1.1 Βασικές Έννοιες της Διοίκησης Διαχείρισης Έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1 Βασικές Έννοιες της Διοίκησης Διαχείρισης Έργου"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1 ο Σύντομη Αναφορά στη Διοίκηση Διαχείριση Έργου Πριν από την παρουσίαση του πακέτου Microsoft Office Project Professional 2003, θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια περιληπτικά σφαιρική αναφορά σε έννοιες και ορισμούς που αφορούν τη Διοίκηση Διαχείριση Έργου και οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το εν λόγω πακέτο. 1.1 Βασικές Έννοιες της Διοίκησης Διαχείρισης Έργου Τι είναι Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα Η Εργασία (Work), η οποία παράγεται από έναν Οικονομικό Οργανισμό (Organization) είναι αποτέλεσμα Λειτουργιών (Operations) και Έργων (Projects). Λειτουργία είναι μια χρονικά συνεχής και επαναλαμβανόμενη προσπάθεια. Έργο είναι μια χρονικά περιορισμένη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος ή μιας μοναδικής υπηρεσίας. Η έννοια «χρονικά περιορισμένη προσπάθεια» σημαίνει ότι το έργο έχει χρονικά καθορισμένη αρχή και τέλος. Η έννοια «μοναδικό προϊόν ή υπηρεσία» σημαίνει ότι το αποτέλεσμα ενός έργου είναι πάντα διαφορετικό από το αποτέλεσμα ενός άλλου έργου, ακόμη και αν φαίνονται τα δύο αποτελέσματα πανομοιότυπα. Για παράδειγμα ας θεωρηθεί η δημιουργία «πιστωτικής κάρτας» από δύο διαφορετικές τρά-

2 10 Δουλεύοντας με το MS Project 2003 πεζες. Τα δύο προϊόντα μοιάζουν, όμως παρήχθησαν με διαφορετικό τρόπο, κάτω από διαφορετικά σκεπτικά, απευθύνονται σε διαφορετικά άτομα κ.λπ. Από τούδε και στο εξής, για λόγους συντομίας, αντί για «προϊόν ή υπηρεσία», θ αναφέρεται μόνο «προϊόν» Ορισμένες φορές χρησιμοποιείται η έννοια «Πρόγραμμα» (Program), είτε για ε- παναλαμβανόμενες προσπάθειες οι οποίες αποτελούν έργα, είτε για ένα σύνολο έργων που σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Απόλλων της NASA, που αποτελείτο από πολλά έργα τα οποία όλα αποσκοπούσαν στο πως ο άνθρωπος θα «πατούσε» τη Σελήνη Χρόνος, Κόστος, Πόροι, Υπηρεσίες και Παράγοντες του Έργου Ο Χρόνος (Time) του έργου είναι η συνολική Διάρκεια (Duration) υλοποίησής του, που μεσολαβεί μεταξύ κάποιας ημερομηνίας έναρξης και κάποιας ημερομηνίας λήξης του. Το πότε αρχίζει και το πότε τελειώνει ένα έργο καθορίζεται κατά περίπτωση σε κάθε έργο. Αναφορικά με τους Πόρους (Resources), σε κάθε έργο εμπλέκονται περισσότερο ή λιγότερο (ανάλογα με το αντικείμενο του έργου): Ανθρώπινοι Πόροι (Human Resources), Εξοπλισμός (Equipment) που περιλαμβάνει τις Μηχανές (Machines) και τα Εργαλεία (Tools). Αναλώσιμοι Πόροι (Consumable Resources), που περιλαμβάνουν κάθε τι που καταναλώνεται στο έργο (πρώτες ύλες προϊόντα, τροφή και ένδυση των εργαζομένων κ.λπ.), και που χρεώνεται άμεσα στο έργο. Ανάμεσα σ αυτούς τους πόρους ιδιαίτερη σημασία για το έργο έχουν οι Υλικοί Πόροι (Material Resources). Σε ένα κατασκευαστικό ή βιομηχανικό έργο και οι τρεις κατηγορίες των πόρων παίζουν σημαντικό ρόλο. Σε ένα πληροφοριακό έργο ο ρόλος των αναλώσιμων πόρων μπορεί να είναι ασήμαντος έως και αμελητέος. Σε ένα μελετητικό έργο είναι πιθανό τόσο ο εξοπλισμός όσο και οι αναλώσιμοι πόροι να είναι αμελητέοι. Όμως σε κάθε έργο, ανεξάρτητα από το αντικείμενό του, οι ανθρώπινοι πόροι είναι πάντα οι πλέον καθοριστικοί. Οι άνθρωποι αποφασίζουν, ενεργούν, χειρίζονται τον εξοπλισμό, επιλέγουν τους αναλώσιμους πόρους. Οι Υπηρεσίες (Services), καλύπτουν στο έργο ανάγκες που δεν καλύπτουν οι πόροι του (Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, εξωτερικά συνεργεία καθαριότητας, εξωτερικά συνεργεία συντήρησης εξοπλισμού, διατροφή των εργαζομένων σε εστιατόρια ξένα προς το έργο και την εργολήπτρια εταιρία κ.λπ.). Το κόστος από τη χρήση των πόρων του έργου και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται παράγει το Κόστος του Έργου (Project Cost) και τα απαιτούμενα κεφά-

3 1 ο Κεφάλαιο: Σύντομη Αναφορά στη Διοίκηση Διαχείριση Έργου 11 λαια για την ικανοποίηση του κόστους του έργου αποτελούν τους Οικονομικούς Πόρους (Financial Resources) του έργου. Η εκ των προτέρων προσεγγιστική εκτίμηση του κόστους του έργου και η λογιστική του ανάλυση δημιουργεί τον Προϋπολογισμό (Budget) του έργου. Το σύνολο της απαιτούμενης εργασία για το έργο αποτελεί το Αντικείμενο του Έργου (Project Scope). Παρατήρηση: Ο όρος «scope» αποδίδεται στα ελληνικά με τις λέξεις «εύρος» ή «εμβέλεια». Όμως έχει καθιερωθεί, αντ αυτών, η ευρεία χρήση της λέξης «αντικείμενο», η οποία και χρησιμοποιείται στο βιβλίο προκειμένου να μη δημιουργείται σύγχυση. Το έργο αποτελεί προϊόν της ανάγκης. Προορισμός του είναι η βελτίωση μιας υ- πάρχουσας κατάστασης η οποία δεν κρίνεται ικανοποιητική ή να δημιουργήσει μια ολοκληρωτικά νέα κατάσταση με νέες ευκαιρίες. Σ αυτήν την προσπάθεια εμπλέκονται διαφορετικοί άνθρωποι και κοινωνικές ομάδες, με συχνά διαφορετικές βλέψεις σε σχέση με το έργο, οι οποίοι όμως αποτελούν την προϋπόθεση για να υπάρξει το έργο, οι οποίοι στη συνέχεια θα καλούνται «οι Παράγοντες του Έργου» (Stakeholders), οι σπουδαιότεροι των οποίων είναι: Εκείνοι που αποφασίζουν για τη διεξαγωγή του έργου (Decision Makers). Οι Χρηματοδότες του έργου (Financiers, Sponsors). Οι Εργολήπτες ή Ανάδοχοι του έργου (Contractors). Οι Πελάτες (Customers), στους οποίους ανήκει το προϊόν του έργου Τι είναι Διοίκηση Διαχείριση Έργου Η πορεία ενός έργου, από τη αρχή του μέχρι το τέλος του χαρακτηρίζεται από επικινδυνότητα, αβεβαιότητα και διαρκή εξισορρόπηση αντιμαχόμενων προβλημάτων, απόψεων και απαιτήσεων. Ουσιαστικά τίθενται δυο βασικά ερωτήματα: «Πώς μπορούν να προβλεφθούν και ν αποτραπούν τα υποβόσκοντα προβλήματα στο έργο ή να περιοριστούν οι συνέπειές τους όταν εκδηλώνονται, στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των αναγκών και των προσδοκιών των εμπλεκομένων στο έργο παραγόντων;» «Πώς θα ικανοποιηθούν οι στόχοι του έργου δαπανώντας όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα, μέσα σε συγκεκριμένες χρονικές απαιτήσεις, επιτυγχάνοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια;» Κοινός στόχος όλων των παραγόντων του έργου είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους. Η προσέγγιση αυτού του στόχου αποτελεί και το αντικείμενο της Διοίκησης Διαχείρισης Έργου (Project Management).

4 12 Δουλεύοντας με το MS Project 2003 Διοίκηση - Διαχείριση Έργου (Project Management) είναι η εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων, «εργαλείων» και τεχνικών, έτσι ώστε οι δραστηριότητες του έργου να κατευθύνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των παραγόντων του έργου. Η διοίκηση διαχείριση έργου αποτελεί μια αποτελεσματική απάντηση: Στην ολοένα αυξανόμενη απαίτηση για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που είναι περισσότερο σύνθετα, επιτηδευμένα και οικονομικά. Στη ραγδαία ανάπτυξη της ανθρώπινης γνώσης. Εκείνο το οποίο θα πρέπει αμέσως να ξεκαθαριστεί είναι ότι η διοίκηση διαχείριση έργου δεν ταυτίζεται με την κλασική έννοια της διοίκησης - διαχείρισης (π.χ. επιχειρήσεων) αλλά και δεν είναι και τελείως ξένη με αυτήν. Το βασικό ερώτημα συνεπώς είναι: «Ποια είναι τα συστατικά της διοίκησης διαχείρισης έργου;» Μετά από τη ραγδαία ανάπτυξη, τα τελευταία χρόνια, της διοίκησης διαχείρισης έργου, επιστήμονες και τεχνικοί απ όλο τον κόσμο διαμόρφωσαν επαγγελματικές ενώσεις οι οποίες μεταξύ των άλλων ενεργούν για την προτυποποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών που αφορούν τη διοίκηση διαχείριση έργου. Τα παραγόμενα πρότυπα καλούνται «Κορμοί Γνώσεων για τη Διοίκηση Διαχείριση Έργου (Project Management Body of Knowledge, PMBOK)». Σήμερα, σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη, ο κορμός γνώσεων για τη διοίκηση διαχείριση έργου αποτελείται από: 1) Ένα τμήμα από τις γνώσεις και εμπειρία της κλασικής Διοίκησης Διαχείρισης (General Management Knowledge and Practice), στο εύρος και πλάτος που απαιτεί το συγκεκριμένο έργο κάθε φορά Κάθε έργο, ανεξάρτητα από το είδος και το μέγεθός του, απαιτεί (λιγότερο ή περισσότερο) οικονομική διαχείριση, έρευνα αγοράς, διαχείριση πωλήσεων, έρευνα νέων τεχνικών και προϊόντων, κατασκευές, διανομές, προμήθειες, σχεδιασμό, οργανωτικές δομές, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, διοίκηση κ.λπ. Όλα αυτά παρέχονται από την κλασική διοίκηση διαχείριση στην ποσότητα και ποιότητα που απαιτεί το συγκεκριμένο έργο. Όμως η ουσιαστικότερη συμβολή της κλασικής διοίκησης διαχείρισης στη διοίκηση διαχείριση έργου είναι η παροχή ενός συνόλου βασικών γνώσεων που αποτελούν το μοχλό της καθοδηγητικής προσπάθειας του έργου, και που αφορούν βασικές απαιτούμενες δεξιότητες, όπως της: Ηγεσίας (Leading) Επικοινωνίας (Communicating) Διαπραγμάτευσης (Negotiating) Επίλυσης Προβλημάτων (Problem Solving)

5 1 ο Κεφάλαιο: Σύντομη Αναφορά στη Διοίκηση Διαχείριση Έργου 13 Επιρροής στον Εργασιακό Χώρο (Influencing the Organization) 2) Τις γενικά αποδεκτές γνώσεις και εμπειρία της Διοίκησης Διαχείρισης Έργου (Generally Accepted Project Management Knowledge and Practice) Το σύνολο των Διεργασιών (Processes), που απαιτούνται για τη διοίκηση διαχείριση έργου ταξινομούνται μεθοδολογικά σε Γνωστικές Περιοχές (Knowledge Areas), που επιτρέπουν τη θεώρηση της διοίκησης διαχείρισης έργου από μια ιδιαίτερη οπτική γωνία, την οπτική γωνία της ιδιαιτερότητας του έργου σα μοναδική και μη επαναλαμβανόμενη προσπάθεια. Τέτοιες γνωστικές περιοχές είναι οι ακόλουθες: Η Διαχείριση Ενοποίησης του Έργου (Project Integration Management), της οποίας το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ποιες διεργασίες απαιτούνται ώστε όλες οι ενέργειες του έργου να είναι συντονισμένες σε μια ενιαία αντίληψη. Η Διαχείριση Αντικειμένου του Έργου (Project Scope Management), που α- σχολείται με το ποιες διεργασίες απαιτούνται ώστε στο έργο να περιλαμβάνεται μόνο η απαιτούμενη εργασία. Η Διαχείριση Χρόνου του Έργου (Project Time Management), που περιλαμβάνει τις διεργασίες που απαιτούνται ώστε το έργο να πραγματοποιηθεί στον απαιτούμενο χρόνο. Η Διαχείριση Κόστους του Έργου (Project Cost Management), που το ενδιαφέρον της εστιάζεται στο ποιες διεργασίες απαιτούνται για το ρεαλιστικό καταρτισμό του προϋπολογισμού του κόστους του έργου έτσι ώστε κατά την υλοποίηση το πραγματικό κόστος του έργου να μην αποκλίνει (ή να περιοριστούν δραστικά οι αποκλίσεις) από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του. Η Διαχείριση Ποιότητας του Έργου (Project Quality Management), που επικεντρώνεται στο ποιες διεργασίες απαιτούνται ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για τις οποίες πραγματοποιείται το έργο. Η έννοια «ποιότητα» αναφέρεται και στην εργασία (προσπάθεια) αλλά και στο παραγόμενο προϊόν. Η Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων του Έργου (Project Human Resource Management), που ασχολείται με το ποιες διεργασίες απαιτούνται ώστε ο ανθρώπινος παράγοντας που απασχολείται στο έργο να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικός. Η Διαχείριση Επικοινωνιών του Έργου (Project Communications Management), που ενδιαφέρεται για το ποιες διεργασίες απαιτούνται ώστε στο έργο να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και έγκυρη παραγωγή, συλλογή, διανομή, αρχειοθέτηση και επανάκτηση πληροφοριών που αφορούν το έργο.

6 14 Δουλεύοντας με το MS Project 2003 Η Διαχείριση Κινδύνων του Έργου (Project Risk Management), που εστιάζεται στο ποιες διεργασίες απαιτούνται ώστε ν αναγνωρίζονται, ν αναλύονται και ν αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι του έργου. Η Διαχείριση Προμηθειών του Έργου (Project Procurement Management), που ενδιαφέρεται για το ποιες διεργασίες απαιτούνται ώστε το έργο να εφοδιάζεται συστηματικά και αδιάλειπτα με αγαθά και υπηρεσίες τα οποία προέρχονται έξω από το έργο. 3) Τις γνώσεις και εμπειρία που προέρχονται από την περιοχή εφαρμογής του έργου (Application Area Knowledge and Practice), δηλαδή τις ιδιαίτερες α- παιτήσεις σε γνώσεις και εμπειρία που καθορίζονται από το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου Κάθε έργο απαιτεί επιπλέον γνώσεις, εκτός από τις γνώσεις που προέρχονται από την κλασική διοίκηση διαχείριση και τη διοίκηση διαχείριση έργου, οι οποίες προέρχονται από το αντικείμενο του έργου. Το αντικείμενο του έργου καθορίζει την ποσότητα και ποιότητα των απαιτούμενων γνώσεων που προέρχονται από την κλασική διοίκηση διαχείριση και τη διοίκηση διαχείριση έργου. Για παράδειγμα η παραγωγή ενός λογισμικού είναι πιθανόν να μην απαιτεί καθόλου διαχείριση προμηθειών, διαχείριση εξοπλισμού και διαχείριση μεταφορών, κάτι το οποίο δε συμβαίνει σε ένα κατασκευαστικό έργο ή η διοίκηση διαχείριση κινδύνων είναι συνήθως μικρότερου εύρους στην περίπτωση της παραγωγής λογισμικού από την περίπτωση ενός κατασκευαστικού έργου Διαχειριστής ή Διευθυντής Έργου Σε κάθε έργο θα πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος, ο Διαχειριστής ή Διευθυντής, ο οποίος έχει επικρατήσει διεθνώς να αποκαλείται με τον αγγλικό όρο Project Manager, όρος, που θα χρησιμοποιείται στη συνέχεια. Ο ρόλος του Project Manager μπορεί να είναι ισχυρός, χαλαρός ή συντονιστικός, ανάλογα με το αντικείμενο του έργου, την οργανωτική υποδομή του εργολήπτη κ.λπ. Ορισμένες φορές, σε περιπτώσεις μεγάλων και σύνθετων έργων ορίζονται διαχειριστές μέρους του έργου Subproject Managers) καθώς και Διοικητικός Διαχειριστής (Project Administrator), ο οποίος αναλαμβάνει τις διοικητικές λειτουργίες υποστήριξης της ανάπτυξης του έργου, επιτρέποντας έτσι στον Project Manager του έργου να στρέψει την προσοχή του κυρίως στο τεχνικό μέρος του έργου. Σε κάποιες περιπτώσεις έργων τα οποία, είτε είναι καινοτόμα, είτε πολύπλοκα και υψηλού κινδύνου, στήριγμα του Project Manager αποτελεί η Διευθύνουσα Επιτροπή του Έργου (Project Steering Committee). Αποτελείται από στελέχη της εταιρίας εργολήπτη (Διευθυντές, Τμηματάρχες, Προϊσταμένους, τον Project Manager και «άτομα κλειδιά» του έργου κ.λπ.), αλλά και άτομα έξω από αυτήν

7 1 ο Κεφάλαιο: Σύντομη Αναφορά στη Διοίκηση Διαχείριση Έργου 15 (ειδικούς τεχνικούς συμβούλους κ.λπ.). Έχει την ευθύνη για τη λήψη ιδιαίτερα σοβαρών αποφάσεων Κύκλος Ζωής Έργου Για τον καλύτερο έλεγχο της προσπάθειας, το έργο κατακερματίζεται «λογικά» σε μικρότερες ενότητες, οι οποίες καλούνται Φάσεις (Phases). Η έννοια «λογικά» αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε φάση αποτελείται από ένα σύνολο εργασιών οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη σχέση μεταξύ τους και κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας από άλλες. Για παράδειγμα, το έργο ανέγερσης ενός κτιρίου μπορεί να αποτελείται από τις φάσεις: μελέτες, εκσκαφή, θεμελίωση, τοιχοποιία, φινίρισμα, παράδοση. Κάθε φάση χαρακτηρίζεται από την ολοκλήρωση κάποιων επιμέρους στόχων, η οποία καταλήγει σε σχέδια, πρότυπα, προδιαγραφές, ενδιάμεσα προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεράσματα τα οποία καλούνται Παραδοτέα (Deliverables) και τα οποία αποτελούν μέρος της λογικής διαδικασίας με την οποία διασφαλίζεται ότι υπάρχει απόλυτος καθορισμός του έργου και του προϊόντος του. Τα παραδοτέα αποτελούν σημεία ελέγχου μεταξύ των παραγόντων του έργου που δίνει τη δυνατότητα να διαπιστωθεί αν το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με τις κοινές επιδιώξεις. Για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός του κόστους του έργου αποτελεί ένα παραδοτέο της φάσης του σχεδιασμού. Το τέλος κάθε φάσης επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων που: Επιτρέπουν την αξιολόγηση της συγκεκριμένης φάσης. Σηματοδοτούν την έναρξη της επόμενης φάσης (εφόσον υπάρχει). Τα σημεία ολοκλήρωσης μιας φάσης αποτελούν τις Εξόδους της Φάσης (Phase Exits ή Stage Gates ή Kill Points). Το σύνολο των φάσεων ενός έργου, που το καθορίζουν πλήρως από την αρχή μέχρι το τέλος του, ονομάζεται Κύκλος Ζωής του Έργου (Project Life Cycle). Συχνά οι φάσεις ενός έργου υποδιαιρούνται σε μικρότερα «λογικά» τμήματα, τις Υπο-φάσεις (Sub-phases), πάντοτε μέσα στη συλλογιστική του καλύτερου χειρισμού του έργου. Για παράδειγμα, κατά τη φάση της εκτέλεσης ενός κατασκευαστικού έργου μπορεί να διακρίνονται ως υπο-φάσεις η εκσκαφή, η θεμελίωση, η τοιχοποιία, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.λπ. Η έννοια του Υπο-έργου (Sub-project) σχετίζεται άμεσα με τον υποκειμενικό καθορισμό του έργου. Ας υποτεθεί, για παράδειγμα, ότι μια ομάδα επενδυτών αποφασίζει την κατασκευή ενός εμπορικού κέντρου για εμπορική εκμετάλλευση. Έτσι αναθέτει σε μια εταιρεία Α αφενός να μεριμνήσει για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και αφετέρου για την ενοικίαση των κτιριακών εγκαταστάσεων μετά την ανέγερσή

8 16 Δουλεύοντας με το MS Project 2003 τους. Η εταιρία Α αναθέτει την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων σε μια κατασκευαστική εταιρία Β και την ενοικίαση των χώρων σε μια μεσιτική εταιρία Γ. Για την ομάδα των επενδυτών το έργο είναι και η ανέγερση των κτιρίων αλλά και η ενοικίαση τους, γιατί εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα και όχι το πως αυτό θα πραγματοποιηθεί (γι αυτό άλλωστε ανέθεσαν το όλο θέμα στην εταιρία Α). Για την εταιρία Α το έργο που έχει αναλάβει διακρίνεται σε δύο υπο-έργα: την κατασκευή και την ενοικίαση. Γιατί όμως είναι υποέργα και όχι φάσεις; Γιατί απλά αποτελούν δύο διαφορετικές προσπάθειες (διαφορετικές χρονικές διάρκειες, διαφορετικά προϊόντα) αλλά ταυτόχρονα αποτελούν συστατικά μέρη μιας συνολικής προσπάθειας με ορισμένη χρονική διάρκεια και συγκεκριμένο προϊόν (θα παραδοθούν στους επενδυτές ενοικιασμένοι κτιριακοί χώροι). Για την εταιρία Β έργο είναι η ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Τέλος για την εταιρία Γ έργο είναι η ενοικίαση των χώρων. Για την εταιρία Α η ανάλυση του έργου σε φάσεις γίνεται για κάθε υπο-έργο χωριστά, με δικά της κριτήρια ανάλυσης, ενώ για τις εταιρίες Β και Γ κάθε αντίστοιχο έργο υπόκειται σε ανάλυση σε φάσεις με τα δικά τους αντίστοιχα κριτήρια ανάλυσης. Στο ίδιο παράδειγμα μπορεί να γίνει και μια άλλη θεώρηση: Για την ομάδα των επενδυτών και για την εταιρία Α η ανέγερση των κτιρίων αλλά και η ενοικίαση τους αποτελεί πρόγραμμα. Για τις εταιρίες Β και Γ, η ανέγερση των κτιρίων και η ενοικίαση τους αντίστοιχα αποτελούν έργα του προγράμματος. Τόσο ο τρόπος διάκρισης των φάσεων σ ένα έργο, όσο και ο αριθμός τους καθορίζονται αρκετά υποκειμενικά και συχνά εξαρτώνται από τον τρόπο ανάθεσης, από το αντικείμενο του έργου, από την οργάνωση παραγωγής, από τις απαιτήσεις της αγοράς κ.λπ Βασικά Στάδια του Έργου Η εξέλιξη κάθε έργου, από την αρχή μέχρι το τέλος του, διέρχεται από τα ακόλουθα στάδια: Σχεδιασμός (Planning), στάδιο στο οποίο τίθενται όλες οι προδιαγραφές του έργου (χρονικές, τεχνικές, ποιοτικές, οικονομικές κ.λπ.), δηλαδή γίνονται οι απαραίτητες μελέτες και παράγονται αντίστοιχα Σχέδια (Plans), τα οποία αποτελούν το Σχέδιο του Έργου ή Σχέδιο Δράσης (Project Plan). Παραγωγή ή Εκτέλεση του Έργου (Project Production), στάδιο στο οποίο παράγεται το έργο με βάση το Σχέδιο του Έργου. Σ αυτό το στάδιο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Παρακολούθηση (Tracking, Monitoring) της υλοποίησης και τον Έλεγχο (Control) για να διαπιστώνεται αν η υλοποίηση ακολουθεί το Σχέδιο του Έργου, το οποίο χρησιμεύει πλέον ως Σημείο Αναφοράς (Baseline), και αν όχι τι θα πρέπει να γίνει.

9 1 ο Κεφάλαιο: Σύντομη Αναφορά στη Διοίκηση Διαχείριση Έργου 17 Η Θέση σε Λειτουργία και Παράδοση (Project Turnover ant Startup), όπου το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο και το προϊόν του παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του Δομική Αποσύνθεση ή Ανάλυση του Έργου Η αποσύνθεση του έργου σε φάσεις δεν είναι αρκετή όταν πρόκειται να καθοριστεί ποιος, πότε, κάνει τι και όταν πρόκειται να καθοριστεί το κόστος του έργου. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο η απαιτούμενη εργασία του έργου αποσυντίθεται σε στοιχειώδη μέρη, τα οποία επιτρέπουν: Τον εύκολο χειρισμό τους (παρακολούθηση, έλεγχο). Την κοστολόγησή τους. Την εκτίμηση της χρονικής διάρκειάς τους. Την εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων. Τον πλήρη καθορισμό των αρμοδιοτήτων των εργαζομένων. Ένα βασικό ζήτημα στην τμηματοποίηση του έργου αποτελεί η αποσύνθεση της απαιτούμενης εργασίας σε μικρότερα τμήματα. Αυτή η αποσύνθεση ονομάζεται Δομική Αποσύνθεση ή Δομική Ανάλυση Εργασίας (Work Breakdown Structure WBS) Η διαδικασία της δομικής ανάλυσης της εργασίας δεν είναι μονοσήμαντη. Μπορεί να γίνεται με διαφορετικούς τρόπους και να περιλαμβάνει διαφορετικό αριθμό επιπέδων ανάλυσης, που εξαρτώνται από: Το αντικείμενο του έργου. Τις αντιλήψεις και την πείρα του εργολήπτη. Τις απαιτήσεις των παραγόντων του έργου. Υπάρχουν διαφορετικές μεθοδολογίες για την κατάτμηση της εργασίας, όπως: Δομική Ανάλυση κατά Φάση (WBS by phase) Δομική Ανάλυση κατά Οργανωτικό Σχήμα (WBS by organization) Δομική Ανάλυση κατά Σύστημα (WBS by system) Δομική Ανάλυση κατά Χώρους (WBS by space) κ.λπ. Το σκεπτικό της δομικής ανάλυσης που ακολουθήθηκε για την εργασία μπορεί να εφαρμοστεί και στα υπόλοιπα στοιχεία του έργου. Έτσι μπορεί να προκύψει η: Δομική Ανάλυση της Οργάνωσης (Organization Breakdown Structure OBS), που επιτρέπει την αντιστοίχιση των εργαζομένων σε εργασίες ή πακέτα εργασιών.

10 18 Δουλεύοντας με το MS Project 2003 Δομική Ανάλυση του Προϊόντος (Product Breakdown Structure PBS), η οποία επιτρέπει την ανάλυση των συστατικών μερών ενός προϊόντος. Δομική Ανάλυση των Συμβάσεων (Contract Breakdown Structure CBS), η οποία επιτρέπει την αναλυτική παρουσίαση των σχέσεων μεταξύ των παραγόντων του έργου αλλά και των σχέσεων μεταξύ εργολήπτη και προμηθευτών. Δομική Ανάλυση των Υλικών, των Μεταφορών κ.λπ. Αυτή η συνολική δομική ανάλυση όλων των στοιχείων του έργου ονομάζεται Δομική Αποσύνθεση ή Ανάλυση του Έργου (Project Breakdown Structure PBS) και αποτελεί τη βάση για το σύνολο των διεργασιών του έργου. Δραστηριότητα (Activity), ενός έργου ονομάζεται ένα σύνολο εργασιών, που αποτελούν ένα δομικό στοιχείο του έργου με σχετική αυτοτέλεια, που χρησιμοποιούν συγκεκριμένους πόρους και απαιτούν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια για την πραγματοποίησή τους. Η δραστηριότητα αποτελεί προϊόν της δομικής ανάλυσης του έργου και βασικό στοιχείο αναφοράς στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του έργου. Διαχειριστικά ένα έργο αποτελείται από δραστηριότητες που συνδέονται με διάφορες σχέσεις μεταξύ τους. Η επιλογή των δραστηριοτήτων του έργου γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις γνώσεις, την πείρα, τις δυνατότητες και τις δεξιότητες του εργολήπτη. Η ευκολότερη σε χειρισμό δομική ανάλυση του έργου σε δραστηριότητες προκύπτει από τη δομική ανάλυση των φάσεων, η οποία ακολουθείται στη συνέχεια. Κάθε δραστηριότητα διαθέτει τα δικά της συγκεκριμένα και μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως: Κωδικοποίηση: Έχει ένα μοναδικό όνομα. Φυσικά μπορεί να ονομάζεται με τρόπο φυσικό, όπως «σχεδιασμός του τρίτου προγράμματος της δεύτερης εφαρμογής του πρώτου υποσυστήματος». Όμως το μεγάλο πλήθος των δραστηριοτήτων του έργου καθιστά αυτήν την ονομασία εξαιρετικά φλύαρη και χρονοβόρα. Έτσι προτιμάται η κωδικοποίηση των δραστηριοτήτων με κάποιο σύστημα που παρουσιάζει λειτουργικότητα σε κάθε έργο (π.χ. 100, 200 κ.λπ.). Σχέσεις με άλλες δραστηριότητες: Σχετίζεται και αλληλεπιδρά με διάφορους τρόπους με άλλες δραστηριότητες. Έτσι μεταξύ των δραστηριοτήτων καθορίζονται Δεσμεύσεις ή Σχέσεις (Constraints), οι οποίες καθορίζουν τη λογική εξέλιξη του έργου. Ορισμένες δραστηριότητες μπορεί να εκτυλίσσονται παράλληλα, δηλαδή η εξέλιξη της μιας να μην επηρεάζει την εξέλιξη της άλλης και ονομάζονται Παράλληλες (Concurrent). Αντίθετα σε άλλες η εξέλιξη μιας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων σχετίζεται άμεσα με κάποια ή κάποιες άλλες.

11 1 ο Κεφάλαιο: Σύντομη Αναφορά στη Διοίκηση Διαχείριση Έργου 19 Χρονικά στοιχεία: Καθορίζεται η προβλεπόμενη χρονική διάρκειά της, η χρονική έναρξή της και το τέλος της. Πόροι: Καθορίζονται κατ εκτίμηση οι απαιτήσεις της σε πόρους. Τα δομικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τη δομική ανάλυση του έργου ονομάζονται γενικά Εργασίες (Tasks). Συνεπώς τα υπο-έργα, οι φάσεις, οι υπο-φάσεις, και οι δραστηριότητες αποτελούν tasks των διαφόρων επιπέδων δομικής ανάλυσης ενός έργου. Συνεπώς από τούδε και στο εξής θα γίνεται αναφορά μόνο σε tasks. Όσες εργασίες αναλύονται σε άλλες επιμέρους, ονομάζονται Εργασίες Σύνοψης (Summary Tasks) Δίκτυο του Έργου Όπως προαναφέρθηκε με τη δομική ανάλυση το έργο αναλύεται σε tasks οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους. Αυτές οι Σχέσεις ή Δεσμεύσεις (Constraints) μπορεί να είναι: Σχέσεις Τέλους Έναρξης (Finish to Start - FS): Η έναρξη μιας task εξαρτάται από το τέλος κάποιας άλλης. Για παράδειγμα, αν οι tasks 100 και 200 έχουν σχέση FS(100,200) = 2, αυτό σημαίνει ότι η task 200 πρέπει να ξεκινήσει δύο χρονικές μονάδες μετά το τέλος της task 100. Ο αριθμός 2 ονομάζεται Υστέρηση (Lag), και αν δεν έχει πρόσημο σημαίνει «μετά», ενώ όταν έχει αρνητικό πρόσημο σημαίνει «πριν». Αν η υστέρηση είναι μηδέν, αυτό σημαίνει ότι η task 200 ξεκινά αμέσως μετά το τέλος της task 100. Σχέσεις Τέλους Τέλους (Finish to Finish - FF): Το τέλος μιας task εξαρτάται από το τέλος κάποιας άλλης. Για παράδειγμα, αν οι tasks 100 και 200 έχουν σχέση FF(100,200) = -2, αυτό σημαίνει ότι η task 200 πρέπει να τελειώσει δύο χρονικές μονάδες πριν το τέλος της task 100. Σχέσεις Έναρξης Τέλους (Start to Finish - SF): Το τέλος μιας task εξαρτάται από την έναρξη κάποιας άλλης. Για παράδειγμα, αν οι tasks 100 και 200 έχουν σχέση SF(100,200) = 4, αυτό σημαίνει ότι η task 200 πρέπει να τελειώσει τέσσερις χρονικές μονάδες μετά την έναρξη της task 100. Σχέσεις Έναρξης Έναρξης (Start to Start SS): Η έναρξη μιας task εξαρτάται από την έναρξη κάποιας άλλης. Για παράδειγμα, αν οι tasks 100 και 200 έχουν σχέση SS(100,200) = 0, αυτό σημαίνει ότι οι tasks 100 και 200 πρέπει να ξεκινήσουν ταυτόχρονα. Η αποτύπωση της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των tasks μεταξύ τους επιτυγχάνεται με το Δίκτυο του Έργου (Project Network).

12 20 Δουλεύοντας με το MS Project 2003 Το δίκτυο ενός έργου είναι μια γραφική παράσταση (Γράφος - graphs) η οποία επιτρέπει τη συμβολική παρουσίαση ενός έργου ως ένα σύνολο tasks, λογικά συνδεδεμένων μεταξύ τους. Ο σχεδιασμός του δικτύου εξαρτάται από την επιλογή του τύπου του. Γενικά υ- πάρχουν δύο τύποι δικτύων: Τα Τοξωτά Δίκτυα (Arrow or Activity On Arrow Network A-O-A) στα οποία οι δραστηριότητες παριστάνονται με βέλη. Τα Κομβικά Δίκτυα (Precedence or Activity On Node Network Α-Ο-Ν) στα οποία κάθε task παριστάνεται μ ένα κόμβο του δικτύου. Κάθε «αλυσίδα» από tasks που εκτείνεται από την αρχή μέχρι το τέλος του δικτύου ονομάζεται Διαδρομή ή Δρόμος ή Δρομολόγιο (Path). Στο Project 2003 γίνεται χρήση των Κομβικών Δικτύων. Στα κομβικά δίκτυα, στο Project, οι tasks παριστάνονται με παραλληλόγραμμα, τα οποία περιέχουν τα βασικά στοιχεία των tasks και τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με βέλη που απεικονίζουν τις σχέσεις μεταξύ των tasks Χρονικός Σχεδιασμός Ο Χρονικός Σχεδιασμός ή Χρονικός Προγραμματισμός (Scheduling) αποτελεί μέρος του Σχεδιασμού και ένα κρίσιμο πρόβλημα για το έργο. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ζητούνται απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα: Ποια θα είναι η προβλεπόμενη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έργου; Πότε προβλέπεται η έναρξη και το τέλος κάθε task του συγκεκριμένου έργου; Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο συγκεκριμένο έργο αν κάποια (ή κάποιες) task δεν ακολουθήσει (για διάφορους λόγους), κατά την υλοποίησή της, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμά της; Πως σε συνθήκες αβεβαιότητας ή κινδύνου γίνονται οι χρονικές προβλέψεις; Προϊόν του χρονικού προγραμματισμού αποτελεί το Χρονοδιάγραμμα (Schedule) του έργου, το οποίο αποτυπώνει χρονικά αναλυτικά την έναρξη, τη λήξη και τη διάρκεια των tasks του έργου Ημερολόγιο του Έργου Ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για την χρονική επίλυση του δικτύου είναι ο καθορισμός της μονάδας μέτρησης του χρόνου. Και εφόσον ως μονάδα λαμβάνεται η ώρα τότε δεν υφίσταται πρόβλημα. Αν όμως ως μονάδα λαμβάνεται η ημέρα, η εβδομάδα, ο μήνας κ.λπ., τότε τίθεται θέμα ορισμού τους.

13 1 ο Κεφάλαιο: Σύντομη Αναφορά στη Διοίκηση Διαχείριση Έργου 21 Όταν γίνεται αναφορά σε Εργάσιμη Ημέρα (Working Day) θα πρέπει να καθορίζονται για κάθε task: Η ώρα έναρξής της Η χρονική διάρκειά της σε ώρες. Και τούτο για τους εξής λόγους : Υπάρχουν tasks που μπορεί ημερησίως να διαρκούν μερικές ώρες και άλλες πολύ περισσότερες έως και ολόκληρο 24ωρο. Για παράδειγμα, η καθημερινή επιθεώρηση ενός εργοταξίου μπορεί να διαρκεί τρεις ώρες, ενώ οι κατασκευαστικές tasks να διαρκούν ολόκληρο το 24ωρο (με βάρδιες). Όταν λέμε ότι μια task ολοκληρώνεται π.χ. την πέμπτη εργάσιμη ημέρα, αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώνεται το πολύ μέχρι τη λήξη της καθορισμένης πέμπτης εργάσιμης ημέρας, ενώ η έκτη εργάσιμη ημέρα ξεκινά τουλάχιστον την ώρα έναρξης της έκτης καθορισμένης εργάσιμης ημέρας. Ο καθορισμός της Εργάσιμης Εβδομάδας (Working Week) απαιτεί τον καθορισμό για κάθε task: Της εργάσιμης ημέρας. Των ημερών της εβδομάδας που θεωρούνται εργάσιμες. Και τούτο γιατί ορισμένες tasks μπορεί ν ακολουθούν άλλη εργάσιμη εβδομάδα και άλλες άλλη. Για παράδειγμα, οι εργασίες σ ένα εργοτάξιο μπορεί να μην διεξάγονται το σαββατοκύριακο, οι μελετητικές όμως να διεξάγονται επτά μέρες τη εβδομάδα. Τέλος, ο καθορισμός του Εργάσιμου Μήνα (Working Month) απαιτεί τον καθορισμό, για κάθε task: Της εργάσιμης ημέρας. Του αριθμού των εργασίμων ημερών του. Ο καθορισμός του εργάσιμου χρόνου για κάθε task, κατά τη διάρκεια εξέλιξης του έργου, παράγει το Ημερολόγιο του Έργου (Project Calendar). Με αυτή τη φιλοσοφία ο χρονικός προγραμματισμός του έργου μπορεί να γίνεται με δύο τρόπους : Καθορίζεται η ημερομηνία της πρώτης task του έργου και η χρονική της διάρκεια σε εργάσιμες ημέρες. Από εκεί και πέρα αρκεί για τις επόμενες tasks ν αναφέρονται μόνο οι χρονικές διάρκειές τους και οι σχέσεις τους με τις προηγούμενες tasks, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι παρεμβαλλόμενες αργίες (π.χ. η task 200 διαρκεί πέντε εργάσιμες μέρες και αρχίζει τρεις εργάσιμες μέρες μετά το τέλος της

14 22 Δουλεύοντας με το MS Project 2003 task 100, η οποία είναι η πρώτη task του έργου και αρχίζει στις 3/5, με διάρκεια έξη εργάσιμων ημερών.) Την εξαρχής ημερολογιακή αναφορά στην οποία λαμβάνονται υπόψη και οι αργίες (π.χ. η task 300 ξεκινά στις 3/3 και ολοκληρώνεται στις 10/3) Διάγραμμα Gantt Το δίκτυο του έργου δεν αποτυπώνει με ευκρίνεια το χρονοδιάγραμμα του έργου. Αυτό όμως επιτυγχάνεται με το Γραμμικό Διάγραμμα (Bar Chart), το οποίο παρουσιάζει κάθε χρονική μονάδα της task ως ένα κελί ή σα ράβδο σ ένα πίνακα, του οποίου οι στήλες παριστάνουν τις μονάδες του ημερολογίου του έργου και οι γραμμές τις tasks του έργου. Το πλέον γνωστό γραμμικό διάγραμμα είναι το Διάγραμμα Gantt (Gantt Chart). Σ αυτό το διάγραμμα προβάλλονται ημερολογιακά οι tasks του έργου. Στον κατακόρυφο άξονά του τοποθετούνται οι κωδικοί των tasks, στον οριζόντιο άξονα αναπτύσσεται το ημερολόγιο του έργου, ενώ οι tasks παριστάνονται με ράβδους οι οποίες αρχίζουν από την ημερομηνία έναρξης της task, τελειώνουν στην ημερομηνία λήξης τους και το μήκος τους είναι ίσο με την ημερολογιακή τους διάρκεια (εργάσιμες μέρες και αργίες). Ας υποτεθεί, για παράδειγμα, ότι : Η task 100 ξεκινά στις 4/2 του έτους xxxx και διαρκεί πέντε εργάσιμες μέρες Η task 200 ξεκινά δύο εργάσιμες μέρες μετά το τέλος της 100 και διαρκεί έξη εργάσιμες μέρες Η task 300 ξεκινά δύο μέρες πριν το τέλος της 200 και διαρκεί τέσσερις εργάσιμες μέρες Κατά τη διάρκεια του έργου οι μόνες αργίες είναι τα Σαββατοκύριακα. Το διάγραμμα Gantt παρουσιάζεται στην εικόνα 1.1. Εικόνα 1.1. Διάγραμμα Gantt Οι σκουρόχρωμες κατακόρυφες στήλες επισημαίνουν τις αργίες (στη συγκεκριμένη περίπτωση τα Σαββατοκύριακα).

15 1 ο Κεφάλαιο: Σύντομη Αναφορά στη Διοίκηση Διαχείριση Έργου 23 Η «καθαρή» οπτική ημερολογιακή δυναμική του διαγράμματος Gantt το καθιστά αναπόσπαστο εργαλείο του χρονικού προγραμματισμού Κρίσιμη Διαδρομή Δικτύου Μέθοδος CPM Για κάθε task καθορίζονται:. Ενωρίτεροι χρόνοι Ο Ενωρίτερος Χρόνος Έναρξης ΕΧΕ (Start Earlier Time) μιας task δηλώνει ποια είναι η συντομότερη χρονική στιγμή (ή ημερομηνία) που μπορεί αυτή να ξεκινήσει, με σεβασμό φυσικά των υπαρχόντων περιορισμών. Αυτός ο χρόνος, όταν αναφέρεται στην πρώτη χρονικά task του δικτύου, δηλώνει και τη συντομότερη χρονική στιγμή (ή ημερομηνία) έναρξης του έργου. Ο Ενωρίτερος Χρόνος Τέλους ΕΧΤ (Finish Earlier Time) μιας task δηλώνει ποια είναι η συντομότερη χρονική στιγμή (ή ημερομηνία) που μπορεί αυτή να τελειώσει, με σεβασμό φυσικά των υπαρχόντων περιορισμών. Αυτός ο χρόνος, όταν αναφέρεται στην τελευταία χρονικά task του δικτύου, δηλώνει και τη συντομότερη χρονική στιγμή (ή ημερομηνία) λήξης του έργου. Βραδύτεροι χρόνοι Ο Βραδύτερος Χρόνος Έναρξης ΒΧΕ (Start Later Time) μιας task δηλώνει ποια είναι η βραδύτερη (η πιο καθυστερημένη) χρονική στιγμή (ή ημερομηνία) που μπορεί αυτή να ξεκινήσει, με σεβασμό φυσικά των υπαρχόντων περιορισμών. Αυτός ο χρόνος, όταν αναφέρεται στην πρώτη χρονικά task του δικτύου, δηλώνει και τη βραδύτερη χρονική στιγμή (ή ημερομηνία) έναρξης του έργου. Ο Βραδύτερος Χρόνος Τέλους ΒΧΤ (Finish Later Time) μιας task δηλώνει ποια είναι η βραδύτερη (η πιο καθυστερημένη) χρονική στιγμή (ή ημερομηνία) που μπορεί αυτή να τελειώσει, με σεβασμό φυσικά των υπαρχόντων περιορισμών. Αυτός ο χρόνος, όταν αναφέρεται στην τελευταία χρονικά task του δικτύου, δηλώνει και τη βραδύτερη χρονική στιγμή (ή ημερομηνία) λήξης του έργου. Περιθώρια χρόνου Το Συνολικό Περιθώριο Χρόνου ΣΠΧ (Total Float, Total Slack) δηλώνει το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκειά της μια task χωρίς να μεγαλώσει η συνολική διάρκεια του έργου. Όταν ΣΠΧ = 0, η task καλείται Κρίσιμη (Critical). Οι κρίσιμες tasks ανήκουν σε διαδρομές στις οποίες όλες οι tasks είναι επίσης κρίσιμες και γι αυτόν το λόγο ονομάζονται Κρίσιμες Διαδρομές (Critical Paths). Εφόσον σ ένα δίκτυο ο ΕΧΤ του έργου συμπίπτει με το ΒΧΤ του, τότε θα υπάρχει μια τουλάχιστον κρίσιμη διαδρομή.

16 24 Δουλεύοντας με το MS Project 2003 Επισήμανση: Όπως αναφέρθηκε, κρίσιμες διαδρομές εμφανίζονται όταν ο ΕΧΤ και ο ΒΧΤ του έργου ταυτίζονται. Όμως πότε συμβαίνει αυτό; Πότε συμβαίνει ΕΧΤ ΒΧΤ; Ένα δίκτυο δημιουργείται κάτω από την πίεση δύο διαφορετικών αναγκών: 1) Την ανάγκη να προβλεφθεί η διάρκεια ενός έργου χωρίς την ύπαρξη Τακτού Χρόνου ή Καταληκτικής Ημερομηνίας του Έργου (Dead Line) για την υλοποίηση του έργου. Αυτό συμβαίνει όταν τίθεται το ερώτημα «αυτό το συγκεκριμένο έργο πόσο μπορεί να διαρκέσει;». Σε μια τέτοια περίπτωση ο ΒΧΤ του έργου τίθεται ίσος με τον ΕΧΤ του έργου. 2) Την ανάγκη να προσαρμοστεί το δίκτυο σε τακτό επιβαλλόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου, για παράδειγμα «η διάρκεια του έργου δεν θα πρέπει να υ- περβεί τις 34 εργάσιμες μέρες, δηλαδή τακτός χρόνος = 34 μέρες». Τότε ο ΒΧΤ του έργου είναι ίσος με τον τακτό χρόνο υλοποίησης του έργου (ΒΧΤ = τακτός χρόνος). Εφόσον ΕΧΤ > ΒΧΤ αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο δίκτυο είναι ανεπαρκές και ότι πρέπει να ξαναγίνει με διαφορετική προσέγγιση. Εφόσον ΕΧΤ < ΒΧΤ αυτό σημαίνει ότι δεν υφίστανται κρίσιμες διαδρομές και ότι κάθε task του δικτύου διαθέτει θετικό ΣΠΧ, άρα το δίκτυο ικανοποιεί με ευχέρεια τον επιβαλλόμενο τακτό χρόνο του έργου. Εφόσον ΕΧΤ = ΒΧΤ αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κρίσιμες διαδρομές και το δίκτυο ικανοποιεί οριακά τον επιβαλλόμενο τακτό χρόνο του έργου. Η έννοια της κρισιμότητας μιας task είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η υπέρβαση της προβλεπόμενης διάρκειας μιας κρίσιμης task σημαίνει ότι ολόκληρη αυτή η υπέρβαση μετατρέπεται σε υπέρβαση της προβλεπόμενης διάρκειας του έργου, ενώ η ύπαρξη ΣΠΧ > 0 σημαίνει ότι μια task μπορεί να καθυστερήσει όσο επιτρέπει το ΣΠΧ, χωρίς η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου να μεταβληθεί. Το υπάρχον θετικό ΣΠΧ μιας task μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απορρόφηση καθυστερήσεων, είτε από την ίδια την task, είτε συνολικά από όλες τις επόμενες tasks της διαδρομής που ανήκει η συγκεκριμένη task. Το Ελεύθερο Περιθώριο Χρόνου - ΕΠΧ (Free Float, Free Slack) είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκειά της μια task χωρίς να επηρεασθεί ο ενωρίτερος χρόνος έναρξης των επόμενων tasks, με δεδομένο ότι οι προηγούμενες tasks ξεκινούν στον ενωρίτερο χρόνο τους. Αν μια task διαθέτει ελεύθερο περιθώριο χρόνου θετικό, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνολικά από τις προηγούμενες tasks της διαδρομής που ανήκει η συγκεκριμένη task.

17 1 ο Κεφάλαιο: Σύντομη Αναφορά στη Διοίκηση Διαχείριση Έργου 25 Το Ανεξάρτητο Περιθώριο Χρόνου - ΑΠΧ (Independent Float, Independent Slack) είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μια task μπορεί να υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκειά της χωρίς να επηρεασθεί ούτε από το βραδύτερο τέλος των προηγουμένων, ούτε η ενωρίτερη έναρξη των επομένων tasks. Το ανεξάρτητο περιθώριο χρόνου μιας task μπορεί να «καταναλωθεί» μόνο από την ίδια την task, ενώ δεν επηρεάζει προηγούμενες και επόμενες. Αποτελεί απόθεμα χρόνου της task για «δύσκολες» στιγμές. Η μέθοδος επίλυσης ενός δικτύου βασισμένη στην κρίσιμη διαδρομή, ονομάζεται Μέθοδος της Κρίσιμης Διαδρομής (Critical Path Method CPM) Μέθοδος PERT H εξέλιξη στο χρόνο της υλοποίησης μιας task είναι συνάρτηση προβλέψεων αλλά και αστάθμητων παραγόντων. Όταν, για παράδειγμα, γίνεται η εκτίμηση της διάρκειας μιας task, αυτή η εκτίμηση βασίζεται στη γνώση, στην πείρα, στη διαίσθηση κ.λπ. του Project Manager. Όμως η ζωή συχνά διαψεύδει αυτές τις εκτιμήσεις α- φού οι αστάθμητοι παράγοντες (επικινδυνότητα του έργου) παίζουν πάντα ένα ρόλο από μικρό έως καθοριστικό. Η μέθοδος CPM βασίζεται αποκλειστικά στις προβλέψεις, παραβλέποντας την επικινδυνότητα που προέρχεται από απρόβλεπτους παράγοντες. Η Μέθοδος PERT (Project Evaluation and Review Technique) έρχεται συνεπίκουρη στην CPM, με στόχο την «κάλυψη» της επικινδυνότητας που προέρχεται από απρόβλεπτους παράγοντες. Οι tasks του έργου έχουν χρονικές διάρκειες που θεωρούνται ως στοχαστικές μεταβλητές, δηλαδή οι τιμές τους κυμαίνονται, με κάποια πιθανότητα, μεταξύ δύο τιμών. Οι δυνατότητες αυτής της τεχνικής είναι : Η εκτίμηση της πιθανότητας εκτέλεσης ενός έργου σε προκαθορισμένο χρόνο. Η εκτίμηση του χρόνου εκτέλεσης ενός έργου με συγκεκριμένη πιθανότητα. Στην περίπτωση του Project, η PERT χρησιμοποιείται με ιδιαίτερο τρόπο (βλέπε παράγραφο 9.2) Περί Πόρων του Έργου Για να μπορεί να εκτιμηθεί, είτε η ποσότητα των πόρων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας task, είτε η διάρκεια μιας δραστηριότητας, χρειάζεται να υπάρχει μια εκτίμηση της Απόδοσης (Performance) κάθε πόρου. Για να εκτιμηθεί, για παράδειγμα, η χρονική διάρκεια της εκσκαφής σ ένα έργο, χρειάζεται να είναι

18 26 Δουλεύοντας με το MS Project 2003 γνωστό πόσα κυβικά, του συγκεκριμένου εδάφους, την ώρα μπορεί να σκάβει ένας εκσκαφέας κάποιου συγκεκριμένου τύπου. Κάθε πόρος διαθέτει τη δική του απόδοση που μετριέται με κάποιο μέτρο, το Δείκτη Απόδοσης (Performance Index), που αποτελεί το μέτρο της ικανότητας του πόρου. Επειδή ο άνθρωπος χειρίζεται, τόσο τους αναλώσιμους πόρους, όσο και τον εξοπλισμό, αυτός ο δείκτης επιτρέπει τον υπολογισμό της ποσότητας εργασίας που διεκπεραιώνει σε μια ώρα ο ανθρώπινος πόρος και καθορίζει τη μονάδα μέτρησης της εργασίας, την ανθρωπο-ώρα (man-hour). Το σύνολο των ανθρωπο-ωρών που απαιτεί για την ολοκλήρωσή της μια task αποτελεί τη Συνολική Εργασία ή Απασχόληση (Total Work) της task και το άθροισμα της εργασίας όλων των tasks του έργου αποτελεί τη συνολική απαιτούμενη εργασία ή απασχόληση του έργου. Οι πόροι, σε μια δραστηριότητα, δε συμμετέχουν αυτόνομα. Η εργασία βασίζεται στη Συνέργια (Synergy) των πόρων, δηλαδή στην αλληλεξάρτηση και την αλληλεπίδρασή τους. Συνεπώς η συνολική απόδοση μιας εργασίας αποτελεί σύνθεση των αποδόσεων των συνεργαζόμενων σ αυτήν πόρων, η οποία είναι συμψηφιστική και όχι αθροιστική. Με τον όρο Σχεδιασμός ή Προγραμματισμός Πόρων (Resource Planning), εννοείται η δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος απασχόλησης των πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις όλων των παραγόντων του έργου. Το σύνολο των πόρων που έχει ανάγκη μια task για να πραγματοποιηθεί στον τακτό χρόνο της καθορίζει την Απαίτηση σε Πόρους (Resource Requirement) της. Το πρόβλημα Διαθεσιμότητας των Πόρων (Resource Availability) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εταιρίες που ασχολούνται αποκλειστικά με έργα (π.χ. κατασκευαστικές). Επειδή, συχνά, οι μόνιμοι πόροι της εταιρίας «κυκλοφορούν» από έργο σε έργο, θα πρέπει να υπάρχει ημερολόγιο διαθεσιμότητας κάθε πόρου στο οποίο να φαίνεται που απασχολείται ή που πρόκειται ν απασχοληθεί κάθε εργάσιμη ημέρα, πότε παίρνει άδεια ή έχει ρεπό, και σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας να σημειώνονται προβλεπτικά οι ημερομηνίες που δεν μπορεί να εργασθεί. Μια τέτοια διαδικασία οδηγεί στη δημιουργία της Δεξαμενής Πόρων (Pool of Resources), που επιτρέπει σε κάθε Project Manager της εταιρίας να μπορεί να διερευνά ταχύτατα, τόσο τη διαθεσιμότητα κάθε πόρου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, όσο και το κόστος του, και εφόσον το επιθυμεί να τους δεσμεύει για τις δικές του ανάγκες, χωρίς κάποιος άλλος να μπορέσει να τους απασχολήσει εκ των υστέρων. Δηλαδή η δεξαμενή των πόρων περιέχει, μεταξύ των άλλων, και ένα Η- μερολόγιο των Πόρων (Resource Calendar), στο οποίο εμφανίζεται το χρονοδιάγραμμα απασχόλησης, διαθεσιμότητας ή αργίας των πόρων. Διαθέτοντας ένα χρονοδιάγραμμα και ένα κατάλογο διαθέσιμων πόρων, μπορεί να γίνει τώρα η Ανάθεση ή Φόρτιση των Πόρων (Resource Allocation or Loading)

19 1 ο Κεφάλαιο: Σύντομη Αναφορά στη Διοίκηση Διαχείριση Έργου 27 στις tasks του έργου, δηλαδή ο καταρτισμός ενός καταλόγου πόρων που αντιστοιχούν τελικά σε κάθε δραστηριότητα του έργου. Το Πρόβλημα του Χρονικού Προγραμματισμού με Περιορισμό Χρήσης των Πόρων (Resource Constrained Project Scheduling Problem - RCPSR) αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα που ένας Project Manager καλείται να επιλύσει. Όταν σ ένα πόρο ανατίθενται ανθρωπο-ώρες εργασίας: Περισσότερες από όσες μπορεί ν απασχοληθεί, ο πόρος θεωρείται Υπερφορτισμένος ή Υπερχρησιμοποιημένος (Over Allocated). Λιγότερες από όσες μπορεί ν απασχοληθεί, ο πόρος θεωρείται Υποφορτισμένος ή Υποχρησιμοποιημένος (Under Allocated). Τόσες, όσες ακριβώς μπορεί ν απασχοληθεί, ο πόρος θεωρείται ότι βρίσκεται σε Συνθήκες Ισορροπίας (Balance Condition). Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις tasks. Μια task βρίσκεται σε: Συνθήκες Υπερφόρτισης (Over Loading Condition) όταν η ανάθεση υπερτερεί της απαίτησης. Συνθήκες Υποφόρτισης (Under Loading Condition) όταν η ανάθεση υστερεί της απαίτησης. Συνθήκες Ισορροπίας (Balance Condition) όταν η ανάθεση είναι ίση με την απαίτηση. Κεντρικός στόχος του Project Manager είναι η, κατά το δυνατόν, επίτευξη κατάστασης ισορροπίας, τόσο για τους πόρους, όσο και για τις tasks. Η διαδικασία που ακολουθείται για την επίτευξη αυτού του στόχου ονομάζεται Εξισορρόπηση ή Εξομάλυνση των Πόρων (Resource Leveling or Smoothing). Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνεται, φωτιζόμενη από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες: Διαδοχική εξισορρόπηση των πόρων, όπου ο Project Manager στοχεύει στο να επαναφέρει σε κατάσταση ισορροπίας υπερφορτισμένους πόρους, με το βλέμμα στραμμένο στη βαρύτητα που παρουσιάζει κάθε πόρος στο έργο (π.χ. μεγάλο ημερήσιο κόστος, μεγάλη συχνότητα χρησιμοποίησής του στο έργο κ.λπ.), προσπαθώντας να φέρει του βασικότερους, τουλάχιστον, πόρους του σε κατάσταση ισορροπίας. Δηλαδή καλείται να επαναπροσδιορίσει το δίκτυο του έργου πειθαρχώντας την ανάθεση των πόρων στη βάση της σημασίας που έχει για το έργο κάθε πόρος. Μαζική εξισορρόπηση των πόρων, όπου ο Project Manager στοχεύει στο να επαναφέρει σε κατάσταση ισορροπίας υποφορτισμένες tasks με το βλέμμα στραμμένο στη συνολική ποσότητα των διατιθέμενων πόρων και όχι στον καθένα πόρο ξεχωριστά. Κεντρική φιλοσοφία αυτής της διαδικασίας είναι ότι, ακολουθώντας το δίκτυο του έργου, ανατίθενται διαθέσιμοι πόροι στις αρχικές tasks του έργου, και

20 28 Δουλεύοντας με το MS Project 2003 στη συνέχεια στις χρονικά επόμενες εξυπηρετώντας τις απαιτήσεις των tasks στη βάση της σημασίας κάθε task για το έργο. Ουσιαστικά γίνεται μετακίνηση των ί- διων πόρων από task σε task. 1.2 Πληροφοριακό Σύστημα του Έργου Κάθε έργο αποτελεί ένα πληροφοριακό και επικοινωνιακό κόμβο, δηλαδή ένα κόμβο: Παραγωγής πληροφοριών. Συλλογής, αξιολόγησης και επεξεργασίας πληροφοριών. Αρχειοθέτησης και ανάκτησης πληροφοριών από τα αρχεία. Επικοινωνιών μεταξύ όλων των παραγόντων του έργου. Το σύνολο των ανθρώπων, των μέσων, των κανόνων, των μεθόδων, των τεχνικών, της τεχνολογίας κ.λπ., που εμπλέκονται με διάφορους τρόπους, σ αυτήν την πληροφοριακή ροή, αποτελούν το Πληροφοριακό Σύστημα του Έργου (Project Information System PIS). Κάθε έργο, ανεξάρτητα από το είδος του και το αντικείμενό του, διαθέτει πάντα κάποιο πληροφοριακό σύστημα. Το βασικό όμως ερώτημα που τίθεται είναι: «αυτό το σύστημα είναι το κατάλληλο για το συγκεκριμένο έργο;» Οι Επικοινωνίες (Communications) αποτελούν την «σπονδυλική στήλη» του Πληροφοριακού Συστήματος του έργου. Η επικοινωνία αποτελεί διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η συλλογή, η αμφίδρομη διάδοση, η αποθήκευση και η μεταγενέστερη ανάκληση, των πληροφοριών που αφορούν το έργο. Παράγει κρίσιμης σημασίας δεσμούς μεταξύ ανθρώπων, παράγει ιδέες και πληροφορίες που αποτελούν τη βάση της επιτυχίας του έργου. Η ποιότητα των επικοινωνιών εξαρτάται από το πόσο και πώς αντιμετωπίζονται τα εγγενή προβλήματα που συνυπάρχουν μεν σε κάθε μορφή της, εκδηλώνονται, ό- μως, κάθε φορά με διαφορετική ένταση ανάλογα με τις επικοινωνιακές απαιτήσεις του έργου Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα του Έργου Η εφαρμογή των σύγχρονων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δίνει μια νέα διάσταση στο σχεδιασμό του Πληροφοριακού Συστήματος του έργου, αφού δημιουργεί νέες δυνατότητες αλλά και νέα προβλήματα.

21 1 ο Κεφάλαιο: Σύντομη Αναφορά στη Διοίκηση Διαχείριση Έργου Πληροφοριακές και Επικοινωνιακές Δυνατότητες Οι πληροφοριακές και επικοινωνιακές δυνατότητες, που στη σημερινή εποχή παρέχονται, είναι μεγάλες και δυναμικές. Δίνουν τη δυνατότητα: Συλλογής μεγάλου όγκου δεδομένων με απλό, ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο (οπτική σάρωση, αισθητήρες κ.λπ.). Αυτό επιτρέπει να εισέρχεται στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου ένα μεγάλος όγκος πληροφοριών σε κάθε μορφή (κείμενο, εικόνα, ήχος και γενικότερα ψηφιακά «ερεθίσματα»). Ταχείας και πολύπλευρης επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα απόκτησης πολυσύνθετης πληροφόρησης σε μικρό χρόνο. Μεγάλης ποικιλίας παρουσίασης των πληροφοριών, χρησιμοποιώντας ισχυρά οπτικοακουστικά μέσα (πολυμέσα, κείμενα, πίνακες, σχέδια, οθόνες υψηλής ευκρίνειας, τρισδιάστατη εικόνα, ήχος, ολογράμματα κ.λπ.). Αποθήκευσης μεγάλης ποσότητας δεδομένων και ταχείας ανάκλησής τους, γεγονός που στηρίζει τη δημιουργία μεγάλων και πολύμορφων βάσεων δεδομένων. Χρήσης τοπικών δικτύων (LAN), δικτύων ευρείας ζώνης (WAN) και αποτελεσματικών γραμμών μετάδοσης (ISDN, δορυφορικές, μικροκύματα κ.λπ.), κάτι που εκμηδενίζει τις γεωγραφικές αποστάσεις και επιτρέπει την ομαδική εργασία ακόμη και αν τα μέλη της ομάδας είναι γεωγραφικά διάσπαρτα (Internet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλε-συνδιάσκεψη κ.λπ.). Αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν ακόμη την άμεση, ταχεία και αμφίδρομη επικοινωνία των υπευθύνων του έργου με προμηθευτές (ηλεκτρονικό εμπόριο) και με τους υπόλοιπους παράγοντες του έργου. Χρήσης φορητών υπολογιστών, που σε συνδυασμό με την κινητή και δορυφορική τηλεφωνία επιτρέπουν την επέκταση του πληροφοριακού συστήματος ακόμη και σε «απρόσιτες» επικοινωνιακά, μέχρι τώρα, περιοχές. Δημιουργίας υποθετικών σεναρίων με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας (virtual reality). Χρήσης λογισμικού που διευκολύνει τεχνικές απαιτήσεις, όπως βιομηχανικό και τεχνικό σχέδιο, γραφικά και επεξεργασία εικόνας, εκδόσεις κ.λπ. Χρήσης λογισμικού παρουσιάσεων. Χρήσης λογισμικού που επιτρέπει, σε περιβάλλον «γραφείου», με απλά μέσα, ένας μόνο άνθρωπος (που δεν είναι απαραίτητα ειδικός στην πληροφορική), να μπορεί να συλλέγει, να παράγει, ν αποθηκεύει και διαχειρίζεται πληροφοριακά και επικοινωνιακά μεγάλο όγκο δεδομένων (κειμενογράφοι, φύλλα υπολογισμού, προσωπικές βάσεις δεδομένων, οργάνωση πληροφοριών, παραγωγή ιστοσελίδων, προσωπική χρήση του Internet και κ.λπ.). Χρήσης λογισμικού για την άσκηση της διοίκησης-διαχείρισης έργου.

22 30 Δουλεύοντας με το MS Project 2003 Όλες αυτές οι δυνατότητες μπορούν να συνδυάζονται πολύπλευρα μεταξύ τους και να παράγουν ιδιαίτερα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε απαιτήσεις Πληροφοριακά Συστήματα του έργου. Ένα σύγχρονο Γραφείο του έργου μπορεί ν αποτελεί το πληροφοριακό και επικοινωνιακό κέντρο του έργου, ενώ κάθε κόμβος του Πληροφορικού Συστήματος μπορεί να είναι μια ολοκληρωμένη, πληροφοριακά και επικοινωνιακά, θέση εργασίας Εγγενή Προβλήματα Κάθε νέα τεχνολογία περιέχει εγγενείς δυνατότητες αλλά και εγγενή προβλήματα. Το εύρος και η ένταση, τόσο των δυνατοτήτων, όσο και των προβλημάτων εξαρτώνται από το πώς και προς ποια κατεύθυνση χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες. Βασικό κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί ο ρόλος που παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας μέσα σε αυτό το πληροφοριακό και επικοινωνιακό «λαβύρινθο». Μερικοί από τους κινδύνους, που ελλοχεύουν μέσα στο νέο πληροφοριακό και επικοινωνιακό περιβάλλον, είναι οι ακόλουθοι: Η Παράλυση του Πληροφοριακού Συστήματος (Information System Paralysis). Η βλάβη των Η/Υ, η «πτώση» των γραμμών επικοινωνίας θέτει σε πλήρη α- χρηστία Πληροφοριακά Συστήματα που βασίζονται αποκλειστικά στις νέες τεχνολογίες. Η εναλλακτική και παράλληλη χρήση «παλιομοδίτικων» μεν, αλλά αποτελεσματικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών μεθόδων επιτρέπει τη μερική, έστω, λειτουργία του συστήματος. Η Επαλήθευση του Πληροφοριακού Συστήματος (Information System Verification). Η εντυπωσιακή παρουσίαση μιας κατάστασης του έργου μπορεί να οδηγήσει, είτε στην απόσπαση της προσοχής από το πρόβλημα που υπάρχει, είτε στο «μασκάρεμα» και την υποβάθμισή του. Τώρα πλέον επιβάλλεται η πιο ψύχραιμη και σε βάθος «ματιά», όχι στο επιφανειακά «ωραίο και εντυπωσιακό», αλλά στην αποκάλυψη του τι κρύβεται «από κάτω». Η Υπερφόρτιση του Πληροφοριακού Συστήματος (Information System Overloading) συμβαίνει όταν παράγεται εξαιρετικά μεγάλο πληροφοριακό υλικό το ο- ποίο, είτε απασχολεί υπερβολικά το προσωπικό χωρίς ουσιαστικό λόγο, είτε παραμένει επικοινωνιακά αναξιοποίητο και ορισμένες φορές προκαλεί και επικοινωνιακή σύγχυση. Η Ανθρώπινη Απομόνωση (Human Isolation). Συχνά, η άμεση ανθρώπινη ε- παφή, η οποία όπως έχει αναφερθεί είναι η «πεμπτουσία» της εργασιακής συμπεριφοράς, αντικαθίσταται από «ψυχρές» οθόνες και «άγευστα» ψηφιακά μηνύματα. Σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις, η ομάδα του έργου μπορεί να «γνωρίζει» τον Project Manager μόνο μέσω οθόνης. Η Εξάρτηση από το Πληροφοριακό Σύστημα (Information System Dependence). Ορισμένες φορές όλοι περιμένουν τις «ενδείξεις» του Πληροφοριακού Συ-

23 1 ο Κεφάλαιο: Σύντομη Αναφορά στη Διοίκηση Διαχείριση Έργου 31 στήματος για ν «αντιδράσουν». Με αυτόν όμως τον τρόπο αμβλύνεται η ανθρώπινη «ανησυχία», που επιτρέπει στο άτομο, μέσα από την άμεση επαφή, να διαισθάνεται καταστάσεις και να αντιδρά, έξω από κάθε πρόβλεψη. Για παράδειγμα, θα πρέπει να περιμένει κάποιος να καταγραφεί μια καθυστέρηση στο έργο, αφού διαπιστώνει άμεσα και έξω από το Πληροφοριακό Σύστημα, ότι το ηθικό της ομάδας είναι πεσμένο; Η Ανισόρροπη Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος (Unbalanced Information System). Πρόκειται για την περίπτωση που οι δυνατότητες του Πληροφοριακού Συστήματος είναι άνισα κατανεμημένες στα διάφορα συστατικά μέρη του έργου. Το Ηλεκτρονικό Έγκλημα (Electronic Crime). Το Πληροφοριακό Σύστημα του έργου μπορεί να προσβληθεί από κακοπροαίρετα άτομα που αποσκοπούν σε δολιοφθορά, κλοπή μυστικών ή και απλή «διασκέδαση» (Hackers). Σε μια τέτοια περίπτωση οι απώλειες του έργου μπορεί να είναι από μεγάλες έως καταστροφικές. Η Υποβάθμιση του Ανθρώπινου Παράγοντα (Degradation of Human Factor). Ο ολόπλευρος προσανατολισμός προς τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών μπορεί ν αποσπάσει την προσοχή των υπευθύνων του έργου από τις ανάγκες, τις επιδιώξεις αλλά και τις ικανότητες των ανθρώπων. Δεν θα πρέπει να λησμονείται ο κινητήριος μοχλός του έργου δεν είναι το Πληροφοριακό Σύστημα αλλά οι άνθρωποι. Οι εργαζόμενοι παράγουν και τροφοδοτούν πληροφοριακά το σύστημα, οι εργαζόμενοι αξιολογούν την παρεχόμενη πληροφόρηση και λαμβάνουν αποφάσεις. Το Πληροφοριακό Σύστημα του έργου είναι απλά ένα «εργαλείο» που τους διευκολύνει να πραγματοποιήσουν ευκολότερα τις εργασιακές επιδιώξεις τους Παρακολούθηση της Υλοποίησης του Έργου Ένας από τους βασικούς στόχους του πληροφοριακού και επικοινωνιακού συστήματος του έργου είναι και η παρακολούθηση (Tracking, Monitoring) της εξέλιξης του έργου με βάση σύγκρισης το σχέδιο δράσης. Παρακολούθηση της Χρονικής εξέλιξης Η παρακολούθηση της χρονικής εξέλιξης του έργου μπορεί να γίνεται: Άμεσα με μέτρηση, εφόσον υπάρχουν δείκτες μετρήσιμοι. Για παράδειγμα, στην οδοποιία η χρονική εξέλιξη του έργου μπορεί να γίνεται με δείκτη το μήκος ανά χρονική μονάδα. Κατ εκτίμηση, εφόσον δεν υφίσταται κάποιος αντικειμενικό δείκτης προσμέτρησης. Για παράδειγμα, πως μπορεί να διαπιστωθεί με απόλυτο τρόπο η χρονική εξέλιξη της δημιουργίας ενός προγράμματος Λογισμικού; Οι μετρήσεις ή οι εκτιμήσεις μεταφέρονται στο διάγραμμα Gantt, το οποίο επιτρέπει την οπτική αποτύπωση της χρονικής προόδου του έργου.

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ροής Εργασιών Εισαγωγικά

Προγραμματισμός Ροής Εργασιών Εισαγωγικά Προγραμματισμός Ροής Εργασιών Εισαγωγικά «Έργο είναι μία μοναδική δέσμη συντονισμένων δραστηριοτήτων με σαφές σημείο έναρξης και λήξης, οι οποίες αναλαμβάνονται από ένα άτομο ή οργανισμό προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Dr. Christos D. Tarantilis Associate Professor in Operations Research & Management Science http://tarantilis.dmst.aueb.gr/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι - 1- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22 Περιεχόμενα Πρόλογος........................................................ 15 Σημείωμα του συγγραφέα............................................ 18 Υποστηρικτικό υλικό................................................

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες της Διοίκησης Διαχείρισης Έργου

Βασικές Έννοιες της Διοίκησης Διαχείρισης Έργου ΚEΦΑΛΑΙΙΟ 1 ο Βασικές Έννοιες της Διοίκησης Διαχείρισης Έργου Για την ευκολότερη κατανόηση των όσων ακολουθούν στη συνέχεια, θεωρείται σκόπιμο να παρατεθούν, ευθύς εξ αρχής οι βασικότερες έννοιες, που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Έννοια του Συστήματος. 1.1 Τι είναι Σύστημα

Κεφάλαιο 1 ο. Έννοια του Συστήματος. 1.1 Τι είναι Σύστημα Κεφάλαιο 1 ο Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα Ο όρος «Σύστημα» παρότι είναι πολυχρησιμοποιημένος στη καθημερινή ζωή μας, εν τούτοις παραμένει αρκετά «νεφελώδης» και παρεξηγημένος. Στην πραγματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων (Project Management) Project Management

Διαχείριση Έργων (Project Management) Project Management Διαχείριση Έργων () Σκοπός Παρουσίασης Έννοιες, ορισμοί και ιστορική αναδρομή Διαχείρισης Έργων Τα στάδια και οι διαδικασίες ενός Έργου Ο Κύκλος Σχεδιασμού ενός Έργου Τεχνικές παρακολούθησης Έργων Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ βάφοντας το σαλόνι Ent-teach Kεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ βάφοντας το σαλόνι Ent-teach Kεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ βάφοντας το σαλόνι Ent-teach Kεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Εσύ μαζί με 3 φίλους σου αποφασίζετε να βάψετε το καθιστικό. Για να μπορέσετε

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γιατί κατασκευάζεται ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο; Μπορούν να προσδιοριστούν 10 διαφορετικοί λόγοι για τη κατασκευή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορισμοί Υπηρεσιών. Κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βραδιών Προσωπικού (Roster MaSter)

Διαχείριση Βραδιών Προσωπικού (Roster MaSter) Διαχείριση Βραδιών Προσωπικού (Roster MaSter) Το Roster MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter, αποτελεί το λογισμικό ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που έχει στόχο, να καλύψει πλήρως τις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Critical Path Analysis (Μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού)

4.6 Critical Path Analysis (Μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού) . Critical Path Analysis (Μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού) Η πετυχημένη διοίκηση των μεγάλων έργων χρειάζεται προσεχτικό προγραμματισμό, σχεδιασμό και συντονισμό αλληλοσυνδεόμενων δραστηριοτήτων (εργσιών).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13 1.1 Ιστορική αναδρομή...18 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων...20 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων...22 1.4 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 29/12/2014 Παράδοση Εργασίας: 31/01/2015 Γενικά: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηέργων I. Sommerville 2006 Κεφ. 5 ΒασικέςαρχέςΤεχνολογίαςΛογισµικού, 8ηαγγ. έκδοση

ιαχείρισηέργων I. Sommerville 2006 Κεφ. 5 ΒασικέςαρχέςΤεχνολογίαςΛογισµικού, 8ηαγγ. έκδοση ιαχείρισηέργων Στόχοι Ερµηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισµικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισµικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα Στόχοι Παράδοσης Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής Οι στόχοι της παράδοσης είναι: Κατανόηση του τρόπου μετασχηματισμού των Λογιστικών Πληροφοριών στα πλαίσια ενός Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Δομή παρουσίασης

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Δομή παρουσίασης ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ηεπιχείρησημετάταe Εργαλεία διαχείρισης γνώσης και συντονισμού ομάδων εργασίας Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3 Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον την δύναμη και την ανταγωνιστικότητα που αποκτούν με την ενσωμάτωση επιχειρηματικών εφαρμογών ευφυΐας - Business Intelligence Tools. Οι εφαρμογές B.I παρέχουν στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Η ΠΟΕΠΠΠ έχοντας γνώσει για τις θέσεις της ΟΠΑΠ σχετικά για τον τρόπο εκμετάλλευσης των slots, αντιμετώπισε και μετέφερε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (Project Management) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl 1 Ορισμοί Έργου Έργο είναι μια σειρά από δραστηριότητες που διευθύνονται για την επίτευξη ενός επιθυμητού

Διαβάστε περισσότερα

50 Project Management Self Evaluation Questions based on PMBOK 4 th Edition Athens, Greece 1 st of Sept. 2011

50 Project Management Self Evaluation Questions based on PMBOK 4 th Edition Athens, Greece 1 st of Sept. 2011 1. 2. 3. Τι είναι έργο (project); [ ] A) Σειριακές δραστηριότητες ενός συστήματος εκτύπωσης διαφημιστικών φυλλαδίων [ ] B) Επαναλαμβανόμενες εργασίες για την προώθηση ενός προϊόντος [ ] C) Έγκριση παραγγελιών

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ........................................23 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΜΑ 1 ο Σε μία γειτονιά, η ζήτηση ψωμιού η οποία ανέρχεται σε 1400 φραντζόλες ημερησίως,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 1 η εβδομάδαμαθημάτων 1 1 ο Μέρος SYLLABUS ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2 Κριτήρια αξιολόγησης εργασίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( Ε Ρ Γ Ο Ε Λ / Λ Α Κ )

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( Ε Ρ Γ Ο Ε Λ / Λ Α Κ ) Δρ. Γεώργιος Μπλάνας, Καθηγητής, Σταματία Κυλινδρή, Εργαστηριακή Συνεργάτις, Msc Δρ. Λάζαρος Κώτσικας, Επιστημονικός Συνεργάτης Η δημιουργία, Michelangelo ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα