Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών European Platform for Maritime Data Exchange between Member States' maritime authorities - SafeSeaNet Πλοίαρχος ΛΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ Αλ. Υπχος (Τ) ΛΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Κ.

2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SafeSeaNet ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εποπτική ευθύνη : Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών (DG Μοve) της Ε.Ε. Επιχειρησιακή λειτουργία: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (E.M.S.A.) Νομικό πλαίσιο : Η αριθμ 2002/59 Κοινοτική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Χρήστες: όλα τα ναυτιλιακά Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (E.F.T.A.)

3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SSN ΟΔΗΓΙΑ 2002/59 ΕΚ (Π.Δ.49/2005) (Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΟΔΗΓΙΑ 2009/17 ΕΚ ) για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης. ΟΔΗΓΙΑ 2009/16 ΕΚ για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ Κ.Μ)

4 ΣΚΟΠΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/59 ΕΚ Δημιουργία στην Κοινότητα ενός συστήματος για την ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών, προκειμένου να ενισχυθούν η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της θαλάσσιας κυκλοφορίας να βελτιωθεί η ανταπόκριση των αρχών σε συμβάντα, ατυχήματα, ή επικίνδυνα περιστατικά στη θάλασσα έργου έρευνας και διάσωσης, και να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης και ανίχνευσης της ρύπανσης από πλοία με απώτερο σκοπό την ασφάλεια (security safety) στο θαλάσσιο χώρο

5 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/59 Πλοία ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 300 O.X. (G.T.). Εξαιρούνται : πολεμικά πλοία, πλοία που χρησιμοποιούνται για την παροχή δημόσιων μη εμπορικών υπηρεσιών αλιευτικά πλοία, παραδοσιακά πλοία & σκάφη αναψυχής μήκους κάτω των 45 μ. Καύσιμα και λιπαντικά, σε πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 1000 Ο.Χ, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες τους, καθώς και εφόδια πλοίων και εξοπλισμός, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες όλων των πλοίων, ανεξαρτήτως χωρητικότητας

6 ΟΔΗΓΙΑ 2009/16 ΕΚ για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ Κ.Μ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλοι οι τύποι πλοίων, ανεξαρτήτου χωρητικότητας, τα οποία φέρουν σημαία διαφορετική από την ελληνική σημαία και καταπλέουν σε λιμένα ή αγκυροβόλιο εντός της Ελληνικής Επικράτειας, προκειμένου να εκτελέσουν διασύνδεση πλοίου/ λιμένα. Εξαιρούνται αλιευτικά, πολεμικά πλοία, βοηθητικά πλοία, ξύλινα πλοία πρωτόγονης κατασκευής, πλοία που ανήκουν σε δημόσιες αρχές και χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς πλοία αναψυχής που δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς.

7 ΥΠΟΧΡΕΟΙ Εκμεταλλευόμενος (πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο εφοπλιστής ) Πράκτορας ή Πλοίαρχος του πλοίου

8 ΑΝΤΑΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Κ.Μ. ΜΕΣΩ ΤΟΥ SSN Port Reports: Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αναγγελίες κατάπλου των πλοίων. HAZMAT Reports: Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αναγγελίες μεταφοράς επικινδύνων ή/και ρυπογόνων εμπορευμάτων (απόπλου κατάπλου) Mandatory Reporting System (MRS) Reports: Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αναφορές των πλοίων που εισέρχονται στην περιοχή ευθύνης των κέντρων V.T.S. Automatic Identification Systems (AIS) Reports: Πληροφορίες που αποστέλλονται αυτόματα από τα πλοία μέσω των αντίστοιχων συσκευών και ακολούθως μέσω της παράκτιας υποδομής AIS αποθηκεύονται σε αντίστοιχες βάσεις δεδομένων. Incident Reports (Alert Messages) : ανταλλάσσονται πληροφορίες που διαθέτουν οι Αρμόδιες Αρχές των Κ-Μ αναφορικά με: πλοία τα οποία σύμφωνα με την Κ.Ο. 2002/59 θεωρείται ότι παρουσιάζουν δυνητικό κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα ή ότι συνιστούν απειλή για την ασφάλεια στη θάλασσα, την ασφάλεια των προσώπων ή το περιβάλλον για τα θαλάσσια συμβάντα και ατυχήματα όπως καθορίζονται στην Κ.Ο. 2002/59 για τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων ή εξακριβώσεων που έγιναν είτε με πρωτοβουλία των Κ-Μ είτε κατ' αίτηση άλλου Κ-Μ.

9 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΤΑΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Κ.Μ. ΜΕΣΩ ΤΟΥ SSN ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΞΕΝΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ (Σύμφωνα με την Κ.Ο. 2009/16) Α) Πληροφορίες για την ακριβή ώρα κατάπλου & απόπλου των πλοίων Β) Αναγγελία τουλάχιστον 72 ώρες προκατάπλου, μόνο για τα πλοία ξένης σημαίας, που υποχρεούνται σε εκτεταμένη επιθεώρηση

10 Αρμόδιες Αρχές Εθνικού SSN Εθνική Αρμόδια Αρχή (National Competent Authority - NCA): το μοναδικό σημείο επαφής για την διασύνδεση των Κρατών Μελών μεταξύ τους και με την EMSA. Αρμοδιότητα: διαχείριση και ανταλλαγή των μηνυμάτων SSN. Αποτελεί τον εθνικό διαχειριστή του συστήματος SSN. Εθνική Αρμόδια Αρχή 24/7 (NCA 24/7): Αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της Εθνικής Αρμόδιας Αρχής (NCA). Αρμοδιότητα: Ασκεί εποπτικό έλεγχο επί επιχειρησιακών θεμάτων στις Τοπικές Αρμόδιες Αρχές (LCAς). Λειτουργεί 24 ώρες τη μέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Τοπική Αρμόδια Αρχή (Local Competent Authority - LCA) : 76 Λιμενικές Αρχές οι οποίες έχουν οριστεί και ανήκουν από την Εθνική Αρμόδια Αρχή. Αρμοδιότητα: λαμβάνουν τις αναφορές που προβλέπεται να υποβάλλουν οι υπόχρεοι για πλοία που κινούνται στο χώρο αρμοδιότητας τους.

11 Υφιστάμενη Υλοποίηση Εθνικού SSN Υπόχρεος Τοπική Αρμόδια Αρχή Εθνική Αρμόδια SSN Πλοίαρχος Πράκτορας Διαχειριστής Ο Εκμεταλλευόμενος LCA NCA

12 Μελλοντική Υλοποίηση Εθνικού SSN Υπόχρεος Τοπική Αρμόδια Αρχή Πλοίαρχος Πράκτορας Απευθείας καταχώριση στο σύστημα LCA Εθνική Αρμόδια SSN Διαχειριστής NCA Εκμεταλλευόμενος

13 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SSN Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα εθνικά συστήματα αποθηκεύονται τοπικά με τρόπο ώστε να είναι διαθέσιμες για αποστολή τους στα άλλα Κ-Μ εφόσον ζητηθεί. Το κεντρικό σύστημα (SSN Core system) είναι ο Ευρωπαϊκός Index Server (EIS) που λειτουργεί : ως ευρετήριο (Yellow Pages) για τις πληροφορίες που τηρούνται από τα Κ-Μ ως ο διαμεσολαβητής (Hub & Spoke) για την ανταλλαγή των πληροφοριών (requests responses) μεταξύ των Κ-Μ. (διαδικασίες authentication, validation, logging) Τρόποι διεπαφής με τον EIS για ανταλλαγή μηνυμάτων: μέσω XML μηνυμάτων μέσω διαδικτύου

14 ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SSN (1) CLEANSEANET (Κοινοτική Οδηγία 2009/123) Στόχος: παρακολούθηση των ευρωπαϊκών θαλάσσιων περιοχών με σκοπό τον εντοπισμό των παράνομων απορρίψεων και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και σε περιστατικά ρύπανσης της θάλασσας. Παρέχεται: μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στα Κράτη Μέλη δορυφορική εικόνα και μηνύματα «επαγρύπνησης» (alert messages). Πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. LRIT (Long-Range Identification & Tracking of Ships) (Κοινοτική Οδηγία 2009/17). Δορυφορικό σύστημα που παρέχει την ταυτότητα και την τρέχουσα θέση των πλοίων. Πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. ΤΗΕΤΙS (The Hybrid European Targeting and Inspection System) :(Κοινοτική Οδηγία 2009/16). Πληροφοριακό σύστημα για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος επιθεωρήσεων (Νew Port State Control inspection regime (PSC)). Πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.

15 ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SSN (2) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ Δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης Α/Κ σκαφών ( vessel monitoring systems for monitoring fishing vessels) Τοπικά παράκτια ραντάρ (local coastal radar) Διαλειτουργικότητα με το AIS satellite Automatic Identification Systems (Sat-AIS)

16 Τεχνική υλοποίηση διασύνδεσης Ευρωπαϊκού Συστήματος SSN με το THETIS ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ EMSA THETIS ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSN Κεντρικό Σύστημα SSN (SSN Core System) THETIS NCA 1 SSN National to Core System 2 SSN Core to National Systems 3 SSN Core to THETIS

17 Αρχιτεκτονική SSN Εφαρμογές που συλλέγουν Αναφορές NCA1 NCA2 NCA3 SafeSeaNet Εθνικό Δίκτυα τα οποία συγκεντρώνουν Αναφορές AIS από πλοία Επίπεδο MS1 AIS MS2 AIS MS3 AIS Region Baltic Region North Sea MS4 AIS MS5 AIS Region Mediterranean SSN Graphical Interface SSN EIS Αναφορές Περιστατικών, Επικίνδυνων Φορτίων, Προκατάπλου Σύνθετη εικόνα κυκλοφορίας... MSx AIS Τοπικό Επίπεδο 17 Ευρωπαϊκό Επίπεδο

18 K.O. 2010/65/ΕΕ (ΟΔΗΓΙΑ FAL) σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ Υποχρέωση Εφαρμογής: 06/2015 Προβλέπει: Δημιουργία ενιαίας θυρίδας που θα διασυνδέει το SafeSeaNet, το ηλεκτρονικό τελωνείο και άλλα ηλεκτρονικά συστήματα Ανταλλασσόμενες Πληροφορίες: Έντυπα FAL και διατυπώσεις που απορρέουν από διεθνής νομικές πράξεις (πχ Γενικό Δηλωτικό, Δηλωτικό Φορτίου, Δηλωτικό Εφοδίων πλοίου) Αναφορές για απόβλητα και κατάλοιπα πλοίων (Waste Reports): Πληροφορίες σχετικά με τύπους και ποσότητες αποβλήτων και καταλοίπων προς παράδοση ή και προς παραμονή επί του πλοίου {Κοινοτική Οδηγία 2000/59/ΕΚ } Αναφορές για την ασφάλεια στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις ( Security Reports) Πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ένα πλοίο όταν σκοπεύει να εισέλθει σε λιμένα Κράτους Μέλους {Κοινοτικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 }

19 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ SSN ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Στην 4η Συνάντηση Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ανάπτυξη του Συστήματος SafeSeaNet (High Level Steering Group) συμφωνήθηκε να επεκταθεί η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή εφαρμογή SSN σε χρήστες για λόγους πέραν των προβλεπόμενων από την Κ.Ο. 2002/59. Όροι παραχώρησης δικαιώματος πρόσβασης : Να ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα Η διάρκεια ισχύος του δικαιώματος πρόσβασης θα είναι 1 χρόνος Η πρόσβαση θα αφορά μόνο την ευρωπαϊκή web εφαρμογή H ύπαρξη στοιχειοθετημένης σκοπιμότητας για την πρόσβαση σε ναυτιλιακές πληροφορίες Για περιορισμένο αριθμό αναγνωρισμένων χρηστών Να έχει ακολουθηθεί μια καθορισμένη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει επικύρωση σε επίπεδο Εθνικής Αρμόδιας Αρχής N.C.A/ EMSA/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

20 Ηλεκτρονική τοποθεσία της EMSA απ όπου μπορούν να αντληθούν πληροφορίες για το SSN: https://extranet.emsa.europa.eu/ Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΛΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ Αλ. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ SAFESEANET»

21 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ SAFESEANET»

22 Οι πληροφορίες που καταχωρούνται από τα Κράτη μέλη διαβιβάζονται μέσω των Εθνικών Συστημάτων τους στην Ευρωπαϊκή εφαρμογή του SSN

23 Οι πληροφορίες που συλλέγονται στην Ευρωπαϊκή εφαρμογή SSN αποτυπώνονται σε γραφικό περιβάλλον (SSN Graphical Interface) Στο γραφικό περιβάλλον της ευρωπαϊκής εφαρμογής γίνεται εμπλουτισμός των δεδομένων AIS, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί από τους περιφερειακούς εξυπηρετητές και τα εθνικά συστήματα και «εμπλουτίζονται» με όλες τις πληροφορίες που διακινούνται μέσω του SSN (πχ πληροφορίες για επικίνδυνα φορτία-hazmat, incident reports, port notification)

24 Το αποτέλεσμα αυτό διατίθεται στα Κράτη μέλη, τα οποία διαμέσου των Εθνικών τους Αρμόδιων Αρχών προβαίνουν στην αξιοποίησή του, βελτιώνοντας έτσι την επίγνωση του θαλασσίου πεδίου ενδιαφέροντος.

25

26 ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΟΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΠΛΟΙΑ (1) ΔΕΔΟΜΕΝΑ AIS (ΘΕΣΗ-ΠΟΡΕΙΑ-ΤΑΧΥΤΗΤΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ - ΑΠΟΠΛΟΥ -ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ (INCIDENT REPORTS)

28 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΠΛΟΙΑ (2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΜΟΝΟΥ ΚΥΤΟΥΣ (SINGLE HULL) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Paris Memorandum of Understanding (Paris MOU) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ (HAZMAT)

29

30 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (1) ΜΕ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ

31 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (εντοπισμός των κινήσεων συγκεκριμένων πλοίων σε ημερήσια/μηνιαία βάση) ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ Κ.Ο. 2010/65 ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ» (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)

32 ΔΙΕΠΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ SSN ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ/ΛΙΜΑΝΙΑ ΌΠΩΣ: SIRENAC: θα αντικατασταθεί από τη Βάση Δεδομένων THETIS, η οποία θα εξυπηρετεί το νέο καθεστώς επιθεωρήσεων (NIR) EQUASIS: μια διεθνής βάση δεδομένων απ όπου εξάγονται πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια (safety) πλοίων BPWIS (Baltic Ports Information System): Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο παρέχει πληροφορίες για περίπου 100 Λιμάνια της Βαλτικής

33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας Θαλάσσιες διαδρομές Ζώνες θαλάσσιας κυκλοφορίας Ναυάγια Ναυτιλιακά βοηθήματα, φάροι Λιμάνια Βυθίσματα

34 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ-ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΜΟ, MMSI, ΟΝΟΜΑ, ΔΔΣ ) ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ VIDEO ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ή ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ Ο ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΤΟΥ

35 ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Προωθείται σταδιακά η ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα θαλάσσιας επιτήρησης και άλλων συστημάτων βάσεων έτσι ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η επίγνωση του θαλάσσιου πεδίου με απώτερο σκοπό : ποιοτική ναυτιλία, ασφαλέστερες & καθαρότερες θάλασσες

36 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ???? Πλοίαρχος ΛΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ Αλ. Υπχος (Τ) ΛΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Κ.

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ)

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 77 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Tου Τρύφωνα Χαρ. Κοροντζή Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) και συνακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA

και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Interchange of Data between Administrations ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATIONS PROGRAMME Κατάλογος ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Interchange

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4150 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα