ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΟΡ1Ο-ΩΗΑ. Θεσσαλονίκη, Αρ.Πρωτ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της 4 ης Yγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΟΡ1Ο-ΩΗΑ. Θεσσαλονίκη, 2-5-2014 Αρ.Πρωτ. 7973. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της 4 ης Yγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Ν."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ. Κώδικας: Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Κ.Τσαλάστρα Τηλ. : 2313/ , Fax : 2313/ Ε-mail : ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΟΡ1Ο-ΩΗΑ Θεσσαλονίκη, Αρ.Πρωτ Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος, του έργου παροχής υπηρεσιών αναβάθμισης της πληροφορικής υποδομής της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης» (CPV «Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ( )») ΠΠΥΥ Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας σε συνέχεια των υπ αριθμ. 303/ (ΑΔΑ: ΒΙΞΒΟΡ1Ο-2ΟΖ) και 357/ (ΑΔΑ:ΒΙΗΗΟΡ1Ο-ΚΩΟ) Αποφάσεων του Διοικητή της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της έρευνας και αγοράς με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη συλλογή τριών τουλάχιστον κλειστών προσφορών, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνει την αναβάθμιση της πληροφορικής υποδομής της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Εφόσον η εταιρεία σας ενδιαφέρεται, παρακαλούμε να καταθέσετε προσφορά, σύμφωνα με την υπ αρίθμ. 4/ επισυναπτόμενη Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της υπηρεσίας μας. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της 4 ης Yγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Ν. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Σελίδα 1 από 14

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ. Κώδικας: Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Κ.Τσαλάστρα Τηλ. : 2313/ Fax : 2313/ Ε-mail : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. 4/ Εκδήλωση ενδιαφέροντος, του έργου παροχής υπηρεσιών αναβάθμισης της πληροφορικής υποδομής (CPV «Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ( )»)ΠΠΥΥ 2012, της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, τηλ.2313/327826, 2313/327819, FAX: 2313/ Διαδικασία που επιλέχθηκε για τη σύναψη της σύμβασης: Διαδικασία της έρευνας και αγοράς με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με τη συλλογή κλειστών προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95, του Π.Δ.118/ 2007 και σε συνδυασμό του άρθρου 83, παρ. 1, του Ν. 2362/95 και την Υ.Α. υπ αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/ /τ. Β ). Τύπος σύμβασης : Σύμβαση με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Περιγραφή εργασιών: παροχή υπηρεσιών για υποστήριξη ανταλλακτικών (care packs), υπηρεσίας κεντρικοποιημένου λογισμικού AV και υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης όλου του εξοπλισμού της πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Απόφαση έγκρισης: Με αριθμό πρωτ. 357/ (ΑΔΑ: ΒΙΗΗΟΡ1Ο-ΚΩΟ) Απόφαση Διοικητή της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την έγκριση ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση του έργου «παροχή υπηρεσίας για υποστήριξη ανταλλακτικών (care packs), κεντρικοποιημένου λογισμικού AV για όλα τα σημεία της υπηρεσίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης όλου του εξοπλισμού της πληροφορικής» της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Δέσμευση Ανάληψης Υποχρέωσης: Με αριθ. Πρωτ. 303/ (ΑΔΑ: ΒΙΞΒΟΡ1Ο- 2ΟΖ) Απόφαση Διοικητή της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ,90 για το οικονομικό έτος 2014 και έγκριση ανάληψης υποχρέωσης 4.612,00 τα οποία θα καλυφθούν εντός του 2015, σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. ΠΠΥΥ 2012: o Η υπ αριθμ. 3567/ ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1585/ ) «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές». Σελίδα 2 από 14

3 o Η υπ αριθμ. 5805/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2309/ ) με θέμα «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) έτους 2012, πιστώσεις 2012 και 2013 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών». o Η Ορθή Επανάληψη της υπ αριθμ. πρωτ. 6881/ Απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 και 2013». o Το υπ αριθμ. πρωτ. 1911/ έγγραφο της Ε.Π.Υ με το επισυναπτόμενο απόσπασμα πρακτικού της υπ αριθμ. 29/ (θέμα 1 ο ) συνεδρίασης της Ε.Π.Υ. αναφορικά με την έγκριση της τροποποίησης του ΠΠΥΥ (CPV «Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ( )»). Μέσα στο φάκελο τοποθετείται σε δύο (2) αντίγραφα η προσφορά σας για: Α) Την παροχή υπηρεσίας για υποστήριξη ανταλλακτικών (care packs). Διάρκεια ενός (1) έτους. Β)Την παροχή υπηρεσίας για κεντρικοποιημένο λογισμικό AV για όλα τα σημεία της υπηρεσίας. Η υποστήριξη και τα update της προτεινόμενης λύσης ισχύουν για 3 έτη. Γ) Την παροχή υπηρεσίας για τεχνική υποστήριξη και συντήρηση όλου του εξοπλισμού της πληροφορικής. Διάρκεια ενός (1) έτους. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : Δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (16.869,45 ) με Φ.Π.Α. Προϋπολογισμός ανά είδος : Α) Παροχή υπηρεσίας για υποστήριξη ανταλλακτικών (Care Packs): 1.740,45. Β) Κεντρικοποιημένο λογισμικό AV για όλα τα σημεία της υπηρεσίας: 4.059,00. Γ) Ετήσια υποστήριξη και συντήρηση όλου του εξοπλισμού της πληροφορικής:11.070,00 Προθεσμία υποβολής προσφορών: Μέχρι την Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Ημερομηνία Διενέργειας: Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα Γραφεία της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με τους εξής όρους: Α) Προθεσμία παραλαβής της πρόσκλησης: Δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (www.4ype.gr) Β) Γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις: Ελληνική Γ) Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς: Κάθε προσφορά υποβάλλεται, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: Σελίδα 3 από 14

4 ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αναθέτουσα Αρχή : 4 η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Διακήρυξη No: 4/ Για την επιλογή αναδόχου για το έργο : Για ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που περιλαμβάνει την αναβάθμιση της πληροφορικής υποδομής της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) : επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεμοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ) Διεύθυνση που θα αποσταλούν ή θα υποβληθούν οι προσφορές : 4 η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, FAX: 2313/ Ε) Διάρκεια ισχύος προσφοράς: Τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α. Παροχή υπηρεσίας για υποστήριξη ανταλλακτικών (Care Packs) Επέκταση εγγύησης για την κάλυψη εξοπλισμού HP 1. UM395PE HP 1year PW Nbd Proliant DL360 G5 HW Support για 2 εξυπηρετητές 2. HA101AC HP Next Day HW Support onsite για το HP Storageworks MSA 30 DB Storage (ειδικό συμβόλαιο κάλυψης). Β. Κεντρικοποιημένο λογισμικό AV για όλα τα σημεία της υπηρεσίας Να προταθεί ολοκληρωμένη λύση (complete endpoint solution με κεντρική διαχείριση) αφού μελετηθεί η υποδομή της υπηρεσίας και οι ανάγκες της για 60 άδειες χρήσης λογισμικού προστασίας από υιούς, spam κλπ για χρήση σε pc, server (physical και virtual), ασύρματες συσκευές. Υπάρχει UTM fortinet200b με AV Sophos, καθώς και mailserver KerioConnect με AV Sophos (60 lic). Υποστήριξη WinServer bit R2, SP1, WinServer bit & R2, WinServer bit & R2, WinXP, Win7, Win8,8.1,ios, android, win, Ubuntu, VMWare, vsphere Server(ESXi), ms Int exp, firefox. Το λογισμικό θα παραμετροποιηθεί και εφαρμοσθεί από τον ανάδοχο στην υποδομή της υπηρεσίας σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τα απολύτως απαραίτητα χαρακτηριστικά δίνονται παρακάτω: 1. Client security. o Η λύση να συνδυάζει Anti Virus, Προσωπικό Firewall, Intrusion Detection & Prevention (Εντοπισμός & αποτροπή εισβολής), Application control (Έλεγχος εφαρμογών), Anti Spyware/Adware and Device Control o να διαθέτει πολλαπλές μηχανές ανίχνευσης που ενημερώνονται αυτόματα καθημερινά με στοιχεία νέων Ιών. Σελίδα 4 από 14

5 να παρέχει προστασία από: Ιούς και άλλο κακοειδής κώδικα Spyware / Adware Hackers και επιθέσεις από σκουλήκια δικτύου Τη χρήση λογισμικού δικτύου που παραβιάζει τη ασφάλεια της επιχείρησης 2. Έλεγχος (smtp & pop3) και web (http) κίνησης. o Εύχρηστο και κατατοπιστικό περιβάλλον χρήσης του δίνει στον απλό χρήστη τη δυνατότητα εφαρμογής της μέγιστης προστασίας χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις. Ο διαχειριστής έχει πλήρη έλεγχο των ρυθμίσεων των εγκαταστάσεων. Η εφαρμογή να διαθέτει Ελληνικό περιβάλλον χρήσης. 3. Έλεγχος της κατάστασης των εγκατεστημένων εφαρμογών o με σκοπό να βρίσκονται πάντα στην πιο ασφαλή έκδοση. Να εφαρμόζει τις καλύψεις για ευαισθησίες ασφάλειας των εφαρμογών, προστατεύοντας έτσι από κακό λογισμικό που εκμεταλλεύεται αυτές τις ευαισθησίες. Να καλύπτει τα προϊόντα μίας μεγάλης ποικιλίας κατασκευαστών λογισμικού. 4. Προστασία των σταθμών εργασίας o Οι εκδόσεις να διαθέτονται στην Ελληνική γλώσσα. o Να ανιχνεύει ιούς, να τους εξουδετερώνει και να προσφέρει προληπτική προστασία στο παρασκήνιο. Να ελέγχει επίσης κάθε αντικείμενο στο οποίο κάνει πρόσβαση ο χρήστης, προστατεύοντας έτσι αυτόματα από Ιούς αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης και μηνύματα Server Security o Να ανιχνεύει αυτόματα όλα τα δεδομένα που διακινούνται μέσω του/των Server εγγυώντας μέγιστη ασφάλεια στα κρίσιμα σημεία του δικτύου. o Να κάνει αυτόματη ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο για να αποτρέπει την εισβολή κακού λογισμικού. o Το σύστημα Intrusion Prevention/detection System να φροντίζει να μην μπορούν να εγκατασταθούν rootkits και να αποτρέπει μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο σύστημα. o Να έχει Browsing protection για να εντοπίζει επικίνδυνα websites. o Να είναι συμβατό με VMWare και Citrix XenApp και να διαχειρίζεται τόσο τοπικά όσο μέσω της κεντρικής υποδομής του. 6. Linux Server Security o Να προσφέρει Anti Virus, Anti Spyware και Firewall προστασία για Linux servers. Να κάνει αυτόματη ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο για να αποτρέπει την εισβολή κακού λογισμικού και το ενσωματωμένο Firewall να εγγυάται ότι worms δικτύου, hackers και άλλοι εισβολής κρατούνται μακριά από τους εξυπηρετητές. Το σύστημα IPS (Intrusion Prevention/detection System) να φροντίζει να μην μπορούν να εγκατασταθούν rootkits και να αποτρέπουν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο σύστημα. Να διαχειρίζεται τόσο τοπικά όσο μέσω της κεντρικής υποδομής του. 7. and Server Security o Η λύση να είναι αναπτυγμένη και βελτιστοποιημένη ειδικά για συνεργασία με τον MS Exchange Server. Να εκμεταλλεύεται το interface που διαθέτει ο MS Exchange Server για συνεργασία με Anti Virus και να ελέγχει τόσο ενδοεταιρικό, όσο και internet . Να διαθέτει Spam Control για να εξασφαλίζει Σελίδα 5 από 14

6 εκτεταμένη προστασία από Spam Να διαχειρίζεται τόσο από τοπικό interface όσο μέσω της κεντρικής υποδομής του 8. Internet Gatekeeper o Λύση για προστασία από Ιούς στο Internet Gateway για όλα τα περιβάλλοντα. Το Internet Gatekeeper να είναι μία αυτόνομη λύση που συμπεριφέρεται ως Internet Proxy ανάμεσα στο προστατευμένο δίκτυο και το Internet, ελέγχοντας όλη την κίνηση από και προς το Internet (SMTP και HTTP traffic) εντοπίζοντας και εξουδετερώνοντας Ιούς. Βασίζεται στην υψηλή τεχνολογία. Το Internet Gatekeeper να διαθέτει επίσης URL φίλτρο και φίλτρο για είδη αρχείων και να είναι διαθέσιμο για Windows και Linux. 9. Spam Control o To Spam Control να είναι Anti Spam για gateways και να λειτουργεί βάση ευρεστικής μηχανής. Το Spam Control να αναλύει τα μηνύματα βαθμολογόντάς τα βάση του περιεχομένου. Βάση της βαθμολογίας τα μηνύματα είτε απορρίπτονται ή μαρκάρονται. Τα μηνύματα που εντοπίζονται ως Spam μπορούν είτε να διεκπαιρεωθούν στο Gateway ή να μαρκάρονται και να σταλούν στους χρήστες, όπου οι χρήστες τότε μπορούν να φιλτράρουν το Spam με το δικό τους mail client βάση του μαρκαρίσματος. Το Anti Spam να ενημερώνεται αυτόματα μέσω Internet. o Ο διαχειριστής να μπορεί να ρυθμίζει την ευαισθησία εντόπισης και βαθμολογίας του Anti Spam. o Το Spam Control να συνεργάζεται με το Anti Virus για Microsoft Exchange Server και τον Internet Gatekeeper. 10. Κεντρική Διαχείριση μέσω πολιτικών o Όλα τα παραπάνω να διαχειρίζονται από κεντρικό σημείο με εφαρμογή, που διευκολύνει τον διαχειριστή στην εγκατάσταση και συντήρηση των προϊόντων o Να δοθεί module για software version updating & patch management διότι οι περισσότερες μολύνσεις προέρχονται από στοχευμένες επιθέσεις σε ευαισθησίες εφαρμογών για τις οποίες σχεδόν πάντα υπάρχει ήδη μία λύση στην μορφή νέας έκδοσης ή patch. o Το λογισμικό να ενημερώνει αυτόματα (υπό τον έλεγχο του administrator) λογισμικό με τις νέες εκδόσεις του καθώς επίσης και να διαμοιράζει patches και hotfixes. Και αυτό όχι μόνο για Microsoft προϊόντα αλλά και για άλλους κατασκευαστές λογισμικού. 11. Η υποστήριξη και τα update της προτεινόμενης λύσης ισχύουν για 3 έτη. Γ. Τεχνικές προδιαγραφές ετήσιας υποστήριξης και συντήρησης όλου του εξοπλισμού της πληροφορικής 1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει και να αποκαθιστά κάθε τεχνική βλάβη των συστημάτων και να διατηρεί αυτά σε καλή λειτουργία με πραγματικές συντηρήσεις. 2. Ο Εξοπλισμός της 4 ης Υπε είναι ο παρακάτω: Υπολογιστές και φορητοί 64, Εξυπηρετητές 8, Εκτυπωτές laser, dotmatix, allinone 20, Ενεργά δικτύου (switches, routers κλπ) 10, Ups 5, Διάφορα (projector, dvdrec) Αναλυτικά ο ανάδοχος οφείλει : 3. Να διασφαλίσει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και των λογισμικών συστήματος και γενικότερα των υποδομών πληροφορικής Σελίδα 6 από 14

7 4. Να αποκαταστήσει τις βλάβες και ανωμαλίες της λειτουργίας του εξοπλισμού (hardware). 5. Να αποκαταστήσει τις βλάβες και ανωμαλίες της λειτουργίας του λογισμικού συστήματος, εφαρμογών γραφείου, drivers κλπ (bugs). 6. Να εγκαταστήσει τυχόν νέες εκδόσεις του υπάρχοντος λογισμικού συστήματος και εφαρμογών εφόσον δεν αποτελούν νέο προϊόν 7. Να παραδώσει αντίτυπα όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού 8. Να εφαρμόζει προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και των εφαρμογών τουλάχιστον 2 φορές μηνιαίως. Οποιαδήποτε εργασία προληπτικής συντήρησης (καθάρισμα του εσωτερικού χώρου των υπολογιστών από τη σκόνη κ.λπ.) ή διαχείρισης προγραμματίζεται μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία 9. Να πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις τουλάχιστον 1 ημέρα την εβδομάδα (σε συνεννόηση με την Δ/νση Πληροφορικής) για την αποκατάσταση ανωμαλιών και προβλημάτων τόσο του λογισμικού όσο και του εξοπλισμού 10. Να τηρεί υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης εντός εργάσιμων ημερών και ωρών (π.χ π.μ π.μ.) 11. η ανταπόκριση στις κλήσεις δεν θα ξεπερνά τις 3 εργάσιμες ώρες 12. επίλυση στα προβλήματα εντός μιας μέρας από την αναγγελία. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου, εντός του χρονικού ορίου αυτού, θα προτείνεται εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας. 13. έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών και η επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία, που θα παρακολουθούνται με βάση το μηνιαίο ποσοστό μη διαθεσιμότητας του συστήματος (π.χ. Μη Διαθεσιμότητα του Κεντρικού Συστήματος (Server) <=24 ωρών). Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, προτείνεται από την εταιρία εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας ιδίως όμως για τους server γίνεται και αντικατάσταση με μηχάνημα που μπορεί να καλύψει την συνέχεια της λειτουργίας της υπηρεσίας. 14. Η διαθεσιμότητα της αναδόχου εταιρείας για την προσφορά υπηρεσιών συντήρησης θα είναι τουλάχιστον 8 ώρες (8:00-16:00) x 5 εργάσιμες ημέρες για όλο το ημερολογιακό έτος, όσον αφορά την αναγγελία προβλημάτων και την υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. 15. Η υποστήριξη και τεχνική κάλυψη του εξοπλισμού θα γίνεται είτε ύστερα από κλήση (τηλεφωνική Φαξ- ) του πελάτη, είτε με τις εργασίες προληπτικής συντήρησης εντός των εργάσιμων ημερών (Δευτέρα - Παρασκευή) και των ωρών 08:00 π.μ. -16:00 μ.μ. 16. Η υποστήριξη και τεχνική κάλυψη για την ορθή λειτουργία των λειτουργικών συστημάτων (MS-DOS, Linux, Windows 8/7/XP/Vista/98, Windows Server 2003, Windows Server 2008 server, Windows Server 2012, Antivirus, εφαρμογές γραφείου κλπ) θα γίνεται ύστερα από κλήση (τηλεφωνική Φαξ- )) του πελάτη, είτε συγχρόνως με τις εργασίες προληπτικής συντήρησης εντός των εργάσιμων ημερών (Δευτέρα - Παρασκευή) και των ωρών 08:00 π.μ. -16:00 μ.μ. 17. Ο ανάδοχος τηρεί στο χώρο του computer room της 4 ης ΥΠε βιβλίο συντήρησης και υποστήριξης όπου καταγράφονται όλες οι ενέργειες. 18. Τα ελαττωματικά εξαρτήματα θα αντικαθίστανται με αγορά νέων από τη 4η ΥΠε. 19. Ο ανάδοχος στο 1 ο 10ήμερο από την υπογραφή της σύμβασης θα παραδώσει μελέτη όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα προβλήματα του εξοπλισμού καθώς και οι λύσεις που μπορεί να δοθούν. 20. Ο ανάδοχος στους 2 πρώτους μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, σε συνεργασία με την δ/νση πληροφορικής θα τακτοποιήσει το Computer Room σύμφωνα με τις υποδείξεις τη δ/νσης πληροφορικής και τις βέλτιστες πρακτικές του αναδόχου Σελίδα 7 από 14

8 Οι προσφορές είναι για το κάθε ζητούμενο είδος χωριστά. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να δώσει προσφορά για όσα από τα 3 ζητούμενα είδη διαθέτει. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή του κάθε είδους. Τρόπος πληρωμής : 1) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι η κατάθεση στην οικονομική υπηρεσία της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: α) Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών και Τιμολογίου Πώλησης Προϊόντων β) Αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 2) Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των υπηρεσιών και των ειδών. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: i)υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 3,00% ii) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/ ): 2,00%. iii) Επί του ποσού της πρώτης από τις κρατήσεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). iv) Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. v)κράτηση 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 3 του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/ /Τεύχος Α ) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ της σύμβασης. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο ανάδοχος για την παροχή υπηρεσίας για υποστήριξη ανταλλακτικών (care packs), κεντρικοποιημένου λογισμικού AV για όλα τα σημεία της υπηρεσίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης όλου του εξοπλισμού της πληροφορικής της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης, έχοντας την υποχρέωση το αργότερο κατά την υπογραφή αυτής να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών χωρίς Φ.Π.Α, η οποία θα επιστραφεί μετά από την ολοκλήρωση του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει εκτός των άλλων προϋποθέσεων της 3 του άρθρου 25 του ΠΔ 118/2007 τα ακόλουθα: α) τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το εν λόγω προς ανάθεση έργο και Σελίδα 8 από 14

9 β) την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης ενεργείται με επιστροφή της στον προμηθευτή. Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται το έργο, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της 4 ης Yγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Ν. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Επισυνάπτονται: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 9 από 14

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας: Κατάστημα: (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία Έκδοσης: Προς 4 η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός.Τ.Κ. ] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της 4 η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης για το έργο «.» συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σελίδα 10 από 14

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ. Κώδικας: Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Κ.Τσαλάστρα Τηλ. : 2313/ Fax : 2313/ Ε-mail : ΣΥΜΒΑΣΗ Θεσσαλονίκη σήμερα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αφενός ο κ., Διοικητής της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης που εκπροσωπεί με την ιδιότητα του αυτή νόμιμα την 4 η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δ Θεσσαλονίκης και αφετέρου 2. Ο κ..ως διαχειριστής της εταιρείας, που εκπροσωπεί νομίμως με την ιδιότητά του αυτή την εταιρεία η οποία εδρεύει στην., Τ.Κ..., Θεσσαλονίκη και με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Λαμβάνοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/ ΦΕΚ 204/ / Τεύχος Α «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 ( ΦΕΚ 138 Α ) «Τόκος επί καθυστερήσεων Πληρωμής Προμηθειών-Υπηρεσιών». γ) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». δ) Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 Α του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρο 83 Διαγωνισμός Εξαιρέσεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ141/ Τεύχος Α ). ε) Τις διατάξεις του Ν.2690/ 1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». στ) Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε. Σ. Υ.Π και άλλες διατάξεις» ζ) Τις διατάξεις του Ν. 3329/ΦΕΚ 81/ /τεύχος Α «Περιφερειακή Συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας». η) Τις διατάξεις του Ν. 3527/ ΦΕΚ 25/ / Τ. Α. θ) Τις διατάξεις του Ν.3580/ ΦΕΚ 134/ / Τεύχος Α «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». ι) Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ 2007 ΦΕΚ 150 τεύχος Α / «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». ια) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/ 2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» Σελίδα 11 από 14

12 (ΦΕΚ194/ Τεύχος Α ) ιβ) Την υπ αριθμ / 739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/ / τεύχος Β ), σχετικά με την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/ 1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. ιγ) Την υπ αριθμ. 303/ (ΑΔΑ: ΒΙΞΒΟΡ1Ο-2ΟΖ) Απόφαση Διοικητή της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ,90 για το οικονομικό έτος 2014 και έγκριση ανάληψης υποχρέωσης 4.612,00 σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Κ.Α.Ε για την κάλυψη δαπάνης η οποία αφορά στην ανάθεση των εργασιών παροχής υπηρεσιών για υποστήριξη ανταλλακτικών (care packs), υπηρεσίας κεντρικοποιημένου λογισμικού AV και υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης όλου του εξοπλισμού της πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. ιδ) Την υπ αριθμ. 357/ (ΑΔΑ: ΒΙΗΗΟΡ1Ο-ΚΩΟ) Απόφαση Διοικητή της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την έγκριση ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση του έργου «παροχή υπηρεσίας για υποστήριξη ανταλλακτικών (care packs), κεντρικοποιημένου λογισμικού AV για όλα τα σημεία της υπηρεσίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης όλου του εξοπλισμού της πληροφορικής» της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με την διενέργεια διαγωνισμού μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,45 με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ιε) Την υπ αριθμ. 4/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο της παροχής υπηρεσιών αναβάθμισης της πληροφορικής υποδομής της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Την υπ αριθμ... (ΑΔΑ:..) Απόφαση Διοικητή της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής έρευνας και αγοράς του έργου της παροχής υπηρεσιών αναβάθμισης της πληροφορικής υποδομής της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: αναθέτει την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της πληροφορικής υποδομής (CPV , ΠΠΥΥ 2012)», συνολικής δαπάνης. και.. λεπτών (,.. ), της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. στο δεύτερο συμβαλλόμενο ο οποίος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα παρακάτω άρθρα. Άρθρο 1 ο Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και για ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα της Υπηρεσίας να την παρατείνει για τρεις (3) ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές. Ο ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στην ετήσια συντήρηση που θα πραγματοποιήσει: παροχή υπηρεσίας για υποστήριξη ανταλλακτικών (care packs), υπηρεσίες κεντρικοποιημένου λογισμικού AV για όλα τα σημεία της 4 ης ΥΠΕ (η υποστήριξη και τα update της προτεινόμενης λύσης ισχύουν για 3 έτη), υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης όλου του εξοπλισμού της πληροφορικής Το κόστος..., ανέρχεται στο ποσό των. με Φ.Π.Α. Σελίδα 12 από 14

13 Άρθρο 2 ο Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί στον αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι η κατάθεση στην οικονομική υπηρεσία της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: α) τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, β) πρωτόκολλο παραλαβής των εκτελεσθεισών εργασιών, υπογεγραμμένο από την ειδική τριμελή επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης των εργασιών που ορίζεται με Απόφαση Διοικητή της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, γ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, δ) βεβαίωση του αρμοδίου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολεί, ε) βεβαίωση υπογεγραμμένη από το προσωπικό που απασχολήθηκε, ότι ο ανάδοχος έχει εκπληρώσει απέναντί τους όλες τις υποχρεώσεις τους και τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των υπηρεσιών και των ειδών. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: i) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 3,00% ii) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/ ): 2,00%. iii) Επί του ποσού της πρώτης από τις κρατήσεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). iv) Κατά την πληρωμή του τιμήματος των υπηρεσιών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. v) Κράτηση 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 3 του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/ /Τεύχος Α ) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ της σύμβασης. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την 4 η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. 2. H πληρωμή θα γίνει σε ευρώ. 3. Η υποβολή του τιμολογίου δε μπορεί να γίνεται πριν από την ημερομηνία παραλαβής των εργασιών, και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου. 4. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης, παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών. 5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Άρθρο 3 ο Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση των εργασιών ο δεύτερος συμβαλλόμενος κατέθεσε την παρακάτω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ. Π. Α., η οποία θα επιστραφεί μετά από την πλήρη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Σελίδα 13 από 14

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΚΔΙΔΕΙ ΠΟΣΟ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 4 η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και αι Θράκης Άρθρο 4 ο Ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται όπως εκτελεί πιστά και με κάθε επιμέλεια, όλες τις υποχρεώσεις του προς την 4 η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την προσφορά του που είναι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης. Άρθρο 5 ο ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η υπ αριθμ. 4/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του σχετικού διαγωνισμού και η κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση. Άρθρο 6 ο Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας σύμβασης, με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του Νομού Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, ένα έλαβε ο Ανάδοχος και δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για την 4 η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης Για την Ανάδοχο Εταιρεία Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της 4 ης Yγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Ν. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Σελίδα 14 από 14

ΑΔΑ: Σελίδα 1 από 18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ: Σελίδα 1 από 18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820680 2015-06-03

15PROC002820680 2015-06-03 15PROC002820680 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Τμήμα/ Προμηθειών Καστοριά 7 Μαρτίου 2014 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2015 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2015 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Λαγοπούλου Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΕ2646ΨΧΞ5-7ΘΨ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

Ένα (1 )Τεμάχιο Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β

Ένα (1 )Τεμάχιο Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ HM./NIA : 03/09/2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ AΡ. ΠΡΩΤ. 10395/4-9-2014 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4555 /25-02-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4555 /25-02-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ. ΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ Ταχ. /νση: Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ. 27 100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ.: 26210-82784 Φαξ: 26210-82378 Πληροφορίες: Πουλιάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π29/15. ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάθεση Υπηρεσιών ( εκτός Μολυσματικών Αποβλήτων)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π29/15. ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάθεση Υπηρεσιών ( εκτός Μολυσματικών Αποβλήτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ HM./NIA : 27/ 07 /2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ AΡ. ΠΡΩΤ. 8427 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.03.2014 & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Διακ: 3/2014 Αρ.πρωτ:44732/18-03-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. :BIΞΠΟΡΕ1-5ΛΔ ----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16-1-2015 Αρ. Πρωτ.: 106 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 372/14. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β. Δεν απαιτείται

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 372/14. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β. Δεν απαιτείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ HM./NIA : 23/12 /2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ AΡ. ΠΡΩΤ. 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 15710/24.12.2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7Π/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7Π/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (7 η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑ.Γ.N.H. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tηλέφωνο : 2810 392 999 Telefax : 2810 542 093 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 55.14

Αριθμός Διακήρυξης: 55.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Δ/1/15 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 30192700-8 προϋπολογισμός: 14.000,00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Δ/1/15 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 30192700-8 προϋπολογισμός: 14.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 04/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 1389 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 213-2052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ημ/νία: ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Σαββόπουλος Αλέξανδρος (τηλ. 210-5283512) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ημερομηνία διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 6-06-05 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 4 Αριθμ.Πρωτ.: O/606

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΩΝΟ2Ν-ΨΒ1 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α Α:ΩΝΟ2Ν-ΨΒ1 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. πρωτ. οικ. 47197 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΓΘΕ4690ΒΜ-ΩΟΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 26-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/15485 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 193.202,88 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 193.202,88 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα