2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ"

Transcript

1 2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσωρινή Λειτουργία και Συντήρηση Συστήµατος Ηλεκτρονικών ιοδίων (ΣΗ ) απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (Multi-lane Free Flow) στην Εγνατία Οδό» Κωδικός Αναφοράς 4916 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 K:\Promithies\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΟ ΙΑ\2010_Tender II_4916\Tefhi\Α ΦΑΣΗ\MAPS_ΣΗ _4916.doc VA/4916/B02

2 Προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Συστήµατος Ηλεκτρονικών ιοδίων απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (multilane free flow toll system) στην Εγνατία Οδό ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Η Εγνατία Οδός είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδροµος, µήκους 670 χλµ., που διασχίζει οριζόντια την Ελλάδα από την Ηγουµενίτσα της Θεσπρωτίας έως τους Κήπους του Έβρου. Μαζί µε τους κάθετους άξονές της αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του συστήµατος µεταφορών στη Βόρεια Ελλάδα. Η Εγνατία Οδός αποτελεί το πιο σηµαντικό σύγχρονο έργο υποδοµής για την ανάπτυξη και επικοινωνία της Ελλάδας µε την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία. Αποτελεί τµήµα των ιευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών και είναι ένα από τα έργα προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Λειτουργεί συγχρόνως ως συλλεκτήριος οδικός άξονας των µεταφορών της Βαλκανικής και της Ν.Α. Ευρώπης. Σ' αυτήν καταλήγουν οι Πανευρωπαϊκοί ιάδροµοι IV (Βερολίνο - Σόφια - Θεσ/νίκη), IX (Ελσίνκι µε κατάληξη την Αλεξανδρούπολη), X (Βιέννη - Βελιγράδι - Θεσ/νίκη). Συνδέεται µε 4 λιµάνια, 6 αεροδρόµια και 9 κάθετους άξονες που διασφαλίζουν πρόσβαση στις χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Ο κύριος άξονας έχει συνολικό µήκος 670 χλµ., µε πλάτος οδοστρώµατος 24,5 µ. (22 µ. σε δυσχερείς περιοχές) µε διαχωριστική νησίδα, δύο λωρίδες κυκλοφορίας και µία λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση, (εκτός από το τµήµα Κλειδί-Θεσσαλονίκη- ερβένι, 45 χλµ., που έχει τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση και µία λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ). Κατά µήκος της Εγνατίας Οδού κατασκευάστηκαν 63 Ανισόπεδοι Κόµβοι εισόδου/εξόδου, 73 δίδυµες οδικές σήραγγες συνολικού µήκους 50 χλµ. (100 χλµ. διάτρηση µονού κλάδου) και 177 µεγάλα τεχνικά έργα (γέφυρες, άνω/κάτω διαβάσεις) µε µήκος άνω των 50µ. Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ) είναι η εταιρία που έχει την αρµοδιότητα µελέτης, κατασκευής, διαχείρισης του έργου αλλά και της λειτουργίας, συντήρησης και εκµετάλλευσής του. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο υφιστάµενος κυκλοφοριακός φόρτος σε επιµέρους τµήµατα της Εγνατίας Οδού. Πίνακας 1. Ετήσια Μέση Ηµερήσια Κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό ΤΜΗΜΑ ΕΜΗΚ (οχ/ηµέρα) Βαρέα οχήµατα Αριθµός λωρίδων ανά κατεύθυνση Ηγουµενίτσα - Α/Κ Καστοριάς (σύνδεση µε Κάθετο Άξονα προς Αλβανία) % 19% 2 + Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης Α/Κ Καστοριάς - Α/Κ Κλειδιού (σύνδεση µε ΠΑΘΕ) % 15% 2 + Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης Α/Κ Κλειδιού - Α/Κ Σερρών (σύνδεση µε Κάθετο Άξονα προς Βουλγαρία) % 12% 3 + Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης Α/Κ Στρυµόνα - Κήποι (Σύνορα µε Τουρκία) % 19% 2 + Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης 1

3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Η ΕΟΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τη διαµορφούµενη διεθνώς τάση έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην υλοποίηση συστήµατος ηλεκτρονικών διοδίων (ΣΗ ) απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (multilane free flow - MLFF) στους αυτοκινητοδρόµους για τους οποίους είναι αρµόδια. Το σύστηµα θα είναι ενταγµένο στο γενικότερο σύστηµα τηλεδιοδίων που προβλέπεται να εφαρµοστεί µελλοντικά στους αυτοκινητόδροµους όλης της χώρας (καθώς θα βασίζεται στη χρήση τεχνολογίας µικροκυµάτων 5,8 GHz (DSRC) που χρησιµοποιείται και στους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόµους της χώρας) και θα είναι σε θέση να προσαρµοσθεί και στο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστηµα διοδίων. Η εγκατάσταση του συστήµατος κατά µήκος του άξονα έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα: δε χρειάζεται τα οχήµατα να ελαττώνουν την ταχύτητά τους, δηλαδή η ροή της κυκλοφορίας δεν επηρεάζεται καθόλου, οπότε αποφεύγεται η πιθανή δηµιουργία ουρών και καθυστερήσεων για τους χρήστες ο χρήστης επιβαρύνεται αναλογικά µε την απόσταση που διανύει, µπορεί να εφαρµοστεί σε πολλαπλές λωρίδες απρόσκοπτης διέλευσης κυκλοφορίας χωρίς την κατασκευή θαλαµίσκων διοδίων, το σύστηµα είναι επεκτάσιµο (δεν επηρεάζεται αρνητικά από την προσθήκη νέων κόµβων ενώ µπορεί να επεκταθεί και σε άλλες οδούς). Το MLFF σύστηµα που θα υλοποιηθεί θα αφορά ανοικτό σύστηµα διοδίων, δηλαδή οι ηλεκτρονικοί «σταθµοί» - θέσεις χρέωσης (tolling points) θα βρίσκονται στα τµήµατα κατά µήκος του άξονα και όχι στις εισόδους/εξόδους των ανισόπεδων κόµβων. Ως τµήµα ορίζεται το τµήµα του άξονα µεταξύ δυο διαδοχικών ανισόπεδων κόµβων. Η χρέωση σε κάθε µια από αυτές τις θέσεις θα προσδιορίζεται βάσει του µήκους της «περιοχής χρέωσης». Οι θέσεις χρέωσης είναι µεταλλικά πλαίσια πάνω στα οποία τοποθετείται ο απαιτούµενος εξοπλισµός για την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των διερχόµενων οχηµάτων, τα οποία θα πρέπει να έχουν προµηθευτεί ειδικό ποµποδέκτη που τοποθετείται στο παρµπρίζ (OBU). Επίσης, είναι εξοπλισµένα και µε κάµερες, ώστε να γίνεται αυτόµατη αναγνώριση των πινακίδων των οχηµάτων που δεν έχουν ποµποδέκτες (σύστηµα ANPR). Στον κύριο άξονα θα εγκατασταθούν περίπου 35 «σταθµοί» ανά κατεύθυνση, δηλαδή στα µισά περίπου τµήµατα του άξονα, χρεώνοντας όµως όλο το µήκος του άξονα. Το MLFF σύστηµα της ΕΟΑΕ θα πρέπει να είναι επεκτάσιµο έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα, να συµπεριλάβει στο µέλλον πύκνωση των «σταθµών» σε, ενδεικτικά, 35 νέες θέσεις ανά κατεύθυνση στον κύριο άξονα και ενδεχοµένως και άλλους οδικούς άξονες. Στο αντικείµενο του διαγωνισµού προµήθειας περιλαµβάνονται: Η προµήθεια και η εγκατάσταση εξοπλισµού µε το «κλειδί στο χέρι» (turn key), η αρχική λειτουργία και η συντήρηση ενός συστήµατος ηλεκτρονικών διοδίων απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (multilane free flow) µε τεχνολογία µικροκυµάτων DSRC 5,8 GHz, έτσι ώστε το σύστηµα διοδίων να είναι διαλειτουργικό σε εθνικό επίπεδο. Α. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον: 2

4 τον απαιτούµενο εξοπλισµό πεδίου (Roadside Equipment) το σύστηµα επεξεργασίας συναλλαγών (Back Office) το απαραίτητο λογισµικό το δίκτυο επικοινωνιών, το οποίο θα υλοποιηθεί µε οπτικές ίνες που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος σε όλο το µήκος των 670 χλµ του κύριου άξονα, τη σύνδεση µε κεντρικό σύστηµα συµψηφισµού και εκκαθάρισης συναλλαγών (Clearing House) και να εξασφαλίζει: την ορθή καταγραφή των διελεύσεων από κάθε ηλεκτρονικό σταθµό (Tolling point) µε αξιοπιστία και διαθεσιµότητα σε ποσοστό 99,99% (ή άλλο ποσοστό που θα προσδιοριστεί κατά τον ανταγωνιστικό διάλογο) τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των οχηµάτων στις κατηγορίες που θα προσδιοριστούν τη δυνατότητα εφαρµογής πολλαπλών χρεώσεων (πχ. ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας, το συµβόλαιο του χρήστη κλπ.) τη δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων πληρωµής (προπληρωµή, σύνδεση µε λογαριασµό τράπεζας κλπ.) τη δυνατότητα ενηµέρωσης σε πραγµατικό χρόνο της κεντρικής βάσης µε τα δεδοµένα των διελεύσεων ανοιχτή αρχιτεκτονική µε σκοπό τη χρήση ποµποδεκτών από περισσότερους από έναν προµηθευτές ή την επέκταση του συστήµατος σε νέους ηλεκτρονικούς σταθµούς (Tolling points) τα δεδοµένα που µεταδίδονται στο δίκτυο επικοινωνιών µε χρήση εναλλακτικών διαδροµών µέσω δακτυλίων οπτικών ινών τη δυνατότητα αποµακρυσµένης επιτήρησης της λειτουργίας του δικτύου και των συσκευών µέσω λογισµικού τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης του λογισµικού Β. Η εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαµβάνει: την εγκατάσταση όλου του εξοπλισµού και τη διασύνδεση του εξοπλισµού πεδίου µε το δίκτυο κορµού την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισµικού και τη λειτουργία του back office την εγκατάσταση των οπτικών ινών στο δίκτυο κορµού της Εγνατίας Οδού την υλοποίηση των δακτυλίων εναλλακτικών διαδροµών µέσω των οπτικών ινών. Η παροχή ρεύµατος στους χώρους εγκατάστασης του εξοπλισµού πεδίου θα γίνει από την ΕΟΑΕ. Γ. Η λειτουργία και συντήρηση περιλαµβάνει: την αρχική πλήρη λειτουργία του ΣΗ τη σύνταξη και την εφαρµογή διαδικασιών για θέµατα εµπορικής πολιτικής και συναλλαγών (οργάνωση πωλήσεων ποµποδεκτών σε καθορισµένα σηµεία επί του αυτοκινητοδρόµου και αλλού) την εξυπηρέτηση πελατών (λειτουργία κέντρου πληροφόρησης και διαχείρισης δεδοµένων) την πρόταση οργάνωσης και στελέχωσης µε το αναγκαίο προσωπικό της ΕΟΑΕ ώστε, µετά την ολοκλήρωση της προµήθειας και της αρχικής 3

5 λειτουργίας από τον Προµηθευτή, το ΣΗ να λειτουργεί κατά τον βέλτιστο τρόπο την εκπαίδευση του παραπάνω προσωπικού τη συντήρηση του ΣΗ µετά τη λήξη της περιόδου προσωρινής λειτουργίας µε σύµβαση συντήρησης διάρκειας και ποσού που θα καθοριστούν από τον ανταγωνιστικό διάλογο. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την ορθή λειτουργία του ΣΗ θα περιλαµβάνουν κατ ελάχιστον: τη διάθεση του απαραίτητου προσωπικού για τον χειρισµό του εν λόγω συστήµατος τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος όλες τις διαδικασίες σχετικά µε την είσπραξη των τελών των διοδίων τη διεξαγωγή ελέγχων για τον εντοπισµό παραβάσεων, σφαλµάτων και αµελειών την τήρηση µητρώου παραβάσεων και την υλοποίηση των διαδικασιών για τη διεκδίκηση των απλήρωτων τελών και την επιβολή χρηµατικών ποινών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µέχρι τη διαβίβασή τους στο κέντρο συµψηφισµού και εκκαθάρισης λογαριασµών ((Clearing House) την παροχή πληροφοριών στους χρήστες και την έκδοση λογαριασµών τη διάθεση ποµποδεκτών σε καθορισµένα σηµεία πώλησης τις δηµόσιες σχέσεις µε τους χρήστες του αυτοκινητόδροµου τη συνδροµή της ΕΟΑΕ για ζητήµατα πολιτικής διοδίων Η επίβλεψη και ο έλεγχος του Αναδόχου καθώς και των χρηµατικών ροών παραµένουν στην ευθύνη της ΕΟΑΕ.. ίκτυο επικοινωνιών Για την υλοποίηση του δικτύου επικοινωνιών ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει έναν αγωγό αναµονής (σωλήνα) που θα του παραχωρήσει για το σκοπό αυτό η ΕΟΑΕ και ο οποίος είναι εγκατεστηµένος κατά µήκος της αριστερής (βόρειας) πλευράς του κυρίου άξονα δηλ. στην κατεύθυνση Κήποι - Ηγουµενίτσα, συνολικού µήκους 670χλµ µε την υποχρέωση όπως ο Ανάδοχος: εγκαταστήσει καλώδιο/καλώδια οπτικών ινών εντός κατάλληλων σωλήνων/υποσωλήνων/µικροσωλήνων, µε παράλληλη εξυγίανση του υφιστάµενου δικτύου σωληνώσεων, βάσει συγκεκριµένων τεχνικών προδιαγραφών της ΕΟΑΕ (π.χ σηµεία εξόδου), µε εξασφάλιση ποιότητας εργασιών του, παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. διαθέσει για ίδια χρήση και εκµετάλλευση στην ΕΟΑΕ κενούς υποσωλήνες εντός του προς παραχώρηση σωλήνα και µέρους των οπτικών ινών που θα εγκαταστήσει. καλύψει χωρίς οικονοµική επιβάρυνση για την ΕΟΑΕ τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες λειτουργίας του ΣΗ της ΕΟΑΕ, για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης αναλάβει χωρίς οικονοµική επιβάρυνση για την ΕΟΑΕ τη λειτουργία, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του τµήµατος εκείνου της υποδοµής οπτικών ινών που θα παραχωρήσει στην ΕΟΑΕ. Η ΕΟΑΕ θα αναλάβει τις παρακάτω υποχρεώσεις: να παραχωρήσει στον Ανάδοχο τη χρήση τµήµατος των εγκατεστηµένων σωληνώσεων (Φ90 ή Φ40) κατά µήκος της µίας πλευράς της οδού για τη διέλευση των καλωδίων οπτικών ινών. 4

6 να διαθέσει χώρο επί των παρόδιων εκτάσεων για την εγκατάσταση των γεφυρών ανάρτησης εξοπλισµού και των οικίσκων στέγασης ενεργού δικτυακού εξοπλισµού. 3. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ο χρόνος προµήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικών διοδίων από τον Ανάδοχο εκτιµάται σε 9 µήνες. Μετά από την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος, η λειτουργία του ΣΗ από τον Ανάδοχο θα έχει διάρκεια 6 µήνες. Ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου παρουσιάζεται παρακάτω: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΝΕΣ Τεκµηρίωση του σχεδιασµού του συστήµατος Έγκριση από ΕΟΑΕ Εγκατάσταση εξοπλισµού πεδίου X X X X Εγκατάσταση συστήµατος επεξεργασίας συναλλαγών (back office) OBU (ποµποδέκτες) παραγωγή και προετοιµασία για διάθεση Υποδοµές και εξοπλισµός για αστυνόµευση Υποδοµές και εξοπλισµός για εξυπηρέτηση πελατών (Call center) Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στον κύριο άξονα Υποδοµές κεντρικής διαχείρισης συστήµατος (central supervision and system management) ηµόσιες σχέσεις ενηµέρωση κοινού X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Χ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X οκιµαστική λειτουργία συστήµατος X X Έγκριση από ΕΟΑΕ Αρχική περίοδος λειτουργίας συστήµατος X X X X X X ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το λεπτοµερές τεχνικό αντικείµενο, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο προϋπολογισµός και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του συστήµατος θα προσδιοριστούν κατά τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Το παρόν κείµενο αποτελεί µια αρχική εκτίµηση του προς υλοποίηση έργου. 5

7 Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 2010 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Πέτρος Μαλλίνης ιευθυντής Εκµετάλλευσης Πέτρος Μαλλίνης ιευθυντής Εκµετάλλευσης Αθανάσιος Ιατρόπουλος ιευθυντής Πληροφορικής Ευάγγελος Βίσκος Τµηµατάρχης Κυκλοφορίας ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ µε τις 637/3/ , 644/3/ και 653/6/ αποφάσεις του.σ. Ιωάννα Καρακαϊδού Τοµεάρχης Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης και Συντήρησης 6

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005 4 η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ"-ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369"

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ-ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ"-ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369" 48.000.000 ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ" ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369" 48.000.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369 48.000. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ" ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369" 48.000.000 ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο και η Εταιρία

Το Έργο και η Εταιρία Εγνατία Οδός Ανώνυµη Εταιρία: Μία εκαετία Παραγωγής και ιάχυσης Γνώσης Το Έργο και η Εταιρία Ο σύγχρονος αυτοκινητόδροµος Εγνατία, µήκους 670 χλµ., είναι το µεγαλύτερο από τα µεγάλα έργα της χώρας µας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Φεβρουάριος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.1 3/2/2004 Αθανάσιος Τσαντσάνογλου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζιάκας Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νήσων Σίφνου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Σαντορίνης και Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων» ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 IANOYAΡΙΟΣ 2012 Σελ. 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 1 από 33

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 1 από 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια: «Προµήθεια εξοπλισµού (Equipment) στο πλαίσιο του έργου Easy Trip» Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 31/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ιοίκηση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), στα πλαίσια των ευρύτερων προσπαθειών της για την λειτουργική και θεσµική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 11.900.000 Ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 11.900.000 Ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2-2.1)» 11.900.000 Ευρώ Ιούλιος 2009 K:\A0112-021\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. 04 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ Μελέτη-Κατασκευή, Χρηµατοδότηση και Λειτουργία της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/ Σπάτων και της υτικής Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ( ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ), ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682000, fax: 210 6635578. web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.

Απολογισμός 2013. 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682000, fax: 210 6635578. web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos. Απολογισμός 2013 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6632161,

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό

Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό Παναγιώτης Παπαϊωάννου Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΟΜΕΣΥ ΕΑΝ, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Κωνσταντίνος Κουτσούκος Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr

41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6632161, fax: 210 6632694

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5375

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5375 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5375 310.000 ευρώ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Τιµολόγιο για την Προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισµού κυκλοφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2011. 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682000, fax: 210 6635578. web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.

Απολογισμός 2011. 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682000, fax: 210 6635578. web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos. Απολογισμός 2011 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6632161,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε

Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε i Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε ii Πίνακας Περιεχοµένων Σελ. 1 Εισαγωγή 1 Μέρος 1: Στοιχειώδης Συντήρηση Οδού 2 2.1 Γενικά 3 2.1.1 Σύστηµα ιαχείρισης Στοιχειώδους

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Περίοδος Αναφοράς: 1/1/2013 31/12/2013 Ημερομηνία Έκδοσης: 30 Ιανουαρίου 2009 Παραδιδόμενη στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ στα πλαίσια των ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Διαβάστε περισσότερα