Notebook της σειράς Acer Aspire

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Notebook της σειράς Acer Aspire"

Transcript

1 Notebook της σειράς Acer Aspire Οδηγ ς χρήστη

2 Copyright 2003 Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη των υπολογιστών της σειράς Acer Aspire Notebook Αρχική έκδοση: Μάιος 2002 Ενδέχεται περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες της παρο σας έκδοσης χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης για µία τέτοια αναθεώρηση ή αλλαγές. Τέτοιες αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδ σεις του παρ ντος εγχειριδίου ή σε συµπληρωµατικά έγγραφα και εκδ σεις. Η εταιρία δεν προβαίνει σε καµία αντιπροσώπευση ή εγγ ηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, σον αφορά τα περιεχ µενα της παρο σας έκδοσης και αρνείται ρητά τις τεκµαιρ µενες εγγυήσεις εµπορευσιµ τητας ή καταλληλ τητας για ένα συγκεκριµένο σκοπ. Καταγράψτε τις πληροφορίες του αριθµο του µοντέλου, του αριθµο σειράς (serial number), της ηµερο- µηνίας και του τ που αγοράς στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο αριθµ ς σειράς και ο αριθµ ς του µοντέλου αναγράφονται στην επισυναπτ µενη ετικέτα του υπολογιστή σας. λη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα σας θα πρέπει να περιλαµβάνει τον αριθµ σειράς, τον αριθµ του µοντέλου και τις πληροφορίες αγοράς. Κανένα τµήµα της παρο σας έκδοσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευθεί σε σ στηµα ανάκτησης ή να µεταβιβαστεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικ, µηχανικ, φωτοαντιγραφικ, ή άλλο, χωρίς την προηγο µενη γραπτή άδεια της Acer Incorporated. Φορητ ς Υπολογιστής της σειράς Acer Aspire Αριθµ ς µοντέλου: Αριθµ ς Σειράς (serial number): Ηµεροµηνία αγοράς: Τ πος αγοράς: λα τα εµπορικά σήµατα και τα κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα αποτελο ν ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

3 iii Κατά πρώτο λ γο Οι οδηγοί σας Βασική φροντίδα και συµβουλές για τη χρήση του υπολογιστή σας vi vi vi Λειτουργία µε µπαταρία 1 Μπαταρία 3 Χαρακτηριστικά της µπαταρίας 3 Τοποθέτηση και αφαίρεση της µπαταρίας?????? Φ ρτιση της µπαταρίας 5 Έλεγχος στάθµης της µπαταρίας 5 Βελτιστοποίηση του χρ νου ζωής της µπαταρίας 5 Προειδοποίηση για χαµηλή µπαταρία 6 ιαχείριση της ενέργειας 7 Περιφερειακά και επιλογές 9 Εξωτερικές συσκευές απεικ νισης 11 Εξωτερικές συσκευές εισ δου 12 Εξωτερικ πληκτρολ γιο 12 Εξωτερικ keypad 12 Εξωτερικές συσκευές κατάδειξης 13 Εκτυπωτής 14 Συσκευές ήχου 15 Συσκευές επέκτασης 16 PC Card 16 Συσκευές USB 18 Μετακίνηση µε τον υπολογιστής σας 19 Αποσ νδεση απ το γραφείο 21 Κινο µενοι µε τον υπολογιστή σας???????? Προετοιµασία του υπολογιστή 22 Τι να έχετε µαζί σας στις σ ντοµες συσκέψεις 22 Τι να έχετε µαζί σας σε µακρ χρονες συσκέψεις 22 Μεταφορά του υπολογιστή στο σπίτι 23 Προετοιµασία του υπολογιστή 23 Τι να πάρετε µαζί σας 23 Ειδικά θέµατα 23 Το στήσιµο εν ς οικιακο γραφείου 24 Ταξίδι µε τον υπολογιστή 25 Προετοιµασία του υπολογιστή 25 Τι να πάρετε µαζί σας 25 Ειδικά θέµατα 25 ιεθνή ταξίδια µε τον υπολογιστή σας 26 Προετοιµασία του υπολογιστή 26 Τι να πάρετε µαζί σας 26 Ειδικά θέµατα 26

4 iv Αντιµετώπιση προβληµάτων 27 Συνήθη ερωτήµατα 29 Παράρτηµα Β Κοινοποιήσεις 33

5 vi Κατά πρώτο λ γο Οι οδηγοί σας Παρέχεται ένα σετ οδηγών που θα σας βοηθήσουν να ρυθµίσετε και να χρησιµοποιήσετε τον υπολογιστή Aspire. Η αφίσα Μ νο για αρχάριους...σας δείχνει τον τρ πο ρ θµισης του υπολογιστή σας. Ο παρών Οδηγ ς χρήστη σάς παρέχει σαφείς και περιεκτικές πληροφορίες σχετικά µε τον τρ πο χρήσης του υπολογιστή σας, ώστε να είναι δηµιουργικ ς. Σας συµβουλε ουµε να διαβάσετε διεξοδικά τον Οδηγ και να βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας για µελλοντική παραποµπή. Για περισσ τερες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊ ντα και τις υπηρεσίες µας καθώς και για υποστήριξη, επισκεφθείτε το δικτυακ µας τ πο Βασική φροντίδα και συµβουλές για χρήση του υπολογιστή σας Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του υπολογιστή σας Για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας, ανοίξτε το σκέπασµα και πατήστε το κουµπί του ρε µατος, πάνω απ το πληκτρολ γιο. Για να κλείσετε την τροφοδοσία του ρε µατος, µπορείτε να κάνετε κάποιο απ τα ακ λουθα: Κάντε κλικ στο κουµπί Start των Windows και απ το αναδυ µενο µενο επιλέξτε Shut Down. Πατήστε το κουµπί του ρε µατος. Για να χρησιµοποιήσετε τη µέθοδο αυτή πρέπει πρώτα να ανοίξετε το εικονίδιο του Power Management απ το Control Panel των Windows και µετά να επιλέξετε τι το κουµπί ρε µατος είναι ρυθµισµένο να κλείνει τον υπολογιστή ταν πατηθεί. είτε τη βοήθεια των Windows για περισσ τερες πληροφορίες.

6 vii Σηµείωση: Εάν δεν µπορείτε να τερµατίσετε τον υπολογιστή µε τον συνήθη τρ πο, πατήστε το διακ πτη του ρε µατος και κρατήστε τον πατηµένο για περισσ τερο απ τέσσερα δευτερ λεπτα. Μετά πρέπει να περιµένετε τουλάχιστον για δ ο δευτερ λεπτα προτο πάλι ανοίξετε τον υπολογιστή. Φροντίδα του υπολογιστή σας Ο υπολογιστής σας θα σας υπηρετεί σωστά εάν τον φροντίζετε. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Μην τον τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερµ τητας, πως καλοριφέρ. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε θερµοκρασίες κάτω απ 0ºC (32ºF) ή πάνω απ 50ºC (122ºF). Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε µαγνητικά πεδία. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε βροχή ή υγρασία. Μην χ νετε νερ ή άλλο υγρ πάνω στον υπολογιστή. Μην υποβάλετε τον υπολογιστή σε ισχυρο ς κραδασµο ς ή δονήσεις. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε σκ νη ή ρ πους. Μην τοποθετείτε αντικείµενα πάνω στον υπολογιστή. Μην κλείνετε µε δ ναµη το σκέπασµα. Κλείνετε τον υπολογιστή απαλά. Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε ασταθείς ή ανώµαλες επιφάνειες. Φροντίδα του τροφοδοτικο ρε µατος (AC adapter) (εναλλασσ µενου ρε µατος) Είναι σηµαντικ να προσέχετε το τροφοδοτικ. Μην συνδέετε το τροφοδοτικ σε καµία άλλη συσκευή. Μην πατάτε πάνω στο καλώδιο του ρε µατος τροφοδοσίας και µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω του. Περάστε το καλώδιο του ρε µατος απ περιοχές που δεν θα το πατο ν ή δεν θα σκαλώνουν πάνω σε αυτ οι άνθρωποι. Μην τραβάτε το καλώδιο του ρε µατος ταν το αποσυνδέετε απ τη πρίζα. Πιάστε και τραβήξτε το β σµα της πρίζας. Το σ νολο των αµπέρ του εξοπλισµο που είναι συνδεδεµένος µε το καλώδιο του ρε µατος δεν πρέπει να ξεπερνά το ριο των αµπέρ που έχει τη δυνατ τητα να φέρει το καλώδιο αυτ.

7 viii Φροντίδα της µπαταρίας Είναι επίσης σηµαντικ να προσέχετε τη µπαταρία του υπολογιστή σας. Χρησιµοποιείτε το σωστ µοντέλο µπαταρίας για τον υπολογιστή σας. Μην χρησιµοποιείτε άλλα είδη µπαταριών. Κλείστε την παροχή του ρε µατος προτο αφαιρέσετε ή αντικαταστήσετε τη µπαταρία. Μην επεµβαίνετε στη µπαταρία. Κρατήστε τη µπαταρία µακριά απ παιδιά. Απορρίψτε τις µπαταρίες σ µφωνα µε τους τοπικο ς κανονισµο ς. Ανακυκλώστε, εάν αυτ είναι δυνατ. Καθαρισµ ς και συντήρηση ταν καθαρίζετε τον υπολογιστή σας, είναι σηµαντικ να ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1 Κλείστε τον υπολογιστή και αφαιρέστε την µπαταρία. 2 Αποσυνδέστε το τροφοδοτικ. 3 Καθαρίστε µε ένα µαλακ φασµα βρεγµένο µε λίγο νερ. Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά σε υγρή µορφή ή µορφή σπρέι. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο µε τίτλο Αντιµετώπιση προβληµάτων του υπολογιστή εάν συµβεί κάποιο απ τα παρακάτω: Σας έπεσε ο υπολογιστής ή έχετε προκαλέσει ζηµιά στη θήκη. Σας έπεσε υγρ πάνω στον υπολογιστή. Ο υπολογιστής δεν λειτουργεί κανονικά.

8 Λειτουργία µε µπαταρία

9 Ο υπολογιστής της σειράς Acer Aspire λειτουργεί µε µπαταρία ή µε εναλλασσ µενο (AC) ρε µα. Το κεφάλαιο αυτ σας παρέχει πληροφορίες για τη λειτουργία µε το ρε µα της µπαταρίας, πως επίσης πληροφορίες για τον τρ πο που ο υπολογιστής σας διαχειρίζεται και εξοικονοµεί ενέργεια.

10 3 Μπαταρία Ο υπολογιστής σας χρησιµοποιεί µια επαναφορτιζ µενη µπαταρία Ni-Mh ή ι ντων Li (Li-Ion). Χαρακτηριστικά της µπαταρίας Η µπαταρία έχει τα ακ λουθα χαρακτηριστικά: Κάνει χρήση των σ γχρονων προτ πων τεχνολογίας των µπαταριών. ιαβιβάζει προειδοποίηση για χαµηλή µπαταρία. Για να επιµηκ νετε το χρ νο ζωής της µπαταρίας Ni-Mh, πρέπει να την αποφορτίζετε πλήρως προτο την επαναφορτίσετε. Αντιθέτως, µια µπαταρία ι ντων Li, µπορεί να επαναφορτιστεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Η µπαταρία επαναφορτίζεται ποτε συνδέεται τον υπολογιστή µε τη πρίζα του ρε - µατος. Ο υπολογιστής σας υποστηρίζει τη φ ρτιση εν ώρα χρήσης, επιτρέποντάς σας να επαναφορτίζετε τη µπαταρία εν σω εσείς συνεχίζετε να λειτουργείτε τον υπολογιστή. µως, η επαναφ ρτιση µε τον υπολογιστή κλειστ έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικά ταχ τερο χρ νο φ ρτισης. Η µπαταρία θα σας φανεί χρήσιµη ταν ταξιδε ετε ή κατά τη διάρκεια µιας διακοπής του ρε µατος. Σας συµβουλε ουµε να έχετε διαθέσιµη µια επιπλέον πλήρως φορτισµένη µπαταρία, ως εφεδρική. Για λεπτοµέρειες σε τι αφορά την παραγγελία εφεδρικής µπαταρίας, επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας. Μεγιστοποίηση της ζωής της µπαταρίας πως λες οι άλλες µπαταρίες έτσι και η µπαταρία του υπολογιστή σας µε την πάροδο του χρ νου εξαντλείται. Αυτ σηµαίνει τι η απ δοση της µπαταρίας θα µειώνεται µε το χρ νο και τη χρήση. Για να µεγιστοποιήσετε τη ζωή της µπαταρίας, σας συµβουλε ουµε να ακολουθήσετε πιστά τις υποδείξεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Προετοιµασία µιας καινο ριας µπαταρίας Προτο χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά µια µπαταρία, υπάρχει µια διαδικασία «προετοιµασίας» που πρέπει να ακολουθήσετε: 1. Βάλτε την καινο ρια µπαταρία στον υπολογιστή. Μη ανοίξετε τον υπολογιστή. 2. Συνδέστε το τροφοδοτικ και φορτίστε πλήρως τη µπαταρία. 3. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικ. 4. Ανοίξτε τον υπολογιστή και λειτουργήστε τον χρησιµοποιώντας το ρε µα της µπαταρίας.

11 4 5. Εξαντλήστε πλήρως τη µπαταρία έως του εµφανιστεί η προειδοποίηση για χαµηλή µπαταρία. 6. Επανασυνδέστε το τροφοδοτικ και φορτίστε πάλι πλήρως τη µπαταρία. Ακολουθήστε τα βήµατα αυτά ξανά έως του η µπαταρία φορτιστεί και αποφορτιστεί τρεις φορές. Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία προετοιµασίας για λες τις καινο ριες µπαταρίες ή ταν µια µπαταρία δεν έχει χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικ διάστηµα. Εάν ο υπολογιστής δεν χρησιµοποιηθεί για περισσ τερο απ δ ο εβδοµάδες, σας συµβουλε ουµε να αφαιρέσετε τη µπαταρία απ τη µονάδα. Προσοχή: µην εκθέτετε τη µπαταρία σε θερµοκρασίες κάτω απ 0ºC (32ºF) ή πάνω απ 60ºC (140ºF). Οι ακραίες θερµοκρασίες ενδέχεται να έχουν ανεπιθ µητες επιδράσεις στη µπαταρία. Ακολουθώντας τη διαδικασία προετοιµασίας της µπαταρίας, έχετε προετοιµάσει τη µπαταρία να δεχθεί τη µέγιστη δυνατή φ ρτιση. Παράλειψη σας να ακολουθήσετε τη διαδικασία αυτή δεν θα σας επιτρέψει να επιτ χετε τη µέγιστη φ ρτιση της µπαταρίας και επίσης θα µειώσει την ωφέλιµη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Επιπλέον, η ωφέλιµη διάρκεια ζωής της µπαταρίας επηρεάζεται αρνητικά απ τα παρακάτω πρ τυπα χρήσης: ιαρκής χρήση του υπολογιστή σε εναλλασσ µενο ρε µα µε τη µπαταρία εντ ς. Εάν θέλετε να χρησιµοποιείτε συνεχώς το εναλλασσ µενο ρε µα, σας συµβουλε ουµε να αφαιρέσετε τη µπαταρία αφο πρώτα έχει πλήρως φορτιστεί. Μην αποφορτίζετε και µην επαναφορτίζετε τη µπαταρία στα ακραία της ρια, πως περιγράφεται παρακάτω. Συχνή χρήση. σο περισσ τερο χρησιµοποιείτε τη µπαταρία, τ σο πιο γρήγορα θα φτάσει το τέλος του ωφέλιµου χρ νου ζωής. Μια τυπική µπαταρία υπολογιστή έχει διάρκεια ζωής περίπου 500 φορτίσεις. Μεγιστοποίηση της ζωής της µπαταρίας Σηµαντικ! Προτο αφαιρέσετε τη µπαταρία απ τη µονάδα, συνδέστε το τροφοδοτικ εάν θέλετε στη συνέχεια να χρησιµοποιήσετε τον υπολογιστή σας. ιαφορετικά, πρώτα κλείστε τον υπολογιστή. Για την τοποθέτηση της µπαταρίας: 1. Ευθυγραµµίστε τη µπαταρία µε την ανοικτή θέση της µπαταρίας. Βεβαιωθείτε τι πρώτα θα εισαχθεί το άκρο µε τις επαφές και τι η πάνω επιφάνεια της µπαταρίας κοιτά προς τα επάνω. 2. Γλιστρήστε τη µπαταρία µέσα στη θέση της και ωθήστε απαλά έως του ασφαλίσει.

12 5 Για την αφαίρεση της µπαταρίας: 1. Μετατοπίστε το µάνταλο απελευθέρωσης της µπαταρίας για να απελευθερώσετε τη µπαταρία. 2. Τραβήξτε τη µπαταρία απ τη θέση της. Φ ρτιση της µπαταρίας Για τη φ ρτιση της µπαταρίας, πρώτα βεβαιωθείτε τι έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση της. Συνδέστε το τροφοδοτικ µε τον υπολογιστή και µετά µε την πρίζα του ρε µατος. Ενώ η µπαταρία φορτίζει, µπορείτε να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας µε εναλλασσ µενο ρε µα. µως, η φ ρτιση της µπαταρίας µε τον υπολογιστή κλειστ έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικά ταχ τερο χρ νο φ ρτισης. Σηµείωση: Σας συµβουλε ουµε να φορτίζετε τη µπαταρία προτο αποσυρθείτε. Προτο ταξιδέψετε, αφήστε τη µπαταρία να φορτίζει λη τη ν χτα και έτσι θα έχετε τη δυνατ τητα να ξεκινήσετε την επ µενη ηµέρα µε µια πλήρως φορτισµένη µπαταρία. Έλεγχος της στάθµης της µπαταρίας Το Power Meter των Windows σας δείχνει την τρέχουσα στάθµη της µπαταρίας. Αφήστε το δροµέα πάνω απ το εικονίδιο battery/power του taskbar ώστε να δείτε την τρέχουσα στάθµη φ ρτισης της µπαταρίας. Βελτιστοποίηση του χρ νου ζωής της µπαταρίας Η βελτιστοποίηση του χρ νου ζωής της µπαταρίας σας βοηθά να εκµεταλλευτείτε στο µέγιστο τη λειτουργία της, επιµηκ νοντας τον κ κλο φ ρτισης/επαναφ ρτισης και βελτιώνοντας την ικαν τητα επαναφ ρτισης. Σας συµβουλε ουµε να ακολουθήσετε τις υποδείξεις που παρουσιάζονται παρακάτω: Αγοράστε µια επιπλέον µπαταρία. ποτε µπορείτε να χρησιµοποιείτε εναλλασσ µενο ρε µα, κρατώντας τη µπαταρία µ νο για εξωτερική χρήση. Βγάλτε την PC card εάν δεν τη χρησιµοποιείτε αφο θα συνεχίσει να καταναλώνει ενέργεια. Φυλάξτε τη µπαταρία σε δροσερ και ξηρ µέρος. Η συνιστώµενη θερµοκρασία είναι 10 C έως 30 C. Οι υψηλ τερες θερµοκρασίες οδηγο ν στην ταχ τερη αυτο-αποφ ρτιση της µπαταρίας. Η υπερβολική επαναφ ρτιση µειώνει τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Προσέχετε το τροφοδοτικ και τη µπαταρία. Βλ. «Φροντίδα του τροφοδοτικο (AC adapter)» και «Φροντίδα της µπαταρίας».

13 6 Προειδοποίηση για χαµηλή µπαταρία ταν χρησιµοποιείτε το ρε µα της µπαταρίας δώστε προσοχή στο Power Meter των Windows. Προσοχή: συνδέστε το τροφοδοτικ το συντοµ τερο δυνατ ν αφ του εµφανιστεί η προειδοποίηση για χαµηλή µπαταρία. Εάν η µπαταρία εξασθενήσει πλήρως, ο υπολογιστής θα κλείσει και τα δεδοµένα σας θα χαθο ν. ταν εµφανιστεί η προειδοποίηση για χαµηλή µπαταρία, η προτειν µενη πορεία ενεργειών εξαρτάται απ την κατάσταση σας: Κατάσταση Υπάρχει διαθέσιµη πρίζα και τροφοδοτικ. Έχετε διαθέσι- µη µια επιπλέον, πλήρως φορτισµένη µπαταρία. εν υπάρχει διαθέσιµη πρίζα ή τροφοδοτικ. εν έχετε εφεδρική µπαταρία. Προτειν µενη ενέργεια 1. Συνδέστε το τροφοδοτικ στον υπολογιστή και µετά µε την πρίζα του ρε µατος. 2. Αποθηκε στε λα τα απαραίτητα αρχεία. 3. Συνεχίστε να εργάζεστε. Εάν θέλετε να επαναφορτίσετε τη µπαταρία γρήγορα, κλείστε τον υπολογιστή. 1. Αποθηκε στε λα τα απαραίτητα αρχεία. 2. Κλείστε λες τις εφαρµογές. 3. Τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα και κλείστε τον υπολογιστή. 4. Αντικαταστήστε τη µπαταρία. 5. Ανοίξτε τον υπολογιστή και συνεχίστε την εργασία. 1. Αποθηκε στε λα τα απαραίτητα αρχεία. 2. Κλείστε λες τις εφαρµογές. 3. Τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα και κλείστε τον υπολογιστή.

14 7 ιαχείριση της ενέργειας Ο υπολογιστή σας έχει µια ενσωµατωµένη µονάδα διαχείρισης της ενέργειας που παρακολουθεί συνεχώς τη δραστηρι τητα του συστήµατος. Ως δραστηρι τητα του συστήµατος αναφέρουµε οποιαδήποτε δραστηρι τητα εµπλέκει µια ή περισσ τερες απ τις παρακάτω συσκευές: πληκτρολ γιο, touchpad/ποντίκι, οδηγ ς δισκέτας, σκληρ ς δίσκος, οδηγ ς οπτικών µέσων, περιφερειακά που είναι συνδεδεµένα στον υπολογιστή και η µνήµη του video. Εάν δεν εντοπιστεί κάποια δραστηρι τητα για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο (οι ρυθµίσεις ελέγχονται απ το Power Management των Windows), ο υπολογιστής απενεργοποιεί µερικές απ αυτές ή λες αυτές τις συσκευές έτσι ώστε να µην καταναλώνουν ενέργεια. Ο υπολογιστής σας έχει στην υπηρεσία του µια διάταξη διαχείρισης της ενέργειας που υποστηρίζει το ACPI (Advanced Configuration and Power Interface, Προηγµένης ια- µ ρφωσης και ιασ νδεσης της Ενέργειας), που επιτρέπει τη µέγιστη διατήρηση της ισχ ος χωρίς να συµβιβάζει την απ δοση του συστήµατος. Το ACPI επιτρέπει στα Windows να ελέγχουν ποσ της ενέργειας που δίνεται σε κάθε συσκευή που είναι συνδεδεµένη µε τον υπολογιστή. Με αυτ ν τον τρ πο τα Windows χειρίζονται λες εκείνες τις µικροδουλειές εξοικον µησης ενέργειας του υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στη βοήθεια των Windows για περισσ τερες πληροφορίες.

15 Περιφερειακά και επιλογές

16 Ο υπολογιστής της σειράς Acer Aspire προσφέρει πολλές δυνατ τητες επέκτασης. Το κεφάλαιο αυτ παρέχει πληροφορίες επέκτασης του συστήµατ ς σας µε τη σ νδεση περιφερειακών. Επίσης περιγράφει τον τρ πο αναβάθµισης των βασικών εξαρτηµάτων ώστε να αυξήσετε την απ δοση του συστήµατος σας και να κρατάτε τον υπολογιστή σας στην αιχµή της τελευταίας τεχνολογίας. Σας προτρέπουµε να συµβουλευτείτε τον αντιπρ σωπο σας για πληροφορίες σχετικά µε τα περιφερειακά. Επιπλέον, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τα εγχειρίδια και τα άλλα έγγραφα που παρέχονται µε το καινο ριο hardware.

17 11 Εξωτερικές συσκευές απεικ νισης Μπορείτε στην εξωτερική θ ρα οθονών του υπολογιστή σας να συνδέσετε ένα εξωτερικ (VGA) µ νιτορ ή προβολέα. Βλέπε την εν τητα µε τον τίτλο «Οθ νη» για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση ταυτ χρονης απεικ νισης του υπολογιστή σας και των χαρακτηριστικών πολλαπλών οθονών. Χρησιµοποιήστε το hot key Fn + F5 για να εναλλάσσετε τη θέση της απεικ νισης ανάµεσα στο LCD panel του υπολογιστή σας και την εξωτερική συσκευή απεικ νισης. Για περισσ τερες πληροφορίες βλ. "Hot keys".

18 12 Εξωτερικές συσκευές εισ δου Μπορείτε να συνδέσετε µια ποικιλία συσκευών εισ δου στις θ ρες USB του υπολογιστή σας, έχοντας µε αυτ ν τον τρ πο αυξηµένη λειτουργικ τητα και µεγαλ τερη ευκολία στη χρήση. Επιπλέον, οι θ ρες USB µπορο ν να χρησιµοποιηθο ν για τη σ νδεση πολλών άλλων περιφερειακών συσκευών, πως ψηφιακών καµερών, εκτυπωτών και scanner. Για περισσ τερες πληροφορίες σχετικά µε τη σ νδεση συσκευών USB, βλ. «Συσκευές επέκτασης». Εξωτερικ πληκτρολ γιο Ο υπολογιστής σας διαθέτει ένα πλήρους µεγέθους πληκτρολ γιο. Παρ λα αυτά, εάν προτιµάτε, µπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικ πληκτρολ γιο σε µια απ τις USB θ ρες του υπολογιστή σας. Αυτ σας επιτρέπει ταν εισάγετε δεδοµένα στον notebook υπολογιστή πληκτρολογώντας, να απολαµβάνετε την ευκολία και τα πρ σθετα χαρακτηριστικά των πληκτρολογίων πλήρους µεγέθους των επιτραπέζιων συστηµάτων. Εξωτερικ keypad Ο υπολογιστή σας διαθέτει ένα ενσωµατωµένο keypad το οποίο ταν συνδυάζεται µε το χαρακτηριστικ του Num Lock σας επιτρέπει µε την πληκτρολ γηση του, να εισάγετε αριθµητικά δεδοµένα µε ευκολία. Εναλλακτικά, µπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικ αριθµητικ keypad 17-πλήκτρων σε µια απ τις USB θ ρες του υπολογιστή σας. Αυτ σας επιτρέπει να απολα σετε τα πλεονεκτήµατα εν ς αριθµητικο keypad χωρίς να επεµβαίνετε στη χρήση του πληκτρολογίου του υπολογιστή σας για την πληκτρολ γηση κειµένου.

19 13 Εξωτερικές συσκευές κατάδειξης Ο υπολογιστή σας έχει µια ευαίσθητη συσκευή κατάδειξης touchpad µε δ ο κουµπιά και ένα πλήκτρο κ λισης. Παρ λα αυτά, εάν προτιµάτε να χρησιµοποιήσετε ένα συµβατικ ποντίκι ή κάποια άλλη συσκευή κατάδειξης, µπορείτε να τις συνδέσετε σε µια απ τις USB θ ρες του υπολογιστή σας.

20 14 Εκτυπωτής Ο υπολογιστής υποστηρίζει εκτυπωτές τ σο µε παράλληλη θ ρα σο και USB. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή για πληροφορίες σχετικά µε: Το στήσιµο του hardware. Την εγκατάσταση των απαραίτητων drivers για τα Windows. Τις οδηγίες χρήσης. Για να χρησιµοποιήσετε έναν USB εκτυπωτή, απλώς συνδέστε τη συσκευή µε µια απ τις USB θ ρες του υπολογιστή σας και µετά περιµένετε τα Windows να εντοπίσουν το καινο ριο hardware. Για να συνδέσετε έναν εκτυπωτή µε την παράλληλη θ ρα, πρώτα τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα. Συνδέστε τον εκτυπωτή στην παράλληλη θ ρα και µετά επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Περιµένετε έως του τα Windows εντοπίσουν το καινο ριο hardware.

21 15 Συσκευές ήχου Ο υπολογιστή σας διαθέτει ενσωµατωµένα ηχεία, πως επίσης και ένα εσωτερικ µικρ φωνο. Για περισσ τερες πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά αυτά, βλ. την εν τητα «Ήχος"». Παρ λα αυτά, εκτ ς των ενσωµατωµένων συσκευών, υπάρχουν και δ ο θ ρες ήχου στην αριστερή πλευρά της µονάδας που σας επιτρέπουν να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές εισ δου και εξ δου του ήχου. Μπορείτε στο β σµα εισ δου µικροφώνου του υπολογιστή σας, να συνδέσετε ένα εξωτερικ µικρ φωνο. Αυτ προσφέρει την ευκολία µεγαλ τερης ελευθερίας κινήσεων, πως επίσης την είσοδο βελτιωµένης ποι τητας ήχου. Για προσωπική ακρ αση και έξοδο βελτιωµένης ποι τητας ήχου, συνδέστε τα ακουστικά στο β σµα των ακουστικών.

22 16 Συσκευές επέκτασης PC Card Ο υπολογιστή σας διαθέτει µια υποδοχή για PC card που υποστηρίζει το standard Type II ή Type III PC card (PCMCIA CardBus). Αυτ αυξάνει κατά πολ τη χρησιµ τητα και την επεκτασιµ τητα του υπολογιστή σας. ιατίθεται µια ποικιλία απ PC cards, πως flash memory, SRAM, fax/data modem, LAN και SCSI cards. Συµβουλευτείτε τον αντιπρ σωπο σας για πληροφορίες σχετικά µε τις επιλογές PC card του υπολογιστή σας. Σηµείωση: για λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρ πο εγκατάστασης και χρήσης της κάρτας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάρτας σας. Για την εισαγωγή της PC card: 1. Ευθυγραµµίστε την κάρτα µε την υποδοχή PC card του υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε τι η άκρη µε τους συνδετήρες κοιτά προς την υποδοχή και τι η κάρτα είναι γυρισµένη σωστά. Πολλές κάρτες φέρουν κάποιο βέλος ως ένδειξη για να σας βοηθήσουν να τις εισάγετε σωστά. 2. Γλιστρήστε την κάρτα µέσα στην υποδοχή και µετά πιέστε απαλά έως του η κάρτα συνδεθεί. 3. Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε το καλώδιο της κάρτας στο β σµα που βρίσκεται στην εξωτερική της άκρη. 4. Τα Windows θα εντοπίσουν αυτ µατα την παρουσία της κάρτας

23 17 Για την αφαίρεση της PC card: 1. Κλείστε την εφαρµογή που χρησιµοποιεί την PC card. 2. Ανοίξτε µε διπλ κλικ το εικονίδιο της PC card στο taskbar και µετά επιλέξτε την επιλογή για ασφαλή αφαίρεση της κάρτας. Περιµένετε να εµφανιστεί το µήνυµα που λεει τι τώρα µπορείτε να αφαιρέστε την κάρτα µε ασφάλεια. 3. Πατήστε το κουµπί αποβολής της PC card για τη µερική αποβολή της κάρτας απ την υποδοχή. 4. Τραβήξτε τη κάρτα απ την υποδοχή.

24 18 Συσκευές USB Ο υπολογιστής σας διαθέτει δ ο θ ρες USB (Universal Serial Bus) για τη σ νδεση εν ς ε ρους USB περιφερειακών. Για πληροφορίες σχετικά µε τη σ νδεση πληκτρολογίου USB, keypad, ποντικιο ή εκτυπωτή, βλ. Εξωτερικές συσκευές εισ δου" και "Εκτυπωτής". Άλλες συνήθεις USB συσκευές περιλαµβάνουν ψηφιακές κάµερες, scanners και εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης. Το USB είναι plug and play, το οποίο σηµαίνει τι µπορείτε να συνδέσετε και να ξεκινήσετε να χρησιµοποιείτε µια USB συσκευή χωρίς να χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση στον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε τη συσκευή οποιαδήποτε στιγµή. Ένα ακ µα πλεονέκτηµα του USB είναι η ικαν τητα να χρησιµοποιεί USB hubs. Αυτ σηµαίνει τι µπορο ν να µοιραστο ν µια θ ρα USB αρκετές συσκευές ταυτ χρονα.

25 Μετακίνηση µε τον υπολογιστής σας

26 Ο υπολογιστής σας της σειράς Acer Aspire είναι ο ιδανικ ς για οποιαδήποτε µετακίνηση. Το κεφάλαιο αυτ παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα θέµατα που πρέπει να λάβετε υπ ψη σας ταν ταξιδε ετε µε τον υπολογιστή σας.

27 21 Αποσ νδεση απ το γραφείο Προτο κινηθείτε µε τον υπολογιστή σας, πρέπει να τον κλείσετε και να αποσυνδέσετε λα τα περιφερειακά: 1. Αποθηκε στε την εργασία σας και κλείστε λες τις εφαρµογές. 2. Τερµατίστε τα Windows και κλείστε τον υπολογιστή σας. 3. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικ απ την πρίζα του ρε µατος και µετά απ τον υπολογιστή. 4. Αποσυνδέστε λες τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεµένες στον υπολογιστή σας, πως το πληκτρολ γιο, το ποντίκι ή τον εκτυπωτή. 5. Εάν χρησιµοποιείτε καλώδιο µε κλειδαριά προστασίας, αποσυνδέστε την κλειδαριά απ τον υπολογιστή. 6. Συσκευάστε τον υπολογιστή σας σε µια γερή, αδιάβροχη τσάντα ή θήκη.

28 22 Μετακίνηση Ορισµένες φορές µπορεί να χρειαστεί να µετακινήσετε τον υπολογιστή σας για µια σ ντοµη απ σταση. Για παράδειγµα, µπορεί να χρειαστεί να µετακινηθείτε απ το γραφείο σας στην αίθουσα συσκέψεων. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν χρειάζεται να τερµατίσετε το λειτουργικ σ στηµα. Προετοιµασία του υπολογιστή Πρώτα, αποσυνδέετε λα τα περιφερειακά που δεν χρειάζεστε. Μετά κλείστε το σκέπασµα, βάζοντας τον υπολογιστή σας σε κατάσταση Standby. Μπορείτε τώρα να τον µεταφέρετε µε ασφάλεια οπουδήποτε στο κτίριο. ταν είστε έτοιµος να χρησιµοποιήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, ανοίξτε το σκέπασµα και µετά πατήστε το κουµπί του ρε µατος για να τον επαναφέρετε απ την κατάσταση Standby. Τι να έχετε µαζί σας σε σ ντοµες συσκέψεις Εάν η µπαταρία σας είναι πλήρως φορτισµένη, τ τε πιθαν τατα δεν χρειάζεται να έχετε τίποτε άλλο µαζί σας στη σ σκεψη. Τι να έχετε µαζί σας σε µακρ χρονες συσκέψεις Για µακρ χρονες συσκέψεις, πάρτε µαζί σας το τροφοδοτικ. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το κυρίως ρε µα καθ λη τη διάρκεια της συσκέψεως ή πρώτα να εξαντλήσετε τη µπαταρία και αφο λάβετε την προειδοποίηση για χαµηλή µπαταρία να συνδέσετε το τροφοδοτικ. Εάν η αίθουσα συσκέψεων δεν διαθέτει πρίζα, µειώστε την κατανάλωση ενέργειας του υπολογιστή σας θέτοντας τον σε κατάσταση Standby ταν µένει αδρανής για µεγάλες χρονικές περι δους. Σας συµβουλε ουµε να παίρνετε µαζί σας, εάν έχετε, µια εφεδρική µπαταρία.

29 23 Μεταφορά του υπολογιστή στο σπίτι ταν µετακινήστε µεταξ γραφείου και σπιτιο, θα χρειαστεί να προετοιµάσετε τον υπολογιστή σας για αυτ το σ ντοµο ταξίδι. Προετοιµασία του υπολογιστή Αφο αποσυνδέσετε τον υπολογιστή απ το γραφείο (βλ. «Αποσ νδεση απ το γραφείο»), προετοιµάστε τη µονάδα πως παρακάτω: 1 Αφαιρέστε λα τα µέσα αποθήκευσης απ τους οδηγο ς. Μέσα αποθήκευσης που δεν έχουν αφαιρεθεί ενδέχεται να προκαλέσουν ζηµιά στις κεφαλές των οδηγών κατά τη µεταφορά. 2. Συσκευάστε τον υπολογιστή σε µια προστατευτική θήκη µε κάλυµµα που το φυλάσσει απ τα χτυπήµατα. Βεβαιωθείτε τι η µονάδα δεν γλιστρά µέσα στη θήκη. Προσοχή: αποφ γετε να συσκευάζετε αντικείµενα κοντά στην πάνω επιφάνεια του υπολογιστή καθ σον µπορεί να προκληθεί ζηµιά στην οθ νη. Τι να πάρετε µαζί σας Εάν δεν έχετε εφεδρικά αντικείµενα στο σπίτι, σας συµβουλε ουµε να πάρετε µαζί σας το τροφοδοτικ και τον ανά χείρας οδηγ χρήστη. Ειδικά θέµατα Για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας κατά τη µεταφορά, σας συµβουλε ουµε να δώσετε προσοχή στα παρακάτω: Ελαχιστοποιήστε την επίδραση των αλλαγών θερµοκρασίας. Κρατήστε τον υπολογιστή µαζί σας αντί να τον τοποθετήσετε στο χώρο των αποσκευών. Αποφ γετε να αφήνετε τον υπολογιστή σας σε ζεστ αυτοκίνητο. Οι αλλαγές στη θερµοκρασία και την υγρασία µπορεί να προκαλέσουν στον υπολογιστή σας δηµιουργία συµπυκνώσεων. Προτο ανοίξετε τον υπολογιστή, αφήστε τον να έλθει σε θερµοκρασία δωµατίου και µετά ελέγξτε την οθ νη για τυχ ν σηµάδια συµπ κνωσης υδρατµών. Εάν η αλλαγή στη θερµοκρασία είναι µεγαλ τερη απ 10 C (18 F), αφήστε τον υπολογιστή να έλθει αργά σε θερµοκρασία δωµατίου τοποθετώντας τον σε ένα δωµάτιο µε θερµοκρασία µεταξ της εξωτερικής και αυτής του δωµατίου.

30 24 Το στήσιµο εν ς οικιακο γραφείου Εάν εργάζεστε συχνά µε τον υπολογιστή σας στο σπίτι πως και στο γραφείο, ίσως αξίζει να αγοράσετε ένα δε τερο τροφοδοτικ. Αυτ θα σας επιτρέπει να ταξιδε ετε µε λιγ τερο βάρος, αφο θα έχετε ένα τροφοδοτικ στο κάθε µέρος. Ίσως βρείτε τι αξίζει το κ πο να έχετε και ένα δε τερο σετ απ περιφερειακά στο σπίτι, πως πληκτρολ γιο, keypad, ποντίκι και εκτυπωτή.

31 25 Ταξίδι µε τον υπολογιστή Ορισµένες φορές µπορεί να χρειαστεί να πραγµατοποιήσετε µακρ τερα ταξίδια µε τον υπολογιστή σας. Προετοιµασία του υπολογιστή Προετοιµάστε τον υπολογιστή πως στην περίπτωση µετακίνηση σας µεταξ γραφείου και σπιτιο. Σας συµβουλε ουµε να βεβαιώσετε τι η µπαταρία είναι πλήρως φορτισµένη. Εάν ταξιδε ετε αεροπορικώς, µπορεί να χρειαστεί να ανοίξετε τον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια των ελέγχων ασφαλείας. Τι να πάρετε µαζί σας Σας συµβουλε ουµε να πάρετε µαζί σας τα παρακάτω είδη: Τροφοδοτικ Ρε µατος. Εφεδρικές, πλήρως φορτισµένες µπαταρίες. Επιπλέον αρχεία οδηγών για εκτυπωτές (εάν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε διαφορετικ εκτυπωτή). Καλώδια τηλεφώνου και δικτ ου (εάν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε το modem και τις συνδέσεις δικτ ου). Ειδικά θέµατα Πέρα των θεµάτων εκείνων που πρέπει να λάβετε υπ ψη σας ταν παίρνετε τον υπολογιστή στο σπίτι σας, πρέπει να έχετε κατά νου και τα ακ λουθα: Πάντα να παίρνετε τον υπολογιστή σας σε χειραποσκευή. Εάν αυτ είναι δυνατ ν, δώστε τον υπολογιστή σας να επιθεωρηθεί χειροκίνητα στους ελέγχους ασφαλείας. Αν και ο υπολογιστής µπορεί να περάσει µε ασφάλεια απ τα µηχανήµατα ασφαλείας µε ακτίνες Χ, δεν πρέπει να τον εκθέτετε στους ανιχνευτές µετάλλων. Εάν µεταφέρεται ξεχωριστά, αποφ γετε να εκθέτετε τις δισκέτες στους ανιχνευτές µετάλλων χειρ ς.

32 26 ιεθνή ταξίδια µε τον υπολογιστή σας Περιστασιακά µπορεί να χρειαστεί να πραγµατοποιήσετε διεθνή ταξίδια µε τον υπολογιστή σας. Προετοιµασία του υπολογιστή Προετοιµάστε τον υπολογιστή πως θα κάνατε για ένα κανονικ ταξίδι. Θυµηθείτε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα αεροπορικά ταξίδια (βλ. «Ταξίδι µε τον υπολογιστή σας»). Τι να πάρετε µαζί σας Σας συµβουλε ουµε να πάρετε µαζί σας τα παρακάτω είδη: Τροφοδοτικ Ρε µατος. Καλώδια ρε µατος κατάλληλα για τις χώρες τις οποίες προτίθεστε να επισκεφτείτε. Εφεδρικές, πλήρως φορτισµένες µπαταρίες. Επιπλέον αρχεία οδηγών για εκτυπωτές (εάν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε διαφορετικ εκτυπωτή). Καλώδια τηλεφώνου και δικτ ου (εάν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε το modem και τις συνδέσεις δικτ ου). Ελέγξτε τι το modem που έχετε είναι κατάλληλο για το τηλεφωνικ σ στηµα των χωρών που προτίθεστε να επισκεφτείτε. Ίσως, σε ορισµένες περιοχές χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε modem σε µορφή PC card. Ειδικά θέµατα Πέρα των θεµάτων εκείνων που πρέπει να λάβετε υπ ψη σας ταν παίρνετε τον υπολογιστή σε ένα κανονικ ταξίδι, ταν πραγµατοποιείτε διεθνή ταξίδια πρέπει να έχετε κατά νου τα ακ λουθα: Ελέγξτε τι το καλώδιο του ρε µατος είναι το κατάλληλο για το τοπικ δίκτυο ρε µατος. Εάν είναι απαραίτητο, αγοράστε ένα καλώδιο ρε µατος που να πληροί τις τοπικές προδιαγραφές. Αποφ γετε τη χρήση κιτ µετασχηµατιστών. Εάν σχεδιάζετε να συνδεθείτε µε κάποια τηλεφωνική γραµµή, ελέγξτε τι το modem του υπολογιστή σας και το καλώδιο τηλεφώνου είναι τα κατάλληλα για το τοπικ τηλεφωνικ σ στηµα. Εάν είναι απαραίτητο, αγοράστε ένα modem σε µορφή PC card που να πληροί τις τοπικές προδιαγραφές. Εάν µεταφέρεται ξεχωριστά, αποφ γετε να εκθέτετε τις δισκέτες στους ανιχνευτές µετάλλων χειρ ς.

33 Αντιµετώπιση προβληµάτων

34 Το παρ ν κεφάλαιο σας καθοδηγεί στο πώς να αντιµετωπίσετε συνηθισµένα προβλήµατα του συστήµατος. Παρακαλο µε να το διαβάσετε προτο καλέσετε τον τεχνικ. Περιπτώσεις αντιµετώπισης πιο σοβαρών προβληµάτων ενδέχεται να απαιτο ν το άνοιγµα του υπολογιστή. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τον υπολογιστή απ µ νος σας. Για βοήθεια επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις.

35 29 Συνήθη ερωτήµατα Η εν τητα αυτή προτείνει λ σεις σε προβλήµατα που συναντώνται συχνά. Πάτησα τον διακ πτη του ρε µατος µως ο υπολογιστής µου ο τε ξεκινά ο τε κάνει εκκίνηση του λειτουργικο συστήµατος (boot-up). Ελέγξτε τη λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας: Εάν χρησιµοποιείτε µπαταρία, ενδέχεται να είναι χαµηλή και να µην µπορεί να τροφοδοτήσει τον υπολογιστή. Συνδέστε το τροφοδοτικ για να επαναφορτίσετε την µπαταρία. Εάν χρησιµοποιείτε το ρε µα του δικτ ου παροχής, βεβαιωθείτε τι το τροφοδοτικ είναι σωστά συνδεδεµένο στον υπολογιστή και στην πρίζα. Εάν είναι αναµµένη, ελέγξτε τα ακ λουθα: Βεβαιωθείτε τι δεν υπάρχει µέσα στον οδηγ δισκέτας, κάποια δισκέτα που δεν είναι για εκκίνηση (χωρίς αρχεία συστήµατος). Εάν αυτ ισχ ει, αφαιρέστε την ή αντικαταστήστε την µε µία δισκέτα συστήµατος και πατήστε Ctrl-Alt- Del για να επανεκκινήσετε το σ στηµα. Τα αρχεία του λειτουργικο συστήµατος µπορεί να είναι κατεστραµµένα ή να έχουν χαθεί. Εισάγετε το δίσκο εκκίνησης των Windows και πατήστε Ctrl-Alt- Del για να επανεκκινήσετε το σ στηµα. Τα Windows θα διαγνώσουν σ στηµα σας και θα κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις. εν εµφανίζεται τίποτα στην οθ νη. Το σ στηµα διαχείρισης τροφοδοσίας του υπολογιστή σβήνει αυτ µατα την οθ νη για εξοικον µηση ενέργειας. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επαναφέρετε την οθ νη σε λειτουργία. Εάν πατώντας κάποιο πλήκτρο η οθ νη δεν ανάψει, ελέγξτε τα παρακάτω: Το επίπεδο φωτειν τητας µπορεί να είναι υπερβολικά χαµηλ. Πατήστε το hot key Fn + F2 για να αυξήσετε το επίπεδο φωτειν τητας της οθ νης. Η συσκευή απεικ νισης µπορεί να έχει ρυθµιστεί για εξωτερικ µ νιτορ. Πατήστε το hot key Fn + F5 για να εναλλάσσετε τη θέση της απεικ νισης. Το σ στηµα µπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση standby (αναµονής). Προσπαθήστε να συνεχίσετε πατώντας το κουµπί του ρε µατος.

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 Πρώτη Έκδοση (Φεβρουάριος 2005) Copyright International Business Machines

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα FireWire PCI Sweex. Η κάρτα αυτή σας δίνει πολλές δυνατότητες: - Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο 91, 9325, 9330 ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει και κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35 Για όποιον αρχίζει τώρα Προειδοποίηση: για την αρχική χρήση θα πρέπει να φορτίσετε την φορητή συσκευή χειρός για περίπου 4 ώρες. Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιµοποιήσετε την συσκευή, διαβάστε και

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 1 Εγχειρίδιο χρήσης GR Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας τηλεφώνου JACOB JENSEN TM. Το τηλέφωνο αυτό σχεδιάζεται στη Δανία από τον Jacob Jensen. Τα προϊόντα του έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Universal Powerbank Γενικές Οδηγίες Χρήσης

Universal Powerbank Γενικές Οδηγίες Χρήσης Universal Powerbank Γενικές Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Αυτό το Power Bank περιέχει μπαταρία Ιόντων Λιθίου. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση. 2. Βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam USER GUIDE GR HEADSET Voxtel Roam V1 2 P1 2 1 3 P2 P3 1 ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή Μικρόφωνο Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω Κουμπί Ενεργοποίησης/ Λειτουργιών Φακός Υποδοχή MicroSD Οθόνη Ηχείο Πλήκτρο Κάτω/ Κλείστρο ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109

Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109 Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού Με το σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth BH-109 της Nokia, µπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα