Notebook της σειράς Acer Aspire

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Notebook της σειράς Acer Aspire"

Transcript

1 Notebook της σειράς Acer Aspire Οδηγ ς χρήστη

2 Copyright 2003 Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη των υπολογιστών της σειράς Acer Aspire Notebook Αρχική έκδοση: Μάιος 2002 Ενδέχεται περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες της παρο σας έκδοσης χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης για µία τέτοια αναθεώρηση ή αλλαγές. Τέτοιες αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδ σεις του παρ ντος εγχειριδίου ή σε συµπληρωµατικά έγγραφα και εκδ σεις. Η εταιρία δεν προβαίνει σε καµία αντιπροσώπευση ή εγγ ηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, σον αφορά τα περιεχ µενα της παρο σας έκδοσης και αρνείται ρητά τις τεκµαιρ µενες εγγυήσεις εµπορευσιµ τητας ή καταλληλ τητας για ένα συγκεκριµένο σκοπ. Καταγράψτε τις πληροφορίες του αριθµο του µοντέλου, του αριθµο σειράς (serial number), της ηµερο- µηνίας και του τ που αγοράς στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο αριθµ ς σειράς και ο αριθµ ς του µοντέλου αναγράφονται στην επισυναπτ µενη ετικέτα του υπολογιστή σας. λη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα σας θα πρέπει να περιλαµβάνει τον αριθµ σειράς, τον αριθµ του µοντέλου και τις πληροφορίες αγοράς. Κανένα τµήµα της παρο σας έκδοσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευθεί σε σ στηµα ανάκτησης ή να µεταβιβαστεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικ, µηχανικ, φωτοαντιγραφικ, ή άλλο, χωρίς την προηγο µενη γραπτή άδεια της Acer Incorporated. Φορητ ς Υπολογιστής της σειράς Acer Aspire Αριθµ ς µοντέλου: Αριθµ ς Σειράς (serial number): Ηµεροµηνία αγοράς: Τ πος αγοράς: λα τα εµπορικά σήµατα και τα κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα αποτελο ν ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

3 iii Κατά πρώτο λ γο Οι οδηγοί σας Βασική φροντίδα και συµβουλές για τη χρήση του υπολογιστή σας vi vi vi Λειτουργία µε µπαταρία 1 Μπαταρία 3 Χαρακτηριστικά της µπαταρίας 3 Τοποθέτηση και αφαίρεση της µπαταρίας?????? Φ ρτιση της µπαταρίας 5 Έλεγχος στάθµης της µπαταρίας 5 Βελτιστοποίηση του χρ νου ζωής της µπαταρίας 5 Προειδοποίηση για χαµηλή µπαταρία 6 ιαχείριση της ενέργειας 7 Περιφερειακά και επιλογές 9 Εξωτερικές συσκευές απεικ νισης 11 Εξωτερικές συσκευές εισ δου 12 Εξωτερικ πληκτρολ γιο 12 Εξωτερικ keypad 12 Εξωτερικές συσκευές κατάδειξης 13 Εκτυπωτής 14 Συσκευές ήχου 15 Συσκευές επέκτασης 16 PC Card 16 Συσκευές USB 18 Μετακίνηση µε τον υπολογιστής σας 19 Αποσ νδεση απ το γραφείο 21 Κινο µενοι µε τον υπολογιστή σας???????? Προετοιµασία του υπολογιστή 22 Τι να έχετε µαζί σας στις σ ντοµες συσκέψεις 22 Τι να έχετε µαζί σας σε µακρ χρονες συσκέψεις 22 Μεταφορά του υπολογιστή στο σπίτι 23 Προετοιµασία του υπολογιστή 23 Τι να πάρετε µαζί σας 23 Ειδικά θέµατα 23 Το στήσιµο εν ς οικιακο γραφείου 24 Ταξίδι µε τον υπολογιστή 25 Προετοιµασία του υπολογιστή 25 Τι να πάρετε µαζί σας 25 Ειδικά θέµατα 25 ιεθνή ταξίδια µε τον υπολογιστή σας 26 Προετοιµασία του υπολογιστή 26 Τι να πάρετε µαζί σας 26 Ειδικά θέµατα 26

4 iv Αντιµετώπιση προβληµάτων 27 Συνήθη ερωτήµατα 29 Παράρτηµα Β Κοινοποιήσεις 33

5 vi Κατά πρώτο λ γο Οι οδηγοί σας Παρέχεται ένα σετ οδηγών που θα σας βοηθήσουν να ρυθµίσετε και να χρησιµοποιήσετε τον υπολογιστή Aspire. Η αφίσα Μ νο για αρχάριους...σας δείχνει τον τρ πο ρ θµισης του υπολογιστή σας. Ο παρών Οδηγ ς χρήστη σάς παρέχει σαφείς και περιεκτικές πληροφορίες σχετικά µε τον τρ πο χρήσης του υπολογιστή σας, ώστε να είναι δηµιουργικ ς. Σας συµβουλε ουµε να διαβάσετε διεξοδικά τον Οδηγ και να βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας για µελλοντική παραποµπή. Για περισσ τερες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊ ντα και τις υπηρεσίες µας καθώς και για υποστήριξη, επισκεφθείτε το δικτυακ µας τ πο Βασική φροντίδα και συµβουλές για χρήση του υπολογιστή σας Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του υπολογιστή σας Για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας, ανοίξτε το σκέπασµα και πατήστε το κουµπί του ρε µατος, πάνω απ το πληκτρολ γιο. Για να κλείσετε την τροφοδοσία του ρε µατος, µπορείτε να κάνετε κάποιο απ τα ακ λουθα: Κάντε κλικ στο κουµπί Start των Windows και απ το αναδυ µενο µενο επιλέξτε Shut Down. Πατήστε το κουµπί του ρε µατος. Για να χρησιµοποιήσετε τη µέθοδο αυτή πρέπει πρώτα να ανοίξετε το εικονίδιο του Power Management απ το Control Panel των Windows και µετά να επιλέξετε τι το κουµπί ρε µατος είναι ρυθµισµένο να κλείνει τον υπολογιστή ταν πατηθεί. είτε τη βοήθεια των Windows για περισσ τερες πληροφορίες.

6 vii Σηµείωση: Εάν δεν µπορείτε να τερµατίσετε τον υπολογιστή µε τον συνήθη τρ πο, πατήστε το διακ πτη του ρε µατος και κρατήστε τον πατηµένο για περισσ τερο απ τέσσερα δευτερ λεπτα. Μετά πρέπει να περιµένετε τουλάχιστον για δ ο δευτερ λεπτα προτο πάλι ανοίξετε τον υπολογιστή. Φροντίδα του υπολογιστή σας Ο υπολογιστής σας θα σας υπηρετεί σωστά εάν τον φροντίζετε. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Μην τον τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερµ τητας, πως καλοριφέρ. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε θερµοκρασίες κάτω απ 0ºC (32ºF) ή πάνω απ 50ºC (122ºF). Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε µαγνητικά πεδία. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε βροχή ή υγρασία. Μην χ νετε νερ ή άλλο υγρ πάνω στον υπολογιστή. Μην υποβάλετε τον υπολογιστή σε ισχυρο ς κραδασµο ς ή δονήσεις. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε σκ νη ή ρ πους. Μην τοποθετείτε αντικείµενα πάνω στον υπολογιστή. Μην κλείνετε µε δ ναµη το σκέπασµα. Κλείνετε τον υπολογιστή απαλά. Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε ασταθείς ή ανώµαλες επιφάνειες. Φροντίδα του τροφοδοτικο ρε µατος (AC adapter) (εναλλασσ µενου ρε µατος) Είναι σηµαντικ να προσέχετε το τροφοδοτικ. Μην συνδέετε το τροφοδοτικ σε καµία άλλη συσκευή. Μην πατάτε πάνω στο καλώδιο του ρε µατος τροφοδοσίας και µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω του. Περάστε το καλώδιο του ρε µατος απ περιοχές που δεν θα το πατο ν ή δεν θα σκαλώνουν πάνω σε αυτ οι άνθρωποι. Μην τραβάτε το καλώδιο του ρε µατος ταν το αποσυνδέετε απ τη πρίζα. Πιάστε και τραβήξτε το β σµα της πρίζας. Το σ νολο των αµπέρ του εξοπλισµο που είναι συνδεδεµένος µε το καλώδιο του ρε µατος δεν πρέπει να ξεπερνά το ριο των αµπέρ που έχει τη δυνατ τητα να φέρει το καλώδιο αυτ.

7 viii Φροντίδα της µπαταρίας Είναι επίσης σηµαντικ να προσέχετε τη µπαταρία του υπολογιστή σας. Χρησιµοποιείτε το σωστ µοντέλο µπαταρίας για τον υπολογιστή σας. Μην χρησιµοποιείτε άλλα είδη µπαταριών. Κλείστε την παροχή του ρε µατος προτο αφαιρέσετε ή αντικαταστήσετε τη µπαταρία. Μην επεµβαίνετε στη µπαταρία. Κρατήστε τη µπαταρία µακριά απ παιδιά. Απορρίψτε τις µπαταρίες σ µφωνα µε τους τοπικο ς κανονισµο ς. Ανακυκλώστε, εάν αυτ είναι δυνατ. Καθαρισµ ς και συντήρηση ταν καθαρίζετε τον υπολογιστή σας, είναι σηµαντικ να ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1 Κλείστε τον υπολογιστή και αφαιρέστε την µπαταρία. 2 Αποσυνδέστε το τροφοδοτικ. 3 Καθαρίστε µε ένα µαλακ φασµα βρεγµένο µε λίγο νερ. Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά σε υγρή µορφή ή µορφή σπρέι. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο µε τίτλο Αντιµετώπιση προβληµάτων του υπολογιστή εάν συµβεί κάποιο απ τα παρακάτω: Σας έπεσε ο υπολογιστής ή έχετε προκαλέσει ζηµιά στη θήκη. Σας έπεσε υγρ πάνω στον υπολογιστή. Ο υπολογιστής δεν λειτουργεί κανονικά.

8 Λειτουργία µε µπαταρία

9 Ο υπολογιστής της σειράς Acer Aspire λειτουργεί µε µπαταρία ή µε εναλλασσ µενο (AC) ρε µα. Το κεφάλαιο αυτ σας παρέχει πληροφορίες για τη λειτουργία µε το ρε µα της µπαταρίας, πως επίσης πληροφορίες για τον τρ πο που ο υπολογιστής σας διαχειρίζεται και εξοικονοµεί ενέργεια.

10 3 Μπαταρία Ο υπολογιστής σας χρησιµοποιεί µια επαναφορτιζ µενη µπαταρία Ni-Mh ή ι ντων Li (Li-Ion). Χαρακτηριστικά της µπαταρίας Η µπαταρία έχει τα ακ λουθα χαρακτηριστικά: Κάνει χρήση των σ γχρονων προτ πων τεχνολογίας των µπαταριών. ιαβιβάζει προειδοποίηση για χαµηλή µπαταρία. Για να επιµηκ νετε το χρ νο ζωής της µπαταρίας Ni-Mh, πρέπει να την αποφορτίζετε πλήρως προτο την επαναφορτίσετε. Αντιθέτως, µια µπαταρία ι ντων Li, µπορεί να επαναφορτιστεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Η µπαταρία επαναφορτίζεται ποτε συνδέεται τον υπολογιστή µε τη πρίζα του ρε - µατος. Ο υπολογιστής σας υποστηρίζει τη φ ρτιση εν ώρα χρήσης, επιτρέποντάς σας να επαναφορτίζετε τη µπαταρία εν σω εσείς συνεχίζετε να λειτουργείτε τον υπολογιστή. µως, η επαναφ ρτιση µε τον υπολογιστή κλειστ έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικά ταχ τερο χρ νο φ ρτισης. Η µπαταρία θα σας φανεί χρήσιµη ταν ταξιδε ετε ή κατά τη διάρκεια µιας διακοπής του ρε µατος. Σας συµβουλε ουµε να έχετε διαθέσιµη µια επιπλέον πλήρως φορτισµένη µπαταρία, ως εφεδρική. Για λεπτοµέρειες σε τι αφορά την παραγγελία εφεδρικής µπαταρίας, επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας. Μεγιστοποίηση της ζωής της µπαταρίας πως λες οι άλλες µπαταρίες έτσι και η µπαταρία του υπολογιστή σας µε την πάροδο του χρ νου εξαντλείται. Αυτ σηµαίνει τι η απ δοση της µπαταρίας θα µειώνεται µε το χρ νο και τη χρήση. Για να µεγιστοποιήσετε τη ζωή της µπαταρίας, σας συµβουλε ουµε να ακολουθήσετε πιστά τις υποδείξεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Προετοιµασία µιας καινο ριας µπαταρίας Προτο χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά µια µπαταρία, υπάρχει µια διαδικασία «προετοιµασίας» που πρέπει να ακολουθήσετε: 1. Βάλτε την καινο ρια µπαταρία στον υπολογιστή. Μη ανοίξετε τον υπολογιστή. 2. Συνδέστε το τροφοδοτικ και φορτίστε πλήρως τη µπαταρία. 3. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικ. 4. Ανοίξτε τον υπολογιστή και λειτουργήστε τον χρησιµοποιώντας το ρε µα της µπαταρίας.

11 4 5. Εξαντλήστε πλήρως τη µπαταρία έως του εµφανιστεί η προειδοποίηση για χαµηλή µπαταρία. 6. Επανασυνδέστε το τροφοδοτικ και φορτίστε πάλι πλήρως τη µπαταρία. Ακολουθήστε τα βήµατα αυτά ξανά έως του η µπαταρία φορτιστεί και αποφορτιστεί τρεις φορές. Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία προετοιµασίας για λες τις καινο ριες µπαταρίες ή ταν µια µπαταρία δεν έχει χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικ διάστηµα. Εάν ο υπολογιστής δεν χρησιµοποιηθεί για περισσ τερο απ δ ο εβδοµάδες, σας συµβουλε ουµε να αφαιρέσετε τη µπαταρία απ τη µονάδα. Προσοχή: µην εκθέτετε τη µπαταρία σε θερµοκρασίες κάτω απ 0ºC (32ºF) ή πάνω απ 60ºC (140ºF). Οι ακραίες θερµοκρασίες ενδέχεται να έχουν ανεπιθ µητες επιδράσεις στη µπαταρία. Ακολουθώντας τη διαδικασία προετοιµασίας της µπαταρίας, έχετε προετοιµάσει τη µπαταρία να δεχθεί τη µέγιστη δυνατή φ ρτιση. Παράλειψη σας να ακολουθήσετε τη διαδικασία αυτή δεν θα σας επιτρέψει να επιτ χετε τη µέγιστη φ ρτιση της µπαταρίας και επίσης θα µειώσει την ωφέλιµη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Επιπλέον, η ωφέλιµη διάρκεια ζωής της µπαταρίας επηρεάζεται αρνητικά απ τα παρακάτω πρ τυπα χρήσης: ιαρκής χρήση του υπολογιστή σε εναλλασσ µενο ρε µα µε τη µπαταρία εντ ς. Εάν θέλετε να χρησιµοποιείτε συνεχώς το εναλλασσ µενο ρε µα, σας συµβουλε ουµε να αφαιρέσετε τη µπαταρία αφο πρώτα έχει πλήρως φορτιστεί. Μην αποφορτίζετε και µην επαναφορτίζετε τη µπαταρία στα ακραία της ρια, πως περιγράφεται παρακάτω. Συχνή χρήση. σο περισσ τερο χρησιµοποιείτε τη µπαταρία, τ σο πιο γρήγορα θα φτάσει το τέλος του ωφέλιµου χρ νου ζωής. Μια τυπική µπαταρία υπολογιστή έχει διάρκεια ζωής περίπου 500 φορτίσεις. Μεγιστοποίηση της ζωής της µπαταρίας Σηµαντικ! Προτο αφαιρέσετε τη µπαταρία απ τη µονάδα, συνδέστε το τροφοδοτικ εάν θέλετε στη συνέχεια να χρησιµοποιήσετε τον υπολογιστή σας. ιαφορετικά, πρώτα κλείστε τον υπολογιστή. Για την τοποθέτηση της µπαταρίας: 1. Ευθυγραµµίστε τη µπαταρία µε την ανοικτή θέση της µπαταρίας. Βεβαιωθείτε τι πρώτα θα εισαχθεί το άκρο µε τις επαφές και τι η πάνω επιφάνεια της µπαταρίας κοιτά προς τα επάνω. 2. Γλιστρήστε τη µπαταρία µέσα στη θέση της και ωθήστε απαλά έως του ασφαλίσει.

12 5 Για την αφαίρεση της µπαταρίας: 1. Μετατοπίστε το µάνταλο απελευθέρωσης της µπαταρίας για να απελευθερώσετε τη µπαταρία. 2. Τραβήξτε τη µπαταρία απ τη θέση της. Φ ρτιση της µπαταρίας Για τη φ ρτιση της µπαταρίας, πρώτα βεβαιωθείτε τι έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση της. Συνδέστε το τροφοδοτικ µε τον υπολογιστή και µετά µε την πρίζα του ρε µατος. Ενώ η µπαταρία φορτίζει, µπορείτε να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας µε εναλλασσ µενο ρε µα. µως, η φ ρτιση της µπαταρίας µε τον υπολογιστή κλειστ έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικά ταχ τερο χρ νο φ ρτισης. Σηµείωση: Σας συµβουλε ουµε να φορτίζετε τη µπαταρία προτο αποσυρθείτε. Προτο ταξιδέψετε, αφήστε τη µπαταρία να φορτίζει λη τη ν χτα και έτσι θα έχετε τη δυνατ τητα να ξεκινήσετε την επ µενη ηµέρα µε µια πλήρως φορτισµένη µπαταρία. Έλεγχος της στάθµης της µπαταρίας Το Power Meter των Windows σας δείχνει την τρέχουσα στάθµη της µπαταρίας. Αφήστε το δροµέα πάνω απ το εικονίδιο battery/power του taskbar ώστε να δείτε την τρέχουσα στάθµη φ ρτισης της µπαταρίας. Βελτιστοποίηση του χρ νου ζωής της µπαταρίας Η βελτιστοποίηση του χρ νου ζωής της µπαταρίας σας βοηθά να εκµεταλλευτείτε στο µέγιστο τη λειτουργία της, επιµηκ νοντας τον κ κλο φ ρτισης/επαναφ ρτισης και βελτιώνοντας την ικαν τητα επαναφ ρτισης. Σας συµβουλε ουµε να ακολουθήσετε τις υποδείξεις που παρουσιάζονται παρακάτω: Αγοράστε µια επιπλέον µπαταρία. ποτε µπορείτε να χρησιµοποιείτε εναλλασσ µενο ρε µα, κρατώντας τη µπαταρία µ νο για εξωτερική χρήση. Βγάλτε την PC card εάν δεν τη χρησιµοποιείτε αφο θα συνεχίσει να καταναλώνει ενέργεια. Φυλάξτε τη µπαταρία σε δροσερ και ξηρ µέρος. Η συνιστώµενη θερµοκρασία είναι 10 C έως 30 C. Οι υψηλ τερες θερµοκρασίες οδηγο ν στην ταχ τερη αυτο-αποφ ρτιση της µπαταρίας. Η υπερβολική επαναφ ρτιση µειώνει τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Προσέχετε το τροφοδοτικ και τη µπαταρία. Βλ. «Φροντίδα του τροφοδοτικο (AC adapter)» και «Φροντίδα της µπαταρίας».

13 6 Προειδοποίηση για χαµηλή µπαταρία ταν χρησιµοποιείτε το ρε µα της µπαταρίας δώστε προσοχή στο Power Meter των Windows. Προσοχή: συνδέστε το τροφοδοτικ το συντοµ τερο δυνατ ν αφ του εµφανιστεί η προειδοποίηση για χαµηλή µπαταρία. Εάν η µπαταρία εξασθενήσει πλήρως, ο υπολογιστής θα κλείσει και τα δεδοµένα σας θα χαθο ν. ταν εµφανιστεί η προειδοποίηση για χαµηλή µπαταρία, η προτειν µενη πορεία ενεργειών εξαρτάται απ την κατάσταση σας: Κατάσταση Υπάρχει διαθέσιµη πρίζα και τροφοδοτικ. Έχετε διαθέσι- µη µια επιπλέον, πλήρως φορτισµένη µπαταρία. εν υπάρχει διαθέσιµη πρίζα ή τροφοδοτικ. εν έχετε εφεδρική µπαταρία. Προτειν µενη ενέργεια 1. Συνδέστε το τροφοδοτικ στον υπολογιστή και µετά µε την πρίζα του ρε µατος. 2. Αποθηκε στε λα τα απαραίτητα αρχεία. 3. Συνεχίστε να εργάζεστε. Εάν θέλετε να επαναφορτίσετε τη µπαταρία γρήγορα, κλείστε τον υπολογιστή. 1. Αποθηκε στε λα τα απαραίτητα αρχεία. 2. Κλείστε λες τις εφαρµογές. 3. Τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα και κλείστε τον υπολογιστή. 4. Αντικαταστήστε τη µπαταρία. 5. Ανοίξτε τον υπολογιστή και συνεχίστε την εργασία. 1. Αποθηκε στε λα τα απαραίτητα αρχεία. 2. Κλείστε λες τις εφαρµογές. 3. Τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα και κλείστε τον υπολογιστή.

14 7 ιαχείριση της ενέργειας Ο υπολογιστή σας έχει µια ενσωµατωµένη µονάδα διαχείρισης της ενέργειας που παρακολουθεί συνεχώς τη δραστηρι τητα του συστήµατος. Ως δραστηρι τητα του συστήµατος αναφέρουµε οποιαδήποτε δραστηρι τητα εµπλέκει µια ή περισσ τερες απ τις παρακάτω συσκευές: πληκτρολ γιο, touchpad/ποντίκι, οδηγ ς δισκέτας, σκληρ ς δίσκος, οδηγ ς οπτικών µέσων, περιφερειακά που είναι συνδεδεµένα στον υπολογιστή και η µνήµη του video. Εάν δεν εντοπιστεί κάποια δραστηρι τητα για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο (οι ρυθµίσεις ελέγχονται απ το Power Management των Windows), ο υπολογιστής απενεργοποιεί µερικές απ αυτές ή λες αυτές τις συσκευές έτσι ώστε να µην καταναλώνουν ενέργεια. Ο υπολογιστής σας έχει στην υπηρεσία του µια διάταξη διαχείρισης της ενέργειας που υποστηρίζει το ACPI (Advanced Configuration and Power Interface, Προηγµένης ια- µ ρφωσης και ιασ νδεσης της Ενέργειας), που επιτρέπει τη µέγιστη διατήρηση της ισχ ος χωρίς να συµβιβάζει την απ δοση του συστήµατος. Το ACPI επιτρέπει στα Windows να ελέγχουν ποσ της ενέργειας που δίνεται σε κάθε συσκευή που είναι συνδεδεµένη µε τον υπολογιστή. Με αυτ ν τον τρ πο τα Windows χειρίζονται λες εκείνες τις µικροδουλειές εξοικον µησης ενέργειας του υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στη βοήθεια των Windows για περισσ τερες πληροφορίες.

15 Περιφερειακά και επιλογές

16 Ο υπολογιστής της σειράς Acer Aspire προσφέρει πολλές δυνατ τητες επέκτασης. Το κεφάλαιο αυτ παρέχει πληροφορίες επέκτασης του συστήµατ ς σας µε τη σ νδεση περιφερειακών. Επίσης περιγράφει τον τρ πο αναβάθµισης των βασικών εξαρτηµάτων ώστε να αυξήσετε την απ δοση του συστήµατος σας και να κρατάτε τον υπολογιστή σας στην αιχµή της τελευταίας τεχνολογίας. Σας προτρέπουµε να συµβουλευτείτε τον αντιπρ σωπο σας για πληροφορίες σχετικά µε τα περιφερειακά. Επιπλέον, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τα εγχειρίδια και τα άλλα έγγραφα που παρέχονται µε το καινο ριο hardware.

17 11 Εξωτερικές συσκευές απεικ νισης Μπορείτε στην εξωτερική θ ρα οθονών του υπολογιστή σας να συνδέσετε ένα εξωτερικ (VGA) µ νιτορ ή προβολέα. Βλέπε την εν τητα µε τον τίτλο «Οθ νη» για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση ταυτ χρονης απεικ νισης του υπολογιστή σας και των χαρακτηριστικών πολλαπλών οθονών. Χρησιµοποιήστε το hot key Fn + F5 για να εναλλάσσετε τη θέση της απεικ νισης ανάµεσα στο LCD panel του υπολογιστή σας και την εξωτερική συσκευή απεικ νισης. Για περισσ τερες πληροφορίες βλ. "Hot keys".

18 12 Εξωτερικές συσκευές εισ δου Μπορείτε να συνδέσετε µια ποικιλία συσκευών εισ δου στις θ ρες USB του υπολογιστή σας, έχοντας µε αυτ ν τον τρ πο αυξηµένη λειτουργικ τητα και µεγαλ τερη ευκολία στη χρήση. Επιπλέον, οι θ ρες USB µπορο ν να χρησιµοποιηθο ν για τη σ νδεση πολλών άλλων περιφερειακών συσκευών, πως ψηφιακών καµερών, εκτυπωτών και scanner. Για περισσ τερες πληροφορίες σχετικά µε τη σ νδεση συσκευών USB, βλ. «Συσκευές επέκτασης». Εξωτερικ πληκτρολ γιο Ο υπολογιστής σας διαθέτει ένα πλήρους µεγέθους πληκτρολ γιο. Παρ λα αυτά, εάν προτιµάτε, µπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικ πληκτρολ γιο σε µια απ τις USB θ ρες του υπολογιστή σας. Αυτ σας επιτρέπει ταν εισάγετε δεδοµένα στον notebook υπολογιστή πληκτρολογώντας, να απολαµβάνετε την ευκολία και τα πρ σθετα χαρακτηριστικά των πληκτρολογίων πλήρους µεγέθους των επιτραπέζιων συστηµάτων. Εξωτερικ keypad Ο υπολογιστή σας διαθέτει ένα ενσωµατωµένο keypad το οποίο ταν συνδυάζεται µε το χαρακτηριστικ του Num Lock σας επιτρέπει µε την πληκτρολ γηση του, να εισάγετε αριθµητικά δεδοµένα µε ευκολία. Εναλλακτικά, µπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικ αριθµητικ keypad 17-πλήκτρων σε µια απ τις USB θ ρες του υπολογιστή σας. Αυτ σας επιτρέπει να απολα σετε τα πλεονεκτήµατα εν ς αριθµητικο keypad χωρίς να επεµβαίνετε στη χρήση του πληκτρολογίου του υπολογιστή σας για την πληκτρολ γηση κειµένου.

19 13 Εξωτερικές συσκευές κατάδειξης Ο υπολογιστή σας έχει µια ευαίσθητη συσκευή κατάδειξης touchpad µε δ ο κουµπιά και ένα πλήκτρο κ λισης. Παρ λα αυτά, εάν προτιµάτε να χρησιµοποιήσετε ένα συµβατικ ποντίκι ή κάποια άλλη συσκευή κατάδειξης, µπορείτε να τις συνδέσετε σε µια απ τις USB θ ρες του υπολογιστή σας.

20 14 Εκτυπωτής Ο υπολογιστής υποστηρίζει εκτυπωτές τ σο µε παράλληλη θ ρα σο και USB. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή για πληροφορίες σχετικά µε: Το στήσιµο του hardware. Την εγκατάσταση των απαραίτητων drivers για τα Windows. Τις οδηγίες χρήσης. Για να χρησιµοποιήσετε έναν USB εκτυπωτή, απλώς συνδέστε τη συσκευή µε µια απ τις USB θ ρες του υπολογιστή σας και µετά περιµένετε τα Windows να εντοπίσουν το καινο ριο hardware. Για να συνδέσετε έναν εκτυπωτή µε την παράλληλη θ ρα, πρώτα τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα. Συνδέστε τον εκτυπωτή στην παράλληλη θ ρα και µετά επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Περιµένετε έως του τα Windows εντοπίσουν το καινο ριο hardware.

21 15 Συσκευές ήχου Ο υπολογιστή σας διαθέτει ενσωµατωµένα ηχεία, πως επίσης και ένα εσωτερικ µικρ φωνο. Για περισσ τερες πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά αυτά, βλ. την εν τητα «Ήχος"». Παρ λα αυτά, εκτ ς των ενσωµατωµένων συσκευών, υπάρχουν και δ ο θ ρες ήχου στην αριστερή πλευρά της µονάδας που σας επιτρέπουν να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές εισ δου και εξ δου του ήχου. Μπορείτε στο β σµα εισ δου µικροφώνου του υπολογιστή σας, να συνδέσετε ένα εξωτερικ µικρ φωνο. Αυτ προσφέρει την ευκολία µεγαλ τερης ελευθερίας κινήσεων, πως επίσης την είσοδο βελτιωµένης ποι τητας ήχου. Για προσωπική ακρ αση και έξοδο βελτιωµένης ποι τητας ήχου, συνδέστε τα ακουστικά στο β σµα των ακουστικών.

22 16 Συσκευές επέκτασης PC Card Ο υπολογιστή σας διαθέτει µια υποδοχή για PC card που υποστηρίζει το standard Type II ή Type III PC card (PCMCIA CardBus). Αυτ αυξάνει κατά πολ τη χρησιµ τητα και την επεκτασιµ τητα του υπολογιστή σας. ιατίθεται µια ποικιλία απ PC cards, πως flash memory, SRAM, fax/data modem, LAN και SCSI cards. Συµβουλευτείτε τον αντιπρ σωπο σας για πληροφορίες σχετικά µε τις επιλογές PC card του υπολογιστή σας. Σηµείωση: για λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρ πο εγκατάστασης και χρήσης της κάρτας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάρτας σας. Για την εισαγωγή της PC card: 1. Ευθυγραµµίστε την κάρτα µε την υποδοχή PC card του υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε τι η άκρη µε τους συνδετήρες κοιτά προς την υποδοχή και τι η κάρτα είναι γυρισµένη σωστά. Πολλές κάρτες φέρουν κάποιο βέλος ως ένδειξη για να σας βοηθήσουν να τις εισάγετε σωστά. 2. Γλιστρήστε την κάρτα µέσα στην υποδοχή και µετά πιέστε απαλά έως του η κάρτα συνδεθεί. 3. Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε το καλώδιο της κάρτας στο β σµα που βρίσκεται στην εξωτερική της άκρη. 4. Τα Windows θα εντοπίσουν αυτ µατα την παρουσία της κάρτας

23 17 Για την αφαίρεση της PC card: 1. Κλείστε την εφαρµογή που χρησιµοποιεί την PC card. 2. Ανοίξτε µε διπλ κλικ το εικονίδιο της PC card στο taskbar και µετά επιλέξτε την επιλογή για ασφαλή αφαίρεση της κάρτας. Περιµένετε να εµφανιστεί το µήνυµα που λεει τι τώρα µπορείτε να αφαιρέστε την κάρτα µε ασφάλεια. 3. Πατήστε το κουµπί αποβολής της PC card για τη µερική αποβολή της κάρτας απ την υποδοχή. 4. Τραβήξτε τη κάρτα απ την υποδοχή.

24 18 Συσκευές USB Ο υπολογιστής σας διαθέτει δ ο θ ρες USB (Universal Serial Bus) για τη σ νδεση εν ς ε ρους USB περιφερειακών. Για πληροφορίες σχετικά µε τη σ νδεση πληκτρολογίου USB, keypad, ποντικιο ή εκτυπωτή, βλ. Εξωτερικές συσκευές εισ δου" και "Εκτυπωτής". Άλλες συνήθεις USB συσκευές περιλαµβάνουν ψηφιακές κάµερες, scanners και εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης. Το USB είναι plug and play, το οποίο σηµαίνει τι µπορείτε να συνδέσετε και να ξεκινήσετε να χρησιµοποιείτε µια USB συσκευή χωρίς να χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση στον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε τη συσκευή οποιαδήποτε στιγµή. Ένα ακ µα πλεονέκτηµα του USB είναι η ικαν τητα να χρησιµοποιεί USB hubs. Αυτ σηµαίνει τι µπορο ν να µοιραστο ν µια θ ρα USB αρκετές συσκευές ταυτ χρονα.

25 Μετακίνηση µε τον υπολογιστής σας

26 Ο υπολογιστής σας της σειράς Acer Aspire είναι ο ιδανικ ς για οποιαδήποτε µετακίνηση. Το κεφάλαιο αυτ παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα θέµατα που πρέπει να λάβετε υπ ψη σας ταν ταξιδε ετε µε τον υπολογιστή σας.

27 21 Αποσ νδεση απ το γραφείο Προτο κινηθείτε µε τον υπολογιστή σας, πρέπει να τον κλείσετε και να αποσυνδέσετε λα τα περιφερειακά: 1. Αποθηκε στε την εργασία σας και κλείστε λες τις εφαρµογές. 2. Τερµατίστε τα Windows και κλείστε τον υπολογιστή σας. 3. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικ απ την πρίζα του ρε µατος και µετά απ τον υπολογιστή. 4. Αποσυνδέστε λες τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεµένες στον υπολογιστή σας, πως το πληκτρολ γιο, το ποντίκι ή τον εκτυπωτή. 5. Εάν χρησιµοποιείτε καλώδιο µε κλειδαριά προστασίας, αποσυνδέστε την κλειδαριά απ τον υπολογιστή. 6. Συσκευάστε τον υπολογιστή σας σε µια γερή, αδιάβροχη τσάντα ή θήκη.

28 22 Μετακίνηση Ορισµένες φορές µπορεί να χρειαστεί να µετακινήσετε τον υπολογιστή σας για µια σ ντοµη απ σταση. Για παράδειγµα, µπορεί να χρειαστεί να µετακινηθείτε απ το γραφείο σας στην αίθουσα συσκέψεων. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν χρειάζεται να τερµατίσετε το λειτουργικ σ στηµα. Προετοιµασία του υπολογιστή Πρώτα, αποσυνδέετε λα τα περιφερειακά που δεν χρειάζεστε. Μετά κλείστε το σκέπασµα, βάζοντας τον υπολογιστή σας σε κατάσταση Standby. Μπορείτε τώρα να τον µεταφέρετε µε ασφάλεια οπουδήποτε στο κτίριο. ταν είστε έτοιµος να χρησιµοποιήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, ανοίξτε το σκέπασµα και µετά πατήστε το κουµπί του ρε µατος για να τον επαναφέρετε απ την κατάσταση Standby. Τι να έχετε µαζί σας σε σ ντοµες συσκέψεις Εάν η µπαταρία σας είναι πλήρως φορτισµένη, τ τε πιθαν τατα δεν χρειάζεται να έχετε τίποτε άλλο µαζί σας στη σ σκεψη. Τι να έχετε µαζί σας σε µακρ χρονες συσκέψεις Για µακρ χρονες συσκέψεις, πάρτε µαζί σας το τροφοδοτικ. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το κυρίως ρε µα καθ λη τη διάρκεια της συσκέψεως ή πρώτα να εξαντλήσετε τη µπαταρία και αφο λάβετε την προειδοποίηση για χαµηλή µπαταρία να συνδέσετε το τροφοδοτικ. Εάν η αίθουσα συσκέψεων δεν διαθέτει πρίζα, µειώστε την κατανάλωση ενέργειας του υπολογιστή σας θέτοντας τον σε κατάσταση Standby ταν µένει αδρανής για µεγάλες χρονικές περι δους. Σας συµβουλε ουµε να παίρνετε µαζί σας, εάν έχετε, µια εφεδρική µπαταρία.

29 23 Μεταφορά του υπολογιστή στο σπίτι ταν µετακινήστε µεταξ γραφείου και σπιτιο, θα χρειαστεί να προετοιµάσετε τον υπολογιστή σας για αυτ το σ ντοµο ταξίδι. Προετοιµασία του υπολογιστή Αφο αποσυνδέσετε τον υπολογιστή απ το γραφείο (βλ. «Αποσ νδεση απ το γραφείο»), προετοιµάστε τη µονάδα πως παρακάτω: 1 Αφαιρέστε λα τα µέσα αποθήκευσης απ τους οδηγο ς. Μέσα αποθήκευσης που δεν έχουν αφαιρεθεί ενδέχεται να προκαλέσουν ζηµιά στις κεφαλές των οδηγών κατά τη µεταφορά. 2. Συσκευάστε τον υπολογιστή σε µια προστατευτική θήκη µε κάλυµµα που το φυλάσσει απ τα χτυπήµατα. Βεβαιωθείτε τι η µονάδα δεν γλιστρά µέσα στη θήκη. Προσοχή: αποφ γετε να συσκευάζετε αντικείµενα κοντά στην πάνω επιφάνεια του υπολογιστή καθ σον µπορεί να προκληθεί ζηµιά στην οθ νη. Τι να πάρετε µαζί σας Εάν δεν έχετε εφεδρικά αντικείµενα στο σπίτι, σας συµβουλε ουµε να πάρετε µαζί σας το τροφοδοτικ και τον ανά χείρας οδηγ χρήστη. Ειδικά θέµατα Για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας κατά τη µεταφορά, σας συµβουλε ουµε να δώσετε προσοχή στα παρακάτω: Ελαχιστοποιήστε την επίδραση των αλλαγών θερµοκρασίας. Κρατήστε τον υπολογιστή µαζί σας αντί να τον τοποθετήσετε στο χώρο των αποσκευών. Αποφ γετε να αφήνετε τον υπολογιστή σας σε ζεστ αυτοκίνητο. Οι αλλαγές στη θερµοκρασία και την υγρασία µπορεί να προκαλέσουν στον υπολογιστή σας δηµιουργία συµπυκνώσεων. Προτο ανοίξετε τον υπολογιστή, αφήστε τον να έλθει σε θερµοκρασία δωµατίου και µετά ελέγξτε την οθ νη για τυχ ν σηµάδια συµπ κνωσης υδρατµών. Εάν η αλλαγή στη θερµοκρασία είναι µεγαλ τερη απ 10 C (18 F), αφήστε τον υπολογιστή να έλθει αργά σε θερµοκρασία δωµατίου τοποθετώντας τον σε ένα δωµάτιο µε θερµοκρασία µεταξ της εξωτερικής και αυτής του δωµατίου.

30 24 Το στήσιµο εν ς οικιακο γραφείου Εάν εργάζεστε συχνά µε τον υπολογιστή σας στο σπίτι πως και στο γραφείο, ίσως αξίζει να αγοράσετε ένα δε τερο τροφοδοτικ. Αυτ θα σας επιτρέπει να ταξιδε ετε µε λιγ τερο βάρος, αφο θα έχετε ένα τροφοδοτικ στο κάθε µέρος. Ίσως βρείτε τι αξίζει το κ πο να έχετε και ένα δε τερο σετ απ περιφερειακά στο σπίτι, πως πληκτρολ γιο, keypad, ποντίκι και εκτυπωτή.

31 25 Ταξίδι µε τον υπολογιστή Ορισµένες φορές µπορεί να χρειαστεί να πραγµατοποιήσετε µακρ τερα ταξίδια µε τον υπολογιστή σας. Προετοιµασία του υπολογιστή Προετοιµάστε τον υπολογιστή πως στην περίπτωση µετακίνηση σας µεταξ γραφείου και σπιτιο. Σας συµβουλε ουµε να βεβαιώσετε τι η µπαταρία είναι πλήρως φορτισµένη. Εάν ταξιδε ετε αεροπορικώς, µπορεί να χρειαστεί να ανοίξετε τον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια των ελέγχων ασφαλείας. Τι να πάρετε µαζί σας Σας συµβουλε ουµε να πάρετε µαζί σας τα παρακάτω είδη: Τροφοδοτικ Ρε µατος. Εφεδρικές, πλήρως φορτισµένες µπαταρίες. Επιπλέον αρχεία οδηγών για εκτυπωτές (εάν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε διαφορετικ εκτυπωτή). Καλώδια τηλεφώνου και δικτ ου (εάν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε το modem και τις συνδέσεις δικτ ου). Ειδικά θέµατα Πέρα των θεµάτων εκείνων που πρέπει να λάβετε υπ ψη σας ταν παίρνετε τον υπολογιστή στο σπίτι σας, πρέπει να έχετε κατά νου και τα ακ λουθα: Πάντα να παίρνετε τον υπολογιστή σας σε χειραποσκευή. Εάν αυτ είναι δυνατ ν, δώστε τον υπολογιστή σας να επιθεωρηθεί χειροκίνητα στους ελέγχους ασφαλείας. Αν και ο υπολογιστής µπορεί να περάσει µε ασφάλεια απ τα µηχανήµατα ασφαλείας µε ακτίνες Χ, δεν πρέπει να τον εκθέτετε στους ανιχνευτές µετάλλων. Εάν µεταφέρεται ξεχωριστά, αποφ γετε να εκθέτετε τις δισκέτες στους ανιχνευτές µετάλλων χειρ ς.

32 26 ιεθνή ταξίδια µε τον υπολογιστή σας Περιστασιακά µπορεί να χρειαστεί να πραγµατοποιήσετε διεθνή ταξίδια µε τον υπολογιστή σας. Προετοιµασία του υπολογιστή Προετοιµάστε τον υπολογιστή πως θα κάνατε για ένα κανονικ ταξίδι. Θυµηθείτε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα αεροπορικά ταξίδια (βλ. «Ταξίδι µε τον υπολογιστή σας»). Τι να πάρετε µαζί σας Σας συµβουλε ουµε να πάρετε µαζί σας τα παρακάτω είδη: Τροφοδοτικ Ρε µατος. Καλώδια ρε µατος κατάλληλα για τις χώρες τις οποίες προτίθεστε να επισκεφτείτε. Εφεδρικές, πλήρως φορτισµένες µπαταρίες. Επιπλέον αρχεία οδηγών για εκτυπωτές (εάν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε διαφορετικ εκτυπωτή). Καλώδια τηλεφώνου και δικτ ου (εάν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε το modem και τις συνδέσεις δικτ ου). Ελέγξτε τι το modem που έχετε είναι κατάλληλο για το τηλεφωνικ σ στηµα των χωρών που προτίθεστε να επισκεφτείτε. Ίσως, σε ορισµένες περιοχές χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε modem σε µορφή PC card. Ειδικά θέµατα Πέρα των θεµάτων εκείνων που πρέπει να λάβετε υπ ψη σας ταν παίρνετε τον υπολογιστή σε ένα κανονικ ταξίδι, ταν πραγµατοποιείτε διεθνή ταξίδια πρέπει να έχετε κατά νου τα ακ λουθα: Ελέγξτε τι το καλώδιο του ρε µατος είναι το κατάλληλο για το τοπικ δίκτυο ρε µατος. Εάν είναι απαραίτητο, αγοράστε ένα καλώδιο ρε µατος που να πληροί τις τοπικές προδιαγραφές. Αποφ γετε τη χρήση κιτ µετασχηµατιστών. Εάν σχεδιάζετε να συνδεθείτε µε κάποια τηλεφωνική γραµµή, ελέγξτε τι το modem του υπολογιστή σας και το καλώδιο τηλεφώνου είναι τα κατάλληλα για το τοπικ τηλεφωνικ σ στηµα. Εάν είναι απαραίτητο, αγοράστε ένα modem σε µορφή PC card που να πληροί τις τοπικές προδιαγραφές. Εάν µεταφέρεται ξεχωριστά, αποφ γετε να εκθέτετε τις δισκέτες στους ανιχνευτές µετάλλων χειρ ς.

33 Αντιµετώπιση προβληµάτων

34 Το παρ ν κεφάλαιο σας καθοδηγεί στο πώς να αντιµετωπίσετε συνηθισµένα προβλήµατα του συστήµατος. Παρακαλο µε να το διαβάσετε προτο καλέσετε τον τεχνικ. Περιπτώσεις αντιµετώπισης πιο σοβαρών προβληµάτων ενδέχεται να απαιτο ν το άνοιγµα του υπολογιστή. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τον υπολογιστή απ µ νος σας. Για βοήθεια επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις.

35 29 Συνήθη ερωτήµατα Η εν τητα αυτή προτείνει λ σεις σε προβλήµατα που συναντώνται συχνά. Πάτησα τον διακ πτη του ρε µατος µως ο υπολογιστής µου ο τε ξεκινά ο τε κάνει εκκίνηση του λειτουργικο συστήµατος (boot-up). Ελέγξτε τη λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας: Εάν χρησιµοποιείτε µπαταρία, ενδέχεται να είναι χαµηλή και να µην µπορεί να τροφοδοτήσει τον υπολογιστή. Συνδέστε το τροφοδοτικ για να επαναφορτίσετε την µπαταρία. Εάν χρησιµοποιείτε το ρε µα του δικτ ου παροχής, βεβαιωθείτε τι το τροφοδοτικ είναι σωστά συνδεδεµένο στον υπολογιστή και στην πρίζα. Εάν είναι αναµµένη, ελέγξτε τα ακ λουθα: Βεβαιωθείτε τι δεν υπάρχει µέσα στον οδηγ δισκέτας, κάποια δισκέτα που δεν είναι για εκκίνηση (χωρίς αρχεία συστήµατος). Εάν αυτ ισχ ει, αφαιρέστε την ή αντικαταστήστε την µε µία δισκέτα συστήµατος και πατήστε Ctrl-Alt- Del για να επανεκκινήσετε το σ στηµα. Τα αρχεία του λειτουργικο συστήµατος µπορεί να είναι κατεστραµµένα ή να έχουν χαθεί. Εισάγετε το δίσκο εκκίνησης των Windows και πατήστε Ctrl-Alt- Del για να επανεκκινήσετε το σ στηµα. Τα Windows θα διαγνώσουν σ στηµα σας και θα κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις. εν εµφανίζεται τίποτα στην οθ νη. Το σ στηµα διαχείρισης τροφοδοσίας του υπολογιστή σβήνει αυτ µατα την οθ νη για εξοικον µηση ενέργειας. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επαναφέρετε την οθ νη σε λειτουργία. Εάν πατώντας κάποιο πλήκτρο η οθ νη δεν ανάψει, ελέγξτε τα παρακάτω: Το επίπεδο φωτειν τητας µπορεί να είναι υπερβολικά χαµηλ. Πατήστε το hot key Fn + F2 για να αυξήσετε το επίπεδο φωτειν τητας της οθ νης. Η συσκευή απεικ νισης µπορεί να έχει ρυθµιστεί για εξωτερικ µ νιτορ. Πατήστε το hot key Fn + F5 για να εναλλάσσετε τη θέση της απεικ νισης. Το σ στηµα µπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση standby (αναµονής). Προσπαθήστε να συνεχίσετε πατώντας το κουµπί του ρε µατος.

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το Παράρτηµα. Εγγ ηση

Διαβάστε περισσότερα

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ... 4 Προφυλάξεις ασφαλείας... 4 Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 7020

Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Τεύχος 2.0 2 www.nokia.com/support Περιεχόµενα Ασφάλεια 5 Γενικές πληροφορίες 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Κοινόχρηστη µνήµη 10 Κωδικοί πρόσβασης 10 Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION.

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION. Η εταιρεία Riso δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή δαπάνη µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων µας, υπάρχει περίπτωση το µηχάνηµα να διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VGN-CR

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VGN-CR Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VG-CR n 2 Περιεχόμενα Πριν από τη χρήση...6 Δήλωση...7 Τεκμηρίωση...8 Θέματα εργονομίας...12 Πρώτα βήματα...14 Εντοπισμός στοιχείων ελέγχου και θυρών...15

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C6-01

Οδηγός χρήσης Nokia C6-01 Οδηγός χρήσης Nokia C6-01 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C7 00

Οδηγός χρήσης Nokia C7 00 Οδηγός χρήσης Nokia C7 00 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας 10 Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης 12 Φόρτιση 13 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν λειτουργήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για µελλοντικές παραποµπές. Το παρεχόµενο CD-ROM περιλαµβάνει Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 111 / Nokia 113

Οδηγός χρήσης Nokia 111 / Nokia 113 Οδηγός χρήσης Nokia / Nokia 3 Τεύχος.0 EL Περιεχόμενα Πλήκτρα και μέρη...5 Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας...7 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης...8 Φόρτιση της μπαταρίας...0 Κλείδωμα των πλήκτρων...0 Πρόσδεση

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync LCD1960NX. Οδηγίες Χρήσης

MultiSync LCD1960NX. Οδηγίες Χρήσης MultiSync LCD1960NX Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα