ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΕΛΙΖΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΟΥ. Αρχείο ηµήτρη άβη. ΦΑΚΕΛΟΣ 6 Προσωπικά στοιχεία-ταυτότητεςδιαβατήρια-βιβλιάρια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΕΛΙΖΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΟΥ. Αρχείο ηµήτρη άβη. ΦΑΚΕΛΟΣ 6 Προσωπικά στοιχεία-ταυτότητεςδιαβατήρια-βιβλιάρια"

Transcript

1 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΕΛΙΖΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΟΥ Αρχείο ηµήτρη άβη ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ Γενικά χαρακτηριστικά του αρχείου και της συλλογής έργων του ηµήτρη άβη στο Μουσείο Μπενάκη ΟΝΟΜΑ: Αρχείο ηµήτρη άβη ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ηµήτρης άβης ( ) ΜΕΓΕΘΟΣ/ΦΥΣΙΚ Α Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ Α: Αρχική ταξινόµηση σε φακέλους. Το υλικό δεν έχει ταξινοµηθεί σε αρχειακά κουτιά. ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: ελληνικά, αγγλικά, γερµανικά ΙΑ ΙΚ ΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ: Το υλικό περιήλθε στο Μουσείο Μπενάκη έπειτα από δωρεά της αδελφής του καλλιτέχνη κυρίας Ελευθερίας άβη το Στη Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη αποτέθηκε, µε την ίδια δωρεά, και το σύνολο των βιβλίων του ηµήτρη άβη. Παράλληλα, για τον εµπλουτισµό των συλλογών του Μουσείου η κυρία Ελευθερία άβη δώρισε µεγάλο αριθµό σχεδίων καθώς και υδατογραφίες, χαρακτικά και ελαιογραφίες του καλλιτέχνη. Κατά το διάστηµα Ιούνιος - Οκτώβριος 2011 ψηφιοποιήθηκαν τα υλικά τεκµήρια που απόκεινται στο προσωπικό αρχείο του καλλιτέχνη ηµήτρη άβη στο Μουσείο Μπενάκη καθώς και στην οικία της κυρίας Ελευθερίας άβη. Το έργο της ψηφιοποίησης του αρχείου υλοποιήθηκε από τις Ευγενία Αλεξάκη και Ελίζα Πολυχρονιάδου. Το Ψηφιακό Απόθεµα αποτελείται από περισσότερα από ψηφιακά αρχεία, οργανωµένα σε 11 φακέλους. Το ψηφιοποιηµένο αρχειακό υλικό περιλαµβάνει ποικίλα έγγραφα, όπως επιστολές, χειρόγραφα σηµειώµατα, ταµειακές καταστάσεις, µεταφράσεις, συµβόλαια συνεργασίας, επίσηµα έγγραφα ελληνικών και ξένων αρχών, φυλλάδια, προσκλήσεις και αναγγελίες εκθέσεων, καταλόγους εκθέσεων, αποκόµµατα τύπου, φωτογραφίες, προσωπικές και έργων, καθώς και σχέδια που τεκµηριώνουν τη δράση του καλλιτέχνη ηµήτρη άβη από το 1920 έως τον θάνατό του το Στο ηλεκτρονικό αρχείο η ταξινόµηση των τεκµηρίων σε φακέλους ακολούθησε την αρχική οµαδοποίηση (µορφή του αρχειακού υλικού όπως παραδόθηκε στο Μουσείο Μπενάκη) των υλικών τεκµηρίων σε φακέλους καθώς και την ονοµασία που αυτοί έφεραν (Φάκελοι 1-8). Οι Φάκελοι 9, 10 και 11 δηµιουργήθηκαν συµπληρωµατικά κατά τη διαδικασία ψηφιοποίησης, για να περιλάβουν τα τεκµήρια εκείνα του αρχείου που παρουσιάζονται στην προθήκη για τον ηµήτρη άβη στην Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου- Γκίκα, να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που αφορούν στην εικονογράφηση βιβλίων από τον ηµήτρη άβη και, τέλος, να συµπεριλάβουν τα τεκµήρια εκείνα που φυλάσσονται στην οικία της κυρίας Ελευθερίας άβη και αφορούν στον καλλιτέχνη. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΩΝ: ΦΑΚΕΛΟΣ 1 Χειρόγραφα σηµειώσεις ΦΑΚΕΛΟΣ 2 Ένωσις Ελεύθεροι Καλλιτέχναι ΦΑΚΕΛΟΣ 3 Αλληλογραφία µε συγγραφείς βιβλίων ΦΑΚΕΛΟΣ 4 Φωτογραφίες έργων του και προσωπικές ΦΑΚΕΛΟΣ 5 ικαιολογητικά υποψηφιότητας του ηµήτρη άβη, Ε.Μ.Π. ΦΑΚΕΛΟΣ 6 Προσωπικά στοιχεία-ταυτότητεςδιαβατήρια-βιβλιάρια κ.ά. ΦΑΚΕΛΟΣ 7 Αλληλογραφία ΦΑΚΕΛΟΣ 8 Σχέδια 10,

2 Ε Υ Γ Ε Ν Ι Α Α Λ Ε Ξ Α Κ Η Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ε Λ Ι Ζ Α Π Ο Λ Υ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ο Υ ΦΑΚΕΛΟΣ 9 Προθήκη άβη στην Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα ΦΑΚΕΛΟΣ 10 Βιβλία εικονογραφηµένα από τον ηµήτρη άβη ΦΑΚΕΛΟΣ 11 Αρχείο Ελευθερίας άβη Παράλληλα µε το έργο ψηφιοποίησης των υλικών τεκµηρίων, πραγµατοποιήθηκαν, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, από την Ελίζα Πολυχρονιάδου εργασίες προληπτικής συντήρησης των τεκµηρίων, καθώς και εργασίες συντήρησης ελαιογραφικών έργων που περιλαµβάνονται στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη. Του έργου ψηφιοποίησης είχε προηγηθεί η καταγραφή των σχεδίων του ηµήτρη άβη που συµπεριλαµβάνονται στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη από τον Κωνσταντίνο Παπαχρίστου, ιστορικό της τέχνης του Μουσείου. Συνοπτικά έχουν καταγραφεί, συνολικά, πρόχειρα σχέδια σε χαρτί, τα περισσότερα µε µελάνι. Ένα µεγάλο µέρος από αυτά αποτελεί η ενότητα των σχεδίων και των προσχεδίων της καθηµερινής ζωής, τα οποία ο άβης παρουσίασε στην Πανελλήνιο Έκθεση του 1973, λίγο πριν από τον θάνατό του. Επιπλέον, στις συλλογές του Μουσείου συµπεριλαµβάνονται συνολικά σχέδια και µελέτες που σχετίζονται µε εικονογραφήσεις βιβλίων και διηγηµάτων καθώς και 182 πρωτότυπες πολιτικές γελοιογραφίες, οι περισσότερες από τις οποίες δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα Μεσηµβρινή από τον Οκτώβριο του 1966 µέχρι τις 8 Απριλίου του Έχουν, τέλος, καταγραφεί 149 χαρακτικά, τα περισσότερα δοκίµια, και 18 ολοκληρωµένες υδατογραφίες τοπίων, που τοποθετούνται στην περίοδο Τα παραπάνω έργα θα προσαρτηθούν, στη συνέχεια, στο ήδη ψηφιοποιηµένο υλικό. ΕΥΓΕΝΙΑ Α ΛΕΞΑΚΗ Ο ηµήτρης άβης µέσα από το αρχείο του µια πρώτη προσέγγιση Ο ηµήτρης άβης (Χανιά Αθήνα 1973) ήταν ζωγράφος και χαράκτης. Το 1923 εισήχθη, µε διαγωνισµό, στη Β τάξη της Σχολής Καλών Τεχνών, όπου παρακολούθησε µαθήµατα, για ένα χρόνο, µε δάσκαλο τον Βικέντιο Μποκατσιάµπη ( ). Το 1924 µεταβαίνει στο Μόναχο για να συνεχίσει τις σπουδές του και αρχικά εγγράφεται στη Σχολή Εικαστικών Τεχνών Hans Hofmann (Hans Hofmann Schule für Bildende Kunst), ενώ από το εαρινό εξάµηνο του 1925 εγγράφεται στην Ακαδηµία Εικαστικών Τεχνών του Μονάχου (Akademie der bildenden Künste), όπου θα φοιτήσει µέχρι το άσκαλούς του στην Ακαδηµία του Μονάχου θα έχει στη ζωγραφική τους Adolf Schinnerer ( ) και Karl Caspar ( ), οι οποίοι υπήρξαν µέλη της οµάδας της Απόσχισης του Μονάχου (Μünchener Sezession) και τον Max Doerner ( ) στην ιστορία και τη θεωρία των ζωγραφικών τεχνικών. Ο άβης παρακολούθησε µαθήµατα ιστορίας της τέχνης και στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου κοντά στον Heinrich Wölfflin ( ) καθώς και µαθήµατα ανατοµίας κοντά στον Siegfried Mollier ( ), καθηγητή στην έδρα Ανατοµίας και Ιστολογίας της Ιατρικής Σχολής του ίδιου Πανεπιστηµίου. 2 Με βάση το Μόναχο, πραγµατοποιεί κατά τις καλοκαιρινές διακοπές ταξίδια σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις (Παρίσι, Βερολίνο, Βενετία, Μιλάνο, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Βιέννη) για να επισκεφθεί µουσεία. 3 Το 1929 επιστρέφει στην Ελλάδα για να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία και στη συνέχεια εγκαθίσταται, πλέον, οριστικά στην Αθήνα, όπου διατηρεί ατελιέ στα Πατήσια. Το 1932 φιλοξενείται στην αίθουσα «Παρνασσός» η πρώτη ατοµική του έκθεση. Σηµαντική καταγράφεται η παρουσία και η συµβολή του ηµήτρη άβη σε καλλιτεχνικά σωµατεία της εποχής. Υπήρξε ιδρυτικό και σταθερά ενεργό µέλος της ιδιαίτερα δραστήριας καλλιτεχνικής οµάδας «Ένωσις Ελεύθεροι Καλλιτέχναι», της οποίας διετέλεσε ταµίας από τα τέλη του 1934 έως τον Απρίλιο του Ο Σπύρος Μοσχονάς χαρακτηρίζει τον ηµήτρη άβη και τον Μίκη Ματσάκη ως «ηγετικές φυσιογνωµίες» εντός του σωµατείου, το οποίο, σχολιάζει, «επρόκειτο να αναδειχθεί στο πλέον δραστήριο κατά το β µισό της δεκαετίας του 1930». 5 Ο Ευγένιος Ματθιόπουλος επισηµαίνει ότι αφορµή για την ίδρυση της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» υπήρξε η προσπάθεια αποκλεισµού από την πρώτη επίσηµη συµµετοχή της Ελλάδας στην Μπιενάλε της Βενετίας, το 1934, όσων καλλιτεχνών δεν ήταν µέλη της «Οµάδος Τέχνη» ή του «Συνδέσµου Ελλήνων Καλλιτεχνών» (ΣΕΚ). 6 Πρόεδρος της Ένωσης εκλεγόταν ο φίλος του ηµήτρη άβη Μίκης Ματσάκης, ενώ στα µέλη της συγκαταλέγονταν οι Γιώργος Βελισσαρίδης, Θεώνη Βουτυρά, ηµήτρης Γιαννουκάκης, ηµήτρης Γιολδάσης, Αλέξανδρος Κορογιαννάκης, Γιώργος Μόσχος, Νίκος Νικολάου, Βάλιας Σεµερτζίδης, ηµήτρης Φερεντίνος, κ.ά ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

3 Α ρ χε ί ο η µή τ ρ η ά β η Εικ. 1. Εξώφυλλο του φακέλου µε οικονοµικά στοιχεία του ταµείου της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι». Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ηµήτρη άβη. Παράλληλα, από το 1937 έως το 1940 ο ηµήτρης άβης υπήρξε αντιπρόσωπος της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» στη 16µελή Συνέλευση της Ένωσης Σωµατείων Εικαστικών Τεχνών (ΕΣΕΤ). Σύµφωνα µε τον Ευγένιο Ματθιόπουλο τη δευτεροβάθµια οργάνωση «Ένωση Σωµατείων Εικαστικών Τεχνών» είχε θεσµοθετήσει το καθεστώς Μεταξά. Ο Σπύρος Μοσχονάς επισηµαίνει ότι οι σχετικές συζητήσεις ανάµεσα στις καλλιτεχνικές οµάδες είχαν ξεκινήσει αρκετά πριν από την εγκαθίδρυση του καθεστώτος Μεταξά και, µάλιστα, εντός της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» ήδη από το Από το 1938 έως το 1946 ο άβης εργάστηκε ως Καλλιτεχνικός ιευθυντής στο τµήµα ιαφήµισης της Ανώνυµης Ελληνικής Εταιρείας Χηµικών Προϊόντων και Λιπασµάτων, όπου και φιλοτέχνησε το 1938, µαζί µε τον 10, 2010 Μίκη Ματσάκη, τοιχογραφία στο κτήριο της ιοίκησης της Εταιρείας µε σκηνές από την αγροτική ζωή. Το 1950 ξεκινά συνεργασία µε την Κεραµουργία Ροδιοανατολικής Τέχνης «Ίκαρος» ως σχεδιαστής κεραµικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο άβης µελετά, συστηµατικά, στο Μουσείο Μπενάκη τις συλλογές µε ροδιακά κεραµικά.9 Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας ο άβης συνεργάστηκε µε εφηµερίδες και περιοδικά, όπως Ο Τύπος, Ηχώ της Ελλάδος, Ελευθερία, Καθηµερινή, Μεσηµβρινή, Εικόνες, µέσα από ποικίλους ρόλους: στον τοµέα της διαφήµισης, για την εικονογράφηση διηγηµάτων αλλά και για τον σχολιασµό της επικαιρότητας µε πολιτικές γελοιογραφίες. Πήρε µέρος στην Μπιενάλε της Βενετίας το 1934, στις οµαδικές εκθέσεις της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι», στην έκθεση της «Οµάδος Τέχνη» το 1940, στις περισσότερες Πανελλήνιες Εκθέσεις, ενώ το 1953 παρουσιάζει έργα του σε ατοµική έκθεση µαζί µε τη Θεώνη Βουτυρά στην αίθουσα του «Βήµατος». Από τη συµµετοχή του σε οµαδικές εκθέσεις στο εξωτερικό αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ηµήτρης άβης εκθέτει στα µέσα του 1925, ένα χρόνο µόλις µετά την άφιξή του στο Μόναχο, στην ετήσια έκθεση Münchener Kunstausstellung στο Glaspalast. Η έκθεση ήταν διοργάνωση της Ένωσης Καλλιτεχνών Μονάχου (Münchener Κünstler-Genossenschaft) και της οµάδας της Απόσχισης του Μονάχου (Μünchener Sezession) σε συνεργασία µε το Βαυαρικό Καλλιτεχνικό Επιµελητήριο. Ο ηµήτρης άβης εκθέτει µια νεκρή φύση, στην ενότητα µε έργα της Ένωσης Καλλιτεχνών Μονάχου, γεγονός που µας επιτρέπει να υποθέσουµε ότι υπήρξε µέλος της.10 Αργότερα, µεταξύ άλλων, εκθέτει το 1959 στην Τύνιδα της Τυνησίας µαζί µε τους Αγήνορα Αστεριάδη, Αριστοτέλη Βασιλικιώτη, Σπύρο Βασιλείου, Γιώργο Μανουσάκη και Νίκο Νικολάου (Exposition Internationale de l Association des Artistes Peintres et Amateurs d Art de Tunisie) καθώς και στην έκθεση «Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη» στις Βρυξέλλες το 1964 (Peinture Grecque Contemporaine, Palais des Beaux Arts, Βρυξέλλες 1964).11 Αξιοσηµείωτο υπήρξε το ενδιαφέρον του ηµήτρη άβη για ζητήµατα τεχνικής, όπως επιβεβαιώνεται από µεταφραστικές σηµειώσεις που εντοπίζονται στο αρχείο του. Μεταξύ αυτών συναντάµε πλήρη χειρόγραφη µετάφραση στα ελληνικά του βιβλίου του καθηγητή του στην Ακαδηµία του Μονάχου Adolf Schinnerer Aktzeichnungen 205

4 Ε Υ Γ Ε Ν Ι Α Α Λ Ε Ξ Α Κ Η Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ε Λ Ι Ζ Α Π Ο Λ Υ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ο Υ σηµειώσεις για τα υλικά και την χρησιµοποίησή των στην ζωγραφική. Τετράδιο η Τέµπερα 13 Η τεχνική της φλορεντινής ζωγραφικής του Trecento και της Trattato della Pittura του Cennini (τεχνική της τέµπερας) Η τεχνική του Ρούµπενς και των κατωχωριτών Εικ. 2. Εσώφυλλο της χειρόγραφης µετάφρασης στα ελληνικά της µελέτης του Adolf Schinnerer. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ηµήτρη άβη. aus fünf Jahrhunderten, που εκδόθηκε το 1925 στο Μόναχο από τον εκδοτικό οίκο R. Piper & Co. (εικ. 2). Το γεγονός ότι η µετάφραση περιλαµβάνεται µόνη της σε χειρόγραφο τετράδιο 12 σε τελική µορφή χωρίς διορθώσεις µας επιτρέπει να θεωρήσουµε ως πιθανή την πρόθεση έκδοσής της. Το τετράδιο δεν φέρει τίτλο στο χαρτόδετο εξώφυλλό του, αλλά στο εσώφυλλο υπάρχει τίτλος ακριβής µετάφραση από το πρωτότυπο στα γερµανικά: Adolf Schinnerer. Γυµνικά Σχέδια από πέντε αιώνας. Στις µεταφράσεις του ηµήτρη άβη βιβλίων και σηµειώσεων µε θέµα τις τεχνικές της ζωγραφικής συγκαταλέγονται και οι (τίτλοι εξωφύλλων): Η ΤΕΜΠΕΡΑ - ηµήτρης Ν. άβης. Μεταφραστικές Η γλώσσα του πρωτότυπου πρέπει, για τις περισσότερες τουλάχιστον µεταφρασµένες σηµειώσεις, να είναι η γερµανική, όπως τεκµηριώνεται από την ύπαρξη, στο αρχείο, χειρόγραφων λυτών σελίδων µε αποδόσεις γερµανικών όρων στα ελληνικά. 14 Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του ηµήτρη άβη για τις τεχνικές τις οποίες µελέτησε στα χρόνια των σπουδών του στο Μόναχο, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι παρασκεύαζε ο ίδιος τα χρώµατα που χρησιµοποιούσε, διαδικασία η οποία, στη συνέχεια, θα επιβαρύνει την υγεία του. Μεγάλο µέρος του αρχείου αποτελείται από την αλληλογραφία από και προς τον ηµήτρη άβη µε τους εκδοτικούς οίκους Doubleday & Co, Junior Literary Guild, The Viking Press καθώς και µε τους συγγραφείς των βιβλίων που εικονογράφησε, κυρίως όµως µε τον συγγραφέα Edward Fenton ( ), µε τον οποίο συνδέθηκε µε στενή φιλία. Συγκεκριµένα, ο ηµήτρης άβης εικονογράφησε, σε συνεργασία µε τους παραπάνω εκδοτικούς οίκους, τα ακόλουθα παιδικά και νεανικά βιβλία: Aleko s Island, του Edward Fenton, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη 1948 (εικ. 3) Στο βιβλίο αυτό σε σύνολο 250 σελίδων περιλαµβάνονται 31 εικονογραφήσεις (µαζί µε αυτές στο εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο και τα εσώφυλλα). Από αυτές οι 17 είναι εικονογραφήσεις µε τις οποίες ανοίγει το εκάστοτε κεφάλαιο (chapter openings) και καταλαµβάνουν το 1/3 της σελίδας. Εντός των κεφαλαίων υπάρχουν συνολικά 10 ολοσέλιδες εικονογραφήσεις. Στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη φυλάσσονται 199 σχέδια που αφορούν στην εικονογράφηση του βιβλίου. Greek Gods and Heroes, του Robert Graves, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη Στο βιβλίο αυτό, σε σύνολο 170 σελίδων, περιλαµβάνονται 42 εικονογραφήσεις (µαζί µε αυτές στο εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο και τα εσώφυλλα). Οι εικονογραφήσεις είναι έγχρωµες και ως προς το µέγε- 206 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

5 Α ρ χε ί ο η µή τ ρ η ά β η Εικ. 4. Robert Graves, Greek Gods and Heroes, εικονογράφηση ηµήτρης άβης, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ηµήτρη άβη, Εικ. 3. Edward Fenton, Aleko s Island, εικονογράφηση ηµήτρης άβης, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ηµήτρη άβη. 10, 2010 θός τους ολοσέλιδες, εκτός από λιγοστές στις πρώτες σελίδες και στις σελίδες περιεχοµένων που είναι µικρότερες. Πριν από την έναρξη του κειµένου κάθε κεφαλαίου υπάρχει ολοσέλιδη εικονογράφηση, η οποία φέρει τον τίτλο του κεφαλαίου και απεικονίζει τον ήρωα/τους ήρωες του κεφαλαίου σε χαρακτηριστική σκηνή. Σε ορισµένα κεφάλαια παρεµβάλλεται στο κείµενο άλλη µία εικονογράφηση µε τον σχετικό ήρωα. Στο αρχείο ηµήτρη άβη που απόκειται στο Μουσείο Μπενάκη φυλάσσονται πάνω από σχέδια τα οποία φιλοτέχνησε ο άβης για τις ανάγκες της εικονογράφησης του βιβλίου αυτού. 207

6 ΕΥ Γ ΕΝ Ι Α Α Λ Ε Ξ Α Κ Η Κ ΩΝ Σ ΤΑ Ν Τ Ι ΝΟΣ Π Α Π Α Χ ΡΙ Σ ΤΟΥ Ε Λ Ι Ζ Α ΠΟΛΥ Χ ΡΟΝ Ι Α ΟΥ Εικ. 5. Caroline Dale Snedeker, Theras and his town, εικογράφηση ηµήτρης άβης, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ηµήτρη άβη. Εικ. 6. Claire Hutchet Bishop, A Present from Petros, εικονογράφηση ηµήτρης άβης, εκδ. The Viking Press, Νέα Υόρκη Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ηµήτρη άβη.. Theras and his town, της Caroline Dale Snedeker, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη 1961 (εικ. 5) Στο βιβλίο αυτό, σε σύνολο 245 σελίδων, περιλαµβάνονται 58 εικονογραφήσεις (µαζί µε αυτές στο εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο και τα εσώφυλλα). Από αυτές οι 46 είναι εικονογραφήσεις µε τις οποίες ανοίγει το εκάστοτε κεφάλαιο (chapter openings) και καταλαµβάνουν το 1/3 της σελίδας. Εντός των κεφαλαίων υπάρχουν συνολικά οκτώ ολοσέλιδες εικονογραφήσεις. Στο αρχείο ηµήτρη άβη που απόκειται στο Μουσείο Μπενάκη φυλάσσονται περισσότερα από 800 σχέδια τα οποία φιλοτεχνήθηκαν για τις ανάγκες της εικονογράφησης του βιβλίου αυτού. 208 A Present from Petros, της Claire Huchet Bishop, εκδ. The Viking Press, Νέα Υόρκη 1961 (εικ. 6) Στο βιβλίο αυτό, σε σύνολο 85 σελίδων, περιλαµβάνονται 43 εικονογραφήσεις (µαζί µε αυτές στο εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο και τα εσώφυλλα). Οι εικονογραφήσεις είναι ασπρόµαυρες (οι λιθογραφίες από τα αρχικά σχέδια του ηµήτρη άβη έγιναν στις Η.Π.Α.) και ως προς το µέγεθός τους είναι ολοσέλιδες ή ηµισέλιδες. Στην ουσία αποδίδουν σχεδιαστικά τα χαρακτηριστικότερα γεγονότα-σκηνές που ιστορούνται στο βιβλίο. Στο Μουσείο Μπενάκη υπάρχουν 35 σχέδια που σχετίζονται µε την εικονογράφηση του βιβλίου αυτού. ΜΟΥ Σ Ε Ι Ο ΜΠΕΝΑΚΗ

7 Α ρ χε ί ο η µή τ ρ η ά β η Στο αρχείο υπάρχει και χειρόγραφο κείµενο του Edward Fenton µε τίτλο Niko and the Windmill καθώς και 400 σχέδια του ηµήτρη άβη που αφορούν στην εικονογράφησή του. Στο αρχείο του καλλιτέχνη διασώζεται, σε χειρόγραφο, και ένα ανέκδοτο διήγηµα του ηµήτρη άβη µε τίτλο Ο Γιάννης το Μπαούλο για το οποίο φιλοτέχνησε και την εικονογράφηση. Ο ηµήτρης άβης πέθανε τον Μάιο του 1973 στην Αθήνα. Ένα χρόνο αργότερα η Εθνική Πινακοθήκη οργάνωσε αναδροµική έκθεση έργων του. Το 2001 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Α ΑΜ µονογραφία για τον καλλιτέχνη, µε έρευνα και κείµενα της Όλγας Μεντζαφού-Πολύζου. Εικ. 7. Edward Fenton,An Island for a Pelican, εικονογράφηση ηµήτρης άβης, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ηµήτρη άβη. An Island for a Pelican, του Edward Fenton, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη 1963 (εικ. 7) Στο βιβλίο αυτό, σε σύνολο 62 σελίδων, περιλαµβάνονται 47 εικονογραφήσεις (µαζί µε αυτές στο εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο και τα εσώφυλλα). Οι εικονογραφήσεις είναι ασπρόµαυρες και, ως προς το µέγεθός τους, ολοσέλιδες ή ηµισέλιδες. Εικονογραφούν µε λιτά εκφραστικά µέσα το κείµενο, µε τελικό στόχο ένα ευχάριστο, παιδικό ανάγνωσµα µε πλούσια εικονογράφηση. Στο αρχείο του καλλιτέχνη διασώζεται και ένα αντίτυπο της ελληνικής έκδοσης: Έντουαρντ Φέντον, Το νησί και ο πελεκάνος του, εικονογράφηση ηµήτρης άβης, εκδ. Κέδρος, Αθήνα Και οι δύο εκδόσεις του βιβλίου είναι αφιερωµένες στη µητέρα του ηµήτρη άβη, Ειρήνη. 10, 2010 Το αρχείο του ηµήτρη άβη επιβεβαιώνει τη σηµασία των ανοικτών, προσβάσιµων αρχείων και συνεισφέρει, σηµαντικά, τόσο στη µελέτη του έργου του καλλιτέχνη όσο και των καλλιτεχνικών θεσµών και του σύγχρονου µε εκείνον πλαισίου παραγωγής, προβολής και διακίνησης της εικαστικής δηµιουργίας. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από το συγκεκριµένο αρχειακό υλικό µπορούν να αξιοποιηθούν πολλαπλά, καθώς µπορούν να επαληθεύσουν, να συµπληρώσουν ή να διορθώσουν, όπου χρειάζεται, παλαιότερες πληροφορίες για τον καλλιτέχνη και τη δράση του αλλά και γιατί προσφέρουν πλήθος πρωτογενών µαρτυριών για την καλλιτεχνική σκηνή στην Αθήνα, ιδίως της δεκαετίας του Έτσι, για παράδειγµα, πολύτιµη είναι η χειρόγραφη κατάσταση που συντάσσει ο ηµήτρης άβης µε καταγεγραµµένους όσους αγόρασαν έργα που εκτέθηκαν κατά την Γ έκθεση της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» το 1937,15 µε πλήρη στοιχεία για τις τιµές πώλησης των έργων καθώς και τα στοιχεία των αγοραστών,16 τα οποία µπορούν να συνεισφέρουν στις πληροφορίες που έχουµε για τους ιδιώτες αγοραστές της εποχής καθώς και για την κρατική πολιτική στον τοµέα της ενίσχυσης των τεχνών.17 Σε σχέση µε την έκθεση του 1937 ξεχωριστής αρχειακής σηµασίας µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τρεις δακτυλόγραφες καταστάσεις που φέρουν υπογραφές και σφραγίδες από κρατικούς αξιωµατούχους και αφορούν στις αγορές που πραγµατοποίησαν α) ο ήµος Αθηναίων, β) το Υπουργείο ιοικήσεως Πρωτευούσης και Περιχώρων και γ) το Υπουργείο Παιδείας. Και στις τρεις καταστάσεις αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των έργων (όνοµα καλλιτέχνη, τίτλος έργου, αριθµός του έργου στον κατά- 209

8 Ε Υ Γ Ε Ν Ι Α Α Λ Ε Ξ Α Κ Η Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ε Λ Ι Ζ Α Π Ο Λ Υ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ο Υ Εικ. 8. Ο ηµήτρης άβης στο εργαστήριό του. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ηµήτρη άβη. λογο της έκθεσης) και η τιµή αγοράς τους. Οι δύο πρώτες είναι γραµµένες σε χαρτί της Λέσχης Καλλιτεχνών «Ατελιέ» που φέρει δακτυλογραφηµένη συµπλήρωση «Ένωσις Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» πάνω από το λογότυπο του «Ατελιέ». Η κατάσταση µε τις αγορές του Υπουργείου Παιδείας έχει συνταχθεί σε σελίδα χωρίς λογότυπο. Σύµφωνα µε τις καταστάσεις αυτές: Α) Ο ήµος ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΥΝΑΙ Εις την Ένωσιν Ελεύθεροι Καλλιτέχναι ι αξίαν κατωτέρων έργων:.(ακολουθεί τρισέλιδη κατάσταση 51 έργων).σύνολον: δρχ. Κάτω από το ποσό σηµειώνεται χειρόγραφα και υπογράφεται η παραλαβή 51 έργων. Β) Το Υπουργείον ιοικήσεως Πρωτευούσης και Περιχώρων ΟΥΝΑΙ εις την Ένωσιν «Ελεύθεροι Καλλιτέχναι»:.(ακολουθεί δισέλιδη κατάσταση 41 έργων). Σύνολον: δρχ. Κάτω αριστερά, στη δεύτερη σελίδα σηµειώνεται και υπογράφεται η παραλαβή 41 έργων. Γ) Το Σ/τόν Υπουργείον Παιδείας ΟΥΝΑΙ εις την Ένωσιν Ελεύθεροι Καλλιτέχναι διά την αξίαν των κάτωθι έργων αγορασθέντων κατά την Γ Έκθεσιν αυτής (Φεβρουάριος 1937)... (ακολουθεί κατάσταση 27 έργων). Σύνολον ραχ Και ακολουθεί η σηµείωση: Τα ως άνω έργα παρελήφθησαν υπό του Γενικού γραµµατέως κ. Ν. Προεστοπούλου, πλην των γλυπτικών υπ αριθµ. 39 Κεφάλι γυναικός δρχ (Ε. Γκικάδης) υπ αριθµ. 7 Το γαϊδουράκι δρχ (Ε. Βαβούρης. ρχ )- τα οποία θέλουν παραδοθή ευθύς ως εκτελεσθούν εις µάρµαρον και χαλκόν και η εξοφλησίς των θα γίνη δι ιδιαιτέρου εντάλµατος.- Πολύτιµες είναι και οι αναλυτικές καταστάσεις συνδρο- µών και ετήσιων ισολογισµών που τηρούσε ο άβης καθώς τεκµηριώνουν τα ενεργά µέλη της Ενώσεως, τους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν µαζί της στο πλαίσιο των εκθέσεών της, ενώ, παράλληλα, προσφέρουν σπάνιες πληροφορίες οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλότροπα, όπως το ποσό συνδροµής της Ενώσεως στην ΕΣΕΤ (Ένωση Σωµατείων Εικαστικών Τεχνών) αλλά και το ποσό των δανείων που χορηγούσε η «Ένωσις Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» σε µέλη της, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνδικαλιστική δράση της οµάδας και την πολιτική υποστήριξης των µελών της που άσκησε. Το στοιχείο επίσης, που προκύπτει από το αρχειακό υλικό της έστω σύντοµης φοίτησης του ηµήτρη άβη στη σχολή του ζωγράφου Hans Hofmann (Weissenburg, Βαυαρία Νέα Υόρκη 1966) Hans Hofmann Schule für Bildende Kunst, αξίζει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Η σχολή αυτή ιδρύθηκε το 1915 και λειτούργησε έως το 1934, ενώ ο Hans Hofmann είχε ήδη λίγο νωρίτερα (γύρω στο 1932) εγκατασταθεί οριστικά στις Η.Π.Α. Η σχολή του στο Μόναχο θεωρείται µία από τις πρώτες σχολές στη Γερµανία µε προσανατολισµό στη µοντέρνα τέχνη, ενώ και µε τη µετέπειτα διδασκαλία του στις Η.Π.Α. στόχος του ήταν να µεταδώσει τις πρωτοποριακές ευρωπαϊκές τάσεις στην Αµερική. Ο Hans Hofmann συνδέθηκε στο Παρίσι, όπου ζούσε από το 1903 µέχρι το ξέσπασµα του Α Παγκοσµίου Πόλεµου, µε τους Πάµπλο Πικάσο, Ζωρζ Μπρακ, Χουάν Γκρι και Ροµπέρ Ντελωναί. Ο ηµήτρης άβης πιθανώς να υπήρξε και ο µοναδικός σπουδαστής από την Ελλάδα της σχολής αυτής η οποία συγκέντρωσε, λόγω της πρωτοποριακής της κατεύθυνσης, σπουδαστές από πολλές χώρες. 18 Για την επεξεργασία πληροφοριών που εντοπίστηκαν στο αρχείο του καλλιτέχνη, ιδιαίτερα σηµαντική υπήρξε η προφορική µαρτυρία της αδελφής του κυρίας Ελευθερίας άβη. Μέσα από τις σχετικές συζητήσεις, προέκυψαν και άλλα στοιχεία που δεν συνδέονται, άµεσα, µε το υλικό του αρχείου, αλλά συµπληρώνουν την εικόνα που έχουµε για 210 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

9 Α ρ χε ί ο η µή τ ρ η ά β η τη ζωή και τη δράση του ηµήτρη άβη. Έτσι, µεταξύ άλλων, πληροφορούµαστε ότι κοντά στον ηµήτρη άβη µαθήτευσαν οι: Άννα Καλλία-Βιτάλη, Γιάννα Περσάκη, Μαρία Στριγγάρη και Ερρίκος Φραντζισκάκης.19 Σε κάθε περίπτωση, τα αρχεία µπορούν να αποτελέσουν ένα µέσο για µην γράφεται η ιστορία µόνο των λεγόµενων µεγάλων ονοµάτων και των πρωταγωνιστών. Στην περίπτωση του ηµήτρη άβη, παράλληλα µε τη µελέτη του καλλιτεχνικού του έργου, είναι το ίδιο το αρχείο του που µας επιτρέπει να στρέψουµε το ενδιαφέρον µας και σε άλλες πτυχές της καλλιτεχνικής του προσωπικότητας. Έτσι ο ηµήτρης άβης, εκτός από χαµηλών τόνων δηµιουργός, µε ξεχωριστή σχεδιαστική δεινότητα όπως πολύ σωστά έχει επισηµανθεί από τους µελετητές φανερώνεται και ως µια προσωπικότητα µε πολυσχιδή δράση: Αντιµετωπίζει ζητήµατα απόδοσης ειδικών όρων στα ελληνικά και µεταφράζει µελέτες τεχνικών, αναλαµβάνει ηγετικό ρόλο στις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις και δράσεις θεσµικής θωράκισης των καλλιτεχνών µέσω της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι»,20 της Ένωσης Σωµατείων Εικαστικών Τεχνών αλλά και αργότερα µέσω του Καλλιτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΚΕΕ/ αργότερα ΕΕΤΕ) του οποίου υπήρξε και ιδρυτικό µέλος, εργάζεται σταθερά και µε συνέπεια στον τοµέα της εικονογράφησης βιβλίων, εφηµερίδων και περιοδικών εκδόσεων, φροντίζοντας το σχέδιο στην κάθε του λεπτοµέρεια. Με άλλα λόγια, η παρακολούθηση και η µελέτη, συνολικότερα, της δραστηριότητας ενός καλλιτέχνη, και όχι αποκλειστικά της καθαρά εικαστικής παραγωγής και εκθεσιακής του προβολής είναι πολύτιµη για την κατανόηση του έργου του, των επιλογών του, καθώς και για τη συνολική αποτίµηση της πορείας του. Η σε βάθος επεξεργασία των τεκµήριων του αρχείου αλλά και του µεγάλου αριθµού σχεδίων, χαρακτικών και ελαιογραφιών του ηµήτρη άβη που φυλάσσονται στο Μουσείο Μπενάκη µπορεί να αναδείξει, περαιτέρω, σηµαντικές και άγνωστες πτυχές αυτού του σεµνού καλλιτέχνη αλλά και να συµβάλει στην έρευνα σχετικά µε τους καλλιτεχνικούς θεσµούς, την αγορά της τέχνης και το πλαίσιο προβολής της εικαστικής δηµιουργίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο που δραστηριοποιήθηκε ο ηµήτρης άβης. Ευγενία Αλεξάκη ρ Ιστορικός της Τέχνης 10, 2010 Εικ. 9. ηµήτρης άβης, Χωρίς τίτλο, χρωστικές pigmenta σε ανάµειξη µε λάδι και προετοιµασία gesso πάνω σε ξύλο, 77 x 105 εκ. ΕΛΙΖΑ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΙΑ ΟΥ Περιγραφή επεµβάσεων συντήρησης έργου από την ενότητα «Η µάχη της Κρήτης» και προληπτική συντήρηση υλικών τεκµηρίων αρχείου Η δωρεά της κυρίας Ελευθερίας άβη προς το Μουσείο Μπενάκη περιλαµβάνει τις εξής ελαιογραφίες: Στην ακτή, 1937, ελαιογραφία σε ξύλο, 33 x 46 εκ. Τα κυπαρίσσια, 1936, ελαιογραφία σε καµβά, 65 x 52 εκ. Aυτοπροσωπογραφία, 1959, ελαιογραφία σε κόντρα πλακέ, 96 x 76 εκ. καθώς και έξι έργα από την ενότητα «Η Μάχη της Κρήτης»: Χωρίς τίτλο, 1946, ελαιογραφία σε κόντρα πλακέ,32 x 40,5 εκ. Ανατίναξη, ελαιογραφία σε καµβά, 74 x 58 εκ. Ρέθυµνο µετά τον βοµβαρδισµό, 1960, ελαιογραφία σε καµβά, 56 x 71εκ. Χωρίς τίτλο, ελαιογραφία σε καµβά, 75 x 100 εκ. Το χωνί, ελαιογραφία σε καµβά, 73 x 58 εκ. Χωρίς τίτλο, χρωστικές pigmenta σε ανάµειξη µε λάδι και προετοιµασία gesso πάνω σε ξύλο, 77 x 105 εκ. Από τις εργασίες συντήρησης που έγιναν για τις παραπάνω ελαιογραφίες µε δαπάνη της κυρίας άβη, ενδεικτικά, παραθέτουµε τα δεδοµένα της κατάστασης διατήρησης και της συντήρησης του έργου Χωρίς τίτλο, χρωστικές pigmenta σε ανάµειξη µε λάδι και προετοιµασία gesso 211

10 ΕΥ Γ ΕΝ Ι Α Α Λ Ε Ξ Α Κ Η Κ ΩΝ Σ ΤΑ Ν Τ Ι ΝΟΣ Π Α Π Α Χ ΡΙ Σ ΤΟΥ Ε Λ Ι Ζ Α ΠΟΛΥ Χ ΡΟΝ Ι Α ΟΥ Εικ Λεπτοµέρειες των οπών. 212 Εικ Στη διάρκεια της αισθητικής αποκατάστασης. ΜΟΥ Σ Ε Ι Ο ΜΠΕΝΑΚΗ

11 Αρχείο ηµήτρη άβη Εικ. 16. Εργασίες τοπικής ενίσχυσης αποδυναµωµένων περιοχών και επιπεδοποίηση. πάνω σε ξύλο, 77 x 105 εκ., από την ενότητα έργων «Η µάχη της Κρήτης». Κατάσταση διατήρησης του έργου Το έργο έφερε πολλές διάσπαρτες οπές από µικρά καρφιά και πινέζες µεγάλων διαστάσεων. Σε όλη την έκταση της ζωγραφικής επιφάνειας παρατηρήθηκαν απολεπίσεις, ελαφρές επικαθίσεις και αποδυνάµωση περιοχών. Είναι πιθανό οι οπές να έγιναν από τον ίδιο τον καλλιτέχνη σε στιγµές συναισθηµατικής φόρτισης ή για σκόπιµη αποµίµηση σφαιρών από οπλοπολυβόλα η µελέτη/ προσχέδιο για ένα άλλο έργο. Είναι, επίσης, πιθανό ο καλλιτέχνης ή άλλο άτοµο να χρησιµοποίησε το έργο σαν βάση για άγνωστη χρήση. Εργασίες συντήρησης Καθαρισµός ζωγραφικής επιφάνειας Τοπική απολύµανση περιοχών γύρω από τις οπές Ενίσχυση αποδυναµωµένων περιοχών και στερέωση απολεπίσεων Αισθητική αποκατάσταση Η αισθητική αποκατάσταση είναι διακριτή και τα υλικά αντιστρεπτά. Η φιλοσοφία της συγκεκριµένης επέµβασης έγινε µε γνώµονα τη διατήρηση της εικαστικής άποψης του καλλιτέχνη και την απρόσκοπτη θέαση του έργου. Προληπτική συντήρηση υλικών τεκµηρίων Αρχείου ηµήτρη άβη Στο πλαίσιο των αρχών της προληπτικής συντήρησης για το χειρισµό του αρχειακού υλικού χρησιµοποιήθηκαν βαµβακερά γάντια προστασίας µε κεντρική ενίσχυση και ανοξείδωτη ή κοκάλινη σπάτουλα. Η µεταφορά ευπαθούς υλικού πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση υποστηρίγµατος µεγαλύτερων διαστάσεων του µεταφερόµενου χαρτώου αντικειµένου. Για τον χειρισµό µολυσµένου υλικού από παθογόνους οργανισµούς προηγήθηκαν τοπικές εφαρµογές απεντόµωσης και απολύµανσης. Αιτίες φθορών του βιβλιακού και αρχειακού υλικού του ηµήτρη άβη Ενδογενείς παράγοντες φθοράς Αστάθεια των συστατικών του χαρτιού Μελάνια Κόλλες Παρουσία βαρέων µετάλλων Εξωγενείς παράγοντες φθοράς Θερµοκρασία Υγρασία Φυσικό και τεχνητό φώς Ατµοσφαιρικοί ρύποι Μηχανική καταπόνηση κυρίως από ακατάλληλο χειρισµό Συντήρηση του βιβλιακού και αρχειακού υλικού Προληπτική συντήρηση: Πρόγραµµα σταθεροποίησης της κατάστασης διατήρησης του υλικού και προστασία από περαιτέρω φθορές Επεµβατική συντήρηση: Θεραπεία του υλικού και προστασία από περαιτέρω φθορές Ελίζα Πολυχρονιάδου Συντηρήτρια έργων τέχνης Μουσειολόγος, Μ.Α. 10,

12 Ε Υ Γ Ε Ν Ι Α Α Λ Ε Ξ Α Κ Η Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ε Λ Ι Ζ Α Π Ο Λ Υ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ο Υ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Ο Στέλιος Λυδάκης αναφέρει ότι ο ηµήτρης άβης παρακολουθεί στην Αθήνα το 1921 µαθήµατα στη Σχολή Καλών Τεχνών για ένα χρόνο και ότι στο Μόναχο σπουδάζει στην Ακαδηµία το διάστηµα Σ. Λυδάκης, Λεξικό των Ελλήνων ζωγράφων και χαρακτών (16ος - 20ός αιώνας) (Αθήνα 1976) 94. Στο Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών επαναλαµβάνεται το 1921 ως χρονιά φοίτησης του ηµήτρη άβη στη Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά σηµειώνεται ότι στην Ακαδηµία του Μονάχου σπουδάζει από το 1923 έως το Ν. ασκαλοθανάσης, άβης ηµήτρης, στο: Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Ζωγράφοι Γλύπτες Χαράκτες, 16ος - 20ός αιώνας 1 (Αθήνα 1997) 332. Η Όλγα Μεντζαφού αναφέρει ότι ο άβης εισάγεται στη Σχολή Καλών Τεχνών το 1923 και ότι µεταβαίνει στο Μόναχο το 1924 όπου και συνεχίζει τις σπουδές έως το 1929 στην Ακαδηµία του Μονάχου. O. Μεντζαφού-Πολύζου, ηµήτρης άβης (Αθήνα 2001) 11, 38. Οι φοιτητικές ταυτότητες που εντοπίζονται στο αρχείο του καλλιτέχνη βεβαιώνουν ότι ο ηµήτρης άβης φοιτά στο Μόναχο, αρχικά, στην πρωτοποριακή για την εποχή σχολή Hans Hofmann Schule für Bildende Kunst το 1924, ενώ στην Ακαδηµία του Μονάχου (Akademie der bildenden Künste) είναι εγγεγραµµένος και παρακολουθεί, κανονικά, τα µαθήµατα από το 1925 έως το Το έτος 1923 ως χρονιά φοίτησής του στην Αθήνα, στη Σχολή Καλών Τεχνών, βασίζεται σε χειρόγραφα και δακτυλόγραφα βιογραφικά σηµειώµατα, συνταγµένα από τον ίδιο τον καλλιτέχνη που συµπεριλαµβάνονται στο αρχείο και επιβεβαιώνεται από έρευνα της Όλγας Μεντζαφού-Πολύζου στο Μαθητολόγιο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Βλ. Μεντζαφού-Πολύζου ό.π., Η Όλγα Μεντζαφού αναφέρει τους Siegfried Mollier και Alexander Dörner ως δασκάλους του ηµήτρη άβη στην Ακαδηµία του Μονάχου στη θεωρία και ιστορία της τέχνης [Μεντζαφού-Πολύζου (σηµ. 1) 13, 38]. Ο Siegfried Mollier ( ) ήταν, ωστόσο, καθηγητής στην έδρα της Ανατοµίας και Ιστολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου του Μονάχου από το 1902 έως το Ο ηµήτρης άβης πράγµατι µαθήτευσε κοντά στον Siegfried Mollier, λαµβάνοντας εξειδικευµένες γνώσεις στην ανατοµία. Η παρακολούθηση τέτοιων µαθηµάτων φαίνεται να ήταν ανοικτή σε φοιτητές της Ακαδηµίας. Ο Otto Johannes Bähr ( ), σπουδαστής και αυτός της Ακαδηµίας και µαθητής, όπως και ο άβης, του Adolf Schinnerer παρακολουθούσε επίσης τα µαθήµατα ανατοµίας του Siegfried Mollier. Αξίζει να σηµειωθεί ακόµη ότι στη βιβλιοθήκη του ηµήτρη άβη (σήµερα στη Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη) εντοπίζουµε τη µελέτη του καθηγητή του Siegfried Mollier, Plastische Anatomie. Die Konstruktive Form des Menschlichen Körpers, η οποία πρωτοεκδόθηκε στο Μόναχο το Αναφορικά µε τον Alexander Dörner που αναφέρει η Όλγα Μεντζαφού διευκρινίζουµε ότι ο Alexander Dorner ( ) υπήρξε ιστορικός τέχνης και επιµελητής µουσείων, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε κυρίως στο Αννόβερο και δεν φαίνεται να σχετίστηκε µε την Ακαδηµία του Μονάχου. Καθηγητής όµως του άβη στην Ακαδηµία του Μονάχου υπήρξε ο ζωγράφος, συντηρητής και θεωρητικός τέχνης Max Doerner ( ). Βλ. σχετικά και την κατάσταση των καθηγητών της Ακαδηµίας του Μονάχου: w w.adbk.de/historisches/personallisten/ personallisten.php (9/12/2011). 3. Στα ταξίδια του άβη σε καλλιτεχνικά κέντρα της Ευρώπης αναφέρονται τόσο ο Στέλιος Λυδάκης όσο και η Όλγα Μεντζαφού, αλλά και ο φίλος του Μίκης Ματσάκης (εφ. ιαµαρτυρία Οι εικαστικές τέχνες και ο άνθρωπος, αρ. φύλλου 28, 1 Ιουνίου 1973). Η πληροφορία επιβεβαιώνεται και από σχετικές σηµειώσεις και σφραγίδες στο διαβατήριο του ηµήτρη άβη που φυλάσσεται στο αρχείο του. 4. Το πρωτόκολλο παραλαβής του ταµείου από τον προηγούµενο ταµία Ιωάννη Ρηγανάκο µε ηµεροµηνία 28 Νοεµβρίου 1934, καθώς και το πρωτόκολλο παράδοσης του ταµείου προς τον επόµενο ταµία της Ένωσης, τον γλύπτη και φίλο του Ευθύµιο Γκικάδη, µε ηµεροµηνία 15 Απριλίου 1938, περιλαµβάνονται στο αρχείο ηµήτρη άβη. 5. Σ. Μοσχονάς, Καλλιτεχνικά σωµατεία και οµάδες τέχνης στην Ελλάδα κατά το α µισό του 20ού αιώνα: η σηµασία και η προσφορά τους (διδ. διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 2010) Ο Ε.. Ματθιόπουλος εντοπίζει τα βαθύτερα αίτια σχη- µατισµού της Ενώσεως στην «ιδεολογική και οργανωτική πρωτοβουλία αριστερών καλλιτεχνών». Ε.. Ματθιόπουλος, Από τον Σύλλογο των Ωραίων Τεχνών στους Νέους Έλληνες Ρεαλιστές. Καλλιτεχνικές οµάδες και οργανώσεις στην Ελλάδα ( ), στο: Εθνική Πινακοθήκη. 100 χρόνια. Τέσσερις Αιώνες Ελληνικής Ζωγραφικής. Από τις Συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης και του Ιδρύµατος Ευριπίδη Κουτλίδη (Αθήνα 1999) Αναλυτικά για τα ιδρυτικά µέλη της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι», καθώς και για την εκθεσιακή και συνδικαλιστική της δράση βλ. Μοσχονάς (σηµ. 5) Ματθιόπουλος (σηµ. 6) 161 Μοσχονάς (σηµ. 5) Βλ. αναλυτικότερα: Μεντζαφού-Πολύζου (σηµ. 1) Ο κατάλογος της έκθεσης που πραγµατοποιήθηκε από 29 Μαΐου έως αρχές Οκτωβρίου του 1925 στο Glaspalast του Μονάχου φυλάσσεται στο αρχείο του καλλιτέχνη Münchener Kunstausstellung, amtlicher Katalog, Glaspalast (München 1925). 11. Παίρνουν ακόµη µέρος οι: Αγήνωρ Αστεριάδης, Σπύρος Βασιλείου, Βρασίδας Βλαχόπουλος, Αριστοτέλης Βασιλικιώτης, Γιώργος Γουναρόπουλος, ανιήλ ανιήλ, Ηλίας εκουλάκος, Νίκος Εγγονόπουλος, Ορέστης Κανέλλης, Χρίστος Καράς, Αλέκος Κοντόπουλος, Θεόδωρος Λαζαρής, Χρήστος Λεφάκης, Ρέα Λεονταρίτου, Κούλα Μαραγκοπούλου, Τάκης Μάρθας, Στέλιος Μηλιάδης, Nicos (Κεσσανλής), Κούλα Μπεκιάρη, Πηνελόπη Οικονοµίδου, Πολύκλειτος Ρέγκος, Νίκος Σαχίνης, Πάνος Σαραφιανός, Κώστας Τσόκλης, Βρασίδας Τσούχλος, Ηλίας Φέρτης, χειρόγραφες σελίδες σε τετράδιο διαστάσεων 27,5 x 21,5 εκ χειρόγραφες σελίδες σε τετράδιο διαστάσεων 21,6 x 16,5 εκ. 214 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

13 Αρχείο ηµήτρη άβη 14. Χρήζει περαιτέρω διερεύνησης εάν οι µεταφράσεις αυτές του άβη, οι οποίες αφορούν σε τεχνικές της ζωγραφικής και στην ιστορία τους, αποτελούν µετάφραση µέρους ή του συνόλου της µελέτης του καθηγητή του στην Ακαδηµία του Μονάχου, Max Doerner. Ο Doerner δίδαξε στην Ακαδηµία του Μονάχου από το 1911 ως υφηγητής (Dozent) και από το 1921 έως τον θάνατό του το 1939 ως καθηγητής. Το 1921 δη- µοσιεύθηκε στο Μόναχο η µελέτη του Malmaterial und seine verwendung im Bilde: nach den Vorträgen an der Akademie der Bildenden Künste in München, όπου, όπως διευκρινίζεται και στον τίτλο, περιλαµβάνονταν οι παραδόσεις του στην Ακαδηµία του Μονάχου για τις τεχνικές της ζωγραφικής. Η µελέτη αυτή είχε ευρεία απήχηση στη Γερµανία, ενώ το 1934 µεταφράστηκε στα αγγλικά και εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη από τον εκδοτικό οίκο Harcourt Brace Co., µε τίτλο The Materials of the Artist. Βλ. σχετικά J. D. Kreinik, The Canvas and the Camera in Weimar Germany: A New Objectivity in Painting and Photography of the 1920s (διδ. διατριβή, New York University, New York 2008) 128. Στη βιβλιοθήκη του ηµήτρη άβη (σήµερα στη Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη) εντοπίζουµε µία από τις µεταπολεµικές επανεκδόσεις της µελέτης του Doerner το 1960 στη Στουτγάρδη από τον εκδοτικό οίκο Ferdinand Enke. 15. Η Γ ετήσια έκθεση των Ελευθέρων Καλλιτεχνών έλαβε χώρα στη Λέσχη Καλλιτεχνών «Ατελιέ» στην οδό Καραγεώργη 8, από τις 3 έως τις 27 Φεβρουαρίου Στον κατάλογο της έκθεσης, ο οποίος εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο «Χρονικά», το εισαγωγικό κείµενο υπογράφει ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος. 16. Σύµφωνα µε τον «Κατάλογο αγορασθέντων έργων παρά ιδιωτών εκ της Γ Ετησίας Εκθέσεως ΕΕΚ», που συντάσσει ο ηµήτρης άβης, έργα αγοράστηκαν µεταξύ άλλων από την «ΑΜ του Βασιλέως». Ο κατάλογος αγορών συµπληρώνεται από τις καταστάσεις: «Αγορασθέντα έργα παρά του ήµου Αθηναίων», «Αγορά Υπουργείου ιοικήσεως Πρωτευούσης (και Περιχώρων)» και «Αγορασθέντα έργα παρά Υπουργείου Παιδείας». 17. Αναλυτικά για την παρέµβαση του καθεστώτος Μεταξά στις εικαστικές τέχνες και την πολιτική αγορών που άσκησε βλ. Ε.. Ματθιόπουλος, Η συµµετοχή της Ελλάδος στην Μπιεννάλε της Βενετίας ( ) (διδ. διατριβή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο 1996) Εκτενής αναφορά στην εµπορική επιτυχία που σηµείωσε η Γ έκθεση της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» γίνεται στο οικείο κεφάλαιο στο: Μοσχονάς (σηµ. 5) Τα θερινά προγράµµατα της Σχολής που διεξάγονταν συστηµατικά από το 1922 έως το 1929 σε διάφορα µέρη των βαυαρικών Άλπεων, στην Ιταλία και τη νότια Γαλλία ήταν γνωστά σε ευρύ κύκλο σπουδαστών σχολών Καλών Τεχνών από όλο τον κόσµο. Βλ. σχετικά T. Dickey, Hans Hofmann Schule für Bildende Kunst, στο: Historisches Lexikon Bayerns, URL: (4/12/2011). 19. Σχετικές αναφορές συναντάµε και σε βιογραφικά σηµειώµατα των καλλιτεχνών που υπήρξαν µαθητές του ηµήτρη άβη και µνηµονεύουν τον δάσκαλό τους. Βλ. τα σχετικά λήµµατα στο Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Ζωγράφοι Γλύπτες Χαράκτες, τόµοι 4 (Αθήνα ). 20. Για τον δραστήριο ρόλο του ηµήτρη άβη εντός της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» βλ. τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Σ και των Γενικών Συνελεύσεων της Ενώσεως που φυλάσσονται στο Αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης. ηµοσιεύονται στο: Μοσχονάς (σηµ. 5). EUGENIA ALEXAKI CONSTANTINOS PAPACHRISTOU ELIZA POLYCHRONIADOU The Dimitris Davis Archive in the Benaki Museum The archive of the artist Dimitris Davis ( ) was being gifted to the Benaki Museum by the artist s sister, Dr Eleftheria Davi, in 2008 as well as his personal library and a large number of drawings, watercolours, prints and oil paintings. Dimitris Davis Archive was digitized in the period between June and October The digitized archival material comprises a variety of documents that range from letters, handwritten notes, bank statements, contracts for commissions, official documents from Greek and foreign authorities, brochures, invitations to and announcements of exhibitions, press clippings, photographs and drawings documenting Dimitris Davis s work from 1920 until his death in During the process of digitization preventive conservation measures were taken and specific interventive treatments where necessary. Some oil paintings on display and in storage at the Benaki Museum were treated as well. The digitization of Dimitris Davis Archive enables us to study the elements that make up his artworks and draw our attention to other aspects of his artistic identity. Besides being a low profile artist with outstanding drawing skills, Davis was engaged in many activities: he raised issues of specialist terminology in 10,

14 Ε Υ Γ Ε Ν Ι Α Α Λ Ε Ξ Α Κ Η Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ε Λ Ι Ζ Α Π Ο Λ Υ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ο Υ Greek language and translated essays on art techniques. He played a leading role in art associations and trade unions and largely contributed to achieve statutory law for artists through the Association of Freelance Artists, the Associated Unions of the Fine Arts and later through the Greek Chamber of Fine Arts, of which he was a founding member. He also constantly worked in book illustration, newspapers and magazines. An in-depth study of his Archive will enlighten aspects of his artistic personality and promote deeper awareness of his work. Moreover it will facilitate research on issues such as solidarity among artists, legislation, the art market and the promotion of visual arts in Greece at the time Dimitris Davis was active. 216 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΝΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο, 05-12-2011 Αριθμ.Πρωτ.: 6619 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριου Παπαδόπουλου και του Στυλιανού Κωνσταντινίδη στο Σχολείο των. «Ο επιµελητής εκθέσεων σύγχρονης τέχνης και ο κανόνας του δηµιουργικού

Γρηγόριου Παπαδόπουλου και του Στυλιανού Κωνσταντινίδη στο Σχολείο των. «Ο επιµελητής εκθέσεων σύγχρονης τέχνης και ο κανόνας του δηµιουργικού Περιοδικό Ιστορία της Τέχνης Corpus Ελεονώρα Βρατσκίδου, διδάκτωρ, EHESS, Παρίσι «Αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα τον 19 ο αιώνα: η διδασκαλία του Γρηγόριου Παπαδόπουλου και του Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα)

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα) «Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015 Έλληνες ζωγράφοι (19 ου -20 ου αιώνα) Της Μπιλιούρη Αργυρής Η ιστορία της ζωγραφικής στην νεοελληνική ζωγραφική Η Ελληνική ζωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ Έναρξη λειτουργίας Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 Η ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ Το κτήριο της οδού Κριεζώτου 3, όπου έζησε και εργάστηκε για σαράντα χρόνια ο

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινες Ιστορίες. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης:

Χάρτινες Ιστορίες. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: Χάρτινες Ιστορίες Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές και µαθήτριες του γυµνασίου µε αφορµή την έκθεση «...ανέφερα εγγράφως...» «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα ψηφιακής καταλογογράφησης της Συλλογής Έργων Τέχνης

Το πρόγραμμα ψηφιακής καταλογογράφησης της Συλλογής Έργων Τέχνης Το πρόγραμμα ψηφιακής καταλογογράφησης της Συλλογής Έργων Τέχνης της ΑLPHA BANK Δρ. Δέσποινα Τσούργιαννη Τμήμα Συλλογής Έργων Τέχνης Alpha Bank dtsourgianni@alpha.gr Περίληψη Σκοπός της εισήγησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΕΤ-ΠΔΜ Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Απολογισμός Εκθέσεων και Δρώμενων 2011

Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Απολογισμός Εκθέσεων και Δρώμενων 2011 Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων Απολογισμός Εκθέσεων και Δρώμενων 2011 Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων ξεκίνησε την λειτουργία της το 2003 και από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Κοζάνη: 28/11/2016 Αριθµ. Πρωτ: 733 Πληροφορίες: Ιωάννα Στεργιοπούλου ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Μ Ο Ι Β Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Α Μ Ο Ι Β Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Α Μ Ο Ι Β Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με το 3ο Θέμα του Πρακτικού υπ` αρ. 7 της 26-11-1998 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΊΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΌΣΕΩΝ ΨΥΧΟΓΙΟΣ! Λάβετε θέσεις Έτοιμοι Πάμε! ΒΓΕΊΤΕ ΠΡΏΤΟΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΡΆΣΕΩΝ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΊΑΣ Σχολείο:... Τάξη:...

Διαβάστε περισσότερα

Β Α Λ Η Κ Ο Λ Ο Τ Ο Υ Ρ Ο Υ

Β Α Λ Η Κ Ο Λ Ο Τ Ο Υ Ρ Ο Υ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Β Α Λ Η Κ Ο Λ Ο Τ Ο Υ Ρ Ο Υ η εικόνα ως πρόσχημα ΕΓΚΑΙΝΙΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 19:30 μ.μ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Φ Ι Λ Ω Ν Ο Σ 29, 18535, Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ 14 έως 21 Iουνίου 2015 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ που επηρέασε την καλλιτεχνική εξέλιξη στην περιοχή την προσδιορίσουμε από τον ερχομό των προσφύγων. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.Παραδόσεις, έθιμα λαϊκή και θρησκευτική

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών 1. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία παρασκευής - χρήσης του υλικού στην αρχαιολογία και τέχνη (4 ώρες θεωρία) 2. Αναγνώριση - διάγνωση τεχνικών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διεύθυνση (-εις) Καραμπίνης Λεωνίδας Αλόπης 58, 118 53, Αθήνα, Ελλάδα (οικία) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθηνών (εργασία)

Διαβάστε περισσότερα

αναδιπλώσεις της μορφής και της ύλης

αναδιπλώσεις της μορφής και της ύλης αναδιπλώσεις της μορφής και της ύλης ζωγραφική - κόσμημα Η Ρουμπίνα Σαρελάκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950. Αρχικά μαθήτευσε κοντά στους ζωγράφους Π. Σαραφιανό, Ν.Νικολάου και Γ. Μόραλη. Τελείωσε το Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-2017 180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ: 1837-2017 / 180 χρόνια Επετειακό έμβλημα Βασικοί άξονες Θεματολογία Σκοπός Επετειακό έμβλημα Επετειακό έμβλημα και λογότυπος Επετειακός

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα «Ζωγραφική-Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Papadoperakiselid(eikones)_Layout 1 /2211/12 2:10 PM Page 3 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ

Papadoperakiselid(eikones)_Layout 1 /2211/12 2:10 PM Page 3 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ Η ΕΚΙΜ ευχαριστεί τους Ελένη Παπαδοπεράκη, Μιχάλη Βασιλάκη, Μανώλη Μπετεινάκη, Κωνσταντίνο Σταυρακάκη, Στέλιο & Λένια Καστρινάκη & την εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ για τη συμβολή τους στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα του βρίσκονται σε διάφορες ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Έργα του βρίσκονται σε διάφορες ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Κύπρο και το εξωτερικό. Νικόλας Αντωνίου Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1988. Σπούδασε στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα με καθηγητές τον Χάρη Κοντοσφύρη και Μανώλη Πολυμέρη.

Διαβάστε περισσότερα

Υποβάλλοντας αίτηση για γερµανικά Πανεπιστήµια Γενικές πληροφορίες, πρακτικά ζητήµατα, διαδικασίες

Υποβάλλοντας αίτηση για γερµανικά Πανεπιστήµια Γενικές πληροφορίες, πρακτικά ζητήµατα, διαδικασίες Υποβάλλοντας αίτηση για γερµανικά Πανεπιστήµια Γενικές πληροφορίες, πρακτικά ζητήµατα, διαδικασίες 1 ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης Πριν από την ταχυδροµική υποβολή του µεταφρασµένου Απολυτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Κατάλογος βιβλίων Κατάλογος περιοδικών Κατάλογος βιβλίων Τίτλος Πρόσβαση Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: χρονικό 1836-1984/

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ»

ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 44/2014 ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ AΡXITEKTONA ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ AΡXITEKTONA ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ AΡXITEKTONA ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 2 ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Οργάνωση: περιοδικό «Ελληνικές Κατασκευές» Συνεργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Η προληπτική συντήρηση των μνημείων

Η προληπτική συντήρηση των μνημείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η προληπτική συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

Η Όλγα Κοζάκου Τσιάρα γεννήθηκε στη Λεµεσό της Κύπρου το 1946. Διορίστηκε στο Τµήµα Γραφιστικής του ΚΑΤΕΕ Αθήνας το 1978.

Η Όλγα Κοζάκου Τσιάρα γεννήθηκε στη Λεµεσό της Κύπρου το 1946. Διορίστηκε στο Τµήµα Γραφιστικής του ΚΑΤΕΕ Αθήνας το 1978. Η Όλγα Κοζάκου Τσιάρα γεννήθηκε στη Λεµεσό της Κύπρου το 1946 ΣΠΟΥΔΕΣ Είναι απόφοιτος του εργαστηρίου Γλυπτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, (Εργαστήριο Γιάννη Παππά).1974 Του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία Εικαστικών Τεχνών και. στην Τεχνόπολη. www.periexomena.gr 21 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Η Εταιρία Εικαστικών Τεχνών και. στην Τεχνόπολη. www.periexomena.gr 21 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 21 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ Με την συµπλήρωση 21 χρόνων λειτουργίας της «Εταιρίας Εικαστικών Τεχνών και Γραµµάτων» που εδρεύει και λειτουργεί στην Γλυφάδα, πραγµατοποίησαν µεγάλη αναδροµική έκθεση στην «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ω Ν

Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ω Ν Ρουσσέτου Παναγιωτάκη: «Σταυροί», χαρακτικό. Συμπληρώνονται, φέτος, 70 χρόνια από τη μοιραία, 13η Δεκεμβρίου του 1943, ημερομηνία που σφράγισε, ανεξίτηλα, τα Καλάβρυτα και

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό»

Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό» Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό» Αίθουσα Τέχνης Relics Λασσάνη 3 - Θεσσαλονίκη Γιώργος Πολ. Ιωαννίδης Νοέμβριος 1995 - Θεσσαλονίκη Στη ζωγραφική του αν και διαφαίνεται η επίδραση ενός δασκάλου σαν τον

Διαβάστε περισσότερα

1888 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΕΛΕΣΤ

1888 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΕΛΕΣΤ 1888 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΕΛΕΣΤ (1904-1985) μικτή τεχνική σε χαρτόνι. Υπογραφή στην αριστερή πλευρά. Διαστάσεις 68 χ 46 εκ. Σε κορνίζα 1200-1500 1889 ΓΚΕΣΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (1875-1951) ΟΡΕΙΝΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΒΟΣΚΟ, λάδι σε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Διαγωνισμός

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Ένα μήλο την ημέρα : Το μήλο συμβάλλει στην υγιεινή διατροφή!» Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου φέτος ολοκληρώνει τα 100 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας αφού έγινε γνωστός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 Εξάμηνο: 8 ο (εικ.1) Νίκη της ΣαμοθράκηςParis, Musée du Louvre Φθορά:

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )»

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Διοργάνωση Συνδιοργάνωση Συνεργαζόμενοι φορείς Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

49. Έργα Τέχνης. 2126 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜ. (1920-1997) λάδι σε καμβά, υπογραφή στη κάτω αριστερή γωνία. Διαστάσεις 58 χ 87 εκ. Σε κορνίζα 1500-2000

49. Έργα Τέχνης. 2126 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜ. (1920-1997) λάδι σε καμβά, υπογραφή στη κάτω αριστερή γωνία. Διαστάσεις 58 χ 87 εκ. Σε κορνίζα 1500-2000 2127 MATTIOLI ARMENO (γεν.1920) ΑΘΩΣ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΤΡΑΠΕΖΑ, λάδι σε καμβά, υπογραφή και χρονολόγιση 04 στη κάτω δεξιά γωνία. Διαστάσεις 85 χ 65 εκ. Σε κορνίζα 2200-3000 2126 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜ. (1920-1997)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α.

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασικός σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εδραίωση της συνεργασίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΕΣΠΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ ΣΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΕΣΠΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ ΣΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΕΣΠΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ ΣΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Η παιδική χαρά Η τραπεζαρία Η κοινή αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙΘ. Τίτλος Πράξης: «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» Κωδικός πράξης ΟΠΣ

Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙΘ. Τίτλος Πράξης: «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» Κωδικός πράξης ΟΠΣ Τίτλος Πράξης: «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» Κωδικός πράξης ΟΠΣ 304182 Τίτλος Υποέργου: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας της Βιβλιοθήκης προς

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο του Γραφείου του Δημάρχου του Δήμου Βόλου

Αρχείο του Γραφείου του Δημάρχου του Δήμου Βόλου Αρχείο του Γραφείου του Δημάρχου του Δήμου Βόλου Αρχεία και Αρχειακές Συλλογές ΔΗΚΙ Δήμος Βόλου Εργαλείο έρευνας για το Αρχείο του Γραφείου του Δημάρχου του Δήμου Βόλου Επισκόπηση του αρχείου Κωδικός GR

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Παρουσίαση στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης για την ενημέρωση των μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ MASTERCLASS-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ COMICS, με θεματικό αντικείμενο που αφορά στην Δικτύωση και Νησιωτικότητα. Ημερομηνία: 25-27 ΜΑΙΟΥ 2015, www.etal-sa.gr.- www.nissonart.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας The Agnew Clinic του Τόμας Ίκινς

Ο πίνακας The Agnew Clinic του Τόμας Ίκινς Ο πίνακας The Agnew Clinic του Τόμας Ίκινς Γεώργιος Νικ. Σχορετσανίτης 2 3 Ο πίνακας The Agnew Clinic του Τόμας Ίκινς Το 1876, ο Τόμας Ίκινς (Thomas Eakins) ολοκλήρωσε ένα πορτραίτο του John Hill Brinton

Διαβάστε περισσότερα

Ελάτε σε επαφή μαζί μας: Βενιζέλου 114, 66100 Δράμα Τηλ. & fax: 25210 58015 / 46062 Ιστοσελίδα: www.dlu.gr e-mail: info@dlu.gr

Ελάτε σε επαφή μαζί μας: Βενιζέλου 114, 66100 Δράμα Τηλ. & fax: 25210 58015 / 46062 Ιστοσελίδα: www.dlu.gr e-mail: info@dlu.gr Ελάτε σε επαφή μαζί μας: Βενιζέλου 114, 66100 Δράμα Τηλ. & fax: 25210 58015 / 46062 Ιστοσελίδα: www.dlu.gr e-mail: info@dlu.gr ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η διάρθρωση των µαθηµάτων της δ/νσης φωτογραφίας, αποτελείται από οκτώ θεµατικές ενότητες: οι δύο, αφορούν ζητήµατα της στατικής/καλλιτεχνικής-φωτογραφίας (still-photography)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΗΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΗΣΗΣ Πρόσκληση συμμετοχής Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Σύρου (Ο.Π.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ H αρίθµηση εντός των παρενθέσεων, π.χ. (πίνακας 38), αντιστοιχεί στην αρίθµηση του καταλόγου. 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΤΑΜΟΥΡΑΣ (1852-1878) Βάρκες στην αµµουδιά, 1872-1874 (πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ)

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ) Ο ΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ Β ηµοτικό Σχολείο ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV)

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑς ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗς, ΦΥΣΙΚΗς ΑΓΩΓΗς & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ mpolymer@pe.uth.gr Curriculum Vitae A curriculum vitae

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Έρευνα, Συντήρησ η και Θέματα Δεοντολογίας Αθήνα, 3-7 Δεκεμβρίου 2006 Νέο Μουσείο Μπενάκη ( Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου)

Εικόνες: Έρευνα, Συντήρησ η και Θέματα Δεοντολογίας Αθήνα, 3-7 Δεκεμβρίου 2006 Νέο Μουσείο Μπενάκη ( Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου) ICOM ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Εικόνες: Έρευνα, Συντήρησ η και Θέματα Δεοντολογίας Αθήνα, 3-7 Δεκεμβρίου 2006 Νέο Μουσείο Μπενάκη ( Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου) Το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016-ΜΑΪΟΣ 2017

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016-ΜΑΪΟΣ 2017 Μαραθώνιος Ανάγνωσης Βιβλίων των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ! Λάβετε θέσεις Έτοιμοι Πάμε! Βγείτε πρώτοι στισ ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016-ΜΑΪΟΣ 2017 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔράσεΩΝ Φιλαναγνωσίας Σχολείο:... Τάξη:... Τμήμα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» Αργυρούπολη, 11/11/2015 Αρ. Πρωτ. 473 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η Εταιρεία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Υπεύθυνοι μαθητές Τζούρι Άρτεμις Σίμος Νίκος Πέτσιος Αναστάσης Σακελλίων Γρηγόρης Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδαμάρα Ζούλας

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λέκκας Στάθης Μπαρμπούτσης Αλέξανδρος Μιαρίτης Άγγελος Μπούρας

Νίκος Λέκκας Στάθης Μπαρμπούτσης Αλέξανδρος Μιαρίτης Άγγελος Μπούρας ό ή Νίκος Λέκκας Στάθης Μπαρμπούτσης Αλέξανδρος Μιαρίτης Άγγελος Μπούρας ύ ς ί ς Ο Τεύκρος Μιχαηλίδης γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα και κατάγεται από την Κύπρο. Είναι διδάκτωρ των μαθηματικών του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ AΡXITEKTONA ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ AΡXITEKTONA ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ AΡXITEKTONA ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 2 ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Οργάνωση: περιοδικό «Ελληνικές Κατασκευές» Συνεργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Άγγελος Δεληβορριάς Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη. Το Μουσείο Μπενάκη σήμερα 1

Άγγελος Δεληβορριάς Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη. Το Μουσείο Μπενάκη σήμερα 1 »Αν το Μουσείο Μπενάκη μπορεί να πραγματώνει τους στόχους του, αυτό οφείλεται στην αμέριστη συνδρομή όσων αναγνωρίζουν την ποιότητα του έργου που επιτελεί, όσων το εμπιστεύονται και το αγαπούν, εκδηλώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΡΑΣΟΣ. Όνομα και επώνυμο : ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ.Ν. ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΡΑΣΟΣ. Όνομα και επώνυμο : ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ.Ν. ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1. Προσωπικά στοιχεία Όνομα και επώνυμο : ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ.Ν. ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ετικέτα θα πρέπει να κολληθεί ακριβώς πάνω στο κόκκινο Π µε την αυτοκόλλητη στενή πλευρά της στο πάνω µέρος του Π.

ετικέτα θα πρέπει να κολληθεί ακριβώς πάνω στο κόκκινο Π µε την αυτοκόλλητη στενή πλευρά της στο πάνω µέρος του Π. ΑΣΕΠ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (προκ. 10Π/2006) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙ Η ΤΕΤΡΑ ΙΩΝ Θα χρησιµοποιηθούν δύο είδη τετραδίων : Ι. Τα δεκάφυλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τον σχεδιασμό της οπτικής επικοινωνίας της διοργάνωσης: «Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τον σχεδιασμό της οπτικής επικοινωνίας της διοργάνωσης: «Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης» Προκήρυξη Διαγωνισμού για τον σχεδιασμό της οπτικής επικοινωνίας της διοργάνωσης: «Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διεξάγει διαγωνισμό για τον σχεδιασμό του λογοτύπου του Φεστιβάλ Γαστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα