Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα"

Transcript

1 Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952 με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ", τροποποιήθηκε το καταστατικό του με την υπ' αριθ. 1055/1973 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει εγγραφεί η τροποποίηση στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 3154/1973 και η επωνυμία του έγινε "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ", τροποποιείται η επωνυμία του από τη Γενική Συνέλευση της σε "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ". Εδρα του συλλόγου παραμένει η Αθήνα και το επί της οδού Μαρασλή αριθμ. 4 γραφείο εντός του παραδοσιακού κτιρίου του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας). Άρθρο 2ο - Σκοπός Σκοπός του σωματείου είναι: 1. Η συνένωση όλων των γονέων, για να ενεργούν μαζί, να μελετούν προβλήματα, ώστε να συμβάλλουν στην πνευματική, ψυχική και σωματική υγεία και την ανάπτυξη και προαγωγή των μαθητών των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Μαρασλείου. 2. Η ηθική και υλική ενίσχυση βελτίωση των Πειραματικών Σχολείων και του Ιδρύματος καθώς και η στενότερη συνεργασία με τη Διεύθυνση, το Εκπαιδευτικό προσωπικό και την Εποπτεία του Πανεπιστημίου, για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των μορφωτικών και ηθικών σκοπών που επιδιώκουν. 3. Η μεταφορά των μαθητών που φοιτούν στα Σχολεία από τις οικίες τους στο Σχολείο και αντίστροφα καθώς και η φύλαξή τους κατά τα κενά χρονικά διαστήματα. Άρθρο 3ο - Μέσα για την υλοποίηση των σκοπών Τα μέσα για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών είναι κάθε συνταγματικά κατοχυρωμένη και θεμιτή ενέργεια, που αποφασίζεται από τα όργανα της διοίκησης του Σωματείου.

2 Ενδεικτικά αναφέρονται: Η συμβολή στην πολύπλευρη καλλιέργεια των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με το Εποπτικό Συμβούλιο, με τις Διευθύνσεις και το Διδακτικό προσωπικό των Πειραματικών σχολείων. Η εκπροσώπηση των γονέων και κηδεμόνων σε κάθε αρχή και εξουσία, καθώς και η υπεράσπιση των συμφερόντων τόσο των γονέων, όσο και των μαθητών. Η καθιέρωση - τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των οικογενειών των μαθητών και διδακτικού προσωπικού των σχολείων, καθώς και η συμβολή στην αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων μόρφωσης, διαπαιδαγώγησης, καλλιέργειας πνεύματος, δεξιοτήτων και αλληλοβοήθειας των μαθητών. Η συγκέντρωση - με οποιοδήποτε τρόπο ή τύπο - των μελών του Συλλόγου, όποτε κρίνεται αναγκαίο, με ή χωρίς τη συμμετοχή των Διευθυντών, Προϊσταμένων και Διδακτικού προσωπικού των σχολείων, που θα συζητούνται τα οποιασδήποτε μορφής θέματα που έχουν σχέση με το σκοπό του Συλλόγου, τους γονείς, τους μαθητές, καθώς και τα σχολεία. Η διοργάνωση συγκεντρώσεων, διαλέξεων, ημερίδων με θέματα που άπτονται του σκοπού του Συλλόγου και αφορούν άμεσα τα μέλη του και τους μαθητές. Η διοργάνωση μορφωτικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών εκδηλώσεων και εκδρομών. Η μεταφορά των μαθητών/τριών - όλων των σχολικών μονάδων - από τις προκαθορισμένες στάσεις στα σχολεία και επιστροφή αυτών αντίστοιχα. Η ενίσχυση με κάθε τρόπο των άπορων μαθητών, σε σχολικά είδη και οικονομική βοήθεια. Η έκδοση εντύπων και περιοδικών ή εφημερίδων, με αντικείμενο τη δραστηριότητα των σχολείων του «Μαρασλείου», την ενημέρωση, την μαθητική ζωή γενικά κ.ά. Η συνεργασία με συλλόγους άλλων σχολείων. Η συνεργασία με τους καθʼ ύλη αρμόδιους κρατικούς φορείς της εκπαίδευσης. Η ίδρυση βιβλιοθηκών για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η ίδρυση σχολής γονέων. Η συγκρότηση επιτροπών, από γονείς και μέλη του Δ.Σ., για την άμεση υλοποίηση αποφάσεων του Δ.Σ., που έχουν σχέση με επιμέρους δραστηριότητες και που είναι σύμφωνες με το σκοπό του Συλλόγου. Η επίβλεψη της καθαριότητας των χώρων του Μαρασλείου, καθώς και η επιμέλεια της συντήρησης των χώρων και εγκαταστάσεων που κάνουν χρήση οι μαθητές των Πειραματικών σχολείων και αφορά κυρίως την υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών. Η με κάθε τρόπο βοήθεια του έργου των εκπαιδευτικών που είναι: η αρτιότερη αγωγή και μόρφωση, η καλή πνευματική - ψυχική και σωματική

3 υγεία, η ανάπτυξη και προαγωγή της ψυχοπαιδαγωγικής και εκπαιδευτικής έρευνας, η πρακτική άσκηση των μαθητών, η βελτίωση των όρων σπουδής, η εμπέωση - στους μαθητές - της ευγενικής άμιλλας. Η με κάθε άλλο τρόπο αναβάθμιση των Σχολείων και του Συλλόγου. Άρθρο 4ο - Μέλη Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε: Τακτικά, Αντεπιστέλλοντα, Αρωγά και Επίτιμα. Τακτικά Μέλη είναι αυτοδικαίως οι γονείς - κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 1566/85 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν 2621/98) και των διατάξεων του Αστικού Κώδικα «Οικογενειακό δίκαιο» - των μαθητών των Πειραματικών δημοτικών σχολείων Μαρασλείου Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών. Γράφονται στο Μητρώο μελών του Συλλόγου με αίτησή τους. Καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, το οποίο κάθε σχολική χρονιά καθορίζεται από το Δ.Σ. και δηλώνουν, ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις των άρθρων του Καταστατικού, καθώς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από αυτό. Αντεπιστέλοντα Μέλη είναι οι γονείς, - της πιο πάνω παραγράφου - των μαθητών που αποφοίτησαν από τα σχολεία «Μαρασλείου». Γράφονται με απλή αίτησή τους, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου και καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, που καθορίζεται όπως πιο πάνω. Αρωγά Μέλη είναι όσοι δεν έχουν τις πιο πάνω ιδιότητες, αλλά επιθυμούν την επιτυχία του σκοπού του Συλλόγου. Γράφονται, - όσοι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις εγγραφής - με απλή αίτησή τους, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου και καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, που καθορίζεται όπως στα τακτικά μέλη. Τα μέλη αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των τακτικών μελών. Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, - μετά από πρόταση δύο (2) τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. ή δέκα (10) τουλάχιστον τακτικών μελών, όσοι πρόσφεραν ή προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή του Συλλόγου ή των Σχολείων ή εκχωρούν στο Σύλλογο - για το σκοπό αυτό - σημαντικές παροχές. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής των παραγρ. α, β και γ του άρθρου 3 του καταστατικού, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην πρώτη, μετά την απόρριψη, τακτική Συνέλευση των μελών. Αμεταβίμαστο της ιδιότητας του Μέλους Η ιδιότητα του μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Α.Κ., δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση και δεν μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται.

4 Ισοτιμία Μελών Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση όλων των μελών. Άρθρο 5ο - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών Δικαιώματα: Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα Να παίρνουν μέρος στις Γεν. Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Να ψηφίζουν σε αυτές για κάθε θέμα διάταξης. Να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου και την υλοποίηση των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων. Να εκλέγουν τα μέλη του Δ.Σ. και τους εκπροσώπους του Συλλόγου. Να εκλέγονται στα πιο πάνω συλλογικά όργανα. Να μετέχουν σʼ όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Να αποχωρούν από το Σύλλογο με έγγραφη δήλωσή τους προς το Δ.Σ. Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο. Τα Αντεπιστέλλοντα, Αρωγά και Επίτιμα μέλη συμμετέχουν στις Γεν. Συνελεύσεις μόνο με δικαίωμα λόγου. Δικαίωμα ψήφου έχουν και οι δύο γονείς ή κηδεμόνες. Υποχρεώσεις: Τα μέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση Να συμβάλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Να αποδέχονται ανεπιφύλακτα και να γίνονται κοινωνοί της πιστής τήρησης των άρθρων του Ισχύοντος Καταστατικού και Κανονισμού, των αποφάσεων της Γεν. Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Να προσέρχονται ανελλιπώς στις Συνελεύσεις και τις οποιασδήποτε μορφής συγκεντρώσεις του Συλλόγου. Να αναλαμβάνουν και να εκτελούν πρόθυμα και υπεύθυνα κάθε συλλογική ή επιμεριζόμενη εργασία ή αποστολή, που θα τους αναθέτει κάθε φορά η Γεν. Συνέλευση των μελών ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

5 Να αναπτύσσουν το πνεύμα συναδέλφωσης, φιλαλληλίας και υποστήριξης μεταξύ τους. Να εκπληρώνουν, αναντίρρητα, τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο, που είναι: Η καταβολή της εγγραφής και η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους, που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου (έννοια της ετήσιας: η σχολική περίοδος). Η καταβολή έκτακτης εισφοράς για την κάλυψη ειδικών δαπανών, μετά από ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών του Δ.Σ. Τακτικό μέλος που εκπροσωπεί περισσότερα από ένα παιδιά (αδέλφια), θεωρείται ταμειακώς εντάξει αφού κατέβαλε το δικαίωμα εγγραφής του και, μια μόνο ετήσια συνδρομή Άρθρο 6ο - Πειθαρχικές κυρώσεις μελών Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται από το Μητρώο των μελών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις πιο κάτω περιπτώσεις: Όταν το παιδί, του έχοντος τη γονική μέριμνα μέλους, αποφοιτήσει ή αποχωρήσει από τα σχολεία του «Μαρασλείου». Όταν στερηθεί, με δικαστική απόφαση, την ικανότητα προς δικαιοπραξία. Όταν καθυστερεί για διάστημα περισσότερο των έξι (6) μηνών, τις προς τον Σύλλογο οικονομικές υποχρεώσεις, αφού πριν από 15 ημέρες προειδοποιηθεί εγγράφως. Όταν απέβαλε, με δικαστική απόφαση, την ιδιότητα του γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου, εκτός εάν είναι μέλος Επίτιμο ή Αρωγό ή Αντεπιστέλλον. Όταν στρέφεται κατά του Συλλόγου ή παραβιάζει καθʼ υποτροπή τις διατάξεις των άρθρων του Καταστατικού, ή αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Συλλόγου, ή δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων από τα όργανα του Δ.Σ., ή η διαγωγή του είναι με οποιονδήποτε τρόπο ασυμβίβστη με τα χρηστά ήθη, την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συλλόγου. Μέλος του Συλλόγου υπαίτιο πράξεως ή παραλείψεως ή παραβάσεως των διατάξεων του Καταστατικού, της περί Οργανώσεως Γονέων νομοθεσία και του Αστικού Κώδικα αποτελεί οπωσδήποτε, ανεξάρτητα της προβλεπόμενης ποινικής διώξεως ή άλλης νομικής κυρώσεως, πειθαρχικό παράπτωμα έναντι του Συλλόγου. Καλείται να απολογηθεί μέσα σε εύλογη προθεσμία στο Δ.Σ. Μετά την απολογία ή την άρνηση να απολογηθεί, το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφαση παραπέμπει ή μη, το υπό κατηγορία μέλος, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με αίτημα τη διαγραφή του ή μη. Άρθρο 7ο - Περιουσία - Πόροι Περιουσία του Συλλόγου αποτελούν:

6 Βιβλία, έπιπλα και σκεύη γραφείου, γραφομηχανή, υπολογιστές κλπ. Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις κ.ά. από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι τυχόν έκτακτες εισφορές που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 2 εδ.β. του Καταστατικού αυτού. Οι παροχές, οιασδήποτε μορφής, από χορηγούς φυσικού ή νομικού προσώπου. Οι τόκοι από τράπεζες ή άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και ταμεία. Τα έσοδα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες που πραγματοποιεί ο Σύλλογος. Κάθε έσοδο ή βοήθεια που νόμιμα καταγράφεται σε όφελος του Συλλόγου. Η διάθεση των πόρων του Συλλόγου, γίνεται μόνο μετά από δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. Η ακίνητη περιουσία του Συλλόγου, αποκτάται και μεταβιβάζεται για λογαριασμό του Συλλόγου, μόνο μετά από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης. Δεν γίνονται δεκτές δωρεές ή διαθήκες, που ρητά υποχρεώνουν τον Σύλλογο σε ενέργειες αντίθετες προς τον σκοπό του. Άρθρο 8ο - Όργανα του Συλλόγου Όργανα του Συλλόγου είναι: α) Η Γ.Σ. (Γενική Συνέλευση) β) Το Δ.Σ. (Διοικητικό Συμβούλιο) γ) Η Ε.Ε. (Εξελεγκτική Επιτροπή) δ) Οι Τριμελείς Επιτροπές Σχολικών Μονάδων ε) Το Μικτό Συμβούλιο Άρθρο 9ο - Γενική Συνέλευση - Διατάξεις Σύγκλησης Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, είναι το ανώτατο Συλλογικό όργανο. Η Γ.Σ. συγκαλείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. και συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο και κάθε δεύτερο χρόνο για αρχαιρεσίες, έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει εγγράφως το ένα πέμπτο (1/5) από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου και που είναι ταμειακώς και καταστατικά εντάξει. Η έκτακτη αυτή Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την βεβαία ημερομηνία των αιτούντων. Αν η διοίκηση του Συλλόγου δεν εισακούσει

7 την αίτηση, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους αιτούντες να συγκαλέσουν τη συνέλεση, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Α.Κ. και να ρυθμίσει τα σχετικά με την προεδρία της. Τη Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, συγκαλεί το Δ.Σ. με προσκλήσεις που αποστέλλονται, προς τα μέλη του Συλλόγου, με τους μαθητές των Πειραματικών Σχολείων. Αντίγραφο της πρόσκλησης θυροκολλείται στα Γραφεία του Συλλόγου και κοινοποιείται στις Διευθύνσεις των Πειραματικών Σχολείων. Στην πρόσκληση των μελών σε Γ.Σ. αναφέρονται: Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιος συγκαλεί την Συνέλευση, αν αυτή είναι τακτική ή έκτακτη, καθώς και σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας, την ημερομηνία της επαναληπτικής Συνεδρίασης. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται αναφορά (στις προσκλήσεις) αν μαζί με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως της συγκεκριμένης Γ.Σ., θα γίνουν και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου. Θέματα για συζήτηση εκτός των αναφερομένων, μπορούν να εγγραφούν επιπρόσθετα στην ημερήσια διάταξη, μετά από έγγραφο αίτημα προς τον Πρόεδρο της Γ.Σ., τριάντα (30) τουλάχιστον καταστατικά και Ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Η καταστατική Γ.Σ. δεν επιέχεται πρόσθετη ημερήσια διάταξη. Κάθε συζήτηση άσχετη προς τους σκοπούς του Συλλόγου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Η Γ.Σ. των μελών, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για την συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιες ημέρες. Για τις έκτακτες οι ημέρες είναι δύο (2) έως οκτώ (8). Η ημέρα κοινοποίησης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Άρθρο 10ο - Γενική Συνέλευση - Απαρτία Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σʼ αυτή το ένα τρίτο (1/3) των νομίμων εγγεγραμμένων μελών. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση - χωρίς άλλη πρόσκληση - στον ίδιο τόπο, ημέρα και ώρα και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, μετά από μια εβδομάδα από τη ματαίωση και συνεδριάζει σύννομα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων νομίμως εγγεγραμμένων μελών. Η απαρτία της Γ.Σ. βεβαιώνεται με την καταμέτρηση του συνόλου των υπογραφών, με ευθύνη του Γεν. Γραμματέα, στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ. του Συλλόγου, των προσερχομένων Ταμειακώς και καταστατικά εντάξει τακτικών μελών.

8 Άρθρο 11ο - Γενική Συνέλευση - Αποφάσεις Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία των οργάνων της Διοικήσεως, τον έλεγχο αυτών και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου σύμφωνα με το Νόμο, και τα άρθρα του Ισχύοντος Καταστατικού. Συγκεκριμένα Αποφασίζει: Για την τροποποίηση του Καταστατικού καθώς και για την διάλυση του Συλλόγου, που και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται παρουσία του ενός δεύτερου (1/2) τουλάχιστον των Ταμειακώς και καταστατικά εντάξει τακτικών μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Για την απονομή ευφήμου μνείας στους δωρητές και ευεργέτες του Συλλόγου. Για την μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου, που πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως. Για κάθε θέμα που θα τεθεί υπόψη της Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Για κάθε θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που τίθεται κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. και εγκρίνεται από το 50% των παρόντων. Εγκρίνει: Εκλέγει: Τα πεπραγμένα και τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. Τον ισολογισμό και προϋπολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του προηγούμενου και επόμενου, αντίστοιχα, ημερολογιακού έτους. Απαλλάσσει, αμετάκλητα, μετά την έγκριση των πεπραγμένων, απολογισμού και των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. Το δεύτερο 15νθήμερο του μηνός Μαρτίου, κάθε δεύτερου χρόνου, και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του καταστατικού αυτού, τα μέλη του «Δ.Σ.», της «Εξελεγκτικής Επιτροπής», τους εκπρόσωπους της «Ένωσης Γονέων», της «Ομοσπονδίας Γονέων», καθώς και κάθε μέλος θεσμοθετημένου οργάνου ή επιτροπής, όπως ο νόμος ορίζει. Πρόεδρος - Γραμματέας: Στη Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, η Συνέλευση εκλέγει - με ανάταση του ενός χεριού - τον Πρόεδρο και μέχρι δύο (2) Γραμματείς - πρακτικογράφους. Πρακτικά:

9 Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γ.Σ. τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του. Άρθρο 12ο - Έκτακτη Γενική Συνέλευση Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όπως ορίζει το άρθρο 9 παρ. 1 & 2 του καταστατικού αυτού. Για την διαδικασία σύγκλησης, νόμιμης απαρτίας, θεμάτων ημερήσιας διάταξης και ψηφοφορίας της έκτακτης Γ.Σ., ισχύουν όσα ορίζονται για τις τακτικές Γ.Σ. Άρθρο 13ο - Γενική Συνέλευση - Ψηφοφορία Κάθε ψηφοφορία στη Γ.Σ. που αφορά τις Αρχαιρεσίες, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και για προσωπικά γενικά ζητήματα, διεξάγεται μυστική, επί ποινή ακυρώσεως, ψηφοφορία. Κάθε άλλη ψηφοφορία για θέματα εκτός των παραπάνω, γίνεται, με ανάταση του ενός χεριού, ή με ονομαστική προσφώνηση και σχετική πλειοψηφία. Συγκεκριμένα: Οι αποφάσεις της παρ. 1 εδ. α του άρθρου 10, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Οι αποφάσεις της παρ. 1 εδ β και γ, της παρ. 2 της παρ. 2 ειδ. α, β και γ του άρθρου 10, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ανάταση του χεριού ή με ονομαστική προσφώνηση. Για τη μεταβολή του σκοπού, ότι ορίζει η παρ. 1 εδ. γ. του άρθρου 10 του Καταστατικού αυτού. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη του Συλλόγου, ακόμα και γι αυτούς που απουσίαζαν ή διαφωνούν. Άρθρο 14ο - Αρχαιρεσίες - Σταυροί προτίμησης Η επιλογή των εκπροσώπων των γονέων στα συλλογικά όργανα του Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων γίνεται με απόφαση των Γ.Σ. των γονέων. Τα μέλη των πιο πάνω οργάνων πρέπει να είναι μέλη του Συλλόγου και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, να προέρχονται από εκλογές που γίνονται - για όλα τα όργανα - με μυστική ψηφοφορία, με πολυσταυρία και με το σύστημα της απλής αναλογικής (αν πρόκειται για συνδυασμούς ή χωριστούς υποψηφίους) ή με απόλυτη πλειοψηφία (όταν πρόκειται για ένα ψηφοδέλτιο).

10 Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού για όλα τα όργανα περιλαμβάνονται στο ίδιο έντυπο ψηφοδέλτιο. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των πιο πάνω μελών, διεξάγονται κάθε δύο (2) χρόνια, με την ευθύνη και την μέριμνα τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται - με την ανάταση του ενός χεριού - από τη Γ.Σ. των μελών και της οποίας προεδρεύει το μέλος που τα μέλη εξέλεξαν. Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες και επιμελείται την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Στο τέλος της ψηφοφορίας κάνει την διαλογή των ψήφων και έχει την ευθύνη της ανακηρύξεως των επιτυχόντων και τη σειρά της επιτυχίας των. Για όλα αυτά συντάσσει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο μέλος που πλειοψήφησε για το Δ.Σ. Στις εκλογές, για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων, πρέπει να πάρουν μέρος γονείς που εκπροσωπούν (αδιάφορα αν ψηφίζουν και οι δύο γονείς ενός μαθητή ή μόνο ένας) το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των μαθητών των σχολείων. Για το λόγο ότι η παραπάνω εκπροσώπηση πρέπει να υπάρχει κατά τη διαδικασία της εκλογής και όχι κατά τη Γ.Σ. με θέμα εκλογή Δ.Σ., είναι δυνατό με απόφαση της Γ.Σ. να ορισθεί άλλη ημέρα και ώρα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ημερών, για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η παραπάνω εκπροσώπηση. Ως προς την απλή αναλογική: Οι έδρες του Δ.Σ., της Ε.Ε. και ο αριθμός των εκπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των εκπροσώπων. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή στην Ε.Ε. ή στους εκπροσώπους όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, παίρνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται εκπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους, από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο εκπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των εκπροσώπων, που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων της παραγράφου αυτής, κατανέμονται από μια έδρα στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα ή έουν εκλέξει ένα εκπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των εκπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διαδικασιών του εδαφίου δ. της παραγράφου 3 του

11 άρθρου 13 και το Ν. 1566/85 κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίν. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. Για την εκλογή εκπροσώπου στην «Ένωση Γονέων» πρέπει να μετέχουν γονείς που εκπροσωπούν τόσα μέλη, όσα επιτάσσει η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού. Ο αριθμός των εκπροσώπων που εκλέγονται, προκύπτει από το πηλίκο του αριθμού των μαθητών, που εκπροσωπούται από γονείς που παίρνουν μέρος στην ψηφοφορία δια του αριθμού που ορίζει το καταστατικό της Ένωσης. Δεκαδικά μέχρι 0,5 δεν λαμβάνονται υπόψη. Κάθε ένωση εκλέγει εκπροσώπους για την ομοσπονδία, σύμφωνα με το καταστατικό τους. Ιδιαίτερα για το Μαράσλειο, λόγω του ότι υπάρχουν συστεγαζόμενες πολλές σχολικές μονάδες και ο αριθμός των μαθητών είναι ο εκ του νόμου απαιτούμενος. Η εκλογή των εκπροσώπων στην Ομοσπονδία θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού αυτού και συγκεκριμένα με την παρ. 3 ως προς τα δεκαδικά, εκτός από το μέτρο εκλογής εκπροσώπου που είναι το οριζόμενο πηλίκο από το καταστατικό της Ένωσης. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου και γίνονται δεκτές εκείνες που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και που οι αιτούντες έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Συγκεκριμένα, δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ., Ε.Ε. και εκπρόσωποι των οργάνων του Συλλόγου, οπότε και δεν έχουν το δικαίωμα υποψηφιότητας, όσοι: Δεν έχουν Ελληνική υπηκοότητα. Έχουν στερηθεί, αυτοδικαίως ή μετά από δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. Έχουν στερηθεί, με απόφαση δικαστηρίου του δικαιώματος της ελευθερίας συμμετοχής ή ιδρύσεως συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. Έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί (ή έχουν νόμιμα παραπεμφθεί) για ποινικό αδίκημα. Είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή οποιασδήποτε περιοχής εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής. Ορίζεται ότι οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται στο απερχόμενο Δ.Σ. μέχρι την 13.00ʼ ώρα της προηγούμενης ημέρας των αρχαιρεσιών. Το Δ.Σ. συντάσσει πρακτικά και τα παραδίδει, μαζί με τις σχετικές αιτήσεις υποψηφιότητας και τα ψηφοδέλτια, στην Εφορευτική Επιτροπή μετά την εκλογή της από την Γ.Σ. των μελών στη συνεδρίαση των αρχαιρεσιών. Διαδικασία: Σταυροί προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 7 Σταυροί προτίμησης για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι 3 Σταυροί προτίμησης για την Ένωση Γονέων μέχρι 3 ή 4 Σταυροί προτίμησης για την Ομοσπονδία Γονέων μέχρι 1 Εκλέγονται για το Δ.Σ. επτά (7) μέλη και μέχρι τέσσερα (4) αναπληρωματικά

12 Εκλέγονται για την Ε.Ε. τρία (3) μέλη και μέχρι δύο (2) αναπληρωματικά Εκλέγονται για την Ε.Γ. (3) ή (4) αντιπρόσωποι και μέχρι δύο (2) αναπληρωματικά Εκλέγονται για την Ο.Γ. ένας (1) αντιπρόσωπος και μέχρι ένας (1) αναπληρωματικός Οι γονείς έχουν μία ψήφο ο καθένας, ανεξάρτητα από όσα παιδιά εκπροσωπούν. Υποψηφιότητα και εκλογή γονέα σε όργανα του συλλόγου και ως εκπροσώπου σε Ένωση και Ομοσπονδία δεν απαγορεύεται. Απαγορεύεται η υποψηφιότητα και εκλογή γονέα ως μέλους του Δ.Σ. και ως μέλους της Εξελεγκτικής επιτροπής. Η θητεία των μελών του Δ.Σ., της Ε.Ε. και των εκπροσώπων της Ένωσης γονέων και Ομοσπονδίας γονέων είναι διετής. Άρθρο 15ο - Διοίκηση Συλλόγου Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων των μαθητών των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Μαρασλείου Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών, διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη εκλέγονται από την Γ.Σ. των μελών κάθε δύο (2) χρόνια με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Άρθρο 16ο - Διοικητικό Συμβούλιο Συγκρότηση - Συνεδρίαση - Απαρτία Το Δ.Σ. σε ολομέλεια, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την εκλογή του από την Γ.Σ., συνέρχεται (με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου) και συγκροτείται σε Σώμα με την εκλογή (δια μυστικής και με ψηφοδέλτιο ψηφοφορίας) Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενιού Γραμματέα, Ταμία, Εφόρου, Αναπληρ. Γεν. Γραμματέα και Αναπληρ. Ταμία. Την εκλογή και συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., βεβαιώνει το ίδιο το Δ.Σ. με ευθύνη του. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, κάποιου από τα μέλη του Δ.Σ., ορίζεται αντικαταστάτης με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου από τα επιλαχόντα μέλη, με την σειρά της επιτυχίας τυ. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά που δεν δέχονται να συμπληρώσουν το Δ.Σ. και εφόσον ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κάτω του αριθμού των τριών (3), συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. με θέμα αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του Συλλόγου τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή η πλειοψηφία των μελών του, με γραπτή αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πάντοτε όμως έπειτα από πρόσκληση, έγγραφη ή τηλεφωνική, του Προέδρου.

13 Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Αρμοδιότητες - Αποφάσεις - Λειτουργία Τα μέλη του Δ.Σ. είναι οι εκτελεστές της θέλησης των γονέων. Εφαρμόζουν τους νόμους, τις Υπουργικές αποφάσεις, τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Φροντίζουν τις υποθέσεις που αφορούν τον Σύλλογο και καταβάλουν προσπάθεια για να επιλυθούν προβλήματα που απασχολούν γονείς και μαθητές. Αντιπροσωπεύουν δικαστικά ή εξώδικα αυτούς και Υπερασπίζουν τα συμφέροντά τους. Το Δ.Σ. λειτουργεί αυτόνομα, ανεξάρτητα και υπεύθυνα σύμφωνα με τους νόμους, Καταστατικό και Κανονισμό λειτουργίας. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, εκτός της ακίνητης για την οποία αρμόδια είναι η Γ.Σ. Επιμελείται των γενικών και ειδικών υποθέσεων του Συλλόγου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση και τη λειτουργία της, τη διάθεση των πόρων του Συλλόγου, καθώς και για κάθε ζήτημα με εξαίρεση εκείνου που, σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. που σχετζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του και που αφορά Σύλλογο-εκπαιδευτικούς-αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης. Ειδικότερα: Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για έγκριση στη Γ.Σ. των μελών τον προϋπολογισμό και τον γενικό απολογισμό των αποτελεσμάτων ενεργητικού και παθητικού του Συλλόγου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αποφασίζει για την σύσταση επιτροπών, με τη συμμετοχή γονέων και μελών του Δ.Σ. Προσδιορίζει τα καθήκοντα αυτών και εποπτεύει την πορεία του κάθε προγράμματος, καθώς και την αποτελεσματική υλοποίησή του. Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου και τις δραστηριότητές του. Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και για την ανακήρυξη ευεργετών, δωρητών και επιτίμων μελών του Συλλόγου. Αποφασίζει τη διοργάνωση εκδηλώσεων που συντελούν στην επιτυχία του σκοπού του Συλλόγου, τη διοργάνωση εκδρομών, καθώς ημερίδων και διαλέξεων με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων - εκπαιδευτικών - μελών. Αποφασίζει την ίδρυση «Σχολής Γονέων» ή αντίστοιχης αυτής, καθώς και ομάδων πραγματοποίησης εκδηλώσεων και δράσεων σε τομείς: Αθλητισμού- Εθελοντισμού-Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης (οικολογία,

14 οικοανάπτυξη)-αισθητικής αγωγής (θέατρο, μουσική, εικαστικά)-βιβλίο- Αδελφοποίησης με άλλες σχολικές μονάδες-συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών των Νέων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ). Αποφασίζει την διεύρυνση του Συλλόγου και προσπαθεί να προβάλλει και να εξυψώσει το κύρος του. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει, με απόφαση του όταν το κρίνει σκόπιμο την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. με τη συμμετοχή γονέων κηδεμόνων δια της συστάσεως επιτροπών. Οι πράξεις του Δ.Σ. ακόμη και αν είναι εκτός του σκοπού, δεσμεύουν τον Σύλλογο απέναντι στους καλόπιστους τρίτους, στους οποίους δεν αντιτάσσονται περιορισμοί της εξουσίας του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος ή ο/η νόμιμος αναπληρωτής του. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τέσσερις (4) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή επτά (7) τακτικές συνεδριάσεις ανεξάρτητα σειράς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται σύμφωνα με αυτά που ορίζει η παρ. Αʼ εδ. 2 του ρθρου αυτού. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η γνώμη των μελών που διαφωνούν. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα. Τα πρακτικά των Γ.Σ. και του Δ.Σ., βρίσκονται στη διάθεση κάθε μέλους, όταν το ζητήσει, για ενημέρωση ή τυχόν σημειώσεις. Απαγορεύεται όμως η έκδοση αντιγράφου, ακόμη και φωτοτυπημένου. Άρθρο 17ο - Ευθύνη του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στο Σύλλογο για τις ζημιές που προξενήθηκαν σʼ αυτό, από αμέλεια ή παραδρομή. Άρθρο 18ο - Τριμελείς Επιτροπές Γονέων Εκλογή Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και τα άλλα όργανα και με τον ίδιο τρόπο σε κάθε σχολείο, εκλέγεται τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελεί και την επί μέρους διοίκηση κάθε Σχολικής Μονάδας, η θητεία της οποίας αρχίζει και τελειώνει μαζί με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

15 Για τις τριμελείς επιτροπές στην ψηφοφορία μπαίνουν έως δύο (2) σταυροί, αν υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο και έως τρεις (3) σταυροί αν υπάρχουν περισσότεροι συνδυασμοί. Αν για κάποια Σχολική Μονάδα δεν υπάρχουν υποψήφιοι ή υπάρχουν λιγότεροι από τρεις, δεν εκλέγεται επιτροπή για τη συγκεκριμένη Σχολική Μονάδα ή εκλέγονται όσοι και οι υποψήφιοι, χωρίς να επηρεάζεται το γενικότερο κύρος των εκλογών. Κάθε επιτροπή εκπροσωπείται από το Γραμματέα της, ο οποίος εκλέγεται μεταξύ τακτικών αντιπροσώπων. Η αρμοδιότητα αυτή του Γραμματέα δεν πρέπει να οδηγεί σε ενέργειες «προσωπικές», αλλά να επιδιώκεται η εκπροσώπηση που εκφράζει συνολικά την επιτροπή. Απαραίτητη προϋπόθεση για νόμιμη εκπροσώπηση της Σχολικής Μονάδας στο Σχολικό Συμβούλιο και στη Σχολική Επιτροπή με εκπρόσωπο, είναι η συμμετοχή στην εκλογή της τριμελούς επιτροπής, αριθμού γονέων που εκπροσωπεί τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μαθητών της συγκεκριμένης Σχολικής Μονάδας. Δεν απαγορεύεται η υποψηφιότητα μέλους για όλα τα όργανα, ήτοι για το κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και την Τριμελή Επιτροπή Σχολικής Μονάδας. Αρμοδιότητες-Καθήκοντα Η τριμελής Επιτροπή κάθε Σχολικής Μονάδας, φροντίζει με τη δράση της να βοηθά την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και αντιμετωπίζει σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα προβλήματα που ανακύπτουν στη Σχολική Μονάδα της αρμοδιότητάς της. Η τριμελής Επιτροπή κάθε Σχολικής Μονάδας, τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της και όλες οι ενέργειές της. Στις συνεδριάσεις της μπορεί να συμμετέχει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ισότιμα, το οποίο ορίζεται πό το Δ.Σ., χωρίς όμως να έχει δικαίωμα ψήφου. Αρθρο 19ο - Μικτό Συμβούλιο Κάθε τρεις μήνες συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Μικτό Συμβούλιο με τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τριμελών Επιτροπών των Σχολικών Μονάδων. Στο Μικτό Συμβούλιο, μετέχουν ισότιμα με δικαίωμα λόγου τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη των Τριμελών Επιτροπών, στη λήψη αποφάσεων όμως, δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γραμματέας κάθε Επιτροπής. Στο Μικτό Συμβούλιο συζητούνται θέματα που αφορούν το καλύτερο δυνατό συντονισμό της δράσης του Συλλόγου. Οι αποφάσεις του Μικτού Συμβουλίου είναι δεσμευτικές για το Διοικ. Συμβούλιο του Συλλόγου.

16 Άρθρο 20ο - Περιορισμοί μελών Διοίκησης & Εκπροσώπων Μέλη της διοικήσεως του Συλλόγου, Εξελεγκτικής επιτροπής και εκπρόσωποι οργάνων ή ειδικών και μη επιτροπών, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Να παρέχουν με αμοιβή ή να λάβουν αμοιβή για προσφορά άλλων υπηρεσιών οποιασδήποτε φύσεως ή να λάβουν αμοιβή για προσφορά αποβλέπουσα στην επίτευξη κέρδους δια της αναλήψεως έργου, προμήθειας, παροχής. Άρθρο 21ο - Καθήκοντα Μελών Δ.Σ. Πρόεδρος Ο/Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου, εκπροσωπεί αυτόν δικαστικά και εξώδικα, σε κάθε αρχή και εξουσία, καθώς και στις σχέσεις με κάθε τρίτο σε όλες τις δικαιοπραξίες. Συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. Αʼ 4 του Καταστατικού αυτού, προσκαλώντας τα μέλη εγγράφως ή από το τηλέφωνο και διευθύνει αυτές. Καταρτίζει, βοηθούμενος από τον/την Γεν. Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται σʼ αυτήν δεν συζητείται, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση και συμφωνήσει γι αυτό η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ. Υπογράφει: α) με τον/την Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο που αφορά το Σύλλογο ή απευθύνεται σε τρίτους, β) με τον/την Γεν. Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., γ) με τον/την Ταμία τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ή είναι μ εντολή του Δ.Σ. Αναθέτει αυξημένες αρμοδιότητες στα μέλη του Δ.Σ. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο σε όλους τους φορείς του Συλλόγου, καθώς και τις επιμέρους επιτροπές. Επιβάλλει την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων των νόμων, του Καταστατικού και του Κανονισμού του συλλόγου, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ. Λαμβάνει κάθε ασφαλιστικό μέτρο υπέρ των συμφερόντων του Συλλόγου. Ενημερώνεται: α) από τον/την Ταμία για τα οικονομικά αποτελέσματα ενεργητικού και παθητικού, β) από τους επικεφαλείς των επιτροπών για την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων και αποτελεσμάτων και γ) από κάθε φορέα για οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με τον Σύλλογο. Συντάσσει την απολογιστική έκθεση πεπραγμένων η οποία βρίσκεται στην διάθεση της εκάστοτε συγκαλούμενης για το σκοπό αυτό τακτικής Γ.Σ.

17 Εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία και προαγωγή και ανάπτυξη του Συλλόγου. Είναι πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου. Αντιπρόεδρος Ο/Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αντικαθιστά και αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του τον/την Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του. Γενικός Γραμματέας Ο/Η Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου: Ταμίας Συνυπογράφει με τον/την Πρόεδρο κάθε έγγραφο εξερχόμενο του Συλλόγου. Συνυπογράφει με τον/την Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Συνυπογράφει με τον/την Πρόεδρο και με τον/την Ταμία τα εντάλματα πληρωμών. Φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα. Ενημερώνει το μητρώο των μελών, καθώς και το βιβλίο πρωτοκόλλου. Φυλάει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά), την σφραγίδα του Συλλόγου και ευθύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια αυτών. Ο/Η Ταμίας του Συλλόγου: Εισπράττει όλα τα έσοδα αυτού και πληρώνει όλες τις δαπάνες, εκδίδοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις. Καταθέτει κάθε εργάσιμη ημέρα δια της υπαλλήλου της Γραμματείας, τις εισπράξεις οι οποίες γίνονται για λογαριασμό της εταιρείας μεταφοράς των μαθητών, καθώς και τις εισπράξεις από πόρους του Συλλόγου, σε τοκοφόρο λογαριασμό αναγνωρισμένης Τράπεζας. Μπορεί να παρακρατείται από το σύνολο των ημερήσιων εισπράξεων ένα ποσό, που είναι αναγκαίο για την πληρωμή εκτάκτων και επειγουσών δαπανών του Συλλόγου. Συνυπογράφει με τον/την Πρόεδρο και με τον/την Γεν. Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών. Ενεργεί κάθε πληρωμή, ύστερα από εντολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Υποβάλλει στο Δ.Σ., κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση της κινήσεως του ταμείου και της ταμειακής κίνησης, που πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα.

18 Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση του ισολογισμού και του απολογισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων κάθε διαχειριστικού έτους, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης, τα οποία υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. και στην ετήσια τακτική Γ.Σ. των μελών. Ενημερώνει και φυλάει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Συλλόγου. Μεριμνά για την απρόσκοπτη είσπραξη των οποιασδήποτε μορφή συνδρομών και ενημερώνει το Δ.Σ. για τυχόν καθυστερήσεις. Υποχρέωσή του/της είναι να έχει στη διάθεση του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής, για έλεγχο, το ταμείο του Συλλόγου σε κάθε περίπτωση που θα του/της το ζητούσαν. Η ανάληψη χρημάτων από την τράπεζα, γίνεται από τον/την Πρόεδρο ή Ταμία ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ύστερα από έγκριση και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. Ο/Η Ταμίας αν δεν συμμορφώνεται με τους όρους του άρθρου αυτού, κυρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. και η αντικατάστασή του γίνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Έφορος Ο/Η Έφορος του Συλλόγου εποπτεύει και είναι υπεύθυνος/η για τις εορτές, εκδρομές, εκθέσεις, διαλέξεις και κάθε άλλη εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος με απόφαση του Δ.Σ. Επίσης είναι υπεύθυνος για τις «δημόσιες σχέσεις» του Συλλόγου. Τον/την Έφορο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του/της, αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. με απόφαση του Δ.Σ. Αναπληρωτής Γραμματέας Ο/Η Αναπληρωτής Γραμματέας, αντικαθιστά τον/την Γεν. Γραμματέα όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του/της και γενικά βοηθά το έργο του/της. Αναπληρωτής Ταμίας Ο/Η Αναπληρωτής Ταμίας, βοηθά τον/την Ταμία σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης της περιουσίας του Συλλόγου και κρατά τα αρχεία και τα τηρούμενα βιβλία. Δεν έχει δικαίωμα υπογραφής, εκτός αν του ανατέθηκε με απόφαση του Δ.Σ. Η συγκρότηση του Δ.Σ με τους παραπάνω τίτλους δεν είναι δεσμευτική αλλά είναι στην ευχέρεια του Δ.Σ. να ορίζει διαφορετικούς τίτλους ανάλογα με το σχέδιο δράσης του. Άρθρο 22ο - Οικονομική Χρήση - Διαχείριση

19 Η οικονομική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό και με εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. και καθʼ υπέρβαση για επείγουσες ή απαραίτητες δαπάνες. Στο τέλος κάθε χρήσης, το Δ.Σ. καταρτίζει την έκθεση διαχείρισης, η οποία πρέπει να εμφανίζει την πραγματική εικόνα: της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της οικονμικής χρήσης υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ. των μελών. Για να εγκριθεί από τη Γ.Σ., η έκθεση της οικονομικής διαχείρισης πρέπει να έχει εγκριθεί τόσο από το Δ.Σ., όσο από την εξελεγκτική επιτροπή και να έχει θεωρηθεί από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. Άρθρο 23ο - Βιβλία και Στοιχεία Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία 1.Βιβλίο πρωτοκόλλου 2.Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. 3.Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων και παρουσίας μελών των τακτικών ή εκτάκτων Γ.Σ. 4.Βιβλίο πρακτικών Εξελεγκτικής επιτροπής 5.Βιβλίο πρακτικών Ειδικών και μη επιτροπών 6.Βιβλίο μητρώου μελών 7.Βιβλίο ταμείου και λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του Συλλόγου που πραγματοποιούνται στην διάρκεια της χρήσης. 8.Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων ή τριπλοτύπων αποδείξεων και ενταλμάτων πληρωμής θεωρημένα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το Δ.Σ. αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης και της υλοποίησης των σκοπών του Συλλόγου. Μετά την παρέλευση πενταετίας, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να καταστραφούν τα βιβλία και στοιχεία εκτός του αρχείου των πιο πάνω χρήσεων λόγω περιορισμένου χώρου του γραφείου αφού υπάρχει απαλλαγή κάθε ευθύνης του Δ.Σ. από τις Γ.Σ. για τις χρήσεις αυτές. Άρθρο 24ο - Μεταβατικές διατάξεις

20 Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του πρώτου Δ.Σ., που τα μέλη του προήλθαν από εκλογές, και την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης, η παλαιά διοίκηση του Συλλόγου εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του. Άρθρο 25ο - Εξελεγκτική Επιτροπή - Εκπρόσωποι Εξελεγκτική Επιτροπή Τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. έχει η Εξελεγκτική επιτροπή. Η Ε.Ε. απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Συλλόγου που εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μελών. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι και μέλη του Δ.Σ., ή να συγγενεύουν (μέχρι και τρίτου βαθμού) με μέλη του Δ.Σ. Η θητεία της Ε.Ε. είναι διετής όπως και του Δ.Σ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Το μέλος που μειοψήφησε μπορεί να διατυπώνει έγγραφα τη διαφωνία του. Η Ε.Ε. εποπτεύει και ελέγχει τις διαχειριστικές οικονομικές πράξεις του Δ.Σ. και του/της Ταμία και ιδιαίτερα επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις των νόμων, τα άρθρα του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Εξετάζει όταν κλιθεί από το Δ.Σ. το ταμείο του Συλλόγου, καθώς και τα παραστατικά των αποτελεσμάτων οικονομικής χρήσης. Ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του ταμείου και όλων των στοιχείων. Συντάσσει έκθεση με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης της διαχείρισης του Δ.Σ. και την υποβάλλει, διαμέσου του Δ.Σ., για έγκρισ στη Γ.Σ. Η Ε.Ε. στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση, παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ., εκλέγει τον/την Πρόεδρό της που διευθύνει τις εργασίες της. Η Ε.Ε. τηρεί βιβλίο πρακτικών που βρίσκεται στο γραφείο του Συλλόγου στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των αποφάσεών της, οι έλεγχοι που διενεργεί, καθώς και οι εκθέσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης που συντάσσει σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό. Εκπρόσωποι στην Ένωση Γονέων Οι εκπρόσωποι της Ε.Γ. εκλέγονται συγχρόνως με τα άλλα όργανα του Συλλόγου, όπως ο νόμος ορίζει και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 & 2 του Καταστατικού αυτού. Η διαδικασία εκλογής και ο αριθμός των εκπροσώπων καθορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 13 του Κατασταικού σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 7 της ΥΠΕΠΘ-11/9876/ Υπουργικής Απόφασης. Εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία και την Σχολική Επιτροπή Η διαδικασία και ο αριθμός των εκπροσώπων στην Ομοσπονδία, του νόμου, καθορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού.

21 Για την συμμετοχή εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 8 της ΥΠΕΠΘ-11/9876/ Υπουργικής Απόφασης. Ο εκπρόσωπος για την «Σχολική Επιτροπή» του Δήμου, ορίζεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου, με απόφαση που παίρνει στην πρώτη συνεδρίασή του μετά τις αρχαιρεσίες. Εγγραφή του Συλλόγου σε Υπερκείμενα όργανα - Θητεία Ο Σύλλογος με απόφαση του Δ.Σ. εγγράφεται μέλος στην δύναμη της «Ένωσης Γονέων» σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, όπως ο νόμος και οι Υπουργικές αποφάσεις ορίζουν, ο Σύλλογος με απόφαση του Δ.Σ. συμμετέχει με εκπροσώπους, σε κάθε άλλη ομοειδή Ένωση ή Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία. Η θητεία των εκπροσώπων των πιο πάνω οργάνων είναι διετής. Άρθρο 26ο - Τροποποίηση Καταστατικού Ο Σύλλογος μπορεί να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει το καταστατικό, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων και των άρθρων του Α.Κ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ. των μελών, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μλών που βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακά και καταστατικά εντάξει τακτικών μελών του Συλλόγου. Άρθρο 27ο - Μεταβολή του σκοπού Για τη μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου, απαιτείται η συναίνεση όλων των τακτικών μελών του, που είναι καταστατικά εντάξει και έχουν εκπληρώσει τις προς το Σύλλογο υποχρεώσεις. Τα μέλη που απουσιάζουν πρέπει απαραίτητα να δώσουν την συναίνεσή τους εγγάφως. Άρθρο 28ο - Διάλυση του Συλλόγου Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση Γ.Σ. που παίρνουν τα τρία τέταρτα των παρόντων μελών. Η Γ.Σ. για τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα δεύτερο (1/2) των καταστατικά και ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών της.

22 Λόγοι που επιβάλλουν την διάλυση, όπως ο νόμος ορίζει και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99, 103, 104 και 105 του Α.Κ., αν το ζητήσει η διοίκηση, ή τα δύο πέμπτα των μελών του και μετά από απόφαση του Πρωτοδικείου είναι: Επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του (λιγότερο από δέκα) Επειδή ο σκοπός του για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει εγκαταλειφθεί Επειδή επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνο που καθορίζει το Καταστατικό Επειδή ο σκοπός και η λειτουργία του Συλλόγου έχουν γίνει παράνομοι και ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη. Μετά την απόφαση της διάλυσης του Συλλόγου για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, διενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Α.Κ. Μετά την εκκαθάριση, η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται σε κοινωφελές ημεδαπό ίδρυμα, το οποίο θα καθοριστεί με απόφαση της Γ.Σ. των μελών μετά από απόφαση του Δ.Σ. Αντίγραφο της αποφάσεως της Γ.Σ. των μελών για την διάλυση του Συλλόγου, κοινοποιείται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στην εποπτεύουσα Αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής λειτουργίας, καθώς και εκούσιας διαλύσεως του Συλλόγου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Άρθρο 29ο - Συνέχιση έννομων σχέσεων Ο Σύλλογος, μετά την τροποποίηση και την νόμιμη ψήφιση αυτής, συνεχίζει να λειτουργεί και υπεισέρχεται από σήμερα καθολικά και αυτοδίκαια, στις κάθε μορφής έννομες σχέσεις του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων των μαθητών των Πειραματικών Δημοτικών Σχλείων Μαρασλείου. Η συνέχιση και υπεισέλευση στις έννομες σχέσεις, δίκες και εμπράγματα δικαιώματα, πραγματοποιείται χωρίς διατυπώσεις, δηλώσεις ή καταχωρίσεις και δεν αποτελεί διαδοχή, αλλά συνέχιση της νομικής προσωπικότητας του Συλλόγου. Στις συνεχιζόμενες έννομες σχέσεις διατηρούνται όλα τα προνόμια που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του Καταστατικού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. και τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν 2621/1998. Άρθρο 30ο - Σφραγίδα του Συλλόγου Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα που φέρει μέσα σε δύο (2) κυκλικά περιθώρια με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του«συλλογοσ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» και το ιδρυτκό έτος «1952». Στο κέντρο φέρει το έμβλημα του Μαρασλείου.

23 Όλα τα έγγραφα και πρακτικά του Συλλόγου είναι έγκυρα εφόσον φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου και τις προβλεπόμενες υπογραφές. Άρθρο 31ο - Πειθαρχική δικαιοδοσία - Πειθαρχικό Συμβούλιο Κάθε μέλος του Συλλόγου ή της διοικήσεως αυτού, όταν παραβαίνει υπαίτια την περί «Ενώσεων προσώπων» νομοθεσία, τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γ.Σ. ή παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή του έργου του Συλλόγου και σε σνδυασμό με το άρθρο 5 του Καταστατικού αυτού, διαπράττει έναντι του Συλλόγου πειθαρχικό παράπτωμα τιμωρούμενο από πειθαρχικό Συμβούλιο, ανεξάρτητα της όποιας προβλεπόμενης ποινικής διώξεως ή άλλης νομικής κυρώσεως. Πειθαρχικό Συμβούλιο Απαρτίζεται από τα μέλη του Δ.Σ. Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος, από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Σε ενδεχόμενη Πειθαρχική δίωξη μέλους του Δ.Σ., αυτό αποκλείεται του Πειθαρχικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται από τον/την Πρόεδρο της Εξελεγκτικής επιτροπής. Επίσης τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε. αντικαθιστούν και άλλα εγκαλούμενα μέλη του Δ.Σ. Οι συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι μυστικές, καλείται πάντοτε να παραστεί αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, το υπό κατηγορία μέλος. Δικαοδοσία Ο υπό κατηγορία, εισάγεται σε δίκη αφού προηγουμένως έχει κληθεί από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, να απολογηθεί εγγράφως επί της κατηγορίας. Από το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλονται οι ποινές: Της επιπλήξεως. Του χρηματικού προστίμου (το οποίο καθορίζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο), το οποίο περιέρχεται στον Σύλλογο. Της οριστικής από το Σύλλογο αποβολής. Κατά της αποφάσεως περί οριστικής - μόνο - αποβολής μέλους εκ του Συλλόγου ή εκ της διοικήσεως αυτού, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από το μέλος που έχει οριστικά αποβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα. Άρθρο 32ο - Έγκριση - Εξουσιοδότηση - Ισχύς

24 Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου που συνήλθε σε νόμιμη απαρτία την αφού συζήτησε την εισηγηθείσα από το Δ.Σ. τροποποίηση του από 17 Φεβρουαρίου 1952 καταστατικού του Συλλόγου ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του νόμου αποφασίζει και εγκρίνει όλες τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, διαλαμβάνει αυτές σύννομες, ψηφίζει αυτό κατʼ άρθρο και στο σύνολό του όπως έχει διατυπωθεί, με τριάντα δύο (32) συνολικά άρθρα του σε κωδικοποιημένο ενιαίο κείμενο και που θα ισχύει όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή του στο ηρούμενο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση - Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 1ο άρθρο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ιδρύεται Σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 επομ. ΑΚ, υπό την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, με έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Το 1965 εγκεκριμένο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την [ ΕΙΓΜΑ 1 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο ----------» µε έδρα την ------. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται από τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Ίδρυση, επωνυμία, έδρα και σφραγίδα 1. Από τους παλιούς μαθητές και φίλους του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης (Institut

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων.

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων. Οργανώσεις γονέων Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων 4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ` («Παιδείας, Πολιτισµού και Α- θλητισµού»), προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ,

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κατόπιν της από 13/05/2015 απόφασης του ΔΣ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΑΕ) ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συνδέσμου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδας». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός Άρθρο 1 ον. Ιδρύεται σύνδεσμος με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου www.cypsa.org.cy info@cypsa.org.cy P.O. Box: 25628, 1311, Nicosia, Cyprus ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (ΕΕΣΠΕ) με έδρα την Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3599/2007 «Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα