Ορθολογιστική κατανομή διοικητικού έργου μεταξύ των μελών της διευθυντικής ομάδας πολυθέσιου δημοτικού σχολείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ορθολογιστική κατανομή διοικητικού έργου μεταξύ των μελών της διευθυντικής ομάδας πολυθέσιου δημοτικού σχολείου"

Transcript

1 Ορθολογιστική κατανομή μεταξύ των μελών της διευθυντικής ομάδας πολυθέσιου δημοτικού σχολείου Α. Εισαγωγή Πώς πρέπει να κατανέμονται τα διοικητικά καθήκοντα μεταξύ των μελών της διευθυντικής ομάδας; Είναι σωστή η τακτική μερικών διευθυντών να υπερφορτώνουν τους βοηθούς τους; Ποιο πρέπει να είναι, με ορθολογικά κριτήρια, το ποσοστό συμμετοχής των β. δ/ντων στα διοικητικά καθήκοντα; Τα ερωτήματα αυτά θα απαντηθούν με βάση ορθολογικά κριτήρια. Τονίζουμε ότι τα συμπεράσματα ισχύουν με βάση τις ισχύουσες σήμερα διευθετήσεις αναφορικά με τον διδακτικό χρόνο, οι οποίες πρέπει να βελτιωθούν στο επίπεδο άλλων συναδέλφων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.. Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση της μελέτης, ας ορίσουμε τους βασικούς της όρους. Β. Διευκρίνιση όρων Για τους σκοπούς της μελέτης αυτής οι ακόλουθοι όροι ερνεύονται ως εξής: 1. Πολυθέσιο δημοτικό σχολείο Δημοτικό σχολείο το οποίο έχει διδακτικό προσωπικό αποτελούμενο από 7 ή περισσότερους εκπαιδευτικούς και στο οποίο λειτουργούν 6 ή περισσότερα αμιγή τμήματα. 2. Διευθυντική ομάδα Αποτελείται από τον και ένα ή περισσότερους βοηθούς διευθυντές ανάλογα με το προσωπικό του σχολείου. Για τους σκοπούς της μελέτης αυτής θεωρούμε ότι: 2.1 Δημοτικό σχολείο με 7-9 εκπαιδευτικούς που εδρεύουν σε αυτό έχει διμελή διευθυντική ομάδα αποτελούμενη από τον και 1 βοηθό. 2.2 Δημοτικό σχολείο με εκπαιδευτικούς που εδρεύουν σε αυτό έχει τριμελή διευθυντική ομάδα αποτελούμενη από τον και 2 βοηθούς διευθυντές. 2.3 Δημοτικό σχολείο με εκπαιδευτικούς που εδρεύουν σε αυτό έχει τετραμελή διευθυντική ομάδα αποτελούμενη από τον και 3 βοηθούς διευθυντές. 3. Διοικητικά καθήκοντα Για τους σκοπούς της μελέτης αυτής διοικητικά καθήκοντα είναι όλα τα διδακτικά καθήκοντα και εργασίες που επιτελούνται στο σχολείο με προτροπή της εκπαιδευτικής αρχής ή του του σχολείου. ν διαμοιρασμό των καθηκόντων μεταξύ της διευθυντικής ομάδας δεν περιλαμβάνονται ανάλογα καθήκοντα που ανατίθενται σε απλούς εκπαιδευτικούς.

2 Γ. Ορθολογιστική κατανομή διοικητικών καθηκόντων Το διευθυντικό προσωπικό του σχολείου έχει μειωμένα διδακτικά καθήκοντα σε σχέση με απλούς εκπαιδευτικούς που έχουν την ίδια υπηρεσία. Είναι προφανές ότι η μείωση αυτή δίνεται για την επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων. Είναι λογικό λοιπόν ότι ο ποσοτικός διαμοιρασμός των διοικητικών καθηκόντων μεταξύ των μελών της διευθυντικής ομάδας πρέπει να είναι ευθέως ανάλογος της απαλλαγής από διδακτικά καθήκοντα. Ενδεικτικός πίνακας κατανομής διδακτικού χρόνου διευθυντικού προσωπικού με παρόμοια υπηρεσία Αριθμός μελών διδακτικού προσωπικού Σύνολο μελών διευθυντικής ομά δας Χρόνος Συμπεράσματα 11 Χρόνος β. δ/ντή 23 μελών διευθυντικής ομάδας απλού δασκάλου με την ίδια συνολική υπηρεσία Χρόνος ανά β. () ανά β ,8 22, ,7 14, ,6 16, ,8 11, ,1 14, ,0 10,0 1. Σχολεία με διμελή διευθυντική ομάδα: 1.1 Σε περίπτωση που το διευθυντικό προσωπικό έχει υπηρεσία χρόνια, τότε το ποσοστό του β. είναι 22,2 (2/9) 1.2 Σε περίπτωση που το διευθυντικό προσωπικό έχει υπηρεσία 20+ χρόνια, τότε το ποσοστό του β. είναι 14,3 (1/7) 2. Σχολεία με τριμελή διευθυντική ομάδα: 2.1 Σε περίπτωση που το διευθυντικό προσωπικό έχει υπηρεσία χρόνια, τότε το ποσοστό ανά β. είναι 16,6 (1/6) 2.2 Σε περίπτωση που το διευθυντικό προσωπικό έχει υπηρεσία 20+ χρόνια, τότε το ποσοστό ανά β. είναι 11,1 (1/9) 3. Σχολεία με τετραμελή διευθυντική ομάδα:

3 3.1Σε περίπτωση που το διευθυντικό προσωπικό έχει υπηρεσία χρόνια, τότε το ποσοστό ανά β. είναι 14,3 (1/7) 3.2 Σε περίπτωση που το διευθυντικό προσωπικό έχει υπηρεσία 20+ χρόνια, τότε το ποσοστό ανά β. είναι 10 (1/10) 4. Το ποσοστό συμμετοχής του β. στο διοικητικό έργο μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο, λαμβανομένου υπόψη ότι αυτός αναλαμβάνει και άλλα καθήκοντα, τα οποία κατά τεκμήριο δεν αναλαμβάνουν οι δ/ντες. Τέτοια καθήκοντα είναι η παιδονομία, η υπευθυνότητα τμήματος, η διδασκαλία εορτών, η προετοιμασία δειγματικών μαθημάτων, η επιθεώρηση από επιθεωρητή, κλπ.) Για τους σκοπούς όμως της μελέτης αυτής δεν είναι αντικειμενικά εύκολο να ποσοτικοποιηθούν οι μειώσεις αυτές. 5. Διοικητικό έργο διευθυντών Είναι προφανές ότι ο ς, λόγω του ελεύθερου χρόνου που διαθέτει πρέπει να αναλαμβάνει τον κύριο όγκο του. Έτσι: 5.1 Σε νεαρούς δ/ντες με έτη αντιστοιχεί διοικητικό έργο 57,1 μέχρι 77,8 κατά περίπτωση. 5.2 Σε δ/ντες με συνολική υπηρεσία 20+ έτη ομοίως αντιστοιχεί διοικητικό έργο 70-85,7 κατά περίπτωση. Κατανομή όταν η διευθυντική ομάδα έχει διαφορετική υπηρεσία Σχολείο με 7-9 δασκάλους και διμελή διευθυντική ομάδα () βοηθού Χρόνος ανά β. ανά β. Σύνολο Διοικητικού Χρόνου , , , , Σε περίπτωση νεαρού (15-20 έτη) συνεπικουρούμενου από β. με 20+ έτη τότε ο ς αναλαμβάνει το 87,5 της διοικητικής εργασίας (7/8) 1.2 Σε περίπτωση με 20+ έτη συνεπικουρούμενου από β. με έτη τότε ο ς αναλαμβάνει το 75 της διοικητικής εργασίας (3/4)

4 Σχολείο με δασκάλους, τριμελή διευθυντική ομάδα και με 20+ έτη () 2 ου 1ου β. 2ου β. 1ου β. 2ου β Σε περίπτωση σχολείου με τριμελή διευθυντική ομάδα, όπου ο ς και ένας εκ των δύο έχουν 20+ έτη και ο έτερος β. ς έχει έτη, η κατανομή του έχει ως εξής: Δ/ντης: 70, β. ς με έτη: 20, β. ς με 20+ έτη: 10. Σχολείο με δασκάλους, τριμελή διευθυντική ομάδα και με έτη () 2 ου 1ου β. 2ου β. 1ου β. 2ου β , ,2 9,1 Σε περίπτωση σχολείου με τριμελή διευθυντική ομάδα, όπου ο ς και ένας εκ των δύο έχουν έτη και ο έτερος β. ς έχει 20+ έτη, η κατανομή του έχει ως εξής: Δ/ντης: 72,7, β. ς με έτη: 18,2, β. ς με 20+ έτη: 9,1. Σχολείο με δασκάλους, τριμελή διευθυντική ομάδα, με 20+ έτη και δύο β. δ/ντες με έτη. βοηθων διευθυντών Χρόνος ανά β. ανά β.

5 () , ,2 Σε σχολείο με τριμελή διευθυντική ομάδα, όπου ο ς έχει 20+ έτη και οι δύο β. δ/ντές έτη, η κατανομή του έχει ως εξής: Δ/ντης: 63,6, β. δ/ντες: 18,2 έκαστος. Σχολείο με δασκάλους, τριμελή διευθυντική ομάδα, με έτη και δύο β. δ/ντες με 20+ έτη. () βοηθων διευθυντών Χρόνος ανά β. ανά β Σε σχολείο με τριμελή διευθυντική ομάδα, όπου ο ς έχει 20+ έτη και οι δύο β. δ/ντές έτη, η κατανομή του έχει ως εξής: Δ/ντης: 80, β. δ/ντες: 10 έκαστος. Σχολείο με δασκάλους, τετραμελή διευθυντική ομάδα, και 2 β. δ/ντες με έτη () &2 ου 3 ου 1ου &2 ου β. 3ου β. 1ου &2 ου β. 3 ου β , * 2 15,4* 7,7 * Ανά άτομο της ομάδας αυτής Σε σχολείο με τετραμελή διευθυντική ομάδα, όπου ο ς και δύο εκ των τριών έχουν έτη και ο έτερος β. ς έχει 20+ έτη, η κατανομή του έχει ως εξής:

6 Δ/ντης: 61,5, β. δ/ντες με έτη: 15,4, β. ς με 20+ έτη: 7,7. Σχολείο με δασκάλους, τετραμελή διευθυντική ομάδα, και 1 β. δ/ντή με έτη () &2 ου 3 ου 1ου &2 ου β. 3ου β. 1ου &2 ου β. 3 ου β , * 4 8,3* 16,7 * Ανά άτομο της ομάδας αυτής Σε σχολείο με τετραμελή διευθυντική ομάδα, όπου ο ς και ένας εκ των τριών έχουν έτη και δύο β. δ/ντες έχουν 20+ έτη, η κατανομή του έχει ως εξής: Δ/ντης: 66,7, β. ς με έτη: 16,7, β. δ/ντές με 20+ έτη: 8,3. Σχολείο με δασκάλους, τετραμελή διευθυντική ομάδα, και 2 β. δ/ντες 20+ έτη () &2 ου 3 ου 1ου &2 ου β. 3ου β. 1ου &2 ου β. 3 ου β , * 4 9,1* 18,2 * Ανά άτομο της ομάδας αυτής Σε σχολείο με τετραμελή διευθυντική ομάδα, όπου ο ς και δύο εκ των τριών έχουν 20+ έτη και ο έτερος β. ς έχει έτη, η κατανομή του έχει ως εξής: Δ/ντης: 63,6, β. δ/ντες με 20+ έτη: 9,1, β. ς με έτη: 18,2.

7 Σχολείο με δασκάλους, τετραμελή διευθυντική ομάδα, και 1 β. δ/ντή με 20+ έτη () &2 ου 3 ου 1ου &2 ου β. 3ου β. 1ου &2 ου β. 3 ου β , * 2 16,7* 8,3 * Ανά άτομο της ομάδας αυτής Σε σχολείο με τετραμελή διευθυντική ομάδα, όπου ο ς και ένας εκ των τριών έχουν 20+ έτη και οι άλλοι 2 β. δ/ντές έχουν έτη, η κατανομή του έχει ως εξής: Δ/ντης: 68,3, β. ς με 20+ έτη: 8,3, β. δ/ντες με έτη: 16,7. Σχολείο με δασκάλους, τετραμελή διευθυντική ομάδα, με 20+ έτη και τρεις β. δ/ντες με έτη. () βοηθων διευθυντών Χρόνος ανά β. ανά β , ,4 Σε σχολείο με τετραμελή διευθυντική ομάδα, όπου ο ς έχει 20+ έτη και οι τρεις β. δ/ντές έτη, η κατανομή του έχει ως εξής: Δ/ντης: 53,8, β. δ/ντες: 15,4 έκαστος. Σχολείο με δασκάλους, τετραμελή διευθυντική ομάδα, με έτη και τρεις β. δ/ντες με 20+ έτη. διευ- βοηθων διευθυντών διδα- Χρόνος ανά β. ανά β.

8 θυντή κτικός () , ,1 Σε σχολείο με τετραμελή διευθυντική ομάδα, όπου ο ς έχει έτη και οι τρεις β. δ/ντές 20+ έτη, η κατανομή του έχει ως εξής: Δ/ντης: 72,7, β. δ/ντες: 9,1 έκαστος. Δ. Τελικά συμπεράσματα επίλογος Το γεγονός ότι ο και τα καθήκοντα του β. δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τα αντίστοιχα καθήκοντα του απλού δασκάλου, φανερώνει ότι η ανάληψη διοικητικών καθηκόντων από αυτόν πρέπει να είναι περιορισμένη. Με βάση τον χρόνο που του δίνεται για να βοηθήσει στην διοίκηση του σχολείου, τα καθήκοντα αυτά πρέπει να είναι: 1. Β. Δ/ντης με 20+ έτη : Μέ βάση τα δεδομένα που παρατέθηκαν πιο πάνω κυμαίνεται μεταξύ 7,7 και 14,3 ανάλογα με την περίπτωση. 2. Β. Δ/ντης με έτη : Μέ βάση τα ίδια δεδομένα το διοικητικό του έργο κυμαίνεται μεταξύ 14,3 και 25 ανάλογα με την περίπτωση. 3. Σε αμφότερες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται σε σχολεία με 1 β. δ/ντή. 4. Τα προαναφερθέντα ποσοστά θα πρέπει να μικράνουν ακόμα περισσότερο, δεδομένου ότι οι πλείστοι β. δ/ντες είναι υπεύθυνοι τμήματος, με ότι αυτό συνεπάγεται, ενώ οι διευθυντές δεν αναλαμβάνουν, ως εκ της θέσης τους, παρόμοιες ευθύνες. Η υπηρεσία αναμένει από τον β. να αναλάβει πλήρη καθήκοντα απλού δασκάλου και επιπλέον να έχει ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση του σχολείου. Αυτή η προσδοκία δεν τεκριώνεται με ορθολογικά κριτήρια. Ο βοηθός ς ομοιάζει με ιππέα, από τον οποίο αναμένεται όπως ταυτοχρόνως ιππεύει, οδηγεί και τιθασεύει δύο ίππους, το όνομα δε των ίππων διδασκαλία και διοίκησις. Όμως όπως σοφά έχει ειπωθεί: «Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν. Ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και του ετέρου καταφρονήσει...» Ματθαίου κεφ. 6, στ Για να αντεπεξέλθει ο β. ς στα καθήκοντα του πρέπει ο του να μειωθεί σημαντικά, στο ύψος του διδακτικού χρόνου των β. δ/ντων της μέσης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Βιβλιογραφία και πηγές πληροφοριών

9 1. ΥΠΠ, ΤΔΕ Οδηγίες και Πληροφορίες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, σχολική χρονιά Μιχάλη Α. Πόλη: Ο των εκπαιδευτικών της δημοτικής εκπαίδευσης, κατατεθειμένο στο 3. Μιχάλη Α. Πόλη: Βοηθός ς, η εικονική προαγωγή, κατατεθειμένο στο

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δρ Όλγα Επιτροπάκη, Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Κάτοχος της ακαδημαϊκής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11

4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11 4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11 ΘΕΜΑ 1 Ο 1.1. Η περιγραφή εργασίας είναι µια διαδικασία σηµαντική για κάθε επιχείρηση και µάλιστα δεν πρέπει να περιορίζεται στα διοικητικά στελέχη. Μέσω της περιγραφής εργασίας καθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Εκπαιδευτικός ικτυακός Ιστός Αιγαίου (ΣΧ.Ε..Ι.Α.) Κ. Τσολακίδης & Μ. Φωκίδης tsolak@aegean.gr Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Σχολικός Εκπαιδευτικός ικτυακός Ιστός Αιγαίου (ΣΧ.Ε..Ι.Α.) Κ. Τσολακίδης & Μ. Φωκίδης tsolak@aegean.gr Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολικός Εκπαιδευτικός ικτυακός Ιστός Αιγαίου (ΣΧ.Ε..Ι.Α.) Κ. Τσολακίδης & Μ. Φωκίδης tsolak@aegean.gr Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Αιγαίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορική κατακτά ολοένα και περισσότερους τοµείς της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα