Οικονομική πολιτική και οικονομική σύγκριση των οικονομιών ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομική πολιτική και οικονομική σύγκριση των οικονομιών ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής ένωσης"

Transcript

1 Οικονομική πολιτική και οικονομική σύγκριση των οικονομιών ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής ένωσης Περιεχόμενα Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή ΗΠΑ ευρωπαϊκή ένωση (Ευρώπη) Η Ευρώπη κυνηγά τους ρυθμούς της Αμερικής Οι λόγοι της αμερικανικής υπεροχής Η χρυσή εποχή της Ευρώπης Αναλύοντας την περίοδο Πως γίνεται η Ευρώπη να συγκλίνει στην παραγωγικότητα και όχι στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ οικονομική πολιτική Νεοκλασική ή Κεϋνσιανή; Supply side economics ή η αποτυχία των νεοκλασικών πολιτικών Πότε εφαρμόστηκαν αυτές οι πολιτικές; Κευνσιανισμός Συμπεράσματα Γιάννης Κωνσταντινίδης Α.Μ. :

2 Εισαγωγή Ανέκαθεν τα οικονομικά ήταν άρτια συνδεδεμένα με την πολιτική. Ενδεχομένως πολλές από τις δημοσιονομικές πολιτικές που έχουν ασκηθεί κατά καιρούς από τις εκάστοτε κυβερνήσεις των δύο αυτών μεγάλων αυτών οικονομιών (ΗΠΑ Ευρωπαϊκή ένωση) να είναι βαθύτερες (και να σχετίζονται με γεωπολιτικά ζητήματα, ιδεολογικά και άλλα). Στην παρακάτω όμως μελέτη θα επικεντρωθώ στα οικονομετρικά μεγέθη και θα γίνει αξιολόγηση κάποιων οικονομικών πολιτικών. Αναφορικά με το πρώτο θα προσπαθήσω να παρουσιάσω και να συγκρίνω διάφορα στοιχεία οικονομετρικής μεγέθυνσης όπως ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, Το πραγματικό ΑΕΠ ανά ώρα, η κατά κεφαλήν παραγωγικότητα ανά ώρα μελετώντας παράλληλα και κάποιους από τους πιθανούς λόγους για τους οποίους οι αυτές οι δύο οικονομίες ενδεχομένως να συγκλίνουν ή να αποκλίνουν στην πάροδο του χρόνου σχετικά με το δεύτερο θα γίνει προσπάθεια ανάλυσης των οικονομικών πολιτικών ιδίως κατά την περίοδο. Η συμβολή μου στη διεθνή βιβλιογραφία θα είναι αυτή της συσχέτισης των οικονομικών στοιχείων του Angus Madisson και των δημοσιονομικών πολιτικών την περίοδο Ιστορική αναδρομή Πριν εξετάσω τις δύο αυτές οικονομίες σε οικονομικό επίπεδο θα πρέπει να γίνει μια σκιαγράφηση του γενικού πολιτικού σκηνικού που επικρατεί μέσα σε αυτές. Από την μια πλευρά οι Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής άρχισαν να λειτουργούν και να διοικούνται σε επίπεδο συνομοσπονδίας μετά πέρας του εμφυλίου ( ) και την επικράτηση των βορείων με αρχηγό τον Αβραάμ Λίνκολν. Από την άλλη πλευρά οι πρώτες προσπάθειες για την ευρωπαϊκή ενοποίηση έγιναν με την ίδρυση της ΕΟΚ (1958) και στην συνέχεια με την συνθήκη του Μάαστριχ και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής ένωσης (1993). Σε αυτό το σημείο είναι καλό να αναγνωριστεί ότι η Ευρωπαϊκή ένωση δεν αποτελεί ομοσπονδιακό κράτος όπως οι Ηνωμένες πολιτείες. Έχουν γίνει προσπάθειες προς την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την υιοθέτηση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης (1997) και την αντικατάσταση των εθνικών νομισμάτων με το ευρώ (2002), αλλά δεν φαίνεται να υλοποιείτε ικανοποιητικά με την αποσταθεροποίηση του

3 οικονομικού συστήματος μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και την επακόλουθη αδυναμία της διαχείρισης της κρίσης χρέους των χωρών της μέχρι και σήμερα. Η Ευρώπη κυνηγά τους ρυθμούς της Αμερικής 1 Σύμφωνα με την πολυετή και ακούραστη μελέτη του Angus Maddison γνωρίζουμε αρκετά για την οικονομική επίδοση της Ευρώπης και της Αμερικής από το 1820 μέχρι σήμερα και μπορούμε να συγκρίνουμε τα δεδομένα αναφορικά με το πραγματικό ΑΕΠ προσαρμοσμένο με τα σύγχρονα πρότυπα αγοραστικής δύναμης (GDP PPP per capita), το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το πραγματικό ΑΕΠ ανά ώρα για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το χάσμα που παρουσιάζουν αυτές οι δύο οικονομίες. Στα στοιχεία που μας παρουσιάζει ο Maddison έχει δοθεί βάση η επιλογή ουδέτερων χρόνων απαλλαγμένων από βαθιές οικονομικές υφέσεις και πολέμους για την πιο αντικειμενική και αξιόπιστη σύγκριση στοιχείων. Η πιο εντυπωσιακή διαφορά παρατηρείτε στην σταθερή αύξηση του καθαρού κατά κεφαλήν προϊόντος (βλέπε σχήμα 1). Ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πολύ χαμηλός τα πρώτα 50 χρόνια, μεταξύ του 1820 και του 1870, από το 1870 και μετά βλέπουμε μια 1 (Βρετανός οικονομολόγος ειδικευμένος σε θέματα μακροοικονομικής)

4 εντυπωσιακή ανάπτυξη της τάξεως του 1.82% κάθε χρόνο, ποσοστό επαρκές για τον 2 διπλασιασμό του βιοτικού επιπέδου κάθε 38 χρόνια. Η επιτάχυνση της οικονομίας παραδόξως δεν έρχεται τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια αλλά κατά την δεκαετία ακολουθούμενη από μια επιβράδυνση από το Στην Ευρώπη η αντίστοιχή μεγέθυνση είναι ελαφρώς βραδύτερη, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης είναι 1,67 τοις εκατό αλλά η πρόοδος είναι πολύ πιο ασταθείς, ακολουθούμενη από μια απότομη αντιστροφή για κάλυψη της καθυστέρησης (catch up) κατά τα χρυσά χρόνια και στην συνέχεια την αδυναμία της να κλείσει την ψαλίδα κατά τα επόμενα χρόνια από το 1973 και μετά. Ένα παρόμοιο ρεκόρ στην παραγωγικότητας της εργασίας (πραγματικό ΑΕΠ ανά ώρα) εμφανίζεται και στο σχήμα 2. Τα στοιχεία των ΗΠΑ για την αύξησης της παραγωγικότητας δεν είναι τόσο σταθερά όπως για την παραγωγή ανά κάτοικο και εμφανίζει τις καλύτερες επιδόσεις για το διάστημα , με το χρονικό διάστημα να εμφανίζει μια μικρή μείωση και την περίοδο επιβράδυνση της ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Σχήματος 2, ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής ανά 2 Προσοχή! το κατά κεφαλήν ΑΕΠ δεν είναι αξιόπιστο μέτρο, η ενδεχόμενη αύξηση του μπορεί να συνεπάγεται με την διεύρυνση του χάσματος της ανισότητας όπως φέρεται να συμβαίνει στην περίπτωση της Αμερικής πράγμα που δεν θα αύξανε το βιοτικό επίπεδο στον ρυθμό που θα προβλεπόταν (Το τίμημα της ανισότητας, Joseph Stiglitz, Εκδόσεις Παπαδόπουλος)

5 ώρα κατά τη διάρκεια είναι 2,54 τοις εκατό και υπερβαίνει κατά πολύ εκείνο του που είναι 1,90 τοις εκατό παρατηρώντας εξαιρετική μείωση κατά την περίοδο με ποσοστό 1,37 τοις εκατό. Στην σύγκριση των στοιχείων και με τις Ηνωμένες 3 πολιτείες παρατηρούμε ότι η Ευρώπη κατάφερε να καλύψει το χάσμα της παραγωγικότητας της κατά τις περιόδους και φτάνοντας τελικά στα ίδια επίπεδα όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Οι λόγοι της αμερικανικής υπεροχής Η αμερικάνικη οικονομική υπεροχή κατά την περίοδο δεν ήταν σε καμία περίπτωση στατιστικού λάθους, ήταν πραγματική, και η κατανόηση έχει γίνει αντικείμενο μελέτης πολλών οικονομολόγων. Πολιτική ενοποίηση της Αμερικής Ένα από τα πιο καίρια πλεονεκτήματα της Αμερικής ήταν αύτο της πολιτικής ενοποίησής της σε σχέση με τον πολιτικό κατακερματισμό των μικρών κρατιδίων της Ευρώπης. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί οι ηνωμένες πολιτείες της Ευρώπης το 1870; Μάλλον όχι κρίνοντας την σημερινή διαχείρηση της κρίσης χρέους μεταξύ των χωρών της Ευρώπης Πλούσιο υπέδαφος Η Αμερική διέθετε πλούσιο ορυκτό πλούτο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ύπαρξη μεγαλών ποσοτήτων πετρελαίου και άλλων ακατέργαστων πρώτων υλών όπως σημειώνει οι Wright 4 5 (1990) and Nelson Wright (1992) Η ενιαία Εγχώρια Αγορά και η μαζική παραγωγή Η πολιτικά ενωμένη Αμερική βοήθησε στην εξάπλωση της κοινής αγοράς η οποία με την σειρά της ενθάρρυνε την ανάπτυξη της μαζικής παραγωγής (οικονομίες κλίμακας) και επίσης το μαζικό μάρκετινγκ με την διανομή να γίνετε δυνατή μέσω του πρόσφατα δημιουργημένου σιδηροδρομικού δικτύου. Γη Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με την Ευρώπη ήταν αυτό των μεγάλων γεωργικών εκτάσεων για καλλιέργεια καθώς και των εκτενών δασών για την παραγωγή ξυλείας. 3 Οι χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία είναι οι εξής δώδεκα:αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, και Μεγάλη Βρετανία 4 American Industrial Success, ,ʺ American Economic Review, vol. 80, no. 4 (September), pp NELSON,RICHARD R., AND WRIGHT,GAVIN (1992). ʺThe Rise and Fall of American Technological Leadership: The Postwar Era in Historical Perspective,ʺJournal of Economic Literature, vol. 30 (December), pp

6 Νέος κόσμος Νέα αρχή Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ένα εγγενές πλεονέκτημα που δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με τις υποθετικές Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης και αυτό έγκειται απλά στο γεγονός ότι οι άνθρωποι ήταν πρόσφατα εγκαταστημένοι με το κίνητρο της καλλιέργειας των δικών τους εκτάσεων, που δίνονταν ελεύθερα σε κάθε νέο έποικο, εμφυσώντας παράλληλα τα 6 αισθήματα της ελευθερίας και της ιδιοκτησίας. Τεχνολογία Σε εκείνη την περίοδο οι Nelson και Wright (1992) υποστηρίζουν ότι η Αμερική κατάφερε να εξελιχθεί τεχνολογικά εν μέρει στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και αλλά κυρίως στις μεθόδους εξόρυξης του παραγωγικού πλούτου Πολιτική Αμερικανοί μπορεί να έχουν δυσπιστία στην κυβέρνηση στα τέλη του εικοστού αιώνα, το οποίο αποτελεί ειρωνεία υπό την έννοια του κεντρικού ρόλου που έπαιξε η κυβέρνηση στην 7 προώθηση της εθνικής οικονομικής ανάπτυξης ένα αιώνα νωρίτερα. Τόσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι πολιτείες έδωσαν εκατοντάδες εκατομμύρια στρέμματα σε ιδιοκτήτες σιδηροδρόμου για την προώθηση της επέκτασης σιδηροδρόμου, τελικά παραδίδοντας τετραγωνικά μίλια, μια έκταση εδάφους μεγαλύτερη από τη Γαλλία. Η χρυσή εποχή της Ευρώπης Όπως ανέφερα στην προηγουμένη ενότητα κατά την περίοδο η Ευρώπη αύξησε εντυπωσιακά τους οικονομικούς τους δείκτες. Οι λόγοι για αυτήν την κάλυψη του χάσματος μεταξύ των δυο οικονομιών έχει μελετηθεί διεξοδικά από πολλούς οικονομολόγους και γενικά μπορεί να υποδιαιρεθεί σε δυο βασικές κατηγορίες στην απομίμηση της τεχνολογίας και στην υιοθέτηση των θεσμών. Η απομίμηση της τεχνολογίας και σταδιακή καινοτομία επιτρέπει στις ευρωπαϊκές χώρες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας πολύ γρήγορα μετά την ύφεση της το 1930 και η καταστροφή των οικονομιών της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που αναφέρει ο Landes 8 (1998) περιγράφοντας το Παρίσι του 1948 ως την πόλη με ελάχιστα αυτοκίνητα αχρείαστα φανάρια και όπου τα μόνο τεχνολογικά αγαθά που είχε στην κατοχή του ο μέσος πολίτης 6 Niall Fergouson Πολιτισμός κεφάλαιο Ιδιοκτησία εκδόσεις Παπαδόπουλος 7 για αυτήν την ιδεολογική στροφή ευθύνεται η σχολή του Σικάγου (Μίλτον Φρίντμαν) και η σχολή του Σικάγου οικονομικές θεωρίες όπου βρήκαν τους πολιτικούς εκφραστές τους στον Ρόναλντ Ρέιγκαν στην Αμερική και Μάργκαρετ Θάτσερ στην Αγγλία 8 (1998, p. 468)

7 ήταν μια λάμπες ραδιόφωνο και στην ακραία περίπτωση σίδερο για τα ρούχα. Το παράδοξο αυτής της περιγραφής είναι ότι η μηχανή εσωτερικής καύσης είχε παρουσιαστεί στο Παρίσι 48 χρόνια νωρίτερα στην διεθνή έκθεση (Paris world s fair 1900) αλλά χρειάστηκε πάνω από μισό αιώνα για να αξιοποιηθεί από την παριζιάνικη βιομηχανία. Γενικότερα η εκβιομηχάνιση της Βορειοδυτικής Ευρώπης η οποία επιτεύχθηκε κυρίως με την ηλεκτρική ενέργεια και τον κινητήρα εσωτερική καύσεως ξεκίνησε στη δεκαετία του 1950 δηλαδή 9 περίπου 40 χρόνια μετά ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δεύτερη βασική κατηγορία είναι αυτή της εμφάνισης μιας νέας σειράς θεσμικών οργάνων στην περιοχή των μισθολογικών διαπραγματεύσεων (Eichengreen, 2007). Οι εν λόγω διαρθρωτικές αλλαγές αφορούσαν κυρίως τον περιορισμό των μισθών και η επανεπένδυση των κερδών των καπιταλιστών. Τα καθαρά ποσοστά επενδύσεων σε ήταν σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με το Αυτή ήταν η περίοδος της «εκτεταμένης ανάπτυξης" με την έννοια ότι η αύξηση της παραγωγής συνεπαγόταν με αύξηση της παραγωγικότητας μέσω επένδυσης και μίμησης των βέλτιστων παραγωγικών μηχανισμών των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως η συγκράτηση των μισθών και η αύξηση των εξαγωγών ήταν το κλειδί. Η συγκράτηση των μισθών ενθάρρυνε τις επενδύσεις και με την ενίσχυση της κερδοφορίας του τη διάθεση των πόρων για την χρηματοδοτούν. Το άνοιγμα των ευρωπαϊκών οικονομιών, των οποίων οι εξαγωγές είχαν επεκταθεί ακόμη πιο γρήγορα από ό, τι παραγωγή τους, εφόσον ένα κίνητρο για την κατανομή των επενδύσεων σε τομείς όπου οι αποδόσεις ήταν υψηλότερες σε αυτούς τους τομείς, με άλλα λόγια, στην οποία η χώρα είχε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Με αυτές τις ενέργειες επιτεύχθηκε η 10 επέκταση των οικονομιών της Ευρώπης χωρίς τον περιορισμό της εγχώριας ζήτησης. Αναλύοντας την περίοδο Μια σημαντική βιβλιογραφία έχει διερευνηθεί γιατί οι θεσμοί της αγοράς εργασίας της Ευρώπης έχουν οδηγήσει σε λιγότερη εργασία, ιδίως κατά την περίοδο O Blanchard (2004) τονίζει πως η εξισορρόπηση μεταξύ των προτιμήσεων για αναψυχή και εργασία αναπτύχθηκε διαφορετικά στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Prescott (2004) εκτιμά ότι ο ρόλος των φόρων εισοδήματος μπορεί να ευθύνεται για σχεδόν το σύνολο της διαφοράς συμμετοχής στην αγορά εργασίας ποσοστά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Nickell (1997) δείχνει ότι, εκτός από υψηλό μισθοδοσίας φόρους, άλλα ζητήματα της αγοράς εργασίας, όπως γενναιόδωρα επιδόματα ανεργίας και o συνδικαλισμός με ελάχιστο συντονισμό διαδραμάτισαν επίσης σημαντικό ρόλο στην άνοδο της ανεργίας στην 9 η είσοδος στην αγορά του θρυλικού Ford T model συνέβη το σημαντική η ίδρυση της Γαλλογερμανικής ένωσης κάρβουνου και ατσαλιού το 1950 (European Coal and Steel Community ECSC) προάγγελος της Ευρωπαϊκής ένωσης

8 Ευρώπη από το τα μέσα της δεκαετίας του 1970.Το κράτος πρόνοιας της Ευρώπης επεκτάθηκε γρήγορα στη δεκαετία του 1970, προκαλώντας ένα αύξηση του κόστους εργασίας, μια ισχυρή κλίση προς μυημένους στην αγορά εργασίας, καθώς και ένα αύξηση της διαρθρωτικής ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων εργαζομένων. Πως γίνεται η Ευρώπη να συγκλίνει στην παραγωγικότητα και όχι στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ Συγκρίνοντας τα δεδομένα αναφορικά με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και την παραγωγικότητα ανά ώρα μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής διαπιστώνουμε ότι ενω η παραγωγικοτητα ειναι στα ίδια επίπεδα το κατα κεφαλήν ΑΕΠ διαφέρει σημαντικά και οι λόγοι είναι πρωτον γιατι ο δείκτης απασχόλησης της Αμερικής είναι υψηλότερος 80% έναντι 11 67% και δεύτερον λόγω των μικρότερων περιόδων διακοπών και της μεγαλύτερης 12 εργασιακής εβδομάδας. Ευρωπαίοι εργάστηκαν περισσότερες ώρες από ό, τι οι Αμερικανοί κατά τη διάρκεια της εποχής της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης, ώστε το πάθος τους για πολυήμερες διακοπές και μικρές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας να είναι μεγαλύτερο οι Αμερικανοί εργαζόμενοι από την άλλη φαίνονται ευτυχείς να εργάζονται πιο πολλές ώρες και να πληρώνονται για τις υπερωρίες που κάνουν. Αναλύοντας την περίοδο της οικονομικής άνθησης και της καθοδου οικονομική πολιτική Νεοκλασική ή Κεϋνσιανή; Στην προηγουμένη ενότητα συζητήθηκαν θέματα οικονομικής και στατιστικής φύσεως και έγινε η ανάλυση και η σύγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων των δυο οικονομιών από το 1820 μέχρι το 2000, δίνοντας έμφαση στους λόγους για τους οποίους η Ευρώπη 11 Karl Aiginger*, Michael A. Landesmann (2005) 12 Το 1960 οι Γερμανοί και οι Ιταλοί εργάστηκαν περίπου 2100 ώρες ανά έτος σε σύγκριση με ώρες που εργάστηκαν οι Αμερικανοί. Μέχρι το 2001 η γερμανικός αριθμός μειώθηκε σε 1470 ώρες, η Γαλλία και η Ιταλία σε , ενώ οι ώρες στις Ηνωμένες πολιτείες είχε πέσει μόνο σε Rhoads (2002).

9 κατάφερε να πλησιάσει την Αμερική σε όρους οικονομικής μεγέθυνσης την περίοδο καθώς και τους λόγους για τους οποίους η Αμερική απεκτηκε και συντυρησε ένα σημαντικο οικονομικό πλεονέκτημα από το 1820 μέχρι το Σε αυτήν την ενότητα θα γίνει μια προσπάθεια ανάλυσης και αξιολόγησης του ρεαλισμού των δύο βασικών οικονομικών ιδεολογιών που επηρεάζουν σφόδρα την χάραξη οικονομικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα την Νεοκλασική και την κευνσιανη οικονομική πολιτική. Supply side economics ή η αποτυχία των νεοκλασικών πολιτικών 13 Σύμφωνα με τους ερευνητές, το νεοκλασικό μοντέλο ανάπτυξης και όλες οι παραλλαγές του, δείχνουν ότι η δυναμική συμπεριφορά της οικονομίας σε φορολογικές αλλαγές είναι σημαντικές. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, βρίσκουν ότι οι φορολογικές περικοπές είναι τουλάχιστον εν μέρει με αυτοχρηματοδοτούν την οικονομία. Οι συγγραφείς διεξάγουν μερικούς απλούς υπολογισμούς, περιγράφοντας περίπου την οικονομία των ΗΠΑ. Θεωρούν ότι, σε μακροπρόθεσμη βάση, περίπου το 17 τοις εκατό της μείωσης των φόρων επί της εργασίας (labor taxes) έχει αντισταθμιστεί μέσω της αύξησης της οικονομικής ανάπτυξης. Το αντίστοιχο ποσό για την περικοπή των φόρων κεφαλαίου είναι περίπου 50 τοις εκατό. Αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό κόστος των εσόδων από την περικοπή των φόρων κεφαλαίου είναι μόνο το μισό του κόστους υπολογίζεται με στατική βαθμολόγησης. Αλλά σημειώνουν ότι σε αυτές τις μετρήσεις υπεισέρχονται τόσοι πολλοί παράγοντες ενδογενείς και εξωγενείς στην εκάστο χρονική περίοδο ώστε να είναι εξαιρετικά δυσκολη η αηιοπιστία των αριθμων. Κλείνοντας την εργασία οι Mankiw και Weinzierl επισημαίνουν ότι τα θέματα της δυναμικής αξιολόγησης (εν προκειμένω η αλληλοεπηροη περικοπής φόρων και οικονομικής ανάπτυξης) πρέπει να παραμείνει θέμα υψηλής προτεραιότητας Πότε εφαρμόστηκαν αυτές οι πολιτικές; Ριγκανοοινονομικά 14 Το έτος 1980 οι Ηνωμένες πολιτείες άλλαξαν συλλήβδην οικονομική πολιτική. Εκείνη την χρονιά εξελέγη ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν ο έκανε μια στροφή της οικονομίας του 15 κρατικού παρεμβατισμού προς της οικονομία της αγοράς. Εκείνη την περίοδο έγινε η 13 n. Gregory Mankiw Matthew Weinzierl Working Paper Δεκέμβριος Ένα εξαιρετικά δυσνόητο paper με αρκετή οικομετρική ανάλυση οικονομικών μοντέλων 14 Reaganomics στην διεθνή βιβλιογραφία, Οι οικονομικές πολιτικές που ασκήθηκαν κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Ρόναλντ Ρέιγκαν 15 Δημοσιονομικές πολιτικές που είχαν προκύψει από την οικονομική κρίση του 1929 και των βασικό διαμορφωτή αυτών των πολιτικών John maynard Keyns

10 απορρύθμιση των μεταφορών και άλλων σημαντικών τομέων της οικονομίας καθώς και η απορρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις αυτών των μέτρων; Λόγω της απορρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα ο δανεισμός έγινε πιο φθηνός 16 (μείωση των επιτοκίων από 21% κατά μέσο όρο σε 10% ). Δυστυχώς όμως οι υπεύθυνοι για την χάραξη αυτών των πολιτικών δεν υπολόγισαν ότι ο τραπεζικός τομέας δεν είναι σαν τις μεταφορές και ότι η απορρύθμιση του αυτή δεν θα προωθούσε την αποτελεσματικότητα 17 όσο την ανάληψη ρίσκου το οποίο πρακτικά μεταφράζεται σε περισσότερη επένδυση βραχυχρόνια δηλαδή τόνωση της οικονομίας της ζήτησης και περαιτέρω ανάπτυξης. Κοιτάζοντας το σχήμα ένα και δύο δηλαδή κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του Ρέιγκαν διαπιστώνουμε μια ελαφριά κάμψη στην οικονομία. Ο δεξιός σε όρους πολιτικής αλλά παραδόξως νεοκευνσιανός Gregory Mankiw χρησιμοποιησε το όρο fad economics (οικονομικά της μόδας) σχολιάζοντας ότι: Ένα παράδειγμα των οικονομικών της μόδας συνέβη το 1980, όταν μια μικρή ομάδα οικονομολόγων ενημέρωσε τον προεδρικό υποψήφιο, Ronald Reagan, ότι η γενικότερη μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος θα αυξήσει τα φορολογικά έσοδα. Υποστήριξαν ότι εάν οι άνθρωποι θα κρατούσαν ένα υψηλότερο ποσοστό του εισοδήματός τους, θα εργάζονταν σκληρότερα για να κερδίζουν περισσότερα χρήματα. Παρόλο που τα ποσοστά φόρου θα είναι χαμηλότερο, το εισόδημα θα αυξηθεί κατά πολύ, ισχυρίστηκαν και ότι τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν. Σχεδόν όλοι οι επαγγελματίες οικονομολόγοι, όπως οι περισσότεροι από εκείνους που υποστήριξαν την πρόταση του Reagan να μειώσει τους φόρους, είδαν αυτό το αποτέλεσμα να είναι υπερβολικά αισιόδοξο. Χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να εργάζονται σκληρότερα και αυτή η επιπλέον προσπάθεια θα αντισταθμίσουν τις άμεσες συνέπειες της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν υπήρχε κανένα αξιόπιστο στοιχείο ότι η προσπάθεια για εργασία θα αυξηθεί κατά αρκετά για να προκαλέσουν τα φορολογικά έσοδα να αυξηθούν στο πρόσωπο του κάτω φορολογικούς συντελεστές. Τα μόνα επιχειρήματα σχετικά με αυτήν την μείωση των φορολογικών συντελεστών μπορούν να εντοπιστούν στην ιδέα ότι το οικονομικό κλίμα μετά από μια τέτοια μείωση θα επέτρεπε την καλύτερη επανεπένδυση των δυνητικών κερδών του κράτους από τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Κευνσιανισμός Σε αυτό το σημείο είναι καλό να επισημάνω ότι λόγω της συνθετοτητας των οικονομικών πολιτικών και των επιπτώσεων τους, τα βραχυπρόθεσμα αποτέλεσμα μπορεί να είναι θετικά αλλά μικρή σημασία έχουν μπροστά σε μια επερχόμενη οικονομική καταστροφή όπως αυτή του 2008 που μεγάλο μέρος της ευθύνης φέρεται να έχει ο τραπεζικός τομέας

11 Κευνσιανισμός είναι η οικονομική θεώρηση η οποία υποστηρίζει την μεγάλη παρέμβαση του κράτους στην οικονομία μέσω δημοσιονομικών πολιτικών και εκτενών κρατικών δαπανών και ότι η νομισματική πολιτική (εργαλείο της νεοκλασικής παράδοσης) δεν είναι το ιδανικότερο εργαλείο οικονομικής σταθερότητας και υπάρχει και μάλιστα μπορεί να γίνει αναποτελεσματική υπό ορισμένες συνθήκες (παγίδα ρευστότητας). Οι πολέμιοι του κευνσιανισμου επισημαίνουν την αναποτελεσματικότητα του κράτους στην διαχείριση κρατικού χρήματος (κακοδιαχείριση, πολιτικές σκοπιμότητες, διαφθορά, μίζες για την αναθέτηση δημοσίων έργων) την ίδια στιγμή αγνοούν τα προβλήματα των απορυθμισμένων αγορών και ιδίως του τραπεζικού μέσω της ανάληψης υπέρμετρων κινδύνων,δημιουργία μονοπωλίων και συμπαιγνίων Συμπέρασμα Το παρόν έγγραφο έχει επιχειρήσει να παρουσιάσει και να αναλύσει την πορεία της Ευρωπαϊκής και Αμερικάνικής οικονομίας από το 1820 μέχρι το Το συμπέρασμα το οποίο ανακύπτει μέσω αυτής της διαδικασίας διερεύνησης των θεσμών της πολιτικής της τεχνολογίας, της κουλτούρας, της οικονομικής και πολιτικής ιδεολογίας είναι ότι λόγοι για τους οποίους η Ευρώπη έμεινε πίσω σε οικονομικούς όρους τα πρώτα χρόνια και κατά την συνέχεια κατά την περίοδο κατάφερε να κλείσει το χάσμα είναι περισσότερο πολιτικοί, πολεμικοί, ιστορικοί και λιγότερο οικονομικοί. Επομένως εκτιμώ ότι σε μια μελλοντική προσπάθεια ανάλυσης και κατανόησης μια τέτοιας μακράς περιόδου οικονομικών διακυμάνσεων κάλο θα ήταν η διερεύνηση των πολιτικών επιλογών και των θεσμικών οργάνων σε αντιδιαστολή με την σείρα έξεταση οικονομικών στοιχείων για την εξαγωγή συμπερασμάτων Ελληνική Βιβλιογραφία 1) Jean Pisani Ferry, Αφύπνιση των δαιμόνων εκδόσεις πόλις

12 2) Paul Krugman, Τέλος στην ύφεση τώρα, εκδόσεις πόλις 3) Niall Ferguson, Πολιτισμός, εκδόσεις Παπαδόπουλος 4) Joseph E. Stiglitz, το τίμημα της ανισότητας, εκδόσεις Παπαδόπουλος Αγγλική Βιβλιογραφία 1) Angus Maddison, The West and the Rest in the World Economy: , WORLD ECONOMICS Vol. 9 no. 4 october december )Bart van Ark, Mary O Mahony, and Marcel P. Timmer, The Productivity Gaπbetween Europeand the United States: Trends and Causes, Journal of Economic Perspectives Volume 22, Number 1 Winter 2008 Pages ) Barry Eichengreen and Pablo Vazquez, Institutions and Economic Growth in Postwar Europe: Evidence and Conjectures, September ) Robert J. Gordon, U.S. Economic Growth since 1870: One Big Wave? Source: TheAmerican Economic Review, Vol. 89, No. 2, Papers and Proceedings of the One Hundred Eleventh Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1999), pp ) Robert J. Gordon, TWO CENTURIES OF ECONOMIC GROWTH: EUROPE CHASING THE AMERICAN FRONTIER, Working Paper ) Moses Abramobitz, Catching up, Forging Ahead and Falling behind, The Jornal of economic history, June 1986 p )Gregory Mankiw Matthew Weinzierl, DYNAMIC SCORING: A BACK OF THE ENVELOPE GUIDE n. Working Paper Διαδικτυακή Βιβλιογραφία

13 1)Supply-side Economics - What Is It and Does It Work? 2) President Ronald Reagan's Economic Policies Ronald Reagan Economic Poli cies.htm 3) A critique of neoclassism and New keynesianism, Alex N. McLeod

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 1. Ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης 2. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών 3. Είναι η ΕΕ μία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης Μαρία Ζησιοπούλου Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές ΚΕΦ. 5 ΧΡΗΜΑ Τα πολύ παλιά χρόνια η ανταλλαγή των αγαθών γινόταν απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Γινόταν δηλαδή Αντιπραγματισμός ή φυσική ανταλλαγή (έδινε προϊόντα και έπαιρνε προϊόντα, έκανε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-10

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-10 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-10 Οι ακόλουθες ασκήσεις αποτέλεσαν θέµατα στις πανελλαδικές εξετάσεις και αφορούν την ύλη της Μακροοικονοµίας στα ΕΠΑΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Κεφάλαιο 24 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Ηευημερία(το βιοτικό επίπεδο)

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ. Χάουσμαν: Η λύση βρίσκεται στις εξαγωγές Κέρδος online 10/6/2011 15:26 http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1511781&nt=103 Περισσότερα προβλήματα θα δημιουργούσε παρά θα επέλυε τυχόν έξοδος της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο»

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία «Η πορεία της Ελλάδας πριν και μετά το Μνημόνιο» Προπτυχιακή φοιτήτρια: ΝΙΚΙΑ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ελένη Χήτα, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήµη της Μακροοικονοµικής

Η Επιστήµη της Μακροοικονοµικής Η Επιστήµη της Μακροοικονοµικής Γιατί µερικές χώρες παρουσίασαν µεγάλη αύξηση των εισοδηµάτων τους κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, ενώ άλλες έµειναν καταδικασµένες στη φτώχεια; Γιατί µερικές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Μέτρηση οικονομικής επιτυχίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): μετρά συγχρόνως (α) το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί από την παραγωγή του μέσα στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική Χρηματοοικονομική των,δημοσιονομική Επιχειρήσεων, πολιτική, Ενότητα : Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομία και Αγορές. Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007

Διεθνής Οικονομία και Αγορές. Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007 Διεθνής Οικονομία και Αγορές Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007 1 Διεθνής Οικονομία: Ανάπτυξη - Επιτόκια Η παγκόσμια ανάπτυξη θα παραμείνει ισχυρή παρά την επιβράδυνση στις ΗΠΑ (decoupling). Η επιβράδυνση

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Τ. Ξενοκώστας Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Economist 2012 03/07/2012 www.onexcompany.com

Παναγιώτης Τ. Ξενοκώστας Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Economist 2012 03/07/2012 www.onexcompany.com Παναγιώτης Τ. Ξενοκώστας Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Economist 2012 03/07/2012 www.onexcompany.com Μπορούμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα Τεχνολογικό Επιχειρηματικό Κέντρο παραγωγής βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Θεόδωρος Μαριόλης και Κώστας Παπουλής * Στο παρόν άρθρο διερευνούμε τη μακροχρόνια μεταβολή ή, αλλιώς, «δυναμική» του ελληνικού δημοσίου χρέους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μπορεί η Ελλάδα να διδαχθεί από την ιστορία του παρελθόντος; [στα πλαίσια της οικονομικής ύφεσης] ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορία κάνει συνεχώς κύκλους.

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας Η πληροφορική σήμερα IT = ICT Τι είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece. Starter Kit 1 Precious Metals Greece Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.com Αγαπητέ επενδυτή, Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου προς

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Εμπάργκο ως τις 24 Απριλίου 2013, 0.00. Οικονομικό χάσμα στην Ευρώπη

Εμπάργκο ως τις 24 Απριλίου 2013, 0.00. Οικονομικό χάσμα στην Ευρώπη Δελτίο Τύπου Εμπάργκο ως τις 24 Απριλίου 2013, 0.00 Οικονομικό χάσμα στην Ευρώπη Τρίτη, 24 Απριλίου 2013 Rolf Bürkl T +49 911 395-3056 rolf.buerkl@gfk.com Ursula Fleischmann Εταιρικές Επικοινωνίες T +49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ορισµένες από τις ακόλουθες ασκήσεις αποτέλεσαν θέµατα στις πανελλαδικές εξετάσεις προηγούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Γράφημα 1: Ανεργία (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένο), 1990-2015

Γράφημα 1: Ανεργία (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένο), 1990-2015 Απασχόληση Ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ προσέθεσε 252.000 νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο, βάσει στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Η αύξηση των θέσεων εργασίας και των μισθών αντανακλά την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Πως θα εξέλθουμε από την κρίση. Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους Με τη συμβολή ομάδας εργασίας

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Πως θα εξέλθουμε από την κρίση. Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους Με τη συμβολή ομάδας εργασίας 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Πως θα εξέλθουμε από την κρίση Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους Με τη συμβολή ομάδας εργασίας 1 Ι. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα 2012 Διατήρησε τη θερμοκρασία της κρεβατοκάμαρας στους 18 ο C Διατήρησε τη θερμοκρασία των υπόλοιπων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της»

Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της» Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της» 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της Επιμέλεια κειμένου Τσιρώνης

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 8 Ιουνίου, 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαστάσεις της κρίσης Γενεσιουργές Αιτίες & Συστημικές Αδυναμίες Προσπάθειες Επίλυσης Γιατί η ύφεση είναι τόσο βαθειά & παρατεταμένη;

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα, Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτική: Η «Δημοκρατία της Συλλογικής Βούλησης»

Κοινωνικά Δίκτυα, Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτική: Η «Δημοκρατία της Συλλογικής Βούλησης» Κοινωνικά Δίκτυα, Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτική: Η «Δημοκρατία της Συλλογικής Βούλησης» Γιώργος Γκαντζιάς Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτισμικής Διαχείρισης Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ε. Οικονόμου Καθηγητής Οικονομικών Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος

Γεώργιος Ε. Οικονόμου Καθηγητής Οικονομικών Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος Η Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας και η Εξάρτησή της από την Ακολουθούμενη Πολιτική και τις Εξελίξεις των Οικονομιών των Χωρών στη Νομισματική Ένωση Γεώργιος Ε. Οικονόμου Καθηγητής Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα