ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (Πλην Κρατικών Ενισχύσεων) στο ΟΠΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (Πλην Κρατικών Ενισχύσεων) στο ΟΠΣ"

Transcript

1 ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (Πλην Κρατικών Ενισχύσεων) στο ΟΠΣ Περιεχόμενα 1. Γενικά Δελτία Δήλωσης Δαπανών Τακτοποίηση υπόλοιπων κατανομών, Ελέγχων, Εξαιρέσεων & Δεικτών Τεχνικά Δελτίο Ολοκλήρωσης Υποέργων Τεχνικό Δελτίο Ολοκλήρωσης Πράξης Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης Έλεγχοι Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης Παράδειγμα για τον Υπολογισμό των ποσών της Απόφασης Ολοκλήρωσης Παράδειγμα για κλείσιμο με πληρωμές ΠΔΕ Ερωτήσεις & Απαντήσεις Αναφορές Έκθεση Ολοκλήρωσης Πληροφορίες Εθνική Αρχή Συντονισμού / Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ 1 η Αναθεώρηση - Νοέμβριος 2016 Σελίδα 1

2 1. Γενικά Στον Οδηγό αυτό έχουν συμπεριληφθεί και όλες οι προηγούμενες ανακοινώσεις και οδηγίες της ΕΥ ΟΠΣ. Τα βήματα για την ολοκλήρωση μίας πράξης του ΕΣΠΑ στο ΟΠΣ είναι τα εξής: Καταχώρηση όλων των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Τακτοποίηση υπόλοιπων κατανομών, Ελέγχων, Εξαιρέσεων & Δεικτών Τεχνικά Δελτία Ολοκλήρωσης Υποέργων Τεχνικό Δελτίο Ολοκλήρωσης Πράξης Απόφασης Ολοκλήρωσης Νέα Τεχνικά Δελτία Υποέργων ή Πράξης, δεν απαιτούνται στην περίπτωση που ήδη συμφωνούν οι προϋπολογισμοί με τις δαπάνες. Στην ολοκλήρωση, ο Προϋπολογισμός του έργου (στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης ) ισούται με το άθροισμα των προϋπολογισμών των ΤΔΥ και ο Προϋπολογισμός κάθε ΤΔΥ ισούται με τις καταχωρημένες δαπάνες σε αυτό. Η συμφωνία αυτή των ποσών πρέπει να γίνει σε επίπεδο Συνολικής, Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης και ανά κατηγορίας δαπάνης. Σύνολο Δαπανών από ΔΔΔ =Πληρωμές ΠΔΕ - Ποσό Διαφοράς ΠΔΕ + Χρηματοδότηση από άλλους πόρους Δελτία Δήλωσης Δαπανών Συνολική ΔΔ ΤΔΥ = Πληρωμές Συνολική ΔΔ Υποέργου - Διορθώσεις Κατηγορίας 2 Επιλέξιμη ΔΔ ΤΔΥ = Αποδεκτό Διαχείρισης - Διορθώσεις Κατηγορίας 2 και ανά κατηγορία Δαπάνης ΠΔΕ & άλλοι πόροι Απόφαση Ολοκλήρωσης Τεχνικά Δελτία Υποέργων Πληρωμές ΠΔΕ - Ποσό Διαφοράς ΠΔΕ + Χρηματοδότηση από άλλους πόρους =Συνολική ΔΔ ΤΔΠ Πληρωμές ΠΔΕ (ενεργά εναρ. + ποσά απόσυρσης) -Ποσό Διαφοράς ΠΔΕ =Π1+Π2 Τεχνικό Δελτίο Πράξης Συνολική ΔΔ ΤΔΠ = Άθροισμα Συνολικής ΔΔ ΤΔΥ Επιλέξιμη ΔΔ ΤΔΠ = Άθροισμα Επιλέξιμης ΔΔ ΤΔΥ και ανά κατηγορία Δαπάνης Υπόλοιπα κατανομών = 0, Εξαιρέσεις = 0 Σελίδα 2

3 2. Δελτία Δήλωσης Δαπανών Επιβεβαιώνουμε ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες καταχώρησης και άλλων δαπανών ή Δελτίων Καταχώρισης Διορθώσεων και επίσης ότι δεν υπάρχουν ποσά σε εξαίρεση από την Αρχή Πληρωμής. Για να βρούμε τα τελικά ποσά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, όπως την αναφορά: 'Παρακολούθηση/Αναφορές/Πληρωμές_Εργων_Υποέργων/Εξαγωγή_Στοιχείων_Υποέργων'. Παρακάτω βλέπουμε ένα παράδειγμα από την αναφορά αυτή (αφορά έργο που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη). Υπάρχουν τα στοιχεία των συμβάσεων (στήλες 21,22 - από το τελευταίο ελεγμένο ΤΔΥ), τα σύνολα των δαπανών (στήλες 27-30) καθώς και τα ποσά των διορθώσεων (Δελτία Καταχώρισης Διορθώσεων - ΔΚΔ). Η στήλη 31 περιέχει τα ΔΚΔ όλων των κατηγοριών ενώ η στήλη 32 μόνο τα ΔΚΔ κατηγορίας 2. Παντού παρακάτω όταν αναφέρουμε ΔΚΔ κατηγορίας 2, εννοείται ότι είναι 'ελεγμένα' και 'Επιβεβαιωμένα' από την Αρχή Πληρωμής. Η στήλη Πληρωμές Δημόσια Δαπάνη Υποέργου είναι η στήλη 11 - ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ του έντυπου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών του ΣΔΕ. Τα ποσά με πράσινο χρώμα αφορούν την Συνολική Δημόσια Δαπάνη, ενώ αυτά με το μπλε χρώμα αφορούν την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη. Πίνακας 1. Αναφορά Στοιχείων Υποέργου: (19) (21) (22) (27) (28) (29) (30) (31) (32) ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓ ΟΥ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.ΥΠΟΕΡ ΓΟΥ ΠΟΣΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ(ΣΥΝ ΟΛΑ) ΠΟΣΟ ΔΙΟΡΘ.ΔΙΟΙΚ.ΕΠΑ ΛΗΘ.(ΣΥΝΟΛΑ) ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΑ) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤ.ΕΠΑΛ./ΕΛΕ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΓΧΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , , , , ,53 780, , , , ,62 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 Οι τελικές δαπάνες ανά υποέργο προκύπτουν από τις στήλες 27 και 30 αν αφαιρεθεί η στήλη 32: Συνολική = Πληρωμές Συνολική ΔΔ Υποέργου (27) - Διορθώσεις Κατηγορίας 2 (32) Επιλέξιμη = Αποδεκτό Διαχείρισης (30) - Διορθώσεις Κατηγορίας 2 (32) 3. Τακτοποίηση υπόλοιπων κατανομών, Ελέγχων, Εξαιρέσεων & Δεικτών Αν υπάρχουν στο λογαριασμό του έργου στην Τράπεζα της Ελλάδας, υπόλοιπα από ποσά κατανομών θα πρέπει να γίνει μία αρνητική κατανομή για τον μηδενισμό του λογαριασμού. Αν υπάρχουν υπόλοιπα σε λογαριασμό εμπορικής τράπεζας, θα πρέπει ο δικαιούχος να τα επιστρέψει στον λογαριασμό των αδιάθετων υπόλοιπων της Τράπεζας της Ελλάδας. Οι αντίστοιχοι Έλεγχοι & Επιτόπιες επαληθεύσεις της πράξης πρέπει να είναι όλοι σε κατάσταση 'Ολοκληρώθηκε', δηλαδή για όλες τις συστάσεις (αν υπάρχουν) να έχει επιλεγεί 'Συμμόρφωση στην Παρακολούθηση. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν εκκρεμότητες με έλεγχους του ΕΣΠΕΛ. Κατά την Ολοκλήρωση δεν πρέπει να υπάρχουν δαπάνες σε 'Εξαίρεση'. Η ανωτέρω αναφορά έχει και στήλη 'εξαιρέσεις' για να το ελέγξετε. Σε περίπτωση που υπάρχουν, απαιτείται συνεννόηση με την Αρχή Πληρωμής. Επίσης πρέπει να έχει καταχωρηθεί το τελευταίο Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης και στο οποίο να έχει αποτυπωθεί η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου μέσω των τιμών υλοποίησης των δεικτών. Έχουν προστεθεί νέοι έλεγχοι επικύρωσης στην Απόφαση Ολοκλήρωσης που αφορούν στην καταχώρηση των Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξης (ΔΠΠΠ). Σελίδα 3

4 4. Τεχνικά Δελτίο Ολοκλήρωσης Υποέργων Στην περίπτωση που έστω και μία σύμβαση ολοκληρώθηκε και υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία του ΤΔΥ καταχωρίζεται νέα έκδοση ΤΔΥ με τα τελικά και οριστικά στοιχεία του, επιλέγεται το πεδίο Ολοκλήρωση και συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πρωτόκολλα ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Αν η ολοκλήρωση του υποέργου πραγματοποιείται με μικρότερο προϋπολογισμό από αυτόν της προηγούμενης έκδοσης και δεν επηρεάζεται άλλο στοιχείο της σύμβασης που απαιτεί τροποποίησή της (πχ χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα) ΔΕΝ απαιτείται η καταχώριση προέγκρισης τροποποίησης σύμβασης στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση που η σύμβαση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το ΤΔΥ σε ισχύ (τελευταίο ελεγμένο) μπορείτε να επιλέξετε το πεδίο Ολοκλήρωση να συμπληρώσετε τα στοιχεία πρωτοκόλλου και να αποθηκεύσετε. Το πεδίο Ολοκλήρωση εφόσον έχει επιλεγεί, δεν μπορεί να αποεπιλεγεί. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή νέας έκδοσης ΤΔΥ για υποέργο για το οποίο έχει δηλωθεί ολοκλήρωση. Η αποτύπωση της ολοκλήρωσης της σύμβασης δεν περιλαμβάνει το στάδιο εξέτασης από την Δ.Α., το οποίο πραγματοποιείται κατά την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης και καταγράφεται στην Λίστα εξέτασης ολοκλήρωσης Υποέργου. Με έλεγχο επικύρωσης στην Απόφαση Ολοκλήρωσης θα επιβεβαιωθεί για κάθε υποέργο, όπως φαίνονται στον Πίνακα 1, ότι ισχύει: τελική Συνολική Δημόσια Δαπάνη του Υποέργου (Σχέση 1): Συνολική ΔΔ ΤΔΥ(21) = Πληρωμές Συνολική ΔΔ Υποέργου (27) - Διορθώσεις Κατηγορίας 2 (32) Και για την τελική Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη του Υποέργου (Σχέση 2): Επιλέξιμη ΔΔ ΤΔΥ (22) = Αποδεκτό Διαχείρισης (30) - Διορθώσεις Κατηγορίας 2 (32) Οι αριθμοί είναι οι στήλες της προηγούμεν ης αναφοράς 5. Τεχνικό Δελτίο Ολοκλήρωσης Πράξης Κατά την ολοκλήρωση Πράξεων πλην Κρατικών ενισχύσεων, για την τακτοποίηση του Χρηματοδοτικού Σχεδίου και την συμφωνία του με τις πληρωμές ΠΔΕ καθώς και την αποτύπωση ποσών που επιστράφηκαν σε αδιάθετα υπόλοιπα, από τόκους κλπ, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα στο ΟΠΣ: Βήμα 1: Στην καρτέλα «Κατηγορίες δαπανών» του ΤΔΠ Ολοκλήρωσης αποτυπώνεται η τελική Συνολική Δημόσια Δαπάνη, σύμφωνα με τις συνολικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την Πράξη και ως άθροισμα των Συνολικών ΔΔ των Υποέργων. Ομοίως αποτυπώνεται και η τελική Επιλέξιμη ΔΔ ως άθροισμα των Επιλέξιμων ΔΔ των Υποέργων. Βήμα 2: Στην καρτέλα «Χρηματοδοτικό σχέδιο» του ΤΔΠ αποτυπώνονται τα ποσά που αφορούν Προϋπολογισμό 1 και Προϋπολογισμό 2. Συγκεκριμένα θα πρέπει να συμπληρωθούν σωστά: Τα ποσά Δημόσιας Δαπάνης που δεν πληρώθηκαν από το ΠΔΕ με σχετική Αιτιολόγηση, όπως: ίδια συμμετοχή του δικαιούχου (προγραμματισμένη ή έκτακτη λόγω π.χ. επιβολής κατ αποκοπή διόρθωσης κατά την έγκριση σύμβασης), πληρωμές από Τακτικό Π/Υ, ποσό που πληρώθηκε για το έργο από Τόκους έντοκου Τραπεζικού λογαριασμού Το ποσό που αφορά σε Π/Υ 2,(δηλ. πληρώθηκε από ενεργούς εναρίθμους /2, /4 ή/και από αποσυρμένους εναρίθμους με ποσό απόσυρσης σε Π/Υ 2 βλ. οθόνη «Στοιχεία ΠΔΕ»). Βήμα 3: Στα «Στοιχεία ΠΔΕ», ελέγχεται η ορθότητα για : ενεργοί ενάριθμοι που πλήρωσαν την πράξη στο ΕΣΠΑ τυχόν ποσά αποσύρσεων (το μέρος των πληρωμών του εναρίθμου που αφορά τον συνολικό Π/Υ του έργου στο ΕΣΠΑ). Σελίδα 4

5 τυχόν Ποσά Διαφοράς Πληρωμών ΠΔΕ (πληρωμές του ΠΔΕ που τελικά δεν πήρε ο ανάδοχος, έξοδα κλπ) επιλέγοντας τα Λοιπά Στοιχεία για την Ολοκλήρωση όπως πράξης. Η επιλογή αυτή γίνεται ακόμη και σε ελεγμένα δελτία. Το Ποσό Διαφοράς Πληρωμών ΠΔΕ, αρχικά συμπληρώνεται αυτόματα και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο πληρωμών ενεργών εναρίθμων + Σύνολο ποσών απόσυρσης ΠΥ1 ΠΥ2 Εάν η διαφορά που υπολογίζεται αυτόματα προκύψει αρνητική, το ποσό μηδενίζεται και εμφανίζεται μήνυμα να συμπληρωθεί το Χρηματοδοτικό Σχέδιο (βλ. Βήμα 3) ή θα πρέπει να διορθωθούν τα Στοιχεία ΠΔΕ. Αν απαιτείται, ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει το ποσό, ενώ για Ποσό Διαφοράς >0 είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της αιτίας Διαφοράς με τις διαθέσιμες επιλογές και του πεδίου Αιτιολόγηση Διαφοράς. Εάν συμπληρωθούν μία φορά, τα Λοιπά Στοιχεία για την Ολοκλήρωση όπως Πράξης είναι εμφανή στην οθόνη «Στοιχεία ΠΔΕ» ανεξάρτητα από την έκδοση ΤΔΠ. Τα πεδία μπορούν να αλλάξουν, εφ όσον δεν έχει εκδοθεί η Απόφαση Ολοκλήρωσης, ανοίγοντας την οθόνη «Στοιχεία ΠΔΕ», μόνο μέσω όπως έκδοσης του ΤΔΠ Ολοκλήρωσης. Εάν ο χρήστης απενεργοποιήσει τα Λοιπά Στοιχεία για την Ολοκλήρωση όπως Πράξης, διαγράφονται τα περιεχόμενα των πεδίων και το συγκεκριμένο ΤΔΠ δεν θεωρείται πλέον ΤΔΠ Ολοκλήρωσης. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης των σχετικών πεδίων προτείνεται η επικύρωση του ΤΔΠ ανεξάρτητα αν είναι ήδη ελεγμένο, για την επιβεβαίωση της ορθότητας συμπλήρωσης. Σε περίπτωση πολλών ενάριθμων με πολλά Ποσά Διαφοράς, στο πεδίο Ποσό Διαφοράς Πληρωμών ΠΔΕ γράφεται το άθροισμα των ποσών. Στο Αιτιολόγηση Διαφοράς μπορείτε να γράψετε τα επιμέρους ποσά. Μετά τα βήματα 2 και 3 και τη σωστή καταχώριση των ανωτέρω ποσών θα πρέπει να ισχύει: Συνολικές πληρωμές ΠΔΕ όλων των ενεργών εναρίθμων + Άθροισμα ποσών απόσυρσης των αποσυρμένων εναρίθμων - Ποσό Διαφοράς ΠΔΕ = Άθροισμα των ποσών Π/Υ 1 ή/και Π/Υ 2 από «Χρηματοδοτικό σχέδιο» του ΤΔΠ (Σχέση 3). Βήμα 4: Στις περιπτώσεις που υπάρχουν ποσά που επιστράφηκαν ακόμη και όταν δεν επηρεάζουν τις πληρωμές ΠΔΕ και τις δαπάνες της Πράξης, όπως: Τόκοι έντοκου τραπεζικού λογαριασμού ή υπόλοιπα κατανομών που επιστρέφονται στον λογαριασμό αδιάθετων υπόλοιπων (χωρίς να συμμετέχουν στις πληρωμές του έργου) Άλλες Επιστροφές (πχ Ανακτήσεις ποσών λόγω Απόφασης Δημοσιονομικής διόρθωσης, κλπ) θα πρέπει να συμπληρώνονται τα Λοιπά Στοιχεία για την Ολοκλήρωση της Πράξης στην οθόνη «Στοιχεία ΠΔΕ» στο ΤΔΠ Ολοκλήρωσης ως προς τα πεδία: 1. Ποσό επιστροφής, όπου αρχικά εμφανίζεται το Ποσό Διαφοράς Πληρωμών ΠΔΕ, αλλά μπορεί να το αλλάξει ο χρήστης. 2. Τεκμηρίωση επιστροφής Ελεύθερο κείμενο για το πώς/πότε έχει επιστραφεί το ποσό, καθώς και καταγραφή τυχόν αποκλίσεων ποσού επιστροφής από το ποσό διαφοράς. Η συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική, εάν το Ποσό επιστροφής > 0. Στην περίπτωση που υπάρχουν ποσά επιστροφής από διαφορετικές περιπτώσεις, το Ποσό επιστροφής που θα καταχωρισθεί, θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό επιστροφής και η ανάλυσή του θα προστεθεί στην Τεκμηρίωση επιστροφής. Σελίδα 5

6 6. Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης Στην λειτουργική ενότητα «Παρακολούθηση» επιλέγουμε «Ολοκλήρωση Πράξεων πλην Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ». Με εκτέλεση αναζήτησης καλείται το MIS της πράξης που πρόκειται να ολοκληρωθεί. Στην συνέχεια επιλέγεται από λίστα ο Α/Α ΤΔΠ (Τεχνικό Δελτίο Πράξης) Ολοκλήρωσης. Το ΤΔΠ Ολοκλήρωσης μπορεί να είναι: Το πιο πρόσφατα εγκεκριμένο ΤΔΠ (συνδεδεμένο με την max Ημερομηνία απόφασης ένταξης / τροποποίησης) ή Το πιο πρόσφατο ελεγμένο ΤΔΠ Συμπληρώνεται ο αριθμός και το πρωτόκολλο της Έκθεσης Ολοκλήρωσης που υπέβαλε ο Δικαιούχος. Συμπληρώνεται το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης π.χ. 100 Συμπληρώνεται ο χαρακτηρισμός της Πράξης με την τιμή Ολοκληρωμένη και λειτουργική Εάν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της πράξης, αλλά υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ τότε θα πρέπει να επιλεγεί ο χαρακτηρισμός «Ολοκληρωμένη με οικονομικές εκκρεμότητες» και να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα πεδία με την Αιτιολογία της εκκρεμότητας και το ποσό που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί για την αποπληρωμή του έργου. Συμπληρώνονται από το χρήστη τα πεδία κειμένου: Έχοντας υπόψη «Υποχρεώσεις Δικαιούχου βάσει της ΚΥΑ 50244/ΕΥΘΥ/115 (ΦΕΚ 2856/Β/ )». Το πεδίο αφορά τα ποσά του ανακτηθέντος ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 6 της ανωτέρω ΚΥΑ. Στο πεδίο θα πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο της απόφασης Ολοκλήρωσης που συνοδεύει την εγκύκλιο /ΕΥΘΥ1227/ Επιπρόσθετη Τεκμηρίωση ΜΟΝΟ στην περίπτωση που το κείμενο της απόφασης Ολοκλήρωσης θα περιλαμβάνει επιπρόσθετη αιτιολόγηση από το πρότυπο κείμενο Απόφασης. Στην συνέχεια επιλέγεται εκτέλεση αναζήτησης στον πίνακα των υποέργων. Η λίστα εξέτασης Ολοκλήρωσης Υποέργου (αντίστοιχη με το είδος υποέργου) συμπληρώνεται για κάθε συμβασιοποιημένο υποέργο της πράξης με Προϋπολογισμό Επιλέξιμης Δαπάνης μεγαλύτερο του μηδενός, εκτός από υποέργα με είδος Απαλλοτρίωση και ΟΚΩ. Στο ΟΠΣ υπάρχουν λίστες ολοκλήρωσης για υποέργα Εργολαβιών, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν.3316, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Υλοποίησης με ίδια μέσα και Αρχαιολογικές εργασίες που υλοποιούνται με αυτεπιστασία. Τέλος, μετά την υπογραφή της Απόφασης Ολοκλήρωσης, συμπληρώνονται η ημερομηνία και το πρωτόκολλο της Διαχειριστικής Αρχής και ελέγχεται η Απόφαση στο ΟΠΣ. Η κατάσταση της πράξης αλλάζει από ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ σε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ και δεν επιτρέπεται πλέον καταχώριση δεδομένων στο ΟΠΣ εκτός από στοιχεία επιτόπιων επαληθεύσεων και Δελτία Καταχώρησης Διορθώσεων. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης επιστρέφει στο ΤΔΠ σαν ημερομηνία έγκρισης ώστε αυτό να Σελίδα 6

7 τεθεί σε ισχύ, εκτός από την περίπτωση που το ΤΔΠ είναι ήδη εγκεκριμένο οπότε δεν επικαιροποιείται η ημερομηνία έγκρισής του. Το πεδίο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ επιλέγεται αυτόματα σε όλα τα ΤΔΥ σε ισχύ της πράξης, όπου δεν είναι ήδη επιλεγμένο. (Για οριζόντιες πράξεις όλα τα παραπάνω γίνονται αυτόματα και για τις επιμέρους πράξεις) Ο απέλεγχος της απόφασης ολοκλήρωσης δεν είναι εφικτός. Κατά τον έλεγχο της απόφασης ολοκλήρωσης, δημιουργείται πρόταση κλεισίματος των ενεργών εναρίθμων με προτεινόμενο τελικό προϋπολογισμό στο ύψος των πληρωμών του ενάριθμου. Για τα έργα με οικονομικές εκκρεμότητες στην πρόταση προς ΠΔΕ θα συμπεριληφθεί και το Ποσό της οικονομικής εκκρεμότητας. Για έργα ήδη ολοκληρωμένα που θέλετε να προστεθούν στοιχεία στα πεδία 'Ποσό Διαφοράς ΠΔΕ' και 'Ποσό Επιστροφής', μπορείτε να κάνετε helpdesk. Έργα PHASING με το ΕΣΠΑ Για τις τμηματοποιημένες πράξεις θα πρέπει, πριν την διαδικασία ολοκλήρωσης να προηγηθεί διαδικασία τροποποίησης της απόφασης ένταξης προκειμένου να αποτυπώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Α φάσης. Στο ΤΔΠ στο πεδίο «Συσχέτιση με ΕΣΠΑ » θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί ως «Phasing A φάση (ΕΣΠΑ )» και να επισυναφθεί το Δελτίο Διαχωρισμού Φάσεων. Στα «Λοιπά Στοιχεία για την Ολοκλήρωση» θα αποτυπωθεί το ποσό πληρωμών του εναρίθμου που αφορά στην πράξη της Β Φάσης με την επιλογή «5. Πληρωμή ΠΔΕ για τη Β Φάση (μόνο για έργο phasing)». Στην Απόφαση Ολοκλήρωσης συμπληρώνεται ο χαρακτηρισμός της Πράξης με την τιμή Ολοκληρωμένη. Σελίδα 7

8 7. Έλεγχοι Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης Οι κύριοι έλεγχοι που έχουν υλοποιηθεί στην Απόφαση Ολοκλήρωσης είναι οι εξής: Για όλα τα υποέργα πρέπει να δηλωθεί λίστα με ημερομηνία εξέτασης και αποτέλεσμα Εκπλήρωση. Δεν πρέπει να υπάρχουν: o Συστάσεις Σταδίου 1 και 2 (MHNYMA: Υπάρχουν Συστάσεις Σταδίου 2 για την Πράξη σε κατάσταση διαφορετική από Συμμόρφωση (Έλεγχος : 22xx)) o Έλεγχος σε μη οριστικοποιημένο Στάδιο 2. o o Δαπάνες σε εξαίρεση Διαθέσιμα υπόλοιπα (ΜΗΝΥΜΑ: Ο λογαριασμός ΤΤΕ xxxxxxxxxxxxxxxxx του υποκαταστήματος με κωδικό 1145 έχει αδιάθετο υπόλοιπο ευρώ.) Το σύνολο Ποσών Υποέργου 1 των Παραστατικών Πληρωμής ( ) θα πρέπει να είναι μικρότερο του συνόλου των Παραστατικών αναδόχου για το Υποέργο ( ) Στις περιπτώσεις που στα μηνιαία έχει δηλωθεί Προκαταβολή, στον υπολογισμό των παραστατικών αναδόχου δεν λαμβάνονται υπόψη οι προκαταβολές. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το υπάρχουν τιμολόγια που καλύπτουν το ποσό της προκαταβολής. Το σύνολο των Ποσών <Αποδεκτών Διαχείρισης> που έχουν δηλωθεί για την Πράξη ( ) θα πρέπει να ισούται με την Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη της Πράξης ( ). Η Δημόσια Δαπάνη της Πράξης ( ) θα πρέπει να είναι ίση από το Σύνολο Ποσών Πληρωμής Υποέργου Παραστατικών Δικαιούχου για τα Υποέργα της Πράξης ( ). Το σύνολο των κατανομών των υποέργων (157940) σε κάθε Κατηγορία Δαπάνης (Α) πρέπει να είναι ίσο με την αντίστοιχη τιμή της πράξης για την ΔΔ. (155200) Το σύνολο των κατανομών των υποέργων (137940) σε κάθε Κατηγορία Δαπάνης (Α) πρέπει να είναι ίσο με την αντίστοιχη τιμή της πράξης για την Επιλέξιμη ΔΔ. (145200) Η ημερομηνία της απόφασης ολοκλήρωσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας του τελευταίου ελεγμένου μηνιαίου ή του τελευταίου ΔΚΔ Όλοι οι (μη μηδενικοί) δείκτες πράξης του ΤΔΠ ολοκλήρωσης περιέχονται στο τελευταίο ελεγμένο ΔΠΠΠ Η τιμή στόχος ανά δείκτη στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης (για τους μη μηδενικούς δείκτες) ταυτίζεται με την τιμή υλοποίησης στο τελευταίο ελεγμένο ΔΠΠΠ. Στο ΤΔΠ το σύνολο πληρωμών ΠΔΕ [411275] μείον (Π/Υ1+Π/Υ2: [ ]) δεν ισούται με το ποσό Διαφοράς Πληρωμών ΠΔΕ στην οθόνη "Στοιχεία ΠΔΕ" Στα στοιχεία ΠΔΕ έχει καταχωρηθεί Ποσό επιστροφής. Πρέπει να συμπληρωθεί το πεδίο Τεκμηρίωση επιστροφής Υπάρχει άλλη έκδοση ΤΔΠ που θεωρείται ΤΔΠ ολοκλήρωσης. Θα πρέπει να διαγραφούν τα Λοιπά στοιχεία για την ολοκλήρωση στα Στοιχεία ΠΔΕ στο ΤΔΠ αα Για την αποκατάσταση των σφαλμάτων που εντοπίζονται από τους 3 τελευταίους ελέγχους, οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν στην οθόνη «Στοιχεία ΠΔΕ» στο ελεγμένο ή και στο σε ισχύ εγκεκριμένο ΤΔΠ Έλεγχοι για έργα Phasing: Στο ΤΔΠ, η «Συσχέτιση με ΕΣΠΑ 14-20» να μην είναι «Μεταβατικό: Phasing A+Β φάση». Εφόσον το έργο είναι phasing θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυναφθεί το έγγραφο "Δελτίο Διαχωρισμού Φάσεων τμηματοποιημένης πράξης Σελίδα 8

9 8. Παράδειγμα για τον Υπολογισμό των ποσών της Απόφασης Ολοκλήρωσης Παράδειγμα υπολογισμού στοιχείων οικονομικής ολοκλήρωσης έργου (helpdesk 42111) Εστω σύμβαση ύψους (Συνολική ΔΔ = Επιλέξιμη ΔΔ = ). Κατά την καταχώριση των δαπανών στο ΟΠΣ, καταχωρήθηκαν 20 περισσότερα από λάθος πληκτρολόγησης, τα οποία στη συνέχεια αφαιρέθηκαν με ΔΚΔ κατηγορίας 2. Τελικά Καταχωρημένες Δαπάνες στο ΟΠΣ Συνολική ΔΔ Επιλέξιμη ΔΔ Συνολικά καταχωρημένο Ποσό Πληρωμής Υποέργου -Διόρθωση λόγω λάθους ( ΔΚΔ 2 ) =Νέα Συνολική ΔΔ = Σύνολο κατ. Ποσών Υποέργου - ΔΚΔ , ,00-20,00-20, , ,00 Συνολικά καταχωρημένο Ποσό Δήλωσης Δικαιούχου -Διόρθωση λόγω λάθους πληκτρολόγησης ( ΔΚΔ 2 Α ή Β ) =Προκύπτουσα Επιλέξιμη ΔΔ = Σύνολο Ποσών Δήλωσης Δικαιούχου - ΔΚΔ 2-10,00 -Ποσό Διοικητικής Επαλήθευσης 9.970,00 =Αποδεκτό Διαχείρισης = Δήλωση Δικαιούχου - Διοικητική Επαλήθευση - ΔΚΔ2 Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες διορθώσεις, από τις παραπάνω καταχωρημένες δαπάνες προκύπτουν τα ποσά στα οποία θα κλείσουν το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου, το Τεχνικό Δελτίο Πράξης και θα αναφέρει η Απόφαση Ολοκλήρωσης. Στην περίπτωση που στο παραπάνω παράδειγμα υπάρχουν και άλλες διορθώσεις, θα διαφοροποιηθεί μόνο η Απόφαση Ολοκλήρωσης, ως εξής: -Δημοσιονομική διόρθωση -160,00 μετά από έλεγχο/επιθεώρηση (ΔΚΔ1) -Διόρθωση μετά από δήλωση -40,00 δικαιούχου (ΔΚΔ5) Αναλυτικές Διορθώσεις: -80,00-270,00-50,00 0,00 -Διόρθωση μετά από διοικητική εξέταση (ΔΚΔ6) -Διόρθωση Συνέπεια Ετήσιας Έκθεσης ΕΔΕΛ (ΔΚΔ7) -Διόρθωση Περιορισμών ΜΕΕΠ (ΔΚΔ8) -Εξαιρέσεις (κατά την ολοκλήρωση=0) ΤΔΥ Ολοκλήρωσης : ΤΔΠ Ολοκλήρωσης : Απόφαση Ολοκλήρωσης : Συνολική ΔΔ: Συνολική ΔΔ: Συνολική ΔΔ: 9.980,00 Επιλέξιμη ΔΔ: 9.970, ,00 Επιλέξιμη ΔΔ: 9.970, ,00 Συγχρηματοδοτο ύμενη ΔΔ: 9.471,50 Συγχρηματοδοτούμενη = Επιλέξιμη x Συντελεστής Ελλείματος Χρηματοδότητσης (πχ 0,95) 9.370,00 =Αποδεκτό - Διορθώσεις ΔΚΔ 1, 5, 6, 7, 8 x95% x Συντελεστής Ελλείματος Χρηματοδότησης (πχ) 8.901,50 =Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Απόφαση Ολοκλήρωσης : Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 9.980,00 Συγχρηματοδοτο ύμενη Δημόσια Δαπάνη: 8.901,50 Σελίδα 9

10 9. Παράδειγμα για κλείσιμο με πληρωμές ΠΔΕ Έστω (χάριν παραδείγματος) έργο με τα εξής στοιχεία στο εγκεκριμένο ΤΔΠ: Συνολική ΔΔ , Επιλέξιμη , ΠΥ και ένα ενεργό ενάριθμο με Προϋπολογισμό , πληρωμές και 450 υπόλοιπο στον λογαριασμό του Δικαιούχου για το έργο σε εμπορική τράπεζα. Έχουν γίνει Αποδεκτά Διαχείρισης όλα τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών που έχει υποβάλει ο Δικαιούχος και από αναφορά του ΟΠΣ οι Δαπάνες ανέρχονται σε και το Ποσό πληρωμών που αναλογεί στο Υποέργο και το Αποδεκτό Διαχείρισης. Επίσης υπάρχουν διορθώσεις εκ των οποίων 300 αφορούν ΔΚΔκατ2. Μετά τον επανέλεγχο όλων των στοιχείων ο χειριστής του έργου βρήκε τα εξής: Ακαταχώριστη πληρωμή που ο Δικαιούχος δεν την είχε υποβάλει γιατί δεν ήταν καθόλου επιλέξιμη. Συνολικά στην διάρκεια του έργου είχαν δημιουργηθεί στον λογαριασμό τόκοι 300 από τα οποία τα 250 είχαν πληρώσει το έργο. Ο Δικαιούχος είχε πληρώσει από ίδιους πόρους ποσό 160 για κάποιον λόγο. Η πράξη είχε χρηματοδοτηθεί εν μέρει και από άλλο ενάριθμο με ποσό Ο Δικαιούχος είχε πάρει πληρωμή από το ΠΔΕ 400 για δαπάνη που τελικά δεν πραγματοποίησε. Ο χειριστής ακολουθεί τα εξής βήματα: 1. Καταχωρεί και το τελευταίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών, οπότε προκύπτουν: Ποσό πληρωμών που αναλογεί στο Υποέργο Νέα Καταχώρηση -ΔΚΔ2 Τελικά Ποσά από ΔΔΔ , ,00 300,00 Συνολική ΔΔ: ,00 Αποδεκτό Διαχείρισης ,00 300,00 Επιλέξιμη ΔΔ: ,00 2. Ενημερώνει τον Δικαιούχο να επιστρέψει στον λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων της ΤτΕ τα 450. Ελέγχει ότι δεν υπάρχουν Συστάσεις, Έλεγχοι και ποσά σε εξαίρεση σε εκκρεμότητα. 3. Μετά από υποβολή του Δικαιούχου ελέγχει στο ΟΠΣ τα 2 νέα ΤΔΥ ολοκλήρωσης των 2 υποέργων της Πράξης που αθροίζουν στα για την Συνολική και για την Επιλέξιμη. 4. Δημιουργείται νέο ΤΔΠ ολοκλήρωσης, όπου καταχωρεί: a. Στην καρτέλα «Κατηγορίες δαπανών» Συνολική ΔΔ και Επιλέξιμη ΔΔ b. Στην καρτέλα «Χρηματοδοτικό σχέδιο» στα πεδία Δημόσια Δαπάνη που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ το ποσό =410 (Οι πληρωμές από ίδιους πόρους και από τόκους). Επειδή το Π2 είναι 0, το Π1 προκύπτει = c. Στα «Στοιχεία ΠΔΕ», το παλιό ενάριθμο (/3) με ποσό απόσυρσης ΠΥ i. Στο πεδίο Ποσά Διαφοράς Πληρωμών ΠΔΕ, το ποσό 400 το οποίο υπολογίζεται και αυτόματα όταν επιλέξουμε το check Λοιπά στοιχεία για την ολοκλήρωση της Πράξης (τα 400 είναι αυτά που πήρε ο Δικαιούχος και τελικά δεν δαπάνησε για το έργο ή αλλιώς ) ii. Στο πεδίο Ποσό επιστροφής, το ποσό των 450 που επιστράφηκε στα αδιάθετα (θα προσυμπληρωθεί αυτόματα 400 και θα το αλλάξουμε σε 450 =400 από ΠΔΕ και 50 από τόκους). 5. Ελέγχεται το ΤΔΠ, καταχωρείται η Απόφαση Ολοκλήρωσης, συμπληρώνονται οι λίστες εξέτασης και ελέγχεται η απόφαση. Παράγεται πρόταση κλεισίματος προς το ΠΔΕ για το ενεργό ενάριθμο ύψους Η απόφαση αναφέρει ως Συνολική Δημόσια Δαπάνη τα και ως Συγχρηματοδοτούμενη (Επιλέξιμα τα υπόλοιπα ΔΚΔ) (Υποθέτουμε ότι εδώ Συντελεστής Ελλείμματος Χρηματοδότησης = 100%). (Εννοείται ότι αν πράγματι προκύψει έργο με τόσα θέματα, πάρτε ένα τηλέφωνο πριν ξεκινήσετε! ) Σελίδα 10

11 10. Ερωτήσεις & Απαντήσεις 1. Στην Απόφαση Ολοκλήρωση βγαίνουν έλεγχοι επικύρωσης ότι οι Πληρωμές του ΠΔΕ είναι περισσότερες από το Άθροισμα Π1 και Π2. Τι μπορεί να θέλει διόρθωση? Αν υποθέσουμε ότι τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών είναι σωστά καταχωρημένα (η Συνολική ΔΔ), τότε ελέγχουμε αν: σε αποσυρμένο ενάριθμο είναι σωστό το ποσό απόσυρσης (=ποσό που πλήρωσε για το συγκεκριμένο έργο την τρέχουσα περίοδο ) το ενεργό ενάριθμο έχει πληρώσει και άλλα έργα (Τότε χρειάζεται απόσυρση του ενάριθμου με ποσό αυτό που πλήρωσε για το συγκεκριμένο έργο) υπάρχει κάποιο 'Ποσό Διαφοράς Πληρωμών ΠΔΕ' το οποίο πρέπει να καταχωρηθεί. 2. Στην Απόφαση Ολοκλήρωση βγαίνουν έλεγχοι επικύρωσης ότι οι Πληρωμές του ΠΔΕ είναι λιγότερες από το Άθροισμα Π1 και Π2. Τι μπορεί να θέλει διόρθωση? Αν υποθέσουμε ότι τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών είναι σωστά καταχωρημένα (η Συνολική ΔΔ), τότε ελέγχουμε αν: λείπει κάποιο ενάριθμο ενεργό ή αποσυρμένο στα Στοιχεία ΠΔΕ κάποιο αποσυρμένο ενάριθμο έχει μικρότερο ποσό από ότι πραγματικά πλήρωσε για το έργο στο Χρηματοδοτικό Σχέδιο λείπει ποσό από Ίδια Συμμετοχή ή άλλη πηγή χρηματοδότησης εκτός ΠΔΕ. 3. Για έργο που χρηματοδοτήθηκε με λογαριασμό σε εμπορική τράπεζα δημιουργήθηκαν τόκοι 50 και τελικά επεστράφησαν στα αδιάθετα υπόλοιπα 20 (Η διαφορά των 30 πλήρωσε το έργο.) Πως πρέπει να καταχωρηθούν αυτά τα ποσά? Στο Χρηματοδοτικό Σχέδιο στα 'Ποσά που δεν εγγράφονται στο ΠΔΕ', πρέπει να μπουν τα 30 που πλήρωσαν το έργο και στα Στοιχεία ΠΔΕ στο 'Ποσό επιστροφής' πρέπει να μπουν τα 20 που επεστράφησαν στα αδιάθετα. (Πάντα με την σχετική τεκμηρίωση). 4. Το τελικό ΤΔΠ χρειάζεται απόφαση τροποποίησης ένταξης για να γίνει εγκεκριμένο? Ή πως αλλιώς ενημερώνεται η ΔΔΕ για τυχόν μειώσεις στον π/υ ώστε να ελευθερώσει τις πιστώσεις που υπάρχουν? Το ΤΔΠ ολοκλήρωσης εγκρίνεται με την απόφαση ολοκλήρωσης (όμοια με απόφαση ένταξης). Υπάρχουν σχετικοί έλεγχοι επικύρωσης που διασφαλίζουν ότι δεν θα παραμείνουν υπόλοιπα κατανομών στον λογαριασμό του έργου. 5. Ο Δικαιούχος είχε πληρώσει προσωρινά από ίδιους πόρους ένα ποσό και αργότερα θα το ζήταγε από το ΠΔΕ. Στη συνέχεια όμως για άλλους λόγους δεν κατέστη δυνατό να τα πάρει πράγματι από το ΠΔΕ. Πως θα αποτυπωθεί αυτό στην Ολοκλήρωση? Γενικά όλα τα ποσά που πλήρωσε ο Δικαιούχος από ίδιους πόρους είτε αυτό ήταν στον αρχικό προγραμματισμό, είτε έγινε εκτάκτως για ειδικούς λόγους θα πρέπει να μπει στο «Χρηματοδοτικό σχέδιο» στην 'Δημόσια Δαπάνη που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ'. 6. Έχουν καταχωρηθεί όλα τα ΔΔΔ ενός έργου και η επιλέξιμη ΔΔ είναι απολύτως σωστή. Η Συνολική ΔΔ όμως που βγαίνει στις αναφορές δεν είναι σωστή και δεν είναι κατανοητό πως προκύπτει. Πρέπει να πάρετε αναφορές των συσχετισμών και να ελέγξετε τα εξής: Δεν έχουν καταχωρηθεί τυχόν μη επιλέξιμες πληρωμές ( Χρειάζεται καταχώρηση με Δελτίο Δήλωσης Δαπανών χωρίς επιλέξιμο ποσό) ή Δεν έχει καταχωρηθεί σωστά το συνολικό ποσό στις δαπάνες (ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ) (Χρειάζεται ή καταχώριση νέου ΔΔΔ ή διόρθωση με helpdesk των καταχωρημένων ΔΔΔ (το επιλέξιμο ποσό δεν αλλάζει)) ή Αν υπάρχουν ΔΚΔ2, ενδεχομένως το Ποσό Πληρωμής Υποέργου έχει και επιπλέον λανθασμένο ποσό εκτός του Αποδεκτού που διορθώνεται με το ΔΚΔ κατηγορίας 2(Χρειάζεται ή καταχώριση νέου ΔΔΔ ή διόρθωση με helpdesk των καταχωρημένων ΔΔΔ (το επιλέξιμο ποσό δεν αλλάζει)) 7. Τι πρέπει να κάνω αν έχω συμπληρώσει «Λοιπά Στοιχεία για την ολοκλήρωση» στο ΤΔΠ με αα 5 ενώ τελικά το ΤΔΠ που συνδέεται με Απόφαση ολοκλήρωσης είναι το ΤΔΠ με αα 6? Σελίδα 11

12 Επιλέγουμε το ΤΔΠ με αα 5 και στην οθόνη Στοιχεία ΠΔΕ απενεργοποιούμε τα «Λοιπά Στοιχεία για την ολοκλήρωση». Προσοχή: θα διαγραφούν τα στοιχεία που έχουμε συμπληρώσει. Στην συνέχεια επιλέγουμε το ΤΔΠ με αα 6 και συμπληρώνουμε εκ νέου τα «Λοιπά Στοιχεία για την ολοκλήρωση». Οι ενέργειες αυτές γίνονται και σε ελεγμένα ΤΔΠ, με την προϋπόθεση η κατάσταση της πράξης να μην είναι ολοκληρωμένη. 8. Στο ΤΔΥ ολοκλήρωσης τι μπαίνει ως πρωτόκολλο και τι ως πρωτόκολλο και ημερομηνία ολοκλήρωσης οικονομικού αντικειμένου? Σε αντιστοίχιση με το έντυπο Ε II7 1 "Έκθεση ολοκλήρωσης πράξης" του ΣΔΕ, στο ΤΔΥ αποτυπώνονται τα εξής: 1. Ημερομηνία Πιστοποίησης / Διοικητικής Αποτίμησης Φυσικού Αντικειμένου: Η ημερομηνία της διοικητικής πράξης με την οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης ( πχ πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, βεβαίωση περαίωσης, πρωτόκολλο προσωρινής ή οριστικής παραλαβής ) Τίτλος και αρ. πρωτ. αποδεικτικού εγγράφου Πιστοποίησης: Αναγράφεται ο τίτλος της διοικητικής πράξης και η αρίθμηση ή ο αριθμός πρωτοκόλλου, εφόσον πρωτοκολλείται. 2. Ημερομηνία Πιστοποίησης / Διοικητικής Αποτίμησης Οικονομικού Αντικειμένου: Η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου αποδεικνύεται με τα στοιχεία εξόφλησης όλων των τιμολογίων, που αφορούν στην πράξη. Η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου τεκμηριώνεται από την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου (extrait) στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται η πραγματοποιηθείσα εκταμίευση Τίτλος και αρ. πρωτ. αποδεικτικού εγγράφου Πιστοποίησης: Η ημερομηνία και ο αριθμός πρωτοκόλλου του μηνιαίου δελτίου δήλωσης δαπανών με το οποίο αποστέλλονται τα στοιχεία τεκμηρίωσης της πληρωμής ή του εγγράφου που πιστοποιεί την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου ( εφόσον κάτι τέτοιο εκδίδεται από τον δικαιούχο). 9. Στην Απόφαση Ολοκλήρωσης εμφανίζει σφάλμα επικύρωσης με μήνυμα ότι οι τα τιμολόγια αναδόχου του υποέργου Χ είναι μικρότερα των πληρωμών των υποέργων. Το μήνυμα εμφανίζεται διότι υπάρχει προκαταβολή στα υποέργα αυτά την οποία ο έλεγχος δεν υπολογίζει διότι θα πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο ΟΠΣ τιμολόγια τα οποία καλύπτουν την προκαταβολή. Για την αντιμετώπιση του σφάλματος θα πρέπει να εισάγετε νέο ΔΔΔ στο ΟΠΣ στο οποίο θα καταχωρήσετε παραστατικό αναδόχου που τυχόν δεν έχουν καταχωρηθεί. 11. Αναφορές Οι παρακάτω αναφορές από το μενού του ΟΠΣ, θα σας βοηθήσουν να βρείτε τα σωστά ποσά που απαιτούνται για το κλείσιμο των έργων καθώς και να ελέγξετε και επιβεβαιώσετε την εργασία σας: Για να βρούμε τα τελικά ποσά κλεισίματος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, όπως στο μενού ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ την αναφορά: 'Πληρωμές_Εργων_Υποέργων/Εξαγωγή_Στοιχείων_Υποέργων'. Στο Μενού ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ στην Αναφορά 'Πληρωμές ΔΔΔ/Συσχετισμοί' (η κανονική αναφορά και η συνοπτική) μπορείτε να βρείτε τις δαπάνες που κλείνει το έργο ανά Κατηγορία Δαπάνης. Η Στήλη 'ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ' μας δίνει τα ποσά της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης αν αφαιρέσουμε τα ΔΚΔ 2 (Στήλη 'ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΤ. 2'). Χρειάζεται ΠΡΟΣΟΧΗ να μην διπλοαθροίσουμε επιταγές που επαναλαμβάνονται. Επίσης χρειάζεται ΠΡΟΣΟΧΗ γιατί στην αναφορά αυτή στο ποσό αυτό βγαίνουν και πληρωμές από ανέλεγκτα ΔΔΔ. Την Επιλέξιμη ΔΔ την βρίσκουμε από την στήλη 'ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ' μείον τα ΔΚΔ 2. Σελίδα 12

13 Στο μενού ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΓΚΡΙΣΗ στην Αναφορά 'Καρτέλα Προτάσεων-Πράξεων / Εξαγωγή Στοιχείων Χρηματοδότησης Έργων' μπορείτε να δείτε στοιχεία όπως Προϋπολογισμός, Πληρωμές ανά έτος κλπ για κάθε ενάριθμο. Τα ίδια στοιχεία εμφανίζονται και στα Στοιχεία ΠΔΕ του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Όταν δεν εμφανίζονται στοιχεία για ένα ενάριθμο, αυτό σημαίνει ότι το ενάριθμο δεν έχει ακόμη εγκριθεί στο τρέχον έτος. Στην περίπτωση που θέλετε να δείτε τις πληρωμές για το τρέχον έτος και δεν εμφανίζονται στα 'Στοιχεία ΠΔΕ' ή που θέλετε να δείτε τις αναλυτικές πληρωμές του ΠΔΕ για όλα τα χρόνια, θα χρησιμοποιήσετε στο Μενού ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ την Αναφορά "Αναλυτικές Πληρωμές Έργων ΕΣΠΑ". Στο μενού ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ στην αναφορά «Προεγκρίσεων / Υποέργων» επιλέγοντας το πεδίο Ολοκληρωμένα Υποέργα (Ναι/Όχι), εξάγονται τα Στοιχεία των Υποέργων/ΤΔΥ, με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό στη στήλη «Κατάσταση Έργου». Στο μενού ΕΠΙΛΟΓΗ/ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ στην αναφορά Καρτέλα Προτάσεων/Πράξεων με επιλογή «Ολοκληρωμένο» στην Κατάσταση έργου, εξάγονται τα Στοιχεία των Ολοκληρωμένων Έργων. 12. Έκθεση Ολοκλήρωσης Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης ο Δικαιούχος υποβάλλει στη ΔΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης συνοδευόμενη από την αναγκαία τεκμηρίωση. Στην Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο και τα αντίστοιχα παραδοτέα, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν και το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης. Επίσης περιέχονται πληροφορίες για τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί στην πράξη και τη συμμόρφωση του Δικαιούχου σε τυχόν συστάσεις. Η Έκθεση Ολοκλήρωσης δημιουργείται και συμπληρώνεται από το Δικαιούχο στην Ηλεκτρονική Υποβολή (Δελτίο Ολοκλήρωσης Πράξης) και έχει τις κάτωθι λειτουργίες: - Υπάρχει η δυνατότητα επισύναψης των σχετικών με την έκθεση ολοκλήρωσης εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή. - Η λίστα των συνημμένων αρχείων στην εκτύπωση της έκθεσης εμφανίζει μόνο τα αρχεία που έχουν επισυναφθεί - Για κάθε αρχείο που επισυνάπτεται θα πρέπει να επιλεγεί η κατηγορία του και μπορεί να συμπληρωθεί και η σχετική περιγραφή για το συνημμένο ούτως ώστε να είναι πιο πλήρης η εκτύπωση. Σελίδα 13

14 - Στον πίνακα των ελέγχων εμφανίζονται όλοι οι έλεγχοι οι οποίοι έχουν διενεργηθεί στην πράξη και οι τυχόν συστάσεις. Όταν δεν υπάρχουν συστάσεις τόσο στο πεδίο της περιγραφής όσο και η κατάσταση συμμόρφωσης εμφανίζεται παύλα (-). - Όταν υπάρχουν συστάσεις το πεδίο κατάσταση συμμόρφωσης συμπληρώνεται με την κατάσταση της Σύστασης μετά το Οριστικοποιημένο Στάδιο 2 (Φάση Παρακολούθησης). Παρακάτω φαίνονται οι διάφορες περιπτώσεις Κατάστασης Συμμόρφωσης: 1) Συμμόρφωση 2)Παρακολούθηση 3) Χωρίς συστάσεις. Υπενθυμίζουμε ότι για την έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης, όλες οι συστάσεις θα πρέπει να είναι σε κατάσταση «Συμμόρφωση». - Οι έλεγχοι ΕΣΠΕΛ πλέον εμφανίζονται σε χωριστό πίνακα ο οποίος προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο ΟΠΣ. Αν δεν υπάρχουν έλεγχοι ΕΣΠΕΛ τα πεδία είναι κενά και ο αντίστοιχος πίνακας δεν εκτυπώνεται στην έκθεση ολοκλήρωσης. 13. Πληροφορίες Για πληροφορίες σχετικά με: Απόφαση Ολοκλήρωσης Α. Γιάνναρου Τεχνικά Δελτία Πράξης και Στοιχεία ΠΔΕ: Κ. Στάθη Δελτία Δήλωσης Δαπανών και ΔΚΔ: Α. Γιάνναρου Τεχνικά Δελτία Υποέργου, θέματα διαφορών σε ποσά, σχετικές αναφορές κλπ: Γ. Ρηγάτος Σελίδα 14

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (Πλην Κρατικών Ενισχύσεων) στο ΟΠΣ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (Πλην Κρατικών Ενισχύσεων) στο ΟΠΣ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (Πλην Κρατικών Ενισχύσεων) στο ΟΠΣ Περιεχόμενα 1. Γενικά... 2 2. Δελτία Δήλωσης Δαπανών... 3 3. Τακτοποίηση υπόλοιπων κατανομών, Ελέγχων, Εξαιρέσεων & Δεικτών...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2013 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.2 Οκτώβριος 2013 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Παρακολούθηση. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Παρακολούθηση. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Παρακολούθηση Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Δελτία Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης/ Υποέργων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Δεκέμβριος 2010

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Δελτία Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης/ Υποέργων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Δεκέμβριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Χαρακτηρισµός πράξης

Α. Χαρακτηρισµός πράξης Σε συνέχεια της υπ αριθµό πρωτ. 51760/20-10-2014 εγκυκλίου της ΓΓ Ε-ΕΣΠΑ, µε θέµα «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το οµαλό κλείσιµο της περιόδου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ο Δικαιούχος μπαίνει με τον κωδικό του στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ως συνήθως. Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 2 Α1. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟΥ... 2 Α2. ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ... 3 Α3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΣΩ XML... 3 Α4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ... 3 Β. ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΣ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Ιούλιος 2013

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Ιούλιος 2013 Βελτιώσεις στη συμπλήρωση δελτίων και σε λειτουργικότητες της εφαρμογής που υλοποιήθηκαν: 1. Επιστροφή δελτίων 2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης 3. Τεχνικό Δελτίο Υποέργου 4. Δελτίο Δήλωσης Δαπανών 5. Δελτίο Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0.

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013

ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013 [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων. Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων. Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4 Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ για τον Δικαιούχο ΕΚΔΟΣΗ : 1 25.11.2016 1/11 Εισαγωγή Κατόπιν συνεργασίας των ΕΥ ΟΠΣ, ΕΥΘΥ και της Αρχής Πιστοποίησης, παρέχονται με το παρόν αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Μάιος 2013

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Μάιος 2013 Περιεχόμενα 1 ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ... 2 1.1 Επισήμανση των ΤΔΠ, ΤΔΥ που δημιουργούνται με άντληση από ΟΠΣ... 2 1.2 ΤΔΠ προσθήκη λίστας τιμών στο πεδίο Κωδικός ΣΑ... 2 1.3 ΤΔΥ Ολοκλήρωσης... 3 1.4 Μηδενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ σε 2 οθόνες: «Στοιχεία ΠΔΕ» και «Χρηματοδοτικό Σχέδιο».

Συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ σε 2 οθόνες: «Στοιχεία ΠΔΕ» και «Χρηματοδοτικό Σχέδιο». Α. Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλην Κρατικών Ενισχύσεων Α. Στοιχεία ΠΔΕ Συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ σε οθόνες: «Στοιχεία ΠΔΕ» και «Χρηματοδοτικό Σχέδιο». Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος _ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος _ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Προγραμματισμός

3. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Προγραμματισμός 3. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Προγραμματισμός 3.1. Διαχείριση Δομής ΚΠΣ 3.1.1 Ορισμός ΚΠΣ Προκειμένου να ορίσουμε ένα ΚΠΣ ακολουθούμε την εξής διαδικασία: Αρχικά από το μενού Προγραμματισμός επιλέγουμε Διαχείριση ΚΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ολοκλήρωσης των έργων των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

Διαδικασίες Ολοκλήρωσης των έργων των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 19/02/2008 Αρ. Πρ. 1998 Πληρ. Τηλ. FAX e-mail Δ/νση Τ.Κ. Φίλιππος Χανοζίδης Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην παραγωγή: 28/3/2011

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην παραγωγή: 28/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επισύναψη αρχείων 2. Επιστροφή δελτίου 3. Περιβαλλοντικοί Δείκτες ΤΔΠ ΕΤΠΑ. 4. Δημιουργία Δελτίου Παρακολούθησης βάσει πρόσφατου δελτίου στο ΟΠΣ 5. Διαχείριση κωδικών χρηστών 1 1. Επισύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 24/3/2010

Ενημέρωση αλλαγών ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 24/3/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μενού Παρακολούθηση για τις Οριζόντιες Πράξεις 2. Προσαρμογή ελέγχου επικύρωσης κατά την εισαγωγή υποέργων τύπου ΟΚΩ στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών 3. Αλλαγές - Βελτιώσεις στα Δελτία Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές ερωτήσεις για την Ολοκλήρωση πράξεων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σημαντικές ερωτήσεις για την Ολοκλήρωση πράξεων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Σημαντικές ερωτήσεις για την Ολοκλήρωση πράξεων 2007-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27-7-2016 ΕΡΩΤΗΜΑ 1. Η κατηγορία 4 του σχεδίου εξυγίανσης (εγκύκλιος ΕΥΣΕ /αρ. πρωτ. 104415/13-10-2015) αφορά στα έργα για τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

6. Μεταφορά Δελτίων στο ΟΠΣ από τη Διαχειριστική Αρχή

6. Μεταφορά Δελτίων στο ΟΠΣ από τη Διαχειριστική Αρχή 6. Μεταφορά Δελτίων στο ΟΠΣ από τη Διαχειριστική Αρχή 6.1. Διαδικασία Μεταφοράς Δελτίων στο ΟΠΣ 6.1.1 Έγκριση / Απόρριψη ενός δελτίου από ΕΥΔ Για να μπορεί να μεταφερθεί ένα Δελτίο σε κατάσταση "Υποβλήθηκε"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Έκδοση 2.0 Ιούλιος 2016 Μον Β ΥΟΠΣ [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΟΔΗΓΟΣ για τον υπολογισμό χρηματοδότησης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ συγχρηματοδοτουμένων πράξεων και της επιστροφής του Μάιος 2016 Εθνική Αρχή Συντονισμού (Ε.Α.Σ.) Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΕΣΠΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Έκδοση 3.0 Μάιος 2017 Μον Β ΥΟΠΣ [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Γ. Λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων

Παράρτημα Γ. Λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων Παράρτημα Γ Λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων Έργων κατασκευών Μελετών και Υπηρεσιών Ν. 3316 Προμηθειών/Υπηρεσιών Υλοποίησης με ίδια μέσα Αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών, που υλοποιούνται με την μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ KAI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΣΠΑ (ΔΑ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΣΠΑ (ΔΑ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΔΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ «ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΑΞΗΣ»

ΟΠΣ ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ «ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΑΞΗΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ «ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΑΞΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση πράξεων πλην Κρατικών Ενισχύσεων

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση πράξεων πλην Κρατικών Ενισχύσεων Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση πράξεων πλην Κρατικών Ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 3 Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α. Κατά την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης Κατά την υποβολή τεχνικού δελτίου από Δικαιούχο αποστέλλεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Β: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Γ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Β: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Γ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ( ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ) Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8 Ημ/νια Έκδοσης:22.10.2012 1:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4:ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6:ΑΑ ΔΕΛΤΙΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΦΕΔ)» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί αίτημα που έχει εξαιρεθεί από την πληρωμή ή αν έχει ακυρωθεί η παρτίδα του να συμπεριληφθεί σε νέα παρτίδα χωρίς να τροποποιηθεί ;

Μπορεί αίτημα που έχει εξαιρεθεί από την πληρωμή ή αν έχει ακυρωθεί η παρτίδα του να συμπεριληφθεί σε νέα παρτίδα χωρίς να τροποποιηθεί ; 1 Μπορεί αίτημα που έχει εξαιρεθεί από την πληρωμή ή αν έχει ακυρωθεί η παρτίδα του να συμπεριληφθεί σε νέα παρτίδα χωρίς να τροποποιηθεί ; Αν κατά την έγκριση παρτίδας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεμονωμένο αίτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΙΣΡΟΕΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΙΣΡΟΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΙΣΡΟΕΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΙΡΟΩΝ... 4 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ)

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 1 η ΑΡΧΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές ερωτήσεις για την Ολοκλήρωση πράξεων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σημαντικές ερωτήσεις για την Ολοκλήρωση πράξεων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Σημαντικές ερωτήσεις για την Ολοκλήρωση πράξεων 2007-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24-10-2016 ΕΡΩΤΗΜΑ 1. Η κατηγορία 4 του σχεδίου εξυγίανσης (εγκύκλιος ΕΥΣΕ /αρ. πρωτ. 104415/13-10-2015) αφορά στα έργα για τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη /Τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « »

ΘΕΜΑ: Ένταξη /Τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ή Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ. Πρωτότυπο έγγραφο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,22/10/2012 Υπουργείο Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΑΠ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΑΠ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ (ΕΑΠ) Στην περίπτωση πληρωμής μισθοδοσίας από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ), για τη συμπλήρωση των συσχετισμών πληρωμής στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές

7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές 7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές 7.1 Χρηματορροές 7.1.1 Διαδικασία Δημιουργίας Αιτήσεων Πληρωμής Διάγραμμα Ροής Διαδικασίας Δημιουργίας Αιτήσεων Πληρωμής 1. Λογαριασμοί Φορέων Ορίζονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΦΕΔ, ΕΦ ΔΣ, ΕΦ ΣΧ)» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Υπηρεσία Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.)

Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.) ΟΔΗΓΟΣ για τον υπολογισμό χρηματοδότησης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ συγχρηματοδοτουμένων πράξεων και της επιστροφής του Μάιος 2013 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.) Νίκης 10, 105 63 ΑΘΗΝΑ, τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014)

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήμα: Δημιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήμα: Εισαγωγή στην νέα χρήση... 3 3ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Θα ισχύσουν από 10/10/2013

Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Θα ισχύσουν από 10/10/2013 Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Θα ισχύσουν από 10/10/2013 Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 34148/ΕΥΘΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έργα. προτεραιότητας ΕΣΠΑ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1. Μάιος 2012

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έργα. προτεραιότητας ΕΣΠΑ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1. Μάιος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έργα προτεραιότητας Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1 Μάιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι

6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι 6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι 6.1 Εισαγωγή 6.1.1 Γενικά περί Ελέγχων Η διαδικασία ελέγχων έχει ως σκοπό τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας των δαπανών καθώς και της τήρησης των κοινοτικών διατάξεων. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/Παρακολούθηση απαλλοτριώσεων στο πλαίσιο πράξεων ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1 Οκτώβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ ΣΤΟΧΟΣ 3

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ ΣΤΟΧΟΣ 3 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3 Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Οδηγός αποδόσεων Κοινοτικής Συνδρομής για πράξεις Στόχου 3 Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006 5 Μαρτίου 2009 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006 5 Μαρτίου 2009 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 2. ΠΟΡΕΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Είσοδος στην εφαρμογή... 3 2. Μενού Αίτησης... 5 2.1. Αίτηση Μεταβίβασης ΔΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ DISCOVERER. Στο ΟΠΣ καταχωρίζονται τα πορίσματα και τα στοιχεία των ελέγχων από κάθε Ελεγκτικό Όργανο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ DISCOVERER. Στο ΟΠΣ καταχωρίζονται τα πορίσματα και τα στοιχεία των ελέγχων από κάθε Ελεγκτικό Όργανο. ΕΦΑΡΜΟΓΗ DISCOVERER ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ DISCOVERER Στο ΟΠΣ καταχωρίζονται τα πορίσματα και τα στοιχεία των ελέγχων από κάθε Ελεγκτικό Όργανο. Σημειώνεται ότι μέσω της διαδρομής Έλεγχοι> Παλαιοί Έλεγχοι>Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση δελτίων ΕΣΠΑ Γενικά θέματα Διαφορές με ΗΥ Καταστάσεις & Ενέργειες Δελτίων

Διαχείριση δελτίων ΕΣΠΑ Γενικά θέματα Διαφορές με ΗΥ Καταστάσεις & Ενέργειες Δελτίων Διαχείριση δελτίων ΕΣΠΑ 2014-2020 Γενικά θέματα Διαφορές με ΗΥ 07-13 Καταστάσεις & Ενέργειες Δελτίων Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) Εθνική Αρχή Συντονισμού Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.)

3. Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) 3. Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) 3.1 Εισαγωγή και Έκδοση ΣΑ και έργων 3.1.1 Διαδικασία Έκδοσης ΣΑ Όταν θέλουμε να εκδώσουμε μια ΣΑ, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα ανάλογα με τη μορφή της. 1. α. Αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: Ταυτότητα Πράξης ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΓΕΝΙΚΑ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιλογή-Έγκριση πράξεων Έκδοση 1.0, Σεπτέμβριος 2015 1 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων 1.1 Εισαγωγή στη χρήση της οθόνης Η οθόνη των προσκλήσεων χρησιμοποιείται για την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα