ΘΕΜΑ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑ- ΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ Ή ΤΟ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΙΝΤERMIX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑ- ΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ Ή ΤΟ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΙΝΤERMIX"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑ- ΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ Ή ΤΟ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΙΝΤERMIX Η INTERMIX µπορεί να διαθέσει στους πελάτες της, κατόπιν συµφωνίας, σύστηµα αεροµεταφοράς για την εφαρµογή των Έτοιµων Ξηρών Κονιαµάτων της, στο κτίσιµο ή το σοβάτισµα. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για τη χρήση του συστήµατος αεροµεταφοράς πρέπει οι χρήστες της να χρησιµοποιούν τουλάχιστον τα παρακάτω µέσα ατοµικής προστασίας : ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡΒΥΛΑ ΕΡΓΑ- ΣΙΑΣ, ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΡΑΝΟΣ. εν αποκλείεται, πέραν των παραπάνω αναφερόµενων και ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στο σηµείο που θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα της αεροµεταφοράς, η ανάγκη χρήσης και άλλων µέσων ατο- µικής προστασίας αν αυτό κρίνει απαραίτητο ο υπεύθυνος επιβλέπων µηχανικός του έργου που θα βρίσκεται αυτό. εν επιτρέπεται να αφαιρούνται ή να ανοίγονται ασφαλιστικές διατάξεις του συστήµατος αεροµεταφοράς (όπως τα καπάκια των ηλεκτρολογικών πινάκων του, κ.λ.π.) κατά τη λειτουργία του ή ακόµη και όταν αυτό είναι µεν σταµατηµένο αλλά παραµένει ακόµη συνδεδεµένο µε το ηλεκτρικό ρεύµα. Το σύστηµα αεροµεταφοράς επιτρέπεται να χειρίζονται µόνο άτοµα που γνωρίζουν τον ορθό Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Χαλκίδος 22Α, Αθήνα, Τηλ: , Fax: , Site: 1/9

2 και ασφαλή τρόπο λειτουργίας του και επιπλέον, γνωρίζουν τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας των έτοιµων ξηρών κονιαµάτων INTERMIX, τις οποίες η ιδιοκτήτρια εταιρεία του συστήµατος διαθέτει δωρεάν. Οποιαδήποτε επέµβαση στο σύστηµα της αεροµεταφοράς (πλην της χρήσης, του ελέγχου και του καθαρισµού του) πρέπει να γίνεται µόνο από τους τεχνικούς της ιδιοκτήτριας εταιρείας του συστήµατος και όχι από τους χρήστες του. Οι χρήστες πρέπει πάντα να καθαρίζουν το σύστηµα και τα παρελκόµενα του µετά τη χρήση τους και ο καθαρισµός τους πρέπει να γίνεται πάντα αφού πρώτα έχουν αποσυνδεθεί όλα τα µηχανήµατα του συστήµατος από το ηλεκτρικό ρεύµα. Τα καλώδια τροφοδοσίας του συστήµατος µε ηλεκτρικό ρεύµα πρέπει να τοποθετούνται ε- ναέρια και όχι ελεύθερα στο έδαφος όπου µπορεί να φθαρούν εύκολα. Το σύστηµα αεροµεταφοράς πρέπει µετά τη χρήση του να παραµένει πάντα αποσυνδεµένο από το ηλεκτρικό ρεύµα και να φυλάσσεται ώστε να µην µπορεί να προσεγγίσει σε αυτό κάποιος αναρµόδιος και να το θέσει σε λειτουργία ή να επέµβει σε αυτό, µε ότι αρνητικές συνέπειες µπορεί να έχει αυτό για την ασφάλεια του συστήµατος ή των χρηστών του. Ποτέ δεν πρέπει να αποσυνδέουµε τα λάστιχα υλικού ενώ το σύστηµα λειτουργεί, επειδή το υλικό που βρίσκεται µέσα σε αυτά είναι υπό πίεση και µπορεί να προκληθεί ατύχηµα. Για να αποσυνδέσουµε τα λάστιχα υλικού, πρέπει πρώτα να έχουµε σταµατήσει τη λειτουργία του συστήµατος αεροµεταφοράς και να έχουµε εκτονώσει τον αέρα από αυτά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Το σύστηµα αεροµεταφοράς για κτίσιµο τροφοδοτείται µε έτοιµο ξηρό κονίαµα από ένα ειδικού τύπου σιλό που ονοµάζεται σιλό πιέσεως και αποτελείται από τα παρακάτω µηχανή- µατα και παρελκόµενα: Κοµπρεσέρ, τζιφάρι, λάστιχα υλικού και αέρα, καλώδια τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος και µεταφοράς ηλεκτρικών σηµάτων, και τροφοδοτεί έναν αναµίκτη, που συνδεόµενος µε το ηλεκτρικό ρεύµα και το νερό, µετατρέπει το έτοιµο ξηρό κονίαµα κτισίµατος σε νωπή λάσπη κτισίµατος, έτοιµη για την εφαρµογή της. ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΤΖΙΦΑΡΙ ΛΑΣΤΙΧΑ Σ Υ Σ ΤΗ Μ Α Α Ε Ρ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ ΚΑΛΩ ΙΑ : ΣΙΛΟ ΠΙΕΣΕΩΣ 2/9 ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ :

3 Το σύστηµα αεροµεταφοράς για σοβάτισµα αποτελείται από τα ίδια µηχανήµατα και παρελκόµενα µε αυτό για το κτίσιµο, µε µόνη διαφορά ότι δεν τροφοδοτεί αναµίκτη αλλά κοχλιοφόρο πρέσα σοβατίσµατος. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Πριν θέσουµε σε λειτουργία το σύστηµα αεροµεταφοράς και πριν συνδέσουµε τα µηχανή- µατα του µε το ηλεκτρικό ρεύµα, πρέπει κάθε φορά απαραιτήτως να ελέγχουµε προσεκτικά : Ότι στο σιλό, που βρίσκεται το έτοιµο ξηρό κονίαµα, είναι ερµητικά κλειστές οι τάπες (Α) της µεταλλικής σωλήνας τροφοδοσίας του σιλό µε έτοιµο ξηρό κονίαµα (από σιλοφόρο όχηµα) και (Β) της µεταλλικής σωλήνας όπου τοποθετείται το φίλτρο αποκονίωσης κατά την τροφοδοσία του ΤΑΠΑ «Α» σιλό µε έτοιµο ξηρό κονίαµα. ΤΑΠΑ «Β» Ότι το φίλτρο εισαγωγής αέρα του κοµπρεσέρ του συστήµατος αεροµεταφοράς είναι καθαρό. Αν δεν είναι, το καθαρίζουµε, όπως µας έχει υποδείξει ο τεχνικός της ιδιοκτήτριας εταιρείας του συστήµατος κατά την ενηµέρωση που τους κάνει στη φάση της αρχικής εγκατάστασης του συστήµατος στο έργο. Ότι υπάρχει επαρκές λάδι στο κοµπρεσέρ του συστήµατος αεροµεταφοράς. Αν τυχόν όχι, τηλεφωνούµε αµέσως στον αρµόδιο τεχνικό της ιδιοκτήτριας εταιρείας του συστή- µατος για οδηγίες. Ότι δεν υπάρχει νερό στο τζιφάρι του συστήµατος αεροµεταφοράς. Αν υπάρχει, το α- δειάζουµς και το καθαρίζουµε, όπως µας έχει υποδείξει ο τεχνικός της ιδιοκτήτριας εταιρείας του συστήµατος κατά την ενηµέρωση που τους κάνει στη φάση της αρχικής εγκατάστασης του συστήµατος στο έργο. Ότι τα λάστιχα προώθησης του έτοιµου ξηρού κονιάµατος δεν είναι κάπου διπλωµένα ή τσακισµένα και δεν εµποδίζουν την ελεύθερη ροή του υλικού. Ότι τα λάστιχα προώθησης του έτοιµου ξηρού κονιάµατος και του αέρα όπως και τα καλώδια σύνδεσης µε το ηλεκτρικό ρεύ- µα που θα χρησιµοποιήσουµε, δεν έχουν εξωτερικές φθορές που δηλώνουν ότι απαιτείται η αντικατάσταση τους και αν τυχόν έχουν, τα αντικαθιστούµε. 3/9

4 Ότι όλοι οι σφιγκτήρες στα λάστιχα προώθησης του ξηρού κονιάµατος και του αέρα είναι καλά σφιγµένοι και αν τυχόν όχι, τους σφίγγουµε ή αν απαιτείται, τους αντικαθιστούµε. Ότι τα λάστιχα προώθησης του έτοιµου ξηρού κονιάµατος δεν καλύπτουν µεγάλες διαδροµές σε οριζόντιες ευθείες γραµµές (το πολύ µέχρι 5 µέτρα σε ευθεία), αλλά κάνουν συχνά κατακόρυφα ανεβοκατεβάσµατα, ώστε να διευκολύνεται η προώθηση του υλικού χωρίς τον κίνδυνο βουλωµάτων. Ότι οι ψήκτρες του κοµπρεσέρ του συστήµατος αεροµεταφοράς είναι καθαρές και επιτρέπουν την καλή ψύξη του. Αν δεν είναι, τις καθαρίζουµε, όπως µας έχει υποδείξει ο τεχνικός της ιδιοκτήτριας εταιρείας του συστήµατος κατά την ενηµέρωση που τους κάνει στη φάση της αρχικής εγκατάστασης του συστήµατος στο έργο. Ότι είναι καθαρά και σωστά τοποθετηµένα τα φίλτρα αποκονίωσης του καπακιού του αναµίκτη που φτιάχνει τη νωπή λάσπη κτισίµατος ή της πρέσας σοβατίσµατος, που τροφοδοτείται µε έτοιµο ξηρό κονίαµα από το σύστηµα της αεροµεταφοράς. ΕΝΑΡΞΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αφού κάνουµε όλους τους παραπάνω ελέγχους και έχουµε συνδέσει σωστά µεταξύ τους όλα τα µέρη του συστήµατος της αεροµεταφοράς, µπορούµε πλέον να συνδέσουµε µε α- σφάλεια όλα τα µηχανήµατα του συστήµατος µε το ηλεκτρικό ρεύµα και να ξεκινήσουµε την λειτουργία της, ακολουθώντας µε την παρακάτω σειρά τα εξής βήµατα : 1. Βάζουµε σε λειτουργία το τζιφάρι πατώντας το µαύρο µπουτόν έναρξης στον ηλεκτρολογικό διακόπτη που βρίσκεται πάνω σε αυτό. 2. Κλείνουµε τη µικρή βάνα της εξαέρωσης που βρίσκεται στο τζιφάρι. 3. Γυρνάµε τον διακόπτη που βρίσκεται πάνω στο κοµπρεσέρ : στα µεν κοµπρεσέρ τύπου F140 στην θέση «VOLL AUTO» που τα οδηγεί στην πλήρως αυτόµατη λειτουργία, στα δε κοµπρεσέρ τύπου SW140 στην θέση «2» που τα οδηγεί στην ηµιαυτόµατη λειτουργία. Τα κοµπρεσέρ αυτού του τύπου δεν έχουν την δυνατότητα της πλήρως αυτόµατης λειτουργίας που έχουν τα τύπου F Ανοίγουµε σιγά-σιγά τη βάνα που βρίσκεται στο κάτω µέρος του σιλό, για να αρχίσει να προωθείται το έτοιµο ξηρό κονίαµα από το σιλό στο σύστηµα της αεροµεταφοράς, αλλά χωρίς να πέσει 4/9

5 απότοµα πολύ έτοιµο ξηρό κονίαµα στο τζιφάρι και βουλώσει. Για να το πετύχουµε αυτό κατά το άνοιγµα της βάνας προσέχουµε ώστε η πίεση στο πιεσόµετρο του τζιφαριού να κυµαίνεται από 0,4 έως το πολύ 1,2 bar. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Στην αρχή κάθε ηµέρας και πριν ξεκινήσουµε τη λειτουργία του συστήµατος της αεροµεταφοράς πρέπει, αφού θέσουµε σε λειτουργία το κοµπρεσέρ και πριν ακόµη ξεκινήσουµε τη µεταφορά του έτοιµου ξηρού κονιάµατος µέσω του τζιφαριού, να ελέγχουµε µε την παρακάτω σειρά απαραιτήτως τα εξής : Βάζουµε σε λειτουργία για ελάχιστα µόνο δευτερόλεπτα το κοµπρεσέρ ώστε να µπορέσουµε να ελέγξουµε αν η φορά περιστροφής του είναι η σωστή. Αν δεν είναι σωστή, το σταµατάµε αµέσως και τη διορθώνουµε, αναστρέφοντας τη φάση του ρεύµατος από το διακόπτη που έχει η πρίζα τροφοδοσίας του µε ηλεκτρικό ρεύµα. Στην συνέχεια ελέγχουµε : 1. Ότι τα πιεσόµετρα του κοµπρεσέρ και του σιλό λειτουργούν και δείχνουν µεταξύ τους την ίδια ακριβώς ένδειξη όταν δουλέψει για λίγο το κοµπρεσέρ και έχει σταθεροποιηθεί η ένδειξη. 2. Ότι η πίεση που δείχνει κάθε ένα από τα πιεσόµετρα αυτά δεν υπερβαίνει τα 2 bar. Αν κάτι από τα παραπάνω δύο δεν ισχύει, τότε σταµατάµε αµέσως τη λειτουργία του κοµπρεσέρ (γυρνώντας τον κεντρικό διακόπτη του στην θέση «0»), εξαερώνουµε την πίεση από το σιλό, ανοίγοντας σιγά-σιγά την βάνα εξαέρωσης του που βρίσκεται στο τέρµα του σιδερένιου σωλήνα πάνω στον οποίο βρίσκεται το πιεσόµετρο του, και τηλεφωνούµε στον αρµόδιο τεχνικό της ιδιοκτήτριας εταιρείας του συστήµατος για οδηγίες. Αν τα δύο παραπάνω ισχύουν καλώς, τότε ανοίγουµε τη βάνα του τζιφαριού ώστε να αρχίσει να µεταφέρεται έτοιµο ξηρό κονίαµα µέσω της αεροµεταφοράς και ελέγχουµε : Αν λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος του καπακιού, του αναµίκτη που φτιάχνει τη νωπή λάσπη κτισίµατος ή της πρέσας σοβατίσµατος, που τροφοδοτείται µε το έτοιµο ξηρό κονίαµα µέσω του συστήµατος της αεροµεταφοράς. Ο εγκέφαλος λειτουργεί σωστά αν δίνει σήµα να σταµατά το κοµπρεσέρ όταν ο κάδος του αναµίκτη ή της πρέσας, γεµίζει µε έτοιµο ξηρό κονίαµα, και του δίνει σήµα να ξεκινήσει όταν ο κάδος αδειάζει. Αν όταν σταµατά το κοµπρεσέρ δεν µένει έτοιµο ξηρό κονίαµα µέσα στα λάστιχα. Ε- πειδή ο χρόνος αδειάσµατος των λάστιχων που µεταφέρουν το έτοιµο ξηρό κονίαµα εξαρτάται από το µήκος των λάστιχων και τις υψοµετρικές διαφορές που αυτά διανύ- 5/9

6 ουν, αν τυχόν προστεθούν και επιπλέον λάστιχα ή αλλάξουν οι διαδροµές που αυτά ακολουθούν, χρειάζεται επαναρρύθµιση των χρόνων αυτών, ρύθµιση που πρέπει να κάνει µόνο ο τεχνικός της ιδιοκτήτριας εταιρείας του συστήµατος και όχι οι χρήστες. Αν κάτι από τα παραπάνω δύο δεν λειτουργεί σωστά, σταµατάµε αµέσως τη λειτουργία του κοµπρεσέρ, εξαερώνουµε την πίεση από το σιλό (ανοίγοντας σιγά-σιγά την βάνα ε- ξαέρωσης του που βρίσκεται στο τέρµα του σιδερένιου σωλήνα πάνω στον οποίο βρίσκεται το πιεσόµετρο του) και τηλεφωνούµε στον αρµόδιο τεχνικό της ιδιοκτήτριας εταιρείας του συστήµατος για οδηγίες. ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπάρχουν δύο τρόποι λειτουργίας του συστήµατος αεροµεταφοράς που σχετίζονται και µε τον τύπο του κοµπρεσέρ που χρησιµοποιεί : Α. ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Λειτουργεί µόνο στα κοµπρεσέρ τύπου F140) Στην πλήρως αυτόµατη λειτουργία, το όλο σύστηµα της αεροµεταφοράς ακολουθεί σε επαναλαµβανόµενους κύκλους τα παρακάτω βήµατα : 1. Ξεκινά να λειτουργεί το κοµπρεσέρ γεµίζοντας µε πεπιεσµένο αέρα το σιλό. 2. Όταν η πίεση του αέρα µέσα στο σιλό φθάσει τα 1,8 bar, δίνεται αυτόµατα εντολή στον πρεσοστάτη του κοµπρεσέρ να το σταµατήσει. 3. Αν πέσει η άνω στάθµη του έτοιµου ξηρού κονιάµατος που βρίσκεται µέσα στον κάδο τροφοδοσίας του αναµίκτη (ή της πρέσας σοβατίσµατος), δίνει ο εγκέφαλος του καπακιού του σήµα στο κοµπρεσέρ ώστε να στείλει αέρα στα λάστιχα και τη βάνα του τζιφαριού και να αρχίσει η αεροµεταφορά του ξηρού κονιάµατος από το σιλό προς τον κάδο. 4. Η αεροµεταφορά του ξηρού κονιάµατος συνεχίζεται µέχρι να ανέβει τόσο η πάνω στάθµη του ξηρού κονιάµατος που βρίσκεται µέσα στον κάδο τροφοδοσίας του α- ναµίκτη (ή της πρέσας σοβατίσµατος) ώστε να δώσει σήµα στον εγκέφαλο του ότι αυτό γέµισε. Όταν ο εγκέφαλος πάρει σήµα ότι γέµισε ο κάδος, στέλνει µε τη σειρά του σήµα στο κοµπρεσέρ να σταµατήσει την αεροµεταφορά διακόπτοντας την αποστολή αέρα στην βάνα του τζιφαριού και τα λάστιχα του. Β. ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Λειτουργεί σε όλους τους τύπους κοµπρεσέρ) Στην ηµιαυτόµατη λειτουργία, στην αρχή της λειτουργίας κάθε ηµέρας, κάνουµε µε την παρακάτω σειρά τα εξής: 6/9

7 1. Συνδέουµε αρχικά το κοµπρεσέρ µε το σιλό και στη συνέχεια βάζουµε σε λειτουργία το κοµπρεσέρ µέχρι να φθάσει η πίεση του αέρα µέσα στο σιλό στα 1,8 bar. 2. Όταν η πίεση αέρα στο σιλό φθάσει τα 1,8 bar, κλείνουµε το κοµπρεσέρ και τη βάνα εισόδου αέρα στο σιλό και αποσυνδέουµε τον σωλήνα αέρα του κοµπρεσέρ από αυτό. 3. Στη συνέχεια, συνδέσουµε το σωλήνα αέρα του κοµπρεσέρ που αποσυνδέσαµε α- πό το σιλό µε το τζιφάρι και τη βάνα του και ξαναξεκινώντας στη συνέχεια το κο- µπρεσέρ, ξεκινά η αυτόµατη λειτουργία της αεροµεταφοράς, µε συνεχή πλέον ε- πανάληψη µόνο των βηµάτων 3 και 4 της παραπάνω περιγραφόµενης πλήρως αυτόµατης λειτουργίας. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για να τερµατίσουµε τη λειτουργία του συστήµατος της αεροµεταφοράς ακολουθούµε µε την παρακάτω σειρά τα εξής βήµατα : 1. Όταν το κοµπρεσέρ δεν λειτουργεί (δηλαδή είναι σε αναµονή) και έχουν αδειάσει και τα λάστιχα από το έτοιµο ξηρό κονίαµα που µεταφέρουν, κλείνουµε τη βάνα που βρίσκεται στο κάτω µέρος του σιλό 2. Γυρνάµε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας του κοµπρεσέρ στη θέση «0». 3. Γυρνάµε το γενικό διακόπτη του ηλεκτρικού ρεύµατος του κοµπρεσέρ στη θέση «0». 4. Αποσυνδέουµε όλα τα µηχανήµατα του συστήµατος αεροµεταφοράς, το σιλό και τον αναµίκτη ή την πρέσα σοβατίσµατος που αυτό τροφοδοτούσε, από το ηλεκτρικό ρεύµα και τα φυλάσσουµε ώστε να µην µπορεί να προσεγγίσει σε αυτά κάποιος και να τα θέσει σε λειτουργία ή να επέµβει σε αυτά (µε ότι αρνητικές συνέπειες µπορεί να έχει αυτό για την ασφάλεια αυτών των ιδίων των µηχανηµάτων και των παρελκοµένων τους ή των χρηστών τους). Έτσι σταµατά η λειτουργία του όλου συστήµατος της αεροµεταφοράς και αδειάζουµε και το σιλό από τον πεπιεσµένο αέρα που περιείχε κατά τη λειτουργία της αεροµεταφοράς. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Αν κατά την έναρξη ή την λειτουργία του συστήµατος αεροµεταφοράς και των παρελκόµενων του παρουσιασθεί κάποια δυσλειτουργία ή κάποια βλάβη που δε γνωρίζουµε πως να 7/9

8 την αντιµετωπίσουµε, πρέπει αµέσως να σταµατήσουµε τη λειτουργία του και να ειδοποιήσουµε τον αρµόδιο τεχνικό της ιδιοκτήτριας εταιρείας του συστήµατος για να δώσει περαιτέρω οδηγίες. Αν ξαφνικά δούµε να ξεφουσκώνουν τα φίλτρα του καπακιού ενώ λειτουργεί το κοµπρεσέρ και ο κάδος του µίκτη ή της πρέσας δεν είναι γεµάτος, σηµαίνει ότι έχει σταµατήσει το συστηµα αεροµεταφοράς να µεταφέρει το έτοιµο ξηρό κονίαµα και αυτό µπορεί να οφείλεται σε δύο πράγµατα: 1. Αν ακούγεται να ανοίγει επαναλαµβανόµενα η ασφαλισική βαλβίδα πίεσης που υ- πάρχει στο κοµπρεσέρ, σηµαίνει ότι µάλλον υπάρχει φρακάρισµα υλικού στα λάστιχα του ξηρού κονιάµατος. Αυτό µπορεί να οφείλεται: Στο ότι η βάνα του υλικού στο κάτω µέρος του σιλό είναι πολύ ανοικτή. Στο ότι τα λάστιχα υλικού δεν είναι τοποθετηµένα µε σωστό τρόπο (µεγάλες ευθείες διαδροµές ή τσαλακώµατα). Ότι ακολουθήθηκε λάθος διαδικασία σταµατήµατος της λειτουργίας του συστή- µατος την τελευταία φορά και έτσι είχε παραµείνει υλικό µέσα στα λάστιχα. Σε µηχανικό πρόβληµα στο κοµπρεσέρ ή το τζιφάρι. Για να αντιµετωπίσουµε την περίπτωση αυτή, ελέγχουµε αν τυχόν η βάνα του υλικού στο κάτω µέρος του σιλό είναι πολύ ανοικτή και αν ναι, την ρυθµίζουµε ανάλογα λύνοντας το πρόβληµα. Αν το πρόβληµα δεν οφείλεται στην βάνα του υλικού που βρίσκεται στο κάτω µέρος του σιλό, τότε πρέπει : i. Να ελέγξουµε αν τα λάστιχα είναι σωστά τοποθετηµένα και αν όχι, τα διορθώνουµε. ii. Να εντοπίσουµε αν υπάρχει φρακάρισµα, πατώντας σε όλο το µήκος των λάστιχων υλικού (ξεκινώντας από το τζιφάρι) για να δούµε που είναι πολύ σκληρά, που σηµαίνει ότι εκεί βρίσκεται το συσσωµάτωµα που δηµιούργησε το φρακάρισµα. iii. Αν εντοπίσουµε το σηµείο του φρακαρίσµατος, κουνάµε το λάστιχο στο ση- µείο αυτό µε σκοπό να διαλυθεί το συσσωµάτωµα και να ξεβουλώσει το λάστιχο (οπότε και θα µαλακώσει πάλι) και αν το πετύχουµε, συνήθως συνεχίζει η λειτουργία του συστήµατος χωρίς άλλο πρόβληµα. Αν παρόλα αυτά δεν συνεχίζει η λειτουργία του συστήµατος, κανονικά ή 8/9

9 αν δεν µπορέσουµε να διαλύσουµε το συσσωµάτωµα ή αν δεν βρήκαµε καθόλου κάποιο συσσωµάτωµα, πρέπει να σταµατήσουµε την λειτουργία του συστήµατος και να ειδοποιήσουµε τον αρµόδιο τεχνικό της ιδιοκτήτριας εταιρείας του συστήµατος για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα. 2. εν είναι σωστά ρυθµισµένοι οι χρόνοι γεµίσµατος και αδειάσµατος των λάστιχων υλικού και αυτό συνήθως οφείλεται στο ότι οι χρήστες του συστήµατος άλλαξαν πριν από αυτό το µήκος ή την διαδροµή τους χωρίς να γίνει επαναρρύθµιση των χρόνων αυτών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να σταµατήσουµε αµέσως την λειτουργία του και να ειδοποιήσουµε τον αρµόδιο τεχνικό της ιδιοκτήτριας εταιρείας του συστήµατος για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα. Επίσης, για δυσλειτουργίες που οφείλονται συνήθως σε κάποιο µηχανικό πρόβληµα, όπως: εν σταµατά να δουλεύει το κοµπρεσέρ όταν γεµίζει ο κάδος του µίκτη ή της πρέσας. εν ξεκινά να λειτουργεί το κοµπρεσέρ. Το κοµπρεσέρ κάνει περισσότερο θόρυβο από ότι συνήθως. Ανοίγει επαναλαµβανόµενα και συνεχώς η βαλβίδα ασφαλείας πιέσεως του κοµπρεσέρ. εν σταµατά να στέλνει το κοµπρεσέρ αέρα στο σιλό όταν η πίεση υπερβαίνει τα 1,8 bar (και ανοίγει επαναλαµβανόµενα η βαλβίδα ασφαλείας πιέσεως του σιλό). εν ξεκινά η αεροµεταφορά παρότι δουλεύει συνεχώς το κοµπρεσέρ. εν επαναλαµβάνονται όπως θα έπρεπε τα βήµατα της πλήρως αυτόµατης ή ηµιαυτόµατης λειτουργίας θα πρέπει, µόλις εντοπίσουµε κάποια από αυτές, να σταµατήσουµε αµέσως την λειτουργία του συστήµατος και να ειδοποιήσουµε τον αρµόδιο τεχνικό της ιδιοκτήτριας ε- ταιρείας του συστήµατος για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα. Ε ΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX Σε περίπτωση συνεχιζόµενης επαφής µε το δέρµα, απαιτείται πλύσιµο µε νερό. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόµα µε νερό και στη συνέχεια ζητήστε ιατρική συµβουλή. Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Χαλκίδος 22Α, Αθήνα, Τηλ: , Fax: , Site: 9/9

Για τη χρήση µιας ηλεκτρικής κοχλιοφόρου οικοδοµικής πρέσας πρέπει οι χρήστες

Για τη χρήση µιας ηλεκτρικής κοχλιοφόρου οικοδοµικής πρέσας πρέπει οι χρήστες ΘΕΜΑ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΝΣΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΙΝΤERMIX Η INTERMIX µπορεί να διαθέσει στους πελάτες της, κατόπιν συµφωνίας, ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΚΟΣΜΟΤΕΧΝΙΚΗ. cod: enimfill

Υ ΡΟΚΟΣΜΟΤΕΧΝΙΚΗ. cod: enimfill Υ ΡΟΚΟΣΜΟΤΕΧΝΙΚΗ cod: enimfill 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικειµενικός σκοπός του χρήστη µιας πισίνας όσο και του κατασκευαστή - συντηρητή της, είναι µια υγιεινή, πάντα καθαρή, µε διαυγές κρυστάλλινο νερό. Σ αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 5070 DG 5080 DG 5088 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Πλυντήριο ρούχων Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας, κρατάμε το δικαίωμα για οποιαδήποτε τροποποίηση των τεχνικών λειτουργικών ή αισθητικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

wood-pellet Nani 35 &

wood-pellet Nani 35 & 1 Καυστήρας wood-pellet Nani 35 Οδηγίες εγκατάστασης & χρήσης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρών εγχειριδίου πριν από την εγκατάσταση 2 Περιεχόµενα 1. Οδηγίες εγκατάστασης και προστασίας... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή)

Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή) Οδηγίες χρήσης Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία Σελίδα 1 Εισαγωγή Διαδικασία Παραλαβής Αποσυσκευασία συσκευής Οδηγίες Ασφαλείας Χρήση Τοποθέτηση Ο ρουχισµός Για την

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρον Αυτοματισμοί. Τεχνικές Πληροφορίες Μονάδας Ισχύος. Εγχειρίδιο Πληροφοριών

Μέτρον Αυτοματισμοί. Τεχνικές Πληροφορίες Μονάδας Ισχύος. Εγχειρίδιο Πληροφοριών Μέτρον Αυτοματισμοί Τεχνικές Πληροφορίες Μονάδας Ισχύος Εγχειρίδιο Πληροφοριών Περιεχόμενα 3-4 5-12 13-16 17-20 21-23 Ηλεκτρικές Συνδέσεις Μονάδας Ισχύος Μπλοκ Βαλβίδων Οδηγείες Ρυρμίσεων Βαλβίδας Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Esperos KL Esperos VLT

Esperos KL Esperos VLT Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή. 3 2. Γενικές πληροφορίες... 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRIF600 ΜΟΝΤΕΛΟ CRIF600 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο να τηρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προειδοποιήσεις ασφαλείας.3 EKY / S 25-100 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακας...5 EKY / S 125P-250P

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M. HG για επαγγελματίες εκτροφείς γουνοφόρων ζώων

Εγχειρίδιο Χρήστη. Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M. HG για επαγγελματίες εκτροφείς γουνοφόρων ζώων Εγχειρίδιο Χρήστη Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M Περιεχόμενα Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M Θέμα Σελίδα 1 Κανονισμοί ασφαλείας... 3 2 Περιγραφή λειτουργιών... 6 3 Προφυλάξεις πριν από την εκκίνηση...

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A / WTC 60-A

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 17F έως 70 S A T U R N 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Γενικές υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. σελ.4 3. Υποχρεώσεις εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ µε σύνδεση για αεραγωγό µε η χωρίς συµπληρωµατικό εσωτερικό εναλλάκτη BWP300LW /BWP300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα