161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)"

Transcript

1 161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1990 ως Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Το 1993, με το Προεδρικό Διάταγμα, άλλαξε ονομασία και ακαδημαϊκό περιεχόμενο. Έκτοτε διατηρεί την παρούσα ονομασία. Τα αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνουν: Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά, Πολιτική Επιστήμη, Διεθνείς Σχέσεις, Εξωτερική Πολιτική και Διπλωματία, Πολιτική Θεωρία, Συγκριτικούς Πολιτικούς Θεσμούς, Διεθνές Δίκαιο, Θεσμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών. Σκοπός Ο σκοπός του Τμήματος είναι διπλός. Αφ' ενός μεν να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο σύγχρονο περιβάλλον των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, αφ' ετέρου να τους προσανατολίσει για εξεύρεση εργασίας στους τομείς της Εξωτερικής Πολιτικής, Διπλωματίας, Άμυνας και στις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας και των δύο Κατευθύνσεων έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (άδεια άσκησης και κατοχύρωση επαγγέλματος) και της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας δύνανται να βρουν εργασία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα. Ειδικότερα: 1. Υπουργεία: Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πολιτισμού, Γεωργίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Άμυνας κτλ. 2. Διεθνείς Οργανισμοί: Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), North Atlantic Treaty Organization (NATO), World Trade Organization (WTO), North American Free Trade Agreement (NAFTA), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF), International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), Unite Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) κ.ά. 3. Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών, Επιτροπή των Περιφερειών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Centre pour le developpement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Το κέντρο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη! 4. Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι και κοινότητες), Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διοικητικές Περιφέρειες, πρόγραμμα "Ι. Καποδίστριας". Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, αναδιανομή εισοδήματος και πολιτικές αποκέντρωσης. 5. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (προϋπολογισμός, απολογισμός, ανάλυση αποτελεσμάτων, συμπεράσματα κτλ). 6. Προξενεία και πρεσβείες (κατόπιν αποφοίτησης από τη Διπλωματική Ακαδημία). 7. Εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Υποβολή Προτάσεων (καταγραφή και ανάλυση συγκεκριμένων στόχων και ενεργειών που θα ακολουθηθούν, πορεία υλοποίησης συγκεκριμένου προγράμματος, σύνταξη προϋπολογισμών, διαδικασία υποβολής πρότασης και απαραίτητα δικαιολογητικά, επαφές με φορείς χρηματοδότησης). 8. Οργανωμένα Λογιστήρια επιχειρήσεων ή ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές. 9. Τράπεζες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κλπ). 10. Μ.Μ.Ε. 11. Πολιτικοί αναλυτές, Σύμβουλοι Πολιτικής Επικοινωνίας. Κατευθύνσεις

2 Το πτυχίο που απονέμει είναι ενιαίο. Το ενιαίο αυτό πτυχίο διαχωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις: α) Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών β) Κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας Πρόγραμμα Σπουδών Το Πρόγραμμα Σπουδών των δύο πρώτων ετών είναι το ίδιο για όλους τους φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα. Δηλαδή όλοι οι φοιτητές παίρνουν τα ίδια μαθήματα τα δύο πρώτα έτη. Στις αρχές του τρίτου έτους, κάθε φοιτητής δηλώνει γραπτώς στη Γραμματεία του Τμήματος ποια από τις δύο κατευθύνσεις προτιμά να ακολουθήσει για τα επόμενα δύο έτη. Και οι δύο κατευθύνσεις προσφέρουν τον ίδιο αριθμό μαθημάτων και υποστηρίζονται και προωθούνται εξίσου. 1ο Εξάμηνο Γενική Κατεύθυνση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Στεφανίδης Γεώργιος Γίνεται γενική περιγραφή της έννοιας των ηλεκτρονικών υπολογιστών (υλικό του υπολογιστή, μονάδα συστήματος, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μονάδες αποθήκευσης / μνήμης, περιφερειακές μονάδες, μονάδες εισόδου, μονάδες εξόδου). Εφαρμογή της χρήσης των Η/Υ στο λειτουργικό σύστημα Windows 98. Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου με το Ms Word, βασικές λειτουργίες κειμένου, εισαγωγή πινάκων, εικόνων κ.α. Εισαγωγή στα Φύλλα εργασίας -Ms Excel, εφαρμογές μαθηματικών τύπων, γραφικών παραστάσεων. Τέλος γίνεται εκτενής αναφορά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη χρήση της κρυπτογραφίας. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Τσελώνη Ανδρομάχη Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες εμπειρικής ποσοτικής ανάλυσης και στις μεθόδους παρουσίασης, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων που έχουν συλλεχθεί με τη χρήση ερωτηματολογίων ή αφορούν ολόκληρο τον υπό μελέτη πληθυσμό. Οι μέθοδοι ταξινόμησης, πινακοποίησης και γραφικής αναπαράστασης ποσοτικών δεδομένων μιας ή δύο μεταβλητών αποτελούν αντικείμενο της Περιγραφικής Στατιστικής. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και παρουσίαση επιλεγμένων θεωρητικών κατανομών τυχαίων μεταβλητών. Το μάθημα συζητά τα εξής θέματα: Πληθυσμός και Δείγμα, Στατιστικές μονάδες, Χαρακτηριστικά, Οικονομικές και Πολιτικές Μεταβλητές και η Μέτρησή τους, Ταξινόμηση και Παρουσίαση Ποιοτικών Δεδομένων (Πίνακας Συχνοτήτων και Ακιδωτό Διάγραμμα), Ταξινόμηση και Παρουσίαση Ποσοτικών Δεδομένων. Διάγραμμα Μίσχου και Φύλλου (Steam and Leaf), Πίνακας Συχνοτήτων και Ιστόγραμμα, Παράμετροι Κεντρικής Τάσης και Θέσης. Σχέση Μέσου, Τιμής Μέγιστης Συχνότητας και Διαμέσου. Καμπύλη Ανισοκατανομής (Lorenz curve) Συντελεστής Gini, Παράμετροι Διασποράς, Παράμετροι Ασυμμετρίας και Κύρτωσης, Μέτρηση Μεταβλητών και Κατάλληλα Στατιστικά Συντελεστής Μεταβλητικότητας, Περιγραφή και Παρουσίαση ως προς Δύο Χαρακτηριστικά, Πίνακες Διπλής Εισόδου, Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και Θεωρητικές κατανομές τυχαίων μεταβλητών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θερμός Ηλίας Κουσκουβέλης Ηλίας Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή φοιτήτρια στις βασικές έννοιες της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων, όπως το διεθνές σύστημα, οι παράγοντες του διεθνούς συστήματος, το εθνικό συμφέρον, η ισχύς, ο πόλεμος και τα αίτιά του, η λήψη αποφάσεων, η στρατηγική, η διεθνής συνεργασία, η σχέση πολιτικής και οικονομίας. Η προσέγγιση όλων αυτών των εννοιών γίνεται στη βάση των θεωρήσεων (Ρεαλισμός, Πλουραλισμός, Μαρξισμός) αλλά και των θεωριών και μεθοδολογικών εργαλείων της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων. Το μάθημα διακρίνεται από πνευματικό, επιστημονικό και ιδεολογικό πλουραλισμό και επιδιώκει τον προβληματισμό και την ανάπτυξη των ιδίων δυνατοτήτων ανάλυσης, κριτικής σκέψης, αλλά και επιστημονικών ενδιαφερόντων. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

3 Γεωργόπουλος Νένος Κουσκουβέλης Ηλίας Εξετάζονται θέματα όπως πολιτική και Πολιτική Επιστήμη, το κράτος και η οργάνωσή του, οι σχέσεις έθνους και κράτους, οι παράγοντες και οι συντελεστές ισχύος της πολιτικής, οι πολιτικοί θεσμοί και τα πολιτικά συστήματα, η έννοια και η λειτουργία της Δημοκρατίας, η πολιτική και εκλογική συμπεριφορά. Επίσης μελετώνται οι κλασσικές θεωρίες περί πολιτικής οργάνωσης, ενώ δεν παραλείπεται και η εισαγωγή του φοιτητή σε θέματα μεθοδολογίας της Πολιτικής Επιστήμης. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Τσελώνη Ανδρομάχη Το μάθημα στοχεύει να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές μεθόδους ποσοτικής παρουσίασης του οικονομικού προβλήματος. Περιλαμβάνει τη διδασκαλία μεθόδων παραγώγισης, ολοκλήρωσης, αριστοποίησης χωρίς περιορισμούς και αριστοποίησης με περιορισμούς καθώς και θεωρία πινάκων. 2ο Εξάμηνο Γενική Κατεύθυνση ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ Στεφανίδης Γεώργιος Η θεωρία περιλαμβάνει την εισαγωγή στην έννοια των δικτύων υπολογιστών, το διαδίκτυο, την ηλεκτρονική αλληλογραφία, τη διαδικτυακή συνομιλία. Επιπροσθέτως πραγματοποιείται εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων με τη χρήση του προγράμματος Ms Access, όπου αναφέρονται οι θεμελιώδεις έννοιες για τη σχεδίαση, τη χρήση και την υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων και οι τεχνικές εννοιολογικής μοντελοποίησης με έμφαση στο μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (ΟΣ). Τέλος, εκτενής αναφορά γίνεται στο σχεσιακό μοντέλο δεδομένων και στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Στα εργαστηριακά μαθήματα γίνεται πρακτική εφαρμογή των βασικών υπηρεσιών του διαδικτύου (φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηχανές αναζήτησης, συνομιλία). Χρήση επιπλέον της Ms Access ως εμπορικού πακέτου των βάσεων δεδομένων. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι Γεωργόπουλος Νένος Μέσω της μελέτης των Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquieu και Rousseau, εξετάζονται η έννοια και η άσκηση της πολιτικής εξουσίας, ο διαχωρισμός των εξουσιών, ο φυσικός νόμος και τα φυσικά δικαιώματα, μορφές αποτελεσματικής κυβέρνησης, απαρχές και δυνατότητες της νεώτερης δημοκρατίας, πολιτική και ηθική, κυριαρχία και ελευθερία, το άτομο και το κράτος, κλασσικά ιδεώδη και νεώτερες ιδέες. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Τσελώνη Ανδρομάχη Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση μεθόδων εξαγωγής συμπερασμάτων για τον πληθυσμό από την ανάλυση δεδομένων κατάλληλου δείγματος. Το σύνολο αυτών των μεθόδων αποτελεί την Επαγωγική Στατιστική. Οι προς έλεγχο υποθέσεις μπορεί να αφορούν τη συμπεριφορά μιας μεταβλητής ή τη σχέση μεταξύ δύο ή τριών μεταβλητών. Οι έλεγχοι ανάλογα με το χαρακτήρα των προς ανάλυση μεταβλητών χωρίζονται σε δύο είδη: παραμετρικοί και μη παραμετρικοί, οι οποίοι ενδιαφέρουν κύρια τους οικονομικούς και πολιτικούς επιστήμονες, αντίστοιχα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παπαδημητρίου Πύρρος Παπασυριόπουλος Νικόλαος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στα εξής θέματα: Συνθήκες αριστοποίησης 2ης τάξης με περιορισμούς, Εξισώσεις Διαφορών, Διαφορικές Εξισώσεις, Γραμμικός Προγραμματισμός, Δυναμική Αριστοποίηση (Δυναμικός Προγραμματισμός-Άριστος Έλεγχος). 3ο Εξάμηνο Γενική Κατεύθυνση ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

4 Κωστόπουλος Τρύφων Προσεγγίζεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση διερευνώντας τον συγκεκριμένο πολιτικοιοκονομικό θεσμό, μέσω της θεωρίας του κράτος, και της δημόσιας διοίκησης και αναλύεται ο διττός χαρακτήρας των αποκεντρωμένων πολιτικών, τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Αναλύεται η χωρική διάσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων, προσδιορίζοντας τα κρίσιμα προβλήματα του χώρου, όπως εμφανίζονται στην εποχή μας. Ακολουθεί η ανάλυση του περιφερειακού προβλήματος και η ανάγκη αντιμετώπισής του και επισημαίνονται οι λόγοι που αιτιολογούν την επεμβατική πολιτική του κράτους για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρικών μονάδων. Εξετάζονται τα προβλήματα στρατηγικής για τη χάραξη της περιφερειακής πολιτικής και παρουσιάζονται τα μέσα, που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στις προβληματικές περιφέρειες. Το τελευταίο μέρος αφιερώνεται στη Ελληνική περιφερειακή πολιτική. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ψαρρού Μαγδαληνή Στο μάθημα εξετάζονται οι διαδικασίες της επιστημονικής έρευνας δια μέσου των οποίων προσεγγίζεται η επιστημονική γνώση. Αναλύεται η λογική της κατανόησης του φαινομένου ως αποτέλεσμα σύγκλισης των δεδομένων με τη θεωρία. Μελετάται ο τρόπος διαμόρφωσης της υπόθεσης προς έρευνα, ο σχηματισμός των μεταβλητών που εμπεριέχονται στην υπόθεση και οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ αυτών των μεταβλητών. Στη συνέχεια διδάσκονται οι κυριότεροι τρόποι συλλογής των δεδομένων (Ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, ανάλυση περιεχομένου κ.α.) καθώς και οι τρόποι επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Θερμός Ηλίας Σ αυτό το μάθημα εξετάζονται οι παράγοντες και πολιτικές που οδήγησαν στις οργανωμένες δομές του Διεθνούς Συστήματος από το 1815, το Συνέδριο της Βιέννης, η ολοκλήρωση του εθνικού κράτους κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, η εποχή του Ιμπεριαλισμού, οι ανταγωνισμοί και οι συμμαχίες των Δυνάμεων, τα αίτια και αποτελέσματα των Α και Β Παγκοσμίων Πολέμων, ο Ψυχρός Πόλεμος και ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών, οι διεθνείς μεταβολές μετά το ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Απέργης Νικόλαος Το κλασσικό υπόδειγμα χωρίς χρήμα. Χρήμα, τιμές, επιτόκιο και συνολική ζήτηση στο κλασσικό υπόδειγμα. Το κεϋνσιανό υπόδειγμα σε κλειστή οικονομία. Αγορά χρήματος, επιτόκιο και συνολική δαπάνη στο υπόδειγμα IS-LM. Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική στο υπόδειγμα IS-LM. Το κεϋνσιανό υπόδειγμα συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς. Ο ρόλος του επιπέδου τιμών. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Το μάθημα θα ασχοληθεί με τις σύγχρονες θεωρίες της Δημοκρατίας και τις κριτικές διαγνώσεις της λειτουργίας της. Στο επίπεδο της θεωρίας θα αναλυθούν τα κανονιστικά μοντέλα Δημοκρατίας, όπως το φιλελεύθερο, το ρεπουμπλικανικό και το διαλογικό και τα ρεαλισιτικά μοντέλα της Δημοκρατίας, όπως το πλουραλιστικό, το οικονομικό και το συστημικό. Στο επίπεδο της λειτουργίας της Δημοκρατίας θα θεματοποιηθούν συντηρητικές και προοδευτικές κριτικές της φορμαλιστικής εκπροσωπευτικής και κομματικής Δημοκρατίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αλλαγή δομής της Δημοκρατίας από την παραδοσιακή εκδοχή της ως μορφής διακυβέρνυσης στη μοντέρνα εκδοχή της ως κορμός του πολιτικού συστήματος εν γένει, καθώς και στις κοινωνικές προυποθέσεις λειτουργίας της που απειλούν με τη διάλυση της λαϊκής Κυριαρχίας στο κομματικό και συντεχνιακό παιγνίδι των πολιτικών δυνάμεων εν γένει. Θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες μεταφρασμένα κείμενα, εκπροσωπευτικά των προαναφερθέντων πτυχών του προβληματισμού ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς των καταναλωτών και των παραγωγικών μονάδων στα πλαίσια της νεοκλασικής θεωρίας. Με τη χρήση διαγραμματικής ανάλυσης και αλγεβρικών μεθόδων αναλύονται τα προβλήματα αριστοποίησης των καταναλωτών και των παραγωγών και στη συνέχεια προσδιορίζονται οι άριστες επιλογές τους όσον αφορά την ζήτηση αγαθών και την παράγωγη ζήτηση εισροών, αντίστοιχα. Επίσης αναλύονται διάφορα αποτελέσματα συγκριτικής στατικής που χαρακτηρίζουν την οικονομική συμπεριφορά τους σε μεταβολές των σχετικών εξωγενών μεταβλητών και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των οικονομικών προβλέψεων σε μικροοικονομικό επίπεδο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

5 Γενική Λογιστική και ορισμένα θέματα που αφορούν τη μηχανογραφική ανάπτυξη του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Πλεονεκτήματα τήρησης της Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση για την εγκατάσταση και προσαρμογή προγράμματος και εφαρμογή της μηχανογραφημένης λογιστικής στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της. Καθημερινές λογιστικές εργασίες της επιχείρησης και ο τρόπος που αυτές διεκπεραιώνονται με τη χρήση της μηχανογραφημένης λογιστικής. Μηχανογραφημένη εφαρμογή των περιοδικών και ετήσιων διαδικασιών της επιχείρησης. 4ο Εξάμηνο Γενική Κατεύθυνση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ψαρρού Μαγδαληνή Κοινωνιολογία είναι η επιστήμη των κοινωνικών σχέσεων, της κοινωνικής οργάνωσης και δράσης των ανθρώπινων ομάδων. Στο μάθημα αυτό μελετάται ο εξελικτικός χαρακτήρας των κοινωνικών φαινομένων, η ιστορική διαδικασία σχηματισμού των κοινωνιών, οι Πολιτικοί Θεσμοί και η Συμπεριφορά στις Βιομηχανικές Κοινωνίες. Εξετάζονται οι θεωρίες της κοινωνικής στρωμάτωσης. Ανάλυεται η διαδικασία της ρύθμισης της συμπεριφοράς και της κοινωνικής αλλαγής (Μαρξ, Βέμπερ, Ντύρκχαϊμ). Αυτά διδάσκονται δια μέσου των κυριοτέρων εκπροσώπων της Κοινωνιολογικής Επιστήμης (Ε.Durkheim, Μax Weber, Κarl Ρearson, Κ. Μarx, Levi Straus κ.ά.), καθώς και των διαφόρων μεθοδολογικών προσεγγίσεων (εμπειρική, λειτουργική, διαλεκτική, στρουκτουραλιστική). ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Επισκόπηση της πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας της Ευρώπης από το 1815 μέχρι σήμερα με έμφαση στην πολιτική εξέλιξη και τον ανταγωνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Νάσκου-Περράκη Παρασκευή Ιστορική αναδρομή στην οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας. Γενική Θεωρία: περί διεθνών οργανισμών. Ορισμός, σύσταση διεθνούς οργανισμού, νομικό καθεστώς που διέπει τους διεθνείς οργανισμούς, ιδιότητα μέλους, θεσμική διάρθρωση, αυτόνομη βούληση, λόγοι διάλυσης διεθνούς οργανισμού, διακρίσεις διεθνών οργανισμών. Παγκόσμιοι Οργανισμοί: Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, ΟΗΕ, Βοηθητικά Όργανα και Αυτόνομοι Οργανισμοί, Ειδικευμένες Οργανώσεις, Ειδικές Οργανώσεις συνεργαζόμενες με τον ΟΗΕ. Περιφερειακοί Οργανισμοί. Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί: Πολιτικοί (Συμβούλιο Ευρώπης-Βόρειο Συμβούλιο). Πολιτικοστρατιωτικοί (ΝΑΤΟ, ΔΕΕ, ΟΑΣΕ). Οικονομικοί [Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΖΕΣ - Βenelux ΟΟΣΑ Οικονομική Συνεργασία Μαύρης Θάλασσας (ΟΣΕΠ)]. Αμερικανικοί Οργανισμοί, Αφρικανικοί Οργανισμοί, Οργανώσεις Νοτιανατολικής Ασίας. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Απέργης Νικόλαος Θεωρίες κατανάλωσης. Θεωρίες επενδύσεων. Το αποτέλεσμα Pigou. Συνολική προσφορά και συνολική ζήτηση στην βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο. Σχέση μισθών, τιμών και απασχόλησης. Θεωρίες πληθωρισμού και ανεργίας. Προσφορά χρήματος. Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική σε καθεστώς ανοικτής οικονομίας: βραχυχρόνιας έναντι μακροχρόνιας περιόδου. Δημοσιονομικά ελλείμματα και δημόσιο χρέος. Η αλληλεξάρτηση νομισματικής και δημοσιονομικής περιόδου. Δημοσιονομική πολιτική και υποδείγματα διαχρονικών προτιμήσεων στην κατανομή φόρων και δημοσίων δαπανών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πορφυρίδης Ιωάννης Το περιβάλλον των επιχειρήσεων: οικονομικό, πολιτικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, οικολογικό. Το Management της επιχείρησης. Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διεύθυνση, Στελέχωση, έλεγχος Συντονισμός. Η επιχείρηση μέσα στις νέες συνθήκες (παγκοσμιοποίηση ανταγωνισμός) στα πλαίσια της Ε.Ε. Ασκήσεις. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Φουσέκης Παναγιώτης Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων αγοράς καθώς και του σχηματισμού τιμών. Η παρουσίαση συμπληρώνεται με σειρά ασκήσεων που υποβοηθούν τους φοιτητές στην κατανόηση και εμπέδωση των σχετικών αναλυτικών εργαλείων. Τα θέματα που μελετώνται είναι:

6 Προσφορά, Ζήτηση, Τέλειος Ανταγωνισμός, Ανάλυση Μερικής Ισορροπίας, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός, Αγορές Συντελεστών, Μονοψώνιο, Συγκριτική Στατική Ανάλυση στο Πρόβλημα του Παραγωγού και Ανάλυση Γενικής Ισορροπίας ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 5o εξάμηνο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΘΝΕΣ MANAGEMENT Πορφυρίδης Ιωάννης Η φύση και η σπουδαιότητα του διεθνούς Management. Πολυεθνικές επιχειρήσεις και ο ρόλος τους για την παγκόσμια Οικονομία. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Διεθνείς Οργανισμοί. Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Οικονομική Ολοκλήρωση και Ε.Ε. Διεθνής Κίνηση Κεφαλαίων. Ασκήσεις. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙΙ Απέργης Νικόλαος Θεωρίες προσδοκιών: Προσαρμοζόμενες προσδοκίες και Ορθολογικές προσδοκίες. Οικονομικά υποδείγματα ορθολογικών προσδοκιών. Κριτική υπέρ και κατά των ορθολογικών προσδοκιών. Εμπειρική εκτίμηση υποδειγμάτων ορθολογικών προσδοκιών. Υποδείγματα διαχρονικών προτιμήσεων. Χαρακτηριστικά των οικονομικών κύκλων. Υποδείγματα των πραγματικών επιχειρηματικών κύκλων. Θεωρίες ανεργίας: το υπόδειγμα των menu cost και το υπόδειγμα των υστερήσεων στην απασχόληση. Άσκηση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε καθεστώς οικονομικής ένωσης. Νεοκλασική προσέγγιση της δημοσιονομικής πολιτικής. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ Φουσέκης Παναγιώτης Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων της σύγχρονης Μικροοικονομικής Θεωρίας. Η παρουσίαση συμπληρώνεται με σειρά ασκήσεων που βοηθούν τους φοιτητές στην κατανόηση και χρήση των σχετικών υποδειγμάτων συμπεριφοράς. Τα θέματα που μελετώνται είναι: Αποκαλυφθείσα Προτίμηση, Εξίσωση Slutsky, Διαχρονική Επιλογή, Αγορά Περιουσιακών Στοιχείων, Αβεβαιότητα, Περιουσιακά Στοιχεία που Ενέχουν Κίνδυνο, Παίγνια, Ολιγοπώλιο, Πληροφόρηση και Δημόσια Αγαθά. ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσφορά και ζήτηση εργασίας, Ισορροπία στην αγορά εργασίας, μισθολογικές διαφορές, ανθρώπινο κεφάλαιο και η σημασία της εκπαίδευσης, η δομή των μισθών και συστήματα αμοιβών, κινητικότητα της εργασίας, εργατικές ενώσεις και η διαπραγματευτική τους δύναμη, ανεργία και πολιτικές απασχόλησης. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ψαρρού Μαγδαληνή Εξετάζεται διαχρονικά ο χαρακτήρας της γεωργικής δραστηριότητας και αναλύονται συγκριτικά οι διάφορες μορφές παραγωγής και οργάνωσης της εργασίας στη γεωργία, καθώς και οι επιπτώσεις αυτών στο σύνολο της κοινωνικής οργάνωσης. Παράλληλα διερευνάται η σχετική σημαντικότητα κάθε μορφής οργάνωσης στην εξέλιξη των αγροτικών κοινωνιών. Μελετάται η ανάπτυξη του καπιταλισμού στη γεωργία και οι επιπτώσεις του στο κοινωνικό σύνολο. Παρουσιάζονται συγκριτικά οι αντιπροσωπευτικοί τρόποι ανάπτυξης της γεωργίας. Εξετάζονται οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γεωργία από το 1957 μέχρι σήμερα.

7 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των διαφόρων υποδειγμάτων οικονομικής μεγέθυνσης ξεκινώντας από τα κεϋνσιανά υποδείγματα των Harrod και Domar και καταλήγοντας στο νεοκλασικό υπόδειγμα των Solow-Swan. Στα πλαίσια των υποδειγμάτων αυτών παρουσιάζονται διάφορα αποτελέσματα συγκριτικής δυναμικής. Αναλύεται ο ρόλος της τεχνολογικής προόδου και του ανθρωπίνου κεφαλαίου ως κύριων πηγών αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος και παρουσιάζεται το νεοκλασικό διατομεακό υπόδειγμα μεγέθυνσης. Τέλος, συζητείται η θεωρία περί οικονομικής σύγκλισης στα πλαίσια του νεοκλασικού υποδείγματος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Εμπορoκρατία και μερκαντιλιστική πολιτική, θεωρία της αξίας, θεωρία χρήματος, φυσιοκράτες, η θεωρία του κεφαλαίου και της παραγωγικής εργασίας κατά τον A.Smith, η θεωρία του D. Ricardo, Ο Malthus και ο νόμος του πληθυσμού, Η αποσύνθεση της κλασσικής σχολής, Οι σοσιαλιστές και μαρξιστές οικονομολόγοι, O Keynes και η Γενική Θεωρία, οι Νεοκλασικοί, H ελληνική οικονομία την μεταπολεμική περίοδο. Η ΕΕ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Κουσκουβέλης Ηλίας Στόχος του μαθήματος είναι να εξετασθεί η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και να κατανοηθεί ο ρόλος της ως διεθνούς φορέα στο μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα. Στη βάση ενός πολύπλευρου θεωρητικού προβληματισμού, εξετάζονται η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), οι μηχανισμοί μέσω των οποίων εκπονείται και υλοποιείται η εξωτερική δράση της ΕΕ μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, οι σχέσεις ΕΕ με άλλους διεθνείς παράγοντες, καθώς και, μετά την Συνθήκη της Νίκαιας, οι μεταβολές που επιφέρει η τελευταία στην ΕΕ και στην ΚΕΠΠΑ. Τέλος, μελετώνται η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας και οι σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. 6o εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Διεθνές Εμπόριο: Εξέλιξη θεωριών διεθνούς εμπορίου, διεθνές εμπόριο και ανάπτυξη, δασμολογική και μη δασμολογική προστασία, η τάση προς παγκοσμιοποίηση και οι επιπτώσεις της. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις: Η εξέλιξη του διεθνούς νομισματικού συστήματος, η αγορά συναλλάγματος και ο καθορισμός της ισοτιμίας, η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, μηχανισμοί προσαρμογής του ισοζυγίου πληρωμών. Διεθνής Χρηματοδότηση: Διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τάσεις διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Απέργης Νικόλαος Ορισμός χρήματος. Θεωρίες ζήτησης χρήματος. Θεωρίες προσφοράς χρήματος: το υπόδειγμα το πολλαπλασιαστή νομισματικής βάσης. Ο ρόλος του χρήματος στο κλασσικό και κεϋνσιανό υπόδειγμα. Χρήμα και καθορισμός του επιτοκίου. Χρήμα και πληθωρισμός. Δυναμικές μεταβολές του πληθωρισμού: το υπόδειγμα του Cagan. Χρήμα και οικονομική δραστηριότητα. Κανόνες νομισματικής πολιτικής. Κανόνες έναντι διακριτικών παρεμβάσεων στην άσκηση νομισματικής πολιτικής. Νομισματική πολιτική σε καθεστώς ανοικτής οικονομίας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών οικονομικών υποδειγμάτων διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών (ανανεώσιμων και μη-ανανεώσιμων πόρων). Τα θέματα που μελετώνται είναι Οικονομία και Φύση, Εξωτερικές Οικονομίες, Η Οικονομική της Προστασίας του Περιβάλλοντος (Φόροι, Επιδοτήσεις, Πρότυπα), Η Άριστη Χρήση μη-ανανεώσιμων Πόρων (Ενεργειακοί Πόροι, Μεταλλεύματα), Η Άριστη Χρήση Ανανεώσιμων Πόρων (Αλιευτικά Πεδία) και Διατηρήσιμη Ανάπτυξη. ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Παπασυριόπουλος Νικόλαος Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Η Χρονική Αξία του Χρήματος, Κίνδυνος και Απόδοση. Κόστος Κεφαλαίων. Αποτίμηση Ομολόγων και Μετοχών. Κεφαλαιουχική Δομή: Βεβαιότητα και Κίνδυνος. Μόχλευση. Μερισματική Πολιτική. Επενδυτική Επιχειρησιακή Στρατηγική. Προνομιούχες

8 Μετοχές. Μετατρέψιμα Χρεόγραφα. Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός. Αποθέματα, Χρηματοοικονoμικά Πίστωσης, Εμπορικά Χρεόγραφα και Ρευστά Διαθέσιμα. Κεφάλαιο Κίνησης. Αναδιοργανώσεις και Ρευστοποιήσεις. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι Τσελώνη Ανδρομάχη Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην έννοια της συσχέτισης ποσοτικών μεταβλητών και στα στατιστικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να εξακριβώσουν αν ισχύει εμπειρικά η θεωρητική σχέση ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες μεταβλητές. Το σύνολο των τεχνικών που αποσκοπούν στον προσδιορισμό ενός αξιόπιστου εμπειρικού μοντέλου που περιγράφει ικανοποιητικά τέτοιες σχέσεις είναι αντικείμενο της Ανάλυσης Παλινδρόμησης. Γίνεται εφαρμογή των μεθόδων αυτών με τη χρήση κατάλληλου στατιστικού λογισμικού και ανάλυση δεδομένων από μεγάλης κλίμακας κοινωνικές έρευνες. Το μάθημα συζητά τα εξής θέματα: Συσχέτιση, Το Διμεταβλητό Γραμμικό Υπόδειγμα: Ορισμοί, Παραδοχές, Εκτίμηση Ελαχίστων Τετραγώνων, Ιδιότητες Εκτιμητών, Ερμηνεία Συντελεστών, Παραβίαση Παραδοχών: Εξακρίβωση, Συνέπειες, Διόρθωση, Το Πολυμεταβλητό Γραμμικό Υπόδειγμα, Εκτίμηση Μεγίστης Πιθανοφάνειας και Ψευδομεταβλητές: Δομή υποδείγματος με ανεξάρτητες ποιοτικές μεταβλητές κι Ερμηνεία αντίστοιχων Συντελεστών. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Νάσκου-Περράκη Παρασκευή Η Διεθνής κοινότητα και το διεθνές δίκαιο. Τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου. Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου. Πηγές διεθνούς δικαίου: Έθιμο, γενικό καθεστώς - λειτουργικότητα. Διεθνείς συνθήκες. Σύναψη διεθνών συνθηκών, επιφυλάξεις στις διεθνείς συνθήκες, αποτελέσματα των διεθνών συνθηκών μεταξύ συμβαλλομένων μερών και ως προς τρίτους. Ερμηνεία συνθηκών, αναθεώρηση, λήξη ή αναστολή ισχύος, απρόβλεπτη μεταβολή συνθηκών, ακυρότητα - Οι γενικές αρχές του δικαίου. Οι επικουρικές πηγές. Κράτος και έδαφος. Εδαφική κυριαρχία. Τρόποι κτήσης εδάφους. Περιορισμοί εδαφικής ακεραιότητας. Ομοσπονδίες κρατών - ομόσπονδα κράτη. Το κράτος στη διεθνή κοινότητα - αναγνώριση, διαδοχή κρατών. Διεθνής ευθύνη, διπλωματική προστασία. Ειρηνική επίλυση των διαφορών. Δίκαιο θάλασσας. ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Φουσέκης Παναγιώτης Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων στρατηγικής αλληλεπίδρασης. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να μεταφράζουν τα διάφορα παίγνια σε υποδείγματα που επιδέχονται μαθηματικής λύσης. Τα θέματα που μελετώνται είναι: Κανονική και Εκτατική/Διευρυμένη Μορφή, Nash Ισορροπία με Καθαρές Στρατηγικές, Nash Ισορροπία με Μικτές Στρατηγικές, Δυναμικά Παίγνια, Ισορροπίες Τέλειες κατά Υποπαίγνιο, Παίγνια με μη-ιδανική Πληροφόρηση και Παίγνια με μη-πλήρη Πληροφόρηση. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ψαρρού Μαγδαληνή Το μάθημα έχει στόχο την αναγνώριση της αλληλοσυσχέτισης μεταξύ των οικονομικών, των κοινωνικών και των πολιτικών δομών κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης. Οι κλασικοί οικονομολόγοι ήσαν γνώστες των κοινωνικών παραγόντων και της επιρροής που αυτοί ασκούσαν στην οικονομική εξέλιξη αλλά και επηρεάζονταν από αυτή. Πολιτικές, θεσμικές και πληθυσμιακές δομές αποτελούν αίτια ανάπτυξης ή υπανάπτυξης των χωρών. Οι θεωρίες της ανάπτυξης και της υπανάπτυξης ασχολούνται με τη μεταβολή θεσμών όπως: η ιδιοκτησία, η πολιτική και η κοινωνική ισότητα, οι συμμετοχικές διαδικασίες, η κοινωνική κινητικότητα, η εξέλιξη της γνώσης και του πολιτισμού κ.α. Στην ανάλυση συνυπολογίζονται παράγοντες όπως: το πολιτιστικό περιβάλλον, οι διαφορές μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, η σχέση μεταξύ των ρυθμών μεταβολής του πληθυσμού και του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Επίσης μελετάται το ζήτημα της εξάρτησης και της οικονομικής ανάπτυξης, ο μετασχηματισμός της παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας και η αναδυόμενη διεθνής οικονομική τάξη. ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καραγιάννης Ιωάννης Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των υποδειγμάτων οικονομικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων και υποανάπτυκτων οικονομιών. Στα πλαίσια αυτά αναλύεται η θεωρία περί σταδίων οικονομικής ανάπτυξης του Rostow και παρουσιάζονται τα υποδείγματα του οικονομικού δυϊσμού των Lewis, Fei -Ranis

9 και Harris-Todaro. Επίσης αναλύεται ο ρόλος της αύξησης του πληθυσμού, τις οικονομικής ανισότητας (καμπύλη του Kuznets) και της φτώχειας στην οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, παρουσιάζονται διάφορα υποδείγματα που αφορούν στον ρόλο του εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Καραγιάννης Ιωάννης Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν την αγροτική παραγωγή και πως αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις των παραγωγών. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι διάφορες θεωρίες γαιοπροσόδου και παρουσιάζεται τα υποδείγματα του αγροτικού νοικοκυριού και της συμβολαιακής γεωργίας. Στην συνέχεια αναλύεται ο ρόλος και η μορφή των τεχνολογικών αλλαγών στον αγροτικό τομέα. Τέλος, παρουσιάζονται διάφορα υποδείγματα που αφορούν στην ανάλυση της συμπεριφορά των παραγωγών υπό συνθήκες αβεβαιότητας τόσο ως προς τις τιμές των αγροτικών προϊόντων όσο και ως προς την παραγωγή αυτή καθ αυτή. 7o εξάμηνο ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ Τσελώνη Ανδρομάχη Στόχος του μαθήματος είναι η επαφή των φοιτητών οικονομικής κατεύθυνσης με υποδείγματα παλινδρόμησης (ποσοτικών εξαρτημένων μεταβλητών) που μπορούν να περιγράψουν εμπειρικά συνήθη προβλήματα της θεωρίας της Οικονομικής Επιστήμης. Τέτοια υποδείγματα είναι αυτό των κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων, οι χρονολογικές σειρές και τα συστήματα δύο ή περισσότερων εξισώσεων. Το μάθημα συζητά τα εξής θέματα: Ψευδομεταβλητές: Δομή υποδείγματος με ανεξάρτητες ποιοτικές μεταβλητές κι Ερμηνεία αντίστοιχων Συντελεστών, Παραβίαση κλασσικών υποθέσεων του μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης: Σύντομη ανασκόπηση, Υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων, Γραμμικά συστήματα δύο ή περισσότερων εξισώσεων, Χρονολογικές σειρές και Συνολοκλήρωση κι Αιτιότητα. ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Η αγορά συναλλάγματος: ζήτηση και προσφορά συναλλάγματος, ο μηχανισμός διενέργειας των διεθνών πληρωμών, η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, η τιμή του συναλλάγματος στην περίπτωση του κανόνα χρυσού, της ελεύθερης διακύμανσης, της σταθερής και προσαρμόσιμης ισοτιμίας. Ισοζύγιο πληρωμών: ορισμοί και έννοιες, τα συστατικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και προβλήματα μέτρησης, το ισοζύγιο πληρωμών της Ελλάδος. Σταθεροποιητική πολιτική και ανάλυση των διαταραχών: εσωτερικές και εξωτερικές διαταραχές και η προσαρμογή του ισοζυγίου πληρωμών, η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής κάτω από συνθήκες ελεύθερα κυμαινόμενων και σταθερών ισοτιμιών, η νομισματική προσέγγιση στο ισοζύγιο πληρωμών. Ιστορική αναδρομή: ιστορία και εξέλιξη του διεθνούς νομισματικού συστήματος. ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Παπασυριόπουλος Νικόλαος Τα Οικονομικά του Διεθνούς Περιβάλλοντος. Κίνδυνοι στη Ξένη Συναλλαγματική Αγορά και Χρηματαγορά. Διεθνής Διαφοροποίηση. Διαχείριση Κινδύνου Ξένων Νομισμάτων. Διεθνείς Αγορές Μετοχών: Χρεόγραφα και Τεχνικές. Διεθνείς Αγορές Ομολόγων: Χρεόγραφα και Τεχνικές. Επενδύσεις σε Χρυσό. Στρατηγική, Οργάνωση και Έλεγχος. Αποτελεσματικές Αγορές. Τεχνική και Θεμελιώδης Ανάλυση. Κίνδυνος και Απόδοση Επενδύσεων. Κατανομή Περιουσιακών Στοιχείων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσφορά και ζήτηση εργασίας, Ισορροπία στην αγορά εργασίας, μισθολογικές διαφορές, ανθρώπινο κεφάλαιο και η σημασία της εκπαίδευσης, η δομή των μισθών και συστήματα αμοιβών, κινητικότητα της εργασίας, εργατικές ενώσεις και η διαπραγματευτική τους δύναμη, ανεργία και πολιτικές απασχόλησης.

10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ψαρρού Μαγδαληνή Εξετάζεται διαχρονικά ο χαρακτήρας της γεωργικής δραστηριότητας και αναλύονται συγκριτικά οι διάφορες μορφές παραγωγής και οργάνωσης της εργασίας στη γεωργία, καθώς και οι επιπτώσεις αυτών στο σύνολο της κοινωνικής οργάνωσης. Παράλληλα διερευνάται η σχετική σημαντικότητα κάθε μορφής οργάνωσης στην εξέλιξη των αγροτικών κοινωνιών. Μελετάται η ανάπτυξη του καπιταλισμού στη γεωργία και οι επιπτώσεις του στο κοινωνικό σύνολο. Παρουσιάζονται συγκριτικά οι αντιπροσωπευτικοί τρόποι ανάπτυξης της γεωργίας. Εξετάζονται οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γεωργία από το 1957 μέχρι σήμερα. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗΣ Καραγιάννης Ιωάννης Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των διαφόρων υποδειγμάτων οικονομικής μεγέθυνσης ξεκινώντας από τα κεϋνσιανά υποδείγματα των Harrod και Domar και καταλήγοντας στο νεοκλασικό υπόδειγμα των Solow-Swan. Στα πλαίσια των υποδειγμάτων αυτών παρουσιάζονται διάφορα αποτελέσματα συγκριτικής δυναμικής. Αναλύεται ο ρόλος της τεχνολογικής προόδου και του ανθρωπίνου κεφαλαίου ως κύριων πηγών αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος και παρουσιάζεται το νεοκλασικό διατομεακό υπόδειγμα μεγέθυνσης. Τέλος, συζητείται η θεωρία περί οικονομικής σύγκλισης στα πλαίσια του νεοκλασικού υποδείγματος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Εμπορoκρατία και μερκαντιλιστική πολιτική, θεωρία της αξίας, θεωρία χρήματος, φυσιοκράτες, η θεωρία του κεφαλαίου και της παραγωγικής εργασίας κατά τον A.Smith, η θεωρία του D. Ricardo, Ο Malthus και ο νόμος του πληθυσμού, Η αποσύνθεση της κλασσικής σχολής, Οι σοσιαλιστές και μαρξιστές οικονομολόγοι, O Keynes και η Γενική Θεωρία, οι Νεοκλασικοί, H ελληνική οικονομία την μεταπολεμική περίοδο. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα Η ΕΕ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Κουσκουβέλης Ηλίας Στόχος του μαθήματος είναι να εξετασθεί η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και να κατανοηθεί ο ρόλος της ως διεθνούς φορέα στο μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα. Στη βάση ενός πολύπλευρου θεωρητικού προβληματισμού, εξετάζονται η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), οι μηχανισμοί μέσω των οποίων εκπονείται και υλοποιείται η εξωτερική δράση της ΕΕ μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, οι σχέσεις ΕΕ με άλλους διεθνείς παράγοντες, καθώς και, μετά την Συνθήκη της Νίκαιας, οι μεταβολές που επιφέρει η τελευταία στην ΕΕ και στην ΚΕΠΠΑ. Τέλος, μελετώνται η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας και οι σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. 8o εξάμηνο ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING Πορφυρίδης Ιωάννης Το μάθημα εξετάζει θέματα όπως: η ιδεολογία, το μίγμα, το περιβάλλον, η σχέση, η συμβολή και η θέση μέσα στην ευρύτερη κοινωνία, η συμπεριφορά του καταναλωτή, η έρευνα Marketing, η τμηματοποίηση της αγοράς, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, πολιτικές τιμολόγησης, διανομή προώθηση - προβολή προϊόντων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Εργασίες φοιτητών και μελέτες περιπτώσεων. ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Απέργης Νικόλαος Καραγιάννης Ιωάννης Ανάλυση των διαφόρων μορφών οικονομικής ολοκλήρωσης. Ανάλυση μερικής και γενικής ισορροπίας των επιπτώσεων από την δημιουργία Ζωνών

11 Ελεύθερων Συναλλαγών και Τελωνειακών και Οικονομικών Ενώσεων. Οικονομική και νομισματική ένωση: Θεωρίες νομισματικών ενώσεων, μακροοικονομική πολιτική στα πλαίσια νομισματικής ένωσης. Το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, η ΟΝΕ και το ευρώ. Θεσμικά πλαίσια νομισματικής και οικονομικής ένωσης. Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική στα πλαίσια της ΟΝΕ. Ο ρόλος της δημοσιονομικής ενοποίησης στα πλαίσια της ΟΝΕ. Ανάπτυξη και απασχόληση στα πλαίσια της οικονομικής ολοκλήρωσης. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Απέργης Νικόλαος Αγορά συναλλάγματος, συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και προσδοκίες, Ισορροπία στο Ισοζύγιο Πληρωμών, Εξισορρόπηση στο Ισοζύγιο Πληρωμών και ο ρόλος των Εισοδηματικών Μεταβολών, Η προσέγγιση των ελαστικοτήτων, Η νομισματική προσέγγιση στο Ισοζύγιο, Μακροοικονομική Πολιτική σε καθεστώς σταθερών και κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, το υπόδειγμα Mundell Fleming, Τιμές, προϊόν, και απασχόληση στην ανοικτή οικονομία, Χρηματοπιστωτικές αγορές, συναλλαγματική ισοτιμία και οικονομική πολιτική. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ Παπασυριόπουλος Νικόλαος Διεθνής Χρηματαγορά, Προσδιορισμός των Επιτοκίων των Ευρωνομισμάτων. Δημιουργία Πίστωσης της Αγοράς Ευρωνομισμάτων. Δανεισμός και Πίστωση στις Αγορές Ευρωνομισμάτων. Έλεγχος στις Διεθνείς Χρηματαγορές. Διάρθρωση των Αγορών των Δικαιωμάτων και των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης. Βασικές και Σύνθετες Στρατηγικές των Δικαιωμάτων και των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης. Μοντέλα Αποτίμησης των Δικαιωμάτων και των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης. Στρατηγικές Αντιστάθμισης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης. Δικαιώματα και Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Ξένο Νόμισμα και Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης. ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών οικονομικών υποδειγμάτων διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών (ανανεώσιμων και μη-ανανεώσιμων πόρων). Τα θέματα που μελετώνται είναι Οικονομία και Φύση, Εξωτερικές Οικονομίες, Η Οικονομική της Προστασίας του Περιβάλλοντος (Φόροι, Επιδοτήσεις, Πρότυπα), Η Άριστη Χρήση μη-ανανεώσιμων Πόρων (Ενεργειακοί Πόροι, Μεταλλεύματα), Η Άριστη Χρήση Ανανεώσιμων Πόρων (Αλιευτικά Πεδία) και Διατηρήσιμη Ανάπτυξη. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Απέργης Νικόλαος Ορισμός χρήματος. Θεωρίες ζήτησης χρήματος. Θεωρίες προσφοράς χρήματος: το υπόδειγμα το πολλαπλασιαστή νομισματικής βάσης. Ο ρόλος του χρήματος στο κλασσικό και κεϋνσιανό υπόδειγμα. Χρήμα και καθορισμός του επιτοκίου. Χρήμα και πληθωρισμός. Δυναμικές μεταβολές του πληθωρισμού: το υπόδειγμα του Cagan. Χρήμα και οικονομική δραστηριότητα. Κανόνες νομισματικής πολιτικής. Κανόνες έναντι διακριτικών παρεμβάσεων στην άσκηση νομισματικής πολιτικής. Νομισματική πολιτική σε καθεστώς ανοικτής οικονομίας. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Φουσέκης Παναγιώτης Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων στρατηγικής αλληλεπίδρασης. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να μεταφράζουν τα διάφορα παίγνια σε υποδείγματα που επιδέχονται μαθηματικής λύσης. Τα θέματα που μελετώνται είναι: Κανονική και Εκτατική/Διευρυμένη Μορφή, Nash Ισορροπία με Καθαρές Στρατηγικές, Nash Ισορροπία με Μικτές Στρατηγικές, Δυναμικά Παίγνια, Ισορροπίες Τέλειες κατά Υποπαίγνιο, Παίγνια με μη-ιδανική Πληροφόρηση και Παίγνια με μη-πλήρη Πληροφόρηση. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ψαρρού Μαγδαληνή

12 Το μάθημα έχει στόχο την αναγνώριση της αλληλοσυσχέτισης μεταξύ των οικονομικών, των κοινωνικών και των πολιτικών δομών κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης. Οι κλασικοί οικονομολόγοι ήσαν γνώστες των κοινωνικών παραγόντων και της επιρροής που αυτοί ασκούσαν στην οικονομική εξέλιξη αλλά και επηρεάζονταν από αυτή. Πολιτικές, θεσμικές και πληθυσμιακές δομές αποτελούν αίτια ανάπτυξης ή υπανάπτυξης των χωρών. Οι θεωρίες της ανάπτυξης και της υπανάπτυξης ασχολούνται με τη μεταβολή θεσμών όπως: η ιδιοκτησία, η πολιτική και η κοινωνική ισότητα, οι συμμετοχικές διαδικασίες, η κοινωνική κινητικότητα, η εξέλιξη της γνώσης και του πολιτισμού κ.α. Στην ανάλυση συνυπολογίζονται παράγοντες όπως: το πολιτιστικό περιβάλλον, οι διαφορές μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, η σχέση μεταξύ των ρυθμών μεταβολής του πληθυσμού και του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Επίσης μελετάται το ζήτημα της εξάρτησης και της οικονομικής ανάπτυξης, ο μετασχηματισμός της παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας και η αναδυόμενη διεθνής οικονομική τάξη. ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καραγιάννης Ιωάννης Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των υποδειγμάτων οικονομικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων και υποανάπτυκτων οικονομιών. Στα πλαίσια αυτά αναλύεται η θεωρία περί σταδίων οικονομικής ανάπτυξης του Rostow και παρουσιάζονται τα υποδείγματα του οικονομικού δυϊσμού των Lewis, Fei -Ranis και Harris-Todaro. Επίσης αναλύεται ο ρόλος της αύξησης του πληθυσμού, τις οικονομικής ανισότητας (καμπύλη του Kuznets) και της φτώχειας στην οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, παρουσιάζονται διάφορα υποδείγματα που αφορούν στον ρόλο του εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Καραγιάννης Ιωάννης Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν την αγροτική παραγωγή και πως αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις των παραγωγών. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι διάφορες θεωρίες γαιοπροσόδου και παρουσιάζεται τα υποδείγματα του αγροτικού νοικοκυριού και της συμβολαιακής γεωργίας. Στην συνέχεια αναλύεται ο ρόλος και η μορφή των τεχνολογικών αλλαγών στον αγροτικό τομέα. Τέλος, παρουσιάζονται διάφορα υποδείγματα που αφορούν στην ανάλυση της συμπεριφορά των παραγωγών υπό συνθήκες αβεβαιότητας τόσο ως προς τις τιμές των αγροτικών προϊόντων όσο και ως προς την παραγωγή αυτή καθ αυτή. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Η Διεθνής κοινότητα και το διεθνές δίκαιο. Τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου. Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου. Πηγές διεθνούς δικαίου: Έθιμο, γενικό καθεστώς - λειτουργικότητα. Διεθνείς συνθήκες. Σύναψη διεθνών συνθηκών, επιφυλάξεις στις διεθνείς συνθήκες, αποτελέσματα των διεθνών συνθηκών μεταξύ συμβαλλομένων μερών και ως προς τρίτους. Ερμηνεία συνθηκών, αναθεώρηση, λήξη ή αναστολή ισχύος, απρόβλεπτη μεταβολή συνθηκών, ακυρότητα - Οι γενικές αρχές του δικαίου. Οι επικουρικές πηγές. Κράτος και έδαφος. Εδαφική κυριαρχία. Τρόποι κτήσης εδάφους. Περιορισμοί εδαφικής ακεραιότητας. Ομοσπονδίες κρατών - ομόσπονδα κράτη. Το κράτος στη διεθνή κοινότητα - αναγνώριση, διαδοχή κρατών. Διεθνής ευθύνη, διπλωματική προστασία. Ειρηνική επίλυση των διαφορών. Δίκαιο θάλασσας. Κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας 5o εξάμηνο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Θερμός Ηλίας Το μάθημα Ελληνική εξωτερική πολιτική περιλαμβάνει τη συστηματική μελέτη της διεξαγωγής των διεθνών σχέσεων της Ελλάδος από την ίδρυση του νεοελληνικού Κράτους, τους θεσμούς και τη λειτουργία της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής και εστιάζεται ιδιαίτερα στη μελέτη των σχέσεων με τα γειτονικά κράτη από το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, στην ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στα θέματα της εθνικής ολοκλήρωσης. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΙΤ Θερμός Ηλίας Στο μάθημα εξετάζονται αναλυτικά η πολιτική και κοινωνική συμπεριφορά και ρόλος της ηγεσίας και των Ελίτ κυρίως στα σύγχρονα πολιτικά συστήματα και τις μαζικές κοινωνίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση της ηγεσίας με το κοινωνικό περιβάλλον, τα στάδια εξέλιξης του ηγέτη και το ρόλο του στην Ιστορία.

13 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Σπυρόπουλος Γεώργιος Το μάθημα, που τοποθετείται στον χώρο των Διεθνών Σχέσεων, στοχεύει στην παρουσίαση των πρωταγωνιστών της πλέον οξείας και πολυδιάστατης αραβοϊσραηλινής διένεξης, στην αναζήτηση των κύριων αιτίων της και στη συμβολή για επίλυση της διαμάχης, πράγμα που αποτελεί και το πιο φιλόδοξο και δύσκολο εγχείρημα. Η Μέση Ανατολή ως γεωχώρος περιλαμβάνει όμως και άλλα Κράτη με ιδιαίτερη γεωπολιτική και γεωοικονομική σημασία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συμπληρωματική προσπάθεια του μαθήματος να διερευνήσει τις διπλωματικές, ιστορικές, θρησκευτικές και άλλες πολιτιστικές πτυχές, που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό, την εξωτερική πολιτική των Κρατών της Μέσης Ανατολής. Η ΕΕ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Κουσκουβέλης Ηλίας Στόχος του μαθήματος είναι να εξετασθεί η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και να κατανοηθεί ο ρόλος της ως διεθνούς φορέα στο μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα. Στη βάση ενός πολύπλευρου θεωρητικού προβληματισμού, εξετάζονται η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), οι μηχανισμοί μέσω των οποίων εκπονείται και υλοποιείται η εξωτερική δράση της ΕΕ μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, οι σχέσεις ΕΕ με άλλους διεθνείς παράγοντες, καθώς και, μετά την Συνθήκη της Νίκαιας, οι μεταβολές που επιφέρει η τελευταία στην ΕΕ και στην ΚΕΠΠΑ. Τέλος, μελετώνται η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας και οι σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Το μάθημα εστιάζεται στις αναλύσεις της πολιτικής επιστήμης και της πολιτικής κοινωνιολογίας για θέματα του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής δράσης, όπως είναι τα ζητήματα της πολιτικής εξουσίας, των ελίτ, των μηχανισμών λήψης πολιτικής απόφασης κ.ά. Επίσης εξετάζεται το φαινόμενο της εκλογικής συμπεριφοράς και αναλύονται μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της. ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γίνεται μια διεξοδική θεωρητική διερεύνηση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναλύοντας τη σχέση μεταρρύθμισης και κοινωνικής αλλαγής και επιχειρείται να καταδειχθεί ο διαμεσολαβητικός ρόλος όλων των αποκεντρωμένων πολιτικών ως συστατικό στοιχείο μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού των δομών του κράτους. Εξετάζεται ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη και την Αμερική. Παρουσιάζονται ομοσπονδιακά μοντέλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αρχή της επικουρικότητας καθώς και η Ευρώπη των Περιφερειών. Ακολουθεί συγκριτική πολιτική ανάλυση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια σειρά αντιπροσωπευτικές χώρες (Ιταλία, Μ. Βρετανία, Η.Π.Α. Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία). Εξετάζονται οι εξειδικευμένες πολιτικές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην σύγχρονη Ελλάδα (περίοδος μεταπολίτευσης) οι οποίες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην μείωση των οικονομικών ανισοτήτων. (Αιρετός Νομάρχης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σχέδιο Ι. Καποδίστριας κτλ.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ 20ο αιώνα Συστηματική μελέτη της εξωτερικής πολιτικής των Ευρωπαϊκών κρατών, που εστιάζεται στα γενεσιουργά αίτια και τις συνέπειες των δύο Παγκοσμίων Πολέμων, καθώς και στις μετά το 1945 ιδιομορφίες της Ευρωπαϊκής διπλωματίας. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πρόκειται για παρουσίαση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα από την περίοδο του μεσοπολέμου και μέχρι τις μέρες μας. Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται σε γενικές γραμμές όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις από το 1946 μέχρι αυτές του ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΙ Σπυρόπουλος Γεώργιος Στο επίκεντρο του μαθήματος Διεθνείς Σχέσεις ΙΙ βρίσκεται η διαμάχη μεταξύ τριών ομάδων στοχαστών: των Μακιαβελικών, των Γκροτιανών και των Καντιανών ή, όπως συχνά τους ονομάζουμε των Ρεαλιστών, των Ρασιοναλιστών και των Επαναστατικών. Ο εντοπισμός των τριών προτύπων σκέψης βοηθά τους φοιτητές στην κατανόηση της συμπεριφοράς των Κρατών και των ηγετών τους σχετικά με τον πόλεμο, τη διπλωματία, την ισχύ, το εθνικό συμφέρον, την υποχρέωση του σεβασμού των συνθηκών και γενικότερα στον χειρισμό της εξωτερικής πολιτικής στις διακρατικές σχέσεις. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

14 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Νεώτερη πολιτική σκέψη και πρακτική: Συντηρητισμός, Φιλελευθερισμός, Μαρξισμός, Νεοφιλελευθερισμός, το μέλλον της δυτικής πολιτικής παράδοσης. 6o εξάμηνο ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της εθνικής και της υπερεθνικής ολοκλήρωσης. Γι αυτό εξετάζονται οι κλασσικές πολιτικές αλλά και οικονομικές θεωρίες περί κράτους καθώς και οι σύγχρονες θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων για την υπερεθνική ολοκλήρωση, όπως ο λειτουργισμός, ο νεολειτουργισμός, η αλληλεξάρτηση, οι θεωρίες περί διεθνών καθεστώτων, κλπ.. Ερευνάται, πρώτον, η έννοια της ολοκλήρωσης γενικώς, δεύτερον, το πώς εξηγείται η διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και, τρίτον, σε ποιους τομείς πρέπει να εστιασθεί η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να πετύχει η ολοκλήρωση. Ακόμη μελετώνται οι διαφορετικές στρατηγικές ή μορφές ολοκλήρωσης που προτείνονται ή έχουν υιοθετηθεί από την Ένωση. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Νάσκου-Περράκη Παρασκευή Η Διεθνής κοινότητα και το διεθνές δίκαιο. Τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου. Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου. Πηγές διεθνούς δικαίου: Έθιμο, γενικό καθεστώς - λειτουργικότητα. Διεθνείς συνθήκες. Σύναψη διεθνών συνθηκών, επιφυλάξεις στις διεθνείς συνθήκες, αποτελέσματα των διεθνών συνθηκών μεταξύ συμβαλλομένων μερών και ως προς τρίτους. Ερμηνεία συνθηκών, αναθεώρηση, λήξη ή αναστολή ισχύος, απρόβλεπτη μεταβολή συνθηκών, ακυρότητα - Οι γενικές αρχές του δικαίου. Οι επικουρικές πηγές. Κράτος και έδαφος. Εδαφική κυριαρχία. Τρόποι κτήσης εδάφους. Περιορισμοί εδαφικής ακεραιότητας. Ομοσπονδίες κρατών - ομόσπονδα κράτη. Το κράτος στη διεθνή κοινότητα - αναγνώριση, διαδοχή κρατών. Διεθνής ευθύνη, διπλωματική προστασία. Ειρηνική επίλυση των διαφορών. Δίκαιο θάλασσας. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι Το μάθημα εξετάζει τη δομή της πολιτικής και τους πολιτικούς Θεσμούς (Σύνταγμα, Κοινοβούλιο, Κόμματα κ.ά) στις δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες με ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος μπορεί να ποικίλει από έτος σε έτος. Θέματα που μπορούν να αναλυθούν εις βάθος είναι: Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη πολιτική ή η άσκηση εξουσίας στο σύγχρονο πολιτικό κόσμο ή η πολιτική λογική της μοντερνικότητας και της μεταμοντερνικότητας κ.ά.. ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Το μάθημα ασχολείται με βασικές πολιτικές έννοιες, όπως: το κομματικό φαινόμενο, οι τύποι κομμάτων, οι τύποι κομματικών συστημάτων και το φαινόμενο των ομάδων πίεσης. Το μάθημα αποτελεί κυρίως μια εισαγωγή για την κατανόηση των παραπάνω πραγματικοτήτων. η ανάλυση είναι τόσο θεωρητική όσο και εμπειρική και μπορεί να θεωρηθεί ως άμεσα συνδεδεμένο με το μάθημα «Συγκριτική Πολιτική», που διδάσκεται σε μεγαλύτερο εξάμηνο. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η περιφερειακή οικονομική πολιτική ως μέρος των δημόσιων οικονομικών του κράτους, ερμηνεύεται από την οικονομική θεωρία και τις θεωρίες δημόσιας διοίκησης, καταδείχνοντας τη σχέση υπερεθνικής ολοκλήρωσης και το μέλλον του εθνικού κράτους στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Διερευνώνται αναλυτικά οι βασικοί παράμετροι της Κοινοτικής περιφερειακής και χωροταξικής πολιτικής. Εξετάζονται οι διάφορες ταξινομήσεις των περιφερειών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλύονται οι λόγοι καθιέρωσης της Κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής, οι στόχοι και τα προγράμματα εφαρμογής. Περιγράφονται τα όργανα της Κοινότητας, που σχεδιάζουν και ασκούν την πολιτική της για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Τέλος, αναλύεται η κοινοτική χωροταξική πολιτική, όπως διαγράφεται στην Έκθεση Ευρώπη ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

15 Το μάθημα εξετάζει την πολιτική και εκλογική συμπεριφορά των πολιτών της Ευρώπης μέσα από τις εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής και εκλογικής συνείδησης αιτιολογείται στο εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από τον πολιτικό ανταγωνισμό και την κομματική ένταξη. Η ανάλυση επίσης συμπεριλαμβάνει τη σύγκριση μεταξύ των εκλογικών συστημάτων και αποτελεσμάτων, όπως επίσης και των οικονομικών και πολιτικών θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες, τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Νάσκου-Περράκη Παρασκευή Γενικά περί διπλωματίας. Η διπλωματία σε ιστορική εξέλιξη. Η ιδιότητα του διπλωμάτη: προϋποθέσεις κατά το ελληνικό δίκαιο. Οι πηγές του διπλωματικού δικαίου: έθιμο, διεθνείς συμβάσεις, εσωτερικό δίκαιο. Οι διακρατικές διπλωματικές σχέσεις. Έναρξη των διπλωματικών σχέσεων. Καθήκοντα της διπλωματικής αποστολής. Προνόμια και ασυλίες των διπλωματών. Persona non grata: Τερματισμός των διπλωματικών σχέσεων. Προξενικές σχέσεις. Το διεθνές καθεστώς των προξένων. Διαφορές μεταξύ προξένων και διπλωματών. Αποστολή προξένων. Προνόμια και ασυλίες. Οι ειδικές αποστολές. Η διεθνής προστασία των διπλωματών με ειδικές συμβάσεις. Διπλωματία και διεθνείς οργανισμοί. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι Τσελώνη Ανδρομάχη Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην έννοια της συσχέτισης ποσοτικών μεταβλητών και στα στατιστικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να εξακριβώσουν αν ισχύει εμπειρικά η θεωρητική σχέση ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες μεταβλητές. Το σύνολο των τεχνικών που αποσκοπούν στον προσδιορισμό ενός αξιόπιστου εμπειρικού μοντέλου που περιγράφει ικανοποιητικά τέτοιες σχέσεις είναι αντικείμενο της Ανάλυσης Παλινδρόμησης. Γίνεται εφαρμογή των μεθόδων αυτών με τη χρήση κατάλληλου στατιστικού λογισμικού και ανάλυση δεδομένων από μεγάλης κλίμακας κοινωνικές έρευνες. Το μάθημα συζητά τα εξής θέματα: Συσχέτιση, Το Διμεταβλητό Γραμμικό Υπόδειγμα: Ορισμοί, Παραδοχές, Εκτίμηση Ελαχίστων Τετραγώνων, Ιδιότητες Εκτιμητών, Ερμηνεία Συντελεστών, Παραβίαση Παραδοχών: Εξακρίβωση, Συνέπειες, Διόρθωση, Το Πολυμεταβλητό Γραμμικό Υπόδειγμα, Εκτίμηση Μεγίστης Πιθανοφάνειας και Ψευδομεταβλητές: Δομή υποδείγματος με ανεξάρτητες ποιοτικές μεταβλητές κι Ερμηνεία αντίστοιχων Συντελεστών. 7o εξάμηνο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ Καρβουναράκης Θεοδόσιος ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Νάσκου-Περράκη Παρασκευή Η ιστορική διαδρομή της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι διακρίσεις των δικαιωμάτων του άνθρώπου σε κατηγορίες (ή γενιές). Η Οικουμενική Προστασία των δικαιωμάτων του άνθρώπου (ΟΗΕ: Σύμφωνα, Διεθνείς πράξεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, Ειδικευμένες Οργανώσεις κ.ά.). Διαστάσεις προστασίας των δικαιωμάτων του άνθρώπου σε περιφερειακό επίπεδο. Ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Αμερικανική σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου, Αφρικανικός χάρτης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών. Το ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Μελέτη της φύσης και τρόπου άσκησης της σύγχρονης διπλωματίας, με έμφαση στη λειτουργία των διεθνών οργανισμών και χρήση πρακτικών θεμάτων (case studies) που διευκολύνουν την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων. ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Επιχειρείται, πρώτον, η πλήρης και συστηματική μελέτη των θεωριών λήψης αποφάσεων (π.χ., ορθολογικές, ψυχολογικές, γραφειοκρατικές, παρανόησης,

16 κυβερνητικής, κλπ.). Εξετάζονται, δεύτερον, τις αιτίες και τη φύση των διεθνών κρίσεων, και τις διάφορες τεχνικές διαχείρισης κρίσεων. Τέλος, παρουσιάζονται οι διάφορες τεχνικές και τακτικές διαπραγμάτευσης και πολιτικής επικοινωνίας. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ Ομάδες συμφερόντων, σχέσεις ομάδων πίεσης με την πολιτική εξουσία στην Ευρώπη. Δημοψηφίσματα, αντιπροσωπευτικά όργανα, κυβερνήσεις και πρόεδροι. ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γίνεται μια διεξοδική θεωρητική διερεύνηση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναλύοντας τη σχέση μεταρρύθμισης και κοινωνικής αλλαγής και επιχειρείται να καταδειχθεί ο διαμεσολαβητικός ρόλος όλων των αποκεντρωμένων πολιτικών ως συστατικό στοιχείο μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού των δομών του κράτους. Εξετάζεται ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη και την Αμερική. Παρουσιάζονται ομοσπονδιακά μοντέλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αρχή της επικουρικότητας καθώς και η Ευρώπη των Περιφερειών. Ακολουθεί συγκριτική πολιτική ανάλυση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια σειρά αντιπροσωπευτικές χώρες (Ιταλία, Μ. Βρετανία, Η.Π.Α. Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία). Εξετάζονται οι εξειδικευμένες πολιτικές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην σύγχρονη Ελλάδα (περίοδος μεταπολίτευσης) οι οποίες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην μείωση των οικονομικών ανισοτήτων. (Αιρετός Νομάρχης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σχέδιο Ι. Καποδίστριας κτλ.) ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πρόκειται για παρουσίαση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα από την περίοδο του μεσοπολέμου και μέχρι τις μέρες μας. Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται σε γενικές γραμμές όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις από το 1946 μέχρι αυτές του ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΙ Σπυρόπουλος Γεώργιος Στο επίκεντρο του μαθήματος Διεθνείς Σχέσεις ΙΙ βρίσκεται η διαμάχη μεταξύ τριών ομάδων στοχαστών: των Μακιαβελικών, των Γκροτιανών και των Καντιανών ή, όπως συχνά τους ονομάζουμε των Ρεαλιστών, των Ρασιοναλιστών και των Επαναστατικών. Ο εντοπισμός των τριών προτύπων σκέψης βοηθά τους φοιτητές στην κατανόηση της συμπεριφοράς των Κρατών και των ηγετών τους σχετικά με τον πόλεμο, τη διπλωματία, την ισχύ, το εθνικό συμφέρον, την υποχρέωση του σεβασμού των συνθηκών και γενικότερα στον χειρισμό της εξωτερικής πολιτικής στις διακρατικές σχέσεις. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΙΤ Στο μάθημα εξετάζονται αναλυτικά η πολιτική και κοινωνική συμπεριφορά και ρόλος της ηγεσίας και των Ελίτ κυρίως στα σύγχρονα πολιτικά συστήματα και τις μαζικές κοινωνίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση της ηγεσίας με το κοινωνικό περιβάλλον, τα στάδια εξέλιξης του ηγέτη και το ρόλο του στην Ιστορία. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Σπυρόπουλος Γεώργιος Το μάθημα, που τοποθετείται στον χώρο των Διεθνών Σχέσεων, στοχεύει στην παρουσίαση των πρωταγωνιστών της πλέον οξείας και πολυδιάστατης αραβοϊσραηλινής διένεξης, στην αναζήτηση των κύριων αιτίων της και στη συμβολή για επίλυση της διαμάχης, πράγμα που αποτελεί και το πιο φιλόδοξο και δύσκολο εγχείρημα. Η Μέση Ανατολή ως γεωχώρος περιλαμβάνει όμως και άλλα Κράτη με ιδιαίτερη γεωπολιτική και γεωοικονομική σημασία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συμπληρωματική προσπάθεια του μαθήματος να διερευνήσει τις διπλωματικές, ιστορικές, θρησκευτικές και άλλες πολιτιστικές πτυχές, που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό, την εξωτερική πολιτική των Κρατών της Μέσης Ανατολής. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Νεώτερη πολιτική σκέψη και πρακτική: Συντηρητισμός, Φιλελευθερισμός, Μαρξισμός, Νεοφιλελευθερισμός, το μέλλον της δυτικής πολιτικής παράδοσης. 8o εξάμηνο

17 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Κουσκουβέλης Ηλίας Εξετάζονται θέματα και έννοιες της στρατηγικής σκέψης, όπως στρατηγική, δόγμα, στρατηγικά, συμβατικά και διαστημικά οπλικά συστήματα, αποτροπή, έλεγχος των εξοπλισμών, κλπ. Εστιάζεται στο θέμα της κούρσας των εξοπλισμών κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, τα δόγματα και τα επιχειρησιακά σχέδια των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, καθώς και τη σχέση μεταξύ της κούρσας και του ελέγχου των εξοπλισμών. Τέλος, εξετάζει τα εν λόγω ζητήματα και μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος μπορεί να ποικίλει από έτος σε έτος. Θέματα που μπορούν να αναλυθούν εις βάθος είναι: Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη πολιτική ή η άσκηση εξουσίας στο σύγχρονο πολιτικό κόσμο ή η πολιτική λογική της μοντερνικότητας και της μεταμοντερνικότητας κ.ά.. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ Εξετάζονται αναλυτικά οι πολιτικοί θεσμοί, η δομή και η λειτουργία του Αμερικανικού Πολιτικού Συστήματος καθώς επίσης και η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική από το 1776 με ιδιαίτερη έμφαση από το 1945 μέχρι σήμερα. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΚΟΣΜΟ Σπυρόπουλος Γεώργιος Οι κεντρικοί άξονες του μαθήματος εστιάζονται στην ιστορική αναδίφηση του φαινομένου του Τρίτου Κόσμου, στις ιδεολογικές επιρροές και πολιτικές του εκφάνσεις καθώς επίσης, και στη γεωπολιτική - γεωοικονομική απεικόνιση του σημερινού τριτοκοσμικού συμπλέγματος. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή φοιτήτρια στα χαρακτηριστικά του Βαλκανικού συστήματος κρατών, από την ανεξαρτησία τους πριν τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκειά του, καθώς και κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Το μάθημα αναλύει τις συνθήκες μετάβασης αυτών των κρατών στην οικονομία της αγοράς και στην πλουραλιστική Δημοκρατία. Εξετάζει τις αιτίες που οδήγησαν στη διάσπαση του Βαλκανικού συστήματος κρατών και στην εμφάνιση νέων κρατικών οντοτήτων. Καταγράφει επίσης τις μεταξύ τους τρέχουσες σχέσεις και προβλήματα καθώς και το ρόλο των ξένων δυνάμεων στην περιοχή. Τέλος, παρουσιάζει τα ζητήματα που αφορούν την Ελληνική εξωτερική πολιτική. ΠΟΛΙΤΕΙΟΜΕΤΡΙΑ Τσελώνη Ανδρομάχη Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των πολιτικών επιστημόνων σε προχωρημένες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης ειδικές αφ ενός για ποιοτικές και περιορισμένες εξαρτημένες μεταβλητές (υποδείγματα logit, probit, ordered logit, multinomial logit, tobit) και αφ ετέρου για δεδομένα που ομαδοποιούνται σε οντότητες διαφορετικών επιπέδων, πχ. άτομα, οικογένειες, συνοικίες, πόλεις, κράτη κλπ. (πολύ-επίπεδη υποδειγματοποίηση). Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή αυτών των μεθόδων σε δεδομένα κοινωνικών πολιτικών ερευνών με βάση τη χρήση κατάλληλων στατιστικών πακέτων και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Συγκριτική μελέτη σε βάθος αντιπροσωπευτικών προτύπων εθνικής και υπερεθνικής ολοκλήρωσης στον 20ο αιώνα. ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Το μάθημα ασχολείται με βασικές πολιτικές έννοιες, όπως: το κομματικό φαινόμενο, οι τύποι κομμάτων, οι τύποι κομματικών συστημάτων και το φαινόμενο των ομάδων πίεσης. Το μάθημα αποτελεί κυρίως μια εισαγωγή για την κατανόηση των παραπάνω πραγματικοτήτων. η ανάλυση είναι τόσο θεωρητική όσο και εμπειρική και μπορεί να θεωρηθεί ως άμεσα συνδεδεμένο με το μάθημα «Συγκριτική Πολιτική», που διδάσκεται σε μεγαλύτερο εξάμηνο. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

18 Η περιφερειακή οικονομική πολιτική ως μέρος των δημόσιων οικονομικών του κράτους, ερμηνεύεται από την οικονομική θεωρία και τις θεωρίες δημόσιας διοίκησης, καταδείχνοντας τη σχέση υπερεθνικής ολοκλήρωσης και το μέλλον του εθνικού κράτους στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Διερευνώνται αναλυτικά οι βασικοί παράμετροι της Κοινοτικής περιφερειακής και χωροταξικής πολιτικής. Εξετάζονται οι διάφορες ταξινομήσεις των περιφερειών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλύονται οι λόγοι καθιέρωσης της Κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής, οι στόχοι και τα προγράμματα εφαρμογής. Περιγράφονται τα όργανα της Κοινότητας, που σχεδιάζουν και ασκούν την πολιτική της για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Τέλος, αναλύεται η κοινοτική χωροταξική πολιτική, όπως διαγράφεται στην Έκθεση Ευρώπη ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Το μάθημα εξετάζει την πολιτική και εκλογική συμπεριφορά των πολιτών της Ευρώπης μέσα από τις εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής και εκλογικής συνείδησης αιτιολογείται στο εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από τον πολιτικό ανταγωνισμό και την κομματική ένταξη. Η ανάλυση επίσης συμπεριλαμβάνει τη σύγκριση μεταξύ των εκλογικών συστημάτων και αποτελεσμάτων, όπως επίσης και των οικονομικών και πολιτικών θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες, τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Γενικά περί διπλωματίας. Η διπλωματία σε ιστορική εξέλιξη. Η ιδιότητα του διπλωμάτη: προϋποθέσεις κατά το ελληνικό δίκαιο. Οι πηγές του διπλωματικού δικαίου: έθιμο, διεθνείς συμβάσεις, εσωτερικό δίκαιο. Οι διακρατικές διπλωματικές σχέσεις. Έναρξη των διπλωματικών σχέσεων. Καθήκοντα της διπλωματικής αποστολής. Προνόμια και ασυλίες των διπλωματών. Persona non grata: Τερματισμός των διπλωματικών σχέσεων. Προξενικές σχέσεις. Το διεθνές καθεστώς των προξένων. Διαφορές μεταξύ προξένων και διπλωματών. Αποστολή προξένων. Προνόμια και ασυλίες. Οι ειδικές αποστολές. Η διεθνής προστασία των διπλωματών με ειδικές συμβάσεις. Διπλωματία και διεθνείς οργανισμοί. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Φουσέκης Παναγιώτης Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων στρατηγικής αλληλεπίδρασης. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να μεταφράζουν τα διάφορα παίγνια σε υποδείγματα που επιδέχονται μαθηματικής λύσης. Τα θέματα που μελετώνται είναι: Κανονική και Εκτατική/Διευρυμένη Μορφή, Nash Ισορροπία με Καθαρές Στρατηγικές, Nash Ισορροπία με Μικτές Στρατηγικές, Δυναμικά Παίγνια, Ισορροπίες Τέλειες κατά Υποπαίγνιο, Παίγνια με μη-ιδανική Πληροφόρηση και Παίγνια με μη-πλήρη Πληροφόρηση. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι Τσελώνη Ανδρομάχη Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην έννοια της συσχέτισης ποσοτικών μεταβλητών και στα στατιστικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να εξακριβώσουν αν ισχύει εμπειρικά η θεωρητική σχέση ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες μεταβλητές. Το σύνολο των τεχνικών που αποσκοπούν στον προσδιορισμό ενός αξιόπιστου εμπειρικού μοντέλου που περιγράφει ικανοποιητικά τέτοιες σχέσεις είναι αντικείμενο της Ανάλυσης Παλινδρόμησης. Γίνεται εφαρμογή των μεθόδων αυτών με τη χρήση κατάλληλου στατιστικού λογισμικού και ανάλυση δεδομένων από μεγάλης κλίμακας κοινωνικές έρευνες. Το μάθημα συζητά τα εξής θέματα: Συσχέτιση, Το Διμεταβλητό Γραμμικό Υπόδειγμα: Ορισμοί, Παραδοχές, Εκτίμηση Ελαχίστων Τετραγώνων, Ιδιότητες Εκτιμητών, Ερμηνεία Συντελεστών, Παραβίαση Παραδοχών: Εξακρίβωση, Συνέπειες, Διόρθωση, Το Πολυμεταβλητό Γραμμικό Υπόδειγμα, Εκτίμηση Μεγίστης Πιθανοφάνειας και Ψευδομεταβλητές: Δομή υποδείγματος με ανεξάρτητες ποιοτικές μεταβλητές κι Ερμηνεία αντίστοιχων Συντελεστών.

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας - Μάστερ (Msc) στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά - Μάστερ (Msc) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΙΣ 14/2/2011

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΙΣ 14/2/2011 TMHMA ΔΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΙΣ /2/20 ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 200-20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ρ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΘ.ΑΜΦ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΘ.ΑΜΦ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΘ.ΑΜΦ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΘ.ΑΜΦ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΘ.ΑΜΦ ΙΤΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η οικονομική πολιτική αποτελεί μέρος της γενικής κυβερνητικής πολιτικής μιας χώρας και ασκείται με σκοπό τον επηρεασμό του οικονομικού γίγνεσθαι. Ανεξαρτήτως της έντασης και των

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 1. Ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης 2. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών 3. Είναι η ΕΕ μία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι επι πτυχίω φοιτητές (με αριθμό μητρώου ΣΕΒ08 ή παλαιότερο, δηλαδή που διανύουν το 8 ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ (ADVANCED MACROECONOMICS)

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ (ADVANCED MACROECONOMICS) ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ (ADVANCED MACROECONOMICS) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ακαδηµαϊκό Έτος: 2010-2011 Εξάµηνο: 8 ο Τύπος µαθήµατος: Επιλογής Συναντήσεις: Τρίτη: 08.15-10.00 (339) Διδάσκων: Κλαίρη Οικονοµίδου :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t Περιεχόμενα Πρόλογος στην ελληνική έκδοση 17 Πρόλογος στη δέκατη αμερικανική έκδοση 19 Ευχαριστίες 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 33 Τι πραγματεύεται η Διεθνής Οικονομική;........................ 35 Τα οφέλη από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή τους στις διάφορες αγορές. - Τα οικονομικά υποδείγματα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών Η αίτηση και τα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ A/A Αγγελόπουλος Ιωάννης Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. Αλεξόπουλος Ανδρέας Η εξέλιξη του εργατικού κόστους στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009 1996 8 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ, ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως:

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων Εφαρμογών Πληροφορικής Λογιστικής Τουριστικών Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 Περιεχόμενα Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στόχος και στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας... 27 1.1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006 ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ιδάσκων: Γ. Οικονοµίδης. Email: gecon@aueb.gr, www.aueb.gr/users/gecon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Χρηματαγορές και το διεθνές νομισματικό σύστημα Δυναμική αλληλεπίδραση με απρόβλεπτες συνέπειες Οδοδείκτης Μέρος Α Βασικές Έννοιες Μέρος Β Αναλύσεις Βραχυχρονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Mεταπτυχιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ακαδημαϊκής Περιόδου 2013-14. Θεματικές Ενότητες

Mεταπτυχιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ακαδημαϊκής Περιόδου 2013-14. Θεματικές Ενότητες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ www. inoek.gr Email: info@inoek.gr Mεταπτυχιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ακαδημαϊκής Περιόδου 2013-14 1 ον. Εισαγωγή στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι 1.Ελλιπής ή ατελής διδασκαλία της σύγχρονης γεωμετρίας στα λύκεια. 2.Ελάχιστες ώρες μαθηματικών και έλλειψη ολοκληρωμένης διδασκαλίας της σύγχρονης γεωμετρίας στις σχολές "οικοδόμων" μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ - Αµφ.) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ - Αµφ.)

Διαβάστε περισσότερα

1.8.2 Η δεύτερη περίοδος: 1970-1975 έως 2000 (Β ). Διείσδυση του «ποιοτικού κριτηρίου»

1.8.2 Η δεύτερη περίοδος: 1970-1975 έως 2000 (Β ). Διείσδυση του «ποιοτικού κριτηρίου» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 13 ΜΕΡΟΣ A. Το τουριστικό φαινόμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Διαχρονική επισκόπηση των εξελικτικών φάσεων... 19 1.1 Η αρχαιότητα... 20 1.1.1 Τα ξενοδοχειακά καταλύματα... 23 1.2 Ο Μεσαίωνας...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου.

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Εισηγήτρια: Άρτεμις Παναγιωτοπούλου Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Κοινωνικών Επιστημών οδηγός σπουδών Γραμματέας: Καλογεράκη Ελένη. Τηλέφωνο: +30 28310 77406 Γραφείο: Α2.008 Email: e.kalogeraki@ uoc.gr Οργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική Χρηματοοικονομική των,δημοσιονομική Επιχειρήσεων, πολιτική, Ενότητα : Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ονομάζεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του 1989: - Τηρεί λογιστικά βιβλία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Γαζώνας Θωμάς Αρ. μητρώου: 1207Μ065 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κατεύθυνση: Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα : Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Το σύστημα του Χρυσού

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ [1] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Χώρες του Α κόσμου ΗΠΑ Δυτική ευρώπη Ιαπωνία Χώρες του Β κόσμου Πρώην σοσιαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα