ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000"

Transcript

1 Αριθμός 4634 Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου Αριθμός 5867 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Neffiekx World II B.V. από την Japan Tobacco Inc. μέσω της Θυγατρικής της JT International Netherlands B.V. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωνε: ότι η εταιρεία Japan Tobacco Inc. με κοινοποίηση της προς την Επιτρακή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην εξαγορά της εταιρείας Neffiekx World il S.V. και των θυγατρικών της ΑΙ Nakhia Tobacco Company-Free Zone S.A.E. και ΑΙ Nakhia Tobacco Company S.A.E., μέσω της θυγατρικής της JT International Netherlands B.V. Η Japan Tobacco Inc. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιαπωνίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι η μητρική εταιρεία της JT international Netherlands B.V. μέσω της οποίας θα γίνει η παρούσα εξαγορά. Οι δραστηριότητες του Ομίλου εταιρειών Japan Tabaco Inc επικεντρώνονται στην βιομηχανία και πώληση εργοστασιακών τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού. Επίσης, oi δραστηριότητες του Ομίλου εταιρειών JT επεκτείνονται και στον τομέα των φαρμάκων και τροφίμων. Η JT Internationa! πωλεί προϊόντα καπνού σε πέραν από 120 χώρες και οι περισσότερες πωλήσεις της πηγάζουν από την πώληση εργοστασιακών τσιγάρων. Επιπρόσθετα, η JT International παράγει και πωλεί, άλλα προϊόντα καπνού περιλαμβανομένων στριφτών τσιγάρων, χειροποίητων καπνών, snus και πούρων. Το χαρτοφυλάκιο της JT International περιλαμβάνει τις ακόλουθες εμπορικές επωνυμίες προϊόντων καπνού: Winston, Mild Seven, Camel, Benson & Hedges, Silk Cut, Sobranie, Glamour και LD. Ο Ομιλος εταιρειών JT, μέοω της θυγατρικής της εταιρείας JT International δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Nefftekx World II B.V. και οι θυγατρικές της ΑΙ Nakhia Tobacco Company-Free Zone S.A.E. και ΑΙ Nakhia Tobacco Company S.A.E. αποτελούν εταιρείες δεόντως εγγεγραμμένες σύμφωνα με τους νόμους της Αιγύπτου. Οι εν λόγω εταιρείες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή καπνού υγρής πίπας, καπνού ναργιλέ, στριφτών και χειροποίητων καπνών, μασώμενου και εισπνεόμενου καπνού. Στη Δημοκρατία, η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω αντιπροσώπου στη διανομή καπνού για ναργιλέ. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 ΤΜΗΜΑ Β 4934 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5868 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη συγχώνευση των εταιρειών Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Σωτήρας και Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λιοπετριου Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει όιι η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Σωτήρας και η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λιοπετριου, με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι θα προβούν σε συγχώνευση με τη μεταφορά όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Λιοπετριου στη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Σωτήρας. Το όνομα της νέας εταιρείας θα είναι Περιφερειακή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κοκκινοχωριών Αμμοχώστου. Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Σωτήρας ασχολείται με την αποδοχή καταθέσεων, χορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και με τη λιανική πώληση τροφίμων, γεωργικών χρειωδών και υλικών οικοδομής. Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λιοπετριου ασχολείται με την αποδοχή καταθέσεων, χορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και με τη λιανική πώληση γεωργικών χρειωδών και υλικών οικοδομής. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 5869 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2011 Γνωστοποίηση 1. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται από το εδάφιο (2) του άρθρου 19 των περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμων του 2001 έως 2011, τροτιοποιεί τη Γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε στις 25 Ιουνίου 2010, με αρ. 2168, στο Τμήμα Β της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «τα παιδιά κάτω των 12 ετών» στον αριθμό (ί) της Σημείωσης 1, με τη φράση «τα παιδιά κάτω των 4 ετών και 8 μηνών». (β) Με τη διαγραφή της φράσης «τους μαθητές» οτον αριθμό (ϋ) της Σημείωσης 1 και της φράσης «τους κατόχους κοινωνικής κάρτας» στον αριθμό (ίν) της Σημείωσης 1. (γ) Με την αντικατάσταση της Σημείωσης 2 με την ακόλουθη σημείωση: «Για τους φοιτητές πανεπιστημίων, τους μαθητές σε διαδρομές εκτός σχολικού λεωφορείου και τους κατόχους κοινωνικής κάρτας, καταβάλλεται το 50% του κομίστρου». (δ) Με την ένθεαη της ακόλουθης Σημείωσης υπ' αριθμό 10, αμέσως μετά τη Σημείωση 9: «10. Οι μαθητές που Θα μεταβαίνουν στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με μαθητικά λεωφορεία σε συγκεκριμένα δρομολόγια, Θα καταβάλλουν μηνιαίο κόμιστρο 15». 2. Η παρούσα Γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του Αριθμός 5870 Έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 2012, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ, Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δίνεται γνωστοποίηση ότι έχει καταχωρηθεί αίτηση για εγγραφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εγγυήσεως με την ονομασία ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΑΓΑΠΗ». Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η εταιρεία είναι μεταξύ άλλων: {1} Η προώθηση, προβολή, διάδοση, καλλιέργεια και ανάπτυξη μεταξύ των μελών της Εταιρείας της ευαγγελικής χριστιανικής πίστης και ιδεωδών καθώς και η πνευματική κατάρτιση των μελών της Εταιρείας μέοω κηρυγμάτων, ομιλιών, διαλέξεων περί θρησκευτικών, κοινωνικών και ηθικών Θεμάτων. Οποιοδήποτε πρόσωπο ενίοτατα: στην εν λόγω εγγραφή παρακαλείται όπως αποστείλει μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2013 την ένσταυήτου στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 4935 Αριθμός 5871 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΕΣ; ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙ! ΠΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΕΣ 28 ΚΑΙ 78 Η ΑΗΚ, μετά από διαβουλεύσεις που είχε με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, για θέσπιση νέων διατιμήσεων γία την απορροφούμενη ενέργεια από τα αιολικά πάρκα, υπέβαλε σχετικές εισηγήσεις, οι οποίες και εγκρίθηκαν. Συγκεκριμένα, θεσπίστηκαν νέες διατιμήσεις με τους κώδικες 28 και 78, για τη χρέωση της ενέργειας που απορροφούν από το Σύστημα Διανομής Χαμηλής και Μέσης Τάσης της ΑΗΚ, αντίστοιχα. Οι νέες διατιμήσεις για τα αιολικά πάρκα με τους κώδικες 28 και 78, έχουν εγκριθεί με εφαρμογή από την 1 Π Ιανουαρίου Οι καταναλωτές μπορούν να προμηθευτούν τα νέα έντυπα των διατιμήσεων από ένα οποιοδήποτε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ) της ΑΗΚ ή από την ιστοσελίδα της στη διεύθυνση Αριθμός 5872 ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ Γνωστοποίηση Κλήρωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 των περί Κυβερνητικών Λαχείων Κανονισμών Ο Διευθυντής Κρατικού Λαχείου ανακοινώνει ότι η Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου με αρ. 42/12 θα γίνει την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 9.30 π.μ. στην Αίθουσα Κληρώσεων του Κρατικού Λαχείου. Το κοινό δικαιούται να παρευρίσκεται κατά την ώρα της κλήρωσης. Αριθμός 5873 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησε πρόσφατα η πιο κάτω έκδοση: The Companies Law (English translation and Consolidation) ΓΕΝ (A) -L.111 Αυτή διατίθεται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο. Αριθμός 5874 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι το πιο κάτω έντυπο με τους αντίστοιχους αριθμούς έχει απολεσθεί και για το λόγο αυτό οι αριθμοί του εντύπου που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμα ακυρώνονται: Γ.Λ.152Α με αρ Οποιοσδήποτε βρει το εν λόγω έντυπο, παρακαλείται να το παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό.

4 ΤΜΗΜΑ Β 4936 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5875 χ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ Απόφαση ΕΠΑ: 51/2012 Αρ.Φακ: Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Νόμος Αρ. 13(Ι)/2008) Καταγγελία της Aviapartner Cyprus Ltd και Two Serve εναντίου της Hermes Airports Ltd και της κοινοπραξίας Goldair Handling S.A, Servisair U.K LTD/CLIN Company Ltd. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού: κα. Λαυκία Χριστοδούλου Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 31 Οκτωβρίου 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΑΣί Ι Αντικείμενο της υπό εξέταση καταγγελίας, η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ατο εξής «η Επιτροπή») στις 26 Φεβρουαρίου 2008 από τους καταγγέλλοντες Aviapartner Cyprus Ltd (οτο εξής η «Aviapartner») και Two Serve, αποτελούν οι κατ' ισχυρισμόν παραβάσεις των άρθρων 3 και 6 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008 (στο εξής ο «Νόμος») και των αντίστοιχων κοινοτικών όρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ατο εξής η «ΣΛΕΕ») από τις καταγγελλόμενες εταιρείες Hermes Airports Ltd (στο εξής η «Hermes») και κοινοπραξία Goldair Handling S.A, Servisair U.K LTD/CLIN Company Ltd (στο έξης η «LGS»). Β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην αξιολόγηση των γεγονότων που συνθέτουν την υπόθεση, ενόψει του ότι, όπως κρίθηκε, τα δεδομένα αυτά σποτελούν αναντίλεκτα το ουσιαστικό υπόβαθρο της εξέτασης του ζητήματος που προκύπτει. Ως εκ τούτου, η παράθεση των οχετικών με την υπόθεση δεδομένων καθίσταται αναγκαία και επιτακτική και προς τούτο παρατίθενται συνοπτικά τα ουσιώδη γεγονότα που αφορούν την υπό εξέταση καταγγελία: 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Οι καταγγέλλοντες Aviapartner και Two Serve υπέβαλαν σχετική καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων ενώπιον της Επιτροπής κατά των καταγγελλόμενων Hermes Airports Ltd και κοινοπραξία Goldair Handling S.A, Servisair U.K LTD/CLIN Company Ltd με επιστολή τους ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 200Β. Η Επιτροπή, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Ιουνίου 2008, αποφάσισε να επανεξετάσει την υπόθεση υπό τη νέα της σύνθεση. Κατά την εν λόγω συνεδρία, η Επιτροπή αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία να εξετάσει την καταγγελία και να προβεί σε προκαταρκτική έρευνα του αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων. Η Υπηρεσία, με επιστολή της ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2008, ρώτησε σχεπκά τους καταγγέλλοντες εάν εμμένουν οτο αίτημα τους για λήψη προσωρινών μέτρων και 0! καταγγέλλοντες απάντησαν με επιστολή τους ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2008 ότι η αίτηση για προσωρινά μέτρα είναι πλέον χωρίς αντικείμενο. Η Επιτροπή, υπό την προηγούμενη ούνθεσή της, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε σπς 4 Φεβρουαρίου 2011, αφού εξέτασε το σημείωμα της Υπηρεσία ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2011 και συνεκτίμησε όλα τα στοιχεία ενώπιον της, αποφάσισε εκ πρώτης όψεως ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του Νόμου. Η Επιτροπή, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε οπς 15 Απριλίου 2011, αφού διεξήλθε με προσοχή τις υποβληθείσες θέσεις των δικηγόρων των καταγγελλόντων ημερομηνίας 6 Απριλίου 2011 σε σχέση με την προκαταρκτική απόφαση της, αποφάσισε να οριστικοποιήσει την προκαταρκτική της απόφαση.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 4937 Σε συνεδρία της Επιτροπής ημερομηνίας 3 ίανουαρίου 2012, η Υπηρεσία κατέθεσε περιληπτικό σημείωμα ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2012, στο οποίο καταγράφηκε το ιστορικό της καταγγελίας, καθώς και το διοικητικά φάκελο της υπόθεσης για να μελετηθούν τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν από τα Μέλη της Επιτροπής. Κατά την υπό αναφορά συνεδρία της ημερομηνίας 3 ίανουαρίου 2012, η Επιτροπή, ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, υπό τη νέα σύνθεση ϊης σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η σχετική απόφαση του ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2011, έκρινε ομόφωνα ότι τα ενώπιον της στοιχεία πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω πριν από την οποιαδήποτε τοποθέτηση της και/ή τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης επί της υποθέσεως και ανέβαλε τη συζήτηση της υπόθεσης για την αμέσως επόμενη συνεδρία. Κατά την συνεδρία ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 25 Μαΐου 2011, στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cypfus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού) και, αφού έλαβε υπόψη και σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση της για τη διεξαγωγή έρευνας και όλες τις μετέπεπα ληφθείσες αποφάσεις και να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ' υπαρχής. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης για διεξαγωγή έρευνας, έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογεί τη διεξαγωγή έρευνας της καταγγελίας από την Υπηρεσία. Η Επιτροπή επίσης έκρινε ότι η έρευνα έπρεπε να διεξαχθεί με βάση το υφιστάμενο κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης πραγματικό και νομικό καθεστώς και να γίνει χρήση του υπάρχοντος οτο σχετικό φάκελο υλικού. Στις 7 Φεβρουαρίου 2012, η Υπηρεσία, ενεργώντας σύμφωνα με τις οβηγίες της Επιτροπής και εξετάζοντας εξ' υπαρχής την καταγγελία σύμφωνα με το νομικό και πραγματικό καθεστώς που ίσχυε κατά την αρχική υποβολή της καταγγελίας, κατέθεσε προς αυτή σημείωμα με την εισήγηση της. Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2012, αφού εξέτασε το περιεχόμενο του φακέλου σε συνάρτηση με το σημείωμα της Υπηρεσίας, κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα όιι στη βάση των ενώπιον της στοιχείων δεν στοιχειοθετούνται πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3 και 6 του Νόμου και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή αποφάσισε να κοινοποιήσει στους καταγγέλλοντες το προκαταρκτικό της συμπέρασμα, καλώντας τους παράλληλα εντός είκοσι μίας ημερών να θέσουν εγγράφως πς τυχόν απόψεις και θέσεις τους επί τούτου. Το προκαταρκτικό συμπέρασμα της Επιτροπής κοινοποιήθηκε στους καταγγέλλοντες στις 22 Μαρτίου 2012 με σχετική επιστολή. Οι θέσεις των κατάγγελλα νιων επί των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της Επιτροπής αποστάληκαν στις 18 Απριλίου Οι καταγγέλλοντες ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που η Επιτροπή έκρινε ότι είναι εμπιστευτικά. Η Επιτροπή, στις 8 Μαΐου 2012 απέστειλε σχετικό ερώτημα προς την Hermes αναφορικά με την αποκάλυψη των εν λόγω σημείων, που αφορούσαν πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της. Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2012, αφού έλαβε υπόψη της ότι η Hermes στις επιστολές της με ημερομηνίες 28 Μαΐου 2012 και 11 Ιουλίου 2012 δεν ενίστατο στην αποκάλυψη των συγκεκριμένων σημείων, ομόφωνα αποφάσισε να αποστείλει στους καταγνέλλοντες τις συγκεκριμένες αναφορές του πρακτικού. Η Επιτροπή στις 21 Σεπτεμβρίου 2012 απέστειλε τις συγκεκριμένες αναφορές στις καταγγέλλουσες. Κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 2012, η Επιτροπή εξέτασε τις θέσεις των καταγγελλουσών εταιρειών επί των προκαταρκτικών της συμπερασμάτων, για τις οποίες γίνεται εκτενέστερος λόγος στο καταληκτικό της παρούσας απόφασης της. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ! Αντικείμενο της υπό εξέταση καταγγελίας αποτελούν οι κατ' ισχυρισμόν παραβάσεις των άρθρων 3 και 6 του Νόμου και των αντίστοιχων κοινοτικών άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ από τις καταγγελλόμενες εταιρείες Hermes και την κοινοπραξία LGS. Συγκεκριμένα, στην καταγγελία τους οι Aviapartner και Two Serve ισχυρίζονται ότι: -Η Καταγγελλόμενη 1 [Hermes] εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει στην αγορά υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών και/ή στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάψου. Η Καταγγελλόμενη 1 [Hermes] κατά παράβαση του άρθρου 6 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 1989 μέχρι 2001 και/ή ιου άρθρου 82 της Συνθήκης κατά την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν για την ανάθεση υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης δεν εφάρμοσε δίκαιη, διαφανή, αντικειμενική και αμερόληπτη διαδικασία μεταξύ των ττροσφοροδοτών στη βάαη δημοσιευμένων κριτηρίων όπως αυτά καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία 2, τους Κανόνες Επίγειας Εξυπηρέτησης των Διεθνών Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, των όρων προσφοράς και του Κοινοτικού Κεκτημένου. Η Καταγγελλόμενη 1 [Hermes] αγνόησε την Οδηγία Θ6/67 3, η οποία είναι σαφής ως προς τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο σε σχέση με τον Ανταγωνισμό στη σχετική αγορά των υπηρεσιών εδάφους". ' Τώρα ΙΟΞ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωαης (ΣΛΕΕ). 2 Περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο του 2002 ( N,213(l J/2002). 3 Οδηγία 96/67 ΕΚ του Συμβουλίου της 15" ς Οκτωβρίου 199S σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας.

6 ΤΜΗΜΑ Β 4938 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επίσης, os καταγγέλλουσες ισχυρίζονται cm: «Η Καταγγελλόμενη 1 (Hermes) αυνίιιραξε με την Καταγγελλόμενη 2 [LGS] με αποτέλεαμα να της κατακυρώσει την προοφορά για την παροχή υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάψου. Συνεπεία της εν λόγω σύμπραξης, ο ανταγωνισμός στην αγορά παροχής υπηρεσιών εδάφους περιορίζεται και/ή νοθεύεται και/ή παρακωλύεται και/ή επηρεάζεται το εμπόριο μεταξύ Κρατών Μελών κατά παράβαση του άρθρου 4 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 198$, όπως τροποποιήθηκε και/ή ίου άρθρου 81 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 6.» 3. Εμπλεκόμενο Μέρη 3.1 Καταγγελλουσα εταιρεία Aviapartner Cyprus Ltd Η εταιρεία Aviapartner συστάθηκε στις και αποτελείται από τους εξής μετόχους:(α) Aeolos Travel, (β) Amathus Public Limited, (γ) Aviapariner Belgium NV/SA. Η εταιρεία Aviapartner ιδρύθηκε ειδικό για να Λάβει μέρος στη διαδικασία προσφορών / διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών εδάφους που προκηρύχτηκε από τη Διεύθυνση των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, Hermes Airports Lid (στο εξής η «Hermes») και πέραν αυτού δεν είχε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα πριν ή μετά από το διαγωνισμό. Η μητρική Aviapartner του εξωτερικού ή/κα: οι θυγατρικές της εταιρείες, διεξάγουν δραστηριότητες εξυπηρέτησης εδάφους σε πέραν των τριάντα { 30) αεροδρομίων της Ευρώπης. 3.2 Καταγγελλουσα εταιρεία Two Serve Η Two Serve είναι κοινοπραξία και εγγεγραμμένος συνεταιρισμός μεταξύ των πιο κάτω εταιρειών:(α) Aeolos Travel, (β) Amathus Public Limited, (y}two Serve Management Limited. Η Two Serve δραστηριοποιείται στον τομέα της εξυπηρέτησης επιβατών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από τις 6 Ιουλίου Η Two Serve έχει κοινούς μετόχους με την Aviapartner, συγκεκριμένα την Aeolos Travel και την Amathus Public Limited. 3.3 Καταγγελλόμενη εταιρεία Hermes Airports Ltd Η Hermes, η οποία υπέγραψε στις με την Κυπριακή Δημοκρατία, Σύμβαση Παραχώρησης για την Ανάπτυξη και Διαχείριση των Διεθνών Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, αποιελεί τη Διεύθυνση των Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου. Η Hermes, ως Διεύθυνση των Αερολιμένων, στην προκείμενη υπόθεση προέβη στην προκήρυξη προσφορών για εξασφάλιση αδειών παροχής υπηρεσιών εδάφους. 3.4 Καταγγελλόμενη Κοινοπραξία Goldair Handling S.A., Servisair U.K. Lid/ CLIN Company Ltd Η LGS παρέχει υπηρεσίες εδάφους και εξυπηρέτησης επιβατών στην Κύπρο και ως κοινοπραξία δημιουργήθηκε για σκοπούς υποβολής προσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό. Αποτελείται από τις (α) CLiN Company Limited, η οποία είναι ιθύνουσα εταιρεία του ομίλου εταιρειών Louis, (β) Goldair Handling S.A. και (γ) Servisair UK Limited, η οποία αποτελεί μέλος του ευρύτερου ομίλου Servisair. Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην εξέταση της ύπαρξης έννομου συμφέροντος για τη νομιμοποίηση προσώπου να προβεί σε καταγγελία. Εν προκειμένω, η εταιρεία Aviapartner (καταγγελλουσα 1), ιδρύθηκε ειδικά για να λάβει μέρος στη διαδικασία προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εδάφους που προκηρύχτηκε από τη Διεύθυνση των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, δηλαδή την Hermes. Η εταιρεία Two Serve (καταγγελλουσα 2) δεν έλαβε μέρος στο διαγωνισμό, αλλά προβαίνει στην υπό εξέταση καταγγελία ως μέλος του ίδιου ομίλου στον οποίο ανήκει η Aviapartner και δραστηριοποιείται στον τομέα εξυπηρέτησης επιβατών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι η αρχική καταγγελία δεν έκανε λόγο για την Two Serve στο κομμάτι που αφορούσε την καταγραφή των παραβάσεων των άρθρων 3 και 6 του Νόμου και των ανϊίατοιχων κοινοτικών άρθρων. Η αναφορά στην Two Serve έγινε στο τέλος της καταγγελίας, όπου αναφέρθηκαν τα ακόλουθα: "Συνέπεια των παραβάσεων που αναφέρονται πιο πάνω, η Καταγγελλουσα 1, η οποία υπέβαλε προοφορά, αναπόφευκτα θα υποστεί οικονομική βλάβη εφόσον αδίκως θα έχει αποκλειστεί από την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών, ενώ η Καταγγελλουσα 2 έχει ή θα υποστεί και αυτή αισθητή οικονομική βλάβη ως εξής: (1) Οι δύο αδειούχοι που θα προσφέρουν υπηρεσίες εδάφους θα είναι σε ισχυρότερη θέση από την Καταγγελλουσα 2 για να προσφέρουν και τις υπηρεσίες επιβατών αε χαμηλότερες τιμές και καλύτερους όρους. (2) Συνέπεια της παράνομης και/ή καταχρηστικής συμπεριφοράς των καταγγελλομένων 1 και 2, η κάθε μία από τις κατανγέλλουσες έχει βρεθεί αε μειονεκτική θέση όσον αφορά τον ανταγωνισμό στην αγορά παροχής υπηρεσιών εδάφους αφού έχει αποκλειστεί και ή θα αποκλειστούν από τη σχετική αγορά.» (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Η Επιτροπή επίσης διευκρίνισε ότι οι νικητές του επίμαχου διαγωνισμού ήταν τελικά η καταγγελλόμενη 2, δηλαδή η εταιρεία LGS, και η ειαιρεία Swissport Cyprus Ltd (οτο εξής η «Swlssport» ) 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "Τώρα3τουΝ.13(Ι)/ Τώρα 101 ΣΛΕΕ,

7 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η Επιτροπή επεσήμανε ότι και οι δύο εταιρείες που καταγγέλλονται είναι επιχειρήσεις υπό την έννοια του Νόμου. Η LGS από τη μία, παρέχει υπηρεσίες εδάφους και εξυπηρέτησης επιβατών στην Κύπρο καί ασκεί με αυτόν τον τρόπο οικονομική δραστηριότητα, και η Hermes από την άλλη, διαχειρίζεται και διαθέτει τις εγκαταστάσεις των αεροδρομίων, πράγμα που συνιστά εμπορικής φύσεως δραστηριότητα. 3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤ ΙΣΧΥΡίΣΜΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ: Η Επιτροπή, προτού προβεί στην παράθεση των συμπερασμάτων αε σχέση με την αξιολόγηση των γεγονότων και περιστατικών που περιβάλουν την παρούσα καταγγελία σε συνάρτηση με τις κατ' ισχυρισμό παραβάσεις του Νόμου, θεώρησε καθήκον της να προβεί σε κάποιες παρατηρήσεις στη βάση της προκαταρτικής έρευνας που διεξήχθηκε από την Υπηρεσία στα πλαίσια της διερεύνησης της καταγγελίας. Οι εν λόγω παρατηρήσεις αφορούν τους ισχυρισμούς των καταγγελλόντων ότι η εταιρεία Hermes, κατά τη διαδικασία προκήρυξης του επίμαχου διαγωνισμού, όφειλε να εφαρμόζει τη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία, πράγμα που αγνόησε να πράξει. Τούτο λεχθέντος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν είναι αρμόδια για παραβάσεις άλλων νομοθετικών πλαισίων κσι δεν είναι αρμόδια να ασκεί έλεγχο νομιμότητας πράξεων που ανήκουν κατά Νόμο στην αρμοδιότητα άλλων διοικητικών αρχών. Η Επιτροπή παρατήρησε ότι, σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της Υπηρεσίας, καθώς και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, διαφάνηκε ότι στους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού στον οποίο προέβηκε η εταιρεία Hermes και συγκεκριμένα στον όρο 3.4.6, αναφέρεται ότι: «at least one of the ground handling service providers has to be independent of the airport operator or the Dominant Carrier. In the above context bidders have to complete and submit a Declaration of Dependency as per model in Annex C5.» Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί το δεδομένο ότι οτο έντυπο Annex C5 νίνεται αναφορά μόνο στον όρο του Dominant carrier. Δηλαδή, στο εν λόγω έντυπο αναφέρονται τα ακόλουθα: «Declares that in the Company that he/she represents: The Dominant carrier has...%hotding». (H υπογράμμιση είναι δική μας) Η Επιτροπή παρατήρησε άτι στο εν λόγω έντυπο δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά για την προϋπόθεση οι διαγωνιζόμενοι να είναι ανεξάρτητοι από τον airport operator, δηλαδή την εταιρεία Hermes. Αυτό διαπιστώνεται και από το περιεχόμενο του εντύπου προσφοράς που συμπλήρωσε η δεύτερη καταγγελλόμενη, η LGS, η οποία έχει έμμεση μετοχική συγγένεια με την Hermes. Στο εν λόγω έντυπο της LGS και συγκεκριμένα στο Annex C5 γίνεται αναφορά μόνο στη σχέση της με τον dominant carrier και όχι με τη Διεύθυνση Αερολιμένα, εξού και η LGS δεν κατέγραψε οτιδήποτε σχετικά με τη συγγένεια της με την Hermes. Παρενθετικά αηιιειώνεται ότι η αναφορά σε μετοχική συγγένεια μεταξύ της LGS και ii]c Hermes αφορά τη μετοχική συννένεια των δύο σε iphzc επιχειρήσεις και όχι την άυεση συμμετοχή της μίας στην άλλη και αντίστροφα. Τούτου λεχθέντος, δεν μπορεί να αγνοηθεί το στοιχείο του «ultimately independent» που προνοείται στην κοινοτική οδηγία. (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Εύλογα, η Επιτροπή διερωτήθηκε, αφού το κριτήριο τουλάχιστον του Dominant carrier καταγράφηκε στο έντυπο Annex C5, κατά πόσο και/ή με ποιο τρόπο αξιολογήθηκε η εταιρεία Swissport, λαμβανομένου υπόψη του μεριδίου που κατέχουν οι Κυπριακές Αερογραμμές, που είναι ο κυρίαρχος αερομεταφορέας στην προκείμενη π Ίπτωση, οε αυτήν. Επισημαίνεται επίσης το γεγονός ότι, με βάση τους ισχυρισμούς της Hermes, τα έγγραφα του διαγωνισμού εγκρίθηκαν από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, δεδομένο που επιβεβαιώνεται από τη σχετική αλληλογραφία που ανταλλάχθηκε μεταξύ Hermes και Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, δεν διαφάνηκε ότι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας εξέφρασε οποιαδήποτε αντίρρηση σε σχέση με το περιεχόμενο των εγγράφων του διαγωνισμού. Η Επιτροπή παρατήρησε ότι το έντυπο Annex C5 και ο όρος του διαγωνισμού ήταν σε γνώση αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. Από τα στοιχεία του φακέλου δεν διαφαίνεται ότι οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό επιχειρήσεις είχαν εκφράσει οποιαδήποτε αντίρρηση σε οχέαη με αυτό το ζήτημα, δηλαδή ότι οι όροι της προσφοράς και το σχετικό έντυπο είχαν διαφοροποιημένο περιεχόμενο. Ακόμη και στο στάδιο της παρουσίασης των προσφορών, η οποία διεξήχθει ενώπιον της Επιτροπής Αερομεταφορέων που είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα στην όλη διαδικασία του διαγωνισμού, δεν έγινε καμία αναφορά σε αυτό το θέμα και ούτε οι καταγγέλλοντες φαίνεται να αναφέρθηκαν σε αυτό το ζήτημα κατά την διαδικασία του διαγωνισμού. Επίσης, αξιολογώντας τόσο το περιεχόμενο της καταγγελίας όαο και των απαντήσεων που δόθηκαν, διαπιστώνεται ότι το ζήτημα αυτό δεν τέθηκε ποτέ από τους καταγγέλλοντες στις απαντήσεις τους. Ακολούθως, η Επιτροπή εστίασε την προαοχή της στους ουσιώδεις ισχυρισμούς της καταγγελίας σε σχέση με τις πιθανολογούμενες παραβάσεις στα πλαίσια του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς που τέθηκαν από μέρους των καταγγελλομένων, ότι δηλαδή εκφεύγει της αρμοδιότητας της η διερεύνηση της νομιμότητας και ορθότητας της εφαρμογής από μέρους της Hermes των οποιωνδήποτε υποχρεώσεων της με βάση τον περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο 213(Ι)/2002 { στο εξής ο "Νόμος 213(Ι)/2002» } σχετικά με το διαγωνισμό, και ότι δεν έχουν γνώση ποιο είναι το ακριβές αντικείμενο του θέματος που απασχολεί την Επιτροπή, κρίνει ότι έχει την αρμοδιότητα εξέτασης της εν λόγω καταγγελίας. Η εξέταση της εν λόγω καταγγελίας, στα πλαίσια των απαγορευτικών κανόνων του ανταγωνισμού, αφορά μόνο την απόφαση επιλογής της Hermes γιατί ήταν αποτέλεσμα αυτόνομης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, ασχέτως εάν υπήρχε έγκριση άλλων αρμοδίων οργάνων όσον αφορά την επιλογή των δύο προσφοροδστών.

8 ΤΜΗΜΑ Β 4940 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡίΟΥ 2012 Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβανομένων υπόΐ ΐη των γεγονότων που σχετίζονται με την υπό αναφορά καταγγελία, επικέντρωσε την προσοχή της σε πρώτο στάδιο στην πρόνοια του σχετικού με την υπόθεοη άρθρου, δηλαδή του άρθρου 3 του Νόμου. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, υπό το πρίσμα του Δικαίου του Ανταγωνισμού δεν εξετάζονται όλες οι συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά οι συμπράξεις εκείνες που νοθεύουν, περιορίζουν και παρακωλύουν τον ανταγωνισμό με τους ενδεικτικούς τρόπους που καταγράφονται στο άρθρο 3 του Νόμου. Για να εξεταστούν όμως οι προβλεπόμενοι ενδεικτικοί τρόποι θα πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί ότι υφίσταται κάποια μορφή σύμπραξης, είτε συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων ή εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ επιχειρήσεων ή απόφαση ένωσης επιχειρήσεων. 3.1 Άρθρο 3 του Νόμου Ακολούθως η Επιτροπή, σε σχέση με την πρώτη παράμετρο του άρθρου 3 του Νόμου, διεξήλθε το περιεχόμενο του διοικηπκού φακέλου και διαπίστωσε ότι οι καταγγέλλουσες δεν είχαν προσκομίσει οποιοδήποτε αποδεικτικά στοιχεία ύπαρξης μιας τέτοιας σύμπραξης. Οι ισχυρισμοί τους περί συνεννόησης, που αφορά μία από τις παραμέτρους στοιχειοθέτησης της ύπαρξης εναρμονισμένης πρακτικής ή και μίας σιωπηρής συμφωνίας, δε στοιχειοθετούνται στην προκείμενη περίπτωση γιατί οπό τα στοιχεία του φακέλου δεν διαφαίνεται να υπάρχει οποιοδήποτε αποδεικτικά υλικό που να καταδεικνύει και να αποδεικνύει την ύπαρξη συνεννόησης μεταξύ Hermes και LGS αναφορικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Η Επιτροπή παραπέμπει στην απόφαση του Πρωτοδικείου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής το «ΓενΔΕΕ») στην υπόθεση Vereniging van samenwerkende piijsregeiende organisafies in de bouwnijverlieid και Λοιποί (spo) κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 6, όπου θεωρήθηκε ότι το σύστημα συνεννόησης και ανταλλαγής πληροφοριών αποδείχθηκε μέσα από τις πράξεις και τις συμπεριφορές των μελών της ένωσης εργοληπτών, οι οποίες υιταγορεύονταν από τους Κανονισμούς της εν λόγω ένωσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Πρωτοδικείο: -Ή Επιτροπή απέδειξε ότι οι επιχειρηματίες ανταλλάσσουν, κατά τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούν κατ' εκτέλεση των κανονισμών, στοιχεία που αφορούν, το κόστος του προσφερόμενου προϊόντος, τα χαρακτηριστικά, την σύνθεση των προτεινόμενων τιμών, μολονότι πρόκειται για στοιχεία που οι ανεξάρτητοι εττιχειρημαϊιες διαφυλάσσουν αυστηρώς ως επιχειρηματικά απόρρητα.» Η Επιτροπή παρατηρεί ότι στην παρούσα υπόθεση δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος συνεννόησης μεταξύ των μετόχων των καταγγελλομένων. Τα στοιχεία που δόθηκαν αφορούσαν τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων μετόχων. Από αυτά δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα σύμπραξης, στην απουσία περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων. Επίσης, δεν διαφάνηκε οι εν Αόγω εταιρείες να προχώρησαν οπό κοινού, είτε ως αποτέλεσμα συνδυασμένων ενεργειών - έννοια που συναντάται στο χώρο της εναρμονισμένης πρακτικής, είτε ως αποτέλεσμα σύμπτωσης βουλήσεων - έννοια που συναντάται στο χώρο της συμφωνίας μεταξύ επιχειρήσεων, στην λήψη απόφασης όσον αφορά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και στην οποιαδήποτε προπαρασκευαστική προετοιμασία των εγγράφων του διαγωνισμού. Φυσικά, η Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οπς περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι εταιρείες, μετά από πρόδηλη συνεννόηση και αμοιβαία επαφή, συνέστησαν από κοινού εταιρεία ως μηχανισμό για την υλοποίηση μεταξύ τους συμφωνιών, αυτό δεν εξετάζεται στο πλαίσια των διατάξεων του Νόμου. Αντιθέτως, τέτοια περιστατικά συνυπολογίζονται κατά την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων ζητημάτων, παραμέτρων ύπαρξης σύμπραξης μεταξύ επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα, ύπαρξης εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ επιχειρήσεων. Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι δε στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου από πλευράς των καταγγελλομένων Heimes και LGS, αφού δεν πληρείται η πρώτη προϋπόθεση που Θέτει ο απαγορευτικός κανόνας του άρθρου 3 του Νόμου, δηλαδή η ύπαρξη σύμπραξης, συμφωνίας μεταξύ επιχειρήσεων, απόφασης ένωσης επιχειρήσεων ή εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ επιχειρήσεων. 3.2 Άρθρο 6 του Νόμου Η Επιτροπή ακολούθως, επικέντρωσε την προσοχή της στην πρόνοια του άρθρου 6 του Νόμου. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6 του Νόμου είναι η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης μίας επιχείρησης στη σχετική αγορά και η καταχρηστική εκμετάλλευση της όπως και η κατά κανόνα ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της δεσπόζουσας θέσης και της καταχρηστικής συμπεριφοράς. Η καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και η δεσπόζουσα θέση σε μια αγορά συναρτώνται πάντοτε με την έννοια της επιχείρησης. Ως προς το σημείο αυτό, η Επιτροπή παραπέμπει στην πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου κρίθηκε ότι επιχείρηση είναι κάθε φορέας που αοκεί οικονομική δραστήριοιητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του και από τον τρόπο χρηματοδότησης του 7. 0 Απόφαση του Πρωτοδικείου (Πρώτο ΤμΉμα) της 21' κ Φεβρουαρίου Verenic]ing van samenwerkende prjjsregeiende organisalies in de bouwnijvemeid και Λοιποί κατά ιης Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Υπόθεοη Τ-29/92. 7 C - 41/90, ΗοΙηβτκαι Eteec, ίυλαογή 1991, σελίδα Ι -1979, C - 67/96, Albany International BV, Συλλογή 1999, οκλίδα

9 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ύπαρξη επιχείρησης προϋποθέτει αυτονομία οικονομικής δράσης και συνακόλουθα πλήρη ανάληψη των οικονομικών κινδύνων που συνεπάγεται η εκάστοτε οικονομική δραστηριότητα. Δεν αποτελούν προσδιοριστικά στοιχεία της επιχείρησης ο δημόσιος ή ιδιωτικός χαρακτήρας της, η επιδίωξη κέρδους από αυτήν 0 ή ο τρόπος χρηματοδότησης της. Η εταιρεία Hermes είναι εταιρεία περιορισμένη ευθύνης, η οποία στη βάση της Συμφωνίας Ανάθεσης, η οποία υπογράφτηκε στις 8/5/2005 και τέθηκε σε εφαρμογή ατις 12/5/2006, θα διαχειρίζεται τους παλαιούς αερολιμένες και παράλληλα θα ανοικοδομήσει και θα διαχειρίζεται τους νέους Διεθνείς αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου. Η Επιτροπή κρίνει ότι η διαχείριση και διάθεση των εγκαταστάσεων των αεροδρομίων από την Hermes συνιστά εμπορικής φύσεως δραστηριότητα και ως εκ τούτου η καταγγελλόμενη Hermes συνιστά επιχείρηση με την έννοια του Νόμου. Όμως, προκειμένου να εκτιμηθεί αν μια επιχείρηοη κατέχει δεσπόζουσα θέοη, πρέπει κατ' αρχήν να προσδιορισθεί η «αγορά αναφοράς» 8, δηλαδή η σχετική γεωγραφική αγορά και η σχετική αγορά παροχής υπηρεσιών στην οποία αξιολογείται η ισχύς της επιχείρησης που φέρεται ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση. Η Επιτροπή στην προκείμενη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου αλλά και την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε κατά την προκαταρτική έρευνα της Υπηρεσίας, κρίνει ότι η σχετική αγορά αναφοράς αφορά τις υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης των αερολιμένων και ότι η γεωγραφική αγορά είναι ολόκληρη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Επιτροπή επίσης κρίνει ότι στην προκείμενη υπόθεση υφίστανται και σχετικές παράπλευρες -γειτνιάζουσες αγορές, πέραν της αγοράς αναφοράς. Οι παράπλευρες-γειτνιάζουσες αυτές αγορές αφορούν τις αγορές εκείνες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι καταγγέλλουσες, ήτοι (1) οι υπηρεσίες εδάφους, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της επίμαχης προκήρυξης, και (2) οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών. Οι εν λόγω αγορές είναι παράπλευρεςγειτνιάζουσες από την αγορά διαχείρισης και εκμετάλλευσης των αερολιμένων γιατί παρέχονται όχι απαραιτήτως από την εταιρεία Hermes αλλά και από τρίτες επιχειρήσεις. 10 Και οι δύο παράπλευρες-γειτνιάζουσες αγορές έχουν ως γεωγραφικό χώρο την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οσον αφορά το στοιχείο της δεσπόζουσας θέσης που προνοείται στο άρθρο 6 του Νόμου, η Επιτροπή κρίνει ότι η Hermes κατέχει αναμφισβήτητα δεσπόζουσα θέση αλλά και νόμιμο μονοπώλιο στην αγορά αναφοράς, δηλαδή στην αγορά παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης των αερολιμένων. Η Επιτροπή σε αυτό τα σημείο κρίνει σκόπιμο να επισημάνει ότι, η συσχέτιση της δεσπόζουσας θέσης και της σχέσης οικονομικής ισχύος που διαθέτει η Hermes στις παράπλευρες-γειτνιάζουσες αγορές συναρτάται από το γεγονός ότι η τελευταία με την κατ' ισχυρισμό συμπεριφορά της παράγει αποτελέσματα στις παράπλευρες-γειτνιάζουσες αγορές, παρόλο που η δεσπόζουσα θέση της βρίσκεται στην αγορά παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης των αερολιμένων. Η Επιτροπή κρίνει ως καθοδηγητική την απόφαση Aeroports de Paris κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου κρίθηκε ότι, «η επιχείρηση-αποδέκτης της υπηρεσίας βρίσκεται σε αγορά διαφορετική από εκείνη στην οποία είναι παρών ο παρέχων την υπηρεσία, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 86 της Συνθήκης πληρούνται, εφόσον ο αποδέκτης βρίσκεται σε θέση οικονομικής εξαρτήσεως από τον φορέα παροχής της υπηρεσίας, λόγω της δεσπόζουσας θέσης που καταλαμβάνει ο τελευταίος, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία αμφοτέρων στην ίδια αγορά. Αρκεί ότι η παροχή υπηρεσιών που προτείνεται από τον προαφέροντα να είναι απαραίτητη για την άσκηση της ίδιας της δραστηριότητας του αποδέκτη.»" Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου ορίζεται ότι, απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους στο ούνολο ή σε μέρος της αγοράς της χώρας, η οποία δύναται να συνίσταται, μεταξύ άλλων, σε εφαρμογή άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ιδία σε αδικαιολόγητη άρνηση πωλήσεων αγορών ή άλλων συναλλαγών κατά τρόπο ώστε κάποιες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό. Ειδικότερα σε σχέση με το πιο πάνω άρθρο, η Επιτροπή σημειώνει ότι η εμπορική συμπεριφορά της κατέχουσας δεσπόζουσα θέση επιχείρησης, δεν πρέπει να νοθεύει τον ανταγωνισμό σε προηγούμενο ή σε μεταγενέστερο στάδιο εμπορίας, ήτοι τον ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών ή μεταξύ πελατών της επιχείρησης αυτής. Συγκεκριμένα, οι αντισυμβαλλόμενοι της εν λόγω επιχείρησης δεν πρέπει να ευνοούνται ή να περιέρχονται σε μειονεκτική θέση στα ιτλαίσια του μεταξύ τους ανταγωνισμού. Σε τέτοια περίπτωση, τίποτα δεν εμποδίζει τη δυσμενή διάκριση μεταξύ εμπορικά συναλλασσομένων οι οποίοι τελούν σε σχέση ανταγωνισμού, να θεωρηθεί ως καταχρηστική, όταν η συμπεριφορά της κατέχουσας δεσπόζουσα θέση επιχείρησης τείνει, ενόψει του συνόλου των συγκεκριμένων περιστάσεων, σε στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των εν λόγω συναλλασσομένων 12. Η παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενη περίπτωση καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης βασίζεται στην αρχή της απαγόρευσης της διακριτικής μεταχείρισης, που συνίσταται αφενός στην επιταγή ίσης μεταχείρισης για ισοδύναμες παροχές, αφετέρου δε στην επιταγή της διαφορετικής μεταχείρισης, εφόσον οι παροχές δεν είναι ιοοδύναμες. Εξάλλου, καταχρηστική μπορεί να είναι η άρνηση συναλλαγής εφόσον αυτή δεν είναι αντικειμενικά αιτιολογημένη. 13 α C-244/94, Federation Franca tee des Socieles d 'Assurance ν Ministere de I 'Agriculture el de!a Pec/ie[1995] ECR " Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 94/19/EK Sea Containers κατά Stena Sealink, Επίσημη Εφημερίδα 1994 L 15/8, παράγραφος Hilti [1991] ECF1 li-1439, παράγραφοι " T-128/98, Aeroports de Paris κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 2000 σελίοα ΙΙ C-62/86AKZO ν Commission [1991], 13 C- 6 και 7/73 στην υπόθεση Commercial Solvents.

10 ΤΜΗΜΑ Β 4942 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Εκ του συνδυασμού της απαγόρευσης της διακριτικής μεταχείρισης και της αδικαιολόγητης άρνησης συναλλαγής, έχει αναπτυχθεί από τη νομολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικασιηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σιο εξής το «ΔΕΕ» ) η αρχή σύμφωνα με την οποία η άρνηση πρόσβασης σε "βασικές διευκολυνθείς" μπορεί να αποτελέσει καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης («essential facilities doctrine"). Στα πλαίσια της αρχής αυτής, η ελεγχόμενη συμπεριφορά συνίσταται στην άρνηση μίας επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση, η οποία κατέχει και ελέγχει μία βασική διευκόλυνση ή μία βασική υποδομή, να παρέχει πρόσβαση στους ανταγωνιστές της προκειμένου οι τελευταίοι να παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες τους. Αλλως, δύναται να θεωρηθεί ότι η εν λόγω επιχείρηση επίσης εκμεταλλεύεται καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση που αυτή κατέχει εάν παρέχει ιιρόο^αοί) στους ανταγωνιστές της ατη διευκόλυνση ή υποδομή την οποία ελέγχει υπό όρους λιγότερο ευνοϊκούς από αυτούς υπό τους οποίους η εν λόγω επιχείρηση ή άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις με αυτήν έχουν πρόσβαση για τις δικές της δραστηριότητες. 1,1 Η Επιτροπή έχει τη θέση ότι η εταιρεία Hermes ελέγχει μία υποδομή ή διευκόλυνση που αναμφισβήτητα υπέχει στρατηγικής θέσης τέτοιας ώστε να καθίσταται για τους ανταγωνιστές βασική και θεμελιώδης για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Φυσικά, το ερώτημα που τίθεται, είναι ποια η σχέση της κύριας ή της παράπλευρης αγοράς ή και των δύο με τον κάτοχο της βασικής διευκόλυνσης. Όπως αναφέρεται στο Σύγγραμμα Βασίλη Χατζόπουλου: «είναι αοαφές αν η επιχείρηση κάτοχος της βασικής υποδομής οφείλει να είναι η ίδια δεσπόζουσα και στην παράπλευρη αγορά ή αν αρκεί να είναι παρούσα σιην αγορά αυιήν ή αν η παρουσία της δεν αποτελεί προϋπόθεση της εφαρμογής ίου κανόνα.»,s Αυτό το ερώτημα απαντήθηκε σε σχετικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και στην υπόθεση Aeroporls de Paris, όπου η εφαρμογή του κανόνα των βασικών διευκολύνσεων εξετάστηκε ατιυ ίο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά το γεγονός ότι η ειαιρεία που είχε την εκμετάλλευση του αεροδρομίου ήταν παντελώς απούσα από την επίδικη δευτερεύουσα αγορά. Το ζήτημα της πραγματικής απουσίας της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται μία βασική διευκόλυνση από τη δευτερεύουσα αγορά, φαίνεται να μη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ευρύτερο κοινοτικό πλαίσιο, καθώς ακόμη και ο ίδιος ο νομοθέτης αναγνωρίζει ότι «εάν μία επιχείρηση έχει οημανιική ισχύ σε μία συγκεκριμένη αγορά, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι κατέχει σημαντική ισχύ και οε μια στενά συνδεδεμένη με αυτήν αγορά, εάν οι δεσμοί μεταξύ των δύο αγορών είναι ιέτοιοι ώστε να είναι δυνατή η εκμετάλλευση της ισχύος στη μία αγορά ατο πλαίσιο της άλλης αγοράς».' 6 Φυσικά, η Επιτροπή παρενθετικά τονίζει άτι πολλές φορές, στην περίπτωση του κανόνα της βασικής διευκόλυνσης, ο καθορισμός και η περαιτέρω διευκρίνιση των επίμαχων αγορών είναι πλασματική, όπως ισχυρίζεται ο Βασίλης Χατζόπουλος στο σχετικό σύγγραμμα του. Δηλαδή, στην προκείμενη περίπτωση, η δεσπόζουσα θέση της εταιρείας στη διαχείριση των Αερολιμένων μπορεί να Θεωρηθεί ότι υφίσταται και στην παροχή υπηρεσιών εδάφους αφού χωρίς την είσοδο στην βασική διευκόλυνση, την υποδομή του αεροδρομίου, οι επίμαχοι προαφοριοδότες δεν μπορούν να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Από την άλλη, το γεγονός ότι στην πράξη η Hermes μέσω του εν λόγω διαγωνισμού δεν δραστηριοποιείται στην εν λόγω αγορά, την καθιστά απούσα από την εν λόγω αγορά. Το ουσιαστικότερο ζήτημα όμως για την Επιτροπή σε σχέση με τη βασική διευκόλυνση και τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, είναι ότι στην προκείμενη υπόθεση έχουμε ένα κλασσικό παράδειγμα νομοθετικής θέσπισης του κανόνα των βασικών διευκολύνσεων. Όπως είναι γενικά αποδεκτό, η πολιτική της ΕΕ βασίζεται σε πληθώρα οδηγιών, οι οποίες ρυθμίζουν τομέα προς τομέα τον τρόπο και τον βαθμό απελευθέρωσης, καθώς και τις εκάστοτε δ ι ασφαλιζόμενες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Οι οδηγίες εξασφαλίζουν ότι η εκάστοτε βασική υποδομή τίθεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου ανταγωνιστή. Με αυτόν τον τρόπο, παρακάμπτεται ένα από τα βασικά συστατικά της θεωρίας περί φυσικού μονοπωλίου και εξαλείφεται το βασικό εμπόδιο εισόδου των ανταγωνιστών στη σχετική αγορά. Η σχετική με την καταγγελία κοινοτική οδηγία είναι η 96/67. Η εν λόγω κοινοτική οδηγία ενέχει τη βασική υποχρέωση του κατόχου της βασικής διευκόλυνσης να παράσχει πρόσβαση. Επίσης, στην εν λόγω οδηγία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ειδικότερες υποχρεώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στον κάτοχο της βασικής υποδομής, όπως η τιμολογιακή διαφάνεια σε σχέση με το διαχειριστικό διαχωρισμό της βασικής διευκόλυνσης από τις λοιπές δραστηριότητες της κατόχου επιχείρησης." Εναρμονίζοντας την εν λόγω κοινοτική οδηγία στη εθνική έννομη τάξη και έχοντας πλέον ως Διαχειριστή των Αερολιμένων της Κυπριακής Δημοκρατίας την εταιρεία Hermes μέσω της εν λόγω προσφοράς, υιοθετείται ένα νέο πλαίσιο στον ευρύτερο τομέα των αερομεταφορών. Προηγούμενα υπήρχε κρατικό μονοπώλιο σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εδάφους, ενώ για τις υπηρεσίες επιβατών η αγορά ήταν ανοιχτή. Με την εφαρμογή του νέου συστήματος που προκύπτει από την υλοποίηση των προσφορών, το κρατικό μονοπώλιο καταργείται και η παροχή υπηρεσιών εδάφους ανατίθεται στους δύο παρόχους που έχουν επιλεγεί. Πριν την εφαρμογή του νέου συστήματος, μία αεροπορική εταιρεία μπορούσε να επιλέξει μόνο τον πάροχο υπηρεσιών επιβατών, ενώ για τις υπηρεσίες εδάφους δεν είχε διέξοδο παρά να εξυπηρετηθεί οπό το κρατικό μονοπώλιο. Με την εφαρμογή του νέου συστήματος, η κάθε αεροπορική εταιρεία θα έχει δικαίωμα να επιλέξει άλλον πάροχο για τις υπηρεσίες εδάφους και άλλον πάροχο για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η νομοθετική αυτή Θέσπιση του κανόνα των βασικών διευκολύνσεων, η οποία εξυπηρετεί μία ομοιόμορφη και διαφανή απελευθέρωση των σχετικών αγορών της κοινότητας, παύει να έχει ως αποκλειστικά ή και πρωταρχικό στόχο την απορρύθμιση των φυσικών μονοπωλίων και υπόκειται σε μία μετάλλαξη. Κατ' επέκταση, η υιοθέτηση νομοθεσίας με τη μορφή Οδηγιών συγκεκριμένα σημαίνει ότι, αποδέκτες των υποχρεώσεων που απορρέουν Βασίλης Γ. Χατζόπουλου, «Ο κανόνας των Βασικών Διευκολύνσεων (Essential Facilities) ατο Ευρωπαϊκό και ΙΞδνικό Δίκαιο του Ανταγωνισμού" (2002), Εκ6οσειςΑΝΤ. Ν. ΣΛΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα - Κομοτηνή 15 ibid. 16 Οδηγία Ξ002/21/ΕΚ, Οδηγία πλαίσιο νια τις τηλεπικοινωνίες. " Ob.cil. βλ. υποαημκίωοη Ob.cil. βλ. υποσημείωση 16 ' 4

11 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ από τη νομοθετική ρύθμιση του κανόνα των βασικών διευκολύνσεων είναι τα κράτη μέλη και όχι ο! επιχειρήσεις. Συνεπώς, στα πλαίσια της νομοθετικής του ένταξης στην κοινοτική έννομη τάξη, ο κανόνας των βασικών διευκολύνσεων υφίσταται αλλοίωση ως προς τη φύση του, παύει να αποτελεί αμιγώς κανόνα του δικαίου του ανταγωνισμού και μεταυορφώνεται σε κανόνα για την επίτευξη της εσωτερικής αγοράς. 1 (Η υιτογράμμιαη είναι δική μας) Κατά την άποψη της Επίτροπής, στη βάση των προαναφερθέντων, επιβεβαιώνεται ότι στην ουσία ο γενικός κανόνας των βασικών διευκολύνσεων στα πλαίσια των αρχών του ανταγωνισμού έχει ως αποδέκτες τις επιχειρήσεις και στα πλαίσια των αρχών για την Επίτευξη της εσωτερικής ανοράς έχει ως αποδέκτες τα Κράτη Μέλη. Επίσης, κατά την άττοψη της Επιτροπής, είναι ξεκάθαρο όπ στην προκείμενη περίπτωση η νομοθετική ρύθμιση του κανόνα των βασικών διευκολύνσεων σημαίνει ότι αποδέκτης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την νομοθετική ρύθμιση είναι το Κράτος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να λάβει μέτρα εναντίον Κράτους Μέλους ενώπιον του ΔΕΕ. (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Αναφορικά με τη σχέση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας εταιρείας, η Επιτροπή παρατηρεί ότι, από τα στοιχεία του Λίοικηπκου Φακέλου, δεν διαφαίνεται ότι η Hermes, μέσω των όρων των εγγράφων του διαγωνισμού, παρεμπόδισε κάποιον από τους διαγωνιζόμενους ή τους απέκλεισε από του να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και άρα να μην διεκδικήσουν δικαίωμα πρόσβασης. Τα έγγραφα του διαγωνισμού που παρέδωσε στους διαγωνιζόμενους δεν ασκούσαν οποιαδήποτε διάκριση υπέρ κάποιων και εναντίων κάποιων άλλων, ούτε και σκιαγραφούσαν καθ' οποιονδήποτε τρόπο οποιονδήποτε από τους διαγωνιζόμενους, θέτοντας τους σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό. Με βάση το Σύγγραμμα του Beilamy and Child 2 «However, although that will often be the case in practice, the Commission does not consider that denial of access to an essentia! facility will constitute an abuse onlyjf the operator of the facility, either directly or through an associated undertaking, is itself making use of the facility and so competing with the third patty seeking access.» Ο ισχυρισμός και μόνο των καταγγελλόντων ότι υφίατατο σχέση συγγένειας μεταξύ της Hermes και της LGS, δεν προσθέτει κάτι ή και δεν αλλάζει το συμπέρασμα ότι τα έγγραφα του διαγωνισμού και η ίδια η προκήρυξη δεν δημιουργούσαν διάκριση υπέρ κάποιου διαγωνιζομένου έναντι άλλου ως αποτέλεσμα καταχρηστικής συμπεριφοράς της δεσπόζουσας εταιρείας. Σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνεται ένα από τα ζητήματα που προέκυψαν από την προκαταρκτική έρευνα της Υπηρεσίας και που προαναφέρθηκαν οε σχέση με το διαφοροποιημένο περιεχόμενο του όρου των εγγράφων του διαγωνισμού και του σχετικού έντυπου Annex 5, όπου τονίζεται η ύπαρξη μίας ασάφειας την οποία όμως κανείς δεν αμφισβήτησε, ούτε οι καταγγέλλοντες ή οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο μέρος, ούτε το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο μαζί με την Hermes ενέκριναν τα έγγραφα του διαγωνισμού. (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Οσον αφορά το ζήτημα της μη τήρησης της κοινοτικής οδηγίας 96/67/ΕΚ από πλευράς της Hermes και συγκεκριμένα ότι: «για να διατηρηθεί πραγματικός και θεμιτός ανταγωνισμός, πρέπει, σε περίπτωση περιορισμού του αριθμού των ιιαρεχόντων υπηρεοίες, οι φορείς αυτοί να επιλέγονται με διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία ότι κατά την επιλογή αυτή πρέπει να ζητείται η ννώυη των χρηστών, δεδοιιένου ότι είναι οι πρώτοι που ενδιαφέρονται για την ποιότητα και την τιυή των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν», η Επιτροπή θεωρεί ότι η γνώμη των χρηστών ζητήθηκε και αυτοί την έδωσαν ψηφίζοντας κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών από την Επιτροπή Αερομεταφορών, κατά π] συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12/2/2008. Το γεγονός ότι η Hermes δεν υιοθέτησε τη γνώμη της Επιτροπής Αερομεταφορών, δεν σημαίνει ότι προέβηκε σε καταχρηστική συμπεριφορά. Με βάση το Νόμο 213(Ι}/2002, ο ρόλος της Επιτροπής Αερομεταφορών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Αξιοσημείωτο είναι το γενονός ότι, κατά την ανάγνωση των πρακτικών των συνεδριών της Hermes για τη λήψη της τελικής απόφασης, διαφάνηκε ότι η καταγγέλλσυαα Aviapartner προέβαινε σε διαπραγματεύσεις με χρήστες-αεροπσρικές εταιρείες, ισχυριζόμενη ότι θα έδινε εκπτώσεις επί των τιμών της, πράγμα που δεικνύει ότι γγ αυτήν όντως ήταν σημαντικός ο ρόλος των χρηστών. Όμως, από την άλλη και χωρίς να υποβαθμίζεται με οποιονδήποτε τρόπο η σημασία των χρηστών, δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι, με βάση την εγκεκριμένη διαδικασία του προκείμενου διαγωνισμού υπεύθυνη για την τελική απόφαση επιλογής ήταν η ίδια η εταιρεία Hermes. (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Όσον αφορά τα τελικά αποτελέσματα επιλογής της Hermes και τις αντιρρήσεις των καταγγελλόντων σε σχέση με αυτά, π\ στιγμή που η Επιτροπή Αερομεταφορών είχε διαφορετικά αποτελέσματα, η Επιτροπή παραθέτει πιο κάτω αυτούσιο κομμάϊΐ της θέσης του Πρωτοδικείου στην υπόθεση Atlantic Container Line v. Commission σε οχέση με την αντικειμενική δικαιολόγηση της δεσπόζουσας εταιρείας: «Dominant undertakings must be conceded the right to take such reasonable steps as it deems appropriate to protect its interests, provided that the purpose of such behaviour is not to strengthen this dominant position and abuse it. It therefore follows that a dominant undertaking may seek to rely on grounds to justify the practices it adopts. The sole purpose of those grounds of justification is to enable a dominant undertaking to show not tiiat the practices in question should be permitted because they confer certain advantages, but only that the purpose of those practices is reasonably to protect its commercial interests in the face of action taken by certain third parties and that they do not therefore in fact constitute an abuse.» (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Η δικαιολόγηση που δόθηκε από την εταιρεία Hermes και που καταγράφηκε πιο πάνω σε σχέση με την διαφοροποιημένη απόφαση της έναντι της απόφασης της Επιτροπής Αερομεταφορών, αφορούσε το ζήτημα της αξιολόγησης του κριτηρίου Financial & Business plan, στη βαθμολόγηση του οποίου σημαντικό ρόλο είχε το fee per passenger. To fee per passenger προκύπτει από το επιχειρηματικό σχέδιο του κάθε προσφαροδότη, στο οποίο έχουν αναχθεί οι τιμές χρέωσης των προσφοροδοτών. Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αμφισβητήσει τη μεθοδολογία που 19 Ibid. ί0 Σύγγραμμα Bellamy and Child με τίτλο «European Community Law of Competition», edition Sweet and Maxwell t T-191/98 Atlantic Container Line v, Commission πάρα ,

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4623 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 4553 Αριθμός 5243 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΪΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 Αριθμός 4460 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4667 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 2007 Αριθμός 2197 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Απόφοση ΕΠΑ: 19/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4482 Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011 1299 Αριθμός 1174 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277 Aριθμός 4329 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 Αριθμός 2794 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ! ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4703 Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013 3473 Αριθμός 4116 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4638 Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013 45 Αριθμός 116 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ / Η

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378 4448 2945 3378 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611 Αριθμός 1586 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ / Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4650 Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013 499 Αριθμός 910 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4373 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 2735 Αριθμός 2635 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 3540 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ RAINBOW TECHNOLOGIES LIMITED (HE 106932) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ! ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 201Κ ΚΑΙ 365

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2005 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ II ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 317/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 317/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 317/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Ιουνίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 Aριθμός 1501 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4727 Παρασκευή, 6 Αεκεμβρίου 2013 5031 Αριθμός 5793 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2009 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 24.05.2011 E(2011)3505 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 24.05.2011

Βρυξέλλες, 24.05.2011 E(2011)3505 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 24.05.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.05.2011 E(2011)3505 τελικό Στο δηµοσιευόµενο κείµενο της παρούσας απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισµένες πληροφορίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 του κανονισµού (EΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της»

«Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της» 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Θεσσαλονίκη, 14, 15 & 16 Οκτωβρίου 2011 «Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της» Παρέμβαση: Πώς Ένα Φθηνό Εισιτήριο Εισόδου στο Καζίνο Μπορεί να Κοστίσει

Διαβάστε περισσότερα