ΣχολικήΔιαμεσολάβηση. Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣχολικήΔιαμεσολάβηση. Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας"

Transcript

1 ΣχολικήΔιαμεσολάβηση Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας

2 Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, προσκάλεσε σχολεία που υλοποιούν τον θεσµό της σχολικής διαµεσολάβησης να του αποστείλουν στοιχεία σχετικά µε την εµπειρία τους. Μέχρι το τέλος του 2012 ο Συνήγορος είχε ενηµερωθεί για την οργάνωση προγραµµάτων σχολικής διαµεσολάβησης σε 10 σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας:

3 2o Γυµνάσιο Ασπροπύργου Αττικής 5 ο Γυµνάσιο Σταυρούπολης 3 ο Γυµνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης 2 ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων Αττικής ΓΕΛ Πεύκων Θεσσαλονίκης ΕΠΑΛ Συκεών Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Βαρβακείου Πειραµατικό Γυµνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά Γερµανική Σχολή Θεσσαλονίκης Γυµνάσιο Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης

4 Η παρουσίαση αυτή βασίζεται σε στοιχεία από τα σχολεία αυτά και στη σχετική βιβλιογραφία

5 Τιείναιησχολικήδιαμεσολάβηση; Είναι µια διαδικασία, µέσα από την οποία οι συγκρούσεις, καυγάδες, εντάσεις και οχλήσεις µεταξύ µαθητών επιδιώκεται να επιλύονται µε ειρηνικό τρόπο, µε τη συνδροµή επιµορφωµένων εκπαιδευτικών και µαθητών µεσολαβητών που βοηθούν ώστε οι εµπλεκόµενοι να ακούσουν µε προσοχή και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. Στόχος είναι να καταλήξουν σε µια συµφωνία για να µην επαναληφθεί επιθετική ή προσβλητική συµπεριφορά στο µέλλον.

6 Πωςκαθιερώθηκεηπρακτική τηςσχολικήςδιαμεσολάβησης; Η σχολική διαµεσολάβηση ξεκίνησε στην Αµερική και τον Καναδά, τη δεκαετία του 90, βασισµένη στη θεωρία της επανορθωτικής δικαιοσύνης και σε τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων µε συµµετοχή των ίδιων των εµπλεκόµενων. Στην Ελλάδα ξεκίνησαν σχετικές εφαρµογές σε σχολεία την πρώτη δεκαετία του 21 ου αιώνα.

7 Ποιοςδιενεργείτηδιαμεσολάβηση; Υπεύθυνοι είναι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι οποίοι αρχικά υποδέχονται και εξετάζουν το αίτηµα των ενδιαφερόµενων εµπλεκόµενων µαθητών. Στη συνέχεια, αναλαµβάνουν τη διαµεσολάβηση µαθητές που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για αυτό τον ρόλο, οι οποίοι ακούν µε προσοχή τα δύο µέρη και επιδιώκουν την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ τους.

8 Αποφεύγεται η τιμωρία των υπαιτίων; Ανάλογα µε το είδος και τη σοβαρότητα της συµπεριφοράς, υπάρχει πιθανότητα να επιβληθεί ούτως ή άλλως κύρωση στους υπαίτιους µαθητές. Για ηπιότερες περιπτώσεις όµως, δίνεται η δυνατότητα «αναστολής» της επιβολής τιµωρίας, εφόσον υπάρξει και τηρηθεί συµφωνία ανάµεσα στα δύο µέρη. Με αυτό τον τρόπο περιορίζονται οι ποινές και αυξάνονται οι πιθανότητες συµµόρφωσης των µαθητών µε τη θέλησή τους.

9 Επιτρέπεταιεπίσημα ησχολικήδιαμεσολάβηση; Αν και δεν περιλαµβάνεται στα προβλεπόµενα πειθαρχικά µέτρα που επιβάλλονται σε µαθητές (σύµφωνα µε το Π.. 104/79), το Υπουργείο Παιδείας, ύστερα από εισήγηση του Συνηγόρου του Παιδιού, εξέδωσε εγκύκλιο (18890/Γ2 2011) για τα θέµατα της πρόληψης και αντιµετώπισης της βίας µεταξύ µαθητών, στην οποία περιλαµβάνεται αναφορά στη δυνατότητα δηµιουργίας οµάδων διαµεσολαβητών µαθητών από εκπαιδευτικούς.

10 Μπορείησχολικήδιαμεσολάβηση ναυλοποιηθείσεόλεςτιςβαθμίδες; Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ήδη υλοποιείται σε αρκετά σχολεία, γυµνάσια και λύκεια. Στο δηµοτικό, το πλαίσιο εφαρµογής είναι διαφορετικό και βασίζεται κυρίως σε παιδιά των µεγάλων τάξεων. Προτείνεται να ξεκινά κυρίως ανάµεσα σε µαθητές της ίδιας τάξης και εφόσον υπάρξει επιτυχία, επιχειρείται η εφαρµογή της και σε παιδιά µικρότερων τάξεων.

11 Χρειάζεται να υπάρχει πρόβλεψη στον Κανονισμό του κάθε σχολείου; Είναι σκόπιµο η απόφαση για τη λειτουργία της σχολικής διαµεσολάβησης σε ένα σχολείο να έχει τη σύµφωνη γνώµη του συλλόγου διδασκόντων και της σχολικής κοινότητας γενικότερα (εκπαιδευτικών, γονέων και µαθητών). Με αυτό τον τρόπο νοµιµοποιείται η εφαρµογή της διαδικασίας αυτής για την αντιµετώπιση περιστατικών βίας ή εντάσεων µεταξύ µαθητών. Αν περιληφθεί στον Σχολικό Κανονισµό είναι ακόµα καλύτερα!

12 Τι χρειάζεται να γίνει για να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα διαμεσολάβησης στο σχολείο; Καταρχήν θα πρέπει να συζητηθεί το θέµα στον σύλλογο διδασκόντων και να γίνει αποδεκτή η βασική αρχή της διαµεσολάβησης. Στη συνέχεια θα πρέπει να ορισθούν κάποιοι εκπαιδευτικοί ως υπεύθυνοι, που θα αναλάβουν, αφού εκπαιδευθούν οι ίδιοι, να εισηγηθούν τον τρόπο υλοποίησης της διαδικασίας. Η απόφαση αυτή θα πρέπει επίσης να τεθεί υπόψη των συλλόγων γονέων και των µαθητικών συµβουλίων.

13 Πώς γίνεται η εκπαίδευση των καθηγητών και δασκάλων; Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσηµα προγράµµατα εκπαίδευσης στη σχολική διαµεσολάβηση. Τα σχολεία που ξεκίνησαν να την εφαρµόζουν αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί ενηµερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν µέσω προγραµµάτων Αγωγής Υγείας ή άλλων σχετικών σεµιναρίων. Τα εκπαιδευτικά υλικά που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονταν από το πεδίο της Αγωγής Υγείας, της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώµατα (π.χ. υλικό UNESCO, Compass) ή από πρακτικές άλλων σχολείων µε σχετική εµπειρία.

14 Πώς προσκαλούνται οι μαθητές να γίνουν ομότιμοι μεσολαβητές; Στα σχολεία που υλοποιήθηκε µέχρι τώρα η διαµεσολάβηση, εφαρµόστηκαν προαιρετικά προγράµµατα για την εκπαίδευση των µαθητών µεσολαβητών. Οι µαθητές ενηµερώθηκαν από τη διεύθυνση ή από εκπαιδευτικούς στις τάξεις και όσοι επιθυµούσαν δήλωσαν συµµετοχή. Έγιναν προσπάθειες για να πάρουν µέρος και µαθητές µε εµπειρία εµπλοκής σε βίαια περιστατικά, ως θύτες ή ως θύµατα. Σε ορισµένα σχολεία εκπαιδεύτηκαν µόνο µεγαλύτερα παιδιά, ενώ σε άλλα υπήρξε µικτή οµάδα.

15 Πώςεκπαιδεύονται οιομότιμοιμεσολαβητές; Οι µαθητές/τριες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον, παρακολουθούν ένα οµαδικό πρόγραµµα εκτός σχολικών ωρών, συναντήσεων, µία φορά τη βδοµάδα. Αν οι ενδιαφερόµενοι είναι περισσότεροι από 20-25, γίνεται επιλογή από τους εκπαιδευτικούς µέσα από συνεντεύξεις. Έπειτα ενηµερώνονται οι γονείς/κηδεµόνες των επιλεγµένων και ξεκινά η εκπαίδευση που έχει κυρίως βιωµατικό χαρακτήρα. Οι µαθητές γνωρίζονται µεταξύ τους και µαθαίνουν µέσα από ασκήσεις την αξία του να ακούς τους άλλους, να είσαι αντικειµενικός, να τους εµπιστεύεσαι και να κερδίζεις εµπιστοσύνη τους.

16 Υλικό για την εκπαίδευση των μαθητών Για την εκπαίδευση των µαθητών στη διαµεσολάβηση, χρησιµοποιείται υλικό της Αγωγής Υγείας (π.χ. το «Στηρίζοµαι στα πόδια µου», «Συζητήσεις εφήβων» «Εγώ και εσύ µαζί») και άλλα βοηθήµατα για τη σχολική βία και τις τεχνικές διαµεσολάβησης (ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, αναγνώριση συναισθηµάτων, αντιµετώπιση θυµού, κ.α.). Οι µαθητές ενηµερώνονται για τους κανόνες και το πρωτόκολλο διαµεσολάβησης και εξασκούνται µέσα από εικονικές διαµεσολαβήσεις.

17 Τελικήεπιλογήτωνμαθητών μεσολαβητών Γίνεται ανάµεσα στους µαθητές που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση και χαίρουν εµπιστοσύνης των συµµαθητών τους. Υπογράφουν συµφωνητικό για τη τήρηση των κανόνων (αντικειµενικότητας, εχεµύθειας κ.λπ.) και γίνεται νέα ενηµέρωση των γονέων/κηδεµόνων τους. Τα ονόµατα των µεσολαβητών γίνονται γνωστά σε όλο το σχολείο. Μπορεί στην οµάδα να συµµετέχουν δοκιµαστικά και ορισµένα (νεότερα σε ηλικία) µέλη.

18 Πώςξεκινάμιαδιαμεσολάβηση; Για να ξεκινήσει µια διαµεσολάβηση χρειάζεται τα δύο µέρη που είχαν µια σύγκρουση ή άλλη µορφής αντιπαράθεση, να ζητήσουν από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς να υπαχθούν σε αυτή τη διαδικασία. Συνήθως αφορά δύο µαθητές, µπορεί όµως να είναι και περισσότεροι. Ορισµένες φορές στους εκπαιδευτικούς απευθύνεται η µία πλευρά και ύστερα προτείνεται στην άλλη, αν θέλει, να συµµετέχει στη διαδικασία. Ύστερα, ενηµερώνεται η οµάδα των (οµότιµων) µαθητών-µεσολαβητών.

19 Πώςεπιλέγονταιοιμεσολαβητές στηνκάθεπερίπτωση; Οι µαθητές που υποβάλλουν αίτηµα διαµεσολάβησης, µπορούν να ζητήσουν συγκεκριµένα πρόσωπα της οµάδας που εµπιστεύονται για να αναλάβουν την υπόθεσή τους, αν και αυτοί συµφωνήσουν. Αν δεν συµβεί αυτό, τότε µε τη βοήθεια των υπευθύνων εκπαιδευτικών, ορίζονται από την οµάδα δύο πρόσωπα ως µεσολαβητές, συνήθως ίδιας ή µεγαλύτερης ηλικίας από τους εµπλεκόµενους.

20 Πού, πότεκαιπώςγίνεται ηδιαμεσολάβηση; Συνήθως γίνεται σε χρόνο διαλείµµατος, και, αν απαιτείται, επεκτείνεται πέραν αυτού ή συνεχίζεται σε άλλο διάλειµµα. Επιλέγεται ένας ουδέτερος χώρος, χωρίς παρουσία τρίτων. Σε ορισµένες περιπτώσεις παρίσταται και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Τα δύο µέρη αναφέρουν µε τη σειρά τους την οπτική τους στην υπόθεση σύγκρουσης, παρεξήγησης ή παρενόχλησης. Οι µεσολαβητές κάνουν ερωτήσεις και ανταλλάσσονται απόψεις.

21 Πού, πότεκαιπώςγίνεται ηδιαμεσολάβηση; (2) Μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από µία συναντήσεις. Αν υπάρξει συµφωνία για την εξοµάλυνση της κατάστασης µεταξύ των δύο πλευρών, τότε καταγράφεται σε φόρµα συµφωνητικού (ή «συµβολαίου τιµής»), όπου οι εµπλεκόµενοι εξηγούν τα αίτια της σύγκρουσής τους ή της επιθετικής/ενοχλητικής συµπεριφοράς και δεσµεύονται να µην επαναληφθεί. Το συµφωνητικό υπογράφεται από τα δύο µέρη και τους µεσολαβητές, επιδεικνύεται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και φυλάσσεται σε αρχείο.

22 Η λειτουργία της ομάδας μεσολαβητών Η οµάδα οµότιµων µαθητών-µεσολαβητών συνεχίζει να συναντιέται τακτικά, ενηµερώνεται για την πορεία των διαµεσολαβήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί, συζητά θέµατα που αφορούν το χειρισµό περιστατικών και τη βία στο σχολείο. Ενδεχοµένως παίρνει πρωτοβουλίες για την ενηµέρωση των µελών της σχολικής κοινότητας. Επίσης µπορεί να ζητήσει περεταίρω επιµόρφωση και εποπτεία για κάποια θέµατα. Τέλος γίνεται αξιολόγηση του έργου της µε τη βοήθεια του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.

23 Έχειεπιτυχίαηδιαδικασία τηςσχολικήςδιαμεσολάβησης; Τα σχολεία που εφαρµόζουν το θεσµό αναφέρουν ότι στην αρχή γίνονται λίγες µεσολαβήσεις, αργότερα όµως αυξάνονται, µε την απόκτηση εµπειρίας και τη διάδοση της πρακτικής. Στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρεται ότι τηρείται η συµφωνία και τα δύο µέρη δεν επαναλαµβάνουν τη σύγκρουση ή την επιθετική συµπεριφορά. Επίσης, αναφέρεται µείωση στην επιβολή κυρώσεων και διάθεση των µαθητών να επιλύουν τις διαφορές τους µέσα από τη διαµεσολάβηση.

24 Πωςαντιδρούνοιάλλοιμαθητές καιοιεκπαιδευτικοί; Την πρώτη περίοδο λειτουργίας της οµάδας, ενώ τα µέλη της χαίρονται πολύ τη διαδικασία µαζί µε τους υπεύθυνους καθηγητές τους, υπάρχουν άλλοι µαθητές και εκπαιδευτικοί που την αµφισβητούν. Τα 15µελή συµβούλια µαθητών, για να στηρίξουν τον θεσµό, πρέπει από την αρχή να είναι ενήµερα και σύµφωνα. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο των εκπαιδευτικών. Η εµπιστοσύνη και η θετική στάση της σχολικής κοινότητας κερδίζονται σταδιακά και στην πράξη!

25 Μπορεί να αναλάβει 15μελές μαθητικό συμβούλιο να γίνει ομάδα μεσολαβητών; εν είναι σκόπιµο, γιατί η νοµοθεσία που διέπει τις µαθητικές κοινότητες δίνει διαφορετικές αρµοδιότητες στα 15µελή και 5µελή µαθητικά συµβούλια. Οι διπλές αρµοδιότητες µπορεί να δηµιουργήσουν σύγχυση και προβλήµατα.

26 Τιγίνεταιανδεντηρηθείησυμφωνία ανάμεσα στα παιδιά που συμμετείχαν σεμιαδιαμεσολάβηση; Αναλόγως µε την περίπτωση, µπορεί να µην δοθεί δυνατότητα δεύτερης διαµεσολάβησης και να αναλάβει την επίλυση της σύγκρουσης ή επιθετικής συµπεριφοράς ο διευθυντής µε άλλες µεθόδους. Αν υπάρξει ειδική αιτιολογία, µπορεί να υπάρξει και νέα διαµεσολάβηση.

27 Τι θεωρούν τα σχολεία που υλοποιούν διαμεσολάβηση, ωςεπιτεύγματα; > συµµετοχή των µαθητών στη λήψη αποφάσεων για θέµατα που τους αφορούν > αίσθηση των µαθητών ότι µπορούν να λύσουν τις διαφορές τους χωρίς επιβολή ποινών > εξάσκηση των µαθητών στην ενεργητική ακρόαση («µαθαίνουν να ακούν τους άλλους, αφήνοντας τους να τελειώσουν όσα έχουν να πουν») > εκπαίδευση στη διαχείριση του θυµού και των συναισθηµάτων τους > αποδοχή της διαφορετικότητας > ανάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους εκπαιδευτικούς > µείωση των επιθετικών συµπεριφορών και το ξεπέρασµα των φόβων των θυµάτων

28 Τι χρειάζεται να γίνει ακόμα; Τα σχολεία που υλοποιούν τη διαµεσολάβηση προτείνουν: > Να θεσµοθετηθεί ο ρόλος των εκπαιδευτικών µεσολαβητών υπευθύνων οµάδων και να υπάρξει πρόβλεψη για τον χρόνο συναντήσεων > Να περιλαµβάνονται προβλέψεις για τη διαµεσολάβηση στον Σχολικό Κανονισµό > Να γίνουν προγράµµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών > Να ενηµερώνονται όλοι µαθητές στην αρχή της χρονιάς (ιδίως οι µικρότεροι) > Να δικτυωθούν τα σχολεία µεταξύ τους και µια φορά τον χρόνο να γίνεται συνάντηση µε παρουσίαση καλών πρακτικών

29 Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της σχολικής διαμεσολάβησης είναι το καλό σχολικό κλίµα, η λειτουργία της δηµοκρατίας στο σχολείο και γενικότερα η έµπρακτη δέσµευση της σχολικής κοινότητας για την αντιµετώπιση των συγκρούσεων και των προβληµάτων, µέσα από τη συνεργασία και την αλληλοκατανόηση!

30 Επιλεγμένη βιβλιογραφία: - Αρτινοπούλου Β.: «Η Σχολική ιαµεσολάβηση, Εκπαιδεύοντας τους µαθητές στη διαχείριση της βίας και του εκφοβισµού», Αθήνα, ίκτυο για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα και την Εκπαίδευση: «ιαµεσολάβηση Συνοµηλίκων για την Επίλυση των Συγκρούσεων στα Σχολεία. Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές νέων», Λεµεσός, Συµβούλιο της Ευρώπης, COMPASS (Πυξίδα) «Εγχειρίδιο για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα», 2007, Ελληνική έκδοση Θάνος Θ.: «Η διαµεσολάβηση στο σχολείο και την κοινωνία», Εκδόσεις Πεδίο, 2011 Χηνάς Π., Χρυσαφίδης Κ.: «Επιθετικότητα στο σχολείο, Προτάσεις για πρόληψη και αντιµετώπιση», 2000

31 Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν στοsite τουσυνηγόρουτουπολίτη/ Συνηγόρου του Παιδιού:

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής

Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής With the support of European Commission Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής 1. Εφαρμογή του Προγράμματος στο Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Το Πρόγραμμα «Χτίζοντας Υγιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Τσιάντης MD, DPM, FRC Psych. Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας Η δημιουργία του project «Σχολικός εκφοβισμός» είναι μια σύνθεση εκπαιδευτικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί και δοκιμαστεί χρόνια στα σχολεία, όπως το «Στηρίζομαι στα πόδια μου», «Συζητήσεις εφήβων»,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ - BULLYING ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ - BULLYING ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ - BULLYING ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Κα. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ 13. ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡ. ΙΑΚ. ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 647/02-10-2006 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/01/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα

ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές Διονύσης Μπαλούρδος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ãéá Ýíôáîç ìáèçôþí ìå áíáðçñßá Þ/êáé åéäéêýò åêðáéäåõôéêýò

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Συμβουλεύοντας το μέλλον Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις Χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα