ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000"

Transcript

1 Αριθμός 4634 Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου Αριθμός 5867 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Neffiekx World II B.V. από την Japan Tobacco Inc. μέσω της Θυγατρικής της JT International Netherlands B.V. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωνε: ότι η εταιρεία Japan Tobacco Inc. με κοινοποίηση της προς την Επιτρακή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην εξαγορά της εταιρείας Neffiekx World il S.V. και των θυγατρικών της ΑΙ Nakhia Tobacco Company-Free Zone S.A.E. και ΑΙ Nakhia Tobacco Company S.A.E., μέσω της θυγατρικής της JT International Netherlands B.V. Η Japan Tobacco Inc. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιαπωνίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι η μητρική εταιρεία της JT international Netherlands B.V. μέσω της οποίας θα γίνει η παρούσα εξαγορά. Οι δραστηριότητες του Ομίλου εταιρειών Japan Tabaco Inc επικεντρώνονται στην βιομηχανία και πώληση εργοστασιακών τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού. Επίσης, oi δραστηριότητες του Ομίλου εταιρειών JT επεκτείνονται και στον τομέα των φαρμάκων και τροφίμων. Η JT Internationa! πωλεί προϊόντα καπνού σε πέραν από 120 χώρες και οι περισσότερες πωλήσεις της πηγάζουν από την πώληση εργοστασιακών τσιγάρων. Επιπρόσθετα, η JT International παράγει και πωλεί, άλλα προϊόντα καπνού περιλαμβανομένων στριφτών τσιγάρων, χειροποίητων καπνών, snus και πούρων. Το χαρτοφυλάκιο της JT International περιλαμβάνει τις ακόλουθες εμπορικές επωνυμίες προϊόντων καπνού: Winston, Mild Seven, Camel, Benson & Hedges, Silk Cut, Sobranie, Glamour και LD. Ο Ομιλος εταιρειών JT, μέοω της θυγατρικής της εταιρείας JT International δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Nefftekx World II B.V. και οι θυγατρικές της ΑΙ Nakhia Tobacco Company-Free Zone S.A.E. και ΑΙ Nakhia Tobacco Company S.A.E. αποτελούν εταιρείες δεόντως εγγεγραμμένες σύμφωνα με τους νόμους της Αιγύπτου. Οι εν λόγω εταιρείες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή καπνού υγρής πίπας, καπνού ναργιλέ, στριφτών και χειροποίητων καπνών, μασώμενου και εισπνεόμενου καπνού. Στη Δημοκρατία, η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω αντιπροσώπου στη διανομή καπνού για ναργιλέ. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 ΤΜΗΜΑ Β 4934 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5868 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη συγχώνευση των εταιρειών Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Σωτήρας και Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λιοπετριου Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει όιι η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Σωτήρας και η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λιοπετριου, με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι θα προβούν σε συγχώνευση με τη μεταφορά όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Λιοπετριου στη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Σωτήρας. Το όνομα της νέας εταιρείας θα είναι Περιφερειακή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κοκκινοχωριών Αμμοχώστου. Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Σωτήρας ασχολείται με την αποδοχή καταθέσεων, χορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και με τη λιανική πώληση τροφίμων, γεωργικών χρειωδών και υλικών οικοδομής. Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λιοπετριου ασχολείται με την αποδοχή καταθέσεων, χορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και με τη λιανική πώληση γεωργικών χρειωδών και υλικών οικοδομής. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 5869 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2011 Γνωστοποίηση 1. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται από το εδάφιο (2) του άρθρου 19 των περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμων του 2001 έως 2011, τροτιοποιεί τη Γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε στις 25 Ιουνίου 2010, με αρ. 2168, στο Τμήμα Β της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «τα παιδιά κάτω των 12 ετών» στον αριθμό (ί) της Σημείωσης 1, με τη φράση «τα παιδιά κάτω των 4 ετών και 8 μηνών». (β) Με τη διαγραφή της φράσης «τους μαθητές» οτον αριθμό (ϋ) της Σημείωσης 1 και της φράσης «τους κατόχους κοινωνικής κάρτας» στον αριθμό (ίν) της Σημείωσης 1. (γ) Με την αντικατάσταση της Σημείωσης 2 με την ακόλουθη σημείωση: «Για τους φοιτητές πανεπιστημίων, τους μαθητές σε διαδρομές εκτός σχολικού λεωφορείου και τους κατόχους κοινωνικής κάρτας, καταβάλλεται το 50% του κομίστρου». (δ) Με την ένθεαη της ακόλουθης Σημείωσης υπ' αριθμό 10, αμέσως μετά τη Σημείωση 9: «10. Οι μαθητές που Θα μεταβαίνουν στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με μαθητικά λεωφορεία σε συγκεκριμένα δρομολόγια, Θα καταβάλλουν μηνιαίο κόμιστρο 15». 2. Η παρούσα Γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του Αριθμός 5870 Έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 2012, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ, Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δίνεται γνωστοποίηση ότι έχει καταχωρηθεί αίτηση για εγγραφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εγγυήσεως με την ονομασία ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΑΓΑΠΗ». Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η εταιρεία είναι μεταξύ άλλων: {1} Η προώθηση, προβολή, διάδοση, καλλιέργεια και ανάπτυξη μεταξύ των μελών της Εταιρείας της ευαγγελικής χριστιανικής πίστης και ιδεωδών καθώς και η πνευματική κατάρτιση των μελών της Εταιρείας μέοω κηρυγμάτων, ομιλιών, διαλέξεων περί θρησκευτικών, κοινωνικών και ηθικών Θεμάτων. Οποιοδήποτε πρόσωπο ενίοτατα: στην εν λόγω εγγραφή παρακαλείται όπως αποστείλει μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2013 την ένσταυήτου στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 4935 Αριθμός 5871 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΕΣ; ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙ! ΠΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΕΣ 28 ΚΑΙ 78 Η ΑΗΚ, μετά από διαβουλεύσεις που είχε με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, για θέσπιση νέων διατιμήσεων γία την απορροφούμενη ενέργεια από τα αιολικά πάρκα, υπέβαλε σχετικές εισηγήσεις, οι οποίες και εγκρίθηκαν. Συγκεκριμένα, θεσπίστηκαν νέες διατιμήσεις με τους κώδικες 28 και 78, για τη χρέωση της ενέργειας που απορροφούν από το Σύστημα Διανομής Χαμηλής και Μέσης Τάσης της ΑΗΚ, αντίστοιχα. Οι νέες διατιμήσεις για τα αιολικά πάρκα με τους κώδικες 28 και 78, έχουν εγκριθεί με εφαρμογή από την 1 Π Ιανουαρίου Οι καταναλωτές μπορούν να προμηθευτούν τα νέα έντυπα των διατιμήσεων από ένα οποιοδήποτε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ) της ΑΗΚ ή από την ιστοσελίδα της στη διεύθυνση Αριθμός 5872 ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ Γνωστοποίηση Κλήρωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 των περί Κυβερνητικών Λαχείων Κανονισμών Ο Διευθυντής Κρατικού Λαχείου ανακοινώνει ότι η Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου με αρ. 42/12 θα γίνει την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 9.30 π.μ. στην Αίθουσα Κληρώσεων του Κρατικού Λαχείου. Το κοινό δικαιούται να παρευρίσκεται κατά την ώρα της κλήρωσης. Αριθμός 5873 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησε πρόσφατα η πιο κάτω έκδοση: The Companies Law (English translation and Consolidation) ΓΕΝ (A) -L.111 Αυτή διατίθεται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο. Αριθμός 5874 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι το πιο κάτω έντυπο με τους αντίστοιχους αριθμούς έχει απολεσθεί και για το λόγο αυτό οι αριθμοί του εντύπου που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμα ακυρώνονται: Γ.Λ.152Α με αρ Οποιοσδήποτε βρει το εν λόγω έντυπο, παρακαλείται να το παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό.

4 ΤΜΗΜΑ Β 4936 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5875 χ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ Απόφαση ΕΠΑ: 51/2012 Αρ.Φακ: Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Νόμος Αρ. 13(Ι)/2008) Καταγγελία της Aviapartner Cyprus Ltd και Two Serve εναντίου της Hermes Airports Ltd και της κοινοπραξίας Goldair Handling S.A, Servisair U.K LTD/CLIN Company Ltd. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού: κα. Λαυκία Χριστοδούλου Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 31 Οκτωβρίου 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΑΣί Ι Αντικείμενο της υπό εξέταση καταγγελίας, η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ατο εξής «η Επιτροπή») στις 26 Φεβρουαρίου 2008 από τους καταγγέλλοντες Aviapartner Cyprus Ltd (οτο εξής η «Aviapartner») και Two Serve, αποτελούν οι κατ' ισχυρισμόν παραβάσεις των άρθρων 3 και 6 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008 (στο εξής ο «Νόμος») και των αντίστοιχων κοινοτικών όρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ατο εξής η «ΣΛΕΕ») από τις καταγγελλόμενες εταιρείες Hermes Airports Ltd (στο εξής η «Hermes») και κοινοπραξία Goldair Handling S.A, Servisair U.K LTD/CLIN Company Ltd (στο έξης η «LGS»). Β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην αξιολόγηση των γεγονότων που συνθέτουν την υπόθεση, ενόψει του ότι, όπως κρίθηκε, τα δεδομένα αυτά σποτελούν αναντίλεκτα το ουσιαστικό υπόβαθρο της εξέτασης του ζητήματος που προκύπτει. Ως εκ τούτου, η παράθεση των οχετικών με την υπόθεση δεδομένων καθίσταται αναγκαία και επιτακτική και προς τούτο παρατίθενται συνοπτικά τα ουσιώδη γεγονότα που αφορούν την υπό εξέταση καταγγελία: 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Οι καταγγέλλοντες Aviapartner και Two Serve υπέβαλαν σχετική καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων ενώπιον της Επιτροπής κατά των καταγγελλόμενων Hermes Airports Ltd και κοινοπραξία Goldair Handling S.A, Servisair U.K LTD/CLIN Company Ltd με επιστολή τους ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 200Β. Η Επιτροπή, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Ιουνίου 2008, αποφάσισε να επανεξετάσει την υπόθεση υπό τη νέα της σύνθεση. Κατά την εν λόγω συνεδρία, η Επιτροπή αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία να εξετάσει την καταγγελία και να προβεί σε προκαταρκτική έρευνα του αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων. Η Υπηρεσία, με επιστολή της ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2008, ρώτησε σχεπκά τους καταγγέλλοντες εάν εμμένουν οτο αίτημα τους για λήψη προσωρινών μέτρων και 0! καταγγέλλοντες απάντησαν με επιστολή τους ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2008 ότι η αίτηση για προσωρινά μέτρα είναι πλέον χωρίς αντικείμενο. Η Επιτροπή, υπό την προηγούμενη ούνθεσή της, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε σπς 4 Φεβρουαρίου 2011, αφού εξέτασε το σημείωμα της Υπηρεσία ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2011 και συνεκτίμησε όλα τα στοιχεία ενώπιον της, αποφάσισε εκ πρώτης όψεως ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του Νόμου. Η Επιτροπή, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε οπς 15 Απριλίου 2011, αφού διεξήλθε με προσοχή τις υποβληθείσες θέσεις των δικηγόρων των καταγγελλόντων ημερομηνίας 6 Απριλίου 2011 σε σχέση με την προκαταρκτική απόφαση της, αποφάσισε να οριστικοποιήσει την προκαταρκτική της απόφαση.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 4937 Σε συνεδρία της Επιτροπής ημερομηνίας 3 ίανουαρίου 2012, η Υπηρεσία κατέθεσε περιληπτικό σημείωμα ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2012, στο οποίο καταγράφηκε το ιστορικό της καταγγελίας, καθώς και το διοικητικά φάκελο της υπόθεσης για να μελετηθούν τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν από τα Μέλη της Επιτροπής. Κατά την υπό αναφορά συνεδρία της ημερομηνίας 3 ίανουαρίου 2012, η Επιτροπή, ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, υπό τη νέα σύνθεση ϊης σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η σχετική απόφαση του ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2011, έκρινε ομόφωνα ότι τα ενώπιον της στοιχεία πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω πριν από την οποιαδήποτε τοποθέτηση της και/ή τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης επί της υποθέσεως και ανέβαλε τη συζήτηση της υπόθεσης για την αμέσως επόμενη συνεδρία. Κατά την συνεδρία ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 25 Μαΐου 2011, στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cypfus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού) και, αφού έλαβε υπόψη και σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση της για τη διεξαγωγή έρευνας και όλες τις μετέπεπα ληφθείσες αποφάσεις και να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ' υπαρχής. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης για διεξαγωγή έρευνας, έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογεί τη διεξαγωγή έρευνας της καταγγελίας από την Υπηρεσία. Η Επιτροπή επίσης έκρινε ότι η έρευνα έπρεπε να διεξαχθεί με βάση το υφιστάμενο κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης πραγματικό και νομικό καθεστώς και να γίνει χρήση του υπάρχοντος οτο σχετικό φάκελο υλικού. Στις 7 Φεβρουαρίου 2012, η Υπηρεσία, ενεργώντας σύμφωνα με τις οβηγίες της Επιτροπής και εξετάζοντας εξ' υπαρχής την καταγγελία σύμφωνα με το νομικό και πραγματικό καθεστώς που ίσχυε κατά την αρχική υποβολή της καταγγελίας, κατέθεσε προς αυτή σημείωμα με την εισήγηση της. Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2012, αφού εξέτασε το περιεχόμενο του φακέλου σε συνάρτηση με το σημείωμα της Υπηρεσίας, κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα όιι στη βάση των ενώπιον της στοιχείων δεν στοιχειοθετούνται πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3 και 6 του Νόμου και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή αποφάσισε να κοινοποιήσει στους καταγγέλλοντες το προκαταρκτικό της συμπέρασμα, καλώντας τους παράλληλα εντός είκοσι μίας ημερών να θέσουν εγγράφως πς τυχόν απόψεις και θέσεις τους επί τούτου. Το προκαταρκτικό συμπέρασμα της Επιτροπής κοινοποιήθηκε στους καταγγέλλοντες στις 22 Μαρτίου 2012 με σχετική επιστολή. Οι θέσεις των κατάγγελλα νιων επί των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της Επιτροπής αποστάληκαν στις 18 Απριλίου Οι καταγγέλλοντες ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που η Επιτροπή έκρινε ότι είναι εμπιστευτικά. Η Επιτροπή, στις 8 Μαΐου 2012 απέστειλε σχετικό ερώτημα προς την Hermes αναφορικά με την αποκάλυψη των εν λόγω σημείων, που αφορούσαν πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της. Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2012, αφού έλαβε υπόψη της ότι η Hermes στις επιστολές της με ημερομηνίες 28 Μαΐου 2012 και 11 Ιουλίου 2012 δεν ενίστατο στην αποκάλυψη των συγκεκριμένων σημείων, ομόφωνα αποφάσισε να αποστείλει στους καταγνέλλοντες τις συγκεκριμένες αναφορές του πρακτικού. Η Επιτροπή στις 21 Σεπτεμβρίου 2012 απέστειλε τις συγκεκριμένες αναφορές στις καταγγέλλουσες. Κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 2012, η Επιτροπή εξέτασε τις θέσεις των καταγγελλουσών εταιρειών επί των προκαταρκτικών της συμπερασμάτων, για τις οποίες γίνεται εκτενέστερος λόγος στο καταληκτικό της παρούσας απόφασης της. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ! Αντικείμενο της υπό εξέταση καταγγελίας αποτελούν οι κατ' ισχυρισμόν παραβάσεις των άρθρων 3 και 6 του Νόμου και των αντίστοιχων κοινοτικών άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ από τις καταγγελλόμενες εταιρείες Hermes και την κοινοπραξία LGS. Συγκεκριμένα, στην καταγγελία τους οι Aviapartner και Two Serve ισχυρίζονται ότι: -Η Καταγγελλόμενη 1 [Hermes] εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει στην αγορά υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών και/ή στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάψου. Η Καταγγελλόμενη 1 [Hermes] κατά παράβαση του άρθρου 6 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 1989 μέχρι 2001 και/ή ιου άρθρου 82 της Συνθήκης κατά την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν για την ανάθεση υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης δεν εφάρμοσε δίκαιη, διαφανή, αντικειμενική και αμερόληπτη διαδικασία μεταξύ των ττροσφοροδοτών στη βάαη δημοσιευμένων κριτηρίων όπως αυτά καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία 2, τους Κανόνες Επίγειας Εξυπηρέτησης των Διεθνών Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, των όρων προσφοράς και του Κοινοτικού Κεκτημένου. Η Καταγγελλόμενη 1 [Hermes] αγνόησε την Οδηγία Θ6/67 3, η οποία είναι σαφής ως προς τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο σε σχέση με τον Ανταγωνισμό στη σχετική αγορά των υπηρεσιών εδάφους". ' Τώρα ΙΟΞ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωαης (ΣΛΕΕ). 2 Περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο του 2002 ( N,213(l J/2002). 3 Οδηγία 96/67 ΕΚ του Συμβουλίου της 15" ς Οκτωβρίου 199S σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας.

6 ΤΜΗΜΑ Β 4938 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επίσης, os καταγγέλλουσες ισχυρίζονται cm: «Η Καταγγελλόμενη 1 (Hermes) αυνίιιραξε με την Καταγγελλόμενη 2 [LGS] με αποτέλεαμα να της κατακυρώσει την προοφορά για την παροχή υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάψου. Συνεπεία της εν λόγω σύμπραξης, ο ανταγωνισμός στην αγορά παροχής υπηρεσιών εδάφους περιορίζεται και/ή νοθεύεται και/ή παρακωλύεται και/ή επηρεάζεται το εμπόριο μεταξύ Κρατών Μελών κατά παράβαση του άρθρου 4 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 198$, όπως τροποποιήθηκε και/ή ίου άρθρου 81 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 6.» 3. Εμπλεκόμενο Μέρη 3.1 Καταγγελλουσα εταιρεία Aviapartner Cyprus Ltd Η εταιρεία Aviapartner συστάθηκε στις και αποτελείται από τους εξής μετόχους:(α) Aeolos Travel, (β) Amathus Public Limited, (γ) Aviapariner Belgium NV/SA. Η εταιρεία Aviapartner ιδρύθηκε ειδικό για να Λάβει μέρος στη διαδικασία προσφορών / διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών εδάφους που προκηρύχτηκε από τη Διεύθυνση των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, Hermes Airports Lid (στο εξής η «Hermes») και πέραν αυτού δεν είχε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα πριν ή μετά από το διαγωνισμό. Η μητρική Aviapartner του εξωτερικού ή/κα: οι θυγατρικές της εταιρείες, διεξάγουν δραστηριότητες εξυπηρέτησης εδάφους σε πέραν των τριάντα { 30) αεροδρομίων της Ευρώπης. 3.2 Καταγγελλουσα εταιρεία Two Serve Η Two Serve είναι κοινοπραξία και εγγεγραμμένος συνεταιρισμός μεταξύ των πιο κάτω εταιρειών:(α) Aeolos Travel, (β) Amathus Public Limited, (y}two Serve Management Limited. Η Two Serve δραστηριοποιείται στον τομέα της εξυπηρέτησης επιβατών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από τις 6 Ιουλίου Η Two Serve έχει κοινούς μετόχους με την Aviapartner, συγκεκριμένα την Aeolos Travel και την Amathus Public Limited. 3.3 Καταγγελλόμενη εταιρεία Hermes Airports Ltd Η Hermes, η οποία υπέγραψε στις με την Κυπριακή Δημοκρατία, Σύμβαση Παραχώρησης για την Ανάπτυξη και Διαχείριση των Διεθνών Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, αποιελεί τη Διεύθυνση των Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου. Η Hermes, ως Διεύθυνση των Αερολιμένων, στην προκείμενη υπόθεση προέβη στην προκήρυξη προσφορών για εξασφάλιση αδειών παροχής υπηρεσιών εδάφους. 3.4 Καταγγελλόμενη Κοινοπραξία Goldair Handling S.A., Servisair U.K. Lid/ CLIN Company Ltd Η LGS παρέχει υπηρεσίες εδάφους και εξυπηρέτησης επιβατών στην Κύπρο και ως κοινοπραξία δημιουργήθηκε για σκοπούς υποβολής προσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό. Αποτελείται από τις (α) CLiN Company Limited, η οποία είναι ιθύνουσα εταιρεία του ομίλου εταιρειών Louis, (β) Goldair Handling S.A. και (γ) Servisair UK Limited, η οποία αποτελεί μέλος του ευρύτερου ομίλου Servisair. Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην εξέταση της ύπαρξης έννομου συμφέροντος για τη νομιμοποίηση προσώπου να προβεί σε καταγγελία. Εν προκειμένω, η εταιρεία Aviapartner (καταγγελλουσα 1), ιδρύθηκε ειδικά για να λάβει μέρος στη διαδικασία προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εδάφους που προκηρύχτηκε από τη Διεύθυνση των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, δηλαδή την Hermes. Η εταιρεία Two Serve (καταγγελλουσα 2) δεν έλαβε μέρος στο διαγωνισμό, αλλά προβαίνει στην υπό εξέταση καταγγελία ως μέλος του ίδιου ομίλου στον οποίο ανήκει η Aviapartner και δραστηριοποιείται στον τομέα εξυπηρέτησης επιβατών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι η αρχική καταγγελία δεν έκανε λόγο για την Two Serve στο κομμάτι που αφορούσε την καταγραφή των παραβάσεων των άρθρων 3 και 6 του Νόμου και των ανϊίατοιχων κοινοτικών άρθρων. Η αναφορά στην Two Serve έγινε στο τέλος της καταγγελίας, όπου αναφέρθηκαν τα ακόλουθα: "Συνέπεια των παραβάσεων που αναφέρονται πιο πάνω, η Καταγγελλουσα 1, η οποία υπέβαλε προοφορά, αναπόφευκτα θα υποστεί οικονομική βλάβη εφόσον αδίκως θα έχει αποκλειστεί από την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών, ενώ η Καταγγελλουσα 2 έχει ή θα υποστεί και αυτή αισθητή οικονομική βλάβη ως εξής: (1) Οι δύο αδειούχοι που θα προσφέρουν υπηρεσίες εδάφους θα είναι σε ισχυρότερη θέση από την Καταγγελλουσα 2 για να προσφέρουν και τις υπηρεσίες επιβατών αε χαμηλότερες τιμές και καλύτερους όρους. (2) Συνέπεια της παράνομης και/ή καταχρηστικής συμπεριφοράς των καταγγελλομένων 1 και 2, η κάθε μία από τις κατανγέλλουσες έχει βρεθεί αε μειονεκτική θέση όσον αφορά τον ανταγωνισμό στην αγορά παροχής υπηρεσιών εδάφους αφού έχει αποκλειστεί και ή θα αποκλειστούν από τη σχετική αγορά.» (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Η Επιτροπή επίσης διευκρίνισε ότι οι νικητές του επίμαχου διαγωνισμού ήταν τελικά η καταγγελλόμενη 2, δηλαδή η εταιρεία LGS, και η ειαιρεία Swissport Cyprus Ltd (οτο εξής η «Swlssport» ) 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "Τώρα3τουΝ.13(Ι)/ Τώρα 101 ΣΛΕΕ,

7 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η Επιτροπή επεσήμανε ότι και οι δύο εταιρείες που καταγγέλλονται είναι επιχειρήσεις υπό την έννοια του Νόμου. Η LGS από τη μία, παρέχει υπηρεσίες εδάφους και εξυπηρέτησης επιβατών στην Κύπρο καί ασκεί με αυτόν τον τρόπο οικονομική δραστηριότητα, και η Hermes από την άλλη, διαχειρίζεται και διαθέτει τις εγκαταστάσεις των αεροδρομίων, πράγμα που συνιστά εμπορικής φύσεως δραστηριότητα. 3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤ ΙΣΧΥΡίΣΜΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ: Η Επιτροπή, προτού προβεί στην παράθεση των συμπερασμάτων αε σχέση με την αξιολόγηση των γεγονότων και περιστατικών που περιβάλουν την παρούσα καταγγελία σε συνάρτηση με τις κατ' ισχυρισμό παραβάσεις του Νόμου, θεώρησε καθήκον της να προβεί σε κάποιες παρατηρήσεις στη βάση της προκαταρτικής έρευνας που διεξήχθηκε από την Υπηρεσία στα πλαίσια της διερεύνησης της καταγγελίας. Οι εν λόγω παρατηρήσεις αφορούν τους ισχυρισμούς των καταγγελλόντων ότι η εταιρεία Hermes, κατά τη διαδικασία προκήρυξης του επίμαχου διαγωνισμού, όφειλε να εφαρμόζει τη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία, πράγμα που αγνόησε να πράξει. Τούτο λεχθέντος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν είναι αρμόδια για παραβάσεις άλλων νομοθετικών πλαισίων κσι δεν είναι αρμόδια να ασκεί έλεγχο νομιμότητας πράξεων που ανήκουν κατά Νόμο στην αρμοδιότητα άλλων διοικητικών αρχών. Η Επιτροπή παρατήρησε ότι, σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της Υπηρεσίας, καθώς και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, διαφάνηκε ότι στους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού στον οποίο προέβηκε η εταιρεία Hermes και συγκεκριμένα στον όρο 3.4.6, αναφέρεται ότι: «at least one of the ground handling service providers has to be independent of the airport operator or the Dominant Carrier. In the above context bidders have to complete and submit a Declaration of Dependency as per model in Annex C5.» Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί το δεδομένο ότι οτο έντυπο Annex C5 νίνεται αναφορά μόνο στον όρο του Dominant carrier. Δηλαδή, στο εν λόγω έντυπο αναφέρονται τα ακόλουθα: «Declares that in the Company that he/she represents: The Dominant carrier has...%hotding». (H υπογράμμιση είναι δική μας) Η Επιτροπή παρατήρησε άτι στο εν λόγω έντυπο δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά για την προϋπόθεση οι διαγωνιζόμενοι να είναι ανεξάρτητοι από τον airport operator, δηλαδή την εταιρεία Hermes. Αυτό διαπιστώνεται και από το περιεχόμενο του εντύπου προσφοράς που συμπλήρωσε η δεύτερη καταγγελλόμενη, η LGS, η οποία έχει έμμεση μετοχική συγγένεια με την Hermes. Στο εν λόγω έντυπο της LGS και συγκεκριμένα στο Annex C5 γίνεται αναφορά μόνο στη σχέση της με τον dominant carrier και όχι με τη Διεύθυνση Αερολιμένα, εξού και η LGS δεν κατέγραψε οτιδήποτε σχετικά με τη συγγένεια της με την Hermes. Παρενθετικά αηιιειώνεται ότι η αναφορά σε μετοχική συγγένεια μεταξύ της LGS και ii]c Hermes αφορά τη μετοχική συννένεια των δύο σε iphzc επιχειρήσεις και όχι την άυεση συμμετοχή της μίας στην άλλη και αντίστροφα. Τούτου λεχθέντος, δεν μπορεί να αγνοηθεί το στοιχείο του «ultimately independent» που προνοείται στην κοινοτική οδηγία. (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Εύλογα, η Επιτροπή διερωτήθηκε, αφού το κριτήριο τουλάχιστον του Dominant carrier καταγράφηκε στο έντυπο Annex C5, κατά πόσο και/ή με ποιο τρόπο αξιολογήθηκε η εταιρεία Swissport, λαμβανομένου υπόψη του μεριδίου που κατέχουν οι Κυπριακές Αερογραμμές, που είναι ο κυρίαρχος αερομεταφορέας στην προκείμενη π Ίπτωση, οε αυτήν. Επισημαίνεται επίσης το γεγονός ότι, με βάση τους ισχυρισμούς της Hermes, τα έγγραφα του διαγωνισμού εγκρίθηκαν από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, δεδομένο που επιβεβαιώνεται από τη σχετική αλληλογραφία που ανταλλάχθηκε μεταξύ Hermes και Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, δεν διαφάνηκε ότι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας εξέφρασε οποιαδήποτε αντίρρηση σε σχέση με το περιεχόμενο των εγγράφων του διαγωνισμού. Η Επιτροπή παρατήρησε ότι το έντυπο Annex C5 και ο όρος του διαγωνισμού ήταν σε γνώση αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. Από τα στοιχεία του φακέλου δεν διαφαίνεται ότι οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό επιχειρήσεις είχαν εκφράσει οποιαδήποτε αντίρρηση σε οχέαη με αυτό το ζήτημα, δηλαδή ότι οι όροι της προσφοράς και το σχετικό έντυπο είχαν διαφοροποιημένο περιεχόμενο. Ακόμη και στο στάδιο της παρουσίασης των προσφορών, η οποία διεξήχθει ενώπιον της Επιτροπής Αερομεταφορέων που είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα στην όλη διαδικασία του διαγωνισμού, δεν έγινε καμία αναφορά σε αυτό το θέμα και ούτε οι καταγγέλλοντες φαίνεται να αναφέρθηκαν σε αυτό το ζήτημα κατά την διαδικασία του διαγωνισμού. Επίσης, αξιολογώντας τόσο το περιεχόμενο της καταγγελίας όαο και των απαντήσεων που δόθηκαν, διαπιστώνεται ότι το ζήτημα αυτό δεν τέθηκε ποτέ από τους καταγγέλλοντες στις απαντήσεις τους. Ακολούθως, η Επιτροπή εστίασε την προαοχή της στους ουσιώδεις ισχυρισμούς της καταγγελίας σε σχέση με τις πιθανολογούμενες παραβάσεις στα πλαίσια του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς που τέθηκαν από μέρους των καταγγελλομένων, ότι δηλαδή εκφεύγει της αρμοδιότητας της η διερεύνηση της νομιμότητας και ορθότητας της εφαρμογής από μέρους της Hermes των οποιωνδήποτε υποχρεώσεων της με βάση τον περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο 213(Ι)/2002 { στο εξής ο "Νόμος 213(Ι)/2002» } σχετικά με το διαγωνισμό, και ότι δεν έχουν γνώση ποιο είναι το ακριβές αντικείμενο του θέματος που απασχολεί την Επιτροπή, κρίνει ότι έχει την αρμοδιότητα εξέτασης της εν λόγω καταγγελίας. Η εξέταση της εν λόγω καταγγελίας, στα πλαίσια των απαγορευτικών κανόνων του ανταγωνισμού, αφορά μόνο την απόφαση επιλογής της Hermes γιατί ήταν αποτέλεσμα αυτόνομης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, ασχέτως εάν υπήρχε έγκριση άλλων αρμοδίων οργάνων όσον αφορά την επιλογή των δύο προσφοροδστών.

8 ΤΜΗΜΑ Β 4940 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡίΟΥ 2012 Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβανομένων υπόΐ ΐη των γεγονότων που σχετίζονται με την υπό αναφορά καταγγελία, επικέντρωσε την προσοχή της σε πρώτο στάδιο στην πρόνοια του σχετικού με την υπόθεοη άρθρου, δηλαδή του άρθρου 3 του Νόμου. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, υπό το πρίσμα του Δικαίου του Ανταγωνισμού δεν εξετάζονται όλες οι συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά οι συμπράξεις εκείνες που νοθεύουν, περιορίζουν και παρακωλύουν τον ανταγωνισμό με τους ενδεικτικούς τρόπους που καταγράφονται στο άρθρο 3 του Νόμου. Για να εξεταστούν όμως οι προβλεπόμενοι ενδεικτικοί τρόποι θα πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί ότι υφίσταται κάποια μορφή σύμπραξης, είτε συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων ή εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ επιχειρήσεων ή απόφαση ένωσης επιχειρήσεων. 3.1 Άρθρο 3 του Νόμου Ακολούθως η Επιτροπή, σε σχέση με την πρώτη παράμετρο του άρθρου 3 του Νόμου, διεξήλθε το περιεχόμενο του διοικηπκού φακέλου και διαπίστωσε ότι οι καταγγέλλουσες δεν είχαν προσκομίσει οποιοδήποτε αποδεικτικά στοιχεία ύπαρξης μιας τέτοιας σύμπραξης. Οι ισχυρισμοί τους περί συνεννόησης, που αφορά μία από τις παραμέτρους στοιχειοθέτησης της ύπαρξης εναρμονισμένης πρακτικής ή και μίας σιωπηρής συμφωνίας, δε στοιχειοθετούνται στην προκείμενη περίπτωση γιατί οπό τα στοιχεία του φακέλου δεν διαφαίνεται να υπάρχει οποιοδήποτε αποδεικτικά υλικό που να καταδεικνύει και να αποδεικνύει την ύπαρξη συνεννόησης μεταξύ Hermes και LGS αναφορικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Η Επιτροπή παραπέμπει στην απόφαση του Πρωτοδικείου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής το «ΓενΔΕΕ») στην υπόθεση Vereniging van samenwerkende piijsregeiende organisafies in de bouwnijverlieid και Λοιποί (spo) κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 6, όπου θεωρήθηκε ότι το σύστημα συνεννόησης και ανταλλαγής πληροφοριών αποδείχθηκε μέσα από τις πράξεις και τις συμπεριφορές των μελών της ένωσης εργοληπτών, οι οποίες υιταγορεύονταν από τους Κανονισμούς της εν λόγω ένωσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Πρωτοδικείο: -Ή Επιτροπή απέδειξε ότι οι επιχειρηματίες ανταλλάσσουν, κατά τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούν κατ' εκτέλεση των κανονισμών, στοιχεία που αφορούν, το κόστος του προσφερόμενου προϊόντος, τα χαρακτηριστικά, την σύνθεση των προτεινόμενων τιμών, μολονότι πρόκειται για στοιχεία που οι ανεξάρτητοι εττιχειρημαϊιες διαφυλάσσουν αυστηρώς ως επιχειρηματικά απόρρητα.» Η Επιτροπή παρατηρεί ότι στην παρούσα υπόθεση δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος συνεννόησης μεταξύ των μετόχων των καταγγελλομένων. Τα στοιχεία που δόθηκαν αφορούσαν τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων μετόχων. Από αυτά δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα σύμπραξης, στην απουσία περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων. Επίσης, δεν διαφάνηκε οι εν Αόγω εταιρείες να προχώρησαν οπό κοινού, είτε ως αποτέλεσμα συνδυασμένων ενεργειών - έννοια που συναντάται στο χώρο της εναρμονισμένης πρακτικής, είτε ως αποτέλεσμα σύμπτωσης βουλήσεων - έννοια που συναντάται στο χώρο της συμφωνίας μεταξύ επιχειρήσεων, στην λήψη απόφασης όσον αφορά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και στην οποιαδήποτε προπαρασκευαστική προετοιμασία των εγγράφων του διαγωνισμού. Φυσικά, η Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οπς περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι εταιρείες, μετά από πρόδηλη συνεννόηση και αμοιβαία επαφή, συνέστησαν από κοινού εταιρεία ως μηχανισμό για την υλοποίηση μεταξύ τους συμφωνιών, αυτό δεν εξετάζεται στο πλαίσια των διατάξεων του Νόμου. Αντιθέτως, τέτοια περιστατικά συνυπολογίζονται κατά την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων ζητημάτων, παραμέτρων ύπαρξης σύμπραξης μεταξύ επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα, ύπαρξης εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ επιχειρήσεων. Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι δε στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου από πλευράς των καταγγελλομένων Heimes και LGS, αφού δεν πληρείται η πρώτη προϋπόθεση που Θέτει ο απαγορευτικός κανόνας του άρθρου 3 του Νόμου, δηλαδή η ύπαρξη σύμπραξης, συμφωνίας μεταξύ επιχειρήσεων, απόφασης ένωσης επιχειρήσεων ή εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ επιχειρήσεων. 3.2 Άρθρο 6 του Νόμου Η Επιτροπή ακολούθως, επικέντρωσε την προσοχή της στην πρόνοια του άρθρου 6 του Νόμου. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6 του Νόμου είναι η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης μίας επιχείρησης στη σχετική αγορά και η καταχρηστική εκμετάλλευση της όπως και η κατά κανόνα ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της δεσπόζουσας θέσης και της καταχρηστικής συμπεριφοράς. Η καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και η δεσπόζουσα θέση σε μια αγορά συναρτώνται πάντοτε με την έννοια της επιχείρησης. Ως προς το σημείο αυτό, η Επιτροπή παραπέμπει στην πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου κρίθηκε ότι επιχείρηση είναι κάθε φορέας που αοκεί οικονομική δραστήριοιητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του και από τον τρόπο χρηματοδότησης του 7. 0 Απόφαση του Πρωτοδικείου (Πρώτο ΤμΉμα) της 21' κ Φεβρουαρίου Verenic]ing van samenwerkende prjjsregeiende organisalies in de bouwnijvemeid και Λοιποί κατά ιης Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Υπόθεοη Τ-29/92. 7 C - 41/90, ΗοΙηβτκαι Eteec, ίυλαογή 1991, σελίδα Ι -1979, C - 67/96, Albany International BV, Συλλογή 1999, οκλίδα

9 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ύπαρξη επιχείρησης προϋποθέτει αυτονομία οικονομικής δράσης και συνακόλουθα πλήρη ανάληψη των οικονομικών κινδύνων που συνεπάγεται η εκάστοτε οικονομική δραστηριότητα. Δεν αποτελούν προσδιοριστικά στοιχεία της επιχείρησης ο δημόσιος ή ιδιωτικός χαρακτήρας της, η επιδίωξη κέρδους από αυτήν 0 ή ο τρόπος χρηματοδότησης της. Η εταιρεία Hermes είναι εταιρεία περιορισμένη ευθύνης, η οποία στη βάση της Συμφωνίας Ανάθεσης, η οποία υπογράφτηκε στις 8/5/2005 και τέθηκε σε εφαρμογή ατις 12/5/2006, θα διαχειρίζεται τους παλαιούς αερολιμένες και παράλληλα θα ανοικοδομήσει και θα διαχειρίζεται τους νέους Διεθνείς αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου. Η Επιτροπή κρίνει ότι η διαχείριση και διάθεση των εγκαταστάσεων των αεροδρομίων από την Hermes συνιστά εμπορικής φύσεως δραστηριότητα και ως εκ τούτου η καταγγελλόμενη Hermes συνιστά επιχείρηση με την έννοια του Νόμου. Όμως, προκειμένου να εκτιμηθεί αν μια επιχείρηοη κατέχει δεσπόζουσα θέοη, πρέπει κατ' αρχήν να προσδιορισθεί η «αγορά αναφοράς» 8, δηλαδή η σχετική γεωγραφική αγορά και η σχετική αγορά παροχής υπηρεσιών στην οποία αξιολογείται η ισχύς της επιχείρησης που φέρεται ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση. Η Επιτροπή στην προκείμενη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου αλλά και την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε κατά την προκαταρτική έρευνα της Υπηρεσίας, κρίνει ότι η σχετική αγορά αναφοράς αφορά τις υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης των αερολιμένων και ότι η γεωγραφική αγορά είναι ολόκληρη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Επιτροπή επίσης κρίνει ότι στην προκείμενη υπόθεση υφίστανται και σχετικές παράπλευρες -γειτνιάζουσες αγορές, πέραν της αγοράς αναφοράς. Οι παράπλευρες-γειτνιάζουσες αυτές αγορές αφορούν τις αγορές εκείνες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι καταγγέλλουσες, ήτοι (1) οι υπηρεσίες εδάφους, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της επίμαχης προκήρυξης, και (2) οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών. Οι εν λόγω αγορές είναι παράπλευρεςγειτνιάζουσες από την αγορά διαχείρισης και εκμετάλλευσης των αερολιμένων γιατί παρέχονται όχι απαραιτήτως από την εταιρεία Hermes αλλά και από τρίτες επιχειρήσεις. 10 Και οι δύο παράπλευρες-γειτνιάζουσες αγορές έχουν ως γεωγραφικό χώρο την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οσον αφορά το στοιχείο της δεσπόζουσας θέσης που προνοείται στο άρθρο 6 του Νόμου, η Επιτροπή κρίνει ότι η Hermes κατέχει αναμφισβήτητα δεσπόζουσα θέση αλλά και νόμιμο μονοπώλιο στην αγορά αναφοράς, δηλαδή στην αγορά παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης των αερολιμένων. Η Επιτροπή σε αυτό τα σημείο κρίνει σκόπιμο να επισημάνει ότι, η συσχέτιση της δεσπόζουσας θέσης και της σχέσης οικονομικής ισχύος που διαθέτει η Hermes στις παράπλευρες-γειτνιάζουσες αγορές συναρτάται από το γεγονός ότι η τελευταία με την κατ' ισχυρισμό συμπεριφορά της παράγει αποτελέσματα στις παράπλευρες-γειτνιάζουσες αγορές, παρόλο που η δεσπόζουσα θέση της βρίσκεται στην αγορά παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης των αερολιμένων. Η Επιτροπή κρίνει ως καθοδηγητική την απόφαση Aeroports de Paris κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου κρίθηκε ότι, «η επιχείρηση-αποδέκτης της υπηρεσίας βρίσκεται σε αγορά διαφορετική από εκείνη στην οποία είναι παρών ο παρέχων την υπηρεσία, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 86 της Συνθήκης πληρούνται, εφόσον ο αποδέκτης βρίσκεται σε θέση οικονομικής εξαρτήσεως από τον φορέα παροχής της υπηρεσίας, λόγω της δεσπόζουσας θέσης που καταλαμβάνει ο τελευταίος, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία αμφοτέρων στην ίδια αγορά. Αρκεί ότι η παροχή υπηρεσιών που προτείνεται από τον προαφέροντα να είναι απαραίτητη για την άσκηση της ίδιας της δραστηριότητας του αποδέκτη.»" Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου ορίζεται ότι, απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους στο ούνολο ή σε μέρος της αγοράς της χώρας, η οποία δύναται να συνίσταται, μεταξύ άλλων, σε εφαρμογή άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ιδία σε αδικαιολόγητη άρνηση πωλήσεων αγορών ή άλλων συναλλαγών κατά τρόπο ώστε κάποιες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό. Ειδικότερα σε σχέση με το πιο πάνω άρθρο, η Επιτροπή σημειώνει ότι η εμπορική συμπεριφορά της κατέχουσας δεσπόζουσα θέση επιχείρησης, δεν πρέπει να νοθεύει τον ανταγωνισμό σε προηγούμενο ή σε μεταγενέστερο στάδιο εμπορίας, ήτοι τον ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών ή μεταξύ πελατών της επιχείρησης αυτής. Συγκεκριμένα, οι αντισυμβαλλόμενοι της εν λόγω επιχείρησης δεν πρέπει να ευνοούνται ή να περιέρχονται σε μειονεκτική θέση στα ιτλαίσια του μεταξύ τους ανταγωνισμού. Σε τέτοια περίπτωση, τίποτα δεν εμποδίζει τη δυσμενή διάκριση μεταξύ εμπορικά συναλλασσομένων οι οποίοι τελούν σε σχέση ανταγωνισμού, να θεωρηθεί ως καταχρηστική, όταν η συμπεριφορά της κατέχουσας δεσπόζουσα θέση επιχείρησης τείνει, ενόψει του συνόλου των συγκεκριμένων περιστάσεων, σε στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των εν λόγω συναλλασσομένων 12. Η παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενη περίπτωση καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης βασίζεται στην αρχή της απαγόρευσης της διακριτικής μεταχείρισης, που συνίσταται αφενός στην επιταγή ίσης μεταχείρισης για ισοδύναμες παροχές, αφετέρου δε στην επιταγή της διαφορετικής μεταχείρισης, εφόσον οι παροχές δεν είναι ιοοδύναμες. Εξάλλου, καταχρηστική μπορεί να είναι η άρνηση συναλλαγής εφόσον αυτή δεν είναι αντικειμενικά αιτιολογημένη. 13 α C-244/94, Federation Franca tee des Socieles d 'Assurance ν Ministere de I 'Agriculture el de!a Pec/ie[1995] ECR " Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 94/19/EK Sea Containers κατά Stena Sealink, Επίσημη Εφημερίδα 1994 L 15/8, παράγραφος Hilti [1991] ECF1 li-1439, παράγραφοι " T-128/98, Aeroports de Paris κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 2000 σελίοα ΙΙ C-62/86AKZO ν Commission [1991], 13 C- 6 και 7/73 στην υπόθεση Commercial Solvents.

10 ΤΜΗΜΑ Β 4942 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Εκ του συνδυασμού της απαγόρευσης της διακριτικής μεταχείρισης και της αδικαιολόγητης άρνησης συναλλαγής, έχει αναπτυχθεί από τη νομολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικασιηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σιο εξής το «ΔΕΕ» ) η αρχή σύμφωνα με την οποία η άρνηση πρόσβασης σε "βασικές διευκολυνθείς" μπορεί να αποτελέσει καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης («essential facilities doctrine"). Στα πλαίσια της αρχής αυτής, η ελεγχόμενη συμπεριφορά συνίσταται στην άρνηση μίας επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση, η οποία κατέχει και ελέγχει μία βασική διευκόλυνση ή μία βασική υποδομή, να παρέχει πρόσβαση στους ανταγωνιστές της προκειμένου οι τελευταίοι να παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες τους. Αλλως, δύναται να θεωρηθεί ότι η εν λόγω επιχείρηση επίσης εκμεταλλεύεται καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση που αυτή κατέχει εάν παρέχει ιιρόο^αοί) στους ανταγωνιστές της ατη διευκόλυνση ή υποδομή την οποία ελέγχει υπό όρους λιγότερο ευνοϊκούς από αυτούς υπό τους οποίους η εν λόγω επιχείρηση ή άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις με αυτήν έχουν πρόσβαση για τις δικές της δραστηριότητες. 1,1 Η Επιτροπή έχει τη θέση ότι η εταιρεία Hermes ελέγχει μία υποδομή ή διευκόλυνση που αναμφισβήτητα υπέχει στρατηγικής θέσης τέτοιας ώστε να καθίσταται για τους ανταγωνιστές βασική και θεμελιώδης για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Φυσικά, το ερώτημα που τίθεται, είναι ποια η σχέση της κύριας ή της παράπλευρης αγοράς ή και των δύο με τον κάτοχο της βασικής διευκόλυνσης. Όπως αναφέρεται στο Σύγγραμμα Βασίλη Χατζόπουλου: «είναι αοαφές αν η επιχείρηση κάτοχος της βασικής υποδομής οφείλει να είναι η ίδια δεσπόζουσα και στην παράπλευρη αγορά ή αν αρκεί να είναι παρούσα σιην αγορά αυιήν ή αν η παρουσία της δεν αποτελεί προϋπόθεση της εφαρμογής ίου κανόνα.»,s Αυτό το ερώτημα απαντήθηκε σε σχετικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και στην υπόθεση Aeroporls de Paris, όπου η εφαρμογή του κανόνα των βασικών διευκολύνσεων εξετάστηκε ατιυ ίο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά το γεγονός ότι η ειαιρεία που είχε την εκμετάλλευση του αεροδρομίου ήταν παντελώς απούσα από την επίδικη δευτερεύουσα αγορά. Το ζήτημα της πραγματικής απουσίας της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται μία βασική διευκόλυνση από τη δευτερεύουσα αγορά, φαίνεται να μη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ευρύτερο κοινοτικό πλαίσιο, καθώς ακόμη και ο ίδιος ο νομοθέτης αναγνωρίζει ότι «εάν μία επιχείρηση έχει οημανιική ισχύ σε μία συγκεκριμένη αγορά, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι κατέχει σημαντική ισχύ και οε μια στενά συνδεδεμένη με αυτήν αγορά, εάν οι δεσμοί μεταξύ των δύο αγορών είναι ιέτοιοι ώστε να είναι δυνατή η εκμετάλλευση της ισχύος στη μία αγορά ατο πλαίσιο της άλλης αγοράς».' 6 Φυσικά, η Επιτροπή παρενθετικά τονίζει άτι πολλές φορές, στην περίπτωση του κανόνα της βασικής διευκόλυνσης, ο καθορισμός και η περαιτέρω διευκρίνιση των επίμαχων αγορών είναι πλασματική, όπως ισχυρίζεται ο Βασίλης Χατζόπουλος στο σχετικό σύγγραμμα του. Δηλαδή, στην προκείμενη περίπτωση, η δεσπόζουσα θέση της εταιρείας στη διαχείριση των Αερολιμένων μπορεί να Θεωρηθεί ότι υφίσταται και στην παροχή υπηρεσιών εδάφους αφού χωρίς την είσοδο στην βασική διευκόλυνση, την υποδομή του αεροδρομίου, οι επίμαχοι προαφοριοδότες δεν μπορούν να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Από την άλλη, το γεγονός ότι στην πράξη η Hermes μέσω του εν λόγω διαγωνισμού δεν δραστηριοποιείται στην εν λόγω αγορά, την καθιστά απούσα από την εν λόγω αγορά. Το ουσιαστικότερο ζήτημα όμως για την Επιτροπή σε σχέση με τη βασική διευκόλυνση και τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, είναι ότι στην προκείμενη υπόθεση έχουμε ένα κλασσικό παράδειγμα νομοθετικής θέσπισης του κανόνα των βασικών διευκολύνσεων. Όπως είναι γενικά αποδεκτό, η πολιτική της ΕΕ βασίζεται σε πληθώρα οδηγιών, οι οποίες ρυθμίζουν τομέα προς τομέα τον τρόπο και τον βαθμό απελευθέρωσης, καθώς και τις εκάστοτε δ ι ασφαλιζόμενες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Οι οδηγίες εξασφαλίζουν ότι η εκάστοτε βασική υποδομή τίθεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου ανταγωνιστή. Με αυτόν τον τρόπο, παρακάμπτεται ένα από τα βασικά συστατικά της θεωρίας περί φυσικού μονοπωλίου και εξαλείφεται το βασικό εμπόδιο εισόδου των ανταγωνιστών στη σχετική αγορά. Η σχετική με την καταγγελία κοινοτική οδηγία είναι η 96/67. Η εν λόγω κοινοτική οδηγία ενέχει τη βασική υποχρέωση του κατόχου της βασικής διευκόλυνσης να παράσχει πρόσβαση. Επίσης, στην εν λόγω οδηγία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ειδικότερες υποχρεώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στον κάτοχο της βασικής υποδομής, όπως η τιμολογιακή διαφάνεια σε σχέση με το διαχειριστικό διαχωρισμό της βασικής διευκόλυνσης από τις λοιπές δραστηριότητες της κατόχου επιχείρησης." Εναρμονίζοντας την εν λόγω κοινοτική οδηγία στη εθνική έννομη τάξη και έχοντας πλέον ως Διαχειριστή των Αερολιμένων της Κυπριακής Δημοκρατίας την εταιρεία Hermes μέσω της εν λόγω προσφοράς, υιοθετείται ένα νέο πλαίσιο στον ευρύτερο τομέα των αερομεταφορών. Προηγούμενα υπήρχε κρατικό μονοπώλιο σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εδάφους, ενώ για τις υπηρεσίες επιβατών η αγορά ήταν ανοιχτή. Με την εφαρμογή του νέου συστήματος που προκύπτει από την υλοποίηση των προσφορών, το κρατικό μονοπώλιο καταργείται και η παροχή υπηρεσιών εδάφους ανατίθεται στους δύο παρόχους που έχουν επιλεγεί. Πριν την εφαρμογή του νέου συστήματος, μία αεροπορική εταιρεία μπορούσε να επιλέξει μόνο τον πάροχο υπηρεσιών επιβατών, ενώ για τις υπηρεσίες εδάφους δεν είχε διέξοδο παρά να εξυπηρετηθεί οπό το κρατικό μονοπώλιο. Με την εφαρμογή του νέου συστήματος, η κάθε αεροπορική εταιρεία θα έχει δικαίωμα να επιλέξει άλλον πάροχο για τις υπηρεσίες εδάφους και άλλον πάροχο για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η νομοθετική αυτή Θέσπιση του κανόνα των βασικών διευκολύνσεων, η οποία εξυπηρετεί μία ομοιόμορφη και διαφανή απελευθέρωση των σχετικών αγορών της κοινότητας, παύει να έχει ως αποκλειστικά ή και πρωταρχικό στόχο την απορρύθμιση των φυσικών μονοπωλίων και υπόκειται σε μία μετάλλαξη. Κατ' επέκταση, η υιοθέτηση νομοθεσίας με τη μορφή Οδηγιών συγκεκριμένα σημαίνει ότι, αποδέκτες των υποχρεώσεων που απορρέουν Βασίλης Γ. Χατζόπουλου, «Ο κανόνας των Βασικών Διευκολύνσεων (Essential Facilities) ατο Ευρωπαϊκό και ΙΞδνικό Δίκαιο του Ανταγωνισμού" (2002), Εκ6οσειςΑΝΤ. Ν. ΣΛΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα - Κομοτηνή 15 ibid. 16 Οδηγία Ξ002/21/ΕΚ, Οδηγία πλαίσιο νια τις τηλεπικοινωνίες. " Ob.cil. βλ. υποαημκίωοη Ob.cil. βλ. υποσημείωση 16 ' 4

11 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ από τη νομοθετική ρύθμιση του κανόνα των βασικών διευκολύνσεων είναι τα κράτη μέλη και όχι ο! επιχειρήσεις. Συνεπώς, στα πλαίσια της νομοθετικής του ένταξης στην κοινοτική έννομη τάξη, ο κανόνας των βασικών διευκολύνσεων υφίσταται αλλοίωση ως προς τη φύση του, παύει να αποτελεί αμιγώς κανόνα του δικαίου του ανταγωνισμού και μεταυορφώνεται σε κανόνα για την επίτευξη της εσωτερικής αγοράς. 1 (Η υιτογράμμιαη είναι δική μας) Κατά την άποψη της Επίτροπής, στη βάση των προαναφερθέντων, επιβεβαιώνεται ότι στην ουσία ο γενικός κανόνας των βασικών διευκολύνσεων στα πλαίσια των αρχών του ανταγωνισμού έχει ως αποδέκτες τις επιχειρήσεις και στα πλαίσια των αρχών για την Επίτευξη της εσωτερικής ανοράς έχει ως αποδέκτες τα Κράτη Μέλη. Επίσης, κατά την άττοψη της Επιτροπής, είναι ξεκάθαρο όπ στην προκείμενη περίπτωση η νομοθετική ρύθμιση του κανόνα των βασικών διευκολύνσεων σημαίνει ότι αποδέκτης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την νομοθετική ρύθμιση είναι το Κράτος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να λάβει μέτρα εναντίον Κράτους Μέλους ενώπιον του ΔΕΕ. (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Αναφορικά με τη σχέση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας εταιρείας, η Επιτροπή παρατηρεί ότι, από τα στοιχεία του Λίοικηπκου Φακέλου, δεν διαφαίνεται ότι η Hermes, μέσω των όρων των εγγράφων του διαγωνισμού, παρεμπόδισε κάποιον από τους διαγωνιζόμενους ή τους απέκλεισε από του να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και άρα να μην διεκδικήσουν δικαίωμα πρόσβασης. Τα έγγραφα του διαγωνισμού που παρέδωσε στους διαγωνιζόμενους δεν ασκούσαν οποιαδήποτε διάκριση υπέρ κάποιων και εναντίων κάποιων άλλων, ούτε και σκιαγραφούσαν καθ' οποιονδήποτε τρόπο οποιονδήποτε από τους διαγωνιζόμενους, θέτοντας τους σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό. Με βάση το Σύγγραμμα του Beilamy and Child 2 «However, although that will often be the case in practice, the Commission does not consider that denial of access to an essentia! facility will constitute an abuse onlyjf the operator of the facility, either directly or through an associated undertaking, is itself making use of the facility and so competing with the third patty seeking access.» Ο ισχυρισμός και μόνο των καταγγελλόντων ότι υφίατατο σχέση συγγένειας μεταξύ της Hermes και της LGS, δεν προσθέτει κάτι ή και δεν αλλάζει το συμπέρασμα ότι τα έγγραφα του διαγωνισμού και η ίδια η προκήρυξη δεν δημιουργούσαν διάκριση υπέρ κάποιου διαγωνιζομένου έναντι άλλου ως αποτέλεσμα καταχρηστικής συμπεριφοράς της δεσπόζουσας εταιρείας. Σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνεται ένα από τα ζητήματα που προέκυψαν από την προκαταρκτική έρευνα της Υπηρεσίας και που προαναφέρθηκαν οε σχέση με το διαφοροποιημένο περιεχόμενο του όρου των εγγράφων του διαγωνισμού και του σχετικού έντυπου Annex 5, όπου τονίζεται η ύπαρξη μίας ασάφειας την οποία όμως κανείς δεν αμφισβήτησε, ούτε οι καταγγέλλοντες ή οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο μέρος, ούτε το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο μαζί με την Hermes ενέκριναν τα έγγραφα του διαγωνισμού. (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Οσον αφορά το ζήτημα της μη τήρησης της κοινοτικής οδηγίας 96/67/ΕΚ από πλευράς της Hermes και συγκεκριμένα ότι: «για να διατηρηθεί πραγματικός και θεμιτός ανταγωνισμός, πρέπει, σε περίπτωση περιορισμού του αριθμού των ιιαρεχόντων υπηρεοίες, οι φορείς αυτοί να επιλέγονται με διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία ότι κατά την επιλογή αυτή πρέπει να ζητείται η ννώυη των χρηστών, δεδοιιένου ότι είναι οι πρώτοι που ενδιαφέρονται για την ποιότητα και την τιυή των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν», η Επιτροπή θεωρεί ότι η γνώμη των χρηστών ζητήθηκε και αυτοί την έδωσαν ψηφίζοντας κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών από την Επιτροπή Αερομεταφορών, κατά π] συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12/2/2008. Το γεγονός ότι η Hermes δεν υιοθέτησε τη γνώμη της Επιτροπής Αερομεταφορών, δεν σημαίνει ότι προέβηκε σε καταχρηστική συμπεριφορά. Με βάση το Νόμο 213(Ι}/2002, ο ρόλος της Επιτροπής Αερομεταφορών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Αξιοσημείωτο είναι το γενονός ότι, κατά την ανάγνωση των πρακτικών των συνεδριών της Hermes για τη λήψη της τελικής απόφασης, διαφάνηκε ότι η καταγγέλλσυαα Aviapartner προέβαινε σε διαπραγματεύσεις με χρήστες-αεροπσρικές εταιρείες, ισχυριζόμενη ότι θα έδινε εκπτώσεις επί των τιμών της, πράγμα που δεικνύει ότι γγ αυτήν όντως ήταν σημαντικός ο ρόλος των χρηστών. Όμως, από την άλλη και χωρίς να υποβαθμίζεται με οποιονδήποτε τρόπο η σημασία των χρηστών, δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι, με βάση την εγκεκριμένη διαδικασία του προκείμενου διαγωνισμού υπεύθυνη για την τελική απόφαση επιλογής ήταν η ίδια η εταιρεία Hermes. (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Όσον αφορά τα τελικά αποτελέσματα επιλογής της Hermes και τις αντιρρήσεις των καταγγελλόντων σε σχέση με αυτά, π\ στιγμή που η Επιτροπή Αερομεταφορών είχε διαφορετικά αποτελέσματα, η Επιτροπή παραθέτει πιο κάτω αυτούσιο κομμάϊΐ της θέσης του Πρωτοδικείου στην υπόθεση Atlantic Container Line v. Commission σε οχέση με την αντικειμενική δικαιολόγηση της δεσπόζουσας εταιρείας: «Dominant undertakings must be conceded the right to take such reasonable steps as it deems appropriate to protect its interests, provided that the purpose of such behaviour is not to strengthen this dominant position and abuse it. It therefore follows that a dominant undertaking may seek to rely on grounds to justify the practices it adopts. The sole purpose of those grounds of justification is to enable a dominant undertaking to show not tiiat the practices in question should be permitted because they confer certain advantages, but only that the purpose of those practices is reasonably to protect its commercial interests in the face of action taken by certain third parties and that they do not therefore in fact constitute an abuse.» (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Η δικαιολόγηση που δόθηκε από την εταιρεία Hermes και που καταγράφηκε πιο πάνω σε σχέση με την διαφοροποιημένη απόφαση της έναντι της απόφασης της Επιτροπής Αερομεταφορών, αφορούσε το ζήτημα της αξιολόγησης του κριτηρίου Financial & Business plan, στη βαθμολόγηση του οποίου σημαντικό ρόλο είχε το fee per passenger. To fee per passenger προκύπτει από το επιχειρηματικό σχέδιο του κάθε προσφαροδότη, στο οποίο έχουν αναχθεί οι τιμές χρέωσης των προσφοροδοτών. Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αμφισβητήσει τη μεθοδολογία που 19 Ibid. ί0 Σύγγραμμα Bellamy and Child με τίτλο «European Community Law of Competition», edition Sweet and Maxwell t T-191/98 Atlantic Container Line v, Commission πάρα ,

12 ΤΜΗΜΑ Β 4944 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 χρησιμοποίησε η Hermes, τόσο λόγω του ότι οι καΐαγγέλλουσες δεν προσκόμισαν οποιαδήποτε στοιχεία που να καταδεικνύουν και να αποδεικνύουν ότι η εν λόγω μεθοδολογία ήταν λανθασμένη, όσο και επειδή OTUV η υπεύθυνη για την λήψη *Ίζ απόφασης εταιρεία θεωρεί ότι: «t~/?e viability and business efficacy of each tender proposal has a close relationship to the GH fee relied upon in each Tender....the level of GH fee has an impact on the competivenoss of the Airports and attracts particular attention.» 22. (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Η Επιτροπή επισημαίνει, μετά από ανάγνωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Hermes, ότι η Avlaparlner πρόσφερε εκπτώσεις επί της συγκεκριμένης χρέωσης στις αεροπορικές εταιρείες για την εξασφάλιση της υποστήριξης τους στη συνάντηση της Επιτροπής Αερομεταφορών. Η Επιτροπή υιοθετεί τη θέση της εταιρείας Hermes, ως αυτή καταγράφηκε στα πρακτικά της εν λόγω συνάντησης, ότι δηλαδή πρέπει να προωθούνται ανταγωνιστικές χρεώσεις προς πς αεροπορικές εταιρείες. Αυτό όμως δεν αφορά την επίμαχη διαδικασία του διαγωνισμού. Οπως αναφέρει αργότερα η εταιρεία στα πρακτικά της συνάντησης της σε σχέση με το ζήτημα των εκπτώσεων που προωθούοε η Aviapartner κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού: "... turns out to be theoretical and may well be unrealistic and deficient, if in practice the quoted fee will not or cannot be applied». Αρα, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αναιρούν την πιο πάνω δικαιολόγηση της κατέχουσας δεσπόζουσα θέση εταιρείας. Αντίθετα, από τα στοιχεία του φακέλου διαφαίνεται ότι η χρησιμοποίηση του foe per passenger αποτελούσε υπεράσπιση των εμπορικών συμφερόντων της εταιρείας κα! δεν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που να δεικνύουν σε σχέση με τα τελικά αποτελέσματα επιλογής οποιαδήποτε διάκριση κάποιων έναντι άλλων και, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κριτήριο του fee per passenger εφαρμόστηκε ανεξαιρέτως σε όλους τους διαγωνιζομένους, δεν υφίσταται συμπεριφορά που να ενέχει το στοιχείο της κατάχρησης. Επιπρόσθετα, δεν μπορούν να αγνοηθούν οι αρχές που διέπουν την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, αλλά ούτε μπορεί να αγνοηθεί η πολιτική της κοινότητας για απελευθέρωση του ευρύτερου τομέα των υπηρεσιών εδάφους- «groundhandiing». Στην υπόθεση Hoffman-La Roche 23, δόθηκε ο ορισμός της κατάχρησης ως ακολούθως: "Κατάχρηση είναι αντικειμενική έννοια που σχετίζεται με συμπεριφορά επιχείρησης με δεαπόζουοα Θέση τέτοια ώστε να επηρεάζει τη δομή μίας αγοράς όταν ως αποτέλεομα αυτής και μόνον της παρουσίας της επιχείρησης αυτής ο βαθμός ανταγωνισμού εξασθενεί και η οποία προσφεύγει σε μεθόδους διαφορετικές από εκείνες τιου καθορίζουν τον κανονικό ανταγωνισμό σε προϊόντα και υηηρεοίες με βάση τις συναλλαγές των εμπορευόμενων που έχουν ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζουν τη διατήρ^οη του ακόμα υπάρχοντα στην αγορά βαθμού ανταγωνισμού ή την ανάητυξη αυτού ίου ανταγωνισμού.» Στην υπόθεση Continental Can, το Δικαστήριο έκρινε ότι >παρ. 26. it is in the light of these considerations that the condition imposed by article 86 is to be interpreted whereby in order to come within the prohibition a dominant position must have been abused. the provision states a certain number of abusive practices which it prohibits.. the list merely gives examples, not an exhaustive enumeration of the sort of abuses of a dominant position prohibited by the treaty., as may further be seen from letters (c) and (d) of article 66 s4 (2), the provision is not only aimed at practices which may cause damage to consumers directly, but also at those which are detrimental ίο them through their impact on an effective competition structure, such as is mentioned in article 3(f) of the treaty., abuse may therefore occur if an undertaking in a dominant position strengthens such position in such a way that the degree of dominance reached substantially fetters competition, i.e that only undertakings remain in the market whose behaviour depends on the dominant one 35.» Πς εκ τούτου, κατάχρηση δύναται να προκύμιει όταν μία επιχείρηση με δεσπόζουσα Θέση ενισχύει αυτή τη θέση με τέτοιο τρόπο ώστε ο βαθμός κυριαρχίας της να δεσμεύει σημαντικά τον ανταγωνισμό. (Η υπογράμμιοη είναι δική μας) Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη της το Υπουργικό Διάταγμα 4 G 0/200 7^, σύμφωνα με το οποίο ο Υπουργός καθόρισε τον αριθμό των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών κοι των παροχέων υπηρεσιών εδάφους σε τουλάχιστον δύο, και τους λόγους για τους οποίους σε μία μικρή αγορά όπως η Κύπρος οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους πρέπει να είναι δύο 2, κρίνει ότι η επιλογή της Hermes των συγκεκριμένων διαγωνιζόμενων εταιρειών δεν αλλάζει το γεγονός ότι η δομή του ανταγωνισμού στην αγορά παροχής υπηρεσιών εδάφους ήταν ήδη προκαθορισμένη στους δύο παρόχους, ασχέτως ποιοι ήταν αυτοί. Ακόμα και αν οι επιτυχείς προσφοριοδότες του επίμαχου διαγωνισμού δεν ήταν οι εταιρείες Swissporl και LGS αλλά τρίτες εταιρείες, η δομή του ανταγωνισμού θα εξακολουθούσε να παραμένει η ίδια αφού αυτή ήταν προκαθορισμένη στη βάση του Υπουργικού Διατάγματος. Ως εκ τούτου, η επιλογή της Hermes των συγκεκριμένων εταιρειών δεν επέφερε αλλαγή στη δομή του ανταγωνισμού στην αγορά της παροχής υπηρεσιών εδάφους. Οι καταγγέλλουσες ισχυρίζονται ότι, συνεπεία των παραβάσεων σε σχέση με τη διαδικασία του διαγωνισμού, os δύο αδειούχοι που επιλέγηκαν να προσφέρουν υπηρεσίες εδάφους θα είναι σε ισχυρότερη θέση από την Two Serve για να προσφέρουν και τις υπηρεσίες επιβατών σε χαμηλότερες τιμές κσι όρους. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πλείστοι των παροχών υπηρεσιών εδάφους παρέχουν, είτε οι Ιδιοι είτε άλλες εταιρείες του ομίλου σιον οποίο ονήκουν, Αναφορές που ανευρίσκοντι ιι ma πρακτικά της συνάντησης ιης εταιρείας I termos, " C- 85/76, Συλλ. 1979, οελίδο <Ι61. ^ Ήδη άρθρου 102 ΕΛΕΕ. ί5 C- 6/72, turopemballage κοι Conlinenlal Can κα-ά Επιτροπής, Απόφαση του Δικαοτηρίου της 21ης Φεβρουαρίου ΪΒ Το περί Πολιτικής Αεροπορίας Διάταγμα (Πρόσβαση οπ)ν αγορά υπηρεσιών εδάφοιις) του 2007, 27 Στην προσφορά των υπηρεσιών εδάφους, η αύξηση των παροχών τέτοιων υπηρεσιών σε περισσότερους από δύο δημιουργεί σημαντικά Λειτουργικά προβλήματα στα αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω του μεγέθους και των εγκαταστάσεων τους και ίου ύψους της επιβατικής κίνησης. Επίσης, η βιωσιμότητα τέτοιων παρΰχων οε συνάρτηση με το κόοτος προσφοράς τέτοιων υπηρεσιών, δεν δικαιολογεί την αύξηση του αριθμού παροχών.

13 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών, διαφαίνεται ότι η συλλογιστική των καταγγελλομένων δεν μπορεί να αφορά μόνο την συγκεκριμένη επιλογή των εταιρειών Swissport και LGS, αλλά και τρίτων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες εδάφους. Επίσης, η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να τονίσει ότι η πρόσβαση στην αγορά εξυπηρέτησης είναι ελεύθερη και, ως εκ τούτου, υφίσταται μεγάλος αριθμός επιχειρήαεων που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών. Η επιλογή των αεροπορικών εταιρειών ως προς την επιχείρηση που θα τους παρέχει εξυπηρέτηση επιβατών, είτε αυτή θα είναι ένας από τους παρόχους υπηρεσιών εδάφους ή άλλη εταιρεία δεν είναι θέμα, που αφορά την Hermes. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης σημαντικό να τονίσει ότι, σύμφωνα με το Νόμο 213(Ι)/2002, όταν ο αριθμός των παροχών υπηρεσιών εδάφους είναι περιορισμένος κατ' εφαρμογή του όρθρου 69, η Διεύθυνση του αερολιμένα μπορεί να παρέχει η Ιδια Υπηρεσίες εδάφους χωρίς να υπόκειται στη διαδικασία Επιλογής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 69. Επίσης, χωρίς Τήν τήρηση της διαδικασίας αυτής, η Διεύθυνση του αερολιμένα μπορεί να επιτρέψει σε μία επιχείρηση να παρέχει υπηρεσίες εδάφους στον εν λόγω αερολιμένα - εάν η Διεύθυνση του αερολιμένα ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα την επιχείρηση αυτήν ή - εάν η επιχείρηση ελέγχει άμεσα ή έμμεσα την Διεύθυνση ταυ αερολιμένα. Δηλαδή, η εταιρεία Hermes θα μπορούσε στην περίπτωση που υπάρχει περιορισμός των παροχών, όπως στην προκείμενη υπόθεση, να παρέχει η ίδια τις υπηρεσίες εδάφους ή να τις παρέχει εταιρεία που της ανήκει άμεσα ή έμμεσα. Κάτι τέτοιο δεν συνέβηκε στην προκείμενη περίπτωση. Αντιθέτως, η εταιρεία Hermes προέβηκε σε διαδικασία διαγωνισμού (tender procedure). Πέραν των πιο πάνω, οι καταγγέλλουσες ισχυρίζονται καταχρηστική εκμετάλλευση με αποτέλεσμα να υφίσταται σύμπραξη για καθορισμό τιμών μεταξύ Hermes και LGS. Επιπρόσθετα, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας από την Υπηρεσία, οι καταγγέλλουσες ισχυρίστηκαν ψηλή τιμολόγηση της LGS στην περίπτωση που μία αεροπορική εταιρεία επιλέξει να αγοράσει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών από την καταγγέλλουσα Two Serve, σε σύγκριση με την περίπτωση που μία αεροπορική εταιρεία αγοράσει και τις δύο υπηρεσίες από την LGS. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ένας τέτοιος ισχυρισμός είναι εκτός του πλαισίου του απαγορευτικού κανόνα του άρθρου 6 του Νόμου, εκτός ουσιώδους χρόνου και ελλείπει αποδεικτικών στοιχείων σε σχέση με τις ψηλότερες χρεώσεις της L.GS. Επισημαίνεται, επιπρόσθετα, ότι το ζήτημα των ψηλών τιμών από πλευράς της LGS είναι εκτός του αντικειμένου της παρούσας καταγγελίας. Τέλος, ή Επιτροπή δεν μπορεί παρά να καταγράψει τον προβληματισμό της σε σχέαη με το γεγονός ότι, ενώ οι καταγγέλλουσες ισχυρίζονται καταχρηστική συμπεριφορά από πλευράς της Hermes οε σχέση με το ότι δεν εφάρμοσε δίκαια και αντικειμενική διαδικασία, δεν καταγγέλλουν το μέρος εκείνο της διαδικασίας που αφορά την επιλογή της Swissport. Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι η συμπεριφορά της Hermes δεν παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου. Η Επιτροπή σε σχέση με τους ισχυρισμούς της καταγγελίας που αφορούν παραβάσεις των κοινοτικών άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, ομόφωνα καταλήγει οτο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει παράβαση των εν λόγω άρθρων για τους ίδιους λόγους που προαναφέρθηκαν και αφορούν τη μη ύπαρξη παράβασης των άρθρων 3 και 6 του Νόμου, αφού, εν προκειμένω, δεν υπάρχει συμπεριφορά επιχειρήσεων η οποία ο""ηγε( σε παράβαση των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στην προκείμενη υπόθεση, όπως έχει αναλυθεί και πιο πάνω, δεν υφίσταται το ουσιώδες στοιχείο της σύμπραξης που να οδηγεί σε παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή επίσης επισημαίνει ότι δεν υφίσταται καταχρηστική συμπεριφορά που να οδηγεί σε παράβαση του άρθρου 102 ΣΛΕΕ. Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να διευκρινίσει ότι, όσον αφορά το άρθρο 102 ΣΛΕΕ, ακόμη και εάν η συμπεριφορά κρινόταν καταχρηστική, δεν διαφαίνεται άτι αυτή δυσχεραίνει την πρόσβαση ανταγωνιστών από άλλα κράτη μέλη στη σχετική αγορά με αποτέλεσμα να επηρεάζεται το εμπόριο μεταεύ κρατών μελών. (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Σύμφωνα με το κείμενο της επίμαχης προκήρυξης, η συμμετοχή επιχειρήσεων των κρατών μελών της Ε.Ε. στο διαγωνισμό ήταν επιτρεπτή. Μάλιστα, η Hermes ως αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού σύμφωνα με την Οδηγία 96/67/ΕΚ και το άρθρο 73 του Νόμου 213(Ι)/2002, δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Επίσημη Εφημερίδα των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινών Αεροπορικών Χωρών. Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι δε στοιχειοθετούνται παραβάσεις του άρθρου 3 και 6 του Νόμου και ότι δεν συντρέχει λόγος δράσης («ground for action») σε σχέση με τα άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με Τήν απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Teie2Polska: "Επομένως, όχι μόνον από το γράμμα και την οικονομία ίου κανονισμού, αλλά και από τον σκοπό rrou αυτός επιδιώκει προκύπτει ότι απόκειται αποκλειστικώς και μόνο στην Επιτροπή να διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται παράβαση του άρθρου 102 ΣΛΕΕ, ακόμη και αν το εν λόγω άρθρο εφαρμόζεται και στη διαδικασία την οποία έχει κινήσει η εθνική αρχή ανταγωνισμού» 28. Επίσης, το ΔΕΙΞ στην εν λόγω υπόθεση εξήγησε ότι, «Κατά το άρθρο 5, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού 1/2003, όταν οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού εκτιμούν, βάσει των πληροφοριών που έχουν στη διάθεση τους, ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κάποιας από τις απαγορεύσεις, μπορούν να αποφανθούν ότι δεν συντρέχει λόγος δράσης από μέρους τους» ΐβ. C-375/09, παρ. Ξθ Ibid.παρ. 29

14 ΤΜΗΜΑ Β 4946 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Δ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠίΤΡΟΠΙ \Σ Η Επιτροπή, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε σπς 31 Οκτωβρίου 2012, προτού καταλήξει στην τελική/οριστική της απόφαση, εξέτασε με προσοχή τα συμπληρωματικά επιχειρήματα που πρόβαλαν οι καταγγέλλουαες εταιρείες, μέσω ϊων δικηγόρων τους. Η Επιτροπή, αφού διεξήλθε των επιχειρημάτων των καταγγελλουσών εταιρειών, θεωρεί σκόπιμο να επισημάνει τα ακόλουθα: Η Επιτροπή σημείωσε την παραδοχή των καταγγελλουσών εταιρειών ότι η γνώμη της Επιτροπής Αερομεταφορών δεν ήταν δεσμευτική για την Hermes. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αερομεταφορών, που αποτελείται από τους αερομεταφορείς που χρησ.μοποιούν τους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου, κλήθηκε με βάση τον όρο 5.6 των εγγράφων του διαγωνισμού, στη βάση πάντοτε των διατάξεων του Νόμου 213(1)72002, να ψηφίσει τον προσφοροδότη που προτιμούσε. Τονίζεται ότι, τόσο με βάση το Νόμο 213(Ι)/2002 όασ και το κοινοτικό κεκτημένο, ο ρόλος της Επιτροπής Αερομεταφορών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Επιπλέον, σημειώνεται ότι το κατά πόσον η Hermes όφειλε να αιτιολογήσει τη διαφορετική της απόφαση από αυτή της Επιτροπής Αερομεταφορέων, ως η θέση των καταγγελλουσών, αποτελεί θέμα που άπτεται των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν στη βάση των ισχυουσών νομοθεσιών και όχι δέμα πολιτικής του ανταγωνισμού που άπτεται της αρμοδιότητας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Παρενθετικά σημειώνεται ότι, με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Νόμο 213(!)/2002, δεν απαιτείται η αιτιολόγηση από πλευράς του Διαχειριστή των αερολιμένων της διαφορετικής απόφασης του. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ως διαφαίνεται από το άρθρο 73 του Νόμου 213(Ι)/2002, η Hermes όφειλε να επιλέξει τους παροχείς μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή Αερομεταφορέων, χωρίς όμως να της επιβάλλε η υποχρέωση να αιτιολογήσει οποιαδήποτε διαφορετική απόφαση της από αυτήν της Επιτροπής Αερομεταφορέων, αλλά ούτε και να υιοθετήσει την ίδια απόφαση ή και θέση της Επιτροπής Αερομεταφορέων. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το απόσπασμα της Atlantic Container Line v. Commission 30 σχετικά με την αντικειμενική δικαιολόγηση, λήφθηκε υπόψη στα προκαταρκτικά συμπεράσματα της, στη βάση όμως της αξιολόγησης του ζητήματος στα πλαίσια των πραγματικών περιστατικών της εν λόγω υπόθεσης. Εν πάση περιπτώσει, ουδέποτε υπήρξε εισήγηση εκ μέρους της Επιτροπής στα προκαταρκτικά της συμπεράσματα, ότι η δυνατότητα προστασίας εμπορικών συμφερόντων είναι απεριόριστη. Εξάλλου, το ίδιο το απόσπασμα που κατέγραψε η Επιτροπή στα προκαταρκτικά της συμπεράσματα αναφέρει το σιοιχείο της εύλογης προστασίας των εμπορικών συμφερόντων μίας επιχείρησης, και άρα η Επιτροπή δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον ισχυρισμό των καταγγελλουσών εταιρειών ότι δεν δόθηκε η απαιτούμενη βαρύτητα. Η Επιτροπή στα προκαταρκτικά της συμπεράσματα, έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων παραγόντων, και το ζήτημα της αντικειμενικής δικαιολόγησης στα πλαίσια της εύλογης προστασίας ίων εμπορικών συμφερόντων. Η Επιτροπή σημειώνει ότι διαφωνεί με τη Θέση των καταγγελλουσών εταιρειών ότι στα προκαταρκτικά της συμπεράσματα δεν αμφισβήτησε τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησε η Hermes για τον καθορισμό του «fee per passenger». Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η Θέση της στα προκαταρκτικά της συμπεράσματα αχετικά με το «fee per passenger», είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς αξιολόγησης των στοιχείων του φακέλου που συγκεντρώθηκαν, αφού δόθηκε κάθε δυνατή ευκαιρία σε όλους τους εμπλεκόμενους να απαντήσουν σε σχετικά ερωτηματολόγια. Επίσης επισημαίνεται ότι, το στοιχείο του «fee per passonger» λήφθηκε υπόψη μεταξύ άλλων στοιχείων που ήταν στη διάθεση της Επιτροπής, χωρίς όμως η Επιτροπή να δίνει βαρύτητα στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά να τονίζει ότι το εν λόγω στοιχείο ήταν μέρος του πίνακα Βαθμολογίας με τίτλο Evaluation Criteria, και συγκεκριμένα ήταν καταγραμμένο ως Financial Solvency and Business Plan (including Pricing). Σχετικά με τις θέσεις των καταγγελλουσών εταιρειών αναφορικά με το γεγονός ότι η Επιτροπή στην προκαταρκτική της απόφαση απέκρυψε τμήμα του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Hermes ως καλυπτόμενο αττό επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο, η Επιτροπή τονίζει ότι, στη βάση του κοινοτικού Δικαίου του Ανταγωνισμού, ο καταγγέλλοντας έχει τη δυνατότητα να ζητήσει πρόσβαση σε έγγραφα στα οποία η Επιτροπή βασίζει τις προκαταρκτικές της θέσεις 31. Αυτό το δικαίωμα όμως είναι πιο περιορισμένο από το δικαίωμα πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο, που γίνεται αφού καταρτιστεί σχετική Έκθεση Αιτιάσεων από την Επιτροπή στη βάση του άρθρου 17 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(I)/200S. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάμει των άρθρων 81 και 32 της συνθήκης ΕΚ, Άρθρο 8 (1) (Πρόσβαση στα πληροφοριακά στοιχεία): "Οσάκις η Επιτροπή γνωστοποιεί στον καιαγγέλλοντα την πρόθεση της να απορρίψει καταγγελία δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος ί,ο καταγγέλλων είναι δυνατόν να ζητήσει να rou επιτραπεί η πρόσβαση οτα έγγραφα οτα οποία η Επιτροπή βασίζει την προσωρινή της αξιολόγηση. Ωστόσο, προς τούτο ο καταγγέλλων δεν είναι δυνατόν να έχει πρόσβαση σε επαγγελματικά μυστικά ή λοιπέ? εμπιστευτικές πληροφορίες άλλων εμπλεκομένων στη διαδικασία.!. ]». (δική μας υπογράμμιση). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υπόθεση FEDETAB, «[...] it must be observed in the first place that information in the nature of a trade secret given to a trade or professional association by its members and thus having lost its confidential nature vis-a-vis them does not lose it with regard to third parties. Where such an association forwards such information to the Commission in proceedings commenced under Regulation No17, the Commission cannot rely on the provisions of articles 19 and 20 of that Regulation to justify passing on the information to third parties who are making complaints. Article 19(2} gives the latter a right to be heard and not a right to receive confidential information.» Ob. cit. βλ. υποσημείωση 21, Lennarl Bilter & W. David Braun, European Competition Law: A Practitionner's Guide, Kluwer Law International, οελ FEDETAB, ECJ Ocl.29, 19ti0, 1980 ECR 3125, παρ. AG.

15 TMHW1A Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, προτού κρίνει εάν θσ αποκρύβονταν στην προκαταρκτική της απόφαση τμήματα του εν λόγω πρακτικού, ρώτησε σχετικά την εταιρεία Hermes, η οποία με επιστολή της ημερομηνίας 19/3/2012 ενημέρωσε ότι τα συγκεκριμένα πρακτικά είναι εμπιστευτικής φύσεως και δεν πρέπει να αποκαλυφθούν. Η Επιτροπή παραταύτα στην προκαταρκτική της απόφαση, η οποία κοινοποιήθηκε στις καταγγέλλουσες εταιρείες με επιατολή ημερομηνίας 22/3/2012, αποκάλυψε αναφορές που έγιναν οτο εν λόγω πρακτικό προς το συμφέρον των καταγγελλουοών εταιρειών, Η Επιτροπή, όταν έλαβε τις θέσεις των καταγγελλουοών εταιρειών επί της προκαταρκτικής της απόφασης, οι οποίες όπως προαναφέρθηκε αφορούσαν μεταξύ άλλων και αίτημα για αποκάλυψη και των υπολοίπων κομματιών του πρακτικού που αποκρύβησαν, ρώτησε για δεύτερη φορά την Hermes σε σχέση με την αποκάλυψη αυτών των κομματιών. Η Hermes στην επιστολή της ημερομηνίας 11/6/2012, δήλωσε ότι εάν η Επιτροπή θεωρούσε κατάλληλο να αποκαλύψει τις συγκεκριμένες αναφορές αυτή δεν έφερε ένσταση. Η Επιτροπή, στην προκείμενη περίπτωση ομόφωνα αποφάσισε να αποκαλύψει τις εν Λόγω αναφορές του συγκεκριμένου πρακτικού, ενημερώνοντας σχετικά τις καταγγέλλουσες εταιρείες με επιστολή της ημερομηνίας 21/9/2012. Ανεξαρτήτως των τιιο πάνω, η Επιτροπή επισημαίνει ότι, ούτως ή άλλως το περιεχόμενο της προκαταρκτικής απόφασης που κοινοποιήθηκε στις καταγγέλλουσες στις 22/3/2012 και η παροχή δικαιώματος υποβολής από μέρους τους των θέσεων τους διασφάλιζε στο έπακρο το δικαίωμα τους για υπεράσπιση και δίκαιη δίκη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ανεξαρτήτως των ανωτέρω η Επιτροπή τονίζει ότι στην παρούσα περίπτωση ενήργησε σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 33 του Νόμου, το οποίο καθορίζει την υποχρέωση της Επιτροπής προς εχεμύθεια για την προστασία επιχειρηματικών απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης. Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η επιλογή μόνο δύο παροχών ήταν αποτέλεσμα του Διατάγματος ΚΔΙ1 460/2007. Το γεγονός ότι οι δύο πάροχοι που επιλέγηκαν πρόσφεραν και υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών, δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου. Σε σχέση με τη διαμόρφωση της αγοράς μετά από τον περιορισμό των παροχών σε δύο και την κατακύρωση των προσφορών στην LGS και στη Swisspori, σημειώνεται ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αναπόφευκτο λόγω αυτού του περιορισμού. Ακόμα και αν οι επιτυχείς προσφοριοδότες του επίμαχου διαγωνισμού δεν ήταν οι εταιρείες Swissport και LGS αλλά τρίτες εταιρείες, η δομή του ανταγωνισμού θα εξακολουθούσε να παραμένει η ίδια, αφού αυτή ήταν προκαθορισμένη στη βάση του Υπουργικού Διατάγματος. Ως εκ τούτου, η επιλογή των συγκεκριμένων εταιρειών από την εταιρεία Hermes δεν επέφερε αλλαγή στη δομή του ανταγωνισμού στην αγορά της παροχής υπηρεσιών εδάφους. Επίσης, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι πλείστοι των παροχών υπηρεσιών εδάφους παρέχουν, είτε οι ίδιοι ή άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκουν, υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών. Η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να τονίσει ότι, η πρόσβαση στην αγορά εξυπηρέτησης είναι ελεύθερη και υφίσταται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών. Η επιλογή των αεροπορικών εταιρειών ως προς την επιχείρηση που θα τους παρέχει εξυπηρέτηση επιβατών, είτε αυτή θα είναι ένας από τους παρόχους υπηρεσιών εδάφους ή άλλη εταιρεία, δεν είναι θέμα που αφορά την Hermes. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης σημαντικό να τονίσει ότι, σύμφωνα με το Νόμο 213(ί)/2002, όταν ο αριθμός των παροχών υπηρεσιών εδάφους είναι περιορισμένος κατ' εφαρμογή του άρθρου 69, η Διεύθυνση του αερολιμένα μπορεί η ίδια να παρέχει Υπηρεσίες εδάφους χωρίς να υπόκειται στην Διαδικασία Επιλογής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 69. Επίσης, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας αυτής, η Διεύθυνση του αερολιμένα μπορεί να επιτρέπει σε μία επιχείρηση να παρέχει υπηρεσίες εδάφους στον εν λόγω αερολιμένα - αν η Διεύθυνση του αερολιμένα ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα την επιχείρηση αυτήν ή- αν η επιχείρηση ελέγχει άμεσα ή έμμεσα την Διεύθυνση του αερολιμένα. Δηλαδή, η εταιρεία Hermes θα μπορούσε στην περίπτωση που υπάρχει περιορισμός των παροχών, όπως στην προκείμενη υπόθεση, να παρέχει η ίδια τις υπηρεσίες εδάφους ή να τις παρέχ ι εταιρεία που της ανήκει άμεσα ή έμμεσα. Κάτι τέτοιο δεν συνέβηκε στην προκείμενη περίπτωση. Αντιθέτως, η εταιρεία Hermes προέβηκε σε διαδικασία διαγωνισμού (tender procedure). Συνακόλουθα, η Επιτροπή, αφού συνεκτίμησε όλα τα δεδομένα, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο διοικητικό φάκελο, ομόφωνα αποφασίζει ότι οι αναφορές των καταγγελλουσών εταιρειών δεν διαφοροποιούν ούτε αναιρούν την προκαταρκτική της απόφαση, για τους πιο πάνω λόγους που καταγράφονται και ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν στοιχειοθετείται οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου από μέρους των καταγγελλομένων σε σχέση με τα άρθρα 3 και 6 του Νόμου και ότι δεν συντρέχει λόγος δράσης σε σχέση με τα άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να απορρίψει την καταγγελία των καταγγελλουοών εταιρειών. Λούκια Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

16 Β 4948 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5876 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παράταση Ισχύος Αδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) Αρ. Άδειας Ν. 419(Α)/Κ στην περιοχή Σχοινομούτης της Επαρχίας Λάρνακας, της εταιρείας Medwind Ltd Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη : 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν. 122(Ι)/2003 και Ν. 239(Ι)/2004 και Ν. 143(Ι)/2005 και Ν. 173(Ι)/2006 και Ν. 92{!)/2008), και πιο συγκεκριμένα τις εξουσίες και αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ όσον αφορά τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς των Αδειών ττοιι δύναται να χορηγεί η ΡΑΕΚ. 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κανονισμών, και συγκεκριμένα των Κανονισμών περί Έκδοσης Αδειών, Κ.Δ.Π. 538/ Την Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), με αριθμό Ν. 419(Α)/Κ , ατην περιοχή Σχοινομούτης της Επαρχίας Λάρνακας, Ισχύος 16MW, της εταιρείας Medwind Ltd, με ημερομηνία 10/11/ Την υπ' αριθμό ΛΑΡ1466/2006 αίτηση έκδοσης Πολεοδομικής Άδειας, ημερομηνίας 5/12/ Τη θετική, υπό όρους, γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος ημερομηνίας 16/10/ Την άρνηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να χορηγήσει Πολεοδομική άδεια, επικαλούμενο, μεταξύ άλλων, την ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο Αιολικών Πάρκων που πρέπει να τηρείται σύμφωνα με την Εντολή 2/2006 του Υπουργού Εσωτερικών. 7. Την καταχώριση ατις 22/11/2011 της υπ' αριθμό 1536/2011 προσφυγής της εταιρείας Medwind Ltd στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της άρνησης χορήγηαης Πολεοδομικής άδειας. 8. Την υπ' αριθμό φακέλου , επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 31/5/2006, με την οποία πληροφορεί τη ΡΑΕΚ ότι «ενόψει της προοπτικής χωροθέτησης δύο Αιολικών Πάρκων εφαπτόμενων μεταξύ τους, η κατάσταση είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί θετικά, θεωρώντας ότι χωρικά τα δύο συνεχόμενα Αιολικά Πάρκα αποτελούν μια ενιαία και συνεχή ενότητα και μεταξύ τους δεν εγκλωβίζονται άλλες ιδιοκτησίες». 9. Την επιστολή της εταιρείας Medwind Ltd, ημερομηνίας 24/10/2012, με την οποία ζητά παράταση ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ Την Γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων της ΡΑΕΚ, Ορφανίδης, Χριστοφίδης, Πουτζιουρής & Δαμιανού ΔΕΠΕ, ημερομηνίας 7/11/2011, σύμφωνα με την οποία η ΡΑΕΚ δύναται να παραχωρεί παράταση ιαχύος των αδειών που χορηγεί, και επειδή σύμφωνα με τους περί Ρύθμιοης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008 και τους σχετικούς με την Έκδοση Αδειών Κανονισμούς η χρονική διάρκεια των Αδειών που χορηγεί η ΡΑΕΚ είναι στη διακριτική ευχέρεια των Μελών και εφόσον: Μπορούσαν ευθύς εξ αρχής να παραχωρήσουν άδεια μεγαλύτερης διάρκειας για την κατασκευή του πιο πάνω έργου, β ο κάτοχος της άδειας δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρώσει τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες για εξασφάλιση ή μη Πολεοδομικής Αδειας, η εταιρεία Medwind Ltd υπέβαλε αίτηση στη ΡΑΕΚ εντός του 2005 και ο Υπουργός Εσωτερικών έκδωσε την Εντολή 2/2006 στις 19/4/2006, β το Υπουργείο Εσωτερικών απαντώντας οε επιστολή της ΡΑΕΚ ανέφερε ότι θεωρώντας ότι χωρικά δύο συνεχόμενα Αιολικά Πάρκα αποτελούν μια ενιαία και συνεχή ενότητα και μεταξύ τους δεν εγκλωβίζονται άλλες ιδιοκτησίες η κατάσταση είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί θετικό, β δύνανται τώρα να το πράξουν και να παρατείνουν την διάρκεια Ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ της εταιρείας Medwind Ltd, αφού εξέτασαν όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία ΑΠΟΦΑΣίΣΑΝ να παρατείνουν την διάρκεια Ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ , ισχύος 16MW της εταιρείας Medwind Ltd για ακόμη ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τις 9/11/2013 και παράλληλα να καλέσουν την εταιρεία Medwind Ltd να προβεί τάχιστα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Medwind Ltd καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας μέσω της ιστοοελίδας της ΡΑΕΚ. Η απόφααη αυτή της ΡΑΕΚ, να παρατείνει την διάρκεια Ισχύος της Αδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ της εταιρείας Medwind Ltd για ακόμη ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τις 9/11/2013, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εψη; ρίδα της Δημοκρατίας και ατην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

17 TIViHftflA Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5877 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παράταση Ισχύος Αδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) Αρ. Άδειας Ν.419{Α)/Κ στην περιοχή περιοχή Αγίας Νάπας της Επαρχίας Αμμοχώστου, της εταιρείας Medwind Ltd. Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη : 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν. 122(Ι)/2003 και Ν. 239(Ι)/2004 και Ν. 143(Ι)/2005 και Ν. 173(ί)/2006 και Ν. 92{!)/2008), και πιο αυγκεκριμένα τις εξουσίες και αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ όσον αφορά τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς των Αδειών που δύναται να χορηγεί η ΡΑΕΚ. 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κανονισμών, και συγκεκριμένα των Κανονισμών περί Έκδοσης Αδειών, Κ.Δ.Π. 538/ Την Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), με αριθμό Ν. 419(Α)/Κ , στην περιοχή Αγίας Νάπας της Επαρχίας Αμμοχώστου, Ισχύος 11.5MW, της εταιρείας Medwind Ltd, με ημερομηνία 10/11/ Την υπ' αριθμό ΑΜΧ/00978/2006 αίτηση έκδοσης Πολεοδομικής Αδειας, ημερομηνίας 08/12/ Τα αντίγραψα των δημοσιεύσεων στις εφημερίδες, ημερομηνίας 12 και 13/9/2007, με τις οποίες η εταιρεία Medwind Ltd, γνωστοποιούσε στο κοινό ότι στις 07/09/2007 υπέβαλε στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) σχετικά με την ανέγερση Αιολικού Πάρκου στο Δάσος Αγίας Νάπας. 6. Την υπ' αριθμό φακέλου 61/94 επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 28/11/2011, με την οποία κοινοποίησε τα Πρακτικά της συνεδρίασης που έγινε στις 11/10/2011, όπου ζητήθηκε από την εταιρεία να εκπονήσει Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης η οποία θα εξεταστεί από την Τεχνική Επιτροπή. 7. Την υπ' αριθμό φακέλου 61/94 επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 23/5/2012, με την οποία κοινοποίησε τα Πρακτικά της συνεδρίασης που έγινε στις 20/3/2012, όπου μετά από την αποχώρηση των προσκεκλημένων τα μέλη της Επιτροπής παρά το γεγονός ότι στην προηγούμενη τους συνεδρίαση ζήτησαν εκπόνηση Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης για να εξεταστεί από Τεχνική Επιτροπή, αποφάσισαν να εισηγηθούν την έκδοση αρνητικής γνωμάτευσης. 8. Την επιστολή της εταιρείας Medwind Ltd, ημερομηνίας 24/10/2012, με την οποία ζητά παράταση ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν. 419{Α)/Κ , στην οποία αναφέρει άτι κατά την εξέταση της ΜΕΕΠ στην αρμόδια επιτροπή του Τμήματος Περιβάλλοντος, ζητήθηκε από την εταιρεία εκπόνησης «Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης» σύμφωνα με την στρατηγική μελέτη για ΑΠΕ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έξι (6) μήνες. 9. Την πάροδο πέραν των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που φαίνεται ότι η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί την έκδοση αρνητικής γνωμάτευσης, χωρίς ακόμα να το πράξει. 10. Την Γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων της ΡΑΕΚ, Ορφανίδης Χριστοφίδης, Πουτζιουρής & Δαμιανού ΔΕΠΕ, ημερομηνίας 7/11/2011, σύμφωνα με την οποία η ΡΑΕΚ δύναται να παραχωρεί παράταση ισχύος των αδειών που χορηγεί, και επειδή σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008 και τους σχετικούς με την Έκδοση Αδειών Κανονισμούς η χρονική διάρκεια των Αδειών που χορηγεί η ΡΑΕΚ είναι στη διακριτική ευχέρεια των Μελών της και λαμβάνοντας υπόψη ότι:» Εφόσον μπορούσαν ευθύς εξ αρχής να παραχωρήσουν Αδεια μεγαλύτερης διάρκειας για την κατασκευή του πιο πάνω έργου, * ο κάτοχος της άδειας παρόλο που υπέβαλε τις αναγκαίες αιτήσεις και μελέτες για να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλίσει την εξέταση των αιτήσεων του από τις αρμόδιες αρχές του κράτους,» δύνανται τώρα να το πράξουν και νσ παρατείνουν την διάρκεια Ισχύος της Αδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ της εταιρείας Medwind Ltd, αφού εξέτασαν όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να παρατείνουν την διάρκεια Ισχύος της Αδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ , 11.5MW της εταιρείας Medwind Ltd για ακόμη ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τις 9/11/2013 και παράλληλα να καλέσουν την εταιρεία Medwind Ltd να προβεί τάχιστα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Medwind Ltd καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, να παρατείνει την διάρκεια ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ της εταιρείας Medwind Ltd για ακόμη ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τις 9/11/2013, θα δημοσιευτεί οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιατοσελίδα της ΡΑΕΚ.

18 ΤΜΗΜΑ Β 4950 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5878 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Τροποποίηση των Αδειών Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής ΗΛεκτρισμού (Αιολικό Πάρκο), Ν. 419(Α)/Κ , και Ν. 419(Α)/Π , της εταιρείας Stivo Trading Ltd στην περιοχή Πυργά, Κλαυδιά και Αλεθρικό της Επαρχίας Λάρνακας, ισχύος 99MW, Α' Φάση 27MW Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη : 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν. 122(Ι)/2003 και Ν. 239(Ι)/2004 και Ν. 143(Ι)/2005 και Ν. 173(Ι)/2006 και Ν. 92(Ι)/2008). 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) και συγκεκριμένα το Μέρος Τροποποίηση Αδειας και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του Την Αδεια Κατασκευής και την Αδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), με αριθμό Ν. 419(Α)/Κ και Ν. 419(Α)/Π , Ισχύος 99MW, Α Φάση 49.5MW, της εταιρείας Stivo Trading Ltd, στην περιοχή Πυργά, Κλαυδιά και Αλεθρικό της Επαρχίας Λάρνακας, με ημερομηνία 10/11/ Την υπ' αριθμό 734/2012 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 28/5/2012 με την οποία η ΡΑΕΚ τροποποίησε τις άδειες Ν. 419(Α)/Κ , και Ν. 419(Α)/Π της εταιρείας Stivo Trading Ltd, ως ακολούθως: > Μείωση της Α' Φάσης υλοποίησης του Αιολικού Πάρκου από 49.5MW σε 27MW. > Αλλαγή του κατασκευαστή και τύπου των Ανεμογεννητριών από General Electric, GE 1.5x1ο, ισχύος 1.5MW έκαστη σε Vestas V100 ισχύος 1.8MW έκαστη. > Έγκριση χωροθέτησης των δέκα πέντε (15) Α/Γ της Α' Φάσης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Πολεοδομία χωροταξικό σχεδιασμό. 5. Την υπ' αριθμό 803/2012 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19/10/2012 με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε παράταση της άδειας κατασκευής Ν. 419{Α)/Κ , της εταιρείας Stivo Trading Ltd για ακόμη δύο (2) χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 9/11/ Την επιστολή της εταιρείας Stivo Trading Ltd, ημερομηνίας 22/10/2012 με την οποία ζητά από τη ΡΑΕΚ να εγκρίνει τροποποίηση των αδειών κατασκευής και λειτουργίας Αιολικού Πάρκου, Ν. 419{Α)/Κ , και Η. 419(Α}/Π , και πιο συγκεκριμένα μείωση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των πιο πάνω αδειών από 99MW σε 18MW, ήτοι δέκα (10) Ανεμογεννήτριες Vestas V100 ισχύος 1.8MW έκαστη. 7. Την υπ' αριθμό 804/2012 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 29/10/2012 με την οποία η ΡΑΕΚ προτείνεϊ να προβεί σε τροποποίηοη των πιο πάνω αδειών της εταιρείας Stivo Trading Ltd. 8. Τη δημοσίευση της ειδοποίησης της ΡΑΕΚ, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 9/11/2012, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση των πιο πάνω αδειών της Stivo Trading Ltd και ότι οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την πιο πάνω προτεινόμενη τροποποίηση των αδειών στα Γραφεία της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004, κανονισμός 13-(2) και 13-(3). 9. Τη γνωστοποίηση της απόφασης της ΡΑΕΚ, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση των πιο πάνω αδειών της εταιρείας Stivo Trading Ltd, με αποστολή αντιγράφου της ειδοποίησης σε όλους τους ενδιαφερομένους κατόχους αδειών όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 13-(3). 10. Την πάροδο 30 ημερών, αϊτό την ημέρα δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της ειδοποίησης, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση των πιο πάνω αδειών χωρίς να υποβληθεί οποιαδήποτε παράσταση ή ένσταση αναφορικά με τις πιο πάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις άδειας. και αφού εξέτασαν όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνόδευαν τόσο τις αιτήσεις όσον και τις Αδειες Ν. 419(Α)/Κ , και Ν. 419{Α)/ΓΙ που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία Siivo Trading Ltd, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να τροποποιήσουν τις άδειες Ν. 419(Α)/Κ , και Ν. 419(Α)/Π ως ακολούθως: > Μείωση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των πιο πάνω αδειών από 99MW σε 18MW. > Μείωση του συνολικού αριθμού των Ανεμογεννητριών σε δέκα (10). > Διαγραφή του ειδικού όρου των αδειών που προβλέπει την κατά φάσεις υλοποίηση του Αιολικού Πάρκου. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Stivo Trading Ltd όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 13(3). Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, για τροποποίηση των πιο πάνω αδειών της εταιρείας Stivo Trading Ltd, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εντός σαράντα πέντε (45) ημερών, από την λήψη αυτής της απόφασης, σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 και θα κοινοποιηθεί στην εταίρεία Stivo Trading Ltd. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αρχικά εκδοθέντων αδειών.

19 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5879 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Συνοπτική Μηνιαία Κατάρτσαπ κατά την 30ή Νοέμβριο» Χρυσός και απαιτήοεις σε χρυσό Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 5 ήάνεια σε ευρώ ττρος πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση Λοιπά στοιχεία ενεργητικού '000 Σύνολο Ενεργητικού Τραιτεζογρομμάτια σε κυκλοφορία Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 0 4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι Λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ Γενική κυβέρνηση Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις οε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΜΤ Υποχρεώσεις εντός του Ευ ρω συστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση Λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Λογαριασμοί αναπροσαρμογής Κεφάλαιο και αποθεματικά Σύνολο Παθητικού Διαφορές που μπορεί να παρουσιαστούν στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 1ΰ.920.β47

20 4952 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5880 Χ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ THg AHJVIQKPATIAE ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Έχω ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης ατις 31 Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών στα αποθεματικά και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σ,ιως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγΐ]ένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη Γενικού Ελεγκτή Η δίκή μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων \& βάση τον έλεγχο μου. Έχω διενεργήσει τον. έλεγχο μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφώνομαι με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζω και διενεργώ τον έλεγχο με σκοττό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες αττό ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικοδομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτ'υησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύω ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχω απορήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μου γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μου, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας στις 31 Δεκεμβρίου 201" 1. και της χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυιή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Έν,οση και τις απαιτήσεις του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου. Ανδρέας Κουρτέλλης για Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Λευκωσία, 6 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4912 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ Τα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Κ.Δ.Π. 41/2011 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑ2ΕΙΣ Αριθμός 4475 Παραακευή, 4 Φεβρουαρίου 2011 283 Αριθμός 41 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΪ

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία))

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία)) Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ]

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Δ/σχές] MINOTAVROS

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.5.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Έκδοση 1.0

ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Έκδοση 1.0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 30 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πολιτική Μετοχοποιήσεων/Αποκρατικοποιήσεων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πολιτική Μετοχοποιήσεων/Αποκρατικοποιήσεων ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πολιτική Μετοχοποιήσεων/Αποκρατικοποιήσεων Ι. Εισαγωγή Η παρούσα Πρόταση σκοπό έχει να περιγράψει συνοπτικά την προτεινόμενη πολιτική σε σχέση με την προώθηση των Αποκρατικοποιήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Α Π Ο Φ Α Σ Η 539/2011 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΪΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α Η Κ ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), αφού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 47/2008, Α.Κ.Ι. 53/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 47/2008, Α.Κ.Ι. 53/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 47/2008, Α.Κ.Ι. 53/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελίες για την μη παροχή των κατάλληλων προσαρμογών που να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο χώρο της εργασίας στα

Διαβάστε περισσότερα

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Δημόσια Πρόταση Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή συνεδρία του Δ.Σ. που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006: Το Ευρωπαϊκό ικαστήριο δέχθηκε ότι είναι απόλυτα δικαιολογηµένη η επιλογή τόπου εγκατάστασης (εντός της Κοινότητας όπως

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα