., ib metaph.,incline,πρός exeo!/ph II. trans., 4. τάλαντον force down one scale, Thgn weigh out to one, allot, esp. of ill fortune, 4. μήνιν πόλει A.Eu.888 ; Δίκα τοΐς παθούσι μαθεΐν 4πιρρέπει Jd.Ag.251 (lyr.). έ-π-ιρρευματ-ίζομαι, have a further flow of morbid humours, Gal II. have a further attack of rheumatism, Alex.Trall ισμό5, δ,flow of humours to a wound, Hippiatr. 10 ; }χώρων Harp. Astr. in Ca/. Cod. Astr.8(3) etrippevcris, «us, ή,= ρρυσις, Sch.Opp.Η επιρρίω, late fut. -ρρεύσω Hero Spir. 1.9 : aor. I Act. -ερρευσα Procop.Aed.4.6 : pf. -έρρενκα Gal.ap.Orib : aor, 2 Pass. -ερρύην Hp.Nat.Hom.1, etc.. flow upon the surface, float, καθύπερθεν έπιρρέει ήύτ' έλαιον fl w ' η besides, keep on flowing, ποταμοΐσι.. 4μβαίνουσιν..«τερα ϋδατα 4πφρεΐ Heraclit.I2 ; 4πιρρεόντων ποταμών (into the sea), Ar.Nu ; χολή πλείων επιρρέουσα Pl.Ti.85e; άνωθεν 4πΙτάς άρούρας ib.22e : metaph. of large bodies of men, stream on, 4πέρρ(0ν έθνεα πεζών Il.I I.724 ; επιρρεόντων των Έλλήνων καϊ γινομένων πλεύνων Hdt.9*38 ; ( $>χλος Γοργόνων PI.Phdr. 229d ; of a flood of topics, Id.Tht. 177ε ; 0χλ05 πολύς άμμιν 4πψρεΐ Theoc.15.59; of the άπόρροιαι of Democritus, Plu.2.733d: c. inf., τό πλήθοϊ τών ε'ιπεΐν 4πιρρεόντων Isoc.I2.95 : metaph. also, ούπιρρέων χρόνος onward-streaming time, i.e. the future, A.. «.853; ίλβου 4πιρρυέντos if Wealth accumulates, Ε.ΛΜ.1229 ; αγαθών 4πιρρεόντων Χ. Ap.27; πολλή αϋξη 'όταν 4. πόνων PI.Lg.788d ; τά επιρρέοντα the stream of wealth, Aen.Gaz. Thphr.p.2jli. 3. c. gen,, [τρί-ττοδ«] οίνου επέρρεονflowed with wine, Philostr, VA II. Pass., tobe watered, ΰδασι Paus Ιττιρρήγνίμι, rend, πέπλον δ' 4πέρρηξ' I7rl συμφορά A.Pers.lo^o (lyr.); split, Heliod.ap.Orib ; break, yap01j/cas Alciphr πι-ρρ ί)%ύ\ν, Adv., (4ρέω,Ρηθήναι) by name or surname, 4. καλέονται Arat.261. II. explicitly, openly, A.R.2.640; directly, τινά ίλάεσθαι ib.847 ; clearly, Arat ρρημα, ατο$, τό, that which is said afterwards: I. in Old Comedy, a speech, commonly of trochaic tetrameters, spoken by the Coryphaeus after the Parabasis (as in Ar.Nu.5j5,Eq.565), Hsch., Suid. II. adverb, O.H.Comp.2, etc.; περί επιρρημάτων, title of work by Apollonius Dyscolus. III. surname, nickname, Macho ap. Ath d. IV. v. ίπίρραμμα, επίρριμμα. -ρρημάτικό5, ή, όν, adverbial, Α.Ό.Adv.16g. 11, al., Sch.Ar P/.244, etc. Adv. -κώς Phryn.PSp.ioB., A.O.Synt.io.g. ΙΐΓίρρηξίϊ, (US, ή, fissure, χειλών Dsc.2.76 ; /earing, τής επιφανείας Paul. Aeg έιτίρρησι?, (as, ή, rebuke, reproach, δειλού -ρρησιν μ*λεδαίνων Archil.8, cf. PIU.2.19C (pi.), Hsch. II. invocation, θεών Phld.Piet. 74(pl.); spell, charm, Luc.P/«70/s.31, Jul.Afric.0^ Ιχχ comment, Phld./?/!.2.55 S.; opp. πρόρρησις, ib.1.31 S. Ιιτιρρησσω, v. 4πψράσσω. Ιττιρρητίον, one must say concerning, τ ψ τον Αισχύλου,.Ατι., Plu.2.36b. εττιρρητορευω, declaim over, τί τινι Luc.Hist.C0nscr.26 ; τι κατί τίνος Ach.Tat.8.8. II. introduce besides, τούς 4πιλογικούς οίκτους Ath e έττίρρητο?, ov, exclaimed against, infamous, τέχναι X.Oec.4.2; πλούτος Philostr. VAj.23 Adv. -τως Poll II. Ιδιαιτψήί agreed upon, Scb.Patm.D. mbchi.153. ΙιτιρρΧγίω, shiver afterwards, Hp.Epid.l.i^: also -ριγόω, Id. Prorrh Ιττιρρίζ-ιον, τό, side-root, v.l. in Dsc όω, prob. f.i. for ένριζόω, Nonn.!) emppikvos, ov, 'fine', wiry, σκέλη X.Cyn.4.1 (περικνά codd.), Poll Ιττίρριμμα, ατος, τό, winding-sheet, dub. in Lyd. Mag. 3.60, b. slave's outer garment, dub. cj. in P0II (v. επίρραμμα). 2, (επιρρίπτω I. 2) poultice, Alex.Trall.8,2 (έπιρρίματα codd.), Febr.2 (επιρρήματος codd.). 61r1.ppiv-1.ov [t>],t0, Dim. of sq., Sm.Ez.l6.l2. -ov, τό, nose-ring, Xd.Jb os, ov, (pis) with a long nose, Heph.Astr.2.2, Ps.- Luc.Philopatr.12:, as rippls,inacc.pl.-pp soe1 Cat.Cod.Astr ! ΠΊρρΧιτίζω, dub. sens, in Nonn.Z) (s.v.l.). ετγίρριΐγτ-εον, one must apply a plaster, Paul. Aeg =, ω - sq., only in pres. and impf., X.An , Plb , Ph.flrf.J00, 13,S0r.2.32: Pass., Ph./?(?/.99.48, Parth intr., throw oneself upon the track, X.Cyn ω(4πιρίπτωαρ5 128 (Autom.)), cast at, 'ότε μοι χαλκήρεα δοΰρα Τρώΐς 4πέρριψαν Od.5.3i! διάκων 4. εαυτόν throws himself upon his prey, Arlst.HA62cfl 20; Βρούτφ τψ αύτοΰ φοινικίδα ε. Plu.Ant.22 ; χεΐρα ε., Lat. manum mjecit, APg.%4 (Antiphan.): metaph., ε. πλάνας τινί A.Pr.J38; ψευδείς αιτίας I D.S ; τήνμέριμναν 4πϊ [6>eόν] 1 Ep.Pet.5. J; inflict, πολλά σκληρά.. εχιρριφήσεται,ο. dat., Nech. in C a t. C o d. A s t r. 2 apply.ך a plaster or fomentation, Sor.1.50 (Pass.), 69 ; σκεπάσματα Dsc S. Pass., -όμενα σκιρρώματα spreading over the surface, Id requisition, έργα PTeb (ii B.C.) ; Ιερεΐα τρέφειν ib metaph. in Pass., to be imminent, ου βραχύς επέρριπτο κίνδυνος Ph II. throw out opinions, άδιορίστως έ. περί τών λοιπών, v.l. for Arist.Metaph.g86 a s4. iirippis, V. επίρρινος. επίρριψε, εως, ή, casting upon, Kq.Hb ίκτιρρόγανον* άπόμακτρον, Hsch. (Prob. ρροχ, cf. ρόχανον.) Ιτηρροη, ή, (έπιρρέω) afflux, influx, κακαΐς ε. ύδωρ μιαίναν Α.Eli. 694; έπιρροαϊσιν αιμάτων Id.Ag. L51 ο (lyr.) ; δακρύων Επφροαί Ε.Fr. 573j ( αίματος determination of blood to.., Hp. VCl$; opp. απορροή (efflux),tllocr. 102b ; της τροφής Thphr.CP5.4.6 ; κατ' 4πιρροάν Ti. Locr.iold: metaph., αύξην τε κα.1 4. (sc. νοσημάτων) Fl.Lg.j83h; 4. κακώνΐ Andr.249(pi.); άνάμνησίς ίστιν 4. φρονήσεως άπολιποΰση!pi. Lg 73 2 b 2. stream of a river, A./>. 143 (pl.j, A.R.4.623(pl.). S. channel, duct, Kp.Gland.12 (pi.). 4. irrigation, Ph έττιρροθ-ε'ω, shout in answer or in approval, στάσις τίγκοινος US' ('πιρροθεΐa.ch.458 (lyr.); χορος..'ιχθύων 4Ttepp0e(1S.Fr.j62, cf. L.Hec. 553; 4. &s.. Id. Or. 901; 4.K xcpanswerto,ringwiththesoxma,a.ch. 427 (lyr.); applaud, D.H c. acc., λόγοις 4πιρροθεΐν τίνα. rage against, abuse him, S. 7V.264. Hsch. -ητοβ, ov, blamed,, 05 ov, coming to the rescue ; as Subst., helper, τοίη ήεν Άθήνη ο ; θεά.., μοι 4. 4λθέ ποδοΐιν ; μακραί 4πίρροθοι εύφρόναι είσίν Hes.Op.560; 4πίρροθοι &μμι πέλεσθς A.R : also as Adj., μήτι!, πύργος 4., ib.lo68, : c, gen., giving aid against, νύκτερον TeAo!..άλγέων 4. Α. ΓΑ. 368 (lyr.) ; cf. 4πιτάρροθος. 2. [όδ!>$] Aeiij κα) 6. easy(?), APj.50 (Archim.). II. 6. κακά reproaches bandied backwards andforwards, abusive language, S. Ant διίμαι)'..4. full of fault-finding, Id.i r εττίρροια, ή, = επιρροή, Thphr.-Sud.20 ; των χυμών Ael.NA12.20: pi., Placit , Ph.2.151, Archig.ap.Orib ; of rivers, D.S. 5.25: metaph., ή 4. τών αγαθών Id.3$.τ8. Ιιτιρροιβδ-εω, croak so as to forbode rain, of a raven, Thphr.5!^« c. acc. cogn., 4. Γον λαιμω shoot a whizzing arrow at.,, Q.S ; cf. επιρροιζεω. -ην, Adv. with noisy fury, E.//F860(trocl1.). επιρροιζέω, = 4πιρροιβδέω, Thphr.Si^M. 16, Arat c. acc. cogn., 4. φυγάς τινι shriek flight at him, A..EH.424, cf. Lyc.585. II make a rustling or whirring sound, Norm. > , Ill- V. επιρρύζω. έπιρρομβέω, make a buzzing noise, επιρρόμβεισι δ' ϋκουαι Sapph.a swoop downupon, of an eagle, Sch.Pi./.4(3). 77 eirippoos, contr. -pons, <5, influx, redundance, Hp.Ulc accessory flux, Orib r1ppo7ros, ov, inclining, Serapio in Cat. Cod. Astr (Comp.), Eustr.!«PA^ «πιρροφ-άνω, = sq., Hp.lnt.6. -eu, Ion. -ρνφί'ω, swallow besides, ld.acui.24; take draughts (of an actor), Arist.Pr.948 2; foipροφεΐν τοΰ ύδατος Plu.Phoc.g; της κύλικος Ael.NA14.5; UraVTbSSup πνίγρ, τί 4πιρροφήσομεν; (cf. 4πιπίνω) Archig.ap.Gal.8.577

5 h i ρρόγανον 655 βπίσημα swallow greedily, gulp down, Clearch.Com.i ; 4. άγαθοΰ δαίμονος 7τί«ι.ον, ν. επίσιον. Theopomp. Com π ίσ 1στ05, ov, shaking or waving over the forehead, κόμη Luc. Ιιτιρρόχανον, v. επιρρόγανον. Gall πίσειστ05, <5, a comic mask with hair hanging on the ίΐγίρ ρνγχί«, ίδος, ή, (1>ύγχος) hook of a bird's beak, Ar.Byz.Epit.4. forehead, Poll sq. 11, Suid. ετησείω, Ep. έττι,σσ- (as always in Horn.), shake at or against, Ιπιρρύζω, set a dog on one, 4πί τινα Ar. P.705, acc. to Sch. and τί τινί, esp. with the view of scaring, 0-r' άν.. Zeiις..αυτός 4πισσείτ!σιν Hsch. (where also -ppoiijeiv) ; cf. βύζω. ερ^μνήν αιγίδα πάσι ΙΙ.4.167, c f 1S ^0 > Επισείουσα τόν λόφον εκπλήττειμε Luc. DDeor. 19!, cf. 2.2, etc.; τά δόρατα Hdn > 4.πόλεμον Ιτηρρνθμίζω, remould, amend, [ποιήματα] Pl.Z.g'.802b ; 4. 4s τό αφελές εαυτήν dress oneself simply, v. 1. in LUC.P!>c.i2. Trj πατρίδι stir up.., ].ΒJ ; Π6ρσ α5 6. Αο/ί/ them ow/ as a threat, ίιτιρρυομαι, save, preserve, A. Th. 165 (lyr.). Ρ111.7Ά«μ.4» but 6. T-IJT χεΐρα, in token of assent or applause, Luc. eirtppviraivw, soil on the surface, ώσπερ Ιού -aivovtos τήν πολυτέ- Pr.Im. 4, Bis Acc. 28; 67rl δ' έσεισεν κόμαν Ε./Γ1276 (lyr.) : abs., Keiai Plu.2.828a, cf. Philuxa.Ven.3,2 (Pass.)» II. Pass., become τόσσον επισσείει so she seems to threaten, of a statue, AP9.J55 : foul again, of a wound, Archig.ap.Orib Pass., κ(ί/λαι 6. Tois κροτάφοις L1h.Decl.12.2J. metaph., τόν επισεισθεντα των παθών σκηπτόν Ph t<rg«oh, \ ϊππον ] S.Pr έττιρρ-ύ,*lean, Herod.Med. in PA.^«s Ιττίρρΐσι?, (us, ή, = 4πιρροή, Hp.Loc.Horn.21 ; a'faatos Arist.PA 6'. Tij l τάς δρακοντώδεις κόρας set them upon one, E.CV.255 ; 4. πόλιν 653*13. II. perh. Ιττίρρΐσις (ξύομαι) means of saving, Id.G^i σοί ib.613 ; μή 'πίσειέ μοι τόν Μισγόλαν Alex. 3 ; hurl at, τινϊ πέτρον Parth intr., assault, τοις τείχεσι D.S codd a 2 8 shake so as to touch, Ca!listr.Sfa/.6, cf. Poll επιρρυσμίζω, Ion. for επιρρυθμίζω, Hsch. 1τιρρνσμ1.05, η, ov, (βυσμός) in-flowing, Hsch.; 4πιρρυσμίη έκάστοιβιν ή δίίξυ adventitious, Democr = μακροπώγων, Id επισείων, οντος, έ, streamer of a ship (cf. παράσειον), Poll. 1.90, Ιιτιρρίτης, ού, ά, = 4παρυστρίς, Aq.Za.4-2 (ρΐ.). 1Γ1σεληνο5, ov, (σελήνη) moon-shaped: επισέληνα, τά, cakes of this 61ήρρϋτ05, ον, (επιρρέω) running, 85KTaThphr-CP3-8.3, HP5.9.5 ; shape, Pl.Com (nisi leg. -σέλινα) ; = πόπανα μηνοειδή, Hsch. of food, infused into the body, τροφής νάματα 4. PI d ; of sight, εττισεμνολογεω, gloss over, πράξιν, Anon.Prog in Rh W. infused from the sun, Id.P.508b; ψυχαί Ti.L0cr.99e; ήδοναϊ יδι έττίσεμνος, ov, rather proud, Cat.C0d.Astr.8(4).13J. αισθήσεων επίρρυτοι Max.Tyr.31.7 > δύναμη, opp. σύμφυτοs, Gal.i. ΙττκΓίμνύνομαι, pride oneself on a thing, Ph.1.599,al., ] ^Ρ metaph., overflowing, abundant, καρπός A.Eu.goj. II. Ιττισεσ-υρμενως, (επισύρω 11) carelessly, perfunctorily, Epict.PwA. Pass., flowed into, subject to influx, opp. a7ropputos, PI. Ti.43a , Simp, in eund.p.53d., EM overflowed, moist, πεδίον X.An III. as Subst., perh. oilvessel or pipe, άλείψασαν δρακτοΐί καϊ 4πιρύτοι5 JRS16. go, cf. 0GI4Jg. against, set on, μή..μοι κήτος 4πισσεύτ} μέγα δαίμων Od ; δμώας εττισεύω, Ep. ειτισσ- (as always in Horn.), put in motion 10 note. Ιιτιρρϋφε'ω, Ion. for -ρροφέω (q. v.). επισσεΰας : metaph., τόσα γάρ μοι επέσσευεν κακά δαίμων 18. ίΐτιρρωγολογεομαι, (βιίξ, βάξ) glean grapes off the vines, Lxx4Ma. 256 ; όνείρατ' 4πέσσευεν κακά δαίμων ', κήρας APj.439 (Theodorid.). II. mostly Pass., hurry or hasten to or towards, επεσ Ιιτιρρώννϋμι and -νω : aor. 4πέρρωσα: add strength to, strengthen σ(ύοντο 86 λαοί ; ες τινα > επεσσεύοντο νομόνδε to or encourage in a thing, αύται [αί νέες]..σφέα5 4πέρρωσαν Hdt ; pasture, > νήάδ' (so Aristarch.) επεσσεύοντο Od ; in τοιis μεν εξέπληξε, τohs δέ πολλω μάλλον 4πέρρωσεν Th.4.36, cf ; hostile sense, rush upon or at, c. dat., νηυσϊν επισσεύεσθαι II.Ij. (is τί> 4πιρρώσαι αΰτοιίϊ X.HGj.5.6 ; 4. τινά πρός τόν πόλεμον Plu.Pys freq. in pf. part. Pass, επεσσύμενος, with 3 sg. plpf. επεσσϋτο (used as an aor,): 3 pi. aor. I επεσσϋθεν Opp. C : mostly 4; έπίρρωσον σαυτήν collect your strength, Luc. Tim.41 ; 6. τήν γνώμψ, τά πάθη, Plu.2.62a,681f. II. Pass, (in which the pf. 4πέρρωμαι, plpf. 4περρώμην serve as pres. and impf.), fut. 4πιρρωσθήσομαι σύμενον βάλε τείχεος ύψηλοΐο struck him with an arrow from the in hostile sense, charge, επεσσυτο δαίμονι Ίσος II.5.438, al.; ίψ 4πεσ- Uiz.Somn. 18 : aor. 1 4περρώσθην (v. infr.) : recover strength, pluck wall as he rushed on, : c. dat., αύτψ μοι επεσσυτο 5.459, cf. up courage, Th.6.93, 7 2 ; 01 Κορίνθιοι,.πολλω μάλλον 4πέρρωντο Id : c. acc., τείχος επεσσύμενοι : c. gen., 4πεσσύμενος 7.17! 4s τάλλαπολύ 4πέρρωντο ib. 7! έπερρώσθη άν τις ίδών X.HG3.4 πζδίοιο rushing, hunying over the plain, , (cf. διαπράσσω) ; also of fire, etc., ήυτε πΰρ, τό τ' 4πεσσύμενον πόλιν ανδρών.. 18; 4περρώσθησαν ταΐς δρμαΐς πρός τόν πόλεμον Plb ; τάς if/υχάς Hdn ; κείνοις... επερρώσθη λέγειν (impers.) they took courage to י φλεγέθει κύμα δεινόν 4πεσσύμενον Od.5.3'4! c f : also, speak, S.OC661. without any hostile sense, to express rapid motion, c. dat., Sis οί.-. ππρρώομαι, old Ep. pres.: aor. 1 Med. 4περρώσαντο : apply one's όνειρον 4πέσσυτο : c - acc., ως πνοιή 4πέσσυτο δεμνια swept over strength to a thing, work lustily at it, c. dat., [μύλαυ] δώδεκα πασαι them, 6.20: c. inf., έπέσσυτο SiciKeivhe hasted on to follow, II , ετερρύοντο γυναίκες worked with might and main at the mill, Od Od.5;4 2 cf. A.R.I.758: abs., χερσίν 4πεσσύμενος λάβε πέτρης 107; (περρώοντ'4λάτγσι A.R move nimbly, ποσσϊν 4περριίσαντο Hes.Th.8, cf. A.R.I.385 (tm.) : c. acc. cogn., 4πίρρωσαι δέ 4πεσσύμενος λάβε γούνων metaph., to be in excitement or agitation, εΐ τοι θυμός 4πέσσυται II > θυμός 4. 6φρ' 4παμύνω 6. χορείην urge the rapid dance, APg.403 (Maec.), 3. follow rapidly, 361: c. inf., μοι επεσσυτο θυμός,.τέρπεσθαι Ep. word, used έτερρύοντο τιθήντ! Coluth.ioi. II. flow or stream upon (one's occasionally bytrag., only in lyr. (exc. S./cA«.21,43), πεδον 4πισύμένος A.Eu.j86; 4πεσυτο τάνδε γάν.. &τα Ε.ΡΑ.Ι065 ; τείχεα.. head), χαΐται επερρώσαντο ίνακτος Kparhs άπ' άθανάτοιο his locks flowed waving from his head, II ; πλοχμοϊ.. επερρώοντο κιόντι 4πέσυτο φλόξ \d.hel.l 162 ; so τις όρεα.,τάδ' έπέσυτο; Ar.Pr.6g8 (parody of dithyramb). A.R ίτιρρώττια* 4πιτελή, Hsch. (Prob. 4π 1 βώπια επ' ευτελή.) εττισήθω, sprinkle upon, ψήγμα χρυσού ταΐς κόμαις J.AJ8.7 3 ' impf. ίττίρρωσίξ, 6ω5, ή, strengthening, Ae\.NA6.i ; ρώμης. L\b.Decl.48 4πέσσηθον Hsch. 60. II, Rhet., intensification, Longin.11.2, εττκτηκρητίΰω, (Lat. secretum) perform secretarial duties as well, ίιτιρρωστεον, one must arouse, πασαν σπουδήν Nicom.Harm. 1. Lyd.ilia^ liriputos, 6, or -ov, τό, v. επίρρυτος hi. ί-ιτί-σημα, ατος, τό, device on a coin, Simon.157 ; on a shield, τουπίσημ' A. Th. 659; 4. έχων... 4v μέσφ σάκει Ε.Ph. 1107, cf : also in ίττίσαγμα, ατος, τό, (έπισάττω) pack-saddle, Lxx Le.15.ij ; load, ovuv Sch.Ar.7V«.449: metaph., δεινόν τούπίσαγμα τοΰ νοσήματος the form -σαμα,schwysergoj (Thess., VB. c.). -σημαίνω, Dor.-σαμαίνωS/G (Calymna,ii B.C.) : mark, γράμματα Aen.Tact.gl. burden of the disease, S.PA «Ίτίσαθρος, ov, infirm, τάϊ υπάρξεις 4. καϊ 4πικινδύνους ποιεΐν Vett. 3 (Med.) : Med., seal, μαρτυρίας τάί δαμοσίη. σφραγΐδι SIG I.e.: V^.90.3: Sup., Hsch. s. v. έπικηρότατοι. Pass., to have a mark set on one, κάπισημανθήσεται κείνου κεκλήσθαι ειτισαλ-εΰω, ride at anchor off, τοις άκρωτηρίοις Philostr.ifo19.14 :. λαός E./O«!593 of a disease, των ακρωτηρίων άντίληψις αυτού metaph., i. Tois ώμοis (cf. σαλεύω) Aryst.Phgn.813H I. II. float 4πεσήμαινεν the seizure of his extremities set a mark upon him, Th.2. if once he has the mark of the disease ן 4πισημανθί, er " ή κόμη 4πισαλεύει τψ μετώπιρ Philostr./m.I.23 : Med., Luc. 49 : Pass., ήν άπαξ Am.40. -os, ov, tossed on the sea, πράγμα Secxmd. Sent. 1J, II. upon him, Vip.Morb.Sacr.8. b. indicate as a symptom, πολλά τοΰ rough, όρμος Penpl.M. Rubr. 8,12; τόπος Stad. 55. νοσώδους Philostr.Gym.30 : as a weather-sign, αύχμούς ld.her.2. έπισαχττίζω, accompany on the trumpet, τοΐς υμνψδοΰσιν J.AJg : Pass., show symptoms of disease, Gal II. indicate, 3 II. 4. τοΐς κέρασιν blow the horns, ib c. acc. et inf., & θεός επεσήμαι νεν αύτίρ όσιον είναι X.HG4-J 2. III. «ττίσαμα, v. 4πίσημα. intr., give signs, appear as a symptom in a case, Hp.Eptd.i.xB; άρθρον 61τισαν8αΧί«, ίδος, ή, sandal-strap, Schwyzer 462 Ρ 29 (Tanagra, iii 4. συντεταμένον Id.Art.30 ; of puberty, show itself, Arist.G^4727"8, B.C.). 728 b 24; of weather-signs, indicate a change of weather, Thphr.S/g«. ίτίσαξις, εως, ή, heaping on or up, τής γης Thphr.CP II. ι o, etc.; of omens, τ<2 'νώμα> γύπες 4. έξ D. Η. ι. 86, etc.; είς τό δημόσιον stu ffing,filling, Erasistr.ap.Gal Paus ; of the gods, δαιμόνων αύτοΐς 4 D.S , cf. 5 3> Plu. eiriaairpos, ov, rotten, dub. 1. in Thphr.HP^.J.5. Num.22, Sull. 14 : impers., 4πισημαίνει symptoms appear, Arist.HA έιτισαρκάξω, grin, sneer at, Ph.1.587; τινί Sch.Il.11.no: abs., 572^32; 4. περϊτούς μαστούς Id.GAj28 h 2g. TV. Med. (pf. Med. Sch.S. / in act. sense, Phld.^s.p.82 K., P.p.5 W., aor. Pass., Id.PA S., Ά\.),assign as a distinguishing mark, μίαν τινά φύσιν Pl.Phlb.25a., cf. ίιτισαρκ-ιδιον,τό, v. 1. forύποσαρκ-(^ v.)in Hp., Gal os, Pit. 258c; distinguish, τί βούλομαι ld.lg.j44a ; εάντε Ιάσιμος 4άν τε «V, covered with flesh, όστέον Hp.Fract. 18. ανίατος ן, δοκτ εhaιld.grg.526b: abs., D.S.I3.28 ; τοσούτον-σημηναμένους having added so much by way of explanation, Gal. 17(1 ) Εττισάττω,pile a load upon, τι 4πϊ όνους, επί καμήλους, Hdt ; ΤΙ όνψ ].AJ ; Ιππον 4. saddle it, X.Cyr , An : c signify, indicate, b.-.''ομηρος 4πεσ. Pl.P681. e ; 4. 4v το'ις 'όρκοις ότι -dupl. acc., load with, τήν 6vov σύκα Alciphr heap up " ουκ αδικήσω" Arist.Po/.13!o a 11; τφ μειδιάματι... τήν διαμαρτίαν ΑνΙπισεσαγμένηνγήν Thphr.HPj Pass., to befilled,full, Luc.Laps. 1; remark, "ορθώς" Thphr.Char setone'sname ', Ga and seal to a thing (in token of approbation), έπισημαίνεσθαι τάς Hsch. τισαχ0ή 5 χρεοφειλέτης, εύθύνας D : generally, applaud, signify approval, Isoc.12. ίΐτισβε'ννΐμαι, Pass., go out upon, τψ ανβρσ.κ! Luc.J Ir. 15.

6 en ίσης 656 έτησκήιττω 2, Aeschin.2.49, Men.Phasm.Fr. 1, etc.: rarely in bad sense, disapprove, M.Ant.6.20, App.PC5.15 ; of a historian, Plb distinguish by reward or punishments, 4πισημαίνεσθαί τινα δώροις Id ; τους μεν χάρισι, τους δέ κολάσεσιν Id.Er. 148 ; τά καλά τών έργων OGI116.13(Delos, ii B.C.), cf (Ptolemais, iii B.C.). -σημανσις, εως, ή, marking, από επισημάνσεως κεραυνών where lightning has left its mark, Arist.Pr.g37 b 26. -σημαντεον, one must signify, Id.Top. 160 a 3, Phld.PA.2.72 S., cf. Antig.Nicae. ap.heph.astr σημαντικός, ή, όν, indicative, portending, Ptol. rrfr.94,101, Cat.Cod.Astr σημασία, ή, marking, notice, άξιος 4πισημασίας Plb ; τυχείν -ασίας Id , cf. Phld. PA S., al., etc.; ύπό τοΰ πλήθους 4. εύνοΐκής τυγχάνειν Plb ; pi., acclamations, Cic. Att , cf (sg.): in bad sense,-ao-1'as έτυχεν ύπό τοΰ δαιμονίου κεραυνωθεί5 D.S II. marking of lettersin acipher, Aen.Tact III. symptom,and hence access of an illness, Gal.7.426, , Alex.Aphr.Pr ; signs of the seasons, Epicur.P/>.2p.43U., Plb , >.S.1.4g,Placit.2.1g.1(p\.); indication of weather to be expected, Ptol.PAas.p.i 1 H. (pi.), al. 2. pi., changes in the weather, Stoic.3.184, Gp σημειάομαι, = 4πισημαίνομαι, distinguish, observe, τό άνίσχον ζψδιον S.E.//.5.68 ; κρίτψ by applause, Plu.2.235c (nisi leg.-σημην-). 2. observe, remark, οτι.. Asp. in EN 139.6, cf. Anon. Lond σημείωσις, εως, ή, note or comment, ZenoStoic σημον, τό, distinguishing mark, device, badge, Hdt ; badge or bearing on a shield, v.l. in Id.9.74 ; ensign or flag (or figurehead) of a ship, Id.8.88, cf. Hp.P/1.17 ; device on a coin, Plu. 77;«s.6 ; on a signet, S/G (Delos, ii B. C.) ; serial number, PPetr. 3 p. 203 (iii B.C.); 4πίσημα, τά, hieroglyphics, OG/56.64 (Canopus, iii B.C.). II. generally, mark, imprint, τών δπλών S.Ichn σημόομαι, = 4πισημ(1όομαι, στεφάνωσίν τίνος IGR0m J (Cyzicus). -σημος, Dor. -σάμος, ov, (σήμα) serving to distinguish, TOIS δ' όνομ' άνθρωποι κατέθεντ' 4. εκάστψ Parm.19-3 II. having a mark, inscription or device on it, esp. of money, stamped, coined, χρυσός 4., opp. άσημος, Hdt.9.41 ; άργύριον Th.2.13 ; χρυσίον X.Cyr , cf. /GI'.JOI, al.; so άναθήματ α ουκ 4. offerings with no inscription on them, Hdt. r.51 ; ασπίδες 4., opp. λε'ιαι, /GI 2.280, cf. Men of epileptic patients, bearing the marks of the disease, Hp. Morb.Sacr. 8; of cattle, spotted or striped, LxxGe notable, remarkable, μνήμ 4. a speaking remembrance, ;(. anap ) S1258./»4 ξυμφοραί Ε. Or.543; εύνή, λέχος, Id.HE68, Or.21 ; τύχη Id.Med.544; χαρακτήρ Id.Hec.tfg ; τάφος 4πισημότατος Th.2.43! τιμωρία Lycurg.129 ; τόποι IG12(3) (Thera, Sup.); of garments,fine, S/G (Magn. Mae., ii B.C.) ; and of persons, 4. σοφίην notable for wisdom, Hdt.2.20; 4. 4vβροτοΐς Έ..Hipp, ΙΟΊ, ; 4. ξένοι Ar.Pr. 543 : in bad sense,conspicuous, notorious, 4s τόν φόγον E.Or.249 ; δέσμιος 4. ך. Εν.Matt.216 ; διά δημοκοπίαν Plu.Fab. 14; επί τή μοχθηρία Luc.ΡΑ.Pr significant, ουκ 4. Artem.1.59, III.'Adv. -μως Plb ; Sm - Ps -73(74)-4f J.β/6.1.8: Comp. -ότερον Gal ; -οτέρως Artem.2.9 : Sup. -ότατα Luc.Hist.Conscr.43- -σημότη5, nobilitas, Gloss. επίσης, for 41r' Ίσης (sc. μοίρας), v. ϊσος. εττισθε'νω, have strength enough, c. inf., Q.S.4.567, έτίσθμιος, ov, on the neck : 4πίσθμιον, τό, collar, Hsch. επίσιγμα, OTOS, τό, hounding on of a dog, prob. 1. in S.Pr.9 (pi.). έπισίξω, hound on, set on, as a dog, Ar. F.704, cf. Hsch. s.v. 4πφροίζειν. έττίσιμον, f.i. for 4πίσημον, S./CA«.I02. ειτισΐμόω, bend inwards, τήν προβοσκίδα Ael./V^48.10 : seemingly intr., turn aside one's course, X.//G έττισΐνης, ές, (σίνομαϊ) liable to be injured by, infested with, όρνισιν ή άλλοις θηρίοις cj. inthphr.//p3.6.ι: abs., Id.CP4 10.3(C0mp.). II. Act., injurious, τινί ib.2.3.2, HPg.8.6 ; 4χθρο\ καϊ 4. Vett.Val ΠΙ. abs., blemished, feeble, diseased, Chaerem.ap.J. Ap. 1.32, Ve 11. ^Val , al., Cat. Cod. A sir ειτισίνιος, ov, plotting mischief, Hsch. έπισίνομαι [<τϊ], aor. I -σϊνάμην, do hurt to, Nic. Al.413. έιτίσιον [ϊσϊ], or ε-ττείσιον, τ<ί, pubic region, Hp. Cam. 14,Mul.1.64, 2.113,120,177, Arist.//^493 a 20, Lyc.1385, Gal.i7Pj4.13, al., Poll ,174, Hsch., Suid., P/l/363.55, Choerob. in An.Ox.2.200, cj. in Archil [Both spellings in codd.; also 4πίσειον, which is disproved by the metre in Lyc. 1. c.] ίπίσιστον, τό, aery to urge on dogs, AB252, 71/ έπισϊτ-ίζομαι, fut. Att. -ιοΰμαι Philostr.VA6.15, Ion. -κεΰμαι Hdt. 9.50: furnish oneself with food or provender, Id. I.e., Th.8.101, cf. X.Pirf.4.48; 4. 4κ τής κώμης Hdt ; 4κε~ιθεν Th.6.94 ; εΐχον ούδεν 'ότου άν 4πισιτίσαιντο D.50.53» c f Arist.PA.14n a 9 2. C. acc. rei, e. άριστον provide oneself with.., Th ; άργύριον 4. εις τήν π ο- ρείαν ך. Χ.Αη.η.1 ; κλεψύδραν Philostr. VS metaph., 4. πρός σοφιστείαν store oneself for sophistry, Plu.2.78f. II. = παρασιτέω, Pherecr.32. -ικός, ή, όν, in neut. -κόν, τό, provision of food, \\\ BGU362\2 (iii A.D.). -ιος, ov, (σίτος) working for his victuals alone (without wages), of slaves, CratesCom.33.1, Pl.P.420a, Eub. 21; applied to παράσιτοι, Ar.Pr.437,Timocl.29. II. επισίτια, τά, provision-money, Lys.Pr.75 S. ΐσις, εως, ή, =sq. 2, δέκα ημερών D.S a^30 יי, μα ατος, τό, Polyaen.3.Ιο.ι I. -ισμός, 6, furnishing oneself with provisions, foraging, X.//G3.2.26, An stock or store of provisions, ib.7.1.9, D.34.7, J-P/ Ευ. Luc.g.li ; έχοντες 4πισιτισμόν ήμερων μ Philipp.ap.D ; 4. άννωνης OG/ (Axum. iv Α. D.): in pi., Hdn εττισίττω, = 4πισίζω, Hsch. εττισίφλιον αισχρόν, μωμητόν, Id. Ιπισΐωττάω, cease speaking at a point, τά βήματα όϊς -ησα Philostr. VA8.26. ίττισκάζω,ϋηιρ upon, μηρψ Lxx Gi.32.31(32) ; πόδεσσι A.R : abs., τό σκέλος 4. Hp.Nat.Mul.tf, cf. Λ/κ/.2.140, Nic. ΓΑ.294, Corn. ND18 : written -σχάζω BGUggjiie, (iib.c.). εττισκαίρω, leap, bound, Ael.AC-i 14.8, Νοηη.Ζλ : c. dat., leap at or on, Id.2.657,al.: c. acc., Id (s. v.l.). έπισκαλμίς, ίδος, ή, (σκαλμίς) the part of the rowlock on which the oarrests, Hsch., Poll ί-π-ισκάΐγτω, dig superficially, APg.52 (Carph.). II. harrow ('«seed, Gp (Pass.). έπισκαρδαμύσσω, wink at, Hsch. s. v. επιζυγκλεΐν. εττισκάφ-εΐον,τλ,mattock,hoe,pc/ (delph., iii B.C.). II. -ε ϊα, τά, festival at Rhodes, Hsch. (-άφια cod.). έως, 6, one who harrows in the seed, Id. έπισκεδάννϋμι, scatter or sprinkle over, τι 4πί τι PI. Ti.85a (Pass.), cf. Alex : Pass., to be sprinkled over, τινί Vlu.Cat.Mi.32. ε-π-ισκε'λΐσις, (ως, ή, (σκέλος) first spring or bound, in a horse's gallop, X.Eq εττισκε'λλω, dry up : intr. pf. 4πέσκληκα Epich. 155 codd. Ath. Ιιτισκειτ-άζω, cover over, τινά LxxZ.a.3.43 ; put over, νεφέλην σεαυτψ ib-44. -ης, is, (σκέπη) covered over, sheltered, Arist.//v ' 14, Thphr. Vent. 30. ετγίσκετγτ-ε'ος, a, ov, to be considered or examined, Th.6.18, PI.Phd. 107b(s.v.l.). II. neut. -τέον, one must consider, Id.iJ.598d, Aen.Tact.10.20, etc. -ης, ου, ό, inspector, PLond (1 B.C.); (λαϊκών καρπών Sammelb (ii A. D.): generally, one who inquires into, φήμης App.BC^. 25; = Επίσκοπος, AB254; = salutigerulus, Gloss. -ικός, ή, Αν, fit for examining, τινός Arr.Epict.i.ij. 10; μέθοδος S-E.iI/.5.3 Adv. -κώς Ptol.Tetr.x71. -ομαι, = άπσκοπέω, Ηp.Prorrh.2.1, Men.710, S.Ε.M.5.89, Plu c, etc. 2. pass in review, hence, «!ierahost, Lxxi/fo os, ov, considered, An.Ox ί1γ1σκε'ττω, = 4πισκεπάζω, Apollod , L0ngus1.21, Iamb.Profr. 21 : Med., AP6.62 (Phil.). έπισκευ-άζω, fut. -σκευώ PS/ (iii B.C.): get ready, Jeiπνον Ar.Pc.i 147 (Pass.); vavv refit, Th.1.29, etc.; 4. ίππους saddle, equip them, X.//G5.3.1 (s.v.l.): Med., 4πισκευάσασθαι ναϋς have them refitted, Th.7.36 ; 4. υποζύγια have them packed, pack them, X. HG τά χρήματα 4φ' αμαξών 4πισκ(υάσαι pack them upon.., Id.Cyr Med., provide oneself with necessaries for a needing repair, OG/ (Pergam.). -αστής, ού, ό, one ivho equips or repairs, πομπείων D.22.78, etc.; των ιερών Lexap.Ath.6.235d, AristM/A.50.1, Άρχ.'Εψ (Oropus, iv B.C.). -αστικό?, ή, όν, preparatory, prob. in Procl. in Ale. p. 8 C.; artificial, χάρις Id.(«Prm.P.493S. -αστός, ή, όν, repaired, restored, αθανασία PI.Pit. 270a. -ή, ή, repair, restoration, τών ίρών Hdt.2.174, cf. 175; τειχών D , etc.; τάς 4. κα 1 κατασκευάς τών δημοσίων Plb means of repairing, Th II. pi., materials }or repair or equipment, stores, ελέφαντα καϊ μαχαιρών λαβάς καϊ ίλλας I. D.27.20; χορηγίας κα 1 4. Plb ω, = -άζω, /G (Argos, ii B.C.), Έψ., Αρχ (Crete). journey, Act.Ap II. make afresh, repair, restore, τά τείχη Th.7.24; τόν vaiv Inscr.ap.X.yi« ; τάς τριήρεις And.3.14, cf. Lys.Pr.34 ; τάς όδούς D.3.29 : Med., πόλιν παλαιάν 4. διεφθαρμένηr PI.Lg. 738b: Pass., PPetr.2 pp.34,62 (iii B.C.). 2. metaph.,«- construct, [τήν διαλεκτικήν] Arist.PA.I359 b 15 -άσιμος [a], ov, έιτίσκεψις, εως, ή, inspection, visitation, X.OiC ; τών ιερών PI. Lg.849a ; τών 'ιππέων Plu.C»ass.!3 ; εν 4πισκέψει from the observer's point of view (opp. 4v ΰποκειμένοις ', Alex. Philalethesap.Gal.8.726; visiting of the sick, Plb , Gal.Ltbr.Propr.I. 2. investiga tion, inquiry, Hp.ProrrA. 2.4, etc.; ή 4. ήν, ε'ι.. PI.P.456c: pi., Phld. 0<c. p. 71 J. 3. numbering, census, LxxNu. 1.21,al. έπίσκημμα, ατοί, τό, = 4πίσκη\\!ις, Lex.Rhet.Cant. έττισκήν-ios, ov, stagy, theatrical, λέξις Porph.CAr far σκήνιον, τό, in a theatre, the upper story of the σκηνή, Vitr ; bu' τό 4πϊ τής σκηνής καταγώγιον, Hsch. -os, ov, at or before the tint, i.e. public, γόοι S.Aj.tfg ' 4. the soldiers quartered (in the towns), Plu.Seri.24, Άρχ.Έψ ; cf. sq. II. on the stage: ή 4., as Subst., = 4πισκήνιον, Vitr III. external, adventitious, όχλος D.H.6.53, cf IV. 4πίσκηνα, τά, festival at Sparta, Hsch. -6n>,to be quartered in,ταϊς ouiaispib ; 4π1 ras οικία! ib.18.8 : metaph., dwell upon, ή δύναμις 4. 4πί τινα 2Ep.C0r.l2.g. ( έιτισκήΐγτω, pf. επέσκηφα ך 1 ז. D.L.I : make to lean upon, 4s St παΐδ' 4μόν Ζευς 4πέσκηψεν τελευτήν θεσφάτων made it fall upon him, A.Pcrs.740( troch.); 4. χάριν τινί impose it upon, S.Aj intr., fallupon, like lightning, πράγμα δεύρ' 4πέσκηψεν it came to this point, A.P1/.482 ; νόσος 4πέσκηφ(ν πολλή (v.l. 4v~) Plu.rAis.i5; ψ άν έρως 4πισκήψτ) Id d j cf - 7 OIC > α " τ Ψ 6 θάνατος Philum.FiW.3 1 ; 3. II. lay it upon one to do a thing, c. dat. pers. et inf., μοΐρ' fa*' σκηψε ΤΙέρσαις πολέμους διέπειν A.Pers.103 (lyr,), cf. S.OT252: folia. by imper., ib : less freq. c. acc. et inf., E.^/c.365; τοίαιπληβιοχώροισι 4. κελεύοντας προπέμπειν Hdt.4-33 : n f- can ^rec l supplied! τοσούτον δή σ' 4πισκήπτω (sc. ποιετν) thus much I command thee to do, S. Tr ; so πρός δεξιάς σε τήσδ' 4πισκήπτω τάδε Ε./Γ701: pers. is freq. omitted, 4. (sc. ύμΐν) Tbu,φόνον ^/ 7τρή α<7 0αι Hdt.y.I 58; 4πισκήπτουσα.. έξω δόμων.. ώθεϊν 4μέ A.Pr.664 ; 4πέσι0)ψε f fy( al Αίαντα S.Aj.jc,2, cf. Antiphoi.i; also 4. π(ρί τίνος Ε./Γι077 esp. conjure a person to do a thing, ύμΐν τάδε 4πισκήπτω. "» περιιδ.μή

7 Ιπισκηρίπτω 657 ετησμΰχομαί Hdt.3.65 ;! τ πρός τών θεών And ; κλαίοντας, ικετεύοντας. 4πισκήπτοντας μηδενϊ τρόπφ τόν άλιτήρ 'ιον στεφανούν < I57. Aeschin3 Th.2.73, etc.; of the curses or orders of dying persons, μέμνησθε τά ίπέσκηψε Πέρστ!σι.., μή πειρωμένοισι Hdt.3-73) cf - Lys.I3 ; D , γόί 4πισκήπτων χέρα restinghand on earth, i. e. calling earth to witness, B.7.41: abs., γα. -σκήπτων πιφαύσκω Id III. as Att. law-term, generallyin Med., denounce a person, so asto begin a prosecution for perjury (cf. 4πίσκηψις 11), διεμαρτύρησε ούτοσί.. επιιτκηψαμένων δ' ημών..ή..δίκη τών ψευδομαρτυριών είσήει, i. e. a διαμαρτυρία was entered.. : we replied by an έπίσκηψις.., and the action ψευδομαρ for false witness was brought on, Is.5.17 ί full, 6. τινί τυριών O.2g.J ; fj (sc. τή θεώ) ούδέ ψ. θέμις 4στ\ν 4. Aeschin ; 4. ταΐς μαρτυρίαις D.47-IJ cf. Is.3.II; 4. [ΤΊ} μαρτυρίκι ώς ψευδεΐ ούσ!) denounce it as false, Din.1.52 : also in Act., PI. Tht. 145ccodd., Jul. Or.6.186b : hence Pass., 4άν 4πισκηφθή τά ψευδή μαρτυρήσαι PI.Lg. 937b: generally, πρό5 τί}5 θανούσ7;y.. 4πεσκήπτου wast denounced, accused, S.Ant.1313 : so in Act., blame, τινί Jul. Or. J. 239a. έΐγίσκηρίιττω, = έπισκήπτω, Hsch. s. h. v. Ιττίσκηψις, ewj, ή, injunction, τάϊ Εύθυκράτους 4πισκήψεις Is.9.36, cf. Ph.ι.362 (pi.), Plu.Pi'oli. II. as law-term, denunciation, the first step in a prosecution, esp. in a δίκη ψευδομαρτυριών, brought against the witness of a διαμαρτυρία (q.v.), τή 4. τών ψευδομαρτυριών D.47-51; Charondas πρώτος 4ποίησε τήν ε. Arist.P0l.12J4 h J ; τούτων τάς 4. είναι theirs shall be the right of 4., D ί-ττιο-κΐ-άξω, throwashadeupon, overshadow, τή [πτέρυγι] τήν Άσίην Hdt.1.209, cf. Arist.GAJ80 a 30, Thphr.CP2.18.3, Ev.Matt.1j.5-. c. dat., Thphr.SIWS.79, Ev.Marc.g.J : Pass., Ph.i.262, al.; opp. φωτίζειν, S. E.P.I. 141: Med., -σκιάζεσθαι τόν'ήλιον to ward off the sun's rays, Gp : metaph., conceal, obscure, άλήθειαν πλάσμασι μυθικοΐς Ph. 1.41, etc.; τά δεινά έτέροις ονόμασιν 4. Jlinc.ap. Stob ; τήν θωπείαν, τόν βίον, Luc.Hist.Conscr. 11, v.l. in Cal. ι : Pass., τήεύγενεία Hdn ; λαθραΐον 0μμ' 4πεσκιασμένη keeping a hidden watch, S.7V darken, obscure, Ph (Pass.) : metaph., ίφροσννη 4. ψυχήν Id.1.685, al. 3 - '^e Divine presence, overshadow for protection, etc., τινί LxxPs-90(91).4 ; 4πϊ τήν κεφαλήν TIVOS ib. 139(140). 8; δύναμις ύψιστου 4πισκιάσει aoiev.luc.l Pass., to be weak-sighted, Vett.Val.i ασ μα, ατος, τό, shadow thrown in eclipses, Ptol.Tetr.jb. -ασμός, ό, shading, covering, Hsch. II. weak sight, Vett. Val. 11 o.36 (pi.), al. -άω, = 4πισκιάζω, Arat-736, Q.s.2.479! peacocks, έόν δέμας.,. 4πισκιάουσιν Opp.C os, ov, (σκιά) shaded, dark, τόπος PI.P.432C, Arist./M569 b 10; οίκημα Plu. Mar.39 ; ακτίνες Arat.8/0 : metaph., βίος 4. a retired life, Lat. vita umbratilis, opp. a public life, Plu.2.135b. II. Act., shading, c. gen., χε\ρ ομμάτων4πίσκι05s.0c1650. Adv. -ias P0II Ιττισκιρρόομαι, become coagulated, of blood, Poet, deherb.33. Ιπισκιρτ-άω, leap upon, τινί Nonn.P.2.29: metaph., τψ νεκρφ?ln.dem.22 : abs., επισκιρτώσιν έθεφαι, ΐoυλos, ΑΡ5.102 (Rufin.), 12.10(Strat.). -ημα, ατος, τό, spring, bound, Νοηη.Ρ Ιιτίσκληρος, ov, somewhat hard, κοιλίη Hp.ProrrA : Comp., J.4/ ίιτισκχηρυνομαι, Pass., become somewhat hard, Gal ειτισκοχ-εία, ή, inspection, PTeb (pi., ii B. C.) , = sq., Sm.Ps.65(66).7 -έω, fut. -σκέψομαι, later -σκοπήσω Babr : aor. -εσκεψάμην, later -εσκόπησα Luc.Herm.44,5g : pf. 4πέσκεμμαι Hp. VM14, Pl.Epin.ggoa; also in pass.sense, Arist.Cael.2gg* 10,P4692 a 18 : look upon or at, inspect, observe, ιστορίας καϊ τάλλα έγγραφαmilet גי) B - c ) (also in Med., 4. τό περίχωμα PLille 27(iiiB.c.), etc.); regard, τ&μ' 4. κακά P.. Heracl.86g; of tutelary gods, Θηβαίας 4πισκοποΰντ' αγυιάς, of Bacchus, S.Ant,I136 (lyr.); "Ιλιον..4πισ κοπεί σεμνόs Τίοσειδών Ϊ.ΙΤ1414, cf. Ph. 661 (lyr.) ; Si Δήμ', 4ναργώς ή θεός σ' 4πισκοπεΐ Ar.Eq.llJ3, cf. 1186; also of a ruler, 4. τήν πολιτείαν PLR.506b, cf. X.Oec.4.6 (so in Med., θαμά έπεσκοπεΐτο ή μ as observed, Pl.Py.207a) : folld. by Relat., 4. καϊ avaμετρήσαντες 'όσψ 4λάσσων ό χώρος γέγονε Hdt ; 4. πώς έχει Ρ1. Grg.451c ; τάδε έπίσκΐψαι εϊ τι λέγω ld.phd.8jh, cf. X.Mem ; π&τερον.. ij.. Pl.P.518a ; τις εχη.. X.Mem.3.2.4» cf. Snip.1.12 ; 4 μή.. take care lest, Ep.ITebr visit, S> θάνατε, νυν μ' Ιπίσκεψαι μολών S.AJ.854 ; visit as a friend (ironically), D.9.12 ; esp. visit the sick, X.Cyr , Mem ; of the physician, Hdn.4.2.4: Med., D.59.56, Gal.11.2, : Pass., εύνήν όνείpois ουκ 4πισκοπουμένην visited not by dreams, i.e. sleepless, A.Ag. '3 3. of a general, inspect, review, τάϊ τάξεις X.An ; τά όπλα Id. Cyr , cf. A.Eu.2g6. 4. consider, reflect, meditate, 8 τι άν μέλλ-ps 4ρεΐν, πρότερον νισκόπειר 4 τή γνώμτ\ Isoc.l.41; also 4. irpisti Pl.Lg.g24d ; περί τίνος Id.Prf.348d,al., Ceb»355 ί υπέρ TIVOS Plb ; σαυτόν 4. 'όστις εϊης X.Mem ; 4. T'IS.., ποία τις.. Arist.Pol b 3 2! πότ^ρον.. ib.12j6 b 16 : Med., examine with oneself, meditate, PI.PW.91d ; eh τό αληθές 4. τι ld.phlb.61e, cf. Alex , Philem.46 : Pass., pf. (v. supr.). 5. exercise the office of επίσκοπος, v.l. in lep.pet ή, ή, watching over, visitation, of God, LxxPK.16.29, Ev.Luc.ig.44. II. office of 4πίσκοπος, lep. Ti.3.1, Cod.Just.Ι.3.35Prfr.,etc.: generally, office, LXXPS.IO8(IO9) = 4πίσκεψις 3, ibjv«.14.29,al. -ησ-us,, s ή,inspection, examination, Aen.Tact ητί'ον, one must consider,. Sch.Luc.Pew.pKc.43, cf Heph.Astr ία, ή, = εύστοχία, condemned by P0II IKOS, ή, όν, episcopal, Cod.fust ). 3 -OS (Α), δ, (σκοπός 1) one who watches over, overseer, guardian, ί ybp όλωλας Ίπίσκοπος, ός τέ μιν αύτήν f>ύσκευ (sc. τήν πόλιν), of Hector,Il > *.δδαίωνθά.8.163; επίσκοποι αρμονιάωνwatchers over compacts, of the gods, ; νεκροί) S.Ant.21j ; σή ς'έδρας Id.OC1 12 ; 4. οίστών, of an archer, v. 1. in Theoc ; in education, tutor, Pl.Lg.Jg5d ; 4. σωφροσύνης καϊ ύβρεως ib.849a: c. dat., άγυιαΐς έσσγ καϊ λιμένεσσιν 4. Call. Ρ«'««. 39 ; esp. of tutelary gods (cf. 4πισκοπέω), Παλλάϊ 4. Sol.4.3 ; Δίκη Pl.Lg.8j2e ; Κλ6!ώ 4 χερνίβων Simon.45; Χάριτες Μινυάν 4. Pi ; θεοί 4. αγοράς A.T/1.2J2 ; πατριρων δωμάτων 4. Id.Ch. 126; τό δεινόνφρένων 4πίσκοπονguardian of the mind, Id.Pw.518 (lyr.) ; νυχιών φθεγμάτων 4., of Bacchus, S.Ant. I148(lyr); "Ερινύες IG 12(g) (Euboea, ii A. D.) ; [Χριστεί] 4. τών ψυχών lep.pet.2.25 : rarely c. dat., πάσι yap 4. 4τάχθη. Νέμεσις Pl.Lg.J1jd. 2. scout,watch, c.dat., έ.τρώεσσι, νήεσσιν ήμετέρτρσιν, one set to watch them, , supervisor, inspector, sent by Athens to subject states, Ar.Av.1021 IG1 2.10,11; of Municipal officials at Rhodes, ib.12(1) (ii/i B.C.): generally, PPetr.3 p.75 (iii B. c.),etc. 4. ecclesiastical superintendent, 4πίσκοποι κάί διά- KovoiEp.Phil.1.1, cf. Act.Αρ.20.28, 1Ep.Ti.1-2, etc.,/ >,( 0s(B - (σκοπός 11) hitting the mark, successful, βάλλειν 4. Them.Or.II. 143a (Sup.); τοξότης Him.Eel.14.3; ήχή Opp.C ; reaching, touching, νίκης μή κακής 4πίσκοπαΑ.Ειι^ο3 ; άτηςτήσδ' 4. με'αοςhavingregardto the calamity, S.^j.976. neut. pi. επίσκοπα, as Adv., successfully, with goodaim, e.t0 ewe /Hdt.3.35, Jul.Or. r. 11 c: regul. Adv.-πως, άκοντίζει ν ή τοξεύειν Alcid.So^A. 7, cf. Ρ0ΙΙ : Comp. -ώτερα, βάλλειν Them.Or.8.116b : Sup. -ώτατα Poll Cf. εύστοχος, εΰσκοπος. ίττισ-κοριτίξω, scatter over, Suid. s. v. 4πικίδναται (Pass.). 1Γ1σ κοτ-άζω, = sq., Hp.0^3. -ίω, (σκότος) throw a shadow over, οίκίαν ψκοδόμησεντοσαύτην ώστε πάσιν4πισκοτεΐν τοΐς 4ν τψτόπψ D ז ; e. τινί τής θεας to be in the way of his seeing, Pl.Euthd. cf. 274c, Plu.2.538e; τω βωμω Judeich AltertiimervonHierapolis33g: abs., Plb.24.4, Polyaen ,form a roof, Hero Aut metaph., throw darkness or obscurity over, τή κρίσει Sor. Vit.Hippocr. 13, Arist. Rh.l 354 b r I; ταΐς τής ψυχής επιμελείας Isoc. 1.6; τόπρός χάριν βηθέν 4. τψ καθοράν Id.8.10, cf. D.2.20; οίνος τψ φρονεΐν ^7γ«γκοτ Γ Eub. 135 OpheIio4 ; 4. γαρ τψ φρονεΐν τό λαμβάνειν Antiph.250 ; τό δ' 4ράν 4. άπασιν, &ς έοικε Men.48; ή οργή 4. τοΐς λογισμοΐς Phld./r.ρ.78 W.: Pass., to be in the dark or in uncertainty, 4πισκοτεόμενος τή άπειρίτ! Hp. Praec. 8; 4πισκοτεΐσθαι καϊ κωλύεσθαι Plb ί to be obscured, ύπό τίνος Id.I2.25 d.7 ; to be blinded, τάς όψεις υπό θεού J.AJg.4-3, of. Ph ησις, ea>s, ή, darkening, obscurity, of the sun or moon in eclipse, Plu.Per.35,Nic.23, Ptol. Tetr.76, etc.: metaph., ουλέγουσιν 6Is -ησιν Plot ίζω,= επισκοτέω, Plb (Pass.), Lib.Decl ; to be overshadowed, Ps.-Oemocr.Symp.Ant.p.3G., s 1a1 - εως, ή, and-ισμόβ, ό, = 4πισκότησις,Procl.Par.Ptol. 112,119., S «ov, in the dark, darkened, 4πίσκοτον άτραπόν 4σσυμε'να, of the sun, prob. in Pi.Pae.g.5, dub. 1. in Pla.Aem. 17. Ιπισκύζομαι, to be indignant at a thing, όφρα καϊ άλλοι 4πισκύζωνται 'Αχαιοί II.9-37 ; μή θυμός 4πισκύσσαιτο ίδόντι(ερ. aor.) Od : Act., aor. 4πισκύσαι EM , κϋθίζω ησ 7 pour out drink in Scythian fashion, i. e. with unmixed wine, Hdt.6.84, Chamael.ap.Ath c. ετπ,σκυθρωιτάζω, look gloomy or stern, of hounds, X.Cyn. 3.5 ; of men, Plu.2.375a. Ιττισκ-υλλω, in Pass., aor. 2 part, σκυλέντες, παροδικώς after being temporarily distressed, Vett.Val.17r.18. Ιττισκννιον [ϋ], τό, skin of the brows which projects over the eyes and is knitted in frowning (Arist.G^780 B 28), πάν δε' τ' επισκύνιον κάτω έλκεται όσσε καλύπτων, of a lion, II ; δεινόν 4. ξυνάγων, of Aeschylus, Ar.Pa.823 (hex.); τοΐον 4. βλοσυρψ επέκειτο προσώπψ Theoc , cf. API.4.100; βυσόν 4., πολιόν 4., ΑΡ6.64 (Paul. Sil.), 7.1I7(Zenod.); even φαιδρόν 4. ib.i2.159 (Mel.); 4πιστρέψας γυρόν 4., of one who puts on a wise face, ib.n (Agath.): in pi., Posidipp.ap.Ath.IO.414E: hence, Τί. superciliousness, γυμνώσαντο βίου παντός 4., of Diogenes, APj.63, etc.; but in Plb , simply, austerity, gravity of deportment. III. Adj. επισκύνιος, ov, supercilious, Gloss. eiricricipos, 6, ball-game ( = 4πίκοινος III) resembling Rugby football, Hsch., Poll.9.103, Sch.Pl. 7A/.146a. II. governor, Call.Pr. 231, cf. Hsch. έττισκϋφισμός, δ, operation performed on the scalp for eye-affections, Aet eiri-σκωμμα, ατος, T0,jest, gloss on σιλλοί, EMj 13. J. 2. term of derision, Gramm.ap.Gaisf. Choerob. 1 p.43 (pi.). -ο κώτττη5, ου, δ, mocker, v.l. for επικόπτης (q.v.). -σκώ-ιττω, laugh at, make fun of, τινά X.Mem.4.4.() ; τι ib.3,rr.l6 ; τινά ώς.., ότι..., PI.Euthphr.llc, X.Smp. 1.5; εις τι Plu.. Lyc. 30; cast in one's teeth, τινί τήν δεισιδαιμονίαν J Ap : Pass., rrpos τίνων Gal abs., jest, make fun, Ar.Ra.3j5 ; έφη 4πισκώπτων X.Mem σκωψις, εως, ή, mocking, raillery, P\u.Ant.24 (pi.). εττισμαράγεω, rattle or echo again, Opp. C. 2.78, Q.S (άπεσμcodd.), etc.: c. acc. cogn., 4. ΰμνοντινί Nonn.P επισ-μάω, rub, smear something over a person, c. acc. pers. et rei, τί yap OUTOS ημάς ουκ ίπισμή τών κακών; Ar.Th.38g, cf. Cratin.90 : Ιττισμήχω is a less Att. form, Opp.C (v τισμύχω). Ι-ΐΓίσμΐγερός, ή, όν, gloomy, sad, Άχλύς Hes.Sc.264 ; αϊσα A.R Horn, has only the Adv. -pus, άπέτεισεν sadly did he pay for it, Od ; 4. ναυτίλλεται at his peril, to his misfortune doth he sail, 4.672, cf. A.R Γ1σμυκτάν (fort. leg. 4πιμυκτύν)' 4πιμυκτηρισμόν, Hsch. Ιττισμύχομαι [ϋ], Pass., to become more and more inflamed with passion, Zos

8 Ιπισοβέω 658 πί<τταμαι επισοβεω, urge on, τινά Them.Or.4.50b ; push on, τι Hld.6.n, έπισπέρχουσιν &ελλαι Od.5.304, cf Pi.Par/A.2.18; εϊ τι ή πνϊξ 4πισπέρχοι Aret.C/ii hasten in flight, Tim.P«rs.9S. 4.5; ε. κώθωνά τινι send whizzing at, Alex.176. II. intr., glory in, τιάρα Philostr.pM ειτιοπτέσθαι., v. 4φεπω (b). έιτίσογκος [ϊ], ov, (ίσο$, ογ/cos) of equal bulk, Str επισπεύδω, urge on, further or promote an object, opp. άποσπεΰδω, εττΐσος, ον, = ϊο ο$, Plb , LxxS/ Hdt.7.18 ; 4. τ ό δράν S.P/.467 ; τήν στρατείαν Isoc , etc.; of έττισοφίξομαι, devise in addition, c. inf., Hp.Art.14, Iamb.FPlS. persons, urge on, hasten, X.HG5.1.33; δδίταν Theoc : metaph., 86. ots (attracted for 06s) μή φύσις 4πέσπευσεν whom Nature has not εττισ-π-άδην [a], Adv., (4πισπάω) at one draught, πίνει ν Hp.Int. 26. matured quickly, Pl~ g810. b. II. intr., hasten onward, E.Tr. π ισ τταίρω, pant, struggle, επί τινι Plu.2.327c. 1275; πρός TivaX.Vect.3.4; 4. εις ταύτόν τινι ld.smp.j.4: part. FVIσπεύδων in haste, A.R ; τό -σπεύδον τήs πορείας Hid εττί-σττασις, ως, ή, drawing in, τής τροφής Arist.5/> V.482 a I5, cf. Thphr.CPl.17.6, etc.; ή 4. τοΰ στόματος, in sucking in liquid, Alex. επισπευσπκός, ή, όν, urgent, Eust Aphr.Pr σττασμό5, δ, rapid respiration, Η p. Epid.6.5. ετπσπιλόω, make spotty, Cat.Cod.Astr.8(4).154, έπισπλαγχν-ίδιος, i, apptly. a sacrificial implement, dub. sens. 15. II. trailing, of a serpent, Sch.Nic. Th III. inducement (to inference), hint,, > Phld..S2.13 Demctr.Lac.//crc in/gn(2).153(deios, iii B.C.), PC/P>.25(ibid., ii B.C.). -ίζομαι, to have compassion, LxxPr F. IV. traction of the foetus, Sor V. suction of cupping instruments, ib στταστηρ, ήρος, δ, latch or handle by which επίσπ ληνός, ov, diseased in the spleen, splenetic, Hp.Epid.J.ioj, a door is pulled to, Hdt.6.91: spelt -σττατηρ /G II. επισπόμενος, v. 4φέπω (β). τρίκκωστον 4πισπαστήρα βόλοιο, of the fowler's line, AP6.log (Antip.). -σπαστικός, ή, όν, drawing to oneself, drawing in, τοΰ ύγροΰ δον,τό, libation, οίνου Inscr.Prien (111/11 B.C.). -σπονδορ-,( rovsr 7u-<77 ή, in pi., treaty made after another, Th σπον- Arist.Pr.966 a 4; ατμοί 4. πρός εαυτούς Str ; αϊματος Gal.Nat. χηστής, 05, δ, = νποσπ-, S/G (Olympia, i B.C.). Fac. 2.3 : abs. of drugs, Id , cf. Dsc.3.85,109; έμπλα στροι Orib. επισπορ-ά, ή, second sowing, Thphr.CP , ΡΡΛ (ii Pr.85; ροφήματα 4. dub. sens, in Hp.Acut.(Sp.)2. 2. metaph., attractive, P\b ,Stoic Adv.. S.E.P.3.69 ) ν ), κώϊ - -σιτα- ov, sown afterwards, οί 4. posterity, A.pM.673 ; τά 4. secondary crops, A.D.). -ία, Ep.-ίη, Ή, = foreg., Hes.O/)-446, Poll os, στός or επίσπαστος, ή, όν, drawn upon oneself, ^lpos.. 4πισπαστόν of vegetables, Thphr.PP7.1.2, P7fi (ii B. C.). κακόν έξει Od , cf ; λύπη Hid.2.6 ; δεσποτεία D.C.62.3; επισπουδ-άζω, «rg«on, further, Lxx Ge , Pr (Pass.). 4πισπαστοί, of the suitors in the Od., Paus II. e. βρόχοι II. intr., haste or make haste in a tiling, Luc.Pi'sc.2. III. study tight-drawn nooses, E.Hipp στταστρον, τό, ropefor pulling, over, τι τίρ olvcp Philostr. VS ασμός, δ, transport, dispatch, D.S.17.90; also, a fowler's net, Dionys.^i^ = επισπαστήρΐ, Poll, ι ο II. that which is drawn over, curtain, hanging, dilopolis, iii A. D.), prob. in PStrassb.93.2 (ii B.C.). -αστής, 05, πυροϋ PGrenf (ii B.C.), cf. Annates du Service (Croco- LxxEx σττάω, draw or drag after one, Hdt '; δ, one who presses on a work, Lxx/s II. ί. τής Θηβαίδο!, 7)y4 πισπάσα$ κόμης by the hair, E.Hel.\16, cf. TV.882, Andr.710 : name of an official in Egypt, PBodl.ined transportmaster, PRyl. 183 (i A.D.). Med., X.^4«.4.7.!4: Pass., επισπασθήναι τή χει pi with the hand, Th metaph., bring on, cause, τοσόνδε πλήθος πημάτων A.Pers pull to, τήν θύραν X.HG ; cf. 4πισπαστήρ: 1Γίσπω, -σποιμι, -σίτων, v. 4φέπω (a). επισπο,σθίντος τοΰ βρόχου being drawn tight, D attract, επισσαι, αί, Ion., = 4πιγινόμεναι τ07s προγόνοις, Hecat.363J.; cf. gain, win, πέποιθα τούτ' επισπάσειν κλέος S.Aj.j6g ; freq. in Med., μέτασσαι. επισσον* τό ύστερον γενόμενον, Hsch. επισπάσθαι κέρδος Hdt.3.72 ; εΰνοιαν Plb ; χάριν S1G επισσείω, ίπισσεύω, Ep. for επισείω, επισενω. (Magn. Mae., ii Β. c.); έχθραν AP (Pall.); welcome, Ph.1.384; έπίσσοφο5, ό, an official at Thera, Test.Epict (Perh. fr. ψε'φω, επισπάσθαι πάγωνα get one a. beard, Lac.J Tr. 16 ; induce, Βπνον εκπάμασιν Lib.Or ; attract, σίδηρον Phld.Sign draw on, lit. supervisor). the Verb [επισ]οφεΰω is prob. in /G9(1).691.!5 (Core., iii B.C.). allure, persuade, τήνψυχήν Pl.Cra.420a : Med., δ λόγο?. Λν 4πισπάσαιτο Th. 3.44! cf > V πέρδιξ [τόν [ θηρεύοντα Arist.HA613 h 1g; πηγαί A.Ag.88 1 / ; violent, sudden, δύαι ib.i 150 (lyr.); βίου τύχαι Id. επισσυτος, ov, (4πισεύω, επέσσυμαϊ) rushing, gushing, κλαυμάτων θάτερον παρεμπίπτον 4πεσπάσατο.. τό 'έτερον 4πινόημα induced, provoked, Epicur./V«/.!37 G.: c. inf., induce to do, 4πισπάσασθαι [&v] έπίσσωτρον, τό, Ep. for επίσωτpov (q. v.)..( 924(lyr.» φήμα E.P >A574(lyr.). αυτούς ήγεΐτο προθυμήσεσθαι he thought it would induce, invite them Ιπίστψ., for επίστασαι, 2 sg. of επίσταμαι. to make the venture, dub. 1. in Th.4.9 ; 4πισπάσθαί τινα 4μπλησθήναι επί-σταγμα, ατοί, τό, anything dropped on or in, Gal δακρύων τά όμμaτax.cyr.e.e ).10; 4. τουςπολεμίους 4φ' εαυτόν Plu. ΡΑ *7. στα-γμός, δ,=κόρυζα, Id.13.61, v.l. in Dsc.3.20(pl.). 18, cf. Mar.11, 21, 26; but robs πολεμίους eh τόπους allure, entice, Plb. επισταδόν, Adv., (βφίστημι, επιστήναι) standing over each in turn 3.IIO.2, etc.: Pass., επισπώμενον είς τάναντία πολλάκις άμα though (Υφιστάμενος έκάστψ ΡΛ/364.35), i.e. one after another, successively, oitenheisbeingdrawninopposite directionsatonce,pl.z.^863. e; φοβούμαι μή πάντες.. 4πισπασθ51σιν πέρα τοΰ συμφέροντος [πολεμήσαι} D. standing by, A.R > <=' ούτάζοντες standing up to each other, Id. νείκεον άλλοβεν άλλον 4. Od ; νώμησεν δ' άρα πασιν > 5.19; πολύ τι μάλλον 4πεσπάσμεθα OG/223.18(iii B.C.); 4πεσπάσθην The words of Od , δόρπον ε. ωπλίζοντο, seem to have φιλονεικεΐν Demetr.Lac./Prc F. β. Med.,absorb, τά σιτία given rise to the other expl. of the Sch., επισταμένως, εμτείρως (as if -σπαται τήν ΰ-γρότητα Arist. Pr.868 b 30; τά 4ριναστά [σύκα4. ] τόν οπό ν from επίσταμαι). Thphr.CP ; quaff, of a drinker, άπνευστί 4. Gal , cf. Luc. ίττιστάξω, let fall in drops upon or into, instil, τινί τι Arist.Pr.871 b DDeor. 5.4; of infants, suck, γάλα Sor.i. 88; of cupping instruments, 18, Orib , cf. Herod. 1.81: metaph., 4. χάριν shed delight or Hp. VM22; draw in, πνεύμα Phld.P.3.13 : Pass., of air, to be sucked honour, Pi./.4(35.72 ; ολίγον τοΰ μέλιτος Luc.VH1.24 : Pass., to be in, Arist.Pr.93! b Med., draw in, call in, Πύρρον Plb ; dropped on, 4πειδάν έπισταγή ονυχι Dsc. 2.70, cf. Sor II. φυλακήν καϊ βοήθειαν παρά τίνος ib. 7.6; μάρτυρας άται τούς μουσικούς intr., bleed at the nose again, Hp.Prorrh , Coac.337. Phld.Ρ : Pass., to be called in, forced to work, ε"ις τι PTeb. έπιατταθμ-άομαι, weigh well, ponder, A.^4^164. (lyr.). -εία or 27.4(iiB.c.). 8. in Pass., ofthe sea, 4πισπωμένη βιαιότερονreturningwitharush after having retired, Th II. overturn, hence D.S.17.47(v.l.-6iav),cf II. liability to havepersons quar- -ία, ή, lodging, 4. ποιεισθαι παρά τινι take up one's quarters with him, proverb., Άλ-ηντήν άμαξαν 4πεσπάσωyou have ' upset the apple-cart', teredonone, Cic.Att , Plu. Serf. 6(pl.). -tiiti, to be billeted or Luc.Pseudol.32. III. Vied., draw the prepuce forward, become as quartereduponanother, ld.sull.25; Tivild.Demetr. 23, cf f. II if uncircumcised, μή 4πισπάσθω ι Ep. Cor ; of the nurse, 4πισπάσθω τήν άκροποσθίαν Sor, 1. ϊ (ii B.C.), Plb to be assigned as quarters, οικία Pass., tohave others quartered upon one, PPetr. 2 p.36 (iii B.C.), UPZ εΐγίσ-ιτεΐν, έιτισ-π-ών, ν. εφέπω (A). P\u. Ant.g. III. trans., occupy with, in metaph. sense, ταώταίιαλέξεσιν Id.2.778b. - t\cr\.%,inierpondium, Gloss. -ας,ov,quartered εττισπείρω, sow with seed, δδόν Hdt ; sow upon or among, τι on another, PPetr.3p.4!(iii B.C.); στρατιωται S/G (Pizus, iii 4π1 τά άνδηρα Thphr.CP3-15-4> cf. //P7.5.4; τινί τι Id.CP A. D.): neut. pi. as Subst., 4πίσταβμα, τά, quarters, P0II Π (Pass.): metaph., ε. μομφάν άλιτροίς?1^ σοφιστικά ζητήματα as Subst., επίσταθμος, δ, quartermaster, satrap, Isoc.4.120; 4. Kapios ταϋς εξηγήσεσι Gal. [5-5 [ 9( ν ' ) 2. sow again, with fresh seed, ib.162, cf. AB253. b. image placed at a door, CalLEpigr.26, dub. Thphr.CP (Pass.); sowafter, ζιζάνια Ev.Matt in POxy (iii A. d.). 2. = σνμποσίαρχος, Plu c Hdt., π-ίσιτεισις! εως, ή, libation poured over a. sacrifice, επιστάκτης, ov, δ, wool used for dropping oil, Heliod.(?)ap.Orib. επί-σιτεισμα, ατο$, τό, a last libation over: metaph., 4. των εκκεχυμένων βίων cj, in Demetr.ap.Plu.2.349b. -σττενδω, pour upon or επισταλάξω, = 4πιστάζω, τι 4πί τι Mnesith.ap.Orib.!«!:. Ι5 ττ: over, esp. as a drink-offering, 4πϊ τοΰ βωμοΰ olvov κατά τοΰ ίρηίου 4. also -σταλάω, drop over, ίδρλς..στήθος 4. A Pi). 322 (Leon.). Hdt ; οΐνον ε. κατά των κεφαλέων Id.4.62 ; τοίσι ίροΐσι Id.7.167, έπίσταλ-μα, ατος, τό, (4πιστέλλω) commission, Thphr.CAer.5 νεκρψ Α. ן Ag τοιαΐσδ' επ' ευχαΐς τάσδ' 4. χοάς after the vows 8. II. official communicationor order, Ρ Fay (ii A. D,), Wilcken I pour these libations, Id.CA.149: abs., Hdt.4.60 ; ούδ' άν τι θύων Chr.42.3,8 (iv A. D.), Cod. Just c: pi., of Imperial letters, Just. τι - 0ύ8' 4πισπένδων &VOIS A.Fr. 161; also 4. δάκρυ Theoc Nov σις, εως, ή, order, in pi., Hsch. S. v. 4πιστολαί. promise, pledge, Leg.Gort.4.52,6.11 : Med., accept in pledge, ib.6.13, κός, ή, όν, epistolary, απαρέμφατα A.D.Synt.23g.24,al; of the dative al. II. Med., make afresh treaty, Th case, D.T ; 4. όσα κατά ίντολάς πp0s Tivas πoιoύvτεs διεπεμπον έττισιτερχ-ής, es, hasty, hurried, μή 4. αλλ' αγαθόν φαινέσθω Arist. Procl.CAr.ap.Phot.p.322 Β.. PA^808 a 7,cf.807 b 5- Adv. -χως X.Cyr.4.1.3: Οοπ,ρ.-εστέρωςΑεη. επίστάμα, ν. 4πίστημα. iact ω, urge on, Od ; [ Ϊ ΓΤΓΟ / 7 ] κέντριρ 4πισπέρχων A ra 4 י? י fi9 * p(tfi07s Α Κ 3 346; τό πράγμα κάρτ' 4πισπέρχει θεός Ά. I HAbg ; τους Άλλους τοιαύτα επέσπερχε Th-4-12: c. inf., urge one to do, A,R.I , Plu b ίχνος Jollow close upon the track, Opp.C.4.96 : abs., Nic.PA.144. II, intr., rage furiously, επίσταμαι, 2 pers. -ασαι A.Pr.376,982, S.P/.629, Pl. w^ a > but 4πίστα. Pi.P.3.80, A.EuM, 581, 4πίσττ, Thgn.1085, PCair.Zen (iii Β. c.), Ion. 4πίστεαι (4ξ-) Hdt ; imper. 4πίστασο ib. 29, 209, A.Pr.840,967, PCair.Zen.57.4(iii B.C.), etc., but ίπίσταο v.l. in Hdt.7.209, contr. 4πίστω S.OT658, etc.; subj. Ion. επιστέαμ«'

9 επίσταξι,ς 659 επιστατεία Hdt.3.134» Att. 4πίστωμαι PlEuthd. 296a: impf. ήπιστάμην A.Pr.26j, etc.; without augm. 4πίστατο II.5.60: Hdt. has 4v (v.l. ήπ-), ήπ~ 3-139; Ρ 1 ήπιστέατο or 4πιστέατο 8.132: fut. 4πιστή- (τομαι , etc.: aor. ι ήπιστήβην Hdt.3.15» PI-Lg.68ja. ^ _ Ι- know how to do, be able to do, capable of doing, c. inf., ούδέ οί όστέ' Ιπιστήσονται 'Αχαιοί άλλέξαι , cf. Od » Sapph.70, etc. : Horn, has it both of intellectual power, 'ός τις 4πίσταιτο γσι φρεσϊν άρτια βάζει ν ΙΙ.Ι4-9 2 J επιστάμενα.ι σάφα θυμψ Od.473! and of a _rtistic skill, &s χερσϊν επίστατο δαίδαλα πάντα τεύχειν II.5-60: freq. in Trag. and Att., οϋπω σωφρονεΐν 4πίστασαι A.Pr.982, cf. 1032, S.OT 589; πένεσθαιδ' ούκ 4. δόμος A.Ag.g62 ; 4...θεούς σέβειν Σ.Ηίρρ.^φ, cf. Alc.566 ; κιθαρίζεινούκ 4. Ar.K.989, cf. P1.5»i/>.2 2 3d, P.420e,al.: without inf., σψζ' 'όπως 4πίστασαι as best you can, A.Pr.376, cf. Eu tobe assured, feel sure that.., τούτον 4πίστανται πλείστα είδέναι Heraclit.57» cf - Hdt.3.134,139,6.139, al.: folld. by &s, Id II. c. acc., understand a matter, know, be versed in or acquainted with, πολλά δ' 4πίστατο έργα II » Od.2.117; MoiweW δώρον Archil. I; τ'ην τέχνην Hdt ; τό μέλλον A.Pers. 373; 4μπειρί<( 4. τήν ναυτικήν Th.4-10; τάϊ φύσεis υμών Id.7.14; πόσα! τ hs δημιουργίας PL P. 598c ; εγωγε γράμματ' ούδ' 4. Cratin.122 ; τό μή 4. γράμματα illiteracy, PRyl:73.19 (i Β. c.), etc.; 4. ιερατικά καϊ Αιγύπτια γράμματα PTeb ! (ϋ Α. D.); ε. μύθους τους Αισώπου know them by heart, P\.Phd.61b, cf. Grg484. b: also with an Adv., 21φ ττι 6. know Syrian, X.Cyr ; with acc. and inf. conjoined, A.Eu.2j6; with inf. to expl. the acc., έργον δέ μοΰνον 4σθίειν 4 Sem > cf. Archil after Horn., know as a fact, know for certain, 4πισταμενοισι 65 ούκ άν τις λέγοι Hdt. 7.8.a', etc. ; used convertibly with είδέναι, Pl.Tht.163b, Arist.^Pr.66 b 31,PA.184 a 10 ; even χάριν ε., = χάριν είδέναι, Jul. Or c(but sts. είδέναι is general, Ιπίστασθαι being confined to scientific knowledge (επιστήμη), δια τό είδέναι τό 4πίστασθαι 4δίωκον Arist. Metaph.g82 h 2l ). freq.strengthd., εϊ4. Ildt. 1. c.; σαφώς 4 A.Pr.840, etc.: most freq. c. acc., τά διαφέροντα 4. And.4 19» etc.; also 4. περίτινος Hdt. 2.3, Th. 6.60; περϊθεών E.Er : folld. by a dependent clause, τί σφιν χρήσηται 4. Thgn. 772; 4.'ότι.., or 6. τούτο, 'ότι.., Hdt. 1.3,156» etc. ; ώί.. A.Pers.599; TOUT' επίστασ, A»s S.^IY.1370; 6. αυτόν ois ψωμίζεται Ar.py.715, etc. 3. rarely, know a person, Άρίγνωτον γάρ ovsels όστις ούκ 4. Ax.Eq.12j8, cf. Muson.Pr.3p.12H., Lnc.Asin.l; τόν Ιησού ν γινώσκιά καϊ τόν Ποΰλον ε. Act. Αρ '» but ό παΐς τους τεκόντας ούκ 4. does not know who they are, P..Ion51. III. c. part., in Prose and Trag., know that one is, has, etc., εζ 4. αύτός σχήσων Hdt.5.42 ; Ισθλός $>v 4πίστασο S.Aj. 1399, cf. Th.2.44 ; also ώί «δ' 4χόντων τώνδ' ί. σε χρή S. Aj. 281; ώς φανέν γε Tofaos ωδ' ε. Id. Ο Γ848: c. dupl. acc., εαυτούς φαυστύλουήπιστάμεθαπαϊδας(50.'όντ ας) Pla.Rom.J: c.acc. et inf., S.^Ki.1092, Lys.Pr IV. pres.part. 4πιστάμενος, η, ov, freq. as Adj., knowing, understanding, skilful, ανδρός 4. Od ; χαλεπό» 4. περ εόντι Il ; καϊ μίλ' ε. Od > even of a dance^s feet, θρέξασκον 4πισταμένοισι πόδεσσι : a ' so c. gen., όίρμιγγος 6. καϊ άοιδής skilled, versed in them, Od : and c.dat., &K0VT1U : hence, 2. Adv. 4πιστάμένως skilfully, expertly, 7.317, Hes.rA.87, etc.; 6S καϊ 6'. Il , Od , Hes.Op.loj; ivthgn.212 e'.m'(6 ; also in Prose, X.Cyr , A.D.^iifo , Vett. Val.298.2: c. inf.,with knowledge how to.., Epicur.TVa/ (Since εφίστημι τόν νουν is used in the sense of 4πίσταμαι, attend, observe, it is prob. that 4πίσταμαι is merely an old med. form of εφίστημι, cf. Arist. Ph.2 4f 11 τψ γάρ ήρεμήσαι καϊ στήναι τήν διάνοιαν 4πίστασθαι..λέγομεν, and ν. 4πίστασις ) ίττίσταξις, εως, ή, f. 1. for στάξις in Hp.ProrrA επιστασία, Ion. -ίη, ή, = 4πίστασις 11. 2, attention, care, 4. ποιεισθαι τίνος Ph.1.192, cf. זPhld.ΡΑ.2.49 S. (prob.) ; 4. εχειν deserve attention, Ath.2.66b. 2. recognition, 4s 4. τής νούσου άφικνεόμενοι Aret. SDi.6. II. authority, dominion, πρός τήν 4. αύτών dominion over them, Str ; τάς πόλεις ήλευθέρου τής τών Καρχηδονίων 4. D.S : abs., Plu.Z.«r.2,Afc.28 ; αρχική 4. Stoic.3.15 s» cf (ρ1 ) επιστασιάζω, to be at variance further, S.E.Af.i επιστάσίβια, τά, title of work bv Archimedes, Tz.H. Par. in PA. ^«5.4(1836). 18) (cod. ίπιστάσιον [α], τό, office of 4πιστάτης, /G I, , επιστάσιος [a] Zeus, = Lat. Jupiter Stator, P1U.P0OT.I8. (From ίφίστημι, he that makes to stand firm.) Ιπίστάσι9, (ως, ή, (4φίστημι) stopping, stoppage, [τής ], κοιλίης 0Sp0v,Hp.Coac.48o,Prorrh.1.11o ; 4. αίματος sluggishness of the flow ofblood, Id. Insomn. 93, cf. Arist. GA 718" 21; of the growth of trees, Thphr.CP2.9.T ; πρός επίστασιν τών άλλων as a deterrent to others, PAmh (11 A.D.), 2. violence,vehemence, 4παινεΐτήν Ζήνωνος τραγματείαν μετά δή τίνος λαμπράς 4. Procl. in Prm.P.604S. II. Υφίσταμαι) stopping, halt, τοΰ στρατεύματος X.An , cf. Plb ; φροντίδων επιστάσεις haltings of thought, anxious thoughts, S.Ant.225 ; 4-πιστάσεις καϊ διατριβαί Plu.2.48b (following quot. of Ant.232); opp. κίνησις, Ar1st.de An.40J & 33, cf. LIg6g h 3. b. επίστασιν έχει, πώς., there is a difficulty, as to how.., \d.metaph b stopping to examine a thing, observation, attention, τοντ' άξιον επιστάσεως, εί.. Id. Ph. 196*36 ; μετά 4. Plb ;μετά πολλής i. καϊ φιλοτιμία* D.S ! ^ιστάσεως Plb , d. Rh.1.31 s.; άγειν τινά εις 4. Plb J ; 4ξ 4 βητεονcarefully, Id ; 4πίστασίν τίνων λαμβάνειν Aristeas2 5 6 ; medical treatment, nre, πρός ώλεγμονήν Sor.i.76: generally, care, attention, PYdd.Lib. P-50.,Mus Ρ.84Κ. 3. = 4πιστασία 11, D.S , Ph codd.; κατά τήν 4. during his term as επιστάτης, SIGίο (Samos, vi B. c.) ; <=. έργων superintendence of works, X.Mem.\.5.2 ή 4. μ οι ή Kaff ήμί ραν 2Ep.C0r.11.2S ; oversight of students, D.U.Comp.i. 4. begin- 7ting, e. ποιεισθαι από.. Plb ; ή 4. της ιστορίας introduction, Id ; αρχή καϊ 4. τής κατασκευής method of setting about construction, Ph.Prf scum on urine, Ηρ.^/Ά position in rear, τήν ε. ev άλλήλοις εχειν one behind the other, of ships, Plb = μέρος τι τής νεως, Hsch.; cf. επιστατήρ. XII. onset, Lxx2ikfa.6.3; όχλου Act.Ap (nisi leg. επισύστασις). IV. εν επιστάσει καϊ εν άπολογισμψ, perh. of land of which the rent has been raised, PTeb:61(a).1(>3 (ii B.C.), al. V. Cypr. επίστα'ις, = επιστασία 11, Inscr.Cypr. 144 Η. επιστάτ-εία, ή, (έπιστατεύω) authority, rule, Iamb.PP30.174, Porph. PP9,PPay (iii A. D.). II. office of επιστάτης, KU (Alexandria, iib.c.). III. watchfulness, Diog.Oen.65. -eov, one must consider, τί.. A.O.Synt ; τψ " ερίπω " ^ήματι, ει.. ib.2so.16; πρός έκαστον τών λεχθέντων Plot e1ia), = sq., Eus.Mynd.41 codd. Stob., BMus.Inscr.ι loo (Italy), CIG5142 (Cyrene). -ε'ω, pf. 4πεστάτηκaMichell64.10(ΐ)e\0s) : tobe an επιστάτης, to be set over, ποιμνίοις S.OT1028, E.Pr ; ή ψυχή έ. τψ σώματι PI.Grg. 46$d; επιστήμη ε. τή πράξει Id.P.443 e > τψ τοΰ νομοθέτου έργψ Id.Cra.390c, cf. 405d (but τέχνη according to art, Id,Pit. 293b): abs., DurrbachChoixd'inscrr.deDelos 159, PCair.Zen.34.7; el μή επιστατοΐ τό τάττον Plot c. gen., to be in charge of, have the care of, τοΰ έργου Hdt.7.22 ; έργων X.Mem ; ζψων Id. Cyr ; του είναι ο'ίους Se?ib ; τής παιδείας Pl.P.60od ; ουκ ορθώς άν εχοι τόν χείρω τών βελτιόνων 4πιστατεΐν Id.Prt. 338b! 'όλων τών πραγμάτων Isoc ; τών λαών σκληρώς ε. Mnaseas32; ε. νοσεόντων Hp.Praec stand by, aid, ούψενδις μάρτυς εργμασιν 4.Pi.N.j.49; Παιών τψδ'4πεστάτει λόγψ A.Ag rarely c. acc., attend, follow, τις γάρ με μόχθος ουκ επεστάτει; S.Fr , stand in the rear rank, Ascl. Peci י notice, observe, Sch.Pi. O II. at Athens and elsewhere, tobe επιστάτης [president (in the βουλή and εκκλησία), freq. at the head of decrees, έδοξεν τψ δήμψ\.νικιάδης επεστάτει Th.4.118, cf. Ar.PA.374» Lexap.And.l. 96, IG ,aL, Arist.^/A.44.3; in other cities, S/G279.1 (Zelea, iv B.C.), OG/219.1 (Ilium, iii B.C.), etc.; προέδρωνinscr.magn.2, al.: generally, preside over, δικαστηρίων OG/ (Tlos). 2. exercise the office of4πιστάτης111. 2, τοΰ Καίσαρος ναοΰ ib (Oenoanda): abs., S/G (Olbia, ii B.C.). -η, ή, επιστάτης iv, Sch.Ar. Αν.437 _1 ίρ> ήρος, ό,=τό στόμα τής νεώς, Hsch.: and in pl.,= οί τών πλοίων νομείς,id. II. pi., =άγορανόμοι, Id. -ήριος, ό, title of Zeus in Crete, Id.,ןי 5 - ου, δ, (Υφίσταμαι) one who stands near or by : hence, like ικέτης, suppliant, οΰ συ γ' άν.. σψ επιστάτη οΰδ' άλα δοίης Od in battle-order, one's rear-rank man, X.Cyr ,8.1.10,al. b. also, even numbers'm ειλόχος, Ascl. Tact. 2.3, Arr. Tact.6.6. II. one who stands or is mounted upon, αρμάτων 4., of a charioteer, S.P/.702, E.PA.1147 ; 4λεφάν των έ., ofthe driver, Plb one who is set over, chief, commander, A.Th.8\6 (815); 'όπλων Id.Pers.379 ; ποιμνίων έ. S.Af.2J ; ερετμών ε. Έ-Hel ; θύματος 4. Id.7Pc.223 ; but ταύρων πυρπνόων ζεύγλγσι mastering them with.., Id.Tliirf.478 ; 4νόπτρων καϊ μύρων, of the Trojans, Id.Or.1112; ε. Κολωνού, of a tutelary god, S.OC889; [ καιρός ] άνδράσιν μέγιστος έργου παντός εστ ε. ld.el.j6 ; also in Prose, ε. γενέσθαι τών λόγων Ίσους καϊ κοινούς judges, An d.4 7 ϊ ποίας εργασίας 4 ; Answ. έ. τοΰ ποιήσαι δεινόν \6'7«1i (where it επιστήμων) Pl.Pri.312d; πραγμάτων Isoc.4 121; έπιστάται άθλων stewards of games, Pl.Lg.g49 a i cf. X.Z.ac.8.4; of a pilot, Id.Oec.21.3 ; supervisor of training, PI. P-412a, X.Mem (pi.); 4. τών παίδων /Gi2(i).43 (Rhodes); τών 4φήβων Jnscr.Prien.n 2.73(1 B.C.): voc. 4πιστάτα, Rabbi, Εν. Luc. 5.5, al. III. president of a board or assembly : at Athens, 4. τών πρυτάνεων chairman of βουλή and 4κκλησία in cent, v, Arist. ^/A.44.1, later, keeper of Treasury or Archives, /G3.841, etc.; 4. τών προέδρων chairman οί βουλή and 4κκλησία from cent, iv, Aeschin. 3.39, D.22.9,etc.; <?. ό εκ τών προέδρων IG (ivB.c.); in other Greek states, ib.12(1).731 (Rhodes), 12(7) ,125 (Amorgos), etc.; 4. τών νομοθετών ib ; τών δικα[σ τών] LW1 39 (Erythrae). 2. overseer, superintendent, in charge of any public building or works, τοΰ νεώ τοΰ 4v πόλει, i. e. of the temple of Athena Polias, 7G ; ιερού UPZ42.22 (ii B.C.); 4. τών έργων clerk of the works, D.1S.114, LxxPir. r. 1x(pl.); τών δημοσίων έργων Aeschin.3. 14; τον ναυτικού ib.222 ; τής Άκαδημείας Hyp.Dem.Fr.J ; τοΰ Μουσείου OG/104.4 (ϋ B.C.); τών κοπρώνων D governor, administrator, τής πόλεως OG/254-3 (Babylon, ii B.C.), cf. /G12(3) (Thera, iii B.C.), OG/479.7 (Dorylaeum, ii A.D.) ; κώμης local magistrate, Arch.Pap =προστάτης, Lat. patronus, 1G Γν. in Ατ.Αν.43Ί,=χυτρόπους, Ar.Byz.ap.Eust ; other explanations, ibid., cf. Sch.Ar. 1. c.: τούπιστάτου'11, fr. 4πίστατος, = πυρίστατος, Anon.ap.Eust : dub. sens, in BpW ; cf. 4πίστατον. -ητεον, one must oversee, superintend, c. dat., PI.P. 377 b»4 olb: c.gen.,x.oec ικός,ή,όν,of orfor government: ή -κή (sc. 4πιστήμη) Pl.P#.2g2b, 308ε ; δυνάμεις 4. τής φύσεως Iamb. Myst.1.ι. 2. concerning an 4πιστά,της, γραφή Arist.^A b. κόν, τό, tax levied for the support of an 4., BGU33J.2 (iii A. D.) ; 4. ιερέων Ρ Fay. 42 (a) ii 8 (\1 A.D.). 3. careful, attentive, Syrian.in Metaph Adv.-K&)S ib.6.6, S.E.AF ^p0sT1giving an impulse towards, Phld.A?«s.p.84K. 5. scientific, κατάλημμα D.L II. steady, calm, Aet.6.8. Adv. -κώς, gloss on επισταδόν, Sch.A.R s, ή, fem. of επιστάτης, ού γάρ

10 έττισταγνω 660 επιστολικός μουσική τούτων 4. Aristid.Quint. 2.6, cf. Corn.NDia, Sch.Ar. Th ov, τό, support, stand, SIG2 Ρ4 (Sigeum, vi B.C.), Ar.Av. 437, /GII(2).I6I C94(Delos, iii B. C.), PGrenf (ii B.C.), Hsch. s. v. λάανα; cf. επιστάτης iv. II. 4πιστατός, v. επιστητός. Ιπισταχΰω, (στάχυς) shoot or sprout forth, prop, of corn : metaph. of the beard, A.R.I,972. Ιπιστί'αται, Ion. for 4πίστανται. πισ τ γ-άζω, roof over, οίκημα δοκοίς Ctes.pr.20. -η, ή, rooftimber, Ath.Mech νόω, close up, block, τρνπημα^ί03ρίκ ωσις, εως, ή, roofing over, POxy (iii A. D.). Ιπιστβίβω, tread upon, stand upon, τόπον S.OC56, cf. Nic.rA.32, 570; γαΐαν Rhian.1.11; αίγιαλόνδε Orph.A.li 20; 4. έργον set about, ^ 943 ίπιστίίριον τό τής νηός, Suid. έπιστείχω, approach, νάσον Pi./.6(5). 21; άήματα.. 4. χθόνα Α.Ειι. 906 : abs., τήν 4πιστείχουσαν ήμέραν E.Pr,816.7 έπιστί'χχω, send to, γράψας 4s βυβλίον τάδε έπέστειλε 4ς ~Ζάμον Hdt. 3.40; τοίσι Ελλησι Id ; ήδίω,.άν εΐχον ύμϊν.. εττιστέλχειν Th ; 4. 4πιστολάς τινι D.4.37, cf. Pl.Ep.363b ; send a message, τάδε Ε./Γ770; esp. by letter, write word, τοιαύτα Lys.20.27; περί τίνος ως άδικούντος Th.8.38 ; 4. Άτι., ib.50,99! τά 4πισταλέντα 4κ τής Σάμου the news received from Samos, ib.50 ; τά ύπό τίνος έπεσταλμένα Phx.Art enjoin, command, τισί τι Th.5.37 j τόν άγγελον έπιστείλας ταύτα έπεμψε X.Cyr ; τινί περί τίνος ib c. inf., 4. τινί άπίστασθαι Hdt.6.3 ; τινί 4κμαθεΐν Ε.ΡΑ.863 ; ό Κύρος αύτψ 4πέστελλε πρός Τίέρσας λέγειν X.Cyr.4 5 2^ ΐ also 4. τινά ποιείν τι S.OT106, X.Cyr : without any case, give orders to do, A. Eu.205, Th.8.72, etc.; give orders in writing, Thphr.CAar : Pass., έφη ουδέν 01 4πεστάλθαι άλλο ή άπαλλάσσεσθαι he had received orders to.., Hdt.4.13! ; και μοι 4κ βασιλέος ώδε 4πέσταλται Id.6.97 ; ah έπέσταλται τέλος to whom the office has been committed, A.Ag. 908, cf. Eu.743! τάπεσταλμένα Id.CA. 779! κατά τά 4. ύπό Λημοσθένους Th.4.8 ; άξιώ 4πισταλήναί τι σι c. inf., PRyl.l 2 I.I 3 (ϋ Α. D.) : with personal construction, ταύτα 4πεσταλμένοι having received these instructions, Th in later writers, usu. oi orders given in writing, Act.Ap.15.20, 21.25, S/G837.14(iiA. D.),etc.; oforrfersforpayment, POxy (ii A. D.), etc. Ιπιστεν-αγμός, ό, groaning, Gloss. -άξω, groan over, τινί A. Pers.727(troch.), Pla.Brut.51, etc.: abs., E./P283 -OKTOS, OV, uttered in lament over, Sch.E.PA αχίζω, = 4πιστένω, Hes. ΓΑ.843 (v. 1. -στοναχ-), Nonn.P άχω [a], = 4πιστένω, τινί A.Ag.jgo (anap.): aor., 4πεστενάχ ησε θανόντι /PP2.171(Panticapaeum): abs., S.OTiSs (lyr.) : Med., 4πεστενάχοντο δ' εταίροι II.4 154» cf (tm.). έπίσ-tevos, ov, contracted, Arist./Pi514 b 23 (Comp.). «πιστώνω, groan or sigh at or in answer, 4π\ δ' εστενε δήμος II ; 4πέστενε δ' ουρανός ευρύς Hes.Th.6jg ; lament over, τέκνου Ε. Med.929» cf. Plu.Cacs.21, etc. 2. c. acc., lament, S. rr.947 (lyr.). itrιστ6'ρησι5, εως, ή, secondary negation (cancelling a first), EM 97.11, Et.Gud ίπιστεφαν-όω, deck with a crown, βωμόν Pi.O ; μνάματα Schwyzer^yi (Thespiae); τινά/g , Ph ωμα, corollarium, Gloss. «πιστίφ-ή?, ές, Horn, only in phrase κρητήρας 4πιστεφέας οϊνοιο bowls/«// of wine, II.8.232, Od.2.431; 4γκέρχσον Χαρίτων κ par ή ρ' 4. Lyr.Alex.Adesp. 19. II. garlanded, Ευμενίδες ναρκίσσου -στεφέες πλοκαμΐδα5 Euph.94; ύλης άγρίης 4., either full of jungle or crowned with.archil ω, in Horn, always in Med., κρητήρας 4πεστέψαντο ποτοίο filled them with wine, II , Od.1.148, etc. (variously expld., cf. Ath.i. 13d, ε, and έκστέφω 1). II. tobefull of or covered with, τράπεσδαι μακωνίδων άρτων επιστέφοισαι Alcm.74 Β. III. χοάς 4. τινί pour libations as an honour to the dead, S. P/.441. IV. M8d., wreathe, άνθεϊ χαίτην Nonn.P.47.11: also in Act., crown, surround, κύμασι ΐϊαταλήνην ib ίπιστεωνται, επιστη, ν. επίσταμαι. Ιπιστηθίδιοϊ, ov, on the breast, τιτθοί PiI/ Ιπκττηλόομαι, to be set up as a column upon, θινός -ωμένον άχθ05 APj.503 (Leon.). ίπίσ-τημα, Dor. -άμα, OTOS, τό, {4φίστημ 1) anything set up, e.g. monument over a grave, PI., Is.Pr.159,/G12(3).87(Nisyrus, iii B.C.), D.H.2.67 ; ornament on the prow of ships, D.S.13.3 (nisi leg. 4πισήμασι). επιστήμη, ή, (επίσταμαι) acquaintance with a matter, understanding, skill, as in archery, S.PA.1057 ; in war, Th.1.121,6.72,7.62 ; 6. πρός τόν πόλεμον Lys.33.7 (fort. leg. περί); περί τά μαθήματα PI. Phlb.53d ; τοΰ νεΐν Id.Gro-.511c ; 4πιστήμη skilfully, oi μή 4. τους 4παίνους ποιούμενοι ΡΙ0ί professional skill: hence, profession, οίτήν Ιατρικήν 4. μεταχειριζαμενοι PFay (ii A, V.); ζωγράφος τήν 4. ρβίηίεγ by profession, POxy (iv A.D.). II. generally, knowledge, επιστήμη σύ μου προϋχοις άν S.OT1115 ; πάντ' επιστήμης πλέω ς full of knowledge in all things, ld.ant.j21, cf. Tr. 338 ; 4κ τής 4. E.Pr ; ε. δοξαστική, opp. αλήθεια, Pl.Sph.233c : pi., kinds of knowledge, μυρίαι ανδρών 4πιστάμαι πέλονται Β.9.38, cf. Pl.Sfnp. 208a. 2. scientific knowledge, science, opp. δόξα, Pl.R.ifljb sq., Hp. LexPl.P//. 3 01b, Arist.^P0.88 b 30, EN1139 b 18 : coupled with 4μπεφία and τέχνη, PI.P.422C, cf. Ion536c, Arist.Metaph.g81' 2 : pi., the sciences, freq. in Pl.(P-522c, al.), etc. έπιστημον-ίζω, make wise, Al.Zs (Pass.). -IK<5S, ή, όν, capable of knowledge, τό 4. τής ψυχής Arist.de Αιι.431"2 J ; opp. βου- λευτικός, ld.mm11g6 h lj, cf. P/V1139*12 ; 6ehs..πάντων -ώτατον Id. Fr. 10( = S.E.Af.9.21): Comp. -ώτερος Arist.Top.i^i(), Ph.Pr.70 Η. II. of or for science, scientific, άρχαί Arist.Top.loo b 1g ; i j p1. σ/ibj is /- (v.l. -κόν) Id. Metaph.1039^32 5 αποδείξει! Id.APo. J5 i 30 ; συλλογισμέ ib.jl b 18 ; αϊσθησις Phld.Mus.p. 11 Κ.; λόγοι Gai.UPu. 6; ίπίγνωσιs Theol.Ar. 1 J ; ούκ ήν εΰλογον οϋό' 4. ib.58: Sup. -ώτατον, ίργον [ό [ κόσμος Ph Adv. -κώς Arist. Top. 114 b I0, Ph έπίστημ-os, ov, = 4πιστήμων, knowing, c. gen. rei, Hp.Epid.6.8,10. Adv. -μως skilfully, IGRom (Ancyra). -οσ υνη, ή, skill, περ\ 4., title of work by Xenocr. (D.L.4.13). -6ω, make wise, Aq.Ps (Pass.), al. II. make scientific, Eustr. in EN ων,ον, gen. ονος, (4πίσταμαι) knowing, wise, prudent, ε. βουλή τε νί<ρ τε Od ; άρχοντες Χ.Oec.21.5 ; επιστήμων γαρ ε?, επίστασαι γάρ, Ε. Supp acquainted with a thing, skilled or versed in, c. gen., κακών S. Pr. 589 ; τής θαλάσσης, τοΰ ναυτικού, Th.1.142,8.45; τής τέχνης PI.Gig448. b ; τών τόπων POxy (iii A. D.); also περί τίνος or τι, PI./?.599b, Si's.389e: with neut. Adj., τά προσήκοντα hiστήμων X.Cyr.3.3.9, cf. Oec (Sup.). 3. c. inf., knowing how, λέγειν τε καϊ σιγάν Pl.Phdr.2j6a, cf. X. Oec : Comp. -ονέστερος Pl.CArw.174a. Adv. Comp.-oveVTepovX.Occ.3.14 : Sup. -ονέστατα Pl.-R.534d. II. possessed of perfect knowledge, ld.pit.301h, etc.; opp. δοξαστής, τινός Id.Tht.208e; in Arist., scientifically versed in a thing, ^4P0.74 b 28, Cat.11* 33. Adv. -ονως, έχειν πρός τι Pl.Sph.23y: λέγειν with science, with art, Id. Tht. 207b; ειπείν use technical or scientific terminology, Aristid.Or.26(14).97 επιστήρ-ιγμα, ατος, τό, support, Lxx2.KY ζω, cause to rest on, επιστηριω 4πί σε τους οφθαλμούς μου ib.ps.31 (32).8 ; make to lean on, τί τινι Opp.C4.256 ; set over, Αεΐμον κεραυνψ Nonn.0, ; confirm, τινά Act.Ap ; Pass., tobe supported, εν τψ Βατ! Arist.Pr.933 A I0 ; τινί L\1c.Ind.6 ; επιστηριχθήσομαι and 4πεστηρίχθη επϊ [TOVS κίονας], Lxxjd.l6.26,2g, cf. Aq.Px17.i2. επιστηβ, ήτος, perh. prop, Inscr.Delos (iib.c.). (Gender undetermined.) 4πιστητ-εον, one must know, Sch.D.T.p.316H., An.Ox os, ή, όν, (επίσταμαι) thai can be scientifically known, matter of science, PI. Tht.201d, etc.; τό ε. Arist.PA R 1139 B 23,al.: Dor. επιστατίς Ps.- Archyt. ap. Iamb. Comm. Math.8. Ιπιστιγμή, ή, point or dot upon a thing, Aen.Tact Ιπιστίζω, mark with spots on the surface, speckle, Nic.rA.33j; νώτον ןίμάσθλ7 Nonn.P.37-4!o (s.ν. 1.): Pass., to be spotted or speckled, Thphr.//P3.7.5 ; τψ νώτψ oi σημεία επέστικται Ael.NAli. 24; to be marked with a dot, & 4πεστιγμένος Aen.Tact In Moer. and Hsch., 4πιστίζω,-στίγμα, are for επι-σίζω,-σίγμα. επιστίλβω, glisten on the surface, Plu.Py.s.28, Luc.^»i.26; 47rl παντί τψ νοητψ 4. Plot έπίστιον, τό, slip or shed for a ship, νήες.. είρύαται' πάσιν γάρ hiστιόν εστίν έκάστψ Od (Expld. by Aristarch.(ap.Sch.I1.2.I25 επ' ϊστιόν..άισεί κατάλυμα παρά τη νηΐ) as Ion. for εφέστιον, cf. sq.; but elsewh. Horn, always uses the form έφέστιος; Sch. has έποίκιον, νεώριον..,παρά τό ίστίον.) έπιστιος, ov, Ion. for έψέστιος (q.v.). II. επίστιος, ή, = υ!ίσωμα, πίνουσα τήν 4. Anacr ίπίστΐχοϊ, ov, in a row, Ρϋ/634 4» Sch.DIl.11.68, Sch.Opp.P Ιπιστοβε'ω, scoff at, A.R.3.663, έπιστοιβ-άζω, pile up, ξύλα επί τό πυρ LxxLe. I.7, S1.S.3 -ασι5, εως, ή, piling up, metaph., των παρίσων Eust ενιστοιχειάω, furnish the elements of a compound, Mariaap.Zos. Alch.p.200B. έπιστολαγραφεΐον, v. επιστολογραφεΐον. επιστολάγράφοβ [γρα], i, royal secretary, PC// (Delos, Ptolemaic period), Plb cod., OG/259 (v. BCHl.c); cf. επιστολογράφος. έπιστοχάδην [a], Adv. girt up, of dress, like άνεσταλμένως, Hes. 5c έπιστολαφόρος, v. επιστοληφόρος. έπιστολ-ειίς, έως, S, (επιστολή) secretary, τοΰ Αύτοκράτοpos IG ; also in Persia, Suid. s. v. επιστέλλει. II. among the Spartans, admiral second in command, vice-admiral, X.HG2.1.J, Plu.Pys.7; he carries dispatches, X.HG ή, ή, (4πιστέλλω) anything sent by a messenger, message, order, commission, whether verbal or in writing, Hdt.4.10, Th.8.45, etc.; 4ξ ίπιστολής by command, Hdt.6.50: used by Trag. always in pi., A.Pr.3,Pers.'fil, Supp. 1012, S.Aj.j81, OC1601, etc.; Πενθέως ΐπιστολαΐς by his commands, E-.Ba.442 ; τέκνων επιστολάς έγραψεν commands about her children, ld.hipp letter, 4. διαπέμπειν, άποδοΰναι, T11.I. 129,7.10; λύειν Id ; 4. έδωκεν άποδούναι Lys.20.27; πέμππν τινί E./7"589(pl ). in pi. of one letter, like γράμματα, Lat. litterae, \d.ia 111,314» Th.1.132, etc.; i 4πϊ των επιστολών.. τοΰ "Οθωνος, Lat. ab epistulis Othoni, his secretary, Plu.O/A.9 ; νομογραφικήέ. BGU1135. j(1 B.C.). -ηφόρος, S, letter-carrier, ZoroasterinCat. Cod.Astr : in form έπιστολαφόροβ, ) PPy A.D.), PL0nd.ined.21j2 (ii/iii A. d.), PPetersb. 1 (iii A. D.). επιατολιαφόρας, <5, bearer of dispatches (v. έπιστολεΰς 11), X.HGb Ιπιστολίδιον, τό, 4πιστόλιον, POxy (iii A. D.), etc. έττισ-τολ-ικός, ή, όν, suited to a letter, Arist.Pr.670 ; in the stylecj letters, λόγοι D.H,Lys. 1.3 ; as book-title, Gal , D.L.IO.25,prob. cj. insor.2.53; χαρακτήρ Demetr.p/or.223, Ap.Ty.P/>.19 Adv.-KWS

11 ίπιστόχων 661 έτηστροφάδην Demetr.Eloc ΐμαΐος, ο ν, in or of letters, συνουσίαι Philostr. VA4.46 ; ζυμβουλίαι ib.7.8 ; γράμματα Ph.2.533; δυνάμεις 4. forces promised by letter and decreed, but never sent, paper-armies, D ίττιστίλιον, τό, Dim. of 4πιστολή, Epicur.pr.143, UPZ6g.3,5(n B.C.), Plb , Plu.^gcs.13,. M.An1.1.7,ΡΟΛ^ (ii A. D.), etc. Ιιτιστολογράφ-εΐον, τό, registry, prob. in UPZ (ii B.C.) also in form έττιοτολαγραφεΐον PCornellr. 155 (-γράφιον ib. 150). -IK<$S, ή, όν, usedin writing letters, Porph.PPi , i, letter-writer, secretary, OC/139.14(Ptol.), (1 B.C.), PTeb (iiB.c.), UPZ108.34(\ B.C.), PPar.Jo; cf. 4πιστολαγράφος. έΐγίστομ-ατίζω, = επιστομίζω, Ph.1.85 codd. -ία, ή, read by Zenod. for 4πεσβολία, Od ίζω, Att. fut. -ϊώ D.7.33 : (στόμα): bridle, curb, Ίππον cj. in Ph. 1.85; [ΔΈΛΦΙΝΑ?] Philostr. Im.2.18 : metaph., curb, bridle, τους 4χθρούς Ar.Eg.845, cf. D.7.33, Aeschin.2.110, Ep. Tit.1.11; τήν Ιουδαίων νεωτεροποιίαν J AJ ; silence a speaker, Philostr. VS2.30, cf. Ph ; ohv 4. καϊ χαλινούντεςτό φιλόφωνονplu.2.967b: Pass., 4πεστομίσβηΡ1.6^.482ε. II. of flute-players, 4. εαυτόν φορβεια καϊ αύλοΐς put on the mouthpiece and flutes, Plu.2.713d; but ό αύλός 4. Id.Alc.2: hence, gag, Luc.Merc. Cond.J. III. throwonhisface, τιvάld.pr.imλ0,cal.\2. -is, ίδος, ή, φορβειά 11, Hsch. s.v. 4πίχαλκον. -ισ-μα, O.TOS, τό, metaph., curb, restraint, ].A/19.3.3, όω, stop up, close, Hero S/xr : Pass., ib.33. Ιιτισ-τονάχ-^ω, = 4πιστένω, of the waves, II ίζω, = foreg., Nonn.P.2.87 ; v.l. for -στεναχ-, Hes. ΓΑ.843. Ιιτιστορε'ννϋμι or (Hsch. s.v. ψιάθια) στόρνϋμι: fut. στρώσω : aor. I -εστόρεσα or -έστρωσα: aor. Med. -εστορέσαντο Nonn.P : strew or spread upon, 4στόρεσεν δ' 4πϊ δέρμα upon the bed, Od ; ΐμάτιον 4πϊτό ξύλονηρ.α^^5; a barbarous fut., 4πιστρωννύσω τγγή νιφετόν, onlyin Ps.-huc.Philopatr saddle,4πιστρώσαι τόν ivov J.AJS.g. I; [η κάμηλος] άλουργίδι 4πέστρωτο hue.prom.es4. Ιιτίστρατα άποπίπτοντα τών πεμμάτων' καϊ έρματα, Hsch. Ιιτιστράτ-άομαι, = 4πιστρατεύω, Νοηη.Ρ , > η Ερ. 3 ρΐ. impf. 4πεστρατόωντο. -εία, Ion. -ηΐη, ή, march or expedition against, Hdt.9.3 ; τών Πλαταιών against Plataea, Th.2.79 ; συν Κύρψ X.An ευσ ιβ, εωϊ, ή, =foreg., Hdt.3.4 -ενω, march against, make war upon, τινί E.Pa.784, Ar.^4z/.1522, Th.3.54, etc.; Μ τινα Arist.Oec.I351 b 20 ; 4πϊ TOOS Ελληνας IG ; 4πϊ τήν 'Ελλάδα And.1.107, cf. Pl.Mjr.239b ; ε'ις ετταλίαν Aeschin.3.83 : in Poets c. acc. loci, 4. πατρίδα τήν ταύτης S.Pr.362 ; Έ,ύβοΐδα χώραν ib. 75, cf. Ε. 7V.22 ; so 4. τινά U.IAH54, Th.4.60,92 : abs., πολλά Α. Pers.780 ; στρατψ ξύμπαντι S.Aj.io56 ; πεζψ καϊ ναυσί Plu.Nic.J : Med., with pf. Pass., επιστρατεύεσθαι 4π' AΊγυπτ0vHdt.3.IoJ, cf : c. dat., E.Med.1185, Ar. V.l 1, etc.: c. acc. loci, E.PA ηγε'ω, hold office of 4πιστράτηγος, OGIj08.16, etc. -ηγία, ή, district in Egypt under an 4πιστράτηγος, Dessau/LS1409, al. -ηγοδ, δ, viceroy of one of the three provinces of Egypt formed by Ptolemy V, OGI103.4(11 B.C.), PGiss.36.1 (ii B.C.) ; also under the Romans, Str , IGRom. 1.1!41,al. έιτιστρατοττεβ-εία, ή, encamping over against, Plb ; ή τών πολεμίων 4. the fact that the enemy was encamped near, Id ενω, encamp over against, τοΐς Ρωμαίοις Id. r. 19.5; 4πϊ τό όρος Id , etc. έ π ιστράφή5, ές, = έπιστρεφής, Ammon.Diffi.p.54'^; Ptol.Asc. Ρ 395Η. Ιπι-στρεμμα, ατος, τό, turn or return of a boundary line, IG (Halaesa). -σ-τρετττεον, one must turn back, πάλιν, in a speech, Aristid J.; εις ύγιεινήνδίαιτανβοΐ II. c. gen., account must be taken of, Phld.Mort.32. -ο τρετττικό5, ή, όν, reflexive, capable of returning to its source, δύναμη Procl.inPrm. p.607 S.; ε. πρός εαυτό ld.inst.15 ; κλητικόν els εαυτό καϊ 4. Herm. in Phdr. P.65A.: Comp., Dam. Pr.jj. Adv. -κώς ib.221: alsoasgloss on 4πιστροφάδην, Eust στρειττος or τόξ, ov, to be turned outwards, looked at and admired, αιών A.CA.350 (lyr.); ίίραν..4. βροτοΐς ld.supp.99j. II that can be turned round, reversible, Hero Aut.15.3, Spir.l.28. III. Adv. -τως diligently, Inscr.Perg.163 A12. -στρε'φεια, ή, strictness, seventy, POxy (iii A.D.), etc. -στρεφής, ές, turning one's eyes or mind to a thing, attenlive, (ιήτωρ X.HG6.3.J ; θεός Plu.2.276a ; 4πιστρεφεΐς 7rpi>s τήν θεραπείαν Phld./r.p.21W. 2. exact, strict, severe, καταγραφαί D.H (Comp.); άρχή Hdn.7.8.7; δίαιτα Id Adv. -φώ5, Ion. -φέως, earnestly, vehemently, είρετο 4. Hdt. 1.30; 4. καϊ 1>ητορικώς φήσουσι Aeschin.1.71 ; 4. πάνυ καϊ θρασέως D.H.7.34 : Comp. -έστερον UPZ 24.24(ii B.C.), Phleg.Olymp.Fr.i, etc.; cf. έπιστρέφω : 4πιστρεφως is v.l. for επιστρόφως in Eub = Ephipp II. flexible, supple, Ισχίον Philostr.Gym.35 : metaph., modulated, varied, φωνή 4., of the nightingale, Arist.HA632 b = έττιστρεπτικός, μερισμός Dam.Pr.272 ; νους ib στρεφομενωϊ (-vos cod.), gloss on 4πιστροφάδην, Hsch. -σ τρε φω, pf. 4πέστροφα Diog. (v. infr. i. 2a) : turn about, turn round, νώτον Orac.ap.Hdt ; δείρ' 4. κάρα E.Heracl.942, cf. X.Cyn ; στροφείς HeroAut ; τάς vaus tack (cf. 4πιστροφή u. 1), Th.2.90 ; also, put an enemy to flight, X.HG6.4.9 ; wheel about, τους ιππείς Plu.Sull.19 ; wheel through a right angle, Ascl. Tact.i 0.5 (Act. and Pass.), etc.; intr., ib.12.11, etc. b. intr., turn about, turn round, έλκε δ' επιστρέψας II.3.370; here only in Horn., and perh. trans., whirl, but v. Hdt.2.103, S.Pr.566; αλλά πάς 4πίστρεφε δενρο Ar.P.422 ; of ships, put about, Plb , 50.5 ; ofa wild boar, turn upon the hunter, 4πί τινα X.CyK ; return, από τής στρατείας Epist. Philipp. in Λΐ9(2) (Larissa), cf. Εν.Matt. Γ2.44, etc.; of an illness, recur, f.l. for ύπο-, Hp.C0nc.124 : as Hebraism, c. inf., as periphrasis of πάλιν, 4πιστρέψει..εύφρανθήναι LxxPe.30.9, cf. 2Es. 9.14, al. ; so with κ at and finite Verb, επέστ ρεψεν καϊ φκοδόμησεν ib.2ca.33-3; c f Μα. 1.4, al. 2. turn towards, νόημα Thgn.10S3 ήθος κατά τινα Id.213; ε. τινά turn his attention towards one, Luc. Tim.11 ; τινά προς τι, els εαυτόν, Plu.2.21c,6gf, cf. Hdn ; 01 τήν Ελλάδα έπεστροφότε5 έπϊ σοφίαν Diog.Ep.34 1! έ. πίστιν press a pledge upon one, S. Tr. I182 ; ε. τήν φάλαγγα bring it into action, Plu. Ant.42: hence, b. intr., turn (oneself) towards, X.Eq.8.12, etc.; 4. els or πρός εαυτόν, of vovs, reflect, Plot.5.3.1, Procl./«s*.15 ; τό επι - στρέφον βαθρικόν the steps leading to the sarcophagus, Judeich AltertiimervonHierapolis tumor convert from an error, correct, cause to repent, Luc.Hist.Corner.5, P\u.Alc.\6; πλημμελοϋντα5 Id.Cat. Mi. 14; warn, PhiIostr.PSi.7.1; coerce, Cod.Just ,1. b. Pass., to be converted, return, 4πϊ Κύριον LxxDe.30.2 ; intr., repent, ib._/«.5.19,al., Ev. Matt. 13. \5,Ev.Luc.22.32, etc. c. Philos., cause to return to the source of Being, ά5 τ els τά εναντία καϊ τά πρώτα Plot. 5.1a ; τι πp0s ταγαθόν Procl./«.«'. 144: Pass., Plot.1.2.4, S 2 1 j προϊόν από TIVOS στρέφεται πρός εκείνο άφ' ου πρόεισιν Procl.Inst. 31 ; πρός τό 'έν Dam.Pr.2j : also intr. in Act., έ. ε'ιs εαυτόν Plot ί τό γεννηθέν φύσει πρό5 τό γεννήσαν 4. Porph.Sent.J^ ; ούδέν των σωμάτων πρός εαυτό πέφυκεν ε. Procl.Inst curve, twist, οδύνη σε περί τά σπλάγχν έοικ' έπιστρέφειν ν. 1. in Ar.P/. 1131; 4 επισκύνιον ΑΡι I (Agath.): Pass., to be distorted, ήν τράχηλοϊ 4πιστραφή Hp. Aph.4.35 ; of hair, curl, ots επέστραπται τό τρίχιον Arist.Pr.g(>3 a 10; 4πεστραμμένος,of a tree, crooked,thphr.hp3.8.4; of fir-needles, bent, ib II. Med. and Pass., esp. in aor. 2 Pass. 4πεστράφην [a], also έπεστρέφθην Opp.C : Dor. 3 sg. fut. Pass. -στpaφησεΐτaιgdi3089.2j(callat\s): turn oneself round, turn about, ήϊε 4πιστρεφόμενος constantly turning, as if to look behind one, Hdt : and with acc., 7τολλά θάλαμον 4ξιούσ' 4πεστράφη turned to gaze on it, P..Ale. 187; so of a lion retreating, Arist./P4629 b 15 ; δι' ου πάσας 4πιστρέφεσθαι τάς περιφοράς by which all the revolving spheres areturned, Pl.P.616c; δόξατήδ' 4πεστράφηthus turnedabout, changed, 5. Ant. mi. 2. go back- andforwards, πάνττ! h. Horn ; κατ Άλσος A.Supp. 508: c.acc., γαΐαν Επιστρέφεται wanders over the earth, with collat. sense of observing, studying it, Hes. Th.753, Thgn.648 ; so 4. ορέων κορυφάς Anacr.2.4 : also c. acc. loci, turn to a place, πόθεν γης τήσδ' 4πεστράφης πέδον; E.Hel.83, cf. 89,768,/0«35 2 ( a ' so e ' ls χώρας X.Oec. 4.13): c.acc. cogn., [δί^δοι/ϊ] 4πιστρέφεσθαι walk in.., Pl.Phdr.24ja, of the sun, revolve, D.P turn the mind towards, pay attention to, regard (cf. 4πιστροφή 11.3), τινός Anacr.96, S. PA.599, Phld.Z,(i.p.15 O., -4P5.47(Rufin.); τών 'ιδίων ούδέν 4. Thgn. 440 ; είς τι Alex.Aphr.inSens.5 J 18 : abs., return to oneself, pay attention, 4πιστραφείς Hdt. 1.88; ούκ ήλθες,..ούδ' 4πεστράφη5 Ε.ΡΑ. 400 ; ούκ 4πεστράφη, = ούκ εφρόντισε (just above), , cf. 10.9, APH.3V) (Autom.). b. conduct oneself, behave, άξίως τάς τιμάς SlG53gA 2 2 (Deer. Amphict., iii B. C.). 4. c. acc., θεούνιν κέλευσμ' 4πεστράφη turned against her, Ε. Andr.101(lyr.). 5. pf. part. Pass. 4πεστραμμέν05, = 4πιστρεφή5, earnest, vehement, λέγειν έπεστ ραμμένα Hdt.8.62 ; αφέλεια -στραμμένη Philostr.PSl.7-1. στρεψις, εως, ή, turning, twisting, άγκώνος Hp.Art.18. έττισ-τρογγυλλομαι, Pass., tobe rounded, Nic. TA.514. έττιστρόγγΐλοϊ, ov, rounded, roundish, f. 1. in Arist./P4555 a 29. έτπστροφ-άδην [a], Adv. turning this way and that way, κτεΐνε δ' επιστροφάδην II ; τύπτε δ' ο, cf. Od , (or perh., = 4πιστρεφώς, earnestly, vehemently, cf. Hsch.); 4. βαδίζειν wander back- and forwards, h.merc.210 ; on all sides, Opp.C : Poet, and late Prose, 4. κτείνειν, άναιρεΐν, Ph.2.33,320. -εύς, έως, δ, turning on a pivot, a name for the first of the neck-vertebrae, P0II II. one who causes to return to its source, τού γενομένου κόσμου Dam.Pr, η,ή, turning about, T?)S τού ατράκτου δίνη5 Pl.P.620e; twisting, Thphr.//P3.133 > of strands, Ph.PiZ ; τών σχοινιών Plu.Alex.25 (pi.) ; ή εϊσω 4. τών δακτύλων Philostr./w bending ofa bow, Str curve, winding ο fabay, ib.33; of a river, Ptol. Alm.8.1. II. intr.,turning or wheeling about, δαιων ανδρών επιστροφαί, i.e. hostile men turning to bay, S.OC1045 (lyr.) ; tossing, ofa restless patient, Hp.Epid.J.83 (pi.) ; μυρίων 4πιστροφαϊ κακών renewed assaults of ills unnumbered, S.OC537 (lyr.), cf. Arr. An. j. ι J.5; esp. in military evolutions, Plb , Plu.Phil. 7 ; wheeling through a right angle, Ascl.Tact.10.4, etc. (but, as a general term, al 4. τών Ίππων ib.7.2, cf. Arr.Tact. 16.7) ; of ships, putting about, tacking, Th.2.90,91 ; 4ξ 4πιστροφής by a sudden wheel, Plb , Plu. Tim.2J ; but 4ξ 4πιστροφής παθεΐν to have a relapse, Hp. Coac turn of affairs, reaction, counter-revolution, μή T1s 4. γένηται Th.3.71; result, end, Plb (dub.l.). 3. attention paid to a person or thing (4πιστρέφω 11. 3), ξενοτίμους δωμάτων 4. resped for guests, Α.Ρκ.548 ; πρό τού θανόντος τήνδ' έθεσθ' 4. S.OT134 i ων 4. τις ήν to whom any regard was due, E./T671 ; so 4πιστρο'φής άξιον X.HG5.2.9; παραμυθέεσθαι μετ' έπιστροφής καϊ ύποδέξιος Hp. Decent. 16; 4. ποιεισθαι Philipp.ap.D.12.1, cf , etc.; ε. εχειν τινός Men.836; περί τίνος Chrysipp.Sftx'c.3.187, etc.; 4πιστροφής τυγχάνειν Ρ1^4 4 4> etc - b. Philos., turning towards, πρός τά τήδε Plot.4.3,4; ψυχή καταδειται πρός τό σώμα τή ε. τγ νρός τά πάθη τά άπ' αύτού Porph.Sent moving up and down in a place, mostly in pi., πατρψων δωμάτων 4πιστροφαί the range of them, Α. ΓΑ.648 ; οΐσιν ούκ 4πιστροφαί men who have no business here, E.Hel.440; βούνομοι I haunts of the grazing herds, A.Pr.249 ; so Κίλιξ δέ χώρα καϊ 2ύρων

12 ίττιστρώννυμι 662 e'7ησΰρο) επιστροφαί (cj.for 27τρων ενστροφαί) ib intentness, vehemence, ίπιστροφήν εΐχεν δ λόγος καϊ έρρωτο Philostr. VSΙ.21.5; θρασυτέρατή χρήσασθαι ib b. gravity of deportment, ή ε. τον είδους Xd.Im correction, reproof, Plu.2.55b. 7. conversion, Act.Ap.l5. 3; ήπρόςθεόνε. Hierocl. in CA24P.4J3 Μ. 8. in Philos., return to the source of Being, Plot ; ή i. πρός αύτόν Id.5.3.6, cf. Procl. Inst.31; [ή ε.] TOW προελθόντος επάνοδος els τό γέννησαν Dam.Pr.75! ή έ. T7)s έκστάσεώ5 εστίν επανόρθωσα ib in Logic, conversion of a proposition, ή συν αντιθέσει. > the contraposition, Suppl. ad Procl. inprm. P.1004S. -ία, ή, title of Aphrodite, Verticordia, Paus.i is (Α), ίδ05, ή, dislocation, Hsch. 2. in pi., curls, Eust is (Β), ίδος, ή, = Lat. anaticula (part of a door), Gloss. -0<s,0v, having dealings with, conversant, έ.ήν άνθρώπωνοά ; read by Ar.Byz. for επίσκοπος, > ε. τινος concerned with or in it, A.Ag.3gj (lyr.). 2. = επιστρεφής, curved, winding, A.R ; 'όρμος D.P Adv.-φως diligently,exactly, Ephipp.3.10, Memn.7.3. έττιστρώννϋμι or -ύω, v. επιστορέννυμι. εיτrιστpωφ-aω,frequentat. oi επιστρέφω, only intr., c.acc., visitor frequent a place, θεο\. Απιστρωφώσι πόληας Od ; άνεροϊ, 'όν τε θαμινού έπιστρωφώσι μέριμναι haunt him, h.merc.44 ; γαΐαν Orph.^ ; εις γήν Phryn.Trag. 5 : Med., go in and out of, frequent, haunt, δώμ' επιστρωφωμένου A.Ag.gJ2 ; also, come to, πόθεν γης τήσδ' i. πέδον; E.Med ησις, εως, ή, going to and fro, κατά τόν σύμπαντα κόσμον Onat.ap.Stob.l.1.39 (pl-j -ώσιες codd.). εττιστύλ-ιον [ϋ], τό, (στύλος) architrave, /G > Tab.Heracl. 1.6, C/G275! (Aphrodisias), Plu.Per.13, Ph.Se/.62.6, Callix.2, Vitr.3.5 8, etc.: also as Adj., επιστύλια ξύλα IG shelf with pigeon-holes, Arist.^i/A.47.5 (pi.). -is, ίδος, ή, = foreg. 1, Ph ov, τό, = foreg., 6^ ; < Nic79,278./4 έττιστυφω [0], draw up, of the effect of astringents, τά επιστύφοντα..βρώματα Heraclid.Tarent.ap.Ath.3.120c ; τόν στόμαχον prob. in Plu.2.687d : metaph., of the ears, D.H.Pew.38 ; reprove, τήν άπόνοιαν τών πλεόντων Alciphr.1.3, cf. Hierocl.in CA19 p.461 Μ. 2. apply a second mordant, as preparation for dyeing, PHolm έττίστυψις, εως, ή, use of astringent remedies, Plot (pi.)., υγ-κάμτγτω ΠΊ0 ε bend together besides, Hp.yJr/,58. κροτεω, weld together, combine in onebody, J.P/ κρούω, meet with a check or reverse, D.C.Pr χεω, in Pass., to be in confusion, τάς περί θεού δόξας.. ίπισυγκεχύσθαι Ph.1.32oc0dd. -χωννύω, cover up with earth, Gp έΐγίσυ-ίεύγνϋμι,^ο!», Gal. 18(1).741, Sch.Il ξ-ϋγία,^, squadron of 8 war-chariots, = 2 συζυγίαι, Ascl. Tact.8, Ae\.Tact έιτισνκοφαντεω, harass yet more with frivolous accusations, Hyp. Pr.243, P1U.^42./ I, εττισυλ-λαμβάνω, = έπικυίσκομαι, Orib , Sor λέγω, collect besides or after, Hp.Off.11 (Pass.); πάσαν τήν δύναμιν J. Β J 1.6.3: Pass., τόν λεγέντα όπόν v.l. in Dsc.4.153, cf. Gal.18(1) ληψι5, εως, ή, second conception, Placit , Orib λογίζομαι, draw a subsequent inference, A.D.Co«/ : c. acc. etinf., Iamb.KP3.16. ειτισ-υμ-βαίνω, happen besides, supervene, Arist.Rh.Al. 1426*6, APr.64 b 30 ; επισυνέβη, c. acc. et inf., J. AJ ; τά -οντα άρρωστήματα Jul.Ep.j^b, cf. Herod.Med.ap.Orib II. come into existence afterwards,s.e.m.g.3j\, c.dat.,$ άνγενομένη τή οϋσίοι επισυμβή PIot βάλλομαι, f.l. for ειr! νουν β., Phylarch.24J. -μάχία, ή, alliance against a common enemy, Philipp.ap.D.12.7 codd. (leg. επιμαχία). -μείγνϋμι, add, Vett. Val μύω, close up, Thphr.CP1.6.3., η-άρειμι - Astro!., of planets, tobe present as well, Nech.ap.Vett.Val ΊτίτΓτω, collapse, decay, Ph.2.221, Anon.Lond.27.31; spring together again, Str ; contract, of the heart in systole, ~R.ni.Syn.Puls.3. II. happen besides or in addition to, τοΐς γεγονόσιν J.AJi ; -πίπτουσαι διαστροφαί casual distortions, Ptol. Tetr ττλε'κω, add a drug to a mixture, Paul. Aeg.4.4 : Pass., to be combined, τό -όμενον πτωτικόν A. O.Synt τττωσιβ, εωϊ, ή, falling together, Anon.Lond ; incidence, ή έξωθεν έ. τών πραγμάτων Andronic. Rhod.p.57 M. -φε'ρω, contribute, Theol.Ar.32. -φοροβ, ov, contributing their influence, Cat.Cod.Astr. 5(1) εττισυν-άγω [a], collect and bring to a place, Plb (Pass.), , Wilcken CAr (ii B.C.) ; gather together, Lxx GE.6.16, al., Ev.Matt.23.37, etc.: Pass., OG/90.23 (Rosetta, iib.c.), Placit , Ph.1.338; Οί -συνηγμένοι εν α,όει Βοιωτοί Supp.Epigr,2.871 (Egypt, ii B. c.) ; to be combined, τά εκ τών πληθυντικών εις τά ενικά -όμενα Longin.24.1 ; επισυναχθέντες τόκοι accumulated interest, PGrenf (iii/iv A.D.), cf. PPfor.i (ii A.D.); επισυναγόμένος αριθμός counted up, Ptol. Tetr. 43. II. bring in, in a discussion, περιττόν-ειν καϊ ταύτας Phld. Acad.Ind Astrol., = 67r1- συμφέρω, Vett.Val III. conclude, infer, συλλογιζόμενοι τόν μεταξύ χρόνον επισυνάγουσιν ότι.. ProcL/7y/ αγωγή, ή, gathering or being gathered together, Lxx 2Μα.2.η, 2Ep.Thess.2A, etc. b. collection0(a.sum ofmoney, IG12(3),12Jo.11 (Syme,ii/i B.C.). 2. collective view, table, iplavptol. Tetr pi., successive additions, Id. A i m ך. Astrol., aggregation of planets in contact, Porph. inptol αθροίζω, collect besides, Hsch.s. v. έπαγείρε ιν. -αι νέω, give one's adhesion to, τινί J.A/ ακτε'ον, one must connect, link, τί τινι Dam.Pr.83bis. -Αλοιφή,ή, elision at the close of a verse, Choerob. in Heph.p C. II. coalescence of two syll- ablesin one, Isid.P^yw αντάω, meet at one point, Theo Sm. P.184H. -ατττέον, one must subjoin, S.E.Af ατττικ<ί5, ή, όν, apt to cause a combination, κακών, of the moon, Cat.Cod.Astr, άΐγτω,/om on, subjoin, attach, τί τινι Hp.Art.j], P]b 3.2.8, Phld.FiV.p-43 J., cf. D.H.1.87, etc. ; add, περί TIVOS S.E.M.1', 120: Pass., [*! Ae'ff ] A.D.Sjynt = συνάπτειν,μάχην τινίό.8, c. dat., assist, promote, τφ τάχει Ph.Be/ II, Med., link oneself with, τινί Eustr. inen άρχομαι, begin togetherwith, τινί Hippodam.ap.Stob αφή, ή, in Music, combination of three tetrachords by συναφή (q. v.), Bacch./«fr. 84. II. Rhet., subjoining, Anon.Fig.p. 146 S. -δεσις, fas, ή, concatenation, αίτιων Placit , cf. C hrysi ρ p. πάντων!. 5/0;'(2.274 των ίντώ κόσμιρ M.Ant δεσμ-έω, act as astringent, Hippiatr.8,10,34 (v.l.-δεσμεύω). -δε'ω, bind on top, Aen.Tact.37.9 : metaph., τήνάπορίαν l μάλλον 'tie the knot tighter', Thphr. CP connect, as words in a sentence, A.D.Jii&\ : Med., hi συνδέοιτο (&ν)τά τής κοινωνίας Hierocl.p.62 Α. II. make firm or compact, τά σώματα Agathir7.ap.Orib δίδωμι, rush in together, of streams, Plu4> em ειμί, (είμι ibo) come together again, εκ τής φυγής D.H ίίρω, join together besides, S.E.J/ ε μ1γτωσι5, εως, ή, succession of words with like terminations and containing the same vowels (cf. Il ), Eust εργεω, contribute, vpis τι Euryph.ap.Stob , cf. Ocell.4.1, Ptol. Peir II. restrict stillfurther, τροφής πλή- 60s Sor (-εργεΐν cod.: -έργειν vel -είργειν edd.). -έχω 711- ναΐκα take to oneself a wife, Lxx I Es.g. I7. -ήθη ;, ες, = συνήθης, Sch.Il θεσις, εως, ή, addition, Vett.Val , Herm.f«Phdr.p.107 A.; combination, S.E.71/ ; των μελών Longin.40.1; complexity, Marcellin.PK/s θετικόξ, ή, iv, combining. hence, eclectic, of the school founded by Agathinus, Gal ; Leonidas δ έ. Cael.Aur.CP2.1. Adv. -κώς, = κατ' έπισύνθεσιν, S.E. M θετός,, 01 compound: hence -σννθετον (sc. μέτρον), τί, metre composed of κώλα of different γένη, Heph , ήκη 0 ή, additional article to a treaty, Schwyzer(>3\.\ (Milet. (decree of Methymna), ii B.C.): pi., Plb ίστημι (also -ιστάω J. ^4/14.1.3), cause to coagulate afterwards, γάλα Sch.Nic.Al.3J3. 2. band together, τινάς κατά τίνος J. i.e. ή φθορά ε. ττλείοι«τισί Id.BJl.}. 4; simply, incite to conspiracy against, τινϊ τόν υίόν Str II. Pass, with fut. -στήσομαι S.E.M.n.ug, and aor. 2 and pf. Act. : to be collected, gather upon, c. dat., Placit , cf. Procl.i'wPrm.p.645 S. 2. to be classed along with, τό ποιητικόν TTJJ άλγηδόνος έπισυστήσεται τή άλγηδόνι S.E. 1. c. 3. come into being afterwards, ib : c. dat., μεθέξεσiv Dam.Pr.349 ; to be made up of, εκ προτέρων τινών lamb.comm.math conspire against, attack or resist jointly, τινί Satyr. Vit.Eur.Fr.3gx2.5/( (Delos, iii/ii E. C.), Parth.35.2,S0cr.P/.15.1,cf.Str.7Pr.18: abs.,plu.2.227a; irpbstv τιμωρίαν Tivis D.C.60,21. b. combine to oppose, εί δ'άν τις-συνίστατοιταίϊ εσδόσεσιτών έργων IG (2).6.15 (Tegea, ivb.c.). -νέω, pileup, lay together, D.C οικίζω, bring in new colonists, Str : Pass., of a place, to be colonized anew, Paus τάσσω, contrive against, διaβoλάs τινι J.P/ II. bring in as well, έτέpav γυναίκα ή παλλακίδα PMasp.6ii 136 (vi A. D.). -τείνω, intensify effort, Poll.3.121: Pass., have a feeling of tightness, Hp.Acut.(Sp.) 44. -τελέω, finish completely, PMagd. 2.4 (iii Β. c.). -τέμν«, abbreviate, Sch.Il τήκ<a, liquefy besides, Gal.18(2).906: Pass., of patients, waste away, ενιξυντακέντες ώλοντο Aret.S/ τίθ-ημι,add successively, Archim.Sph.Cyl.1.2, Vett.Val.37.25, al., S.E.P.2.207, Nicom.^r.1.16 : Pass., Dam.Pr.87. II- 4.τα χείλη close the edges of a wound, Orib III. Med., iiriσυντέθειμαι I have made an έπισυνθήκη, Oikonomos Έπιγραφαί τψ Μακεδονίας p. 2. -τρέχω, run together to a place, Ev.Marc.o ωθέω, = συνωθέω, Epicur.P/>.2 p.47 U. (Pass.). Ιττισΐρ-ιγμός, δ, wheezing, Herod.Med. in Rh.Mus ίζω, = sq., Nonn.P.i.71,170. -ίττω, hiss or whistle at a thing, maki a signal by screaming, Arist./P4614 b 2 2. έττί-συρμα, ατος, τό, (επισύρω) anything trailed after one: trail oi a snake, Hp.Pi.15 ; trail or track made by dragging a thing, X.Cyn συρμός, δ, laziness, negligence, εις ε. καϊ λήθη ν ίγειν Plb ; CF II. mockery, Stoic.ap.Stob m. ε π ισ υρ-ρέω, flow together, Str , Dsc ; of acrowd, Ph : c. dat., D.H.4.55, Placit ροια, ή, conflux, Ael.NA εττισόρω [ϋ], drag or trail after one., τώ πόδε D.L.I.81 ; χλαμύδα λαμπράν Posidon.36 J.: Med., ποδήρεις χιτώνας Luc.KP2.46; φελλούς ib. 45, - φόρτον Porph. VP2 5 ; γυναίκας J.Ρ/ ' ass ^ י cr or creep along, Μ τής γης X.Cyw.5.13, cf. Ael.NA2.23 ; tobedram over, rub against, μήνιγγι Heliod.ap.Orib ; to be trailed on the ground, Ph ; to be protracted, Just./VW draw gently, τό πνεύμα Alciphr Med., draw over oneself, δερ μα αίγός Longus3.24 b. draw up by friction, Steph. in Gal.i 326D. 4. Pass,, to be impeded in movements, Aret.5P1.7 c. acc., do in a slovenly, careless way, slur over, evade intentionally, τα πράγματα Lys.26.3 ; τάς πράξει ' V Plb ; γ ραφή ν D.H.1.7( ύπο-) ; βίον Jul.Gal.43b(Pass.) : abs., Επισύροντες ερούσι D.20.13I) επισύρων γέγραφα Jul.Ep.4 ; έ. έν ταΐς πράξεσι to be negligent, Μ.Ant. 8.51; καταφρονεΐν S>v ούκ οϊδεν καϊ επισύρει Porph. Abst.2.53 י " 1 η > sense freq. in pf. part. Pass., slurred over, neglected, Plb ; rb -μένον [τών λέξεων] Phld.PA S.; γράμματα έπισεσυρμέναίΐονίηly, hastily written, Luc.DMeretr ; φθέγγεσθαι έ. τι καϊ συνεχή «οί

13 7Γ1συσ τασ ι5 663 tra8es e77 Ιπίτροχον ld.nav.2 ; χρέμπτεσθαι έ. Ps.-Luc.Phil0patr.20; 6'. καϊ Ι,χηταρός slovenly and dirty, of a man, D.L.1.81 ; ε. ήθη lax morals, Procl. inprm.p.553 S. Adv. 4πισεσυρμένως carelessly, Epict. «ca.3i, Sch.Ar./?« Ιιτισν-στασις, εως, ή, gathering, riotous meeting, τού όχλου Act. Ap (nisi leg. επίστασις) ; αϊτών κρατούντων τής χώρας βαρβάρων I 5/G (Istropolis, iib.c.); insurrection, Beros.ap.J.Αρ.1.20, LXXJVH (17.5): C.gen., rising against, τού Κυρίου ib collection, κακών S.E.TI/ ; ύδατίδων Sor v. 1. for 67nστασις, 2Ep.C0r στε'λλομαι, Pass., to be drawn together, contracted, of a wasp's waist, Sch.Ar.PZ.301: metaph., of style, to be lowered in tone, Arist./?A.1404 b!7. -στρε'φω, collect together, LxxiV« (17.7): Pass., J.Afi II. compress into unity, Longin III. brace up, restore, στόμαχον ύπτιωμένον Sor.l.5o(-^Tpo0[67]cod.). -σχεσι5, εως, ή, reception, 1 Enoch Ιιτίσυχνος, ov, neut. as Adv., generally, Hp.Prorrh (v. 1. επί συχνόν). Adv. -νως Malch.(?)ap.Suid.s. ν-αογγινος (έπιδείπνως cod. opt., έπ\ δείπνφ Bernh.). έιτισφαγίδ, ίδος, ή, (σφαγή) nape of the neck where the axe strikes the bull, Poll Ιπισφάζω, later -σφάττω, slaughter over or upon, esp. of sacrifices at a tomb, κάμ έπισφάξαι τάφφ E.Z/ec.505 ; 7τρόβατά τινι ε. sacrifice them to the dead, X.Cyr (Pass.). 2. αΐμα μηλείου φόνου ε. shed the blood of slaughtered sheep over, E.P/.92, cf. 281; αΐμ' επισφίξας νέον Id.Sthen.p.^^ : Pass., αΐμα άρτίως επεσφαγμένονarist. Col.796 A I5 II kill upon or besides, τρίτον θύμ' ίις έπισφάξωνδυοίν Z.HFgg5, cf. Χ (also εαυτόν επισφάξασθαι ibid.); Άντώ- VIov έ. Καίσαρι Plu.Brut.18 : Pass., επεσφάγη τοις παισίν J.BJ , cf. Philostr.VA kill over again, νεκρούς D.L III. dispatch, strike the death-blow, Thphr.ap.Porph.Abst. 2.30, Plu. I4«/,76 : metaph., talk one to death, Tuc.JTr.43. Ιιτίσφαιρα, ων, τά, boxing-gloves used in the σφαιρομαχία, to deaden the blows, Plu.2.825ε ; so μάχαιραι μετ' εττισφαίρων swords tippedwith buttons, like foils, Plb επισφαίριον, τό, tip of the nose, Gal.18(1).805. εττισφακελ-ίζω, become gangrenous, sphacelate, Hp.^Jr/,14, Aret. SD2.9. -ΐσις, εως, ή, necrosis, caries, τών οστέων Hp.Art.4g. 11τισφά\-ε1.α [α], ή, precariousness, τής τύχης Plb Ης, ε'ϊ, (σφάλλομαι) prone to fall, unstable, precarious, τά μεγάλα πάντα ϊπιιτφαλή PL./?.497D ' -εστέρα δύναμις D.2.15, cf. Arist. 'A''1155 A lo ; ίπισφαλέ5 [εστί] Id.Pol.1264Ρ6 ; 6'. φύσει jsios Mer\.Epit.l26. II. (σφάλλω) making to fall, misleading, εις βλάβην Plu d, etc. 2. dangerous, νόσημα Hp.VMg ; νόσοι Ph ; καιροί Plb : Sup. -εστάτη, χώρα Id ; τού άγχιβαθούς τών ελών 'Ρωμαίοις -σφαλοΰς ίσομένου Hdn ; επισφαλές [εστί] παρακοΰσαι Epicur. Fr.200. Adv. -λώς, έχειν, διακεΐσθαι, to be in danger, Plb , Plu.S0Z.I3; ε. βεβηκώς Lxx ^!'.4.4 : Sup. -έκτατα, περάσαι Plu.Cat. Mi dubious, Adv. Comp. -έστερον Aristeas314. έπισφάλλω, trip up, make tofall, J.S/3.7.29, Onos ειτίσφατον επιμωμητόν, ή συνομιλητόν, ή επί κακφ ώνομασμενον, Hsch.; = έπιβόητος, Poet.ap. Ammon./>IJF.P.43 V.,Et.Gud.d. s.v. δια- Si-ητος,^ επιρρητός, EM365.il; Eust derives it fr. πεφάσθαι and translates it ολέθριος ; but cf. περίσφατος. έττισφάττω, later form of επισφάζω. ε1τισφελιτη5 [ϊ], ου, ό, ( φ6'λαϊ 0 ) = θρανίτη5, Paus.Gr./ r έττισφετερίζομαι,, appropriate, τάλλότρια Harp. s.v. 2θένελος. ί-π-ισφήκ-ιον,τό, dub. sens, in Inscr.Delos370.32(iii B.C.). -όω, bindon or to, Nonn./> : Med., ib έττίσφην-os, ov, wedge-shaped, /(? (Lebad.), -όω, plug, stop, Gal (Pass.), Sor.2.60 (Pass.). -ωσις, εως, ή, stoppage in difficult labour, Paul.Aeg έττισφίγγω, bind tight, tighten, κημούς Ph ; νάρθηκας (splints) Gal. 18(2). 398 ; πέδιλα έ. τούς πόδας i^'ilc.am.41 ; 6. τινά πήχεσι in the arms, AP5.242 (Maced.) ; ε. τούς άναγωγέας tie the shoo-strings tight, Ath f; μοσχεύματα. Gp x metaph., shut up tightly, [βτ)<ται/ροί ί] κακών Ph.l.lo8 ; ε. τήν άμφισβήτησιν complicate it, opp. λνειν, S.E.ZI/.2.96 ; also 6'. τήν νήτην screw it tighter, tune the instrument, Ae1.VHg.36. metaph., ' screw up \ intensify, οδνναε (codiycts cod.) Ph.I.680. ειτισφοδρΰνω, make rigid, intensify, Vlu.Cleom.io ; corroborate, confirm, PhId.Sig-H.28. ειτισφραγ-ίζω, Ερ.-σφρ 1\y-,put a seal on, PRyl.237.1,2 (Pass., iii A.D.). 2. confirm, ratify, θανόντι API.5.366, cf. Vett.Val : Med., 6. S1aT7js συγκλήτου τήν αύτον παρανομίαν get it sanctioned, Plb ; give one's sanction to, δόγμα Hierocl. in Οί ιορ.437 Μ. II. Med., confirm, ratify, Pl.ilg.855e, 957b, Ph. 2.71, etc.; ε. τινί τι give it him as a solemngift, (?7^72,517.16(Delpl1.). 2. put as a seal upon, impress upon, [ττ) πολιτική] μίαν 'ιδέαν PI.Pit. 258c; ols -όμεθα τό " αύτό 'ό fa-τι" prob. cj.' in ld.phd.j5d; άγνείαν ψυχαΐς Ph ; σιγήν χείλεσι I Nonn. ) (but in'hld.6.15 σιγή έ. τι, and so [αριθμφ] γένη ζψαιν -ίζεται marks with.., Ph I -ιζομένην (SC. τέχνην) βεβαιότητι τά παθών μέτρα Max.Tyr.33-9) : Pass., to be impressed upon, τό γεγονός iv ταις γνώμαις -ίσθη Plb ; to be marked, φελλοί, of nets, AP6.90 (Phil.). -ισίϊ, εωϊ, ή, = sq., Greg.Cor. inhermog. 1 nrh^.^igw. 2. cadence ofa verse, Sch.Hepb.p. 118C. -ισμόβ, i, confirmation, Sch.Hermog. in Rh W. -ιστήϊ, οΰ, ό, one who seals or signs, Luc. Alex. 23. έττισφΰζω, continue to throb, Gal έ*ισφύρ-ια [δ], τά, leg-guards ; in Horn., always of silver, II , al. 2. the part above the ankle-joint, ankle, 2..P (Antip. Sid.), Opp.<7,4.438 j cf. sq. 105, ov, (σφυρόν) on the ankle, 7έρας 6., of the lunula on the Senators' shoes at Rome, /(? , Philostr. VS , ov, = foreg., ποδίσ τ pas AP6.107 (Phil.). Ιιτισχάζω, v. 67τισκάζω. εττισχεδί-α, ή, dub. sens, in.ps/7.858 (iii B. c.). -άξω, say or do offhand, τφ καιρφ make a suitable impromptu, Philostr. VS1.2 : Pass., -ασμένα πάντα τφ καιρφ Id. Gym.54. έτησχεδόν, Adv. near at hand, hard by, έ. έρχομένοιο h.ap.3, cf. A.R : as Prep. c. dat. vel gen., ib.604, έτπ,σχεθεΐν, poet. aor. 2 of 67τ6χω, hold in, check, A. Th.453 (lyr.) : aor. ι Pass, επισχεθήναι Posidon.36 J. έ-π-ισχερώ, Ep. Adv., (σχερός) in a row, one after another, εισανέβαινον 6. II , cf , ; 6'. άλλήλοίο-i A.R : c.gen., τί> γάρήμιν ε. ΐ!εν άοιδής the next thing in..., Id II oftime, τ pis ε. thrice successively, Simon ; by degrees, Theoc έ-π-ι-σχεσία, ή, thing held out, pretext, μύθου ποιήσασθαι επισχεσίην Od σχεσι.5, e&is, ή, (επέχω) checking, stoppage, εξ επισχέσι05 after an abatement of fever, Hp.Epid.l.J ; έπισχέσεα cr6cus 7ej6 Pl.Zg.740d; πνεύματος Arist.Fr.962 a I ; a.vavvor!s Gal.7. '75; r V s φωνής Plu.Demelr.38 ; πολέμου Id. Ale.18 ; των αδικούντων Arr.Epict delay, reluctance, 6'7r61 ού TIS επίσχεση ούδ' έλεητύ5 Od ; ή εν τη Οινόη ε. delay or lingering there, Th.2.18, cf. PCair.Zen (iii B.C.). -σχετε'ον, (ίπέχω) one must refrain, PL Phdr.2J 2a. II. one must check, ίδρωτας ρυπισμο'α (leg. βιπ.) Her0d.Med.inRh.Mus σχετικός, ή, όν, checking, stopping, της Kot^ias Erasistr.ap.Ath a; 7αστ p0s Gal ; επισχετικόν ό πταρμό5 Hsch. s.v. επιπτάρνυμαι., χετλιάζω τια ε7 lament over, Sch.Il εττισχηματίζω, make up, τό πρόσωπον els λύπ-ην ].BJ2.2.5 ειτι-σχίξω, cleave at top, άρουραν A.R ; τόν φλοιόν Str ; split the end of a bandage, Sor./ asc c., cf. 510C.: Pass.,Dsc σχίσμα, at0s,t0, torn piece, rag, EM555 38(ρ1.). έιτισχύω, (ισχύς) make strong or powerful, τήν πόλιν X.Oec.II. 13. II. intr., tobe or grow strong, Thphr.CP2.1.4; prevail, D.S. 5.59, Com.NDj ; to be urgent, επίσχυον λέγοντες Ευ.Luc.23.5 ; ό λόγος -ύσει πρός συμβουλίαν ή διδαχήν Vett. Val ειτίσχω, redupl. pres. of επέχω, hold or direct towards, έπίσχειν ώκέας 'ίππους II ; νώϊν against us, Hes.Sc.350; [σελσ,ννα] φάος επίσχει θάλασσαν επ' άλμύραν Sapph.Supp.2 5-g. II. restrain, keep in check, έπισχε μένος Hes.Sc.446 ; τόδε γε \_τό δέ05] ούδέν επίσχει Th.3.45> c f Pl.Lg.g32e,Phlb.45d; τό επίσχον obstruction, hx\%t.cael. 31 l a 9 : c. gen., επίσχετε θυμόν ενιπής καϊ χειρών Od ; τινά τού θράσους Pi.Hp.Ma.2g8a : Med., έπισχόμεναι εανών πτύχας girding up, h.cer.ij6 ; έπίσχετ οργή χείρας Euphro8_3 (dub.) : Pass., to be stopped, επίσχεται τό τής κοιλίας Thphr.S«rf.20. III. intr., leave off, stop, wait, έπισχε hold!. / c. gen., cease from, τοϋ γράφειν Pi.Phdr.25jc, cf. Prm. 152b. ειτισωματ-όομαι, Pass., to be condensed into a mass, Dsc os, ov, = επίσωμος, in Comp., Id ωσιβ, εως, ή, condensation into a mass, Z0s.Alch-p.107B. ε-ιτίσωμοβ» ov, (σώμα) bulky, fat, Hippiatr.g. ε-ιτισωρ-εία, ή, heaping up, Nicom.ylr ενμα, ατος, τό, heap, Gramm.Lat K., Gloss. -ενσις,εως,ή, = έπισωρεία, Ga\. 17(2).413, Sch.Opp.// εύω, heap upon, τινί τι Ath ε ; heap up, accumulate, διδασκάλου 2Ep.Ti.4.3 ; εν εξ ενός Arr. Epict ; αμηχανίας Plu.2.830a: Pass., Id. inhes.34, Vett.Val εττίσωτρον, Poll , Hsch., Ep. έ-π-ίσσωτρον (as always in Horn.), το, metal hoop upon the felloe (σώτρον), tire ofa wheel, II : mostly in pi,, 5.725,11.537, a ' : οπίσσωτρον is v.l. in Horn. and Hsch.,/ ι-τάγή,7 π 6 (επιτάσσω) -τάγμα,plb.i 3.4.3, Lxxl s.l.l8; νόμων επιταγαί D.S.1.70; τάς ε. δυσχερώς φέροντες Plb ; imposttion of taxes, a! e. των εισφορών D.H esp. of oracles or divine commands, κατ' επιταγήν SIG1153 (Athens) ; κατ' ε. τού θεού JHS26.28, etc.; κατ' ε. τού αίωνίου θεού Ep. Rom , cf. I Ep. Cor.J.6. τάγίδιον, τό, little commission, POxy (iv/v A.D.). ταγμα,ατος,τό,injunction, command, SIG22.6 (pi., Epist. Darei), etc.; τό ύπό τοΰ νόμου ε. Pl./?.359 a > * επιτάξαι Aeschin. 1.3; εξ επιταγμάτων And.3.11; εξ επιτάγματος D ; κατ επίταγμα, = κατ' επιταγήν (cf. επιταγή 2), IG3.163,209 ; τυραννικόν ε. PI.Lg. 722ε, cf. Hyp.Dem.Fr.5, Arist.Po/. 1292^20 ; τά ί. the orders or demands of a courtesan, D condition of a treaty, Plb Math., ποιεΐν τό ε. satisfy the required conditions, Archim.Sph.Cyl.l.2, al. b. problem, τά τε θεωρήματα καϊ τά i. χρείαν έχοντα ε Is.. Id.Con.Sph.Praef.; subdivision of a problem, Papp.644.9, etc. 4. tribute, Lyd.Mens.3.23 (pi.). II. reserve or subsidiary force, Plb , Piu.P0mp.6g. 2. detachment of 8,192 ψιλοί, = two στίφη, Asc\.Tact.6.3, etc. b. detachment of4,096 cavalry, = two τ έλη, i , e tc., cf. PGrenf (ii B.C.). -ταγματικός, ή, όν, subsidiary, of the pronoun αυτός, A.P>.Pron.45.12, Synt , cf. Arc ετπτάδε, sts. in Mss. for έπ\ τάδε, opp. έπέκεινα, as Epicur. >. I P.17U. ειτιτάδεοτρώ κταβ, a, i, (Dor. for έπιτηδ-) one who eats only what is necessary, Cerc.4.15.! π-ί-τάδεβ. Dor. for επίτηδες, τάδιος - εραστής, Hsch. -τάδουμα, ν. επιτήδευμα.

14 e7r1t αιιαδιος 664 επιταχι'ζω έπιταινίδιος, ov, belonging to α ταινία, in neut. pi., SIG (Delos, ii B. C.). έττιτακ-τε'ον, one must enjoin, Procl. in T D. -τήρ, ήpos, ό, = sq., X.Cyr της, ου, δ, commander, Gp.1j.2-4 use^ to transl. Lat. Imperiosus, the surname of Manlius Torquatus, Plu ε. -T1K0S, ή, όν, commanding, authoritative, Arist.pA? 1143 a 8 ; ή Ε. τέχνη the art or faculty of command, PI.Pit. 260csq.; so τό Ε. μέρ05 ib.b. Adv.-κω5 D.S τος, ov, enjoined, prescribed, μέτρον Pi.P.4.236; of the labours of Heracles, Call.Pr.7.38 P. 2. Επίτακτα, τά, injunctions, orders, P?5(l).1432 (Messen8, i B.c./i A. D.). II. drawn up behind, οί E. the reserve of an army, Th.6. 67; 6. σπεΐραι Plu.Sull.lJ. -τωρ, opos, δ, gloss on σημάντωρ, Hsch., Suid. έπιτάλαιπωρέω, suffer or labour at, Th ; πρός πολιτικοΐς PL /?.540b ; έργοις ].AJij labour yetfurther, D.H έπιτάλάριος [ap], ov, with a basket, 'Αφροδίτη Plu.2.323a. ειτίταλον* πολύχρονων, Hsch. έπίταμα, ατος,τό, (Επιτείνω) extension, Plu c ειτιτάμνω, Ion. for Επιτέμνω. Ιττιτανύω, = Επιτείνω, stretch, Hp.> /.14 ; spread over, Zeus Επϊ νύκτ' όλοήν τάνυσε.. ύσμίνη II stretch tight, ούτοι πόλλ' Επϊ τόξα τανύσσεται (fut. M8d. in pass, sense) Archil. 3 ; push home [a bolt], Επϊ δέ κληΐδ' Ετάνυσσεν ίμάντι Od εττιτάξ, Adv., (Επιτάσσω) in a row, Arat.380. II. = συντόμως, Com.Adesp ; forthwith, straightway, cj. in E.Pr III. by command or pre-arrangement, Call.Aet.i. 1.9, dub. in Iamb (Cf. Επιπάξ.) έπιταξίδια ίδις ) cod.) σιδηραΐτίνες, ώς &γκυραι, Hsch. έ-π-ίταξίϊ, εως, ή, injunction, ή Ε. τού φόρου the assessment of the tribute, Hdt.3.89: pi., assessments, ib.97 : a command, order, P\.Lg. 834d (pi.) ; κατά τήν τής αύτοΰ ψυχ5)$ Ε. ib.687c; κατά τάν Ε. τώ Άπόλλωvos Abh.Berl.Akad.!925(5)21 (Cyrene). 2. command, άρχοντος έργον ε. Arist.Po/ b I4> cf. 1325*26; κατ' Επίταξιν imperatively, Id.Po. 1457' in Tactics, station on the flanks, opp. πρότάξις, ύπόταξιs, Ascl. Tact.10.1, cf. Αεί. Tact έττιτάπεινος [a], ov, f. 1. in Antyll.ap.Orib έττιτάρ-α ι5 [τά], εως, ή, beivilderment, confusion, PI.P.518a (pi.). ~άατσ ω, Att. -ττω, trouble or disquiet yet more, Hdt ; ή κοιλίη επεταράχθη Hp.Epid.1.15 ; πάθει τούς λογισμούς Επιταραττόμενος Plu ε ; άδων Ε. τ as ο'ιμωγάς Luc.DMort.2.1 : Pass., to be disarranged, Sor άχος, ov, liable to disturbance, easily alarmed, Vctt.Val έττιτάρροθος, δ, Ep. for Επίρροθος, helper, defender, in Horn, always of tho gods that h81p in fight, τινί Il.ll.366, Od.24.l82 ; μάχης Ε. <«fight, II ; Δαναοΐσι μάχης επιτάρροθοι 12.18ο ; γράμμα δίκης Επιτάρροθον Maiist.59 : as fεm., τοίη οί Εγών επιτάρροθος ήα. II , cf. 828; Δίκα..καλών e. έργων Tcrp master, lord, Τεγέης Orac.ap.Hdt.1.67 j cf. τάρροθος. Ιττίταρχον Επιτάφιου, Hsch. έττίτασις, εως, ή, (Επιτείνω) stretching, [νεύρων] Hp.Art.8 (pi.) ; δέρματος Thphr.Pr ; ε. καϊ άνεσις τών χορδών tightening and slack8ning, Ρ1.Ρ 349 β ) cf-ρ^ϋ 2 99 ε 2. discharge, fire ofartillery, Ph.Pi'/.79,26(pl.); ε. τών καταπελτών App.Pun.93 (pi.). 3. increase in intensity or force, opp. άνεσις, Arisi. Cael. 288^19, al.; Επιτάσιες πυρετών, opp. άνέσιες, Hp.Acut.(Sp.)54 ; χειμώνος Thphr.S*g7i. 43; ίμβρων Plb (pi.) ; WvtDv Thphr.Siirf.l 1, cf. Plu.2.732c sq.; Ε. εϊς τι λαμβάνειν Porph.Sent.32 ; of Style, intensity, opp., s ) iv 0 Phld.PA S., D.H.lsoc. 13 ; exaggeration, Longin.38.6 ; emphasis, Hdn.P1g.p_9l S.; in Gramm., Επιρρήματα Επιτάσεως, e.g. λίαν, σφόδρα, D.T , cf. A.D.Co«/ presence of pitch accent, opp. Sveiris, Phld.Po.2.18, P0.IVa.4(p.274H.), 5. vehemence, asperity, opp. ήπιότης, Id.Pom.p.33 Ο.; διαβολής ld.fit.p.42 J. 6. = Επέκτασις (quod fort, leg.), Theol.Ar.55. επιτάσσω, Att. -ττω, put upon one as a duty, enjoin, τι Hdt.5.111, S.OC839, etc.; τί τινι, as Ε. άεθλόν τινι Hdt cf. I.Ig5; Επέταξε πόνους ίλλοισιν άλλους B.Fr.g ; Επιτάξαντος τα πόλει Γαλλίου σΐτον καϊ Άνχαρίου ιμάτια. SIGj (i Β. c.) : c. dat. pers. et inf., order one to do, Ε. τοΐσι μεν πεζόν στρατόν..παρέχειν Hdt.4.83, cf. 3 Γ59> Ar.P. 69, And.3.11, etc. : rarely c. acc. et inf., enjoin or order that.,.,x.lac. 5.8; with the case omitted, Ε. άποφορήν επιτελέειν Hdt.2.109, cf. 137: abs., impose commands, Th.1.140, al.; τινί on οηε, S.Ant.664 : Pass., accept orders, submit to commands, εί 'πιταξόμεσθα δή Ε.Supp. 521; Επιταττόμενος Ar. V.686 : c. inf., οί Επιταττόμενοι γαμεΐν PI.Lg. 925ε: c.acc. rei, άλλο τι Επιταχθή σεσθε Th.r.140; of things, to be ordered, δ στρατός δ -θεϊς έκάστοισι Hdt.6.95 > so Λακεδαιμονίοις..ναΰς επετάχθησαν ποιεΐσθαιτιι.2.j s, v.l.; τά Επιτασσόμενα Επετέλεον orders given, Hdt.I.I 15 ; τάπιταχθέντα Pl.Pi'.20b, al.; κατά νόμον τόν Επιταχθησόμενον Id.Z-g.740c; δικαίωσις τ01s πέλα5 -ομένη dictated, Th.i. 141 : Math., τό Επιταχθέν what was prescribed, Euc.4.1, al.; πλευράς έχον Sffas άν τις Επιτάξη with as many sides as you please, Papp use the imperative mood, εύχεσθαι οίόμενος Επιτάττει ειπών μηνiv άειδε θεά"..τό γάρ κελεΰσαι, φησί,.. 'י Arist.Po. Επίταξίς Εστίν 1456 b!6 ; opp. κελεύειν, IGl 2.j6.33 II. place next or beside, [2α7άρτ101] Επετετάχατο Ες τούς ΤΙέρσας Hdt.7.85 ; Επετέτακτο 'Aptστοκράτει ΤΙερικλής X.HG : Med., τους Ιππέας Επετάξαντο Επϊ τφ δεξιφ they had the cavalry placed next, Th place behind, όπισθεν τού πεζού τ ήν'ιππον Hdt.x.80, cf. Pl.P.471d (Pass.) : Med., Επιταξασθαι τή φάλαγγι λόχους X.An : Pass., τοΐσι μυρίοισι Επετετακτο ίππος Περσέων μυρίη Hdt.7.41j cf. Plu.X«c.3I, Ael. Tact. 29.8, Arr.Tact.25.Ιο; Άράβιοι ίσχατοι Επετετάχατο Hdt b. Gramm.j place after, in Pass., " airos " πάση αντωνυμία -τάσσεται A.D.Proit.34.10, cf. S3iMZ set in command over, τινί Arr.An.ι 24.1 : Pass., 01 επιτεταγμένοι set as guards over the wagons, Th.5.72 ; τ ah βασιλικαΐς ίπιστοκαΐς -ταχθείς Philostr. KS2. 24.I, cf. Jul.On2.63d. επιτάτικός,-ί), 0v,(^1Tciva)intensive. τό "δα-" έ. Sch.Theoc.2.14; of μάλλον, A.D.Conj Adv. -κώς SCI1.S.OC632: Comp. -curepov Vett.Val.Ii7.36. Ιπιταυρον* ίσχυρόν, Hsch. (Prob. Επίγαυρον, q. v.) έπιτάφ-έω, /0 be present at a funeral, SIG s, ov, (τάφος) over or at a tomb, ay ω ν E. funeral games, Arist.^/A.58,!, D.S ; Επιτάφιον (sc. αγώνα) άγωνίσασθαι IG5(1).660, Plu, Pyrrh.31, Luc.Pw«.4 ; esp. ε'. λο'-yos a funeral oration, such as was spoken at Athens over the citizens who had fallen in battle, PLMx. 236b, D (pi.) ; also δ ε. (sc. λόγοs) Arist.PA.1365 a 31; title of work by Gorgias ; applied to PI.Mx. by D.H.Comp.9; 4. έπαινος Plu a; Ε. σοφιστής, of one who makes such speeches, Ach.Tat II. επιτάφια, τά,= Επιτάφιος άγών, /G ,Ι2(5).94'6. 16 (Tenos). επιτάχ-ννω, hasten on, urge forward, τινά τής όδοΰ Th.4.47; τον πόλεμοι/, τήν όδόν, Ρlu.Per.29, Hdn ; τήν φράσιν making it rapid, Plu.a.ioue; τήν σύνθεσιν D.H.Comp.20; τ-ρ Ελλάδι τψ πβπρωμένην Paus : Pass., ύπό μαστιγών -όμενος Plu.Ant ΰσιβ, εως, ή, hurrying on, Diotog.ap.Stob επιτε'γγω, pour liquid upon, moisten, τί τινι Hp.Fract.29, cf. Gal. UP14.il, al.; τούς οφθαλμούς δακρύοις Philostr.VS2.5.3 ; έ. και μαλάττει Gal.6.I22 ; = Επιστάζω, νέκταρ Anacreont.53.4l. έπιτε'γειος, ov, on the roof, Eust , Ζ<?1 name, Hpc1>s Έ., τέ-yios. 1 ov, as pr. Ιπίτεγκτο«, ov, of applications, capable of being kept moist, Hp. Art.6j, Gal.18(1).712. επίτεγξιϊ, εως, ή, fomentation, embrocation, Hp.Fract.29. II, moistening, ld.l0c.h0m. 17, Gal ; moisture, humidity, interpol. in Sor.2.84 ( = Aet.16.71). έπιτεθειασμε'νω?, Adv. pf. Pass., enthusiastically, Poll επιτείνω, Ion. iterat. Επιτείνεσκον Hdt.1.186: pf. -τέτακα PTeb (ii b. c.) : stretch upon or over, ξύλα Επϊ τήν γέφυραν Hdt. 1. c.; ύπέρ [τάφρης] Id : Horn, only in Pass., επϊ νύξ όλοή τέταται δειλοΐσι βροτοΐσι Od.ll.19; έπϊ πτόλεμος τέτατό σφ1νι stretch as on a frame, tighten, screw up, esp. of musical strings, E. τάς χορδάς Pl.Py.209b ; ώσπερ λύραν έ. έως άν άρμόση Macho 2.9 Pass., χορδαΐ -όμεναι Arist.Pr.g20 h 3, cf. GAj8j y '13,P'i.Phd.98c. b. of sounds, raise them to a higher pitch, ε. τόν φθόγγον καϊ οξύ φθέγγεσθαι Arist.Phgn.So^i 5, cf. 806 b 27 (Pass.); of pitch accent, Phld.P (Pass.). c. metaph., increase in intensity, augment, heighten, ήδονάς Pi.Zg.645d ; τά τιμήματα ε. ή άνιέναι Arist.Pol.1308 b 4; τα [τής ψι/χί}*] γυμνάσια Pl.P.498b ; ε. [τήν πολιτείαν] Arist.Po/.I309 b 33, cf b!7 (Pass.), Λλ, 1360*25 (Pass.) ; ε. τήν κράσιν make it stronger, Plu.2.677f; heighten by contrast, τά φωτεινά καϊ λαμπρα τοις σκιερόΐς καϊ σκοτεινούς ε., of painters, ib.57 c > τή γλυκύτητι τοΰ νουθετούντος ε. τό πικρόν..τής νουθεσίας ib.67b : abs., exert oneself greatly, D , Arist E7Vl 13S b 23 ; strain matters to an extreme, Id. Pol Pass., εί έπιτείνοιντο δυσκατάποτοι if their difficulty in swallowing increases, Archig.ap.Gal ; so in pf. part. Pass., intensified, ταραχή Epicur.P/. I p.30 U.; επιτίμησις Phld.Zr.p.72 W.: impers., Επιτείνεται increase arises, Arist.Cael.289*3. d. intr., increase, of fevers, Hp.C0ac.H4 ; επέτεινε ό λιμός Plu.Cawi.28; of motion, Arist.PA.238% e. intr., rise, of price, PTeb.8,\J (iii B.C.). 3. urge on, incite, τινά ποιεΐν τι X.Eq.Mag.1.13; τινά Ίνα.. PFay (I A.D.) ; Ε. εαυτόν exert himself, Plu.^fet expedite, τά πράγματα PTeb (ii B.C.). II. Pass., suffer more intensely, τφ πυρετφ Hp.Epid.5.50 ; simply, to be tormented, racked, ύπό νόσων Pl.PArf.86c: then generally, to be tortured, ζηλότυπων Luc. DMeretr to be on the stretch, screwed up to the uttermost, at τίμα) Επετέταντο prices were ' screwed upd.56.24, cf. Men.Eph, ap.j.^i/ ; πολλαπλασίως ταis εύνοίαις Επιταθεντες Plb Ε. τινί to be passionately devoted to, Parth.23.1 ; also of things, ε. [βιβλίοις] Luc.Ind.2j ; εϊς τι D.S > oul h01<i 4 last, endure, Επιταθήναι πλείω χρόνον, of men, X.Lac.2.5, cf. Thphr. HPj f έπιτειχ-ίζω, build a fort or stronghold on the frontier of the enemy s country to serve as the basis of operations against him, abs., Th.i. 142, 7.47 ; Ε. [Δεκέλειαν] τί) νατρίδι And. ι. lot, cf. Lys , Plu.Ale. 2 3 > ί &] add. codd.] τφ Φλιοΰντι τό.. Τρικάρανον X.HGj. 2.1, cf. 5. ι. 2; and in Pass., Δεκελείας Επιτετειχισμένης Aeschin.2.76 : metaph., έ. τυράννους Εν χώρα plant them like such forts in a country, D.10.8, cf ; so τφπλουτφ τήν ύπεροψίαν ε. Luc.Nigr.23 ; Ε. [τινά] if συ'/ω μοσί<{.. πολέμων Plu.Brut tens, εως, ή, building afort on the enemy's frontier, Th ; Ε. Δεκελείας Id ισμα, aros, τό, fort or stronghold placed on the enemy's frontier, v.l. in Id.8.95, cf. X.HG ; τινί or Επί τινα against one, κατασκευάζει ν ύμΐν Ε. τψ Εϋβοιαν D.8.66 ; Επι τήν 'Αττική ν Id.18.7i ; κατά τής πόλεως D.H.3 43 ' c. gen., εχουσι τοσαντ' Ε. τής αύτοΰ χώρας holding so many fortresses which command his country, D.4,5. 2. metaph., τψ αύτής αρχής Ε. πρό5 τό μηδ' δτιονν παρακινεΐν a barrier or obstacle to.., Id ; ίίσπερ Ε. τοΐς υίοΐς κατάγει τόν 'Αντίπατρον,] יי.^ י ι τήν φιλοσοφίαν Ε. τών νόμων a barrier against, or a bulwark in defence of, the laws, Alcid.ap.Arist.PA. I406 b 11 ; Ε. τών ανθρωπίνων παθών

15 Ι-ΐΓίτζκμαίρομαι 665 έπιτηδΐί οομ,αχ ή ποιητική καθέστηκεν S.E.il/.1.2g8. -ισμάς, 6, = -ισις, Th.7-18, X.HG 5.1-2; τή χώρα against it, Th.i.122: metaph., 'έτερον κατά τής πόλεως Ε. Εζήτει D ο<5, εος, τό, wall upon a wall, Eust Ιτητεκμαίρομαί, detect a star by means of, ζώνγ! Arat.229 ; so κειvajv (v.l. κείνους) ήχι κέονται Id.457 ; predict, c. gen., νιφετού Id. 1038, cf. 1129(tm.); infer, conjecture, Ε.οΐος.. Id.142.!*LTeKv-os, ov, capable of bearing children, fruitful, Hp. Aph. 5. / ].A beget afterwards,,< >$> 62. έιτιτεκτ-αίνομαι, devise against, δόλον Opp.C αντήρες οί παρασκευασταί, Hsch. έιτιτε'λ-εια, ή, oversight, command, prob. f. 1. for -μέλειa, Polyaen (pi ) II. fulfilment, Επιτέλειαν ό θεός ποιήσει τών άξιουμένων Aristeas 18 ; καλών έργων Id ει05, a, ov, bringing to fulfiltnent, epith. of Aphrodite, PCP/49.79 (Delph.) ; of Zeus, S/G961 note 2 (iv B.C.). -ειόω, complete, esp. a sacrifice, Lycurg.Fr.36 (-Afoovcodd.) ; τήν θυσίαν Plu.Mar.22 ; cf. Επιτελέωμα. -είωσ ις, εαις, ή, after-offering, esp. in thanksgiving for the birth of a child, PI. Lg. 784c). II. accomplishment, completion, τής εύχής Plu.Num. 14, cf c ; Ε. τής πολιτείας, of the Censorship at Rome, Id.Cat. Ma.16, Flam co-is, εως, ή, completion, τού σώματος Arist. Pr.894'35 ; θεωριών Μ.Ant εσμα, ατος, τό, that which is completed, P εστε'ον, one must accomplish, Isoc εστή?, 0S, i, accomplishes Sch.Lyc εστικόξ,ή, όν, capable of effecting one'spurpose, Ar\%t.Phgn.813f21, cf. Chrysipp. Stoic.3.123; for fulfilment, Ε. τών εύχών θυσία Hsch. s.v. τεληέσσας : Sup., Sch.Il II. capable of celebrating, μυστηρίων Ptol. Tetr.j2. -εντή,ή, death, PrincelonExp.Inscr.j8j 10. -ε'ω, fut. -rea«s/g229.17(erythrae,ivb.c.), Dor.3 pi. fut. -τελεσσεύντι Annuari04/$ (Rhodes, ii B.C.), 3 pi. pf. -τετελε'καντί5/ (Delph., iii b. C.) : complete, finish, accomplish, Ε. τά Επιτασσόμενα Hdt,1.115, cf. 51,90 ; Tas Εντολάς ib. 157 ; τδν προκείμενον άεθλον ib. 126 ; άποδείξιας Archyt-4 ; ε', έργψ & άν γνώσιν Th.1.70 ; ταύτα τοΐς εργοις Ε. Isoc.2.38; πόλεμον Plb ; esp. of the fulfilment of oracles, visions, etc., Hdt.1.13 (Pass.),al.; εύχήνά.86 ; & ύπέσχετο Th.i.138 : Med., τήν κρίσιν Επιτελέσασθαι get it completed, Pl.Phlb. 2/C; καλήν κάί σεμνών πράξιντετελεσ/.uvosplb ι: Pass., όπω5 %.νή ειρήνη Επιτελεσθή that it may be brought to pass, Decr.ap.D.iS. 29; of movements, Hero Aut.19.5 ; [παθήματα] τη άδελφότητι Ε. lep.pet.5-9 2, bring to perfection, τήν γένεσιν Ari&t.GA J4! h οΐ. HA$39*33 : Pass., Id.G^758 b Pass, in Logic, of a'syllogism, to be made perfect, by reduction to the first figure, Id.APr. 28 a 5,41 b 4- II. discharge a religious duty, Θυσία5 Hdt. 2.63, Thphr. np.porph.abst.2.16, Inscr.Prien.l08.2j (ii B.C.) ; τά νομιζόμενα τοΐς (leoispamh (11 B.C.); νηστείας καϊ δρτάς Hdt.4.186; λατρείας Ep.Hebr.9-6(SO in Med., εύωχίαν Επετελέσατο Inscr.Prien (i B.C.)): abs., sacrifice, τινί Ael. VH celebrate, τήν τού Kvvbs ε. επιτολήν Olymp.inMe/e III. pay in full, άποφορήν Hdt ϊ πεντακόσια τάλαντα βασιλέϊ τόν Επέτειον φόρον Id.5-49j cf- 82, 84; Επιμήνια Id.8.41 : metaph. in Med., Επιτελεΐσβαι τά τοΰ γήρως to have to pay, be subject to, the burdens of old age, X.Mem ; Ε. θάνατον have to pay the debt of death, ld.ap.33 ' Pass., ή δίκη.. τοΰ φόνου... Εκ Μαρδονίου Επετελέετο was paid in full by.., Hdt IV. impose upon, άσεβεία5 δίκην τινί Pl.Bg.glod. -έωμα, >. Lycurg.i ατός, τό, something offered besides the usual sacrifice, 36. -ή<5, ές, (τέλ05) brought to an end, completed, accomplished, ποιεΐν τ ι Επιτελέ5, = Επιτελεΐν, Hdt.I.II7, 3.141, Hp.Jusj., etc.; Επιτελή ποιήσαι Εντολάν τίνος Test.Epict.1.18 ; Ε. Εγινε τό τι Hdt.I.124, Th.i.141; εύχαϊ ε. γενόμεναι Pl./.g-93 Ie»cf.SIG581.5 (ii B.C.) ; κρίσιν λαμβάνει ό πόλεμος Επιτελή D.H ; of persons, adult, Hsch. Ion. Adv. -έως at last, Aret.SA2.8. II. Act., effective, Ant.Lib III. subject to taxation, ελαιον Ε. τελών Milet (ii Β, c.). -ίζω i = Επιτελέω, in Pass., -ισμένας έορτάς IGR0m.4.\2J2 (Thyatira). ί-π-ιτε'χλω (A), aor. Επέτειλα: Med., aor, Επετειλάμην A.R : Pass., 3sg. plpf. Επϊ.. Ετέταλτο II : enjoin, prescribe, command, Horn., etc. Constr.: c. dat. pers. et acc. rei, άλόχφ יδ Επϊ μΰθον ετελλεν spake a speech of command to her, Od : c. acc. rei only, κρατερόν δ' Επϊ μΰθον έτελλε II. 1.25, etc.; μΰθον..iv Νε'οτωρ εττετελλε ; Ελήθετο συνθεσιάων &s ^πε'τελλε..αιομήδης which he enjoined, prescribed, 5.320; Εφετμέων &ς Επέτειλας ib.818 ; [άε'βλου5] Hes ; so θάνατον Εππέλλειν Pi.iV μόχθων τέρματα fix them, A.Pr.ioo (where others take it intr. arise, appear) : c. dat. pers. only, give orders to, Επήν εί τοΐς Επιτείλω , ; etc -: and so abs., ό δέ σημαίνων Επέτελλεν : c - dat - P ers et inf ' order him to do, 12.84,21.230; so πέμπων μ' ώδ' Επέτελλε (sc. ποιεΐν) , cf , Od.17.9: Med., just like Act., άλλοισιν δή ταύτ' Επιτέλλεο ; [νάσ τον Αχαιών] Επετείλατο ΤΙαλλάς Od.l. ϊ ό δε' μοι χαλεπούς נ 37 Επετέλλετ' A.R. άέθλους ; κραδίγ άνίας נ 3.264: c. dat. pers. etinf., Od : abs., ; άγητήρ υίψ Επιτελλόμενος P'l.P.l.Jo: Pass., τφ δ' Επϊ πάντ' Ετέταλτο άνασσέμεν Μτωλοΐσι ; cf. Od.l Poet, and later Prose, BGU886.2 (Med., ii A. D.), PThead.18.4 (iii/iv A. D.). ειτιτέλλω (Β), Pass., rise, of stars, Πλειάδων.. Επιτελλομενάων Hes. 0 A383 ; Άρκτοΰρος.. Επιτέλλεται ib.567 ; ήελίοιο νέον -ομένοιο h.merc. 371: so intr. in Act., Hp.Int.39, Democr.14, Arist.il/i i, e.345 b 2_3, Plb , etc.: the aor. part. Επιπλόμενος belongs as much to this verb as to Επιπέλομαι (q. v.v 2. metaph. of love, aipaios καχέρως επιτέλλεται Thgn (Hence Επιπολή and (later) Επιτολή.) ίΐγίτελουμε'νω«, Adv. decisively, PMag.Par (s.v.l.). ε-π-ιτε'μνω, Ion. -τάμνω, fut. -τεμώ Antyll. (v. infr.): aor. Επέτάμον : cut upon the surface, make an incision into, gash, τό έσω τών χειρών Hdt.3.8, cf. 4.70; κατά μήκος τάς σάρκας Id.6.75! φλέβα Hp.Ae'r. 22 ; ε. τήν σαυτοϋ κεφαλήν Aeschin.2.93 : Med., Εττεάν Επιτάμωνται τους βραχίονας ες τήν όμοχροίην Hdt.1.74 j κατά τι in a place, Thphr. ΗΡι make a further incision, opp. τέμνειν, Antyll. ap. Orib IX. cut short, τά λοιπά τών Επιχειρημάτων Arist.SPi 74 b 29 ; λέγοντα έ. τινά PIb > τάς προφάσεις Id j cf > prune, Thphr.ΗΡ abridge, shorten, epitomize a book, Plu. Art. 11: Med., Luc.Pr./ni.16 : Pass., κεφαλαιωδε'στατα -τετμημένα Epicur.P/>. ι p-31 U., cf. Phld.P cutoff the view, Man : Pass., to be cut short, τά αύτοσχέδια E. Ph έττίτεξ, εκος, ή, (τεκεΐν) at the birth, about to bring forth, γυνή Ε. Εούσα Hdt.1.111, cf. Hp.M11/.l.34, Luc.Merc.Cond.34 ; οϊς GP/4963 (Gortyn) ; Επίτεξ, ουκ Επίτοκος Thom.Mag.p. 124R.; cf. Επίτοκος. ίττπέον, one must traverse, Str ( s - v - ' ) έ-π-ίτερα Εκπιάσματα Ελαιών, Hsch. έ-π-ιτερατεΰομαι., heighten a marvellous story, Paus r1Tep vo1. είδος άρτων, Hsch. έττιτερμάτίζω, in Pass., gloss on Επικραίνω, Sch.Pi.O έττι-τε'ρμιο?, ov, (τέρμα) at the limits, Hsch.; esp. as epith. of Hermes, Id. -τερμοξ, ov, adjacent, BGU4J3.10 (ii/iii A. D.). ΤΓ1τερ1Γ-ής, ές, pleasing, delightful, χώρος h.ap.\\3 ; & κα 1 λόγφ.. άκούειν ουκ Επιτερπές Pl.Phdr.240e ; ίδεΐν Plu.Rom. 16 ; τών πεπραγμένων Ε. α'ι μνήμαι Arist.PIV1166 a 25 : Sup., τά -έστατα Democr.233- Adv. -πώς, διατίθεσθαι Phld.iI/MS.p.84K., cf. Plu.Num.13 II, devoted to pleasure (unless = pleasant companion),ld.alc.23. -vos, ov, = foreg. i, in Comp., Thgn ομαι, Ep. Verb (also in later Prose, Agath.3.21), rejoice or delight in, άλλος άλλοισιν ονήρ Επιτέρπεται έργοις Od , cf. Hes. 77!. 158 ; Ίπποι ς Pi ; άγαθοΐς Thgn.1218 ; Επιτέρπεσθαι θυμύν h.ap.204 ; Αήλφ Ε. ήτορ ib. 146 : c. inf., APg.766 (Agath.). Γτο5 τητ σσαρακοστό π μ1 λόγος ratio of 46:45, Ptol.iI/iWWi.l.15. ε1γ1τεσ σ-αρεσ καιδέκατο5 λύγος ratio of 15 :14, Ptol.Harm έ-π-ιτεσ-σ-ερασκαιδεκάτουϊ τόκους (acc. pi.) interest at 7 γ %, SIG (Ephesus, iii B. C.). ετητετάμενως, Adv., (Επιτείνω) intensely, Ε. λευκός Dsc ; θερμαίνειν Id.ι.77; vehemently, λαλεΐν Phld.P.p.74 W. > προπίνειν Ath. 2. 4s d, etc, 7R1T T0tpTo5 λόγος ratio 0/4:3, The0Sm.p.109H., Ptol.Harm.1. 13, Nicom4> r εττιτετευγμένωϊ, Adv., (Επιτυγχάνω) successfully, D.L.2.42, Ach. Tat.lntr.Arat.p.jgM. έ7πτετηδευμε'νω5, Adv., (Επιτηδεύω) deliberately, D.H.Comp.25 ; κινεΐσθαι Adam έττιτετμημε'νωϊ, Adv., (Επιτέμνω) briefly, 'for short', ονομάζεσθαι Str.4,6.2 ; succinctly,corn. ND35, Pt01.7>/r.1o7, Hld έτγίτετρα-ε'βδομος, ov, containing one plus four-sevenths, v. 1. for τετρακισεφέβδομος, Nicom.^ir μερή<3, ές, containing one plus four-fifths, ib.20, al. -π-εμ-π-τοξ, ov, =foreg., ib.21. 7TLT Tpάφαταl, v. Επιτρέπω I. 6. έ-π-ιτετΰχημε'νω«, = ευτυχώς, Sch.rec.S.P/.944. έιτί-τε-υγμα, ατος, τό, (Επιτυγχάνω) a hit, ορρ. άπότευγμα, Phld. Rh. 1.67S.,al.; success, D.S.1.27; 'coup 7, Cic.Att.13.2 J.1 : pi., ποιητών αγαθών Ε. D.S.15.6 ; τά περί ποιητικήν Ε. D.L.8.57 j τά άπό τύχης Ε. J.P/3-5-6 ; of successful medical diagnoses, Harp.Astr. in Cat.Cod. Astr.8(3) natural advantage, τό τής χώρας Ε. Agatharch. 89; τάτώντόπ ων e. D.S d -3 -τενκτικός, ή, όν, able to attain or achieve, έξις Ε. τών βέλτιστων Arist.ΛΟ/1199*8, cf. Phld.Vit.p.24J.; σύνεσις Ε. τού μετρίου D.H.Pomp.$, cf. Arr.Epict Adv. -κώς Phld./?A.1.74S. 2. abs., successful, effective, φάρμακον Paul.Aeg. 3.78; ζήλος Plb b. Subst.-κόν,τό, spell, charm for securing success, PMag.Leid.W.8.28 (pi.). II. advantageous, favourable, χώρα Plb (Sup.). -τευξι5, εως, ή, hitting the mark, attainment, εύκαιρία χρόνου Ε. Pl.P1/413c, cf. Arist.MM120J b 16, Phld./?/i.1.204S. (pi.). 2. success, App.Pun II. conversalion, f. 1. for έντευξιςίη Thphr. Char εττιτεύχω, make or build for, Τλίω μέλλοντες Επϊ στ έφανον τεύξαι Pi.O επιτεχν-άζω, scheme against, τή βουλή App.BC3-39 II. Med., = sq., Opp. // άομαι, contrive for a purpose or to meet an emergency, invent, βουλήν Hdt.1.63 ϊ τοιόνδε ib.123, 2.2, cf. 119, Ι21.δ'; πάσας πείρας D.H contrive against, άλλους Επ' άλλοις πολέμους Id.6.20, cf. Luc.Bis Acc. J. If 101» 1 τος, 1 τό, contrivance, Ael.NA12.16 : pi., devices, Ptol.Aim.13.2, Jul.Or c. -ησι?, εως, ή, contrivancefor a purpose, invention, Th.i. 71, Arist.Mu.398^10, Ph ; τολμήματα καl -ήσεις παρασχέσθαι είς τινα Paus. ι.6.6 ; artifice, in speaking, D. H./s. 3 ; artificial preparation, ψυχρών υδάτων Ath.3.124ε, cf. Antyll.ap.Orib ; 01 δι' -ήσεως κομμώσεις Ath a. -ητό5, όν (ή, όν Philum. (v. infr.)), art ι- ficially made, Luc.Prom.18,Salt.2j, πυρίαι Philum.ap.Orib έτητεχνολογέω, add to therulesof an art, Alex. Aphr. intop'.[518.4]., έ 7Γ1τηγάνίί ω,/0 μέλιτι Dsc.Eup.2.$1. έ-π-ιτηδ-ειόομαι, tobe made fit or capable, Iamb. VP eios, a, ov : Ion. -eos, έη, εον Hdt.4.158, al. (cf. Επιταδεοτρώκτας) : Dor. -τάδίίος [a] 5/G (Praesus, iii B.C.) : regul. Comp. and Sup. -ειότερος, -ειότατος, Th.4.54, 7.86, etc.; -έστερος, -έστατος, Anon. ap.suid. s.v., Democr.121 : Ion. -εότερος, -εότατος, Hdt.9.2,1.110, al.: (Επίτηδες) : made for an end or purpose, fit or adapted for

16 Ιπιτήθη 666 έππίμαι,ος it, suitable, convenient, νομαί ibid., etc.: Constr.: ε. ες τι ib. 115 (Sup.), etc.; πρός τι Pl.ii.390b : c. inf., χωρίον -ότατον Ενιππενσαι most fit to ride in, Hdt.6.102, cf. 9.2 (Comp.), Th.2.20, Ar. Ρ«λ;Ι228, E.Sa.508; άνδρα -ότατον..δέξαι Hdt.3.134, cf. Ar.Ec. 79; so ε. τφ σώματι κινδυνεύειν Antipho5.63," ε. ύπεξαιρεθήναι convenient to be put out of the way, Th.8.70 ; τεθνάναι μάλλον 1) σψζεσθαι And.4.25, cf. Lys ; ε', ξυνεΐναι a fit person to live with, App.jBC4.39 : Pass., to be kept under surveillance, POxy (in A.D.). 2. supervise, PAmh (ii A. D.) : Pass., PFlor.1.16 (ii A. D.), etc. -ησις, εως, ή, observation, ούρανίων Porph.Abst guardianship, ז 135. Sch.rec.S.v4«Z.3. office of ετ τής 2, BGUtf8.g (ii A. D.). -ητε'ον, one must watch for, τόν καιρόν TIVOS Ph.2.305, cf. Heph.Astr ητής,οΰ, ό, watcher, scout, Sch. rec.a. Th superintendent of taxes, E. Upas πύλης (at Ele- ~E.Andr.206 ; also Ε. οστρακισθήναι deserving to be ostracized, phantine And. in Egypt). Os!>11)144 A.D.), cf. 1020, al.; νομών i?g / 478.4(11 A.,(.פ Arch.Pap (11 A.D.); πλοίων POxy (iii A. D.). -ητιχός, ή, όν, watching for an opportunity, esp. to do ill, Andromc.Rhod.p.572M., D.L.7.114: c.gen., Plu.2.538d. -i a, ή, care, Schwyzer686.4 (Pamphylia) ; Ε. πάσχειν D ; Εκλεγόμενος τόν Ε. επαισεν άν struck him who deservedit, X.An ; but Ε. Ες όλιγαρχίαν Ελθεΐν likely or inclined to come, Th.8.63 ; also ύμΐν Επιτήδεόν [εσ-τι] ο'ικέειν Hdt.4.158, etc. II. useful, serviceable, necessary, 1. of things, ολιγαρχία ε. τοΐς Αακεδαιμονίοις fit or serviceable for..., Th.5.81; ε. τφ δήμφ πράττειν Lys ; καταστήσειν Es τό Ε. to their advantage, Th.4.76 ; ούδέν ηύροντο ε. no advantage, Id ; ούκ I. καταγνώναί τίνος Hdt ; ιερά ούκ Ε., opp. καλά, Id.9.37 : es P as Subst., τά Ε. things requisite, necessaries, esp. of provisions, Id.2.174, Th.2.23, X.HG 2.2.2, etc.: also in sg., what is requisite, needful, Id.Vect of persons, serviceable, friendly, Hdt.4.72 (Sup.), Th.3.40 ; τινί to one, Id.4.78, Lys.12.14; Ε. ποιεΐν τινα And.4.41 ; ε. τφ πατρί conformable to his will, Hdt.3.52 ; Ε. τοΐς πρασσομένοις favourable to,.., Th. 8.54: also as Subst., a close friend, οί E. one's friends, Id.5.64; 'Αθηναίων Ε. Id.7.73 ; μοι ε', καϊ φίλ05 Lys c. gen., =St 10s, S/G (Olympia, ii A. D.). III. Adv. -elws, Ion. -έως, studiously, carefully, ύπηρετέεσθαι Hdt.1.108, suitably, conveniently, fitly, ποιέειν Ε. Id.g.J.fi'; ε. σφίσιν αύτοΐς πολιτεύειν Th.i. 19; ε. έχειν Id.5.82 : Comp. -ότερον Id.4-54! -οτέρως, διαιτάσθαι Hp.Mul ε. έχειν τινί to be on friendly terms with.., Paus ειότη?, ητος, ή, fitness, suitableness, convenience for a purpose, Hp. Varf.27 / ; πρός T1Pl.Lgfj8a, cf. Epicur. /.1p.9U.(pl.) : tendency, liability, TheonGymn.ap.Gal.6.ao8. 2. ε. πρός πόλεμον all material, etc., for carrying on war, Plb requirement, Ίνα πρός έκάστην Ε. τό προσήκον γένηται Ael. Tact.35 1 II. friendliness, kindness, πρός άπαντα5 Aristid J. -ες, Adv. of set purpose, advisedly, twice in Horn., EpiWas Ε. άγείρομεν II ; μνηστήρων σ' Ε. ap10t7jes λοχόωσιν Od : later proparox., επίτηδες, Hdt.3.130, al., Hp.KCu, Ar.Eq.893, al., Th.3.112, PI.Cn. 43b, etc.: Dor. έπίταδες Theoc.7.42 : hence, cunningly, deceitfully, E.IA4J6 ; ε/5 καιρόν καϊ ίίσπερ Ε. fittingly, as best may be, Plu.2.577ε ; cf. εξεπίτηδες. -ευμα, Cret. έπιτάδουμα (S/G (Delos (decree of Cnossus), ii B.C.)), ατος, τό, pursuit, business, custom, τά ε. τής χώρας Th.i.138, cf ; μάθημα ή Ε. Pl.La.180a ; πρός τίνα τέχνην ή τί Ε.; Id./?.455a, cf. Euthd.375b ; αρετή κάλλιστον τών Ε. Isoc.io.54 ; τά καθ' ήμέραν Ε. everyday habits, Th.2.37, cf. Antipho 3.2. ΙΟ, etc.; Ε. πρός ύμάς άλογον καϊ ες τά ημέτερα άξύμφορον Th.i.32 ; επιτηδεύματα αρετής, καπηλείας,practice of.., Pl.Zg.711b,918a. 2. habit of life, Hp.Epid pi., ways of living, Pl.Phdr.233d, Lg. 793d. -ευμάτικώς, Adv. studiedly, opp. άνεπιτηδεύτως, Phld. έπιτίθημι, Pass, mostly furnished by επίκειται: A. Act., lay, put or place upon, of offerings laid on the altar, ε'πΐ μηρία θέντες Άπόλλωνι Od , An- λιβανωτόν Ar.IVu.426, F.g6, י; tiphoi.18 ; set meats on the table, εϊδατα πόλλ' επιθεΐσα Od.l.140, cf ; πάντ' Επιθεΐτε on the car, II ; [νε'κυαί] Επϊ νηνα\ τιθέντες Od ; τινί κύρτον καϊ κώ παν, as a grave-monument, ΑΡγ. 505 ( = Sapph. 120): Constr. mostly e. τινί τι, τφ ΐσχυροτέρψ πλέον βάρος Χ.,().ךOec.1 etc.: but also c. gen., ε. λεχέων τινά II.24, 589 ; ε. τι Επί TIVOS Hdt δ'; κεφαλήν επϊ στέρνα τινός X.Cyr."], 3.14 ' c. acc. only, put upon, setup, Ε. φάρμακα apply salves, H.4.190; δέελον δ' Επϊ σήμα τ 3 έθηκε ; στήλην λίθου Hdt ; φάκελον ξύλων E.Cyc.243; ε. μνημεία τινι to him, Id./7702, cf. /614,446 (Tauromenium),! set upon, turn towards, Έκτορέοις επϊ φρένα θήχ ίεροίσιν II ; but τή δ' άρ' επί φρεσϊ θήκε c. inf., put it into her mind to.., Od.ai.i. II. put on a covering or lid, ως εϊ τε φαρέτρη πωμ έπιθείη 9 3 Ι 4 κεφαλή έπέθηκε (as ν. 1. for εφύπερθε) καλύπτρην ; λίθον δ' Επέθηκε θύρρσι, i. e. put a stone as a door to the cave, put it before the door, ; also,puta door to, κολλητάς έπέθηκα θύρας ; θύρας Επέθηκε φαεινάς ; θυρεόν μέγαν (v. infr. Β. 11). 2. set a seal on, BGU361 i\i22 (ii A.D.); apply a pessary, Hp.Steril.214(Pass.); a cupping instrument, Sor.2.11 (Pass.), III. put to, add, grant ox give besides, 'όσσα τε νυν ΰμμ' εστί καϊ εϊ πόθεν &λλ' Επιθεΐτε Od.22.62, cf. II.7.364! etc.; κράτος, κύδός τινι, (tm.), 23.4 (tm.), 406 (tm.); ήμιτάλαντον χρυσού ib of Time, add, bring on, έβδομον 9!μαρ επϊ Ζευς θήκε Od.I2.399 > μήλα πολλά [ εα &] Hes.O^ put on as a finish, χρυσέην επέθηκε κορώνην II.4. HI; περόνψ Od : metaph., ούδέ τέλος μύθφ Επιθήσεις add fulfilment, Il.19.I07, cf ; so later i. κεφάλαι' εφ' άπασι D ; Κολοφώνα έ. ττι σοφία. Pl.Euthd.301e ; τέλος Επιτεθήκατον \b.2j2a ; πέρας ε. τή γενεσει Arist.G^776!l 4; πίστιν ί. D.12.22,49>4 2 > ό δε μισθωσάμενος πίστιν επιθήσει πρός TOUJ vea>7roias S/G963.34(Arcesine, iv B.C.); πέρας Ε. τφ πράγματι ךיPGiss.25 (ii Α.D.), etc.; 'άρον Ε. τφ πράγματι MitteisCAr.87.2 (ii A.D.). V. impose, inflict a penalty, σοϊ δέ, γέρον, θωήν Επιθήσομεν Od ; δίκην, ζημίην, άποινα ε. τινί, Hdt.l. πρέ- e ' c > θάνατον δίκην ε. τινί Pl.Lg.838c ; δίκην τήν ז ,144, πουσαν Id.Cnft.106b ; έργων άντ' αδίκων χαλεπήν ε. άμοιβήν Hes.O/. 334! τιμαρίαν ύπέρ TIVOS D (cf. infr. Β. IV) : so of burdens, grievances, etc., θήσειν.. Επ' άλγεα Τρωσί ! οΐσιν επί Ζevs θήκε Rh S. -ευσις, εωϊ, ή, devotion or attention to a pursuit or business, Th. 2.36, Ρ1.^4χ369ί>, etc.; cultivation יof a habit or character, Ες άρετήν Th.7.86; αρετής Pl.Lg.853b ; βιότου άτρεκεΐς Ε. scrupulous refinements, E.Hipp.261 (anap.); τό Εξ-εύσεως, ofa studied style, D.H. κακόν μόρον '1 [6 την~] οί επϊ φρεσϊ θήκε..έρινύς Od, ; ίνάγκηνε. C.inf., X.Lac. 10.7; Ε...μή τυγχάνειν imposing as a penalty not Z.jys.8; of baths, opp. αύτοφυή, Antyll. ap.orib.i 0.2.1; κατ' Επιτήδευσιν asaspecialstudy, opp. κατά περίπτωσιν, Gal ; χωρίς τίνος Ε. to.., ib.3.3 (v. infr. B. iv). "VI. dispatch a letter, ε. τι ες Αίγυπτον, Sor.1.59; opp. κρίσις, D.C ευτέον, one must pursue, PL Lg. is Μυτιλήνην, Hdt.3.42,5.95 ; Ε. [ε'π;<ττολάί] D VII. give 858d. Adj. -τέος, a, ov, to be pursued, Plu. 2.10b. -ευτής, <5, οΰ, one a name, Hdt.5.68, Pl.Smp.205b, etc. VIII. contribute (capital) who practises, άπράγμονος βίου J.AJig. 1.5, cf. Ptol. Tetr ευ- τικάς, ή, όν, apt to practise, έργων Andronic.Rhod.p.575 Μ. -εντός, B. Med., with pf. Pass, Επιτέθειμαι Plu.2.975d, also aor. Pass., to a venture, is πεϊραν Leg.Gort ή, όν, artificial, counterfeit, Sch.Il εύω, impf. Επετήδευον Inscr.Prien. (v. infr.), etc.: put on oneself or for oneself, επϊ στ εφίνην ~Pl.Phd.643.: aor. έπετ ί)δευσ ατ : pf. επιτετήδευκα, Pass. -ευμαι, κεφαλήφιν..θήκατο placed a helmet on his head, Il.10.30; κρατι δ' Pl.Hp.Μα. 304b, Lys : (as if a eompd. of Επί, *τηδεύω, but it is Επϊ,.κυνέην βέτο ז cf. E.Zfa.702 (tm.), etc.; χείρας 4π' άνδροφόνους θέμενος στήθεσσι laying one's hands upon.., II ; κτύπημα formed directly from Επίτηδες) : pursue or practise a thing, make it one's business, c. acc., εύπαθείας Hdt , etc.; Ev TOIS κακοΐς.. ανάγκη χειρός κάρα on one's head, E.Andr (lyr.). II. put on or to, κάπιτηδεύειν κακά S. /.309 ; λαλιάν Ar.Ra.1069 ; εύσέβειαν Antipho as a door, πύλας τοΐς ώσϊν Επίθεσθε Pl.Smp.218b ; θύρας Orph./V. 2,3.11; τό δ'επϊ κακουργίακαϊ ούκ αρετή Επετήδευσαν Th.i.37; τέχνην, 245, al., etc, (V. supr. A. II). III. apply oneself to, employ oneself μουσικήν, Pl.Tht.14ga, X.Ath. 1.13, etc.; ε. τι πρός τι invent with a on or in, c. dat., ναυτιλίησι μακρήσι Hdt.1.1; τή πείρα, τοΐς έργοιs, view to.., Hdt : Pass., to be practised, όσα κακά καϊ αίσχράτινι Th.7.42, X.Mem.2.8.3,' etc.; τοΐς πολιτικοΐς Pl.Grg.527d : c.inf., Επιτετήδευται Lys ; also, to be made so and so by art, opp. to attempt to.., φιλοσοφείν Επέθετο Alex.36.3 ; γράφειν Isoc.5.1, cf. PL being so by nature, Hdt ; of dogs, to be carefully trained, πρός τι Sph.242b: Pass., Επετέθη πρός τόν πόλεμον Inscr.Prien.17-j8 (iii X.Cyr c. inf.. take care to do, use to do, Hdt. 3.18, 4.170, B.C.). 2. make an attempt upon, attack, rfj EUJSOIP Hdt.5.31; Έφεσίοισι Id.1.26, cf. 102,8.27 ; τφ δήμφ Th.6.61; τή δημοκρατ'κιχάιιι. Pl.Grg.524c, Jul.O/1.3. d, etc.; also Ε. όπως.. Hdt abs. in part., ούδέν αύτοϊ Επιτηδεύοντες without any deliberate purpose on 3-12 ; Ε. τή τοΰ δήμου καταλύσει attempt it, Aeschin τνραννίΐι our part, Sp8us.ap. Theol.Ar.61 ; Επιτηδεύσας on purpose, Hld.5. Lycurg.12'5 ', άρχή Plu.2>77 2 d; ε. το is άμαρτίαις or τοΐς άτ υχήμααί 31. -ε'ως, Adv. of Επιτήδεος, Ion. for Επιτήδειος (q. v.). TIVOS take advantage of them, Isoc.2.3, D : abs., make anattack, Ιπιτηθη or-τηθιή,great-grandmother, Theopomp.Com κατ' αμφότεραth.7,42, cf. Arist.P0/.13o2 b abs., δικαιοσυνών great-great-grandmother, Poll επιθέμενος ήσκεε he practised justice with assiduity, Hdt.1.96, cf IV. bring on oneself, επέθου θύος δημοθρόους τ' αράς A.Ag. επί-τηκτος, ov, overlaid with gold, στέφανον χρυσοΰν, ού γάρ Επίτη cause a penalty to be imposed, θάνατον ζημίαν ΕπιθεσΟ"' KT0vT1vaAlex.g6. 2. with gold or gilded ornaments laid on, κρατήρ Th.2.24 ; φόβον τινί X.Cyr ^ commands on, τί τινι ύπάργυρος Ε. ZG ; στλεγγίδιον ε. ib H metaph., counterfeit, Επίτηκτα φιλεΐν AP5.186 (Mel.) ; 'veneer', Cic.Att.J.1. Hdt.i.in, cf. OG/ (Egypt, i A.D.): alsoc. inf., Hdt.3.63, v.l 5. -τήκω, melt upon, pour when melted over a thing, κηρόν Επϊ in Ath d. VI. give a name, τινί Od.S.554(tm.), cf. Arist. γράμματα Hdt ; κηρόν τφ νεκρω Plu.^^es^o. P0.145! b 10. VII. contribute, πολλοί επέθεντο τάς Επιδόσεις εις την επιτηλΐς, ίδος, ή, horned poppy, Glauciumflavum, Nic. Th.852. παρασκευήν τοΰ πολέμου prob. in SIG (iv B. c.). έπιτηρ-ε'ω, look out or watch for, νύκτα h.cer. 244 ; σιτία Ar.Ach. επιτίκτω,bringforth after, Hp.Superf.i; τω πρώτφ 'έτερον i. Sor.(.) 197 ; Bopeav ib.922 ; καιρόν Phl.Publ.lJ ; επετήρουν άπιόντας αυτούς ap.orib , cf. Pl\1.Phil,1. Th.5-37 ; τήν θεράπαιναν Lys.1.8 ; Ε. τό βλάβος watch to detect it, Ar. έπιτίμ-aios [τί], &, (Επιτιμάω π. 2) fault-finder, nickname of the Ra.1151, Ε. 'όταν.., οπόταν.., ld.ec.633, Eq.1031; όποτε.. X.HG historian Timaeus, Isterap.Ath.6.272b, D.S άω, Ion. and ; τί παρ' ύμΐν Εφήφισται, τοΰτ' Επετήρουν D.I9.288 : c. inf., Delph. τίμε'ω, Hdt,6.39, Schwyzer346.J1 (ii B.C.): lay a value ίδεΐν τι Gal : Med., Hld II. keep an eye on, τινά upon : hence. 1. show honour to, τινά Hdt. 1. c. 2. raise 1»

17 έτητίνω 667 ζπιτρίτττέον price, ohov ε. πολύ Diph : abs., Ae\.NAlO.$o ; τήν αίτησιν έ. ίπιτολμ-άω, submit or endure to do, σο\ Επιτολμάτω κραδίη καϊ θυμός raise the demand, Anon.ap.Suid. : Pass., rise in price, of corn, άκούειν Od. I 353! cf. Thgn.445 abs., Επετόλμησε he stoodfirm, Od. D-34-39» ;4 י ("' a. D.). II. of judges, lay 2. a dare, penalty venture, abs., Ph. r.594 : c. inf., ib.671, al., Gal. on a person, TOIS εξάρνοις ε. ταλάντου έκάστφ v.l. in Aeschin ; : c. dat., venture upon, ττ! διαβάσει, έργω, Plu.Phil.io, Ant.fig ; ε. άργύριον Hermes 17.4 (Delos) ; but 4. τήν άρχαίην δίκην make τψ δίφρψ mount it, Philostr./w.'i. 11; Ε. τινί Ruf.Pen.Ves.2.36, Ael. the original trial the ground of punishment, Hdt object NAj.ig, Anon.ap.Suid. s.v. άστάθμητov. -ητέον, one must venture, to one as blameable, τινί τι, Pl.Phdr.23Jc Isoc.i.iJ, etc.: Pass., c.inf., Ph. 1.2, v.l. in Max.Tyr : c. dat., Gal. //>14.6, Orib. Arist.P a 26. b. c. acc. rei only, censure, ού τούτ επι- Fr T)T0S, όν, to be ventured, Max.Tyr.24.4 (v. 1. -ητέον). Τιμώ D , cf. Anaxandr.49 : Pass., τό..ύπό τών πολλών επιτιμιίμενον Ι-π-ιτομ-ή, ή, (Επιτέμνω) cutting on the surface, incision, της κεφαλής X.Mem , cf. Arist.PTVii 14 a 29- e. c. dat. only, Aeschin.3.51, cf. Ph.Se/ epitome, abridgement, φυσι- rebuke, censure, of persons, Lys ; of things, τοΐς ψηφισθεΐσιν κών Arist.i V.S91 a 7 ; ε. καϊ στοιχείωσις Epicur.P/>.1 p.4 U.; title of Isoc.8.52; τοΐς πεπραγμένοις D.18.64; τοΐς άνέμοις Εν.Matt. 8.26; τινϊ works by Chrysippus, etc., Stoic.2.5, etc.; ε. κεφαλαιώδεις D.H.1.5, περί τι Plb.8.9! ; τινϊ ώς.. D.12.7 ; τφ λόγφ, 'ότι.. PI. Tht.\6gd : cf. Lxx2Ma.2.28 ; Εν επιτομή briefly, Cic.Att.20.1; c. τής οίκονμένης, Pass., έπιτετιμημένος επί τινι Plb d. abs., λόγφ καλώς έ. by of Rome, Ath. 1.20b. III. right of cutting, εί δέ κα άμπέ- word, Th.3.38! cf ; τό μέν έπιτιμάν..φήσαι τις άν βάδιον είναι λους, επίτομα έστω Supp.Epigr Ι I (Delph., iii/ii B.C.). -ικάς, D.1.16, cf. Arist.Po/.1284 a 27 -ή> Dor. -ά, ή, = επιτιμία 1, SIG ή, όν, compendious, πραγματεία Gal (-" τικ- codd.). Adv. -κώς 254 Α 11, (Delph., iv B.C.), (ibid., iii β. C.), etc. II. Phld.Z.!T>.p.470., TheoSm.p.L16H., Suid. s.v. Εύτρόπιος. -05, = Επιτιμία 11, PPei>3. pp.41,48 (pi., iii B.C.). -ημα, ατος, τό,legal ov, cut off, ε. ξύλα timber cut in short lengths for the joiner, Thphr.//P penalty, /GI 2-75, 11 (2) (Delos, iii b. C.), etc. 2. censure, , cf (of bark). 2. short, compendious, δδός D.H.i. criticism, Arist.P ll 22 (pi.), Plu.2.11 loe (pi.). -ησιβ, εως, 68, Ph ; τα έ. τής χώρας Paus.IO.31.7 ; επίτομον δείξας ή λεωφόpovd.chr.18.4l Ϊ),castigation, censure, criticism, Th.7.48, Antiph.258, Arist./?A.1355 a περαιώσεις Hid abridged, Max.Tyr ; Επιτίμησιν Επιτιμαν Id.Pol b 40 : pi., D.S.5.ι. II. enhancement 2, Suid. s. v. Λιογενειανός. Adv. -ais Phld.Sig«.28 : Comp. -ώτερον in price, σίτου App.SC Rhet., heightening, by A.D.Pron.3.8, Synt use ofa stronger term, Alex. Fig ητέον, one must censure, εττιτάν-αιον, τό, Archit., perh. tie-beam, /G (Eleusis, iii τινί Arist. Z0/>.118 a 24, Plb , Ph.2.437,al. II. Adj. -ητέος, B.C.). ιόν, τό, peg ox key by which the strings of an instrument a,ov, censurable, Ax\st.MM1202 h 22. -ητήρ, ήρος, δ, =sq. 11, Opp. are tuned, έ. ψαλτηρίου (-ήριον cod.) prob. in Ath d : metaph., Η ητης, ού, δ, estimator, valuer, Antipho 5.32, IGΙ 2 75, ή συντροφιά ώσπερ ε. έστι τής εύνοιας Plu.2.3d. 2. pitch-pipe for 2 2.II76, 11(2).287 A87 (iii B.C.), al.; έργων appraiser, overseer (i.e. giving the note to a choir, Et.Gud.d. s.v. άπότομον. II. any peg Zeus), A.Pr.77. II. punisher, chastiser, κολασταϊ κάπ. κακών S. shaped like ε. I, Orib ,al.; handle ofa tap, turn-cock, Hero /y.533; τούτων κολαστήν κάπιτιμητήνε.β^ρ.25$; διακωλυταϊ καϊ Ε. 11, XJlp.ap.Dig. 19.ι.17-8, handle τής... δμιλίας Pl.Phdr. 240a. -ητικός, ή, όν, censorious, critical, Luc. of a syringe, Hexo Spir valve ox stop in an organ-pipe, JTr.23; λόγος Ε. PI.Def.^16 Άη.; σχήμα D.H. 77!.44; Εμειδίασεν -ητι- Vitr pi., sockets in which a roller was set, Bito49 «όν Aristaenet. 1.4 ; προσβλέψας ήμΐν -κόν τι Gal ητόβ, S, ov, on the stretch, strained, intense, D.S ; of iv, liable to penalties, dub. in BGUJ\J ii 7 (ii A. D.). -ήτωρ, ορος, δ, sound, Philostr. VS II. επίτονος (sc. ίμάς), ό, a rope for avenger,ζεύς Ε. ίκετάωντε ξείνωντε, i.e. Zeus ξένιος, Od.g.2Jo. -ία, stretching or tightening, back-stay of a mast (opp. πρότονος), έπ' αύτώ ή, the condition of an Επίτιμος, enjoyment of all civil rights and privileges, \_ίστφ] επίτονος βέβλητο, βοός βινοΐο τετευχώς Od.l2.423 (a στίχος opp. ατιμία, Aeschin.2.88, D ; τό συνειλεγμένον ε'ις τήν Ε. ακέφαλος). 2. Επίτονοι, οί, the great sinews of the shoulder and arm, money collected for the recovery of the franchise, Id ; ή Ε. Pl.7y.84e, Arist.7P4515 b 9 (sg.) ; νεύρων επίτονοι Pl.Zg.945c. -άω, σου ούδέν βλαβήσεται POxy ι ο (iii Α. D.), cf. Schwyzer328.il brace, ' tune up ', Sor ; τας εξεις δ ψυχρός οίνος έ. Gal. 15. J 95 (Delph., iii B.C.). II. punishment, penalty, LxxWi.3.10, OGI Ιιτιτοξ-άεομαι, shoot at, τώ δ' Επετοξάζοντο i a ' so n ' a ' (Egypt, i A.D.). III. dignity, respect, αξιώματος Artem.l. e Prose, Luc.Ca/.12, D.C.74-6 : abs., Agath ύω, = foreg., 45 ; good name, πάντα ποιεΐν ύπέρ τής 'ιδίας Ε. Ph ιον, τό, mostly in pi., Επιτίμια, τά, value, price, or estimate of ζ. thing, i. e., 1. Tivi'D.C.68.31; ταΐς τών ομμάτων βολαΐς Aristaenet.l.l: abs., Agath. the honours paid to a person, έστ' Όρέστου ταύτα τάπ. S.P/.915 (nisi is, ibos, ή, dub. sens, in ZG (iv Β. c.). 2. = sq., leg. τάπιτύμβια). 2. assessment of damages, penalty ox penalties, Vitr codd. -ΐτιβ» ιδος, ή, groove or slot for the arrow in e. διδίναι τινί,. inflict Hdt.4.80, cf. E.Hec. 1086, etc.; τώνδε τάπ. for a catapult, Ph.2?«/ , 75.2, Hero Bel , cj. in Vitr these things, A.Pers.823 ; τοΐς Ε. ένοχοι τού φόνου Antipho4 1.4 > τά έπποττ-ίζω, κατοικίζω, Suid. -10s, ov, on the spot, Sch.Opp. εκτών νόμων Ε. Lycurg-4 ; Ε. δυσσεβείας the wages of ungodliness, S. H El. 1382, cf. X.Mem ; κρίσεις,.μεγάλ' έχουσαι ταπιτίμια D.18. eiritotrios, Adv. suitably, κείμενοι ε., χρηματίζοντες ε., of stars, 14: in sg., τούπιτίμιον λαβείν exact the penalty, A. Th ;. > έπεστί Vett.Val.5.3,7, al. τινι Is.3.47 ; θάνατον έταξε τό Ε. Arist. Oec b 30; 6. δρίζειν τινί /G2 2. e1rit0a crai.s, Aeol. part. 0(Επέτοσσε (q-v.). 1104; τριπλάσια τά Ε. άποτεισάτωρηαι (iii Β. c.), cf.foed.delph. ί-ιπτραγηματίξω, serve up as dessert, Arist.(P»105.</ ap.jul.p (. 180 Pell.2A21. 10s, a, ov, honourable, πόλις IG12(8).528(Thasos). (Pass.). Ιιτιτράγ-ία, ή, epith. of Aphrodite, from a she-goat, which was -os, ov, of a citizen, in possession of his rights and franchises changed into a he-goat (τράγος), Plu. Thes. 18, /G ias, ου, (τιμαί), opp. άτιμος (q. v.), Ar.Pa.702, And.1.73, Th.5.34, X.HG2.2. δ, a kind of fish, which is barren and so grows fat (cf. sq.), Arist.HA 11, etc.; χρήματα Ε. property not confiscated, though the owner was 538 a!4, -01, οί, (τραγάω) the over-luxuriant shoots of a vine, in exile, Lexap.D II. valuable, Agath subject D.H.19.I. Poll ; gloss on επιφυλλίδες, P/l/ ωδί'ω, to penalty : hence, contraband, Ελαϊκόν PTeb (ii B. c.). 3. make a tragic story of Ά. thing, exaggerate, Thphr.//P9.8.5, D. H. Th. Subst. Επίτιμον,τό, = Επιτίμιον 2, S/G685.81(pl., Crete, ii B.C.), PRev. 28, Plu.Art.18 (Pass.), Luc. Tox.12 ; ούδέν ε. πρός σεμνότερον όγκον Laws43.8 (iii B. c.), Test.Epict.6.31, PGen (ii B.C.), etc. Ph > descant solemnly upon, τινί Plu.Per.28, Demetr.P/oc.12 2 ; Ι-ιτιτίνω, punish, dub. in SIG (Thespiae, ii B. C.). lament tragically, Hld.1.3 ; add to a tragedy, καινόν Επεισόδιον Id. 7.6, ίπιτίτθιος, ov, at the breast, παις APr (Nicarch.): Subst., δ, cf asuckling, Theoc έττιτραΐγίξ-ίδιος δ παράσιτος, Hsch. -10s, ov, on or at table, ίίπτιτράω, aor. 1 inf. Επιτρήσαι, pierce, cut holes in stones, /GII(2). ύδωρ Luc.Herm.68 ; λ έξις Eust ; seated on a table, "Ηρακλής, 161^455(Delos,iiiB.c.); trepan, Heliod.ap.Orib of a statuette, Stat.S?7i/.4.6 tit. II. = foreg., Hsch. s.v. τραπεζήες. *ίΐτιτχάω, only aor. 2 Επέτλην, bear patiently, be patient, τώ τοι Επι- -OS, ov, = foreg. Ι, τά e. σκεύη Thphr.Z.a/ ωμα, ατος, τλήτωκραδίη ל Il τοί επιτλήτω κραδίη μύθοισιν Εμοΐσιν let it τό, adishseton table, Pl.C0m.74, f- Ath.4.170e. listenpatiently to them, ; μυρί' ίπιτλάς Nic. Al.241. eiritpairtowi, Ep. 3 pi. pres. for επιτρέπουσι, II ίΐτιτμήγω, Ep. for Επιτέμνω, A.R ειτιτραχήλιοβ, ov, (τράχηλος) on the neck, κόσμος Suid. Ιιτιτμητίον, one must summarise, Nicom.^r etritpcir-tcov, one must commit, permit, c. dat., X.Hier.8.g, PI. 1r1T0K-ta, ή, compound interest, Ph (pi.); dub. cj. in Thphr. Smp.213e; τινϊ περί τίνος Men. Epit. 2 ; Tivic.inf., Jul.On2.85d: also Char ίζω, make liable to a higher rate of interest, S/G pi., εκείνοισι.,. ούκ Επιτρεπτέα Εστί Hdt τικός, ή, όν, hortatory, (Ephesus, iii B. c.): Pass., ib.50. -ιον, τό, = Επιτόκια, PGZ/223.7 Aristid J.; encouraging,γυμνάσιον νεύρων καταλλάξεως επι- (ii A. D.), V. 1. in Aesop. 177b (p.257 Chambry) (pi.). -os, ov, (τόκος 1) τρεπτικόν Antyll.ap.Orib.6.35! -ω, Ion. -τράιτω [ά] Hdt.3.81 : near childbirth, Rp.Superf.1j, Antiph.306 (condemned by Phryn. fut.-τρέψω; Dor. 3 pi. -τρέψοντι Pi.O.6.21; Cret. inf.-τ ραψήν GDI 310), Arist./P4573 a 2, etc.: heterocl. acc. sg. ΕπίτοκαΡ?5(ι) , : aor. I -έτρεψα Il , etc.: aor. 2 -έτραπον ib. (Andania). 2. fruitful, having borne children, Hp.Epid II. 59: pf. -τέτράφα Plb : Med., fut. -τρέψομαι (v.l. -τράψ-) [τόκος 11) bearing interest upon interest, τόκοι Ε. compound interest, PI. Hdt : aor. 2 -ετράπόμην Od.9.12: Pass., fut. -τετράψομαι Zg.842d. Pisistr.ap.D.L.l.54: aor. 1 -ετρέφθην Antipho4.3.5; Ion.-ετράφβην, ίιτιτολή, ή, (Επιτέλλω (β)) the rising of a star, άστρων li.ph.1116 part, -τραφθείς Hdt.1.7: aor. 2 -ετράπην [a] Th.5.31: pf. (v. infr. (pi.), cf. Archyt.i, Ptol. Alm.8.4: hence, the season ofa star 3 s appearancein the heavens, Hp.Aer.2, Thphr.CP2.19.4, etc.; Άρκτούρου Th. θυμός Επετράπετο εΐρεσθαι thy mind inclined itself to ask, Od b Med., i. 6) : prop, to turn to or towards, used by Horn, in aor (pi.) ; Κυνός Arist./P4602 a 26 ; τής Πλειάδος Plb ; later to overturn upon, τινί τι Luc.Lex turn over to, transfer, bequealh, παισϊν έπιτρέψειεν έκαστος κτήματ' ένϊ μεγάροισι Od of the sun or moon, App.PC5.90, Philostr. VA6.4 (pi.), Artem.1.3 (pl.) : as explained by Gem.13.3, E. = rising (ανατολή) ofa star as commit, entrust to another as trustee, guardian, or vicegerent, oi.. the sun rises or sets (Ε. αληθινή, εφα ή εσπερία), οχ just before sunrise or Επέτρεπεν οίκον άπαντα 2.226; έπιτρέψειας έκαστα δμφάων[εκείνη] ή τις...αρίστη Ι5 241 cf Π ί θεοΐσι μΰθον έπηρέψαι leave it to them, after sunset (Ε. φαινομένη). 2. rising ofthe wind, Palaeph.17(pl., V.l.); rise ox source of a river, or perh. = Επιπολή 1.1, dub. 1. in GDI Od , cf ; so κάκοισι θύμον έπιτρέπην (Aeol. inf.) Ale.35. 1; σμικραΐς εαυτούς ε. έλπίσιν li.fr.g21; freq. in Prose, ί. τινϊ τά (Latos).

18 ετητρ^φω 668 evtrpo πάδην πρήγματα Hdt.6.26 ; τήν πόλιν Id ; ΝάξονΛυγδάμι Id.1.64 ; τά πάντα ΤΙ ; πλείστα τφ άλογίστψ Id.5.99 ) T V άρχήν Χ. An , etc.; also a son for education, Pl.Z,a.200d: c. dat. et inf., τινά τινι γερονταγωγεΐν Ar.P9.1098: freq. in Att., refer a legal issue to any one, τινί δίαιταν D ; διάγνωσις -τετράφθω τω Επιμελητή Pl.Zg.936a; οΐς (attracted for ft) άν Επιτρέψωσιν 01 δέ τάξωσι, τούτοις Εμμένειν, i.e. acquiesce in the court and abide by its decision, ib-784c (for the constr. cf. And.3.34 fin.). 4. c. dat. only, rely upon, leave to, τοΐσιν γάρ Επετράπομέν γε μάλιστα Επιτρέψαι δέ θεοίσιν Od.2i.279 j e τή ολιγαρχίχ! Hdt.3.81 ; &ς οί (sc. Ιατρψ) Επέτρεψε ib.130: C. dat. et inf., σοι Επέτρεψεν πονέεσθαι he left it to you to work, Il , cf. 421, Hdt.9.10 : freq. in Att., refer the matter to a person, leave it to his arbitration, Ar.Ach.1115, K.521, Ρίτ.811 ; τινί δικαστή to one as a judge, Th.4.83 ; τψ iv Αελφοis μαντείψ Id.1.28; Ε. τφ θεφ περί TIVOS Pl.Grg.5i2e, cf. Alc.l.lIJe ; ύμΐν Επιτρέπω κα ί τφ θεφ κρΐναι Id.Ap.35^ ', 'Αθηναίοι Ε. περί σφών αυτών πλήν θανάτου to leave their case to the A. save as to the penalty of death, Th.4.54; περί ων διαφερόμεθα τοΐς οίκείοις Ε. D. 27.1: Pass., δίκης Αακεδαιμονίοις Επιτραπείσης Th.5.3! 5 Med., entrust oneself, leave one's case to, τινί Hdt.1.96; διαιτητή Id.5.95, cf. X.An ; also, to entrust what is one's own to another, Hdt.3.155,157. β. Pass., to be entrusted, φ λαοί τ' Επιτετράφαται (3 pi. pf. for Επιτετραμμένοι είσί) II.2.25 ; T7?S (SC."Ωραι5) Επιτέτραπται μέγας ουρανός heaven's gate is committed to them (to open and to shut), 5.750, cf. Hdt ; ύπό τίνων Επιτρεφθήναι (sc. ίατρφ), ofa patient, Antipho4.3-5 : c. acc. rei, Επιτρέπομαι τι I am entrusted with a thing, Επιτραφθέντες τήν αρχήν Hdt.1.7 ; επιτετραμμένοι τήν φυλακήν Th.i II. give up, yield, Ήοσειδάωνι δέ νίκην πάσαν Επέτρεψας "> later e. τινί c. inf., permit, suffer, Ar.PZ.1078, Pl.CArw.171e, etc.: c. acc. et inf., X.An.J.J.8 ; also Ε. Θηβαίοις αύτονόμους είναι ז Id.//G6.3-9 ov^evl Ε. κακψ είναι ld.an ', Ε. άδικέοντι τφ άδελφεφ Hdt.2.120; μή Ε. τφ άσεβοΰντι PX.Euthphr.5e : abs.,give way, Pi.O.6.21, Ar. Nu.jgg, PI.qi 5, Th.i.71, Pl.Ap.35h : Pass., άνευ τοΰ Επιτραπήναι without leave, POxy (ii A.D.). 2. intr., give way, ού μεν Επέτρεπε γήραϊ λυγρφ ΙΙ > indulge, μή πάντα ήλικίρ κα1 θυμφ επίτρεπε Hdt.3.36 ; ταις ήδοναΐς καϊ Επιθυμίαις Pl.Z.g.802c ; τή οργή D.H I command, τήν μεν [τάξιν] eirl τφ δεξιφ επέτρεψεν Εφέπεσθαι Χ.An.6.5.ΙΙ: elsewh. c. dat., PL0W (ii A. D.), etc.: Pass., Επετράπην ύπό σον POxy (ii A.D,). ίΐτιτρέφω, fut. -θρέψω Hdt.8.142: pf. -τέτροφα APj. 536 (A\c.) : Pass. (v. infr. 11, III) : grow, in act. sense, κόμ-ην ].A/ rearupon, Επιτέτροφετύμβφ βότρυν AP\.c. 3. generally, support, maintain, Hdt.8.142,144 ; κακόν τή πόλει D.H.10.6 ; τοΰ όμβρίου ύδατος -ομένου ael νέου a fresh supply being always maintained, Hp. Aer.7. II. Med., cause to grow upon, λασίην βροτοΐς Επεθρέψατο χαίτην Man : Pass., form upon, -όμένος τοΐς σώμασι βύπος Gal.l0.176; όταν σαρξ Εττιτραφή Id. 18(2).780. III. Pass., grow up after, as posterity, Εκ τουτέων σφι 4πετράφη νεότης Hdt.4.3 > οί ύστερον 4πιτραφέντες βασιλέες Id a': generally, grow up as a rival or successor, Id.1,123, D.H.7.9 codd. ΕΐΓίτρέχω, fut. -δράμοΰμαι X.Cyn.9.6, D : aor. 2 -έδράμον II ,al. (rarely aor. Ι -έβρεξα ): pf. -δεδράμηκα X.Oec ; poet, -δέδρομα Od., etc. (v. infr. II. 2) : Pass., pf. -δεδράμημαι X.Oec. 15. ι: run upon or at, mostly for the purpose of attack, abs., δ δ' έπέδραμεν II.4.524, cf ; of dogs, οί μεν κεκλήγοντες Επέδραμον Od.14.30; make an assault upon, τινί Th.4.32, X.Cyn.9.6; Επί τινα U.HG b. approach, εις fts (sc. μοίρας) Επιτρέχει ή Σελήνη, TOVTOIS συνάπτει Serapio in Cat. Cod.Astr.8(4) run after, be eager or greedy, ούτι Επιδραμών πάντα τά διδόμενα Εδέκετο Hdt ; συγχωρεΐν Επιδραμών in haste, P\.Lg.Jggc; ούκ άν ήγεΐσθε αυτόν κ&ν Επιδραμεΐν ώστε γενέσθαι D : C. dat., ίο be greedy for, App.Pww wer a space, τόσσον Επεδραμέτην, of horses, Il , cf. 418,447; run over or graze the surface, άσπis Επιθρέξαντος άύσεν εγχεος : c. dat., άσταχύεσσιν Call.^eZ to be spread over, 47τιΒεδρομζν aty\7) Od.6.45 ; κακή δ' Επιδέδρομεν άχλύς : C - dat., τψ.. Επιδέδρομεν οδμή Hermipp-82-3 (hex.); Επιδέδρομε νυκτϊ φέγγος A.R ; οί έρευθος Επιτρέχει Arat.834> cf Opp.C.3.94 ι Εξανθήματα Ε, τοΐς σώμασιν Plu.2.671a; όρεσι,.άφ' ήλιου μορφαϊ Ε. ib-934f י σημείων τψ νεκρφ μοχθηρών Επιδραμ. Id. TG13, etc.: c. acc., οΐδμα 'όταν έρεβος ύφαλον Επιδράμτ! when the billow runs over the darkness of the deep, S. An/.588 (lyr.); τήν χώραν, of lava, Arist. Af1'r.840 a 5 ; ψυχήν Επιδέδρομε λήθη A.R.I.645; Ρώμην Επέδραμε λόγος c. acc. et inf., Plu.Aem of a musician, run over, play upon, 4, καλάμους χείλεσι Longus I.24 ; τήν σύριγγα τή γλώττη Alciphr.3.12 ; τφ πλήκτρφ τάς χορδάε Ath.4.139ε. 4. overrun, as an army does a country, e. πεδίον πάν Hdt.1.161; τάς κώμας πάσας Id.8.23; τήν χώρην πάσαν ib. 32 ; τά εξω Th run over, treat lightly or summarily of, X.Oec.25.1 (Pass.) ; τφ λόγφ ib.6 ; εύπόρως i. περί τίνος lsoc.ep.g.6 ] μικρά περϊ αύτών D '> τάς απορία5 Ε. Arist.Pol.l 286 a 7 ; Ήροδότου..ή λεξυ.. ^01δί0)5 επιτρέχουσα τοΐς πράγμασιν Plu ε ; 4. δια βρα,χυτάτων ib. Iige; το Επιτρεχον σχήμα Hermog.Mi.i 1. β. ofa country,spread, extend, Επϊ.. D.P.809; μέσην Ε. νήσονib τφ τής κώμης -οντι inspector, ך.ךPFay.10 (ϊι A. D.) : pi., -οντες POxy (iii A. D.). ILL, run close after, άρματα.. 'ίπποις ώκυπόδεσσιν επεδραμον Il ; 4 τά ίχνη, of hounds, X.Cw.3,6 : c. dat., follow, Arat.316 ; 4. τοΐς θήλεσιν, of the male, Plu e. έιτίτρησις, εως, ή, trepanning, Heliod.ap.Orib έτητρΐάκοαττ&ς λό-yos ratio 0/31:30, Pto\.Harm.2.14: so eirirplaκοστό-μονος, 32 :31, ibid.: -δίότίρος, -τρίτος, -τέταρτος, 33:32, 34 : 33? 35:34, Aristid.Quint.3.1: π ίμτι τος, -όγδοος, -ένατος, 36:35) 39 = 38, 40:39, Ptol. I.e., cf έττιτρϊβη, ή, irritation, provocation, Bailie t/«.scr. des iombeaux des rois 1405 (dub. sens.). XI. destruction, damnation, Sch.rec.S.^/ έιτιτρφω [τρί], fut. -ψω Hsch.: pf. -τετρϊφα Ar.Lys.g52 : aor. 2 Pass. Επετρίβην [ij Id. Th.557,al.: fut. Med. in pass, sense, Luc./car. 33 (v.l. επηετρίψονται, as in Ar.Pax 246): rwi on the surface, crush, κ&πνιγε κάπέτριβεν v. 1. in Id.iVM.1376, cf. Ra.571 : Pass., τυπτόμενον 4πιτριβήναι Id.A M.1408 ; Επιτριβόμενος τόν ώμο ν galled by the weight, Id./?a metaph., afflict, destroy, [ηλιοϊ] καίαν ί. TOW τε ανθρώπους καϊ τήν χώρην Hdt J γάμον Ss μ' επέτριψεν Ar.Nu. 438, cf. 243 ; ταΰτά με Ε. πόθφ Id.Ays.888 ; οδύναις τινα 4. X.Mem,! ; έ. τούς απόρους D ; opp. σίρζειν, Men.Epit.550, of an actor, murder a part, D ; 4. Μένανδρον Plu B : Pass., to be utterly destroyed or undone, Sol,33.7, Ar.Ach.1022, Pax246,369; Επιτριβείης damn you! ld.av. I530, 77a.557 ; επιτριβείην et τι 4ψενσάμην Luc.DMeretr.2.3 ; to be worried, Phld./r.p.27 W.; to be burdened, POxy T 32 (iii A. D.), etc. 3. c. dat., waste time over, στοχαστικοί! Gal II. Med., rub paint on one's cheeks, of women, Phryn.PSp.71 B.(cod.), cf. Sch.Ar. Th.396(Act.). III. inflame by friction, e. τήν νόσον aggravate it, App.PC5.59, cf. Gal ; irritate, excite, τινά Plb ; τινά is πόλεμον App.Mac.ll.J, cf. PS/ (iva.d.). ίιπτρϊηραρχ-έω, to be trierarch beyond the legal time, D ,54: -τετριηράρχηκα τέττapas μήνας ib.36 : Pass., Επιτετριηραρχημέναν ήδη μοι δυοϊν μηνοΐν two months beyond my term of office having elapsed, and my successor not having relieved me, ib. 20., ημα ατ os, τό, burden ofa trierarchy continued beyond the legal term, ib. 50.1, 54. -ος, ό, trierarch subject to this burden, /G , τρίμερης» 4s, containing Nieom.Ar.l 1 +,.20. έτπ-τριμμός, ό, (Επιτρίβω) crushing, Aq.Pe.23.1(2). -τριιττικός, ή, όν, (Επιτρίβω III) irritating, exciting, λόγοι AntylI.ap.Orib τριφτός, ov, of persons to whom one says Εητριβείης (= ίξιος τοΰ Επιτριβήναι,EM^fiJ.l), accursed, damned, τούπίτριπτον κίναδος the damnedίοχ, S.Aj.l03 ( τό Εξώλες θηρίον, Sch.),cf. And.1.99; i. ψωμοκόλακες Sannyr.lo; ούπίτριπτος the rogue, Ar.PZ.275, Alex. 105, cf. Ar.PZ.619; ώπ'ιτριπτε Ar.Ach.55j ; rascally, (ιήτορες Luc. Tim. 37: Sup., Com.Adesp ή νΰν 4. και κατεαγυΐα μουσική the disreputable and effeminate music of to-day,. S.E6.14,/1 (For this sense of a participial formation, cf. οΰλόμενος and όνήμενος.) έιτίτρΐτος, ov (η, ov, v. infr. 4), containing an integer and one-third (1+g), i.e. in the ratio of 4:3, ε. πυθμήν PI.P.546C ; αριθμοί Ph ; λύγος Id.l.10,al., cf. PPei (ii B.C.), etc. Adv. -THIS. r.2.20 Nic0m4 2. in Music, 4. διαστάσει, of the interval of the fourth, Pl.Pj.36a, cf. Plu f, Aristid.Quint.3.1; 4. αρμονία Ph ; ά δέ συλλαβά επίτριτον Philol πους ε., or i., i, a metrical foot, of three longs and one short, in which the ratio of θέσις and &ρσις is 4:3, Sch.Heph.p C. ; 4. πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τίτ άρτος,, - ν, ν-, Heph in usury, Επίτριτον (sc. δάνεισμα), τό, a loan of which \ is annually paid as interest, i.e. 33Aper cent., X. Vect.3.9 >" τόκοι ε. Arist.PA.1411 a I7 ; έζακόσιαι δραχμαϊ Επίτριται 600 drachmae at 33J per cent., Is.Pr.79S. 5. Επίτριτον, τό, tax in Egypt, PS/ (i A. D.). έιτιτρϊτόω, repeat for the third time, Anaxil.i. ίιτίτριψις, εως, ή, wearing away, of the action of waves, Lxx Pi.? 2 (93) 3 (pl). II. ruin, ανθρώπων prob. in OGI (Egypt, I A.D.). έπιτρομέω, to be in fear of, τι Q.S ίιτίτρομος, ov, (τρέμω) in fear, alarmed, Sch.rec.A. ThfS. έττιτροττ-άδην [a], Adv., = iiriθέτως, insincerely, Hsch. -aios, a, ov, entrusted to one, delegated, Ε. λαβείν τήν αρχήν Hdt ; f. έχειν τήν βασιληίην Id eia, ή, charge, guardianship, τι vis over one, Pl.PAiiir.239e, Arist.P0/.1271 b 25, Plb ^.2 7, cf.lys,fr. 43 ; τήν Ε. τινός λαβείν D.H. 4.33, etc. II, office ofa Roman procurator, τοΐς κατ' Επιτροπείας παρ' Εμοΰ 'απεσταλμένοι Ρ Fay.20.1J (Imperial edict, iii/iva. D.); τών EBvavThem.Or.S.i J 7a(pl.). -ενσιμος,ον, subject to wardship, BCH4.453 (cod. Sinait.). -ενσις, εως,ή, = -είαΐ, P1.P.554C -εντικάς,ή, ό ν, fit ted for the office of steward, X.Oec to be an administrator, guardian, etc. 1. abs,,hdt , X.Oec. 12,8,13.1, /G3.392, etc.; τινί for one, Pi.Lg.84gh. 2. c. gen., Αεωβώτεω Hdt.l.65; Αιγύπτου 4. Id.3 15; τοί πλήθεος ib.s2; Βαβυλώνας Id ; τινός PSI (ii A. D.) ; χώρας ].AJli.4 ^ (Med., v. 1. Act.). 3 c. acc., govern, manage, τήν πατρίδα Hdt.J. 36; πόλιν Id , PI P. 519c ϊ τόν δήμον Ar.Eq.212, al.; τ ήν κτήσιν P\.Lg.8jjc\ Pass., to be managed by bailiffs, Arist. Oec. 1345*8. b c.acc. pers., i. τινά to be guardian and regent for him, Th. 1.I3 3 ) Lys : Pass., to be under guardians, Is. 1.1 ο ; ύπό τίνων S/G (Ephesus, iii β. c.), etc.; κακώς.. Επιτροπευθήναι to be iw-treated by one'sguardians, P\.Lg.g28c, cf. D.27.5 ; αίσχρώς -τετροπευμενον! ύπό τοΰ πάππου Lys.32.3: metaph., δ σοφός -εύεται ύπό θεού Porph- Marc in Roman Law, to be procurator, /<?14.911, P' u 2.471a,etc.; τής Ιουδαίας v. 1. in Ev.Luc.3.1. b. act as agent, represent a person's interest, Mitteis Chr.372 ii 2 (ii A. D.). II. = Επιτρέπω, grant, allow, δίαιταν Is.5.31 codd. -έω, = foreg., dub. in Pl.Com ή, ή, reference, esp. to anarbiter in decision of a law-suit, ήξίονν δίκης Επιτροπήν σφίσι γενέσθαι ^ י ) 1 Th-5.4 ή Ες πόλιν τινά ή 'ιδιώτην

19 έπιτροφη 669 επιφάνεια Μ» τοϋτψ πρός Ώαρμένοντα γέγονε D.33-23! εις Ε. έρχεσθαι ib. 14; ή f νετί μοι ib 16; τήν Ε. λύσαι ibid. ; άνέντες τήν Ε. having declined it, Th. 5.3I. 2. generally, power to decide, Ε. διδόναι τινϊ περί τίνος Hp. Decent. 17, cf. Schwyzer (Crete (from Delos), ii B.C.) ; διδόναι Tfj συγκλήτιρτήν Ε. Plb ; διδόναι εαυτούς εις Ε., or τήν Ε. διδόναι περί σφών αυτών, Lat. dedereseinfidem, to surrender absolutely, Id.2. II.8, , etc.; Ε. λαβείν εις τό διαλύσαι to receive full powers to treat, Id.3,15.7, cf. D.H.2.45, D.S > ίξουσίας καϊ Ε. Act. Ap II. guardianship, Pl.Zg.924b, etc.; Επιτροπής κατάστα-!τις, διαδικασία, Arist. Ath.56.6 ; αποχή T?7S Ε. POxy (ii A. D.) ; Επιτροπής δικάζεσθαι, of an action brought by a ward against a guardian, Lys.Fr. 27; καταγιγνώσκειν τήν Ε. D ; επιτροπή5 κρίνειν τινί Plu c צ office of a Roman procurator, ή τού 'ιδίου λόγου Ε. BGU16.8(ii A.D.): generally, stewardship, PLond (iv A.D.).,ן?, ΊΑ - metaph., protection, dub. in Arist.pp! 247*30. -ιάζω (corrupt acc. to Phryn.65) and -1.ao-p.<5s, relapse, Gloss.; cf. ύπο- and hava-τροπιάζω. -IK<$S, ή, όν, of or for a trustee ox guardian, E. νόμοι the laws of guardianship, Pl.Lg.927e ; Ε. λό 70s D.H.Zjys.20, cf. Hyp.Or.65 tit., SCt/300.24(11 A.D.), Cod.Just of character, εύεργετικούς Επιτροπικούς χρηστοήθει5 protective, fit to be a guardian or trustee, Ptol. Tetr II. having held the office of procurator, Ephes.3N os, ov, (Επιτρέπω) one to whom the charge of anything is entrusted, steward, trustee, administrator, c. gen. rei, τών έωυτοΰ Hdt ; τών ο'ικίων Id.3 63 : abs., X.Oec. 12.3, D.21.78, 27.19, Ev.Luc.8.3, etc.; steward, messman, X.Cyr : metaph., τών [τον [ Πρωταγόρου Ε. PI. Tht. 165a. 2. = Lat. procurator, Καίσαρος Ε. Str , Plu.2.813ε, etc.; Ε., Σεβαστού -τών, OG/ (Aezani, ii A.D.), (Tralles, ii A.D.); E. τήs 'Ηπείρου Arr.Epict.3.4.1, τών μετάλλων OG/678.5 (Egypt, ii A. D.), etc. 3. governor, viceroy, οί Ε. τής Μέμφιος, Μιλήτου Ε., Hdt.3. 27,5.3! cf executor, PPetr.3P.9, al. (iii B. c.). II. c.gen. pers., trustee, guardian, ridt.4.76, Th.2.80, etc.; Ε. τινι παίδων Hyp.Epit.42 : abs., Pl.Lg.924b, etc.; ύπό Επιτρόπους είναι Ep. Gal.4.2 ; καθιστάναι Ε. PRyl (ii A. D.) : metaph., guardian, protector, θεός Ε. Εών Pi , τροφή.!זד» ή, (Επιτρέψω) sustenance, BCH3569 (pi, Delos), J.AJ ίιτιτροχ-άδην [a], Adv. trippingly, fluently, glibly : in Horn, only in phrase Ε. άγορεύειν U.3.213, Od II. cursorily, D.H. Amm.2.2, Man άζω, run lightly over. hence, treat briefly, ^θύμως Επιτετροχασμένα Ό.Η.Τ/ trot gently, Hippiatr.33 (p ; <j> Tp-Grynaeus, and socodd. p O., al.). -a\os, ov, quickly passing, 'tripping', χρόνοι D.H.Comp. 18 : metaph., glib, flowing, ρύσις τής λέξεως Id.Dem.40. -ασμ<$5, 6, rapid succession of statements, as a figure ofspeech, Phld.//crc (pl.), Alex. Fig. 1.17, Phoeb./!g αστεον, verb. Adj. one must run over, Nicom.Harm.3. -άω, = Επιτροχάζω, c. dat., ύδωρ Ε. ψαμάΰοισι A.R : c. acc., σάρκα,.-τροχόωσαι σμώδιγγες Nic.Al.544 : c. gen., κύματος AP9.306 (Antiphil.): abs., λοξοί Επιτροχάουσι κέλευ- 601 D.P. 148; εΐθαρ -τροχάων Α.R ; βαθάμιγγες Επιτροχόωσ' ϋετοΐο Arat ίζω, turbino, Gloss. -os, ov, running easily, easily inclined, επιτροχώτερον βέψαι Hp. Art. 14 ; περίπατοι Ε. οί μέσοι walks which break into a run, Aret. CD!.3 ; βλέφαρον ούκ Ε. not very mobile, Id.SD1. j. metaph., tripping, μέλη Hid.4.17 ; βυθμοί Aristid. Quint.2.15 ; voluble, glib, στωμύλα καϊ Ε. λαλεΐν Luc.DDeor.7.3 ; Ε. καϊ ασαφές φθέγγεσθαι id.nec.j. Adv. -ως, φθέγγεσθαι AcX.NAj.J. Ιττιτρύζω, squeak beside or over, πέμφιγες -τρύζουσι θανόντα Euph. 134! τό μοι τελχΐνες -τρύζουσιν mutter, CaW.Aet.Oxy.20J9 Fr.1.1, cf. Hsch.; μΰς -rpv as τινί Babr : abs., [τέττιξ] αβρό ν Ε. chirps, <4F6.54(Paul. Sit.). (In part perh. f.l. for -τρίζω.) ΙτΓίτρϊιτάω, bore, pierce, Philostr./(« (Pass.). succeed in doing, Hdt. ז. 8 ο ז, 103 (b t ζητέων Επιτυγχάνει!/ find, light upon by searching, Hp. VM24) : so c. inf., Luc.Nec.it; γαμβρού 6 Επιτυχών ευρεν υ'ιαν lie who is lucky in his son-in-law, Democr c. dat. modi, to be lucky, successful in a thing, μάχτ! Aeschin : abs., to be successful, "יI <& > 1354*9 Arist./?/(. PI.Λ/c«.97c, Th.3.42, τύχη if she succeeds, Men./?/>('/.346 ; τάλλα Ε. X.//G4.5.19: also impers., αύτψ ούδέν Επε τύγχανε Ant.Lib Pass., turn out well, a'l Επιτετευγμέναι πράξεις successful, Plb , cf. Hipparch.ap. Stob , D.S.I.I, Plu.2.674a; φάρμακον -τετευγμένον proved remedy, Heraclid.Tarent.ap.Gal IV. c. dat. pers., converse, talk with one, Pl.Lg.758c. 7Γ1τϋΧίσσω, Att. -ττω, roll up, τι Εν φύλλοισιν Hp. Steril II. turn over or open a book, D.L ΙτΓΐτυμβ-iSios, a, ov, (τύμβος) at or over a tomb, θρήνοι A.CA.342 (lyr.); τήν δ' Ε. τούτω θήκεν χάριν /G II. Επιτυμβίδιοι κορυδαλλίδες frequenting tombs, or with tomb-like crests, or with tombs in their heads (v. Ax.Av.4J5), Theoc.7.23, cf. Sch.adloc. -10s, ov (also a, ov Plu. (v. infr.)), = foreg. 1, αίνος, θρήνος, A.Ag (lyr.), CA.335 (lyr.); εύχος API ; xoais.ant.901 ; σήμaepigr.gr (Cyzicus); κρηπί5 APj.65j.11 (Leon.),cf. Hid.4.8 ; 'Αφροδίτη Επιτυμβία, = Lat. VenusLibitina, Plu.2.269b; θεοί E. Tab.Defix II. of an old woman 'with one foot in the grave', Alciphr Γ1τΰρανν ω, rule, ώσπερ Επ' άκροπόλει τής γενέσεως Porph. in Ptol επίτϋρον, τά, confection of olives, Lat. epityrum, Cato PR 119, Plaut. Mil.24; commonest in Sicily, VarroLL7.86 ; οί.επίτερα. II. Επιτυρά, dub. 1. in Hsch. s. v. κάρκαρα (= Semon.33). ίΐτιτυφλόω, stop the pores, Arist.Pr.890 b 39 (Pass.) ; Ε. τά ψλεβ'ια Thphr.Sens.66. II. blind, τόν νουν Phld. AT) S. Ιττιτυφομαι [0], Pass., aor. 2 -ετύφην [ע] AT.Lys. 2 21: to be burnt up, esp. by lightning, Philostr. VSu21.2, cf. Im.2.29: metaph., to be inflamed by love, τίνος for one, Ar. 1. c.; Επιτεθυμμένος furious, PI. Phdr. 230a. «ττιτΐφώσαι - Επιπυριάσασα, Hsch. : Επιτετυφωμένον ή Επικεκαυμένον,= Att. Επιτεθυμμένον, Moer.p.I50P. ίΐγίτ-ύχ-ημα [ϋ], ατος, τό, = Επίτευγμα, Ρϋ/ «וי e s > (Επιτυγχάνω) hitting the mark, successful (opp. άποτυχής, Pl.SZs.391c (Comp.)),K0TOS A.Sx/>^.744Turneb. (lyr.); έντινι Arist. Div.Somn. 463^19, D.S.4.83 ; κατά τι Plb ι; Ες πάντα App.PC2a49(Sup.): c. gen., Ε. των καιρών δόξα that always hits the right nail on the head, Isoc Adv. -χώς, ειπείν Vi.Phlb.38d ; διειλέχθαι Is0c , cf. Plu.Mar. 17, Aet II. Pass., easy to hit, εΰβλητοι καϊ Ε. App.Syr.35. V, luck, chance, όκόσα -τυχίτ! ποιέουσιν οίίητροί Hp.Morb success, opp. άποτυχίη, Democr.275 ; Εν ταΐς μάχαις Plb.l.6.4; τών μαντευμάτων D.H.3.70 > έργων ךOGI68.2 (Egypt, ii A.D.): pi., Phld.Po.2.33 ; advantage, Ph b. κατ' Επιτυχίαν casually, by a fortunate coincidence, Plot undertaking, ματαία Ε. BGU (i B.C.). 1R1T ωθ-άζω, mock, jest, PI.X*:.364C, Hp.Pp.17; mock at, jeer,τινα, τινι, App.SC2.67, 5-125, cf. Hieronym.Hist.7 ; τοΐς γινομένοις Men. Rh.p.420S. -ασμόβ, ό, mockery, raillery, Plb , Hid έπίϋδρος, ov, capable of irrigation, κτήμα PS/ (vi A.D.). έιπφαγεΐν, aor. 2 inf. οίεπεσθίω (q. v.). έπιφαιδρυνω, make bright or clean, κάρη A.R : Pass., Hid εττιφαινω, aor. I (late) -έφανα LxxPe.33.2, Ev.Luc.l.79. show forth, display, abs., μη δέ λίην Επίφαινε Thgn.359 (s. ν Ό ί ε. προσ τασίαν αξιωματικών P]b. ίο. 18.8; μηδέν τεχνικόν O.H.Amm.1.10; τό άγέρωχον, τήν προαίρεσιν, Plu.il/arc. I, 2.139d; άνθρωπόμορφόν τι Lwc.Alex. 12 ; τόν μισοπόνηρον play the μ., Phld.Zr.p.74 W.: Pass., come into view, ήέλιος δ' Επέλαμψε, μάχη δ' Επϊ πάσα φαάνθη II ; of an enemy, Hdt.2.152,4.122, Th.8.42, etc.; δια τό Επιφανένταμε κωλύσαι Test.ap.D ; Ε. Ες τήν Ήάξον Hdt.5.30, cf. Χ.^4«.3 4 '3 1 Επιφανήναι Επϊ τό έργον Id.Oec. 21. ΙΟ ; Επϊ τά Δρέπανα Plb Ι ί-τινϊ Ες οίκον to present oneself, Hdt.4.97! Tm ' show oneself, appear to one, Id.i. 24,al.; freq. of dreams and visions, Id.2.91,3.27 ; Εντφΰπνψ Id.7 16; ofa divine manifestation, Επιφαινομένης αύτοΐς 'Αρτέμιδος SIG 557 5(M a S n Mae., iii B.C.), cf. /G (Epid., iii B.C.) ; so ή χρηστότης Επεφάνη τού θεού Ep. Tit. 3.4! of an Emperor, δήμοις εορτάζουσιν Επιφανείς Hdn ; also Ίνα σφι τιμωρίη. Επιφανήσεται Hdt. τά Επιφαινόμενα ז 8.49 symptoms which make their appearance, Hp. Aph.1.12, cf. Sor. 1.17, al. 2. c. acc. et in{.,make it manifest that..., Plu d. 3. Pass., lit. appear upon the surface, Ti.Locr. ioid; Ε. ταΐς εΐκόσιν Ιδέα Plu.^4ra/.3: metaph., τό ήθος ώς χρώμα ταΐς πράξεσιν Ε.ib.48, cf. Galb.2?,. II. seemingly intr.,in Act.,showlight, dawn, ημέρας Επιφαινούσης Plb (so άνατολής Επιφαινομένης Id ); Επιφάναι Tois Εν σκότει καθημένοis to shine upon.., Εν.Luc. 1.79, cf. LxxPc εππρύσσειν' Επίμεινον (Lacon.), Hsch. ίττιτρΰφάω, luxuriate, revel in, δόγμασιν v. 1. for Εντρ- in Ph «τιτρώγω, eat with or after, Luc.Sa/.21, 28 : c. gen. partit., eat afterwards of.., χελώνη -τραγούσα (aor. 2 part.) όριγάνου Ae\.NA3. 5. II. generally, eat, POxy (ii/iii A. D.). εππρωπάω, poet, for Επιτρέπω, allow, τινί τι or c. inf., Opp.II , entrust, κύδός τινιμέλεσθαι A.R έιτιτυγχάνω, fut. -τεύξομαι Pl.Zf.431c : aor. 2 Επέτυχαν: pf. -τετύχηκα Arist.Oec b 5 : prop, hit the mark, τού σκοπού, opp. άποτυγχάνω, Id. EN 1106 b 3 3 ; 01 πολλά /3άλλο j res Επιτυγχά νουσι πολλάκι5 Plu.2.438a: hence, II. light oxfall upon, meet with, 1. c. dat. pers., Ax.Nu. 195, 535,Th.3.75 ; Ε. γυναικϊ βιαζομένη Pl.Lg.874c: also c. dat, rei, Ε. σορφ Hdt.1.68 ; ναυσί Th.8.34 ; βιβλίω Luc.Dem.Enc. 2 Τ, E. [TKIS fliipais] άνεψγμέναις to find them open, P\.Smp. 2 23b. 2. c.gen. pers., μετρίου ανδρός Ar.PI.245, cf. P\u.Art.12 : c. gen. rei, Oec. όλκάδος αναγόμενης Th.3.3 ; εύώνων Ε. a low market, Arist.» λ 43 ' c. 3. rarely c. acc., Tas άπλας [Επιθυμίας] Εν ολίγοις Επιτεύξη PI. 1 «; αττ' &ν Επιτύχρς Eub abs., Ar.Ra.5J0, Th.6. Ιπίφαλλος, &, flute-tune for dancing to, Tryphoap.Ath c, cf. 38 ; mostly ί Επιτυχών the first person one meets, any chance person, Eust.i esp. in pi,, Hdt.2.2, Antiph : with neg., ούδ φαύλων άνδρών έΐγΐφάν-eia [ά], ή, appearance, coming into light or view, τής ημέρας οΰδέ των Ε. PI. Cra. 390d ; ού γάρ οτμαι τού Ε. είναι.. ld.euthphr.4a; ού day-break, dawn, Plb ; in war, sudden appearance of an enemy, περί τον Ε. on no common matter, Id.P.352d : without the Art., Επιτυχόντος 'ανθρώπου λόγος E.//F1248, cf. Phot.p. 140R. ( = gloss on Eup. esp. of deities appearing to a worshipper, manifestation, D.H.2.68, 2 5 D.). III. attain to, reach, gain one's end, c. gen. rei, X.Mem. Plu.rAew.30; advent, D.s.2.47; Tas ύπ' αυτής (sc. Αρτέμιδος) γενο- Aen.Tact.31.8, Plb , Ascl. Tact (pi.), Onos (pi.) , D.48.3; εύχωλάς Inscr.Cypr.134 Η. (iv B.C.); πολιτείας BGU μένας Εναργείς Ε. S/G (Ephesus, ii A.D.) ; a manifestation of άγώ- (iia.d.), etc.; τού καλώς [μειγνύναϊ] Pl.PA/i.61d ; Ε. τού divine 3-3 vosgain one's suit, D ; profit by, benefit by, φιλανθρωπίας BGU cf. Lxx 2Ma , D.S , the first coming of Christ, 2 Ep. power, τάς Ε. τάς Παρθένου Klio (Chersonesus, iii Β. c.), (ii A.D.) : abs.,ou δύνασθε ΕπιτυχεΐνEp.Jac c. part., Ti.1.10; the second,!ep. Ti.6.14, al. 4. of the accession of Caligula,

20 έπιφαρμ άσσω 670 e7r1 φθονβω Inscr.Cos appearance, aspect, οίκετική Ε. Myro2J.; κατά τήν 4., distd. fr. κατά τήν Επίφασιν, Plb II. visible surface of a body, superficies, Democr. 155 (pl), Arist. Cat. 5*2, Metaph a 4, Ph.209*8, Se«s.439 a 31, Puc.El.1 Deff, Ph.Bel.70.27, Damian.Opt. II ; ή κατά πρόσωπον ε. thefront, Plb ; κατά τάς 4. μάχεσθαι to fight in front, Id ; Ε. ή Εκ δεξιών Arr. Tact ; αί τρεις Ε. τής πόλεως its three visible sides, Plb ; the surface or skin of the body, D.S.3.29, Pap.inAJP24.32j, Gal.l6.530,etc.; μυδώντατήν E. Luc.Philops. II; τήs ένδον 4. τών έντέρων Gal.l8(l) outward show, fame, distinction, esp. arising from something unexpected, PL Ale c ; Ε. ποιεΐν to create a sensation, Is.7.13 : in pl, Isoc.6. ro4, D.S. 19.1; τά πρός Επιφάνειαν καϊ δόξαν ανήκοντα OC/ (Milet., ii B.C.), cf. Arr.Epict εια (sc. ιερά), τά, sacrifices in celebration of an Επιφάνεια, Αημήτpios τά ε. τοΰ αδελφού θύων Caryst.io. -ής, ές, coming to light, coming suddenly into view, appearing, ofgods, Hdt. 3.27, etc. : hence, present to aid, θεοϊ -έστατοι D.S of places and things, infull view, πόλις 4. έξωθεν, ofa place commanded by another, Th.5.10, cf. 6.96, 7.19 ; τινι to one, ib. 3; έχειν 4πιφανεΐς θηλάς visible, Arist. Η A 5a ^2 3 ; φλέβες prominent, Gal.17(2) manifest, evident,όνειδος Democr.218(Comp.); 4κ τών Επιφανεστάτων σημείων Th. 1.21; δια τό μή Ε. είναι Arist.ΕΝ r126 a 23 II. of men, conspicuous, notable, distinguished by rank, Hdt.2.89, al.; ο'ικίη ούκ Ε. ib.172 ; notable, either for good or ill, X. Mem Lys.l4.i2 (Sup.) ; ανδρεία for courage, Th.6.72 ; πρός τόν πόλεμον Pl.Lg.62ge ; famous, renowned, Pi.P. 7.6 (Comp.), etc.; ανδρών Ε. πασα γή τάφος Th. 2.43! of things, places, etc., χώρα OGIgo. 46 (Rosetta, ii B. C.) ; -εστέρατιμήιρει (Olbia, i B.C.) ; -έσταται τιμαΐ IGg(2).110g.l0(Magn.Thess.). 2. of things, remarkable, ούτοί σφεων οί έστατοι νόμοι είσί Hdt.5.6 ; εστάτη χρεία Plb ; -εστσ,τη μάχη Anon.Hist.Ojry.12ii as a title of divinities, τών τάτ ον0εών/(ϊ5(ι).ι ε0 -!79 (Sparta); also of Eastern Kings, e.g.ptolemy V,0G790.5(R0setta, iib.c.); Antiochus of Syria, Plb a.1,etc. III. Adv. -vwsopenly, conspicuously,th.i.gi,5.105 (Sup.). 2. with distinction, λαμπρώς καϊ Ε. IGRom (Phrygia), cf. J.P/7.3.1 : Comp. -έστερον, ζήν with greater distinction, Men T05, ov, in the light, alive, S.Ant.841 (lyr.) ; visible, manifest, Διοσκούρων Ε. prob. in Poet.ap.Stob a. έπιφαρμάσσω, apply medicine again to, ε. τά σπλάγχνα ήδη πεφαρμαγμένα Ach.Tat έπίφάσι5, εως, ή, becoming visible, f. 1. in Thphr.S02s.27 codd. (έμφασις Schneider) ; outward appearance, Ε. βασιλική Plb ; κατά τήν E. κaτaπλaγήvaιby \\\s outward appearance, Id ; opp. κατ' άλήθειαν, Id ; but distd. from κατά τήν Επιφάνειαν, Id II. indication, display, ετοιμότητας, ακριβείας, εύδαιμονίας, Id , , ; ήθών dub. in Phld.Mus.p.64K. (pi.). έπιφάσκω, pretend, profess, c. inf., είδέναι σαφώς Ph ; ίάσθαι Id.ap.Eus.PP8.14 > act a P art! e ' r^> v [σεμνόν] Phld.P27.p,36 J.; τόν πλούσιον Ph έπιφaτvίδιos, a, ov, (φάτνη) at the manger, φορβειά X.Eq έπιφάτνιος" & εωσφόρος άστήρ, Hsch. επίφάτο?, ov, notorious, S.Pr.1048 (codd. Eust., sed leg. Επίσφατος). II. (*φένω) = ολέθριος, Eust (-σφατος codd.). έπιφαυλίζω, make of small account, v. l.for -φυλλ- in LxxPa.1.2 2, έπιφαύσκω, fut. -φαύσω (v. infr.) : shine out, of the sun or moon, Lxx Jb.25.5, : also in pass, form, ib.41.9(10) ; Επιφαύσει σοι ό Χριστός will shine out for thee, Ep.Eph επιφέρβομαι,^ίύί0;2, όπόσοι γήν-όμεθα Phanocl.2.2. έπιφερης, ές, prone, Hsch. s. v. πρωλύθιον. έπιφέρνια, τά, dowry, Sch.Il.9.147, Eust επιφέρω, fut. εποίσω : aor. I Επήνεγκα : aor. 2 επήνεγκον : Arc. aor. ι subj. 3sg. 4ποίση Schwyzer : Pass., fut. 4ποισθήσεται Επενεχθήσεται, Hsch.: bring, put or lay upon, σοι.. βαρείας χειpas Εποίσει will lay heavy hands upon thee, II.I.89; χείρας εποίσει Od ; Επ' άλλήλοισι φέρον πολύδακρυν"αρηα II.3.132, cf ; Επ' ίχθύσι κηρα φέρουσα ; so Ε. δόρυ A.Eu.j66, cf. P..Supp. 1192, Ar.^4z344. (lyr.) ; and in Prose, ε', τινϊ πόλεμον make war upon him, Hdt.5.81, cf. Th.i.141; 3πλα Id. 4.16,7.18, ; Ε.τόδιάφορόν τισι to bring discord upon them, Th.7.55 ; έ. δίκην, τιμωρίαν τινί, Pl.Lg.943d; άμοιβήν τινι Plb.l.84.10: abs., εί γάρ ωδ' 4ποίσεις if you shall pursue your attack thus, Ar.P b. inflict, πληγήν, πληγάς τινι, J. AJ2.14.2, PTtb.33i.lo (ii A.D.) ; vent, οργήν Ep.RoM place upon, esp. ofplacingofferings on the grave, ε. άπαρχάς Th.3.58, cf. 2.34; τά) νεκρω στέφανον Plu.Pcr.36 ; ταφήν εΐς τινα App.PCl.73 ; τά Επιφερόμενα the offerings, Isoc.9.1; lay on, apply, φάρμακον Pi.Ep.354h; Ε. τά στοιχεία Επϊ τά πράγματα Id.Cra. 424ε. 3. bring as a charge against, Ε. τινϊ αίτίην Hdt.1.68, cf. 26, Antipho5.38, Pl.PArf.98a; εγκλ7)μαε.0^766(ίγ0011.); μέμψινar.ra (lyr.) ; ψόγον Th.i.70 ; μωρίην, μανίην τινί, impute it to him, Hdt ,6.112 ; αδικίας-ομένης Th.3.42 ; τήν Κλεοπάτρα* αύτω cast CI. in his teeth, D.C.50.1; τι Επί τινα Arist.ΕΝι 143 a bring, i.e. confer, impose, upon, in good or bad sense, έ. τιμάν θνατοΐς Pi.O.i. 31 ; Ελευθερίαν Th.4.85 ; δουλείαν Id add to, increase, E. την ύπερβολήν ib.82 ; οργάς Επιφέρειν τινί minister to his passions, gratify him, Cratin.230, Th.8.83 (cf. Sch.); for Επί ήρα φέρειν, v. tjpa. β. give a name to, όνομα Ε. τινί Pl.Plt.30jh, R.596a, al., Anst.i?A. 1408*7, al.; assign an attribute to a substantive, τψ άνθρώπψ χρώματα καϊ σχήματα καϊ κακίας καϊ άρετάς Pl.Sph.25ia φήφον to give a vote, D.H subjoin, add, A.D.Synt ,al., Demetr.Pfcc.34j al., Alex.Aphr.7«ScHS adduce, cite, Ευριπίδεια D.H.Comp.4 ; παροιμίαν Demetr.Pfcc.122 (prob.); produce proofs, documents, etc., αποδείξεις POxy (i A.D.); κυρία ή συγγραφή, οπού άν -φέρηται PEleph.2.16 (iii B.C.). 10. in Logic, assert as a conclusion or inference, τό λήγον, τό λοιπόν, Chrysipp.S/0JC.2.80 ; τό μή ακολουθούν Str ; ότι., ib.27; οσα έ7τιφέρουσιν άτοπα 01 Ζήνωνος λόγοι Procl.inPrm.p.535 ^ : Pass., το TOIS εξ υποθέσεως ληφθεΐσιν Επιφερόμενον the conclusion which follows from the premises, Chrysipp.S/Oi'c.2.89, cf..!)ך, Arc.Epict.1.1 επί φέρων, ό, a throw at dice, Eub II. Med., bring with or upon oneself, bring as a dowry, τι Lys.1 g. 14, D ; of soldiers, σιτία Plu.Sert. 13 ; ίίδωρ Str consume (eat) in addition, 01 μεν πίνουσι μόνον, ο'ι δέ σιτίον -ονται Hp.Prorrh. 2.3: Pass., 0μΙ ν η τροφή Sor. ι wear or carryon one'sperson, Η Id III. Pass., rush upon or after, attack, assault, 0s τις..επϊ νηυσϊ φίροπο Ι1.ι5 743 ; τισι Th.3.23 : abs., X.Cyr > etc.; of a ship, bear down upon another, Hdt.8.90; θάλαττα μεγάλη επιφέρεται a great sea strikes the ship, X.An ; inveigh against, Hdt.8.61: c.inf., to be eager to do, Plb b. of humours etc. in the body, τί -όμενον the accumulation of milk, Sor ; διαφορεΐν τό Επενεχθέν disperse the abscess, Gal.1.137; cf. έπιφορά 1. 5a. 2. to be borne onwards, of a raft, Hdt.2.96 ; ε. επί τι to be led to an opinion, Arist. Sens.443 a 22 (s.v.l.). 3. impend, threaten, έ. κίνδυνος PIb ; mostly in part., προδεικνύειν τά Επιφερόμενα coming events, Hdt , cf ; i. κακά Antiph ; ΰπεκστήναι τόν λόγον Επιφερόμενον Pl.Phlb.43a ; τά ε', the following (in speaking or writing), Plb of phrases, to be applied, ή λέξις -φέρεται τοΐς πράγμασιν Plu. 2.41c; but οίδιά μακρού-φερόμενοι λόγοι sustained outbursts, Demetr. Eloc Gramm., follow, of letters in a word, D.T.633.2, Heph.1.4, al., etc. επίφευκτος, ov, to be avoided, Asp. ineni έπιφημητήρες οί Επευφη μουντές, κτλ., Hsch. ( τέρ- cod.). έπίφημι, agree, assent, νόμψ Emp.9-5 : Aeol. aor. inf. Act. ίπιφάμεναι, συγκαταθεσθαι, Hsch. επιφημ-ίζω, utter words ominous of the event, ιόντος αύτοΰ Επϊ τήν πεντηκόντερον επεφημίζετο (Med.) Hdt.3.124; 4. τινϊ πολλά καϊ άτοπα D.C promise, pledge, κείνφ παΐδ' Επεφήμισα..Εκδώσειν cj. in Κ.ΙΑ130 (anap.) ; ή εκ παιδός επιφημισθεΐσα τψ άνδρϊ εβδόμη ϋπατεία (of Marius) App.PC1.61. IX. apply the name of A (acc.) to Β (dat.), where A is usu. a god, ascribe or assign Β to Α, εκάστη μοίρα θεόν d. P1.L 771 ; 8σα TIS πράττει τούς θεούς Επιφημίζων in the name of the gods, D ; άπασι τοΐς μεγάλοις ε. τό δαιμόνιον Plu. Publ later the constr. is reversed, τοίτ θεοΐς τι ].Ap.i.y!; τήν ελαίας γένεσιν..τη Άθηνα Max.Tyr.30.5 : Pass., θεοΐ5.-.παίδες Επεφημίσθησαν D.C > άσα θεία Έλευσΐνι επιφημίζεται τή χώρα Aristid J- י μέρη τής γής Ποσειδώνι επιπεφήμισται Id.Or.46(3) 16. III. call, name, c. dupl. acc., τό αγαθόν ε. λυσιτελοΰν Pl.CRA. 417c, cf. Ti.73d ; αέρα ε. σκότος Ph.1.6, cf. 2.43,al., Porph.Abst. 1.7; 'Ηλίου ίζοντας Αιήτην υΐέα Jul.Or.2.82d. 2. with epexegetic inf., τήν εξω φοράν έπεφήμισεν είναι τής τ αύτοΰ φύσεως the outer revolution he called the revolution of the Same, ordained that it should be.., PL 71.36c : hence, b. c. acc. inf., allege, declare, αυτόν Ασκληπιού θεράποντα είναι Ael.NA8.12 ; πολλά 4. αύτψ δηλούν [τήν έλαφον] Plu. Sert bestow a name on, Ανοματά τισι Ph , al., D.C > πομπή έπεφήμισαν οϋνομα νηών named [the fish πομπίλος^α/ler.., Opp.7/ IV. in later Prose, dedicate, devote to a god, Luc.Sacr. 10; Ail αγάλματα Max.Tyr.8.8 ; τούς γενομένους τότε πάιδας "Αρεως 4. Str : Pass., Id.6.2.9, Ph.2.565, Plu.Cam.7, etc. -ισμα, ατος, τό, word of ominous import, of ill omen, Th. 7.75; of good omen, J..<4/ (pi.). -ισμός, <5, dedication, Str ιστέον, one must assign, ascribe, δουλείαν τινί Ph.2.452, cf 477 έπιφθάνω [ά], reach first, aor. 2 part. 4πιφθάς Batr.213: generally, reach, attain, ήλικίαν, Suid. s. v. άνηβος ; επέφθη τυραννίδι PLond.} (vi A. D.); arrive, ό MouKiavhs οϋπω έπεφθάκει D.C : Med., see before others, Επηέλλουσαν [Αίγα] Anon.ap.Suid. έπι-φθέγγομαι, utter after or in accordance, A.CA.457 (lyr.) ; utter during or in connexion with, φωνά5 4πϊ τή καθιερώσει P1U.PMW.I4; μικρά Tails σπονδαΐς Id.2.I50d. 2. attach a name to, predicate Λ quality of, μίαν 4π' αύτοΐς τέχνην Επεφθέγξατο Pl.Phlb.18d, cf. Plu ioe. b. name, call, & κρίνα, λείρια δ' άλλοι -ονται Nic.7V quote, τό βήμα, ότι.. Ph.pr.12H.; τούτο τό κοινόν τάσι πράγμασι Plu.2.436d. 4. simply, utter, pronounce, Pl.Cra.383a: Pass., Id.S^A.257c. II. respond, ό μεν ήγεϊτο λέγων" έξω Χριστιανούς", τό δέ πλήθος -ετο " έξω Έπικουρείους" LxiC.Alex.38. -φθεγμα, ατος, τό, refrain, παιανικόν 4., of the refrain ίή ΰαιάν, Ath L II. interjection, A.D.Synt φθεγματικός, ή, containing a refrain, [σύστημα) Heph. Poem.J.3. -φβεγξις, εως,ν, charm, invocation, Philagr.ap.Aet ; cry addressed to dogs, Sch. Ar.P.702. επιφθίνω,/imsa upon, λείρια στήλρσιν 4. Nic.Pr έπιφθον-έω, grudge any one's doing a thing, ψδέ κ' Επιφθονέοιs (sc. άσσονϊμεν) Od bear hate οτ a grudge against, τινι Hdt. 9.79, PMasp (vi A. D.) : Pass., to be regarded with jealous hate, D. H os, ov, liable to envy or jealousy, looked on with jealousy, odious, ai λίην Ισχυροί τιμωρίαι πρός θεών 4. γίνονται Hdt.4.205; γνώμη πρός ανθρώπων Ε. Id '! μηδ'.,ε. πόρον τίθει Α.Ag.g21; τινι by one, P..Med.303, Supp.8g3 ; εϊ τψ θεών Ε. Εστρατεύσαμεν Th [πενία] ήκιστα 4. X.Smp.3.9 ; -άτεραι (3C. αί Ε μαϊ διατριβαί) Pl.Ap

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΐτερ^πίμπλαμαι 1383 πζριπνιγη. irepiirxcos, ov, v. περίπλεως.

ΐτερ^πίμπλαμαι 1383 πζριπνιγη. irepiirxcos, ov, v. περίπλεως. ΐτερ^πίμπλαμαι 1383 πζριπνιγη ΊΓίρητίμιτλαμαι, Pass., to be filled full of. λευκότητο! περιεπλήσθη οΰθεν βουλόμενοι λέγειν t(pe(i\s D.Chr. 11.24! σαφis, μηδέν περίπλεκαν PI. 77!/. 156ε : abs., περιεπλήσθη

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

έαρδάλη έβενος έάφθη, found only in II. 13.543 επϊ δ' ασπίς εάφθη καϊ κόρυς and 14.

έαρδάλη έβενος έάφθη, found only in II. 13.543 επϊ δ' ασπίς εάφθη καϊ κόρυς and 14. έαρδάλη 466 έβενος εαρδάλη ίπλησίασεν, Hsch.!αρίδας τάί κανθαρίδας, Id. έαρίδρετττος {-δροπos Bgk.), ov,pluckedin spring, Pi.Pr.75.6. εαρίζω, pass the spring, X.An.3.5.15. II. bloom as in spring, Ph.2.99

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

οίητό οΐκεω % νόμοιί..μάλιστα οίκεΐσθαι δοκεΐ D.21.150: fut. οίκήσεται in pass. α ' 1 [*

οίητό οΐκεω % νόμοιί..μάλιστα οίκεΐσθαι δοκεΐ D.21.150: fut. οίκήσεται in pass. α ' 1 [* οίητό ν 1202 οΐκεω οίητόν, = rebile, Gloss. olis, ιδο!, η, poet, for o'is, sheep, Theoc.1.9 (in acc. sg. d!1 δα, but οΐίδα 'sheepskin' [cj. Ahrens] is prob.). οΐκα, as, ε, Ion. for εοικα. οικ-α86 (Delph.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Present Participles Verbal Adjectives with Present Aspect A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Participles with Present Aspect Participle = a verbal adjective Allows a whole clause to tell

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ ΣΚΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ ΣΚΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

9j αιωνος Pi.Fr.l61j. 2. asbigasa tree, Thphr./7P3.1.1. -δε'ξι.09,

9j αιωνος Pi.Fr.l61j. 2. asbigasa tree, Thphr./7P3.1.1. -δε'ξι.09, Ισημψίον U.HAtfd b!4, etc.: in pi., Hp.Aer.11, P].4x.tfoc, Porph.Antr. 24. -ημερινό9, f!, 6v, equinoctial, ίνατολ)\, 51ισμύ, Arist.7l/

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ Ἀναπάντεχες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ἰωάννη Λάσκαρη μᾶς εἶναι γνωστὲς ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἐγγράφων (ποὺ ἀνακάλυψε στὰ κρατικὰ ἀρχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

1/47. σχοινί^ υ-χολή. י * 501 0 -> inf. τrjs' έμο) σ πάρα τρίβειν A.Ag.-ίθζ-,, etc.; ε'ίτφ κα 1 λoyίζεσθaι σ. S.

1/47. σχοινί^ υ-χολή. י * 501 0 -> inf. τrjs' έμο) σ πάρα τρίβειν A.Ag.-ίθζ-,, etc.; ε'ίτφ κα 1 λoyίζεσθaι σ. S. σχοινί^ 1/47 υ-χολή Id.3.!48. -σ υμβολ υς, έως, d, = σχοινιοστρόφος I. I, Poll.7.160, A Β302 : also -σ- μβολο 5, δ, Sch.Ar.P«^3 7 (cod. Ven. σχοινί οσννδί'ταις). σχοιν-is (Α), Γ50Ϊ, ή, = σχαινίον, rope,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικός φλοιός. Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου. ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός. πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό

Εγκεφαλικός φλοιός. Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου. ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός. πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό Εγκεφαλικός φλοιός Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου Πρωτεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός φλοιός: οι αισθητικές πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός φλοιός:

Διαβάστε περισσότερα