Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby"

Transcript

1 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá, Ratková, Sása, Ratkovská Lehota, Ploské, Hrlica, Ratkovské Bystré, Sirk, Rákoš

2 Obsah štúdie POPIS ŠTÚDIE PRE KLASTER HU IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK POPIS LOKALITY UMIESTNENIE POP KLENOVEC POPROČ KROKAVA POTOK RATKOVSKÁ SUCHÁ RATKOVÁ SÁSA RATKOVSKÁ LEHOTA PLOSKÉ HRLICA RATKOVSKÉ BYSTRÉ SIRK RÁKOŠ ODPORÚČANIE PRE VÝBER ALTERNATÍV PRE TRASU AJ PRE POP-Y ZÁVER PRÍLOHY Strana 2 z 32

3 1. Identifikačné údaje stavby Názov stavby: Miesto stavby: Kraj: Okres: Charakter stavby: Popis štúdie pre Klaster HU-03 Realizácia optických sietí, Klaster HU-03 Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Rovné, Potok, Ratkovská Suchá, Ratková, Sása, Ratkovská Lehota, Ploské, Hrlica, Ratkovské Bystré, Sirk, Rákoš Klenovec, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá, Ratková, Sása, Ratkovská Lehota, Ploské, Hrlica, Ratkovské Bystré, Sirk, Rákoš Banskobystrický kraj (VÚC Banská Bystrica) Rimavská Sobota, Revúca Telekomunikačná líniová stavba Investor: Zhotoviteľ: Účel stavby: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Sídlo: Kollárova 8, Trnava, Slovenská republika IČO: Tel.: Fax: Web: DELTECH, a. s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Vybudovanie pasívnej optickej siete Bod napojenia (DBTO): ST, Hnúšťa ( , ) 2. Zoznam použitých skratiek DBTO - dostupný bod telekomunikačného operátora POP - uzlový bod prístupovej siete ST - Slovak Telekom OK - optický kábel 3. Popis lokality Predmetom štúdie je prieskum a analýza trasy optického prepojovacieho kábla medzi určeným dostupným bodom telekomunikačného operátora (DBTO) a uzlovými bodmi prístupovej siete (POP), ktoré budú tvoriť technologické kontajnery (outdoor) alebo outdoor kabinety alebo indoor kabinety s analýzou návrhu typu nosiča antén. Prieskum a analýza teda pozostáva z dvoch častí: i. prieskum a umiestnenie trasy optického kábla je navrhované viesť katastrálnymi územiami: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Rovné, Potok, Ratkovská Suchá, Ratková, Sása, Ratkovská Lehota, Ploské, Hrlica, Ratkovské Bystré, Sirk, Rákoš (všetky Banskobystrický VÚC, okres Rimavská Sobota alebo Revúca) ii. Návrh vhodného bodu pre umiestnenie POP-u v obci: Klenovec, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá, Ratková, Sása, Ratkovská Lehota, Ploské, Hrlica, Ratkovské Bystré, Sirk, Rákoš Vstupnými údajmi prieskumu boli: i. zadanie pre Klaster HU-03, Banskobystrický kraj Strana 3 z 32

4 ii. zadanie miest ukončenia v obci: Klenovec, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá, Ratková, Sása, Ratkovská Lehota, Ploské, Hrlica, Ratkovské Bystré, Sirk, Rákoš Charakteristika DBTO. Podľa dodaného zadania klastra je zvolený napojovací bod zo siete operátora Slovak Telekom. Napojovací bod je zo siete Slovak Telekom (objekt budova Slovenskej pošty) v obci Hnúšťa. Podrobný popis trasy: Z napojovacieho bodu Hnúšťa (Slovenská pošta Hnúšťa, Rumunskej armády, Hnúšťa), je trasa vedená v dvoch smeroch, smer Klenovec a smer Ratková. V smere k obci Ratková z napojovacieho bodu Hnúšťa je trasa vedená po ľavej strane ul. M.R. Štefánika smerom k ul. Hlavná, ďalej pretlačením pod ul. Hlavná, ďalej po pravej strane ul. M.R. Štefánika, pretlačením popod vodný tok Rimava, po pravej strane ul. M.R. Štefánika a popod cestou II/526, ďalej sa trasa odchyľuje od II/526 v súbehu s vedľajšou miestnou komunikáciou, ktorá kolmo križuje neelektrifikovanú železničnú trať ŽSR 174 (Brezno - Jesenské v km cca 35,4 TTP 1x koľaj + 1x vlečka do priemyselného parku Hnúšťa). Prechod popod železnicou ŽSR 174 bude prevedený pretlačením a to vo vzdialenosti 38m od mosta cesty II/526. Od miesta križovania železničnej trate sa káblová trasa opäť vracia do súbehu s cestou II/526. V extraviláne ďalej pokračuje trasa v súbehu s cestou II/526 po pravej alebo ľavej strane s ohľadom na dispozíciu terénu. V trase do Ratkovej bude umiestených 5 šácht pre optické spojky (S1, S2, S3, S4, S7). Napojenie POP Klenovec Trasa OK je vedená z napojovacieho bodu po ľavej strane ul. Rumunskej armády smerom k ul. Francisciho, ďalej po ľavej strane ul. Francisciho smerom k ul. 1.mája a v extraviláne v súbehu s cestou II/526 po jej pravej strane smer Klenovec. Trasa križuje miestnu komunikáciu (ul. Francisciho) pretlačením, potok (Klenovská Rimava) v oceľovej chráničke na konštrukcii mosta a vjazdy. Obec Klenovec ma nové námestie, bude treba rozobrať zámkovú dlažbu. Trasa OK bude ukončená v POP pri budove kultúrneho domu. Napojenie POP Poproč Od spojky S1 ide trasa v súbehu s cestou do obce Poproč (po pravej alebo ľavej strane s ohľadom na dispozíciu terénu) - k POP pri Obecnom úrade. Napojenie obce Krokava Starosta nesúhlasí s napojením obce. Predbežný plán však počíta s privedením trasy do obce a ukončením v POPe. Od spojky S2 ide trasa v súbehu s cestou (050133) do obce Krokava (po pravej alebo ľavej strane s ohľadom na dispozíciu terénu) k POP pri Obecnom úrade. Napojenie ŠM Rovné Od spojky S2 ide trasa v súbehu s cestou (050133) do obce Rovné (po pravej alebo ľavej strane s ohľadom na dispozíciu terénu) - k šachte pri Obecnom úrade. Strana 4 z 32

5 Napojenie POP Potok Sprievodná správa štúdie: Klaster HU-03, Banskobystrický kraj Z obce Rovné ide trasa v súbehu s cestou (050133) do obce Potok (po pravej alebo ľavej strane s ohľadom na dispozíciu terénu) - k POP pri Obecnom úrade. Napojenie POP Ratkovská Suchá Od spojky S3 ide trasa v súbehu s cestou (050132) do obce Ratkovská Suchá (po pravej alebo ľavej strane s ohľadom na dispozíciu terénu) - k POP pri Obecnom úrade. Napojenie POP Ratková Od spojky S7 ide trasa obecnou cestou k POP pri budove základnej školy v obci Ratková. Napojenie POP Ploské Od spojky S4 ide trasa v súbehu s cestou II/526 do obce Ploské (po pravej alebo ľavej strane s ohľadom na dispozíciu terénu) - k POP pri Obecnom úrade. Napojenie POP Hrlica Od obce Ploské ide trasa v súbehu s cestou cez spojku S5 do obce Hrlica (po pravej alebo ľavej strane s ohľadom na dispozíciu terénu) - k POP (v blízkosti nového cintorína). Napojenie POP Ratkovské Bystré Od spojky S5 ide trasa v súbehu s cestou do obce Ratkovské Bystré (po pravej alebo ľavej strane s ohľadom na dispozíciu terénu) - k POP inštalovanému v budove zvonice. Napojenie POP Sirk Od obce Ploské ide trasa v súbehu s cestou cez spojku S6 do obce Sirk (po pravej alebo ľavej strane s ohľadom na dispozíciu terénu) - k POP pri Obecnom úrade. Napojenie POP Rákoš Od spojky S6 ide trasa v súbehu s cestou II/526 do obce Rákoš (po pravej alebo ľavej strane s ohľadom na dispozíciu terénu) - k POP pri Obecnom úrade. Napojenie POP Ratkovská Lehota Od spojky S4 ide trasa v súbehu s cestou (050130) cez spojku S8 do obce Ratkovská Lehota (po pravej alebo ľavej strane s ohľadom na dispozíciu terénu) - k POP (pozemok na kopci v blízkosti vstupu do obce). Napojenie POP Sása Od spojky S8 ide trasa v súbehu s cestou do obce Sása (po ľavej strane) a popod miestnu komunikáciu - k POP pri Obecnom úrade. Možnosť využitia existujúcich podzemných vedení - v navrhovanej trase sa neuvažuje s využitím kolektorov, káblovodov, ani starých kanalizačných potrubí. Existencia HDPE rúr Slovak Telekom sa Strana 5 z 32

6 v miestnych lokalitách nedá predpokladať. Navrhované rozmiestnenie šácht pre spojky (S1-S8) je vyznačené vo výkresovej časti, ktorá tvorí prílohu tejto štúdie. Na základe ustanovenia 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) bol Okresný úrad Banská Bystrica požiadaný o určenie stavebného úradu pre stavbu celého klastra, ktorým bola určená obec Hnúšťa. Dĺžky úsekov trasy OK: Úsek dĺžka počet HDPE40 počet vlákien OK (km) DBTO Hnúšťa - Klenovec 5, DBTO Hnúšťa S1 11, S1 - Poproč 1, S1 - S2 2, S2 - Krokava 8, S2 - Rovné 0, Rovné - Potok 3, S2 - S3 3, S3 - Ratkovská Suchá 0, S3 - S4 4, S4 - S8 3, S8 - Ratkovská Lehota 0, S8 Sása 0, S7 Ratková 0, S4 - Ploské 1, Ploské S5 3, S5 Ratkovské Bystré 2, S5 - Hrlica 1, Ploské S6 3, S6 Sirk 1, S6 - Rákoš 3, Celkom: 63,7 V trase Hnúšťa S4 budú vedené 3 chráničky HDPE40 (1x HDPE40+OK, 1x HDPE40 prázdna a 1x multirúra HDPE40). V trase Hnúšťa POP Klenovec budú vedené 2 chráničky HDPE40 (1x HDPE40 prázdna a 1x multirúra HDPE40 s optickým káblom). V trase od ďalších spojok (S1-S8) k POP v jednotlivých obciach budú vedené 2 chráničky HDPE40 (1x HDPE40 prázdna a 1x multirúra HDPE40 s optickým káblom). Strana 6 z 32

7 4. Umiestnenie POP Sprievodná správa štúdie: Klaster HU-03, Banskobystrický kraj 4.1. Klenovec POP č.1 Ako vhodný kandidát POP je navrhovaná budova kultúrneho domu. Technické riešenie navrhujeme ako samostatný outdoor kabinet inštalovaný na pozemku za budovou kultúrneho domu a ako nosič antén monorúru kotvenú do obvodového múra budovy, v najvyššom mieste, s dĺžkou 6m. Budova vo vlastníctve: obce Klenovec, na parcele č. 522, LV č Na základe kvalifikovaného odhadu možno očakávať určenie napojovacieho bodu z existujúcej pilierovej rozpojovacej skrine v blízkosti budovy. Prípojný kábel bude vedený zemnou prípojkou k outdoor kabinetu s technológiou. Odhadovaná dĺžka prípojky 40m. ICZUJ Názov obce Okres Klenovec Rimavská Sobota φ [WGS84] λ [WGS84] Technologické zariadenie Outdoor kabinet Umiestnenie stožiara Plášť budovy kultúrneho domu (6m) Návrh situovania technológie bol prekonzultovaný so starostom áno Meno starostu Mgr. Zlata Kaštanová Telefón Mapa pokrytia obce Strana 7 z 32

8 4.2. Poproč POP č.1 POP je navrhovaný na pozemok v blízkosti Obecného úradu. Technické riešenie navrhujeme ako kompaktný kontajner s nosičom antén na streche kontajnera spolu v celkovej výške 10 metrov. Pozemok vo vlastníctve: Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi, na parcele č. 2/1, LV č Na základe kvalifikovaného odhadu možno očakávať určenie napojovacieho bodu z existujúcej stĺpovej trafostanice resp. vzdušného vedenia NN v blízkosti pozemku. Prípojný kábel bude vedený zemnou prípojkou ku kontajneru s technológiou. Odhadovaná dĺžka prípojky 35m. ICZUJ Názov obce Okres Poproč Rimavská Sobota φ [WGS84] λ [WGS84] Technologické zariadenie Technologický kontajner Umiestnenie stožiara - Návrh situovania technológie bol prekonzultovaný so starostom áno Meno starostu Ľubor Kvaka Telefón Mapa pokrytia obce Strana 8 z 32

9 4.3. Krokava POP č.1 Ako vhodný kandidát POP je navrhovaná jednopodlažná budova obecného úradu so sedlovou strechou. Technické riešenie navrhujeme ako samostatný outdoor kabinet inštalovaný na pozemku za budovou a ako nosič antén monorúru kotvenú do obvodového plášťa budovy s dĺžkou 5m. Budova vo vlastníctve: obce Krokava, na parcele č. 54, LV č. 385 Na základe kvalifikovaného odhadu možno očakávať určenie napojovacieho bodu z existujúceho vzdušného vedenia NN pred budovou obecného úradu. Po inštalovaní prípojkovej skrine bude kábel vedený k outdoor kabinetu pri obecnom úrade. STAROSTA NESÚHLASÍ S NAPOJENÍM OBCE. ICZUJ Názov obce Okres Krokava Rimavská Sobota φ [WGS84] λ [WGS84] Technologické zariadenie Umiestnenie stožiara Návrh situovania technológie bol prekonzultovaný so starostom Meno starostu Outdoor kabinet Plášť budovy obecného úradu (5m) áno Lukáš Remper Telefón Mapa pokrytia obce Strana 9 z 32

10 4.4. Potok POP č.1 Ako primárny kandidát POP je navrhovaná jednopodlažná budova kultúrneho domu so sedlovou strechou. Technické riešenie navrhujeme ako samostatný indoor kabinet inštalovaný v budove kultúrneho domu a ako nosič antén monorúru kotvenú do obvodového plášťa budovy v najvyššom mieste s dĺžkou 3m. Budova vo vlastníctve: obce Potok, na parcele č. 81, LV č Na základe kvalifikovaného odhadu možno očakávať určenie napojovacieho bodu z existujúceho vzdušného vedenia, v blízkosti cestnej komunikácie. Po inštalovaní prípojkovej skrine bude prípojný kábel vedený pretlakom komunikácie a zemnou prípojkou do budovy k indoor kabinetu s technológiou. Odhadovaná dĺžka prípojky 20m. ICZUJ Názov obce Okres Potok Rimavská Sobota φ [WGS84] λ [WGS84] Technologické zariadenie Indoor kabinet Umiestnenie stožiara Plášť budovy kultúrneho domu (3m) Návrh situovania technológie bol prekonzultovaný so starostom áno Meno starostu Martin Kurek Telefón Mapa pokrytia obce Strana 10 z 32

11 4.5. Ratkovská Suchá POP č.1 Ako vhodný kandidát POP je navrhovaná dvojpodlažná budova obecného úradu so stanovou strechou. Technické riešenie navrhujeme ako samostatný outdoor kabinet inštalovaný na pozemku pred budovou obecného úradu a ako nosič antén monorúru kotvenú o komín budovy s dĺžkou 3m. Budova vo vlastníctve: obce Ratkovská Suchá, na parcele č. 187/5, LV č Pozemok vo vlastníctve: nevysporiadaný, na parcele č. 1108, LV nezaložený. Na základe kvalifikovaného odhadu možno očakávať určenie napojovacieho bodu z existujúceho vzdušného vedenia, v blízkosti obecného úradu. Po inštalovaní prípojkovej skrine bude prípojný kábel vedený zemnou prípojkou k outdoor kabinetu s technológiou. Odhadovaná dĺžka prípojky 15m. ICZUJ Názov obce Ratkovská Suchá Okres Rimavská Sobota φ [WGS84] λ [WGS84] Technologické zariadenie Outdoor kabinet Umiestnenie stožiara Komín budovy obecného úradu (3m) Návrh situovania technológie bol prekonzultovaný so starostom áno Meno starostu Stanislav Palic Telefón Mapa pokrytia obce 4.6. Ratková POP č.1 Ako primárny kandidát je navrhovaný pozemok v blízkosti základnej školy. Technické riešenie navrhujeme ako kompaktný kontajner s nosičom antén na streche kontajnera spolu v celkovej výške 15 metrov. Strana 11 z 32

12 Pozemok vo vlastníctve: Obecného úradu, parcela č. 882/1, LV č Na základe kvalifikovaného odhadu možno očakávať určenie napojovacieho bodu z existujúcej stĺpovej trafostanice resp. vzdušného vedenia NN v blízkosti cesty. Prípojný kábel bude vedený pretlakom komunikácie a zemnou prípojkou ku kontajneru s technológiou. Odhadovaná dĺžka prípojky 70m. ICZUJ Názov obce Ratková Okres Revúca φ [WGS84] λ [WGS84] Technologické zariadenie Technologický kontajner Umiestnenie stožiara - Návrh situovania technológie bol prekonzultovaný so starostom áno Meno starostu Bc. Ján Bobrovský Telefón Mapa pokrytia obce 4.7. Sása POP č.1 Ako vhodný kandidát POP je navrhovaná jednopodlažná budova obecného úradu so sedlovou strechou. Technické riešenie navrhujeme ako samostatný outdoor kabinet inštalovaný na pozemku vedľa budovy obecného úradu a ako nosič antén monorúru kotvenú do obvodového múra budovy v najvyššom mieste, s dĺžkou 6 m. Strana 12 z 32

13 Budova a pozemok vo vlastníctve: Cirkevného zboru augsburského vyznania na Slovensku, na parcele č. 48/1, LV č. 12. Na základe kvalifikovaného odhadu možno očakávať určenie napojovacieho bodu z existujúceho vzdušného vedenia pred Obecným úradom. Po inštalovaní prípojkovej skrine bude prípojný kábel vedený zemnou prípojkou k outdoor kabinetu s technológiou. Odhadovaná dĺžka prípojky 15m. ICZUJ Názov obce Sása Okres Revúca φ [WGS84] λ [WGS84] Technologické zariadenie Outdoor kabinet Umiestnenie stožiara Plášť budovy obecného úradu (6m) Návrh situovania technológie bol prekonzultovaný so starostom áno Meno starostu Marta Bystránová Telefón Mapa pokrytia obce 4.8. Ratkovská Lehota POP č.1 Ako primárny kandidát POP je navrhovaný pozemok v blízkosti vstupu do obce. Technické riešenie navrhujeme ako kompaktný kontajner s nosičom antén na streche kontajnera spolu v celkovej výške 15 metrov. Pozemok vo vlastníctve: SR, v správe ONV Rimavská Sobota, na parcele č. 4, LV č. 2 Na základe kvalifikovaného odhadu možno očakávať určenie napojovacieho bodu z existujúceho vzdušného vedenia pri ceste. Po inštalovaní prípojkovej skrine bude prípojný kábel vedený zemnou prípojkou ku kontajneru s technológiou. Odhadovaná dĺžka prípojky 90m. Strana 13 z 32

14 ICZUJ Názov obce Ratkovská Lehota Okres Rimavská Sobota φ [WGS84] λ [WGS84] Technologické zariadenie Technologický kontajner Umiestnenie stožiara - Návrh situovania technológie bol prekonzultovaný so starostom áno Meno starostu Milan Koska Telefón Mapa pokrytia obce 4.9. Ploské POP č.1 Ako primárny kandidát POP je navrhovaná jednopodlažná budova Obecného úradu so sedlovou strechou. Technické riešenie navrhujeme ako samostatný outdoor kabinet inštalovaný na pozemku za budovou a ako nosič antén monorúru kotvenú do obvodového múra v najvyššom mieste s dĺžkou 8 m. Budova vo vlastníctve: obce Ploské, na parcele č. 1/3, LV č.250. Pozemok vo vlastníctve: nevysporiadaný, na parcele č. 2/2, LV nezaložený. Na základe kvalifikovaného odhadu možno očakávať určenie napojovacieho bodu z existujúceho vzdušného vedenia pri ceste. Po inštalovaní prípojkovej skrine bude prípojný kábel vedený zemnou prípojkou k outdoor kabinetu s technológiou. Odhadovaná dĺžka prípojky 20m. Strana 14 z 32

15 ICZUJ Názov obce Ploské Okres Revúca φ [WGS84] λ [WGS84] Technologické zariadenie Outdoor kabinet Umiestnenie stožiara Plášť budovy obecného úradu (8m) Návrh situovania technológie bol prekonzultovaný so starostom áno Meno starostu Eva Bakošová Telefón Mapa pokrytia obce Hrlica POP č.1 Ako primárny kandidát je navrhovaný pozemok v blízkosti nového cintorína. Technické riešenie navrhujeme ako kompaktný kontajner s nosičom antén na streche kontajnera spolu v celkovej výške 12 metrov. Pozemok vo vlastníctve: nevysporiadaný, na parcele č. 279/1, LV nezaložený. Na základe kvalifikovaného odhadu možno očakávať určenie napojovacieho bodu zo stĺpovej trafostanice resp. vzdušného vedenia NN v blízkosti pozemku. Prípojný kábel bude vedený zemnou prípojkou ku kontajneru s technológiou. Odhadovaná dĺžka prípojky 80m. ICZUJ Názov obce Hrlica Okres Revúca φ [WGS84] λ [WGS84] Strana 15 z 32

16 Technologické zariadenie Technologický kontajner Umiestnenie stožiara - Návrh situovania technológie bol prekonzultovaný so starostom áno Meno starostu Július Švihla Telefón Mapa pokrytia obce Ratkovské Bystré POP č.1 Ako vhodný kandidát POP je navrhovaná budova zvonice. Technické riešenie navrhujeme ako samostatný outdoor kabinet inštalovaný v budove zvonice a ako nosič antén monorúru kotvenú do obvodového múra zvonice v najvyššom bode, s dĺžkou 5 m. Budova vo vlastníctve: nevysporiadaný, na parcele č. 180, LV nezaložený. Na základe kvalifikovaného odhadu možno očakávať určenie napojovacieho bodu z existujúceho vzdušného vedenia pri ceste. Po inštalovaní prípojkovej skrine bude prípojný kábel vedený zemnou prípojkou k outdoor kabinetu s technológiou. Odhadovaná dĺžka prípojky 45m. ICZUJ Názov obce Ratkovské Bystré Okres Revúca φ [WGS84] λ [WGS84] Technologické zariadenie outdoor kabinet Umiestnenie stožiara Plášť budovy zvonice (5m) Návrh situovania technológie bol prekonzultovaný so starostom áno Meno starostu Bc. Dušan Bodnár Telefón Strana 16 z 32

17 Mapa pokrytia obce Sprievodná správa štúdie: Klaster HU-03, Banskobystrický kraj Sirk POP č.1 Ako primárny kandidát POP je navrhovaná dvojpodlažná budova Obecného úradu so sedlovou strechou. Technické riešenie navrhujeme ako samostatný outdoor kabinet inštalovaný na pozemku vedľa budovy Obecného úradu a ako nosič antén monorúru kotvenú do obvodového múra s dĺžkou 10 m. Pozemok vo vlastníctve: obce Sirk, na parcele č. 166, LV 601. Na základe kvalifikovaného odhadu možno očakávať určenie napojovacieho bodu z existujúceho vzdušného vedenia pri ceste. Po inštalovaní prípojkovej skrine bude prípojný kábel vedený pretlakom pod cestou ku outdoor kabinetu s technológiou. Odhadovaná dĺžka prípojky 35m. ICZUJ Názov obce Sirk Okres Revúca φ [WGS84] λ [WGS84] Technologické zariadenie Outdoor kabinet Umiestnenie stožiara Plášť budovy obecného úradu (10m) Návrh situovania technológie bol prekonzultovaný so starostom nie Meno starostu Ing. Peter Sentandráši Telefón Strana 17 z 32

18 Mapa pokrytia obce Sprievodná správa štúdie: Klaster HU-03, Banskobystrický kraj Rákoš POP č.1 Ako vhodný kandidát POP je navrhovaná budova Obecného úradu s rovnou strechou. Technické riešenie navrhujeme ako samostatný outdoor kabinet inštalovaný pri budove ako nosič antén stojan na rovnej streche s výškou 5 m. Budova a pozemok vo vlastníctve: obce Rákoš, na parcele č. 329/1, LV č. 499 Na základe kvalifikovaného odhadu možno očakávať určenie napojovacieho bodu z existujúceho vzdušného vedenia pri ceste. Po inštalovaní prípojkovej skrine bude prípojný kábel vedený v zemi k outdoor kabinetu s technológiou. Odhadovaná dĺžka prípojky 40m. ICZUJ Názov obce Rákoš Okres Revúca φ [WGS84] λ [WGS84] Technologické zariadenie Outdoor kabinet Umiestnenie stožiara Strecha budovy Obecného úradu (5m) Návrh situovania technológie bol prekonzultovaný so starostom nie Meno starostu Lýdia Nemogová Gallová Telefón Strana 18 z 32

19 Mapa pokrytia obce 5. Odporúčanie pre výber alternatív pre trasu aj pre POP-y V tejto fáze spracovania štúdie nie je navrhovaná alternatívna trasa pre umiestnenie trasy líniovej stavby. 6. Záver Klaster HU-03 je vedený katastrami obcí Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Rovné, Potok, Ratkovská Suchá, Ratková, Sása, Ratkovská Lehota, Ploské, Hrlica, Ratkovské Bystré, Sirk, Rákoš. Trasa je vedená prevažne v súbehu s vyššie uvedenými cestami I., II. a III. Triedy, križuje železničné trate, križuje vodné toky, nepomenované malé vodné toky a inžinierske siete tak v intraviláne ako aj v extraviláne. Vypracované: Strana 19 z 32

20 Máj Prílohy 1. Zadanie klastra HU Určenie príslušnosti stavebného úradu 3. Vyjadrenie štátnej ochrany prírody vo vzťahu investičného zámeru ku územiam Natura Fotografia miesta bodu napojenia (zadaním určeného DBTO) 5. Fotografie kandidátov POP 6. Výkresy (mierka 1:60000) 7.1. Prehľadná situácia 7.2. Výkresy navrhovanej trasy Strana 20 z 32

21 1. Zadanie klastra HU-03 Strana 21 z 32

22 2. Určenie príslušnosti stavebného úradu Strana 22 z 32

23 Sprievodná správa štúdie: klaster HU-03, Banskobystrický kraj 3. Vyjadrenie štátnej ochrany prírody vo vzťahu investičného zámeru ku územiam Natura2000 Strana 23 z 32

24 Sprievodná správa štúdie: klaster HU-03, Banskobystrický kraj Strana 24 z 32

25 Sprievodná správa štúdie: klaster HU-03, Banskobystrický kraj Napojovací bod (DBTO) zo siete Slovak Telekom P.č. 1 Klaster HU-03 DBTO Hnúšťa Dĺžka MOK [km] 63,7 Počet obyvateľov v klastri 6445 φ [WGS84] λ [WGS84] Technologické zariadenie - Umiestnenie stožiara - Návrh situovania technológie bol prekonzultovaný so starostom nie Meno primátora Mgr. Michal Bagačka Telefón Strana 25 z 32

26 Sprievodná správa štúdie: klaster HU-03, Banskobystrický kraj Kandidát POP obec Klenovec: POP č.1 kotvenie monorúry na budovu kultúrneho domu POP č.1 umiestnenie outdoor kabinetu Strana 26 z 32

27 Sprievodná správa štúdie: klaster HU-03, Banskobystrický kraj Kandidát POP obec Poproč: POP č.1 pozemok, umiestnenie kompaktného kontajnera s nosičom antén Kandidát POP obec Krokava: POP č.1 budova Obecného úradu, umiestnenie outdoor kabinetu a kotvenie nosiča antén Strana 27 z 32

28 Sprievodná správa štúdie: klaster HU-03, Banskobystrický kraj Kandidát POP obec Potok: POP č.1 budova kultúrneho domu, kotvenie nosiča antén Kandidát POP obec Ratkovská Suchá: POP č.1 budova Obecného úradu, umiestnenie outdoor kabinetu a kotvenie nosiča antén Strana 28 z 32

29 Sprievodná správa štúdie: klaster HU-03, Banskobystrický kraj Kandidát POP obec Ratková: POP č.1 pozemok, umiestnenie kompaktného kontajnera Kandidát POP obec Sása: POP č.1 budova Obecného úradu, umiestnenie outdoor kabinetu a kotvenie nosiča antén Strana 29 z 32

30 Sprievodná správa štúdie: klaster HU-03, Banskobystrický kraj Kandidát POP obec Ratkovská Lehota: POP č.1 pozemok, umiestnenie kompaktného kontajnera Kandidát POP obec Ploské: POP č.1 budova Obecného úradu, umiestnenie outdoor kabinetu a kotvenie nosiča antén Strana 30 z 32

31 Sprievodná správa štúdie: klaster HU-03, Banskobystrický kraj Kandidát POP obec Hrlica: POP č.1 pozemok, umiestnenie kompaktného kontajnera Kandidát POP obec Ratkovské Bystré: POP č.1 budova zvonice, kotvenie nosiča antén Strana 31 z 32

32 Sprievodná správa štúdie: klaster HU-03, Banskobystrický kraj Kandidát POP obec Sirk: POP č.1 budova Obecného úradu, umiestnenie outdoor kabinetu a kotvenie nosiča antén Kandidát POP obec Rákoš: POP č.1 budova Obecného úradu, umiestnenie outdoor kabinetu a nosiča antén Strana 32 z 32

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

ZMLUVA. medzi Dodávateľom Názov: Objednávateľom

ZMLUVA. medzi Dodávateľom Názov: Objednávateľom ZMLUVA o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber) kamerový systém uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi Dodávateľom Názov: ANTIK Telecom s.r.o.

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

OBNOVA DOMU KULTÚRY BISKUPOVÁ - Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy

OBNOVA DOMU KULTÚRY BISKUPOVÁ - Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy zodpovedný projektant: vypracoval: investor: miesto stavby: Ing. Peter Kotry Ing. Peter Kotry obec Biskupová Biskupová 62, 956 07, okres: Topoľčany, obec: Biskupová, katastrálne územie: Biskupová, parcela

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

Časť 4 Osobitné požiadavky

Časť 4 Osobitné požiadavky Časť 4 Zväzok 3, Časť 4 1 OBSAH 1. OSOBITNÉ POŽIADAVKY... 4 1.1 Kanalizačné potrubia... 4 1.2 Kanalizačné odbočky... 4 Nové kanalizačné odbočky... 4 Prepojenie existujúcich kanalizačných odbočiek... 5

Διαβάστε περισσότερα

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky Einsteinove rovnice obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity Pavol Ševera Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky (Pseudo)historický úvod Gravitácia / Elektromagnetizmus (Pseudo)historický

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 9 10 1 8 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 18 20 21 22 23 24 26 28 30

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014 PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Jméno, příjmení studenta / Ονοματεπώνυμο του μαθητή ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014 ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu 22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu Ako zabrániť náhlemu spadnutiu nahromadeného snehu zo strešnej plochy? Jednoduché a účinné riešenie bez veľkých finančných investícií je použitie zachytávačov

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty A/ SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje Názov stavby : Spišská Stará Ves - úprava NN siete a DP na ul. Štúrovej Miesto stavby (k.ú.) : Spišská Stará Ves Okres : Kežmarok Kraj : Prešovský Charakter

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

Audit verejného osvetlenia obce Špačince

Audit verejného osvetlenia obce Špačince Audit verejného osvetlenia obce Špačince Dátum spracovania: Január 2015 Obsah: 1. Základné údaje o obci... - 3-2. Ciele a rozsah auditu... - 4-2.1. Popis súčasného stavu... - 4-2.2. Technická špecifikácia

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11.

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11. Dijagrami:. Udužnih sia N Greda i konoa. Popre nih sia TZ 3. Momenata savijanja My. dio Prosta greda. Optere ena koncentriranom siom F I. Reaktivne sie:. M A = 0 R B F a = 0. M B = 0 R A F b = 0 3. F =

Διαβάστε περισσότερα

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA Úvod Vstupné podklady Okrajové podmienky... 2

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA Úvod Vstupné podklady Okrajové podmienky... 2 Strana 1 z 12 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.1. Úvod... 2 1.2. Vstupné podklady... 2 1.3. Okrajové podmienky... 2 2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE A STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIACH OBJEKU...

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B . písoá pác z tetik Skpi A. Zjedodšte výz : ) z 8 ) c). Doplňte, pltil ovosť : ) ). Vpočítjte : ) ) c). Vpočítjte : ) ( ) ) v v v c). Upvte výz ovete spávosť výsledk pe : 6. Zostojte tojholík ABC, k c

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 19.11.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 01.05.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 461 V Y H L Á Š K A Úradu geodézie,

Διαβάστε περισσότερα

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED FLOOD 150W Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

DIAĽNICA D4, IVANKA SEVER ZÁHORSKÁ BYSTRICA

DIAĽNICA D4, IVANKA SEVER ZÁHORSKÁ BYSTRICA 91/10/06/S DIAĽNICA D4, IVANKA SEVER ZÁHORSKÁ BYSTRICA SPRÁVA O HODNOTENÍ ČINNOSTI PODĽA 31 ZÁKONA Č. 24/2006 Z. Z., O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, V PLATNOM ZNENÍ Mlynské Nivy 45, 821 09

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

POPIS DEL IN PREDIZMERE

POPIS DEL IN PREDIZMERE POPIS DEL IN PREDIZMERE ZEMELJSKI USAD v P 31 - P 32 ( l=18 m ) I. PREDDELA 1.1 Zakoličba, postavitev in zavarovanje prečnih profilov m 18,0 Preddela skupaj EUR II. ZEMELJSKA DELA 2.1 Izkop zemlje II.

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE 1. Identifikačné údaje 1.1. Identifikačné údaje stavby a investora Názov stavby : Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Miesto

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

Dozretá kvalita

Dozretá kvalita Cenník produktov TERMOBRIK C e n n í k p l a t n ý o d 1. 5. 2 0 1 2 V e r í m e t r a d í cii, t v o r í m e h o d n o t y. Dozretá kvalita cennik maj 2012.indd 1 doprava zdarma 14.4.2012 11:02 2 D R

Διαβάστε περισσότερα

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu 1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu Prvoradou úlohou stavebníctva je účinnejšie presadzovanie výsledkov technického rozvoja, racionalizácie, robotizácie do

Διαβάστε περισσότερα

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh 16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh Kružnica k so stredom S a polomerom r nazývame množinou všetkých bodov X v rovine, ktoré majú od pevného bodu S konštantnú vzdialenosť /SX/ = r, kde r (patri)

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Vektorové a skalárne polia

Vektorové a skalárne polia Vetorové a salárne pola Ω E e prestorová oblasť - otvorená alebo uavretá súvslá podmnožna bodov prestoru E určených arteánsm súradncam usporadaným trocam reálnch čísel X [ ] R. Nech e salárna unca torá

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

Analýza potenciálnych úspor rozpočtových prostriedkov EÚ v prípade, že by Európsky parlament centralizoval svoju činnosť

Analýza potenciálnych úspor rozpočtových prostriedkov EÚ v prípade, že by Európsky parlament centralizoval svoju činnosť ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 Tieto ceny sú stanovené na obdobie 1.1.2017 31.12.2021 na základe vyhlášky č.223/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov

Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov 1 Obsah Úvod... 3 1. Všeobecne... 4 2. Stručný podpis aktívneho bleskozvodu a jeho funkcie... 4 3. Návrh (projektovanie) ochranných

Διαβάστε περισσότερα

Modely sieťovej analýzy

Modely sieťovej analýzy Modely sieťovej analýzy Sieťová analýza Sieťová analýza súbor modelov a metód založených na grafickom vyjadrení realizujúcich časovú, resp. nákladovú analýzu. Používa sa predovšetkým na prípravu a realizáciu

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov:

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov: Poznámky Všeobecne Vykurovacie kotly Junkers sú odskúšané a schválené v súlade so smernicami o plynových zariadeniach ES (90/396/EHS, 92/42/EHS, 72/23/EHS, 89/336/EHS) a EN677. Príslušenstvo na spaliny

Διαβάστε περισσότερα

Protokol o vykonani śtatnej expertizy ć. 14/2014 DIALNICA D4 BRATISLAVA, JAROVCE - IVANKA SEVER

Protokol o vykonani śtatnej expertizy ć. 14/2014 DIALNICA D4 BRATISLAVA, JAROVCE - IVANKA SEVER MINISTERSTVO DOPRAVY, VYSTAVBY A REGIONALNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6 na stavebny zamer verejnej prace DIALNICA D4 BRATISLAVA, JAROVCE - IVANKA SEVER november

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ SPRÁVA RODINNÝ DOM. Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec. Zdravotechnika

TECHNICKÁ SPRÁVA RODINNÝ DOM. Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec. Zdravotechnika Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec RODINNÝ DOM TECHNICKÁ SPRÁVA Zdravotechnika INVESTOR: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: AUTOR PROJEKTU RD: STUPEŇ: Lucia Madarásová, Markova

Διαβάστε περισσότερα

NEMAK Slovakia, s.r.o.

NEMAK Slovakia, s.r.o. Výroba hliníkových odliatkov Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky na výrobu hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania Podľa 6 zákona č.

Διαβάστε περισσότερα

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 234/2014

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 234/2014 Znalec: Ing.Ladislav Augustinič, Cerovská 39, 900 81 Šenkvice, ev.č.914032 mobil: 0903 056 307 e-mail:augustinic@post.sk Zadávateľ: Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie územného rozvoja mesta,

Διαβάστε περισσότερα

5. PARCIJALNE DERIVACIJE

5. PARCIJALNE DERIVACIJE 5. PARCIJALNE DERIVACIJE 5.1. Izračunajte parcijalne derivacije sljedećih funkcija: (a) f (x y) = x 2 + y (b) f (x y) = xy + xy 2 (c) f (x y) = x 2 y + y 3 x x + y 2 (d) f (x y) = x cos x cos y (e) f (x

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα

S P R A V O D A J C A

S P R A V O D A J C A S P R A V O D A J C A ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník XLV. 2013 V Bratislave 29. 4. 2013 čiastka 1 je určený: - organizáciám Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej

Διαβάστε περισσότερα

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa)

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA NÁBREŽIE MLÁDEŽE 1, NITRA PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) Vypracovala: Ing. Ľ. Halamová upravené 1 1. ÚVOD DO PREDMETU (2) 1. Význam a úloha stavebníctva

Διαβάστε περισσότερα