Information Retrieval

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Information Retrieval"

Transcript

1 Introduction to Information Retrieval ΠΛΕ70: Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά Διάλεξη 9: Αξιολόγηση στην Ανάκτηση Πληροφοριών. 1

2 Κεφ. 6 Τι είδαμε στο προηγούμενο μάθημα Βαθμολόγηση και κατάταξη εγγράφων Στάθμιση όρων (term weighting) Αναπαράσταση εγγράφων και ερωτημάτων ως διανύσματα Θέματα Υλοποίησης Περίληψη αποτελεσμάτων 2

3 Μοντέλα διαβαθμισμένης ανάκτησης Διαβαθμισμένη ανάκτηση (ranked retrieval): αντί ενός συνόλου εγγράφων που ικανοποιούν το ερώτημα, μια διάταξη των (κορυφαίων) για την ερώτηση εγγράφων της συλλογής Διάταξη με βάση ένα βαθμό, score(d, q), μετρά πόσο καλά το έγγραφο d ταιριάζει (match) με το ερώτημα q Επιστρέφουμε τα κορυφαία-k (top-k) Συνήθως μαζί με ερωτήματα ελεύθερου κειμένου (Free text queries) 3

4 Διαβαθμισμένη ανάκτηση: θέματα 1. Πως ορίζουμε το score; 2. Πως υπολογίζουμε αποδοτικά τα k καλύτερα έγγραφα όταν η συλλογή είναι μεγάλη; Θα δούμε αρχικά μεθόδους που βασίζονται στο «κείμενο» για το ερώτημα 1 4

5 Μοντέλα διαβαθμισμένης ανάκτησης Πως ορίζουμε το βαθμό; Έστω ένα ερώτημα και t i οι όροι του Δυο βασικά κριτήρια βασισμένα στο «κείμενο» Συχνότητα εμφάνισης του όρου t i στο κείμενο (tf) Συχνότητα εμφάνισης του όρου t i στη συλλογή (idf) 5

6 Κεφ. 6.2 tf και στάθμιση με log tf Η συχνότητα tf t,d του όρου t σε ένα έγγραφο d ορίζεται ως αριθμός των φορών που το t εμφανίζεται στο d. Συχνά στάθμιση με χρήση του λογάριθμου της συχνότητας (log frequency weight) του όρου t στο d είναι w t,d 1 log10 tft,d, if tft,d 0 0, otherwise 0 0, 1 1, 2 1.3, 10 2, 100->3, , κλπ. Ο βαθμός για ένα ζεύγος εγγράφου-ερωτήματος: άθροισμα των βαρών όλων των κοινών όρων: t q d score (1 log tft, d ) 6

7 Κεφ idf και στάθμιση df t είναι η συχνότητα εγγράφων του t: ο αριθμός (πλήθος) των εγγράφων της συλλογής που περιέχουν το t (df t N) df t είναι η αντίστροφη μέτρηση της πληροφορίας που παρέχει ο όρος t Ορίζουμε την αντίστροφη συχνότητα εγγράφων idf (inverse document frequency) του t ως idf log ( N/df t 10 t ) Χρησιμοποιούμε log (N/df t ) αντί για N/df t για να «ομαλοποιήσουμε» την επίδραση του idf. 7

8 Κεφ Στάθμιση με tf-idf Το tf-idf βάρος ενός όρου είναι το γινόμενο του βάρους tf και του βάρους idf. w (1 log(tft, )) log( N / df t, d d t ) Αυξάνει με τον αριθμό εμφανίσεων του όρου στο έγγραφο Αυξάνει με τη σπανιότητα του όρου στη συλλογή Score(q,d) t q d tf.idf t,d Έχουν προταθεί και πολλοί άλλοι τρόποι συνδυασμού του tf και idf 8

9 Κεφ. 6.2 Διανυσματική αναπαράσταση Antony and Cleopatra Julius Caesar The Tempest Hamlet Othello Macbeth Antony Brutus Caesar Calpurnia Cleopatra mercy worser Κάθε έγγραφο αναπαρίσταται ως ένα δυαδικό διάνυσμα {0,1} V (την αντίστοιχη στήλη) 9

10 Κεφ. 6.2 Ο πίνακας με μετρητές Antony and Cleopatra Julius Caesar The Tempest Hamlet Othello Macbeth Antony Brutus Caesar Calpurnia Cleopatra mercy worser Κάθε έγγραφο είναι ένα διάνυσμα μετρητών (συχνότητα εμφάνισης του όρου στο έγγραφο) στο N v : μια στήλη παρακάτω 10

11 Κεφ. 6.3 Ο πίνακας με βάρη Antony and Cleopatra Julius Caesar The Tempest Hamlet Othello Macbeth Antony Brutus Caesar Calpurnia Cleopatra mercy worser Θεωρούμε το tf-idf βάρος του όρου: Κάθε έγγραφο είναι ένα διάνυσμα tf-idf βαρών στο R v 11

12 Κεφ. 6.3 Τα έγγραφα ως διανύσματα Έχουμε ένα V -διάστατο διανυσματικό χώρο Οι όροι είναι οι άξονες αυτού του χώρου Τα έγγραφα και οι ερωτήσεις είναι σημεία ή διανύσματα σε αυτόν τον χώρο Πολύ μεγάλη διάσταση: δεκάδες εκατομμύρια διαστάσεις στην περίπτωση της αναζήτησης στο web Πολύ αραιά διανύσματα οι περισσότεροι όροι είναι 0 Το score(q, d) ως το συνημίτονο της γωνίας των q και d 12

13 Βαθμολόγηση στο διανυσματικό χώρο 1. Αναπαράσταση του ερωτήματος ως ένα διαβαθμισμένο tf-idf διάνυσμα 2. Αναπαράσταση κάθε εγγράφου ως ένα διαβαθμισμένο tf-idf διάνυσμα 3. Υπολόγισε το συνημίτονο για κάθε ζεύγος ερωτήματος, εγγράφου 4. Διάταξε τα έγγραφα με βάση αυτό το βαθμό 5. Επέστρεψε τα κορυφαία Κ (π.χ., Κ =10) έγγραφα στο χρήστη 13

14 Κεφ. 6.4 Παραλλαγές της tf-idf στάθμισης Augmented: θεωρούμε τη συχνότητα του πιο συχνού όρου στο έγγραφο και κανονικοποιούμε με αυτήν Το 0.5 είναι ένας τελεστές στάθμισης (εξομάλυνσης) smoothing factor (συχνά και 0.4 αντί 0.5) για να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι μεγάλα έγγραφα μπορεί να έχουν μεγάλα tf τιμές γιατί επαναλαμβάνουν πληροφορία 14

15 Διαβαθμισμένη ανάκτηση Αρκεί το tf.id; Εξαρτάται από τη συλλογή και την εφαρμογή, συνήθως συνδυασμός πολλών σταθμισμένων όρων 15

16 Παράδειγμα: διαβαθμισμένης ανάκτηση στο google SEO: search engine optimization Google 200 ranking factors (*) δείτε τους στο τέλος των διαφανιών (*) Ή δείτε και αυτό SERP: search engine result page 16

17 Διαβαθμισμένης ανάκτηση google social on page (content) on page (technical) backlinks 17

18 An example: Facebook News Feed Edge rank used to have three primary factors: Affinity i.e., how close is the relationship between the user and the content/source? Weight i.e., what type of action was taken on the content? Decay i.e., how recent/current is the content? New algorithm uses close to 100K weight factors Source: Aug 16,

19 Κεφ. 6 Τι είδαμε στο προηγούμενο μάθημα Βαθμολόγηση και κατάταξη εγγράφων Στάθμιση όρων (term weighting) Αναπαράσταση εγγράφων και ερωτημάτων ως διανύσματα Θέματα Υλοποίησης Περίληψη αποτελεσμάτων 19

20 Επέκταση καταχωρήσεων Συχνότητες όρων Σε κάθε καταχώρηση, αποθήκευση του tf t,d επιπρόσθετα του docid Η συχνότητα idf t αποθηκεύεται στο λεξικό μαζί με τον όρο t 20

21 Υπολογισμός βαθμού Yπολογισμός ανά-όρο (ένας-όρος-τη-φορά - a-termat-a-time) Η απλούστερη περίπτωση είναι να επεξεργαστούμε όλη τη λίστα καταχωρήσεων για τον πρώτο όρο του ερωτήματος Δημιουργούμε ένα συσσωρευτή των βαθμών για κάθε docid εγγράφου που βρίσκουμε Μετά επεξεργαζόμαστε πλήρως τη λίστα καταχωρήσεων για τον δεύτερο όρο κοκ 21

22 Κεφ. 7 Υπολογισμός βαθμού Υπολογισμός ανά έγγραφο (ένα έγγραφο τη φορά document-at-a-time) Μπορούμε να διατρέχουμε τις λίστες των όρων του ερωτήματος παράλληλα όπως στην περίπτωση της Boolean ανάκτησης (merge sort) Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λόγω της διάταξης των εγγράφων στις λίστες καταχωρίσεων τον υπολογισμό του βαθμού ανά έγγραφο 22

23 Κεφ. 7 Υπολογισμός k-κορυφαίων αποτελεσμάτων Σε πολλές εφαρμογές, δε χρειαζόμαστε την πλήρη κατάταξη, αλλά μόνο τα κορυφαία k (top-k), για κάποιο μικρό k, π.χ., k = 100 Απλοϊκός τρόπος: Υπολόγισε τους βαθμούς για όλα τα N έγραφα Sort Επέστεψε τα κορυφαία k Αν δε χρειαζόμαστε όλη τη διάταξη, υπάρχει πιο αποδοτικός τρόπος να υπολογίσουμε μόνο τα κορυφαία k; 23

24 Κεφ. 7 Χρήση min-heap Χρήση δυαδικού min heap Ένα δυαδικό min heap είναι ένα δυαδικό δέντρο που η τιμή ενός κόμβου είναι μικρότερη από την τιμή των δύο παιδιών του. 24

25 Κεφ. 7 Επιλογή των κορυφαίων k σε O(N log k) Στόχος: Διατηρούμε τα καλύτερα k που έχουμε δει μέχρι στιγμής Χρήση δυαδικού min heap Για την επεξεργασία ενός νέου εγγράφου d με score s : Get current minimum h m of heap (O(1)) If s h m skip to next document /* υπάρχουν k καλύτερα */ If s > h m heap-delete-root (O(log k)) /* καλύτερο, σβήσε τη ρίζα heap-add d /s (O(log k)) και βάλτο στο heap */ 25

26 Κεφ Γενική προσέγγιση «ψαλιδίσματος» Βρες ένα σύνολο A από υποψήφια έγγραφα (contenders), όπου K < A << N Το A δεν περιέχει απαραίτητα όλα τα top K, αλλά περιέχει αρκετά καλά έγγραφα και πολλά από τα top K Επέστρεψε τα top K έγγραφα του A Το Α είναι ένα ψαλίδισμα (pruning) των μη υποψηφίων Έτσι και αλλιώς το συνημίτονο είναι μόνο μια «εκτίμηση» της συνάφειας Θα δούμε σχετικούς ευριστικούς 26

27 Κεφ Περιορισμός του ευρετηρίου Ο βασικός αλγόριθμος υπολογισμού του συνημίτονου θεωρεί έγγραφα που περιέχουν τουλάχιστον έναν όρο του ερωτήματος Μπορούμε να επεκτείνουμε αυτήν την ιδέα; Εξετάζουμε μόνο τους όρους του ερωτήματος με μεγάλο idf Εξετάζουμε μόνο έγγραφα που περιέχουν πολλούς από τους όρους του ερωτήματος 27

28 Κεφ Λίστες πρωταθλητών Προ-υπολογισμός για κάθε όρο t του λεξικού, των r εγγράφων με το μεγαλύτερο βάρος ανάμεσα στις καταχωρήσεις του t -> λίστα πρωταθλητών (champion list, fancy list or top docs for t) Αν tf.idf, είναι αυτά με το καλύτερο tf Κατά την ώρα του ερωτήματος, πάρε ως Α την ένωση των λιστών πρωταθλητών για τους όρους του ερωτήματος, υπολόγισε μόνο τους βαθμούς για τα έγγραφα της Α και διάλεξε τα Κ ανάμεσα τους To r πρέπει να επιλεγεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής του ευρετηρίου Έτσι, είναι πιθανόν ότι r < K 28

29 Κεφ idf-διατεταγμένοι όροι Κατά την επεξεργασία των όρων του ερωτήματος Τους εξετάζουμε με φθίνουσα διάταξη ως προς idf Όροι με μεγάλο idf πιθανών να συνεισφέρουν περισσότερο στο βαθμό Καθώς ενημερώνουμε τη συμμετοχή στο βαθμό κάθε όρου Σταματάμε αν ο βαθμός των εγγράφων δεν μεταβάλλεται πολύ 29

30 Κεφ. 7 Επιπρόσθετοι ευριστικοί για βελτίωση του χρόνου Μέχρι στιγμής, θεωρούμε διάταξη των λιστών καταχωρήσεων με βάση το DocID θα δούμε εναλλακτικές διατάξεις Μέθοδος 1: Με βάση την ποιότητα των εγγράφων Μέθοδος 2: Με βάση τη σχετικότητα του εγγράφου με τον όρο, δηλαδή το tf 30

31 Κεφ. 7 Με βάση την «ποιότητα» του εγγράφου (g(d)) Συχνά υπάρχει ένας ανεξάρτητος του ερωτήματος (στατικός) χαρακτηρισμός της καταλληλότητας ( goodness, authority) του εγγράφου έστω g(d) Για παράδειγμα: o Στις μηχανές αναζήτησης (στο Google) το PageRank g(d), wikipedia σελίδες ή άρθρα σε μια συγκεκριμένη εφημερίδα, κλπ 31

32 Κεφ. 7 Με βάση την «ποιότητα» του εγγράφου (g(d)) Σε αυτήν την περίπτωση, ο συγκεντρωτικός βαθμός (netscore) ενός εγγράφου d είναι ένας συνδυασμός της ποιότητας του εγγράφου (που έστω ότι δίνεται από μια συνάρτηση g στο [0, 1]) και της συνάφειας του με το ερώτημα q (που εκφράζεται από το συνημίτονο) π.χ.: net-score(q, d) = g(d) + cos(q, d) Θέλουμε να επιλέξουμε σελίδες που είναι και γενικά σημαντικές (authoritative) και συναφείς ως προς την ερώτηση (το οποίο μας δίνει το συνημίτονο) Πως μπορούμε να επιτύχουμε γρήγορο τερματισμό (early termination); Δηλαδή να μην επεξεργαστούμε όλη τη λίστα καταχωρήσεων για να βρούμε τα καλύτερα k; 32

33 Κεφ. 7 Με βάση την «ποιότητα» του εγγράφου (g(d)) Διατάσουμε τις λίστες καταχωρήσεων με βάση την ποιότητα (π.χ., PageRank) των εγγράφων: g(d 1 ) > g(d 2 ) > g(d 3 ) >... Η διάταξη των εγγράφων είναι ίδια για όλες τις λίστες καταχωρήσεων Τα «καλά» έγγραφα στην αρχή της κάθε λίστας, οπότε αν θέλουμε να βρούμε γρήγορα καλά αποτελέσματα μπορούμε να δούμε μόνο την αρχή της λίστας 33

34 Κεφ. 7 Με βάση την «ποιότητα» του εγγράφου (g(d)) Επεξεργαζόμαστε ένα έγγραφο τη φορά δηλαδή, για κάθε έγγραφο υπολογίζουμε πλήρως το net-score του (για όλους τους όρους του ερωτήματος) Έστω g [0, 1], το τελευταίο k-κορυφαίο έγγραφο έχει βαθμό 1.2 και για το έγγραφο d που επεξεργαζόμαστε g(d) < 0.1, άρα και για όλα τα υπόλοιπα συνολικός βαθμός < 1.1 (στην καλύτερη περίπτωση έχουν cos ίσο με 1 που δεν αρκεί όμως για να «ξεπεράσει» το k-οστό καλύτερο). => δε χρειάζεται να επεξεργαστούμε το υπόλοιπο των λιστών 34

35 Κεφ. 7 Διάταξη καταχωρήσεων του t με βάση το tf t,d Ιδέα: δεν επεξεργαζόμαστε τις καταχωρήσεις που θα συνεισφέρουν λίγο στον τελικό βαθμό Διάταξη των εγγράφων με βάση το βάρος (weight) w t,d Όχι κοινή διάταξη των εγγράφων σε όλες τις λίστες Η απλούστερη περίπτωση, normalized tf-idf weight Τα κορυφαία k έγγραφα είναι πιθανόν να βρίσκονται στην αρχή αυτών των ταξινομημένων λιστών. γρήγορος τερματισμός ενώ επεξεργαζόμαστε τις λίστες καταχωρήσεων μάλλον δε θα αλλάξει τα κορυφαία k έγγραφα 35

36 Κεφ Πρόωρος τερματισμός Κατά τη διάσχιση των καταχωρήσεων ενός όρου t, σταμάτα νωρίς αφού: Δεις ένα προκαθορισμένο αριθμό r από έγγραφα Το wf t,d πέφτει κάτω από κάποιο κατώφλι Πάρε την ένωση του συνόλου των εγγράφων που προκύπτει Ένα σύνολο για κάθε όρο Υπολόγισε τους βαθμούς μόνο αυτών των εγγράφων 36

37 Κεφ. 7 Επιπρόσθετοι ευριστικοί (περίληψη) Μέθοδος 1 (με βάση την ποιότητα των εγγράφων): Συχνά υπάρχει μια διαβάθμιση των εγγράφων με βάση κάποια κριτήρια Αντί να διατάσουμε με βάση το docid, διατάσουμε με βάση κάποια μέτρηση «αναμενόμενης συνάφειας» Βασισμένο σε επεξεργασία ανά έγγραφο Μέθοδος 2: Ευριστικό για prune του search space Δεν υπάρχει εγγύηση της ορθότητας του, δηλαδή, μπορεί να μας δώσει έγγραφα που αν και αρκετά καλά, δεν είναι στα top-k Στην πράξη σχεδόν σταθερό χρόνο (constant time). Βασισμένο σε επεξεργασία ανά όρο Και στις δύο περιπτώσεις διατάσουμε τις λίστες καταχωρήσεων με ειδικό τρόπο 37

38 Κεφ Κλάδεμα συστάδων Προ-επεξεργασία - συσταδοποίηση (clustering) εγγράφων Για κάθε ερώτημα q Βρες τον πιο κοντινό αντιπρόσωπο της συστάδας (ηγέτη) L. Ψάξε για τα K πλησιέστερα έγγραφα ανάμεσα στη συστάδα του L. 38

39 Κεφ. 7 Σύνοψη: Πιθανοί τρόποι διάταξης της posting list Τα έγγραφα στη λίστα ενός όρου t διατάσσονται είτε: Με βάση το document-id Με βάση τη σημαντικότητα του εγγράφου (πχ PageRank), πρώτα τα πιο σημαντικά έγγραφα Με βάση τη συχνότητα εμφάνισης του όρου t στο έγγραφο, πρώτα τα έγγραφα με πολλές εμφανίσεις του όρου 39

40 Κεφ. 7 Σύνοψη: Τρόποι υπολογισμού συνάφειας εγγράφου-ερώτησης Document-at-a-time: για κάθε έγγραφο d της συλλογής, υπολογίζουμε τη συνολική συνάφεια του με την ερώτηση (το βαθμό του για όλους του όρους) Term-at-a-time: για κάθε όρο t της ερώτησης, υπολογίζουμε to βαθμό του για όλα τα έγγραφα της συλλογής Score-at-a-time: ξεκινάμε με τα postings που επηρεάζουν περισσότερο το βαθμό 40

41 Βαθμιδωτά ευρετήρια Η χρήση βαθμιδωτών ευρετηρίων θεωρείται ως ένας από τους λόγους που η ποιότητα των αποτελεσμάτων του Google ήταν αρχικά σημαντικά καλύτερη (2000/01) από αυτήν των ανταγωνιστών τους. μαζί με το PageRank, τη χρήση του anchor text και περιορισμών θέσεων (proximity constraints) 41

42 Κεφ. 6.1 Παραμετρική αναζήτηση 42

43 Κεφ. 6.1 Παραμετρική αναζήτηση Βασικό ευρετήριο ζώνης στο λεξικό: Η πληροφορία ζώνης στις λίστες καταχώρησης: 43

44 Κεφ. 6 Τι είδαμε στο προηγούμενο μάθημα Βαθμολόγηση και κατάταξη εγγράφων Στάθμιση όρων (term weighting) Αναπαράσταση εγγράφων και ερωτημάτων ως διανύσματα Θέματα Υλοποίησης Περίληψη αποτελεσμάτων 44

45 Κεφ. 8.7 Περιλήψεις αποτελεσμάτων Η περιγραφή του εγγράφου είναι κρίσιμη γιατί συχνά οι χρήστες βασίζονται σε αυτήν για να αποφασίσουν αν το έγγραφο είναι σχετικό Δε χρειάζεται να διαλέξουν ένα-ένα τα έγγραφα με τη σειρά Ο τίτλος αυτόματα από μεταδεδομένα, αλλά πώς να υπολογίσουμε τις περιλήψεις; Δύο βασικά είδη περιλήψεων Μια στατική περίληψη (static summary) ενός εγγράφου είναι πάντα η ίδια ανεξάρτητα από το ερώτημα που έθεσε ο χρήστης Μια δυναμική περίληψη (dynamic summary) εξαρτάται από το ερώτημα (query-dependent). Προσπαθεί να εξηγήσει γιατί το έγγραφο ανακτήθηκε για το συγκεκριμένο κάθε φορά ερώτημα 45

46 Quicklinks Για navigational query όπως united airlines οι χρήστες πιθανόν να ικανοποιούνται από τη σελίδα Quicklinks παρέχουν navigational cues σε αυτή τη σελίδα 46

47 Κεφ. 8 Τι άλλο θα δούμε σήμερα; Πως ξέρουμε αν τα αποτελέσματα είναι καλά Αξιολόγηση μηχανών αναζήτησης: μεθοδολογία και μέτρα 47

48 Κεφ. 8 Αξιολόγηση συστήματος Αποδοτικότητα (Performance) Πόσο γρήγορη είναι η κατασκευή του ευρετηρίου; Aριθμός εγγράφων την ώρα Μέγεθος ευρετηρίου Πόσο γρήγορη είναι η αναζήτηση; π.χ., latency ως συνάρτηση των ερωτημάτων ανά δευτερόλεπτο ή του μεγέθους του ευρετηρίου Εκφραστικότητα της γλώσσας ερωτημάτων επιτρέπει τη διατύπωση περίπλοκων αναγκών πληροφόρησης; Ποιο είναι το κόστος ανά ερώτημα; Π.χ., σε δολάρια 48

49 Κεφ. 8 Μέτρα για μηχανές αναζήτησης Όλα αυτά τα κριτήρια είναι μετρήσιμα (measurable): μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε την ταχύτητα/μέγεθος/χρήματα και να κάνουμε την εκφραστικότητα συγκεκριμένη Ωστόσο μια βασική μέτρηση για μια μηχανή αναζήτησης είναι η ικανοποίηση των χρηστών (user happiness) Τι κάνει ένα χρήστη χαρούμενο; Οι παράγοντες περιλαμβάνουν: Ταχύτητα απόκρισης (Speed of response) Μέγεθος/κάλυψη ευρετηρίου Εύχρηστη διεπαφή (Uncluttered UI) Χωρίς κόστος (free) Κανένα από αυτά δεν αρκεί: εξαιρετικά γρήγορες αλλά άχρηστες απαντήσεις δεν ικανοποιούν ένα χρήστη (συνάφεια-relevance) Πως μπορούμε να μετρήσουμε τη συνάφεια; 49

50 Κεφ Ποιοι είναι οι χρήστες Ποιος είναι ο χρήστης που προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε; Εξαρτάται από την εφαρμογή Μηχανές αναζήτησης στο Web: searcher. Επιτυχία: Ο χρήστης βρίσκει αυτό που ψάχνει. Μέτρο: ρυθμός επιστροφής στη συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης Μηχανές αναζήτησης στο Web: διαφημιστής. Επιτυχία: Searcher «κλικάρει» στη διαφήμιση. Μέτρο: clickthrough rate Ecommerce: Αγοραστής. Επιτυχία: Ο αγοραστής αγοράζει κάτι. Μέτρο: χρόνος για την αγορά, ποσοστό των searchers που γίνονται αγοραστές Ecommerce: Πωλητής. Επιτυχία: Ο πωλητής πουλάει κάτι. Μέτρο: κέρδος ανά πώληση. Επιχείρηση: CEO. Επιτυχία: Οι εργαζόμενοι γίνονται πιο αποδοτικοί (λόγω αποτελεσματικής αναζήτησης). Μέτρο: κέρδος της εταιρείας. 50

51 Κεφ Συνήθης ορισμός: Συνάφεια Η ικανοποίηση του χρήστη συνήθως εξισώνεται με τη συνάφεια (relevance) των αποτελεσμάτων της αναζήτησης με το ερώτημα Μα πως θα μετρήσουμε τη συνάφεια; Η καθιερωμένη μεθοδολογία στην Ανάκτηση Πληροφορίας αποτελείται από τρία στοιχεία: 1. Μία πρότυπη συλλογή εγγράφων (benchmark document collection) 2. Μια πρότυπη ομάδα ερωτημάτων (benchmark suite of queries) 3. Ένα σύνολο αποτίμησης της συνάφειας κάθε ζεύγους ερωτήματος-εγγράφου (συνήθως δυαδικές αποτιμήσεις: συναφής-μη συναφής) - gold standard/ground truth 51

52 Κεφ. 8.2 Συνάφεια και Ανάγκη Πληροφόρησης Συνάφεια ως προς τι; Συνάφεια ως προς την ερώτηση Ανάγκη Πληροφόρησης (Information need i) : «Ψάχνω για πληροφορία σχετικά με το αν το κόκκινο κρασί είναι πιο αποτελεσματικό από το λευκό κρασί για τη μείωση του ρίσκου για καρδιακή προσβολή» Μεταφράζεται σε ερώτημα: Ερώτημα q: [red wine white wine heart attack] Έστω το έγγραφο d : At heart of his speech was an attack on the wine industry lobby for downplaying the role of red and white wine in drunk driving. d άριστο ταίριασμα στο ερώτημα q d δεν είναι συναφές με την ανάγκη πληροφόρησης i 52

53 Κεφ. 8.2 Συνάφεια και Ανάγκη Πληροφόρησης Η ικανοποίηση του χρήστη μπορεί να μετρηθεί μόνο με τη συνάφεια ως προς την ανάγκη πληροφόρησης και όχι ως προς το ερώτημα Το ακριβές είναι συνάφεια έγγραφου-ανάγκης πληροφόρησης αν και χρησιμοποιούμε συνάφεια έγγραφου-ερωτήματος. 53

54 Κεφ. 8.3 Ακρίβεια και Ανάκληση Precision (P) Ακρίβεια είναι το ποσοστό των ανακτημένων εγγράφων που είναι συναφή Recall (R) Ανάκληση είναι το ποσοστό των συναφών εγγράφων που ανακτώνται 54

55 Κεφ. 8.3 Ακρίβεια και Ανάκληση Πίνακας Ενδεχόμενων (Incidence Matrix) πραγματικά αποτέλεσμα P = TP / ( TP + FP ) R = TP / ( TP + FN ) Entire document collection Relevant documents Retrieved documents 55

56 Κεφ. 8.3 Ακρίβεια vs Ανάκληση Η ανάκληση μπορεί να αυξηθεί με το να επιστρέψουμε περισσότερα έγγραφα Η ανάκληση είναι μια μη-φθίνουσα συνάρτηση των εγγράφων που ανακτώνται. Ένα σύστημα που επιστρέφει όλα τα έγγραφα έχει ποσοστό ανάκτησης 100%! Το αντίστροφο ισχύει επίσης (συνήθως): Είναι εύκολο να πετύχεις μεγάλη ακρίβεια με πολύ μικρή ανάκληση Έστω ότι το έγγραφο με το μεγαλύτερο βαθμό είναι συναφές. Πως μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την ακρίβεια; Σε ένα καλό σύστημα η ακρίβεια ελαττώνεται όσο περισσότερα έγγραφα ανακτούμε ή με την αύξηση της ανάκλησης 56

57 Κεφ. 8.3 Αρμονικό Μέσο Πως θα συνδυάσουμε το P και R; Π.χ., το αριθμητικό μέσο (arithmetic mean) Το απλό αριθμητικό μέσο μιας μηχανής αναζήτησης που επιστρέφει τα πάντα είναι 50%, που είναι πολύ υψηλό Γεωμετρικό μέσο (geometric mean) γινόμενο Θα θέλαμε με κάποιο τρόπο να τιμωρήσουμε την πολύ κακή συμπεριφορά σε οποιοδήποτε από τα δύο μέτρα. Αυτό επιτυγχάνεται παίρνοντας το ελάχιστο Αλλά το ελάχιστο είναι λιγότερο ομαλό (smooth) και είναι δύσκολο να σταθμιστεί Το F (αρμονικό μέσο) είναι ένα είδος ομαλού ελάχιστου 57

58 Κεφ. 8.3 Ένα συνδυαστικό μέτρο F Συνήθως ισορροπημένο (balanced) F 1 Aρμονικό μέσο των P και R F1 = 1/ [(1/2)1/P + (1/2)1/R] = 2PR/P+R Πιο κοντά στη μικρότερη από δύο τιμές 58

59 Κεφ. 8.3 Αρμονικό Μέσο Combined Measures Minimum Maximum Arithmetic Geometric Harmonic Precision (Recall fixed at 70%) Τιμές στο 0-1, αλλά συνήθως σε ποσοστά 59

60 Κεφ. 8.3 Ένα συνδυαστικό μέτρο F Το μέτρο F επιτρέπει μια αντιστάθμιση (trade off) της ακρίβεια και της ανάκλησης. όπου α ϵ [0, 1] and thus b 2 ϵ [0, ] Συνήθως ισορροπημένο (balanced) F 1 με α = 0.5 και b = 1 Αυτό είναι το αρμονικό μέσο των P και R Για ποια περιοχή τιμών του β η ανάκληση σταθμίζεται περισσότερο από την ακρίβεια; 60

61 Κεφ. 8.3 Παράδειγμα relevant not relevant retrieved not retrieved 60 1,000,000 1,000, ,000,040 1,000,120 P = 20/( ) = 1/3 R = 20/( ) = 1/4 61

62 Κεφ. 8.3 Ορθότητα (Accuracy) Γιατί να χρησιμοποιούμε περίπλοκα μέτρα όπως ακρίβεια, ανάκληση και F? Γιατί όχι κάτι πιο απλό; Ορθότητα (Accuracy) είναι το ποσοστό των αποφάσεων (συναφή/μη συναφή) που είναι σωστές. Με βάση τον πίνακα ενδεχομένων: accuracy = (TP + TN)/(TP + FP + FN + TN). Γιατί αυτό δεν είναι χρήσιμο στην ΑΠ; 62

63 Κεφ. 8.3 Ορθότητα Παράδειγμα relevant not relevant retrieved 18 2 not retrieved 82 1,000,000,000 63

64 Κεφ. 8.3 Ορθότητα Η μηχανή αναζήτησης snoogle επιστρέφει πάντα 0 αποτελέσματα ( 0 matching results found ), ανεξάρτητα από το ερώτημα. Τι μας λέει όμως η ορθότητα (accuracy); 64

65 Κεφ. 8.3 Ορθότητα Απλό κόλπο για τη μεγιστοποίηση της ορθότητας στην ΑΠ: πες πάντα όχι και μην επιστρέφεις κανένα έγγραφο Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 99.99% ορθότητα στα περισσότερα ερωτήματα Searchers στο web (και γενικά στην ΑΠ) θέλουν να βρουν κάτι και έχουν κάποια ανεκτικότητα στα «σκουπίδια» Καλύτερα να επιστρέφεις κάποια κακά hits αρκεί να επιστέφεις κάτι Για την αποτίμηση, χρησιμοποιούμε την ακρίβεια, ανάκληση και F 65

66 Κεφ. 8.3 Δυσκολίες στη χρήση P/R Πρέπει να υπολογιστούν μέσοι όροι για μεγάλες ομάδες συλλογών εγγράφων/ερωτημάτων Χρειάζονται εκτιμήσεις συνάφειας από ανθρώπους Οι χρήστες γενικά δεν είναι αξιόπιστοι αξιολογητές Οι εκτιμήσεις πρέπει να είναι δυαδικές Ενδιάμεσες αξιολογήσεις; Εξαρτώνται από τη συλλογή/συγγραφή Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από το ένα πεδίο στο άλλο 66

67 Μη γνωστή ανάκληση Ο συνολικός αριθμός των συναφών εγγράφων δεν είναι πάντα γνωστός: Δειγματοληψία πάρε έγγραφα από τη συλλογή και αξιολόγησε τη συνάφεια τους. Εφάρμοσε διαφορετικούς αλγόριθμους για την ίδια συλλογή και την ίδια ερώτηση και χρησιμοποίησε το άθροισμα των συναφών εγγράφων

68 Precision Ακρίβεια και Ανάκληση Επιστρέφει συναφή έγγραφα αλλά χάνει και πολλά συναφή 1 Το ιδανικό Επιθυμητή περιοχή 0 Recall 1 Επιστρέφει κυρίως συναφή έγγραφα αλλά και κάποια σκουπίδια

69 Τι γίνεται όταν υπάρχει διάταξη των αποτελεσμάτων;

70 Κεφ. 8.4 Αξιολόγηση Καταταγμένης Ανάκτησης Ο χρήστης δε βλέπει όλη την απάντηση, αντίθετα αρχίζει από την κορυφή της λίστας των αποτελεσμάτων Θεωρείστε την περίπτωση που: Answer(System1,q) = <N N N N N N N R R R> Answer(System2,q) = <R R R N N N N N N N> Η ακρίβεια, ανάκληση και το F είναι μέτρα για μη καταταγμένα (unranked) σύνολα. Πως μπορούμε να τα τροποποιήσουμε τα μέτρα για λίστες με διάταξη; 70

71 Κεφ. 8.4 Καμπύλη Ακρίβειας/Ανάκλησης Πως μπορούμε να τα τροποποιήσουμε τα μέτρα για λίστες με διάταξη; Απλώς υπολόγισε το μέτρο συνόλου για κάθε πρόθεμα: το κορυφαίο 1, κορυφαία 2, κορυφαία 3, κορυφαία 4 κλπ αποτελέσματα Με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε μια καμπύλη ακρίβειαςανάκλησης (precision-recall curve). 71

72 Κεφ. 8.4 Παράδειγμα Ι n x x x x x doc # relevant R=3/6=0.5; total # of relevant docs = 6 Check each new recall point: R=1/6=0.167; P=1/1=1 R=2/6=0.333; P=2/2=1 P=3/4=0.75 R=4/6=0.667; P=4/6=0.667 R=5/6=0.833; P=5/13=0.38 Missing one relevant document. Never reach 100% recall 72

73 Precision Κεφ. 8.4 Παράδειγμα Ι (συνέχεια) Recall-Precision Graph 1 0,8 0,6 0,4 0, ,5 1 Recall Πριονωτή το precision ελαττώνεται για το ίδιο recall μέχρι να βρεθεί το επόμενο συναφές έγγραφο 73

74 Ακρίβεια εκ παρεμβολής (Interpolated precision) Sec. 8.4 Αν η ακρίβεια αλλάζει τοπικά με την αύξηση της ανάκλησης, το λαμβάνουμε υπ όψιν ο χρήστης θέλει να δει και άλλα έγγραφα αν αυξάνεται και η ακρίβεια και η ανάκληση Παίρνουμε τη μέγιστη τιμή της ακρίβειας στα δεξιά της τιμής P( r j ) r max r j r j 1 P( r) 74

75 Precision Κεφ. 8.6 Καμπύλη Ακρίβειας/Ανάκλησης Recall Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε ένα αποτέλεσμα για τα κορυφαία k έγγραφα (k = 1, 2, 3, 4,...). Παρεμβολή (με κόκκινο): μέγιστο των μελλοντικών σημείων 75

76 Precision Παράδειγμα ΙΙ Relevant d3, d5, d9, d25, d39, d44, d56, d71, d89, d Recall 123 Rank Doc Rel R ecall P recision 0 0 % 0 % 1 d % 100 % 2 d % 50 % 3 d % 67 % 4 d 6 20 % 50 % 5 d % 40 % 6 d 9 30 % 50 % 7 d % 43 % 8 d % 38 % 9 d % 33 % 10 d % 40 % 11 d % 36 % 12 d % 33 % 13 d % 31 % 14 d % 29 % 15 d 3 50 % 33 % 76

77 Sec. 8.4 Μέσοι όροι από πολλά ερωτήματα Το γράφημα για ένα ερώτημα δεν αρκεί Χρειαζόμαστε τη μέση απόδοση σε αρκετά ερωτήματα. Αλλά: Οι υπολογισμοί ακρίβειας-ανάκλησης τοποθετούν κάποια σημεία στο γράφημα Πως καθορίζουμε μια τιμή ανάμεσα στα σημεία; 77

78 Precision Κεφ. 8.4 Σύγκριση Συστημάτων Σύστημα 1 Σύστημα 2 Πώς να τα συγκρίνουμε; Recall 78

79 Κεφ. 8 Σύγκριση Συστημάτων Σκοπός: Δυνατότητα σύγκρισης διαφορετικών συστημάτων Πως; Χρήση κανονικοποιημένων επιπέδων ανάκλησης (standard recall levels) Παράδειγμα καθιερωμένων επιπέδων ανάκλησης (πλήθος επιπέδων: 11): Standard Recall levels at 0%, 10%, 20%,, 100% r j {0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0} r 0 = 0.0, r 1 = 0.1,, r 10 =1.0 79

80 Κεφ. 8 Μέση ακρίβεια 11-σημείων με παρεμβολή (11-point interpolated average precision) Υπολόγισε την ακρίβεια με παρεμβολή στα επίπεδα ανάκτησης 0.0, 0.1, 0.2,... Επανέλαβε το για όλα τα ερωτήματα στο evaluation benchmark και πάρε το μέσο όρο Αυτό το μέτρο μετρά την απόδοση σε όλα τα επίπεδα ανάκλησης (at all recall levels). 80

81 Κεφ. 8 Μέση ακρίβεια 11-σημείων με παρεμβολή (11-point interpolated average precision) Recall Interpolated Precision point average: Γενικά υπολόγισε το μέσο precision recall για ένα σύνολο από ερωτήματα N q πλήθος ερωτημάτων P i (r) - precision at recall level r for i th query Pr () N q Pr i () N i 1 q 81

82 Precision Sec. 8.4 Τυπική (καλή;) ακρίβεια 11-σημείων SabIR/Cornell 8A1 11pt precision from TREC 8 (1999) Recall 82

83 Precision Σύγκριση Συστημάτων Η καμπύλη που είναι πιο κοντά στη πάνω δεξιά γωνία του γραφήματος υποδηλώνει και καλύτερη απόδοση 1 0,8 NoStem Stem 0,6 0,4 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Recall

84 Κεφ. 8.4 Ακρίβεια στα k Ακρίβεια-στα-k (Precision-at-k): H ακρίβεια των κορυφαίων k αποτελεσμάτων Πχ ακρίβεια-στα-10, αγνοεί τα έγγραφα μετά το 10 ο Πχ 2/3 2/4 3/5 Πιθανόν κατάλληλο για τις περισσότερες αναζητήσεις στο web: οι χρήστες θέλουν καλά αποτελέσματα στις πρώτες μία ή δύο σελίδες Αντίστοιχα Ανάκληση στα k 84

85 ΤΕΛΟΣ 9 ου Μαθήματος Ερωτήσεις? Χρησιμοποιήθηκε κάποιο υλικό από: Pandu Nayak and Prabhakar Raghavan, CS276:Information Retrieval and Web Search (Stanford) Hinrich Schütze and Christina Lioma, Stuttgart IIR class διαφάνειες του καθ. Γιάννη Τζίτζικα (Παν. Κρήτης) 85

86 Οι επόμενες σελίδες δείχνουν αυτούς τους 200 όρους που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη στη διαβάθμιση της google 86

87 Domain Factors 1. Domain Age 2. Keyword Appears in Top Level Domain 3. Keyword As First Word in Domain 4. Domain registration (time) length 5. Keyword in Subdomain Name -> 6. Domain History 7. Exact Match Domain (reduced in 2013) 8. Public vs. Private Whois 9. Penalized Whois Owner (if identified as a spammer) 10. Country TLD extension (having a Country Code Top Level Domain (.cn,.pt,.ca) helps the site rank for that particular countr but limits the site s ability to rank globally. 87

88 Page-Level Factors 1. Keyword in Title Tag 2. Title Tag Starts with Keyword 3. Keyword in Description Tag 4. Keyword Appears in H1 Tag 5. Keyword is the Most Frequently Used Phrase in Document 6. Keyword Prominence: Having a keyword appear in the first 100-words 7. Keyword in H2, H3 Tags: Having your keyword appear as a subheading in H2 or H3 format may be another weak relevancy signal. 8. Keyword Word Order: An exact match of a query keyword in a page content will generally rank better than the same keyword phrase in a different order. 9. Content Length: Content with more words can cover a wider breadth and are likely preferred 10. Keyword Density 88

89 Page-Level Factors (II) 11. Page Loading Speed via HTML 12. Page Loading Speed via Chrome: Google may also use Chrome user data as this takes into account server speed, CDN usage and other non HTML-related speed signals. 13. Duplicate Content: Identical content on the same site (even slightly modified) can negatively influence a site s search engine visibility. 14. Rel=Canonical: When used properly, use of this tag may prevent Google from considering pages duplicate content. 15. Syndicated Content: Is the content on the page original? 16. Image Optimization: Images on-page send search engines important relevancy signals through their file name, alt text, title, description and caption. 17. Recency of Content Updates: Caffeine favors recently updated content, especially for time-sensitive searches. Google shows the date last update for certain pages 18. Magnitude of Content Updates: The significance of edits and changes is also a freshness factor. Adding or removing entire sections is a more significant than switching around the order of a few words. 19. Historical Updates Page Updates: How often has the page been updated over time? 89

90 Page-Level Factors (III) 20. Outbound Link Quality: linking out to authority sites 21. Outbound Link Theme: search engines may use the content of the pages you link to as a relevancy signal. For example, if you have a page about cars that links to movierelated pages, this may tell Google that your page is about the movie Cars, not the automobile. 22. Number of Outbound Links: Too many dofollow OBLs may leak PageRank, which can hurt search visibility. 23. Helpful Supplementary Content: helpful supplementary content is an indicator of a quality, e.g., currency converters, loan interest calculators and interactive recipes. 24. References and Sources: Citing references and sources, like research papers do, may be a sign of quality. 25. Latent Semantic Indexing Keywords in Content (LSI): LSI keywords help search engines extract meaning from words with more than one meaning (Apple the computer company vs. the fruit). The presence/absence of LSI probably also acts as a content quality signal. 26. LSI Keywords in Title and Description Tags: As with webpage content, LSI keywords in page meta tags probably help Google discern between synonyms. May also act as a relevancy signal. 90

91 Page-Level Factors (IV) 27. Multimedia: e.g, Images, videos 28. Number of Internal Links Pointing to Page: The number of internal links to a page indicates its importance relative to other pages on the site. 29. Quality of Internal Links Pointing to Page: Internal links from authoritative pages on domain have a stronger effect than pages with no or low PR. 30. Broken Links: too many broken links on a page may be a sign of a neglected or abandoned site. 31. Grammar and Spelling: 32. Reading Level: estimates the reading level (basic, intermediate, advanced) of webpages but what they do with that information is up for debate. 33. HTML errors/wc3 validation: Lots of HTML errors or sloppy coding may be a sign of a poor quality site. 34. Bullets and Numbered Lists 35. User Friendly Layout 91

92 Page-Level Factors (IV) 36. Page Host s Domain Authority: All things being equal a page on an authoritative domain will rank higher than a page on a domain with less authority. 37. Page s PageRank: Not perfectly correlated. Ιn general higher PR pages rank better than low PR pages. 38. URL Length: excessively long URLs may hurt search visibility. 39. URL Path: A page closer to the homepage may get a slight authority boost. 40. Keyword in URL: Another important relevancy signal. 41. URL String: The categories in the URL string are read by Google and may provide a thematic signal to what a page is about 42. Page Category: The category the page appears on is a relevancy signal 43. WordPress Tags: Tags are WordPress-specific relevancy signal. 44. Affiliate Links: Affiliate links themselves probably won t hurt rankings. But if too many, Google s algorithm may pay closer attention to other quality signals to make sure not a thin affiliate site. 92

93 Page-Level Factors (V) 45. Human Editors: Although never confirmed, Google has filed a patent for a system that allows human editors to influence the SERPs. 46. Priority of Page in Sitemap: The priority a page is given via the sitemap.xml file may influence ranking. 47. Quantity of Other Keywords Page Ranks : If the page ranks for several other keywords it may give Google an internal sign of quality. 48. Page Age: Although Google prefers fresh content, an older page that s regularly updated may outperform a newer page. 49. Parked Domains: decreased search visibility of parked domains. Domain parking refers to the registration of an internet domain name without that domain being associated with any services such as or a website. 50. Useful Content: 93

94 Site-Level Factors 1. Content Provides Value and Unique Insights 2. Contact Us Page: prefer sites with an appropriate amount of contact information, e.g., if contact information matches your whois info. 3. Domain Trust/TrustRank: Site trust measured by how many links away a site is from highly-trusted seed sites massively important ranking factor. 4. Site Architecture: A well put-together site architecture (especially a silo structure) helps Google thematically organize your content. 5. Site Updates: How often a site is updated and especially when new content is added to the site is a site-wide freshness factor. 6. Number of Pages 7. Presence of Sitemap: A sitemap helps search engines index your pages easier and more thoroughly, improving visibility. 8. Site Uptime: Lots of downtime from site maintenance or server issues may hurt ranking (and even result in deindexing if not corrected). 9. Server Location: may influence where site ranks in different geographical regions. Especially important for geo-specific searches. 94

95 Site-Level Factors (II) 10. SSL Certificate (Ecommerce Sites) 11. Terms of Service and Privacy Pages: These two pages help tell Google that a site is a trustworthy member of the internet. 12. Duplicate Content On-Site: Duplicate pages and meta information across your site may bring down all of your page s visibility. 13. Breadcrumb Navigation: This is a style of user-friendly site-architecture that helps users (and search engines) know where they are on a site: 14. Mobile Optimized: create a responsive site; likely that responsive sites get an edge in searches from a mobile device. 15. YouTube: YouTube videos are given preferential treatment in the SERPs 16. Site Usability: A site difficult to use or to navigate can hurt ranking by reducing time on site, pages viewed and bounce rate. This may be an independent algorithmic factor gleaned from massive amounts of user data. 95

96 Site-Level Factors (III) 17. Use of Google Analytics and Google Webmaster Tools: Some think that having these two programs installed on your site can improve your page s indexing. May also directly influence rank by giving Google more data to work with 18. User reviews/site reputation: A site on review sites like Yelp.com and RipOffReport.com likely play an important role. 96

97 Backlinks Factors 1. Linking Domain Age: Backlinks from aged domains may be more powerful 2. Number of Linking Root Domains: The number of referring domains is one of the most important ranking factors in Google s algorithm 3. Number of Links from Separate C-Class IPs 4. Number of Linking Pages: The total number of linking pages even if some on the same domain is a ranking factor. 5. Alt Tag (for Image Links): Alt text is an image version of anchor text. 6. Links from.edu or.gov Domains 7. PR of Linking Page: The PageRank of the referring page is an extremely important ranking factor. 8. Authority of Linking Domain: The referring domain authority may play an independent role in link importance (ie. a PR2 page link from a site with a homepage PR3 may be worth less than a PR2 page link from PR8 Yale.edu). 9. Links From Competitors: Links from other pages ranking in the same SERP (search engine result page) may be more valuable for a page s rank for that particular keyword. 97

98 Backlinks Factors (II) 10. Social Shares of Referring Page: The amount of page-level social shares may influence the link value. 11. Links from Bad Neighborhoods e.g., link farms 12. Guest Posts: 13. Links to Homepage Domain that Page Sits On: Links to a referring page homepage may play special importance in evaluating a site and therefore a link weight. 14. Nofollow Links: Google s official word on the matter is: In general, we don t follow them. 15. Diversity of Link Types 16. Sponsored Links Or Other Words Around Link: Words like sponsors, link partners and sponsored links may decrease a link s value. 98

99 Backlinks Factors (III) 17. Contextual Links: Links embedded inside a page content more powerful than links on an empty page or found elsewhere on the page. 18. Excessive 301 Redirects to Page 19. Backlink Anchor Text 20. Internal Link Anchor Text 21. Link Title Attribution: The link title (the text that appears when you hover over a link) 22. Country TLD of Referring Domain: Getting links from country-specific top level domain extensions (.de,.cn,.co.uk) may help rank better in that country. 23. Link Location In Content: Links the beginning of a piece of content carry slight more weight than links placed at the end of the content. 24. Link Location on Page: Where a link appears on a page is important. Generally, links embedded in a page content are more powerful than links in the footer or sidebar area. 99

100 Backlinks Factors (IV) 25. Linking Domain Relevancy: 26. Page Level Relevancy: link from a page closely tied to page content more powerful than a link from an unrelated page. 27. Text Around Link Sentiment: whether or not a link to your site is a recommendation or part of a negative review. Links with positive sentiments likely carry more weight. 28. Keyword in Title 29. Positive Link Velocity 30. Negative Link Velocity 31. Links from Hub Pages: getting links from pages that are considered top resources (or hubs) on a certain topic are given special treatment. 32. Link from Authority Sites: A link from a site considered an authority site likely more important than a link from a small, microniche site. 100

101 Backlinks Factors (IV) 33. Linked to as Wikipedia Source: Although the links are nofollow, getting a link from Wikipedia may give a little added trust and authority 34. Co-Occurrences: The words that tend to appear around your backlinks 35. Backlink Age: older links have more ranking power than newly minted backlinks. 36. Links from Real Sites vs. Splogs: probably more weight to links from real sites than from fake blogs. 37. Natural Link Profile: A site with a natural link profile is going to rank highly and be more durable to updates. 38. Reciprocal Links: Excessive link exchanging as a link scheme to avoid. 39. User Generated Content Links: Google is able to identify links generated from UGC vs. the actual site owner. 101

102 Backlinks Factors (IV) 40. Links from 301: Links from 301 redirects may lose compared to a direct link. 41. Schema.org Microformats: Pages that support microformats may rank above pages without it. 42. DMOZ Listed: Many believe that Google gives DMOZ listed sites a little extra trust. 43. Yahoo! Directory Listed: 44. Number of Outbound Links on Page: 45. Forum Profile Links: Because of industrial-level spamming, Google may significantly devalue links from forum profiles. 46. Word Count of Linking Content: A link from a 1000-word post is more valuable than a link inside of a 25-word snippet. 47. Quality of Linking Content: 48. Sitewide Links: sitewide links are compressed to count as a single link. 102

103 User Interaction 1. Organic Click Through Rate for a Keyword 2. Organic CTR for All Keywords 3. Bounce Rate: pages where people quickly bounce is probably not very good 4. Direct Traffic: It s confirmed that Google uses data from Google Chrome to determine whether or not people visit a site (and how often). Sites with lots of direct traffic are likely higher quality than sites that get very little direct traffic. 5. Repeat Traffic: whether or not users go back to a page or site after visiting. 6. Blocked Sites: Google has discontinued this feature in Chrome. However, Panda used this feature as a quality signal. 7. Chrome Bookmarks 8. Google Toolbar Data: besides page loading speed and malware, not know what kind of data they glean from the toolbar. 103

104 User Interaction (II) 9. Number of Comments: 10. Dwell Time: Google pays very close attention to dwell time : how long people spend on your page when coming from a Google search. This is also sometimes referred to as long clicks vs short clicks. 104

105 1. Query Freshness Special Algorithm Rules 2. Query Deserves Diversity: Google may add diversity to a SERP for ambiguous keywords, such as Ted, WWF or ruby. 3. User Browsing History: Sites that you frequently visit while signed into Google 4. User Search History: Search chain influence search results for later searches. For example, if you search for reviews then search for toasters, Google is more likely to show toaster review sites higher in the SERPs. 5. Geo Targeting: Google gives preference to sites with a local server IP and country-specific domain name extension. 6. Safe Search: Search results with curse words or adult content not appear for people with Safe Search turned on. 7. Google+ Circles: Google shows higher results for authors and sites added to your Google Plus Circles 8. DMCA Complaints: downranks pages with DMCA complaints (copyright act). 105

106 Special Algorithm Rules (II) 9. Domain Diversity: The Bigfoot Update supposedly added more domains to each SERP page. 10. Transactional Searches: Google sometimes displays different results for shopping-related keywords, like flight searches. 11. Local Searches: Google often places Google+ Local results above the normal organic SERPs. 12. Google News Box: Certain keywords trigger a Google News box: 13. Big Brand Preference: After the Vince Update, Google began giving big brands a boost for certain short-tail searches. 14. Shopping Results: Google sometimes displays Google Shopping results in organic SERPs 15. Image Results: Google elbows our organic listings for image results for searches commonly used on Google Image Search. 106

107 Special Algorithm Rules (II) 16. Easter Egg Results: Google has a dozen or so Easter Egg results. For example, when you search for Atari Breakout in Google image search, the search results turn into a playable game (!). 17. Single Site Results for Brands: Domain or brand-oriented keywords bring up several results from the same site. 107

108 Social Signals 1. Number of Tweets: 2. Authority of Twitter Users Accounts: 3. Number of Facebook Likes: Although Google can not see most Facebook accounts, likely they consider the number of Facebook likes a page receives as a weak ranking signal. 4. Facebook Shares: Facebook shares because more similar to a backlink may have a stronger influence than Facebook likes. 5. Authority of Facebook User Accounts: As with Twitter, Facebook shares and likes coming from popular Facebook pages may pass more weight. 6. Pinterest Pins: popular and lots of public data. 7. Votes on Social Sharing Sites: possible that Google uses shares at sites like Reddit, Stumbleupon and Digg as another type of social signal. 108

109 Social Signals (II) 8. Number of Google+1 s: 9. Authority of Google+ User Accounts: 10. Verified Google+ Authorship: may already be a trust signal. 11. Social Signal Relevancy: Google probably uses relevancy information from the account sharing the content and the text surrounding the link. 12. Site Level Social Signals: Site-wide social signals may increase a site overall authority, which will increase search visibility for all of its pages. 109

110 Brand Signals 1. Brand Name Anchor Text: Branded anchor text is a simple but strong brand signal. 2. Branded Searches: people search for brands. If people search for your site in Google (ie. Backlinko twitter, Backlinko + ranking factors ), Google likely takes this into consideration when determining a brand. 3. Site Has Facebook Page and Likes: Brands tend to have Facebook pages with lots of likes. 4. Site has Twitter Profile with Followers: Twitter profiles with a lot of followers signals a popular brand. 5. Official Linkedin Company Page: Most real businesses have company Linkedin pages. 6. Employees Listed at Linkedin: 7. Legitimacy of Social Media Accounts: A social media account with 10,000 followers and 2 posts is probably interpreted a lot differently than another 10,000-follower strong account with lots of interaction. 110

111 Brand Signals (II) 8. Brand Mentions on News Sites 9. Co-Citations: Brands get mentioned without getting linked to. Google likely looks at non-hyperlinked brand mentions as a brand signal. 10. Number of RSS Subscribers 11. Brick and Mortar Location With Google+ Local Listing: 12. Website is Tax Paying Business 111

112 On Site Webspam Factors 1. Panda Penalty: Sites with low-quality content (particularly content farms) are less visible in search after getting hit by a Panda penalty. 2. Links to Bad Neighborhoods: Linking out to bad neighborhoods like pharmacy or payday loan sites may hurt your search visibility. 3. Redirects: not just penalized, but de-indexed. 4. Popups or Distracting Ads: 5. Site Over-Optimization: Includes on-page factors like keyword stuffing, header tag stuffing, excessive keyword decoration. 6. Page Over-Optimization: Many people report that unlike Panda Penguin targets individual page (and even then just for certain keywords). 7. Ads Above the Fold: The Page Layout Algorithm penalizes sites with lots of ads (and not much content) above the fold. 8. Hiding Affiliate Links: Going too far when trying to hide affiliate links (especially with cloaking) can bring on a penalty. 9. Affiliate Sites: sites that monetize with affiliate links under extra scrutiny. 112

113 On Site Webspam Factors 10. Autogenerated Content: 11. Excess PageRank Sculpting: 12. IP Address Flagged as Spam:. 13. Meta Tag Spamming: Keyword stuffing can also happen in meta tags. 113

114 Off Site Webspam Factors 1. Unnatural Influx of Links: A sudden (and unnatural) influx of links 2. Penguin Penalty: Sites that were hit by Google Penguin are significantly less visible in search. 3. Link Profile with High % of Low Quality Links: Lots of links from sources commonly used by black hat SEOs (like blog comments and forum profiles) may be a sign of gaming the system. 4. Linking Domain Relevancy: sites with an unnaturally high amount of links from unrelated sites were more susceptible to Penguin. 5. Unnatural Links Warning: Google sent out thousands of Google Webmaster Tools notice of detected unnatural links messages. This usually precedes a ranking drop 6. Links from the Same Class C IP: Getting an unnatural amount of links from sites on the same server IP may be a sign of blog network link building. 114

115 Off Site Webspam Factors 7. Poison Anchor Text: Having poison anchor text (especially pharmacy keywords) pointed to your site may be a sign of spam or a hacked site. 8. Manual Penalty: 9. Selling Links: Selling links can definitely impact toolbar PageRank and may hurt your search visibility. 10. Google Sandbox: New sites that get a sudden influx of links are sometimes put in the Google Sandbox, which temporarily limits search visibility. 11. Google Dance: The Google Dance can temporarily shake up rankings. According to a Google Patent, this may be a way for them to determine whether or not a site is trying to game the algorithm. 12. Disavow Tool: Use of the Disavow Tool may remove a manual or algorithmic penalty for sites that were the victims of negative SEO. 13. Reconsideration Request: A successful reconsideration request can lift a penalty. 115

Information Retrieval

Information Retrieval Introduction to Information Retrieval ΠΛΕ70: Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά Διάλεξη 7: Βαθμολόγηση. Στάθμιση όρων. Το μοντέλο διανυσματικού χώρου. 1 Κεφ. 6 Τι θα δούμε σήμερα; Βαθμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι (άλλο) θα δούμε σήμερα;

Τι (άλλο) θα δούμε σήμερα; Introduction to Information Retrieval ΠΛΕ70: Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά Διάλεξη6: Βαθμολόγηση. Στάθμιση όρων. Το μοντέλο διανυσματικού χώρου. 1 Κεφ. 6 Τι (άλλο) θα δούμε σήμερα;

Διαβάστε περισσότερα

Information Retrieval

Information Retrieval Introduction to Information Retrieval ΠΛΕ70: Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά Διάλεξη 8: Θέματα Υλοποίησης. Περίληψη Αποτελεσμάτων. 1 Κεφ. 6 Τι είδαμε στο προηγούμενο μάθημα Βαθμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μιας επιτυχημένης παρουσίας στο διαδίκτυο

Δημιουργία μιας επιτυχημένης παρουσίας στο διαδίκτυο Δημιουργία μιας επιτυχημένης παρουσίας στο διαδίκτυο 1 Πληροφορική: Τάσεις, Επιχειρηματικές Ευκαιρίες και Έρευνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Information Retrieval

Information Retrieval Introduction to Information Retrieval ΠΛΕ70: Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά Διάλεξη 6: Θέματα Υλοποίησης. Περίληψη Αποτελεσμάτων. 1 Κεφ. 6 Τι είδαμε στο προηγούμενο μάθημα Βαθμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας

Ανάκτηση Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #04 Εισαγωγή στα Μοντέλα Ανάκτησης Πληροφορίας Boolean Μοντέλο 1 Άδεια χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

6. Βαθμολόγηση, Στάθμιση Όρων, και το Μοντέλο Διανυσματικού Χώρου

6. Βαθμολόγηση, Στάθμιση Όρων, και το Μοντέλο Διανυσματικού Χώρου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 6. Βαθμολόγηση, Στάθμιση Όρων, και το Μοντέλο Διανυσματικού Χώρου Ανάκτηση Πληροφοριών Χρήστος ουλκερίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ70: Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά Διάλεξη8α: Αξιολόγηση στην Ανάκτηση Πληροφοριών. Πως ξέρουμε αν τα αποτελέσματα είναι καλά

ΠΛΕ70: Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά Διάλεξη8α: Αξιολόγηση στην Ανάκτηση Πληροφοριών. Πως ξέρουμε αν τα αποτελέσματα είναι καλά Introduction to Information Retrieval ΠΛΕ70: Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά Διάλεξη8α: Αξιολόγηση στην Ανάκτηση Πληροφοριών. 1 Κεφ. 8 Τι θα δούμε σήμερα; Πως ξέρουμε αν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Λύσεις 1 ης Σειράς Ασκήσεων (Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας της Ανάκτησης & Μοντέλα Ανάκτησης)

Προτεινόμενες Λύσεις 1 ης Σειράς Ασκήσεων (Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας της Ανάκτησης & Μοντέλα Ανάκτησης) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ463 Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 28-29 Εαρινό Εξάμηνο Προτεινόμενες Λύσεις 1 ης Σειράς Ασκήσεων (Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας της Ανάκτησης &

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

E-commerce Networks & Applications. Η διαφήμιση στο Internet. Νίκος Κωνσταντίνου

E-commerce Networks & Applications. Η διαφήμιση στο Internet. Νίκος Κωνσταντίνου E-commerce Networks & Applications Η διαφήμιση στο Internet Νίκος Κωνσταντίνου Εισαγωγή Ηαπλήδημιουργίαενόςsite δεν είναι πλέον αρκετή Μια επένδυση σε ανάπτυξη και συντήρηση δεν αποδίδει χωρίς διαφήμιση

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: SOCIAL MEDIA FACEBOOK & TWITTER, ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ;

Α.Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: SOCIAL MEDIA FACEBOOK & TWITTER, ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ; Α.Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: SOCIAL MEDIA FACEBOOK & TWITTER, ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ; ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κος Σ. Μακρίδης ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ Κτιστάκη Στυλιανή-

Διαβάστε περισσότερα

7. Υπολογισμός Βαθμολογιών σε ένα Πλήρες Σύστημα Αναζήτησης

7. Υπολογισμός Βαθμολογιών σε ένα Πλήρες Σύστημα Αναζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 7. Υπολογισμός Βαθμολογιών σε ένα Πλήρες Σύστημα Αναζήτησης Ανάκτηση Πληροφοριών Χρήστος ουλκερίδης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Information Retrieval

Information Retrieval Introduction to Information Retrieval ΜΥΕ003-ΠΛΕ70: Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά Διάλεξη 6-7: Βαθμολόγηση. Στάθμιση όρων. Το μοντέλο διανυσματικού χώρου. 1 Κεφ. 6 Τι θα δούμε σήμερα;

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

interactivecommunication Search Marketing White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactivecommunication Search Marketing White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactivecommunication White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. ToSearchenginemarketing, ή SEM, αποτελείται απόμια σειρά marketing μεθόδων για την αύξηση τηςεμφάνισηςτου

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO Βαμβακάς Χρήστος Τασούλης Κωνσταντίνος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO INTERNET MARKETING Βασικότεροι τύποι: Social

Διαβάστε περισσότερα

8. Η Αξιολόγηση στην Ανάκτηση Πληροφοριών

8. Η Αξιολόγηση στην Ανάκτηση Πληροφοριών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 8. Η Αξιολόγηση στην Ανάκτηση Πληροφοριών Ανάκτηση Πληροφοριών Χρήστος ουλκερίδης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας. Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς. Διάλεξη #03

Ανάκτηση Πληροφορίας. Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς. Διάλεξη #03 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #03 Βασικές έννοιες Ανάκτησης Πληροφορίας Δομή ενός συστήματος IR Αναζήτηση με keywords ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλγόριθμος PAGE RANK και η βελτιστοποίησή του

Ο αλγόριθμος PAGE RANK και η βελτιστοποίησή του Ο αλγόριθμος PAGE RANK και η βελτιστοποίησή του Το περιεχόμενο της παρουσίασης βασίζεται στο: The Professional s Guide to PageRank Optimization http://www.scribd.com/doc/31056877/the Professionals Guide

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Στατιστικά Κειμένου Text Statistics Γιάννης Τζίτζικας άλ ιάλεξη :

Διαβάστε περισσότερα

Presents. Σκληρότερα Ασύρματο Εργασίας

Presents. Σκληρότερα Ασύρματο Εργασίας Presents Σκληρότερα Ασύρματο Εργασίας Get more from your guest WiFi Provide free guest WiFi with social login for a simple user experience Gain customer insights like never before Boost social media profile

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Course Outline Part II: Mathematical Tools Firms - Basics

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: OSPF Configuration

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: OSPF Configuration Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: OSPF Configuration Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Dynamic Routing Configuration Router (config) # router protocol [ keyword

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

APOSTOLIS AIVALIS. Innovation & Strategy Mentor. facebook.com/tolisaivalis. linkedin.com/in/aivalis. twitter.com/aivalis (@aivalis) about.

APOSTOLIS AIVALIS. Innovation & Strategy Mentor. facebook.com/tolisaivalis. linkedin.com/in/aivalis. twitter.com/aivalis (@aivalis) about. APOSTOLIS AIVALIS Innovation & Strategy Mentor facebook.com/tolisaivalis linkedin.com/in/aivalis twitter.com/aivalis (@aivalis) about.me/αivalis STRATEGY Online Marketing & Communication REALITY Σιγά

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα