ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ VI ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 2 από 22

3 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Το Έργο που θα αναθέτει η ΕΠΑ και αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Ανάδοχος σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της Σύμβασης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου, τους ισχύοντες Κανονισμούς και Κώδικες Πρακτικής που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) και σύμφωνα με τις Εντολές Εργασίας της ΕΠΑ, συνίσταται στις ακόλουθες κύριες εργασίες και υπηρεσίες: 1.1 Τη χάραξη και τοπογραφική αποτύπωση της όδευσης την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού με βάση το βασικό σχεδιασμό της ΕΠΑ, την κατασκευή και εγκατάσταση, την ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4 bar από πολυαιθυλένιο (PE), ποικίλων διαμέτρων και υλικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια κατασκευή, ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία του δικτύου. 1.2 Την χάραξη και τοπογραφική αποτύπωση της όδευσης, την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού με βάση το βασικό σχεδιασμό της ΕΠΑ, την κατασκευή και εγκατάσταση, και τη συνδρομή στα συνεργεία του Κυρίου του Έργου κατά την ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία δικτύων διανομής φυσικού αερίου μέσης πίεσης από χαλυβδοσωλήνα με πίεση λειτουργίας έως 19 bar, ποικίλων διαμέτρων και υλικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια κατασκευή, ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία του δικτύου. 1.3 Τη χάραξη και τοπογραφική αποτύπωση της όδευσης, την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού με βάση το βασικό σχεδιασμό της ΕΠΑ, την απενεργοποίηση, την αποξήλωση, των υφιστάμενων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4 bar, την εγκατάσταση νέων δικτύων από πολυαιθυλένιο (PE) και την επανασύνδεση των υφιστάμενων παροχετευτικών αγωγών, την επαναενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία των δικτύων διανομής και παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4 bar, ποικίλων διαμέτρων και υλικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια κατασκευή, ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία του δικτύου διανομής και των παροχετευτικών αγωγών. 1.4 Την χάραξη και τοπογραφική αποτύπωση της όδευσης, την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού με βάση το βασικό σχεδιασμό της ΕΠΑ, την κατασκευή και εγκατάσταση, τη σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό διανομής φυσικού αερίου χαμηλής ή μέσης πίεσης και τη συνδρομή στα συνεργεία του Κυρίου του Έργου κατά την ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου για τη τροφοδότηση μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών Β2Β από οποιοδήποτε υλικό, με οποιαδήποτε πίεση λειτουργίας έως 19 bar, ποικίλων διαμέτρων και υλικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια κατασκευή, ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία των παροχετευτικών αγωγών καταναλωτών Β2Β. 1.5 Την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού την τοπογραφική αποτύπωση της θέσης εγκατάστασης με βάση το βασικό σχεδιασμό της ΕΠΑ, την εγκατάσταση, τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, την ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία ή τη συνδρομή στα συνεργεία του Κυρίου του Έργου κατά την ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία κάθε είδους και ποικίλων τύπων σταθμών μέτρησης και ρύθμισης, ρύθμισης, μέτρησης (4/0,025, 4/0,300, 4/0,100, 19/4,19/2,19/1,10/4,10/2 10/1 bar κλπ.), υπόγειων η υπέργειων διαφόρων τύπων, υλικών και συνδυασμών (MR-DR,PR-DR,MRS,PRS-G), συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια εγκατάσταση, ενεργοποίηση και θέση σε Σελίδα 3 από 22

4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε λειτουργία των σταθμών. 1.6 Την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού τον προσδιορισμό και την οριστικοποίηση της όδευσης, την διαστασιολόγηση, την κατασκευή και εγκατάσταση, την σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό διανομής φυσικού αερίου (από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή μαντέμι) την ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου για τη τροφοδότηση καταναλωτών B2C από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή/και σιδηροσωλήνα, με πίεση λειτουργίας έως 4 bar, ποικίλων διαμέτρων και υλικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια κατασκευή, ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία των παροχετευτικών αγωγών. 1.7 Την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού, τον προσδιορισμό και την οριστικοποίηση της όδευσης, τη διαστασιολόγηση, την απενεργοποίηση, την αποξήλωση υφιστάμενων παροχετευτικών αγωγών, την επανεγκατάσταση, την επανασύνδεση τους με τον κεντρικό αγωγό διανομής φυσικού αερίου (από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή μαντέμι) και την επαναενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία των παροχετευτικών αγωγών για τη τροφοδότηση καταναλωτών B2C από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή/και σιδηροσωλήνα, με πίεση λειτουργίας έως 4 bar, ποικίλων διαμέτρων και υλικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια κατασκευή, ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία των παροχετευτικών αγωγών. 1.8 Τη μεμονωμένη απενεργοποίηση, αποσύνδεση, αποξήλωση εγκατεστημένων μετρητών ή μετρητικών διατάξεων, την τοποθέτηση νέων ή/και επανατοποθέτηση υφιστάμενων και την επανασύνδεση και θέση σε λειτουργία αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μικροεπεκτάσεων των υφιστάμενων παροχετευτικών αγωγών και όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια κατασκευή και εγκατάσταση, την ενεργοποίηση και τη θέση σε λειτουργία των μετρητών ή μετρητικών διατάξεων καταναλωτών B2C ή B2B. 1.9 Τη χάραξη και τοπογραφική αποτύπωση της όδευσης, την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού με βάση το βασικό σχεδιασμό της ΕΠΑ, την κατασκευή και εγκατάσταση, την σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό διανομής φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης, την ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου για τη τροφοδότηση εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών Β2Β από οποιοδήποτε υλικό, με πίεση λειτουργίας 4 bar, ποικίλων διαμέτρων και υλικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια κατασκευή, ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία των παροχετευτικών αγωγών καταναλωτών Β2Β Την εκπόνηση λεπτομερούς σχεδιασμού με βάση το βασικό σχεδιασμό της ΕΠΑ για την εγκατάσταση αγωγών πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με διείσδυση σε νεκρούς αγωγούς ή σωληνώσεις / χιτώνια (με διάμετρο έως και 400 mm) με τεχνικές χωρίς εκσκαφή (Dead Main Insertion) σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. 2 Οι ως άνω κύριες εργασίες του Έργου που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Ανάδοχος, περιλαμβάνουν γενικά την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών και υπηρεσιών και την προμήθεια των υλικών που δεν παρέχονται από την ΕΠΑ και που απαιτούνται για την πλήρη, εμπρόθεσμη, τεχνικά άρτια και ασφαλή εκτέλεση, καθώς και την καλή λειτουργία και συντήρηση του Έργου, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις τις παρούσας Σύμβασης καθώς και με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και περιλαμβάνει ειδικότερα, όλως ενδεικτικώς και χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, όλες τις παρακάτω εργασίες και υπηρεσίες τις δαπάνες των οποίων έχει συνυπολογίσει και συμπεριλάβει ο Ανάδοχος στις επιμέρους Συμβατικές Τιμές της Οικονομικής Προσφοράς Σελίδα 4 από 22

5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε του και βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο: 2.1 Όλες τις εργασίες για την εκπόνηση των λεπτομερών σχεδιασμών όπου απαιτούνται και την σύνταξη λεπτομερών «Προς Κατασκευή» Σχεδίων (Issue Fοr Construction (IFC)) για την σύνδεση και ενεργοποίηση των κεντρικών αγωγών διανομής χαμηλής ή και μέσης πίεσης με το εσωτερικό δίκτυο των καταναλωτών Β2Β της ΕΠΑ. 2.2 Όλες τις εργασίες για την εκπόνηση των λεπτομερών σχεδιασμών όπου απαιτούνται και την σύνταξη λεπτομερών «Προς Κατασκευή» Σχεδίων (IFC) για την κατασκευή κάθε είδους και τύπου φρεατίου, κάθε είδους και τύπου σταθμού διανομής, κάθε είδους και τύπου βιομηχανικού σταθμού, κάθε είδους και τύπου μετρητικής διάταξης και την σύνδεση τους με τους αγωγούς διανομής χαμηλής πίεσης ή με τους αγωγούς κατανομής μέσης πίεσης, την ενεργοποίησης τους υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες της ΕΠΑ ή τη συνδρομή στα συνεργεία του Κυρίου του Έργου για την ενεργοποίηση του προαναφερόμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΠΑ. 2.3 Όλες τις εργασίες για την εκπόνηση των λεπτομερών σχεδιασμών που περιλαμβάνουν ενδεικτικά, την όδευση των κεντρικών ή παροχετευτικών αγωγών, την χωροθέτηση των σταθμών, των μετρητών και των παρακείμενων εγκαταστάσεων, την διαστασιολόγηση των παροχετευτικών αγωγών, τις λίστες υλικών και εργασιών, την φωτογραφική αποτύπωση των θέσεων των μετρητών και σταθμών, την εκπόνηση των μελετών όλων των ειδικών περασμάτων, κάθε είδους τροποποίησης οδεύσεων, τις μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τις μελέτες αερισμού του χώρου εγκατάστασης των μετρητών κλπ. 2.4 Την παραλαβή και την μεταφορά υλικών, εξοπλισμού και εξαρτημάτων από τον κατασκευαστή, προμηθευτή, την ΕΠΑ, ή/και τρίτους στον χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου, την μεταφορά από και προς τα εργοτάξια, την φορτοεκφόρτωση και την στοίβαξη των σωλήνων, των εξαρτημάτων και των άλλων υλικών, που θα παρέχει η ΕΠΑ στον Ανάδοχο ή θα προμηθευτεί ο ίδιος, στο χώρο. 2.5 Την εγκατάσταση και τοποθέτηση των κάθε είδος και τύπων υλικών, μικρουλικών και χρήση εξοπλισμού που απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου. 2.6 Την παραλαβή, τον έλεγχο, την καταμέτρηση, και τη διαχείριση των κάθε είδους και τύπων υλικών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο. 2.7 Την προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, εγκατάσταση και τοποθέτηση όλων των αδρανών υλικών, του ασφαλτομίγματος, των πλακών πεζοδρομίου, του σκυροδέματος και γενικώς όλων των υλικών επίχωσης και αποκατάστασης των τάφρων, ορυγμάτων και τελικών επιφανειών. 2.8 Την προμήθεια των υλικών που δεν παρέχονται από την ΕΠΑ και την παραλαβή και μεταφορά, από και προς το εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, την φορτοεκφόρτωση και την εναπόθεση όλων των υλικών, εξαρτημάτων και του εξοπλισμού που απαιτείται για την έντεχνη, εμπρόθεσμη και ασφαλή εκτέλεση του Έργου. 2.9 Την προμήθεια και διακριτή διαχείριση (σε σχέση με τα υλικά που παραδίδονται από την ΕΠΑ Αττικής) με ίδιο κόστος των υλικών που δεν ενσωματώνονται στο τελικά παραδοτέο έργο καθώς και την παραλαβή και μεταφορά τους, από και προς το εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, τη μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, καθώς και την φορτοεκφόρτωση και εναπόθεση των εν λόγω υλικών. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά ως τέτοια υλικά αναφέρονται οι τάπες δοκιμών καθώς και τα test ends. Τα τελευταία δύνανται να χρησιμοποιηθούν αντί να χρησιμοποιηθούν τάπες, σε περίπτωση που ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δοκιμής και ενεργοποίησης δεν υπερβαίνει τις δύο ημερολογιακές ημέρες. Τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν τα υλικά του εν λόγω έργου (εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτών) και σε κάθε περίπτωση να είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη χρήση και κλάση πίεσης των υπό κατασκευή δικτύων και παροχών φυσικού αερίου. Σελίδα 5 από 22

6 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε 2.10 Την συλλογή, έκδοση, αρχειοθέτηση και προσκόμιση των κατάλληλων πιστοποιητικών για τα υλικά που ενσωματώνονται στο Έργο και γενικά όλων των μελετών, σχεδίων, εγγράφων που απαιτούνται για την τεχνική τεκμηρίωση του Έργου Την ορθή επιλογή και τον έλεγχο των υλικών και μικρουλικών που θα ενσωματωθούν στο Έργο (κάθε είδους και τύπο από σωλήνες, εξαρτήματα, βάνες, σταθμούς, πλέγμα προστασίας, ηλεκτρολογικό και τηλεπικοινωνιακό υλικό κλπ). Ο έλεγχος θα πρέπει μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά και τις παρακάτω εργασίες: α. έλεγχο πιστοποιητικών ως προς την καταλληλότητα των υλικών για τη συγκεκριμένη εφαρμογή για την οποία προορίζονται, β. οπτικό έλεγχο για τον εντοπισμό τυχόν ελαττωμάτων των υλικών, γ. έλεγχο συμβατότητας υλικών με λίστα ελέγχου (υπόδειγμα της οποία συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα VI της ΕΣΥ) Τον έλεγχο και την επαλήθευση της όδευσης με βάση τα «Προς Κατασκευή» Σχέδια (IFC) Τον προσδιορισμό και καθορισμό της όδευσης των προς κατασκευή κεντρικών (χαλύβδινων, πολυαιθυλενίου) και παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου και των θέσεων εγκατάστασης βανών, σταθμών, διακλαδώσεων κλπ, τοv έλεγχο των σχεδίων που προέρχονται από επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), τη χρήση επιφανειακών ανιχνευτικών συσκευών ηλεκτρικών καλωδίων και μεταλλικών εγκαταστάσεων, την εκτέλεση δοκιμαστικών τομών για τον εντοπισμό των πάσης φύσεως υπόγειων δικτύων Την χάραξη της όδευσης και την ευθύγραμμη κοπή κάθε είδους επιφάνειας (ασφαλτοκοπή κλπ.) Την καθαίρεση κάθε είδους επιφάνειας, οδοστρώματος, πεζοδρομίου κλπ., ανεξαρτήτως του υλικού της επιφάνειας, καθώς και της βάσης και της υπόβασής της σε οποιαδήποτε στάθμη του ορύγματος και οιουδήποτε πάχους.(ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά αναφέρονται σκυρόδεμα αόπλο η οπλισμένο,πλάκες παντός τύπου κλπ.) 2.16 Την εκσκαφή τάφρων και ορυγμάτων με χρήση συμβατικών ή μη μέσων, Ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά αναφέρεται ότι περιλαμβάνεται και η χειρωνακτική εργασία εκσκαφής οπουδήποτε προκύψει και για οποιαδήποτε αιτία, σε κάθε είδους έδαφος χωρίς να εξαιρείται η εξόρυξη βράχου οποιασδήποτε σκληρότητας, με διαμόρφωση του πυθμένα σε ένα επίπεδο, την εγκατάσταση και διέλευση κεντρικών και παροχετευτικών αγωγών από κάθε είδους εμπόδια, είτε υπέργειων είτε υπόγειων είτε φυσικών, είτε ανθρώπινων (όπως π.χ. ποταμών, ρεμάτων, δρόμων ταχείας κυκλοφορίας, εθνικών οδών, σιδηροδρομικού δικτύου, αρχαιολογικών ευρημάτων, λιμανιών, αεροδρομίων κτλ), συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους υπερεκσκαφών, καθαιρέσεων, υποστηρίξεων, αντιστηρίξεων, μετατοπίσεων και επαναφορών των υφιστάμενων εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω., διανοίξεων τούνελ, υποστηρίξεων ή/και αντιστηρίξεων των πρανών της τάφρου ή του ορύγματος από πιθανές καταπτώσεις κλπ Την αντιμετώπιση κάθε είδους προβλημάτων από την ύπαρξη υδάτων (αντλήσεις, αποχέτευση κλπ) Την επιπλέον εκσκαφή,υπερεκσκαφή,επίχωση και αποκατάσταση της τάφρου ή του ορύγματος σε οποιοδήποτε βάθος, όπως αυτό θα προκύπτει για την ασφαλή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές διέλευση του αγωγού από εμπόδια και για οποιαδήποτε άλλο λόγο Την κατασκευή τεχνικών έργων που θα απαιτηθούν για την εξασφάλιση της εγκατάστασης του αγωγού Την επιπλέον επίχωση για την προσωρινή αποκατάσταση μέχρι το τελικό επίπεδο επιφανείας των πάσης φύσεως επιφανειών και την τελική αποκατάσταση αυτών Όλες τις ενέργειες προειδοποίησης, ενημέρωσης, σήμανσης για την έναρξη των εργασιών και γενικά της προετοιμασίας του εργοταξίου (π.χ. απομάκρυνση όλων των Σελίδα 6 από 22

7 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε υπέργειων εμποδίων). Επίσης τις ενέργειες σύνταξης κυκλοφοριακής μελέτης Τις δαπάνες και όλες τις ενέργειες για την πρόσληψη και απασχόληση Αρχαιολόγου ή/και τεχνίτη αρχαιολογίας εφ όσον απαιτηθεί από την αρμόδια Αρχαιολογική υπηρεσία Ολες τις δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω της επιτήρησης των εργασιών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία,ή/και λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) Την μεταφορά, τοποθέτηση και αποξήλωση των πινακίδων και του λοιπού εξοπλισμού σήμανσης του Έργου Την εγκατάσταση κάθε είδους και τύπου αιτούμενου υλικού, την επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων, την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και κατάλληλη απόρριψη των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής και των άχρηστων ή περισσευούμενων υλικών στις κατάλληλες για αυτό τοποθεσίες ανεξαρτήτως αποστάσεως και συνθηκών Την τοποθέτηση και ευθυγράμμιση αγωγών σε ειδικά καβαλέτα, την συγκόλληση μέσα ή έξω από το χαντάκι και ο καθαρισμός των πάσης φύσεως και τύπου αγωγών και εξαρτημάτων στο χαντάκι ή στο όρυγμα με την χρήση κατάλληλων αποξεστών, την κοπή, το ξύσιμο, τον καθαρισμό και διαμόρφωση των άκρων τους, την συγκόλληση τους με εξαρτήματα, βάνες, την καταβίβαση των αγωγών και εξαρτημάτων μέσα στο χαντάκι, την σύνδεση τους με το υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου, την επιδιόρθωση (repair) και την επανάληψη τυχόν αποτυχημένων συγκολλήσεων κλπ και τις διενέργειές των απαραίτητων ελέγχων και δοκιμών συμπεριλαμβανομένου και του εξαεριστικού δικτύου (blow down valves) όπου απαιτείται Την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης τάσεων αναφορικά με την εγκατάσταση αγωγού, σταθμών βανών και λοιπών εξαρτημάτων του δικτύου Την εκπόνηση μελέτης σεισμικής επικινδυνότητας σε περιοχές με σχετικό ιστορικό, είτε σε περιπτώσεις όπου πρόκειται να εγκατασταθούν σημαντικά κατά την κρίση της ΕΠΑ τμήματα νέου δικτύου Την μεταφορά και εγκατάσταση βανών PE, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. Περιλαμβάνεται επίσης και η κατασκευή του φρεατίου μετά του χυτοσιδηρού του καλύμματος Τα συμπληρωματικά και υποστηρικτικά τεχνικά έργα που θα χρειαστεί να γίνουν για την εξασφάλιση της ασφαλούς όδευσης του αγωγού και οι σκυροδετήσεις και ξυλότυποι που θα προκύψουν Την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τον καθαρισμό των πάσης φύσεως και τύπου αγωγών Τις εγγυημένες συγκολλήσεις σε κάθε τύπο αγωγό και τις συνδέσεις του υφιστάμενου δικτύου, ενεργού ή μη, με το νέοκατασκευασμένο και εγκατεστημένο δίκτυο που θα χρειασθεί να γίνουν. (tie-ιn) Την διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση του υποστρώματος του σωλήνα με άμμο λατομείου και η επικάλυψη του αγωγού Την υπόστρωση και επικάλυψη του αγωγού με άμμο λατομείου, τη συμπύκνωση αυτής, την τοποθέτηση του πλαστικού κίτρινου πλέγματος σήμανσης και προστασίας ή/και Σελίδα 7 από 22

8 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε πλακών σκυροδέματος πλάτους 30x30 ή 30x50cm πάχους δέκα (10) cm σε απόσταση δεκαπέντε (15) cm από το άνω μέρος του αγωγού, που θα φέρουν ανάγλυφη ένδειξη «ΑΕΡΙΟ» Την επίχωση, διαβροχή και συμπύκνωση της τάφρου με υλικό της ΠΤΠ 0150 κατά στρώσεις πάχους μέχρι 25 cm με κατάλληλο δονητικό μηχάνημα και σύγχρονη διαβροχή μέχρι αρνήσεως Την προσωρινή επίχωση και αποκατάσταση της τάφρου ή του ορύγματος με ισχνό σκυρόδεμα ή CLSM εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας Την επίχωση έως τη βάση του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής επιλεγμένα, διαστάσεων λίθων όχι μεγαλύτερων των 5 cm, απαλλαγμένα από οργανικές βορβορώδεις ύλες, που θα συμπιεστούν κατά στρώσεις πάχους μέχρι 25 cm. με κατάλληλο δονητικό μηχάνημα και σύγχρονη διαβροχή μέχρι αρνήσεως. Η παραπάνω εργασία πρέπει να είναι σύμφωνη και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, στοίβαξη και τοποθέτηση των προστατευτικών επικαλυμμάτων (φουρό) από πλαστικό σωλήνα αποχετεύσεως από σκληρό PVC και όλων των μικροϋλικών, πάχους και πιέσεως λειτουργίας όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή για τις διασταυρώσεις του αγωγού πολυαιθυλενίου (PE) με άλλες υπόγειες, υπέργειες ή πακτωμένες εγκαταστάσεις εφόσον απαιτείται από τον αντίστοιχο κανονισμό, τις εισόδους των παροχετευτικών αγωγών στα κτίρια κλπ. Η παραπάνω εργασία πρέπει να είναι σύμφωνη και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Την αποξήλωση από τις τάφρους και τα ορύγματα ριζών δένδρων ή κάθε παλαιάς, ανενεργής και άχρηστης εγκατάστασης η οποία εμποδίζει την ομαλή διέλευση των αγωγών που εγκαθίστανται και την απόρριψη της σε κατάλληλο χώρο εναπόθεσης Τη διάνοιξη οπής διέλευσης σε δομικά στοιχεία ανεξαρτήτως της φύσεως του δομικού στοιχείου (μετά ή άνευ επιχρισμάτων) εξαιρούνται τα δοκάρια και οι κολώνες, της διαμέτρου της οπής, της στάθμης του σημείου εισόδου του παροχετευτικού αγωγού (πάνω ή κάτω από την επιφάνεια του εδάφους) και σε οποιαδήποτε θέση του ακινήτου/κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως ικριώματα, η εργασία και τα υλικά μορφώσεως των παρειών, καθώς επίσης τα υλικά και η εργασία για την σφράγιση των αρμών Την κατασκευή και εγκατάσταση παροχετευτικών αγωγών, τη διακόρευση ή και διάτρηση των υφιστάμενων κεντρικών αγωγών διανομής, την τοποθέτηση παροχετευτικών σελλών, μεταλλικών ταυ παροχής, κάθε τύπου και είδους βανών, ρυθμιστών, λοιπών εξαρτημάτων και την τοποθέτηση κάθε τύπου μετρητών ή βιομηχανικών σταθμών για B2C ή/και B2B καταναλωτές της ΕΠΑ Τη σύνταξη και υποβολή των μελετών που απαιτούνται Την εκσκαφή σε έδαφος οποιασδήποτε φύσης, χωρίς να εξαιρεθούν η εξόρυξη βράχου οποιασδήποτε σκληρότητας, με μόρφωση του πυθμένα σε ένα επίπεδο, την διαμόρφωση, ευθυγράμμιση, αποκατάσταση και διάστρωση του χώρου, για την εγκατάσταση υπέργειου ή υπόγειου σταθμού (διανομής ή βιομηχανικού), του εξοπλισμού του, το διασυνδετικό δίκτυο σωληνώσεων, όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (καμπύλες, φλάντζες, γλώσσα απομόνωσης κλπ.), το δίκτυο εισόδου και εξόδου, το δίκτυο εξαερισμού, της περίφραξης, την κατασκευή υπόβασης αποστράγγισης εφόσον απαιτείται κλπ Την κατασκευή κάθε είδους φρεατίων (πλήρης και επιμελημένη σκυροδέτηση του φρεατίου και όλες οι συναφείς με αυτήν εργασίες όπως τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού, η προμήθεια, μεταφορά της ξυλείας ή άλλων τύπων, η σύνθεση και αποσύνθεση των ξυλότυπων κλπ), για την εγκατάσταση κάθε είδους και τύπου βανών, κινητήρων και ηλεκτροκινητήρων (με το ανάλογο κιβώτιο μετάδοσης), υπόγειων ρυθμιστών, υπόγειων σταθμών κλπ, μετά των χυτοσιδηρών (βαρέως τύπου) ή πλαστικών καπακιών, των Σελίδα 8 από 22

9 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε σιδηρών σκαλοπατιών πρόσβασης και του συστήματος εξαερισμού τους και την προμήθεια και μεταφορά όσων απαιτούνται από τα παραπάνω. Η κατασκευή και στεγανοποίση του φρεατίου θα είναι συμβατή με τις απατήσεις του σχετικού Κανονισμού αλλά και τις επιπρόσθετες απαιτήσεις που θέτει η επισυναπτόμενη «τεχνική περιγραφή στεγανοποίησης φρεατίων μέσης πίεσης» Την εξωτερική και εσωτερική μόνωση τοιχίων των κάθε είδους φρεατίων που θα απαιτηθούν Το βάψιμο με την κατάλληλη εποξειδική βαφή όλων των μεταλλικών μερών του σωληναγωγού και της βάνας μέσα στο φρεάτιο ή και έξω όπου απαιτείται, μόνωση των θαμμένων αγωγών και εξαρτημάτων Την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εξαρτημάτων για τη στεγανή διέλευση του αγωγού από το τοιχίου του φρεατίου Την εγκατάσταση, ευθυγράμμιση και στήριξη ή και ανάρτηση, (π.χ.κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα) των ερμαρίων των υπέργειων πινάκων χειρισμού (pillar), σταθμών, ρυθμιστών κλπ Την κατασκευή φρεατίου αποστράγγισης με διάτρητο σωλήνα αποστράγγισης και την αντίστοιχη σχάρα Την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού των φρεατίων των βανών Την εγκατάσταση, ευθυγράμμιση και στήριξη των υπόγειων ρυθμιστών Την εγκατάσταση, ευθυγράμμιση και στήριξη ή/και ανάρτηση των των μετρητών και μετρητικών διατάξεων καταναλωτών B2C ή B2B και όλες οι απαραίτητες εργασίες ευθυγράμμισης και στήριξης ή ανάρτησης των ερμαρίων των μετρητών, τη σύνδεση των σωληνώσεων εισόδου στους μετρητές, την εγκατάσταση της βάνας ελέγχου, την εξασφάλιση της εξόδου του μετρητή (τάπωμα στεγανοποίηση) και την κατασκευή αναμονής για την τοποθέτηση νέου μετρητή Την αποσύνδεση και απομάκρυνση κάθε άχρηστης ή πρόσκαιρης κατασκευής Την προετοιμασία και εκτέλεση όλων των απαραίτητων (πνευματικών) δοκιμών αντοχής και στεγανότητας, με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και μηχανημάτων (αεροσυμπιεστής, καταγραφικό μανόμετρο κλπ), για την τέλεση των δοκιμών Την ανακατασκευή και επιδιόρθωση εγκαταστάσεων που απομακρύνθηκαν, καταστράφηκαν ή αστόχησαν Την αποκάλυψη όλων των τερματικών σημείων εξαέρωσης (εξαεριστικά) των αγωγών προκειμένου να ενεργοποιηθούν και να τεθούν σε λειτουργία τα δίκτυα διανομής και οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Τη μεταφορά στο εργοτάξιο και τη χρησιμοποίηση αδρανούς αερίου (πχ. αζώτου) και πλήρωση των αγωγών με αυτό Την εκκένωση του αγωγού από το νερό υδραυλικής δοκιμής και ξήρανση αυτού Την έκπλυση και ενεργοποίηση των κάθε είδους δικτύων και την σύνδεση τους με τα υφιστάμενα ενεργά δίκτυα διανομής συμπεριλαμβανομένων και των συναφών εργασιών (όπως ταπώματα, κοψίματα, αλλαγές, εργασίες συνδέσεων κλπ) Την Εγγυημένη σύνδεση - Διασύνδεση (tie in) υφισταμένου αγωγού μέσης πίεσης με νέο αγωγό ή εξάρτημα για την εκτέλεση της οποίας θα πρέπει να έχει προηγηθεί η μηχανική ολοκλήρωση του έργου, η παράδοση των απαραίτητων τεχνικών αρχείων «ως κατασκευάσθη» και η σχετική τεκμηρίωση επάρκειας της καθοδικής προστασίας. Μετά την μηχανική ολοκλήρωση της επέκτασης του δικτύου ΜΠ ακολουθεί εκ μέρους του ΚτΕ ετοιμασία διαδικασίας απενεργοποίησης, εξασφάλισης και διατήρησης gas free και ενεργοποίησης υφιστάμενου και νέου δικτύου ΜΠ. Επισημαίνεται ότι προγραμματισμός Σελίδα 9 από 22

10 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε της εν λόγω εργασίας εξαρτάται από τα τρέχοντα λειτουργικά δεδομένα των εν λειτουργία δικτύων ΜΠ όπως ενδεικτικά αναφέρεται ο χρόνος προετοιμασίας για την απενεργοποίηση των δικτύων ΜΠ, η εργασία διατήρησης του gas free σε προσυμφωνημένους χρόνους, ο χρόνος ενεργοποίησης των δικτύων ΜΠ, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν εξ αιτίας μειωμένων ή αυξημένων καταναλώσεων στη θερινή ή την χειμερινή περίοδο, των λοιπών εργασιών παρεμβάσεων για λόγους συντηρήσεων στο δίκτυο ΜΠ, της διασφάλισης εναλλακτικής τροφοδοσίας πελατών και λειτουργικών τομέων και της έγκαιρης συνεννόησης με τους πελάτες σε περίπτωση διακοπής παροχής η οποία γίνεται σύμφωνα με τους όρους των συμβολαίων που έχουμε μαζί τους. Επίσης ο Ανάδοχος μεριμνά για το οτιδήποτε υποστηρίζει την διαδικασία απενεργοποίησης, gas free και ενεργοποίησης πχ την προμήθεια ή και την μεταφορά του αζώτου και του εξοπλισμού αυτού όπου αυτό απαιτείται Την Εγγυημένη εγκατάσταση και συγκόλληση σφαιρικού διαιρούμενου ταυ επί του υπάρχοντος ενεργού δικτύου μέσης πίεσης και τη διασύνδεσή του με το νεοκατασκευασμένο δίκτυο. Την διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού και αζώτου για τις δοκιμές στεγανότητας Την επανασύνδεση και επανενεργοποίηση όλων των παροχετευτικών αγωγών μετά την αντικατάσταση ή/και μετατόπιση του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου Την κατάλληλη αποκατάσταση κάθε είδους οδοστρώματος, πεζοδρομίου κλπ. ανεξαρτήτως του υλικού της τελικής επιφάνειας στην προ της εκσκαφής κατάσταση Την προετοιμασία της υποκείμενης στρώσης έδρασης του νέου ασφαλτικού και αποξήλωσης των τμημάτων που έχουν χαλαρώσει δια νέας ασφαλτοκοπής με την χρήση ασφαλτοκόπτη, η προεπάλειψη των χειλέων της τάφρου με συγκολλητική και της διάστρωσης και συμπύκνωσης του έτοιμου ασφαλτομίγματος κλειστού τύπου κλπ Την προετοιμασία και κατασκευή της υποκείμενης στρώσης υπάρχοντος πεζοδρομίου, η επίχωση, η συμπύκνωση και η πλήρης αποκατάστασή του σε υπόστρωμα από νωπό σκυρόδεμα C12/15 πάχους 10 εκατ. μαζί με την τοποθέτηση των κατάλληλων τεχνητών πλακών πεζοδρομίου διαστάσεων βαρέως τύπου, με τη χρήση ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:4 των 350 Kg, τσιμέντου πάχους τουλάχιστον 2 cm. Κλπ ή όπως άλλως ορίζουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές Την αποκατάσταση κάθε είδους ρείθρων, κρασπέδων και αυχένων απορροής υδάτων κλπ Την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου στην προ της εκσκαφής και κατασκευής κατάσταση Την προσωρινή επίχωση και αποκατάσταση της τάφρου με ισχνό σκυρόδεμα εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας Την επανεπίχωση και αποκατάσταση τάφρων και ορυγμάτων από Εντολές Εργασίας που αφορούν υποστηρικτικές εργασίες αποκατάστασης τομών, την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και εναπόθεση των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής και των άχρηστων ή περισσευούμενων υλικών σε τοποθεσίες, που επιτρέπονται από τις Αρχές Τη διευρυμένη εκσκαφή και επαναπλήρωση των τάφρων και των ορυγμάτων, όπου απαιτείται, για τις εργασίες συγκόλλησης, σύνδεσης με υφιστάμενο δίκτυο του ιδίου του αγωγού ή εξαρτημάτων αυτού Τις απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, στις περιπτώσεις που αυτό θα απαιτηθεί, οι οποίες είναι αναγκαίες (συνδρομή στα συνεργεία της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) για την απομόνωση του παλαιού προς κατάργηση δικτύου των 0,025 bar και την επανασύνδεση του υπάρχοντος ενεργού δικτύου με το νεοκατασκευασμένο δίκτυο Τις απαραίτητες ενέργειες για το ραδιογραφικό έλεγχο συγκολλήσεων Την ανάγνωση και πιστοποίηση ραδιογραφιών σύμφωνα με τους κανονισμούς του Σελίδα 10 από 22

11 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε ραδιογραφικού ελέγχου Την επιδιόρθωση συγκολλήσεων και τον επανέλεγχο τους Την μονωτική επικάλυψη συγκολλήσεων, βανών και εξαρτημάτων Την επικάλυψη του χαλύβδινου αγωγού και των εξαρτημάτων του με κατάλληλα μονωτικά υλικά (ψυχρή ταινία πολυαιθυλενίου κατάλληλου πλάτους και ελάχιστου πάχους 1 mm., βαφή primer, κλπ.) με την βοήθεια κατάλληλου εργαλείου και με μία υπερκάλυψη στρώσεων κατά 40% περίπου Την επικάλυψη των σιδηροσωλήνων του παροχετευτικού αγωγού και των εξαρτημάτων του με μονωτική ταινία, κατάλληλου πλάτους και ελάχιστου πάχους 1 mm Τον διηλεκτρικό έλεγχο της μόνωσης αν απαιτηθεί Τη μόνωση της θαμμένης βάνας, τη στεγανοποίηση της προέκτασης του άξονα της βάνας που τοποθετείται σε φρεάτιο Την επιθεώρηση και επιδιόρθωση της μονωτικής επικάλυψης όπου απαιτηθεί 2.81 Την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση υποστηριγμάτων για κάθε είδους προσωρινές και μόνιμες πινακίδες σήμανσης Την βαφή των υποστηριγμάτων μόνιμων πινακίδων σήμανσης καθώς και όλων των υπέργειων μεταλλικών επιφανειών όπου απαιτείται Τις πάσης φύσεως ηλεκτρονικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις, καθώς και όλες Τις απαιτούμενες ενέργειες για την αδειοδότηση και τροφοδότηση των εγκαταστάσεων με ηλεκτρικό ρεύμα όπου απαιτείται Τη διαμόρφωση, ευθυγράμμιση και διάστρωση χώρου εγκατάστασης του σταθμού και κατασκευή υπόβασης αποστράγγισης Την κατασκευή κάθε είδους βάσεων από σκυρόδεμα για κάθε είδους και τύπου σταθμών εφόσον απαιτείται Την προμήθεια υλικών και μεταφορά για την κατασκευή κάθε είδους γείωσης και σύνδεση αυτής με τα μεταλλικά μέρη των κατασκευών Την μελέτη και την εγκατάσταση του συστήματος Καθοδικής Προστασίας (Κ.Π.) προσωρινής και οριστικής (εκτός από τον σταθμό επιβαλλομένου ρεύματος με την κλίνη ανόδων αυτού) Την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλων των καλωδίων (ισχύος, ασθενών ρευμάτων μέτρησης Καθοδικής Προστασίας (Κ.Π.), γεφύρωσης των μονωτικών συνδέσμων κλπ.) 2.89 Την μεταφορά και εγκατάσταση των πινάκων χειρισμού βανών (pillars), την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των σταθμών μέτρησης καθοδικής προστασίας με τις κάθε είδους συνδεσμολογίες Την εγκατάσταση πάσης φύσεως γειώσεων (τρίγωνα κτλ) και τη σύνδεση τους με τις εγκαταστάσεις Την κατασκευή και εγκατάσταση διακλαδώσεων Τη λειτουργία και συντήρηση όλων των μηχανημάτων και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο Την εγκατάσταση κάθε είδους και τύπου σταθμού διανομής ή βιομηχανικού σταθμού, εφόσον αυτές προβλέπονται Την τοπογραφική αποτύπωση (με τον ανάλογο εξοπλισμό), την σχεδίαση και την ψηφιοποίηση των Ως Κατασκευάσθη As Built Σχεδίων, που θα αποτυπώνουν με κάθε λεπτομέρεια την πραγματική κατάσταση των, δικτύων κεντρικών αγωγών χαμηλής ή Σελίδα 11 από 22

12 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε μέσης πίεσης των εξαρτημάτων, των βανών, των παροχετευτικών αγωγών B2B και B2C και των κάθε είδους και τύπων σταθμών βιομηχανικών ή μη των δικτύων, των εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω κλπ Την επιθεώρηση, συντήρηση και κάθε είδους εργασία που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του Έργου, την αποκατάσταση βλαβών ή/και ζημιών που επήλθαν στο Έργο ή/και σε τρίτους λόγω κακοτεχνιών του Αναδόχου κατά τη διάρκεια κατασκευής και της Περιόδου Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου Τις δοκιμές, δειγματοληψίες και έλεγχοι που απαιτούνται για την απόδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του Έργου (έλεγχος συμπύκνωσης, ασφαλτικού μείγματος, ραδιογραφιών, συγκολλήσεων πολυαιθυλενίου (PE), πάσης φύσεως καταστροφικές δοκιμές κλπ) καθώς και οι πάσης φύσεως εργασίες αποκατάστασης του Έργου που προέκυψαν ως συνέπεια των παραπάνω τις απαραίτητες εργασίες για τη διέλευση και τοποθέτηση αγωγών με τη μέθοδο κατευθυνόμενης ή/και οριζοντίου διάτρησης όπως ενδεικτικά: - Η εξασφάλιση της διέλευσης με τη μελέτη σχεδίων Ο.Κ.Ω. και την τέλεση όλων των απαραίτητων ελέγχων. - Η διάθεση του διατρητικού μηχανήματος και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού. - Η μεταφορά του διατρητικού μηχανήματος και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού επί τόπου των εργασιών. - Η εγκατάσταση του διατρητικού μηχανήματος και όλες οι απαραίτητες εργασίες εκσκαφών και υποδομής ανεξαρτήτως συνθηκών. - Η διάτρηση, όλες οι συναφείς με αυτήν εργασίες, η τοποθέτηση του χιτωνίου (χαλύβδινου ή μη) καθώς επίσης και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν. Η εγκατάσταση του αγωγού και όλες οι εργασίες σύνδεσης, ελέγχων δοκιμών και ενεργοποίησης αυτού εφόσον απαιτηθεί 2.98 Για το φρεζάρισμα του οδοστρώματος απαιτούνται κατ ελάχιστον: - Η κατακορύφωση και ευθυγράμμιση των παρειών. - Η διαμόρφωση επιπέδου της νέας επιφάνειας του οδοστρώματος που δημιουργείται μετά την αποξήλωση. - Η αποξήλωση του παλαιού ασφαλτικού με χρησιμοποίηση ειδικής φρέζας. - Η απομάκρυνση και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ανεξάρτητα από τον τρόπο και τα μέσα εκτέλεσης της εργασίας. - Η επαναφορά του ασφαλτικού οδοστρώματος στην αρχική του μορφή συμπιεσμένου πάχους 5cm. σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ειδικότερα, όσον αφορά δρόμους οι οποίοι βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων το οποίο έχει επιπρόσθετες απαιτήσεις αναφορικά με την αποκατάσταση τους, (πχ φρεζάρισμα και επανασφαλτόστρωση διευρυμένου, σε σχέση με το συμβατικό όρυγμα, πλάτους ) ή και στην περίπτωση που ανάλογες επιπρόσθετες εργασίες ζητηθούν από την ΕΠΑ με την έκδοση της σχετικής Εντολής Εργασίας, αυτές θα εκτελούνται σύμφωνα με τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ και απαραιτήτως με τη χρήση μηχανικών μέσων (ΠΤΠ Α265, Άρθρο 4.8 «Διάστρωση Ασφαλτικού») φρεζαρίσματος και διάστρωσης ασφαλτοτάπητα (Trencher Finisher- διαστρωτήρα) ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αποδεκτό από τους σχετικούς Φορείς. Η εκτέλεση της παραπάνω περιγραφόμενης επιπρόσθετης εργασίας θα προεγκρίνεται απαραιτήτως πριν την υλοποίηση της από την Επίβλεψη και την ΕΠΑ ως προς τα απαιτούμενο πλάτος και μήκος αποκατάστασης, το οποίο ωστόσο δύναται να Σελίδα 12 από 22

13 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε ποικίλει αναλόγως της απαίτησης του εμπλεκόμενου Φορέα. Η προαναφερόμενη εργασία θα αποζημιώνεται σύμφωνα με τα αντίστοιχα Άρθρα Ειδικών Εργασιών του Τιμολογίου της Σύμβασης. Εκτός των ως άνω εργασιών και υπηρεσιών, που αναφέρονται ενδεικτικά, το Έργο περιλαμβάνει όλες τις απρόβλεπτες εργασίες και υπηρεσίες που μπορούν να προκύψουν από τη φύση του Έργου και γενικά όλες τις λοιπές, υποστηρικτικές και συμπληρωματικές εργασίες και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την πλήρη, τεχνικά άρτια, εμπρόθεσμη και ασφαλή εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της Σύμβασης έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στην παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) περιλαμβάνονται οι Κανονισμοί, και οι Τεχνικές Προδιαγραφές που διέπουν τις εργασίες και τα υλικά κατασκευής του Έργου που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Ανάδοχος καθώς και η τεχνική περιγραφή στεγανοποίησης βανοστασίων μέσης πίεσης. Οι Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου που περιλαμβάνονται στην παρούσα αναφέρονται συνοπτικά στους πίνακες του Παραρτήματος Ι. Σε περίπτωση αναθεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών/κανονισμών ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τις αναθεωρημένες τεχνικές προδιαγραφές/κανονισμούς. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή διφορούμενων εννοιών μεταξύ των Τεχνικών Προδιαγραφών του Έργου, εφαρμόζεται η παρακάτω σειρά προτεραιότητας: Εθνικοί Κανονισμοί Φυσικού Αερίου Τεχνικές Προδιαγραφές της ΕΠΑ Τεχνικές Προδιαγραφές της ΔΕΠΑ Κώδικες Πρακτικής Αναφορικά με τις προδιαγραφές των υλικών διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα προβλεπόμενα στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές της ΕΠΑ και της ΔΕΠΑ. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή διφορούμενων εννοιών μεταξύ των προδιαγραφών υλικών της ΔΕΠΑ και της ΕΠΑ, υπερισχύουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της ΕΠΑ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΠΑ ΓIΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Σελίδα 13 από 22

14 Κανονισμοί Α/Α Τίτλος Αριθμός ΦΕΚ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19 BAR 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ KAI 4 BAR Αριθμ. Δ3/Α/17013ΦΕΚ 1552Β 24/10/2006 Αριθμ. Δ3/Α/14715ΦΕΚ 1530Β 19/10/2006 Αριθμ Δ3/Α/22925 ΦΕΚ /12/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19 BAR) ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR). Αριθμ. Δ3/Α/20701 ΦΕΚ 1712Β 23/11/2006 Προδιαγραφές ΔΕΠΑ Α/Α Τίτλος Κωδικός 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (DP. 19bar) 2 ΚAΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (HDPE) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ Ημ/νία έκδοσης Αναθεώρηση WS /10/ Πεδίο Εφαρμογής - Παρατηρήσεις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ( Η εν λόγω προδιαγραφή ισχύει ως εναλλακτική της μεθόδου που περιγράφεται στην παραγράφου 3.5 του εθνικού κανονισμού χαλύβδινων δικτύων φ.α.-φεκ 1552) WS /8/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Σελίδα 14 από 22

15 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε. Α/Α Τίτλος Κωδικός 3 Ημ/νία έκδοσης Αναθεώρηση Πεδίο Εφαρμογής - Παρατηρήσεις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ 4 ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (DP. 19bar) ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ WS /10/ WS ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΑΡ 3.9 ΤΟΥ ΦΕΚ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19 BAR ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡ 2.6 ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 «ΣΗΜΑΝΣΗ» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ 5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PEPM 02/0 25/5/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΠΑ - ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ MS / ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟΥ (HDPE) ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 8 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 9 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΞΕΣΤΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (DP 19 BAR) 10 MONΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (DP 19 BAR) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΠΑ ΥΛΙΚΑ + Παράρτημα 3 «Πινακίδες Κωδικοποίησης Βανών» ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΑΡ. 4.2 ΤΟΥ ΦΕΚ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19 BAR ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΜΑ 3 «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΝΩΝ MS /6/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΠΑ ΥΛΙΚΑ MS /9/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΠΑ ΥΛΙΚΑ MS /10/ MS /6/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΠΑ ΥΛΙΚΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡ 4.10 ΤΟΥ ΦΕΚ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19 BAR ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΠΑ ΥΛΙΚΑ (ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΑΡ ΤΟΥ ΦΕΚ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19 BAR ) Σελίδα 15 από 22

16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε. Α/Α Τίτλος Κωδικός 11 Ημ/νία έκδοσης Αναθεώρηση ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PEMS 08 20/8/ Πεδίο Εφαρμογής - Παρατηρήσεις Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4.7 ΤΟΥ ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR ) 12 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ -ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ PEMS 09/1 1/9/ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4.7 ΤΟΥ ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR ) 13 ΣΤΡΟΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PEMS 13/1 1/9/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΠΑ ΥΛΙΚΑ 14 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 1/4 ΜΕ ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ PEMS 14/1 1/9/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΠΑ ΥΛΙΚΑ 15 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 1/4 ΜΕ ENA ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ KAI ENA ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ PEMS 15/1 1/9/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΠΑ ΥΛΙΚΑ 16 ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PEMS 18/1 1/9/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΠΑ ΥΛΙΚΑ 17 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ/ΜΕΤΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ Φ.Α. ΕΒ /3/99 0 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ 18 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μ/Ρ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 19-6 BAR ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ MRWS 02-02/1 25/5/98 1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ H Προδιαγραφή ΕΠΑ MR 003 υπερισχύει της εν λόγω προδιαγραφής στα σημεία που αναφέρεται στην εγκατάσταση του PILLAR Σελίδα 16 από 22

17 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε. Α/Α Τίτλος Κωδικός 19 ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΙ / ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ (M/P) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 6 ΕΩΣ 19 BAR Προδιαγραφές ΕΠΑ MRMS Ημ/νία έκδοσης Αναθεώρηση 29/3/06 2 Πεδίο Εφαρμογής - Παρατηρήσεις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΠΑ ΥΛΙΚΑ (H παρούσα προδιαγραφή δεν έχει εξετασθεί από την Επιτροπή Προδιαγραφών και θεωρείται DRAFT) Α/Α Τίτλος Κωδικός 1 Ελεύθερες Συνδετικές Φλάντζες Δικτύου Χαμηλής Πίεσης Ημ/νία έκδοσης Αναθεώρηση ΕΠΑ-LP-001 1/1/ Καπάκια Φρεατίων Βανών ΕΠΑ-LP-002 1/1/ Χιτώνια από PVC για παροχετευτικούς αγωγούς πολυαιθυλενίου 4 Τάπες μπαλονιού ΕΠΑ-LP-004 1/1/ Στεγανοποιητικό (Μαστίχη Χιτωνίου) ΕΠΑ-LP-005 1/1/ Πινακίδες Σήμανσης Παροχετευτικών Βανών Πεδίο Εφαρμογής - Παρατηρήσεις ΕΠΑ-LP /3/ σε αντικατάσταση της PEMS 12/2 ΕΠΑ-LP /4/ Ταυ παροχής με μηχανικό σύνδεσμο ΕΠΑ-LP /5/ Σωλήνες πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΠΑ-LP /9/ Χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα χαλκού ΕΠΑ-LP /03/ Επιφανειακή πλάκα σήμανσης ΕΠΑ-LP /03/ Thermal shut off valves ΕΠΑ-LP /3/ Χυτοσιδηρή πλάκα σήμανσης επιφανείας ΕΠΑ-LP /3/ Τοιχεία στήριξης συστοιχίας μετρητών ΕΠΑ-LP /7/ Βάση στήριξης μετρητή ΕΠΑ-LP-014 2/10/ Βάνες για δίκτυα πολυαιθυλενίου ΕΠΑ-LP /4/ σε αντικατάσταση της ΔΕΠΑ PEMS 10 rev3 Σελίδα 17 από 22

18 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε. Α/Α Τίτλος Κωδικός 16 Επίτοιχες παροχετευτικές βάνες Ονομαστική Πίεση λειτουργίας: έως 4 Bar Ημ/νία έκδοσης Αναθεώρηση ΕΠΑ-LP /8/ Θερμοσυστελλόμενα Χιτώνια ΕΠΑ-MP /4/ Καλύμματα Επισκέψιμων Φρεατιών - Ανθρωποθυρίδες ΕΠΑ-MP /8/ Σήμανση Σταθμών M/R ΕΠΑ-MP /04/ Πεδίο Εφαρμογής - Παρατηρήσεις 20 Χαλύβδινα Εξαρτήματα ΕΠΑ-MP /12/ σε αντικατάσταση της MS Σταθμοί M/R Διανομής Αερίου 19/4 bar ΕΠΑ-MR-001 8/1/ σε αντικατάσταση της MRMS Σταθμοί M/R Βιομηχανικών καταναλωτών με πίεση εισόδου 6 έως 19 bar Καμπίνα οργάνων και ηλεκτρονικών μονάδων (PILLAR) για τους σταθμούς Αερίου M/R-DR σταθμούς Αερίου P/R-DR Βιομηχανικούς Σταθμούς Αερίου M/R IND1,21 & 2,3,4 Σταθμοί M/R βιομηχανικών και μεγάλων εμπορικών καταναλωτών με πίεση εισόδου 1 έως 5 bar Low Pressure, Single Stream Outlet Regulator for small underground applications (150, 500, 1000, 2000m3). Inlet Pressure: 1 to 4 bar, outlet pressure: mbar. Low Pressure, Double Stream Outlet Regulator for small district applications. Inlet Pressure: 1 to 4 bar, outlet pressure: 25mbar. Low Pressure Outlet Regulator for small district applications. Inlet Pressure: 0,5 to 5 bar, outlet pressure: 25mbar. Low Pressure Outlet Regulator for residential and commercial applications. Inlet Pressure: 0,5 to 5 bar, outlet pressure: 25mbar. ΕΠΑ-MR /12/ σε αντικατάσταση της MRMS ΕΠΑ-MR /3/ Σε αντικατάσταση της MRMS H εν λόγω προδιαγραφή υπερισχύει της αντίστοιχης προδιαγραφής της ΔΕΠΑ (MRWS 02-02/1) στα σημεία που αναφέρεται στην εγκατάσταση του Pillar H εν λόγω προδιαγραφή συνοδεύεται και από τους Τεχνικούς Όρους Προμήθειας ΕΠΑ-MR /2/ σε αντικατάσταση της MRMS ΕΠΑ-MR /07/ ΕΠΑ-MR-006 8/12/ ΕΠΑ-MR-007 1/8/ ΕΠΑ-MR /1/ Σελίδα 18 από 22

19 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε. Α/Α Τίτλος Κωδικός Specification for underground pressure vessel type distribution stations Σετ Ρυθμιστή Μετρητή (Σταθμοί Μέτρησης Ρύθμισης Εμπορικών Οικιακών καταναλωτών με διαφραγματικό μετρητή. Πίεση εισόδου 0,5 έως 5 bar, Πίεση Εξόδου 25mbar) Καμπίνα Απομάστευσης Πληροφοριών από Διορθωτή Όγκου (PTZ CORRECTOR) Και Εργασίες Εγκατάστασης/ Έναρξης Λειτουργίας για Βιομηχανικούς Σταθμούς MR-IND Ημ/νία έκδοσης Αναθεώρηση ΕΠΑ-MR /3/ ΕΠΑ-MR /1/ ΕΠΑ-MR /7/ Στοιχεία φίλτρων σταθμών ΜΡ ΕΠΑ-MR /04/ Διάταξη ρύθμισης της πίεσης και μέτρησης παροχής Φ.Α. ονομαστικής πίεσης εξόδου 100 mbar και δυναμικότητας 100 Nm3/h< QN 160 Nm 3/h Διάταξη ρύθμισης και μέτρησης παροχής Φ.Α. ονομαστικής πίεσης εξόδου 100 mbar και δυναμικότητας έως 100 Nm3/h Διαφραγματικοί Μετρητές Φυσικού Αερίου (G 2.5 G 100) Πίλαρ μικτονόμησης τηλεφωνικού καλωδίου ΕΠΑ-MR /4/ ΕΠΑ-MR /4/ ΕΠΑ /7/ ΕΠΑ-002 1/1/ Υδατοσυλλέκτης ΕΠΑ-003 1/1/ Ρητίνες Επισκευής Διαφυγών ΕΠΑ-004 1/1/ Καλώδια Καθοδικής Προστασίας ΕΠΑ-005 1/1/ Πινακίδες Σήμανσης ΕΠΑ /4/ Χυτοσιδηρά Καλύμματα Μη Επισκέψιμων Φρεατίων ΕΠΑ /01/ Ερμάρια Επίτοιχων Ρυθμιστών ΕΠΑ /2/ Προδιαγραφή ερμαρίων για μετρητές φυσικού αερίου ΕΠΑ /2/ Πεδίο Εφαρμογής - Παρατηρήσεις H εν λόγω προδιαγραφή συνοδεύεται από τους τεχνικούς όρους προμήθειας Η εν λόγω προδιαγραφή υπερισχύει της παρ 4.2 του ΦΕΚ 4 bar. Σελίδα 19 από 22

20 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε. Α/Α Τίτλος Κωδικός 44 Ογκομετρικοί μετρητές περιστροφικής κίνησης (μετρητές rotary) Ημ/νία έκδοσης Αναθεώρηση ΕΠΑ /1/ Πλέγμα Σήμανσης ΕΠΑ /8/ Τροφοδοτικό σταθμού καθοδικής προστασίας ΕΠΑ /2/ Πλαστικά ερμάρια υπόγειων ρυθμιστών ΕΠΑ /2/ Μεταλλικά ερμάρια υπόγειων ρυθμιστών ΕΠΑ /2/ Εγκατάσταση σε ενιαίο χαντάκι δύο αγωγών φ.α. Προδιαγραφή εργασιών εκσκαφής και αποκατάστασης Προδιαγραφή εργασιών έκπλυσης και ενεργοποίησης δικτύων με πίεση λειτουργίας μέχρι 4bar Προδιαγραφή εργασιών αντικατάστασης, μετατόπισης και τροποποίησης κεντρικών αγωγών PE με πίεση σχεδιασμού έως 4bar. Προδιαγραφή εργασίας αντικατάστασης κυρίων αγωγών με τη μέθοδο της ένθεσης σωλήνα PE σε ανενεργό μεταλλικό αγωγό (dead mains insertion) Προδιαγραφή εργασίας για την αντικατάσταση κυρίων αγωγών με τη μέθοδο της κατευθυνόμενης διάτρησης (guided moling and horizontal directional drilling) Προδιαγραφή εργασίας αντικατάστασης κυρίων αγωγών με τη μέθοδο swagelining / close - fit Προδιαγραφή εργασίας για την αμμοβολή, εφαρμογή και επισκευή εξωτερικής επίστρωσης ασφαλτικής μαστίχης σε χαλύβδινους σωλήνες, βάνες, καμπύλες και εξαρτήματα. ΕΠΑ-WS /10/ ΕΠΑ-WS /7/ ΕΠΑ-WS /3/ ΕΠΑ-WS /5/ ΕΠΑ-WS /8/ ΕΠΑ-WS /8/ ΕΠΑ-WS /8/ ΕΠΑ-WS /8/ Πεδίο Εφαρμογής - Παρατηρήσεις H εν λόγω προδιαγραφή χρησιμοποιείται συμπληρωματικά της παρ 3.6, 3.8 & 3.9 του ΦΕΚ 4 bar Η εν λόγω προδιαγραφή χρησιμοποιείται συμπληρωματικά της παρ του ΦΕΚ 4 bar Σελίδα 20 από 22

21 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε. Α/Α Τίτλος Κωδικός Έκτακτα περιστατικά και προκαταρκτικά μέτρα αντιμετώπισης τους από τους αναδόχους της ΕΠΑ Αττικής. Διαδικασία εκτέλεσης εργασιών σε γειτνίαση με εγκατεστημένο δίκτυο φυσικού αερίου. Ημ/νία έκδοσης Αναθεώρηση ΕΠΑ-WS /9/ ΕΠΑ-WS /9/ Γείωση εγκαταστάσεων ΕΠΑ-WS /03/ Προδιαγραφές εργασίας για την εγκατάσταση παροχετευτικών αγωγών Εναλλακτική διαδικασία εκτέλεσης πνευματικών δοκιμών σε κεντρικούς αγωγούς ΡΕ με ΜΟΡ 4Bar Προδιαγραφή εργασίας για την συγκόλληση παροχετευτικών αγωγών από χαλκό Διαδικασία δοκιμής αντοχής στεγανότητας του παροχετευτικού αγωγού από τον κεντρικό αγωγό έως την μετρητική διάταξη ΕΠΑ-WS /07/ ΕΠΑ-WS /11/ ΕΠΑ-WS /03/ ΕΠΑ-WS /2/ Παραλαβή αερίου Τελικές δοκιμές ΕΠΑ-WS /2/ Εγκατάσταση φέροντος αγωγού οπτικών ινών σε ενιαία τάφρο με αγωγό φυσικού αερίου ή σε αποκλειστική τάφρο Οδηγίες προστασίας κεντρικών και παροχετευτικών αγωγών ΡΕ από ρίζες δένδρων ΕΠΑ-WS /9/ ΕΠΑ-WS /5/ Επιτρεπόμενη ακτίνα καμπύλωσης ΡΕ ΕΠΑ-WS-019 3/3/ Απαιτούμενος χρόνος ψύξης των εξαρτημάτων ΡΕ πριν την εφαρμογή πίεσης Κώδικας πρακτικής για την αντικατάσταση κύριων αγωγών με τη μέθοδο της ένθεσης σωλήνα PE σε ανενεργό μεταλλικό αγωγό (dead mains insertion). ΕΠΑ-WS /5/ ΕΠΑ-CP /8/ Πεδίο Εφαρμογής - Παρατηρήσεις Σελίδα 21 από 22

22 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε. Α/Α Τίτλος Κωδικός Κώδικας πρακτικής για την αντικατάσταση κύριων αγωγών με τη μέθοδο της κατευθυνόμενης διάτρησης (guided moling and horizontal directional drilling). Κώδικας πρακτικής για την αντικατάσταση κύριων αγωγών με τη μέθοδο της swagelining / close - fit Κώδικας πρακτικής για την εξωτερική επισκευή μεταλλικών αγωγών διανομής αερίου. Προδιαγραφή πλέγματος σήμανσης δικτύου οπτικών ινών Προδιαγραφή εξαρτημάτων απομόνωσης άκρων των σωλήνων οδηγών δικτύου οπτικών ινών Προδιαγραφή φέροντος αγωγού και συνδέσμων HDPE για εγκατάσταση οπτικής ίνας Προδιαγραφή προκατασκευασμένων φρεατίων οπλισμένου σκυροδέματος μετά χυτοσιδηρών καπακιών Ημ/νία έκδοσης Αναθεώρηση ΕΠΑ-CP /8/ ΕΠΑ-CP /8/ ΕΠΑ-CP /8/ Draft ΕΠΑ-OF-01 23/10/ ΕΠΑ-OF-02 23/10/ ΕΠΑ-OF-03 07/01/ ΕΠΑ-OF-04 07/01/ Πεδίο Εφαρμογής - Παρατηρήσεις EIΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τεχνική περιγραφή στεγανοποίησης βανοστασίων μέσης πίεσης 2. «Χωροθέτηση παροχετευτικού αγωγού και μετρητών σε κατασκευασμένα κτήρια με νέα (μετά το 2004) ή υφιστάμενη (πριν το 2004) οικοδομική άδεια» Σελίδα 22 από 22

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΩΣ 4 bar ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ VI ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100.000,00Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004 Ασπροφος α.ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004 ΘΕΜΑ : ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ : 1) ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΖΑΜΠΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΟΜΑΔΑ Α A1 ΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΣΤΠ ΠΜ-01 A2 ΥΔΡ 2.02 A3 ΥΔΡ 3.10 A4 ΥΔΡ 3.11 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. μελέτης : 42 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΕΡΓΟ:"Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.E.Θερμαϊκού " ΑΡ. ΜΕΛ: 63/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 9 Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41618 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΚΤΑΣΗ Νο 3 & No 4 ΤΟΥ ΚΥΤ 400/150kV ΑΧΕΛΩΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάδοχος μελέτης : Μ. Τουρβαλή - Α. Χατζηαντωνίου - Σ. Βαβαλιάρος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάδοχος μελέτης : Μ. Τουρβαλή - Α. Χατζηαντωνίου - Σ. Βαβαλιάρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΣΠΑΚΑ -ΚΟΡΝΟΥ - ΓΑΛΗΣ ΕΩΣ ΕΕΛ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιμές του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 Κανονισμός Διαδικασία υποβολής μελετών Τι είναι Εσωτερική Εγκατάσταση Ο μετρητής αερίου και συγκεκριμένα, η έξοδος του, αποτελεί το σημείο Παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ01/022014 Στον ανοιχτό πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ηµήτρης Καλοειδής, Προϊστάµενος Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών, Φυσικό Αέριο Αττικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 18/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών»

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών» Π Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ54600022 Πάτρα 10/10/2016 «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δήμος : Θεσσαλονίκης Εργο : Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 5 η Αναθεώρηση Στο Τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της Σύμβασης βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επεµβάσεις αποκατάστασης αστικού εξοπλισµού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Κασσάνδρας Αριθμός Μελέτης: 36/2015

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα