ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2803 ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2803 ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 280 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Ταχ. Δ/νσ : Μουρούζ 6 & Ργίλλς 2-4 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τλέφωνο : Φαξ : ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Έχοντας υπόψ:. Τν υπ αριθμ. ΟΙΚ. 02/ Κοινή Υπουργική Απόφασ (Κ.Υ.Α.) του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 44/.06.20), όπως τροποποιήθκε και ισχύει με τις υπ αριθμ. ΟΙΚ 0/ (ΦΕΚ Β 42/ ), ΟΙΚ 05/ (ΦΕΚ Β 48/ ) και ΟΙΚ 06/ (ΦΕΚ Β 675/ ) κοινές Αποφάσεις των ως άνω Υπουργών, 2. Τν υπ αριθμ. Δ5Β 627 ΕΞ 20/ (ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-ΚΟΕ) Απόφασ τς Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με τν οποία εγκρίθκε πρόσλψ προσωπικού με σύμβασ εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μνών, για τν κάλυψ κατεπειγουσών αναγκών του Ελλνικού Δμοσίου και ειδικότερα για τ μετάδοσ ραδιοτλεοπτικών και τ λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων κατά το μεταβατικό χρονικό διάστμα μέχρι τ σύστασ του μόνιμου δμόσιου φορέα ραδιοτλεόρασς, σε συμμόρφωσ προς τν υπ αριθμ. 26/20 απόφασ τς Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου τς Επικρατείας (άρθρο 52 π.δ. 8/989, ως ισχύει), καθώς και τ συναφή Ανακοίνωσ Πρόσλψς Προσωπικού με Α.Π. 0/ 20,. Τις υποβλθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τν, κατόπιν αυτών, ανακοίνωσ στν ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών του προσωρινού πίνακα κατάταξς των υποψφίων,

2 4. Τον διενεργθέντα έλεγχο των υποβλθέντων δικαιολογτικών των προτασσομένων στους πίνακες κατάταξς, για τν επιβεβαίωσ των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις συμμετοχής τους, κατόπιν του οποίου επήλθαν αλλαγές στον πίνακα κατάταξς, 5. Το γεγονός ότι Ανακοίνωσ Πρόσλψς Προσωπικού με Α.Π. 0/20 καταρτίσθκε και δμοσιεύθκε τν 22 Ιουλίου 20, ενώ ουδείς υπάλλλος απασχολείτο στο μεταβατικό φορέα. Σήμερα όμως, Ειδική Διαχείρισ έχει τεθεί σε μερική λειτουργία και έχουν καταστεί εμφανέστερες οι ανάγκες σε προσωπικό, που αφενός απασχολείται στ διαχείρισ του ενεργτικού και παθτικού τς περιουσίας τς καταργθείσας ΕΡΤ Α.Ε. και αφετέρου παράγει και μεταδίδει τλεοπτικό πρόγραμμα, καθμερινά εμπλουτιζόμενο με νέες εκπομπές. Άλλωστε, μέχρι και σήμερα ο χώρος απασχόλσς των υπαλλήλων περιορίζεται στα κτήρια τς Κατεχάκ και τς Μουρούζ. Τα ανωτέρω γεγονότα έχουν οδγήσει σε επαναπροσδιορισμό των αναγκών σε προσωπικό. Κατόπιν αυτών, σε κάποιες από τις προκρυχθείσες ειδικόττες κρίνεται αναγκαία πρόσλψ μεγαλύτερου αριθμού προσωπικού, ενώ σε κάποιες άλλες μικρότερου, συγκριτικά προς τον αρχικώς προκρυχθέντα, χωρίς να παραβιάζεται σειρά κατάταξς, χωρίς να μεταβάλλονται οι ειδικόττες ούτε ο συνολικός αριθμός των προκρυχθεισών θέσεων προσωπικού (589) τς Προκήρυξς με Α.Π. 0/20, 6. Το γεγονός ότι υποβολή αίτσς υποψφιόττας στν προαναφερόμεν Προκήρυξ με Α.Π. 0/20 διατρείται και ισχύει για τν πλήρωσ θέσεων τς Προκήρυξς με Α.Π. 02/20. Συνεπώς, οι αιτήσεις υποψφίων που κατετάγσαν σε θέσεις επιλαχόντων ή/και απορρίφθκαν λόγω έλλειψς τυπικών προσόντων διορισμού ή/και ήταν άκυρες και δεν προσλαμβάνονται στο πλαίσιο τς με Α.Π. 0/20 προκήρυξς, θα λφθούν υπόψ και θα καταταγούν στο πλαίσιο τς Προκήρυξς με Α.Π. 02/20. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Προσλαμβάνουμε με σύμβασ εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμνς διάρκειας, τους αναφερομένους κατωτέρω κατά ειδικόττα, ως ακολούθως: Α.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΑΓΑΘΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ***062 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Κέρκυρα 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ***645 IV. Αρχισυντάκτ ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ- ***87 IV. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τεχνικών 4 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ***664 ΙΙ. Συντρτών Ιστών 5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ***754 IV.

3 6 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ***78 IV. Συντάκτ 7 ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ***295 IV. Διεθνούς 8 ΑΛΕΞΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ***805 ΙΙΙ.6 Γραφιστών 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ***094 ΙΙΙ. Συντονιστών 2 Στούντιο 0 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ***89 IV. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΛΛΟΥ ***807 IV. Οικονομικού 2 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ***24 ΙΙΙ. Εικονολήπτες ΑΜΟΥΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***55 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ***822 IV. Αρχισυντάκτ 5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ***824 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ***570 Ι.4 Ανθρώπινο Δυναμικό 7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ***82 ΙΙΙ. 7 Κομμωτών 8 ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ***206 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 9 ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ***445 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 20 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***74 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 2 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***255 Ι.5 Πλροφορικής 22 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ***94 IV. 2 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ***69 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Κεφαλονιά 24 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ***46 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 25 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ***90 IV. ενμερωτικών Τλεόρασ) 26 ΑΠΟΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***749 IV. Διεθνούς 27 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ***6 Ι.4 Οικονομικές Υπρεσίες 28 ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ***266 Ι. Οικονομικές Υπρεσίες 29 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ***59 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 0 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ***799 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών

4 ΑΡΓΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ***794 IV. Διεθνούς 2 ΑΡΕΣΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ***49 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Τρίπολ ΑΡΤΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ***068 Ι.9 Αρχειοθετών- Ταξινόμων 4 ΑΣΤΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ***506 Ι.0 Υποδοχής και Ελέγχου 5 ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ***208 ΙΙΙ.2 Δ/ντών Παραγωγής 6 ΑΥΓΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ***97 Ι.4 Ανθρώπινο Δυναμικό 7 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ***72 IV. 8 ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ***06 ΙΙΙ. 2 9 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ***24 IV. 40 ΒΑΣΙΛΙΕΦ ΡΩΣΑ ***27 ΙΙΙ.5 4 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ***905 IV. 42 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΧΡΙΣΤΙΝΑ ***59 ΙΙΙ. 4 ΒΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***099 Ι.2 Συντονιστών Στούντιο ενμερωτικών Τλεόρασ) Β. Δ/ντών Παραγωγής Συντάκτ Μοντέρ Εργατών- Βοθών 44 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ***0 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 45 ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***7 ΙΙΙ. Σκνοθετών 46 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ***45 Ι.4 Διοικτικών Οικονομικών 47 ΒΕΝΙΕΡΗΣ-ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ***29 IV. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ενμερωτικών Τλεόρασ) 48 ΒΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***970 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 49 ΒΙΔΑΛΗ ΚΕΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ***50 Ι.7 50 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΡΙΣ - ΦΩΤΙΟΣ ***876 ΙΙΙ.7 Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Ψφιοποίσς Περιεχομένου

5 5 ΒΟΤΖΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ***486 IV. αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / 52 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***940 Ι.2 Πλροφορικής 5 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ***448 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 54 ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ***5 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 55 ΒΡΑΧΩΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ***885 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 56 ΒΡΕΤΖΑΚΗ ΗΡΩ ***9 ΙΙΙ. 57 ΒΡΕΤΤΟΥ MAΡΙΑ ***906 ΙΙΙ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Κ. ΕΛΕΝΗ ***987 IV. Μοντέρ Επιμελτών Παραγωγής Διεθνούς 59 ΓΑΛΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ***56 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 60 ΓΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***70 ΙΙΙ. 6 ΓΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ***86 ΙΙΙ. 5 Εικονολήπτες Κρήτ (Χανιά Ηράκλειο) Πάτρα Επιμελτών Παραγωγής 62 ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ***865 Ι.2 Εργατών- Βοθών 6 ΓΕΡΑΦΕΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ***865 IV. Αστυνομικού 64 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ***904 IV. Παραγωγός 65 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (του Αρχισυντάκτ ***06 IV. Βασιλείου) 66 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ***600 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 67 ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ***2 IV. 68 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ***898 ΙΙ. Τεχνικών Συντρτών Ιστών 69 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ***586 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 70 ΓΙΑΛΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ***256 IV. Παραγωγός 7 ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ***8 ΙΙΙ. Ηχολήπτες 72 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ***57 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Ρόδος 7 ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***97 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών

6 74 ΓΚΟΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ***05 IV. Διεθνούς 75 ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***002 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Αλεξ/πολ 76 ΓΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ***044 IV. 77 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ***884 ΙΙΙ. Συντονιστών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 Στούντιο 78 ΓΡΑΜΠΟΒΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ***46 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 79 ΓΡΙΖΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ-ΚΟΥΛΗΣ ***67 ΙΙΙ. 80 ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***785 IV. 8 ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***20 Ι.4 Εικονολήπτες Οικονομικές Υπρεσίες 82 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ***067 ΙΙ.2 Πλροφορικής 8 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ***902 Ι.9 Αρχειοθετών- Ταξινόμων 84 ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***544 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 85 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑΝΑ ***805 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 86 ΔΕΛΙΟΤΖΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ***206 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 87 ΔΕΟΥΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***896 ΙΙΙ. Ηχολήπτες 88 ΔΗΜΑΚΑΣ Ι. ΛΟΥΚΑΣ ***60 IV. 89 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ***65 Ι. Ανθρώπινο Δυναμικό 90 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ***500 IV. ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΣΙΑΜΗ) 9 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***250 IV. Παραγωγός 92 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ***920 ΙΙΙ.7 Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Γεννήτριας Χαρακτήρων 9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΙΡΗΝΗΣ ***689 IV. 94 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ***687 ΙΙΙ ΔΗΜΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ***077 ΙΙΙ. Διεθνούς Βοθός Σκνογράφου- Ενδυματολόγου Ηχολήπτες

7 96 ΔΟΥΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ***782 IV. ενμερωτικών Τλεόρασ) 97 ΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ***785 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 98 ΔΡΑΓΩΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***998 IV. 99 ΔΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ***46 Ι.7 αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / 00 ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ***60 ΙΙ. Ψυκτικών 0 ΔΡΥΜΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ***956 IV. αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / 02 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ Υποδοχής και ***78 Ι.0 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ελέγχου 0 ΖΑΓΝΑΦΕΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ***267 IV. ενμερωτικών Τλεόρασ) 04 ΖΑΡΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ***4 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 05 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ***205 IV. Παραγωγός 06 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ***46 ΙΙΙ. Δ/ντές Φωτογραφίας 07 ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***652 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 08 ΖΗΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ***62 IV. Παραγωγός 09 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ***974 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 0 ΖΙΑΒΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ***5 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ***092 Ι.9 Αρχειοθετών- Ταξινόμων 2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ***65 ΙΙ. Μχ/κοί

8 24 ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ (ΔΟΥΚΑΣ) ***094 IV. 25 ΚΑΪΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***66 IV. 26 ΚΑΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ***462 IV. 27 ΚΑΚΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ***7 Ι.7 28 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΖΩΗΣ ***084 IV. 29 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ***69 ΙΙΙ. 2 0 ΚΑΛΕΣΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ***4 Ι.7 ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΗ ΑΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ***522 ΙΙΙ.2 Δ/ντών Παραγωγής 4 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ***67 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 5 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΕΖΙΝΑ ***52 ΙΙΙ.8 Β. Σκνοθέτες 6 ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***75 ΙΙ. Ηλεκτρολόγων 7 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ***2 IV. Διεθνούς 8 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***22 ΙΙΙ. Δ/ντές Φωτογραφίας Αρχισυντάκτ 9 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ***98 IV. Αθλτικού Τμήματος 20 ΚΑΒΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΙΖΑ ***55 Ι.9 Αρχειοθετών- Ταξινόμων 2 ΚΑΒΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ***656 ΙΙΙ.9 Β. Δ/ντών Παραγωγής 22 ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ***29 Ι.7 2 ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ***72 ΙΙ. Ψυκτικών ενμερωτικών Τλεόρασ) Αστυνομικού Συντονιστών Στούντιο ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***27 ΙΙΙ.4 Μετεωρολόγων 2 ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ***408 IV. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ***922 ΙΙΙ. Μοντέρ

9 4 ΚΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ***79 ΙΙΙ. 4 Εκφωντών- Τλεπαρουσιασ τών 5 ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ***85 ΙΙΙ. Ηχολήπτες 6 ΚΑΝΑΒΑΣ ΚΡΕΩΝ ***90 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 7 ΚΑΝΔΥΛΗ ΑΝΝΑ ***6 IV. 8 ΚΑΠΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ***802 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 9 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***5 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Τρίπολ 40 ΚΑΡΑΒΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ***04 Ι.7 4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ***29 IV. ενμερωτικών Τλεόρασ) 42 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***928 ΙΙ. Ψυκτικών 4 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ***509 IV. Αρχισυντάκτ 44 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***64 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 45 ΚΑΡΑΝΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***0 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 46 ΚΑΡΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ***270 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 47 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***686 IV. Συντάκτ Αθλτικού Τμήματος 48 ΚΑΣΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ***4 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 49 ΚΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***8 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Καστοριά 50 ΚΑΤΕΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***772 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Μυτιλήν 5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ***674 ΙΙΙ. Ηχολήπτες 52 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***854 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Κέρκυρα 5 ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ***08 ΙΙΙ. Μοντέρ 54 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ***209 Ι.4 Οικονομικές Υπρεσίες 55 ΚΕΣΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ***794 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Καβάλα 56 ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***5 Ι. Διοικτικών Οικονομικών

10 57 ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ***886 IV. αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / 58 ΚΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***9 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Κέρκυρα 59 ΚΟΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ***267 IV. (εκφωντής ενμερωτικών 60 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ***297 ΙΙΙ.7 Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Ψφιοποίσς Περιεχομένου 6 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***096 IV. 62 ΚΟΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ***676 Ι. Διοικτικών Οικονομικών 6 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ***967 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 64 ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***76 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 65 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***98 IV. Αστυνομικού 66 ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ***6 ΙΙ. 67 ΚΟΥΡΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ***62 ΙΙΙ.2 68 ΚΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ***78 IV. Μχ/κοί Δ/ντών Παραγωγής 69 ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ***70 Ι. Διεθνείς Σχέσεις 70 ΚΟΥΣΤΟΥΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ***845 ΙΙ. Ηλεκτρολόγων 7 ΚΟΥΣΤΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ***799 ΙΙ. Τεχνικών Συντρτών Ιστών 72 ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***69 IV. Παραγωγού Οπτικοποίσς Θεμάτων 7 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ***29 ΙΙΙ. Σκνοθετών

11 74 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ***074 Ι. Αρχειονόμων- Βιβλιοθκονόμ ων 75 ΚΡΙΘΑΡΑ ΠΑΥΛΙΝΑ ***828 Ι.9 Αρχειοθετών- Ταξινόμων 76 ΚΥΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ***448 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 77 Κυριαζάκου Αντωνία ***20 Ι.8 Τλεφωντών 78 ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***968 ΙΙΙ.9 Β. Δ/ντών Παραγωγής 79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***907 IV. Συντάκτ Αθλτικού Τμήματος 80 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***447 IV. 8 ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***42 ΙΙΙ.2 Δ/ντών Παραγωγής 82 ΛΑΓΓΑ ΠΕΓΚΥ ***780 ΙΙ. Μχ/κοί 8 ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***66 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 84 ΛΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ ***496 IV. Πάτρα 85 ΛΑΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ***00 Ι.7 86 ΛΑΡΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ***00 ΙΙ.2 Πλροφορικής 87 ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ***685 IV. Αρχισυντάκτ 88 ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ***267 ΙΙ. Μχ/κοί 89 ΛΕΙΒΑΔΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***688 ΙΙ. Μχ/κοί 90 ΛΕΛΟΥΔΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) ***884 ΙΙΙ. Συντονιστών 2 Στούντιο 9 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***98 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 92 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ***878 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 9 ΛΕΠΤΑΚΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ***679 ΙΙΙ.7 Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Γεννήτριας Χαρακτήρων 94 ΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***94 ΙΙΙ.5 Β. Δ/ντών Παραγωγής 95 ΛΟΥΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ***568 IV. 96 ΛΟΥΚΑΚΗΣ Δ. ΑΝΔΡΕΑΣ ***499 I. Αρχείο

12 97 ΛΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ***296 IV. 98 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ ***292 ΙΙΙ. 99 ΜΑΓΓΑΝΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ***554 IV. 200 ΜΑΓΓΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***64 Ι. Εικονολήπτες Διεθνούς Διοικτική Μέριμνα Ιωάννινα 20 ΜΑΓΓΕΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ***748 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 202 ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ***209 ΙΙ. Μχ/κοί 20 ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ***864 IV. 204 ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ***252 ΙΙΙ. Δ/ντές Φωτογραφίας 205 ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ***905 IV. Πολιτικού Συντάκτ 206 ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ***940 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 207 ΜΑΜΟΥΖΕΛΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ***5 ΙΙΙ.7 Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Ροής Προγράμματος 208 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***064 ΙΙ. Μχ/κοί 209 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***996 ΙΙΙ. 20 ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ***29 IV. 2 ΜΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ***598 ΙΙΙ.7 22 ΜΑΝΩΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ***27 ΙΙΙ. Ηχολήπτες Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Γεννήτριας Χαρακτήρων Μεταφραστών- Υποτιτλιστών Προσαρμοστών Ηράκλειο 2 ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ***67 ΙΙΙ.2 Δ/ντών Παραγωγής 24 ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***89 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 25 ΜΑΝΩΛΙΑΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ***456 Ι.7

13 26 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ***7 IV. 27 ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ***224 IV. Συντάκτ Αθλτικού Τμήματος Δ/ντή Ειδήσεων Ενμερωτικών Εκπομπών / ΤΕ/ΔΕ 28 ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***78 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 29 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***64 ΙΙΙ. 220 ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ***07 ΙΙΙ. Εικονολήπτες Μοντέρ 22 ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***44 ΙΙ. Μχ/κοί 222 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ***960 Ι.7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ 22 ΜΑΤΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ***545 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 224 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ***574 ΙΙΙ. 7 Κομμωτών 225 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ***958 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 226 ΜΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ***62 Ι. Διοικτικών Οικονομικών 227 ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ***852 IV. 228 ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***884 Ι.9 Αρχειοθετών- Ταξινόμων 229 ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***597 ΙΙΙ.7 Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Γεννήτριας Χαρακτήρων 20 ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***422 IV. Πολιτικού Συντάκτ 2 ΜΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***56 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 22 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ***04 ΙΙΙ. Δ/ντές Φωτογραφίας 2 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***27 Ι.9 Αρχειοθετών- Ταξινόμων 24 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***07 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 25 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***708 ΙΙ. Μχ/κοί 26 ΜΙΧΕΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ***84 ΙΙΙ.7 Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Γεννήτριας Χαρακτήρων

14 27 ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ***262 Ι.9 28 ΜΟΥΣΑΦΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ***782 ΙΙΙ. Αρχειοθετών- Ταξινόμων Εικονολήπτες 29 ΜΟΥΣΙΟΥ ΖΩΗ ***409 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 250 ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ***270 IV. 25 ΜΠΟΥΡΑ ΔΗΜΟΒΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***026 IV. Δ/ντή Ειδήσεων Ενμερωτικών Εκπομπών / ΤΕ/ΔΕ 240 ΜΠΑΓΙΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ***8 ΙΙ.2 Πλροφορικής 24 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***0 ΙΙ. Τεχνικών Συντρτών Ιστών 242 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ***70 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 24 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ***89 IV. αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / 244 ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***26 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Ρόδος 245 ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ***045 ΙΙ. Ηλεκτρολόγων 246 ΜΠΑΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***229 ΙΙΙ. Βοθός Σκνογράφου- 8 Ενδυματολόγου 247 ΜΠΕΘΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***0 IV. 248 ΜΠΙΤΑ ΑΡΕΤΗ ***69 IV. (εκφωντής ενμερωτικών 249 ΜΠΟΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ***94 Ι.4 Προμήθειες 252 ΜΥΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***62 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Καβάλα 25 ΜΥΡΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***9 Ι ΜΩΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ***649 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 255 ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***545 ΙΙΙ.6 Γραφιστών

15 256 ΝΑΚΟΣ-ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***5 Ι.5 Πλροφορικής 257 ΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ***76 ΙΙ. Μχ/κοί 258 ΝΕΙΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ***054 Ι ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ***200 IV. 260 ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***808 IV. Παραγωγός 26 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ***0 IV. Αρχισυντάκτ 262 ΝΙΚΟΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ***740 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Ρόδος 26 ΝΤΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***84 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 264 ΝΤΑΗΣ Ν. ΜΙΧΑΗΛ ***526 ΙΙΙ. Σκνοθετών 265 ΝΤΑΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ***704 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Τρίπολ 266 ΝΤΟΥΣΙΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ***87 Ι. Διεθνείς Σχέσεις 267 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΝΑ ***20 ΙΙΙ. Εκφωντών- Τλεπαρουσιασ (ΟΛΥΜΠΙΑ) 4 τών 268 ΞΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***992 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 269 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***66 IV. αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / 270 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ***709 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Καλαμάτα 27 ΟΛΥΜΠΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ***95 IV. Αρχισυντάκτ 272 ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΕΝΑ) ***29 IV. 27 ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ***99 ΙΙ. Ηλεκτρολόγων 274 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***50 ΙΙΙ. Εικονολήπτες Ηράκλειο 275 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ***0 Ι. Οδγών 276 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ***65 IV. Αρχισυντάκτ Αθλτικού Τμήματος Συντάκτ 277 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ***46 IV. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 278 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ***056 ΙΙ.2 Πλροφορικής

16 279 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ***865 IV. Συντάκτ Αθλτικού Τμήματος 280 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ***796 ΙΙΙ. Ηχολήπτες 28 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ***2 Ι.4 Προμήθειες 282 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***540 IV. 28 ΠΑΝΤΕΛΕΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ***458 ΙΙΙ.8 Β. Σκνοθέτες 284 ΠΑΝΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ***207 ΙΙΙ. 285 ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΑΝΝΑ ***775 ΙΙΙ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***498 Ι. 287 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ***28 Ι. Εικονολήπτες 288 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ***67 ΙΙΙ.6 Γραφιστών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 289 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ***454 ΙΙΙ.8 Β. Σκνοθέτες 290 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ***675 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ***448 IV. 292 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ***57 IV. 29 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ***72 Ι ΠΑΠΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 295 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ***964 Ι ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ***627 ΙΙΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ***764 Ι ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***7 ΙΙ. Βοθός Σκνογράφου- Ενδυματολόγου Διοικτικών Οικονομικών Ανθρώπινο Δυναμικό Διεθνούς Πολιτικού Συντάκτ Εργατών- Βοθών Κρήτ (Χανιά Ηράκλειο) ***877 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Οικονομικές Υπρεσίες Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Ροής Προγράμματος Ηλεκτρονικοί Τεχνικός Ασφαλείας

17 299 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΝΑ ***85 IV. Διεθνούς 00 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ***784 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Καστοριά 0 ΠΑΠΑΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***66 Ι.0 Υποδοχής και Ελέγχου 02 ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ***579 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 0 ΠΑΠΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ***78 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Ιωάννινα 04 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***855 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Ιωάννινα 05 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΑΝΤΡΙΑΝΑ) ***005 IV. ***446 IV. 07 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ***9 IV. Παραγωγού Οπτικοποίσς Θεμάτων ενμερωτικών Τλεόρασ) 08 ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***54 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 09 ΠΕΤΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***044 IV. ενμερωτικών Τλεόρασ) 0 ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ***502 IV. ενμερωτικών Τλεόρασ) ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***506 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 2 ΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***55 ΙΙ. Ηλεκτρονικών ΠΗΛΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ***782 Ι.2 Εργατών- Βοθών 4 ΠΙΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***929 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 5 ΠΙΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ***57 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 6 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ***86 ΙΙ. Μχ/κοί 7 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***08 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 8 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΠΑΡΙΣ ***527 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες

18 9 ΠΟΠΩΦ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ***84 ΙΙΙ.7 Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Γεννήτριας Χαρακτήρων 20 ΠΡΙΤΣΑ ΗΛΙΑΝΑ ***700 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 2 ΠΡΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***66 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 22 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***2 ΙΙΙ. 2 ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ***99 IV. Μοντέρ Πολιτικού Συντάκτ 24 ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***726 ΙΙΙ.8 Β. Σκνοθέτες 25 ΡΕΚΟΥΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ***02 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Τρίπολ 26 ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ***7 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 27 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***547 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 28 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ***780 IV. 29 ΡΟΥΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ***75 ΙΙΙ. 7 Πολιτικού Συντάκτ Κομμωτών 0 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ***875 Ι.7 ΣΑΛΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ***974 ΙΙ. Μχ/κοί αθλτικών ειδήσεων - 2 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***969 IV. αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / ΣΑΡΑΚΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ***090 IV. ενμερωτικών Τλεόρασ) 4 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***87 ΙΙ. Ψυκτικών 5 ΣΑΡΚΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ***802 Ι.8 Τλεφωντών 6 ΣΒΟΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***54 ΙΙΙ. Μοντέρ 7 ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ***560 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 8 ΣΙΑΧΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***98 I.4 Οικονομικές Υπρεσίες 9 ΣΙΓΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ***77 Ι.2 Πλροφορικής

19 40 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***972 IV. Αστυνομικού 4 ΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***650 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 42 ΣΙΩΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ***880 IV. Οικονομικού 4 ΣΚΑΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***599 IV. Πολιτικού Συντάκτ 44 ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ***56 ΙΙΙ. 6 Ειδικός Εφαρμογών Αισθτικής και Μακιγιάζ 45 ΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***085 ΙΙΙ. Ηχολήπτες 46 ΣΚΟΤΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ***92 Ι.7 47 ΣΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ***24 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Αλεξ/πολ 48 ΣΟΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ***60 ΙΙΙ. Δ/ντές Φωτογραφίας 49 ΣΟΦΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ***00 ΙΙ. Μχ/κοί 50 ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ***9 IV. Οικονομικού 5 ΣΠΙΘΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ***90 IV. Παραγωγού Οπτικοποίσς Θεμάτων 52 ΣΠΟΡΔΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ***2 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 5 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ***59 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 54 ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ***67 Ι. Διεθνείς Σχέσεις 55 ΣΤΑΘΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ***445 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Κρήτ (Χανιά Ηράκλειο) 56 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ***84 ΙΙ.2 Πλροφορικής 57 ΣΤΑΘΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***065 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 58 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ***80 IV. 59 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***98 ΙΙ. Μχ/κοί 60 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***075 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 6 ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ***927 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Καστοριά 62 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ***48 IV. Παραγωγού Οπτικοποίσς Θεμάτων

20 6 ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***66 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 64 ΣΤΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***60 ΙΙΙ.2 Δ/ντών Παραγωγής 65 ΣΤΡΑΤΙΚΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ***4 Ι.4 Οικονομικές Υπρεσίες 66 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΤΗΣ ***88 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 67 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ***227 IV. Συντάκτ Αθλτικού Τμήματος 68 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ***290 IV. ΜΥΡΟΦΟΡΑ 69 ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ***886 IV. Παραγωγός 70 ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***55 IV. Αρχισυντάκτ Αθλτικού Τμήματος 7 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ***404 IV. αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / 72 ΤΑΒΛΑΣ ΙΑΣΩΝ ***969 IV. Ηράκλειο 7 ΤΑΜΗΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***205 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 74 ΤΑΜΠΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ***6 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 75 ΤΑΡΑΜΠΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ***55 IV. (εκφωντής ενμερωτικών 76 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***888 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Γεράνεια 77 ΤΑΤΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ***78 Ι.7 78 ΤΕΤΕΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ***04 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 79 ΤΖΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ ***264 Ι. Διοικτικών 80 ΤΖΑΓΑΔΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ***474 IV. Οικονομικών

21 97 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ***482 ΙΙΙ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ***026 Ι.7 99 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***245 ΙΙ. 400 ΤΣΑΡΑΓΚΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ***706 IV. 40 ΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***754 Ι ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ***620 Ι.7 Μχ/κοί Ειδικός Εφαρμογών Αισθτικής και Μακιγιάζ 8 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***890 IV. 82 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***276 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 8 ΤΖΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ***066 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Ιωάννινα 84 ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ***9 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Καβάλα 85 ΤΖΟΒΕΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ***26 Ι.7 86 ΤΖΟΡΤΖΕΒΙΤΣ ΙΒΑΝΑ ***9 IV. Παραγωγός 87 ΤΟΠΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***872 IV. Παραγωγού Οπτικοποίσς Θεμάτων 88 ΤΟΤΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***054 IV. (εκφωντής ενμερωτικών 89 ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ***887 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 90 ΤΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***97 IV. Αρχισυντάκτ 9 ΤΟΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ***595 Ι.2 Εργατών- Βοθών 92 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ***74 Ι.7 9 ΤΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***06 IV. Πολιτικού Συντάκτ 94 ΤΣΑΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ***780 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 95 ΤΣΑΚΗΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***76 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Μυτιλήν 96 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***27 ΙΙ. Μχανολόγοι Μχανικοί Συντάκτ

22 40 ΤΣΙΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***79 IV. 404 ΤΣΙΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ ***0 IV. (εκφωντής ενμερωτικών 405 ΤΣΙΜΠΟΥΣΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ***789 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 406 ΤΣΙΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ***642 Ι.5 Πλροφορικής 407 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ***200 Ι.7 Ειδικός 408 ΦΑΙΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ***7 ΙΙΙ. Εφαρμογών 6 Αισθτικής και Μακιγιάζ 409 ΦΑΡΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***962 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Ακαρνανία 40 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***929 IV. 4 ΦΕΙΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ***28 Ι.7 42 ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***244 ΙΙ. Μχ/κοί 4 ΦΙΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ***585 IV. 44 ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ***404 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 45 ΦΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***284 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 46 ΦΛΥΤΖΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ***65 ΙΙ. Ηλεκτρολόγων 47 ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ***56 ΙΙ. Ηλεκτρολόγων 48 ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ***807 ΙΙΙ.6 Γραφιστών 49 ΦΟΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ***864 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Γεράνεια 420 ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***8 ΙΙΙ. Ηχολήπτες 42 ΦΡΑΓΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ***5 Ι ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ***470 ΙΙΙ. Σκνοθετών 42 ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΩΡΤΣΟΣ ***42 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 424 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***62 Ι.0 Υποδοχής και Ελέγχου 425 ΧΑΒΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ***569 IV. Παραγωγού Οπτικοποίσς Θεμάτων

23 426 ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***502 ΙΙΙ. 427 ΧΑΜΗΛΑΚΗ ΖΩΗ ***00 Ι ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΘΑ ***94 IV. 429 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***75 IV. 40 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ***462 IV. 4 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ***89 ΙΙΙ. 0 Μοντέρ αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / Σκνογράφων Ενδυματολόγων 42 ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ***74 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Μυτιλήν 4 ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ***70 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 44 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ***860 IV. ενμερωτικών Τλεόρασ) 45 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ***67 Ι.9 Αρχειοθετών- Ταξινόμων 46 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ***487 IV. Μυτιλήν 47 ΧΥΤΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ***94 IV. 48 ΨΥΧΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ***947 ΙΙΙ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***945 ΙΙΙ. Ειδικός Εφαρμογών Αισθτικής και Μακιγιάζ Ηχολήπτες

24 Ο Ειδικός Διαχειριστής Ακριβές αντίγραφο Γκίκας Μάναλς

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276978/41129/36207/18187 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276978/41129/36207/18187 Ηµ/νία: 27/10/2014 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 23:42:13 EET Reason: Location: Athens INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΔΑ: 9ΓΝ4Γ-ΟΞ5 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276978/41129/36207/18187

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Μαρούσι, 04-04-2014 52598/ 2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Μαρούσι, 04-04-2014 52598/ 2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ60 ΜΑΡΟΥΣΙ, 07.09.2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 06 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/4/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 9565 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3418 19 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 40697 Ένταξη ιατρών σε θέσεις κλάδου Ε.Σ.Υ.. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Μαρούσι, 31-7-2013 106520/ 2

ΑΔΑ: Μαρούσι, 31-7-2013 106520/ 2 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας) ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας) ΑΙΤΗΣΗ Των: 1. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΠΟΖΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑ του ΛΟΥΚΑ 3. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας:

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-09- 2011

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την επιλογή τους στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού του

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την επιλογή τους στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού του Αριθ. Πρωτ.:... Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την επιλογή τους στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού του Ειδικότητα : ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ Σελίδα 1 από 13 ΔΕ1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 14/7/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8589

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ )

ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ ) Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13-05 - 2011 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821 / 1036Δ / 54399 / Ζ1

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13-05 - 2011 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821 / 1036Δ / 54399 / Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΒ-Τ1Υ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-01-2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 105/3628 ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 ο / 1 ης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.)/(ΝΠΔΔ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ. : 2/7-1-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΞΛΔ-Δ45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΞΛΔ-Δ45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Γ. Σκαλιάπας, Σύμβουλος Α Τηλέφωνο: 210 3312406, εσωτ. 906 Φαξ: 210 6458295 Email: gskaliapas@iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011 ΑΑΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 109 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 105,34 Γ Κυκλάδων (Δ.Ε.) ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΟΛΓΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 025 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16,66 Β Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) ΑΓΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 006 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 85,08 Α Αχαιας (Δ.Ε.) ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΚΩΔ.100) ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α 1 ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.Λ. Πάτρας

Διαβάστε περισσότερα

14_09_06_pe_60_espa.xls. Σελίδα 1 από 14

14_09_06_pe_60_espa.xls. Σελίδα 1 από 14 1 3 ΑΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗ ΠΕ60 Νηπιαγωγοί ΟΧΙ Β 3 37,937 Κιλκίς 2 4 ΛΙΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΕ60 Νηπιαγωγοί ΟΧΙ Β 5 27,44 Γρεβενά 3 10 ΣΕΡΑΣΙΔΟΥ ΒΕΡΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕ60

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 19:49:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011 ΑΑΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 109 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 105,34 Γ Κυκλάδων (Δ.Ε.) ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΟΛΓΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 025 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16,66 Β Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) ΑΓΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 006 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 85,08 Α Αχαιας (Δ.Ε.) ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

25366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ αα) των Τμημάτων της Δ 30. Διεύθυνσης Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ): i) Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου και Αυτοκι νήτων ii)

Διαβάστε περισσότερα

Αριστεία - Βραβεία - Σχολικό Έτος 2013-2014 Τάξη: A - A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αριστεία - Βραβεία - Σχολικό Έτος 2013-2014 Τάξη: A - A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ email: admin@ea.gr Σελίδα 1 Τάξη: A - A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα Όνομα Μέσος Όρος Χαρακτηρισμός α/α Επώνυμο Όνομα Πατέρα Μητέρας Ολογράφως Μέσου Όρου 1 ΖΕΪΚΟΣ ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015 Επιτυχόντες στο Ν. Φθιώτιδας (κατ: 90%)

http://sep4u.gr Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015 Επιτυχόντες στο Ν. Φθιώτιδας (κατ: 90%) Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 3ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΤΣΙΜΙΔΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ. Ανακοινώνεται

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ. Ανακοινώνεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι, 20/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2249 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ανακοινώνεται Ότι: Με την αριθμ. 6999/1357/19-01-2015 προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα