ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΕΛΙΖΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΟΥ. Αρχείο ηµήτρη άβη. ΦΑΚΕΛΟΣ 6 Προσωπικά στοιχεία-ταυτότητεςδιαβατήρια-βιβλιάρια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΕΛΙΖΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΟΥ. Αρχείο ηµήτρη άβη. ΦΑΚΕΛΟΣ 6 Προσωπικά στοιχεία-ταυτότητεςδιαβατήρια-βιβλιάρια"

Transcript

1 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΕΛΙΖΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΟΥ Αρχείο ηµήτρη άβη ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ Γενικά χαρακτηριστικά του αρχείου και της συλλογής έργων του ηµήτρη άβη στο Μουσείο Μπενάκη ΟΝΟΜΑ: Αρχείο ηµήτρη άβη ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ηµήτρης άβης ( ) ΜΕΓΕΘΟΣ/ΦΥΣΙΚ Α Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ Α: Αρχική ταξινόµηση σε φακέλους. Το υλικό δεν έχει ταξινοµηθεί σε αρχειακά κουτιά. ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: ελληνικά, αγγλικά, γερµανικά ΙΑ ΙΚ ΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ: Το υλικό περιήλθε στο Μουσείο Μπενάκη έπειτα από δωρεά της αδελφής του καλλιτέχνη κυρίας Ελευθερίας άβη το Στη Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη αποτέθηκε, µε την ίδια δωρεά, και το σύνολο των βιβλίων του ηµήτρη άβη. Παράλληλα, για τον εµπλουτισµό των συλλογών του Μουσείου η κυρία Ελευθερία άβη δώρισε µεγάλο αριθµό σχεδίων καθώς και υδατογραφίες, χαρακτικά και ελαιογραφίες του καλλιτέχνη. Κατά το διάστηµα Ιούνιος - Οκτώβριος 2011 ψηφιοποιήθηκαν τα υλικά τεκµήρια που απόκεινται στο προσωπικό αρχείο του καλλιτέχνη ηµήτρη άβη στο Μουσείο Μπενάκη καθώς και στην οικία της κυρίας Ελευθερίας άβη. Το έργο της ψηφιοποίησης του αρχείου υλοποιήθηκε από τις Ευγενία Αλεξάκη και Ελίζα Πολυχρονιάδου. Το Ψηφιακό Απόθεµα αποτελείται από περισσότερα από ψηφιακά αρχεία, οργανωµένα σε 11 φακέλους. Το ψηφιοποιηµένο αρχειακό υλικό περιλαµβάνει ποικίλα έγγραφα, όπως επιστολές, χειρόγραφα σηµειώµατα, ταµειακές καταστάσεις, µεταφράσεις, συµβόλαια συνεργασίας, επίσηµα έγγραφα ελληνικών και ξένων αρχών, φυλλάδια, προσκλήσεις και αναγγελίες εκθέσεων, καταλόγους εκθέσεων, αποκόµµατα τύπου, φωτογραφίες, προσωπικές και έργων, καθώς και σχέδια που τεκµηριώνουν τη δράση του καλλιτέχνη ηµήτρη άβη από το 1920 έως τον θάνατό του το Στο ηλεκτρονικό αρχείο η ταξινόµηση των τεκµηρίων σε φακέλους ακολούθησε την αρχική οµαδοποίηση (µορφή του αρχειακού υλικού όπως παραδόθηκε στο Μουσείο Μπενάκη) των υλικών τεκµηρίων σε φακέλους καθώς και την ονοµασία που αυτοί έφεραν (Φάκελοι 1-8). Οι Φάκελοι 9, 10 και 11 δηµιουργήθηκαν συµπληρωµατικά κατά τη διαδικασία ψηφιοποίησης, για να περιλάβουν τα τεκµήρια εκείνα του αρχείου που παρουσιάζονται στην προθήκη για τον ηµήτρη άβη στην Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου- Γκίκα, να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που αφορούν στην εικονογράφηση βιβλίων από τον ηµήτρη άβη και, τέλος, να συµπεριλάβουν τα τεκµήρια εκείνα που φυλάσσονται στην οικία της κυρίας Ελευθερίας άβη και αφορούν στον καλλιτέχνη. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΩΝ: ΦΑΚΕΛΟΣ 1 Χειρόγραφα σηµειώσεις ΦΑΚΕΛΟΣ 2 Ένωσις Ελεύθεροι Καλλιτέχναι ΦΑΚΕΛΟΣ 3 Αλληλογραφία µε συγγραφείς βιβλίων ΦΑΚΕΛΟΣ 4 Φωτογραφίες έργων του και προσωπικές ΦΑΚΕΛΟΣ 5 ικαιολογητικά υποψηφιότητας του ηµήτρη άβη, Ε.Μ.Π. ΦΑΚΕΛΟΣ 6 Προσωπικά στοιχεία-ταυτότητεςδιαβατήρια-βιβλιάρια κ.ά. ΦΑΚΕΛΟΣ 7 Αλληλογραφία ΦΑΚΕΛΟΣ 8 Σχέδια 10,

2 Ε Υ Γ Ε Ν Ι Α Α Λ Ε Ξ Α Κ Η Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ε Λ Ι Ζ Α Π Ο Λ Υ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ο Υ ΦΑΚΕΛΟΣ 9 Προθήκη άβη στην Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα ΦΑΚΕΛΟΣ 10 Βιβλία εικονογραφηµένα από τον ηµήτρη άβη ΦΑΚΕΛΟΣ 11 Αρχείο Ελευθερίας άβη Παράλληλα µε το έργο ψηφιοποίησης των υλικών τεκµηρίων, πραγµατοποιήθηκαν, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, από την Ελίζα Πολυχρονιάδου εργασίες προληπτικής συντήρησης των τεκµηρίων, καθώς και εργασίες συντήρησης ελαιογραφικών έργων που περιλαµβάνονται στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη. Του έργου ψηφιοποίησης είχε προηγηθεί η καταγραφή των σχεδίων του ηµήτρη άβη που συµπεριλαµβάνονται στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη από τον Κωνσταντίνο Παπαχρίστου, ιστορικό της τέχνης του Μουσείου. Συνοπτικά έχουν καταγραφεί, συνολικά, πρόχειρα σχέδια σε χαρτί, τα περισσότερα µε µελάνι. Ένα µεγάλο µέρος από αυτά αποτελεί η ενότητα των σχεδίων και των προσχεδίων της καθηµερινής ζωής, τα οποία ο άβης παρουσίασε στην Πανελλήνιο Έκθεση του 1973, λίγο πριν από τον θάνατό του. Επιπλέον, στις συλλογές του Μουσείου συµπεριλαµβάνονται συνολικά σχέδια και µελέτες που σχετίζονται µε εικονογραφήσεις βιβλίων και διηγηµάτων καθώς και 182 πρωτότυπες πολιτικές γελοιογραφίες, οι περισσότερες από τις οποίες δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα Μεσηµβρινή από τον Οκτώβριο του 1966 µέχρι τις 8 Απριλίου του Έχουν, τέλος, καταγραφεί 149 χαρακτικά, τα περισσότερα δοκίµια, και 18 ολοκληρωµένες υδατογραφίες τοπίων, που τοποθετούνται στην περίοδο Τα παραπάνω έργα θα προσαρτηθούν, στη συνέχεια, στο ήδη ψηφιοποιηµένο υλικό. ΕΥΓΕΝΙΑ Α ΛΕΞΑΚΗ Ο ηµήτρης άβης µέσα από το αρχείο του µια πρώτη προσέγγιση Ο ηµήτρης άβης (Χανιά Αθήνα 1973) ήταν ζωγράφος και χαράκτης. Το 1923 εισήχθη, µε διαγωνισµό, στη Β τάξη της Σχολής Καλών Τεχνών, όπου παρακολούθησε µαθήµατα, για ένα χρόνο, µε δάσκαλο τον Βικέντιο Μποκατσιάµπη ( ). Το 1924 µεταβαίνει στο Μόναχο για να συνεχίσει τις σπουδές του και αρχικά εγγράφεται στη Σχολή Εικαστικών Τεχνών Hans Hofmann (Hans Hofmann Schule für Bildende Kunst), ενώ από το εαρινό εξάµηνο του 1925 εγγράφεται στην Ακαδηµία Εικαστικών Τεχνών του Μονάχου (Akademie der bildenden Künste), όπου θα φοιτήσει µέχρι το άσκαλούς του στην Ακαδηµία του Μονάχου θα έχει στη ζωγραφική τους Adolf Schinnerer ( ) και Karl Caspar ( ), οι οποίοι υπήρξαν µέλη της οµάδας της Απόσχισης του Μονάχου (Μünchener Sezession) και τον Max Doerner ( ) στην ιστορία και τη θεωρία των ζωγραφικών τεχνικών. Ο άβης παρακολούθησε µαθήµατα ιστορίας της τέχνης και στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου κοντά στον Heinrich Wölfflin ( ) καθώς και µαθήµατα ανατοµίας κοντά στον Siegfried Mollier ( ), καθηγητή στην έδρα Ανατοµίας και Ιστολογίας της Ιατρικής Σχολής του ίδιου Πανεπιστηµίου. 2 Με βάση το Μόναχο, πραγµατοποιεί κατά τις καλοκαιρινές διακοπές ταξίδια σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις (Παρίσι, Βερολίνο, Βενετία, Μιλάνο, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Βιέννη) για να επισκεφθεί µουσεία. 3 Το 1929 επιστρέφει στην Ελλάδα για να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία και στη συνέχεια εγκαθίσταται, πλέον, οριστικά στην Αθήνα, όπου διατηρεί ατελιέ στα Πατήσια. Το 1932 φιλοξενείται στην αίθουσα «Παρνασσός» η πρώτη ατοµική του έκθεση. Σηµαντική καταγράφεται η παρουσία και η συµβολή του ηµήτρη άβη σε καλλιτεχνικά σωµατεία της εποχής. Υπήρξε ιδρυτικό και σταθερά ενεργό µέλος της ιδιαίτερα δραστήριας καλλιτεχνικής οµάδας «Ένωσις Ελεύθεροι Καλλιτέχναι», της οποίας διετέλεσε ταµίας από τα τέλη του 1934 έως τον Απρίλιο του Ο Σπύρος Μοσχονάς χαρακτηρίζει τον ηµήτρη άβη και τον Μίκη Ματσάκη ως «ηγετικές φυσιογνωµίες» εντός του σωµατείου, το οποίο, σχολιάζει, «επρόκειτο να αναδειχθεί στο πλέον δραστήριο κατά το β µισό της δεκαετίας του 1930». 5 Ο Ευγένιος Ματθιόπουλος επισηµαίνει ότι αφορµή για την ίδρυση της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» υπήρξε η προσπάθεια αποκλεισµού από την πρώτη επίσηµη συµµετοχή της Ελλάδας στην Μπιενάλε της Βενετίας, το 1934, όσων καλλιτεχνών δεν ήταν µέλη της «Οµάδος Τέχνη» ή του «Συνδέσµου Ελλήνων Καλλιτεχνών» (ΣΕΚ). 6 Πρόεδρος της Ένωσης εκλεγόταν ο φίλος του ηµήτρη άβη Μίκης Ματσάκης, ενώ στα µέλη της συγκαταλέγονταν οι Γιώργος Βελισσαρίδης, Θεώνη Βουτυρά, ηµήτρης Γιαννουκάκης, ηµήτρης Γιολδάσης, Αλέξανδρος Κορογιαννάκης, Γιώργος Μόσχος, Νίκος Νικολάου, Βάλιας Σεµερτζίδης, ηµήτρης Φερεντίνος, κ.ά ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

3 Α ρ χε ί ο η µή τ ρ η ά β η Εικ. 1. Εξώφυλλο του φακέλου µε οικονοµικά στοιχεία του ταµείου της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι». Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ηµήτρη άβη. Παράλληλα, από το 1937 έως το 1940 ο ηµήτρης άβης υπήρξε αντιπρόσωπος της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» στη 16µελή Συνέλευση της Ένωσης Σωµατείων Εικαστικών Τεχνών (ΕΣΕΤ). Σύµφωνα µε τον Ευγένιο Ματθιόπουλο τη δευτεροβάθµια οργάνωση «Ένωση Σωµατείων Εικαστικών Τεχνών» είχε θεσµοθετήσει το καθεστώς Μεταξά. Ο Σπύρος Μοσχονάς επισηµαίνει ότι οι σχετικές συζητήσεις ανάµεσα στις καλλιτεχνικές οµάδες είχαν ξεκινήσει αρκετά πριν από την εγκαθίδρυση του καθεστώτος Μεταξά και, µάλιστα, εντός της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» ήδη από το Από το 1938 έως το 1946 ο άβης εργάστηκε ως Καλλιτεχνικός ιευθυντής στο τµήµα ιαφήµισης της Ανώνυµης Ελληνικής Εταιρείας Χηµικών Προϊόντων και Λιπασµάτων, όπου και φιλοτέχνησε το 1938, µαζί µε τον 10, 2010 Μίκη Ματσάκη, τοιχογραφία στο κτήριο της ιοίκησης της Εταιρείας µε σκηνές από την αγροτική ζωή. Το 1950 ξεκινά συνεργασία µε την Κεραµουργία Ροδιοανατολικής Τέχνης «Ίκαρος» ως σχεδιαστής κεραµικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο άβης µελετά, συστηµατικά, στο Μουσείο Μπενάκη τις συλλογές µε ροδιακά κεραµικά.9 Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας ο άβης συνεργάστηκε µε εφηµερίδες και περιοδικά, όπως Ο Τύπος, Ηχώ της Ελλάδος, Ελευθερία, Καθηµερινή, Μεσηµβρινή, Εικόνες, µέσα από ποικίλους ρόλους: στον τοµέα της διαφήµισης, για την εικονογράφηση διηγηµάτων αλλά και για τον σχολιασµό της επικαιρότητας µε πολιτικές γελοιογραφίες. Πήρε µέρος στην Μπιενάλε της Βενετίας το 1934, στις οµαδικές εκθέσεις της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι», στην έκθεση της «Οµάδος Τέχνη» το 1940, στις περισσότερες Πανελλήνιες Εκθέσεις, ενώ το 1953 παρουσιάζει έργα του σε ατοµική έκθεση µαζί µε τη Θεώνη Βουτυρά στην αίθουσα του «Βήµατος». Από τη συµµετοχή του σε οµαδικές εκθέσεις στο εξωτερικό αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ηµήτρης άβης εκθέτει στα µέσα του 1925, ένα χρόνο µόλις µετά την άφιξή του στο Μόναχο, στην ετήσια έκθεση Münchener Kunstausstellung στο Glaspalast. Η έκθεση ήταν διοργάνωση της Ένωσης Καλλιτεχνών Μονάχου (Münchener Κünstler-Genossenschaft) και της οµάδας της Απόσχισης του Μονάχου (Μünchener Sezession) σε συνεργασία µε το Βαυαρικό Καλλιτεχνικό Επιµελητήριο. Ο ηµήτρης άβης εκθέτει µια νεκρή φύση, στην ενότητα µε έργα της Ένωσης Καλλιτεχνών Μονάχου, γεγονός που µας επιτρέπει να υποθέσουµε ότι υπήρξε µέλος της.10 Αργότερα, µεταξύ άλλων, εκθέτει το 1959 στην Τύνιδα της Τυνησίας µαζί µε τους Αγήνορα Αστεριάδη, Αριστοτέλη Βασιλικιώτη, Σπύρο Βασιλείου, Γιώργο Μανουσάκη και Νίκο Νικολάου (Exposition Internationale de l Association des Artistes Peintres et Amateurs d Art de Tunisie) καθώς και στην έκθεση «Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη» στις Βρυξέλλες το 1964 (Peinture Grecque Contemporaine, Palais des Beaux Arts, Βρυξέλλες 1964).11 Αξιοσηµείωτο υπήρξε το ενδιαφέρον του ηµήτρη άβη για ζητήµατα τεχνικής, όπως επιβεβαιώνεται από µεταφραστικές σηµειώσεις που εντοπίζονται στο αρχείο του. Μεταξύ αυτών συναντάµε πλήρη χειρόγραφη µετάφραση στα ελληνικά του βιβλίου του καθηγητή του στην Ακαδηµία του Μονάχου Adolf Schinnerer Aktzeichnungen 205

4 Ε Υ Γ Ε Ν Ι Α Α Λ Ε Ξ Α Κ Η Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ε Λ Ι Ζ Α Π Ο Λ Υ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ο Υ σηµειώσεις για τα υλικά και την χρησιµοποίησή των στην ζωγραφική. Τετράδιο η Τέµπερα 13 Η τεχνική της φλορεντινής ζωγραφικής του Trecento και της Trattato della Pittura του Cennini (τεχνική της τέµπερας) Η τεχνική του Ρούµπενς και των κατωχωριτών Εικ. 2. Εσώφυλλο της χειρόγραφης µετάφρασης στα ελληνικά της µελέτης του Adolf Schinnerer. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ηµήτρη άβη. aus fünf Jahrhunderten, που εκδόθηκε το 1925 στο Μόναχο από τον εκδοτικό οίκο R. Piper & Co. (εικ. 2). Το γεγονός ότι η µετάφραση περιλαµβάνεται µόνη της σε χειρόγραφο τετράδιο 12 σε τελική µορφή χωρίς διορθώσεις µας επιτρέπει να θεωρήσουµε ως πιθανή την πρόθεση έκδοσής της. Το τετράδιο δεν φέρει τίτλο στο χαρτόδετο εξώφυλλό του, αλλά στο εσώφυλλο υπάρχει τίτλος ακριβής µετάφραση από το πρωτότυπο στα γερµανικά: Adolf Schinnerer. Γυµνικά Σχέδια από πέντε αιώνας. Στις µεταφράσεις του ηµήτρη άβη βιβλίων και σηµειώσεων µε θέµα τις τεχνικές της ζωγραφικής συγκαταλέγονται και οι (τίτλοι εξωφύλλων): Η ΤΕΜΠΕΡΑ - ηµήτρης Ν. άβης. Μεταφραστικές Η γλώσσα του πρωτότυπου πρέπει, για τις περισσότερες τουλάχιστον µεταφρασµένες σηµειώσεις, να είναι η γερµανική, όπως τεκµηριώνεται από την ύπαρξη, στο αρχείο, χειρόγραφων λυτών σελίδων µε αποδόσεις γερµανικών όρων στα ελληνικά. 14 Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του ηµήτρη άβη για τις τεχνικές τις οποίες µελέτησε στα χρόνια των σπουδών του στο Μόναχο, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι παρασκεύαζε ο ίδιος τα χρώµατα που χρησιµοποιούσε, διαδικασία η οποία, στη συνέχεια, θα επιβαρύνει την υγεία του. Μεγάλο µέρος του αρχείου αποτελείται από την αλληλογραφία από και προς τον ηµήτρη άβη µε τους εκδοτικούς οίκους Doubleday & Co, Junior Literary Guild, The Viking Press καθώς και µε τους συγγραφείς των βιβλίων που εικονογράφησε, κυρίως όµως µε τον συγγραφέα Edward Fenton ( ), µε τον οποίο συνδέθηκε µε στενή φιλία. Συγκεκριµένα, ο ηµήτρης άβης εικονογράφησε, σε συνεργασία µε τους παραπάνω εκδοτικούς οίκους, τα ακόλουθα παιδικά και νεανικά βιβλία: Aleko s Island, του Edward Fenton, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη 1948 (εικ. 3) Στο βιβλίο αυτό σε σύνολο 250 σελίδων περιλαµβάνονται 31 εικονογραφήσεις (µαζί µε αυτές στο εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο και τα εσώφυλλα). Από αυτές οι 17 είναι εικονογραφήσεις µε τις οποίες ανοίγει το εκάστοτε κεφάλαιο (chapter openings) και καταλαµβάνουν το 1/3 της σελίδας. Εντός των κεφαλαίων υπάρχουν συνολικά 10 ολοσέλιδες εικονογραφήσεις. Στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη φυλάσσονται 199 σχέδια που αφορούν στην εικονογράφηση του βιβλίου. Greek Gods and Heroes, του Robert Graves, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη Στο βιβλίο αυτό, σε σύνολο 170 σελίδων, περιλαµβάνονται 42 εικονογραφήσεις (µαζί µε αυτές στο εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο και τα εσώφυλλα). Οι εικονογραφήσεις είναι έγχρωµες και ως προς το µέγε- 206 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

5 Α ρ χε ί ο η µή τ ρ η ά β η Εικ. 4. Robert Graves, Greek Gods and Heroes, εικονογράφηση ηµήτρης άβης, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ηµήτρη άβη, Εικ. 3. Edward Fenton, Aleko s Island, εικονογράφηση ηµήτρης άβης, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ηµήτρη άβη. 10, 2010 θός τους ολοσέλιδες, εκτός από λιγοστές στις πρώτες σελίδες και στις σελίδες περιεχοµένων που είναι µικρότερες. Πριν από την έναρξη του κειµένου κάθε κεφαλαίου υπάρχει ολοσέλιδη εικονογράφηση, η οποία φέρει τον τίτλο του κεφαλαίου και απεικονίζει τον ήρωα/τους ήρωες του κεφαλαίου σε χαρακτηριστική σκηνή. Σε ορισµένα κεφάλαια παρεµβάλλεται στο κείµενο άλλη µία εικονογράφηση µε τον σχετικό ήρωα. Στο αρχείο ηµήτρη άβη που απόκειται στο Μουσείο Μπενάκη φυλάσσονται πάνω από σχέδια τα οποία φιλοτέχνησε ο άβης για τις ανάγκες της εικονογράφησης του βιβλίου αυτού. 207

6 ΕΥ Γ ΕΝ Ι Α Α Λ Ε Ξ Α Κ Η Κ ΩΝ Σ ΤΑ Ν Τ Ι ΝΟΣ Π Α Π Α Χ ΡΙ Σ ΤΟΥ Ε Λ Ι Ζ Α ΠΟΛΥ Χ ΡΟΝ Ι Α ΟΥ Εικ. 5. Caroline Dale Snedeker, Theras and his town, εικογράφηση ηµήτρης άβης, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ηµήτρη άβη. Εικ. 6. Claire Hutchet Bishop, A Present from Petros, εικονογράφηση ηµήτρης άβης, εκδ. The Viking Press, Νέα Υόρκη Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ηµήτρη άβη.. Theras and his town, της Caroline Dale Snedeker, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη 1961 (εικ. 5) Στο βιβλίο αυτό, σε σύνολο 245 σελίδων, περιλαµβάνονται 58 εικονογραφήσεις (µαζί µε αυτές στο εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο και τα εσώφυλλα). Από αυτές οι 46 είναι εικονογραφήσεις µε τις οποίες ανοίγει το εκάστοτε κεφάλαιο (chapter openings) και καταλαµβάνουν το 1/3 της σελίδας. Εντός των κεφαλαίων υπάρχουν συνολικά οκτώ ολοσέλιδες εικονογραφήσεις. Στο αρχείο ηµήτρη άβη που απόκειται στο Μουσείο Μπενάκη φυλάσσονται περισσότερα από 800 σχέδια τα οποία φιλοτεχνήθηκαν για τις ανάγκες της εικονογράφησης του βιβλίου αυτού. 208 A Present from Petros, της Claire Huchet Bishop, εκδ. The Viking Press, Νέα Υόρκη 1961 (εικ. 6) Στο βιβλίο αυτό, σε σύνολο 85 σελίδων, περιλαµβάνονται 43 εικονογραφήσεις (µαζί µε αυτές στο εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο και τα εσώφυλλα). Οι εικονογραφήσεις είναι ασπρόµαυρες (οι λιθογραφίες από τα αρχικά σχέδια του ηµήτρη άβη έγιναν στις Η.Π.Α.) και ως προς το µέγεθός τους είναι ολοσέλιδες ή ηµισέλιδες. Στην ουσία αποδίδουν σχεδιαστικά τα χαρακτηριστικότερα γεγονότα-σκηνές που ιστορούνται στο βιβλίο. Στο Μουσείο Μπενάκη υπάρχουν 35 σχέδια που σχετίζονται µε την εικονογράφηση του βιβλίου αυτού. ΜΟΥ Σ Ε Ι Ο ΜΠΕΝΑΚΗ

7 Α ρ χε ί ο η µή τ ρ η ά β η Στο αρχείο υπάρχει και χειρόγραφο κείµενο του Edward Fenton µε τίτλο Niko and the Windmill καθώς και 400 σχέδια του ηµήτρη άβη που αφορούν στην εικονογράφησή του. Στο αρχείο του καλλιτέχνη διασώζεται, σε χειρόγραφο, και ένα ανέκδοτο διήγηµα του ηµήτρη άβη µε τίτλο Ο Γιάννης το Μπαούλο για το οποίο φιλοτέχνησε και την εικονογράφηση. Ο ηµήτρης άβης πέθανε τον Μάιο του 1973 στην Αθήνα. Ένα χρόνο αργότερα η Εθνική Πινακοθήκη οργάνωσε αναδροµική έκθεση έργων του. Το 2001 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Α ΑΜ µονογραφία για τον καλλιτέχνη, µε έρευνα και κείµενα της Όλγας Μεντζαφού-Πολύζου. Εικ. 7. Edward Fenton,An Island for a Pelican, εικονογράφηση ηµήτρης άβης, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ηµήτρη άβη. An Island for a Pelican, του Edward Fenton, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη 1963 (εικ. 7) Στο βιβλίο αυτό, σε σύνολο 62 σελίδων, περιλαµβάνονται 47 εικονογραφήσεις (µαζί µε αυτές στο εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο και τα εσώφυλλα). Οι εικονογραφήσεις είναι ασπρόµαυρες και, ως προς το µέγεθός τους, ολοσέλιδες ή ηµισέλιδες. Εικονογραφούν µε λιτά εκφραστικά µέσα το κείµενο, µε τελικό στόχο ένα ευχάριστο, παιδικό ανάγνωσµα µε πλούσια εικονογράφηση. Στο αρχείο του καλλιτέχνη διασώζεται και ένα αντίτυπο της ελληνικής έκδοσης: Έντουαρντ Φέντον, Το νησί και ο πελεκάνος του, εικονογράφηση ηµήτρης άβης, εκδ. Κέδρος, Αθήνα Και οι δύο εκδόσεις του βιβλίου είναι αφιερωµένες στη µητέρα του ηµήτρη άβη, Ειρήνη. 10, 2010 Το αρχείο του ηµήτρη άβη επιβεβαιώνει τη σηµασία των ανοικτών, προσβάσιµων αρχείων και συνεισφέρει, σηµαντικά, τόσο στη µελέτη του έργου του καλλιτέχνη όσο και των καλλιτεχνικών θεσµών και του σύγχρονου µε εκείνον πλαισίου παραγωγής, προβολής και διακίνησης της εικαστικής δηµιουργίας. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από το συγκεκριµένο αρχειακό υλικό µπορούν να αξιοποιηθούν πολλαπλά, καθώς µπορούν να επαληθεύσουν, να συµπληρώσουν ή να διορθώσουν, όπου χρειάζεται, παλαιότερες πληροφορίες για τον καλλιτέχνη και τη δράση του αλλά και γιατί προσφέρουν πλήθος πρωτογενών µαρτυριών για την καλλιτεχνική σκηνή στην Αθήνα, ιδίως της δεκαετίας του Έτσι, για παράδειγµα, πολύτιµη είναι η χειρόγραφη κατάσταση που συντάσσει ο ηµήτρης άβης µε καταγεγραµµένους όσους αγόρασαν έργα που εκτέθηκαν κατά την Γ έκθεση της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» το 1937,15 µε πλήρη στοιχεία για τις τιµές πώλησης των έργων καθώς και τα στοιχεία των αγοραστών,16 τα οποία µπορούν να συνεισφέρουν στις πληροφορίες που έχουµε για τους ιδιώτες αγοραστές της εποχής καθώς και για την κρατική πολιτική στον τοµέα της ενίσχυσης των τεχνών.17 Σε σχέση µε την έκθεση του 1937 ξεχωριστής αρχειακής σηµασίας µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τρεις δακτυλόγραφες καταστάσεις που φέρουν υπογραφές και σφραγίδες από κρατικούς αξιωµατούχους και αφορούν στις αγορές που πραγµατοποίησαν α) ο ήµος Αθηναίων, β) το Υπουργείο ιοικήσεως Πρωτευούσης και Περιχώρων και γ) το Υπουργείο Παιδείας. Και στις τρεις καταστάσεις αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των έργων (όνοµα καλλιτέχνη, τίτλος έργου, αριθµός του έργου στον κατά- 209

8 Ε Υ Γ Ε Ν Ι Α Α Λ Ε Ξ Α Κ Η Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ε Λ Ι Ζ Α Π Ο Λ Υ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ο Υ Εικ. 8. Ο ηµήτρης άβης στο εργαστήριό του. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ηµήτρη άβη. λογο της έκθεσης) και η τιµή αγοράς τους. Οι δύο πρώτες είναι γραµµένες σε χαρτί της Λέσχης Καλλιτεχνών «Ατελιέ» που φέρει δακτυλογραφηµένη συµπλήρωση «Ένωσις Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» πάνω από το λογότυπο του «Ατελιέ». Η κατάσταση µε τις αγορές του Υπουργείου Παιδείας έχει συνταχθεί σε σελίδα χωρίς λογότυπο. Σύµφωνα µε τις καταστάσεις αυτές: Α) Ο ήµος ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΥΝΑΙ Εις την Ένωσιν Ελεύθεροι Καλλιτέχναι ι αξίαν κατωτέρων έργων:.(ακολουθεί τρισέλιδη κατάσταση 51 έργων).σύνολον: δρχ. Κάτω από το ποσό σηµειώνεται χειρόγραφα και υπογράφεται η παραλαβή 51 έργων. Β) Το Υπουργείον ιοικήσεως Πρωτευούσης και Περιχώρων ΟΥΝΑΙ εις την Ένωσιν «Ελεύθεροι Καλλιτέχναι»:.(ακολουθεί δισέλιδη κατάσταση 41 έργων). Σύνολον: δρχ. Κάτω αριστερά, στη δεύτερη σελίδα σηµειώνεται και υπογράφεται η παραλαβή 41 έργων. Γ) Το Σ/τόν Υπουργείον Παιδείας ΟΥΝΑΙ εις την Ένωσιν Ελεύθεροι Καλλιτέχναι διά την αξίαν των κάτωθι έργων αγορασθέντων κατά την Γ Έκθεσιν αυτής (Φεβρουάριος 1937)... (ακολουθεί κατάσταση 27 έργων). Σύνολον ραχ Και ακολουθεί η σηµείωση: Τα ως άνω έργα παρελήφθησαν υπό του Γενικού γραµµατέως κ. Ν. Προεστοπούλου, πλην των γλυπτικών υπ αριθµ. 39 Κεφάλι γυναικός δρχ (Ε. Γκικάδης) υπ αριθµ. 7 Το γαϊδουράκι δρχ (Ε. Βαβούρης. ρχ )- τα οποία θέλουν παραδοθή ευθύς ως εκτελεσθούν εις µάρµαρον και χαλκόν και η εξοφλησίς των θα γίνη δι ιδιαιτέρου εντάλµατος.- Πολύτιµες είναι και οι αναλυτικές καταστάσεις συνδρο- µών και ετήσιων ισολογισµών που τηρούσε ο άβης καθώς τεκµηριώνουν τα ενεργά µέλη της Ενώσεως, τους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν µαζί της στο πλαίσιο των εκθέσεών της, ενώ, παράλληλα, προσφέρουν σπάνιες πληροφορίες οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλότροπα, όπως το ποσό συνδροµής της Ενώσεως στην ΕΣΕΤ (Ένωση Σωµατείων Εικαστικών Τεχνών) αλλά και το ποσό των δανείων που χορηγούσε η «Ένωσις Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» σε µέλη της, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνδικαλιστική δράση της οµάδας και την πολιτική υποστήριξης των µελών της που άσκησε. Το στοιχείο επίσης, που προκύπτει από το αρχειακό υλικό της έστω σύντοµης φοίτησης του ηµήτρη άβη στη σχολή του ζωγράφου Hans Hofmann (Weissenburg, Βαυαρία Νέα Υόρκη 1966) Hans Hofmann Schule für Bildende Kunst, αξίζει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Η σχολή αυτή ιδρύθηκε το 1915 και λειτούργησε έως το 1934, ενώ ο Hans Hofmann είχε ήδη λίγο νωρίτερα (γύρω στο 1932) εγκατασταθεί οριστικά στις Η.Π.Α. Η σχολή του στο Μόναχο θεωρείται µία από τις πρώτες σχολές στη Γερµανία µε προσανατολισµό στη µοντέρνα τέχνη, ενώ και µε τη µετέπειτα διδασκαλία του στις Η.Π.Α. στόχος του ήταν να µεταδώσει τις πρωτοποριακές ευρωπαϊκές τάσεις στην Αµερική. Ο Hans Hofmann συνδέθηκε στο Παρίσι, όπου ζούσε από το 1903 µέχρι το ξέσπασµα του Α Παγκοσµίου Πόλεµου, µε τους Πάµπλο Πικάσο, Ζωρζ Μπρακ, Χουάν Γκρι και Ροµπέρ Ντελωναί. Ο ηµήτρης άβης πιθανώς να υπήρξε και ο µοναδικός σπουδαστής από την Ελλάδα της σχολής αυτής η οποία συγκέντρωσε, λόγω της πρωτοποριακής της κατεύθυνσης, σπουδαστές από πολλές χώρες. 18 Για την επεξεργασία πληροφοριών που εντοπίστηκαν στο αρχείο του καλλιτέχνη, ιδιαίτερα σηµαντική υπήρξε η προφορική µαρτυρία της αδελφής του κυρίας Ελευθερίας άβη. Μέσα από τις σχετικές συζητήσεις, προέκυψαν και άλλα στοιχεία που δεν συνδέονται, άµεσα, µε το υλικό του αρχείου, αλλά συµπληρώνουν την εικόνα που έχουµε για 210 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

9 Α ρ χε ί ο η µή τ ρ η ά β η τη ζωή και τη δράση του ηµήτρη άβη. Έτσι, µεταξύ άλλων, πληροφορούµαστε ότι κοντά στον ηµήτρη άβη µαθήτευσαν οι: Άννα Καλλία-Βιτάλη, Γιάννα Περσάκη, Μαρία Στριγγάρη και Ερρίκος Φραντζισκάκης.19 Σε κάθε περίπτωση, τα αρχεία µπορούν να αποτελέσουν ένα µέσο για µην γράφεται η ιστορία µόνο των λεγόµενων µεγάλων ονοµάτων και των πρωταγωνιστών. Στην περίπτωση του ηµήτρη άβη, παράλληλα µε τη µελέτη του καλλιτεχνικού του έργου, είναι το ίδιο το αρχείο του που µας επιτρέπει να στρέψουµε το ενδιαφέρον µας και σε άλλες πτυχές της καλλιτεχνικής του προσωπικότητας. Έτσι ο ηµήτρης άβης, εκτός από χαµηλών τόνων δηµιουργός, µε ξεχωριστή σχεδιαστική δεινότητα όπως πολύ σωστά έχει επισηµανθεί από τους µελετητές φανερώνεται και ως µια προσωπικότητα µε πολυσχιδή δράση: Αντιµετωπίζει ζητήµατα απόδοσης ειδικών όρων στα ελληνικά και µεταφράζει µελέτες τεχνικών, αναλαµβάνει ηγετικό ρόλο στις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις και δράσεις θεσµικής θωράκισης των καλλιτεχνών µέσω της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι»,20 της Ένωσης Σωµατείων Εικαστικών Τεχνών αλλά και αργότερα µέσω του Καλλιτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΚΕΕ/ αργότερα ΕΕΤΕ) του οποίου υπήρξε και ιδρυτικό µέλος, εργάζεται σταθερά και µε συνέπεια στον τοµέα της εικονογράφησης βιβλίων, εφηµερίδων και περιοδικών εκδόσεων, φροντίζοντας το σχέδιο στην κάθε του λεπτοµέρεια. Με άλλα λόγια, η παρακολούθηση και η µελέτη, συνολικότερα, της δραστηριότητας ενός καλλιτέχνη, και όχι αποκλειστικά της καθαρά εικαστικής παραγωγής και εκθεσιακής του προβολής είναι πολύτιµη για την κατανόηση του έργου του, των επιλογών του, καθώς και για τη συνολική αποτίµηση της πορείας του. Η σε βάθος επεξεργασία των τεκµήριων του αρχείου αλλά και του µεγάλου αριθµού σχεδίων, χαρακτικών και ελαιογραφιών του ηµήτρη άβη που φυλάσσονται στο Μουσείο Μπενάκη µπορεί να αναδείξει, περαιτέρω, σηµαντικές και άγνωστες πτυχές αυτού του σεµνού καλλιτέχνη αλλά και να συµβάλει στην έρευνα σχετικά µε τους καλλιτεχνικούς θεσµούς, την αγορά της τέχνης και το πλαίσιο προβολής της εικαστικής δηµιουργίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο που δραστηριοποιήθηκε ο ηµήτρης άβης. Ευγενία Αλεξάκη ρ Ιστορικός της Τέχνης 10, 2010 Εικ. 9. ηµήτρης άβης, Χωρίς τίτλο, χρωστικές pigmenta σε ανάµειξη µε λάδι και προετοιµασία gesso πάνω σε ξύλο, 77 x 105 εκ. ΕΛΙΖΑ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΙΑ ΟΥ Περιγραφή επεµβάσεων συντήρησης έργου από την ενότητα «Η µάχη της Κρήτης» και προληπτική συντήρηση υλικών τεκµηρίων αρχείου Η δωρεά της κυρίας Ελευθερίας άβη προς το Μουσείο Μπενάκη περιλαµβάνει τις εξής ελαιογραφίες: Στην ακτή, 1937, ελαιογραφία σε ξύλο, 33 x 46 εκ. Τα κυπαρίσσια, 1936, ελαιογραφία σε καµβά, 65 x 52 εκ. Aυτοπροσωπογραφία, 1959, ελαιογραφία σε κόντρα πλακέ, 96 x 76 εκ. καθώς και έξι έργα από την ενότητα «Η Μάχη της Κρήτης»: Χωρίς τίτλο, 1946, ελαιογραφία σε κόντρα πλακέ,32 x 40,5 εκ. Ανατίναξη, ελαιογραφία σε καµβά, 74 x 58 εκ. Ρέθυµνο µετά τον βοµβαρδισµό, 1960, ελαιογραφία σε καµβά, 56 x 71εκ. Χωρίς τίτλο, ελαιογραφία σε καµβά, 75 x 100 εκ. Το χωνί, ελαιογραφία σε καµβά, 73 x 58 εκ. Χωρίς τίτλο, χρωστικές pigmenta σε ανάµειξη µε λάδι και προετοιµασία gesso πάνω σε ξύλο, 77 x 105 εκ. Από τις εργασίες συντήρησης που έγιναν για τις παραπάνω ελαιογραφίες µε δαπάνη της κυρίας άβη, ενδεικτικά, παραθέτουµε τα δεδοµένα της κατάστασης διατήρησης και της συντήρησης του έργου Χωρίς τίτλο, χρωστικές pigmenta σε ανάµειξη µε λάδι και προετοιµασία gesso 211

10 ΕΥ Γ ΕΝ Ι Α Α Λ Ε Ξ Α Κ Η Κ ΩΝ Σ ΤΑ Ν Τ Ι ΝΟΣ Π Α Π Α Χ ΡΙ Σ ΤΟΥ Ε Λ Ι Ζ Α ΠΟΛΥ Χ ΡΟΝ Ι Α ΟΥ Εικ Λεπτοµέρειες των οπών. 212 Εικ Στη διάρκεια της αισθητικής αποκατάστασης. ΜΟΥ Σ Ε Ι Ο ΜΠΕΝΑΚΗ

11 Αρχείο ηµήτρη άβη Εικ. 16. Εργασίες τοπικής ενίσχυσης αποδυναµωµένων περιοχών και επιπεδοποίηση. πάνω σε ξύλο, 77 x 105 εκ., από την ενότητα έργων «Η µάχη της Κρήτης». Κατάσταση διατήρησης του έργου Το έργο έφερε πολλές διάσπαρτες οπές από µικρά καρφιά και πινέζες µεγάλων διαστάσεων. Σε όλη την έκταση της ζωγραφικής επιφάνειας παρατηρήθηκαν απολεπίσεις, ελαφρές επικαθίσεις και αποδυνάµωση περιοχών. Είναι πιθανό οι οπές να έγιναν από τον ίδιο τον καλλιτέχνη σε στιγµές συναισθηµατικής φόρτισης ή για σκόπιµη αποµίµηση σφαιρών από οπλοπολυβόλα η µελέτη/ προσχέδιο για ένα άλλο έργο. Είναι, επίσης, πιθανό ο καλλιτέχνης ή άλλο άτοµο να χρησιµοποίησε το έργο σαν βάση για άγνωστη χρήση. Εργασίες συντήρησης Καθαρισµός ζωγραφικής επιφάνειας Τοπική απολύµανση περιοχών γύρω από τις οπές Ενίσχυση αποδυναµωµένων περιοχών και στερέωση απολεπίσεων Αισθητική αποκατάσταση Η αισθητική αποκατάσταση είναι διακριτή και τα υλικά αντιστρεπτά. Η φιλοσοφία της συγκεκριµένης επέµβασης έγινε µε γνώµονα τη διατήρηση της εικαστικής άποψης του καλλιτέχνη και την απρόσκοπτη θέαση του έργου. Προληπτική συντήρηση υλικών τεκµηρίων Αρχείου ηµήτρη άβη Στο πλαίσιο των αρχών της προληπτικής συντήρησης για το χειρισµό του αρχειακού υλικού χρησιµοποιήθηκαν βαµβακερά γάντια προστασίας µε κεντρική ενίσχυση και ανοξείδωτη ή κοκάλινη σπάτουλα. Η µεταφορά ευπαθούς υλικού πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση υποστηρίγµατος µεγαλύτερων διαστάσεων του µεταφερόµενου χαρτώου αντικειµένου. Για τον χειρισµό µολυσµένου υλικού από παθογόνους οργανισµούς προηγήθηκαν τοπικές εφαρµογές απεντόµωσης και απολύµανσης. Αιτίες φθορών του βιβλιακού και αρχειακού υλικού του ηµήτρη άβη Ενδογενείς παράγοντες φθοράς Αστάθεια των συστατικών του χαρτιού Μελάνια Κόλλες Παρουσία βαρέων µετάλλων Εξωγενείς παράγοντες φθοράς Θερµοκρασία Υγρασία Φυσικό και τεχνητό φώς Ατµοσφαιρικοί ρύποι Μηχανική καταπόνηση κυρίως από ακατάλληλο χειρισµό Συντήρηση του βιβλιακού και αρχειακού υλικού Προληπτική συντήρηση: Πρόγραµµα σταθεροποίησης της κατάστασης διατήρησης του υλικού και προστασία από περαιτέρω φθορές Επεµβατική συντήρηση: Θεραπεία του υλικού και προστασία από περαιτέρω φθορές Ελίζα Πολυχρονιάδου Συντηρήτρια έργων τέχνης Μουσειολόγος, Μ.Α. 10,

12 Ε Υ Γ Ε Ν Ι Α Α Λ Ε Ξ Α Κ Η Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ε Λ Ι Ζ Α Π Ο Λ Υ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ο Υ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Ο Στέλιος Λυδάκης αναφέρει ότι ο ηµήτρης άβης παρακολουθεί στην Αθήνα το 1921 µαθήµατα στη Σχολή Καλών Τεχνών για ένα χρόνο και ότι στο Μόναχο σπουδάζει στην Ακαδηµία το διάστηµα Σ. Λυδάκης, Λεξικό των Ελλήνων ζωγράφων και χαρακτών (16ος - 20ός αιώνας) (Αθήνα 1976) 94. Στο Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών επαναλαµβάνεται το 1921 ως χρονιά φοίτησης του ηµήτρη άβη στη Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά σηµειώνεται ότι στην Ακαδηµία του Μονάχου σπουδάζει από το 1923 έως το Ν. ασκαλοθανάσης, άβης ηµήτρης, στο: Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Ζωγράφοι Γλύπτες Χαράκτες, 16ος - 20ός αιώνας 1 (Αθήνα 1997) 332. Η Όλγα Μεντζαφού αναφέρει ότι ο άβης εισάγεται στη Σχολή Καλών Τεχνών το 1923 και ότι µεταβαίνει στο Μόναχο το 1924 όπου και συνεχίζει τις σπουδές έως το 1929 στην Ακαδηµία του Μονάχου. O. Μεντζαφού-Πολύζου, ηµήτρης άβης (Αθήνα 2001) 11, 38. Οι φοιτητικές ταυτότητες που εντοπίζονται στο αρχείο του καλλιτέχνη βεβαιώνουν ότι ο ηµήτρης άβης φοιτά στο Μόναχο, αρχικά, στην πρωτοποριακή για την εποχή σχολή Hans Hofmann Schule für Bildende Kunst το 1924, ενώ στην Ακαδηµία του Μονάχου (Akademie der bildenden Künste) είναι εγγεγραµµένος και παρακολουθεί, κανονικά, τα µαθήµατα από το 1925 έως το Το έτος 1923 ως χρονιά φοίτησής του στην Αθήνα, στη Σχολή Καλών Τεχνών, βασίζεται σε χειρόγραφα και δακτυλόγραφα βιογραφικά σηµειώµατα, συνταγµένα από τον ίδιο τον καλλιτέχνη που συµπεριλαµβάνονται στο αρχείο και επιβεβαιώνεται από έρευνα της Όλγας Μεντζαφού-Πολύζου στο Μαθητολόγιο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Βλ. Μεντζαφού-Πολύζου ό.π., Η Όλγα Μεντζαφού αναφέρει τους Siegfried Mollier και Alexander Dörner ως δασκάλους του ηµήτρη άβη στην Ακαδηµία του Μονάχου στη θεωρία και ιστορία της τέχνης [Μεντζαφού-Πολύζου (σηµ. 1) 13, 38]. Ο Siegfried Mollier ( ) ήταν, ωστόσο, καθηγητής στην έδρα της Ανατοµίας και Ιστολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου του Μονάχου από το 1902 έως το Ο ηµήτρης άβης πράγµατι µαθήτευσε κοντά στον Siegfried Mollier, λαµβάνοντας εξειδικευµένες γνώσεις στην ανατοµία. Η παρακολούθηση τέτοιων µαθηµάτων φαίνεται να ήταν ανοικτή σε φοιτητές της Ακαδηµίας. Ο Otto Johannes Bähr ( ), σπουδαστής και αυτός της Ακαδηµίας και µαθητής, όπως και ο άβης, του Adolf Schinnerer παρακολουθούσε επίσης τα µαθήµατα ανατοµίας του Siegfried Mollier. Αξίζει να σηµειωθεί ακόµη ότι στη βιβλιοθήκη του ηµήτρη άβη (σήµερα στη Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη) εντοπίζουµε τη µελέτη του καθηγητή του Siegfried Mollier, Plastische Anatomie. Die Konstruktive Form des Menschlichen Körpers, η οποία πρωτοεκδόθηκε στο Μόναχο το Αναφορικά µε τον Alexander Dörner που αναφέρει η Όλγα Μεντζαφού διευκρινίζουµε ότι ο Alexander Dorner ( ) υπήρξε ιστορικός τέχνης και επιµελητής µουσείων, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε κυρίως στο Αννόβερο και δεν φαίνεται να σχετίστηκε µε την Ακαδηµία του Μονάχου. Καθηγητής όµως του άβη στην Ακαδηµία του Μονάχου υπήρξε ο ζωγράφος, συντηρητής και θεωρητικός τέχνης Max Doerner ( ). Βλ. σχετικά και την κατάσταση των καθηγητών της Ακαδηµίας του Μονάχου: w w.adbk.de/historisches/personallisten/ personallisten.php (9/12/2011). 3. Στα ταξίδια του άβη σε καλλιτεχνικά κέντρα της Ευρώπης αναφέρονται τόσο ο Στέλιος Λυδάκης όσο και η Όλγα Μεντζαφού, αλλά και ο φίλος του Μίκης Ματσάκης (εφ. ιαµαρτυρία Οι εικαστικές τέχνες και ο άνθρωπος, αρ. φύλλου 28, 1 Ιουνίου 1973). Η πληροφορία επιβεβαιώνεται και από σχετικές σηµειώσεις και σφραγίδες στο διαβατήριο του ηµήτρη άβη που φυλάσσεται στο αρχείο του. 4. Το πρωτόκολλο παραλαβής του ταµείου από τον προηγούµενο ταµία Ιωάννη Ρηγανάκο µε ηµεροµηνία 28 Νοεµβρίου 1934, καθώς και το πρωτόκολλο παράδοσης του ταµείου προς τον επόµενο ταµία της Ένωσης, τον γλύπτη και φίλο του Ευθύµιο Γκικάδη, µε ηµεροµηνία 15 Απριλίου 1938, περιλαµβάνονται στο αρχείο ηµήτρη άβη. 5. Σ. Μοσχονάς, Καλλιτεχνικά σωµατεία και οµάδες τέχνης στην Ελλάδα κατά το α µισό του 20ού αιώνα: η σηµασία και η προσφορά τους (διδ. διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 2010) Ο Ε.. Ματθιόπουλος εντοπίζει τα βαθύτερα αίτια σχη- µατισµού της Ενώσεως στην «ιδεολογική και οργανωτική πρωτοβουλία αριστερών καλλιτεχνών». Ε.. Ματθιόπουλος, Από τον Σύλλογο των Ωραίων Τεχνών στους Νέους Έλληνες Ρεαλιστές. Καλλιτεχνικές οµάδες και οργανώσεις στην Ελλάδα ( ), στο: Εθνική Πινακοθήκη. 100 χρόνια. Τέσσερις Αιώνες Ελληνικής Ζωγραφικής. Από τις Συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης και του Ιδρύµατος Ευριπίδη Κουτλίδη (Αθήνα 1999) Αναλυτικά για τα ιδρυτικά µέλη της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι», καθώς και για την εκθεσιακή και συνδικαλιστική της δράση βλ. Μοσχονάς (σηµ. 5) Ματθιόπουλος (σηµ. 6) 161 Μοσχονάς (σηµ. 5) Βλ. αναλυτικότερα: Μεντζαφού-Πολύζου (σηµ. 1) Ο κατάλογος της έκθεσης που πραγµατοποιήθηκε από 29 Μαΐου έως αρχές Οκτωβρίου του 1925 στο Glaspalast του Μονάχου φυλάσσεται στο αρχείο του καλλιτέχνη Münchener Kunstausstellung, amtlicher Katalog, Glaspalast (München 1925). 11. Παίρνουν ακόµη µέρος οι: Αγήνωρ Αστεριάδης, Σπύρος Βασιλείου, Βρασίδας Βλαχόπουλος, Αριστοτέλης Βασιλικιώτης, Γιώργος Γουναρόπουλος, ανιήλ ανιήλ, Ηλίας εκουλάκος, Νίκος Εγγονόπουλος, Ορέστης Κανέλλης, Χρίστος Καράς, Αλέκος Κοντόπουλος, Θεόδωρος Λαζαρής, Χρήστος Λεφάκης, Ρέα Λεονταρίτου, Κούλα Μαραγκοπούλου, Τάκης Μάρθας, Στέλιος Μηλιάδης, Nicos (Κεσσανλής), Κούλα Μπεκιάρη, Πηνελόπη Οικονοµίδου, Πολύκλειτος Ρέγκος, Νίκος Σαχίνης, Πάνος Σαραφιανός, Κώστας Τσόκλης, Βρασίδας Τσούχλος, Ηλίας Φέρτης, χειρόγραφες σελίδες σε τετράδιο διαστάσεων 27,5 x 21,5 εκ χειρόγραφες σελίδες σε τετράδιο διαστάσεων 21,6 x 16,5 εκ. 214 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

13 Αρχείο ηµήτρη άβη 14. Χρήζει περαιτέρω διερεύνησης εάν οι µεταφράσεις αυτές του άβη, οι οποίες αφορούν σε τεχνικές της ζωγραφικής και στην ιστορία τους, αποτελούν µετάφραση µέρους ή του συνόλου της µελέτης του καθηγητή του στην Ακαδηµία του Μονάχου, Max Doerner. Ο Doerner δίδαξε στην Ακαδηµία του Μονάχου από το 1911 ως υφηγητής (Dozent) και από το 1921 έως τον θάνατό του το 1939 ως καθηγητής. Το 1921 δη- µοσιεύθηκε στο Μόναχο η µελέτη του Malmaterial und seine verwendung im Bilde: nach den Vorträgen an der Akademie der Bildenden Künste in München, όπου, όπως διευκρινίζεται και στον τίτλο, περιλαµβάνονταν οι παραδόσεις του στην Ακαδηµία του Μονάχου για τις τεχνικές της ζωγραφικής. Η µελέτη αυτή είχε ευρεία απήχηση στη Γερµανία, ενώ το 1934 µεταφράστηκε στα αγγλικά και εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη από τον εκδοτικό οίκο Harcourt Brace Co., µε τίτλο The Materials of the Artist. Βλ. σχετικά J. D. Kreinik, The Canvas and the Camera in Weimar Germany: A New Objectivity in Painting and Photography of the 1920s (διδ. διατριβή, New York University, New York 2008) 128. Στη βιβλιοθήκη του ηµήτρη άβη (σήµερα στη Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη) εντοπίζουµε µία από τις µεταπολεµικές επανεκδόσεις της µελέτης του Doerner το 1960 στη Στουτγάρδη από τον εκδοτικό οίκο Ferdinand Enke. 15. Η Γ ετήσια έκθεση των Ελευθέρων Καλλιτεχνών έλαβε χώρα στη Λέσχη Καλλιτεχνών «Ατελιέ» στην οδό Καραγεώργη 8, από τις 3 έως τις 27 Φεβρουαρίου Στον κατάλογο της έκθεσης, ο οποίος εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο «Χρονικά», το εισαγωγικό κείµενο υπογράφει ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος. 16. Σύµφωνα µε τον «Κατάλογο αγορασθέντων έργων παρά ιδιωτών εκ της Γ Ετησίας Εκθέσεως ΕΕΚ», που συντάσσει ο ηµήτρης άβης, έργα αγοράστηκαν µεταξύ άλλων από την «ΑΜ του Βασιλέως». Ο κατάλογος αγορών συµπληρώνεται από τις καταστάσεις: «Αγορασθέντα έργα παρά του ήµου Αθηναίων», «Αγορά Υπουργείου ιοικήσεως Πρωτευούσης (και Περιχώρων)» και «Αγορασθέντα έργα παρά Υπουργείου Παιδείας». 17. Αναλυτικά για την παρέµβαση του καθεστώτος Μεταξά στις εικαστικές τέχνες και την πολιτική αγορών που άσκησε βλ. Ε.. Ματθιόπουλος, Η συµµετοχή της Ελλάδος στην Μπιεννάλε της Βενετίας ( ) (διδ. διατριβή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο 1996) Εκτενής αναφορά στην εµπορική επιτυχία που σηµείωσε η Γ έκθεση της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» γίνεται στο οικείο κεφάλαιο στο: Μοσχονάς (σηµ. 5) Τα θερινά προγράµµατα της Σχολής που διεξάγονταν συστηµατικά από το 1922 έως το 1929 σε διάφορα µέρη των βαυαρικών Άλπεων, στην Ιταλία και τη νότια Γαλλία ήταν γνωστά σε ευρύ κύκλο σπουδαστών σχολών Καλών Τεχνών από όλο τον κόσµο. Βλ. σχετικά T. Dickey, Hans Hofmann Schule für Bildende Kunst, στο: Historisches Lexikon Bayerns, URL: (4/12/2011). 19. Σχετικές αναφορές συναντάµε και σε βιογραφικά σηµειώµατα των καλλιτεχνών που υπήρξαν µαθητές του ηµήτρη άβη και µνηµονεύουν τον δάσκαλό τους. Βλ. τα σχετικά λήµµατα στο Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Ζωγράφοι Γλύπτες Χαράκτες, τόµοι 4 (Αθήνα ). 20. Για τον δραστήριο ρόλο του ηµήτρη άβη εντός της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» βλ. τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Σ και των Γενικών Συνελεύσεων της Ενώσεως που φυλάσσονται στο Αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης. ηµοσιεύονται στο: Μοσχονάς (σηµ. 5). EUGENIA ALEXAKI CONSTANTINOS PAPACHRISTOU ELIZA POLYCHRONIADOU The Dimitris Davis Archive in the Benaki Museum The archive of the artist Dimitris Davis ( ) was being gifted to the Benaki Museum by the artist s sister, Dr Eleftheria Davi, in 2008 as well as his personal library and a large number of drawings, watercolours, prints and oil paintings. Dimitris Davis Archive was digitized in the period between June and October The digitized archival material comprises a variety of documents that range from letters, handwritten notes, bank statements, contracts for commissions, official documents from Greek and foreign authorities, brochures, invitations to and announcements of exhibitions, press clippings, photographs and drawings documenting Dimitris Davis s work from 1920 until his death in During the process of digitization preventive conservation measures were taken and specific interventive treatments where necessary. Some oil paintings on display and in storage at the Benaki Museum were treated as well. The digitization of Dimitris Davis Archive enables us to study the elements that make up his artworks and draw our attention to other aspects of his artistic identity. Besides being a low profile artist with outstanding drawing skills, Davis was engaged in many activities: he raised issues of specialist terminology in 10,

14 Ε Υ Γ Ε Ν Ι Α Α Λ Ε Ξ Α Κ Η Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ε Λ Ι Ζ Α Π Ο Λ Υ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ο Υ Greek language and translated essays on art techniques. He played a leading role in art associations and trade unions and largely contributed to achieve statutory law for artists through the Association of Freelance Artists, the Associated Unions of the Fine Arts and later through the Greek Chamber of Fine Arts, of which he was a founding member. He also constantly worked in book illustration, newspapers and magazines. An in-depth study of his Archive will enlighten aspects of his artistic personality and promote deeper awareness of his work. Moreover it will facilitate research on issues such as solidarity among artists, legislation, the art market and the promotion of visual arts in Greece at the time Dimitris Davis was active. 216 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ Έναρξη λειτουργίας Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 Η ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ Το κτήριο της οδού Κριεζώτου 3, όπου έζησε και εργάστηκε για σαράντα χρόνια ο

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διεύθυνση (-εις) Καραμπίνης Λεωνίδας Αλόπης 58, 118 53, Αθήνα, Ελλάδα (οικία) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθηνών (εργασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ που επηρέασε την καλλιτεχνική εξέλιξη στην περιοχή την προσδιορίσουμε από τον ερχομό των προσφύγων. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.Παραδόσεις, έθιμα λαϊκή και θρησκευτική

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Παρουσίαση στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης για την ενημέρωση των μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών 1. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία παρασκευής - χρήσης του υλικού στην αρχαιολογία και τέχνη (4 ώρες θεωρία) 2. Αναγνώριση - διάγνωση τεχνικών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009): Η ζωή και το έργο του μεγάλου ζωγράφου, χαράκτη, σκηνογράφου και δάσκαλου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009): Η ζωή και το έργο του μεγάλου ζωγράφου, χαράκτη, σκηνογράφου και δάσκαλου. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009): Η ζωή και το έργο του μεγάλου ζωγράφου, χαράκτη, σκηνογράφου και δάσκαλου. Η ζωή και το έργο του Γιάννης Μόραλης (Αρτα, 1916-Αθήνα 2009) Ζωγράφος και χαράκτης, μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» Σύμφωνα με την παράγραφο Α.1.7. της διακήρυξης, παρατίθενται στη συνέχεια διευκρινήσεις σε ερωτήματα εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η διάρθρωση των µαθηµάτων της δ/νσης φωτογραφίας, αποτελείται από οκτώ θεµατικές ενότητες: οι δύο, αφορούν ζητήµατα της στατικής/καλλιτεχνικής-φωτογραφίας (still-photography)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΡΑΣΟΣ. Όνομα και επώνυμο : ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ.Ν. ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΡΑΣΟΣ. Όνομα και επώνυμο : ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ.Ν. ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1. Προσωπικά στοιχεία Όνομα και επώνυμο : ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ.Ν. ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ MASTERCLASS-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ COMICS, με θεματικό αντικείμενο που αφορά στην Δικτύωση και Νησιωτικότητα. Ημερομηνία: 25-27 ΜΑΙΟΥ 2015, www.etal-sa.gr.- www.nissonart.com.

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Papadoperakiselid(eikones)_Layout 1 /2211/12 2:10 PM Page 3 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ

Papadoperakiselid(eikones)_Layout 1 /2211/12 2:10 PM Page 3 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ Η ΕΚΙΜ ευχαριστεί τους Ελένη Παπαδοπεράκη, Μιχάλη Βασιλάκη, Μανώλη Μπετεινάκη, Κωνσταντίνο Σταυρακάκη, Στέλιο & Λένια Καστρινάκη & την εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ για τη συμβολή τους στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΙΑΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΙΑΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΙΑΝ Συνοπτική περιγραφή Φακέλων Φ.1. Μεγάλο ντοσιέ με 11 φακέλους και λίγα λυτά. Τίτλοι φακέλων : α. 1 Α' Ιδρυτικό Συνέδριο - 2' Β' Σύνοδος Κ.Σ. - 3 Γ' Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Κατάλογος βιβλίων Κατάλογος περιοδικών Κατάλογος βιβλίων Τίτλος Πρόσβαση Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: χρονικό 1836-1984/

Διαβάστε περισσότερα

1888 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΕΛΕΣΤ

1888 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΕΛΕΣΤ 1888 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΕΛΕΣΤ (1904-1985) μικτή τεχνική σε χαρτόνι. Υπογραφή στην αριστερή πλευρά. Διαστάσεις 68 χ 46 εκ. Σε κορνίζα 1200-1500 1889 ΓΚΕΣΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (1875-1951) ΟΡΕΙΝΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΒΟΣΚΟ, λάδι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΠΟ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΠΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΠΟ ΜASTERCLASS ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22 ΕΩΣ 24 MAΪOY 2015 To Μasterclass Ζωγραφικής θα διεξαχθεί-συντονιστεί από τον Γιάννη Ζιώγα Αποτελεί μέρος της Εκδήλωσης Διατοπικής

Διαβάστε περισσότερα

54. Έργα Τέχνης. 2109 ΒΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (γ. 1946) ΑΜΟΡΓΟΣ. Λάδι σε ξύλο. Υπογραφή "Μβενιός" κάτω δεξιά. Διαστάσεις 33,5 χ 23,5 εκ. Σε κορνίζα.

54. Έργα Τέχνης. 2109 ΒΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (γ. 1946) ΑΜΟΡΓΟΣ. Λάδι σε ξύλο. Υπογραφή Μβενιός κάτω δεξιά. Διαστάσεις 33,5 χ 23,5 εκ. Σε κορνίζα. 2109 ΒΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (γ. 1946) ΑΜΟΡΓΟΣ. Λάδι σε ξύλο. Υπογραφή "Μβενιός" κάτω δεξιά. Διαστάσεις 33,5 χ 23,5 εκ. Σε κορνίζα. 1000-1500 2110 ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1908-1983) ΕΡΓΑΤΕΣ. Λάδι σε ξύλο με υπογραφή "Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χειμωνιάτικο Ταξίδι Φισκάρδο, λάδι σε καμβά, 18x24cm Ώχρα, λάδι σε χαρτόνι, 22x26,5cm 20 Δεκεμβρίου 29 Ιανουαρίου 2014 Αμοργός, λάδι σε καμβά, 24x30cm Νυχτερινό, λάδι σε χαρτόνι,

Διαβάστε περισσότερα

αντικατοπτρισμός Παναγιώτης Τέτσης ΤΥΧΕΡΟ 2013 και 15 κοσμήματα συλλεκτικά έργα τέχνης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

αντικατοπτρισμός Παναγιώτης Τέτσης ΤΥΧΕΡΟ 2013 και 15 κοσμήματα συλλεκτικά έργα τέχνης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ αντικατοπτρισμός Παναγιώτης Τέτσης ΤΥΧΕΡΟ 2013 και 15 κοσμήματα συλλεκτικά έργα τέχνης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2013 Aντικατοπτρισμός ΤΟ ΤΥΧΕΡΟ ΤΟΥ 2013 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ Π. Τέτσης Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία Εικαστικών Τεχνών και. στην Τεχνόπολη. www.periexomena.gr 21 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Η Εταιρία Εικαστικών Τεχνών και. στην Τεχνόπολη. www.periexomena.gr 21 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 21 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ Με την συµπλήρωση 21 χρόνων λειτουργίας της «Εταιρίας Εικαστικών Τεχνών και Γραµµάτων» που εδρεύει και λειτουργεί στην Γλυφάδα, πραγµατοποίησαν µεγάλη αναδροµική έκθεση στην «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ H αρίθµηση εντός των παρενθέσεων, π.χ. (πίνακας 38), αντιστοιχεί στην αρίθµηση του καταλόγου. 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΤΑΜΟΥΡΑΣ (1852-1878) Βάρκες στην αµµουδιά, 1872-1874 (πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 άτομα) (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 22 μόρια 1.1 Τίτλοι Ωδείων (μέγιστο 7 μόρια) Πτυχίο 1 μόριο Πτυχίο με Άριστα 2 μόρια Δίπλωμα 4 μόρια Δίπλωμα με Άριστα 6 μόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ»

ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 44/2014 ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

49. Έργα Τέχνης. 2126 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜ. (1920-1997) λάδι σε καμβά, υπογραφή στη κάτω αριστερή γωνία. Διαστάσεις 58 χ 87 εκ. Σε κορνίζα 1500-2000

49. Έργα Τέχνης. 2126 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜ. (1920-1997) λάδι σε καμβά, υπογραφή στη κάτω αριστερή γωνία. Διαστάσεις 58 χ 87 εκ. Σε κορνίζα 1500-2000 2127 MATTIOLI ARMENO (γεν.1920) ΑΘΩΣ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΤΡΑΠΕΖΑ, λάδι σε καμβά, υπογραφή και χρονολόγιση 04 στη κάτω δεξιά γωνία. Διαστάσεις 85 χ 65 εκ. Σε κορνίζα 2200-3000 2126 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜ. (1920-1997)

Διαβάστε περισσότερα

Γλυπτική - Εταιρικά Δώρα

Γλυπτική - Εταιρικά Δώρα Γλυπτική - Εταιρικά Δώρα Εταιρικά δώρα Αγαπητοί φίλοι, τη στιγμή που στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον η ανθρώπινη επικοινωνία γίνεται όλο και πιο δύσκολη, το επιχειρηματικό δώρο συνιστά τη νέα μορφή δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Άγγελος Δεληβορριάς Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη. Το Μουσείο Μπενάκη σήμερα 1

Άγγελος Δεληβορριάς Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη. Το Μουσείο Μπενάκη σήμερα 1 »Αν το Μουσείο Μπενάκη μπορεί να πραγματώνει τους στόχους του, αυτό οφείλεται στην αμέριστη συνδρομή όσων αναγνωρίζουν την ποιότητα του έργου που επιτελεί, όσων το εμπιστεύονται και το αγαπούν, εκδηλώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ (Επιστηµονικός Υπεύθυνος) Ο Γιάννης Ζιώγας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962. Το 2010 εκλέγεται Επίκουρος Καθηγητής (αντικείµενο Ζωγραφική) στο Τµήµα Εικαστικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 Εξάμηνο: 8 ο (εικ.1) Νίκη της ΣαμοθράκηςParis, Musée du Louvre Φθορά:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ευρώπη. Τι πρέπει να ξέρω και τι θα χρειαστώ;

Μεταπτυχιακά στην Ευρώπη. Τι πρέπει να ξέρω και τι θα χρειαστώ; Μεταπτυχιακά στην Ευρώπη Τι πρέπει να ξέρω και τι θα χρειαστώ; ύ ές ώ ύ ύ ί ς ά ά ή ής ύ ή ς ί ί ς έ ς ώ ς ό ά έ ή ί ς ί ς ί ά ώ ή ύ ά ώ ά ά ή ύς ύ ς ές ί ς ό ή Ά ά ό ύ ό ς ί ς ό ί ύ ς ί ή ά ώ ώ ί ά ά

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφική, οδηγίες χρήσεως

ζωγραφική, οδηγίες χρήσεως «Οδηγίες χρήσεως» και διαχείρισης της εικαστικής δημιουργίας είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου και απευθύνεται στους ανθρώπους των εικαστικών τεχνών, αλλά κυρίως σε νέους καλλιτέχνες που θέλουν να

Διαβάστε περισσότερα

e-books Θετικές Επιστήμες Ιατρική Τα σύγχρονα, πράσινα, φθηνά, άφθαρτα βιβλία της ψηφιακής εποχής

e-books Θετικές Επιστήμες Ιατρική Τα σύγχρονα, πράσινα, φθηνά, άφθαρτα βιβλία της ψηφιακής εποχής Θετικές Επιστήμες Ιατρική Τα σύγχρονα, πράσινα, φθηνά, άφθαρτα βιβλία της ψηφιακής εποχής e-books Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και του ΠΕΠ Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελάτε σε επαφή μαζί μας: Βενιζέλου 114, 66100 Δράμα Τηλ. & fax: 25210 58015 / 46062 Ιστοσελίδα: www.dlu.gr e-mail: info@dlu.gr

Ελάτε σε επαφή μαζί μας: Βενιζέλου 114, 66100 Δράμα Τηλ. & fax: 25210 58015 / 46062 Ιστοσελίδα: www.dlu.gr e-mail: info@dlu.gr Ελάτε σε επαφή μαζί μας: Βενιζέλου 114, 66100 Δράμα Τηλ. & fax: 25210 58015 / 46062 Ιστοσελίδα: www.dlu.gr e-mail: info@dlu.gr ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ" ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

«ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ «Ο Πολιτισμός ως εργαλείο Ανάπτυξης της Νησιωτικής Ελλάδας». «ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ" ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη Κοζάνη, 13.05.2014 Αριθµ. Πρωτ. : 953 Πληροφορίες : Κατερίνα Κούτσιανου Τηλέφωνο : 24610 53996 Fax : 24610 53991

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II Αναγνωρισµένος τίτλος από την σχολή των επιστήµων της Αγωγής µε ειδίκευση: Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )»

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Διοργάνωση Συνδιοργάνωση Συνεργαζόμενοι φορείς Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «CINE ΔΡΑΣΕΙΣ» ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «CINE ΔΡΑΣΕΙΣ» ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ Αστική - Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ημιουργική Ομάδα για την Ανάπτυξη της Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας και Έκφρασηςτων Νέων Ανθρώπων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «CINE ΔΡΑΣΕΙΣ» ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ετικέτα θα πρέπει να κολληθεί ακριβώς πάνω στο κόκκινο Π µε την αυτοκόλλητη στενή πλευρά της στο πάνω µέρος του Π.

ετικέτα θα πρέπει να κολληθεί ακριβώς πάνω στο κόκκινο Π µε την αυτοκόλλητη στενή πλευρά της στο πάνω µέρος του Π. ΑΣΕΠ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (προκ. 10Π/2006) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙ Η ΤΕΤΡΑ ΙΩΝ Θα χρησιµοποιηθούν δύο είδη τετραδίων : Ι. Τα δεκάφυλλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ»

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» 736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Τομέας Διδάσκων Ειδικότητα / Ειδίκευση Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τον σχεδιασμό της οπτικής επικοινωνίας της διοργάνωσης: «Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τον σχεδιασμό της οπτικής επικοινωνίας της διοργάνωσης: «Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης» Προκήρυξη Διαγωνισμού για τον σχεδιασμό της οπτικής επικοινωνίας της διοργάνωσης: «Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διεξάγει διαγωνισμό για τον σχεδιασμό του λογοτύπου του Φεστιβάλ Γαστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Cover: Untitled, 2009, oil on canvas, 140x100cm. Back cover: Untitled, 2003, oil and ink on paper, 29x42cm

Cover: Untitled, 2009, oil on canvas, 140x100cm. Back cover: Untitled, 2003, oil and ink on paper, 29x42cm Cover: Untitled, 2009, oil on canvas, 140x100cm Back cover: Untitled, 2003, oil and ink on paper, 29x42cm ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Dimitris Rousounelos 48, Matoyianni str., 846 00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων

15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων 15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων 1. ιαµόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εµπειρία και αναλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 ο ΚΙΣΑΜΟΥ & 4 ο ΛΕΜΕΣΟΥ Οδηγίες για τη δραστηριότητα «Έκθεση ζωγραφικής και γκραβούρας στο σχολείο µας» Με αφορµή το πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (7/27-6-2013)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (7/27-6-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 997553, Telefax: 2610 969371 E-mail: archisec@upatras.gr Πάτρα 3-7 - 2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 26125

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ο ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ ο e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Μάρτιος 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Οικογένειας Ατόμου Ομάδας Δεινοκράτους 93, 11521, Αθήνα. Τηλ: 210.7228357 fax:210.7249863 E-mail: elesyth@otenet.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ HMEΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΡΙΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 9/2009 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ.Α. 00.6433 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.490.00

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ»

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ» ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Βασ. Αλεξάνδρου 1 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ Τηλ.: 27520 28947 Fax: 27520 27960 e-mail education@pli.gr ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής»

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Οι γενικές πληροφορίες του διαγωνισμού. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, (Δ.Σ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα