Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα"

Transcript

1 Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952 με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ", τροποποιήθηκε το καταστατικό του με την υπ' αριθ. 1055/1973 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει εγγραφεί η τροποποίηση στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 3154/1973 και η επωνυμία του έγινε "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ", τροποποιείται η επωνυμία του από τη Γενική Συνέλευση της σε "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ". Εδρα του συλλόγου παραμένει η Αθήνα και το επί της οδού Μαρασλή αριθμ. 4 γραφείο εντός του παραδοσιακού κτιρίου του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας). Άρθρο 2ο - Σκοπός Σκοπός του σωματείου είναι: 1. Η συνένωση όλων των γονέων, για να ενεργούν μαζί, να μελετούν προβλήματα, ώστε να συμβάλλουν στην πνευματική, ψυχική και σωματική υγεία και την ανάπτυξη και προαγωγή των μαθητών των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Μαρασλείου. 2. Η ηθική και υλική ενίσχυση βελτίωση των Πειραματικών Σχολείων και του Ιδρύματος καθώς και η στενότερη συνεργασία με τη Διεύθυνση, το Εκπαιδευτικό προσωπικό και την Εποπτεία του Πανεπιστημίου, για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των μορφωτικών και ηθικών σκοπών που επιδιώκουν. 3. Η μεταφορά των μαθητών που φοιτούν στα Σχολεία από τις οικίες τους στο Σχολείο και αντίστροφα καθώς και η φύλαξή τους κατά τα κενά χρονικά διαστήματα. Άρθρο 3ο - Μέσα για την υλοποίηση των σκοπών Τα μέσα για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών είναι κάθε συνταγματικά κατοχυρωμένη και θεμιτή ενέργεια, που αποφασίζεται από τα όργανα της διοίκησης του Σωματείου.

2 Ενδεικτικά αναφέρονται: Η συμβολή στην πολύπλευρη καλλιέργεια των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με το Εποπτικό Συμβούλιο, με τις Διευθύνσεις και το Διδακτικό προσωπικό των Πειραματικών σχολείων. Η εκπροσώπηση των γονέων και κηδεμόνων σε κάθε αρχή και εξουσία, καθώς και η υπεράσπιση των συμφερόντων τόσο των γονέων, όσο και των μαθητών. Η καθιέρωση - τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των οικογενειών των μαθητών και διδακτικού προσωπικού των σχολείων, καθώς και η συμβολή στην αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων μόρφωσης, διαπαιδαγώγησης, καλλιέργειας πνεύματος, δεξιοτήτων και αλληλοβοήθειας των μαθητών. Η συγκέντρωση - με οποιοδήποτε τρόπο ή τύπο - των μελών του Συλλόγου, όποτε κρίνεται αναγκαίο, με ή χωρίς τη συμμετοχή των Διευθυντών, Προϊσταμένων και Διδακτικού προσωπικού των σχολείων, που θα συζητούνται τα οποιασδήποτε μορφής θέματα που έχουν σχέση με το σκοπό του Συλλόγου, τους γονείς, τους μαθητές, καθώς και τα σχολεία. Η διοργάνωση συγκεντρώσεων, διαλέξεων, ημερίδων με θέματα που άπτονται του σκοπού του Συλλόγου και αφορούν άμεσα τα μέλη του και τους μαθητές. Η διοργάνωση μορφωτικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών εκδηλώσεων και εκδρομών. Η μεταφορά των μαθητών/τριών - όλων των σχολικών μονάδων - από τις προκαθορισμένες στάσεις στα σχολεία και επιστροφή αυτών αντίστοιχα. Η ενίσχυση με κάθε τρόπο των άπορων μαθητών, σε σχολικά είδη και οικονομική βοήθεια. Η έκδοση εντύπων και περιοδικών ή εφημερίδων, με αντικείμενο τη δραστηριότητα των σχολείων του «Μαρασλείου», την ενημέρωση, την μαθητική ζωή γενικά κ.ά. Η συνεργασία με συλλόγους άλλων σχολείων. Η συνεργασία με τους καθʼ ύλη αρμόδιους κρατικούς φορείς της εκπαίδευσης. Η ίδρυση βιβλιοθηκών για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η ίδρυση σχολής γονέων. Η συγκρότηση επιτροπών, από γονείς και μέλη του Δ.Σ., για την άμεση υλοποίηση αποφάσεων του Δ.Σ., που έχουν σχέση με επιμέρους δραστηριότητες και που είναι σύμφωνες με το σκοπό του Συλλόγου. Η επίβλεψη της καθαριότητας των χώρων του Μαρασλείου, καθώς και η επιμέλεια της συντήρησης των χώρων και εγκαταστάσεων που κάνουν χρήση οι μαθητές των Πειραματικών σχολείων και αφορά κυρίως την υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών. Η με κάθε τρόπο βοήθεια του έργου των εκπαιδευτικών που είναι: η αρτιότερη αγωγή και μόρφωση, η καλή πνευματική - ψυχική και σωματική

3 υγεία, η ανάπτυξη και προαγωγή της ψυχοπαιδαγωγικής και εκπαιδευτικής έρευνας, η πρακτική άσκηση των μαθητών, η βελτίωση των όρων σπουδής, η εμπέωση - στους μαθητές - της ευγενικής άμιλλας. Η με κάθε άλλο τρόπο αναβάθμιση των Σχολείων και του Συλλόγου. Άρθρο 4ο - Μέλη Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε: Τακτικά, Αντεπιστέλλοντα, Αρωγά και Επίτιμα. Τακτικά Μέλη είναι αυτοδικαίως οι γονείς - κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 1566/85 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν 2621/98) και των διατάξεων του Αστικού Κώδικα «Οικογενειακό δίκαιο» - των μαθητών των Πειραματικών δημοτικών σχολείων Μαρασλείου Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών. Γράφονται στο Μητρώο μελών του Συλλόγου με αίτησή τους. Καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, το οποίο κάθε σχολική χρονιά καθορίζεται από το Δ.Σ. και δηλώνουν, ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις των άρθρων του Καταστατικού, καθώς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από αυτό. Αντεπιστέλοντα Μέλη είναι οι γονείς, - της πιο πάνω παραγράφου - των μαθητών που αποφοίτησαν από τα σχολεία «Μαρασλείου». Γράφονται με απλή αίτησή τους, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου και καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, που καθορίζεται όπως πιο πάνω. Αρωγά Μέλη είναι όσοι δεν έχουν τις πιο πάνω ιδιότητες, αλλά επιθυμούν την επιτυχία του σκοπού του Συλλόγου. Γράφονται, - όσοι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις εγγραφής - με απλή αίτησή τους, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου και καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, που καθορίζεται όπως στα τακτικά μέλη. Τα μέλη αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των τακτικών μελών. Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, - μετά από πρόταση δύο (2) τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. ή δέκα (10) τουλάχιστον τακτικών μελών, όσοι πρόσφεραν ή προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή του Συλλόγου ή των Σχολείων ή εκχωρούν στο Σύλλογο - για το σκοπό αυτό - σημαντικές παροχές. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής των παραγρ. α, β και γ του άρθρου 3 του καταστατικού, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην πρώτη, μετά την απόρριψη, τακτική Συνέλευση των μελών. Αμεταβίμαστο της ιδιότητας του Μέλους Η ιδιότητα του μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Α.Κ., δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση και δεν μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται.

4 Ισοτιμία Μελών Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση όλων των μελών. Άρθρο 5ο - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών Δικαιώματα: Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα Να παίρνουν μέρος στις Γεν. Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Να ψηφίζουν σε αυτές για κάθε θέμα διάταξης. Να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου και την υλοποίηση των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων. Να εκλέγουν τα μέλη του Δ.Σ. και τους εκπροσώπους του Συλλόγου. Να εκλέγονται στα πιο πάνω συλλογικά όργανα. Να μετέχουν σʼ όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Να αποχωρούν από το Σύλλογο με έγγραφη δήλωσή τους προς το Δ.Σ. Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο. Τα Αντεπιστέλλοντα, Αρωγά και Επίτιμα μέλη συμμετέχουν στις Γεν. Συνελεύσεις μόνο με δικαίωμα λόγου. Δικαίωμα ψήφου έχουν και οι δύο γονείς ή κηδεμόνες. Υποχρεώσεις: Τα μέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση Να συμβάλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Να αποδέχονται ανεπιφύλακτα και να γίνονται κοινωνοί της πιστής τήρησης των άρθρων του Ισχύοντος Καταστατικού και Κανονισμού, των αποφάσεων της Γεν. Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Να προσέρχονται ανελλιπώς στις Συνελεύσεις και τις οποιασδήποτε μορφής συγκεντρώσεις του Συλλόγου. Να αναλαμβάνουν και να εκτελούν πρόθυμα και υπεύθυνα κάθε συλλογική ή επιμεριζόμενη εργασία ή αποστολή, που θα τους αναθέτει κάθε φορά η Γεν. Συνέλευση των μελών ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

5 Να αναπτύσσουν το πνεύμα συναδέλφωσης, φιλαλληλίας και υποστήριξης μεταξύ τους. Να εκπληρώνουν, αναντίρρητα, τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο, που είναι: Η καταβολή της εγγραφής και η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους, που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου (έννοια της ετήσιας: η σχολική περίοδος). Η καταβολή έκτακτης εισφοράς για την κάλυψη ειδικών δαπανών, μετά από ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών του Δ.Σ. Τακτικό μέλος που εκπροσωπεί περισσότερα από ένα παιδιά (αδέλφια), θεωρείται ταμειακώς εντάξει αφού κατέβαλε το δικαίωμα εγγραφής του και, μια μόνο ετήσια συνδρομή Άρθρο 6ο - Πειθαρχικές κυρώσεις μελών Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται από το Μητρώο των μελών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις πιο κάτω περιπτώσεις: Όταν το παιδί, του έχοντος τη γονική μέριμνα μέλους, αποφοιτήσει ή αποχωρήσει από τα σχολεία του «Μαρασλείου». Όταν στερηθεί, με δικαστική απόφαση, την ικανότητα προς δικαιοπραξία. Όταν καθυστερεί για διάστημα περισσότερο των έξι (6) μηνών, τις προς τον Σύλλογο οικονομικές υποχρεώσεις, αφού πριν από 15 ημέρες προειδοποιηθεί εγγράφως. Όταν απέβαλε, με δικαστική απόφαση, την ιδιότητα του γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου, εκτός εάν είναι μέλος Επίτιμο ή Αρωγό ή Αντεπιστέλλον. Όταν στρέφεται κατά του Συλλόγου ή παραβιάζει καθʼ υποτροπή τις διατάξεις των άρθρων του Καταστατικού, ή αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Συλλόγου, ή δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων από τα όργανα του Δ.Σ., ή η διαγωγή του είναι με οποιονδήποτε τρόπο ασυμβίβστη με τα χρηστά ήθη, την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συλλόγου. Μέλος του Συλλόγου υπαίτιο πράξεως ή παραλείψεως ή παραβάσεως των διατάξεων του Καταστατικού, της περί Οργανώσεως Γονέων νομοθεσία και του Αστικού Κώδικα αποτελεί οπωσδήποτε, ανεξάρτητα της προβλεπόμενης ποινικής διώξεως ή άλλης νομικής κυρώσεως, πειθαρχικό παράπτωμα έναντι του Συλλόγου. Καλείται να απολογηθεί μέσα σε εύλογη προθεσμία στο Δ.Σ. Μετά την απολογία ή την άρνηση να απολογηθεί, το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφαση παραπέμπει ή μη, το υπό κατηγορία μέλος, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με αίτημα τη διαγραφή του ή μη. Άρθρο 7ο - Περιουσία - Πόροι Περιουσία του Συλλόγου αποτελούν:

6 Βιβλία, έπιπλα και σκεύη γραφείου, γραφομηχανή, υπολογιστές κλπ. Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις κ.ά. από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι τυχόν έκτακτες εισφορές που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 2 εδ.β. του Καταστατικού αυτού. Οι παροχές, οιασδήποτε μορφής, από χορηγούς φυσικού ή νομικού προσώπου. Οι τόκοι από τράπεζες ή άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και ταμεία. Τα έσοδα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες που πραγματοποιεί ο Σύλλογος. Κάθε έσοδο ή βοήθεια που νόμιμα καταγράφεται σε όφελος του Συλλόγου. Η διάθεση των πόρων του Συλλόγου, γίνεται μόνο μετά από δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. Η ακίνητη περιουσία του Συλλόγου, αποκτάται και μεταβιβάζεται για λογαριασμό του Συλλόγου, μόνο μετά από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης. Δεν γίνονται δεκτές δωρεές ή διαθήκες, που ρητά υποχρεώνουν τον Σύλλογο σε ενέργειες αντίθετες προς τον σκοπό του. Άρθρο 8ο - Όργανα του Συλλόγου Όργανα του Συλλόγου είναι: α) Η Γ.Σ. (Γενική Συνέλευση) β) Το Δ.Σ. (Διοικητικό Συμβούλιο) γ) Η Ε.Ε. (Εξελεγκτική Επιτροπή) δ) Οι Τριμελείς Επιτροπές Σχολικών Μονάδων ε) Το Μικτό Συμβούλιο Άρθρο 9ο - Γενική Συνέλευση - Διατάξεις Σύγκλησης Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, είναι το ανώτατο Συλλογικό όργανο. Η Γ.Σ. συγκαλείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. και συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο και κάθε δεύτερο χρόνο για αρχαιρεσίες, έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει εγγράφως το ένα πέμπτο (1/5) από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου και που είναι ταμειακώς και καταστατικά εντάξει. Η έκτακτη αυτή Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την βεβαία ημερομηνία των αιτούντων. Αν η διοίκηση του Συλλόγου δεν εισακούσει

7 την αίτηση, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους αιτούντες να συγκαλέσουν τη συνέλεση, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Α.Κ. και να ρυθμίσει τα σχετικά με την προεδρία της. Τη Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, συγκαλεί το Δ.Σ. με προσκλήσεις που αποστέλλονται, προς τα μέλη του Συλλόγου, με τους μαθητές των Πειραματικών Σχολείων. Αντίγραφο της πρόσκλησης θυροκολλείται στα Γραφεία του Συλλόγου και κοινοποιείται στις Διευθύνσεις των Πειραματικών Σχολείων. Στην πρόσκληση των μελών σε Γ.Σ. αναφέρονται: Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιος συγκαλεί την Συνέλευση, αν αυτή είναι τακτική ή έκτακτη, καθώς και σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας, την ημερομηνία της επαναληπτικής Συνεδρίασης. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται αναφορά (στις προσκλήσεις) αν μαζί με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως της συγκεκριμένης Γ.Σ., θα γίνουν και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου. Θέματα για συζήτηση εκτός των αναφερομένων, μπορούν να εγγραφούν επιπρόσθετα στην ημερήσια διάταξη, μετά από έγγραφο αίτημα προς τον Πρόεδρο της Γ.Σ., τριάντα (30) τουλάχιστον καταστατικά και Ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Η καταστατική Γ.Σ. δεν επιέχεται πρόσθετη ημερήσια διάταξη. Κάθε συζήτηση άσχετη προς τους σκοπούς του Συλλόγου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Η Γ.Σ. των μελών, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για την συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιες ημέρες. Για τις έκτακτες οι ημέρες είναι δύο (2) έως οκτώ (8). Η ημέρα κοινοποίησης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Άρθρο 10ο - Γενική Συνέλευση - Απαρτία Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σʼ αυτή το ένα τρίτο (1/3) των νομίμων εγγεγραμμένων μελών. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση - χωρίς άλλη πρόσκληση - στον ίδιο τόπο, ημέρα και ώρα και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, μετά από μια εβδομάδα από τη ματαίωση και συνεδριάζει σύννομα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων νομίμως εγγεγραμμένων μελών. Η απαρτία της Γ.Σ. βεβαιώνεται με την καταμέτρηση του συνόλου των υπογραφών, με ευθύνη του Γεν. Γραμματέα, στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ. του Συλλόγου, των προσερχομένων Ταμειακώς και καταστατικά εντάξει τακτικών μελών.

8 Άρθρο 11ο - Γενική Συνέλευση - Αποφάσεις Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία των οργάνων της Διοικήσεως, τον έλεγχο αυτών και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου σύμφωνα με το Νόμο, και τα άρθρα του Ισχύοντος Καταστατικού. Συγκεκριμένα Αποφασίζει: Για την τροποποίηση του Καταστατικού καθώς και για την διάλυση του Συλλόγου, που και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται παρουσία του ενός δεύτερου (1/2) τουλάχιστον των Ταμειακώς και καταστατικά εντάξει τακτικών μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Για την απονομή ευφήμου μνείας στους δωρητές και ευεργέτες του Συλλόγου. Για την μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου, που πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως. Για κάθε θέμα που θα τεθεί υπόψη της Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Για κάθε θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που τίθεται κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. και εγκρίνεται από το 50% των παρόντων. Εγκρίνει: Εκλέγει: Τα πεπραγμένα και τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. Τον ισολογισμό και προϋπολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του προηγούμενου και επόμενου, αντίστοιχα, ημερολογιακού έτους. Απαλλάσσει, αμετάκλητα, μετά την έγκριση των πεπραγμένων, απολογισμού και των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. Το δεύτερο 15νθήμερο του μηνός Μαρτίου, κάθε δεύτερου χρόνου, και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του καταστατικού αυτού, τα μέλη του «Δ.Σ.», της «Εξελεγκτικής Επιτροπής», τους εκπρόσωπους της «Ένωσης Γονέων», της «Ομοσπονδίας Γονέων», καθώς και κάθε μέλος θεσμοθετημένου οργάνου ή επιτροπής, όπως ο νόμος ορίζει. Πρόεδρος - Γραμματέας: Στη Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, η Συνέλευση εκλέγει - με ανάταση του ενός χεριού - τον Πρόεδρο και μέχρι δύο (2) Γραμματείς - πρακτικογράφους. Πρακτικά:

9 Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γ.Σ. τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του. Άρθρο 12ο - Έκτακτη Γενική Συνέλευση Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όπως ορίζει το άρθρο 9 παρ. 1 & 2 του καταστατικού αυτού. Για την διαδικασία σύγκλησης, νόμιμης απαρτίας, θεμάτων ημερήσιας διάταξης και ψηφοφορίας της έκτακτης Γ.Σ., ισχύουν όσα ορίζονται για τις τακτικές Γ.Σ. Άρθρο 13ο - Γενική Συνέλευση - Ψηφοφορία Κάθε ψηφοφορία στη Γ.Σ. που αφορά τις Αρχαιρεσίες, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και για προσωπικά γενικά ζητήματα, διεξάγεται μυστική, επί ποινή ακυρώσεως, ψηφοφορία. Κάθε άλλη ψηφοφορία για θέματα εκτός των παραπάνω, γίνεται, με ανάταση του ενός χεριού, ή με ονομαστική προσφώνηση και σχετική πλειοψηφία. Συγκεκριμένα: Οι αποφάσεις της παρ. 1 εδ. α του άρθρου 10, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Οι αποφάσεις της παρ. 1 εδ β και γ, της παρ. 2 της παρ. 2 ειδ. α, β και γ του άρθρου 10, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ανάταση του χεριού ή με ονομαστική προσφώνηση. Για τη μεταβολή του σκοπού, ότι ορίζει η παρ. 1 εδ. γ. του άρθρου 10 του Καταστατικού αυτού. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη του Συλλόγου, ακόμα και γι αυτούς που απουσίαζαν ή διαφωνούν. Άρθρο 14ο - Αρχαιρεσίες - Σταυροί προτίμησης Η επιλογή των εκπροσώπων των γονέων στα συλλογικά όργανα του Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων γίνεται με απόφαση των Γ.Σ. των γονέων. Τα μέλη των πιο πάνω οργάνων πρέπει να είναι μέλη του Συλλόγου και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, να προέρχονται από εκλογές που γίνονται - για όλα τα όργανα - με μυστική ψηφοφορία, με πολυσταυρία και με το σύστημα της απλής αναλογικής (αν πρόκειται για συνδυασμούς ή χωριστούς υποψηφίους) ή με απόλυτη πλειοψηφία (όταν πρόκειται για ένα ψηφοδέλτιο).

10 Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού για όλα τα όργανα περιλαμβάνονται στο ίδιο έντυπο ψηφοδέλτιο. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των πιο πάνω μελών, διεξάγονται κάθε δύο (2) χρόνια, με την ευθύνη και την μέριμνα τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται - με την ανάταση του ενός χεριού - από τη Γ.Σ. των μελών και της οποίας προεδρεύει το μέλος που τα μέλη εξέλεξαν. Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες και επιμελείται την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Στο τέλος της ψηφοφορίας κάνει την διαλογή των ψήφων και έχει την ευθύνη της ανακηρύξεως των επιτυχόντων και τη σειρά της επιτυχίας των. Για όλα αυτά συντάσσει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο μέλος που πλειοψήφησε για το Δ.Σ. Στις εκλογές, για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων, πρέπει να πάρουν μέρος γονείς που εκπροσωπούν (αδιάφορα αν ψηφίζουν και οι δύο γονείς ενός μαθητή ή μόνο ένας) το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των μαθητών των σχολείων. Για το λόγο ότι η παραπάνω εκπροσώπηση πρέπει να υπάρχει κατά τη διαδικασία της εκλογής και όχι κατά τη Γ.Σ. με θέμα εκλογή Δ.Σ., είναι δυνατό με απόφαση της Γ.Σ. να ορισθεί άλλη ημέρα και ώρα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ημερών, για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η παραπάνω εκπροσώπηση. Ως προς την απλή αναλογική: Οι έδρες του Δ.Σ., της Ε.Ε. και ο αριθμός των εκπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των εκπροσώπων. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή στην Ε.Ε. ή στους εκπροσώπους όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, παίρνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται εκπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους, από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο εκπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των εκπροσώπων, που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων της παραγράφου αυτής, κατανέμονται από μια έδρα στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα ή έουν εκλέξει ένα εκπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των εκπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διαδικασιών του εδαφίου δ. της παραγράφου 3 του

11 άρθρου 13 και το Ν. 1566/85 κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίν. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. Για την εκλογή εκπροσώπου στην «Ένωση Γονέων» πρέπει να μετέχουν γονείς που εκπροσωπούν τόσα μέλη, όσα επιτάσσει η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού. Ο αριθμός των εκπροσώπων που εκλέγονται, προκύπτει από το πηλίκο του αριθμού των μαθητών, που εκπροσωπούται από γονείς που παίρνουν μέρος στην ψηφοφορία δια του αριθμού που ορίζει το καταστατικό της Ένωσης. Δεκαδικά μέχρι 0,5 δεν λαμβάνονται υπόψη. Κάθε ένωση εκλέγει εκπροσώπους για την ομοσπονδία, σύμφωνα με το καταστατικό τους. Ιδιαίτερα για το Μαράσλειο, λόγω του ότι υπάρχουν συστεγαζόμενες πολλές σχολικές μονάδες και ο αριθμός των μαθητών είναι ο εκ του νόμου απαιτούμενος. Η εκλογή των εκπροσώπων στην Ομοσπονδία θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού αυτού και συγκεκριμένα με την παρ. 3 ως προς τα δεκαδικά, εκτός από το μέτρο εκλογής εκπροσώπου που είναι το οριζόμενο πηλίκο από το καταστατικό της Ένωσης. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου και γίνονται δεκτές εκείνες που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και που οι αιτούντες έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Συγκεκριμένα, δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ., Ε.Ε. και εκπρόσωποι των οργάνων του Συλλόγου, οπότε και δεν έχουν το δικαίωμα υποψηφιότητας, όσοι: Δεν έχουν Ελληνική υπηκοότητα. Έχουν στερηθεί, αυτοδικαίως ή μετά από δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. Έχουν στερηθεί, με απόφαση δικαστηρίου του δικαιώματος της ελευθερίας συμμετοχής ή ιδρύσεως συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. Έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί (ή έχουν νόμιμα παραπεμφθεί) για ποινικό αδίκημα. Είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή οποιασδήποτε περιοχής εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής. Ορίζεται ότι οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται στο απερχόμενο Δ.Σ. μέχρι την 13.00ʼ ώρα της προηγούμενης ημέρας των αρχαιρεσιών. Το Δ.Σ. συντάσσει πρακτικά και τα παραδίδει, μαζί με τις σχετικές αιτήσεις υποψηφιότητας και τα ψηφοδέλτια, στην Εφορευτική Επιτροπή μετά την εκλογή της από την Γ.Σ. των μελών στη συνεδρίαση των αρχαιρεσιών. Διαδικασία: Σταυροί προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 7 Σταυροί προτίμησης για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι 3 Σταυροί προτίμησης για την Ένωση Γονέων μέχρι 3 ή 4 Σταυροί προτίμησης για την Ομοσπονδία Γονέων μέχρι 1 Εκλέγονται για το Δ.Σ. επτά (7) μέλη και μέχρι τέσσερα (4) αναπληρωματικά

12 Εκλέγονται για την Ε.Ε. τρία (3) μέλη και μέχρι δύο (2) αναπληρωματικά Εκλέγονται για την Ε.Γ. (3) ή (4) αντιπρόσωποι και μέχρι δύο (2) αναπληρωματικά Εκλέγονται για την Ο.Γ. ένας (1) αντιπρόσωπος και μέχρι ένας (1) αναπληρωματικός Οι γονείς έχουν μία ψήφο ο καθένας, ανεξάρτητα από όσα παιδιά εκπροσωπούν. Υποψηφιότητα και εκλογή γονέα σε όργανα του συλλόγου και ως εκπροσώπου σε Ένωση και Ομοσπονδία δεν απαγορεύεται. Απαγορεύεται η υποψηφιότητα και εκλογή γονέα ως μέλους του Δ.Σ. και ως μέλους της Εξελεγκτικής επιτροπής. Η θητεία των μελών του Δ.Σ., της Ε.Ε. και των εκπροσώπων της Ένωσης γονέων και Ομοσπονδίας γονέων είναι διετής. Άρθρο 15ο - Διοίκηση Συλλόγου Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων των μαθητών των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Μαρασλείου Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών, διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη εκλέγονται από την Γ.Σ. των μελών κάθε δύο (2) χρόνια με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Άρθρο 16ο - Διοικητικό Συμβούλιο Συγκρότηση - Συνεδρίαση - Απαρτία Το Δ.Σ. σε ολομέλεια, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την εκλογή του από την Γ.Σ., συνέρχεται (με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου) και συγκροτείται σε Σώμα με την εκλογή (δια μυστικής και με ψηφοδέλτιο ψηφοφορίας) Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενιού Γραμματέα, Ταμία, Εφόρου, Αναπληρ. Γεν. Γραμματέα και Αναπληρ. Ταμία. Την εκλογή και συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., βεβαιώνει το ίδιο το Δ.Σ. με ευθύνη του. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, κάποιου από τα μέλη του Δ.Σ., ορίζεται αντικαταστάτης με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου από τα επιλαχόντα μέλη, με την σειρά της επιτυχίας τυ. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά που δεν δέχονται να συμπληρώσουν το Δ.Σ. και εφόσον ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κάτω του αριθμού των τριών (3), συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. με θέμα αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του Συλλόγου τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή η πλειοψηφία των μελών του, με γραπτή αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πάντοτε όμως έπειτα από πρόσκληση, έγγραφη ή τηλεφωνική, του Προέδρου.

13 Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Αρμοδιότητες - Αποφάσεις - Λειτουργία Τα μέλη του Δ.Σ. είναι οι εκτελεστές της θέλησης των γονέων. Εφαρμόζουν τους νόμους, τις Υπουργικές αποφάσεις, τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Φροντίζουν τις υποθέσεις που αφορούν τον Σύλλογο και καταβάλουν προσπάθεια για να επιλυθούν προβλήματα που απασχολούν γονείς και μαθητές. Αντιπροσωπεύουν δικαστικά ή εξώδικα αυτούς και Υπερασπίζουν τα συμφέροντά τους. Το Δ.Σ. λειτουργεί αυτόνομα, ανεξάρτητα και υπεύθυνα σύμφωνα με τους νόμους, Καταστατικό και Κανονισμό λειτουργίας. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, εκτός της ακίνητης για την οποία αρμόδια είναι η Γ.Σ. Επιμελείται των γενικών και ειδικών υποθέσεων του Συλλόγου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση και τη λειτουργία της, τη διάθεση των πόρων του Συλλόγου, καθώς και για κάθε ζήτημα με εξαίρεση εκείνου που, σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. που σχετζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του και που αφορά Σύλλογο-εκπαιδευτικούς-αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης. Ειδικότερα: Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για έγκριση στη Γ.Σ. των μελών τον προϋπολογισμό και τον γενικό απολογισμό των αποτελεσμάτων ενεργητικού και παθητικού του Συλλόγου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αποφασίζει για την σύσταση επιτροπών, με τη συμμετοχή γονέων και μελών του Δ.Σ. Προσδιορίζει τα καθήκοντα αυτών και εποπτεύει την πορεία του κάθε προγράμματος, καθώς και την αποτελεσματική υλοποίησή του. Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου και τις δραστηριότητές του. Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και για την ανακήρυξη ευεργετών, δωρητών και επιτίμων μελών του Συλλόγου. Αποφασίζει τη διοργάνωση εκδηλώσεων που συντελούν στην επιτυχία του σκοπού του Συλλόγου, τη διοργάνωση εκδρομών, καθώς ημερίδων και διαλέξεων με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων - εκπαιδευτικών - μελών. Αποφασίζει την ίδρυση «Σχολής Γονέων» ή αντίστοιχης αυτής, καθώς και ομάδων πραγματοποίησης εκδηλώσεων και δράσεων σε τομείς: Αθλητισμού- Εθελοντισμού-Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης (οικολογία,

14 οικοανάπτυξη)-αισθητικής αγωγής (θέατρο, μουσική, εικαστικά)-βιβλίο- Αδελφοποίησης με άλλες σχολικές μονάδες-συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών των Νέων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ). Αποφασίζει την διεύρυνση του Συλλόγου και προσπαθεί να προβάλλει και να εξυψώσει το κύρος του. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει, με απόφαση του όταν το κρίνει σκόπιμο την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. με τη συμμετοχή γονέων κηδεμόνων δια της συστάσεως επιτροπών. Οι πράξεις του Δ.Σ. ακόμη και αν είναι εκτός του σκοπού, δεσμεύουν τον Σύλλογο απέναντι στους καλόπιστους τρίτους, στους οποίους δεν αντιτάσσονται περιορισμοί της εξουσίας του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος ή ο/η νόμιμος αναπληρωτής του. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τέσσερις (4) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή επτά (7) τακτικές συνεδριάσεις ανεξάρτητα σειράς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται σύμφωνα με αυτά που ορίζει η παρ. Αʼ εδ. 2 του ρθρου αυτού. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η γνώμη των μελών που διαφωνούν. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα. Τα πρακτικά των Γ.Σ. και του Δ.Σ., βρίσκονται στη διάθεση κάθε μέλους, όταν το ζητήσει, για ενημέρωση ή τυχόν σημειώσεις. Απαγορεύεται όμως η έκδοση αντιγράφου, ακόμη και φωτοτυπημένου. Άρθρο 17ο - Ευθύνη του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στο Σύλλογο για τις ζημιές που προξενήθηκαν σʼ αυτό, από αμέλεια ή παραδρομή. Άρθρο 18ο - Τριμελείς Επιτροπές Γονέων Εκλογή Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και τα άλλα όργανα και με τον ίδιο τρόπο σε κάθε σχολείο, εκλέγεται τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελεί και την επί μέρους διοίκηση κάθε Σχολικής Μονάδας, η θητεία της οποίας αρχίζει και τελειώνει μαζί με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

15 Για τις τριμελείς επιτροπές στην ψηφοφορία μπαίνουν έως δύο (2) σταυροί, αν υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο και έως τρεις (3) σταυροί αν υπάρχουν περισσότεροι συνδυασμοί. Αν για κάποια Σχολική Μονάδα δεν υπάρχουν υποψήφιοι ή υπάρχουν λιγότεροι από τρεις, δεν εκλέγεται επιτροπή για τη συγκεκριμένη Σχολική Μονάδα ή εκλέγονται όσοι και οι υποψήφιοι, χωρίς να επηρεάζεται το γενικότερο κύρος των εκλογών. Κάθε επιτροπή εκπροσωπείται από το Γραμματέα της, ο οποίος εκλέγεται μεταξύ τακτικών αντιπροσώπων. Η αρμοδιότητα αυτή του Γραμματέα δεν πρέπει να οδηγεί σε ενέργειες «προσωπικές», αλλά να επιδιώκεται η εκπροσώπηση που εκφράζει συνολικά την επιτροπή. Απαραίτητη προϋπόθεση για νόμιμη εκπροσώπηση της Σχολικής Μονάδας στο Σχολικό Συμβούλιο και στη Σχολική Επιτροπή με εκπρόσωπο, είναι η συμμετοχή στην εκλογή της τριμελούς επιτροπής, αριθμού γονέων που εκπροσωπεί τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μαθητών της συγκεκριμένης Σχολικής Μονάδας. Δεν απαγορεύεται η υποψηφιότητα μέλους για όλα τα όργανα, ήτοι για το κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και την Τριμελή Επιτροπή Σχολικής Μονάδας. Αρμοδιότητες-Καθήκοντα Η τριμελής Επιτροπή κάθε Σχολικής Μονάδας, φροντίζει με τη δράση της να βοηθά την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και αντιμετωπίζει σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα προβλήματα που ανακύπτουν στη Σχολική Μονάδα της αρμοδιότητάς της. Η τριμελής Επιτροπή κάθε Σχολικής Μονάδας, τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της και όλες οι ενέργειές της. Στις συνεδριάσεις της μπορεί να συμμετέχει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ισότιμα, το οποίο ορίζεται πό το Δ.Σ., χωρίς όμως να έχει δικαίωμα ψήφου. Αρθρο 19ο - Μικτό Συμβούλιο Κάθε τρεις μήνες συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Μικτό Συμβούλιο με τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τριμελών Επιτροπών των Σχολικών Μονάδων. Στο Μικτό Συμβούλιο, μετέχουν ισότιμα με δικαίωμα λόγου τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη των Τριμελών Επιτροπών, στη λήψη αποφάσεων όμως, δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γραμματέας κάθε Επιτροπής. Στο Μικτό Συμβούλιο συζητούνται θέματα που αφορούν το καλύτερο δυνατό συντονισμό της δράσης του Συλλόγου. Οι αποφάσεις του Μικτού Συμβουλίου είναι δεσμευτικές για το Διοικ. Συμβούλιο του Συλλόγου.

16 Άρθρο 20ο - Περιορισμοί μελών Διοίκησης & Εκπροσώπων Μέλη της διοικήσεως του Συλλόγου, Εξελεγκτικής επιτροπής και εκπρόσωποι οργάνων ή ειδικών και μη επιτροπών, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Να παρέχουν με αμοιβή ή να λάβουν αμοιβή για προσφορά άλλων υπηρεσιών οποιασδήποτε φύσεως ή να λάβουν αμοιβή για προσφορά αποβλέπουσα στην επίτευξη κέρδους δια της αναλήψεως έργου, προμήθειας, παροχής. Άρθρο 21ο - Καθήκοντα Μελών Δ.Σ. Πρόεδρος Ο/Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου, εκπροσωπεί αυτόν δικαστικά και εξώδικα, σε κάθε αρχή και εξουσία, καθώς και στις σχέσεις με κάθε τρίτο σε όλες τις δικαιοπραξίες. Συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. Αʼ 4 του Καταστατικού αυτού, προσκαλώντας τα μέλη εγγράφως ή από το τηλέφωνο και διευθύνει αυτές. Καταρτίζει, βοηθούμενος από τον/την Γεν. Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται σʼ αυτήν δεν συζητείται, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση και συμφωνήσει γι αυτό η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ. Υπογράφει: α) με τον/την Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο που αφορά το Σύλλογο ή απευθύνεται σε τρίτους, β) με τον/την Γεν. Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., γ) με τον/την Ταμία τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ή είναι μ εντολή του Δ.Σ. Αναθέτει αυξημένες αρμοδιότητες στα μέλη του Δ.Σ. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο σε όλους τους φορείς του Συλλόγου, καθώς και τις επιμέρους επιτροπές. Επιβάλλει την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων των νόμων, του Καταστατικού και του Κανονισμού του συλλόγου, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ. Λαμβάνει κάθε ασφαλιστικό μέτρο υπέρ των συμφερόντων του Συλλόγου. Ενημερώνεται: α) από τον/την Ταμία για τα οικονομικά αποτελέσματα ενεργητικού και παθητικού, β) από τους επικεφαλείς των επιτροπών για την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων και αποτελεσμάτων και γ) από κάθε φορέα για οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με τον Σύλλογο. Συντάσσει την απολογιστική έκθεση πεπραγμένων η οποία βρίσκεται στην διάθεση της εκάστοτε συγκαλούμενης για το σκοπό αυτό τακτικής Γ.Σ.

17 Εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία και προαγωγή και ανάπτυξη του Συλλόγου. Είναι πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου. Αντιπρόεδρος Ο/Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αντικαθιστά και αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του τον/την Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του. Γενικός Γραμματέας Ο/Η Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου: Ταμίας Συνυπογράφει με τον/την Πρόεδρο κάθε έγγραφο εξερχόμενο του Συλλόγου. Συνυπογράφει με τον/την Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Συνυπογράφει με τον/την Πρόεδρο και με τον/την Ταμία τα εντάλματα πληρωμών. Φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα. Ενημερώνει το μητρώο των μελών, καθώς και το βιβλίο πρωτοκόλλου. Φυλάει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά), την σφραγίδα του Συλλόγου και ευθύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια αυτών. Ο/Η Ταμίας του Συλλόγου: Εισπράττει όλα τα έσοδα αυτού και πληρώνει όλες τις δαπάνες, εκδίδοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις. Καταθέτει κάθε εργάσιμη ημέρα δια της υπαλλήλου της Γραμματείας, τις εισπράξεις οι οποίες γίνονται για λογαριασμό της εταιρείας μεταφοράς των μαθητών, καθώς και τις εισπράξεις από πόρους του Συλλόγου, σε τοκοφόρο λογαριασμό αναγνωρισμένης Τράπεζας. Μπορεί να παρακρατείται από το σύνολο των ημερήσιων εισπράξεων ένα ποσό, που είναι αναγκαίο για την πληρωμή εκτάκτων και επειγουσών δαπανών του Συλλόγου. Συνυπογράφει με τον/την Πρόεδρο και με τον/την Γεν. Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών. Ενεργεί κάθε πληρωμή, ύστερα από εντολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Υποβάλλει στο Δ.Σ., κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση της κινήσεως του ταμείου και της ταμειακής κίνησης, που πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα.

18 Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση του ισολογισμού και του απολογισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων κάθε διαχειριστικού έτους, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης, τα οποία υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. και στην ετήσια τακτική Γ.Σ. των μελών. Ενημερώνει και φυλάει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Συλλόγου. Μεριμνά για την απρόσκοπτη είσπραξη των οποιασδήποτε μορφή συνδρομών και ενημερώνει το Δ.Σ. για τυχόν καθυστερήσεις. Υποχρέωσή του/της είναι να έχει στη διάθεση του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής, για έλεγχο, το ταμείο του Συλλόγου σε κάθε περίπτωση που θα του/της το ζητούσαν. Η ανάληψη χρημάτων από την τράπεζα, γίνεται από τον/την Πρόεδρο ή Ταμία ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ύστερα από έγκριση και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. Ο/Η Ταμίας αν δεν συμμορφώνεται με τους όρους του άρθρου αυτού, κυρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. και η αντικατάστασή του γίνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Έφορος Ο/Η Έφορος του Συλλόγου εποπτεύει και είναι υπεύθυνος/η για τις εορτές, εκδρομές, εκθέσεις, διαλέξεις και κάθε άλλη εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος με απόφαση του Δ.Σ. Επίσης είναι υπεύθυνος για τις «δημόσιες σχέσεις» του Συλλόγου. Τον/την Έφορο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του/της, αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. με απόφαση του Δ.Σ. Αναπληρωτής Γραμματέας Ο/Η Αναπληρωτής Γραμματέας, αντικαθιστά τον/την Γεν. Γραμματέα όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του/της και γενικά βοηθά το έργο του/της. Αναπληρωτής Ταμίας Ο/Η Αναπληρωτής Ταμίας, βοηθά τον/την Ταμία σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης της περιουσίας του Συλλόγου και κρατά τα αρχεία και τα τηρούμενα βιβλία. Δεν έχει δικαίωμα υπογραφής, εκτός αν του ανατέθηκε με απόφαση του Δ.Σ. Η συγκρότηση του Δ.Σ με τους παραπάνω τίτλους δεν είναι δεσμευτική αλλά είναι στην ευχέρεια του Δ.Σ. να ορίζει διαφορετικούς τίτλους ανάλογα με το σχέδιο δράσης του. Άρθρο 22ο - Οικονομική Χρήση - Διαχείριση

19 Η οικονομική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό και με εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. και καθʼ υπέρβαση για επείγουσες ή απαραίτητες δαπάνες. Στο τέλος κάθε χρήσης, το Δ.Σ. καταρτίζει την έκθεση διαχείρισης, η οποία πρέπει να εμφανίζει την πραγματική εικόνα: της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της οικονμικής χρήσης υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ. των μελών. Για να εγκριθεί από τη Γ.Σ., η έκθεση της οικονομικής διαχείρισης πρέπει να έχει εγκριθεί τόσο από το Δ.Σ., όσο από την εξελεγκτική επιτροπή και να έχει θεωρηθεί από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. Άρθρο 23ο - Βιβλία και Στοιχεία Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία 1.Βιβλίο πρωτοκόλλου 2.Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. 3.Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων και παρουσίας μελών των τακτικών ή εκτάκτων Γ.Σ. 4.Βιβλίο πρακτικών Εξελεγκτικής επιτροπής 5.Βιβλίο πρακτικών Ειδικών και μη επιτροπών 6.Βιβλίο μητρώου μελών 7.Βιβλίο ταμείου και λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του Συλλόγου που πραγματοποιούνται στην διάρκεια της χρήσης. 8.Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων ή τριπλοτύπων αποδείξεων και ενταλμάτων πληρωμής θεωρημένα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το Δ.Σ. αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης και της υλοποίησης των σκοπών του Συλλόγου. Μετά την παρέλευση πενταετίας, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να καταστραφούν τα βιβλία και στοιχεία εκτός του αρχείου των πιο πάνω χρήσεων λόγω περιορισμένου χώρου του γραφείου αφού υπάρχει απαλλαγή κάθε ευθύνης του Δ.Σ. από τις Γ.Σ. για τις χρήσεις αυτές. Άρθρο 24ο - Μεταβατικές διατάξεις

20 Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του πρώτου Δ.Σ., που τα μέλη του προήλθαν από εκλογές, και την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης, η παλαιά διοίκηση του Συλλόγου εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του. Άρθρο 25ο - Εξελεγκτική Επιτροπή - Εκπρόσωποι Εξελεγκτική Επιτροπή Τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. έχει η Εξελεγκτική επιτροπή. Η Ε.Ε. απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Συλλόγου που εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μελών. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι και μέλη του Δ.Σ., ή να συγγενεύουν (μέχρι και τρίτου βαθμού) με μέλη του Δ.Σ. Η θητεία της Ε.Ε. είναι διετής όπως και του Δ.Σ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Το μέλος που μειοψήφησε μπορεί να διατυπώνει έγγραφα τη διαφωνία του. Η Ε.Ε. εποπτεύει και ελέγχει τις διαχειριστικές οικονομικές πράξεις του Δ.Σ. και του/της Ταμία και ιδιαίτερα επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις των νόμων, τα άρθρα του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Εξετάζει όταν κλιθεί από το Δ.Σ. το ταμείο του Συλλόγου, καθώς και τα παραστατικά των αποτελεσμάτων οικονομικής χρήσης. Ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του ταμείου και όλων των στοιχείων. Συντάσσει έκθεση με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης της διαχείρισης του Δ.Σ. και την υποβάλλει, διαμέσου του Δ.Σ., για έγκρισ στη Γ.Σ. Η Ε.Ε. στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση, παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ., εκλέγει τον/την Πρόεδρό της που διευθύνει τις εργασίες της. Η Ε.Ε. τηρεί βιβλίο πρακτικών που βρίσκεται στο γραφείο του Συλλόγου στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των αποφάσεών της, οι έλεγχοι που διενεργεί, καθώς και οι εκθέσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης που συντάσσει σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό. Εκπρόσωποι στην Ένωση Γονέων Οι εκπρόσωποι της Ε.Γ. εκλέγονται συγχρόνως με τα άλλα όργανα του Συλλόγου, όπως ο νόμος ορίζει και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 & 2 του Καταστατικού αυτού. Η διαδικασία εκλογής και ο αριθμός των εκπροσώπων καθορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 13 του Κατασταικού σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 7 της ΥΠΕΠΘ-11/9876/ Υπουργικής Απόφασης. Εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία και την Σχολική Επιτροπή Η διαδικασία και ο αριθμός των εκπροσώπων στην Ομοσπονδία, του νόμου, καθορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού.

21 Για την συμμετοχή εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 8 της ΥΠΕΠΘ-11/9876/ Υπουργικής Απόφασης. Ο εκπρόσωπος για την «Σχολική Επιτροπή» του Δήμου, ορίζεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου, με απόφαση που παίρνει στην πρώτη συνεδρίασή του μετά τις αρχαιρεσίες. Εγγραφή του Συλλόγου σε Υπερκείμενα όργανα - Θητεία Ο Σύλλογος με απόφαση του Δ.Σ. εγγράφεται μέλος στην δύναμη της «Ένωσης Γονέων» σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, όπως ο νόμος και οι Υπουργικές αποφάσεις ορίζουν, ο Σύλλογος με απόφαση του Δ.Σ. συμμετέχει με εκπροσώπους, σε κάθε άλλη ομοειδή Ένωση ή Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία. Η θητεία των εκπροσώπων των πιο πάνω οργάνων είναι διετής. Άρθρο 26ο - Τροποποίηση Καταστατικού Ο Σύλλογος μπορεί να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει το καταστατικό, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων και των άρθρων του Α.Κ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ. των μελών, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μλών που βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακά και καταστατικά εντάξει τακτικών μελών του Συλλόγου. Άρθρο 27ο - Μεταβολή του σκοπού Για τη μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου, απαιτείται η συναίνεση όλων των τακτικών μελών του, που είναι καταστατικά εντάξει και έχουν εκπληρώσει τις προς το Σύλλογο υποχρεώσεις. Τα μέλη που απουσιάζουν πρέπει απαραίτητα να δώσουν την συναίνεσή τους εγγάφως. Άρθρο 28ο - Διάλυση του Συλλόγου Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση Γ.Σ. που παίρνουν τα τρία τέταρτα των παρόντων μελών. Η Γ.Σ. για τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα δεύτερο (1/2) των καταστατικά και ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών της.

22 Λόγοι που επιβάλλουν την διάλυση, όπως ο νόμος ορίζει και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99, 103, 104 και 105 του Α.Κ., αν το ζητήσει η διοίκηση, ή τα δύο πέμπτα των μελών του και μετά από απόφαση του Πρωτοδικείου είναι: Επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του (λιγότερο από δέκα) Επειδή ο σκοπός του για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει εγκαταλειφθεί Επειδή επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνο που καθορίζει το Καταστατικό Επειδή ο σκοπός και η λειτουργία του Συλλόγου έχουν γίνει παράνομοι και ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη. Μετά την απόφαση της διάλυσης του Συλλόγου για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, διενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Α.Κ. Μετά την εκκαθάριση, η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται σε κοινωφελές ημεδαπό ίδρυμα, το οποίο θα καθοριστεί με απόφαση της Γ.Σ. των μελών μετά από απόφαση του Δ.Σ. Αντίγραφο της αποφάσεως της Γ.Σ. των μελών για την διάλυση του Συλλόγου, κοινοποιείται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στην εποπτεύουσα Αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής λειτουργίας, καθώς και εκούσιας διαλύσεως του Συλλόγου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Άρθρο 29ο - Συνέχιση έννομων σχέσεων Ο Σύλλογος, μετά την τροποποίηση και την νόμιμη ψήφιση αυτής, συνεχίζει να λειτουργεί και υπεισέρχεται από σήμερα καθολικά και αυτοδίκαια, στις κάθε μορφής έννομες σχέσεις του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων των μαθητών των Πειραματικών Δημοτικών Σχλείων Μαρασλείου. Η συνέχιση και υπεισέλευση στις έννομες σχέσεις, δίκες και εμπράγματα δικαιώματα, πραγματοποιείται χωρίς διατυπώσεις, δηλώσεις ή καταχωρίσεις και δεν αποτελεί διαδοχή, αλλά συνέχιση της νομικής προσωπικότητας του Συλλόγου. Στις συνεχιζόμενες έννομες σχέσεις διατηρούνται όλα τα προνόμια που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του Καταστατικού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. και τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν 2621/1998. Άρθρο 30ο - Σφραγίδα του Συλλόγου Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα που φέρει μέσα σε δύο (2) κυκλικά περιθώρια με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του«συλλογοσ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» και το ιδρυτκό έτος «1952». Στο κέντρο φέρει το έμβλημα του Μαρασλείου.

23 Όλα τα έγγραφα και πρακτικά του Συλλόγου είναι έγκυρα εφόσον φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου και τις προβλεπόμενες υπογραφές. Άρθρο 31ο - Πειθαρχική δικαιοδοσία - Πειθαρχικό Συμβούλιο Κάθε μέλος του Συλλόγου ή της διοικήσεως αυτού, όταν παραβαίνει υπαίτια την περί «Ενώσεων προσώπων» νομοθεσία, τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γ.Σ. ή παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή του έργου του Συλλόγου και σε σνδυασμό με το άρθρο 5 του Καταστατικού αυτού, διαπράττει έναντι του Συλλόγου πειθαρχικό παράπτωμα τιμωρούμενο από πειθαρχικό Συμβούλιο, ανεξάρτητα της όποιας προβλεπόμενης ποινικής διώξεως ή άλλης νομικής κυρώσεως. Πειθαρχικό Συμβούλιο Απαρτίζεται από τα μέλη του Δ.Σ. Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος, από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Σε ενδεχόμενη Πειθαρχική δίωξη μέλους του Δ.Σ., αυτό αποκλείεται του Πειθαρχικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται από τον/την Πρόεδρο της Εξελεγκτικής επιτροπής. Επίσης τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε. αντικαθιστούν και άλλα εγκαλούμενα μέλη του Δ.Σ. Οι συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι μυστικές, καλείται πάντοτε να παραστεί αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, το υπό κατηγορία μέλος. Δικαοδοσία Ο υπό κατηγορία, εισάγεται σε δίκη αφού προηγουμένως έχει κληθεί από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, να απολογηθεί εγγράφως επί της κατηγορίας. Από το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλονται οι ποινές: Της επιπλήξεως. Του χρηματικού προστίμου (το οποίο καθορίζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο), το οποίο περιέρχεται στον Σύλλογο. Της οριστικής από το Σύλλογο αποβολής. Κατά της αποφάσεως περί οριστικής - μόνο - αποβολής μέλους εκ του Συλλόγου ή εκ της διοικήσεως αυτού, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από το μέλος που έχει οριστικά αποβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα. Άρθρο 32ο - Έγκριση - Εξουσιοδότηση - Ισχύς

24 Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου που συνήλθε σε νόμιμη απαρτία την αφού συζήτησε την εισηγηθείσα από το Δ.Σ. τροποποίηση του από 17 Φεβρουαρίου 1952 καταστατικού του Συλλόγου ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του νόμου αποφασίζει και εγκρίνει όλες τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, διαλαμβάνει αυτές σύννομες, ψηφίζει αυτό κατʼ άρθρο και στο σύνολό του όπως έχει διατυπωθεί, με τριάντα δύο (32) συνολικά άρθρα του σε κωδικοποιημένο ενιαίο κείμενο και που θα ισχύει όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή του στο ηρούμενο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται ένωση σωματείων των εργατών και υπαλλήλων βιομηχανιών και βιοτεχνιών μετάλλου, των χειριστών μεταλλουργικών μηχανών βιομηχανίας και εκσκαπτικών μηχανημάτων, των ηλεκτροτεχνιτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Αεραθλητικός Οργανισμός μη Κυβερνητικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ Συνιστάται μη επαγγελματικό και μη κερδοσκοπικό Σωματείο των Παρασκευαστών και Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Με διακριτικό τίτλο Κ.Ο.Ε. ) THE KENNEL CLUB OF GREECE ΑΡΘΡΟ 1 0 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση 1.1. Ίδρυση Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, είναι μία άτυπη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ)

ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ) Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ) Άρθρο 1 Ίδρυση - επωνυμία - έδρα Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία "ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Άρθρο 1 Ίδρυση Έδρα Επωνυμία Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο, με έδρα τα Λουτρά Αιδηψού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ... 2 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 2

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ... 2 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ... 2 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 2 3. ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα