Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ."

Transcript

1 136 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. Ε. ΚΕτΙΚΙΔΟΥ- Ε. ΒΟΛΑΚΛΗ Όσοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση των τραυματιών από ατυχήματα (τροχαία, πτώσεις από ύψος, αθλητικές δραστηριότητες κ.α.) γνωρίζουν καλά ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων αυτών έχει και κάκωση νωτιαίου μυελού (Ν.Μ.). Η πρώιμη μάλιστα θνησιμότητα αυτών των ασθενών φτάνει μέχρι και το 50% ανώ αντίθετα μόνο ένα 10% από τους επιζώντες εμφανίζει τελικά νευρολογική βελτίωση. Αν συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι οι τραυματισμοί αυτοί αφορούν συνήθως νεαρά άτομα (16-30 ετών) τότε το κοινωνικό κόστος των επιπλοκών μετά από τραυματισμό του Ν.Μ. γίνεται ακόμα μεγαλύτερο1 Η έκβαση εξαρτάται από τρεις κυρίως παράγοντες: την ένταση της πρωτοπαθούς βλάβης, την προφύλαξη περαιτέρω βλάβης κατά τις φάσεις της διάσωσης, μεταφοράς και νοσοκομειακής αντιμετώπισης, την αποφυγή υποξίας και συστηματικής υπότασης τα οποία μπορούν να επιδεινώσουν το νευρολογικό έλλειμμα2". Η σωστή περιεγχειρητική φροντίδα των ασθενών αυτών έχει μεγάλη σημασία γιατί μπορεί να προλάβει επιπρόσθετη ( ιατρογενή) βλάβη ή να διασώσει μερικά νευροτόμια από την ισχαιμία και εν τέλει να μειώσει τις νευρολογικές βλάβες και την πιθανότητα θανάτου. ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΗΣ Εντόπιση βλάβης: οι περισσότερες κακώσεις εντοπίζονται στη μέση της αυχενικής μοίρας και στη θωρακοσφυ' ίκή σ υμβολή 1'2". Μηχανισμός βλάβης: ακόμα και σε ασθενείς με νευρολογική εικόνα πλήρους βλάβης, είναι ιδιαίτερα σπάνιο να υπάρχει ανατομική διατομή του Ν.Μ.. Συνήθως η κάκωση προκαλείται από συμπίεση ή ρήξη του Ν.Μ. εξαιτίας οστικού τεμαχίου ή δίσκου που μετακινήθηκε. πρωτογενής μηχανισμός Μηχανισμός βλάβης α. μηχανικός: συμπίεση, πρόσκρουση, απόσπαση, ρήξη, διάσχιση β. ισχαιμία δευτερογενής μηχανισμός α. οίδημα β. αγγειακός: αιμορραγία, αγγειόσπασμος, ανεπάρκεια μηχανισμού αυτορρύθμισης γ. ανεπάρκεια ιοντικής αντλίας δ. βιοχημικός: παραγωγή κατεχολαμινών, ελευθέρων ριζών, υπεροξείδωση λιπών Η δευτεροπαθής βλάβη προκαλεί μια ζώνη ισχαιμίας που περιβάλλει την περιοχή του Ν.Μ. η οποία έχει υποστεί την μηχανική κάκωση. Η χρονική πορεία αυτής της μετατραυματικής υποάρδευσης του Ν.Μ. είναι προοδευτική και μεγιστοποιείται μετά 2-3 ώρεςό ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΊΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΚΩΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να αντιμετωπίζονται γρήγορα από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό με προτεραιότητα στην υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών και την ακινητοποίηση της Σ.Σ. Στη συνέχεια τα στάδια αντιμετώπισης των ασθενών αυτών αναφέρονται αναλυτικά 1. κλινική αξιολόγηση της κάκωσης

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ σταθεροποίηση Σ.Σ. 3. εξασφάλιση αεραγωγού 4. σταθεροποίση κυκλοφορικού 5. έλεγχος για συνοδές κακώσεις Ανεξάρτητα από την παραπάνω σειρά μπορεί τελικά η εξασφάλιση του αεραγωγού να είναι η πρώτη προτεραιότητα, σύμφωνα άλλωστε και με το ABC του A'ΓLS3 1. Νευρολογική Ε κτ ίμηση Η νευρολογική εξέταση πρέπει να γίνεται σε όλους τους ασθενείς με κακώσεις ΣΣ όσο το δυνατό συντομότερα, στηριζόμενοι στα παρακάτω1: α. Έχει ο ασθενής συνείδηση, είναι προσανατολισμένος, σε εγρήγορση και αντιδρά; β. Κινητικότητα: μυ'ίκή δύναμη, τόνος και παρεγκεφαλιδική λειτουργία γ. Αισθητικότητα: η εκτίμηση γίνεται με την αντίδραm1 του ασθενή στο τσίμπημα καρφίτσας 1l ελαφρό άγγιγμα δ. Κρανιακά νεύρα: οι αντιδράσεις που συνήθως εκτιμώνται είναι το αντανακλαστικό της κόρης, η κίνηση των οφθαλμών, της γλώσσας και η λειτουρ rία τοι' τριδύμου και του προσωπικού ε. Αντανακλαστικά: δικεφάλου, τρικεφάλου, ε:τι'(ονατίδας, aχίλλεια, κοιλιακά και babinski. Σε ασθενείς με εγρήγορση ο πόνος στον αυχένα είναι ειδικό σημείο κάκωσης ΑΜΣΣ2, (:τίνωως 1). Σε ασθενείς με απώλεια συνείδησης ευρt1ματα :τοι' Πfνακας 1. ΣΧΕΣΗ ΚΑΚΩΣΗΣ ΑΜΣΣ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΙΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ Ή ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΕΓΡΉΓΟΡΣΗ θα μας προσανατολίσουν προς κάκωση Ν.Μ. είναι3: α. Χαλαρά αντανακλαστικά-απώλεια του τόνου του σφιγκτήρα. β. Διαφραγματική αναπνοή. γ. Αντίληψη του πόνου σε ερέθισμα πάνω αλλά όχι κάτω από τις κλείδες. δ. Υπόταση σε συνδυασμό με βραδυκαρδία ιδιαίτερα, απουσία υποογκαιμίας. ε. Πριαπισμός, σπάνιο αλλά χαρακτηριστικό σημείο. Όταν πια κανείς έχει καταλήξει στο επίπεδο βλάβης μπορεί να αναμένει και τις αντίστοιχες αντιδράσεις και επιπλοκές. 2. Σταθεροποίηση της Σ.Σ. Είναι από πολύ παλιά γνωστό ότι η σταθεροποίηση της Σ.Σ. από τον τόπο ακόμα του ατυχήματος μπορεί να σώσει ακόμα και τη ζωή του ασθενούς και σίγουρα θα τον προστατεύσει από μεγάλες νευρολογικές βλάβες. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται, από όλα τα συσηίματα ε:τεί'(ουσας προνοσοκομειακής παροχής ιατρικών υ:τηρεσιι6ν. ειδικές τεχνικές προφυλάξεις της Σ.Σ. Οι τεχνιχές αυτές συνεχίζονται μέσα στα τμήματα ε:τει'(όντων των νοσοχομείων (τ.ε.π.) και σε όλες τις q;άσεις της νοσηλείας των ασθενών μέχρι την τελική σταθερο:τοίηm1 της Σ.Σ. Έτσι λοιπόν ο ασθεν1ίς θα πρέπει να βρίσκεται σε ουδέτερη θέση στο ειδικό q;ορείο για τις κακώσεις του ΝΜ, α:τοφεύγοντας κάθε κίνηση του αυχένα και του χορμοι'. Ιδιαίτερη μέριμνα να λαμβάνεται για την ΑΜΣΣ το:τοθετιiνrας. αν δεν υπάρχει 1Ίδη, αυχενικό κηδεμόνα (τι':τοι' Philadelphia). αμμόσακκους δεξιά αριστερά και αχιυητο:τοιι6ντας την χεq;α/.11 με q;αρδιά ταινία2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΚΑΚΩΣΗ ΑΜΣΣ ΜΕ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΛΓΟΣ Fisher Roberge και συν. Bayless και Ray Bachulis και συν. Ringenberg και συν. Rachensky και συν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΛΓΟΣ ΜΕ ΚΑΚΩΣΗ ΑΜΣΣ Fisher 328 ο Roberge και συν. 141 ο Bayless και Ray 122 ο Neifeld και συν. 145 ο Kreipke και συν. 324 ο 3. Εξασφ ά λιση αεραγωγού Το θεμέλιο της αντιμετώπισης της κάκωσης ΝΜ είναι η ακινητοποίηση. Ωστόσο πολλοί από τους αναι-

3 138 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ σθησιολογικούς χειρισμούς που συνήθως χρησιμοποιούνται για τον αεραγωγό (υποστήριξη κάτω γνάθου, διάνοιξη στόματος, λαρυγγοσκόπηση) μπορούν δυνητικά να οδηγήσουν σε παρεκτόπιση και επιδείνωση της αρχικής βλάβης. Η οξεία ανάγκη για εξασφάλιση αεραγωγού πρέπει Α να συνδυάζεται με μέτρα προστασίας της αυχενικής μοίρας της Σ.Σ. ακόμα και όπου υπάρχει απλή υποψία για κάκωσή της. Ορισμένα σημεία κλειδιά για την εξασφάλιση του αεραγωγού είναι τα ακόλουθα1: α. Αν ο ασθενής δεν αναπνέει γίνεται αμέσως προσπάθεια για στοματοτραχειακή διασωλήνωση με αυχενική ακινητοποίηση (manual in line axial trantion, ΜΙΑτ) (εικ. 2). Εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο ή υπάρχει και συνοδός κρανιοπροσωπική κάκωση, τότε εγκαθιστούμε χειρουργικό αεραγωγό. β. Αν δεν απαιτείται επείγουσα διασωλήνωση γίνεται πρώτα ακτινολογικός έλεγχος. γ. Αν ο ακτινολογικός έλεγχος είναι θετικός και ο ασθενής απαιτεί διασωλήνωση τότε κατά σειρά προτεραιότητας εφαρμόζουμε. 1. χειρουργικό αεραγωγό 2.διασωλήνωση με ινοπτικό βρογχοσκόπιο 3. ρινοτραχειακή διασωλήνωση δ. Αν δεν υπάρχει επιβεβαίωση κάκωσης της ΑΜΣΣ (και πρέπει να διασωληνωθεί ο ασθενής) τότε γίνεται στοματοτραχειακή διασωλήνωση. Σε όλες τις περιπτώσεις κατά την ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία η πίεση που εφαρμόζεται στον κρικοειδή δεν πρέπει να είναι μεγάλη. Η ρινοτραχειακή διασωλήνωση έχει πολλά μειονεκτήματα (σοβαρή επίσταξη, κάκωση λάρυγγα, χρονοβόρος διαδικασία) και οπωσδήποτε αντενδείκνυται σε κατάγματα βάσης κρανίου. Η τεχνική που προαναφέρθηκε (ΜΙΑ τ) είναι ασφαλής όπως τουλάχιστον βιβλιογραφείται σε μια σειρά περιστατικών5 Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι ακόμα και σε ελεγχόμενες συνθήκες (π.χ. χειρουργείο), είναι η μέθοδος εκλογής. Ανάλογα με το επίπεδο και τη βαρύτητα της κάκωσης, η αναπνοή επηρεάζεται λόγω παράλυσης των κοιλιακών, μεσοπλεύριων μυών, του διαφράγματος και των επικουρικών μυών της αναπνοής καθώς η βλάβη από τα κατώτερα θωρακικά ανεβαίνει προς τα ανώτερα aυχενικά νευροτόμια. Β Εικόνα 2. α. Το άτομο αρισr:ερά εφαρμόζει πίεση σr:ον κρικοειδ1ί και κρατά τον τραχειοσωλήνα. Το κεντρικό άτομο, αυτός που θα διασωληνώσει, ανοίγει το στόμα και το άτομο δεξιά (συνήθως υ σύμβουλος νευροχειρουργός) χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια για να σταθεροπυtjίσει κεφαλή και αυχένα. β. Η τεχνική εφαρμόζεται από τέσσερα άτομα ιίπου το τέταρτο ασχολείται με τη χορήγηση φαρμάκων. Οι λειτουργικές πνευμονικές δοκιμασίες επηρεάζονται σημαντικά σε βλάβες πάνω από το Θ7. Ακόμα και με ανέπαφη την λειτουργία των μεσοπλεύριων (Θ4-Θ7) η αναπνοή είναι κυρίως διαφραγματική ίσως γιατί δεν συμμετέχουν οι κοιλιακοί μύες κατά την εκπνοή. Βλάβη στο επίπεδο Α3-Α5 από όπου προέρχεται το φρενικό νεύρο οδηγεί σε παράλυση του διαφράγματος και ανάγκη για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής (πίνακας 2). Στις περιπτώσεις που η λειτουργία του διαφράγματος παραμένει ανέπαφη να θυμόμαστε ότι η ζωτική χωρητικότητα στους ασθενείς αυτούς είναι μεγαλύτερη σε ύπτια και Trendelemburg θέση επειδή στις θέσεις αυτές το κοιλιακό περιεχόμενο απωθεί το διάφραγμα προς τα επάνω με αποτέλεσμα να επακολουθεί αποτελεσματικότερη σύσπαση του στην φάση της εισπνοήξ

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 Πίνακας 2. ΣΧΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΠΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΑΠΝΟΉ AEI'IΣ:\IOΣ Α2 Σιiσπαση επικουρικών μυιvν Μηχανικός αερισμός Α3-4 Ολική παρriλυυη διαφράγματος Επηρεάζεται πολιi Α5 Μερική παράλυση διαφράγματος ΖΧ 25% της φυσιολογικής Α6-7 Παράλυση μεσοπλεύριων μυιvν Διαφραγματική αναπνοή Απt5 Βα/Jίηςkί Μ F: Cι-it Ccπe Clin 3: {ι/9-636, Σ ταθεροποίηση κυκ λ οφορικού Κατά τη στιγμή της κάκωσης και για λίγα λεπτά παρουσιάζεται αύξηση της Α.Π. που οφείλεται σε συμπαθητική εκτόνωση. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται αύξηση της πίεσης εξ' ενσφηνώσεως των πνευμονικών τριχοειδών, της διαπερατότητας και του εξωαγγειακού υγρού στους πνεύμονες. Επίσης αύξηση της ICP, της διαπερατότητας του αιματοεγκεφαλικού φραγμού και σημαντική μείωση της εγκεφαλικ1jς αιματικής ροής ( CBF) (πειραματικό μοντέλο)''. Η συμπαθητική αυτή εκτόνωση τις περισσότερες φορές δεν καταγράφεται αφού οι ασθενείς έρχονται στο νοσοκομείο αρκετή ώρα μετά το ατύχημα. Αντίθετα, κατά την υποδοχ1j τους στο ηηjμα επειγόντων, εμφανίζεται υπόταση εξαιτίας οξείας συμπαθεκτομ1jς όταν μάλιστα η βλάβη εντοπίζεται σε επίπεδο πάνω από το Θ5. Ανεξάρτητα όμως από την υπόταση η συστηματική διήθηση είναι επαρκ1jς. Η οξεία συμπαθεκτο ηj καταλήγει σε ελαττωμένες περιφερικές αντιστάσεις και διαστολή των φλεβικών κυρίως στελεχών. Σε επίπεδο βλάβης πάνω από το Θ4 συνυπάρχει κατάργηση της δράσης των καρδιακών επιταχυντικών ινών και έτσι η αντανακλαστική ταχυκαρδία στην υπόταση καταργείται 1j μεω)νεται. Επειδ1j όμως η βραδυκαρδία παρατηρείται και σε κακcδσει; κάτω από το Θ4, ένας άλλος πιθανός μηχανισμό; πρόκλησης της είναι η πτώση της πίεσης στο δεξιό κόιτο (Bainbridge reflex )''. Η εικόνα της υπότασης με την πιθαν1j βραδυκαρδία αναφέρεται σαν ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΣ SHOCΚ. Ως ΝΩΥΙΑΙΟ SHOCK αναφέρεται η νευρολογικ1j κατάσταση αμέσως μετά την κάκωση του Ν.Μ. με χαλαρή παράλυση και απώλεια των αντανακλαστικών. Το σύνδρομο αυτό μπορεί να διαρκέσει μέρες 1j και εβδομάδες και οπωσδήποτε περισσότερο από το νευρογενές. Στην οξεία φάση της κάκωσης η Κ.Φ.Π. παραμένει χαμηλή ενώ η καρδιακή παροχή ελαφρά αυξημένη. Ωστόσο ως προς την συσταλτικότητα του μυοκαρδίου μπορεί να παρατηρηθεί ελάττωση στο δείκτη έργου αριστερής κοιλίας (L VSWI) και το καρδιακό δείκτη κατά τη διάρκεια της ενυδάτωσης του ασθενούς. Επιπρόσθετα, η αδυναμία αύξησης της καρδιακ1jς συχνότητας και συσταλτικότητας που συνοδεύει βλάβες πάνω από το Θ4 επιτρέπει τελικά αύξηση της συσταλτικότητας μόνο μέσω του νόμου Frank-Starling1'. Επίσης οι β-ενδορφίνες που η εμφάνισ1j τους σχετίζεται με την κάκωση του Ν.Μ. μπορεί να επιδρούν κατασταλτικά άμεσα στο μυοκάρδιο 1j με ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού Ν.Σ. στο στέλεχος1'. Η υπόταση του νευρογενούς shock αρχικά αντιμετωπίζεται με χορήγση υγρών. Η λύση αυτή όσο αναγκαία και αν είναι, έχει τον κίνδυνο, σε ποσοστό πάνω από 50%, της εμφάνισης πνευμονικού οιδήματος γιατί το μυοκάρδιο έχει αφ' ενός δυσλειτουργήσει λόγω της έντονης αγγειοσύσπασης που προηγ1jθηκε στα πρώτα λεπτά της κάκωσης και αφ' ετέρου έχει χάσει (για τους λόγους που προαναφέρθηκαν) την ικανότητα να ανέχεται αυξημένο προφορτίο και μεταφορτίοr'ό Η πρώιμη χρησιμοποίηση του καθεηjρα πνευμονικής αρτηρίας, είναι τελικά αυηj που θα καθορίσει την ανάγκη χρησιμοποίησης 1] μη ινότροπων 1j αγγειοδραστικών παραγόντων. Ηλεκτροκαρδιογραφικά είναι δυνατόν να παρατηρηθούν αλλαγές του ST-T που δηλώνουν "strain" αριστερής κοιλίας ή υπενδοκάρδια ισχαιμία. Συνηθισμένο φαινόμενο είναι οι διαφόρου βαθμού αποκλεισμοί ενώ μπορεί να συμβεί ακόμα και ανακοπή κατόπιν ερεθισμού της τραχείας, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με υποξυ '(Οναιμία (π.χ. κατά την διάρκεια βρογχικ1]ς τουαλέτα;):'. 5. Συνοδές κακώσεις Σε ποσοστό πάνω από 40% οι κακώσεις του Ν.Μ. συνι'πάρχουν με άλλες βλάβες που μπορεί να επιδεινcόσοt'ν τη '(ενικ1j εικόνα του ασθενούς αλλά και να αποπροσανατολίσουν τη διαγνωστικ1j σκέψη από τη βλάβη του ΝΜ1 Ταυτόχρονα όμως είναι δυνατόν οι κακώσεις αυτές να μην εμφανίζουν συμπτωματολογία εξαιτίας ελαττωμένης αισθητικότητας κάτω από το επίπεδο της βλάβης π.χ. απουσία πόνου σε ενδοκοιλιακή αιμορραγία. η κάκωση ΑΜΣΣ συνδυάζε ται με κακώσεις κεφαλής

5 140 αεραγωγών οισοφάγου η κάκωση ΘΜΣΣ συ νδυάζεται με κακώσεις μυοκαρδίου αγγείων πνευμόνων η κάκωση ΟΜΣΣ συ νδυάζεται με κακώσεις πυέλου κοιλιάς Αναφέρεται ότι κρανιοεγκεφαλική κάκωση ικανή να προκαλέσει απώλεια συνείδησης ή απλά μετατραυματική αμνησία σχετίζεται σε ποσοστό 49% με κάκωση ΑΜΣΣ2 Ακτινολογικός έλεγχος Ο αναισθησιολόγος πρέπει να είναι σε θέση να "διαβάζει" τις επείγουσες ακτινογραφίες της ΑΜΣΣ γιατί η κατάσταση αυτή θα επηρεάσει την επιλογ1ί για την εξασφάλιση του αεραγωγού4 Η εκτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την ευθυγράμμιση των σπονδύλων, την κατάσταση των οστών και των χόνδρων, τα μεσοσπονδύλια διαστήματα,την κατάσταση των μαλακών μορίων. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η κατά ABCs ερμηνεία της ακτινολογικής εικόνας της ΑΜΣΣ"\ εικ. 3). Adequacy: επάρκεια και ποιότητα Al-A7 και η Α7Θ1 συμβολή να είναι ευδιάκριτη. Alίgnment: ευθυγράμμιση (πρόσθια επιφάνεια σπονδυλικών σωμάτων, πρόσθιο και οπίσθιο σπονδυλικό κανάλι). Bones: οστά (σώμα, αυχένας, πέταλο, ακανθώδεις aποφύσεις). Cartίlage: χόνδροι, μεσοσπονδύλια διαστήματα, aρθρικές aποφύσεις, (facet). Soft tίssue: κατάσταση μαλακών μορίων. Οι συνήθεις λήψεις είναι η πλάγια, η προσθιοπίσθια, και διαστοματική (για καλύτερη εκτίμηση του οδόντα). Ακόμα, όμως και ο συνδυασμός τους δεν ξεπερνά το 92% σε ευαισθησία για το λόγο αυτό αρνητικές ακτινογραφίες δεν αποτελούν επαρκές κριτήριο αποκλεισμού κάκωσης ΑΜΣΣ4.Συνεπώς θα πρέπει ο έλεγχος να ολοκληρώνεται με CT ή MRI ιδιαίτερα όπου υπάρχει ομάδα ασθενών υψηλού κινδύνου π.χ. - θύματα τροχαίων μεγάλης ταχύτητας - ΚΕΚ ή έκπτωση του επιπέδου συνείδησης. - πτώση από ύψος - πολυτραυματίες - κάκωση τραχήλου ώμων ΚΛΙΜΆΚΩΣΗ ΦΡΟΝτΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΉ ΜΕ ΚΑΚΩΣΗ Ν.Μ Εικόνα 3. Διάγραμμα της πλάγιας όψης των αυχενικών σπονδύλων όπου φαίνεται η φυσιολογική καμπυλότητα. Οι γραμμές 1,2,3,4 πρέπει να είναι συνεχείς. Οι γραμμές 2 και 3 είναι τα όρια του σπονδυλικοι! σωλήνα. Από Bern8teίn Τ, Jelenco C. E. entίalίty of the Lateral Cerνίcal Spίne Radίograph Αιιιι Emerg. Meιl 1981: Μετά την επείγουσα αντιμετώπιση του ασθενούς λαμβάνεται μέριμνα και για άλλα σημαντικά στοιχεία με τελικό στόχο την τελειότερη αντιμετώπισή του: 1. Διαταραχές πεπτικού: κατά τη φάση του νευρογενούς shock προκαλείται γαστροπάρεση, έτσι η τοποθέτηση ρινογαστρικού καθεηίρα είναι επιβεβλημένη. Επίσης άμεσα πρέπει να ξεκινά η προφυλακτική χορήγηση φαρμάκων για την προστασία από έλκη ( αντιόξινα, Η2 αναστολείς και σουκραλφάτη). 2. Διαταραχές θερμορρύθμισης: οι ασθενείς με υψηλή κάκωση Σ.Σ. συμπεριφέρονται ως ποικιλόθερμα όντα. Οι κεντρομόλες ίνες προς το θερμορρυθμιστικό κέντρο έχουν διακοπεί ενώ η συμπαθητική απονεύρωση προκαλεί αγγειοδιαστολ1ί με αποτέλεσμα μεγάλη απώλεια θερμότητας. Βασική επομένως μέριμνα ο καλός έλεγχος της πιθανής θερμοκρασίας. 3. Προστασία Ν.Μ.: ο αναισθησιολόγος θα πρέπει από την αρχή μέσα στην αναισθησιολογική του τεχνικ1ί

6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 141 να ενσωματώσει παράγοντες που μπορεί να βοηθήσουν στην προστασία του Ν.Μ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διατήρηση μιας επαρκούς αιματικής ροής στο Ν.Μ. θα τον προφυλάξει όπως και τον εγκέφαλο από την ισχαιμία.η αυτορρύθμιση ισχύει για τα ίδια με τον εγκέφαλο όρια (MAΠ=60-120mmHg). Μετά από κάκωση οι απόψεις για την αυτορρύθμιση διίστανται κατά τη διάρκεια όμως πειραματικής θωρακικής κάκωσης η αιματική ροή αυξήθηκε σε απάντηση σε περιφερικά ερεθίσματα. Ωστόσο λόγω έλλειψης δεδομένων είναι πιθανόν ο τραυματισμένος Ν.Μ. όπως και ο εγκέφαλος να είναι ευάλωτος στην υπόταση211 Πρέπει να επισημανθεί ότι ιδιαίτερα ευάλωτος είναι ο aυχενικός μυελός (Α5-Α8) λόγω περιορισμένης παράπλευρης κυκλοφορίας, από τις μεσοπλεύριες και τις σπονδυλικές αρτηρίεξ Τοπική υποθερμία: φαίνεται να έχει ευνο'ίκά αποτελέσματα σε πειραματικά μοντέλα. Δεδομένου όμως της πολυπλοκότητας της τεχνικής και του εξοπλισμού που αποτελεί, φαίνεται μάλλον απίθανο να τύχει περαιτέρω διερεύνησης Ανταγωνιστές απιοειδών (ναλοξόνη): Η χρ1jση τους βασίζεται στη θεωρία ότι παράγονται ενδογεν1j απιοειδή κατά την οξεία φάση της κάκωσης που δρουν στους κ υποδοχείς και ελατώνουν την αιμάτωση του ΝΜ. Πειραματική μελέτη έδειξε κάποια βελτίωση στη νευρολογική εικόνα, η μελέτη όμως σε ανθρώπους δεν είχε τα ίδια αποτελέσματα111 Επιπρόσθετα όμως θα μπορούσε αυτό να σημαίνει ότι η αναισθησία βασισμένη σε ναρκωτικά αναλγητικά προκαλεί επιδείνωση της βλάβης; Γλυκοκορτικοειδή: Μετά από εκτεταμένες μελέτες στις ΗΠΑ, αποδείχτηκε ότι η μεθυλπρεδνιζολόνη σε μια αρχική δόση εφάπαξ 30 mg/kg ακολουθούμενη από έγχυση 5,4 mg/kgr/h για 23h χορηγούμενη τις πρώτες 8h της κάκωσης βελτιώνει τη νευρολογικ1j ανάνηψη σε 6 εβδομάδες και 6 μήνες συγκρινόμενη με ναί.οξόνη και placebo χωρίς να αυξάνει στατιστικcδς σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών επιπλοκών όπως λοίμωξη στο σημείο του τραύματος 1j αιμορραγία11'. Η δόση αυτή ξεπερνά τη δόση διέγερσης των υποδοχέων των γλυκοκορτικοειδών και είναι πιο κοντά στις δόσεις που προφυλάσσουν από υπεροξείδωση των λιπών, δρα δηλαδή σαν δεσμευτής ελευθέρων ριζών. Η έρευνα συνεχίζεται προς την κατεύθυνση αυτή για την ανακάλυψη στεροειδών που στερούνται γλυκοκορτικοειδούς δράσης π.χ. αμινοστεροειδή. Δ εσμευτές ελευθέρων ριζών: Διάφοροι παράγοντες έχουν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Τα 21-αμινοστεροειδή φαίνεται να βοηθούν γιατί ελαττώνουν την υπεροξείδωση των λιπών. GMI γαγγλιοσίδες: Ίσως έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα στο Ν.Μ. διευκολύνοντας την νευρική αναγέννηση και αναστέλοντας την παλίνδρομη εκφύλιση, ελαττώνοντας το οίδημα κυρίως στους νευράξονες της λευκής ουσίας που περνούν κοντά από το σημείο της βλάβη( Αναστολείς διαύλων ασβεστίου: Φαίνεται ότι οι παράγοντες αυτοί μπορεί να προκαλέσουν νευρολογική βελτίωση με τη διακοπή της κυτταρικής αυτολυτικής διεργασίας που ξεκινά με την ενδοκυττάρια συσσώρευση ασβεστίου. ΔΙΕΓΧΕΙΡΗτΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝτΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Οι ασθενείς με κάκωση ΣΣ οδηγούνται στο χειρουργείο είτε για αντιμετώπιση της κάκωσης, είτε για αντιμετώπιση προβλημάτων συνέπεια της κάκωσης, είτε για καταστάσεις που δεν σχετίζονται με αυηjν. Η προαναισθητική εκτίμηση θα πρέπει να εστιάζει στι; διάφορε; παθοφυσιολογικές μεταβολές κατά συσηjματα συνέπεια τη; κάκωσης του ΝΜ καθώς επίσης και στη σημειολογία από τις συνοδές κακώσεις. Χρήση μvοχαλαρωτικών: Μεγάλης σημασίας για τον αναισθησιολόγο είναι η μαζικ1j μετακίνηση του ενδοκυτταρίου Κ των σκελετικών μυών στον εξωκυττάριο χώρο μετά τη χορήγηση αποπολωτικών μυοχαλαρωτικών όπως η σουκινυλοχολίνη. Αυτό μπορεί να συμβεί μετά το πρώτο 24ωρο από την κάκωση και οφείλεται στον πολλαπλασιασμό των χολινεργικών νικοτινικών υποδοχέων εξωσυναπτικά σε όλη την έκταση της μυικιjς μεμβράνης εξαιτίας της αυξημένης ευαισθησίας ολόκληρου του μυός λόγω της aπονεύρωσης"". Αξίζει να αναcμρθεί ότι η ποσότητα Κ που θα απελευθερωθεί εξαρτάται από τη μάζα των μυών που έχουν επηρεαστεί και όχι από το ποσό του φαρμάκου. Η αύξηση των υποδοχέων μπορεί να συμβεί πριν η χαλαρή παράλυση αnικατασταθεί από τη σπαστικότητα. Ο προκουραρισμό; δεν προστατεύει από την απελευθέρωση του καλίου('. Τα μυοχαλαρωτικά εν γένει δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν την ακινητοποίηση του τραύματος γιατί ο τόνος των μυών θεωρείται σαν ένα είδος πρωτογενούς νάρθηκα.

7 142 Monίtorίng: Εξαρτάται από την κατάσταση του ασθενούς. Οπωσδήποτε το βασικό (ECG, ΑΠ1 Sp02, EtC02), παρακολούθηση θερμοκρασίας και διούρησης και πλήρες επεμβατικό αιμοδυναμικό όπου έχει ένδειξη. Για την παρακολούθηση της κατάστασης του ΝΜ έχει ένδειξη η χρησιμοποίηση των προκλητών δυναμικών τα οποία έχουν αντικαταστήσει το παλαιότερα χρησιμοποιούμενο test aφύπνισης για τον έλεγχο της κινητικής λειτουργίας. Τα σωματοαιθητικά προκλητά δυναμικά (SSEPs) ελέγχουν την ακεραιότητα των οπίσθιων και πλάγιων οδών. Επηρεάζονται από τους αναισθητικούς παράγοντες ιδιαίτερα τα πτητικά (πτώση εύρους, άνοδος λαθάνοντος χρόνου), γι' αυτό θα πρέπει κατά τις κρίσιμες φάσεις του χειρουργείου το βάθος αναισθησίας να παραμένει σταθερό7 Τα κινητικά προκλητά δυναμικά (ΜΕΡ) ελέγχουν την ακεραιότητα των πρόσθιων δεσμών του ΝΜ. Ο συνδυασμός ΜΕΡ και SSEP παρέχει ένα καινούργιο αλλά όχι απόλυτα, αξιόπιστο τρόπο ελέγχου της πρόσθιας και των πλαγιοπίσθιων οδών του Ν.Μ. Τα προκλητά δυναμικά εκτός από τη δυνατότητα ανίχνευσης περαιτέρω βλάβης από τους χειρουργικούς χειρισμούς, την υπογκαιμία, την ελαττωμένη διήθηση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν οδηγός για τη σωστή τοποθέτηση του ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζ{ Τοποθέτηση ασθενούς: Ιδιαίτερη σημασία έχει η μετακίνηση και η τοποθέτηση του ασθενούς. Για λόγους που προαναφέρθηκαν τα αντανακλαστικά που ελέγχουν την ΑΠ. καταργούνται γι' αυτό και οποιεσδήποτε αλλαγές θέσης πρέπει να γίνονται πολύ προσεκτικά. Η πρηνής θέση επιτρέπει καλή προσπέλαση σε όλες τις μοίρες, όμως ο ασθενής πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να αποφευχθεί η πίεση στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα που θα εμπόδιζε τη φλεβική επιστροφή στην κάτω κοίλη και θα την οδηγούσε στο σύστημα χαμηλών πιέσεων των σπονδυλικών και επισκληριδίων φλεβών και ανεπιθύμητη συμφόρηση του ΝΜ. Η πλάγια θέση επιτρέπει καλή προσπέλαση στη θωρακική και οσφυ'ίκή μοίρα, έχοντας όμως πολλά μειονεκτήματα. Η καθιστή θέση μπορεί να υιοθετηθεί μόνο μετά προσεκτική εκτίμηση εξαιτίας της προϋπάρχουσας υπότασης και των αιμοδυναμικών μεταβολών που τη συνοδεύουν Υ. Διεγχειρητικά: Θα πρέπει να προσέξουμε τα ακόλουθα: ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ α) Διατήρηση επαρκούς πίεσης διήθησης και οξεοβασικής ισορροπίας. Η υπόταση θα περιορίσει τις δυνατότητες του ΝΜ για νευρολογική ανάνηψη λόγω περιορισμού της αυτορρύθμισης. Άλλα συμπληρωματικά μέτρα αφού αποκατασταθεί η πίεση διήθησης στα φυσιολογικά επίπεδα συμπεριλαμβάνουν την υπερογκαιμία και την αιμοαραίωση (Hypertension-hypervolemia-hemodilution ) ι ι. β) Διατήρηση νορμοκαπνίας. Αν και δεν είναι στατιστικά αποδεδειγμένο, σε πειραματικές μελέτες, φαίνεται ότι η υποκαπνία είναι λιγότερο βλαπτική από την υπερκαπνία αμέσως μετά την κάκωση. Ένα PaC χιλ. Hg θεωρείται αποδεκτό1ό γ) Αποφυγή υπεργλυκαιμίας. δ) Αποφυγή υποξυγοναιμίας. Οι ασθενείς με υψηλή βλάβη του ΝΜ που έχουν μείνει για αρκετές ημέρες με αυτόματη αναπνοή και οδηγούνται στη συνέχεια στο χειρουργείο έχουν επιβαρυμένη αναπνευστική λειτουργία. Η ελαττωμένη ζωτικ1ί χωρητικότητα, η ελαττωμένη εισπνευστικ1ί και εκπνευστική δύναμη αλλά και η πίεση του διαφράγματος από το κοιλιακό περιεχόμενο, καταλήγει σε υποαερισμό και υπερκαπνία. Οι ατελεκτασίες που δημιουργούνται σε συνδυασμό με την ελάττωση της λειτουργικής υπολειπόμενης χωρητικότητας σε σχέση με τον όγκο σύγκλεισης προκαλεί διαταραχές αερισμού, αιμάτωσης και υποξαιμία" ' (πίνακας 3). Πίνακας 3. ΑΝΑΠΝΕΥΣτΙΚΕΣ ΠΑΙ>ΑΜΕΤΡΟΙ ΣΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΉ ΚΑΚΩΣΗ ΑΜΣl: Α4 7ΚΑΚΩΣΗ ΖΩΠΚΗ ΧΩΡΗΠΚΟΠΠι1 52±1 1 FEV/FVC 85±3 ΕJΣΠΝΕΥΣΠΚΗ ΧΩΡ!!ΠΚΟΤΗΤΑ 71±16 ΕΚΠΝΕΥΣΠΚΟΣ ΕΦΕΔΡJΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 21±12 ΟΛJΚΗ ΧΩΡΗΠΚΟΠΠΑ 70±4 ΛΥΧ 86±14 ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 141±20 Pfιnax (Μέγιστη ειαπνευστική πιέση) cιn Η20 64±12 PEιnax (Μέγιστη εκπνευστική πfεση) cιn Η20 41±22 Απι5 Fίιιιlley 1.1., Roche8ter D.r'.: Thc lιιιιg8 anιl ιιcιιrοιηιι.>cιιlαr αιιιl che.>t wall dί.ι ea.ι e.ι. Textbook of Re.ψίratoιy meιlίcίιιe, Ρhί!αιle/μlιία 1988 W,B, 8αuιιιler.Ι. Οι τιμές εκφράζονται σε εκατοστιαία αναλογία των φυσιολογικών τιμών.

8 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 143 Πfνακας 4. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑyτΟΝΟΜΗΣ ΔΥΣΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣτΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΥΠΕ?τΑΣΗ - ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ -ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ: αποκλεισμο{ διαφόρων βαθμι!jν, έκτακτες ιn)(nολές -ΕΦΙΔΡΩΣΗ κάτω απι! το επίπεδο της βλιiβης -ΚΕΦΜΑΛΓΙΑ -ΤΑΧΥΠΝΟΙΑ -ΕΡΥΘΙ-ΙΜΑ προαιvπου και λαιμού -ΝΑΥΠΑ -ΘΟΛΩΣΗ ΟΡΑΣΗΣ - ΜΥΙΚΕΣ ΙΝΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΠΑΣΕΙΣ -ΣΠΑΣΜΟΙ -ΑΓΙΩΛΕΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ -ΚΩΜΑ - ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΓΙΑΣ!f κιiτω απι! το επ{πεδο τη; βλάβη; - ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΊΌΛΗ πάνω από το επ{πεδο της βλάβης Λ πι! 8chreίbιnan DL., Mackenzίc CF.: Ane.>th 4: , 1990 Αυτόνομη δυσαντανακλαστικότητα: Αν και δεν είναι γνωστό πότε το ΝΩτΙΑΙΟ SHOCK θα δώσει τη θέση του στην Α Υ'ΤΟΝΟΜΗ Δ ΥΣΑ ΝΤΑΝΑΚΛΑ ΣτΙΚΟΤΗ ΤΑ την εξετάζουμε σαν ένα φαινόμενο που θα αντιμετωπιστεί όψιμα 2-3 εβδομάδες μετά από κάκωση του Ν.Μ. πάνω από το Θ6-Θ7, σε ποσοστό 66%-85%2 Η περιοχή κάτω από τη βλάβη είναι με την πάροδο του χρόνου μια ανεξάρτητη περιοχή από τον ανώτερο νευρογενή έλεγχο, με αποτέλεσμα τυχόν ερεθίσματα (π.χ. διάταση κύστης, ερεθισμός δακτυλίου) να προκαλούν διέγερση αντανακλαστικών τόξων με συνοδό εντονη αγγειοσύσπαση. Εξαιτίας της υπέρτασης ενεργοποιούνται καρωτιδικοί και aορτικοί τασεοϋποδοχείς με συνοδό αγγειοδιαστολή, πάνω από το επίπεδο της βλάβης, κοιλιακές αρρυθμίες, βραδυκαρδία και αποκλεισμό (πίνακας 4). Αν στους ασθενείς πρέπει να γίνουν ορισμένοι χειρουργικοί χειρισμοί μόνο το καλό βάθος αναισθησίας μπορεί να βοηθήσει να αποφευχθεί το σύνδρομο. Αν εμφανιστεί, ζητάμε να σταματήσουν οι χειρισμοί βαθαίνουμε την αναισθησία και χρησιμοποιούμε αγγειοδιασταλτικά (νιτροπρωσικό, νιτρογλυκερίνη, α-αδρενεργικοί αποκλειστές). Από αρκετούς συνιστάται η ραχιαία αναισθησία. Ωστόσο από άλλους δεν θεωρείται ασφαλής η χρήση της εξαιτίας της απρόβλεπτης αιμοδυναμικής απάντησης. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές: Στο πρώτο δεκαήμερο μετά την κάκωση μπορεί να εμφανιστεί υπερασβεσταιμία και υπερασβεστιουρία. Αυτή οφείλεται σε αυξημένη απελευθέρωση ασβεστίου από τα οστά λόγω της ακινητοποίησης. Τα επίπεδα του ασβεστίου μπορεί να φτάσουν μέχρι και 16mg%. Η θεραπεία στηρίζεται στην ενυδάτωση των ασθενών με φυσιολογικό ορό, ώστε τα επίπεδα να πέσουν λόγω της aραίωσης. Ταυτόχρονα το Na+ αναστέlλει την επαναρρόφηση ασβεστίου από τους νεφρούς. Η ενίσχυση της διούρησης με φουροσεμίδη προλαμβάνει την υπερυδάτωση και αυξάνει την απέκκριση ασβεστίου2"). Μετεγχειρητικά, εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος για περαιτέρω βλάβη του ΝΜ Ίl ισχαιμία γι' αυτό θα πρέπει να συνεχιστούν όλα τα μέτρα ( αιμοδυναμι ΚΙl σταθερότητα, επεμβατικό monitoring, τυχόν ινότροπη υποσηiριξη) στις μονάδες εντατικής όπου καταλ1iγουν οι ασθενείς αυτοί όταν έχουν επηρεασμένο το καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστημα. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για επαρκή μετεγχειρητικti αναλγησία (έχει ένδειξη η αναλγησία με PCA) και μελλοντικ1i αποστολ1i τους στα σχετικά κέντρα αποκατάστασης όταν θα έχει σταθεροποιηθεί η γενική τους κατάσταση στα πλαίσια της προσπάθειας για κοινωνική επανένταξη των ασθενών αυτών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Daniel J. Cole, MD, Spinal Cord Trauma and Monitoήng Spinal Cord Function, ASA, 1995, 263: Jeffrey Μ Berman, Donald S Prough, Neurologic Injuries, Textbook of Trauma Anesthesia and Critical Care, 1993, 76: a. Elizabeth ΑΜ Frost, Neurologic Trauma, Textbook of Trauma Anesthesia and Critical Care, 1993, 48: American College of Surgeons Committes on Trauma, Spine and Spinal Cord Trauma, ATLS Course, 1989, 7: Randolph Η Hastings, MD and James D Marks MD, Airway Management for Trauma Patients with Potential Cervical Spine Injuries, Anesth. Analg. 1991, 73: Chήstopher Μ Grande, MD Charles R. Barton et al, Approriate Techniques for Airway management in emergency Patients with suspected Spinal Cord

9 144 Injuιy Anesth. Analg. 1988,67: Joseph Ρ. Giffin, MD, Anesthesia for Patients with Spinal Cord Injuιy acute and chronic, ASA, 1991: 152: Κ. Καρακούλας, Παρακλίνιος έλεγχος του ΚΝΣ κατά την αναισθησία και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. ΘΕΜΑΤΑ, 1995: 10:10: Scholz Μ, et al, Intraoperative MEP/SEP Monitoring in Spinal Surgery 10th European Congress of Neurosurgeιy. Berlin 1995, Ν. Κ. Καπανίδης, Β. Γροσομανίδης, Οι Νευροχει- ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ρουργικές Επεμβάσεις σε καθιστική θέση, ΘΕΜΑΤΑ 1995: 10 (10); Bracken, MD et al. Α randomized controlled Trial of methylpredhisolone or naloxone in the treatment of Acute SpineCord injuιy: Neug J Med., 1990: Dennis R. Kopaniky, Pathophysiology and Management of Spinal Cord Trauma, Anesthesia in Neurosurgeιy, 1991: 19: S.A. Loughnan and G.M. Hall, Spinal Cord Monitoring Br. J. Anesth., 1989: 63:

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού Σπονδυλική στήλη: 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί, 5 ιεροί και 4-5 κοκκυγικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ προ της καρδιακής ανακοπής! ΑΝΧΟΣ ΥΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ ΠΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών Ανατομία ΑΜΣΣ Ανατομία ΘΜΣΣ Ανατομία ΟΜΣΣ Ανατομία ΣΣ Η αρχική κάκωση ειναι καθοριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Bogdan Raitsiou M.D 1 Πνιγμός στο νερό Ξένο σώμα Θερμοπληξία Υποθερμία Bogdan Raitsiou M.D 2 ΠΝIΓΜΟΣ Εμβύθιση ή κατάδυση εντός υγρού, συχνά συνδυάζεται με : *

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική λόρδωση Μεγαλύτερα σπονδυλικά σώματα Προσανατολισμός οπισθίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ. Το τοίχωμα αυτό αποτελείται κυρίως από οστά (τους σπονδύλους, τις πλευρές και το στέρνο) και μύες.

ΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ. Το τοίχωμα αυτό αποτελείται κυρίως από οστά (τους σπονδύλους, τις πλευρές και το στέρνο) και μύες. ANATOMIA ΘΩΡΑΚΟΣ ΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ Το τοίχωμα αυτό αποτελείται κυρίως από οστά (τους σπονδύλους, τις πλευρές και το στέρνο) και μύες. Είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε ο όγκος της θωρακικής κοιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση/ εκτίμηση Πολίτες εκπαιδευμένοι στις Πρώτες Βοήθειες

Aξιολόγηση/ εκτίμηση Πολίτες εκπαιδευμένοι στις Πρώτες Βοήθειες ΘΕΩΡΙΑ Εισήγηση 2 - Αξιολόγηση Ασθενή στις πρώτες βοήθειες- Ιστορικό- SAMPLE- Φυσική εξέταση Δρ. Ροβίθης Μιχαήλ, καθ. Εφαρμογών PhD, Mmedsci, MPH - 2017 Aξιολόγηση/ εκτίμηση Πολίτες εκπαιδευμένοι στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ STRESS ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ Η ατμοσφαιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 7 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΚΩΣΗ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 7 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΚΩΣΗ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 7 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 ΟΙ ΣΠΟΝ ΥΛΟΙ 10 Τυπικοί σπόνδυλοι ενηλίκων 10 Χαρακτηριστικά των σπονδύλων 11 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση συμπτωμάτων vs. Αποκατάσταση της αιτίας του πόνου και της δυσλειτουργίας

Αντιμετώπιση συμπτωμάτων vs. Αποκατάσταση της αιτίας του πόνου και της δυσλειτουργίας ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ Αντιμετώπιση συμπτωμάτων vs. Αποκατάσταση της αιτίας του πόνου και της δυσλειτουργίας Ο πατέρας της Οστεοπαθητικής Dr A. T. Still, διατύπωσε την άποψη στις αρχές του 20ου αιώνα ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά. Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά. Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Αίτια Θανάτου στην Παιδική Ηλικία Αίτιο 4-52 εβδομάδες 1-4 έτη 5-14 έτη Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου Συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα.

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Βασικός στόχος, η σταθεροποίηση της κατάστασης της μητέρας. Ιατρός επειγόντων Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκα 50 ετών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι εισάγεται με ιστορικό από 48ωρου ανορεξίας, δύσπνοιας και κεφαλαλγίας. Το σάκχαρο αίματος ήταν 550mg/dl

Γυναίκα 50 ετών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι εισάγεται με ιστορικό από 48ωρου ανορεξίας, δύσπνοιας και κεφαλαλγίας. Το σάκχαρο αίματος ήταν 550mg/dl Γυναίκα 50 ετών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι εισάγεται με ιστορικό από 48ωρου ανορεξίας, δύσπνοιας και κεφαλαλγίας. Το σάκχαρο αίματος ήταν 550mg/dl και η αναπνοή της μύριζε κετόνη. Την είχε βρει ο άνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Εφαρμογές της Επουλωτικής Διαδικασίας στις. Μυοσκελετικές Κακώσεις ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Αθλητιατρικο Κεντρο Εθνικων Ομαδων Βορ.

Κλινικές Εφαρμογές της Επουλωτικής Διαδικασίας στις. Μυοσκελετικές Κακώσεις ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Αθλητιατρικο Κεντρο Εθνικων Ομαδων Βορ. Κλινικές Εφαρμογές της Επουλωτικής Διαδικασίας στις Μυοσκελετικές Κακώσεις ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αθλητιατρικο Κεντρο Εθνικων Ομαδων Βορ.Ελλαδος Νικόλαος. Γ. Μαλλιαρόπουλος Αθηνά. Η. Ακριτίδου Δημητρης Χριστοδουλου

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α Είναι η συσσώρευση υγρού στον διάµεσο ιστό και στις πνευµονικές κυψελίδες. Η συσσώρευση υγρού µπορεί να εµποδίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός Τραύμα της ΑΜΣΣ Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα οδόντας Α2 άξονας Νωτιαίος μυελός Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα Ινιακή ατλαντο - αξονική ένωση Gerlock AJ, Heller RM, Kaye

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS)

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) Καφαντάρης Ιωάννης 1, Μεϊμέτη Ευαγγελία 2 1. Ειδικευόμενος Καρδιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το Νευρικό Σύστημα έχει δύο μοίρες Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Εγκέφαλος και Νωτιαίος Μυελός) Περιφερικό Νευρικό Σύστημα (Σωματικό και Αυτόνομο τμήμα) ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακικό άλγος. Ενότητα 1: Εισαγωγή

Θωρακικό άλγος. Ενότητα 1: Εισαγωγή Θωρακικό άλγος Ενότητα 1: Εισαγωγή Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Θωρακικό άλγος Το θωρακικό άλγος είναι συχνό σύμπτωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακολογία Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Φαρμακολογία Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α.Π.Θ. Ενότητα 10: Οπιοειδή Αναλγητικά Φάρμακα Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης. Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης. Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο ΠΙΕΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 12700 ασθενείς/έτος ΗΠΑ 5-10% όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ στα σχολεία ιαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων ημερίδα επιμέλεια Κατσαβούνη Φανή

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ στα σχολεία ιαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων ημερίδα επιμέλεια Κατσαβούνη Φανή ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ στα σχολεία ιαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων ημερίδα 2013 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Είναι οι αρχικές ενέργειες που γίνονται, για τη διατήρηση ενός πάσχοντος στη ζωή, τη σταθεροποίηση της κατάστασής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Δημήτρης Α. Λαγονίδης MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολογος

ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Δημήτρης Α. Λαγονίδης MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολογος ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Δημήτρης Α. Λαγονίδης MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολογος ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Καμία σύγκρουση συμφερόντων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1 κ ε φ ά λ α ι ο Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1.1 Αλγόριθμοι στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Το πρώτο διεθνές συνέδριο για τις κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των οστών

Μηχανικές ιδιότητες των οστών Τα οστά δρουν σαν κατασκευές υποστήριξης και μεταφέρουν φορτία: h Απλή συμπίεση h Λυγισμός (φόρτιση του ενός φλοιού ελκυσμός του άλλου) h Στρέψη Μηχανικές ιδιότητες των οστών h Ισχυρότερα στη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ.

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Η κλινική εκδήλωση της δισκοκήλης μπορεί να είναι οξεία (ιστορικό τραυματισμού, τροχαίου ατυχήματος, μετά ανύψωση ή και έλξη βαρέων αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Νικόλαος Σεκούρης, Ορθοπαιδικός - Χειρουργός

Γράφει: Νικόλαος Σεκούρης, Ορθοπαιδικός - Χειρουργός Γράφει: Νικόλαος Σεκούρης, Ορθοπαιδικός - Χειρουργός Η κήλη του δίσκου μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πόνο στην μέση. Συχνά η κήλη μπορεί να πιέζει κάποιες νευρικές ρίζες και να προκαλεί πόνο και στα άκρα.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Σχέδιο εργασίας της Α τάξης Γελ. Πελοπίου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου Νικόλαος Αναπνοή Μέλη : Αγγελόπουλος Γιάννης Τσιπολίτης Γιώργος Η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού

Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού Ζήκου Αναστασία, Μούκα Γεωργία, Τολιόπουλος Διονύσιος, Ξύδης Βασίλειος, Μαρία Ι. Αργυροπούλου. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Αυχενικοί σπόνδυλοι 7 Θωρακικοί σπόνδυλοι 12 Οσφυϊκοί σπόνδυλοι 5 Ιερό οστό 5 συνοστεομένοι σπόνδυλοι Κόκκυγας Φυσιολογικά Κυρτώματα Σ.Σ. Η σπονδυλική στήλη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Σχηματίζονται μεταξύ παρακείμενων πλευρών και καταλαμβάνονται από τους μεσοπλεύριους μύες. Έσω θωρακική

Διαβάστε περισσότερα

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος Τιπεριλαμβάνει; Ρινική κοιλότητα Φάρυγγας Λάρυγγας Τραχεία Βρογχιόλια Βρόγχοι Κυψελίδες Όριοανώτερου κατώτερουασ Φωνητικές χορδές Λάρυγγας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Α. ΑΡΡΕΝ,73 ΕΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΑ ΤΕΠ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ,ΚΑΤΑΒΟΛΗ,ΖΑΛΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία Δυσλειτουργία στην ένωση του κρανίου με τον κορμό στο νεογέννητο μωρό (Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία)

Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία Δυσλειτουργία στην ένωση του κρανίου με τον κορμό στο νεογέννητο μωρό (Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία) Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία Δυσλειτουργία στην ένωση του κρανίου με τον κορμό στο νεογέννητο μωρό (Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία) Τα νεογέννητα μωρά διαφέρουν από τους ενήλικες, ή ακόμα από τα μεγαλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού

Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Τραυματισμοί του Νωτιαίου Μυελού

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρική ρύθμιση όγκου αίματος και εξωκυτταρίου υγρού. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

Νεφρική ρύθμιση όγκου αίματος και εξωκυτταρίου υγρού. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Νεφρική ρύθμιση όγκου αίματος και εξωκυτταρίου υγρού Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Διαμερίσματα σωματικών υγρών 28,0 L Νεφρικοί μηχανισμοί ρύθμισης εξωκυτταρίου υγρού Ο όγκος του εξωκυτταρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑNTΧΟΣ ΥΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ ΠΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΝΑ το θέμα μας Αναισθησία? Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής! το θέμα μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Ανευρύσματα Εγκεφάλου

Ανευρύσματα Εγκεφάλου Ανευρύσματα Εγκεφάλου Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια παθολογική διάταση σε ένα μέρος του τοιχώματος ενός αγγείου του εγκεφάλου που οφείλεται σε ένα έλλειμμα του μέσου χιτώνα του τοιχώματος του αγγείου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Οι τασεοϋποδοχείς σε άλλα σημεία του κυκλοφορικού (1) Σε μεγάλα αγγεία

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ατμοσφαιρικός αέρας= 78,6% άζωτο 20,5%

Διαβάστε περισσότερα

Στη δυστονία έχουμε ακούσια σύσπαση μυών

Στη δυστονία έχουμε ακούσια σύσπαση μυών Δυστονία Δυστονία Στη δυστονία έχουμε ακούσια σύσπαση μυών προκαλώντας ανεξέλεγκτες επαναλαμβανόμενες ή στροφικές κινήσεις του προσβεβλημένου τμήματος του σώματος. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος. Κλειώ Μαυραγάνη

Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος. Κλειώ Μαυραγάνη Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος Κλειώ Μαυραγάνη Σύνοψη I. Γενικές αρχές καρδιαγγειακού συστήματος- Δομή και ρόλος II. III. IV. Προέλευση του καρδιακού ρυθμού και της ηλεκτρικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Φυσιολογικές αντιδράσεις στην αύξηση της θερμοκρασίας

1.4 Φυσιολογικές αντιδράσεις στην αύξηση της θερμοκρασίας 1.4 Φυσιολογικές αντιδράσεις στην αύξηση της θερμοκρασίας Η αύξηση της επιφανειακής θερμοκρασίας έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση φυσιολογικών απαντήσεων, η ένταση και η έκταση των οποίων εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την Μετεγχειρητική Αναλγησία

Πληροφορίες σχετικά με την Μετεγχειρητική Αναλγησία Πληροφορίες σχετικά με την Μετεγχειρητική Αναλγησία H εξασφάλιση μετεγχειρητικής αναλγησίας είναι εξίσου σημαντική με την επιτυχή πραγματοποίηση της επέμβασης. Η αναλγησία εξασφαλίζει την ομαλή μετεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS Damage Control «Η λιγότερο κατανοητή έννοια της δεκαετίας» Απλά σημαίνει: Εάν ο πολυτραυματίας ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο πρέπει να γίνει κάτι για τα κατάγματα των μακρών

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΗΨΗ

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΗΨΗ O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΗΨΗ Σόντης Νικόλαος, Νοσηλευτής ΤΕ,Μsc Γιάννου Σωτηρία, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Msc Κωστανάσιου Γεωργία-Μόνικα, Νοσηλεύτρια ΤΕ,Msc ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Οι επιπλοκές του διαβήτη στον άκρο πόδα αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες: νοσηρότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Ασκήσεις κινητικότητας (ROM) ΑΜΣΣ Σε αυτές τις ασκήσεις κινητικότητας (Εικ. 1), στο εργαστήριο εφαρµόστηκαν & έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις: Κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

Μeθοδοι θαλaσσιας διaσωσης τραυματiα

Μeθοδοι θαλaσσιας διaσωσης τραυματiα 50 KEΦΑΛΑΙΟ E Μeθοδοι θαλaσσιας διaσωσης τραυματiα Φ. ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ Η διάσωση ατόμου από τη θάλασσα είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο. Εκτός από την υποθερμία και τον κίνδυνο πνιγμού, η κάκωση της αυχενικής μοίρας

Διαβάστε περισσότερα

Το Παρασυµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα λκλλκλκλλκκκκ

Το Παρασυµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα λκλλκλκλλκκκκ Το Παρασυµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Παρασυµπαθητική Φυγόκεντρος Οδός Κεντρική Μοίρα (Εγκεφαλικό Σκέλος) Ιερή Μοίρα (Ιερό Σκέλος) Προγαγγλιακές Ίνες Τα Παρασυµπαθητικά Γάγγλια και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, είναι οι ατέλειες στη δομή της καρδιάς, που είναι παρούσες κατά τη γέννηση. Μια από αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Οι περισσότεροι όγκοι όπως προαναφέθηκε είναι μεταστατικής αιτιολογίας. Οι στόχοι της θεραπείας εδώ είναι κυρίως η στήριξη, η ανακούφιση απο τον πόνο και η αποσυμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η µερική βλάβη του εγκεφάλου που προκαλείται από την απόφραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΣΤΟ ΤΕΠ. ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Κρήτης

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΣΤΟ ΤΕΠ. ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Κρήτης ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΣΤΟ ΤΕΠ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Κρήτης ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Ησύγχρονηδιατήρησηεπαρκούς κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το δέρμα αποτελείται από 2 στιβάδες: i. Επιδερμίδα ii. Κυρίως δέρμα ή χόριο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Κυριότερες λειτουργίες δέρματος: i.

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Χειρουργική Μονάδα Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Φροντίδα τραχειοστομίας Βασική Νοσηλευτική Ι Εργαστήριο (Βασιλική Καρρά ΠΕ Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c), ΓΝΑ ΣιΣμανόγλειο) Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Δομές αναπνευστικού συστήματος 1

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Κύτταρα όμοια μορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν α. ένα όργανο. β. ένα ιστό. γ. ένα οργανισμό. δ. ένα σύστημα οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Βαρβαρούσης Δ, Πλούμης Α, Μπερής Α Μονάδα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης «Σ. Νιάρχος», Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Α) Ηλεκτροπληξία Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου (εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης) Β) Έκρηξη Έκρηξη σε ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κόγιας Ιωάννης: Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Μουλατζίκος Θωμάς:

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης. Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας

Στέφανος Πατεράκης. Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας Γενικά : Χαλάρωση είναι η ηρεμία και η ανάπαυση του σώματος και του μυαλού, δηλ. το αντίθετο του στρες. ΧΑΛΑΡΩΣΗ: επιστημονικά ορίζεται η κατάσταση κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς.

Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς. Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς. Υπάρχει δίλημμα; Κ.Θεοδωράκη, Αναισθησιολόγος Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Εισαγωγή Συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον όσον αφορά τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ 1)Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Α ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Α ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Α ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ) ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Είναι το πιο ουραίο τμήμα του Κ.Ν.Σ. Εκτείνεται από τη βάση του κρανίου μέχρι τον 1 ο οσφυϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ Συχνότερα τα κατάγματα 5 ης - 9 ης πλευράς. Τα κατάγματα 1 ης -2 ης πλευράς απαιτούν πολύ ισχυρή δύναμη, γεγονός που τα συνδέει με αυξημένη πιθανότητα κάκωσης ενδοθωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα