ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2803 ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2803 ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 280 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Ταχ. Δ/νσ : Μουρούζ 6 & Ργίλλς 2-4 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τλέφωνο : Φαξ : ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Έχοντας υπόψ:. Τν υπ αριθμ. ΟΙΚ. 02/ Κοινή Υπουργική Απόφασ (Κ.Υ.Α.) του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 44/.06.20), όπως τροποποιήθκε και ισχύει με τις υπ αριθμ. ΟΙΚ 0/ (ΦΕΚ Β 42/ ), ΟΙΚ 05/ (ΦΕΚ Β 48/ ) και ΟΙΚ 06/ (ΦΕΚ Β 675/ ) κοινές Αποφάσεις των ως άνω Υπουργών, 2. Τν υπ αριθμ. Δ5Β 627 ΕΞ 20/ (ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-ΚΟΕ) Απόφασ τς Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με τν οποία εγκρίθκε πρόσλψ προσωπικού με σύμβασ εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μνών, για τν κάλυψ κατεπειγουσών αναγκών του Ελλνικού Δμοσίου και ειδικότερα για τ μετάδοσ ραδιοτλεοπτικών και τ λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων κατά το μεταβατικό χρονικό διάστμα μέχρι τ σύστασ του μόνιμου δμόσιου φορέα ραδιοτλεόρασς, σε συμμόρφωσ προς τν υπ αριθμ. 26/20 απόφασ τς Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου τς Επικρατείας (άρθρο 52 π.δ. 8/989, ως ισχύει), καθώς και τ συναφή Ανακοίνωσ Πρόσλψς Προσωπικού με Α.Π. 0/ 20,. Τις υποβλθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τν, κατόπιν αυτών, ανακοίνωσ στν ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών του προσωρινού πίνακα κατάταξς των υποψφίων,

2 4. Τον διενεργθέντα έλεγχο των υποβλθέντων δικαιολογτικών των προτασσομένων στους πίνακες κατάταξς, για τν επιβεβαίωσ των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις συμμετοχής τους, κατόπιν του οποίου επήλθαν αλλαγές στον πίνακα κατάταξς, 5. Το γεγονός ότι Ανακοίνωσ Πρόσλψς Προσωπικού με Α.Π. 0/20 καταρτίσθκε και δμοσιεύθκε τν 22 Ιουλίου 20, ενώ ουδείς υπάλλλος απασχολείτο στο μεταβατικό φορέα. Σήμερα όμως, Ειδική Διαχείρισ έχει τεθεί σε μερική λειτουργία και έχουν καταστεί εμφανέστερες οι ανάγκες σε προσωπικό, που αφενός απασχολείται στ διαχείρισ του ενεργτικού και παθτικού τς περιουσίας τς καταργθείσας ΕΡΤ Α.Ε. και αφετέρου παράγει και μεταδίδει τλεοπτικό πρόγραμμα, καθμερινά εμπλουτιζόμενο με νέες εκπομπές. Άλλωστε, μέχρι και σήμερα ο χώρος απασχόλσς των υπαλλήλων περιορίζεται στα κτήρια τς Κατεχάκ και τς Μουρούζ. Τα ανωτέρω γεγονότα έχουν οδγήσει σε επαναπροσδιορισμό των αναγκών σε προσωπικό. Κατόπιν αυτών, σε κάποιες από τις προκρυχθείσες ειδικόττες κρίνεται αναγκαία πρόσλψ μεγαλύτερου αριθμού προσωπικού, ενώ σε κάποιες άλλες μικρότερου, συγκριτικά προς τον αρχικώς προκρυχθέντα, χωρίς να παραβιάζεται σειρά κατάταξς, χωρίς να μεταβάλλονται οι ειδικόττες ούτε ο συνολικός αριθμός των προκρυχθεισών θέσεων προσωπικού (589) τς Προκήρυξς με Α.Π. 0/20, 6. Το γεγονός ότι υποβολή αίτσς υποψφιόττας στν προαναφερόμεν Προκήρυξ με Α.Π. 0/20 διατρείται και ισχύει για τν πλήρωσ θέσεων τς Προκήρυξς με Α.Π. 02/20. Συνεπώς, οι αιτήσεις υποψφίων που κατετάγσαν σε θέσεις επιλαχόντων ή/και απορρίφθκαν λόγω έλλειψς τυπικών προσόντων διορισμού ή/και ήταν άκυρες και δεν προσλαμβάνονται στο πλαίσιο τς με Α.Π. 0/20 προκήρυξς, θα λφθούν υπόψ και θα καταταγούν στο πλαίσιο τς Προκήρυξς με Α.Π. 02/20. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Προσλαμβάνουμε με σύμβασ εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμνς διάρκειας, τους αναφερομένους κατωτέρω κατά ειδικόττα, ως ακολούθως: Α.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΑΓΑΘΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ***062 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Κέρκυρα 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ***645 IV. Αρχισυντάκτ ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ- ***87 IV. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τεχνικών 4 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ***664 ΙΙ. Συντρτών Ιστών 5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ***754 IV.

3 6 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ***78 IV. Συντάκτ 7 ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ***295 IV. Διεθνούς 8 ΑΛΕΞΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ***805 ΙΙΙ.6 Γραφιστών 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ***094 ΙΙΙ. Συντονιστών 2 Στούντιο 0 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ***89 IV. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΛΛΟΥ ***807 IV. Οικονομικού 2 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ***24 ΙΙΙ. Εικονολήπτες ΑΜΟΥΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***55 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ***822 IV. Αρχισυντάκτ 5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ***824 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ***570 Ι.4 Ανθρώπινο Δυναμικό 7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ***82 ΙΙΙ. 7 Κομμωτών 8 ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ***206 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 9 ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ***445 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 20 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***74 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 2 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***255 Ι.5 Πλροφορικής 22 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ***94 IV. 2 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ***69 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Κεφαλονιά 24 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ***46 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 25 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ***90 IV. ενμερωτικών Τλεόρασ) 26 ΑΠΟΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***749 IV. Διεθνούς 27 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ***6 Ι.4 Οικονομικές Υπρεσίες 28 ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ***266 Ι. Οικονομικές Υπρεσίες 29 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ***59 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 0 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ***799 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών

4 ΑΡΓΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ***794 IV. Διεθνούς 2 ΑΡΕΣΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ***49 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Τρίπολ ΑΡΤΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ***068 Ι.9 Αρχειοθετών- Ταξινόμων 4 ΑΣΤΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ***506 Ι.0 Υποδοχής και Ελέγχου 5 ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ***208 ΙΙΙ.2 Δ/ντών Παραγωγής 6 ΑΥΓΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ***97 Ι.4 Ανθρώπινο Δυναμικό 7 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ***72 IV. 8 ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ***06 ΙΙΙ. 2 9 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ***24 IV. 40 ΒΑΣΙΛΙΕΦ ΡΩΣΑ ***27 ΙΙΙ.5 4 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ***905 IV. 42 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΧΡΙΣΤΙΝΑ ***59 ΙΙΙ. 4 ΒΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***099 Ι.2 Συντονιστών Στούντιο ενμερωτικών Τλεόρασ) Β. Δ/ντών Παραγωγής Συντάκτ Μοντέρ Εργατών- Βοθών 44 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ***0 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 45 ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***7 ΙΙΙ. Σκνοθετών 46 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ***45 Ι.4 Διοικτικών Οικονομικών 47 ΒΕΝΙΕΡΗΣ-ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ***29 IV. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ενμερωτικών Τλεόρασ) 48 ΒΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***970 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 49 ΒΙΔΑΛΗ ΚΕΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ***50 Ι.7 50 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΡΙΣ - ΦΩΤΙΟΣ ***876 ΙΙΙ.7 Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Ψφιοποίσς Περιεχομένου

5 5 ΒΟΤΖΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ***486 IV. αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / 52 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***940 Ι.2 Πλροφορικής 5 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ***448 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 54 ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ***5 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 55 ΒΡΑΧΩΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ***885 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 56 ΒΡΕΤΖΑΚΗ ΗΡΩ ***9 ΙΙΙ. 57 ΒΡΕΤΤΟΥ MAΡΙΑ ***906 ΙΙΙ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Κ. ΕΛΕΝΗ ***987 IV. Μοντέρ Επιμελτών Παραγωγής Διεθνούς 59 ΓΑΛΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ***56 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 60 ΓΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***70 ΙΙΙ. 6 ΓΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ***86 ΙΙΙ. 5 Εικονολήπτες Κρήτ (Χανιά Ηράκλειο) Πάτρα Επιμελτών Παραγωγής 62 ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ***865 Ι.2 Εργατών- Βοθών 6 ΓΕΡΑΦΕΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ***865 IV. Αστυνομικού 64 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ***904 IV. Παραγωγός 65 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (του Αρχισυντάκτ ***06 IV. Βασιλείου) 66 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ***600 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 67 ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ***2 IV. 68 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ***898 ΙΙ. Τεχνικών Συντρτών Ιστών 69 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ***586 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 70 ΓΙΑΛΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ***256 IV. Παραγωγός 7 ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ***8 ΙΙΙ. Ηχολήπτες 72 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ***57 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Ρόδος 7 ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***97 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών

6 74 ΓΚΟΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ***05 IV. Διεθνούς 75 ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***002 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Αλεξ/πολ 76 ΓΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ***044 IV. 77 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ***884 ΙΙΙ. Συντονιστών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 Στούντιο 78 ΓΡΑΜΠΟΒΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ***46 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 79 ΓΡΙΖΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ-ΚΟΥΛΗΣ ***67 ΙΙΙ. 80 ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***785 IV. 8 ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***20 Ι.4 Εικονολήπτες Οικονομικές Υπρεσίες 82 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ***067 ΙΙ.2 Πλροφορικής 8 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ***902 Ι.9 Αρχειοθετών- Ταξινόμων 84 ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***544 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 85 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑΝΑ ***805 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 86 ΔΕΛΙΟΤΖΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ***206 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 87 ΔΕΟΥΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***896 ΙΙΙ. Ηχολήπτες 88 ΔΗΜΑΚΑΣ Ι. ΛΟΥΚΑΣ ***60 IV. 89 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ***65 Ι. Ανθρώπινο Δυναμικό 90 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ***500 IV. ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΣΙΑΜΗ) 9 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***250 IV. Παραγωγός 92 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ***920 ΙΙΙ.7 Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Γεννήτριας Χαρακτήρων 9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΙΡΗΝΗΣ ***689 IV. 94 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ***687 ΙΙΙ ΔΗΜΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ***077 ΙΙΙ. Διεθνούς Βοθός Σκνογράφου- Ενδυματολόγου Ηχολήπτες

7 96 ΔΟΥΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ***782 IV. ενμερωτικών Τλεόρασ) 97 ΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ***785 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 98 ΔΡΑΓΩΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***998 IV. 99 ΔΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ***46 Ι.7 αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / 00 ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ***60 ΙΙ. Ψυκτικών 0 ΔΡΥΜΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ***956 IV. αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / 02 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ Υποδοχής και ***78 Ι.0 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ελέγχου 0 ΖΑΓΝΑΦΕΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ***267 IV. ενμερωτικών Τλεόρασ) 04 ΖΑΡΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ***4 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 05 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ***205 IV. Παραγωγός 06 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ***46 ΙΙΙ. Δ/ντές Φωτογραφίας 07 ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***652 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 08 ΖΗΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ***62 IV. Παραγωγός 09 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ***974 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 0 ΖΙΑΒΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ***5 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ***092 Ι.9 Αρχειοθετών- Ταξινόμων 2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ***65 ΙΙ. Μχ/κοί

8 24 ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ (ΔΟΥΚΑΣ) ***094 IV. 25 ΚΑΪΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***66 IV. 26 ΚΑΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ***462 IV. 27 ΚΑΚΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ***7 Ι.7 28 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΖΩΗΣ ***084 IV. 29 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ***69 ΙΙΙ. 2 0 ΚΑΛΕΣΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ***4 Ι.7 ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΗ ΑΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ***522 ΙΙΙ.2 Δ/ντών Παραγωγής 4 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ***67 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 5 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΕΖΙΝΑ ***52 ΙΙΙ.8 Β. Σκνοθέτες 6 ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***75 ΙΙ. Ηλεκτρολόγων 7 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ***2 IV. Διεθνούς 8 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***22 ΙΙΙ. Δ/ντές Φωτογραφίας Αρχισυντάκτ 9 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ***98 IV. Αθλτικού Τμήματος 20 ΚΑΒΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΙΖΑ ***55 Ι.9 Αρχειοθετών- Ταξινόμων 2 ΚΑΒΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ***656 ΙΙΙ.9 Β. Δ/ντών Παραγωγής 22 ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ***29 Ι.7 2 ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ***72 ΙΙ. Ψυκτικών ενμερωτικών Τλεόρασ) Αστυνομικού Συντονιστών Στούντιο ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***27 ΙΙΙ.4 Μετεωρολόγων 2 ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ***408 IV. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ***922 ΙΙΙ. Μοντέρ

9 4 ΚΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ***79 ΙΙΙ. 4 Εκφωντών- Τλεπαρουσιασ τών 5 ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ***85 ΙΙΙ. Ηχολήπτες 6 ΚΑΝΑΒΑΣ ΚΡΕΩΝ ***90 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 7 ΚΑΝΔΥΛΗ ΑΝΝΑ ***6 IV. 8 ΚΑΠΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ***802 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 9 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***5 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Τρίπολ 40 ΚΑΡΑΒΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ***04 Ι.7 4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ***29 IV. ενμερωτικών Τλεόρασ) 42 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***928 ΙΙ. Ψυκτικών 4 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ***509 IV. Αρχισυντάκτ 44 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***64 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 45 ΚΑΡΑΝΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***0 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 46 ΚΑΡΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ***270 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 47 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***686 IV. Συντάκτ Αθλτικού Τμήματος 48 ΚΑΣΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ***4 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 49 ΚΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***8 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Καστοριά 50 ΚΑΤΕΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***772 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Μυτιλήν 5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ***674 ΙΙΙ. Ηχολήπτες 52 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***854 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Κέρκυρα 5 ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ***08 ΙΙΙ. Μοντέρ 54 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ***209 Ι.4 Οικονομικές Υπρεσίες 55 ΚΕΣΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ***794 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Καβάλα 56 ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***5 Ι. Διοικτικών Οικονομικών

10 57 ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ***886 IV. αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / 58 ΚΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***9 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Κέρκυρα 59 ΚΟΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ***267 IV. (εκφωντής ενμερωτικών 60 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ***297 ΙΙΙ.7 Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Ψφιοποίσς Περιεχομένου 6 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***096 IV. 62 ΚΟΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ***676 Ι. Διοικτικών Οικονομικών 6 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ***967 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 64 ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***76 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 65 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***98 IV. Αστυνομικού 66 ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ***6 ΙΙ. 67 ΚΟΥΡΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ***62 ΙΙΙ.2 68 ΚΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ***78 IV. Μχ/κοί Δ/ντών Παραγωγής 69 ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ***70 Ι. Διεθνείς Σχέσεις 70 ΚΟΥΣΤΟΥΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ***845 ΙΙ. Ηλεκτρολόγων 7 ΚΟΥΣΤΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ***799 ΙΙ. Τεχνικών Συντρτών Ιστών 72 ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***69 IV. Παραγωγού Οπτικοποίσς Θεμάτων 7 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ***29 ΙΙΙ. Σκνοθετών

11 74 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ***074 Ι. Αρχειονόμων- Βιβλιοθκονόμ ων 75 ΚΡΙΘΑΡΑ ΠΑΥΛΙΝΑ ***828 Ι.9 Αρχειοθετών- Ταξινόμων 76 ΚΥΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ***448 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 77 Κυριαζάκου Αντωνία ***20 Ι.8 Τλεφωντών 78 ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***968 ΙΙΙ.9 Β. Δ/ντών Παραγωγής 79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***907 IV. Συντάκτ Αθλτικού Τμήματος 80 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***447 IV. 8 ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***42 ΙΙΙ.2 Δ/ντών Παραγωγής 82 ΛΑΓΓΑ ΠΕΓΚΥ ***780 ΙΙ. Μχ/κοί 8 ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***66 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 84 ΛΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ ***496 IV. Πάτρα 85 ΛΑΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ***00 Ι.7 86 ΛΑΡΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ***00 ΙΙ.2 Πλροφορικής 87 ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ***685 IV. Αρχισυντάκτ 88 ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ***267 ΙΙ. Μχ/κοί 89 ΛΕΙΒΑΔΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***688 ΙΙ. Μχ/κοί 90 ΛΕΛΟΥΔΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) ***884 ΙΙΙ. Συντονιστών 2 Στούντιο 9 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***98 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 92 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ***878 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 9 ΛΕΠΤΑΚΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ***679 ΙΙΙ.7 Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Γεννήτριας Χαρακτήρων 94 ΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***94 ΙΙΙ.5 Β. Δ/ντών Παραγωγής 95 ΛΟΥΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ***568 IV. 96 ΛΟΥΚΑΚΗΣ Δ. ΑΝΔΡΕΑΣ ***499 I. Αρχείο

12 97 ΛΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ***296 IV. 98 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ ***292 ΙΙΙ. 99 ΜΑΓΓΑΝΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ***554 IV. 200 ΜΑΓΓΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***64 Ι. Εικονολήπτες Διεθνούς Διοικτική Μέριμνα Ιωάννινα 20 ΜΑΓΓΕΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ***748 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 202 ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ***209 ΙΙ. Μχ/κοί 20 ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ***864 IV. 204 ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ***252 ΙΙΙ. Δ/ντές Φωτογραφίας 205 ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ***905 IV. Πολιτικού Συντάκτ 206 ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ***940 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 207 ΜΑΜΟΥΖΕΛΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ***5 ΙΙΙ.7 Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Ροής Προγράμματος 208 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***064 ΙΙ. Μχ/κοί 209 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***996 ΙΙΙ. 20 ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ***29 IV. 2 ΜΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ***598 ΙΙΙ.7 22 ΜΑΝΩΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ***27 ΙΙΙ. Ηχολήπτες Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Γεννήτριας Χαρακτήρων Μεταφραστών- Υποτιτλιστών Προσαρμοστών Ηράκλειο 2 ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ***67 ΙΙΙ.2 Δ/ντών Παραγωγής 24 ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***89 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 25 ΜΑΝΩΛΙΑΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ***456 Ι.7

13 26 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ***7 IV. 27 ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ***224 IV. Συντάκτ Αθλτικού Τμήματος Δ/ντή Ειδήσεων Ενμερωτικών Εκπομπών / ΤΕ/ΔΕ 28 ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***78 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 29 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***64 ΙΙΙ. 220 ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ***07 ΙΙΙ. Εικονολήπτες Μοντέρ 22 ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***44 ΙΙ. Μχ/κοί 222 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ***960 Ι.7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ 22 ΜΑΤΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ***545 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 224 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ***574 ΙΙΙ. 7 Κομμωτών 225 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ***958 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 226 ΜΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ***62 Ι. Διοικτικών Οικονομικών 227 ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ***852 IV. 228 ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***884 Ι.9 Αρχειοθετών- Ταξινόμων 229 ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***597 ΙΙΙ.7 Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Γεννήτριας Χαρακτήρων 20 ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***422 IV. Πολιτικού Συντάκτ 2 ΜΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***56 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 22 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ***04 ΙΙΙ. Δ/ντές Φωτογραφίας 2 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***27 Ι.9 Αρχειοθετών- Ταξινόμων 24 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***07 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 25 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***708 ΙΙ. Μχ/κοί 26 ΜΙΧΕΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ***84 ΙΙΙ.7 Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Γεννήτριας Χαρακτήρων

14 27 ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ***262 Ι.9 28 ΜΟΥΣΑΦΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ***782 ΙΙΙ. Αρχειοθετών- Ταξινόμων Εικονολήπτες 29 ΜΟΥΣΙΟΥ ΖΩΗ ***409 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 250 ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ***270 IV. 25 ΜΠΟΥΡΑ ΔΗΜΟΒΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***026 IV. Δ/ντή Ειδήσεων Ενμερωτικών Εκπομπών / ΤΕ/ΔΕ 240 ΜΠΑΓΙΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ***8 ΙΙ.2 Πλροφορικής 24 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***0 ΙΙ. Τεχνικών Συντρτών Ιστών 242 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ***70 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 24 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ***89 IV. αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / 244 ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***26 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Ρόδος 245 ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ***045 ΙΙ. Ηλεκτρολόγων 246 ΜΠΑΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***229 ΙΙΙ. Βοθός Σκνογράφου- 8 Ενδυματολόγου 247 ΜΠΕΘΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***0 IV. 248 ΜΠΙΤΑ ΑΡΕΤΗ ***69 IV. (εκφωντής ενμερωτικών 249 ΜΠΟΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ***94 Ι.4 Προμήθειες 252 ΜΥΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***62 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Καβάλα 25 ΜΥΡΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***9 Ι ΜΩΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ***649 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 255 ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***545 ΙΙΙ.6 Γραφιστών

15 256 ΝΑΚΟΣ-ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***5 Ι.5 Πλροφορικής 257 ΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ***76 ΙΙ. Μχ/κοί 258 ΝΕΙΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ***054 Ι ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ***200 IV. 260 ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***808 IV. Παραγωγός 26 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ***0 IV. Αρχισυντάκτ 262 ΝΙΚΟΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ***740 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Ρόδος 26 ΝΤΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***84 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 264 ΝΤΑΗΣ Ν. ΜΙΧΑΗΛ ***526 ΙΙΙ. Σκνοθετών 265 ΝΤΑΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ***704 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Τρίπολ 266 ΝΤΟΥΣΙΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ***87 Ι. Διεθνείς Σχέσεις 267 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΝΑ ***20 ΙΙΙ. Εκφωντών- Τλεπαρουσιασ (ΟΛΥΜΠΙΑ) 4 τών 268 ΞΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***992 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 269 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***66 IV. αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / 270 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ***709 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Καλαμάτα 27 ΟΛΥΜΠΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ***95 IV. Αρχισυντάκτ 272 ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΕΝΑ) ***29 IV. 27 ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ***99 ΙΙ. Ηλεκτρολόγων 274 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***50 ΙΙΙ. Εικονολήπτες Ηράκλειο 275 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ***0 Ι. Οδγών 276 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ***65 IV. Αρχισυντάκτ Αθλτικού Τμήματος Συντάκτ 277 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ***46 IV. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 278 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ***056 ΙΙ.2 Πλροφορικής

16 279 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ***865 IV. Συντάκτ Αθλτικού Τμήματος 280 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ***796 ΙΙΙ. Ηχολήπτες 28 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ***2 Ι.4 Προμήθειες 282 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***540 IV. 28 ΠΑΝΤΕΛΕΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ***458 ΙΙΙ.8 Β. Σκνοθέτες 284 ΠΑΝΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ***207 ΙΙΙ. 285 ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΑΝΝΑ ***775 ΙΙΙ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***498 Ι. 287 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ***28 Ι. Εικονολήπτες 288 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ***67 ΙΙΙ.6 Γραφιστών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 289 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ***454 ΙΙΙ.8 Β. Σκνοθέτες 290 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ***675 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ***448 IV. 292 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ***57 IV. 29 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ***72 Ι ΠΑΠΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 295 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ***964 Ι ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ***627 ΙΙΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ***764 Ι ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***7 ΙΙ. Βοθός Σκνογράφου- Ενδυματολόγου Διοικτικών Οικονομικών Ανθρώπινο Δυναμικό Διεθνούς Πολιτικού Συντάκτ Εργατών- Βοθών Κρήτ (Χανιά Ηράκλειο) ***877 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Οικονομικές Υπρεσίες Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Ροής Προγράμματος Ηλεκτρονικοί Τεχνικός Ασφαλείας

17 299 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΝΑ ***85 IV. Διεθνούς 00 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ***784 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Καστοριά 0 ΠΑΠΑΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***66 Ι.0 Υποδοχής και Ελέγχου 02 ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ***579 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 0 ΠΑΠΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ***78 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Ιωάννινα 04 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***855 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Ιωάννινα 05 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΑΝΤΡΙΑΝΑ) ***005 IV. ***446 IV. 07 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ***9 IV. Παραγωγού Οπτικοποίσς Θεμάτων ενμερωτικών Τλεόρασ) 08 ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***54 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 09 ΠΕΤΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***044 IV. ενμερωτικών Τλεόρασ) 0 ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ***502 IV. ενμερωτικών Τλεόρασ) ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***506 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 2 ΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***55 ΙΙ. Ηλεκτρονικών ΠΗΛΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ***782 Ι.2 Εργατών- Βοθών 4 ΠΙΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***929 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 5 ΠΙΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ***57 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 6 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ***86 ΙΙ. Μχ/κοί 7 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***08 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 8 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΠΑΡΙΣ ***527 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες

18 9 ΠΟΠΩΦ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ***84 ΙΙΙ.7 Χειριστών Συστμάτων Προγράμματος- Γεννήτριας Χαρακτήρων 20 ΠΡΙΤΣΑ ΗΛΙΑΝΑ ***700 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 2 ΠΡΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***66 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 22 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***2 ΙΙΙ. 2 ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ***99 IV. Μοντέρ Πολιτικού Συντάκτ 24 ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***726 ΙΙΙ.8 Β. Σκνοθέτες 25 ΡΕΚΟΥΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ***02 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Τρίπολ 26 ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ***7 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 27 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***547 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 28 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ***780 IV. 29 ΡΟΥΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ***75 ΙΙΙ. 7 Πολιτικού Συντάκτ Κομμωτών 0 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ***875 Ι.7 ΣΑΛΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ***974 ΙΙ. Μχ/κοί αθλτικών ειδήσεων - 2 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***969 IV. αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / ΣΑΡΑΚΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ***090 IV. ενμερωτικών Τλεόρασ) 4 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***87 ΙΙ. Ψυκτικών 5 ΣΑΡΚΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ***802 Ι.8 Τλεφωντών 6 ΣΒΟΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***54 ΙΙΙ. Μοντέρ 7 ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ***560 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 8 ΣΙΑΧΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***98 I.4 Οικονομικές Υπρεσίες 9 ΣΙΓΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ***77 Ι.2 Πλροφορικής

19 40 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***972 IV. Αστυνομικού 4 ΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***650 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 42 ΣΙΩΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ***880 IV. Οικονομικού 4 ΣΚΑΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***599 IV. Πολιτικού Συντάκτ 44 ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ***56 ΙΙΙ. 6 Ειδικός Εφαρμογών Αισθτικής και Μακιγιάζ 45 ΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***085 ΙΙΙ. Ηχολήπτες 46 ΣΚΟΤΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ***92 Ι.7 47 ΣΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ***24 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Αλεξ/πολ 48 ΣΟΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ***60 ΙΙΙ. Δ/ντές Φωτογραφίας 49 ΣΟΦΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ***00 ΙΙ. Μχ/κοί 50 ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ***9 IV. Οικονομικού 5 ΣΠΙΘΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ***90 IV. Παραγωγού Οπτικοποίσς Θεμάτων 52 ΣΠΟΡΔΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ***2 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 5 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ***59 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 54 ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ***67 Ι. Διεθνείς Σχέσεις 55 ΣΤΑΘΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ***445 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Κρήτ (Χανιά Ηράκλειο) 56 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ***84 ΙΙ.2 Πλροφορικής 57 ΣΤΑΘΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***065 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 58 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ***80 IV. 59 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***98 ΙΙ. Μχ/κοί 60 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***075 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 6 ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ***927 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Καστοριά 62 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ***48 IV. Παραγωγού Οπτικοποίσς Θεμάτων

20 6 ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***66 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 64 ΣΤΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***60 ΙΙΙ.2 Δ/ντών Παραγωγής 65 ΣΤΡΑΤΙΚΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ***4 Ι.4 Οικονομικές Υπρεσίες 66 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΤΗΣ ***88 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 67 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ***227 IV. Συντάκτ Αθλτικού Τμήματος 68 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ***290 IV. ΜΥΡΟΦΟΡΑ 69 ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ***886 IV. Παραγωγός 70 ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***55 IV. Αρχισυντάκτ Αθλτικού Τμήματος 7 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ***404 IV. αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / 72 ΤΑΒΛΑΣ ΙΑΣΩΝ ***969 IV. Ηράκλειο 7 ΤΑΜΗΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***205 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 74 ΤΑΜΠΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ***6 ΙΙ. Ηλεκτρονικών 75 ΤΑΡΑΜΠΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ***55 IV. (εκφωντής ενμερωτικών 76 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***888 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Γεράνεια 77 ΤΑΤΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ***78 Ι.7 78 ΤΕΤΕΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ***04 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 79 ΤΖΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ ***264 Ι. Διοικτικών 80 ΤΖΑΓΑΔΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ***474 IV. Οικονομικών

21 97 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ***482 ΙΙΙ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ***026 Ι.7 99 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***245 ΙΙ. 400 ΤΣΑΡΑΓΚΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ***706 IV. 40 ΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***754 Ι ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ***620 Ι.7 Μχ/κοί Ειδικός Εφαρμογών Αισθτικής και Μακιγιάζ 8 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***890 IV. 82 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***276 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 8 ΤΖΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ***066 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Ιωάννινα 84 ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ***9 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Καβάλα 85 ΤΖΟΒΕΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ***26 Ι.7 86 ΤΖΟΡΤΖΕΒΙΤΣ ΙΒΑΝΑ ***9 IV. Παραγωγός 87 ΤΟΠΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***872 IV. Παραγωγού Οπτικοποίσς Θεμάτων 88 ΤΟΤΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***054 IV. (εκφωντής ενμερωτικών 89 ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ***887 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 90 ΤΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***97 IV. Αρχισυντάκτ 9 ΤΟΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ***595 Ι.2 Εργατών- Βοθών 92 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ***74 Ι.7 9 ΤΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***06 IV. Πολιτικού Συντάκτ 94 ΤΣΑΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ***780 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 95 ΤΣΑΚΗΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***76 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Μυτιλήν 96 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ***27 ΙΙ. Μχανολόγοι Μχανικοί Συντάκτ

22 40 ΤΣΙΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***79 IV. 404 ΤΣΙΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ ***0 IV. (εκφωντής ενμερωτικών 405 ΤΣΙΜΠΟΥΣΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ***789 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 406 ΤΣΙΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ***642 Ι.5 Πλροφορικής 407 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ***200 Ι.7 Ειδικός 408 ΦΑΙΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ***7 ΙΙΙ. Εφαρμογών 6 Αισθτικής και Μακιγιάζ 409 ΦΑΡΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***962 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Ακαρνανία 40 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***929 IV. 4 ΦΕΙΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ***28 Ι.7 42 ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***244 ΙΙ. Μχ/κοί 4 ΦΙΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ***585 IV. 44 ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ***404 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 45 ΦΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***284 ΙΙΙ. Εικονολήπτες 46 ΦΛΥΤΖΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ***65 ΙΙ. Ηλεκτρολόγων 47 ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ***56 ΙΙ. Ηλεκτρολόγων 48 ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ***807 ΙΙΙ.6 Γραφιστών 49 ΦΟΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ***864 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Γεράνεια 420 ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***8 ΙΙΙ. Ηχολήπτες 42 ΦΡΑΓΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ***5 Ι ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ***470 ΙΙΙ. Σκνοθετών 42 ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΩΡΤΣΟΣ ***42 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών 424 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ***62 Ι.0 Υποδοχής και Ελέγχου 425 ΧΑΒΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ***569 IV. Παραγωγού Οπτικοποίσς Θεμάτων

23 426 ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ***502 ΙΙΙ. 427 ΧΑΜΗΛΑΚΗ ΖΩΗ ***00 Ι ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΘΑ ***94 IV. 429 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ***75 IV. 40 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ***462 IV. 4 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ***89 ΙΙΙ. 0 Μοντέρ αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / αθλτικών ειδήσεων - αθλτικών ή/ και speakage Τλεόρασ / Σκνογράφων Ενδυματολόγων 42 ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ***74 ΙΙ.2 Ηλεκτρονικών Μυτιλήν 4 ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ***70 ΙΙΙ.8 Σκνοθέτες 44 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ***860 IV. ενμερωτικών Τλεόρασ) 45 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ***67 Ι.9 Αρχειοθετών- Ταξινόμων 46 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ***487 IV. Μυτιλήν 47 ΧΥΤΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ***94 IV. 48 ΨΥΧΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ***947 ΙΙΙ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***945 ΙΙΙ. Ειδικός Εφαρμογών Αισθτικής και Μακιγιάζ Ηχολήπτες

24 Ο Ειδικός Διαχειριστής Ακριβές αντίγραφο Γκίκας Μάναλς

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΔΤ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΔΤ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ299771 Ι.1 2 ΗΛΙΑΣ ΦΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ540364 Ι.1 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ Χ089130 Ι.1 4 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ003266 Ι.1 5 ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ Σ ΑΙΤΟΥΜ ΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟ Σ ΑΙΤΟΥΜ ΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ΚΩΔΙΚΟ Σ ΑΙΤΟΥΜ ΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕ ΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ a/a 1 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ299771 Ι.1 Οικονομικές Υπηρεσίες Αττική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ299771 Ι.1

ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ299771 Ι.1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο ΑΔΤ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Σ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΑΙΤΟΥΜ ΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩ Ν ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ a/a Σ 1 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ299771 Ι.1 Οικονομικές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 48 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16-10-2014

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 48 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16..214 Αρ. Πρωτ. : 245 ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 48 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16--214 Στην Αθήνα, σήμερα, 16 Οκτωβρίου 214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.00 2 ΒΕΝΕΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3 ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.30 4 ΤΣΟΥΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 ΚΑΓΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ Έδρα Υπηρεσίας: ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ,30/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :150 Ειδικότητα : ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΦΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Φορέας Υλοποίησης/ Επιμέρους Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπηρεσία: Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ (Γ.Γ.Ι.Φ.) Έδρα Υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 1 CREEN ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ του Raymond 2 HAMΖAJ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Dhori 3 ΑΓΓΕΛΗ ΔΑΝΑΗ του Αποστόλου 4 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ του Γεωργίου 5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΧΗΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)»

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΧΗΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία: Γ' ΕΠΚΑ - ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΔ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο1. Σελίδα 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙ ΠΑΙΔ. ΣΤ. ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 74,56

Φύλλο1. Σελίδα 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙ ΠΑΙΔ. ΣΤ. ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 74,56 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙ ΠΑΙΔ. ΣΤ. ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 74,56 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 3 Km ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1-ΑΠΡΙΛΙΟΥ-2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 3 Km ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1-ΑΠΡΙΛΙΟΥ-2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 3 Km ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1-ΑΠΡΙΛΙΟΥ-2012 α/α BIB Επίθετο Όνομα Φύλο Έτος Γέννησης Σύλλογος Όνομα Κατηγορίας α/α κατά Κατηγορία 1το 1000 2ρο 1000 3το 1000 Χρόνος Τερματισμού Καθαρός Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία : ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 49 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 344 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 123 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14040200 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 14040201 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 14040188 ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΦΟΥΦΛΙΑΑΝΝΑ ΣΑΜΙΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14040202

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Μιχαήλ Ζυμής του Γεωργίου Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι Φλωρεντία Καλδή του Παναγιώτου Ιωάννης Σαρμάς του Δημητρίου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Οι επιτυχόντες των

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕ/ΤΕ/ΠΕ ΤΜΗΜΑ Α 10.00-11.00 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ/ΤΕ/ΠΕ ΤΜΗΜΑ Α 10.00-11.00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΔΕ/ΤΕ/ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Ταχ.Δ/νση:Μπαλτατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα ονόματα των φοιτητών Α' έτους σπουδών έως πτυχίο που

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή θεματικού κύκλου 2η. Σχολείο, Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Δημοκρατική Ευθύνη. Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και. Αξιοποίησή τους στην

Επιλογή θεματικού κύκλου 2η. Σχολείο, Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Δημοκρατική Ευθύνη. Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και. Αξιοποίησή τους στην 3ης Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Πίνακας εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΣ Α. φροντιστήρια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΙΣ Α. φροντιστήρια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ φροντιστήρια ΠΡΙΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ α/α Ονοματεπώνυμο Μόρια Σχέδιο Σχολείο Σχολή Σειρά ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18.937 ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 18.835 13ο ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 49/6/3/07 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 644/-9-00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 69928 41,60 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΣΟΦΙΑ 1 21855 Α2 - Ε' Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Αλίμου (4η Δομή) ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17055 45,94 ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 1 29960 Α1.2 - Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ 32200, ΚΑΣΤΡΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ 32200, ΚΑΣΤΡΟ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Ορχομενός 2-7-2015 Αρ. Πρωτ. 9385 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ για τη διενέργεια του ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015. 154 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διενέργεια ελέγχων για την αποτροπή της ανασφάλιστης εργασίας

Θέμα: Διενέργεια ελέγχων για την αποτροπή της ανασφάλιστης εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.τέκνων) (1) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.τέκνων) (1) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Σ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ : 109,111,112,118,121,130,132,133 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ 1735 ΨΑΡΡΑ ΘΕΟΦΑΝΩ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ172624

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ»

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.gr Αρ Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 3 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2015. Αποτελέσματα Ομαδικού Δ Παγκορασίδων ρυθμικής

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2015. Αποτελέσματα Ομαδικού Δ Παγκορασίδων ρυθμικής Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - 20/6/2015 Αποτελέσματα Ομαδικού α/α 1 2 3 4 5 6 7 8 σύλλογος Ομαδικό χωρίς σχοινάκι στεφάνι μπάλλα κορίνες κορδέλλα όργανο 170,600 45,500 40,700 41,950 42,450 0,000 0,000 Α.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Ρόδος, 10.07.201 Α.Π. 0 Το Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΚ Ή ΕΚ, Π.Ε. Ή Α.Υ. Ή ΠΟΛΙΤ.Θ., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΕΚ Ή ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΡΑΣΕΠ, Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

ΕΚ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΚ Ή ΕΚ, Π.Ε. Ή Α.Υ. Ή ΠΟΛΙΤ.Θ., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΕΚ Ή ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΡΑΣΕΠ, Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9,75 0,38 1,00 11,13 0,50 0,50 11,63 1η 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11,00 0,00 1,00 12,00 1,00 1,00 13,00 1η 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Χολαργός 4 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Αγαπητοί γονείς Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα