TABULKA PROGRAMŮ D J K. I. Kontrolka Servis J. Kontrolka Zavřený přívod vody F. Tlačítko Start/Pauza G. Tlačítko Reset H. Kontrolka Dvířka uzamknutá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TABULKA PROGRAMŮ D J K. I. Kontrolka Servis J. Kontrolka Zavřený přívod vody F. Tlačítko Start/Pauza G. Tlačítko Reset H. Kontrolka Dvířka uzamknutá"

Transcript

1 CS TABULKA PROGRAMŮ A. Volč programu B B. Časový dsplej Pračka je vybavena automatckým bezpečnostním funkcem, které včas zjstí a dagnostkují poruchu a vhodně zareagují, např.: D J K C. Tlačítko Zpožděný Časovač D. Ukazatel průběhu programu H I G E. Volč rychlost odstředění I. Kontrolka Servs J. Kontrolka Zavřený přívod vody F. Tlačítko Start/Pauza G. Tlačítko Reset C H. Kontrolka Dvířka uzamknutá Program Vsačka s péčí E náplň Druh prádla / Poznámky kg - Př výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na vsačce prádla Bavlna C Eco Bavlna Syntetcké K. Kontrolka Čštění fltru F A Normálně až slně zašpněné ložní povlečení, stolní prostírání, ručníky a oděvy vyrobené z bavlny a/anebo lnu. Jestlže zvolíte program Bavlna 90 C, tento program znčí baktere a zajstí tak deznfekc vašeho prádla. Účnnost lkvdace bakterí byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN z lstopadu Běžně znečštěné bavlněné prádlo. Př teplotách 40 a 60 C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombnovanou spotřebu vody a energe k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetcký štítek pračky. Prací prostředky a přísady Specální funkce PředHlavní Změkčo- Zpožděný Šetřč Extra Před- Rychlé Nastavení rychlost odstřepírka praní vadlo Časovač Energe Máchání pírka Odstředění dění ot/mn Normálně zašpněné blůzy, košle, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Dolen, Trevra), polyamdu (Perlon, Nylon). 1.5 Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy. Vlněné oděvy, označené štítkem společnost Woolmark a s označením možnost praní v pračce, jakož textle vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a vskóza označené štítkem ručního praní. Smíšené Barevné Lehce až běžně zašpněné tkanny z bavlny a/nebo syntetky. Džíny 4.0 Normálně zašpněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materálu podobného džínovně jako kalhoty a bundy. Mn a Rychle 43 C Hedvábí a Záclony Jemné Vlna Ruční Praní 20 C 15 Ožvení Máchaní & Odstřeďování Odstředění Čerpání Bavlněné a/anebo syntetcké prádlo z trvanlvých textlí. Ideální program na hospodárné vyprání malého množství prádla. Doporučuje se nejdříve ošetřt případné skvrny. Program není vhodný na jemné prádlo. Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Osvěžovací program. Použjte nejnžší doporučené množství pracího prostředku. Program pro máchání a ntenzvní odstředění. Stejné jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu Bavlna. U tohoto programu je odstřeďování ntenzvní. Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu Bavlna. Pouze vypouštění - bez odstředění. ano = nutná dávka pracího prostředku / = voltelné 1) U tìchto programù je kvùl ochranì prádla rychlost odstøedìní snížena. W _B

2 ÚDAJE O SPOTŘEBĚ Program Teplota Náplň Voda Energe Přbl. délka programu (hod : mn) bez ( C) (kg) (l) Rychlé % (kwh) bez Rychlé s Rychlé Bavlna 90 55* :00 1:50 Bavlna :30 1:45 57 Bavlna :15 1:30 Eco Bavlna ** :30 - Eco Bavlna ** :20-53 Eco Bavlna ** :00 - Syntetcké 60 50* :05 1:14 Syntetcké :50 0:59 40 Jemné :45 - Hedvábí a Záclony :41 - Vlna :35 - Ruční Praní :30 - Smíšené Barevné :00-61 Džíny :30 - Mn a Rychle :45-15 Ožvení :15 - Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalzovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN Údaje o spotřebě v domácnost se mohou lšt v závslost na tlaku přváděné vody, její teplotě, nápln a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energe se týkají standardního nastavení způsobu práce programů; výběr specálních voleb nebo změna rotační rychlost nebo teploty změní tuto spotřebu. Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závsí na skutečně aplkovaných pracovních podmínkách (vz Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání). Přblžný obsah zbytkové vlhkost (%). Po ukončení programu a odstřeďování př nejvyšší voltelné rychlost, v základním programovém nastavení. * Ke snížení teploty vody se na konc hlavního pracího programu přdává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem. ** Referenční programy pro Energetcký štítek. Z důvodů úspory energe se může skutečná teplota vody lšt od uvedené teploty příslušného programu. PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU 1. Pračku naplňte, zavřete dvířka bubnu a zkontrolujte, zda jsou řádně uzavřena. 2. Naljte prací prostředek a všechny přísady tak, jak je to popsáno na druhé straně a v příručce s pokyny. 3. Zavřete víko. 4. Nastavte volč programů na požadovaný program a teplotu. Na dsplej času se zobrazí délka trvání zvoleného programu (v hodnách a mnutách) a ukazatel tlačítka Start/Pauza blká. Rozsvítí se ukazatel nastavené rychlost odstřeďování. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přblžně čtvrthodně automatcky vypne Chcete-l pračku opět zapnout, pootočte programovým volčem na Off, a potom opět na požadovaný program. VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE Jestlže není možné kombnovat program a doplňkové funkce, kontrolky automatcky zhasnou. Nevhodné kombnace funkcí se automatcky vymažou. Tlačítko Šetřč Energe Šetří energ použtou k ohřevu vody př zachování dobrého výsledku praní. Doporučuje se pro lehce znečštěné prádlo beze skvrn. Zkontrolujte prosím, zda je Váš prací prostředek vhodný pro nízké teploty praní (15 anebo 20 C). Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W. Voltelné většnou na nejnžším stupn teploty programů. Tlačítko Extra Máchání Zvýšené množství vody zajšťuje ntenzívnější máchání. Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velm měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergí. Tlačítko Předpírka Jen pro velm znečštěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečstotou). Prodlouží čas cyklu as o 15 mnut. Pokud jste aktvoval předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek. Tlačítko Rychlé Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu. Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečštěné prádlo. Tlačítko Nastavení Odstředění U každého programu je automatcky nastavená rychlost odstředění. Chcete-l nastavt jnou rychlost odstředění, stskněte tlačítko. Jestlže jste nastavl rychlost odstředění na 0, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchaní zůstává. Voda se pouze vypustí. ZPOŽDĚNÝ ČASOVAČ Zpožděný Časovač umožňuje pračku spustt podle potřeby užvatele, např. v noc, kdy je proud levnejší. Jestlže zapnete funkc Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostøedek. Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestlže zvolíte funkc Zpožděný Časovač. Zvolte program, rychlost odstředění a funkce. Opakovaným stsknutím tlačítka Zpožděný Časovač zvolte odložení od 1 po 23 hodn. Spusťte program (vz Spuštění programu ). Bude svítt kontrolka u tlačítka Zpožděný Časovač a po spuštění programu zhasne. Po stsknutí tlačítka Start/Pauza se začne odpočítavat nastavený čas odložení. kmle se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu. Po stsknutí tlačítka Start/Pauza je možné změnt zvolený počet hodn dalším stsknutím tlačítka Zpožděný Časovač. k zrušt funkc Zpožděný Časovač... před stsknutím tlačítka Start/Pauza : Otočte programovým volčem do jné polohy nebo stskněte tlačítko Reset.... po stsknutí tlačítka Start/Pauza : Stskněte tlačítko Reset nejméně na 3 vteřny. Kontrolka odloženého startu zmzí. START PROGRAMU Otevřete vodovodní kohoutek a stskněte tlačítko Start/Pauza. Rozsvítí se kontrolka tlačítka Start/Pauza. Na ukazatel fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/ čerpání. kmle určtá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne. KONTROLKA DVÍŘKA UZAMKNUTÁ Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka oznamující, že víko nelze otevřít. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat slou. Potřebujete-l dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řďte se pokyny ve Zrušení probíhajícího programu před koncem. INDIKACE ZÁVAD V případe poruchy nebo špatného chodu pračky s přečtěte část k odstrant poruchu v návodu k použtí. Zavřený přívod vody : Žádny, anebo nedostatečný přívod vody Servs : Porucha anebo nefunkčnost elektrckého prvku Vyčstt čerpadlo : Zbytková voda se neodčerpala. Na dsplej blká rychlost odstřeďování: nevyváženost prádla během odstřeďování. KONEC PROGRAMU Upozornění Dvířka uzamknutá zhasne a na dsplej se zobrazí End. Po přblžně čtvrthodně se pračka z důvodu šetření energe zcela vypne. 1. Volčem programů otočte do polohy Off. 2. Zavřete vodní kohoutek. 3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo. 4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vntřek pračky. ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU Program přerušte tlačítkem Start/Pauza. Kontrolka blká. Zvolte nový program, funkce a popřípade jnou rychlost odstředění. Stskněte tlačítko Start/Pauza. Nový program začne v okamžku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřdávejte prací prostředek. ZRUŠENÍ PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM Tlačítkem Reset vymažete program před koncem. Alespoň na 3 vteřny stskněte tlačítko Reset. Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ EL A. Διακόπτης επιλογής προγράμματος B B. Ενδειξη ώρας J K C. Κουμπί Χρονοδιακόπτης Καθυστέρησης D. Ένδειξη εξέλιξης προγράμματος H I G E. Κουμπί Στροφών F. Κουμπί Έναρξη/Παύση G. Κουμπί Επαναφορά C H. Ένδειξη Πόρτα ασφαλισμένη Πρόγραμμα Ετικέτες φροντίδας κιλά - για την επιλογή της θερμοκρασίας, τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή στην ετικέτα φροντίδας Eco Βαμβακερά J. Ένδειξη Παροχή νερού κλειστή K. Ένδειξη Καθαρισμός αντλίας A Είδος πλύσης / Σημειώσεις Συνθετικά Μεταξωτά και Κουρτίνες Ευαίσθητα Μάλλινα E I. Ένδειξη Ελεγχος σέρβις F Μέγ. φορτίο Βαμβακερά C Αυτό το πλυντήριο ρούχων διαθέτει αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη διάγνωση βλαβών, καθώς και για την εκτέλεση των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών: D Κανονικά προς το πολύ λερωμένα βαμβακερά ή λινά σεντόνια, τραπεζομάντηλα, πετσέτες και ρούχα. Αν επιλέξετε Βαμβακερά 90 αυτό το πρόγραμμα εξοντώνει τα βακτηρίδια και εξασφαλίζει την απολύμανση των ρούχων σας. Η αποτελεσματικότητα της εξόντωσης των βακτηριδίων έχει ελεγχθεί σύμφωνα με μια μεθοδολογία παρόμοια με το πρότυπο NF EN του Νοεμβρίου Κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα. Πρότυπο πρόγραμμα βαμβάκι και το πλέον ενδεδειγμένο πρόγραμμα όσον αφορά τον συνδυασμό νερού και κατανάλωσης ρεύματος για πλύσιμο βαμβακερών. - Πρόγραμμα αναφοράς για ενεργειακή σήμανση πλυντηρίου. Απορρυπαντικά και πρόσθετα Πρόπλυση Κύρια πλύση Ειδικές επιλογές Μέγ. Μαλακτικό Χρονοδιακόπτης Πρόγραμμα Εντατικό Πρό- ΤαχΎΤατη Στύψιμο ταχύτητα στυψίματος Καθυστέρησης Εξοικονόμησης ξέβγαλμα πλύση Πλύση Ενέργειας σ.α.λ. ; Κανονικά λερωμένες μπλούζες, πουκάμισα, ρούχα εργασίας, κ.λπ. από πολυεστέρα (Dolen, Trevra) και πολυαμίδιο (Perlon, Nylon). 1.5 Κουρτίνες και ευαίσθητα ρούχα, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες. Χρωματιστά Βαμβακερά ενδύματα, με σήμανση της εταιρίας Woolmark και με σήμανση της δυνατότητας πλυσίματος σε πλυντήριο, όπως και υφάσματα κατασκευασμένα από μετάξι (δώστε προσοχή στην ετικέτα με το σύμβολο φροντίδας!), λινάρι, βαμβάκι και βισκόζη, σεσημασμένα με ετικέτα πλυσίματος στο χέρι. Ελαφρώς έως κανονικά λερωμένα βαμβακερά ή/και συνθετικά. Τζινς 4.0 Μικρό και Σύντομο Φρεσκάρισμα 15 Πλύσιμο στο Χέρι 20 C Ξέβγαλμα & Στύψιμο Στύψιμο Αποστράγγιση Κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα από τζιν και ρούχα από υλικά πουπαρόμοια με τζιν όπως παντελόνια και μπουφάν. Βαμβακερά ή/και συνθετικά ρούχα από σταθερά υφάσματα. Ιδανικό πρόγραμμα για οικονομικό πλύσιμο μικρού όγκου ρούχων. Συνιστάται η προεργασία αφαίρεσης λεκέδων. Δεν ενδείκνυται για πολύ ευαίσθητα ρούχα. Φρεσκάρει ελαφρώς φορεμένα βαμβακερά είδη εξωτερικής ένδυσης, από τεχνητές ίνες και μεικτά βαμβακερά. Όπως το τελευταίο ξέβγαλμα και το τελικό στύψιμο στο πρόγραμμα Βαμβακερά. Σε αυτό το πρόγραμμα, το στύψιμο είναι εντατικό. Όπως ο κύκλος στυψίματος στο πρόγραμμα Βαμβακερά. Μόνο απάντληση - χωρίς στύψιμο. = απαιτείται δοσομέτρηση / = προαιρετικά 1) Για καλύτερη φροντίδα των ρούχων, η ταχύτητα στυψίματος είναι περιορισμένη στο πρόγραμμα αυτό. W _B

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Πρόγραμμα Θερμοκρασία ( C) Φορτίο (kg) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ 1. Φορτώστε το πλυντήριο ρούχων, κλείστε την πόρτα του κάδου και ελέγξτε, εάν είναι σωστά κλεισμένη. 2. Προσθέστε απορρυπαντικό και ενδεχομένως πρόσθετα πλύσης, όπως περιγράφεται στην μπροστινή πλευρά και στις οδηγίες χειρισμού. 3. Κλείστε το καπάκι. 4. Θέστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο επιθυμητό πρόγραμμα και θερμοκρασία. Η ένδειξη του χρόνου δείχνει τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος (σε ώρες και λεπτά) και η ένδειξη του πλήκτρου Έναρξη/Παύση αναβοσβήνει. Η ένδειξη του προρρυθμισμένου αριθμού στροφών στυψίματος ανάβει. Το πλυντήριο ρούχων έχει σχεδιαστεί για εξοικονόμηση ενέργειας. Επομένως, εάν επιλέξετε ένα πρόγραμμα αλλά δεν το ξεκινήσετε μέσα στο επόμενο τέταρτο, το πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε πάλι το πλυντήριο, γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση Οff και στη συνέχεια πάλι στο επιθυμητό πρόγραμμα. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Νερό Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια επιλογή ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η επιλογή θα εφαρμοστεί εφόσον δεν έχει εκτελεστεί ήδη η αντίστοιχη φάση του προγράμματος. Κουμπί Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας Εξοικονομεί ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού διατηρώντας παράλληλα καλό αποτέλεσμα πλύσης. Συστήνεται για ελαφρώς λερωμένα ρούχα χωρίς λεκέδες. Ελέγξετε παρακαλώ, αν το απορρυπαντικό σας είναι Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας 0,11 W / στην κατάσταση αναμονής 0,11 W. (l) Ενέργεια χωρίς Ταχύτατη πλύση (kwh) Κατά προσέγγιση διάρκεια προγράμματος (ώρε : λεπ) χωρίς Ταχύτατη πλύση με Ταχύτατη πλύση Βαμβακερά 90 55* :00 1:50 Βαμβακερά :30 1:45 57 Βαμβακερά :15 1:30 Eco Βαμβακερά ** :30 - Eco Βαμβακερά ** :20-53 Eco Βαμβακερά ** :00 - Συνθετικά 60 50* :05 1:14 Συνθετικά :50 0:59 40 Ευαίσθητα :45 - Μεταξωτά και Κουρτίνες :41 - Μάλλινα :35 - Πλύσιμο στο Χέρι :30 - Χρωματιστά :00-61 Τζινς :30 - Μικρό και Σύντομο :45 - Φρεσκάρισμα :15 - Οι τιμές κατανάλωσης υπολογίστηκαν σε κανονικές συνθήκες σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN Τα στοιχεία οικιακής κατανάλωσης μπορεί να διαφέρουν σε σύγκριση με τις τιμές του πίνακα σε ό,τι αφορά την πίεση και τη θερμοκρασία παροχής νερού, το φορτίο και το είδος της πλύσης. Τα στοιχεία κατανάλωσης νερού και ενέργειας αναφέρονται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση των προγραμμάτων. Εάν ενεργοποιηθούν ειδικές επιλογές ή εάν τροποποιηθεί η ταχύτητα στυψίματος ή η θερμοκρασία, τα στοιχεία κατανάλωσης θα μεταβληθούν. Η διάρκεια προγράμματος μπορεί να διαφέρει από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω, καθώς εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας που ισχύουν εκείνη τη στιγμή (ανατρέξτε επίσης στον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων στις Οδηγίες χρήσης). Κατά προσέγγιση συγκέντρωση υγρασίας που απομένει (%). Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και του στυψίματος στη μέγιστη επιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος, στην προεπιλεγμένη ρύθμιση προγράμματος. * Για να μειωθεί η θερμοκρασία του νερού, προστίθεται λίγο κρύο νερό στο τέλος της κύριας πλύσης, πριν η αντλία αδειάσει το νερό. ** Συνήθης πρόγραμμα για βαμβακερά και βάση για την ενεργειακή σήμανση. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να αποκλίνει από την αναφερόμενη θερμοκρασία του προγράμματος. κατάλληλο για χαμηλές θερμοκρασίες πλύσης (15 ή 20 C). Επιλέγεται κυρίως για προγράμματα με χαμηλές θερμοκρασίες. Κουμπί Εντατικό ξέβγαλμα Η ποσότητα του νερού αυξάνεται για πιο εντατικό ξέβγαλμα. Αυτή η επιλογή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για περιοχές με πολύ μαλακό νερό, για πλύσιμο μωρουδιακών ρούχων και ρούχων ατόμων με δερματικές αλλεργίες. Κουμπί Πρόπλυση Μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα (για παράδειγμα, με άμμο, χώμα). Ο χρόνος του κύκλου αυξάνεται κατά περίπου 15 λεπτά. Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή πρόπλυσης. Κουμπί Ταχύτατη πλύση Δίνει τη δυνατότητα για πιο γρήγορο ξέβγαλμα μειώνοντας τη διάρκεια του προγράμματος. Συνιστάται για μικρά φορτία ή ελαφρώς λερωμένα ρούχα. Κουμπί Στροφών Κάθε πρόγραμμα διαθέτει προκαθορισμένη ταχύτητα στυψίματος. Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε διαφορετική ταχύτητα στυψίματος. Εάν επιλέξετε ταχύτητα στυψίματος 0, το τελικό στύψιμο ακυρώνεται, αλλά διατηρούνται τα ενδιάμεσα στυψίματα κατά το ξέβγαλμα. Εκτελείται μόνο απάντληση του νερού. % ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΗΣ Tο κουμπί Χρονοδιακόπτης Καθυστέρησης επιτρέπει στο χρήστη να θέσει σε λειτουργία το μηχάνημα όποτε είαι βολικό, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας που οι χρεώσεις για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος είναι φθηνότερες. Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό. Επιλέξτε πρόγραμμα, ταχύτητα στυψίματος και επιλογές. Πατήστε το κουμπί Χρονοδιακόπτης Καθυστέρησης πολλές φορές για να επιλέξετε χρόνο καθυστέρησης από 1 έως 23 ώρες. Ξεκινήστε την αντίστροφη μέτρηση της Καθυστέρησης έναρξης πατώντας Έναρξη/ Παύση. Η λυχνία στο κουμπί Χρονοδιακόπτης Καθυστέρησης αναβοσβήνει και σβήνει όταν αρχίζει το πρόγραμμα. Μόλις πατήσετε το κουμπί Έναρξη/Παύση αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου καθυστέρησης. Η ένδειξη χρόνου καθυστέρησης στην οθόνη εξαφανίζεται όταν το πρόγραμμα αρχίζει και αντικαθίσταται από τον εναπομένοντα χρόνο. Μόλις πατήσετε το κουμπί Έναρξη/Παύση ο αριθμός των προεπιλεγμένων ωρών μπορεί να μειωθεί πατώντας ξανά το κουμπί Χρονοδιακόπτης Καθυστέρησης. Για να ακυρώσετε την Χρονοδιακόπτης Καθυστέρησης προτού πατήσετε το κουμπί Έναρξη/Παύση : TΣτρέψτε τον επιλογέα προγράμματος σε άλλη θέση ή πατήστε το κουμπί Επαναφορά...αφού πατήσετε το κουμπί Έναρξη/Παύση : Πατήστε το κουμπί Επαναφορά ο χρόνος καθυστέρησης εξαφανίζεται από την οθόνη. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ανοίξτε τη βρύση και πατήστε το κουμπί Έναρξη/ Παύση. Η ενδεικτική λυχνία δίπλα στο κουμπί Έναρξη/Παύση ανάβει. Η ένδειξη εξέλιξης προγράμματος επισημαίνει την τρέχουσα φάση του προγράμματος και μετακινείται από τα αριστερά προς τα δεξιά, υποδεικνύοντας τις φάσεις πλύσης, ξεβγάλματος, στυψίματος/απάντλησης. Όταν ολοκληρωθεί η φάση του προγράμματος, η αντίστοιχη ένδειξη σβήνει. ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΌΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΗ Μετά την έναρξη ενός προγράμματος, η λυχνία ανάβει για να υποδείξει ότι το καπάκι δεν ανοίγει. Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος πλύσης, το καπάκι παραμένει κλειδωμένο και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να παραβιαστεί. Για να ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ανατρέξτε στην ενότητα Ακύρωση (Επαναφορά) προγράμματος σε εξέλιξη πριν από το τέλος. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ Σε περίπτωση βλάβης ή προβλημάτων, ανατρέξτε στον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων των Οδηγιών χρήσης. Παροχή νερού κλειστή - καθόλου ή μη επαρκής είσοδος νερού. Ελεγχος σέρβις - βλάβη ή δυσλειτουργία ηλεκτρικού εξαρτήματος. Καθάρισμα φίλτρου - το απόνερα δεν στραγγίζονται. Η ένδειξη ταχύτητας στυψίματος στην οθόνη αναβοσβήνει: ανισορροπία φορτίου κατά το στύψιμο ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ένδειξη Πόρτα ασφαλισμένη σβήνει και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα End. Μετά από ένα τέταρτο, το πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί εντελώς για την εξοικονόμηση ενέργειας. 1. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση Off. 2. Κλείστε τη βρύση νερού. 3. Ανοίξτε το καπάκι και τον κάδο και αφαιρέστε τα ρούχα. 4. Αφήστε το καπάκι ανοικτό για λίγη ώρα, ώστε να στεγνώσει το εσωτερικό του πλυντηρίου ρούχων. ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να διακόψετε προσωρινά το πρόγραμμα. Η λυχνία αναβοσβήνει. 2. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα, ενεργοποιήστε άλλες επιλογές και διαφορετική ταχύτητα στυψίματος, εάν θέλετε. 3. Πατήστε ξανά το κουμπί Έναρξη/Παύση. Το νέο πρόγραμμα συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο διακόπηκε το προηγούμενο πρόγραμμα. Μην προσθέσετε απορρυπαντικό για αυτό το πρόγραμμα. ΑΚΥΡΩΣΗ (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ Tο κουμπί Επαναφορά ακυρώνει ένα πρόγραμμα πριν το τέλος. Πατήστε το κουμπί Επαναφορά για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Αν υπάρχει νερό, θα αποστραγγιστεί για να μπορέσετε να ανοίξετε το καπάκι.

5 PROGRAMME CHART EN A. Programme selector B. Tme dsplay Ths washng machne s equpped wth automatc safety functons whch detect and dagnose faults at an early stage and react approprately: D B J K C. Delay Tmer button D. Programme sequence ndcator H I G E. Varable spn button I. Servce ndcaton J. Water tap closed ndcaton K. Clean pump ndcaton F. Start/Pause button G. Reset button C H. Door locked ndcaton Programme Care Labels Load kg Cotton C Eco Cotton Synthetcs E F A Type of wash / Notes Detergents and Addtves PreMan Softener wash Wash Delay Tmer Energy Saver Specal optons Extra PreRnse wash Rapd Spn Speed - for temperature selecton, respect the manufacturer's recommendatons on the care label Normally to heavly soled bed lnen, table lnen, towels and garments made of cotton and/ or lnen. Selectng Cotton 90, ths programme elmnates bactera, ensurng santzaton of your laundry. The bactera removal effcency has been tested followng a smlar methodology to the NF EN standard of Nov Normally soled cotton laundry. At and 60 C standard cotton programme and most favourable programme n terms of combned water and energy consumpton for washng cotton laundry. - Reference programme for the Energy Label. Spn Speed rpm Normally soled blouses, shrts, overalls etc. made of polyester (Dolen, Trevra), polyamde (Perlon, Nylon). 1.5 Curtans and delcate clothng, dresses, skrts, shrts and blouses. Woolens, labelled wth the Woolmark and dentfed as machne washable, as well as textles made of slk (keep to care label!), lnen, wool and vscose marked as handwashable Mx Colored Lghtly to normally soled textles made of cotton and/or synthetcs. Jeans 4.0 Normally soled cotton jeanswear and garments made of jeanslke materal such as trousers and jackets. Mn & Fast 15 Refresh In ths programme spnnng s ntensve. Same as the spn cycle n the Cotton programme. Dran only - no spnnng. Slk & Curtans Delcates Wool Handwash 20 C Rnse & Spn Spn Dran Cotton and/or synthetc laundry made of stable fabrc types. Ideal programme to wash a small load of laundry n an economc way. Pre-treatment of stans recommended. Not approprate for very delcate laundry. Brefly worn clothng made of cotton, artfcal fbers and blends wth cotton. Refresh programme. Use lowest recommended detergent amount. Rnse and ntensve spn programme. Same as the last rnse and the fnal spn n the Cotton programme. = dosng requred / = optonal 1) For mproved garment care, spn speed s restrcted n these programmes. W _B

6 CONSUMPTION DATA Power consumpton n off-mode 0.11 W / n left-on mode 0.11 W Programme Temperature wthout Rapd Load Water Energy Approx. Programme Duraton (hrs : mn) ( C) (kg) (l) (kwh) wthout Rapd wth Rapd % Cotton 90 55* :00 1:50 Cotton :30 1:45 57 Cotton :15 1:30 Eco Cotton ** :30 - Eco Cotton ** :20-53 Eco Cotton ** :00 - Synthetcs 60 50* :05 1:14 Synthetcs :50 0:59 40 Delcate :45 - Slk & Curtans :41 - Wool :35 - Handwash :30 - Mx Colored :00-61 Jeans :30 - Mn & Fast :45-15 Refresh :15 - Consumpton values were measured n normalzed condtons n complance wth standard IEC/EN Consumpton data n the home may vary wth respect to the values n the table n relaton to the water supply pressure and temperature, the load and the type of wash.water and energy consumpton refer to the default settng of the programmes; selectng specal optons or modfyng spn speed or temperature wll change the consumpton data. The programme duraton may dffer from the values ndcated above as t depends on the operaton condtons applcable at that tme (see also Troubleshootng Gude n your Instructons for Use). Approxmete remanng mosture content (%). After programme end and spnnng wth maxmum selectable spn speed, n default programme settng. * To reduce the water temperature, some cold water s added at the end of the man wash cycle, before the pump drans the water out. ** Reference Programmes for Energy Label. For reasons of energy savng, the real water temperature may devate from the declared cycle temperature. PREPARATION OF THE WASH CYCLE 1. Load the washng machne, close the drum door and check that t s closed properly. 2. Pour n the detergent and any addtves, as descrbed overleaf and n the nstructon manual. 3. Close the ld. 4. Turn the programme selector to the desred programme and temperature. The tme dsplay shows the duraton of the selected programme (n hours and mnutes), and the ndcator for the Start/Pause button flashes. The ndcator for the preset spn speed lghts up. After the end of a programme, or when a programme s selected but not yet started, the washng machne wll therefore swtch off automatcally after about a quarter of an hour. To swtch the washng machne on agan, turn the programme selector to Off and afterwards to the desred programme agan. SELECT ANY DESIRED OPTION When the combnaton of programme and addtonal opton(s) s not possble, the ndcaton lghts swtch off automatcally. Unsutable combnatons of optons are deselected automatcally. Energy Saver button Saves energy used for water heatng whle mantanng good wash result. Recomentable for lghtly soled laundry wthout stans. Make sure that your detergent s sutable for cold wash temperatures (15 or 20 C). Manly selectable on the lowest temperature step of the programmes. Extra Rnse button More water s added and rnse cycle s prolonged. Ths opton s partcularly sutable for areas wth very soft water, washng baby lnen and helpng people wth allerges. Prewash button Only for heavly soled loads (for example sand, granular drt) sensble. Increases the cycle tme by approxmately 15 mn. Do not use lqud detergent for the man wash when actvatng the Prewash opton. Rapd button Enables qucker washng by shortenng the programme duraton. Recommendable for small loads or only lghtly soled laundry. Spn Speed button Every programme has a predefned spn speed. Press the button to set another spn speed. If spn speed 0 s selected, the fnal spnnng s cancelled but ntermedate spn peaks reman durng the rnse. The water s draned out only. DELAY TIMER The Delay Tmer button allows the user to run the machne at hs convenence, for example at nght when electrcty s cheaper. Do not use lqud detergent when actvatng ths functon. Select programme, spn speed and optons. Press the Delay Tmer button several tmes to select a delay tme by 1 to 23 hours. Start the programme (see Progremme Start ). The ndcaton lamp over the Delay Tmer button lghts up and goes off when the programme starts. Once havng pressed the Start/Pause) button, the countdown of the tme delay begns. The tme delay ndcaton on the dsplay dsappears when the programme starts and s replaced by the remanng tme. After the Start/Pause button has been pressed, the number of hours preselected can be reduced by pressng agan the Delay Tmer button. To cancel the Delay Tmer..before you press the Start/Pause button: Turn the programme selector to another poston or press the Reset button...after havng pressed the Start/Pause button: Press the Reset button for at least 3 second. The start delay ndcator lght goes off. PROGRAMME START Open the tap and press the Start/Pause button. The blnkng lght next to the Start/Pause button becomes constant. The programme sequence ndcator shows the current programme phase, runnng from left to rght through Wash, Rnse, Spn/ Dran. When the programme phrase s fnsed, the correspondng ndcaton goes out. DOOR LOCKED INDICATION After start of a program the lamp lghts up to ndcate that the ld can not be opened. As long as a wash programme s runnng, the ld remans locked and must on no account be forced open. In case you have an urgent need to open t durng a runnng programme, refer to Cancel a runnng programme before the end. FAILURE INDICATIONS In case of any falures or rregulartes, consult the Troubleshootng Gude n your Instructons for Use. Water tap closed - No or not suffcent nlet water. Servce - Falure or malfuncton of an electrcal component. Clean pump - Waste water s not pumped out. Spn speed on dsplay blnks: unbalance durng spnnng PROGRAMME END The Door locked ndcaton lghts off/ and the dsplay shows End. After about a quarter of an hour, the washng machne wll swtch off completely to save energy. 1. Turn the programme selector to the Off poston. 2. Close the water tap. 3. Open ld and drum and unload the machne. 4. Leave the ld open for some tme to allow the nteror of the machne to dry. CHANGE PROGRAMME AND/OR OPTIONS AFTER PROGRAMME START 1. Press the Start/Pause button to pause the programme. The lght blnks. 2. Select the new programme, temperature, any optons and another spn speed f you want. 3. Press the Start/Pause button agan. The new programme contnues at the same poston where the prevous programme was nterrupted. Do not add detergent for ths programme. CANCEL A RUNNING PROGRAMME BEFORE THE END The Reset button cancels a programme before the end. Press the Reset button for at least 3 seconds. The water s draned out; t may last a whle untl you can open the ld.

7 ES TABLA DE PROGRAMAS A. Selector de programas B. La pantalla de tempo La lavadora posee unas funcones de segurdad automátcas gracas a las cuales reconoce e ndca nmedatamente los posbles fallos y reaccona adecuadamente, p. ej.: D B J K C. Botón Inco dferdo D. Indcador de avance del programa H I G E. Selector de velocdad de centrfugado I. Indcacón de Reparacón J. Indcacón de Grfo cerrado F. Botón Inco/Pausa K. Indcacón de Lmpe la bomba G. Botón Cancelar C H. Indcacón de Puerta bloqueada Programa Etquetas de mantenmento Carga máx. kg Algodón C Eco Algodón C Sntétcos C E F A Tpo de lavado/notas Detergentes y adtvos Prelavado Lavado prncpal Suavzante Opcones especales Retardador Funcón Ahorro Extra Pre- Rápdo Centrde Tempo de Energía Aclarado lavado fugado - Para selecconar la temperatura, respete las recomendacones del fabrcante que fguran en la etqueta de mantenmento Ropa de cama, manteles, toallas y prendas normalmente o muy sucas de fabrcadas de algodón y/o de lenzo. S se seleccona Algodón 90, este programa elmna bacteras, garantzando la desnfeccón de su colada. La efcaca en la elmnacón de bacteras se ha probado con una metodología smlar a la establecda según la norma NF EN de Novembre de Prendas de algodón normalmente sucas. El programa más preferdo a y a 60 C en cuanto al consumo combnado del agua y la energía para el lavado de prendas de algodón. -Programa de referenca para la etqueta energétca de la lavadora. Máx. vel. centrf. rpm S S Blusas, camsetas, delantales etc., con un grado de sucedad leve o normal de poléster (Dolen, Trevra), polamda (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón. S 1.5 Cortnas y prendas delcadas, vestdos, faldas y blusas. S Prendas de lana etquetadas con la marca de Woolmark y como resstentes al lavado a máquna, así como tejdos de seda (respete la etqueta de mantenmento!), lno, lana y vscosa etquetados como lavar a mano. S Mx de Colores Textles de algodón o fbra sntétca con sucedad leve o normal. S Jeans 4.0 Pendas y tejdos vaqueros como pantalones y chaquetas con nvel de sucedad normal. S Mínmo y Rápdo Para prendas de algodón y/o fbra sntétca hechas de tejdos estables. Programa deal para un lavado económco de poca cantdad de ropa. Dedcar especal atencón a prendas con exceso de tnta. No apropado para el lavado de prendas delcadas. S 15 mn. Aclarado 30 C Ropa externa poco usada de algodón, poléster, polamda y mezclas con algodón. S Seda y Cortnas 30 C Delcados Lana A Mano 20 C Aclarado y Centrfugado Igual que el últmo aclarado y el centrfugado fnal del programa Algodón. Centrfugado Este programa ncluye un centrfugado ntensvo. Es el msmo que en el programa Algodón. Desagüe Sólo descarga - sn centrfugado. Sí = requere dosfcacón / = opconal 1)Para un mejor cudado de la ropa, en este programa la velocdad de centrfugado está lmtada. W _B

8 DATOS DE CONSUMO Nveles de potenca en estado apagado: 0,11 W / en estado encenddo: 0,11 W. Programa Energía Duracón aprox. del programa (horas : Temperatura Carga Agua (kwh) mnutos) ( C) (kg) (l) sem % Rápdo sem Rápdo com Rápdo Algodón 90 55* :00 1:50 Algodón :30 1:45 57 Algodón :15 1:30 Eco Algodón ** :30 - Eco Algodón ** :20-53 Eco Algodón ** :00 - Sntétcos 60 50* :05 1:14 Sntétcos :50 0:59 40 Delcados :45 - Seda y Cortnas :41 - Lana :35 - A Mano :30 - Mx de Colores :00-61 Jeans :30 - Mínmo y Rápdo :45-15 mn. Aclarado :15 - Los datos de consumo se mderon en condcones normalzadas de acuerdo con la norma CEI/EN Los valores de consumo en el hogar pueden varar respecto a los valores de la tabla según la presón y temperatura del agua, la carga y el tpo de lavado. El consumo de agua y energía se referen al ajuste estándar de los programas; seleccón de posbldades especales o cambo de velocdad de rotacón o de temperatura pueden varar ese consumo. La duracón del programa puede dferr de los valores ndcados más arrba, puesto que depende de las condcones aplcadas en realdad (consulte El guía para solucones de problemas en su manual de usuaro). El contendo aproxmado de humedad resdual (%). Una vez fnalzado el programa y el centrfugado a la velocdad seleconada de acuerdo con la confguracón base del fabrcante. * Para reducr la temperatura del agua, se agrega agua fría al fnal del cclo prncpal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua. ** Programa estándar para algodón y fundamento para la etqueta energétca. La temperatura de lavado real puede dferr de la temperatura del programa por motvos de ahorro de energía. PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO 1. Proceda a la carga de la lavadora con las prendas a lavar, cerre las puertas del tambor y controle que estén debdamente cerradas. 2. Introduzca el detergente y los adtvos, como está descrto en la págna al dorso y en el manual de nstruccones. 3. Cerre la tapa. 4. En el mando de programas seleccone el programa y la temperatura deseados. En el panel de control se vsualza el tempo de duracón del programa selecconado (en horas y mnutos) y la luz testgo del botón Inco/Pausa centella. La luz ndcadora de la velocdad de centrfugado se encende. Una vez fnalzado el programa o cuando el programa está selecconado, pero aún no se ha ncado, la lavadora se apagará automátcamente después de aproxmadamente un cuarto de hora. Para volver a encender la lavadora, stúe el selector de programas en Off y, a contnuacón, stúelo en el programa que desee. SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN La seleccón a anulacón de seleccón de una opcón se puede realzar en cualquer fase del programa. La opcón se aplcará sempre que no se haya ejecutado aún la fase correspondente del programa. Botón Funcón Ahorro de Energía Ahorra energía gastada para calentar el agua y mantne los buenos resultados del lavado a la vez. Se recomenda para cargas poco sucas sn manchas. Compruebe s el detergente que usa es adecuado para temperaturas bajas de lavado (15 o20 C). Selecconable sobre todo en el grado más bajo de la temperatura de programas Botón Extra Aclarado La cantdad de agua aumenta parta garantzar un aclarado ntensvo. Esta opcón es partcularmente adecuada para lugares con agua muy blanda o para lavar la ropa de personas que padecen alergas cutáneas. Botón Prelavado Sólo para cargas de ropa muy suca (por ejemplo con arena, sucedad gruesa). El tempo del cclo aumenta aproxmadamente 15 mnutos. No utlce detergente líqudo para el lavado prncpal cuando actve la funcón de prelavado. Botón Rápdo Faclta un lavado más rápdo quedando el tempo de duracón del programa reducdo. Se recomenda para pocas cantdades de ropa o para ropa lgeramente suca. Botón Centrfugado Cada programa posee una velocdad máxma de centrfugado predefnda. Pulse el botón para ajustar otra velocdad de centrfugado. S seleccona la velocdad de centrfugado 0 el centrfugado fnal se cancela pero los nveles ntermedos del centrfugado contnúan durante el aclarado. El agua se elmna sn centrfugar. RETARDADOR DE TIEMPO El botón Retardador de Tempo permte al usuaro utlzar la máquna según su convenca, por ejemplo, en horas nocturnas de tarfa eléctrca reducda. No utlce detergentes lqudos. Seleccone el programa, la velocdad de centrfugado y las opcones. Pulse el botón Retardador de Tempo varas veces para selecconar un tempo de retardo de 1 a 23 horas. Ince el programa (véase la Inco del Programa ). El ndcador lumnoso stuado sobre el botón Retardador de Tempo se encende y se apaga cuando comenza el programa. Una vez pulsado el botón de Inco/Pausa, comenza la cuenta atrás del tempo. La ndcacón de nco retardado desaparece del vsor cuando comenza el programa y es reemplazada por el ndcador de secuenca del programa. Una vez pulsado el botón Inco/Pausa, el número de horas establecdo se puede reducr pulsando de nuevo el botón Retardador de Tempo. Para cancelar el Retardador de Tempo..antes de pulsar el botón Inco/Pausa : Gre el selector de programas a otra poscón o pulse el botón Cancelar...tras haber pulsado el botón Inco/Pausa : Pulse el botón Cancelar el tempo de retraso desaparecerá de la pantalla. INICIO DEL PROGRAMA Abra el grfo y pulse el botón Inco/Pausa. Destella el ndcador lumnoso stuado junto al botón Inco/Pausa. El ndcador de secuenca del programa muestra la fase actual del programa, de zquerda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrfugado/Descarga. Cuando termna la fase del programa, se apaga el ndcador lumnoso correspondente. INDICACIÓN DE PUERTA BLOQUEADA Luego del nco del programa selecconado, la luz testgo centella ndcando que no se puede abrr la tapa externa. Mentras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por nnguna razón se debe ntentar forzar su apertura. En caso de necesdad urgente de abrrla, consulte Cancelacón (Renco) de un programa antes de que termne. INDICADORES DE AVERÍAS En caso de fallos o funconamento anormal, consulte la Guía de resolucón de problemas en el Manual de usuaro. Reparacón fallo o mal funconamento de un componente eléctrco Grfo cerrado sn agua o sn agua sufcente en entrada Lmpar bomba el agua resdual no se bombea haca fuera Velocdad de centrfugado parpadea en la pantalla: desequlbro durante el centrfugado FIN DEL PROGRAMA La luz ndcadora de Puerta bloqueada deja de centellar y en la pantalla aparece End.Después de un cuarto de hora la lavadora se apaga totalmente, ahorrando así la energía. 1. Gre el selector de programas a la poscón de Off. 2. Cerre el grfo. 3. Abra la puerta y el tambor, y saque la ropa. 4. Deje la puerta aberta durante un tempo para que se seque el nteror del aparato. CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA 1. Pulse el botón Inco/Pausa para detener temporalmente el programa. El ndcador destella. 2. Seleccone el nuevo programa, las opcones suplementaras y (s lo desea) otra velocdad de centrfugado. 3. Pulse nuevamente el botón Inco/Pausa. El nuev programa contnúa el programa de lavado en la fase en que se nterrumpó el anteror. En este programa no es necesaro añadr más detergente. CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE El botón Cancelar permte cancelar un programa antes del fnal. Pulse el botón Cancelar durante, al menos, 3 segundos. El agua se descarga antes de poder abrr la puerta.

9 NL PROGRAMMATABEL A. Programma-keuzeknop B. Tjdsdsplay C. Knop Vertragngstmer B J K D. Programmafase-ndcator E. Selecteknop centrfugeersnelhed F. Knop Start/Pauze G. Knop Reset C H. Indcate Deur op slot Programma Onderhoudslabels beladng kg Katoen C Eco Katoen Synthetsch C Zjde en Gordjnen 30 C Fjne Was Deze wasmachne s utgerust met automatsche velghedssystemen de storngen n het begnstadum herkennen en sgnaleren, en overeenkomstg reageren, b.v.: D E H I G F I. Indcate Servce J. Indcate Kraan dcht K. Indcate Pomp shoonmaken A Wassoort / Opmerkngen - Houdt u bj de temperatuurkeuze aan de aanwjzngen van de fabrkant de zjn vermeld op het label Beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc. van katoen of lnnen, normaal tot sterk vervuld. Het programma Kookwas 95 elmneert bactereën, en zorgt voor desnfecte van uw wasgoed. De effcënte van de verwjderng van bactereën s getest volgens een methode de soortgeljk s aan de van de NF EN norm van nov Gewoonljk vervuld katoenen kledng. Bj 40 C en 60 C standaard katoenprogramma en de voordelgste programma als er gaat om gecombneerd verbruk van water en energe voor het wassen van katoenen kledng. - Referenteprogramma voor energetsch etket van wasmachne. Wasmddel en Er kunnen extra functes worden geselecteerd nabehandelngsproducten centrfuvoor- Hoofd- Wasver- Voorwas EnergeExtra VertraSnel centrfu- geersnelhed was was zachter verbruk Spoelen gngstmer geren rpm Blouses, overhemden, overalls etc. van polyester (Dolen, Trevra), polyamde (Perlon, Nylon), normaal vervuld. 1.5 Gordjnen, jurken, rokken, overhemden en blouses van tere weefsels. Wol Handwas 20 C Wollen kledng, aangedud met het etket van Woolmark en met de aandudng van de mogeljkheden om n wasmachne te wassen, zowel als textel van zjde (houdt u zch aan het symbool van zorg!), lnnen, wol en vscose aangedud met het etket handwassen. Gemengde Wasgoed van katoen en/of synthetsche weefsels, lcht tot normaal bevuld. Jeans 4.0 Mn en Snel 30 C 15 Opfrssen 30 C Spoelen & Centrfugeren Centrfugeren Afpompen Normaal vervulde katoenen spjkerbroeken en kledng van spjkerstof zoals broeken en jacks. Katoenen en/of synthetsch lnnen van duurzame materalen. Ideaal programma voor economsch wassen van klene hoeveelheden van wasgoed. Wj raden u aan om eerst de mogeljke vlekken te behandelen. Het programma s net geschkt voor een fjn lnnen. Kort gedragen bovenkledng van katoen, polyester, polyamde en gemengde weefsels met katoen. Geljk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrfuggercyclus van het programma Kookwas. Bj dt programma wordt zeer ntensef gecentrfugeerd. Geljk aan de centrfugeercyclus van het programma Kookwas. Alleen afpompen - net centrfugeren. = doserng verest / = optoneel 1) Voor een betere verzorgng van de stukken s de centrfugeersnelhed beperkt n deze programma s. W _B

10 VERBRUIKSGEGEVENS Energeverbruk n ut-modus 0,11 W / n net utgeschakelde modus 0,11 W. Programma Temperatuur zonder Snel programmaduur (uren : mnuten) Beladng Water Energe Geschatte ( C) (kg) (l) (kwh) zonder Snel met Snel % Katoen 90 55* :00 1:50 Katoen :30 1:45 57 Katoen :15 1:30 Eco Katoen ** :30 - Eco Katoen ** :20-53 Eco Katoen ** :00 - Synthetsch 60 50* :05 1:14 Synthetsch :50 0:59 40 Fjne was :45 - Zjde en Gordjnen :41 - Wol :35 - Handwas :30 - Gemengde :00-61 Jeans :30 - Mn en Snel :45-15 Opfrssen :15 - De gegevens met betrekkng tot het verbruk zjn vastgesteld n genormalseerde omstandgheden n overrrnstemmng met de norm IEC/EN Bj hushoudeljk gebruk kan het verbruk afwjken van de n de tabel vermelde waarden op grond van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de beladng en het type wasgoed. Het water- en energeverbruk betreffen de standaardnstellng van de werkwjze van programma s; de keuze van specale selectes of wjzgng van de rotatesnelhed of temperatuur zal dt verbruk veranderen. Duur van het programma kan verschllen van de boven vermelde waarden, want het hangt van de werkeljk toegepaste werkvoorwaarden af (ze: Gds voor het oplossen van problemen n Uw Gebrukshandledng). Gemddelde nhoud van de resterende vochtghed (%). Na de beëndgng van het programma en het centrfugeren bj de hoogste snelhed, n de default programma nstellng. * Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het ende van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt. ** Referenteprogramma s voor Energetsch etket. Vanwege energebesparngsredenen kan de daadwerkeljke watertemperatuur afwjken van de aangegeven watertemperatuur. DOE WASMIDDEL, SLUIT DE DEUR EN SELECTEER HET PROGRAMMA 1. Trommel vullen, deur sluten en contoleren, of deze gesloten s. 2. Wasmddelen en alle stoffen vullen, zoals het op de andere zjde en n de gebruksaanwjzng staat. 3. Wasmddelbakje sluten. 4. De programmakezer nstellen op het gewenste programma en de gewenste temperatuur. Op tjddsplay zet u de lengte van het gekozen programma (n uren en mnuten) en de ndcator Start/Pauze knppert. De ndcator van de ngestelde snelhed van centrfugeren gaat branden. Als het programma drect na het selecteren net wordt gestart, gaat de wasmachne na ongeveer een kwarter automatsch ut. Om de machne weer n te schakelen draat u de programmakeuzeknop op Off en daarna weer op het gewenste programma. KIES DE GEWENSTE FUNCTIE(S) Op eder gewenst moment tjdens het programma kan een opte worden n- of utgeschakeld. De opte wordt toegepast zolang de betreffende programmafase nog net s utgevoerd. Knop Energeverbruk Het s zung met de energe gebrukt voor het verwarmen van water bj het behouden van een goed resultaat van het wassen. Het s aanbevolen voor lcht vervuld kledng zonder vlekken. Controleer graag of uw wasmddel gunstg voor de lage temperaturen van het wassen s (15 of 20 C). Optoneel meestal op de laagste graad temperatuur van de programma s. Knop Extra Spoelen De hoeveelhed water wordt verhoogd om ntensever te spoelen. Deze functe s met name geschlcht n gebeden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby s en van personen de last hebben van allergsche reactes. Knop Voorwas Alleen nuttg voor sterk vervuld wasgoed (bjvoorbeeld bj zand, korrelg vul) Het programma duurt ongeveer 15 mnuten langer. Gebruk geen vloebaar wasmddel voor de hoofdwas als u de functe Voorwas heeft geselecteerd. Knop Snel Het maakt sneller wassen mogeljk door het verkorten van de duur van het programma. Het s aanbevolen alleen voor de lcht vervulde kledng. Knop Centrfugeren Aan eder programma wordt automatsch een maxmale centrfugeersnelhed toegekend. Druk op de knop om een andere centrfugeersnelhed n te stellen. Als de centrfugeersnelhed 0 wordt ngesteld, wordt het centrfugeren aan het ende geannuleerd, maar wordt er wel tussentjds gecentrfugeerd tjdens het spoelen. Het water wordt dan alleen afgepompt VERTRAGINGSTIMER Met de Vertragngstmer kunt u het tjdstp nstellen waarop de was gedaan wordt, bjvoorbeeld s nachts bj het voordelge elektrctetstaref. Stel het programma, centrfugeersnelhed en de extra functes n. Druk op de knop Vertragngstmer om het gewenste aantal uren (van 1 tot 23) te selecteren. Start het programma (ze Programma starten ). Het ndcatelampje naast de knop Vertragngstmer gaat branden en gaat ut wanneer het programma begnt. Nadat u op de knop Start/Pauze heeft gedrukt, begnt het aftellen van de tjdsvertragng. De ndcate van de vertragng op het dsplay verdwjnt wanneer het programma start en wordt vervangen door de resterende programmatjd. Nadat de functe Start/Pauze s geactveerd, kan het aantal uren wermnderd worden door opneuw op de knop Vertragngstmer te drukken. De Vertragngstmer..voordat u op de knop Start/Pauze drukt: Draa de programmaknop naar een andere stand of druk op de knop Reset...nadat u op de knop Start/Pauze hebt gedrukt: Houd de knop Reset mnmaal 3 seconden ngedrukt. Het ndcatelampje van de startselecte gaat ut. EEN PROGRAMMA STARTEN Draa de kraan open en druk op de knop Start/Pauze. Het ndcate-lampje naast de knop Start/Pauze gaat branden. Da fasewjzer van het programma toont de hudge programmafase, en gaat van lnks naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrfugeren/Afpompen. INDICATIE DEUR OP SLOT Na begn van het programma gaat het lampje branden, wat betekent, dat de deur net meer open gaat. Dt geeft aan dat de deur net geopend kan worden. Zolang er een wasprogramma wordt utgevoerd, bljft de klep vergrendeld en mag deze n geen geval met kracht worden geopend. Raadpleeg het gedeelte Een programma dat wordt utgevoerd annuleren (resetten) voor het ende van het programma wanneer de klep om welke reden dan ook moet worden geopend terwjl er een programma draat. FOUTINDICATIES In geval van een storng of een abnormale werkng gebruk Aanwjzngen voor de aanpak van storngen n uw Gebrukershandledng. Gesloten waterkraan Geen water of gebrek aan water aan de toevoer. Servce Het falen of de storng van een elektrsche component. Rengen van de pomp Het afvalwater werd net weggepompt. De toerental op de dsplay knppert: onbalans bj het centrfugeren EINDE PROGRAMMA De waarschuwng Deur op slot gaat ut en op dsplay staat End. Na ongeveer een kwarter wordt de wasmachne volledg utgeschakeld, waardoor mnder energe wordt verbrukt. 1. Draa de programmakeuzeknop naar Off. 2. Draa de kraan dcht. 3. Open de klep en de trommel en haal het wasgoed ut de machne. 4. Laat de klep enge tjd open, zodat de bnnenkant van het apparaat kan drogen. EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART Druk op de knop Start/Pauze om het programma te onderbreken. De ndcator knppert. Kes het neuwe programma, eventuele extra functes en - naar wens - een andere centrfugeersnelhed. Druk nogmaals op de knop Start/Pauze. Het neuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorge programma s afgebroken. Voeg geen wasmddel toe voor dt programma. EEN PROGRAMMA DAT WORDT UITGEVOERD ANNULEREN (RESETTEN) VOOR HET EINDE VAN HET PROGRAMMA Met de knop Reset wordt een programma voor het ende afgebroken. Houd de knop Reset mnmaal 3 seconden ngedrukt. Resterend water wordt afgepompt voordat de deur kan worden geopend.

TABULKA PROGRAMŮ W10735899_C D N O L M G

TABULKA PROGRAMŮ W10735899_C D N O L M G CS TABULKA PROGRAMŮ A. Volč programu B. Teplota, Časový dsplej C. Tlačítko Zpožděný Časovač D. Ukazatel průběhu programu E. Tlačítko Odstředění (se Stop máchání ) F. Tlačítko Start/Pauza G. Tlačítko Reset/Čerpání

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ EL A. Διακόπτης επιλογής προγράμματος B B. Ενδειξη ώρας J K C. Κουμπί Χρονοδιακόπτης Καθυστέρησης D. Ένδειξη εξέλιξης προγράμματος H I G E. Κουμπί Στροφών F. Κουμπί Έναρξη/Παύση G.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ EL A. Διακόπτης επιλογής προγράμματος Αυτό το πλυντήριο ρούχων διαθέτει αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη διάγνωση βλαβών, καθώς και για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ CΤG 856 S V G A Β1 C1 C2 Β2 Α ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Β1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ C2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΑQUAPLUS Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31

WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31 WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2 3 5 6 7 8 10 11 20 21 22 23 24 25 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31 2 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 2 2013-11-19 오후 12:34:31 3 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑ- ΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑ- ΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑ- ΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για περισσότερη υποστήριξη, καταχωρήστε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register WWW Κατεβάστε τις Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

WHT914LSIN νέο. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

WHT914LSIN νέο. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. WHT914LSIN νέο Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709209483 Χωρητικότητα 9 κιλά Μοτέρ Inverter Αυτόματο μεταβλητό

Διαβάστε περισσότερα

LBB14RO. 50's style retro. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

LBB14RO. 50's style retro. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709151515 Ελεύθερο πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης 2 ράφια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα http://www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

WMFABNE1 νέο. 50's style retro

WMFABNE1 νέο. 50's style retro WMFABNE1 νέο Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Μαύρο. A+B Κλάση 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr Ελεύθερο πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης 2 ράφια στο εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επίλυσης βλαβών και σέρβις) υπάρχουν στα μεμονωμένα κεφάλαια των oδηγιών χρήσης. Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με τα σύμβολα φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

WBW-81265/2, WBW-81266/2, WBS-81270/2

WBW-81265/2, WBW-81266/2, WBS-81270/2 WBW-81265/2, WBW-81266/2, WBS-81270/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2 3 5 6 7 8 10 11 23 24 25 26 27 28 WBW-812652_WBW-812662_WBS-812702( 그 )_MORRIS.indd 1 2013-11-25 오후 1:32:02 2 WBW-812652_WBW-812662_WBS-812702(

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αντιμετώπισης προβλημάτων και συντήρησης) παέχονται σε μεμονωμένα κεφάλαια των Οδηγιών χρήσης. Διαχωρισμός ρούχων ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛ. ΡΟΥΧΩΝ - ΑΝΩ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (*) Χωρητικότητα τυμπάνου: 5 kg, 0-800 rpm ++, Ελληνικό Μενού 15 προγράμματα Πλήκτρο extra ξεβγάλματος (Extra Rinse) Πλήκτρο πρόπλυσης (Prewash)

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

8 kg. 9 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. À ƒπ. ª ƒ π º ƒδø Π

8 kg. 9 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. À ƒπ. ª ƒ π º ƒδø Π À ƒπ À ƒ À À - ÙÈÌÔÎ Ù ÏÔÁÔ 2011 8 9 ª ƒ π º ƒδø Π ª ƒ π º ƒδø Π 9 kg EVO 1493 DW o Χωρητικότητα 9kg o Ταχύτητα εως 1400 σ.α.λ. o Ψηφιακή Oθόνη LED πολλαπλών ενδείξεων o Πλήκτρο qua+ για ευαίσθητες o Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L HWD

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L HWD EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L 99695 HWD 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 8 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις Ο πρώτος κύκλος πλύσης Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή της συσκευής και εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 68080FL LAVAMAT 68281VFL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 68080FL LAVAMAT 68281VFL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 68080FL LAVAMAT 68281VFL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 RENLIG GR NL FWM7D5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας 4 Περιγραφή προϊόντος 8 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 13 Προσαρμογή 13 Καθημερινή χρήση - Πλύση 14 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 69480FL LAVAMAT 69480VFL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 69480FL LAVAMAT 69480VFL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 69480FL LAVAMAT 69480VFL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...6

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης EL Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες Χρήσης 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Σωστή χρήση 6-7 Γενικές προειδοποιήσεις 8-9-10-11 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 12-13-14-15-16-17

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία 82607 - XWA 61251 Συντήρηση και φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Πλυντήριο Ρούχων TKD 1270 TKD 1280 TKD 1480

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Πλυντήριο Ρούχων TKD 1270 TKD 1280 TKD 1480 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Πλυντήριο Ρούχων TKD 1270 TKD 1280 TKD 1480 2 Περιεχόμενα Προληπτικά μέτρα ασφαλείας... 4 Η συσκευή σας με μια ματιά... 7 Εγκατάσταση... 8 Λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων...11 Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

HOOVER HOD 7 HOD 7 ALU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

HOOVER HOD 7 HOD 7 ALU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HOOVER HOD 7 HOD 7 ALU ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Α :Πλήκτρο Eναρξης /Διακοπής λειτουργίας Β :Πλήκτρο Επιλογής προγράμματος C : Πλήκτρο Μετάθεσης έναρξης λειτουργίας D :

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη

Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη WMY 91483 LB1 EL UK Αριθμός εγγράφου= 2820524896_EL/ 15-12-15.(14:11) Το προïόν αυτό κατασκευάστηκε σύµφωνα µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και κατά τρόπο φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα, θέση 6 (VT Set)

Ετικέτα, θέση 6 (VT Set) Προσοχή σημαντική επισήμανση! Προσοχή! Προσέξτε ιδιαίτερα κατά την μεταφορά. Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να καταστρέψει την πλακέτα. 1/6 Για την ασφάλεια της συσκευής είναι απαραίτητη η σωστή κωδικοποίηση!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗ Αυτό το πλυντήριο ρούχων προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση με ρούχα κατάλληλα για πλύσιμο και στύψιμο σε πλυντήριο ρούχων στις συνήθεις ποσότητες για νοικοκυριά. Τηρείτε τις οδηγίες που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης WA5160E

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης WA5160E EL Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες Χρήσης WA5160E 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Σωστή χρήση 6-7 Γενικές προειδοποιήσεις 8-9-10-11 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 12-13-14-15-16-17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden

Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden 1 Inhoud Pagina Afmetingen van veel standaard gebruikte SMD Chips...3 Pad afmetingen voor het ontwerpen van print lay out..4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης UWM-7087

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης UWM-7087 EL Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες Χρήσης UWM-7087 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Σωστή χρήση 6-7 Γενικές προειδοποιήσεις 8-9-10-11 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 12-13-14-15-16-17

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ................................. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για

Διαβάστε περισσότερα

ST2FABNE2. 50's style retro. Εντοιχιζόμενο Πλ. πιάτων 60 εκ, 50's Style Μαύρο Ενεργειακή Κλάση A+++A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

ST2FABNE2. 50's style retro. Εντοιχιζόμενο Πλ. πιάτων 60 εκ, 50's Style Μαύρο Ενεργειακή Κλάση A+++A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. Εντοιχιζόμενο Πλ. πιάτων 60 εκ, 50's Style Μαύρο Ενεργειακή Κλάση A+++A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709166915 13 σερβίτσια Προγράμματα / Λειτουργίες No προγραμμάτων: 5 + 4 γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép. preciz.hu USER MANUAL

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép. preciz.hu USER MANUAL L6FBG48S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Ο προγραμματιστής Rain Dial ακλουθώντας τις εξελίξεις αναβαθμίστηκε αποκτώντας νέες δυνατότητες που μέχρι σήμερα υπήρχαν σε επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ 5 Σωστή λειτουργία 5 Γενικές προειδοποιήσεις 6 Προειδοποιήσεις ασφαλείας / Κίνδυνος πυρκαγιάς 9 -

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ 5 Σωστή λειτουργία 5 Γενικές προειδοποιήσεις 6 Προειδοποιήσεις ασφαλείας / Κίνδυνος πυρκαγιάς 9 - MANUAL DE INSTRUCCIONES BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL NOTICE D UTILIZATION MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUALE D USO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ KULLANIM KLAVUZU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ OBSŁUGA URZĄDZENIA ES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 RENLIG GR NL FWM7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWC 61051

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWC 61051 Instructions for use WASHING MACHINE GB ES IT English,1 Español,13 Italiano, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Προτιμήστε οικονομικό πρόγραμμα πλύσης Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία: 30-40 C για χρωματιστά, 50-60 C για λευκά ρούχα. Με πλύση σε 40 C αντί 60 C μεώνετε το κόστος πλύσης κατά 35% Xρησιμοποιήστε το πλυντήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο ρούχων Pralka

Πλυντήριο ρούχων Pralka EL Οδηγίες Χρήσης 2 PL Instrukcja obsługi 31 Πλυντήριο ρούχων Pralka ZWI 71201 WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια _ 3 Περιγραφή προϊόντος _ 5 Πίνακας χειριστηρίων _

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSD 51251

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSD 51251 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English, 1 CZ Česky, 13 SK Slovensky, 25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 81282

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 81282 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 ES Español, 13 PT Português,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγός αγοράς

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγός αγοράς ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγός αγοράς Μερικά από τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο κατάστημα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή επισκεφτείτε το www.ikea.gr. Για

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη

Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη WMY 81233 LMB3 EL Αριθμός εγγράφου= 2820524895_EL/ 09-12-15.(18:40) Το προïόν αυτό κατασκευάστηκε σύµφωνα µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και κατά τρόπο φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37..

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5 Χειρισµός 5. QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5.. Λειτουργία Πλήκτρα λειτουργίας Τύπος µονάδας χώρου Επιλογή τρόπου λειτουργίας θέρµανσης χώρου Επιλογή θέρµανσης Ζνχ Έξοδος από τις ρυθµίσεις Επιβεβαίωση ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Συστημάτων

Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Συστημάτων Οδηγός σύνδεσης Office Outlook 2013 με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μέσω Zimbra Outlook Connector Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 10 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6

LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - σελ. 2 LOHAS T5-T6 ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - σελ. 3 LOHAS T5/Τ6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο Ρούχων. Εγχειρίδιο Χρήστη WMD 107. Document Number XXXX_EL/ (10:15)

Πλυντήριο Ρούχων. Εγχειρίδιο Χρήστη WMD 107. Document Number XXXX_EL/ (10:15) Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη WMD 107 Document Number 282052XXXX_EL/ 21-07-15.(10:15) e produit a été fabriqué conformément aux conditions écologiques les plus récentes. 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Smeg Spa Petco S.A. 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Smeg Spa Petco S.A. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 1. Οδηγίες αποσυσκευασίας και μεταφοράς 3 2. Αφαίρεση της μπάζας 4 3. Αφαίρεση των ελαστικών στηριγμάτων της πόρτας 5 4. Χρήση των ελαστικών στηριγμάτων της πόρτας 6 5. Αφαίρεση της πόρτας

Διαβάστε περισσότερα

L FL L FL. EL Οδηγίες Χρήσης

L FL L FL. EL Οδηγίες Χρήσης L 76285 FL L 76482 FL EL Οδηγίες Χρήσης 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................ 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

HomeProf. Πλένει 2 kg ελαφρώς λερωμένων υφασμάτων σε μόνο 15 min - ολοκληρωμένο πρόγραμμα με κυρίως πλύση, ξέβγαλμα και στύψιμο.

HomeProf. Πλένει 2 kg ελαφρώς λερωμένων υφασμάτων σε μόνο 15 min - ολοκληρωμένο πρόγραμμα με κυρίως πλύση, ξέβγαλμα και στύψιμο. Πλυντήρια ρούχων 3 HomeProf Το αυτόματο σύστημα καθαρισμού λεκέδων απομακρύνει στοχευμένα τους 16 συχνότερους και πιο δύσκολους λεκέδες. Το πλυντήριο προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία, τη περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήρια τούνελ WTCS140 - ηλεκτρικά

Πλυντήρια τούνελ WTCS140 - ηλεκτρικά Τα συστήματα πλύσης Electrolux έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματίες που αποζητούν υψηλή απόδοση, οικονομία και εργονομία κατά την πλύση. Η γκάμα των συστημάτων πλύσης περιλαμβάνει ανεξάρτητα πλυντήρια πιάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός QR ενεργοποίησης

Κωδικός QR ενεργοποίησης Εγχειρίδιο χρήσης Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα κλιματιστικά MORRIS με λειτουργία WiFi. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του κλιματιστικού και να το κρατήσετε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-570: Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος. ιδάσκων : Α. Μουχτάρης. εύτερη Σειρά Ασκήσεων.

Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-570: Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος. ιδάσκων : Α. Μουχτάρης. εύτερη Σειρά Ασκήσεων. Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-570: Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος 2015 ιδάσκων : Α. Μουχτάρης εύτερη Σειρά Ασκήσεων Λύσεις Ασκηση 1. 1. Consder the gven expresson for R 1/2 : R 1/2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα