3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης"

Transcript

1 ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ Οι τάσεις ανάπτυξης και το πλαίσιο δράσης καθορίζονται από: 1. Το ΕΣΠΑ 2. Το ΠΕΠ 3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης 4. Το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισµό 5. Το Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιοµηχανία 6. Το Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 7. Το νέο Καποδίστρια ΤΑ Ε ΑΦΙΑ ΜΕ ΜΠΛΕ BOLD ΧΡΩΜΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 1

2 1. ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007) (Σελ.62) ιαµόρφωση 5 χωρικών ενοτήτων µε αναπτυξιακά κριτήρια όπως: α. η λειτουργική οργάνωση β. τα κρίσιµα πληθυσµιακά οικονοµικά και χωροταξικά δεδοµένα (µέγεθος πληθυσµού, σχέση χωρικών ενοτήτων µε τους άξονες της χώρας, γεωγραφικά στοιχεία, αστικότατη και ιεραρχία αστικών κέντρων) = πολυκεντρικό αστικό σύστηµα διαρθρωµένο σε τρεις βαθµίδες. γ. καλύτερη αντιµετώπιση προκλήσεων µεσοπρόθεσµα Οι 5 χωρικές ενότητες: 1. Μακεδονία Θράκη (περιφέρειες Κ.Μακεδονία, Α.Μακεδονία-Θράκη,.Μακεδονία) 2. Πελοποννήσου,.Ελλάδας και Ιονίων Νήσων 3. Θεσσαλία, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου 4. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) 5. Αττική ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Χωρική ενότητα Πελοποννήσου,.Ελλάδας και Ιονίων Νήσων σελ.66 - ιεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της - Επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης - Αύξηση παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης - Και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών Τρεις αναπτυξιακές προτεραιότητες εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της χωρικής ενότητας: 1. ελκυστικότητα της περιοχής προγραµµατισµού ως τόπου επενδύσεων εργασίας και διαβίωσης. 2. επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας 3. άµβλυνση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων Ειδικότερα σε γεωγραφικό επίπεδο: Περιφέρεια.Ελλάδος: - επιτάχυνση ολοκλήρωσης έργων υποδοµής και υπηρεσιών ( υτικός Άξονας ΠΑΘΕ Κόρινθος-Πάτρα, ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών) - αύξηση επενδύσεων σε τοµείς έντασης γνώσης και αναπροσανατολισµός του παραγωγικού δυναµικού σε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας (εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων µε έµφαση στην καινοτοµία και νέες τεχνολογίες, δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων). - Ολοκληρωµένη τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις ειδικές-εναλλακτικές µορφές τουρισµού - Παρεµβάσεις προστασίας και βελτίωσης του αστικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και αξιοποίηση των εναλλακτικών µορφών ενέργειας. 2

3 Περιφέρεια Πελοποννήσου: - ολοκλήρωση υποδοµών οδικών αξόνων - ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών ιδιαίτερα στον αγροτικό τοµέα - αξιοποίηση των αξιόλογων φυσικών αρχαιολογικών / πολιτιστικών χώρων µε τη συντήρηση και την ανάδειξη ιστορικών τόπων και µνηµείων, αλλά και την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής Βιώσιµη αστική ανάπτυξη (η βιωσιµότητα αναφέρεται τόσο στη λειτουργικότητά τους όσο και στην οικονοµική τους βιωσιµότητα µε την έννοια ενός ανταγωνιστικού παραγωγικού προτύπου σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική διοίκησή τους). Σελ Η στρατηγική ανάπτυξη των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασµός των παρακάτω: - πολυκεντρικότητα - ενίσχυση δικτύωσης - βελτίωση και ανάπτυξη υποδοµών-περιορισµός της διάχυσης - αειφόρος ανάπτυξη - αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων - βελτίωση των πληροφοριών Οι πόλοι ανάπτυξης α. µητροπολιτικά κέντρα, στο ηµερήσιο σύστηµα των οποίων ενσωµατώνονται τα αστικά κέντρα µιας ευρείας περιφέρειας β. αστικά κέντρα δευτερεύοντα διαπεριφερειακής σηµασίας γ. τα µεγάλα αστικά κέντρα Κρήτης, Αιγαίου, Ιονίου επιλέγονται κατά σειρά: Αθήνα Θεσσαλονίκη Πάτρα Ηράκλειο-Χανιά Λάρισα-Βόλος Γιάννενα Καβάλα- ράµα-ξάνθη Καλαµάτα Αλεξανδρούπολη-Κοµοτηνή Ρόδος Κοζάνη-Πτολεµαϊδα 2. Ανάπτυξη της υπαίθρου Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων παραγωγής και κατοίκησης και στην αντιµετώπιση των πιέσεων που εµφανίζονται σε ορισµένες ορεινές περιοχές εξαιτίας της τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης. Σελ.273 SWOT Ανάλυση Χωρικής Ενότητας.Ελλάδας Σελ.274 Σελ.275 Σελ.276 Σελ.278 κατευθύνσεις στρατηγικής.ελλάδας 3

4 2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης( 31 Ιουλίου 2007 ) Σε αρκετές Περιφέρειες υπάρχει µεγάλη εξάρτηση από τις δραστηριότητες γύρω από τον τουρισµό (Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνιοι Νήσοι, Πελοπόννησος). Οι δραστηριότητες αυτές είναι ενδεχόµενο να αντιµετωπίσουν θέµατα προσαρµογής σε παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν τον τουρισµό είτε βραχυχρόνια (π.χ., κρίσεις οποιασδήποτε µορφής), είτε µακροχρόνια (π.χ., αλλαγές στο πρότυπο τουρισµού)... Ως προς τη χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης διαπιστώνεται ότι κύριοι εθνικοί πόλοι ανάπτυξης παραµένουν τα µητροπολιτικά κέντρα της Αθήνας και Θεσσαλονίκης που διαθέτουν ισχυρές λειτουργικές δοµές, οι οποίες υποστηρίζονται από τις λιµενικές και αερολιµενικές πύλες. ιαπιστώνεται ότι ο ΠΑΘΕ εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο άξονα ανάπτυξης της χώρας, µε ενισχυµένο το τµήµα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, και ακόµη αρκετά αδύναµα τα δύο άκρα. ιαπιστώνεται ότι συµπληρωµατικές διεθνείς εισόδους-πύλες αποτελούν τα ειδικά, σχετιζόµενα µε τον τουρισµό, αεροδρόµια (Κέρκυρας, Ρόδου, Ηρακλείου) και λιµάνια (Πάτρας και δευτερευόντως Ηγουµενίτσας), καθώς και η πύλη της Κακαβιάς εξαιτίας του ισχυρού µεταναστευτικού ρεύµατος από την Αλβανία. Εκτιµάται ότι ο ρόλος των δύο κύριων εθνικών πόλων θα ισχυροποιηθεί περαιτέρω. Αναµένεται ότι θα αναβαθµιστεί ο ρόλος του λιµανιού της Πάτρας µε την κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου Κορίνθου - Πατρών Πύργου και της Ιόνιας οδού καθώς και µε την ολοκλήρωση των έργων ταχείας σιδηροδροµικής σύνδεσης στο δυτικό άκρο του ΠΑΘΕ (Κόρινθος-Πάτρα). Ως προς τη χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σηµασίας δικτύων υποδοµών και µεταφορών, καθώς των και κόµβων διευρωπαϊκής και πανευρωπαϊκής ακτινοβολίας. H ηλεκτρική ενέργεια παράγεται κυρίως στα βόρεια και δυτικά ιαµερίσµατα της χώρας, ενώ καταναλώνεται κυρίως στα ανατολικά και στα νότια.τα στρατηγικής σηµασίας δίκτυα διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας είναι διασυνδεδεµένα µε τα δίκτυα των γειτονικών χωρών και χωροθετηµένα κυρίως στο µοναδικό άξονα ανάπτυξης Βορρά-Νότου, µε γνώµονα την εξυπηρέτηση του πληθυσµού των µεγάλων αστικών κέντρων και των περί αυτών εγκατεστηµένων δραστηριοτήτων. Επισηµαίνεται ότι, έχουν προωθηθεί οδικές υποδοµές στρατηγικής σηµασίας (Εγνατία, ΠΑΘΕ, Ιόνια οδός, Ε 65, άξονας Κόρινθος-Καλαµάτα, ΒΟ.Α.Κ., κλπ.), καθώς και βελτιωτικά έργα στη σιδηροδροµική υποδοµή. Προβλήµατα προσβασιµότητας και προσπελασιµότητας εξακολουθούν και υφίστανται αρκετές περιοχές της χώρας κυρίως όµως στον ορεινό και νησιωτικό χώρο. 4

5 Άρθρο 5 - Χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης, καθώς και των διεθνών και διαπεριφερειακών εισόδων-πυλών και συνδέσεων της χώρας Α. Γενικά Η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πλέγµατος πόλων και αξόνων ανάπτυξης, αποτελεί προϋπόθεση για την ανταγωνιστική παρουσία της χώρας στο διεθνές περιβάλλον και την εξασφάλιση κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής στο σύνολο του εθνικού χώρου. Το πλέγµα αυτό προσαρµοσµένο στους περιορισµούς του γεωγραφικού ανάγλυφου, συνδέει τα αστικά κέντρα µεταξύ τους και µε τις περιοχές ανάπτυξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων καθώς και µε τις πύλες εισόδου / εξόδου της χώρας. Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των αξόνων ανάπτυξης λαµβάνονται µέτρα για την αντιµετώπιση συγκρούσεων χρήσεων γης που ανακύπτουν από την ανάγκη ανάπτυξης του αστικού χώρου, σηµαντικών για τη χώρα παραγωγικών δραστηριοτήτων καθώς και την ανάγκη προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας. Ειδικότερα προτείνεται η οργάνωση των παρακάτω κύριων πόλων και αξόνων ανάπτυξης για τον χερσαίο χώρο και πολυπολικού συστήµατος ανάπτυξης για τον νησιωτικό χώρο: Β. Κύριοι πόλοι ανάπτυξης Οι πόλοι ανάπτυξης χαρακτηρίζονται από τέσσερις ιεραρχηµένες κατηγορίες αστικών κέντρων. 1. Εθνικοί πόλοι-μητροπολιτικά κέντρα: Περιλαµβάνουν τα αστικά κέντρα που αποτελούν και τις κύριες πύλες σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για τα µητροπολιτικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 2. Λοιποί εθνικοί πόλοι: Περιλαµβάνουν ιδιαίτερα σηµαντικά αστικά κέντρα, που είναι είτε σηµερινές έδρες περιφερειών, είτε συνδέονται λειτουργικά µε αυτές ενισχύοντας την αναπτυξιακή τους πορεία. Πρόκειται για την Πάτρα, το δίπολο Λάρισα-Βόλος, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο-Χανιά και το δίπολο Κοµοτηνή-Αλεξανδρούπολη. Στους παραπάνω πόλους επιβάλλεται η ανάπτυξη υπηρεσιών διεθνούς και εθνικής ακτινοβολίας καθώς και η συµµετοχή τους στην ανάπτυξη διεθνών δικτύων συνεργασίας 3. ευτερεύοντες πόλοι: Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα αστικά κέντρα, Κέρκυρα, το δίπολο Κοζάνη-Πτολεµαϊδα, τη Λαµία και την Τρίπολη (έδρες σηµερινών Περιφερειών της χώρας) καθώς και την Καβάλα και την Καλαµάτα. Προωθείται η αναβάθµιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών και υπηρεσιών των πόλεων και η καινοτοµία, µε στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τους δυναµικού. 4. Λοιποί υναµικοί πόλοι: Περιλαµβάνονται το Αγρίνιο, η ράµα, το δίπολο Τρίκαλα - Καρδίτσα, η Κατερίνη, η Ξάνθη, οι Σέρρες και η Χαλκίδα. Ενισχύεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας (παραγωγικός, πολιτιστικός) και αναβαθµίζεται η ποιότητα ζωής και το αστικό περιβάλλον του κάθε πόλου 5

6 Γ. Κύριοι άξονες ανάπτυξης Το διαµορφούµενο δίκτυο αστικών πόλων ανάπτυξης εντάσσεται σε ένα πλέγµα αξόνων ανάπτυξης που συµπληρώνεται µε τις περιοχές ανάπτυξης γεωργικών, κτηνοτροφικών αλιευτικών, εξορυκτικών, βιοµηχανικών, ενεργειακών, τουριστικών, εµπορικών, διοικητικών κ.α. δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Το πλέγµα αυτό υποστηρίζεται από τα στρατηγικά δίκτυα µεταφορών και υποδοµών και διασυνδέεται µε τις πύλες εισόδου εξόδου της χώρας. Ειδικότερα προτείνεται η ανάπτυξη των παρακάτω κύριων αξόνων ανάπτυξης: Ο Ανατολικός χερσαίος Άξονας Ο Βόρειος Άξονας Ο υτικός Άξονας ιατρέχει, την ηπειρωτική χώρα στα δυτικά του ορεινού συµπλέγµατος της Πίνδου και των ορεινών σχηµατισµών της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου και περιλαµβάνει τους κυρίους αναπτυξιακούς πόλους της Ηγουµενίτσας Πάτρας - Καλαµάτας. Ο Άξονας της κεντρικής ενδοχώρας Ο διαγώνιος Άξονας: Αναπτύσσεται κατά µήκος του οδικού άξονα Λαµία-Ιτέα / Άµφισσα Αντίρριο - Πάτρα. ιασυνδέει άµεσα το διεθνές λιµάνι της Πάτρας µε την Κ. Ελλάδα µέσω της Λαµίας, διευκολύνοντας τις ροές ανθρώπων και αγαθών. Ο Άξονας Κεντρικής Πελοποννήσου: Αναπτύσσεται κατά µήκος του οδικού άξονα Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαµάτα / Σπάρτη Γύθειο. Ο Άξονας της Κρήτης: Άρθρο 6 - Χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σηµασίας δικτύων υποδοµών και υπηρεσιών µεταφορών,. Α.2. Ειδικές κατευθύνσεις για τις µεταφορές Α.2.1 Οδικές υποδοµές & Υπηρεσίες Πιο συγκεκριµένα σε σχέση µε τις οδικές υποδοµές, όπως απεικονίζονται διαγραµµατικά στο χάρτη 6.1 και υπηρεσίες, δίδονται παρακάτω κατευθύνσεις: - Ολοκλήρωση και συνεχής αναβάθµιση των υποδοµών και υπηρεσιών των δύο οδικών διευρωπαϊκών οδικών αξόνων του ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού. - Ολοκλήρωση και αναβάθµιση των υποδοµών και υπηρεσιών των σηµαντικών για την ολοκλήρωση του βασικού οδικού συστήµατος της χώρας (έργα που συµβάλλουν στην άρση των ασυνεχειών του οδικού δικτύου) οδικών αξόνων όπως της Βορειοδυτικής Οδού (Κόρινθος Πάτρα Πυργος Τσακώνα) της Ιόνιας Οδού (Αντίρριο Αγρίνιο - Ιωάννινα - Κακαβιά) του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδας 6

7 Ε65 (Λαµία Εγνατία Οδό) του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος Τρίπολη - Καλαµάτα και Σπάρτη Γύθειο. καθώς και του Βόρειου Άξονα της Κρήτης - Αναβάθµιση της σύνδεσης όλων των πρωτευουσών των νοµών ή άλλων σηµαντικών για τις µεταφορές περιοχών που βρίσκονται πλησίον των ως άνω οδικών αξόνων (π.χ. σύνδεση των πόλεων της Πρέβεζας και της Λευκάδας µε την Ιόνια Οδό, σύνδεση της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού επίσης µε την Ιόνια Οδό κ.ά.). - Ολοκλήρωση του ως άνω οδικού δικτύου µε τους εξής αναβαθµισµένους, σε υποδοµές και υπηρεσίες, οδικούς άξονες: 1. Θεσσαλονίκη Νέα Μουδανιά και Θεσσαλονίκη - Πολύγυρος 2. Τρίπολη Βυτίνα Αρχαία Ολυµπία σύνδεση µε δυτικό άξονα. 3. Λάρισα Κοζάνη 4. Λάρισα- Φάρσαλα σύνδεση µε Ε Τρίκαλα Άρτα (βελτίωση υφιστάµενου δικτύου) 6. Αντίρριο Ιτέα - Άµφισσα Λαµία (βελτίωση υφιστάµενου δικτύου) 7. Λαµία Καρπενήσι - Αγρίνιο σύνδεση µε Ιόνια Οδό (βελτίωση υφιστάµενου δικτύου) 8. Νότιο Ανατολικός Άξονας της Κρήτης (και η σύνδεσή του µε τον Βόρειο) 9. Ελευσίνα Θήβα Υλίκη 10. Σχηµατάρι Χαλκίδα - λιµένας Κύµης. 11. Αναβάθµιση και κατασκευής νέων τµηµάτων των κυρίων οδικών αξόνων σε µεγάλα νησιά του Βορείου και Νότιου Αιγαίου (π.χ. Μυτιλήνη, Χίος, Ρόδος, Κως) και στα Ιόνια (π.χ. Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Λευκάδα) Α2.2. Θαλάσσιες µεταφορές & Λιµενικές Υποδοµές & Υπηρεσίες Πιο συγκεκριµένα σε σχέση µε τις θαλάσσιες µεταφορές και τις λιµενικές υποδοµές, όπως διαγραµµατικά απεικονίζονται στο χάρτη 6.2, και υπηρεσίες δίδονται οι παρακάτω κατευθύνσεις: - ιαρκής αναβάθµιση όλων των υφιστάµενων λιµένων µε σηµαντική εµπορευµατική ή/και επιβατική κίνηση µε κύριο σκοπό την σταθερή παροχή ασφάλειας στις µεταφορές και άµεση εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στους λιµένες και συστηµάτων για την πρόληψη και αντιµετώπιση θαλάσσιων περιβαλλοντικών ατυχηµάτων καθώς επίσης και δηµιουργία καταλλήλων λιµένων καταφυγής. - - Με την ολοκλήρωση του νέου τµήµατος του λιµένα της Πάτρας και µε την αναβάθµιση του σιδηροδροµικού και οδικού δικτύου της περιοχής (ΠΑΘΕ και υτικός Άξονας) o λιµένας υποστηρίζεται σηµαντικά τόσο στο κλάδο των επιβατικών όσο και στον κλάδο των εµπορευµατικών µεταφορών. Με την δηµιουργία εξειδικευµένων υποδοµών εφοδιαστικών υπηρεσιών και την 7

8 ενεργοποίηση του Αδριατικού / Ιόνιου Θαλάσσιος Αυτοκινητόδροµου των ιευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών θα ενισχυθεί περαιτέρω το µεταφορικό του έργο Αναβάθµιση των ακτοπλοϊκών υποδοµών λιµένων της ηπειρωτικής χώρας συµπεριλαµβανοµένης της Κρήτης, που ενισχύουν τις διαπεριφερειακές συνδέσεις, µειώνουν τις θαλάσσιες αποστάσεις, αποσπούν φορτίο από τις οδικές µεταφορές και αποσυµφορίζουν τους µεγάλους λιµένες όπως: α. ο λιµένας της Κύµης για την σύνδεσή του µε την Χίο, το Βόρειο Αιγαίο και την Τουρκία (Σµύρνη), β. οι λιµένες Καστελίου και Σούδας για την σύνδεσή τους µε τους λιµένες Καλαµάτας, ιακόφτι Κυθήρων και Γυθείου και το λιµάνι της Σητείας για τη σύνδεση της Καρπάθου-Κάσου και Ρόδου. γ. ο λιµένας της Καλαµάτας ως απόληξη του υτικού οδικού άξονα δ. οι λιµένες της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης για την σύνδεσή τους µε το Βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες και το Αιγαίο γενικότερα, ε. οι λιµένες που ήδη σήµερα εξυπηρετούν τα Ιόνια Νησιά (Ηγουµενίτσα, Πάτρα, Κυλλήνη κ.ά.). - Κατασκευή νέων ή αναβάθµιση υφισταµένων εξειδικευµένων και µη λιµενικών υποδοµών που ενισχύουν (σε συνδυασµό µε εξειδικευµένες υπηρεσίες) την τουριστική ανάπτυξη της χώρας µέσω του κλάδου της κρουαζιέρας (κρουαζιερόπλοια, mega yacht κ.ά.). Μεταξύ των προτεραιοτήτων συµπεριλαµβάνονται ο κεντρικός λιµένας του Πειραιά, η Ρόδος (Ακαντία), η Πάτµος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, το Ηράκλειο, το Κατάκολο, η Κέρκυρα κ.ά. - Ολοκληρωµένη σιδηροδροµική σύνδεση και παροχή υψηλής ποιότητας συνδυασµένων µεταφορών σε όλους σχεδόν τους λιµένες που βρίσκονται πλησίον του εθνικού σιδηροδροµικού δικτύου µε προτεραιότητα στα εµπορευµατικά τµήµατα των λιµένων Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας και δευτερευόντως των λιµένων Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Χαλκίδας, Κορίνθου και Καλαµάτας.. - Για τις εξειδικευµένες βιοµηχανικές λιµενικές εγκαταστάσεις (ναυπηγεία, διυλιστήρια, µεταλλεία κ.ά.) επιδιώκεται διαρκής αναβάθµιση της ποιότητας και της ασφάλειας των υφισταµένων εγκαταστάσεων, χωρίς σηµαντικές χωρικές επεκτάσεις, και Φειδώ στην αδειοδότηση νέων λιµενικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης βιοµηχανικών - µεταλλευτικών και άλλων συναφών χρήσεων. Ιδιαίτερη µέριµνα οφείλεται να ληφθεί στις περιπτώσεις εξωραϊσµού απαξιωµένων λιµενικών εγκαταστάσεων και της ευρύτερης περιοχής τους. Παλαιές λιµενικές εγκαταστάσεις και υποδοµές µπορούν να αποδοθούν σε πολιτιστικές ή τουριστικές χρήσεις, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι εγκαταστάσεις αυτές να αποδίδονται εκ νέου σε άλλης µορφής λιµενικές υπηρεσίες εντάσεως κεφαλαίου. - Σκόπιµο κρίνεται τόσο στο νησιωτικό χώρο όσο και στον ηπειρωτικό (συµπληρωµατικά και παράλληλα) να αναπτυχθεί ένα εθνικό δίκτυο αποκλειστικών εµπορευµατικών µεταφορών ανεξάρτητο από τις ακτοπλοϊκές γραµµές και τους περιορισµούς που η 8

9 Α.2.3. συγκεκριµένη αγορά επιβάλλει. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι νησιωτικοί λιµένες της Χίου, της Ρόδου, της Νάξου και της Κρήτης (ως κόµβοι) καθώς επίσης και οι ηπειρωτικοί λιµένες της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης, του Βόλου, της Κύµης, του Λιµενικού συστήµατος της Αττικής, του Γυθείου, της Καλαµάτας, της Πάτρας, της Πρέβεζας και της Ηγουµενίτσας, θα ήταν σκόπιµο να εφοδιαστούν µε «ελαφριές» υποδοµές υποστήριξης τυποποιηµένων εσωτερικών εµπορευµατικών µεταφορών. Αερολιµενική υποδοµή & Αεροπορικές Υπηρεσίες - Πιο συγκεκριµένα σε σχέση µε τις αεροπορικές µεταφορές και τις αερολιµενικές υποδοµές, όπως διαγραµµατικά απεικονίζονται στο χάρτη 6.2 Ειδικότερα: - Επέκταση των αερολιµενικών υποδοµών και υπηρεσιών στην υτική Ελλάδα µε την αξιοποίηση δύο πρώην στρατιωτικών αερολιµένων και συγκεκριµένα την περαιτέρω ανάπτυξη του κρατικού αερολιµένα Αράξου για την εξυπηρέτηση του µεγάλου αστικού κέντρου της Πάτρας και την µετατροπή του στρατιωτικού αερολιµένα της Ανδραβίδας σε πολιτικό για την εξυπηρέτηση της ταχύτατα αναπτυσσόµενης τουριστικής παράκτιας περιοχής της Ηλείας και της Αρχαίας Ολυµπίας. Αναβάθµιση των µεταφορικών υποδοµών από και προς τα αεροδρόµια αυτά και διασύνδεση του πρώτου µε το αστικό κέντρο της Πάτρας µε µέσο σταθερής τροχιάς προαστιακού τύπου και της οδικής σύνδεσης τους µε την Ιόνια Οδό και το Λιµάνι της Κυλλήνης. - Οµοίως, για την υποστήριξη της προδιαγραφόµενης αυξηµένης κίνησης ενός αριθµού τουριστικών περιοχών της χώρας προτείνεται η ανάπτυξη σε υποδοµές και υπηρεσίες των αερολιµένων της Σαντορίνης, της Ζακύνθου, της Κεφαλληνίας, του Ακτίου, των Ιωαννίνων της Αγχιάλου, της Καλαµάτας, Καβάλας κ.ά. - ιερεύνηση ανάπτυξης αερολιµένα κόµβου (hub) χαµηλού κόστους εξυπηρέτησης ναυλωµένων επιβατικών αεροσκαφών (charters) ή/και την δηµιουργία εξειδικευµένου εµπορευµατικού αερολιµένα (hub για courier service) στον αερολιµένα της Τρίπολης. Α.2.4. Σιδηροδροµικό δίκτυο & Υπηρεσίες Πιο συγκεκριµένα σε σχέση µε το σιδηροδροµικό δίκτυο, τις σιδηροδροµικές υποδοµές, όπως διαγραµµατικά απεικονίζονται στο χάρτη 6.3, προτείνεται επέκταση και αναβάθµιση των υφιστάµενων υπηρεσιών σιδηρόδροµου προαστιακού τύπου - Ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα Πάτρας (Αίγιο Πάτρα Αερολιµένας Αράξου) - Μεταξύ των αστικών κέντρων Τρίπολης - Καλαµάτας - Μεταξύ των αστικών κέντρων Πάτρας Πύργου (εφόσον υλοποιηθεί ο πολιτικός αερολιµένας της Ανδραβίδας). Κατασκευή νέων ή ανακατασκευή παλαιών σιδηροδροµικών γραµµών περιορισµένης κλίµακας και απόδοσή τους σε τουριστική χρήση. 9

10 . Α.2.4. Σιδηροδροµικό δίκτυο & Υπηρεσίες Πιο συγκεκριµένα σε σχέση µε το σιδηροδροµικό δίκτυο, τις σιδηροδροµικές υποδοµές, όπως διαγραµµατικά απεικονίζονται στο χάρτη 6.3, προτείνεται επέκταση και αναβάθµιση των υφιστάµενων υπηρεσιών σιδηρόδροµου προαστιακού τύπου - Ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα Πάτρας (Αίγιο Πάτρα Αερολιµένας Αράξου) - Μεταξύ των αστικών κέντρων Τρίπολης - Καλαµάτας - Μεταξύ των αστικών κέντρων Πάτρας Πύργου (εφόσον υλοποιηθεί ο πολιτικός αερολιµένας της Ανδραβίδας). Κατασκευή νέων ή ανακατασκευή παλαιών σιδηροδροµικών γραµµών περιορισµένης κλίµακας και απόδοσή τους σε τουριστική χρήση. Β. Ενέργεια Β.1 Γενικές κατευθύνσεις για την ενέργεια Για τον τοµέα της ενέργειας επιδιώκεται η πλήρης εξασφάλιση κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε όλα τα σηµεία του εθνικού χώρου (σε συνδυασµό µε τη συνεχή προσπάθεια εξοικονόµησης ενέργειας σε όλους τους τοµείς), η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και η σταδιακή απεξάρτηση από ξένες πηγές µε την ανάπτυξη των ΑΠΕ και η υπογειοποίηση των δικτύων µεταφοράς ενέργειας στους παραδοσιακούς οικισµούς, τους αρχαιολογικούς χώρους και να αποφεύγεται κατά το δυνατό η διέλευση τους από τις περιοχές του ικτύου Φύση (NATURA) 2000 και τα προστατευόµενα τοπία. Β.2 Υποδοµές ενέργειας Στα πλαίσια Ολοκλήρωσης σύµφωνα µε τον υφιστάµενο σχεδιασµό, του δικτύου φυσικού αερίου, κύρια διασύνδεση µε την Ιταλία και την Τουρκία (µε διακλαδώσεις προς πγ Μ, Σερβία κ.ά.), και προσθήκη νέων υποδοµών: - Κατασκευή αγωγών προς (α) Πάτρα - Πύργο, (β) Μεγαλόπολη - Καλαµάτα, (γ) Προώθηση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος ενεργειακής εξοικονόµησης (ανακύκλωση, βιοκλιµατικός σχεδιασµός, ενεργειακή διαχείριση ξενοδοχειακών δωµατίων και κτηρίων κ.ά.). Άρθρο 7 - Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συµπληρωµατικότητα των παραγωγικών τοµέων.. Κατωτέρω καταγράφονται οι βασικοί στόχοι - επιδιώξεις και κατευθύνσεις για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη των κύριων παραγωγικών τοµέων της οικονοµίας, για 10

11 τη χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και την εξασφάλιση της µεταξύ τους συµπληρωµατικότητας. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στη διευθέτηση συγκρούσεων χρήσεων γης και τη διασφάλιση προϋποθέσεων συνύπαρξης δραστηριοτήτων λαµβάνοντας υπόψη την µοναδικότητα των πόρων για την ανάπτυξη κάθε παραγωγικής δραστηριότητας και σταθµίζοντας παράγοντες κόστους ωφέλειας σε κοινωνικό-οικονοµικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Α. Αγροτικός τοµέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) Βασικοί στόχοι - επιδιώξεις Βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη του τοµέα και διασφάλιση της οικολογικής και πολιτιστικής σηµασίας των περιοχών της υπαίθρου µε συνδυασµό παραδοσιακών και σύγχρονων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και προτύπων µε συµβατά για το περιβάλλον και το τοπίο όρια ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα σε µια σειρά προϊόντων και µεθόδων παραγωγής. Ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας και του ρόλου της σαν σηµαντικού «διαχειριστή» των φυσικών πόρων αλλά και του αγροτικού τοπίου. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα στα θέµατα που σχετίζονται µε το ανθρώπινο κεφάλαιο (κάλυψη των αναγκών σε κατάρτιση των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα αλλά και γενικότερα των κατοίκων των αγροτικών περιοχών), ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στο νέο ρόλο του τοµέα. Προστασία της γεωργικής γης και των βοσκοτόπων λαµβάνοντας υπ όψη το ρόλο τους στην παραγωγική διαδικασία, τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος αλλά και τις ανάγκες επέκτασης οικισµών και την οικονοµική ανάπτυξη. Ειδικότερα για την προστασία του αγροτικού χώρου από τις πιέσεις που δέχεται στο πλαίσιο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του (αναδιάρθρωση καλλιεργειών, εγγειοβελτιωτικά έργα, κά.) ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για την εξασφάλιση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως των βιοτόπων, της προστασίας των υδάτων και του εδάφους. Ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, µε την δηµιουργία δικτύων µε τα αστικά κέντρα και τα επιλεγµένα ηµιαστικά κέντρα που θα αποτελέσουν τους πόλους ανάπτυξης των ευρύτερων γεωγραφικά ενοτήτων. Ανάπτυξη ποιοτικών πρωτογενών δραστηριοτήτων σε συµπληρωµατικότητα µε τον τοµέα του τουρισµού. Αειφόρο ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών, και δηµιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των διαφόρων τοµέων µεταξύ τους (π.χ τουρισµός πρωτογενής τοµέας, τουρισµός - πολιτισµός, κλπ) που συνδυάζεται µε εξειδικεύσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας και της επιχειρηµατικότητας. Περιορισµό της υπέρµετρης παράκτιας αλιείας στις θαλάσσιες περιοχές, µε παράλληλη αειφόρο διαχείριση του φυσικού πόρου των αλιευµάτων. Στήριξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας µε βιώσιµο τρόπο. 11

12 Βάσει των ανωτέρω στόχων επιδιώξεων δίδονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις: Στις γόνιµες πεδινές περιοχές διατήρηση της γεωργίας και της εντατικής κτηνοτροφίας, µε παράλληλη προστασία της γεωργικής γης. Οι περιοχές αυτές περιλαµβάνουν: (α) την Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, (β) το Θεσσαλικό Κάµπο, (γ) την Κοιλάδα του Σπερχειού και την Κωπαΐδα, (δ) τους κάµπους, ένθεν και ένθεν του Αµβρακικού, της Άρτας και του Αγρινίου, (ε) τους κάµπους της Κορινθίας και της Αργολίδας, της Πάτρας και του Πύργου, (στ) το Μεσσηνιακό κάµπο και την κοιλάδα του Ευρώτα και (ζ) το Ηράκλειο - Μεσσαρά, στην Κρήτη. ραστικό περιορισµό της διάχυσης αστικών χρήσεων στην γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Τυχόν απόδοση της σε άλλες χρήσεις πρέπει να γίνεται µε φειδώ ύστερα από στάθµιση των παραγόντων κόστους ωφέλειας σε κοινωνικό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό επίπεδο λαµβανοµένων υπόψη επιλογών ανάπτυξης που απορρέουν από το παρόν πλαίσιο. Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στις αρδευόµενες πεδινές περιοχές, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ΚΑΠ, σε συνδυασµό µε την εκλογίκευση των συστηµάτων άρδευσης και της χρήσης λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. Άρθρο 8 - Χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου.. 2. Χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου. Επιδιώκεται η δηµιουργία ενός ιεραρχηµένου αστικού πλέγµατος, όπως διαγραµµατικά απεικονίζονται στο χάρτη 8.1, και ειδικότερα : (α) Στην ηπειρωτική χώρα και τα πλησίον αυτής νησιά: - Ενισχύονται τα δύο µητροπολιτικά κέντρα (Αθήνα Θεσσαλονίκη) στο ευρωπαϊκό δίκτυο µητροπολιτικών κέντρων, παράλληλα µε την αξιοποίηση του οικονοµικού δυναµισµού τους για την αναζωογόνηση του εθνικού χώρου. - Ενισχύονται επιλεγµένα κέντρα ως εθνικοί πόλοι (Πάτρα, δίπολο Λάρισα - Βόλος, Ιωάννινα, δίπολο Κοµοτηνή Αλεξανδρούπολη) µε στόχο να αποτελέσουν κοµβικά σηµεία του εθνικού χώρου σε διασύνδεση µε τον περιβάλλοντα χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων και της Μεσογείου. - Το δίκτυο των εθνικών πόλων υποστηρίζεται από δυναµικά αστικά κέντρα (Κέρκυρα, Τρίπολη, Λαµία, Κοζάνη, Μυτιλήνη, Ερµούπολη, Καβάλα, Καλαµάτα, Χανιά, Ρόδος), µε τα οποία συναρτώνται οι υπόλοιποι οικισµοί. 12

13 Άρθρο 9 - Χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού, παράκτιου και νησιωτικού, αγροτικού χώρου, καθώς και των παραµεθόριων περιοχών Οι ορεινές, παράκτιες και παραµεθόριες περιοχές, αγροτικές ή µη, έχουν ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν αναγκαία την ειδική αντιµετώπιση τους. 1. Γενικές κατευθύνσεις Για τις ως άνω περιοχές δίδονται οι ακόλουθες γενικές κατευθύνσεις: - Ενίσχυση της ανάπτυξής τους µε βιώσιµο τρόπο και της σύνδεσής τους µε βασικά αστικά κέντρα της λοιπής χώρας, ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή και η περιφερειακή ισορροπία. - ιαφύλαξη της πλούσιας βιοποικιλότητας και των ωραίων τοπίων που αποτελούν βασικά στοιχεία έλξης και εποµένως το συγκριτικό πλεονέκτηµα τους, καθώς και της αρµονίας του ανθρωπογενούς µε το φυσικό περιβάλλον, που αποτελεί προϋπόθεση ποιότητας ζωής. 2. Αγροτικός χώρος Για τον αγροτικό χώρο επιδιώκεται η αύξηση της ελκυστικότητας του, ως χώρου κατοίκισης, αναψυχής, ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων ιδιαίτερα δε του πρωτογενή µε την ανάπτυξη ποιοτικών πρωτογενών δραστηριοτήτων σε συµπληρωµατικότητα µε τον τουρισµό. Επιδιώκεται επίσης η συνετή διαχείριση του µε στόχο τη διαφύλαξη των χαρακτηριστικών του ως φυσικό απόθεµα και ως τοπίο. Ο χώρος αυτός που καταλαµβάνει το σύνολο σχεδόν του ορεινού και ηµιορεινού χώρου καθώς και σηµαντικά τµήµατα του παράκτιου δεν είναι οµοιόµορφος. Για το λόγο αυτό καθορίζονται διαφοροποιηµένες κατευθύνσεις: - Για τις αγροτικές περιοχές υψηλής παραγωγικότητας, υλοποίηση πολιτικών και αποτελεσµατικών µέτρων για την αειφόρο διαχείριση των εδαφικών και υδατικών πόρων, µε εξορθολογισµό της χρήσης αγροχηµικών και συστηµάτων άρδευσης. - Ιδιαίτερα για τις περιαστικές αγροτικές περιοχές, λήψη µέτρων τόσο για την αποφυγή της απώλειας γόνιµης γης λόγω άναρχης αστικοποίησης όσο και τη διατήρηση τους ως ελεύθερους χώρους και χώρους αναψυχής. Οι τελευταίοι πρέπει να λαµβάνονται υπ όψη κατά την κατάρτιση του σχεδιασµού των αστικών κέντρων µε γνώµονα τον σεβασµό του περιβάλλοντος και των αναγκών σε γεωργική γη. - Στις ορεινές και ηµιορεινές, καθώς και στις νησιωτικές, αγροτικές περιοχές, ενθάρρυνση των πολλαπλών πρωτογενών δραστηριοτήτων, µε καλλιέργειες φιλικές προς το περιβάλλον, έµφαση στα προϊόντα ποιότητας και συνδυασµό µε τον εναλλακτικό τουρισµό και παραθερισµό. 3. Ορεινός χώρος Για τον ορεινό χώρο επιδιώκεται η ανασυγκρότηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, η συγκράτηση του πληθυσµού και η ισόρροπη σχέση µεταξύ πόλης και υπαίθρου. Ειδικότερα επιδιώκεται: 13

14 - αντιµετώπιση της δηµογραφικής αποψίλωσης µε την ενίσχυση των υποδοµών / υπηρεσιών και των δυνατοτήτων απασχόλησης, - ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων κάθε παραγωγικού πόρου, - στήριξη των δραστηριοτήτων της τοπικής ενδοχώρας για την κοινωνική και οικονοµική ανασυγκρότηση, - διαφύλαξη των τοπίων, των δασών, των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, καθώς και προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων ως αναπτυξιακών πόρων, - διευκόλυνση της πρόσβασης σε υποδοµές, επικοινωνία και γνώση, - εξασφάλιση ικανοποιητικών συγκοινωνιών και συνδέσεων µε τα αστικά κέντρα, έστω και µέσω συστήµατος επιδοτήσεων. Άρθρο 10 - ιατήρηση, προστασία και ανάδειξη τού εθνικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλοµορφίας της υπαίθρου, καθώς και βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων Για τη διατήρηση, την προστασία και την ανάδειξη της εθνικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, τη διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλοµορφίας της υπαίθρου, καθώς και τη βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων, προβλέπονται κατάλληλες πολιτικές και µέτρα ως ακολούθως. Οι περιοχές αυτές απεικονίζονται διαγραµµατικά στο χάρτη Περιοχές προτεραιότητας φυσικού και πολιτιστικού πλούτου Α. Φυσικό περιβάλλον Σε εφαρµογή των διεθνών, κοινοτικών δεσµεύσεων της χώρας και της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής, οι περιοχές προτεραιότητας για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος προσδιορίζονται ως ακολούθως: - Οι 27 περιοχές µε Φορέα ιαχείρισης (Φ ), που έχουν ήδη θεσµοθετηθεί, έχει ήδη ολοκληρωθεί το νοµικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Φ τους και βρίσκεται σε εξέλιξη το νοµικό πλαίσιο για την οριοθέτηση και διαχείρισή τους. Στα όρια των περιοχών αυτών περιλαµβάνονται: περίπου 60 από τις σχεδόν 300 περιοχές που περιλαµβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο (Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας-ΤΚΣ) ή είναι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας, και που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό ίκτυο Natura 2000, όλοι (10) οι Υγρότοποι Ραµσάρ, όλα τα Εθνικά Πάρκα (7 χερσαία και 2 θαλάσσια), 1 περιοχή οικοανάπτυξης, οι 10 από τους 11 Εθνικούς ρυµούς, 2 ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης, 3 από τις 9 Ειδικώς Προστατευόµενες Περιοχές για τη Βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο στο πλαίσιο της Σύµβασης Βαρκελώνης, 9 από τις 16 Περιοχές Βιογενετικού Αποθέµατος της UNESCO, οι 2 Περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως Αποθέµατα Βιόσφαιρας, και η 1 Περιοχή µε Ευρωδίπλωµα. - Οι περιοχές προστασίας της φύσης και του τοπίου. - Οι περίπου 80 περιοχές, για τις οποίες έχουν εκπονηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες ή σχέδια κήρυξής τους ως προστατευόµενων περιοχών. Στα όρια των περιοχών αυτών περιλαµβάνονται περισσότερες από 150 περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό ίκτυο Natura 2000, περιοχές κηρυγµένες ως Αισθητικά άση, 14

15 Μνηµεία της Φύσης, Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO και Βιογενετικά Αποθέµατα. - Οι υπόλοιπες περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό ίκτυο Natura 2000 (ΤΚΣ και ΖΕΠ).. Χωρικές κατευθύνσεις για την προστασία του τοπίου και της υπαίθρου από την άναρχη οικιστική ανάπτυξη Την κυριότερη απειλή κατά της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς αποτελεί η κατανάλωση χώρου από την άναρχη οικιστική ανάπτυξη. Για τον δραστικό περιορισµό της δίδονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις: - Προώθηση της αρχής της συµπαγούς πόλης σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασµού. Οι όποιες προτάσεις επεκτάσεων θα πρέπει να αιτιολογούνται τεκµηριωµένα επί τη βάσει αντικειµενικών αναγκών (δηµογραφικών, οικιστικών και παραγωγικών). - Λήψη µέτρων για τις υπόλοιπες προστατευόµενες περιοχές, στα πλαίσια Ρυθµιστικών- Πολεοδοµικών Σχεδίων. - Στον υπόλοιπο περιαστικό και αγροτικό χώρο: σταδιακός περιορισµός της εκτός σχεδίου δόµησης και ενίσχυση της συγκέντρωσης νέων παραγωγικών µονάδων σε οργανωµένους υποδοχείς. 4. Κατευθύνσεις για τη βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων, κατά το σχεδιασµό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο των διεθνών, κοινοτικών και συνταγµατικών δεσµεύσεων της χώρας για την εφαρµογή των αρχών βιώσιµης χρήσης των πόρων (όπως εδάφους, υδάτων, ατµόσφαιρας κ.ά.), δίδονται οι ακόλουθες γενικές κατευθύνσεις: - Για το υδατικό και θαλάσσιο περιβάλλον, να προωθούνται: (α) συντονισµός και οργάνωση των Φορέων ιαχείρισης Νερού, (β) συνολική διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας µε τρόπο ώστε αφενός να καλύπτονται ισόρροπα οι ανάγκες χρήσης και ανάπτυξης των διαφορετικών χωρικών και διοικητικών ενοτήτων, δηλαδή µεταφορά ποσοτήτων νερού από µια λεκάνη απορροής σε µια άλλη στο ίδιο ή διαφορετικό υδατικό (γ) χωροταξικά µέτρα που συµβάλουν στη δραστική µείωση του ρυπαντικού φορτίου από αστικά, βιοµηχανικά και αγροτικά απόβλητα σε όλους τους υδατικούς υποδοχείς, και µάλιστα στις ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές, και (δ) οριοθέτηση των υδατορεµάτων. - Για το έδαφος, να προωθούνται: (α) κατάργηση και εξυγίανση των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης, χωροθέτηση εγκαταστάσεων για ανακύκλωση απορριµµάτων στην πηγή, (β) κατάρτιση µητρώου ποιότητας εδαφών και παρακολούθηση της εξέλιξής τους, (γ) αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ρύπανσης των εδαφών από τη βιοµηχανία, αλλά και από τις γεωργικές δραστηριότητες και παρεµβάσεις αποκατάστασης (δ) αποφυγή της διάβρωσης κι απερήµωσης των εδαφών µέσω προγραµµάτων φυσικής αναγέννησης και αναδασώσεων και 15

16 (ε) περιορισµός της υφαλµύρινσης των εδαφών µε έλεγχο των αντλήσεων από τους υπόγειους υδροφορείς. 3. ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Β. Εκτιµώντας ιδίως τα ακόλουθα: 1. H τουριστική δραστηριότητα διογκώνεται ραγδαία ως οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό φαινόµενο σε παγκόσµιο επίπεδο και αποκτά νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά, υπό το καθεστώς ενός διαρκώς εντεινόµενου διεθνούς ανταγωνισµού 2. Οι αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσµια τουριστική αγορά έχουν άµεσα αποτελέσµατα στα χαρακτηριστικά, τον τρόπο διάθεσης και τις απαιτήσεις για τη διαµόρφωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η αυξηµένη ζήτηση κατοικίας σε οργανωµένα συγκροτήµατα τουρισµού καθώς και µορφών διαχείρισης τουριστικών καταλυµάτων (π.χ. condo hotels) στη λογική της πώλησης ή και της µακροχρόνιας µίσθωσης σε τρίτους, ενός ποσοστού της τουριστικού συγκροτήµατος υπό τη µορφή ανεξάρτητων διαµερισµάτων ή κατοικιών που χρησιµοποιούνται από τον φορέα της τουριστικής επιχείρησης ως τµήµα του ξενοδοχείου δυνάµει µισθωτικών συµβάσεων που συνάπτονται µεταξύ αυτού και των κυρίων των δηµιουργούµενων αυτοτελών ιδιοκτησιών, 3. Η υιοθέτηση ενός επιστηµονικά ολοκληρωµένου χωροταξικού σχεδιασµού αποτελεί προϋπόθεση για την ορθολογική ανάπτυξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (µεταξύ των οποίων ο τουρισµός στο χώρο). Ο χωροταξικός σχεδιασµός προσφέρει ένα επιχειρησιακό πλαίσιο αναφοράς για την αναζήτηση συµπληρωµατικότητας και συνέργειας στις επιµέρους τοµεακές πολιτικές καθώς και για τη διευθέτηση των ενδεχόµενων συγκρούσεων ως προς τη χρήση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και ιδίως ως προς τις χρήσεις γης. 4. Η οργάνωση της τουριστικής ανάπτυξης µέσω του χωροταξικού σχεδιασµού που βασίζεται στις αρχές της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης, συµβάλλει στη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης των επενδυτών και αναδεικνύει τη χώρα σε ώριµο τουριστικό προορισµό Άρθρο 4 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Για τις ανάγκες του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, ο εθνικός χώρος, που προσεγγίζεται βάσει της έντασης και του είδους της τουριστικής δραστηριότητας, της γεωµορφολογίας και της 16

17 ευαισθησίας των πόρων του, κατατάσσεται στις ακόλουθες κατηγορίες περιοχών που απεικονίζονται διαγραµµατικά στο χάρτη που ακολουθεί σε σµίκρυνση. (Α) Αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές (Β) Αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές. Χαρακτηρίζονται από τα εξής στοιχεία: - Συγκέντρωση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος. - Αξιόλογη ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. - υνατότητα για περαιτέρω βιώσιµη αξιοποίηση των πόρων. - υνατότητα διαφοροποίησης και εµπλουτισµού του τουριστικού προϊόντος καθώς και διάχυσης της ζήτησης. - Ύπαρξη αποδεκτού επιπέδου υποδοµών. Περαιτέρω, σε αυτήν την κατηγορία περιοχών διαµορφώνονται τρεις υποκατηγορίες, ως εξής: (Β1) Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης µαζικού τουρισµού και (Β2) Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού. (B2.9) Ορεινός χώρος Πελοποννήσου (Παναχαϊκό, Χελµός, Ζήρεια, Ερύµανθος, Μαίναλο, Πάρνωνας και Ταΰγετος) (ΣΤ) Ορεινές περιοχές. άνω των 600 µ. (Ζ) Πεδινές και ηµιορεινές περιοχές. Πρόκειται για τις περιοχές, που δεν κατατάσσονται στον παράκτιο ή ορεινό χώρο (Η) Περιοχές που περιλαµβάνονται στον Κατάλογο Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας (περιοχές του ικτύου Φύση (NATURA) 2000) και λοιπές περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας, όπως κηρυγµένοι ιστορικοί τόποι, καταφύγια άγριας ζωής κ.λπ., όπως έχουν οριοθετηθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. (Θ) Παραδοσιακοί οικισµοί (Ι) Αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία Όπου από την διαγραµµατική απεικόνιση του συνηµµένου χάρτη «Βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του τουρισµού» δεν προκύπτουν µε σαφήνεια τα όρια των υπό τα στοιχεία Α Γ περιοχών του άρθρου αυτού η ακριβής οριοθέτησή τους θα γίνει στο πλαίσιο του υποκείµενου σχεδιασµού ήτοι µε Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή άλλα σχέδια χρήσεων γης. Άρθρο 5 - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Α) Αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές 17

18 α β γ δ ε Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιµότητας της περιοχής. Μέτρα βελτίωσης των εισόδων των πόλεων. Μέτρα βελτίωσης της σήµανσης των πόλεων. Ένταξη των αναξιοποίητων τουριστικά πόρων της ενδοχώρας στο προσφερόµενο προϊόν, µε παράλληλη προστασία και διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Μέτρα εξυγίανσης και βελτίωσης των περιοχών που συγκεντρώνουν σηµαντικό αριθµό σηµείων τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και των τουριστικών διαδροµών. στ Ανάληψη δράσεων αύξησης της χωρητικότητας µε παράλληλη προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και του τοπίου µέσω της βελτίωσης των παραµέτρων που το συνθέτουν. ζ η θ ια ιβ ιγ ιδ ιε Ανάληψη δράσεων αναβάθµισης του δοµηµένου χώρου, µε πολεοδοµικές παρεµβάσεις, όπως αναπλάσεις κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων µε αύξηση των ελεύθερων χώρων και του πρασίνου Ανάληψη δράσεων οργάνωσης του άτυπα οικιστικά διαµορφωµένου εξωαστικού χώρου. Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος Κατασκευή νέων, συµπλήρωση και αναβάθµιση υφιστάµενων τεχνικών, κοινωνικών (περίθαλψης και αθλητισµού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδοµών (µουσεία κ.λπ.). Κατασκευή νέων καταλυµάτων 4 και 5 αστέρων. Παροχή κινήτρων για ολοκληρωµένο εκσυγχρονισµό τουριστικών υποδοµών. Κατασκευή νέων υποδοµών φιλοξενίας και εστίασης, κατά προτεραιότητα, εντός οικισµών και οργανωµένων υποδοχέων. Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων. ιστ Παροχή κινήτρων για µερική ή ολική απόσυρση µη αξιόλογων και απαξιωµένων κτιρίων χρήσης τουρισµού συνδυαζόµενη µε τη διερεύνηση της σκοπιµότητας χορήγησης νέων αδειών. ιζ ιη ιθ κ Παροχή κινήτρων για κατεδάφιση κτιρίων χρήσης τουρισµού που προσβάλλουν το τοπίο. Προσανατολισµός των ιδιωτικών επενδύσεων προς τη συµπλήρωση ελλείψεων σε τύπους και τάξεις καταλυµάτων και σε υποδοµές που εµπλουτίζουν και αναβαθµίζουν το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν. Προώθηση µέτρων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πεζών. Ανάπτυξη τοπικών προγραµµάτων µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών µε παράλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής τους. 18

19 Για τις περιοχές της κατηγορίας αυτής (αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές) το όριο αρτιότητας για τη δόµηση τουριστικών καταλυµάτων, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών, ορίζεται σε δέκα πέντε (15) στρέµµατα µε µέγιστη πυκνότητα 6 κλίνες/στρέµµα. Οι ρυθµίσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή για τον εκσυγχρονισµό υφισταµένων κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος τουριστικών καταλυµάτων. Ρυθµίσεις σχεδιασµού του χώρου που προβλέπουν µεγαλύτερα όρια αρτιότητας κατισχύουν των ανωτέρω ορίων. (Β) (Β1) Αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης µαζικού τουρισµού Ισχύουν οι κατευθύνσεις για τις περιοχές (Α) πλην των περιπτώσεων στ, ιβ και ιστ καθώς και οι ακόλουθες: - Λήψη µέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινοµένων υποβάθµισης της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασµένη προβολή τους - Βελτίωση της προσβασιµότητας των δυσπρόσιτων τουριστικών πόρων. - Ενθάρρυνση χωροθετήσεων που αξιοποιούν τους εναλλακτικούς πόρους (εκτός ήλιου θάλασσας) κάθε προορισµού. - Κατασκευή νέων καταλυµάτων 3, 4 και 5 αστέρων. - Παροχή κινήτρων για αναβάθµιση παλαιότερων καταλυµάτων. (Β2) Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού - ιατήρηση, προστασία και ανάδειξη του χαρακτήρα, της κλίµακας και των χαρακτηριστικών των οικισµών. - Λήψη µέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινοµένων υποβάθµισης της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασµένη προβολή τους. - Συγκρότηση τοπικών πολυθεµατικών δικτύων και βελτίωση της προσβασιµότητας µεταξύ των πόλων και πόρων που τα συγκροτούν µε περιβαλλοντικά ήπιες παρεµβάσεις στις οδικές συνδέσεις. - Κατασκευή νέων, συµπλήρωση και αναβάθµιση υφιστάµενων τεχνικών, κοινωνικών (περίθαλψης και αθλητισµού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδοµών (µουσεία κ.λπ.). - Περιορισµός της δόµησης νέων υποδοµών φιλοξενίας, εστίασης και λοιπών σχετικών µε τον τουρισµό υποδοµών, στον Ηπειρωτικό χώρο, εντός οικισµών καθώς και σε µια ζώνη πλάτους 500 µέτρων από τα όρια τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός κορεσµός (ποσοστό αδόµητων γηπέδων <40%). 19

20 - Προσαρµογή της τυπολογίας των καταλυµάτων (µορφολογικοί περιορισµοί, δυναµικότητα, τάξεις) και άλλων σχετικών µε τον τουρισµό υποδοµών σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και των ειδικών µορφών που υποστηρίζουν. - Προστασία και ανάδειξη περιβάλλοντος και τοπίου. - Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων - Αξιοποίηση των πόρων µε την ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού (αγροτουρισµού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισµού κ.α.). - Στήριξη δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στην αναβάθµιση της εικόνας και γενικότερα στην ανάδειξη και προβολή των χαρακτηριστικών και της φυσιογνωµίας του αγροτικού χώρου. - ηµιουργία δικτύων µονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδροµών («δρόµοι» καπνού, αµπέλου, ελιάς κ.α.). - Προώθηση προγραµµάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωµένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονοµασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών). - Ενίσχυση του προσανατολισµού των συνεχιζόµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων για τον αγροτικό χώρο (Leader+, ΟΠΑΑΧ), προς µια ολοκληρωµένη αγροτική ανάπτυξη πέραν της αποκλειστικής χρηµατοδότησης καταλυµάτων. Για όλες τις υπό το στοιχείο Β περιοχές του άρθρου 4 (αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές) το όριο αρτιότητας για τη δόµηση τουριστικών καταλυµάτων, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών, ορίζεται σε οκτώ (8) στρέµµατα µε µέγιστη πυκνότητα 6 κλίνες / στρέµµα. Οι ρυθµίσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή για τον εκσυγχρονισµό υφισταµένων κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος τουριστικών καταλυµάτων. Ρυθµίσεις σχεδιασµού του χώρου που προβλέπουν µεγαλύτερα όρια αρτιότητας κατισχύουν των ανωτέρω ορίων.. (H) Περιοχές του ικτύου Φύση (NATURA) Αξιοποίηση των πόρων µε την ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού (αγροτουρισµού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισµού κ.α.). - Ανάδειξη και προστασία περιβάλλοντος και τοπίου (προστασία φυσικού περιβάλλοντος, αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, άϋλης πολιτιστικής κληρονοµιάς, δηµιουργία µουσείων κ.α.). - ηµιουργία δικτύων µονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδροµών («δρόµοι» καπνού, αµπέλου, ελιάς κ.α.). 20

21 - Προώθηση προγραµµάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωµένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονοµασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών). - ηµιουργία υποδοµών στήριξης, προώθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης (Eco-Management and Audit Scheme- EMAS). - Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη των Φορέων ιαχείρισης. - Θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των Φορέων ιαχείρισης, επί των δραστηριοτήτων του τουρισµού που αναπτύσσονται στις περιοχές αυτές, µε σκοπό να χρησιµοποιείται για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των πόρων. Μέχρι τον καθορισµό χρήσεων και δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές προτείνεται: Ο περιορισµός της δόµησης µικρών, σύµφωνα µε την κείµενη τουριστική νοµοθεσία, τουριστικών καταλυµάτων στις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισµών περιοχές, καθώς και σε µια ζώνη πλάτους 500 µέτρων από τα όρια τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός κορεσµός (ποσοστό αδόµητων γηπέδων <40%). Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για την ανάπτυξη σύνθετων και ολοκληρωµένων αναπτύξεων τουριστικών υποδοµών σταθερού παραθερισµού µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να δίδεται η δέουσα βαρύτητα στην οικολογική συνιστώσα. (Θ) Αρχαιολογικοί χώροι & Μνηµεία (Ι) Παραδοσιακοί οικισµοί Άρθρο 6 - ΕΙ ΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Γ) Θαλάσσιος Τουρισµός Ο θαλάσσιος τουρισµός προσδιορίζεται από τη δυνατότητα χρήσης ιδιόκτητων και εκµισθωµένων σκαφών αναψυχής διαφορετικών µεγεθών και εµβέλειας ταξιδίων, µε ή άνευ πληρώµατος και µε ποικίλους τρόπους κίνησης. Για την ανάπτυξή του επιβάλλεται: - Η δηµιουργία έντεκα (11) κέντρων, για την υποστήριξη εννέα (9) ενοτήτων θαλάσσιου τουρισµού, τα οποία θα διαθέτουν σύγχρονες υποδοµές ελλιµενισµού, ανεφοδιασµού και επισκευών και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης για πρακτορεύσεις, ενοικιάσεις, αγοραπωλησίες κ.λπ. Τα κέντρα αυτά εξυπηρετούν το µεγαλύτερο δυνατό συνδυασµό θαλάσσιων δραστηριοτήτων του τουρισµού. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτών των κέντρων αποτελεί η ύπαρξη σύγχρονης υποδοµής φιλοξενίας, εστίασης και ψυχαγωγίας 21

22 και η γειτνίαση µε αεροδρόµιο. Οι εννέα ενότητες και τα κέντρα που τις υποστηρίζουν ορίζονται ως εξής : - Καλαµάτα µε ακτίνα επιρροής τις ακτές της Ν.. και Ν.Α. Πελοποννήσου, -. (Ε.1.1) Γκολφ Είναι µια µορφή τουρισµού που η ζήτηση της αυξάνει διεθνώς και επιπλέον δεν έχει εποχικό χαρακτήρα. Για την ανάπτυξή του δίδονται οι παρακάτω κατευθύνσεις : - ηµιουργία εγκαταστάσεων γκολφ στις ευρύτερες περιοχές 1 των µεγάλων αστικών κέντρων που αποτελούν τουριστικούς προορισµούς (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, Ιωάννινα, στις νήσους Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο και Ζάκυνθο, στους νοµούς, Ηλείας, Μεσσηνίας και Χαλκιδικής καθώς και ως τµήµα σύνθετων ολοκληρωµένων τουριστικών επενδύσεων µε την προϋπόθεση εξασφάλισης των απαιτούµενων υδατικών πόρων της εγκατάστασης ύστερα από την ικανοποίηση υδρευτικών, αρδευτικών και οικολογικών αναγκών της περιοχής που επηρεάζεται ή τη χρήση ανακυκλωµένου νερού από αξιοποίηση των λυµάτων µετά από τριτοβάθµια επεξεργασία (αφαλάτωση). - Αναβάθµιση των ήδη υπαρχόντων γηπέδων golf Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η λήψη µέτρων ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και η διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των υδάτινων πόρων, από κινδύνους εξάντλησης και ρύπανσης. Θετική για τη χωροθέτηση γηπέδων γκολφ θεωρείται η ύπαρξη άλλων ή η συνδυασµένη ανάπτυξη στην ίδια περιοχή δύο ή περισσοτέρων γηπέδων γκολφ (Ε.1.3) Καταδυτικός Τουρισµός Ο καταδυτικός τουρισµός προτείνεται να προωθηθεί για τον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος σε περιοχές όπου ο τουρισµός είναι ήδη αναπτυγµένος και διαθέτουν τους απαιτούµενους προς τούτο πόρους (υποθαλάσσιοι γεωλογικοί σχηµατισµοί και οικοσυστήµατα, ναυάγια, ενάλιες αρχαιότητες κ.λπ). Ως τέτοιες περιοχές καταρχήν προτείνονται:.. Άρθρο 7 - ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ (Α) Μεταφορικές υποδοµές (Α.1) Αεροδρόµια 1 Ως ευρύτερη περιοχή Αθήνας κθεσσαλονίκης ορίζεται αυτή του Ρυθµιστικού Σχεδίου, ενώ για τις υπόλοιπες πόλεις (Πάτρα, Βόλος, Ιωάννινα), η άµεση ζώνη επιρροής. 22

23 Απαιτείται: - Η αναβάθµιση, συµπλήρωση και βελτίωση όλων των αναγκαίων - Η λειτουργία ως κόµβών εξυπηρέτησης ευρύτερων περιοχών προτεραιότητας τουρισµού τα αεροδρόµια: - - Καλαµάτας (Α.2) Λιµάνια Απαιτείται: - Η αναβάθµιση των ρόλων των λιµανιών διεθνούς σηµασίας της Πάτρας και της Ηγουµενίτσας, ως κυρίων πυλών εισόδου στη χώρα µε παράλληλη διερεύνηση της δυνατότητας διάνοιξης του διαύλου που συνδέει το λιµάνι της Ηγουµενίτσας µε την ανοιχτή θάλασσα του Ιονίου και υπολογισµό του µέγιστου φόρτου του. (Α.3) Οδικό δίκτυο Απαιτείται: - Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόµου Π.Α.Θ.Ε. και της Εγνατίας οδού. - Η ταχύτερη κατασκευή: o της Ιόνιας οδού και του αυτοκινητοδρόµου Ε 65. o των αυτοκινητοδρόµων Κορίνθου Τρίπολης Καλαµάτας και Λεύκτρου Σπάρτης. o του αυτοκινητοδρόµου Ελευσίνας Κορίνθου - Πάτρας - Πύργου Τσακώνας. - Η ολοκλήρωση ειδικών σηµάνσεων των τουριστικών πόρων. (Γ) ιαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων - Με σκοπό τη διατήρηση της αξίας και ποιότητας των τουριστικών πόρων, να µην εγκαθίστανται χώροι υγειονοµικής ταφής ή άλλου τρόπου διάθεσης / διαχείρισης απορριµµάτων στις περιοχές του ικτύου Φύση (NATURA) 2000 και στην άµεση περίµετρό τους καθώς και στις περιοχές που προτείνονται για προστασία ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους. ( ) Ενέργεια Σε όλες τις περιοχές µε προτεραιότητα τουρισµού απαιτείται: - Να εξασφαλισθεί η ενεργειακή επάρκεια. - Να θεσπισθούν κανονισµοί και να δοθούν κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας υφιστάµενων και νέων κτιρίων φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής. (Ε) Τηλεπικοινωνίες 23

24 - Με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας και της αξίας των τουριστικών πόρων στις περιοχές του ικτύου Φύση (NATURA) 2000 και τα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κατά την εγκατάσταση κεραιών πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον και το τοπίο. (ΣΤ) Υγεία Πύλος κ.λπ. Προωθείται η δηµιουργία «θεµατικών υποθαλάσσιων πάρκων» υπό την προϋπόθεση της διαφύλαξης των στοιχείων του περιβάλλοντος. Προωθείται η κατασκευή χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της υποβρύχιας δραστηριότητας (µουσείων, ενυδρείων κ.λπ.) σε περιοχές που γειτνιάζουν µε αυτές όπου αναπτύσσονται οι καταδυτικές δραστηριότητες. Ως τέτοιες περιοχές προτείνονται κατ αρχήν η Κάλυµνος (µουσείο σπογγαλιείας), η Λέρος (µουσείο µάχης της Λέρου).. (ΣΤ) Ιαµατικός και θεραπευτικός τουρισµός α) Προτείνεται η ανάπτυξη κέντρων θερµαλισµού στις εξής καταρχήν περιοχές: - Κυλλήνη Καϊάφας - µε προτεραιότητα σε όσες διαθέτουν ήδη επαρκή ξενοδοχειακή υποδοµή και εγκαταστάσεις άθλησης. Απαιτείται η λήψη µέτρων για τη διαφύλαξη του φυσικού πόρου (πηγών) από τη ρύπανση και γενικότερα κάθε είδους υποβάθµιση προερχόµενη από κατασκευή τεχνικών έργων κ.λπ. Απαιτείται επίσης η ανάπτυξη σχετικής επιστηµονικής έρευνας και εκπαίδευσης. β) Προτείνεται η δηµιουργία κέντρων θαλασσοθεραπείας και θεραπευτικού τουρισµού µε έµφαση στον συνδυασµό θεραπείας, αναψυχής και παραθερισµού κατά προτεραιότητα σε ανεπτυγµένες ή αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές της χώρας µε καλή συγκοινωνιακή σύνδεση.. (Ζ) Τουρισµός φύσης Ο τουρισµός φύσης αναπτύσσεται στον ορεινό χώρο και σε ενδιαφέρουσες περιβαλλοντικά περιοχές (π.χ. περιοχές του δικτύου Φύση (NATURA) 2000, δάση). - Η αξιοποίηση επιλεγµένων περιοχών προστασίας της φύσης ή του τοπίου (περιοχές ικτύου Φύση (NATURA) 2000 και αξιόλογα καταγεγραµµένα φυσικά τοπία), ως πόλων ανάπτυξης, τοπικής ή ευρύτερης εµβέλειας, ενός ήπιου ρεύµατος τουρισµού φύσης. 24

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό Ο νέος εθνικός τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός για τον κλάδο του τουρισμού έχει διττή στρατηγική κατεύθυνση:

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό Ο νέος εθνικός τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός για τον κλάδο του τουρισμού έχει διττή στρατηγική κατεύθυνση: Το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138 Β/11.6.2009) αποτέλεσε μέρος μιας σημαντικής προσπάθειας που έγινε για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού για τη χώρα. Σκοπός του υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Σ.Αυγερινού-Κολώνια, Ρ.Κλαπατσέα, Ν. Μπελαβίλας Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Παναγιώτης Πανταζής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμ. ΜΧΠΠΑ Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

! $ " #! % -. -.. 1 2 567 8 & ' ( ) * +* ), / *0 )3 / 4 9 :; < =>? @=AB C? DD E

! $  #! % -. -.. 1 2 567 8 & ' ( ) * +* ), / *0 )3 / 4 9 :; < =>? @=AB C? DD E &'()*+*),-. "#$!% /*012)3-./45678.! 9:;?@=ABC?DDE Η Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Α. Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 Τέθηκε σε ισχύ: 11.06.2009 Αρμόδιος Φορέας: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜEΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦ Ημ.Υπογραφής: 04.06.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αθήνα, Σεπτέμβριος 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες.

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες. 4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Οι στόχοι 1 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισµός και χωροταξία

Τουρισµός και χωροταξία Τουρισµός και χωροταξία Η διαπίστωση ότι η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί για τη χώρα, έναν από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς πυλώνες, σε σχέση τόσο µε τα απόλυτα µεγέθη, όσο και µε τις παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις Χάραξης Νέας Πολιτικής Επενδυτικών Κινήτρων όσον αφορά τα κύρια Τουριστικά Καταλύµατα (Ξενοδοχεία Campings)

Προτάσεις Χάραξης Νέας Πολιτικής Επενδυτικών Κινήτρων όσον αφορά τα κύρια Τουριστικά Καταλύµατα (Ξενοδοχεία Campings) EΛΛHNIKH HMOKPATIA ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Προτάσεις Χάραξης Νέας Πολιτικής Επενδυτικών Κινήτρων όσον αφορά τα κύρια Τουριστικά Καταλύµατα (Ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ» Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ» Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Παρουσίαση και Αξιολόγηση Κριτική Περιφερειακού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30 2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30 2.0 SWOT AΝΑΛΥΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος Γειτνίασης κρίνεται απαραίτητη η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων της εξεταζόμενης περιοχής. H

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Διδάσκοντες: Σ. Αυγερινού, Ε. Κλαμπατσέα, Ε. Χανιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 543 6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020»

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020» «ΠεριφερειακήΣτρατηγική «ΈξυπνηςΕξειδίκευσης 2014-2020» -ΜΑΡΤΙΟΣ 2014- ΤιΕίναι? «Έξυπνη Εξειδίκευση» για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σηµαίνει : - τον εντοπισµό των µοναδικών χαρακτηριστικών & µέσωνπουδιαθέτει, - την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

ΘΕΜΑ: «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διεύθυνση Χωροταξίας Τμήμα Α Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : 11523 TELEX : 216938 TELEFAX : 6458690 Πληροφορίες : Ι. Κουκάς Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ 1 186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 374 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 42 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 1 Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%)

ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 5ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.775 16.838 937 5.6% 240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα