ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ 64Χ64 ΕΙΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ 64Χ64 ΕΙΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ"

Transcript

1 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τηλεοπτικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της κεντρικής ροής του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ 64Χ64 ΕΙΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Ο δρομολογητής θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και θα πρέπει να υποστηρίζει 64 σήματα εισόδων HD/SD SDI 1080 i και 64 σήματα εξόδων HD /SD SDI 1080i με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης σε δρομολογητή 128Χ128.Ο δρομολογητής θα πρέπει να υποστηρίζει σήματα HD/SD SDI με embedded ήχο Θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές: 64 είσοδοι HD/SD SDI με BNC type- 75 Ohm ή Mini DIN που να υποστηρίζουν τα πρότυπα SMPTE 259M, SMPTE 292M. 64 έξοδοι HD/SD SDI με BNC type-75 Ohm ή Mini DIN που να υποστηρίζουν τα πρότυπα SMPTE 259M, SMPTE 292M. Διπλούς ελεγκτές (frame controller), διπλά crosspoints,διπλά τροφοδοτικά (POWER SUPPLY UNITS) ώστε να διασφαλίζεται πλήρως το single point of failure σε όλη την αλυσίδα επεξεργασίας των σημάτων Δύο τουλάχιστον θύρες ETHERNET και δύο SERIAL PORTS Δυνατότητα ελέγχου διαγνωστικών σημάτων που να αφορούν την κατάσταση του δρομολογητή μέσω TCP/IP πρωτοκόλλου η μέσω σειριακής θύρας υπολογιστή. Είσοδος σήματος συγχρονισμού BLACK BURST PAL analogue ή tri-level sync. Να υποστηρίζει εύκολη πρόσβαση στις κάρτες για αλλαγή τους σε περίπτωση βλάβης εν λειτουργία (hot swap) Επιπλέον ο δρομολογητής θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύστημα απεικόνισης πολλαπλών οθονών σε δύο εξόδους HDMI, και σε εξόδους HD/SD SDI ανεξάρτητα από τις ήδη 64 εξόδους του δρομολογητή. Ο αριθμός επιλογής των οθονών πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 και θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης ήχου bar graphs και της LTC εισόδου. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα δυναμικών οθονών ενδείξεων των εισόδων καθώς και tally δυο χρωμάτων όπως επίσης και δυνατότητα απεικόνισης ενδείξεων σφάλματος όπως Video loss, Audio loss, freeze. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του συστήματος με λογισμικό από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επιπλέον ο δρομολογητής θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα πάνελ απομακρυσμένου ελέγχου Χ-Υ και ένα πάνελ ελέγχου 16 πλήκτρων προγραμματιζόμενων. Επιπλέον το σύστημα του δρομολογητή θα συνοδεύεται από 8 embedders / deembedders HD/SD SDI video εισόδους εξόδους με 2 κανάλια AES /EBU και 4 κανάλια αναλογικούς ήχους τουλάχιστον. Οι embedders και de embedders θα πρέπει να είναι διακριτοί, να μην είναι ενσωματωμένοι στο δρομολογητή και να έχουν διπλά τροφοδοτικά. 1

2 Όλοι οι embedders και De-embedders θα πρέπει να είναι και Frame Synchronizers για τον συγχρονισμό των σημάτων. Επιθυμητή είναι η δυνατότητα να κάνουν ταυτόχρονα Up down and cross conversion, aspect ratio conversion. Στο τέλος θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνδεσιμότητα και συμβατότητα με το σύστημα αυτοματισμού AVECO που χρησιμοποιεί ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής. Αυτή η απαίτηση είναι η πιο κρίσιμη, όσον αφορά την επιλογή του προμηθευτή και θα πρέπει να αποδεικνύεται με έμπρακτες αποδείξεις, όπως ανάλογες εγκαταστάσεις ή έγγραφες αποδείξεις ότι το εν λόγω σύστημα συνδέεται με το σύστημα αυτοματισμού ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΝΤΡΟΛ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το κεντρικό σύστημα ροής προγράμματος θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να συνδέεται άμεσα με το κεντρικό σύστημα δρομολογητή και να είναι της ίδιας εταιρείας. Θα πρέπει να είναι τριών εισόδων HD/SD SDI 1080i με embedded ήχο και να είναι πλήρως διασφαλισμένη (full redundant) με διπλά τροφοδοτικά τόσο στο main frame όσο και στο πάνελ χειρισμού. Τα σήματα θα είναι PROGRAM A, PROGRAM B. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει αυτόματο by-pass (relay bypass )του σήματος εισόδου Α στην έξοδο του προγράμματος. Αναλυτικά οι προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτει: Να υπάρχουν τουλάχιστον 3 είσοδοι και να υποστηρίζει τα βασικά effects αλλαγής πηγών. Να υπάρχουν τουλάχιστον 4 έξοδοι: 1 PGM, 1 PRW, 1 CLEAN, 1AUX/monitor. Να έχει τουλάχιστον 1 ανεξάρτητο εσωτερικό keyer με ελάχιστο 4 keying layers με δυνατότητα preview για static και animated logo και crawl. Θα πρέπει να υποστηρίζεται δημιουργία και εισαγωγή κυλιόμενου κειμένου από το σύστημα. Ο χώρος αποθήκευσης της μνήμης γραφικών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2GB. Θα πρέπει να υπάρχει audio mixing και processing /Shuffling για τουλάχιστον 6 embedded κανάλια. Το κεντρικό χειριστήριο του συστήματος (master control panel) θα πρέπει να είναι hardware, να έχει τουλάχιστον 12 προγραμματιζόμενα κουμπιά και έλεγχο των λειτουργιών keying, transition, audio control, logo position.θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα χειρισμού του master control system σε περίπτωση επέκτασης του συστήματος (προσθήκη καναλιού εξόδου). Σε περίπτωση βλάβης του panel θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτικός τρόπος του συστήματος μέσω λογισμικού GUI από κάποιον υπολογιστή του συστήματος όπου θα έχουν πρόσβαση οι χειριστές. Θα πρέπει να έχει είσοδο για ανάγνωση LTC. Θα πρέπει να υπάρχει είσοδος αναλογικού συγχρονισμού black/burst ή tri-level sync. 2

3 Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 εισόδους fill και 2 key για εισαγωγή σήματος από εξωτερική γεννήτρια χαρακτήρων. Θα πρέπει να μπορεί να δέχεται τα παρακάτω option: 2 DVE, δυνατότητα voice over. Θα πρέπει να είναι rack mount με διπλά τροφοδοτικά hot swap. Θα πρέπει να έχει θύρα ETHERNET και serial Port Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνδεσιμότητα και συμβατότητα με το σύστημα αυτοματισμού AVECO που χρησιμοποιεί ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής,το οποίο και αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται εμπράκτως όπως ανάλογες εγκαταστάσεις ή έγγραφες αποδείξεις ότι το εν λόγω σύστημα συνδέεται με το σύστημα αυτοματισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Οι προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών ενδείκνυται να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: Η προσφορά οφείλει να παρέχει σαφείς και αναλυτικές απαντήσεις σχετικά με το αν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού ικανοποιούν ή όχι τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει λίστα τηλεοπτικών σταθμών ή παραγωγών όπου που έχει εγκαταστήσει παρόμοιου τύπου εξοπλισμό. Ως χρόνος εγγύησης του εξοπλισμού ορίζεται το διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, οποιαδήποτε βλάβη πρέπει να διορθώνεται άμεσα από τον προμηθευτή με δικές του δαπάνες. Εξαιρούνται οι βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση. Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού να μην ξεπερνά τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του εξοπλισμού πέραν των δύο (2) μηνών, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με διακόσια ευρώ (200 ) για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ: 1) με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την παραλαβή του εξοπλισμού και 2) με την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου. Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ αποκοπή τίμημα. Το κατ αποκοπή τίμημα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή των Ελλήνων. Με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, ποσοστού 10% επί του ποσού σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) διάρκειας είκοσι επτά (27) μηνών. Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή της, να προχωρήσει σε μερική κατακύρωση της περιγραφόμενης προμήθειας ή και στη ματαίωσή της, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή της. 3

4 Ο εξοπλισμός θα είναι καινούργιος και θα συνοδευτεί από πιστοποιητικά τεχνικού και ποιοτικού ελέγχου της κατασκευάστριας εταιρίας όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία πραγματοποίησης του ελέγχου. Η παραλαβή του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή της Βουλής. Οποιαδήποτε ανωμαλία στη λειτουργία ή ασυμφωνία με τους τεχνικούς όρους ή απώλεια υλικών διαπιστωθεί από την επιτροπή πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα από τον προμηθευτή με δικές του δαπάνες. Εκπαίδευση: Ο προμηθευτής οφείλει να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον χειρισμό, προγραμματισμό και συντήρηση του εξοπλισμού. Το πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιηθεί από έμπειρο διδακτικό προσωπικό που θα φέρει τα απαραίτητα λογισμικά λειτουργίας, όργανα και εργαλεία που απαιτούνται για την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του καναλιού της Βουλής των Ελλήνων, σε ομάδες εκπαιδευομένων με δύο (2) άτομα η καθεμία. Παράδοση εγχειριδίων και συντήρηση σε δύο (2) αντίτυπα. Τα εγχειρίδια θα είναι γραμμένα στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά. Βεβαίωση του προμηθευτή για δυνατότητα παροχής συντήρησης και ανταλλακτικών για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν την προσφορά τους στο συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Ο συντάξας Δ. Γαλάνης Συνημμένα : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 4

5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Προς την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια τηλεοπτικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της κεντρικής ροής του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων. Ο/Η υπογράφων..... νόμιμος εκπρόσωπος της.... οδός. ΑΦΜ..... αφού έλαβα γνώση της από Τεχνικών Προδιαγραφών του Τηλεοπτικούς & Ραδιοφωνικού Σταθμού της Βουλής, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο της προμήθειας τηλεοπτικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της κεντρικής ροής του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, ως επίσης και των Γενικών Όρων Υποχρεώσεις Αναδόχου, δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την ανάληψη της υπόψη προμήθειας σύμφωνα με την Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες και εντολές της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, έναντι του κατ αποκοπή τιμήματος των ΕΥΡΩ : (αριθμητικώς) :..... (ολογράφως) : το οποία υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Βουλή. Αθήνα / / 2014 Ο/Η προσφέρων (υπογραφή σφραγίδα εταιρείας) 5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694361 2015-04-07

15PROC002694361 2015-04-07 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι 07/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Aρ. Πρωτ. ΟΙΚ. 13359 Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Π ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Πλατεία Δημοκρατίας, Περιστέρι Πληρ. Κ ος Νικολαρέας 210-5701111

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR) Σ.Β. % Α. ΓΕΝΙΚΑ Το σύστημα ψηφιακής υπολογιστικής ακτινογραφίας θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας, να πραγματοποιεί εξετάσεις γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Της Προµήθειας εξοπλισµού και υπηρεσιών για την εγκατάσταση του ERP (SAP) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., προϋπολογισµού ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002385956 2014-11-06

14PROC002385956 2014-11-06 14PROC002385956 2014-11-06 INFORMATICS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ DEVELOPMEN ΑΡΚΑΔΙΑΣ T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.06 14:11:14 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2013 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Αρ. Πρωτ. : 5676 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΔΑ: 7Λ7Φ469ΗΡ8-ΛΤ0 ΑΔΑΜ: 15PROC002684610 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για Η/Υ και περιφερειακά τους εξαρτήματα» ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 02/04/2015

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: {Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη} Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών Σελίδα 1 από 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 2.1 ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ...3 2.2 ΦΑΞ...4 3. ΕΓΓΥΗΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 19.04.2011. Αρ. Πρωτ.: Α290532 Κωδ. Εγγρ.:Η30/0000/4977/401/ΙΚ/16390/κτ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους

Θεσσαλονίκη, 19.04.2011. Αρ. Πρωτ.: Α290532 Κωδ. Εγγρ.:Η30/0000/4977/401/ΙΚ/16390/κτ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους 6 ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη Τηλ. Κέντρο : 2310 470200 Fax : 2310 475935-6 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /νση Συµβάσεων / Τµήµα: Τµήµα Μελετών-Υπηρεσιών Αρµόδιος : Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: {Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη} Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Μ.Σιδηροπούλου Τηλ. : 2521350613

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % 5 Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων, εύκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU 1. Ο κάθε κλίβανος να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22Α/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22Α/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 26641/29-10-2013 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ: Προμήθεια Τηλεφωνικής Γραμμής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ: Προμήθεια Τηλεφωνικής Γραμμής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: Προμήθεια Τηλεφωνικής Γραμμής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΤΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚ 1.1. Ο ΔΕΔΔΕ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια Εβδομήντα (70) Τηλεφωνικών Κέντρων για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του σε θέματα τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038. Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών στις Εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Μενιδίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038. Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών στις Εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Μενιδίου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΕ 2094 (80801)) Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός 1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ τηλ.: 210 3202282, 210 3202153, fax: 210 3203257 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα