ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 4 Ι. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εισαγωγή Η Εταιρεία Τμήματα 11 ΙΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρεία διαχείρισης Διαχειριστές, Υποδιαχειριστές και Σύμβουλος επενδύσεων Θεματοφύλακας, Κύριος φορέας πληρωμών, Φορέας τήρησης μητρώου, Φορέας μεταβιβάσεων Διανομείς και εντολοδόχοι Έλεγχος των συναλλαγών της Εταιρείας 18 ΙV. ΜΕΤΟΧΕΣ Γενικές αρχές Έκδοση μετοχών και τιμή εγγραφής για την αγορά τους Εξαγορά μετοχών Μετατροπή μετοχών σε μετοχές άλλων τμημάτων Μετατροπή νομισμάτων Δικαιώματα και προμήθειες Εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο 34 V. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Γενικές αρχές 34 Α. Ορισμός και υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού 34 Β. Καθορισμός των ομαδοποιήσεων ενεργητικού 37 Γ. Αποτίμηση ενεργητικού Αναστολή του υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού, των εκδόσεων, των μετατροπών και των εξαγορών των μετοχών 38 VI. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Πολιτική διανομής Αναγγελία πληρωμής 40 VII. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 40 VIII. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ Φορολογικό καθεστώς 44 Α. Φορολογία της εταιρείας 44 Β. Φορολογία των μετόχων της εταιρείας Νομικό καθεστώς Επίσημη γλώσσα 45 IX. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 45 2

3 1. Εταιρική χρήση Συνελεύσεις Περιοδικές εκθέσεις 45 X. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ή ΚΛΑΣΕΩΝ Εκκαθάριση της Εταιρείας 46 Α. Ελάχιστο ενεργητικό 46 Β. Εκούσια εκκαθάριση Κλείσιμο και συγχώνευση τμημάτων, κατηγοριών ή κλάσεων 46 Α. Κλείσιμο τμημάτων, κατηγοριών ή κλάσεων 46 Β. Συγχώνευση τμημάτων, κατηγοριών ή κλάσεων 47 Γ. Κατάτμηση τμημάτων, κατηγοριών ή κλάσεων 47 XI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Διαθέσιμες πληροφορίες 48 A. Καθαρή αξία ενεργητικού 48 B. Τιμή έκδοσης και εξαγοράς 48 Γ. Γνωστοποιήσεις προς τους μετόχους Διαθέσιμα έγγραφα 48 Παράρτημα Ι - Επενδυτική πολιτική τμημάτων τοποθέτησης, χρηματοπιστωτικές τεχνικές και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα Γενικοί κανόνες Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα Επενδυτική πολιτική των τμημάτων τοποθέτησης 58 Παράρτημα ΙΙ - Επενδυτικοί περιορισμοί 76 Παράρτημα ΙΙΙ - Τα "Eγγυημένα" τμήματα: χαρακτηριστικά 82 Παράρτημα IV - Τα "Προστατευόμενα" τμήματα: χαρακτηριστικά 88 Παράρτημα V - Παράρτημα VΙ - Ανακεφαλαιωτικός πίνακας των προμηθειών διαχείρισης ανά τμήμα και των κατηγοριών/ κλάσεων μετοχών 97 Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες με τους διαχειριστές, τους υποδιαχειριστές και τον σύμβουλο επενδύσεων 103 3

4 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η PARWORLD (εφεξής "η Εταιρεία") είναι καταχωρημένη στον επίσημο κατάλογο των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) σύμφωνα με τον νόμο της 20ής Δεκεμβρίου 2002 για τους ΟΣΕ και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του (που καλείται εφεξής "ο Νόμος"). Η εν λόγω καταχώρηση δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση και με οποιαδήποτε μορφή να θεωρηθεί ως θετική αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων προς πώληση τίτλων από την "Επιτροπή επίβλεψης του χρηματοπιστωτικού τομέα" (CSSF). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε όλες τις δυνατές προφυλάξεις ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα δεδομένα που το παρόν ενημερωτικό δελτίο αναφέρει είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν υπάρχει κανένα σημαντικό γεγονός, η παράλειψη του οποίου θα μπορούσε να διαψεύσει κάποια από τις δηλώσεις που διατυπώνονται εδώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Συνεπώς κάθε πληροφορία ή δήλωση που δεν περιέχεται στο παρόν δελτίο, στα παραρτήματά του ή στις εκθέσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πρέπει να θεωρείται αυθαίρετη. Πάντως ούτε η επίδοση του παρόντος ενημερωτικού δελτίου ούτε η προσφορά, έκδοση ή πώληση μετοχών της Εταιρείας συνιστούν διαβεβαίωση ότι οι πληροφορίες που αυτό παρέχει θα είναι πάντα ακριβείς μετά την ημερομηνία έκδοσής του. Το ενημερωτικό δελτίο και τα παραρτήματά του θα ενημερώνονται σε εύθετο χρόνο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη σημαντικές αλλαγές, όπως η εγκαινίαση ενός νέου τμήματος μετοχών. Συνιστάται συνεπώς στους αγοραστές μετοχών να απευθύνονται στην Εταιρεία για να πληροφορηθούν κατά πόσον αυτή έχει δημοσιεύσει μεταγενέστερο ενημερωτικό δελτίο. 2. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία αποτελεί οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) εγκεκριμένο στο Λουξεμβούργο. Η εμπορία των τίτλων της επιτρέπεται μερικώς ή πλήρως ή βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης στο Λουξεμβούργο, τη Γαλλία, το Τζέρσεϊ, την Ελβετία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τις Κάτω-Χώρες, τον Λίβανο, την Αυστρία, την Ελλάδα, το Μπαχρέιν, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ουγγαρία και το Λιχτενστάιν και οι μετοχές της μπορούν να προσφέρονται και να πωλούνται στα μέρη αυτά. Δεν έχει αναληφθεί καμιά ενέργεια που θα επέτρεπε τη δημόσια προσφορά των μετοχών σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή δικαιοδοσίας όπου απαιτείται τέτοια ενέργεια. Εν περιλήψει, πριν από κάθε εγγραφή για αγορά τίτλων σε χώρα όπου είναι δηλωμένη η PARWORLD, πρέπει να διευκρινίζονται τα τμήματα τοποθέτησης, οι κατηγορίες και οι κλάσεις μετοχών που επιτρέπεται να διατίθενται, καθώς και οι ενδεχόμενοι νομικοί και συναλλαγματικοί περιορισμοί οι σχετικοί με εγγραφή για αγορά, αγορά, κατοχή ή πώληση τίτλων της Εταιρείας. Ειδικότερα, συνιστάται στους επενδυτές να πληροφορούνται τα έξοδα και το κόστος που μπορεί να τους χρεώσει ένας φορέας πληρωμών εγκατεστημένος στην περιοχή δικαιοδοσίας όπου προσφέρονται οι μετοχές, κατά τις πράξεις αγοράς ή εξαγοράς που πραγματοποιούνται μέσω αυτού του φορέα πληρωμών. Τέλος το παρόν ενημερωτικό δελτίο δεν αποτελεί παρότρυνση με στόχο την πώληση ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς δημόσιας προσφοράς ή ως παρότρυνση με στόχο την πώληση σε περιοχή δικαιοδοσίας όπου δεν επιτρέπεται η εμπορική διάθεση των τίτλων της Εταιρείας. 3. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ Δεν έχει αναληφθεί καμιά ενέργεια προβλεπόμενη από τον νόμο του 1940 για τις αμερικανικές εταιρείες επενδύσεων ("Investment Company Act" ή "νόμος για τις εταιρείες επενδύσεων"), τις τροποποιήσεις του ή οποιονδήποτε άλλο νόμο για τις κινητές αξίες με σκοπό την καταχώρηση της Εταιρείας ή των τίτλων της ενώπιον της "US Securities and Exchange Commission" ("επιτροπής κεφαλαιαγοράς" των ΗΠΑ). Συνεπώς το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να εισαχθεί, διαβιβαστεί ή διανεμηθεί στις ΗΠΑ ή σε εδάφη ή κτήσεις τους και να επιδοθεί σε οποιοδήποτε "US person" ("πρόσωπο των ΗΠΑ"), όπως αυτό ορίζεται από τον κανονισμό S του νόμου του 1933 για τις κινητές αξίες (Regulation S of the US Securities Act of 1933), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, με εξαίρεση περιπτώσεων εντός του πλαισίου συναλλαγών που απαλλάσσονται καταχώρησης σύμφωνα με τον νόμο του 1933 για τις κινητές αξίες. Κάθε περίπτωση μη τήρησης αυτών των περιορισμών μπορεί να αποτελέσει παράβαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ για τις κινητές αξίες. 4

5 Στο πλαίσιο της διανομής στο Ηνωμένο Βασίλειο, το παρόν ενημερωτικό δελτίο εκδίδεται από την BNP Paribas Asset Management U.K. Limited, οι επενδυτικές δραστηριότητες της οποίας ρυθμίζονται από την "Αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών" ("Financial Services Authority"). Για τις ανάγκες του νόμου του 2000 για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αγορές (ο οποίος εφεξής καλείται "νόμος του 2000"), η Εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των ΟΣΕ που δεν υπόκεινται σε ρύθμιση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η προώθηση ενός τέτοιου οργανισμού περιορίζεται από τα τμήματα 21, 238 και 240 του νόμου του Συνεπώς στο Ηνωμένο Βασίλειο η διανομή του παρόντος εγγράφου και η προσφορά ή πώληση των μετοχών είναι δυνατές μόνο προς ορισμένες κατηγορίες προσώπων, οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο του 2000 για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αγορές στα κεφάλαια "Χρηματοπιστωτική προώθηση" - Διάταξη ή "Προώθηση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων" - "Απαλλαγές" - Διάταξη Η Εταιρεία δεν διαθέτει κατάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο ούτε δικαιούται καταστήματος εκεί βάσει του νόμου του Σε σχέση με την Εταιρεία ή οποιονδήποτε πράκτορα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου (μη δικαιούμενο να εκτελεί επενδυτικές εργασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο), οι επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου χάνουν το δικαίωμα να επωφεληθούν του "Συστήματος αποζημίωσης της Αρχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών" ("Financial Services Authority Compensation Scheme Limited"), την πρόσβαση στην υπηρεσία του διαμεσολαβητή για χρηματοπιστωτικά θέματα και το δικαίωμα εγγύησης των καταθέσεων που φυλάσσονται για λογαριασμό της Εταιρείας δυνάμει των κανονισμών ("Κανόνες για τα χρήματα των πελατών" ή "Client Money Rules"). Τέλος το παρόν ενημερωτικό δελτίο δεν μπορεί να επιδίδεται ούτε σε - κατά το άρθρο 11 του Καταστατικού - "μη εγκεκριμένα πρόσωπα" ούτε σε πρόσωπα που ενδέχεται να μην έχουν νομικώς αρμοδιότητα να το λάβουν ή προς τα οποία η παρότρυνση με σκοπό την πώληση είναι παράνομη. Οι επενδυτές έχουν υποχρέωση να ειδοποιούν την Εταιρεία και/ή τον Φορέα μεταβιβάσεων και Φορέα τήρησης μητρώου (i) αν καταστούν "μη εγκεκριμένα πρόσωπα" ή (ii) αν έχουν στην κατοχή τους μετοχές της Εταιρείας κατά παράβαση των νομικών/ ρυθμιστικών διατάξεων, του παρόντος ενημερωτικού δελτίου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή (iii) για όσες περιστάσεις ενδέχεται να έχουν φορολογικές ή νομικές/ ρυθμιστικές συνέπειες για την Εταιρεία ή τους μετόχους ή μπορούν να είναι κατά άλλο τρόπο δυσμενείς για τα συμφέροντα της Εταιρείας ή των λοιπών μετόχων. 4. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ H αγορά μετοχών των διαφόρων τμημάτων της PARWORLD μπορεί να βασίζεται μόνο στις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στο/στα απλοποιημένο/-α ενημερωτικό/-ά δελτίο/-α. Συνιστάται προσεκτική ανάγνωση του παρόντος ενημερωτικού δελτίου (που συνοδεύεται από παραρτήματα όπου εκτίθεται ειδικότερα η επενδυτική πολιτική των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας, και των απλοποιημένων ενημερωτικών δελτίων) και εξέταση της τελευταίας οικονομικής έκθεσης της Εταιρείας πριν από κάθε αγορά μετοχών. Αντίτυπα της έκθεσης υπάρχουν διαθέσιμα στα γραφεία της ΒΝΡ Paribas Asset Management Luxembourg, στους ενδεχόμενους τοπικούς ανταποκριτές ή στις μονάδες που εμπορεύονται τους τίτλους της Εταιρείας. 5. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οι επενδύσεις στην Εταιρεία συνεπάγονται κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων των σχετικών με τις αγορές μετοχών και ομολογιών, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και την αστάθεια των επιτοκίων. Δεν είναι δυνατό να δοθεί διαβεβαίωση ότι η Εταιρεία θα επιτύχει τους στόχους της. Η αξία του κεφαλαίου και των κερδών που θα προκύψουν από επενδύσεις σε μετοχές της Εταιρείας υπόκειται σε διακυμάνσεις και οι επενδυτές κινδυνεύουν να μην ανακτήσουν το αρχικά επενδυμένο ποσό. Η κατά το παρελθόν απόδοση δεν προδικάζει τα μελλοντικά αποτελέσματα. Πριν επενδύσουν στην Εταιρεία, οι επενδυτές καλούνται να συμβουλευθούν τους χρηματοπιστωτικούς, νομικούς και φορολογικούς τους συμβούλους για να διευκρινίσουν κατά πόσον είναι σκόπιμο για αυτούς να επενδύσουν στην Εταιρεία. 6. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5

6 Ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους επενδυτές μπορούν να συγκεντρώνονται, καταχωρούνται, διαβιβάζονται, υφίστανται επεξεργασία και χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία, την Εταιρεία Διαχείρισης, τον Φορέα μεταβιβάσεων και Φορέα τήρησης μητρώου, άλλες εταιρείες του ομίλου BNP Paribas και τους διανομείς/ εντολοδόχους. Τέτοια στοιχεία μπορούν ειδικότερα να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων ταυτοποίησης, τις οποίες επιβάλλει η νομοθεσία η σχετική με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι πληροφορίες αυτού του είδους δεν θα διαβιβάζονται σε αναρμόδιους τρίτους. Με την εγγραφή για αγορά μετοχών της Εταιρείας, κάθε επενδυτής συγκατατίθεται στην εν λόγω μεταχείριση των προσωπικών του δεδομένων. 6

7 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: 33, rue de Gasperich L-5826 HOWALD-HESPERANGE (Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: κ. Philippe MARCHESSAUX Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της BNP Paribas Asset Management Υπεύθυνος Ιδιωτικών διαχειρίσεων, FundQuest και Μάρκετιγκ 5, avenue Kléber Paris / Παρίσι Γαλλία ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: κ. Stéphane BRUNET Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΒΝΡ Paribas Asset Management Luxembourg 33, rue de Gasperich / Howald-Hesperange Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου κ. Marc RAYNAUD Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικής της ΒΝΡ Paribas Asset Management Υπεύθυνος Διεθνούς Διανομής Kεφαλαίων 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Bruno PIFFETEAU Υπεύθυνος Σχεδιασμού προϊόντων ΒΝΡ Paribas Asset Management 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Christian DARGNAT Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της ΒΝΡ Paribas Asset Management Επικεφαλής Επενδυτικών υπηρεσιών 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Guy de FROMENT Αντιπρόεδρος της ΒΝΡ Paribas Asset Management 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Christian VOLLE Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικής της ΒΝΡ Paribas Asset Management 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Vincent CAMERLYNCK Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της ΒΝΡ Paribas Asset Management Yπεύθυνος Εμπορικής ανάπτυξης ΒΝΡ Paribas Asset Management 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Anthony FINAN Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της ΒΝΡ Paribas Asset Management Υπεύθυνος Μάρκετιγκ και επικοινωνιών 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία 7

8 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κα Paola ESTEVES Προϊσταμένη του τμήματος "Νομικές Υπηρεσίες και Γνώση Πελατών (KYC)" ΒΝΡ Paribas Asset Management Luxembourg 33, rue de Gasperich / Howald-Hesperange Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ BNP Paribas Asset Management Luxembourg 33, rue de Gasperich / L-5826 HOWALD-HESPERANGE Ταχυδρομική διεύθυνση: L-2952 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 8

9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Πρόεδρος της Εταιρείας Διαχείρισης: κ. Christian VOLLE Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικής της ΒΝΡ Paribas Asset Management 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης: κ. Pascal BIVILLE Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της BNP Paribas Asset Management Υπεύθυνος Υπηρεσιών υποστήριξης BNP Paribas Asset Management 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Philippe MARCHESSAUX Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της BNP Paribas Asset Management Υπεύθυνος Ιδιωτικών διαχειρίσεων, FundQuest και Μάρκετιγκ BNP Paribas Asset Management 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Marc RAYNAUD Μέλος της Διευθύνουσας επιτροπής ΒΝΡ Paribas Asset Management Υπεύθυνος Διεθνούς διανομής 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία κ. Stéphane BRUNET Διευθύνων Σύμβουλος της BNP Paribas Asset Management Luxembourg 33, rue de Gasperich / Howald-Hesperange Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου κ. Eric MARTIN Γενικός Διευθυντής ΒΝΡ Ρaribas Λουξεμβούργου 10Α, boulevard Royal, Λουξεμβούργου Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου κ. Anthony FINAN Μέλος της Διαχειριστική επιτροπής Υπεύθυνος Μάρκετιγκ και επικοινωνιών ΒΝΡ Paribas Asset Management 5, avenue Kléber, Paris / Παρίσι Γαλλία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΒΝΡ Paribas Asset Management 5, avenue Kléber / 75116, Paris, Παρίσι (Γαλλία) BNP Paribas Asset Management U.K. Limited 10 Harewood Avenue, Λονδίνο NW1 6AA (ΗΒ) FundQuest Tour Opus 12 77, Esplanade Général de Gaulle, La Défense Cedex / Paris / Παρίσι (Γαλλία) 9

10 ΥΠΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ FundQuest Tour Opus 12 77, Esplanade Général de Gaulle, La Défense Cedex / Paris / Παρίσι Γαλλία HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA Königsallee 21/23 / Ντύσσελντορφ Γερμανία Impax Asset Management Limited Broughton House / 6-8 Sackville Street / Λονδίνο W1S 3DG ΗΒ Sundaram BNP Paribas Asset Management Company Limited Sundaram Towers II Floor, 46, Whites Road, Chennai Ινδία ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. (Γενεύη) 40, rue du Rhône / 1204 Γενεύη Ελβετία ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑKAΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΝΡ Paribas Securities Services, Υπoκατάστημα Λουξεμβούργου 33, rue de Gasperich / L-5826 HOWALD-HESPERANGE Ταχυδρομική διεύθυνση: L-2085 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch L-1014 Λουξεμβούργο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 10

11 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η PARWORLD αποτελεί εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου πολλαπλών τμημάτων, διεπόμενη από το δίκαιο του Λουξεμβούργου και ιδρυμένη με πρωτοβουλία του Ομίλου ΒΝΡ Paribas. H Εταιρεία έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον νόμο του Λουξεμβούργου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 για τους ΟΣΕ (που καλείται εφεξής "ο Νόμος"). Η Εταιρεία υπόκειται ειδικότερα στις διατάξεις του μέρους Ι του Νόμου, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα τους ΟΣΕ, όπως αυτοί ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία της 20ής Δεκεμβρίου 1985 (85/611/ΕΟΚ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/108/ΕΚ (εφεξής "Οδηγία 85/611/ΕΟΚ"), και στον νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 για τις εμπορικές εταιρείες, όπως έχει τροποποιηθεί. Η διαχείριση της Εταιρείας διεξάγεται από την BNP Paribas Asset Management Luxembourg (καλούμενη εφεξής "BNPP AM Lux"), από διαχειριστές και από υποδιαχειριστές. Η Εταιρεία είναι επενδυτικός φορέας που συνίσταται από διάφορα τμήματα τοποθέτησης, κάθε ένα από τα οποία αφορά ένα χωριστό χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων αποτελούμενο από διάφορες κινητές αξίες και/ή άλλα ρευστά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία εκφράζονται σε διάφορα νομίσματα. Στο πλαίσιο των μεταξύ επενδυτών σχέσεων, κάθε τμήμα αντιμετωπίζεται ως χωριστή οντότητα. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται στο όνομα ενός τμήματος καλύπτονται μόνο από το ενεργητικό του εν λόγω τμήματος. Σε κάθε τμήμα υπάρχει δυνατότητα προσφοράς μετοχών περισσότερων της μιας κατηγοριών, όπως ορίζεται στο παράρτημα V του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Σε ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να προσφέρονται δύο κλάσεις μετοχών, μία κλάση κεφαλαιοποίησης ("μετοχές κεφαλαιοποίησης") και μία διανομής ("μετοχές διανομής"). Οι επιμέρους διαδικασίες έκδοσης, εξαγοράς και μετατροπής περιγράφονται στο κεφάλαιο IV. Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο χρησιμοποιούνται οι εξής συντομογραφίες νομισμάτων: CHF EUR USD Φράγκο Ελβετίας Ευρώ Δολάριο ΗΠΑ GBP JPY YTL Λίρα Αγγλίας (στερλίνα) Γιεν Ιαπωνίας Νέα λίρα Τουρκίας 2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Εταιρεία συστάθηκε στο Λουξεμβούργο στις 11 Αυγούστου 2000 με την επωνυμία "PARINDEX" και απεριόριστη διάρκεια. Στις 16 Αυγούστου 2004 η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε "PARWORLD". Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ,00 EUR (ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ). Ανά πάσα στιγμή, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο άθροισμα της καθαρής αξίας ενεργητικού των τμημάτων τοποθέτησης της Εταιρείας και αντιπροσωπεύεται από μετοχές χωρίς αναγραφή ονομαστικής αξίας. 11

12 Οι αυξομειώσεις κεφαλαίου πραγματοποιούνται αυτοδικαίως και χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης και εγγραφής στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου, οι οποίες προβλέπονται για τις αυξήσεις και τις μειώσεις του κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών. Το καταστατικό της Εταιρείας δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα του Λουξεμβούργου Mémorial στις 19 Σεπτεμβρίου 2000 με αριθμό C 672, μετά την κατάθεσή του στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου του Διαμερίσματος του Λουξεμβούργου, όπου διατίθεται προς ανάγνωση. Το συντονισμένο καταστατικό κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου του Λουξεμβούργου στις 26 Νοεμβρίου 2001, 8 Σεπτεμβρίου 2004 και 14 Ιουλίου 2006 και δημοσιεύτηκε στο Mémorial αντίστοιχα στις 14 Δεκεμβρίου 2001, 16 Νοεμβρίου 2004 και 11 Σεπτεμβρίου Αντίγραφα του ενοποιημένου καταστατικού παρέχονται από τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου του Διαμερίσματος του Λουξεμβούργου έναντι καταβολής των τελών γραμματείας. Η Εταιρεία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου με τον αριθμό B Η κατά τον νόμο γνωστοποίηση κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου του Διαμερίσματος του Λουξεμβούργου, όπου διατίθεται προς ανάγνωση και λήψη αντιγράφων έναντι καταβολής των τελών γραμματείας. 3. ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Η Εταιρεία αποτελείται από διάφορα τμήματα τοποθέτησης, κάθε ένα από τα οποία υπόκειται σε επενδυτική πολιτική και σε νόμισμα αναφοράς που προσιδιάζουν στο τμήμα και ορίζονται στο παράρτημα Ι του ενημερωτικού δελτίου. Οι αγοραστές μπορούν να επιλέγουν το ένα ή το άλλο τμήμα ανάλογα με το κατά πόσον η διαχειριστική στρατηγική των τμημάτων ανταποκρίνεται στους στόχους και στα ενδιαφέροντά τους. Η Εταιρεία μπορεί να δημιουργεί νέα τμήματα τοποθέτησης. Όταν δημιουργούνται νέα τμήματα, το παρόν ενημερωτικό δελτίο θα προσαρμόζεται ανάλογα και θα περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τα νέα τμήματα. Η πραγματική έναρξη λειτουργίας κάθε νέου τμήματος τοποθέτησης και κάθε κατηγορίας ή κλάσης μετοχών τμήματος προβλεπόμενου από το ενημερωτικό δελτίο θα πραγματοποιείται βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα προσδιορίζει ειδικότερα την τιμή και την περίοδο/ ημέρα των αρχικών εγγραφών για αγορά, καθώς και την ημερομηνία καταβολής των ποσών των αρχικών αυτών αγορών. ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Η PARWORLD είναι εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου συγκείμενη από τμήματα τοποθέτησης και έχει ως σκοπό να προσφέρει στους μετόχους της ευρεία επιλογή επενδύσεων, για να τους επιτρέπει να διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκιά τους κινητών αξιών και/ή άλλα ρευστά χρηματοπιστωτικά στοιχεία ενεργητικού. Οι πελάτες στους οποίους απευθύνεται η PARWORLD είναι ιδιώτες και οργανισμοί. Οι τελευταίοι δικαιούνται μετοχές ειδικών κατηγοριών εφόσον οι επενδύσεις τους υπερβούν ένα δεδομένο όριο. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12

13 Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των τμημάτων, οι επενδυτές παρακαλούνται να συμβουλεύονται την τελευταία έκδοση των απλοποιημένων ενημερωτικών δελτίων των σχετικών τμημάτων. Οι κατά το παρελθόν αποδόσεις δεν προδικάζουν τα μελλοντικά αποτελέσματα. ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Το επίπεδο κινδύνου κάθε τμήματος της Εταιρείας ορίζεται βάσει αριθμητικής κλίμακας από 1 ώς 5 (όπου 1 = το χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου και 5 = το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου). Το επίπεδο κινδύνου ενός τήματος αντανακλά τη μεταβλητότητα του τμήματος επί τριετία ή τουλάχιστον επί ένα έτος, αν το ιστορικό απόδοσης δεν φθάνει μέχρι τα τρία έτη. Για τα τμήματα που συστάθηκαν πριν από διάστημα μικρότερο του έτους ή θα ενεργοποιηθούν μεταγενέστερα, το επίπεδο κινδύνου προσδιορίζεται βάσει προσωρινής εκτίμησης. Στην κατατομή κινδύνου των τμημάτων λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητά τους να προσφεύγουν σε τεχνικές και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (συμβάσεις ανταλλαγής (swap) επί επιτοκίων, νομισμάτων ή μεταβλητότητας, προθεσμιακές συμβάσεις (future), επιλογές (option) επί κινητών αξιών ή επιτοκίων) με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή για επενδυτικούς σκοπούς. Τα τμήματα "Μετοχών" παρουσιάζουν επίπεδο κινδύνου 5. Τα τμήματα "Ομολογιών" παρουσιάζουν επίπεδο κινδύνου 3. Τα "Διαφοροποιημένα" τμήματα κατανέμονται μεταξύ των επιπέδων 3 και 4. Τα τμήματα "Quam" κατανέμονται μεταξύ των επιπέδων 2, 3 και 4. Τα "Προστατευόμενα" τμήματα παρουσιάζουν επίπεδο κινδύνου 4. Τα τμήματα "Track" κατανέμονται μεταξύ των επιπέδων 4 και 5 και τα "Λοιπά" και τα "Εγγυημένα" τμήματα παρουσιάζουν επίπεδο κινδύνου 2. Η επιλογή των τμημάτων εξαρτάται ειδικότερα από το επίπεδο κινδύνου που δέχεται ο επενδυτής, το οποίο πάντως καταρχήν συνδέεται στενά με το επίπεδο των αποδόσεων που μπορούν να προσδοκώνται από το τμήμα. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες - Κατάλογος των τμημάτων και των αντίστοιχων επιπέδων κινδύνου Οι κατωτέρω πίνακες παρουσιάζουν αντίστοιχα τα τμήματα που είναι σήμερα διαθέσιμα για αγορά μετοχών και τα τμήματα που δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί κατά την ημερομηνία αυτού του ενημερωτικού δελτίου. Οι κατηγορίες και κλάσεις μετοχών δεν είναι σήμερα όλες διαθέσιμες για όλα τα τμήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ο αναγνώστης παρακαλείται να ανατρέξει στο σημείο 1.Α. του κεφαλαίου IV αυτού του ενημερωτικού δελτίου. Οι κατωτέρω πίνακες περιλαμβάνουν τα επίπεδα κινδύνου που συνδέονται τόσο με τα ενεργά τμήματα όσο και με εκείνα που θα ενεργοποιηθούν μεταγενέστερα και των οποίων το επίπεδο κινδύνου αποτελεί αντικείμενο προσωρινής εκτίμησης. Ο πίνακας που αφορά τα ενεργοποιημένα τμημάτα έχει συνταχθεί βάσει της μεταβλητότητας που παρατηρήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου Ενεργά τμήματα Τμήματα "Μετοχών" Επίπεδο κινδύνου PARWORLD Environmental Opportunities (4) 5 "Εγγυημένα" τμήματα 13

14 PARWORLD Absolute Return 100 Guaranteed 2012 (2) 2 PARWORLD Galatea 2010 (2) 2 PARWORLD Target Return 100 Guaranteed 2013 (2) 2 "Προστατευόμενα" τμήματα PARWORLD BRIC 80 Floor 2012 (2) 4 PARWORLD Emerging STEP 80 (Euro) (1) (2) 4 PARWORLD Global Sustainable Development 80 (1) (2) 4 "Διαφοροποιημένα" τμήματα PARWORLD Dynallocation (2) (3) (4) 3 Τμήματα "Quam" PARWORLD Quam 10 (2) (5) 3 PARWORLD Quam 10 (USD) (1) (2) (6) 3 PARWORLD Quam 15 (1) (2) (7) 4 Τμήματα "Track" PARWORLD Track Commodities (1) 4 PARWORLD Track Continental Europe (8) 4 PARWORLD Track Japan (8) 4 PARWORLD Track North America (8) 4 PARWORLD Track Pacific ex-japan (1) (8) 5 PARWORLD Track UK (8) 4 (1) Τα τμήματα αυτά συστάθηκαν πριν από διάστημα μικρότερο του έτους. Κατά συνέπεια, το επίπεδο κινδύνου τους αποτελεί αντικείμενο προσωρινής εκτίμησης. (2) Στα τμήματα αυτά, οι επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ ή άλλους ΟΣΕ αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 10% του ενεργητικού. (3) Η κλάση μετοχών διανομής της κατηγορίας "Classic" του τμήματος "PARWORLD Dynallocation" θα ενεργοποιηθεί μεταγενέστερα. (4) Η κλάση μετοχών διανομής της κατηγορίας "Institutions" των τμημάτων "PARWORLD Environmental Opportunities" και "PARWORLD Dynallocation" θα ενεργοποιηθεί μεταγενέστερα. (5) Η κλάση μετοχών διανομής των κατηγοριών "Classic (C-EUR)" και "Privilège (B-EUR)" του τμήματος "PARWORLD Quam 10" θα ενεργοποιηθεί μεταγενέστερα. Οι κατηγορίες "Institutions (A-EUR)", "Institutions (A-USD)", "Privilège (B-USD)" και "Classic (C-USD)" του τμήματος "PARWORLD Quam 10" θα ενεργοποιηθούν μεταγενέστερα. (6) Η κλάση μετοχών διανομής των κατηγοριών "Classic (C-USD)" και "Privilège (B-USD)" του τμήματος "PARWORLD Quam 10 (USD)" θα ενεργοποιηθεί μεταγενέστερα. Η κατηγορία "Institutions (A-USD)" του τμήματος "PARWORLD Quam 10 (USD)" θα ενεργοποιηθεί μεταγενέστερα. (7) Η κλάση μετοχών διανομής των κατηγοριών "Classic (C-EUR)" και "Privilège (B-EUR)" του τμήματος "PARWORLD Quam 15" θα ενεργοποιηθεί μεταγενέστερα. Οι κατηγορίες "Institutions (A-EUR)", "Institutions (A-USD)", "Privilège (B-USD)", "Classic (C-USD)" του τμήματος "PARWORLD Quam 15" θα ενεργοποιηθούν μεταγενέστερα. (8) Η κλάση μετοχών διανομής της κατηγορίας "Institutions" των τμημάτων αυτών θα ενεργοποιηθεί μεταγενέστερα. 14

15 2. Τμήματα που θα ενεργοποιηθούν μεταγενέστερα Τμήματα "Μετοχών" Επίπεδο κινδύνου PARWORLD Indian Infrastructure 5 PARWORLD New Markets Resources 5 PARWORLD Emerging Markets Financials 5 PARWORLD Emerging Markets Infrastructure 5 PARWORLD Emerging Markets Natural Resources 5 PARWORLD Emerging Markets Real Estate Securities 5 Τμήματα "Ομολογιών" PARWORLD Credit Volatility 3 PARWORLD Credit Event 3 PARWORLD Euro Structured Credit 3 "Προστατευόμενα" τμήματα PARWORLD Emerging STEP 80 (USD) (1) 4 "Διαφοροποιημένα" τμήματα PARWORLD Orchestra Forte (1) 4 Τμήματα "Quam" PARWORLD Quam 5 (1) 2 Τμήματα "Track" PARWORLD Track Agriculture 4 PARWORLD Track Agriculture Enhanced 4 PARWORLD Track Commodities Enhanced 4 PARWORLD Track Euro 4 PARWORLD Track Euro Large 4 PARWORLD Track Euro Mid 4 PARWORLD Track Euro Plus 4 PARWORLD Track Heavy Energy 4 PARWORLD Track Italy 4 PARWORLD Track Metals 4 PARWORLD Track Private Equity 4 PARWORLD Track World ex-japan 4 "Λοιπά" τμήματα PARWORLD Power Cube 2 (1) Στα τμήματα αυτά, οι επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ ή άλλους ΟΣΕ αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 10% του ενεργητικού. 15

16 IIΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση και διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού κάθε τμήματός της. Μπορεί να διενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και διοίκησης για λογαριασμό της Εταιρείας, και ειδικότερα την αγορά, πώληση, εγγραφή για αγορά και ανταλλαγή κινητών αξιών κάθε είδους, και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας. 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ H BNPP AM Lux ορίζεται εταιρεία διαχείρισης. Συστάθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1988 ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το νομικό καθεστώς του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και με απεριόριστη διάρκεια. Η έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση "33, rue de Gasperich / Howald-Hesperange / Λουξεμβούργο. Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το κεφάλαιό της ανερχόταν σε 3 εκατ. EUR. Πλειοψηφών μέτοχός της είναι ο όμιλος BNPP AM του Παρισιού. Η BNPP AM Lux διέπεται από το κεφάλαιο 13 του Νόμου και είναι κατ' ακολουθία υπεύθυνη για τη συλλογική διαχείριση χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του Νόμου, η δραστηριότητα αυτή καλύπτει τα εξής καθήκοντα: (Ι) Διαχείριση χαρτοφυλακίου. Στο πλαίσιο αυτό η BNPP AM Lux μπορεί να προβαίνει στην: - παροχή γνωμών και συστάσεων κάθε είδους σχετικά με τις πραγματοποιητέες επενδύσεις, - σύναψη συμβάσεων και αγορά, πώληση, ανταλλαγή και παράδοση κάθε είδους κινητών αξιών και λοιπών τίτλων, - άσκηση, για λογαριασμό της Εταιρείας, όλων των δικαιωμάτων ψήφου που συνοδεύουν τις κινητές αξίες, οι οποίες αποτελούν το ενεργητικό της Εταιρείας. (ΙΙ) Διοικητικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής: α) Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες της Εταιρείας, β) Διεκπεραίωση των αιτήσεων πληροφοριών των πελατών, γ) Εκτίμηση των χαρτοφυλακίων και προσδιορισμός της αξίας των μετοχών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών θεμάτων), δ) Έλεγχος της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, ε) Τήρηση του μητρώου των μετόχων της Εταιρείας, στ) Κατανομή των εσόδων της Εταιρείας, ζ) Έκδοση και εξαγορά των μετοχών της Εταιρείας (δηλαδή, καθήκοντα Φορέα Μεταβιβάσεων), η) Εκτέλεση των συμβάσεων (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πιστοποιητικών), θ) Καταχώρηση και αρχειοθέτηση των πράξεων. (ΙΙΙ) Εμπορική διάθεση των μετοχών της Εταιρείας. Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και με προηγούμενη συγκατάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η BNPP AM Lux δικαιούται να αναθέτει περαιτέρω, εξόδοις της, το σύνολο ή μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της σε κάθε πρόσωπο ή εταιρεία που θεωρεί κατάλληλο ή 16

17 κατάλληλη (τους εφεξής "υποδιαχειριστές"), εφόσον το ενημερωτικό δελτίο ενημερώνεται προηγουμένως και ότι η BNPP AM Lux φέρει πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις του (των) εν λόγω εκπροσώπου (-ων). Κατά το παρόν, τα καθήκοντα διαχείρισης, Φορέα τήρησης μητρώου και Φορέα μεταβιβάσεων έχουν ανατεθεί σε περαιτέρω εξουσιοδοτημένο φορέα. Κατά την ημερομηνία του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, η BNPP AM Lux διαχειρίζεται τα κοινά κεφάλαια επενδύσεων BNP Paribas High Quality Euro Bond Fund, Euro Floor, BNP Paribas Islamic Fund, EasyETF και EasyETF itraxx Europe Main. 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η BNPP AM Lux εξασφαλίζει τη διαχείριση των τμημάτων της Εταιρείας. Μπορεί να αναθέτει τη διαχείρισή τους σε διαχειριστές. Η BNPP AM Lux δικαιούται επίσης να επιτρέπει στον (στους) διαχειριστή (-ές) να αναθέτουν περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους σε ένα ή περισσότερους υποδιαχειριστές υπό τον όρο προηγούμενης έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστή που δεν ανήκει άμεσα ή έμμεσα στον Όμιλο BNP Paribas, το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας πρέπει προηγουμένως να ενημερώνεται ώστε να αναφέρει την εν λόγω ανάθεση αρμοδιοτήτων. Το μη απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο μπορεί να ενημερώνεται μεταγενέστερα. Η BNPP AM Lux έχει αποκλειστικά την ευθύνη για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των διαχειριστών και θα υποβάλλει έκθεση για τη διαχειριστική της δραστηριότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Συνεπώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναλαμβάνει την τελική ευθύνη για τη διαχείριση. Οι διαχειριστές και οι υποδιαχειριστές μπορούν να αγοράζουν ή να πωλούν τους τίτλους μαζικά, για να τους κατανέμουν στη συνέχεια στις επιμέρους ενότητες, τις οποίες διαχειρίζονται. Διαχειριστές είναι οι εξής οργανισμοί: * ΒΝΡ ΡARIBAS ASSET MANAGEMENT. Συστάθηκε στις 28 Ιουλίου 1980 και αποτελεί θυγατρική του ομίλου ΒΝPΡ AM του Παρισιού. Έχει εγκριθεί από την Autorité des Marchés Financiers - πρώην Commission des Opérations de Bourse (γαλλική "επιτροπή κεφαλαιαγοράς") - ως εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίων με αριθμό GP Κύρια δραστηριότητά της αποτελούν η διαχείριση κεφαλαίων τρίτων και επικουρικά όλες οι χρηματοπιστωτικές και εμπορικές πράξεις που συνδέονται με τη διαχείριση αυτή. * ΒΝΡ Ρaribas Asset Management U.K. Limited. Συστάθηκε την 1η Ιουλίου Κύρια δραστηριότητά της αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών, ειδικότερα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών επενδύσεων. Οι μέτοχοι της ΒΝΡ Paribas Asset Management U.K. Limited συνδέονται με τη ΒΝΡ Paribas. * FUNDQUEST, που παλαιότερα ονομαζόταν Cortal Consors Fund Mangement. Συστάθηκε την 21η Οκτωβρίου 1994 με τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας γαλλικού δικαίου. Αποτελεί εταιρεία του Ομίλου BNP Paribas. Στις 27 Δεκεμβρίου 2007 η FundQuest τροποποιήθηκε σε απλοποιημένη εταιρεία δια μετοχών (SAS). Κύρια δραστηριότητά της είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου και ελέγχουσα αρχή της η Autorité des Marchés Financiers. 17

18 Υποδιαχειριστές είναι οι εξής οργανισμοί: * H FUNDQUEST ενεργεί ως υποδιαχειριστής για τα τμήματα "Quam". H FundQuest θα βοηθείται από ένα σύμβουλο επενδύσεων (που καλείται εφεξής "ο Σύμβουλος επενδύσεων"). Αποστολή του Συμβούλου επενδύσεων θα είναι να βοηθεί και να συμβουλεύει τη FundQuest σχετικά με την κατανομή των στοιχείων ενεργητικού των τμημάτων "Quam" σύμφωνα με τις επενδυτικές πολιτικές αυτών των τμημάτων και τους επενδυτικούς περιορισμούς που περιγράφονται κατωτέρω στο παρόν ενημερωτικό δελτίο. Ο Σύμβουλος επενδύσεων δεν δικαιούται να δίδει, άμεσα ή έμμεσα, εντολές επένδυσης ή αποεπένδυσης επί των στοιχείων ενεργητικού των τμημάτων "Quam". Στο πλαίσιο αυτό, η FundQuest έχει ορίσει ως Σύμβουλο επενδύσεων την επιχείρηση La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. (Γενεύη). Η La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. αποτελεί ανώνυμη εταιρεία ελβετικού δικαίου, με έδρα στη διεύθυνση "40, rue du Rhône / CH-1204 Γενεύη". Αντικείμενό της είναι η παροχή συμβουλών σχετικά με την κάλυψη χρηματοπιστωτικών κινδύνων, την ποσοτική διαχείριση και την εκτέλεση αγοραπωλησιών που πραγματοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Ο Σύμβουλος επενδύσεων αμείβεται απευθείας από την FundQuest. * HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA. Αποτελεί ετερόρρυθμη εταιρεία γερμανικού δικαίου. Αντικείμενό της είναι η διενέργεια όλων των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών πράξεων και ελέγχουσα αρχή της η Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("Ομοσπονδιακή υπηρεσία επιθεώρησης χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών") της Βόννης. * Impax Asset Management, Limited. Συστάθηκε στις 10 Ιουνίου 1998 με τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης αγγλικού δικαίου. Αποτελεί θυγατρική του Ομίλου Impax plc, εταιρείας διαχείρισης χαρτοφυλακίων και παροχής χρηματοπιστωτικών συμβουλών. Κύρια δραστηριότητά της είναι η διαχείριση στοιχείων ενεργητικού και οι συμβουλές στην περιοχή επενδύσεων στον τομέα των περιβαλλοντικών αγορών, ιδιαίτερα στους κλάδους εναλλακτικών μορφών ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων και επεξεργασίας του νερού. Ελέγχουσα αρχή της IMPAX Asset Management, Limited είναι η Financial Services Authority (Λονδίνο). * Sundaram BNP Paribas Asset Management Company Limited. Αποτελεί εταιρεία ινδικού δικαίου, η οποία συστάθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1996 με την επωνυμία "Sundaram Newton Asset Management Company Private Limited". Η Sundaram BNP Paribas Asset Management Company Limited αποτελεί θυγατρική του ομίλου Sundaram Finance. Η Sundaram Newton Asset Management Company Private Limited μετονομάστηκε σε Sundaram BNP Paribas Asset Management Company Limited στις 31 Μαρτίου Κύρια δραστηριότητά της είναι η διαχείριση ενεργητικού και η παροχή επενδυτικών συμβουλών. Ελέγχουσα αρχή της Sundaram BNP Paribas Asset Management Company Limited είναι το Securities and Exchange Board of India, Chennai. Στο παράρτημα VΙ του παρόντος ενημερωτικού δελτίου παρατίθενται το (τα) τμήμα (-τα) που διαχειρίζεται/ συμβουλεύει κάθε διαχειριστής, οι κύριοι υποδιαχειριστές και ο σύμβουλος. Στο παράρτημα V του παρόντος ενημερωτικού δελτίου παρατίθενται οι προμήθειες διαχείρισης που χρησιμεύουν ως αμοιβή της BNPP AM Lux, των διαχειριστών και των υποδιαχειριστών. 4. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ A. Θεματοφύλακας και Κύριος φορέας πληρωμών 18

19 Το Υποκατάστημα Λουξεμβούργου της ΒΝΡ Paribas Securities Services (που καλείται στο εξής "Θεματοφύλακας" ή "BPSS Λουξεμβούργου") έχει οριστεί Θεματοφύλακας και Κύριος φορέας πληρωμών. Η BPSS Λουξεμβούργου αποτελεί υποκατάστημα της ΒΝΡ Paribas Securities Services, τράπεζας οργανωμένης ως ανώνυμης εταιρείας γαλλικού δικαίου, κατεχόμενης εξ ολοκλήρου από την ΒΝΡ Ρaribas. Η BPSS Λουξεμβούργου άρχισε τη δραστηριότητά της την 1η Ιουνίου Η επίβλεψη του συνόλου των τίτλων και των ρευστών διαθεσίμων της εταιρείας ανατίθεται στον Θεματοφύλακα, ο οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που προβλέπονται από τον Νόμο. Σύμφωνα με τα τραπεζικά συναλλακτικά ήθη, ο Θεματοφύλακας μπορεί με δική του ευθύνη και υπό τον έλεγχό του να εμπιστεύεται σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα και σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς το σύνολο ή μέρος των στοιχείων ενεργητικού των οποίων έχει τη φύλαξη στο Λουξεμβούργο. Όλες εν γένει οι πράξεις διάθεσης του ενεργητικού της Εταιρείας εκτελούνται από τον Θεματοφύλακα βάσει οδηγιών της Εταιρείας. Ο Θεματοφύλακας οφείλει ειδικότερα να εξασφαλίζει ότι: α) η πραγματοποιούμενη από την εταιρεία ή για λογαριασμό της πώληση, έκδοση, αγορά και ακύρωση μετοχών διενεργούνται σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, β) στις συναλλαγές που αφορούν το ενεργητικό της Εταιρείας, το αντάλλαγμα καταβάλλεται στην Εταιρεία εντός των προθεσμιών που εφαρμόζονται κατά κανόνα, γ) το χρηματικό προϊόν που προκύπτει υπέρ της Εταιρείας από κάθε συναλλαγή διατίθεται σύμφωνα με το καταστατικό. Ο Θεματοφύλακας, ως Κύριος φορέας πληρωμών, πραγματοποιεί την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας και θα μπορεί να αναθέτει αυτό το έργο σε ένα ή περισσότερους Φορείς πληρωμών. Β. Φορέας τήρησης μητρώου και Φορέας μεταβιβάσεων Στο πλαίσιο του σκέλους "Διοίκηση" των αρμοδιοτήτων της, η ΒΝΡP AM Lux αναθέτει περαιτέρω τα καθήκοντά της ως Φορέα τήρησης μητρώου και Φορέα μεταβιβάσεων στην BPSS Λουξεμβούργου (που ονομάζεται στο εξής "Φορέας τήρησης μητρώου" και "Φορέας μεταβιβάσεων"). Οι αρμοδιότητες Φορέα τήρησης μητρώου και Φορέα μεταβιβάσεων δεν επιδέχονται την παραμικρή υπανάθεση, έστω και μερική. 5. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ Η BNPP AM Lux μπορεί να αποφασίζει να διορίσει Διανομείς/ Εντολοδόχους για να τη βοηθούν στη διανομή των μετοχών της στις χώρες όπου αυτές θα διατίθενται εμπορικώς. Ορισμένοι Διανομείς/ Εντολοδόχοι ενδέχεται να μην προσφέρουν στους πελάτες τους την πλήρη σειρά των τμημάτων/ κατηγοριών/ κλάσεων μετοχών ή να μην προσφέρουν δυνατότητα αγοράς/ εξαγοράς σε όλα τα νομίσματα. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες συνιστάται στους ενδιαφερόμενους πελάτες να συμβουλεύονται τον Διανομέα/ Εντολοδόχο τους. 19

20 Σύμφωνα με τη σύμβαση Διανομής και Εντολοδόχου, στο μητρώο μετόχων θα εγγράφεται ο Εντολοδόχος και όχι οι πελάτες που επενδύουν στην Εταιρεία. Μεταξύ των όρων και συνθηκών της σύμβασης Διανομής και Εντολοδόχου θα προβλέπεται μεταξύ άλλων και ότι κάθε πελάτης που έχει επενδύσει στην Εταιρεία μέσω του Εντολοδόχου μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή μεταφορά των μετοχών, τις οποίες έχει αγοράσει μέσω του Εντολοδόχου, στο όνομά του, με συνέπεια ο πελάτης να αναγράφεται ο ίδιος ονομαστικά στο μητρώο μετόχων αφού ληφθούν σχετικές οδηγίες μεταφοράς που θα δώσει ο Εντολοδόχος. Οι μέτοχοι μπορούν να αγοράζουν μετοχές απευθείας από την Εταιρεία και δεν υποχρεώνονται να περνούν για τον σκοπό αυτό από Διανομέα/ Εντολοδόχο, εκτός αν η προσφυγή στις υπηρεσίες ενός Εντολοδόχου είναι απαραίτητη, ή υποχρεωτική, για λόγους νομικούς, κανονιστικούς ή πρακτικής ανάγκης. 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο έλεγχος των λογαριασμών της Εταιρείας και των ετήσιων εκθέσεών της ανατίθεται στην PricewaterhouseCoopers υπό την ιδιότητά της ως Γραφείου εξωτερικών ελεγκτών επιχειρήσεων. IV. ΜΕΤΟΧΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ AΡΧΕΣ Το κεφάλαιο της Εταιρείας αντιπροσωπεύεται από τα στοιχεία ενεργητικού των διαφόρων τμημάτων τοποθέτησης της Εταιρείας. Τα ποσά αγοράς μετοχών επενδύονται στα στοιχεία ενεργητικού του τμήματος που αφορούν. Οι μετοχές της Εταιρείας στο σύνολό τους οφείλουν να είναι ολοσχερώς εξοφλημένες. Οι μετοχές κάθε τμήματος δεν φέρουν ένδειξη ονομαστικής αξίας και δεν παρέχουν κανένα προτιμησιακό δικαίωμα εγγραφής για αγορά κατά την έκδοση νέων μετοχών. Οι μετοχές συνοδεύονται από τα δικαιώματα που ορίζονται από τον νόμο Λουξεμβούργου της 10ης Αυγούστου 1915 για τις εμπορικές εταιρείες και οι τροποποιητικοί του νόμοι, εφόσον ο Νόμος δεν προβλέπει σχετικές εξαιρέσεις. Κάθε πλήρης μετοχή, όποια και αν είναι η ΚΑΕ της, παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων. Α. Κατηγορίες και Kλάσεις μετοχών Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει σε κάθε τμήμα, εκτός των τμημάτων "Quam", μετοχές των ακόλουθων κατηγοριών, οι οποίες διακρίνονται ειδικότερα βάσει διαφορετικών δικαιωμάτων και προμηθειών. Τα δικαιώματα αυτά και οι προμήθειες εκτίθενται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. "Classic": Οι μετοχές αυτές προσφέρονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. "L": Οι μετοχές αυτές προσφέρονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αυτή η κατηγορία διαφέρει από την κατηγορία "Classic" όσον αφορά τη δομή των προμηθειών της. Οι επιμέρους προμήθειες παρατίθενται στο τμήμα "6. Δικαιώματα και προμήθειες" του παρόντος κεφαλαίου. 20

21 "Privilège": Οι μετοχές αυτές προσφέρονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αυτή η κατηγορία διαφέρει από την κατηγορία "Classic" κατά το ότι χαρακτηρίζεται από ειδική προμήθεια διαχείρισης και από ελάχιστο ποσό εγγραφής για αγορά μετοχών. "Institutions": Οι μετοχές αυτές προορίζονται αποκλειστικά αφενός για νομικά πρόσωπα που αγοράζουν μετοχές για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό φυσικών προσώπων στο πλαίσιο συλλογικού αποταμιευτικού προγράμματος ή συστήματος εξομοιώσιμου με τέτοιο πρόγραμμα και αφετέρου για τους ΟΣΕ. "M": Οι μετοχές αυτές προορίζονται αποκλειστικά: - αφενός για θεσμικούς πελάτες και ΟΣΕ που έχουν λάβει ειδική έγκριση από την Parworld - και αφετέρου για τους Διαχειριστές, για τις συγγενικές με αυτούς εταιρείες και για μονάδες διαχείρισης χαρτοφυλακίου που αγοράζουν μετοχές αποκλειστικά στο πλαίσιο εξατομικευμένης διαχείρισης χαρτοφυλακίου βάσει εντολής και για λογαριασμό των θεσμικών πελατών τους. Αυτές οι μονάδες και οι θεσμικοί πελάτες τους πρέπει να έχουν ειδική έγκριση της Parworld. Για τα τμήματα "Quam" προβλέπονται μόνο οι εξής κατηγορίες μετοχών: "Classic (C-EUR)" που εκφράζεται στο νόμισμα αναφοράς του τμήματος: Οι εν λόγω μετοχές προσφέρονται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Εφόσον το χαρτοφυλάκιο του σχετικού τμήματος μπορεί να περιλαμβάνει τίτλους εκφραζόμενους σε διάφορα νομίσματα εκτός του νομίσματος αναφοράς του τμήματος, η κατηγορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα (ειδικότερα προθεσμιακές συναλλαγματικές πράξεις) που επιτρέπονται από τον νόμο και το ενημερωτικό δελτίο και που σκοπό έχουν να προστατεύουν τους επενδυτές από τις διακυμάνσεις ενός νομίσματος (στη δεδομένη περίπτωση του EUR) έναντι των άλλων νομισμάτων. "Classic (C-USD)" που εκφράζεται στο νόμισμα αναφοράς του τμήματος: Οι εν λόγω μετοχές προσφέρονται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Εφόσον το χαρτοφυλάκιο του σχετικού τμήματος μπορεί να περιλαμβάνει τίτλους εκφραζόμενους σε διάφορα νομίσματα εκτός του νομίσματος αναφοράς του τμήματος, η κατηγορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα (ειδικότερα προθεσμιακές συναλλαγματικές πράξεις) που επιτρέπονται από τον νόμο και το ενημερωτικό δελτίο και που σκοπό έχουν να προστατεύουν τους επενδυτές από τις διακυμάνσεις ενός νομίσματος (στη δεδομένη περίπτωση του USD) έναντι των άλλων νομισμάτων. "Privilège (B-EUR)" που εκφράζεται στο νόμισμα αναφοράς του τμήματος: Οι εν λόγω μετοχές προσφέρονται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Εφόσον το χαρτοφυλάκιο του σχετικού τμήματος μπορεί να περιλαμβάνει τίτλους εκφραζόμενους σε διάφορα νομίσματα εκτός του νομίσματος αναφοράς του τμήματος, η κατηγορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα (ειδικότερα προθεσμιακές συναλλαγματικές πράξεις) που επιτρέπονται από τον νόμο και το ενημερωτικό δελτίο και που σκοπό έχουν να προστατεύουν τους επενδυτές από τις διακυμάνσεις ενός νομίσματος (στη δεδομένη περίπτωση του EUR) έναντι των άλλων νομισμάτων. Η κατηγορία αυτή διαφέρει από την κατηγορία "Classic (C-EUR)" κατά μία ειδική προμήθεια και κατά ένα ελάχιστο ποσό αγοράς. "Privilège (B-USD)" που εκφράζεται στο νόμισμα αναφοράς του τμήματος: Οι εν λόγω μετοχές προσφέρονται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Εφόσον το χαρτοφυλάκιο του σχετικού τμήματος μπορεί να περιλαμβάνει τίτλους εκφραζόμενους σε διάφορα νομίσματα εκτός του νομίσματος αναφοράς του τμήματος, η κατηγορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα (ειδικότερα προθεσμιακές συναλλαγματικές πράξεις) που επιτρέπονται από τον νόμο και το ενημερωτικό δελτίο και που σκοπό έχουν να προστατεύουν τους επενδυτές από τις διακυμάνσεις ενός νομίσματος (στη 21

22 δεδομένη περίπτωση του USD) έναντι των άλλων νομισμάτων. Η κατηγορία αυτή διαφέρει από την κατηγορία "Classic (C-USD)" κατά μία ειδική προμήθεια και κατά ένα ελάχιστο ποσό αγοράς. "Institutions (A-EUR") που εκφράζεται στο νόμισμα αναφοράς του τμήματος: Οι εν λόγω μετοχές προσφέρονται σε νομικά πρόσωπα που εγγράφονται για αγορά για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό φυσικών προσώπων, στο πλαίσιο συλλογικού αποταμιευτικού συστήματος ή εξομοιώσιμου συστήματος, και στους ΟΣΕ. Εφόσον το χαρτοφυλάκιο του σχετικού τμήματος μπορεί να περιλαμβάνει τίτλους εκφραζόμενους σε διάφορα νομίσματα εκτός του νομίσματος αναφοράς του τμήματος, η κατηγορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα (ειδικότερα προθεσμιακές συναλλαγματικές πράξεις) που επιτρέπονται από τον νόμο και το ενημερωτικό δελτίο και που σκοπό έχουν να προστατεύουν τους επενδυτές από τις διακυμάνσεις ενός νομίσματος (στη δεδομένη περίπτωση του EUR) έναντι των άλλων νομισμάτων. "Institutions (A-USD") που εκφράζεται στο νόμισμα αναφοράς του τμήματος: Οι εν λόγω μετοχές προσφέρονται σε νομικά πρόσωπα που εγγράφονται για αγορά για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό φυσικών προσώπων, στο πλαίσιο συλλογικού αποταμιευτικού συστήματος ή εξομοιώσιμου συστήματος, και στους ΟΣΕ. Εφόσον το χαρτοφυλάκιο του σχετικού τμήματος μπορεί να περιλαμβάνει τίτλους εκφραζόμενους σε διάφορα νομίσματα εκτός του νομίσματος αναφοράς του τμήματος, η κατηγορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα (ειδικότερα προθεσμιακές συναλλαγματικές πράξεις) που επιτρέπονται από τον νόμο και το ενημερωτικό δελτίο και που σκοπό έχουν να προστατεύουν τους επενδυτές από τις διακυμάνσεις ενός νομίσματος (στη δεδομένη περίπτωση του USD) έναντι των άλλων νομισμάτων. "L": που προσφέρεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αυτή η κατηγορία διαφέρει από την κατηγορία "Classic" όσον αφορά τη δομή των προμηθειών της. Οι επιμέρους προμήθειες παρατίθενται στο τμήμα "6. Δικαιώματα και προμήθειες" του παρόντος κεφαλαίου. "F": που προσφέρεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αυτή η κατηγορία διαφέρει από την κατηγορία "Classic" όσον αφορά τη δομή των προμηθειών της. Οι επιμέρους προμήθειες παρατίθενται στο τμήμα "6. Δικαιώματα και προμήθειες" του παρόντος κεφαλαίου. Πάντως, για το τμήμα "PARWORLD Quam 10 (USD)", δεν προσφέρονται οι κατηγορίες μετοχών "Classic (C-EUR)", "Privilège (B-EUR)" και "Institutions (A-EUR)". Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να καθυστερεί την αποδοχή εγγαφής για αγορά στις κατηγορίες "Institutions", "Institutions (A-EUR)" και "Institutions (A-USD)" μέχρι τή λήψη της απόδειξης ότι ο επενδυτής ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό "θεσμικός επενδυτής". Αν διαπιστωθεί ότι μετοχές της κατηγορίας "Institutions", "Institutions (A-EUR)" και "Institutions (A-USD)" βρίσκονται στην κατοχή προσώπων που δεν προβλέπονται ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει ανέξοδα σε μετατροπή των εν λόγω μετοχών σε μετοχές των κατηγοριών, αντίστοιχα, "Classic", "Classic (C-EUR)" και "Classic (C-USD)". Οι κατηγορίες και κλάσεις μετοχών που μπορούν να αγοράζονται μέσω ατομικού αποταμιευτικού προγράμματος καθορίζονται, όταν υπάρχει τέτοια περίπτωση, στο ενημερωτικό δελτίο και/ή τα παραρτήματά του και/ή τα δελτία εγγραφής για αγορά που ισχύουν στις χώρες όπου επιτρέπεται η εμπορική διάθεση των μετοχών. Οι δαπάνες και προμήθειες που κρατούνται στο πλαίσιο ενός ατομικού αποταμιευτικού προγράμματος δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να καταλογισθούν καθ' υπέρβαση του ενός τρίτου του ποσού που καταβάλλεται κατά το πρώτο έτος αυτού του ατομικού αποταμιευτικού προγράμματος. 22

23 Ο επενδυτής, πριν προβεί σε αγορά, πρέπει να ελέγχει στο παράρτημα V του παρόντος ενημερωτικού δελτίου ποια κατηγορία και κλάση μετοχών είναι διαθέσιμες για κάθε τμήμα. Ενδεχόμενο ελάχιστο ποσό αγοράς καθορίζεται στο τμήμα 2-Γ του παρόντος κεφαλαίου. Οι εκδόσεις πραγματοποιούνται στις τιμές αγοράς της αντίστοιχης Ημέρας εκτίμησης. Τα στοιχεία ενεργητικού των διαφόρων κατηγοριών και κλάσεων μετοχών ενός τμήματος τοποθέτησης ομαδοποιούνται σε ενιαίο σύνολο. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει μετατροπή του συνόλου ή μέρους των μετοχών του μέσα στα όρια και με τους όρους που προβλέπονται στα τμήματα 4 και 6 του παρόντος κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανοίγει νέα τμήματα τοποθέτησης και έτσι να δημιουργεί νέες μετοχές - κάθε κατηγορίας και κλάσης - οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν τα στοιχεία ενεργητικού των εν λόγω τμημάτων. Οι μετοχές κάθε τμήματος δεν φέρουν μνεία αξίας και δεν παρέχουν προτιμησιακό δικαίωμα αγοράς κατά την έκδοση νέων μετοχών. Κάθε μετοχή, ανεξάρτητα από την ΚΑΕ της, παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. Η κατηγορία "Classic" προσφέρει δύο κλάσεις μετοχών (κεφαλαιοποίησης και διανομής) για όλα τα τμήματα εκτός των εξής τμημάτων: "PARWORLD Absolute Return 100 Guaranteed 2012", "PARWORLD BRIC 80 Floor 2012", "PARWORLD Emerging STEP 80 (USD)", "PARWORLD Emerging STEP 80 (Euro)", "PARWORLD Galatea 2010", "PARWORLD Global Sustainable Development 80", "PARWORLD Target Return 100 Guaranteed 2013", "PARWORLD Track Agriculture", "PARWORLD Track Agriculture Enhanced", "PARWORLD Track Commodities", "PARWORLD Track Commodities Enhanced", "PARWORLD Track Euro Plus" "PARWORLD Track Heavy Energy", "PARWORLD Track Metals". Η κατηγορία "Institutions" προσφέρει δύο κλάσεις μετοχών (κεφαλαιοποίησης και διανομής) για όλα τα τμήματα εκτός των εξής τμημάτων: "PARWORLD Track Euro Plus", "PARWORLD Track Agriculture", "PARWORLD Track Agriculture Enhanced", "PARWORLD Track Commodities", "PARWORLD Track Commodities Enhanced", "PARWORLD Track Heavy Energy", "PARWORLD Track Metals". Η κατηγορίες "Classic (C-EUR)", "Classic (C-USD)", "Privilège (B-EUR)", "Privilège (B-USD)", "Institutions (A-EUR)" και "Institutions (A-USD)" προσφέρουν μετοχές κεφαλαιοποίησης και μετοχές διανομής. Οι λοιπές κατηγορίες προσφέρουν μόνο μετοχές κεφαλαιοποίησης. Β. Μερίσματα Όταν διανέμεται μέρισμα στις μετοχές διανομής, το ενεργητικό που αντιστοιχεί στις μετοχές αυτής της κλάσης μειώνεται κατά το συνολικό ποσό του μερίσματος, ενώ το καθαρό ενεργητικό που αντιστοιχεί στις μετοχές κεφαλαιοποίησης παραμένει αμετάβλητο. Συνεπώς, κάθε πληρωμή μερίσματος συνεπάγεται αύξηση της σχέσης της αξίας των μετοχών κεφαλαιοποίησης προς την αξία των μετοχών διανομής ενός συγκεκριμένου τμήματος τοποθέτησης. Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο η σχέση αυτή καλείται "εξισωτική σχέση". Γ. Ονομαστικές μετοχές και μετοχές στον κομιστή (i) Γενικές παρατηρήσεις 23

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΗΣ SICAV ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ BNP Paribas InstiCash Eταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) διεπόμενη από το δίκαιο του Λουξεμβούργου Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΗΣ SICAV ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ BNP Paribas InstiCash Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) διεπόμενη από το δίκαιο του Λουξεμβούργου Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ).

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ). ΔΙΚΤΥΟ EMPORIKI BANK - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV» ΤΗΣ CREDIT AGRICOLE ASSET

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη AXA PROTECT Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο στις 30/09/2011 Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη ιανοµή των αποτελεσµάτων: Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο

GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο 23, οδός Balzac 75008 Παρίσι (Γαλλία) Μητρώο Εμπορικών Εταιρειών 397 478 421 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκατόχων εκφράζονται σε μερίδια όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ )

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ ) (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 - ΙΒ 19 - ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Alico Fund of Funds Mετοχικό

Alico Fund of Funds Mετοχικό ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 Μαρτίου 2015 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνουμε ότι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, μερίδια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 105 62 Αθήνα Αθήνα,03.12.2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Αθήνα, 9 Μαρτίου 2009 Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πεσμαζόγλου 12-14 105 64 Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταση για ορισμένους τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταση για ορισμένους τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταση για ορισμένους τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ Ή ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

BNP PARIBAS L1. σε συντομογραφία BNPP L1. Ενημερωτικό Δελτίο

BNP PARIBAS L1. σε συντομογραφία BNPP L1. Ενημερωτικό Δελτίο BNP PARIBAS L1 σε συντομογραφία BNPP L1 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ BNP Paribas L1 33,

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ) σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΜΕΡΟΣ Α - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 756 /18.5.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν.4099/2012. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα