Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος"

Transcript

1 Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος

2 Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets May 2012, Greece.

3 Γενικές Πληροφορίες Έτος: 2011 Πληθυσμός (1 η Ιανουαρίου) κάτοικοι Έκταση χλμ 2 Ονομαστικό ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές δις Ευρώ Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές Ευρώ Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης ΜΑΔ Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή 3.1 ετήσιο % μεταβολής Ποσοστό Ανεργίας 17.7% του εργατικού δυναμικού Εξαγωγές (αγαθά και υπηρεσίες) 51.7 δις Ευρώ Εισαγωγές (αγαθά και υπηρεσίες) 67.7 δις Ευρώ Εξαγωγές γεωργικών προϊόντων 4.0 δις Ευρώ Εισαγωγές γεωργικών προϊόντων 6.0 δις Ευρώ Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δις Ευρώ Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης δις Ευρώ Ακαθάριστο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης δις Ευρώ Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, COMEXT, Μάιος

4 1. Βασικά Στοιχεία Μακροοικονομικά Πληθυσμός (νέα μεθοδολογία Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Σύνολο πληθυσμού (000 κάτοικοι), εκ του οποίου: % της EE-27 Σε περιοχές της υπαίθρου % 23.6% στην EE-27 Σε ενδιάμεσες περιοχές % 35.5% στην EE-27 Σε αστικές περιοχές % 40.9% στην EE-27 Αγροτικός πληθυσμός της υπαίθρου (000 κάτοικοι) % της EE-27 ΑΕΠ Σε Eυρώ (τρέχουσες τιμές): Εκατομμύρια Ευρώ 2011π % της EE-27 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 2011π Σε ΜΑΔ: Εκατομμύρια ΜΑΔ 2011π Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 2011π (EE-27 = 100) Ποσοστό αύξησης πραγματικού ΑΕΠ 2011π -6.9% 1.5% στην EE-27 (% μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος) Συνολική Προστιθέμενη Αξία Γεωργία, θήρα και αλιεία % 1.7% στην EE-27 (% της Συνολικής Προστιθέμενης Αξίας) Χρηματοοικονομικά στοιχεία Γεωργικές Δαπάνες Σύνολο δαπανών (εκατ. Ευρώ), εκ των οποίων: % της EE-27 Άμεσες Πληρωμές (%) % 68.0% στην EE-27 Μέτρα Αγοράς (%) % 7.4% στην EE-27 Ανάπτυξη της Υπαίθρου (%) % 24.6% στην EE-27 Οικονομικοί λογαριασμοί της γεωργίας Γεωργική Παραγωγή Παραγωγή Γεωργικών Αγαθών (εκατ. Eυρώ), εκ των οποίων: 2011ε % της EE-27 Αγροτική Παραγωγή (%), εκ της οποίας: 2011ε 70.2% 3.3% της EE-27 Δημητριακά (%) 2011ε 11.2% 2.1% της EE-27 Λαχανικά και κηπευτικά προϊόντα (%) 2011ε 17.5% 3.5% της EE-27 Οπώρες (%) 2011ε 16.9% 7.1% της EE-27 Ελαιόλαδο (%) 2011ε 6.9% 16.7% της EE-27 Ζωική Παραγωγή (%), εκ της οποίας: 2011ε 29.8% 1.8% της EE-27 Γάλα (%) 2011ε 12.9% 2.3% της EE-27 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία σε βασικές τιμές (εκατ. Eυρώ) 2011ε % της EE-27 Γεωργικές Εισροές Σύνολο ενδιάμεσης ανάλωσης (εκατ. Eυρώ) 2011ε % της EE-27 Γεωργικό Εισόδημα Δείκτης Α (επί % μεταβολής σε σχέση με το προηγούμενο έτος) 2011ε -5.5% 6.9% στην EE-27 Διάρθρωση εκμεταλλεύσεων Εκμεταλλεύσεις Σύνολο (πλήθος), εκ των οποίων: % της EE-27 Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση ΧΓΕ < 2 ha (%) % 48.4% στην EE-27 EMM < 1 (%) % 46.7% στην EE-27 Ιδιοκτήτης < 35ο έτος (%) % 6.3% στην EE-27 Ιδιοκτήτης > 64ο έτος (%) % 32.7% στην EE-27 ΧΓΕ ανά εκμετάλλευση (εκτάρια) στην EE-27 Εργατικό Δυναμικό (σε εκμεταλλεύσεις με περισσότερο από 1 EMM) Άτομα (πλήθος), εκ των οποίων: % της EE-27 Γυναίκες (%) % 39.3% στην EE-27 Ιδιοκτήτες (%) % 43.2% στην EE-27 Γεωργία σε % της Συνολικής Απασχόλησης % 4.7% στην EE-27 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση για την Ανάπτυξη της Γεωργίας και της Υπαίθρου - AGRI and Eurostat, Μάιος π: Πρόβλεψη, ε: Εκτίμηση 2

5 2. Πληθυσμός και Οικονομία Σημασία των περιοχών της υπαίθρου Έτος 2008 Έκταση (km 2 ) Πληθυσμός (1 000 κάτοικοι) Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (Εκατ. Eυρώ) Απασχόληση (1 000 άτομα) Κυρίως αγροτικές περιοχές Ενδιάμεσες περιοχές Κυρίως αστικές περιοχές Σύνολο Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση για την Ανάπτυξη της Γεωργίας και της Υπαίθρου - AGRI, Έκθεση για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Οικονομικές προβλέψεις Δείκτες π 2012π 2013π ΑΕΠ Σε εκατομμύρια Ευρώ Κατά κεφαλήν (σε ΜΑΔ) Ετήσια % μεταβολή Αύξηση ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) Αποπληθωριστής ΑΕΠ Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή Εξαγωγές (αγαθά και υπηρεσίες) Εισαγωγές (αγαθά και υπηρεσίες) % της συνολικής απασχόλησης Ποσοστό ανεργίας Ως % του ΑΕΠ Εμπορικό ισοζύγιο Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Ακαθάριστο χρέος Γενικής Κυβέρνησης Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Οικονομική Πρόβλεψη για την Ευρώπη Άνοιξη 2012, επικαιροποίηση Mάιος π: Πρόβλεψη 3

6 3.1. Γεωργία: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Δαπάνες ΚΑΠ Μέτρα 2010 Σύνολο Eυρώ % Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις % 81.2% Άλλες πρόσθετες άμεσες ενισχύσεις % 16.6% Πρόσθετα ποσά ενισχύσεων % 2.1% Άμεσες Πληρωμές % 100.0% Δημητριακά % -1.1% Όρυζα % 1.2% Επιστροφές (προϊόντα εκτός Παραρτήματος Ι) % 0.2% Προγράμματα Διανομής Τροφίμων % 8.2% Ζάχαρη % 3.9% Ελαιόλαδο % 7.3% Καλλιέργειες για την Υφαντουργία % 0.6% Οπωροκηπευτικά % 37.1% Αμπελο-οινικός τομέας % 10.8% Προώθηση % 3.3% Άλλα φυτικά προϊόντα / μέτρα % 4.7% Γάλα και γαλακτομικά προϊόντα % 0.3% Βοοειδή και μόσχοι % 0.0% Κρέας Αμνών και Εριφίων % 0.0% Χοίρειο κρέας, αυγά, πουλερικά και άλλα % 2.5% Ταμείο Αναδιάρθρωσης Ζάχαρης % 20.9% Μέτρα Αγοράς % 100.0% Αγροτική Ανάπτυξη % 100.0% Σύνολο % - Σημείωση: Καταβολές για άμεσες πληρωμές και μέτρα αγοράς. Πληρωμές δεσμεύσεων για την Αγροτική Ανάπτυξη. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση για την Ανάπτυξη της Γεωργίας και της Υπαίθρου - AGRI ( Οικονομικές Εκθέσεις ΕΓΤΠΕ) και Απόφαση Επιτροπής 2010/236/EE, Νοέμβριος Κατανομή δαπανών ΚΑΠ ( ) 4

7 3.2. Γεωργία: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Κατανομή άμεσων ενισχύσεων στους παραγωγούς (οικονομικό έτος 2010) Ενδεικτικά στοιχεία επί της κατανομής άμεσων ενισχύσεων ανά κατηγορία ύψους συνολικών πληρωμών (1 000 Ευρώ) Κατηγορία ενισχύσεων ανά κλάση πληρωμών (σύνολο άμεσων πληρωμών) Δικαιούχοι Οικονομικό έτος 2010 Πληρωμές σε Eυρώ x % του συνόλου x % του συνόλου < 0 Eυρώ % % 0 και < 500 E % % 500 και < E % % και < E % % και < E % % και < E % % και < E % % και < E % % και < E % % και < E % % και < E % και < E E Σύνολο % % Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση για την Ανάπτυξη της Γεωργίας και της Υπαίθρου - AGRI, Έκθεση επί της κατανομής των αμέσων ενισχύσεων στους παραγωγούς (οικονομικό έτος 2010), Φεβρουάριος

8 4.1. Γεωργία: Οικονομικοί Λογαριασμοί Αγροτική παραγωγή Κατηγορίες Παραγωγής ε Εκατομμύρια E Εκατομμύρια E % του συνόλου % της EE-27 Δημητριακά: Σίτος και όλυρα Σίκαλη και σμιγός (σμιγάδι) Κριθή Βρώμη και μείγματα θερινών δημητριακών Κόκκοι Αραβοσίτου Όρυζα Άλλα Δημητριακά Βιομηχανικές καλλιέργειες: Ελαιούχοι σπόροι και καρποί Πρωτεϊνικές Καλλιέργειες Ακατέργαστος Καπνός Σακχαρότευτλα Άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες Κτηνοτροφικά φυτά Λαχανικά και άλλα κηπευτικά προϊόντα: Γεώμηλα Οπώρες Οίνος Ελαιόλαδο Άλλες καλλιέργειες Σύνολο Καλλιεργειών Κτηνοτροφία: Βοοειδή Χοίροι Ιπποειδή Αμνοερίφια Πουλερικά Άλλες ζωικές παραγωγές Ζωικά Προϊόντα: Γάλα Αυγά Άλλα Ζωικά Προϊόντα Ζωική Παραγωγή Παραγωγή Γεωργικών Αγαθών Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές Πηγή: Eurostat, Οικονομικοί Λογαριασμοί για την Γεωργία (αξίες σε τρέχουσες τιμές παραγωγού), Μάρτιος ε: Εκτίμηση 6

9 4.2. Γεωργία: Οικονομικοί Λογαριασμοί Εισροές στην γεωργική παραγωγή Κατηγορίες Εισροών ε 2010/ ε/2010 Εκατομμύρια Ευρώ % μεταβολή Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό Ενέργεια Λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά Προϊόντα φυτοπροστασίας Κτηνιατρικές δαπάνες Ζωοτροφές Συντήρηση υλικών Συντήρηση κτηρίων Γεωργικές υπηρεσίες Άλλα αγαθά και υπηρεσίες Συνολική Ενδιάμεση Ανάλωση Κατανάλωση παγίων κεφαλαίων Πηγή: Eurostat, Οικονομικοί Λογαριασμοί για την Γεωργία (αξίες σε τρέχουσες βασικές τιμές), Μάρτιος Γεωργικό εισόδημα Αξίες σε βασικές τιμές ε 2010/ ε/2010 Εκατομμύρια Ευρώ % μεταβολή Εκροές γεωργικού "κλάδου": Αγροτική Παραγωγή Κτηνοτροφική Παραγωγή: Κτηνοτροφία Ζωικά Προϊόντα Γεωργικές Υπηρεσίες Δευτερογενείς δραστηριότητες Ενδιάμεση Ανάλωση = Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές Κατανάλωση παγίου κεφαλαίου Φόροι Επιδοτήσεις = Εισόδημα συντελεστών παραγωγής Γεωργικό Εισόδημα (2005 = 100)* Πηγή: Eurostat, Οικονομικοί Λογαριασμοί για την Γεωργία (αξίες σε τρέχουσες βασικές τιμές. Σταθερές τιμές για τον *Δείκτη A), Μάρτιος ε: Eκτίμηση 7

10 4.3. Γεωργία: Οικονομικοί Λογαριασμοί Κατηγορίες παραγωγής (Μέσος όρος 2007ε-2011ε) Πηγή: Eurostat, Οικονομικοί Λογαριασμοί για τη Γεωργία (αξίες σε σταθερές τιμές παραγωγού), Μάρτιος Ενδιάμεση ανάλωση (Μέσος όρος 2007ε-2011ε) Πηγή: Eurostat, Οικονομικοί Λογαριασμοί για την Γεωργία (αξίες σε σταθερές βασικές τιμές), Μάρτιος ε: Εκτίμηση 8

11 4.4. Γεωργία: Οικονομικοί Λογαριασμοί Εξέλιξη των εισροών εργασίας στη γεωργία Πηγή: Eurostat, Μάρτιος ε: Εκτίμηση Εξέλιξη του γεωργικού εισοδήματος (*) συγκρινόμενου με μισθούς και αμοιβές άλλων τομέων της οικονομίας Πηγή: Eurostat, Μάρτιος ε: Εκτίμηση (*) Ο επιλεγόμενος δείκτης A αποτελεί την πραγματική καθαρά αξία προστιθέμενου ενός παράγοντος κόστους γεωργικής δραστηριότητος ανά ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ). Η καθαρά προστιθέμενη αξία σε όρους εισοδήματος (συντελεστής παραγωγής) υπολογίζεται αφαιρώντας την ανάλωση παγίου κεφαλαίου από την μεικτή προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές και προσθέτοντας την αξία των ενισχύσεων αφαιρουμένων των φόρων. Η ΕΜΕ ορίζεται ως ο όγκος εργασίας τον οποίο καταβάλλει ετησίως ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης. 9

12 4.5. Γεωργία: Οικονομικοί Λογαριασμοί Εξέλιξη τιμών των γεωργικών εισροών και εκροών Πηγή: Eurostat, Μάρτιος ε: Εκτίμηση Εξέλιξη των εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή Πηγή: Eurostat, Μάρτιος

13 5.1. Γεωργικές Συναλλαγές Γεωργικές συναλλαγές το 2011 Ανά κατηγορία προϊόντος Εξαγωγές Συνολική αξία συναλλαγών Εκατομμύρια E Εκατομμύρια E Συναλλαγές με χώρες EE % μεταβολής 2011/2010 Συναλλαγές με χώρες εκτός EE Εκατομμύρια E % μεταβολής 2011/2010 Βασικά προϊόντα % % Ενδιάμεσα προϊόντα % % Τελικά προϊόντα % % Άλλα προϊόντα % % Σύνολο γεωργικών προϊόντων % % ως % του συνόλου των εξαγωγών 17.5% 23.1% % - Εισαγωγές Βασικά προϊόντα % % Ενδιάμεσα προϊόντα % % Τελικά προϊόντα % % Άλλα προϊόντα % % Σύνολο γεωργικών προϊόντων % % ως % του συνόλου των εισαγωγών 13.7% 21.0% - 5.8% - Ισοζύγιο Βασικά προϊόντα Ενδιάμεσα προϊόντα Τελικά προϊόντα Άλλα προϊόντα Σύνολο γεωργικών προϊόντων Σημείωση: Ως «άλλα προϊόντα» ορίζονται τα προϊόντα τα οποία δεν αποτελούν άμεσο προϊόν γεωργικής δραστηριότητας, π.χ. νερό, σκευάσματα αρωμάτων κ.α. Πηγή: Γενική Διεύθυνση για την Ανάπτυξη της Γεωργίας και της Υπαίθρου - AGRI, βάσει στοιχείων COMEXT, Μάιος Διάρθρωση των γεωργικών συναλλαγών ανά κατηγορία προϊόντος και ανά περιοχή προέλευσης/προορισμού 11

14 5.2. Γεωργικές Συναλλαγές Εξέλιξη συναλλαγών γεωργικών προϊόντων με άλλες χώρες της ΕΕ Συναλλαγές γεωργικών προϊόντων Εξαγωγές γεωργικών προϊόντων Εισαγωγές γεωργικών προϊόντων Πηγή: ΓΔ Ανάπτυξης της Γεωργίας και της Υπαίθρου, σύμφωνα με στοιχεία της COMEXT, Μάιος

15 6.1. Διάρθρωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (*) Εκμεταλλεύσεις Σύνολο % Σύνολο % Ανά ΧΓΕ < 2 ha ha ha ha ha ha ha > 100 ha Ανά EMM < > Ανά ΜΕΖ > Ανά ηλικιακή κατηγορία του ιδιοκτήτη < 35 ετών ετών ετών ετών > 64 ετών Σύνολο ΧΓΕ σε εκτάρια (ha) ΧΓΕ ανά εκμετάλλευση Πηγή: Eurostat, Μελέτη Διάρθρωσης Εκμεταλλεύσεων, Ιούνιος (*)ΧΓΕ = Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση. ΕΜΜ= Ευρωπαϊκή Μονάδα Μεγέθους. Για κάθε δραστηριότητα μιας εκμετάλλευσης υπολογίζεται κατ εκτίμηση ένα σταθερό περιθώριο μεικτού κέρδους (ΣΠΜΚ) βάσει της περιοχής (ή το πλήθος ζώων) και έναν περιφερειακό συντελεστή. Το σύνολο όλων των μεικτών κερδών, έτσι υπολογισμένων, για το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας εκμετάλλευσης αποτελεί το οικονομικό της μέγεθος, το οποίο εκφράζεται σε ΕΜΜ (1 EMM = Ευρώ ΣΠΜΚ). ΜΕΖ= Μονάδες εκτρεφομένων ζώων. Μια ΜΕΖ αντιστοιχεί σε μια γαλακτοφόρο αγελάδα. Το πλήθος των ζώων μετατρέπεται σε ΜΕΖ χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεικτών οι οποίοι αντανακλούν τις διατροφικές ανάγκες των διαφόρων ειδών που εκτρέφονται. 13

16 6.2. Διάρθρωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Διάρθρωση εργατικού δυναμικού γεωργικών εκμεταλλεύσεων* Εκμεταλλεύσεις μεγέθους μικρότερου της 1 EMM Οικογενειακό εργατικό δυναμικό άτομα: Εκ των οποίων, % γυναικών: 41.2 Ιδιοκτήτες Μη οικογενειακό εργατικό δυναμικό ΕΜΕ: ΕΜΕ: Σύζυγοι ιδιοκτητών Άλλα μέλη της οικογενείας Τακτικά απασχολούμενο μη οικογενειακό εργατικό δυναμικό άτομα: άτομα: άτομα: άτομα: 310 Εκ των οποίων, % γυναικών: 36.5 Εκ των οποίων, % γυναικών: 65.7 Εκ των οποίων, % γυναικών: 25.7 Εκ των οποίων, % γυναικών: 6.5 Έκτακτο (εποχιακό ή μη) εργατικό δυναμικό ΕΜΕ: ΕΜΕ: ΕΜΕ: ΕΜΕ: 60 ΕΜΕ: Εκμεταλλεύσεις μεγέθους μεγαλύτερου της 1 EMM Οικογενειακό εργατικό δυναμικό άτομα: Εκ των οποίων, % γυναικών: 40.3 Ιδιοκτήτες Μη οικογενειακό εργατικό δυναμικό ΕΜΕ: ΕΜΕ: Σύζυγοι ιδιοκτητών Άλλα μέλη της οικογενείας Τακτικά απασχολούμενο μη οικογενειακό εργατικό δυναμικό άτομα: άτομα: άτομα: άτομα: Εκ των οποίων, % γυναικών: 29.0 Εκ των οποίων, % γυναικών: 71.1 Εκ των οποίων, % γυναικών: 27.6 Εκ των οποίων, % γυναικών: 11.1 Έκτακτο (εποχιακό ή μη) εργατικό δυναμικό ΕΜΕ: ΕΜΕ: ΕΜΕ: ΕΜΕ: ΕΜΕ: Σύνολο εργατικού δυναμικού εκμεταλλεύσεων (άτομα) Σύνολο εργατικού δυναμικού εκμεταλλεύσεων (ΕΜΕ) Πηγή: Eurostat, Μελέτη Διαρθρώσεως Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Ιούνιος * ΕΜΕ = Ετήσια Μονάδα Εργασίας. Η ΕΜΕ ορίζεται ως ο όγκος εργασίας τον οποίο καταβάλλει ετησίως ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης. 14

17 Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες έτος Βασικά Στοιχεία 2 2. Πληθυσμός και Οικονομία 3 3. Γεωργία, Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 3.1 Δαπάνες ΚΑΠ Κατανομή άμεσων ενισχύσεων 5 4. Γεωργία, Οικονομικοί Λογαριασμοί 4.1 Αγροτική παραγωγή Εισροές, γεωργικό εισόδημα Αξία παραγωγής, ενδιάμεση ανάλωση Εξέλιξη εισροών εργασίας, σύγκριση γεωργικού εισοδήματος Εξέλιξη τιμών εισροών, εκροών Γεωργικές Συναλλαγές 5.1 Γεωργικές συναλλαγές Συναλλαγές γεωργικών προϊόντων Διάρθρωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 6.1 Διάρθρωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων Διάρθρωση εργατικού δυναμικού 14 15

18

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. 3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μακροοικονομικοί δείκτες. 2. Ισπανική οικονομία. 3. Δημοσιονομική πολιτική. 4. Αγορά εργασίας 5. Γεωργία 6. Μεταποίηση 6.1 Άλλοι σημαντικοί τομείς 6.1.1 Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 2. ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2007 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 3 Γενικά στοιχεία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ISΒN 978-960-7536-54-9 Copyright 2014 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

2.108.600.000 573.600.000 B 14* 7,67

2.108.600.000 573.600.000 B 14* 7,67 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης Program mes Χαρακτηριστικά προγράµµατος Εθνικοί ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ B1* Οικονοµική ανάπτυξη (κατά κεφαλή ΑΕΠ σε µονάδες αγοραστικής δύναµης (Τίθεται Ε.Ε.25=100) 84,00%

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878 ISSN:2241-4878 Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εισήγηση με θέμα: Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 Φαρακτηριστικά της γεωργίας 1. Υυσικά Εξάρτηση από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας Πρύτανης Γ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας Πρύτανης Γ.Π.Α. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ (ΠΑΕΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ (ΠΑΕΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ (ΠΑΕΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 4.1. Ανάλυση ΠΑΕΑ 4.1.1. Ολοκληρωμένη γενική περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή προγραμματισμού, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία της οικονομίας του Μαρόκου κατά το 2014 (Ιανουάριος Οκτώβριος)

Πορεία της οικονομίας του Μαρόκου κατά το 2014 (Ιανουάριος Οκτώβριος) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πορεία της οικονομίας του Μαρόκου κατά το 2014 (Ιανουάριος Οκτώβριος) Καζαμπλάνκα 5 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ISBN 978-960-7536-59-4 Copyright 2015 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 2. Πίνακες ιαγράµµατα Χάρτες Πίνακες Πίνακας 1 Σύνολο Ελλάδος Περιφέρεια (NUTS II) Μόνιµος πληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών σε περιφερειακό επίπεδο (Αµφοτέρων των φύλων) Σύνολο 0-14 15-24 25-39

Διαβάστε περισσότερα

αγορές οπωροκηπευτικών»

αγορές οπωροκηπευτικών» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ανταγωνιστική θέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑ ΡΙΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑ ΡΙΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑ ΡΙΤΗΣ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ & ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝ ΟΡΑΣ Συντάκτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

«ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 Περιφέρεια Θεσσαλίας 2011 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή περιοχής παρέμβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 211 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Πρωτογενούς Τομέα Τμήμα: Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων (ΕΝΦΑ) θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξομάλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική γεωργία. απολογισμός δεκαετίας. Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις

Βιολογική γεωργία. απολογισμός δεκαετίας. Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις Βιολογική γεωργία απολογισμός δεκαετίας Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα