ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Οκτώβριος 2008 Σεϖτέµβριος 2009) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε σε συνέχεια αιτήµατος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, όπως αυτό διατυπώθηκε µε την επιστολή ΡΑΕ/Ο / και της σχετικής εισήγησης του ΕΣΜΗΕ που υποβλήθηκε µε την επιστολή ΕΣΜΗΕ/3340/

3 Περιεχόµενα 1. Σκοπός της παρούσας έκθεσης Γενικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Απολογισµός των Εργασιών Συντήρησης στο Ελληνικό ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς ιαθεσιµότητα και είκτες Απόδοσης Του Ελληνικού ιασυνδεδεµένου Συστήµατος Μεταφοράς ιακοπές Λειτουργίας Εξοπλισµού Συστήµατος ιαθεσιµότητα και Ποιότητα Εξυπηρέτησης Χρηστών Συστήµατος Συχνότητα ιαθεσιµότητα Εξοπλισµού Συστήµατος Λεπτά Συστήµατος Βιβλιογραφικές αναφορές

4 1. Σκοπός της παρούσας έκθεσης Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ ( ΕΣΜΗΕ ΑΕ) έχει ως άµεσο στόχο του την εξασφάλιση της αξιόπιστης και άνευ διακρίσεων λειτουργίας του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σύστηµα) και της αγοράς που στηρίζεται σε αυτό. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι παραγωγοί, οι επιλέγοντες πελάτες αλλά και όλοι οι καταναλωτές να απολαµβάνουν την παραδοσιακή αξιοπιστία του Συστήµατος που 50 χρόνια τώρα υπηρετεί την Ελλάδα, πλαισιωµένη µε τη διαφάνεια και αµεροληψία που απαιτούν οι κανόνες της νέας αγοράς. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του ΕΣΜΗΕ, όπως αυτές καθορίζονται από το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη Σύµβαση Παραχώρησης Ελέγχου του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι η παρακολούθηση της απόδοσης του Συστήµατος Μεταφοράς µε στόχο τη διατήρηση υψηλής διαθεσιµότητας των καταχωρισµένων παγίων, της ασφάλειας του Συστήµατος και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται. Άλλωστε, η παρακολούθηση της απόδοσης λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς είναι καθιερωµένη πρακτική των διαχειριστών σε πολλές χώρες και συνίσταται στην δηµοσίευση συγκεκριµένων εκθέσεων που περιγράφουν τη συµπεριφορά του Συστήµατος για συγκεκριµένη χρονική περίοδο ως προς την ασφάλεια, διαθεσιµότητα και ποιότητα υπηρεσιών στους Χρήστες, παρουσιάζοντας σχετικούς στατιστικούς δείκτες απόδοσης του Συστήµατος Μεταφοράς [1]-[4]. Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση των δεδοµένων και στατιστικών αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τη συστηµατική παρακολούθηση της απόδοσης λειτουργίας του Συστήµατος από τον ΕΣΜΗΕ για το έτος αξιοπιστίας έως Γενικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελείται από το ιασυνδεδεµένο Σύστηµα του ηπειρωτικού τµήµατος της χώρας και των διασυνδεδεµένων µε αυτό νησιών στα επίπεδα υψηλής (150kV και 66kV) και υπερυψηλής τάσης (400kV). Το δίκτυο υπογείων (Υ/Γ) καλωδίων Υ.Τ. που εξυπηρετεί ακτινικά τις ανάγκες της περιοχής της Πρωτεύουσας είναι στην αρµοδιότητα του ιαχειριστή του ικτύου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον προγραµµατισµό της ανάπτυξής του. Η ιεύθυνση Συντήρησης Εξοπλισµού Συστήµατος του ΕΣΜΗΕ ( ΣΕΣ) αναπτύσσει και συντηρεί έναν γεωφυσικό χάρτη του Συστήµατος Μεταφοράς µε πλήρως γεωαναφερµένα όλα τα δεδοµένα του. Η ΣΕΣ εκτυπώνει τακτικά ενηµερωµένες εκδόσεις του χάρτη αυτού σε διάσταση ISO A0 για διανοµή προς τους 4

5 ενδιαφεροµένους φορείς και ταυτόχρονα αναρτά µία ευέλικτη ηλεκτρονική µορφή του στην ιστοσελίδα του ΕΣΜΗΕ. Κύριο χαρακτηριστικό του Ελληνικού ιασυνδεδεµένου Συστήµατος είναι η µεγάλη συγκέντρωση σταθµών παραγωγής στο βόρειο τµήµα της χώρας ( υτική Μακεδονία, περιοχή Πτολεµαΐδας), ενώ το κύριο κέντρο κατανάλωσης βρίσκεται στο Νότο (περιοχή Αττικής). εδοµένου ότι και οι διεθνείς διασυνδέσεις µε Βουλγαρία, Αλβανία και ΠΓ Μ είναι στο Βορρά, υπάρχει µεγάλη γεωγραφική ανισορροπία µεταξύ παραγωγής και φορτίων. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάγκη µεταφοράς µεγάλων ποσοτήτων ισχύος κατά το γεωγραφικό άξονα Βορρά Νότου, η οποία εξυπηρετείται κυρίως από έναν κεντρικό κορµό 400kV αποτελούµενο από τρεις γραµµές µεταφοράς 400kV διπλού κυκλώµατος. Οι γραµµές αυτές συνδέουν το κύριο κέντρο παραγωγής ( υτική Μακεδονία) µε τα ΚΥΤ που βρίσκονται πέριξ της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας. Η µεγάλη γεωγραφική ανισορροπία µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης είχε οδηγήσει στο παρελθόν σε σηµαντικά προβλήµατα τάσεων. Η υλοποιούµενη σταδιακή ένταξη νέων µονάδων παραγωγής στο Νότιο Σύστηµα, η ενίσχυση του Συστήµατος καθώς και η λήψη µέτρων αντιστάθµισης έχουν ήδη βελτιώσει σηµαντικά την κατάσταση και τα σχετικά προβλήµατα τείνουν να εξαλειφθούν. Όλα τα ζητήµατα που αφορούν το σχεδιασµό και την εξέλιξη των έργων ανάπτυξης του Συστήµατος δηµοσιεύονται αναλυτικά στη Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) µε χρονικό ορίζοντα πενταετίας. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που εξυπηρέτησε το Σύστηµα Μεταφοράς κατά το έτος αξιοπιστίας Οκτ-2008 έως Σεπ-2009 ανέρχεται σε 52063GWh, η οποία κατανέµεται στις διάφορες πηγές σύµφωνα µε το Σχήµα % 3% 17% 61% ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 5% Σχήµα 2.1. Κατανοµή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις διάφορες πηγές κατά το έτος αξιοπιστίας Οκτ-2008 έως Σεπ Η αιχµή της ωριαίας καθαρής ζήτησης εµφανίστηκε στις 24/7/2009 ώρα 14:00 µε τιµή 9761 MW ενώ η ελάχιστη τιµή της ωριαίας καθαρής ζήτησης ήταν 3238 MW και εµφανίστηκε στις 20/4/2009 ώρα 7:00. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι οι τιµές αυτές που χαρακτηρίζονται ως «ωριαία καθαρή ζήτηση» είναι ουσιαστικά µέσες ωριαίες τιµές, αφού οι πραγµατικές µετρήσεις είναι 4 τιµές ανά ώρα και δεν περιλαµβάνουν το φορτίο των αντλήσεων.οι µέγιστες µηνιαίες τιµές για το έτος αξιοπιστίας Οκτ-08 έως Σεπ-09 παρουσιάζονται στο Σχήµα

6 (MW) Οκτ-08 Νοε-08 εκ-08 Ιαν-09 Φεβ-09 Μαρ-09 Απρ-09 Μαϊ-09 Ιουν-09 Ιουλ-09 Αυγ-09 Σεπ-09 Σχήµα 2.2: Μηνιαίες αιχµές καθαρής ωριαίας ζήτησης για το έτος αξιοπιστίας Οκτ-08 έως Σεπ-09. Μία αναλυτικότερη απεικόνιση του προφίλ της ωριαίας ζήτησης στο Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς παρουσιάζεται στο σχήµα 2.3 όπου υπάρχει η καµπύλη διάρκειάς της για το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2008 Σεπτέµβριος ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MW) Σχήµα 2.3: Καµπύλη διάρκειας της ωριαίας ζήτησης για το έτος αξιοπιστίας Οκτ-08 έως Σεπ-09. Το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς είναι διασυνδεδεµένο µε την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη ΠΓ Μ, την Ιταλία ενώ η διασύνδεση µε την Τουρκία αναµένεται να τεθεί σε δοκιµαστική λειτουργία εντός του Σεπτεµβρίου Οι ποσότητες εισαγωγών και εξαγωγών ενέργειας στις συγκεκριµένες διασυνδέσεις παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήµα 2.4. ΩΡΕΣ 6

7 (GWh) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΓ Μ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Σχήµα 2.4. Ισοζύγιο ενέργειας από τις διασυνδέσεις του Συστήµατος (έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2008 Σεπτέµβριος 2009). 7

8 3. Απολογισµός των Εργασιών Συντήρησης στο Ελληνικό ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς Η ΕΗ Α.Ε., ως Κύριος του Συστήµατος, είναι ιδιοκτήτης των παγίων του Εθνικού ιασυνδεδεµένου Συστήµατος Μεταφοράς και στις αρµοδιότητες των υπηρεσιών της περιλαµβάνονται η συντήρηση και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Συστήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 257 του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ Σ&ΣΗΕ) και άρθρο 35 του Κώδικα ιάρθρωσης Υπηρεσιών της ΕΗ Α.Ε. Η ΕΗ Α.Ε. οριστικοποιεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους αξιοπιστίας ΕΣ, το ετήσιο πρόγραµµα συντηρήσεων εξοπλισµού Συστήµατος (εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης) που απαιτούν αποµονώσεις τµηµάτων Συστήµατος για το επόµενο έτος αξιοπιστίας ΕΣ+1 και το υποβάλλει στο ΕΣΜΗΕ Α.Ε. σύµφωνα µε το Κεφ. 50 του Κ Σ&ΣΗΕ. Ο ΕΣΜΗΕ Α.Ε. προγραµµατίζει και υλοποιεί τις αποµονώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων του προγράµµατος αυτού. Το εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης βασίζεται αποκλειστικά στην εφαρµογή της στρατηγικής προληπτικής περιοδικής συντήρησης µε χρονικούς κύκλους (time-based maintenance). Τα δεδοµένα λειτουργίας και οι απαιτήσεις συντήρησης του εξοπλισµού Συστήµατος είναι αποθηκευµένα στο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα (GIS Smallworld) που διαθέτει η ΕΗ Α.Ε. και το εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης για το έτος αξιοπιστίας ΕΣ+1 δηµιουργείται αυτόµατα από το GIS. Με τον ίδιο τρόπο δηµιουργούνται το προσωρινό πρόγραµµα συντήρησης για το έτος αξιοπιστίας ΕΣ+2 και το ενδεικτικό πρόγραµµα συντήρησης για το έτος αξιοπιστίας ΕΣ+3, τα οποία αποστέλλονται στον ΕΣΜΗΕ µαζί µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης. Τα προγράµµατα συντήρησης περιλαµβάνουν εργασίες σε µηχανήµατα υποσταθµών πρωτεύοντος εξοπλισµού και προστασίας υποσταθµών όπως επίσης και στις γραµµές µεταφοράς για κάθε Περιφερειακό Τοµέα της ιεύθυνσης Συστήµατος Μεταφοράς της Γενικής ιεύθυνσης Μεταφοράς της ΕΗ ΑΕ, δηλαδή του Περιφερειακού Τοµέα Βόρειας Ελλάδας, Κεντρικής Ελλάδας, υτικής Ελλάδας, υτικής Μακεδονίας, και Νότιας Ελλάδας, ο οποίος από την 1/1/2010 έχει αντικατασταθεί από τους Περιφερειακούς Τοµείς Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Τα εγκεκριµένα προγράµµατα συντήρησης του εξοπλισµού του Συστήµατος για το επόµενο έτος αξιοπιστίας αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΣΜΗΕ ως κατάλογος αιτήσεων άδειας εργασίας στο Σύστηµα. Οι εργασίες συντήρησης των µηχανηµάτων ενδέχεται να αφορούν την ίδια αίτηση εργασίας, όπως αυτή φαίνεται στην πρώτη στήλη του πίνακα εργασιών συντήρησης. Εκτός από τις περιοδικές εργασίες του εγκεκριµένου προγράµµατος συντήρησης, η ΕΗ ΑΕ πραγµατοποιεί επιπλέον ειδικές και έκτακτες εργασίες συντήρησης για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου αξιοπιστίας και απόδοσης του Συστήµατος. Οι εργασίες αυτές απαιτούν διακοπή όπως: - Εργασίες αποκατάστασης βλαβών που ανάλογα µε τη σηµαντικότητα τους απαιτούν άµεση ανταπόκριση η/και σηµαντικό χρόνο. 8

9 - Ειδικές ηλεκτρικές µετρήσεις µετασχηµατιστών ισχύος - Πλύσιµο µονωτήρων κυρίως υποσταθµών - Αντικαταστάσεις / ανακαινίσεις εξοπλισµού όταν παρατηρούνται αυξηµένες και συστηµατικές αστοχίες του - Εργασίες στα πλαίσια του ΕΣΠΑ - Αυξηµένα µέτρα αντιστάθµισης αέργου ισχύος Είτε δεν απαιτούν διακοπή και περιλαµβάνουν εργασίες όπως: - Οπτικούς ελέγχους από τους Χειριστές-Επιτηρητές - Θερµοσκόπηση ενεργών στοιχείων εξοπλισµού και σηµείων σύνδεσης αγωγών για εντοπισµό πιθανών προβληµάτων - Μετρήσεις ελαίων µετασχηµατιστών ισχύος - Αποψίλωση πεδίων εξοπλισµού και αντίστοιχων περιφραγµένων χώρων - Έλεγχο διάβρωσης µεταλλικών στοιχείων και θεµελιώσεων πύργων - Κοπή και κλάδεµα δένδρων µε ενδεχόµενη επίδραση στην ασφαλή λειτουργία των γραµµών µεταφοράς - Πλύσιµο µονωτήρων εξοπλισµού γραµµών µεταφοράς Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των προγραµµάτων συντήρησης, το τεχνικό προσωπικό της ΕΗ ΑΕ αξιοποιώντας την πολυετή εµπειρία του εφαρµόζει ένα µείγµα περιοδικών συντηρήσεων και ειδικών / εκτάκτων εργασιών συντήρησης, δίνοντας την προτεραιότητα εκτέλεσης στις εργασίες εκείνες που κρίνονται σκόπιµες και ωφέλιµες για την ασφαλέστερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Συστήµατος. Αξίζει να σηµειωθεί εξάλλου ότι οι εργασίες περιοδικής συντήρησης του εγκεκριµένου προγράµµατος που δεν εκτελούνται τη χρονική στιγµή που είχαν προγραµµατιστεί, µετατίθενται και εκτελούνται σε µεταγενέστερο χρόνο ή επικαλύπτονται από την εκτέλεση κάποιας σχετικής εργασίας έκτακτης συντήρησης. Η διαχείριση όλων των περιοδικών και ειδικών / έκτακτων εργασιών συντήρησης γίνεται µε χρήση του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήµατος GIS Smallworld που διαθέτει η ΕΗ ΑΕ, όπου δηµιουργούνται και καταγράφονται όλες οι εργασίες συντήρησης, οι παρατηρήσεις τους και τα αποτελέσµατα των σχετικών µετρήσεων. Ο ΕΣΜΗΕ ΑΕ συγκεντρώνει κάθε χρόνο τις εκτελεσθείσες εργασίες στο Σύστηµα από τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) σε Άγιο Στέφανο (υπεύθυνο για Περιφερειακούς Τοµείς Νοτίου και υτικής Ελλάδος), Πτολεµαϊδα (υπεύθυνο για Περιφερειακούς Τοµείς Κεντρικής Ελλάδος και υτικής Μακεδονίας)και Θεσσαλονίκη (υπεύθυνο για Περιφερειακό Τοµέα Βορείου Ελλάδος) και εκτιµά το ποσοστό των εργασιών περιοδικής συντήρησης που εκτελέστηκαν από το εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης για το έτος ΕΣ-1. Η διαδικασία αυτή γίνεται µε τη σηµαντική συνεισφορά του αρµόδιου προσωπικού όλων των ΚΕΕ του ΕΣΜΗΕ. Τα ποσοστά ολοκλήρωσης του εγκεκριµένου προγράµµατος συντήρησης για το έτος αξιοπιστίας φαίνονται στον πίνακα 3.1 για τα µηχανήµατα υποσταθµών, ενώ στον πίνακα 3.2. παρουσιάζονται τα στοιχεία για τον εξοπλισµό της προστασίας και τις γραµµές µεταφοράς. Στους πίνακες 3.1 και 3.2 παρουσιάζονται τα ποσοστά εκτέλεσης του εγκεκριµένου προγράµµατος περιοδικής προληπτικής συντήρησης για το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2008 Σεπτέµβριος Όπως φαίνεται στους σχετικούς πίνακες, ένα µέρος των εργασιών προληπτικής περιοδικής συντήρησης δεν υλοποιήθηκε εντός του έτους αξιοπιστίας που αρχικά είχε προγραµµατιστεί και µετατέθηκε για το επόµενο 9

10 έτος αξιοπιστίας. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε ένας µεγάλος αριθµός ειδικών και έκτακτων συντηρήσεων (όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω), κάποιες από τις οποίες κάλυψαν και την εφαρµογή των αντίστοιχων εργασιών περιοδικής συντήρησης. Στον πίνακα 3.3. αναφέρεται ο συνολικός αριθµός των εργασιών συντήρησης που εκτελούνται στο Σύστηµα. Πίνακας 3.1. Εργασίες προληπτικής περιοδικής συντήρησης µηχανηµάτων των υποσταθµών για το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2008-Σεπτέµβριος 2009 στο Σύστηµα, σε σχέση µε το σχετικό εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης 400kV 150kV ΣΥΝΟΛΟ Νότιο ΠΚΕΕ (Αγ.Στέφανος) ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΚΕΕ Θεσσαλονίκης Βόρειο ΠΚΕΕ (Πτολεµαίδα) 1 Σύνολο ΕΚΤΕΛΕΣ/ΣΕΣ 237 (60%) 42 (75%) 32 (63%) 311 (62%) ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣ/ΣΕΣ 751 (63%) 429 (86%) 70 (67%) 1250 (70%) ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣ/ΣΕΣ 988 (62%) 471 (85%) 102 (65%) 1561 (68%) ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΕΣ Πίνακας 3.2. Εργασίες προληπτικής περιοδικής συντήρησης για το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2008-Σεπτέµβριος 2009 για τον εξοπλισµό της προστασίας και τις γραµµές µεταφοράς, σε σχέση µε το σχετικό εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης ΕΘΝΙΚΟ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣ/ΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣ/ΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΕΣ 400kV 36 (65%) (74%) kV 200 (75%) (65%) 141 ΣΥΝΟΛΟ 236 (73%) (66%) 172 Πίνακας 3.3. Συνολικές εκτελεσθείσες εργασίες συντήρησης µε αποµόνωση στο Σύστηµα για το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2008-Σεπτέµβριος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Νότιο Π.Κ.Ε.Ε. (Αγ.Στέφανος) Π.Κ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης Βόρειο Π.Κ.Ε.Ε. (Πτολεµαΐδα) ΣΥΝΟΛΟ Ο προγραµµατισµός (και ο απολογισµός) στο συγκεκριµένο Περιφερειακό Κέντρο δεν περιλαµβάνει εργασίες ζυγών και αποζευκτών ζυγών 10

11 Η ΕΗ/ ΣΜ σε συνεργασία µε τη ΕΣΜΗΕ/ ΣΕΣ µελετούν τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές και µεθόδους συντήρησης µε έµφαση στην αξιοπιστία και κατάσταση που έχουν αρχίσει να εφαρµόζουν οι ηλεκτρικές εταιρίες µε στόχο την ανάπτυξη µίας βελτιωµένης µεθόδου σχεδιασµού των προγραµµάτων συντήρησης που θα ενσωµατώνουν τεχνοοικονοµικά κριτήρια, όπως η λειτουργική κατάσταση του εξοπλισµού και το κόστος συντήρησης [5], [6]. 11

12 4. ιαθεσιµότητα και είκτες Απόδοσης Του Ελληνικού ιασυνδεδεµένου Συστήµατος Μεταφοράς 4.1. ιακοπές Λειτουργίας Εξοπλισµού Συστήµατος Η Επιχειρησιακή ιεύθυνση Λειτουργίας και Ελέγχου Συστήµατος του ΕΣΜΗΕ ( ΕΣΜΗΕ/Ε ΛΕΣ) συγκεντρώνει και διατηρεί όλα τα ελτία Αποµονώσεων και Χειρισµών ( ΑΧ) που συµπληρώνονται στις περιπτώσεις αποµονώσεων εξοπλισµού της Μεταφοράς από το Σύστηµα, και στη συνέχεια καταχωρεί σε ηλεκτρονικά αρχεία excel τις βασικές πληροφορίες που περιγράφουν τα γεγονότα αυτά. Οι Αποµονώσεις αυτές µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα τη ιακοπή Εξυπηρέτησης Χρηστών ή όχι, όταν αυτοί να εξυπηρετούνται µε εναλλακτική τροφοδότηση από τη Μεταφορά ή τη ιανοµή. Συγκεκριµένα, στα ΑΧ αναφέρονται οι χρόνοι έναρξης και λήξης της αποµόνωσης, οι υποσταθµοί ή οι γραµµές που συµµετέχουν στην αποµόνωση, ο χαρακτηρισµός του γεγονότος αποµόνωσης (προγραµµατισµένη / ανωµαλία), περιγραφή της πιθανής εναλλακτικής τροφοδότησης που είχαν οι καταναλωτές από τα χαµηλότερα επίπεδα τάσεως και άλλες πληροφορίες που θεωρούνται σηµαντικές για την αποµόνωση. Η ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων αυτών γίνεται µε συστηµατικό τρόπο ώστε να είναι επεξεργάσιµα για στατιστικές αναλύσεις και εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων. Τα ΑΧ περιγράφουν γεγονότα που σχετίζονται µε διακοπές λειτουργίας εξοπλισµού του Συστήµατος, όπως κυκλώµατα και αυτοµετασχηµατιστές, αλλά και εξοπλισµού που δεν ανήκει στο Σύστηµα, όπως µετασχηµατιστές διανοµής 150kV/20kV. Στην παρούσα µελέτη, αναλύονται τα γεγονότα που περιλαµβάνονται στα ΑΧ και αφορούν µόνο διακοπές λειτουργίας κυκλωµάτων και µετασχηµατιστών του Συστήµατος (που θα αναφέρονται ως ιακοπές Λειτουργίας Εξοπλισµού Συστήµατος ) κατά το έτος Οκτώβριος 2008 Σεπτέµβριος Η ιεύθυνση Συντήρησης Εξοπλισµού Συστήµατος του ΕΣΜΗΕ ( ΕΣΜΗΕ/ ΣΕΣ) συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε τα σχετικά δεδοµένα από τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΝΠΚΕΕ, ΒΠΚΕΕ και ΠΚΕΕΘ ). Συνολικά, κατεγράφησαν 855 γεγονότα ιακοπών Λειτουργίας Εξοπλισµού Συστήµατος, από τα οποία τα 277 ήταν στιγµιαίες διαταραχές, δηλαδή χαρακτηρίζονται από χρονική διάρκεια έως ένα λεπτό της ώρας. Αυτή είναι συνήθης πρακτική που εφαρµόζεται στη διεθνή βιβλιογραφία [8], [12]. Τα υπόλοιπα 578 γεγονότα είχαν διάρκεια µεγαλύτερη του ενός λεπτού µε κατανοµή που παρουσιάζεται στο ιστόγραµµα του σχήµατος

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΟΠΩΝ >1440 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΛΕΠΤΑ) Σχήµα 4.1. Ιστόγραµµα της διάρκειας των ιακοπών Λειτουργίας Εξοπλισµού Συστήµατος κατά το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2008 Σεπτέµβριος 2009 Στο σχήµα 4.1, εµφανίζεται η κατηγορία γεγονότων χρονικής διάρκειας 1 έως 3 λεπτά όπως σε όλη τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, που περιλαµβάνει γεγονότα µε ιδιαίτερη µικρή επίδραση στο Σύστηµα Μεταφοράς. Πιο αναλυτικά, στο σχήµα 4.2 παρουσιάζεται η πιθανότητα και η αθροιστική πιθανότητα εµφάνισης διακοπών συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι οι διακοπές από 1 έως 3 λεπτά είναι περίπου 28% των συνολικών διακοπών ενώ το 72% των διακοπών έχει διάρκεια µικρότερη από 1 ώρα. 100% 90% 80% 70% ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% >1440 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΛΕΠΤΑ) Σχήµα 4.2. Πιθανότητα και αθροιστική πιθανότητα των χρονικών διαστηµάτων διάρκειας των ιακοπών Λειτουργίας Εξοπλισµού Συστήµατος κατά το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2008 Σεπτέµβριος 2009 Τα δεδοµένα των σχηµάτων 4.1 και 4.2 µελετήθηκαν εκτενέστερα ανά κατηγορία διακοπής λειτουργίας (ανωµαλία / προγραµµατισµένη) και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στα σχήµατα 4.3 έως 4.5. Αξίζει να σηµειωθεί στα σχήµατα αυτά ότι το 72% των ανωµαλιών έχουν διάρκεια µικρότερη της µίας ώρας ενώ 44% των προγραµµατισµένων διακοπών έχουν διάρκεια µικρότερη των 3 λεπτών. 13

14 180 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΛΕΠΤΑ) ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ >1440 Σχήµα 4.3. Ιστόγραµµα της διάρκειας των ιακοπών Λειτουργίας Εξοπλισµού Συστήµατος, διακρίνοντάς αυτές σε ανωµαλίες και προγραµµατισµένες, κατά το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2008 Σεπτέµβριος % 90% 80% ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ) ΑΘΡ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% >1440 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΛΕΠΤΑ) Σχήµα 4.4. Πιθανότητα και αθροιστική πιθανότητα των χρονικών διαστηµάτων διάρκειας των προγραµµατισµένων ιακοπών Λειτουργίας Εξοπλισµού Συστήµατος κατά το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2008 Σεπτέµβριος % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ) ΑΘΡ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ) >1440 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΛΕΠΤΑ) Σχήµα 4.5. Πιθανότητα και αθροιστική πιθανότητα των χρονικών διαστηµάτων διάρκειας των ιακοπών Λειτουργίας Εξοπλισµού Συστήµατος εξαιτίας ανωµαλιών κατά το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2008 Σεπτέµβριος Η µέση χρονική διάρκεια των ιακοπών Λειτουργίας Εξοπλισµού Συστήµατος υπολογίστηκε συνολικά και για τις επιµέρους δύο κατηγορίες και βρέθηκε ότι: 14

15 Μέση χρονική διάρκεια Συνολικών ιακοπών: ιακοπών λόγω Ανωµαλίας: Προγραµµατισµένων ιακοπών 1 ώρα 41 λεπτά = 1,68 ώρες 1 ώρα 24 λεπτά = 1,40 ώρες 2 ώρες 23 λεπτά = 2,38 ώρες Στους υπολογισµούς αυτούς έχουν αφαιρεθεί 2 γεγονότα µε σηµαντικά µεγάλη διάρκεια σε σχέση µε τα υπόλοιπα (αρκετά µεγαλύτερη των 1440 λεπτών~24 ώρες). Η πρακτική αυτή είναι συνήθης στη διεθνή βιβλιογραφία διότι µε τον τρόπο αυτό ο δείκτης της µέσης διάρκειας δεν αλλοιώνεται σηµαντικά µε την ενσωµάτωση ελάχιστων γεγονότων µε πολύ µεγάλη χρονική διάρκεια και είναι αντιπροσωπευτικότερος του συνολικού πληθυσµού των γεγονότων αυτών [7]-[12]. Τα γεγονότα αυτά δίνονται στον ακόλουθο πίνακα 4.1. Πίνακας 4.1. Γεγονότα µε τη µεγαλύτερη διάρκεια κατά το έτος αξιοπιστίας Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Ρ110 29/12/200814:21 31/12/ : ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Α Ρ40 29/12/200814:27 31/12/ : Στον πίνακα 4.1, αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανωµαλία στην Κόρινθο και στη Μεγαλόπολη Α αφορά στο ίδιο κύκλωµα (Κόρινθος Ρ110-Μεγαλόπολη Α Ρ40), αλλά επειδή επηρεάστηκαν δύο υποσταθµοί του Συστήµατος έχουν θεωρηθεί δύο διακοπές λειτουργίας εξοπλισµού Συστήµατος. Όµως, κατά τον υπολογισµό της µη διαθεσιµότητας κυκλωµάτων, που θα αναφερθεί σε επόµενη παράγραφο της παρούσας αναφοράς, το συγκεκριµένο µήκος κυκλώµατος έχει υπολογισθεί ότι τέθηκε εκτός λειτουργίας µία φορά. Η συγκεκριµένη παραδοχή έχει εφαρµοσθεί σε όλους τους υπολογισµούς των δεικτών της χρονικής διαρκείας αλλά και της διαθεσιµότητας κυκλωµάτων. Τα δεδοµένα των ιακοπών Λειτουργίας Εξοπλισµού Συστήµατος µελετήθηκαν και ως προς τη χρονική στιγµή της εµφάνισής τους. Στα σχήµατα 4.6 και 4.7 παρουσιάζονται ιστογράµµατα µε τα γεγονότα που εµφανίστηκαν σε κάθε ηµερολογιακό µήνα του έτους και η κατανοµή της ώρας έναρξης των διακοπών εντός του 24ώρου 15

16 80 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΙΓΜΙΑΙΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 54 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΥΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΟΚΤ2008-ΣΕΠ2009 Σχήµα 4.6. Ιστόγραµµα του πλήθους των διακοπών λειτουργίας εξοπλισµού Συστήµατος διακρίνοντάς αυτές σε στιγµιαίες (διάρκειας µικρότερη του 1 λεπτού), ανωµαλίες και προγραµµατισµένες διακοπές, για τους µήνες του έτους αξιοπιστίας Οκτώβριος 2008 Σεπτέµβριος ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΕΣ 49 ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Σχήµα 4.7. Ιστόγραµµα του πλήθους των διακοπών λειτουργίας εξοπλισµού Συστήµατος διακρίνοντάς αυτές σε στιγµιαίες (διάρκειας µικρότερη του 1 λεπτού), ανωµαλίες και προγραµµατισµένες διακοπές, ανάλογα µε την ώρα έναρξης τους εντός του εικοσιτετραώρου για το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2008 Σεπτέµβριος

17 4.2. ιαθεσιµότητα και Ποιότητα Εξυπηρέτησης Χρηστών Συστήµατος Συχνότητα Κατά τη λειτουργία του Συστήµατος, εµφανίζονται µικρές αποκλίσεις από την ονοµαστική τιµή της συχνότητας. Τα στοιχεία των αποκλίσεων αυτών είναι διαθέσιµα στο ΕΣΜΗΕ και µπορούν να παρασταθούν σε χρονικά διαγράµµατα ώστε να υπάρχει µία απεικόνιση της σταθερότητας του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ως προς τη συχνότητα. Η συχνότητα βέβαια του Συστήµατος εφόσον δεν υπάρχει νησιδοποίηση είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Σύγχρονης Ζώνης του ENTSO-E (πρώην UCTE). H ΕΣΜΗΕ/ ΣΕΣ σε συνεργασία µε το ΝΠΚΕΕ συγκέντρωσε τις χρονοσειρές των αποκλίσεων της συχνότητας λειτουργίας σε mhz για όλο το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος Σεπτέµβριος 2009, τόσο για την ωριαία µέση τιµή τους αλλά και την ωριαία rms τιµή τους, σε σχέση µε τη µέση τιµή των αποκλίσεων. Τα δεδοµένα της ωριαίας µέσης τιµής παρουσιάζονται στο σχήµα 4.8 σε διαγράµµατα για κάθε µήνα του έτους αξιοπιστίας Οκτώβριος 2008 Σεπτέµβριος mhz ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ ΕΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΟΚΤ2008-ΣΕΠ2009 Σχήµα 4.8. Ωριαίες µέσες τιµές των αποκλίσεων της συχνότητας από την ονοµαστική τιµή 50Hz. Στο διάγραµµα 4.8 απεικονίζεται για κάθε µήνα του έτους η µέγιστη τιµή, το 90 ο εκατοστηµόριο, η διάµεσος (median), το 10 ο εκατοστηµόριο, και η ελάχιστη τιµή των ωριαίων µέσων τιµών της απόκλισης συχνότητας (διάγραµµα Box-Whisker). Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις 26/7/2009 και ώρα 9:00πµ εµφανίστηκε µία ωριαία µέση τιµή της απόκλισης της συχνότητας ίση µε -883 mhz, η οποία απορρίφθηκε κατά την δηµιουργία του διαγράµµατος του σχήµατος 4.8 ως ακραία. 17

18 ιαθεσιµότητα Εξοπλισµού Συστήµατος Με την επεξεργασία των δεδοµένων των ΑΧ, υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης του εξοπλισµού Συστήµατος που αποµονώνεται κατά τη διακοπή (κύκλωµα γραµµής µεταφοράς, αυτοµετασχηµατιστές) και υπολογισµού του δείκτη διαθεσιµότητας για κυκλώµατα και µετασχηµατιστές του Συστήµατος στις δύο κατηγορίες των τάσεων λειτουργίας (150 /400 kv): Ως διαθεσιµότητα των κυκλωµάτων ( Κ) για µία χρονική περίοδο ορίζεται η ποσότητα: Κ= 1 i= N i= 1 ( χρονικήδιάρκεια σε λεπτάτηςδιακοπής i) ( µ ήκοςκυκλώµατοςεκτός λειτ.) ( συνολικάλεπτάτης χρον. περιόδου( έτος )) i= M i= 1 ( µ ήκοςκυκλωµ άτων i) όπου Ν είναι το πλήθος των διακοπών λειτουργίας κυκλωµάτων και Μ το σύνολο των κυκλωµάτων του Συστήµατος. Οι παραπάνω ορισµοί µπορούν να εφαρµοστούν για το συνολικό Σύστηµα Μεταφοράς, για τα κυκλώµατα στα διάφορα επίπεδα τάσης λειτουργίας (400kV / 150 kv / 66kV) και για τα κυκλώµατα που αφορούν τις διασυνδέσεις ώστε να υπολογιστούν οι αντίστοιχοι δείκτες µη διαθεσιµότητας. Τα δεδοµένα για τα συνολικά µήκη του Συστήµατος Μεταφοράς στο έτος 2009, όπως αυτά δηµοσιεύονται από τον ΕΣΜΗΕ είναι τα ακόλουθα: Μήκος κυκλωµάτων Υπό τάση 150kV (εκτός διασυνδέσεων)= 11438km Υπό τάση 400kV (εκτός διασυνδέσεων)= 4064km Υπό τάση 66kV= 39km ιασυνδέσεων = 385km Υποβρύχια / Υπόγεια(εκτός διασυνδέσεων) = 267km Συνολικό µήκος κυκλωµάτων ιασυνδεδεµένου Συστήµατος = 16193km Χρησιµοποιώντας τα παραπάνω δεδοµένα και τον τύπο (1) υπολογίζονται οι ακόλουθοι δείκτες διαθεσιµότητας, θεωρώντας κάθε φορά τα αντίστοιχα µήκη κυκλωµάτων: ιαθεσιµότητα κυκλωµάτων: Υπό τάση 150kV (εκτός διασυνδέσεων)= 99,96% Υπό τάση 400kV (εκτός διασυνδέσεων)= 99,99% Υπό τάση 66kV= 99,99% ιασυνδέσεων = 99,99% Υποβρύχια / Υπόγεια(εκτός διασυνδέσεων) = 99,96% ιαθεσιµότητα όλων των κυκλωµάτων Συστήµατος Μεταφοράς=99,96% Ως διαθεσιµότητα των µετασχηµατιστών ( Μ) για µία χρονική περίοδο ορίζεται η ποσότητα: (1) 18

19 Μ= 1 i= K i= 1 ( χρονικήδιάρκεια σε λεπτάτηςδιακοπής i) ( ισχύς MVAµετασχ. εκτός λειτ.) ( συνολικάλεπτάτης χρον. περιόδου( έτος )) i=λ i= 1 ( ισχύς µετασχ. i) όπου Κ είναι το πλήθος των διακοπών λειτουργίας που εµφανίστηκαν στους µετασχηµατιστές του Συστήµατος και Λ το πλήθος τους. Η συνολική ισχύς των µετασχηµατιστών που ανήκουν στο Σύστηµα Μεταφοράς δηλαδή οι Αυτοµετασχηµατιστές των ΚΥΤ και οι τρεις µετασχηµατιστές του υποσταθµού Ηγουµενίτσα 150/66 είναι ίση µε MVA, οπότε εφαρµόζοντας τον προηγούµενο τύπο (2) και τα δεδοµένα των ΑΧ υπολογίστηκε η διαθεσιµότητα των µετασχηµατιστών του Συστήµατος ίση µε: ιαθεσιµότητα των µετασχηµατιστών του Συστήµατος Μεταφοράς=99,98% (2) Λεπτά Συστήµατος Ένας δείκτης που χρησιµοποιείται εκτενώς στη διεθνή πρακτική ως εκτίµηση της σοβαρότητας ενός γεγονότος διακοπής λειτουργίας κυκλωµάτων του Συστήµατος Μεταφοράς αλλά και ποιότητας εξυπηρέτησης των Χρηστών του είναι τα «Λεπτά Συστήµατος». Τα «Λεπτά Συστήµατος» ορίζονται για κάθε γεγονός διακοπής κυκλωµάτων και υπολογίζονται διαιρώντας τη Μη ιατεθείσα Ενέργεια (Μ Ε) διά της ενέργειας που θα είχε διατεθεί σε ένα λεπτό εάν το φορτίο του Συστήµατος είχε τη µέγιστη τιµή του (αιχµή) τη χρονική στιγµή της διακοπής. Η Μη ιατεθείσα Ενέργεια (Μ Ε) είναι ένα µέγεθος που µπορεί να προσεγγιστεί ως το γινόµενο της ισχύος την ώρα της διακοπής (σε MW) επί τη χρονική διάρκεια της διακοπής (σε ώρες). Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει µία συνοπτική εκτίµηση της συνέχειας εξυπηρέτησης των Χρηστών του Συστήµατος. Εναλλακτικά, σύµφωνα και µε την εισήγηση της ΡΑΕ [13] µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η µέγιστη τιµή του φορτίου κατά τη διάρκεια του έτους στο σηµείο που εµφανίστηκε η διακοπή, για τον υπολογισµό ενός ποιοτικού δείκτη εκτίµησης της σηµαντικότητας µιας διακοπής λειτουργίας εξοπλισµού για το Σύστηµα. Το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας χαρακτηρίζεται από βροχοειδή σχεδιασµό µε αποτέλεσµα να υπάρχει εναλλακτική τροφοδότηση των Καταναλωτών- Χρηστών του Συστήµατος όταν εµφανίζονται διακοπές λειτουργίας του εξοπλισµού του. Στα δεδοµένα αποµονώσεων και χειρισµών των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας περιλαµβάνεται ο χαρακτηρισµός «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» εάν µία διακοπή λειτουργίας εξοπλισµού είχε ως αποτέλεσµα τη διακοπή τροφοδότησης Καταναλωτών Χρηστών του Συστήµατος ή όχι. Τα δεδοµένα αυτά παρουσιάζονται στο σχήµα 4.9, όπου φαίνεται η ποσοστιαία αναλογία των διακοπών λειτουργίας εξοπλισµού συστήµατος µε αποτέλεσµα τη διακοπή καταναλωτών. 19

20 ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΧΩΡΙΣ ΙΑΚΟΠΗ ΚΑΝΑΛ. 100% 80% 60% 40% 20% 0% >1440 ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΑΚΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΕΠΤΑ) Σχήµα 4.9. Ποσοστό διακοπών λειτουργίας του εξοπλισµού Συστήµατος µε αποτέλεσµα την διακοπή τροφοδότησης καταναλωτών ή όχι, για διαφορετικές χρονικές διάρκειες των διακοπών λειτουργίας του εξοπλισµού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι περίπου 24% των διακοπών λειτουργίας εξοπλισµού δεν είχαν ως αποτέλεσµα τη διακοπή τροφοδότησης καταναλωτών, ενώ αυτό το ποσοστό είναι σηµαντικά υψηλότερο στις διακοπές µε µεγάλη χρονική διάρκεια. Επίσης, για τους Καταναλωτές-Χρήστες των µεγάλων πόλεων της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Βόλο) υπάρχουν αυτόµατες διαδικασίες µεταγωγής φορτίου που ακόµη και εάν αρχικά εµφανίζεται διακοπή τροφοδότησης τους αυτή διαρκεί πολύ λιγότερο από το χρονικό διάστηµα της διακοπής λειτουργίας του εξοπλισµού. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η έννοια «Μη ιατεθείσα Ενέργεια» δεν υπάρχει στις περιπτώσεις διακοπών λειτουργίας εξοπλισµού χωρίς διακοπή Καταναλωτών Χρηστών, ενώ όταν υπάρχει διακοπή ο υπολογισµός της δεν είναι προφανής. Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, εφαρµόστηκε µία προσεγγιστική µέθοδος εκτίµησης της Μη ιατεθείσας Ενέργειας (Μ Ε) ίσως ακριβέστερος θα ήταν ο όρος «Μη ιερχόµενη Ενέργεια». Με χρήση αυτής της ποσότητας είναι δυνατή η προσέγγιση του δείκτη «λεπτά συστήµατος», θεωρώντας την αιχµή της ζήτησης ενέργειας το συγκεκριµένο έτος αξιοπιστίας Οκτ 2008 Σεπ 2009 ίση µε 9761ΜW. Η Μ Ε υπολογίστηκε για ένα αριθµό διακοπών λειτουργίας εξοπλισµού από µία προσέγγιση του φορτίου που εξυπηρετούσε ο εξοπλισµός κατά την έναρξη της διακοπής και του προφίλ της ζήτησης ενέργειας από το Σύστηµα κατά το χρονικό διάστηµα της διακοπής λειτουργίας του εξοπλισµού. Η ενέργεια αυτή διαιρέθηκε µε την ενέργεια που διατίθεται σε ένα λεπτό για να καλυφθεί η αιχµή της ζήτησης κατά το έτος αξιοπιστίας Οκτ 2008 Σεπ 2009 (9761MW). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα

21 Πίνακας 4.2. ιακοπές Κυκλωµάτων Συστήµατος µε µεγάλη διάρκεια και αντίστοιχα Λεπτά Συστήµατος α/α ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ (ΛΕΠΤΑ) ΑΙΤΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΤΩΝ? ΛΕΠΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ρ60 ΑΝΩΜΑΛΙΑ 24/7/ : ΑΝΟΙΓΜΑ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΙΤΙΑ ΟΧΙ 6,3 2 ΚΥΤ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ρ120 ΑΝΩΜΑΛΙΑ 22/8/ : ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΧΙ 2,1 3 Υ/Σ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡ/ΜΕΝΗ 4/5/ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΧΙ 1,3 4 ΚΥΤ ΙΣΤΟΜΟΥ Ρ830 ΑΝΩΜΑΛΙΑ 29/6/ : ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΟΧΙ 23,5 5 ΕΛ.ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ 4/10/ : ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΙΤΙΑ ΝΑΙ 0,6 6 ΥΗΣ Ε ΕΣΣΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΕΝΗ 29/10/2008 8: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΧΙ 1,2 7 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Ρ110 ΑΝΩΜΑΛΙΑ 29/12/ : ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΙΤΙΑ ΝΑΙ 13,1 8 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ρ120 ΑΝΩΜΑΛΙΑ 22/8/ : ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΧΙ 1,9 9 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ80 ΑΝΩΜΑΛΙΑ 24/8/2009 2: ΦΩΤΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗΝ Γ.Μ. ΟΧΙ 3,7 10 ΥΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΜΕΝΗ 12/10/08 7: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΜ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150KV ΝΑΙ 0,3 11 ΥΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΕΝΗ 2/11/08 7: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΜ 150KV ΡΑΜΑ- ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΝΑΙ 1,2 12 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ890 ΑΝΩΜΑΛΙΑ 22/11/ : ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΙΤΙΑ ΟΧΙ 11,2 21

22 5. Βιβλιογραφικές αναφορές [1] EIRGRID, Transmission system performance report [2] GB Transmission System Performance Report [3] Transcend Networks, Transmission System Performance Report To Australian Energy Regulator [4] RTE, French Power System Reliability Report [5] Π. Αλεξοπούλου, Κ. Μαυρόµατος, Γ. Γεωργαντζής, Η. Ζαφειρόπουλος, Μ. Φραγκάκη, Ι. ασκαλάκης, ιερεύνηση Σύγχρονων Αρχών Συντήρησης Εξοπλισµού Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Σύνοδος Ελληνικής Επιτροπής CIGRE, εκέµβριος 2009, Αθήνα. [6] E. Zafiropoulos, I. Daskalakis, Reliability based Asset Management of Transmission Systems: Current Trends and Challenges in a deregulated Power Sector, Paper MED08/179, MedPower 2008, November 2008, Thessaloniki, Greece. [7] IEEE Standard , IEEE Guide for Electric Power Distribution System Reliability Indices, New York, [8] IEEE Standard , IEEE Guide for Electric Power Distribution System Reliability Indices, New York, May [9] UNIPEDE, Distribution Study Committee DISQUAL, Availability of Supply Indices, Ref. No Rev. 9733, July [10] CIGRE Working Group 37 28, Quality of Supply Customer Requirements, Final Report, Paris, [11] Council of European Energy Regulators (CEER) Electricity Working Group on Quality of Supply, Third Benchmarking Report on Quality of Electricity Supply, [12] CENELEC EN 50160, Voltage Characteristics of Electricity Supplied by Public Distribution Systems, [13] Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς, Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Ιούνιος

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ 1.1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 3.997 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ (MWh) ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (MWh)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ (MWh) ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (MWh) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες κ.κ.πετσίνης 210 9466888 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ (MWh) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΈΤΟΣ 2013)

ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΈΤΟΣ 2013) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /νση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήµατος ( ΛΕΣ) ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΈΤΟΣ 2013) ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ INVESTING IN ENERGY 2015 Tρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ Γ. Καμπούρης Διευθυντής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ kabouris@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΈΤΟΣ 2014)

ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΈΤΟΣ 2014) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /νση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήµατος ( ΛΕΣ) ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΈΤΟΣ 2014) ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΑΑΕ Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Τάση Υπαγωγή Κύκλος Ηµεροµηνία Συντήρησης ΑΝΕΥ ΑΑ ΑΛΜΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Δεκέμβριος 20 2012 20 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Ιανουάριος 2015 Ιαν-13 Φεβ-13 Μαρ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάϊος 2015 Μαϊ-13 Ιουν-13 Ιουλ-13 Αυγ-13

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ανάπτυξης ΑΠΕ και Τεχνικές Προκλήσεις

Στρατηγική Ανάπτυξης ΑΠΕ και Τεχνικές Προκλήσεις Στρατηγική Ανάπτυξης ΑΠΕ και Τεχνικές Προκλήσεις Γ. Καµπούρης /νση Σχεδιασµού Συστήµατος ΕΣΜΗΕ Μεσο-µακροπρόθεσµοι Στόχοι - ιακηρυγµένος στόχος για ορίζοντα 10ετίας (ΥΑ 19598/2010): - 7500 MW A/Π - 2200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα;

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; Ορόλοςτουςστοενεργειακό σύστηµα τηςχώρας Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός µηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ιωάννινα, 2009 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΕ, 20-21 Μαρτίου 1 Ιωάννινα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-2012

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Ανδρέας Τζούρος ιευθύνων Σύµβουλος Ενεργειακής Θεσσαλονίκης 10 Ιουνίου 2005 ιηµερίδα ΤΕΕ Λιγνίτης και Φυσικό Αέριο στην Ηλεκτροπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ O μακροχρόνιος προγραμματισμός των απαιτουμένων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ όχι 0 0. ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 50 min 0 0 ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 9:16 0 0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 6:34 1,4 1 ΚΥΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 7:45 0 0

ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ όχι 0 0. ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 50 min 0 0 ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 9:16 0 0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 6:34 1,4 1 ΚΥΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 7:45 0 0 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 3/4/2010 8:30 ΑΜΣ Νο3 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ 7/4/2010 21:38 Μ/Σ Νο1 Υ/Σ ΘΗΒΩΝ 7/4/2010 21:38 Μ/Σ Νο1 Υ/Σ ΘΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΑΑΕ Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Τάση Υπαγωγή Κύκλος Ηµεροµηνία Συντήρησης ΑΝΕΥ ΑΑ ΑΙ ΗΨΟΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Βασίλης Ρογκάκος Τομεάρχης Λειτουργίας Τηλεμέτρησης Κλάδος Μετρήσεων, ΔΔ Μάιος 2014 1 Συνοπτικά στοιχεία ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΔ-193/2120102 ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Αθήνα, εκέµβριος 2006 Ε ΑΣΣ/ Ε ΣΗΕ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΑΑΕ Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Κύκλος Τάση Υπαγωγή ιάρκεια Ηµεροµηνία Εργασίας Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Α/Α Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Τάση Κύκλος ιάρκεια Εργασίας Ηµεροµην ία Συντήρησ ης 1 ΑΜΦΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Οµ. Καθ. ΕΜΠ Πρόεδρος ΕΣΜΗΕ 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) Ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008

Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008 Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008 Μάρτιος 2010 - Εκτενής περίληψη Η ΡΑΕ µε την παρούσα έκθεση εγκαινιάζει την προσπάθεια ανάδειξης µιας σειράς θεµάτων µε αφετηρία

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία ( ΤΕ) του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/11/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2012 Η Επιχειρηµατικότητα ως επιλογή εργασίας ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ρ. ΗΜ Ευάγγελος Τσιµπλοστεφανάκης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 1 Στην παρουσίαση αυτή εξετάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 6% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Ιούλιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 13% 5% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

07/01/2010 23:50 Ρ40 Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗ OXI 0 07/01/2010 23:50 Ρ140 Υ/Σ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΓΝΩΣΤΗ OXI 0 10/01/2010 12:25 Μ/Σ Νο1 Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΙΙ

07/01/2010 23:50 Ρ40 Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗ OXI 0 07/01/2010 23:50 Ρ140 Υ/Σ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΓΝΩΣΤΗ OXI 0 10/01/2010 12:25 Μ/Σ Νο1 Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΙΙ 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΣ (Ω.Ε) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-6969450 FAX: 210-6969416 Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιστική Έκθεση.Σ.

Απολογιστική Έκθεση.Σ. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Απολογιστική Έκθεση.Σ. 2009-2011 7 Απριλίου 2011 Περιεχόµενα ιοικητικός Απολογισµός Συµµετοχή σε Προγράµµατα Θέµατα Επικοινωνίας Θεσµικά Θέµατα Εξελίξεις στην Αγορά Οικονοµικός

Διαβάστε περισσότερα

Όρια Τάσης και Συχνότητας - Απαιτήσεις Ρύθµισης Τάσεως, Αέργου Ισχύος, Συντελεστή Ισχύος Αιολικού Σταθµού. Φ. Κανέλλος ΣΣ/ ΕΣΜΗΕ

Όρια Τάσης και Συχνότητας - Απαιτήσεις Ρύθµισης Τάσεως, Αέργου Ισχύος, Συντελεστή Ισχύος Αιολικού Σταθµού. Φ. Κανέλλος ΣΣ/ ΕΣΜΗΕ Όρια Τάσης και Συχνότητας - Απαιτήσεις Ρύθµισης Τάσεως, Αέργου Ισχύος, Συντελεστή Ισχύος Αιολικού Σταθµού Φ. Κανέλλος ΣΣ/ ΕΣΜΗΕ ΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Ανάγκη ρύθµισης Τάσης από Αιολικούς Σταθµούς 2. Υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα,18.12.2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο Κοινοπ.: 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007 Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 26 Μαΐου 2014 Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον

H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 1 H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον Νέα δεδομένα τόσο στις ανταγωνιστικές όσο και στις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες Άμεση ανάγκη μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε πελατοκεντρική επιχείρηση Υπάρχουν ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΜΗΕ Ι. Καµπούρης /ντης Ανάπτυξης Συστήµατος ΕΣΜΗΕ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οδηγία 2009/28/EC της

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Σεπτέµβριος 2014 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής:

Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής: Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής: Η εξέταση των προτεινόµενων λύσεων για τη ιασύνδεση των Νησιών των Κυκλάδων Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Πάρου και Νάξου µε το Εθνικό ιασυνδεδεµένο

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0. 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Σεπ-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0. 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Σεπ-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Σεπτέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ. Αποτυχία κλεισίµατος. Θραύση Μονωτήρων Α/Ζ 43 Λειτουργία ιαφορικής Προστασίας Μ/Σ Νο1

Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ. Αποτυχία κλεισίµατος. Θραύση Μονωτήρων Α/Ζ 43 Λειτουργία ιαφορικής Προστασίας Μ/Σ Νο1 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (Ω.Ε) ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2009

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΕΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...3 2 Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2013

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2013 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2013 Α. Η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση: 10-6-2014 Διασυνδεδεμένα συστήματα MWp Νέα εγκατεστημένη ισχύς διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

1.1.2009-31.12.2013 1.1.2014

1.1.2009-31.12.2013 1.1.2014 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Χρίστος Τουφεξής Αναπληρωτής ιευθυντής (Λειτουργίας και Προσωπικού) Ιανουάριος 2012 ΘΕΜΑΤΑ Άνοιγµα της Αγοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ιστορία της ηλεκτροδότησης των Κυκλάδων θα μπορούσε να χωρισθεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος αρχίζει στις αρχές του εικοστού

Διαβάστε περισσότερα