Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες βλάβες δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η µεταφορική εταιρία είναι υπεύθυνη για την επισκευή ή την αντικατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν κατά την µεταφορά. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε και εφαρµόστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις για να αποφύγετε τραυµατισµούς ή υλικές ζηµιές κατά τη λειτουργία. Η ENERPAC δεν ευθύνεται για ζηµιές ή τραυµατισµούς που οφείλονται σε ανασφαλή χρήση των προϊόντων της, έλλειψη συντήρησης ή µη ορθή λειτουργία των προϊόντων ή των συστηµάτων κατά την λειτουργία τους. Το σήµα ΥΠΟ ΕΙΞΗ χρησιµοποιείται για να δείξει τη σωστή λειτουργία ή διαδικασία συντήρησης και τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να αποφεύγονται βλάβες και ζηµιές στα εργαλεία και τα άλλα υλικά. Το σήµα χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει ότι απαιτείται εφαρµογή των οδηγιών για την πρόληψη υλικών ζηµιών και τραυµατισµών. Το σήµα ΚΙΝ ΥΝΟΣ χρησιµοποιείται όταν κάποια πράξη ή η παράληψή της µπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυµατισµούς ή και θάνατο. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Χρησιµοποιείστε τον παρακάτω πίνακα για τους τύπους των χειραντλιών Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά εµβολισµό Περιεκτικότητα λαδιού σε cm3 EHF , P , P , P-39, , P , P , P-141, , P-391, , o Στάδιο 2o Στάδιο 1o Στάδιο 2o Στάδιο P-80, ,23 2, P ,23 2, P-142, ,62 0, P-142AL ,62 0, P ,62 0, P-392, ,26 2, P-392AL ,26 2, P , P , P , P ,34 2, P ,34 2, ΥΠΟ ΕΙΞΗ Πάντα χρησιµοποιείτε τον χειροµοχλό για τη µεταφορά της αντλίας. Η µεταφορά της αντλίας από τον ελαστικό σωλήνα µπορεί να καταστρέψει αυτόν ή και την αντλία. Σελ1 / 7

2 Πάντοτε να παίρνετε υπόψη σας τους περιορισµούς των υδραυλικών που αφορούν τη µέγιστη πίεση, το µέγιστο φορτίο και τις απαιτήσεις εγκατάστασης. Η πίεση λειτουργίας του συστήµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει την χαµηλότερη πίεση λειτουργίας ενός εξαρτήµατος του συστήµατος. Φοράτε τα κατάλληλα προσωπικά είδη που προβλέπονται από τους κανονισµούς ασφαλείας, όταν λειτουργείτε υδραυλικά συστήµατα. Ποτέ µη ρυθµίζετε τη βαλβίδα ανακούφισης σε πίεση µεγαλύτερη της µέγιστης προβλεπόµενης της αντλίας. Υψηλότερη ρύθµιση µπορεί να προκαλέσει καταστροφή του συστήµατος και τραυµατισµούς. είτε τη µέγιστη πίεση λειτουργίας της αντλίας στον πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήµατα είναι προστατευµένα από εξωτερικούς παράγοντες όπως υψηλές θερµοκρασίες, φλόγα, κινούµενα µέρη µηχανών, κοφτερές αιχµές και διαβρωτικές χηµικές ουσίες. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μοντέλα P-141,1001/ P-142, 1002/P-202/P-391, 1004/P-392, 1005/P-802, P-842 Το σχήµα 1 και ο αντίστοιχος πίνακας δείχνουν τα κύρια σηµεία των αντλιών P-141, P-142, P-202, P-131, P-392, P-802, P Το πώµα πλήρωσης- εξαέρωσης λειτουργεί σαν βαλβίδα ανακούφισης στην περίπτωση ανεπίτρεπτης υπερπίεσης του δοχείου λαδιού. Για να εξασφαλίσετε πρόσβαση στο πίσω µέρος του δοχείου λαδιού για τηλεχειριζόµενη βαλβίδα χρησιµοποιείστε το ειδικό σετ επιστροφής στο τανκ. Τύπος P-18, P-39, 1003, P-84, P-801 Το σχήµα 2 και ο αντίστοιχος πίνακας δείχνουν τα κύρια στοιχεία αυτών των µοντέλων χειραντλιών. Η Ρ-84 είναι εφοδιασµένο µε 4-οδη βαλβίδα ώστε να ενεργοποιούν κυλίνδρους διπλής ενέργειας.για να µετατρέψετε τις χειραντλίες Ρ-18 ή Ρ-39 σε αντλίες ποδιού παραγγείλετε το σετ PC-10. Αυτές οι αντλίες διαθέτουν δοχείο λαδιού χωρίς σύστηµα εξαέρωσης. Αν το δοχείο λαδιού υποβληθεί σε υψηλή πίεση µπορεί να σκάσει προκαλώντας τραυµατισµούς ή και υλικές ζηµιές. ΠΟΤΕ µην επιχειρήσετε να επιστρέψετε περισσότερο λάδι από αυτό που προβλέπεται για την αντλία. Σελ2 / 7

3 Τύπος Ρ-462 και Ρ-464 Το σχήµα 3 και ο σχετικός πίνακας δείχνουν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των χειραντλιών. Η Ρ-462 χρησιµοποιείται για κυλίνδρους απλής ενέργειας και η Ρ-464 για διπλής ενέργειας. Τύπος Ρ-25, P-50 και Ρ-51 Το σχήµα 4 δείχνει τα µοντέλα Ρ-25 και Ρ-50, που είναι και τα δυο εξοπλισµένα µε ένα χειροµοχλό που σηκώνει πίεση όταν κινείται και προς τις δυο κατευθύνσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των αντλιών φαίνεται στον διπλανό πίνακα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση της αντλίας 1. Βιδώστε τον ελαστικό σωλήνα στην έξοδο της αντλίας. Χρησιµοποιείστε µιάµιση περιστροφή ταινίας τεφλόν ( ή κατάλληλο στεγανωτικό σπειρωµάτων). Προσέξτε το τεφλόν να µην καλύψει το πρώτο σπείρωµα. Έτσι δεν θα κοπούν κοµµάτια τεφλόν κατά το βίδωµα, που αν µπουν στο υδραυλικό κύκλωµα µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα. Βεβαιωθείτε ότι δεν κρέµονται κοµµάτια τεφλόν. 2. Τοποθετήστε µανόµετρο για περισσότερη ασφάλεια και έλεγχο του συστήµατος. 3. Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα (σχήµα5) στον κύλινδρο ή το υδραυλικό εργαλείο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κυλίνδρους απλής ενεργείας απαιτείται ένας ελαστικός σωλήνας. Για διπλής ενεργείας. κυλίνδρους απαιτούνται δύο ελαστικοί σωλήνες. Συνδέστε τον έναν ελαστικό σωλήνα από την έξοδο πίεσης της αντλίας στην είσοδο του κυλίνδρου και τον άλλο σωλήνα από την έξοδο επιστροφής της αντλίας στην έξοδο του κυλίνδρου Εξαέρωση αντλίας Ελέγξτε από τον παρακάτω πίνακα για να διαπιστώσετε αν η αντλία σας χρησιµοποιείται µε δοχείο λαδιού µε εξαέρωση ή χωρίς εξαέρωση. EHF-65...χωρίς εξαέρωση P-18 χωρίς εξαέρωση P και τα δύο P-39, χωρίς εξαέρωση P και τα δύο P µε εξαέρωση P-80, χωρίς εξαέρωση ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ P-142AL... χωρίς εξαέρωση P και τα δύο P-391, και τα δύο P-392, και τα δύο P-392AL... µε εξαέρωση P µε εξαέρωση P µε εξαέρωση Σελ3 / 7

4 P-84 χωρίς εξαέρωση P-141, και τα δύο P-142, και τα δύο Οι αντλίες µε εξαέρωση λειτουργούν ελαφρώς καλύτερα. Για τις αντλίες µε συνθετικό δοχείο λαδιού ξεβιδώστε το πώµα πλήρωσης- εξαέρωσης ¼ της στροφής. Για τις άλλες P χωρίς εξαέρωση P και τα δύο P και τα δύο αντλίες διαβάστε την ετικέτα πάνω στην αντλία. Κλείστε πάλι το πώµα πλήρωσης- εξαέρωσης πριν µεταφέρετε την αντλία για να αποφύγετε διαρροή του λαδιού. Θέση αντλίας είτε τον παρακάτω πίνακα για να εξακριβώσετε τη σωστή θέση λειτουργίας της αντλίας σε οριζόντια και κάθετη θέση. EHF και τα δύο P και τα δύο P-25...µόνο οριζόντια P-39, και τα δύο P µόνο οριζόντια P µόνο οριζόντια P-80, και τα δύο P και τα δύο P-141, και τα δύο P-142, και τα δύο ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ P-142AL... και τα δύο P και τα δύο P-391, και τα δύο P-392, και τα δύο P-392AL... και τα δύο P µόνο οριζόντια P µόνο οριζόντια P και τα δύο P και τα δύο P και τα δύο ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν λειτουργείτε την αντλία κατακόρυφα, ο ελαστικός σωλήνας θα πρέπει να βρίσκεται προς τα κάτω, διαφορετικά η αντλία θα παίρνει αέρα και δεν θα σηκώνει κανονικά πίεση. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Πριν την χρήση της αντλίας 1. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήµατα και τις συνδέσεις του υδραυλικού συστήµατος και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεµένα και δεν έχουν διαρροές. 2. Ελέγξτε τη στάθµη λαδιού πριν χρησιµοποιήσετε την αντλία. είτε παρακάτω τις οδηγίες Προσθήκη λαδιού στην αντλία. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Ποτέ µη βάζετε προεκτάσεις στο χειροµοχλό της αντλίας. Οι προεκτάσεις κάνουν ασταθή τη λειτουργία της. Σε µερικές περιπτώσεις µπορεί η χειρολαβή της αντλίας να «κλωτσήσει προς τα πάνω». Φροντίστε ώστε το σώµα σας να είναι στα πλάγια της αντλίας, µακριά από την ευθεία εφαρµογής της δύναµης πάνω στη χειρολαβή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να µειώσετε την προσπάθεια εµβολισµού, κάντε µικρές διαδροµές. Η µέγιστη προώθηση λαδιού επιτυγχάνεται στις τελευταίες 5 µοίρες της διαδροµής. Χρήση αντλιών δύο ταχυτήτων Αυτές οι αντλίες έχουν διβάθµια ροή. Χωρίς φορτίο η αντλία λειτουργεί στο πρώτο στάδιο που παρέχει ταχύτητα ροής. Όταν το φορτίο έρθει σε επαφή η αντλία µεταβαίνει αυτόµατα στο δεύτερο στάδιο και αναπτύσσει πίεση. Για τις Ρ-462 και Ρ-464 όταν η πίεση λειτουργίας φτάσει τα 14 Bar περίπου (200psi) πρέπει για µια στιγµή να διακοπεί η άντληση και να ανασηκωθεί ο χειροµοχλός για τη µετάβαση στο στάδιο υψηλής πίεσης. Μετά από αυτό η άντληση χρειάζεται µικρότερη προσπάθεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερη λειτουργία κινείτε το µοχλό µε µέτρια ταχύτητα στο πρώτο στάδιο. Γρήγορη ταχύτητα κίνησης του µοχλού θα εµποδίσει την αντλία να αποδώσει όλο τον όγκο του λαδιού. Εφαρµογές Απλής ενεργείας µε βαλβίδα ανακούφισης. 1. Κλείστε τη βαλβίδα ανακούφισης δεξιόστροφα, όπως στο σχήµα 6 Σελ4 / 7

5 ΥΠΟ ΕΙΞΗ Κλείστε τη βαλβίδα ανακούφισης µόνο µε το χέρι. Αν χρησιµοποιήσετε εργαλεία µπορεί να την καταστρέψετε και να προκαλέσετε δυσλειτουργία της αντλίας. 2. Αντλείστε µε το χειροµοχλό για να αναπτύξετε πίεση στο σύστηµα. Η πίεση θα διατηρηθεί µέχρι να ανοίξετε τη βαλβίδα ανακούφισης. 3. Για να ρίξετε την πίεση γυρίστε τη βαλβίδα ανακούφισης, αριστερόστροφα, επιτρέποντας στο λάδι να επιστρέψει στο δοχείο λαδιού. Εφαρµογές Απλής ενεργείας µε χειροβαλβίδα 3- οδη, 2- θέσεων 1. Γυρίστε το χερούλι της βαλβίδας στη θέση 1, όπως δείχνει το σχήµα Χρησιµοποιείστε το χειροµοχλό της αντλίας για να αναπτύξετε πίεση στο σύστηµα. Η πίεση θα διατηρηθεί µέχρι να επαναφέρετε το χερούλι της βαλβίδας. 3. Για να επιτρέψετε στο λάδι να επιστρέψει στο δοχείο λαδιού φέρτε το χερούλι της βαλβίδας στη θέση 2. Εφαρµογές ιπλής ενεργείας µε χειροβαλβίδα 4- οδη, 3- θέσεων Οι αντλίες µε 4-οδές βαλβίδες είναι σχεδιασµένες για να λειτουργούν κυλίνδρους διπλής ενέργειας. Βλέπε σχήµα 8 για τις θέσεις της βαλβίδας 1. Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία τοποθετώντας το χερούλι της βαλβίδας σε µια από τις παραπάνω θέσεις. (Α) Ροή προς την θύρα Α. Ροή από θύρα Β προς το δοχείο λαδιού. (Ν) Ουδέτερη θέση. Οι θύρες Α & Β είναι κλειστές. (Β) Ροή προς θύρα Β. Ροή από θύρα Α προς το δοχείο λαδιού. 2. Λειτουργείστε την αντλία. 3. Αλλάξτε τη θέση της βαλβίδας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις σας. Ρύθµιση βαλβίδων ασφαλείας Όλες οι αντλίες περιέχουν µια βαλβίδα ασφαλείας που εµποδίζει την ανάπτυξη υπερπίεσης στο σύστηµα. Η βαλβίδα µπορεί να ρυθµιστεί σε χαµηλότερη πίεση. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτηµένο Κέντρο εξυπηρέτησης της Enerpac. Λειτουργείστε τους κυλίνδρους διπλής ενέργειας µόνο όταν και οι δυο ελαστικοί σωλήνες είναι συνδεδεµένοι µε την αντλία. Αν ένας από τους συνδέσµους δεν έχει βιδωθεί καλά, θα αναπτυχθεί υψηλή πίεση στο πίσω µέρος του συνδέσµου και αυτό µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµούς ή και βλάβη στο σύστηµα. ΕΞΑΕΡΩΣΗ Η αποµάκρυνση του αέρα από το υδραυλικό σύστηµα θα βοηθήσει τον κύλινδρο να λειτουργήσει οµαλά. Αντλία µε κύλινδρο Απλής ενέργειας. (Α) 1. Εξαερώστε το δοχείο της αντλίας ( για τις αντλίες που θέλουν εξαέρωση) και κλείστε τη βαλβίδα ανακούφισης. 2. Τοποθετήστε την αντλία πιο ψηλά από τον κύλινδρο. 3. Τοποθετήστε τον κύλινδρο µε το έµβολο του προς τα κάτω ( προς τα πάνω για κυλίνδρους έλξης).βλέπε σχήµα Λειτουργείστε την αντλία µέχρις ότου το έµβολο να κάνει όλη τη διαδροµή του. 5. Ανοίξτε τη βαλβίδα ανακούφισης για να επιστρέψει το έµβολο του κυλίνδρου (να βγει αν ο κύλινδρο είναι κύλινδρος έλξης). Βλέπε σχήµα Επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα όσο υπάρχει ανάγκη. 7. Προσθέστε λάδι στην αντλία αν χρειάζεται. 8. Στρέψτε το πώµα πλήρωσης- εξαέρωσης στη θέση λειτουργίας. Σελ5 / 7

6 Αντλίες µε κυλίνδρους ιπλής ενέργειας (Β) 1. Εξαερώστε το δοχείο λαδιού της αντλίας ( για τις αντλίες που διαθέτουν) 2. Τοποθετήστε την αντλία πιο ψηλά από τον κύλινδρο. 3. Τοποθετήστε τον κύλινδρο µε τις εξόδους λαδιού προς τα πάνω.(βλέπε σχήµα 9). 4. Αντλήστε µέχρι να γίνουν 2-3 πλήρες διαδροµές του εµβόλου. 5. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα όσο είναι αναγκαίο. 6. Αν χρειάζεται συµπληρώστε λάδι ( Βλέπε παρακάτω). 7. Στρέψτε το πώµα πλήρωσης- εξαέρωσης στη θέση λειτουργίας. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Χρησιµοποιείτε µόνο υδραυλικό λάδι Enerpac µε τις αντλίες αυτές για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής τους και για να προστατέψετε την εγγύηση σας. Στεγανωτικό Viton και EPR διατίθεται αν απαιτηθούν. Απευθυνθείτε στον Αντιπρόσωπο της Enerpac για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτά τα προϊόντα και τις εφαρµογές τους. Προσθήκη λαδιού στην Αντλία. 1. Αφαιρέστε το πώµα πλήρωσης του δοχείου λαδιού της αντλίας. 2. Συµπληρώστε λάδι µόνο µέχρι το σηµάδι πλήρωσης της αντλίας. 3. Αποµακρύνεται τον αέρα από το σύστηµα αν απαιτείτε. Βλέπε σελίδα... Ελέγξτε ακόµη µια φορά τη στάθµη λαδιού αφού αφαιρεθεί ο αέρας. 4. Στρέψτε το πώµα πλήρωσης εξαέρωσης στη θέση λειτουργίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χειραντλίες που δεν διαθέτουν σύστηµα εξαερισµού απαιτούν κάποια ποσότητα αέρα στο δοχείο λαδιού για να λειτουργήσουν. Αν ξεχειλίσετε µε λάδι το δοχείο θα δηµιουργηθεί ένα κενό που δεν θα επιτρέπει στο λάδι να βγει έξω από την αντλία. ιατηρείστε το κύκλωµα καθαρό. Όταν οι ταχυσύνδεσµοι είναι αποσυνδεδεµένοι φροντίστε πάντοτε να είναι καλυµµένοι µε τα πώµατα τους. Πάρτε κάθε προφυλακτικό µέτρο για να εµποδίσετε την είσοδο στο σύστηµα ακαθαρσιών διότι τα ξένα σώµατα προκαλούν ζηµιά στους κυλίνδρους, τις αντλίες ή τις βαλβίδες. Ελέγχετε τη στάθµη λαδιού συχνά. Πάντοτε προσθέτετε λάδι αφού επιστρέψουν τα έµβολα των κυλίνδρων, διαφορετικά το σύστηµα θα περιέχει περισσότερο λάδι από αυτό που το δοχείο λαδιού µπορεί να χωρέσει. Λίπανση αντλίας. Για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής και να βελτιώσετε τη λειτουργία λιπάνετε τους πείρους (Α) (Β) και (Γ) χρησιµοποιώντας κοινό γράσο. Βλέπε σχήµα 10. Αλλαγή λαδιού. 1. Αφαιρέστε ολόκληρη την ποσότητα λαδιού και ξαναγεµίστε το δοχείο µε καθαρό λάδι Enerpac κάθε 12 µήνες. Αν η αντλία λειτουργεί σε ακάθαρτο περιβάλλον αλλάζετε το λάδι πιο συχνά. 2. Αφαιρέστε το πώµα πλήρωσης- εξαέρωσης ή την τάπα λαδιού. 3. Γυρίστε την αντλία ώστε να αδειάσει τελείως το παλιό λάδι. 4. Γεµίστε το δοχείο µε λάδι µέχρι το δείχτη στάθµης λαδιού της αντλίας. 5. Τοποθετείστε πάλι το πώµα πλήρωσηςεξαέρωσης. 6. Πετάξτε το παλιό λάδι. Σελ6 / 7

7 Ο ΗΓΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν σκοπό να βοηθήσουν στην εξακρίβωση αν υπάρχει πρόβληµα. Για υπηρεσίες επισκευών απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτηµένο Συνεργείο της περιοχής σας. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ο κύλινδρος δεν Η στάθµη λαδιού της αντλίας είναι χαµηλά. Προσθέστε λάδι σύµφωνα µε της οδηγίες συντήρησης ανεβαίνει, Η βαλβίδα ανακούφισης είναι ανοιχτή. Κλείστε τη βαλβίδα ανακούφισης. ανεβαίνει αργά ή µε διακοπές. Χαλαρό βίδωµα ταχυσυνδέσµου. Ελέγξτε όλους τους ταχυσυνδέσµους αν είναι καλά βιδωµένοι. Το φορτίο είναι πολύ µεγάλο. Μην προσπαθήσετε να σηκώσετε φορτίο µεγαλύτερο από το προδιαγραµµένο. Εγκλωβισµένος αέρας στο σύστηµα. Αφαιρέστε τον αέρα σύµφωνα µε τις παραπάνω οδηγίες Το έµβολο του κυλίνδρου «κολλάει» Ελέγξτε τη βλάβη του κυλίνδρου. Επισκευάστε τον κύλινδρο χρησιµοποιώντας έµπειρο τεχνικό. Ο κύλινδρος ανεβαίνει αλλά δεν κρατάει πίεση. Εξωτερική διαρροή λαδιού από συνδέσεις. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις που έχουν διαρροή. Αποκαταστήστε τις συνδέσεις ώστε να µην έχουν πια διαρροή. ιαρροή από στεγανωτικά. Εντοπίστε τη διαρροή και επισκευάστε τη χρησιµοποιώντας έµπειρο τεχνικό. Εσωτερική διαρροή στην αντλία. Επισκευάστε την αντλία χρησιµοποιώντας έµπειρο Ο κύλινδρος δεν επανέρχεται, επανέρχεται λίγο ή πιο αργά από το κανονικό. Κλειστή βαλβίδα ανακούφισης. Το δοχείο έχει περισσότερο λάδι από το κανονικό. Χαλαροί ταχυσύνδεσµοι. Εγκλωβισµένος αέρας στο σύστηµα. Η εσωτερική διάµετρος του ελαστικού σωλήνα είναι πολύ µικρή. Ελατήριο επαναφοράς κυλίνδρου σπασµένο ή άλλη βλάβη στον κύλινδρο. τεχνικό. Ανοίξτε τη βαλβίδα ανακούφισης. Αδειάστε λάδι µέχρι να φτάσει το επίπεδο λαδιού στο δείκτη. Βλέπε παραπάνω για συµπλήρωση λαδιού. Ελέγξτε όλους τους ταχυσυνδέσµους και σφίξτε τους καλά. Αφαιρέστε τον αέρα σύµφωνα µε τις παραπάνω οδηγίες Χρησιµοποιείστε ελαστικούς σωλήνες µε µεγαλύτερη εσωτερική διάµετρο. Επισκευάστε τον κύλινδρο χρησιµοποιώντας έµπειρο τεχνικό. Ζητήστε από τον Εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο της Enerpac την Οικονοµικότερη λύση στην εφαρµογή σας. Η οικονοµία εξασφαλίζεται µε την σωστή σχεδίαση του υδραυλικού κυκλώµατος, τη χρήση µεθόδων και µέσων προστασίας και πρόληψης ατυχηµάτων. Ζητήστε να µάθετε χωρίς οικονοµική επιβάρυνση πώς λύθηκε το ίδιο πρόβληµα σε άλλα µέρη του κόσµου. Επικοινωνήστε µε τον Εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Τηλ Fax Σελ7 / 7

Φύλλο οδηγιών Χειραντλίες σειράς ULTIMA

Φύλλο οδηγιών Χειραντλίες σειράς ULTIMA Φύλλο οδηγιών Χειραντλίες σειράς ULTIMA POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE. P-18, P-39, P-77, P-80, P-801 και P-84 L3070 Rev. 01/12 Τα φύλλα ανταλλακτικών επισκευών (Repair Parts Sheets) για το προϊόν αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 Περιέχει τους κανονισμούς για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 7 Εξηγεί πώς να αναγνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προειδοποιήσεις ασφαλείας.3 EKY / S 25-100 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακας...5 EKY / S 125P-250P

Διαβάστε περισσότερα

Start Elevator Hydraulik COMPONENTI OLEODINAMICI PER ASCENSORI

Start Elevator Hydraulik COMPONENTI OLEODINAMICI PER ASCENSORI Start Elevator Hydraulik COMPONENTI OLEODINAMICI PER ASCENSORI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α 90/ E (Soft-Stop) Περιεχόµενα 1 Προκαταρκτές εργασίες 1.1 Ελεγχος κατά την παραλαβή 1.2 Αποθήκευση 1.3 Μετακίνση

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

UPlift Hydraulic Group ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

UPlift Hydraulic Group ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗ : 01 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 18 / 06 / 2014 ΕΓΚΡΙΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να μεταφραστεί, έστω και εν μέρει, χωρίς προηγούμενη γραπτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER Σελίδα 1 από 39 7 ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας Αγρινίου 47040 Άρτα Τηλ.: 26810 70988, 66120 & 66018 Fax: 26810 65935 www.uplift.gr e-mail: info@uplift.gr ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER ΕΚ ΟΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης Υδραυλική Σκάλα Συγκομιδής Φωτόπουλος 3

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης Υδραυλική Σκάλα Συγκομιδής Φωτόπουλος 3 Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης Υδραυλική Σκάλα Συγκομιδής Φωτόπουλος 3 Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, συναρμολόγησης και συντήρησης αποτελεί τμήμα της μελέτης για την εναρμόνιση του μηχανήματος με τον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...4 2.2 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ...4

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...4 2.2 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2 ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...2 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1.4 ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 1.5 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ...3 1.6 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων

TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων Κωδ: ΤΟΥΙΝΕΡ Προσοχή: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το εργαλείο, διαβάστε όλο το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001 Honda PCX ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:53 3GKWN600_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ είναι σχεδιασµένο για να

Διαβάστε περισσότερα

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001 Honda ANF125 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:24 3GKZFB00_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η µοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΠΕΛΛΕΤ. ΑΝ ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!! ΠΡΩΤΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΕΙΤΑ Ο ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πρόλογος ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!! ΠΡΩΤΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΕΙΤΑ Ο ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Πρόλογος Καλώς ήλθατε στην ολοένα αυξανόµενη οικογένεια των κατόχων αυτοκινήτων NISSAN. Σας παραδίδουµε το αυτοκίνητο αυτό, σίγουροι για την ποιότητά του. Έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε την τελευταία λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 1 Πλυντήρια Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 Οδηγίες λειτουργίας Πίνακας ελέγχου...4 Ρυθμίσεις ελέγχου...5 6 Χαρακτηριστικά...7 9 Φόρτωση και χρήση του Πλυντηρίου...9 Καθαρισμός του πλυντηρίου...10 12 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!! ΠΡΩΤΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΕΙΤΑ Ο ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πρόλογος ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ Ο ΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!! ΠΡΩΤΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΕΙΤΑ Ο ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Πρόλογος Καλώς ήλθατε στην ολοένα αυξανόµενη οικογένεια των κατόχων αυτοκινήτων NISSAN. Σας παραδίδουµε το αυτοκίνητο αυτό, σίγουροι για την ποιότητά του. Έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε την τελευταία λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την μελέτη δύναται να φέρει σήμανση CE.

Σύμφωνα με την μελέτη δύναται να φέρει σήμανση CE. Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης Ψεκαστήρες Μεγάλων Φωτόπουλος 3 Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, συναρμολόγησης και συντήρησης αποτελεί τμήμα της μελέτης για την εναρμόνιση του μηχανήματος με τον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2YM15 3YM20 3YM30E 3YM30. Greek

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2YM15 3YM20 3YM30E 3YM30. Greek ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2YM15 3YM20 3YM30E 3YM30 el Greek Προειδοποίηση Πρότασης Κανονισµού 65 της Καλιφόρνια Το καυσαέριο κινητήρων ντίζελ και κάποια από τα συστατικά του είναι γνωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγιεσ χρησεωσ. Πλυντήριο ρούχων

Οδηγιεσ χρησεωσ. Πλυντήριο ρούχων Οδηγιεσ χρησεωσ Πλυντήριο ρούχων Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε στην αγορά του πλυντηρίου ρούχων, και τα συγχαρητήρια στην άριστη επιλογή. Το νέο πλυντήριο ρούχων σας καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 ECO και Logano G25 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

SR 1601 D3 / LPG3 / P3

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 SR 1601 D3 / LPG3 / P3 MANUAL DE USO INSTRUCCIONES ORIGINALES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ MANUALE OPERATORE ISTRUZIONI ORIGINALI MANUAL DO UTILIZATOR INSTRUÇÕES ORIGINAIS 33019216 Edition 3 2010-09

Διαβάστε περισσότερα

- ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μηχανοκίνητο αλυσοπρίονο 646 / 652 Οδηγίες χρήσης Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

- ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μηχανοκίνητο αλυσοπρίονο 646 / 652 Οδηγίες χρήσης Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης - ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μηχανοκίνητο αλυσοπρίονο 646 / 652 Οδηγίες χρήσης Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Σύµβολα Στο µηχάνηµα και σε αυτές τις οδηγίες χρήσης χρησιµοποιούνται τα παρακάτω σύµβολα: Πριν από την έναρξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63 Αξεσουάρ 63 Χειριστήρια 63 Σίδερο επαγγελματικού τύπου 64 Σίδερο οικιακής χρήσης 64 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά KMH ΡΕΒΕΡΣΑ KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100. Εγχειρίδιο λειτουργίας

Σειρά KMH ΡΕΒΕΡΣΑ KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100. Εγχειρίδιο λειτουργίας Σειρά KMH Εγχειρίδιο λειτουργίας KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 ΡΕΒΕΡΣΑ Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Όλες οι πληροφορίες, απεικονίσεις και προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου βασίζονται στις πλέον

Διαβάστε περισσότερα