Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020"

Transcript

1 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κώστας Καλούδης Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών

2 H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΘ Υποστηρικτικές μελέτες και δράσεις: Επιχειρησιακά Προγράμματα ΠΑΜΘ και Δήμων Μακροπρόθεσμος Στρατηγικός Σχεδιασμός ΠΑΜΘ Μελέτη αξιολόγησης, αναθεώρησης & εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης ΠΑΜΘ

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΠ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ Ξεκίνησε πριν δύο περίπου χρόνια με τη λειτουργία ΟΣΠ. Ειδικότερα: Απρίλιος 2013: 1 ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Π ΑΜΘ. παρακολούθησαν 284 άτομα, από περίπου 100 φορείς, συμμετοχή σχεδόν από όλες τις ομάδες φορέων που κλήθηκαν Συστάθηκαν 7 Θεματικές Ομάδες Εργασίας: Πρωτογενούς Τομέα, Μεταποίησης, Τουρισμού Πολιτισμού, Περιβάλλον Ενέργεια, Υποδομών Προσπελασιμότητας Υγείας Παιδείας Χωρικής Ανάπτυξης και Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με συμμετοχή άνω των 120 εκπροσώπων όλων των φορέων της Περιφέρειας ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων.

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ RIS3 ΟΡΟΣΗΜΑ Σύσταση θεματικής Ομάδας Εργασίας (Σεπτέμβριος 2012) Διοργάνωση ημερίδας, αξιολόγηση αποτελεσμάτων εμπειρογνωμοσύνης για τη RIS3 από την ΕΕ ( ) Διοργάνωση εργαστηρίου, συμμετοχή 16 επιχειρήσεων ( ). Επιτόπου επισκέψεις σε 20 επιχειρήσεις (Απρίλιος Αύγουστος 2013). Επιλογή εξειδικευμένου Τεχνικού Συμβούλου (Αύγουστος 2013) Σύσταση ΠΣΚΕ (Ιούλιος 2013) Συγκρότηση Θεματκών Ο.Ε. (Πρωτογενής, Μεταποίηση & Τουρισμός - Πολιτισμός). Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων, >60 επιχειρήσεις με χρήση ερωτηματολογίων (πρωτογενής, μεταποίηση, τουρισμός). Προετοιμασία κειμένων βάσης για κάθε θεματική ομάδα Ανάλυση Παραγωγής & Προσφοράς Γνώσης και Περιφ. Διοίκησης Έχει ολοκληρωθεί: SWOT, γενικές στρατ. Κατευθύνσεις, κλαδική εξειδίκευση Υπό επεξεργασία : οριστικοποίηση κλάδων εξειδίκευσης, διαμόρφωση πλατφόρμας ευρείας διαβούλευσης με συντελεστές τετραπλής έλικας, διαμόρφωση συστήματος διακυβέρνησης, μεθοδολογία κατάρτισης σχεδίων δράσης ανά κλάδο εξειδίκευσης

5 H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΘ εστιάζει στην αντιμετώπιση δύο μειζόνων προβλημάτων: Το χαμηλό εισόδημα, που συνοδεύεται από υψηλή ανεργία και πρόσφατα από την επέλαση της φτώχειας, και Την έντονη αποδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος. και αξιοποιεί, τη δυναμική που απορρέει από: Τη σημαντική ακόμη (αν και φθίνουσα) παραγωγική βάση και του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Την αξιοποίηση του αργούντος φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου. Την αξιοποίηση της στρατηγικής γεωπολιτικής της θέσης.

6 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ Τα μείζονα αυτά προβλήματα οφείλονται σε αδυναμίες και στρεβλώσεις, που χαρακτηρίζουν τόσο τη σημερινή υφιστάμενη κατάσταση όσο και τις διαχρονικές τάσεις και συνοψίζονται: Διαχρονικά μειωμένη αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα της τοπικής αγροτικής οικονομίας (αγροδιατροφικός τομέας). Διαχρονικά μειωμένη ανταγωνιστικότητα της τοπικής βιομηχανίας. Διαχρονικά εσωστρεφή χαρακτήρα τριτογενή τομέα και μη ικανοποιητική ανάπτυξη του κλάδου του τουρισμού. Υποδομές & δομές στήριξης χαμηλής αποδοτικότητας που δεν στηρίζουν μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Χαμηλό επίπεδο/προστιθέμενη αξία παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών και χαμηλή ελκυστικότητα περιφέρειας ως τόπο εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων.

7 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) H διαχρονικά μειωμένη αποδοτικότητα & ανταγωνιστικότητα της τοπικής αγροτικής οικονομίας οφείλεται σε: Διαρθρωτικά προβλήματα (μικρό μέγεθος, πολυδιάσπαση) που δεν επιτρέπουν αποτελεσματική χρήση εξοπλισμού και υδατικών πόρων. Στρεβλώσεις λόγω ΚΑΠ (εκτατικές καλλιέργειες) με αποτέλεσμα τη χαμηλή παρουσία «νέων» /«δυναμικών» προϊόντων. Χαμηλό επίπεδο τυποποίησης λόγω αποβιομηχάνισης, ελλείψεις/υψηλό κόστος εισροών (ενέργεια, πρώτες ύλες, κ.α.), και τρόπους διάθεσης των προϊόντων (εξάρτηση από οδικές μεταφορές με αυξανόμενο κόστος). Χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο καλλιεργητικών μεθόδων λόγω: ελλιπούς κατάρτισης αγροτών και έλλειψης δομών επιστημονικής στήριξης (έρευνα και παροχή συμβουλών)

8 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (συνέχεια) Οι ανωτέρω αδυναμίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με την αξιοποίηση: Αξιόλογων πεδινών εκτάσεων, βοσκοτόπων, δασικών & αλιευτικών πόρων. Πλούσιων αν και άνισα κατανεμημένων υδατικών πόρων. Του εδαφολογικού χάρτη. Σημαντικού πλήθους προϊόντων υψηλής αξίας. Εκτεταμένων γεωθερμικών πεδίων. Σημαντικού εύρους άυλης γνώσης στον κτηνοτροφικό τομέα και χαμηλού επιπέδου αυτάρκειας σε προϊόντα ζωικής προέλευσης σε εθνικό επίπεδο Της δυναμικής του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών στη διεθνή αγορά `

9 ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η διαχρονικά μειωμένη ανταγωνιστικότητα της τοπικής βιομηχανίας οφείλεται στην: Κυριαρχία κλάδων μέσης & χαμηλής τεχνολογίας,ελάχιστη προσπάθεια προϊοντικής καινοτομίας, ανυπαρξία δομών χρηματοδότησης επενδύσεων υψηλού ρίσκου, απουσία ενδ. φορέων στήριξης διάχυσης της γνώσης, έλλειψη πνεύματος συνεργασίας επιστημονικών & ερευνητικών φορέων με επιχειρήσεις. Κυριαρχία μικρών επιχειρήσεων, χαμηλή οργανωτική & διοικητική αποτελεσματικότητα. Έλλειψη clusters, ελλείψεις σύγχρονων υποδομών/υπηρεσιών στις ΒΕΠΕ, εξάρτηση από οδικές μεταφορές (διαρκώς αυξανόμενο κόστος). Οι παραπάνω αδυναμίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με αξιοποίηση: Πλούσιων ενδογενών πρώτων υλών Σημαντικών ενδογενών ενεργειακών πόρων, δυνατότητα αξιοποίησης φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ, TAP, IGB), επιχειρηματικών συνεργασιών (κατασκευαστικός, ενεργειακός). Συγκέντρωσης σε κλάδους με συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω μοναδικότητας ή/και άριστης ποιότητας πρώτων υλών. Μεμονωμένων επιχειρήσεων με άριστες επιδόσεις σε αναδυόμενους κλάδους (δημιουργία επιχειρηματικών «κλώνων»).

10 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο διαχρονικά εσωστρεφής χαρακτήρας του τριτογενή τομέα και η μη ικανοποιητική ανάπτυξη του τουρισμού οφείλεται στην: Κυριαρχία κλάδων που εξυπηρετούν εσωτερικές ανάγκες (εμπορίου, εστίασης & υπηρεσιών του δημοσίου) Χαμηλή ανταγωνιστικότητα, μικρή ΑΠΑ τουριστικού κλάδου σε σχέση με σύνολο τομέα (μικρός αριθμός αφίξεων, χαμηλή τουριστική δαπάνη). Οι παραπάνω αδυναμίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με αξιοποίηση: Σημαντικού αριθμού ακτών & υδάτων κολύμβησης υψηλής ποιότητας Αξιόλογων φυσικών/ανθρωπογενών πόρων, ενδοχώρας και νησιών (Σαμοθράκης και Θάσου), για στοχευμένη ανάπτυξη τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων (πολιτιστικός, οικολογικός, ευεξίας, κλπ.) και κλασσικού. Αστικών κέντρων με υψηλή προσπελασιμότητα & ξενοδοχειακή υποδομή για ανάπτυξη συνεδριακού τουρισμού. Θετικών τάσεων εξωτερικού τουριστικού ρεύματος ( ).

11 ΥΠΟΔΟΜΕΣ / ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Στις παραπάνω αδυναμίες συμβάλλουν υποδομές/δομές στήριξης χαμηλής αποδοτικότητας & χαμηλού επιπέδου στήριξης ανταγων/τητας: Χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης σιδηροδρομικών μεταφορών, συνδυασμένων μεταφορών & logistics, και εξάρτηση από οδικό δίκτυο με συνέπειες: αυξανόμενο μεταφορικό κόστος, αδυναμία συντήρησης δικτύου, κ.α. Αδυναμία αξιοποίησης της θέσης της περιφέρειας στα Ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα Μεταφορών και Ενέργειας. Απουσία σύγχρονων επιχειρηματικών υποδομών (τεχνοπόλεις, BIC, κ.α.). Χαμηλή ευρυζωνική διείσδυση («λευκές» περιοχές), ελλείψεις σε δίκτυα νέας γενιάς στους χώρους εγκατάστασης επιχειρήσεων. Ανεπαρκείς δομές δια βίου μάθησης, στήριξης της απασχόλησης και διασύνδεσης της αγοράς εργασίας με την παραγωγή. Οι παραπάνω αδυναμίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με αξιοποίηση: Πραγματοποιημένων επενδύσεων σε λιμάνια Αλεξανδρούπολης & Καβάλας. Διασυνδέσεων σιδηροδρομικού δικτύου με Εγνατία Οδό. Σημαντικών σε αριθμό, μέγεθος και διασπορά βιομηχανικών περιοχών. Ακαδημαϊκού τομέα πλήρους συγκρότησης και ισχυρής επιστημονικής εξειδίκευσης σε ΤΠΕ.

12 ΧΑΜΗΛΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Τέλος, στις αδυναμίες προστίθεται το χαμηλό επίπεδο /προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών και στη χαμηλή ελκυστικότητα της περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ανθρώπων, δηλαδή: Στο μη αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο για προσέλκυση επιχειρήσεων. Στην ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικών υπηρεσιών λόγω γήρανσης του πληθυσμού και αύξησης του πληθυσμού που ζει στο όριο της φτώχειας. Στις μέτριες επιδόσεις των υπηρεσιών παραγωγής γνώσης που χαρακτηρίζονται από τριτοβάθμια εκπαίδευση χαμηλών επιδόσεων (ανταγωνισμό για ταλέντα) και σοβαρές ελλείψεις στη δια βίου μάθηση, Στους κινδύνους που αναδύονται λόγω δημοσιονομικής στενότητας για επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, της ικανότητας διαχείρισης φυσικών καταστροφών, και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας.

13 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Η αναπτυξιακή στρατηγική της περιφέρειας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προκλήσεων βασίζεται: Στη συνδυασμένη παρέμβαση σε τρεις τομείς: Στην οικονομία Στον κοινωνικό τομέα Στο περιβάλλον και στις υποδομές και ειδικότερα συγκεκριμένες στοχεύσεις ανά επίπεδο παρέμβασης, δηλαδή:

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ενίσχυση οικονομικών δραστηριοτήτων ως πυλώνων ανάπτυξης : Του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα των υποκλάδων: προϊόντα ζωικής παραγωγής, κτηνοτροφικά σιτηρά, αγροδασοπονία, δενδροκαλλιέργειες, οινοποιία, θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Της μεταποίησης και ιδιαίτερα τους υποκλάδους: τρόφιμα ποτά, μη μεταλλικά ορυκτά, πλαστικά ελαστικά. Του τουρισμού και των συναφών επιχειρήσεων καθώς και των logistics Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας & επιχειρηματικής επιτυχίας με: Ταχεία ενσωμάτωση υφιστάμενης τεχνολογίας, Παραγωγή εγχώριας καινοτομίας, Αξιοποίηση αειφόρων ενεργειακών πόρων (γεωθερμία) για μείωση ενεργ. κόστους παραγωγής και δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών Επέκταση προωθούμενων κλάδων με πραγματοποίηση περαιτέρω επενδύσεων και διασύνδεση παραγωγικών δραστηριοτήτων. Βελτίωση διεθνούς ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων μέσα από: Προώθηση εξαγωγών Υποκατάσταση εισαγωγών

15 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών υγείας & πρόνοιας, μέσα από : Στοχευμένες δράσεις για ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας πρόνοιας Τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των μονάδων υγείας Αύξηση απασχόλησης & καταπολέμηση της φτώχειας, μέσα από : Σχεδιασμό & υλοποίηση ολοκληρωμένων τοπικών σχεδίων και πρωτοβουλιών, Ανάπτυξη συνδυασμένων ενεργητικών πολιτικών για ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης (κύρια στόχευση: νέους και Ρομά), Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών στήριξης ειδικών ομάδων πληθυσμού (υπερήλικες, ΑΜΕΑ κλπ) Ανάπτυξη κοινωνική οικονομίας. Βελτίωση υποδομών, υπηρεσιών εκπαίδευσης & διαβίου μάθησης με: Ανάπτυξη κτιριακής υποδομής, Στοχευμένες δράσεις για ισότιμη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες εκπαίδευσης (μείωση σχολικής διαρροής) Ενίσχυση της συμμετοχής ειδικών πληθ. & επαγγελμ. ομάδων (αγρότες, τουριστικά επαγγέλματα, βιομηχανικά επαγγέλματα) σε δια βίου μάθηση

16 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ Προστασία φυσικού περιβάλλοντος ως προϋπόθεση ανάπτυξης μέσω: Κάλυψης περιβαλλοντικών υποχρεώσεων. Προστασίας ακτών από διάβρωση. Αξιοποίησης νέων τεχνολογιών. Βιώσιμη αξιοποίηση φυσικών πόρων & δυναμικού ΑΠΕ μέσω: Ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασμού αξιοποίησης φυσικών πόρων, Προώθησης αποτελεσματικότερης τεχνολογίας για μείωση απωλειών Διαχείρισης ακραίων φαινομένων & κρίσεων Βελτίωσης υποδομών για αξιοποίηση δυναμικού ΑΠΕ. Ορθολογική χρήση ενέργειας & φυσικών πόρων παντού μέσω: Δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού αποθέματος Ενίσχυσης δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης υλικών Ορθολογικής διαχείρισης υδάτων Βελτίωσης χρήσης ενέργειας σε παραγωγ. δραστηριότητες (αγροτικές κ.α.). Ανάπτυξη μεταφορών με άμεσα οφέλη σε τοπική οικονομία μέσω: Έμφασης σε σιδηροδρομικές και πολυτροπικές μεταφορές Προώθησης δράσεων που ολοκληρώνουν το υφιστάμενο δίκτυο.

17 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι παραπάνω στρατηγικές κατευθύνσεις έχουν άμεση συσχέτιση με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης ΠΑΜΘ που εντοπίζει τα εξής σημεία: Βάσει Οδηγού Εφαρμογής και ΟΟΣΑ η ΠΑΜΘ κατατάσσεται: Στις κατά βάση αγροτικές περιφέρειες, Που δεν οδηγούνται από επιστήμη και τεχνολογία, αλλά Με προοπτικές πληθυσμιακής αύξησης (δεν παρουσιάζει συρρίκνωση). Βασική στρατηγική κατεύθυνση: «ανάκτηση χαμένου εδάφους προς τη δημιουργία δυνατοτήτων με βάση τη γνώση» & ενδεικτικές πολιτικές: Αναβάθμιση ανθρώπινου κεφαλαίου, δημιουργία κρίσιμης μάζας & ενίσχυση των δεσμών με παγκόσμιες αλυσίδες γνώσης και αξίας Διέγερση ενίσχυση απορρόφησης γνώσης &επιχειρηματικού δυναμισμού Η βασική προσέγγιση της Περιφερειακής στρατηγικής μπορεί να χαρακτηριστεί βραχυπρόθεσμη και μεσο πρόθεσμη, σε 2 κύκλους: Έναν κύκλο μέχρι 2017: στρατηγικές άμεσης απόδοσης (fast gain) και δράσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως «παράδειγμα προς μίμηση» (exhibition actions) ώστε να ενεργοποιηθεί το λανθάνον δυναμικό. Ενδ. αξιολόγηση : εντοπισμός αναδυόμενων πεδίων επιχ. ανακάλυψης. Έναν κύκλο : χτίζει στην εμπειρία του 1 ου κύκλου και νέα δεδομένα.

18 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΤ. ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (συν) κλαδική εξειδίκευση: πυρήνες περιφερειακής εξειδίκευσης και υποσχόμενοι/αναδυόμενοι κλάδοι

19 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΤ. ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (συν) Αγροτικός Τομέας: Προς Μετασχηματισμό; Σιτηρά/ Ψυχανθή Βαμβάκι Καπνά (Μπασμάς) Περιφερειακή αριστεία Προϊόντα Ζωικής Παραγωγής Θερμοκηπιακές καλλιέργειες Δενδροκαλλιέργειες ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ Μέλι Επιτραπέζια σταφύλια Μετάξι Οινοποιία Πυρήνας Εξειδίκευσης Οπωροκηπευτικά Αγροτοδασοπονία Ελαιοκαλλιέργεια Εθνική Προτεραιότητα Υδατοκαλλιέργειες Ζαχαρότευτλα Μειωμένη ανταγωνιστικότητα Σε αδράνεια, χωρίς προοπτικές Αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά Βιολειτουργικά τρόφιμα Ενεργειακά φυτά / Βιομάζα Υποσχόμενες περιοχές / αναδυόμενοι κλάδοι

20 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΤ. ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (συν) Μεταποίηση Υπηρεσίες Προς Μετασχηματισμό; Κλωστοϋφαντουργία ένδυση Περιφερειακή αριστεία Μη μεταλλικά ορυκτά Πυρήνας Εξειδίκευσης Τρόφιμα ποτά Μεταλλικά προϊόντα Ξύλο χαρτί Πλαστικά ελαστικά Εθνική Προτεραιότητα Οχήματα λοιπός εξοπλισμός μεταφορών Χημικά φάρμακα Έπιπλα Λοιπές μεταποιητικές δραστηριότητες Ηλεκτρονικός / ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Τουρισμός Μειωμένη ανταγωνιστικότητα Σε αδράνεια, χωρίς προοπτικές Υποσχόμενες περιοχές / αναδυόμενοι κλάδοι

21 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΤ. ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (συν) τέλος όσον αφορά την οριζόντια/ολοκληρωμένη θεώρηση, η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης περιλαμβάνει) Ανθρώπινοι Πόροι Κατάρτιση & Δια βίου μάθηση Προσέλκυση ταλέντων (φοιτητές & ακαδημαϊκοί) Αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών Κουλτούρα επιχειρηματικότητας Δημιουργία & Αξιοποίηση Γνώσης Μεταφορά τεχνολογίας Ένίσχυση της λανθάνουσας καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων Προσαρμογή υφιστάμενης γνώσης Πειραματισμός Πιλοτικά έργα Αγορές & Πρόσβαση σε Αγορές Ενσωμάτωση των επιχειρήσεων σε εθνικά και παγκόσμια δίκτυα παραγωγής Βελτίωση αλυσίδων αξίας Εξωστρέφεια Δίκτυα Διάχυση Γνώσης Υποστήριξη συστάδων με δυναμικό καινοτομίας Κέντρα διάχυσης γνώσης σε παραδοσιακούς κλάδους Ένταξη δομών υποστήριξης επιχειρήσεων σε ευρύτερα δίκτυα

22 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η παραπάνω συνολική αναπτυξιακή στρατηγική προσέγγιση στοχεύει στην : Αύξηση περιφερειακής ΑΠΑ (κυρίως μέσα από ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας του ενδογενούς παραγωγικού δυναμικού). Δημιουργία θέσεων εργασίας (λόγω διεύρυνσης των παραγωγικών τομέων). Βελτίωση επιπέδου κατάρτισης & δεξιοτήτων των Α.Π. σε αντιστοιχία με ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Ενίσχυση συστήματος στήριξης της απασχόλησης και διασύνδεσης αγοράς εργασίας με παραγωγικές δραστηριότητες. Η στρατηγική είναι εμπροσθοβαρής και βραχυ /μεσο πρόθεσμη με πολλές παρεμβάσεις να στοχεύουν σε άμεση απόδοση (fast gain).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 CCI Τίτλος Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP014, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 35313, 25310 35314 FAX: 2531020960 e-mail: tee_trace@tee.gr website: www.teethrakis.gr Απόφαση της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου Ο Δήμος Αποκορώνου συνδυάζει ένα εντυπωσιακό ορεινό όγκο, μια παραγωγική και ιδιαιτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οκτώβριος 2012 1 Ι. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ CCI: 2007GR051RV001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 9Η ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 2 RIS3-Ανατολική Μακεδονία - Θράκη ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Ιστορικό αλλαγών Έκδοση Ημ)νία Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΜΕΡΟΣ Β- ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 3. Διαμόρφωση Οράματος Έξυπνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 12 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP011, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 12 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.3 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP004, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα