ΠΡΟΣ: Αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1: Αριθμός αποσπασμένων εκπαιδευτικών, διάρκεια απόσπασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: Αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1: Αριθμός αποσπασμένων εκπαιδευτικών, διάρκεια απόσπασης"

Transcript

1 Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOΣ ΤΟΜEΑΣ ΘΕΜAΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Βαθμός Ασφαλείας... Αθήνα 19/6/2002 Αριθ. Πρωτ.: 63641/Γ2.. Βαθ. Προτερ. Ερμού Αθήνα Πληροφορίες : Η. Παναγιωτόπουλος Τηλ. : FAX : (ΠΛΗΝΕΤ Απόφαση v20) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝ. : Δ/σεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας ΘΕΜΑ: «Τρόπος λειτουργίας, αρμοδιότητες, προσόντα, κριτήρια, όργανα και διαδικασίες επιλογής των υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ ΠΛHNET), όργανα και διαδικασία απόσπασης αυτών, διάρκεια απόσπασης και λόγοι ανάκλησης αυτής» Έχοντας υπ όψη: 1. Το Νόμο υπ αρ. 2986/2002 (ΦΕΚ 24τΑ / ), άρθρο 8, παρ. 5β. «Περί οργανωτικών θεμάτων υπηρεσιών και σχολικών μονάδων». 2. Την Κ.Υ.Α /Γ2της ίδρυσης των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ ΠΛHNET) στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1: Αριθμός αποσπασμένων εκπαιδευτικών, διάρκεια απόσπασης Ως υπεύθυνοι στα κέντρα ΠΛΗΝΕΤ αποσπώνται, για μια τετραετία, εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20, οι οποίοι έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται το Κέντρο ΠΛΗΝΕΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία, τα κριτήρια και τα προσόντα που ορίζονται παρακάτω. ΑΡΘΡΟ 2: Όργανα και διαδικασία επιλογής Υπευθύνων Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ 1. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε δεύτερου έτους εκδίδεται προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης πινάκων επιλογής Υπευθύνων Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ, να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά. Η αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός τριάντα (30) ημερών, από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης 1

2 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής συμπληρώνουν πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ή το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία. 2. Εντός των προθεσμιών της ίδιας προκήρυξης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκηρύσσουν την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα επιλογής Υπευθύνων Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ. Η προκήρυξη αναρτάται αυθημερόν σε κάθε Διεύθυνση και στα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αντίγραφό της κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με την προκήρυξη αυτή καλούνται από τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ19 ΠΕ20 να υποβάλουν αίτηση για επιλογή στην οικεία Διεύθυνση (ή Γραφείο της) εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής προκήρυξης στη Διεύθυνση και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 3. Τα οικεία ΠΥΣΔΕ καταρτίζουν, εντός του 1 ου εξαμήνου του ίδιου έτους, τους τελικούς πίνακες επιλογής της παραγράφου 2, οι οποίοι, μετά την επικύρωσή τους από τον Διευθυντή της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναρτώνται στα Γραφεία, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ισχύουν από την 1 η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους μέχρι την 31 η Αυγούστου του μεθεπόμενου έτους. 4. Μεταβατική διάταξη 5. Παρατείνεται η θητεία των ήδη υπηρετούντων Υπευθύνων Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ για το σχολικό έτος , οι οποίοι θα απασχοληθούν καθ' όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους πλην των σχολικών διακοπών. Τα κενά που ενδεχομένως δημιουργηθούν από 1/9/2002 έως 30/6/2003, θα καλυφθούν με τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος Τον Ιανουάριο του 2003 θα δημοσιευθεί η πρώτη προκήρυξη για την κατάρτιση πινάκων, και οι πίνακες που θα συνταχθούν θα έχουν ισχύ μέχρι την 31η Αυγούστου Οι υπηρετούντες Υπεύθυνοι των Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης κατά την προκήρυξη αυτή. Η θητεία των Υπευθύνων των Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ που θα αναλάβουν υπηρεσία μετά την 31η Αυγούστου 2003, θα λήξει την 31η Αυγούστου Η επόμενη προκήρυξη για την κατάρτιση πινάκων Υπευθύνων Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ θα δημοσιευθεί τον Ιανουάριο του ΑΡΘΡΟ 3: Όργανα και διαδικασίες απόσπασης 1. Τοποθετήσεις. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις Υπευθύνων Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έπειτα από πρόταση του οικείου ΠΥΣΔΕ, με βάση τη σειρά των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής. 2. Εάν με τη διαδικασία αυτή δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις Υπευθύνων Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ, τότε τοποθετούνται, με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ19-ΠΕ20, χωρίς αίτησή τους, οι οποίοι έχουν το βαθμό Α, ή το βαθμό Β εάν δεν υπάρχουν βαθμού Α, μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. 3. Η ανάληψη υπηρεσίας από τους τοποθετημένους, σύμφωνα με τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, εκπαιδευτικούς είναι υποχρεωτική. Οι μη αναλαμβάνοντες υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται από τον αξιολογικό πίνακα επιλογής. 4. Οι Υπεύθυνοι Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ των τοπικών Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, να μετατίθενται ως εκπαιδευτικοί, αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση, μετά τη λήξη της τετραετούς θητείας τους. Ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση του Υπευθύνου Κέντρου ΠΛΗΝΕΤ λαμβάνεται υπόψη για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης (λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική του θέση). 5. Οι υπηρετούντες με θητεία Υπεύθυνου Κέντρου ΠΛΗΝΕΤ, μετά τη λήξη της θητείας τους, επανέρχονται στις οργανικές θέσεις που κατείχαν πριν από την τοποθέτησή τους και σε 2

3 περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν πια, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της επιλογής τους, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΑΡΘΡΟ 4: Λόγοι και διαδικασία ανάκλησης της απόσπασης 1. Η απόσπαση Υπευθύνων Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ μπορεί να ανακληθεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ή του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, έπειτα από σύμφωνη και αιτιολογημένη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου ΠΥΣΔΕ. α. Για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, με αίτησή τους προς τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. β. Για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους. Στην περίπτωση 4.1.β το οικείο ΠΥΣΔΕ γνωμοδοτεί για την απαλλαγή ύστερα από ερώτημα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ή του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης του απαλλασσομένου ενώπιον του οικείου ΠΥΣΔΕ. 2. Η έναρξη εκπαιδευτικής άδειας για μεταπτυχιακές σπουδές ή για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν είναι επιτρεπτή, πριν από την απαλλαγή του εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα του Υπευθύνου Κέντρου ΠΛΗΝΕΤ. ΑΡΘΡΟ 5: Προσόντα επιλογής Υπευθύνων Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ τοπικών Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά (7) ετών, από τα οποία τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εφόσον δεν καλύπτονται αυτές οι προϋποθέσεις, οι προϋπηρεσίες μπορούν να μειώνονται σε έξι (6) και τρία (3) έτη αντίστοιχα. Η συμμετοχή και διδασκαλία στα πλαίσια του προγράμματος "Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη" δεν προσμετράται. ΑΡΘΡΟ 6: Κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ 1. Τα γενικά κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ τοπικών Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διακρίνονται σε κριτήρια: α. επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και συγκρότησης β. υπηρεσιακής κατάστασης και διδακτικής εμπειρίας γ. άσκησης διοικητικού και καθοδηγητικού έργου δ. αξιολογικών εκθέσεων ε. συγγραφικού και ερευνητικού έργου, και στ. συνεκτιμώμενα με τη διαδικασία της συνέντευξης 2. Οι υπηρετούντες με θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για επιλογή σε θέσεις Υπευθύνων Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ, κατά το τρίτο έτος της θητείας τους. 3. Κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ: I. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση α β ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(Τμήματος ΑΕΙ Πληροφορικής ή Τομέα Πληροφορικής-Υπολογιστών) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Επίπεδο MASTER Τμήματος ΑΕΙ Πληροφορικής ή Τομέα Πληροφορικής-Υπολογιστών) 3 ΜΟΝΑΔΕΣ 24

4 12 γ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τμήματος ΑΕΙ Πληροφορικής ή Τομέα Πληροφορικής-Υπολογιστών) 12 δ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10 ε ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΕΚΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9 στ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (που δεν 15 εντάσσεται στην περίπτωση α) ζ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Επίπεδο 8 MASTER που δεν εντάσσεται στην περίπτωση β) η ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5 θ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ MASTER ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ι ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ-ΤΕΙ 2 ια Πανεπιστημιακό πτυχίο ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Doctorat, Ph.D., M.Sc.) που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή ως αποδεικτικό γνώσης 2 ξένης γλώσσας καθώς και Επάρκεια ή Proficiency ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσών ιβ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Επίπεδο Lower ή αντίστοιχο) 1 ιγ ιδ ιε ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΣΕΛΜΕ-ΠΑΤΕΣ, κ.ά) ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ 2 ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ ΠΕΚ 1 Όλοι οι τίτλοι, εφόσον προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Τα κριτήρια β, ζ και θ μοριοδοτούνται επί πλέον των α, στ και η αντίστοιχα, μόνον όταν έχουν προκύψει από διαφορετική διαδικασία (δηλαδή το MASTER δεν προέκυψε από τη διαδικασία του Διδακτορικού). Από τα κριτήρια ια) και ιβ) μοριοδοτείται μόνο το ένα από τα δύο (αυτό με τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων), αν πρόκειται για την ίδια γλώσσα. Ο μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας κριτηρίων επιστημονικής κατάρτισης και συγκρότησης είναι ΠΕΝΗΝΤΑ (50). και παιδαγωγικής ΙΙ Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία α. Εκπαιδευτική Υπηρεσία πέραν της απαιτούμενης για την επιλογή 1,5 μονάδα για κάθε έτος, μέχρι 15 β. Διδασκαλία Πληροφορικής σε Σχολές Μετεκπαίδευσης 1,5 μονάδα για (ΠΕΚ) κάθε έτος, μέχρι 3 γ. Διδασκαλία Πληροφορικής σε ΑΕΙ - ΤΕΙ 2 μονάδες για κάθε έτος, μέχρι 6 Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου α. λαμβάνεται υπόψη το ΦΕΚ διορισμού Για τη μοριοδότηση των κριτηρίων β, γ λαμβάνονται υπόψη οι βεβαιώσεις του ΥΠΕΠΘ και των φορέων που υποπτεύονται από το ΥΠΕΠΘ. Ο μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας κριτηρίων «Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία» ανέρχεται σε 20. ΙΙΙ Άσκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου α. Άσκηση καθηκόντων Δ/ντή Σχολικής Μονάδες 1 για κάθε έτος και μέχρι του Μονάδας αριθμού 7 β. Άσκηση καθηκόντων Υποδ/ντή Σχολικής Μονάδες 0.8 για κάθε έτος και μέχρι του 4

5 Μονάδας αριθμού 4 γ. Θητεία σε θέση υπευθύνου ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ (και πρώην ΠΛΗΝΕΤ) Διεύθυνσης ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δ. Θητεία στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥπΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε θέση που προάγει την ανάπτυξη της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μονάδες 1,5 για κάθε έτος και μέχρι του αριθμού 15 Μονάδες 1 για κάθε έτος και μέχρι του αριθμού 6 Για τη μοριοδότηση των κριτηρίων α, β, γ, και δ λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και τα αρχεία των αντίστοιχων υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει ο πραγματικός χρόνος υπηρεσίας Ο μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας κριτηρίων Άσκησης διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου είναι ΕΙΚΟΣΙ (20). IV. Κριτήρια που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις των υποψηφίων, οι οποίες συντάσσονται σε 50βαθμη κλίμακα: α. Για τους υποψηφίους που είναι εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων Ι. Μονάδες αξιολογικής έκθεσης (εφόσον υπάρχει) του Δ/ντή της Σχολικής Μονάδας πέραν των 25. ΙΙ. Μονάδες αξιολογικής έκθεσης (εφόσον υπάρχει) του Σχολικού Συμβούλου ειδικότητας, εφόσον υπάρχει, πέραν των 25. β. Για τους υποψηφίους που είναι ήδη υπεύθυνοι ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ, Διευθυντές σχολικών μονάδων ή υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις. Ι. Μονάδες αξιολογικής έκθεσης (εφόσον υπάρχει) του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πέραν των 25.. ΙΙ. Μονάδες αξιολογικής έκθεσης (εφόσον υπάρχει) του Σχολικού Συμβούλου ειδικότητας, εφόσον υπάρχει, πέραν των 25. Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι έχουν περισσότερες αξιολογικές εκθέσεις από το ίδιο αξιολογικό όργανο ή από διαφορετικά αξιολογικά όργανα, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος που προκύπτει από το σύνολο των αξιολογικών εκθέσεων, όπως διαμορφώνεται με τους συντελεστές αυτών. Το γενικό σύνολο μονάδων που προκύπτουν από τις αξιολογικές εκθέσεις είναι μέχρι ΠΕΝΗΝΤΑ (50). V. Συγγραφικό και ερευνητικό έργο: α. Σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού και λογισμικού υποστήριξης λειτουργίας μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προϊόν προγράμματος του ΥΠΕΠΘ β. Συγγραφή βιβλίων Πληροφορικής, Νέων Τεχνολογιών 2 μονάδες για κάθε λογισμικό και μέχρι του αριθμού 8 Ατομικά Ομαδικά 3 μονάδες για κάθε βιβλίο και μέχρι του αριθμού 6 2 μονάδες για κάθε βιβλίο και μέχρι του αριθμού 6 0,6 μονάδες για κάθε περίπτωση και γ. Σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Ατομικά μέχρι του αριθμού 3 σχετικού με τη διδασκαλία της Πληροφορικής και την 0,3 μονάδες για κάθε περίπτωση και εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Ομαδικά μέχρι του αριθμού 3 δ. Συγγραφή βιβλίων σχετικών με την εκπαίδευση, 1 μονάδα για κάθε βιβλίο και μέχρι του αριθμού 5 ατομικά ή ομαδικά ε. Δημοσιεύσεις άρθρων σχετικών με την Πληροφορική και την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στη 1 μονάδα για κάθε δημοσίευση και μέχρι του αριθμού Εκπαίδευση, σε έγκυρα εκπαιδευτικά και επιστημονικά 2 περιοδικά ή βιβλία επιστημονικών συνεδρίων. στ. Συμμετοχή σε ομάδες έργου ερευνητικών 1 Μονάδες γα κάθε συμμετοχή και μέχρι του αριθμού 5

6 προγραμμάτων και μελετών του ΥΠΕΠΘ Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες. για την 3 Για τη μοριοδότηση των κριτηρίων α και γ, ως εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό αναγνωρίζεται υλικό και λογισμικό σε έντυπη, ηλεκτρονική ή οπτικοακουστική μορφή, που αποδεδειγμένα έχει χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Δε μοριοτοτείται δύο φορές οποιαδήποτε εργασία του υποψηφίου. Ο μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας κριτηρίων συγγραφικoύ και ερευνητικού έργου είναι ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25). VI. Κριτήρια που συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης Συνεκτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου και ειδικότερα: Σπουδές των υποψηφίων που δεν έχουν μοριοδοτηθεί. Η ικανότητα του υποψηφίου να επιλύει διδακτικά, λειτουργικά, διοικητικά και οργανωτικά προβλήματα και να προάγει τη συνεργασία με τους συναδέλφους του και τους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες. Η ικανότητα συνεργασίας με την τοπική κοινωνία (ΔΗΜΟ, γονείς κλπ). Συμμετοχές σε οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων, συμποσίων, εργαστηρίων. Συμμετοχές σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ. που δεν έχουν μοριοδοτηθεί παραπάνω. Συμμετοχές σε προγράμματα άλλων καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οργάνωση και αξιοποίηση υλικοτεχνικών υποδομών εκπαίδευσης (αίθουσες, εργαστήρια). Συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων. Συμμετοχή σε μόνιμες επιτροπές επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων. Προϋπηρεσία σε έργο τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης συστημάτων Πληροφορικής. Ο μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας κριτηρίων που εκτιμώνται με τη διαδικασία της συνέντευξης είναι ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35). ΑΡΘΡΟ 7. Περιοχές και σχολεία αρμοδιότητας των Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ 1. Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες λειτουργούν περισσότερα του ενός ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ, ανεξάρτητα από τη σύσταση των ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ σε συγκεκριμένα γραφεία των Διευθύνσεων αυτών, οι περιοχές και τα Σχολεία ευθύνης κάθε ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2. Τα ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ μπορούν να υποστηρίζουν και τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής της περιοχής ευθύνης τους, εφόσον τους ζητηθεί αρμοδίως. ΑΡΘΡΟ 8. Καθήκοντα των Υπευθύνων των Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ των τοπικών Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τρόπος λειτουργίας των Κέντρων ΠΛΗΝΕΤ 1. Ο συντονισμός της δράσης, η καθοδήγηση και η παρακολούθηση της λειτουργίας των ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ γίνεται από το ΥΠΕΠΘ 2. Οι Υπεύθυνοι και το προσωπικό των ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία είναι αποσπασμένοι, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 10 η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών και των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Εργάζονται στο χώρο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον οποίο υπηρετούν, εκτός των επισκέψεών τους στις σχολικές μονάδες ή σε υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ. Μετά από έγκριση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης μπορούν να συμμετάσχουν σε ενημερώσεις σχετικές με την τεχνική στήριξη των εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ. 6

7 3. Για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι Υπεύθυνοι των ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ λαμβάνουν αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 4. Οι Υπεύθυνοι των ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ έχουν την ευθύνη για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών των κλ. ΠΕ19-ΠΕ20 σε θέματα του εργαστηρίου Πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ και χρησιμοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. Ειδικότερα: α. Επισκέπτονται τα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους και συνεργάζονται με τους Εκπαιδευτικούς των κλ. ΠΕ19-ΠΕ20 σε θέματα οργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης, λειτουργίας. Για την γενικότερη εκπαιδευτική αξιοποίηση των εργαστηρίων αυτών παρέχει κάθε δυνατή στήριξη στον Σχολικό Σύμβουλο κλ. ΠΕ19-ΠΕ20 εφόσον αυτός υπάρχει. β. Διοργανώνουν τοπικά επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τη χρήση των εργαστηρίων Πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, αρμόδιες υπηρεσίες, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα. γ. Ενημερώνουν τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ19-ΠΕ20, που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ, σε θέματα της παραγράφου α. 5. Οι υπεύθυνοι ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ: Έχουν προσωπική και καταγραμμένη άποψη για τη λειτουργική κατάσταση και τις δυνατότητες του χώρου και του εξοπλισμού όλων των εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ της περιοχής ευθύνης τους. Αξιοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο για τη βελτίωση της υποδομής, του εξοπλισμού και γενικότερα για την ανάπτυξη των εργαστηριών Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ στα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους. Ειδικότερα: α. Διατηρούν αρχείο με τον εργαστηριακό εξοπλισμό και το λογισμικό των σχολείων της περιοχής ευθύνης τους, το οποίο ενημερώνουν αμέσως ύστερα από κάθε πραγματοποιημένη μεταβολή. β. Παρέχουν κάθε πρόσφορη τεχνική και οργανωτική υποστήριξη στις επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται με ευθύνη του ΥΠΕΠΘ και έχουν αντικείμενο την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. γ. Σχετικά με την Τεχνική στήριξη των εργαστηριών Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ. Αφού ενημερωθούν από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου Πληροφορικής και το Διευθυντή του σχολείου για τα προβλήματα υλικού και λογισμικού, που έχουν προκύψει σε αυτό, προγραμματίζουν και συντονίζουν τις ενέργειες που θα οδηγήσουν στην επίλυση του προβλήματος. Σε αυτές περιλαμβάνονται: i. η ενημέρωση του αρμόδιου φορέα που έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ των σχολικών μονάδων ευθύνης του, ii. η ενημέρωση του τεχνικού αντιπροσώπου της εταιρείας που έχει αναλάβει τη συντήρηση του εργαστηρίου, iii. η καθοδήγηση του ειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και η αντιμετώπιση του προβλήματος από τον ίδιο τον Υπεύθυνο. 6. Καθημερινή λειτουργία και ανάπτυξη των ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Ο Υπεύθυνος των ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ έχει την ευθύνη έναντι του Διευθυντή της Διεύθυνσης ή του Προϊσταμένου του Γραφείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της καλής λειτουργίας του ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ. Φροντίζει για τον εμπλουτισμό και για τη γενικότερη ανάπτυξή του. Καλλιεργεί με κάθε πρόσφορο τρόπο την αρμονική συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο των κλ. ΠΕ19- ΠΕ20 εφόσον αυτός υπάρχει. Ειδικότερα οι υπεύθυνοι ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ: α. Καταρτίζουν και υλοποιούν το πρόγραμμα δράσης του ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτεραιότητες που θέτει η Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ. β. Διατηρούν και ενημερώνουν: i. αρχείο νομοθεσίας σχετικής με θέματα Πληροφορικής στην Εκπαίδευση ii. αρχείο των σχολικών βιβλίων της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών 7

8 iii. αρχείο συμβάσεων (φωτοαντίγραφα) των διαγωνισμών των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ iv. αρχείο της τεχνικής υποστήριξης των Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ με φωτοαντίγραφα των εγγράφων που κοινοποιούν τις επισκέψεις-παρεμβάσεις στα εργαστήρια v. αρχείο προδιαγραφών των Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ γ. οργανώνουν και εμπλουτίζουν τις βιβλιοθήκες των ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ δ. χρεώνονται τον εξοπλισμό των ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ και έχουν την ευθύνη διατήρησης, συντήρησης και αξιοποίησής του ε. λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας σε όλους τους χώρους των ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ. στ. Συντάσσουν σε τέσσερα (4) αντίγραφα, μέχρι το τέλος Ιουνίου, την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων των ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ, την οποία υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση, στο Σχολικό Σύμβουλο κλ. ΠΕ19-ΠΕ20, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και την Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ ζ. Συντάσσουν και υποβάλλουν στο Διευθυντή της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τον ετήσιο πίνακα λειτουργικών και λοιπών δαπανών του ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ. η. Τηρούν βιβλίο-ημερολόγιο των δραστηριοτήτων του ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ το οποίο ενημερώνουν καθημερινά. Στο βιβλίο-ημερολόγιο αναγράφονται οι συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και οι ημερομηνίες τους, οι επισκέψεις τους στα σχολεία και η διάρκεια των επισκέψεων. Επίσης περιγράφεται συνοπτικά ο σκοπός και το περιεχόμενο της συνεργασίας και αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών με τους οποίους συνεργάστηκε. Το σύντομο πρακτικό κάθε επίσκεψης-συνεργασίας υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ και τους εκπαιδευτικούς που συνεργάστηκαν. Το βιβλίο αυτό θεωρείται στο τέλος Ιουνίου κάθε έτους από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. θ. Υποστηρίζουν συμβουλευτικά την οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα που σχετίζονται με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, έχουν τεχνική πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματά της, αλλά δεν είναι στην αρμοδιότητά τους άλλες διοικητικές εργασίες ή εργασίες μηχανογραφικής υποστήριξης των Διευθύνσεων και των Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ι. Υποστηρίζουν σε τεχνικά θέματα τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την πρόσβαση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ια. Έχουν την ευθύνη της ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων που δημιουργούνται στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση. 7. Ο Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ εφόσον το επιθυμεί και μετά από γραπτή απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης μπορεί να αναλαμβάνει τη διδασκαλία ενός δίωρου μαθήματος της Πληροφορικής σε σχολείο της οικείας Διεύθυνσης. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 8

9 Εσωτερική διανομή: Γραφείο Υπουργού Γραφείο Υφυπουργού κ. Ν. Γκεσούλη Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Α. Τσουροπλή Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Δ.Κ. Παπαϊωάννου ΔΣΔΕ Τμήμα Δ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 9

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 30-8-2004 /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Την προκήρυξη των θέσεων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Α. Την προκήρυξη των θέσεων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. Να διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Βαθ. Προτερ.ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζουµε ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αποφασίζουµε ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /νση : Ερµού 15 10185 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αποφασίζουμε: Βαθμός Ασφαλείας...

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αποφασίζουμε: Βαθμός Ασφαλείας... Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOΣ ΤΟΜEΑΣ ΘΕΜAΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ:όπως πίνακας αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών Αρµοδιότητες και Επιλογή των Υπευθύνων των ΕΚΦΕ»

ΚΟΙΝ:όπως πίνακας αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών Αρµοδιότητες και Επιλογή των Υπευθύνων των ΕΚΦΕ» Nα διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚOΣ ΤΟΜEΑΣ ΘΕΜAΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζουμε. Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Αποφασίζουμε. Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: / Γ7 Βαθ. Προτερ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: / Γ7 Βαθ. Προτερ. ΕΠΕΙΓΟΝ Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOΣ ΤΟΜEΑΣ ΘΕΜAΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη: 580 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 044966

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13-08-2012 Αρ. Πρωτ.: 7386. Προς: Τους εκπαιδευτικούς της Α Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών

Αθήνα, 13-08-2012 Αρ. Πρωτ.: 7386. Προς: Τους εκπαιδευτικούς της Α Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ---------- Ταχ. Δ/νση: Δώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Nα διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ7 Βαθ. Προτερ:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Nα διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ7 Βαθ. Προτερ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - - - - - ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα: 26/8/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Φυσικών Επιστημών.» 6. Την Κ.Υ.Α /Γ2/02 (ΦΕΚ 1224 Β/ ) «Σύσταση Εργαστηριακών Κέντρων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Φυσικών Επιστημών.» 6. Την Κ.Υ.Α /Γ2/02 (ΦΕΚ 1224 Β/ ) «Σύσταση Εργαστηριακών Κέντρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3) Π.Υ.Σ.Δ.Ε. & Π.Υ.Σ.Π.Ε. όλης της Χώρας

3) Π.Υ.Σ.Δ.Ε. & Π.Υ.Σ.Π.Ε. όλης της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Μαρούσι, 19-11 - 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. 131013/Δ2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ: Β, Δ & Ε Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για αποσπάσεις στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 016-017. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-8-2012 Αρ.Πρωτ.: 92998/Γ7 Βαθμός Προτερ. -----

Μαρούσι, 10-8-2012 Αρ.Πρωτ.: 92998/Γ7 Βαθμός Προτερ. ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ.

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)»

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)» Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, -10-013 Αριθ. Πρωτ.: 155330/Γ7 Βαθ. Προτερ... ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α2/79321/ Απόφαση Υπ. Παιδείας

Α2/79321/ Απόφαση Υπ. Παιδείας 1 Διευθύνω Α2/79321/06-07-2010 Απόφαση Υπ. Παιδείας Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα προσόντα,τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)» AΔΑ: 4ΑΣΦ9-ΚΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 25

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 25 http://didefth.gr ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 25 (Φ.Ε.Κ. 20 τ. Α/7-2-2002) «Αναπροσδιορισµός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- AΔΑ: 4ΑΣΦ9-ΚΜΟ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται

Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται Kατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου κριτήρια επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων είναι τα αναφερόμενα παρακάτω και αποτιμώνται ως εξής: 1. Το κριτήριο της επιστημονικής παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα κριτήρια των ιευθυντών

Τα κριτήρια των ιευθυντών Τα κριτήρια των ιευθυντών NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3848 ΦΕΚ 71/19-5-2010 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις. Άρθρο 14 Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2679 26 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 260 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 7 Φεβρουαρίου 2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘ 25 Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα

ρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής ιοίκησης και Πολιτικής ΑΣΠΑΙΤΕ- ΕΛΛΑ Α Αρχική Κατάρτιση και Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών Στελεχών στην Ελλάδα Εκπαιδευτικό Στέλεχος είναι ιοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ ---------- Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 165 171 21 - Ν. Σμύρνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Σέρρες, 03/02/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/1038 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμ. Προτερ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ) ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΎΟΣΜΟΣ /06/07 ΑΡ. ΠΡ. Φδεππς/70 Προς: ΔΕΠΠΣ ΚΟΙΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων 2/θ Νηπιαγωγείων και 2/θ & 3/θ Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων 2/θ Νηπιαγωγείων και 2/θ & 3/θ Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 4-9-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Α.Π.: 8315 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------------------- ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Τσάτσου 2

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. 3467/06 (ΦΕΚ 128 Α/21-6-2006) : Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Δ.Σ και Νηπιαγωγείων της Π.Ε. Καστοριάς» Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς. έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η :

Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Δ.Σ και Νηπιαγωγείων της Π.Ε. Καστοριάς» Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς. έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Καραολή 10 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 2-4-2015 Στις 31/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19223 31 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1890 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3 Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 08. 04.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ: ----- Ο.Λ.Μ.Ε. olme @ otenet. gr Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80 Δ.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ημ/νία Γέννησης Αριθμός Μητρώου: Κλάδος/Ειδικότητα: Θέση που υπηρετεί: Δ/νση που ανήκει ο/η εκπαιδευτικός: Ημ/νία ΦΕΚ Διορισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης

Επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΙΡΕΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ E-mail: iarvanit@sch.gr τηλ. κιν. 6974149379 Άρθρο 2 Προϋποθέσεις επιλογής Επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης Πηγή "Κόσμος του Επενδυτή" 1. Ως σχολικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

9 9 μόρια για ΔΔΣ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

9 9 μόρια για ΔΔΣ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: Ηµ/νία Γέννησης Αριθµός Μητρώου: Κλάδος/Ειδικότητα: Θέση που υπηρετεί: Δ/νση που ανήκει ο/η εκπαιδευτικός: Ηµ/νία ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σε κενούμενες θέσεις. Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Π.Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σε κενούμενες θέσεις. Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Π.Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Δ / Ν Σ Η Π Ρ Ω Τ / Θ Μ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ. πρωτ.: 1858

Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ. πρωτ.: 1858 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης»

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης» Δ/νση Τ.Κ. Πληρ. Τηλ. Fax. e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ---- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα, 11-12 - 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Φ.32.2/12048 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας εκπαιδευτικού για απόσπαση στο ΕΠ.Ε.Σ. Βιογραφικό σημείωμα

Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας εκπαιδευτικού για απόσπαση στο ΕΠ.Ε.Σ. Βιογραφικό σημείωμα Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας εκπαιδευτικού για απόσπαση στο ΕΠ.Ε.Σ Σχολεία προτίμησης 1 2 3 4 5 Προσωπικά στοιχεία Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμο Αριθμός Μητρώου εκπαιδευτικού Ταχυδρομική διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Ηράκλειο, 18/08/2015 Αρ. Πρωτ.: 5756 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Ηράκλειο, 18/08/2015 Αρ. Πρωτ.: 5756 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας»

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο-Μανωλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997).

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι (Ν.4327/2015) Σέρρες 30 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.Φ.11.1/Δ/7474

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι (Ν.4327/2015) Σέρρες 30 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.Φ.11.1/Δ/7474 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Ηλείας»

Θέμα: «Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Ηλείας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου». Νάουσα 26/11/2015 Αρ. Πρ. 31267 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αθλητισμού & Παιδείας Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΑΘΗΣ Τηλ: 2332350338 Fax: 2332024260 www.naoussa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου: 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Ημερομηνία Γέννησης: 4. Οικογενειακή κατάσταση: Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2314 10 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92998/Γ7 Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της δια δικασίας επιλογής και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,

Ο Περιφερειακός Διευθυντής της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η γ ι α τ η σ ύ ν α ψ η Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η γ ι α τ η σ ύ ν α ψ η Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Αρ. Πρωτ. 44902 Ημερομηνία. 16-10-2017 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η γ ι α τ η σ ύ ν α ψ η Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Ο Δ ή μ ος Ι λ ί ο υ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ.141290/Γ2/08-09-2014/ΥΠΑΙΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡEΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 17/11/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ : 5862 Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 29 / 1-11 - 2 0 10

Π Ρ Α Ξ Η 29 / 1-11 - 2 0 10 ΕΛ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ημ/νία Γέννησης Μητρώου: Κλάδος/Ειδικότητα: Θέση που υπηρετεί: Δ/νση ή Γραφείο που ανήκει ο/η εκπαιδευτικός: Ημ/νία ΦΕΚ Διορισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ημ/νία Γέννησης Αριθμός Μητρώου: Κλάδος/Ειδικότητα: Θέση που υπηρετεί: Δ/νση που ανήκει ο/η εκπαιδευτικός: Ημ/νία ΦΕΚ Διορισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. Λάρισας έχοντας υπόψη:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. Λάρισας έχοντας υπόψη: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Καλλιθέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευσης Ανατολικής Πόλη: Μακεδονίας και Θράκης Γραφείο:

Εκπαίδευσης Ανατολικής Πόλη: Μακεδονίας και Θράκης Γραφείο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------------------------- Αλεξανδρούπολη, 24 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί48. 31.7.87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 21-07-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 11 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 21-07-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ14691Ο3-Ω2Δ Ηράκλειο Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2

ΑΔΑ: ΒΛΛ14691Ο3-Ω2Δ Ηράκλειο Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2 Ηράκλειο 16-10-2013 Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551350800 Fax 2551041204 Email: dim@ samothraki.gr Σαμοθράκη 20/11/2013 Αρίθμ. Πρωτ.: 7222 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 7/06/014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος:

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΕΚ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κολοκοτρώνη, περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αθήνα, 04/08/2011 Αρ. Πρωτ: 19389 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η αξιολόγηση διευθυντών και προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων (εξαιρούνται τα 3/θέσια και κάτω) θα υλοποιηθεί σύντομα όπου οι συνάδελφοι

Διαβάστε περισσότερα