ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε"

Transcript

1 ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΙΟΙ Χ.ΚΑΤΣΕΛΗ A.Β.Ε.E. (ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ) ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. (1 Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) ΚΑΙ ΕΛΒΙΠΕΤ Α.Ε. (100% ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ- 2 Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ A.Β.Ε.Ε., ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΤΙΝΗ A.E. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΒΙΠΕΤ A.E. ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α) ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑΤΟ ΠΟΣΟΤΩΝ ΕΥΡΩ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΗΝ 1 Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΚΑΙ Β) ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΥΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΕ Η 1 Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Η ημερομηνία του Εγγράφου είναι η ΣΧΕΔΙΟ / 195

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 5 Γενικά Στοιχεία Συγχώνευσης 5 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας και άλλους ενδογενείς παράγοντες Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις γενικότερες χρηματοοικονομικές εξελίξεις, τους Κλάδους και τον Ανταγωνισμό, το Θεσμικό Πλαίσιο και άλλους εξωγενείς προς την Νέα Εταιρία παράγοντες Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις κοινές μετοχές ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Επιλεγμένες Pro Forma Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Πληροφορίες για τη σύνταξη του Εγγράφου και τους Ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιριών Τακτικός Έλεγχος Πληροφορίες από Τρίτους, Γνωμοδοτήσεις Εμπειρογνωμόνων και Δηλώσεις Συμφερόντων Έγγραφα στη Διάθεση του Κοινού Πληροφορίες μέσω Παραπομπής Φορολογικός Έλεγχος Φορολογικός Έλεγχος της απορροφώσσας Εταιρίας ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε Φορολογικός Έλεγχος της απορροφώμενης εταιρίας ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες Σημαντικές Συμβάσεις Συμβάσεις της ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΒΕΕ με συνδεδεμένες εταιρίες Λοιπές Συμβάσεις ΑΛΛΑΤΙΝΗ - ΕΔΒΕ ΑΕ Επενδύσεις Επενδύσεις Ομίλου ΚΑΤΣΕΛΗ και περιόδου Επενδύσεις Ομίλου ΑΛΛΑΤΙΝΗ και περιόδου Επενδύσεις της ΕΛΒΙΠΕΤ ΑΕ Τρέχουσες και Σκοπούμενες Επενδύσεις Πάγια περιουσιακά Στοιχεία Εμπράγματα Βάρη Ασφαλιστικές Καλύψεις Εγγυήσεις και Εμπράγματα Βάρη Πληροφορίες για την Απορροφώσα Εταιρία ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε Γενικές Πληροφορίες Σύντομο Ιστορικό Οργανωτική Διάρθρωση ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ Δραστηριότητα της ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ A.Β.Ε.E Πληροφορίες για τις εταιρίες του ομίλου ΥΙΟΙ Χ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΒΕΕ Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)...62 ΣΧΕΔΙΟ / 195

3 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων περιόδου που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Ανάλυση των Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ενδιάμεσων περιόδων και Ομίλου ΚΑΤΣΕΛΗ Πληροφορίες για τα κεφάλαια του Ομίλου ΚΑΤΣΕΛΗΣ - Ταμειακές Ροές Κεφαλαιακή Διάρθρωση του Ομίλου ΚΑΤΣΕΛΗ Σημαντικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση της Εταιρίας Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη Οργανόγραμμα Προσωπικό Μετοχικό Κεφάλαιο Μέτοχοι Καταστατικό Μερισματική πολιτική ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝH ΕΤΑΙΡΙA ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε Γενικές Πληροφορίες Σύντομο Ιστορικό Αντικείμενο δραστηριότητας Οργανωτική Διάρθρωση Πληροφορίες για τις συμμετοχές της ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) της ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ Ταμειακές Ροές ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ για τις χρήσεις Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων περιόδου που έληξε την που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) της ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ Ταμειακές Ροές της ΑΛΛΑΤΙΝΗ ενδιάμεσων περιόδων και Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ ενδιάμεσων περιόδων και Πληροφορίες για τα κεφάλαια του Ομίλου ΑΛΛΑΤΙΝΗ- Ταμειακές Ροές Κεφαλαιακή Διάρθρωση του Ομίλου ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤH ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝH ΕΤΑΙΡΙA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. (ΕΛΒΙΠΕΤ ΑΕ) Γενικές Πληροφορίες Σύντομο Ιστορικό - Αντικείμενο δραστηριότητας Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) της ΕΛΒΙΠΕΤ ΑΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Νέα Εταιρία μετά τη συγχώνευση Οργανόγραμμα της Νέας Εταιρίας Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Εταιρίας Pro-Forna Χρηματοοικονομικές πληροφορίες των συγχωνευόμενων εταιριών Πληροφορίες για τις Τάσεις και τις Προοπτικές Προβλέψεις αποτελεσμάτων Θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των συγχωνευόμενων εταιριών ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Περιγραφή της Συγχώνευσης Ισολογισμός Μετασχηματισμού Όροι της Συγχώνευσης Μετοχική Σύνθεση των συγχωνευόμενων εταιριών πριν και μετά τη Συγχώνευση 180 ΣΧΕΔΙΟ / 195

4 4.5. Λόγοι της Συγχώνευσης Μέθοδοι Αποτίμησης Δηλώσεις Εκτιμητών Καθορισμός της Σχέσης Ανταλλαγής των Μετοχών Διαδικασία Διάθεσης Νέων Μετοχών Προσαρμογή τιμής μετοχής Δαπάνες Συγχώνευσης Χρονοδιάγραμμα Συγχώνευσης Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές της Εταιρίας Δικαιώματα Μετόχων Φορολογία μερισμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 190 ΣΧΕΔΙΟ / 195

5 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Γενικά Στοιχεία Συγχώνευσης Το παρόν έγγραφο του άρθρου 4 του Ν.3401/2005 (εφεξής το «Έγγραφο»), έχει συνταχθεί και περιλαμβάνει πληροφορίες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «ΚΑΤΣΕΛΗΣ» ή η «Εταιρία» ή η «Εκδότρια» ή η «Απορροφώσα Εταιρία») λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιριών ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. (εφεξής η «ΑΛΛΑΤΙΝΗ» ή η «Πρώτη Απορροφώμενη Εταιρία») και ΕΛΒΙΠ[ΕΤ Α.Ε., κατά 100% θυγατρικής της ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ (εφεξής η «ΕΛΒΙΠΕΤ» ή η «Δεύτερη Απορροφώμενη Εταιρία»). Η απορροφώσα ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. είναι κατά 90,8% θυγατρική της πρώτης απορροφώμενης ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ και η δεύτερη απορροφώμενη ΕΛΒΙΠΕΤ ΑΕ είναι κατά 100% θυγατρική της ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ. Η συγχώνευση συντελέστηκε σύμφωνα με τα άρθρα και 78 του ν. 2190/20 όπως ισχύει, σε συνδυασμό και με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.δ. 1297/72, σύμφωνα με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού των φορολογικών ζημιών χρήσης 2007 με τα κέρδη επομένων χρήσεων. Οι ισολογισμοί μετασχηματισμού είναι οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί των εταιριών της Στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση, τα Διοικητικά Συμβούλια των τριών υπό συγχώνευση εταιριών ανέθεσαν την αποτίμηση των εταιριών σε Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/20. Σύμφωνα δε με το αρ του ν.δ. 1297/72 προκύπτει ότι η αποτίμηση των συγχωνευόμενων εταιριών διαπιστώνεται από την απογραφή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, δηλ. από την αποτίμηση της καθαρής περιουσιακής θέσης των εταιριών. Ως εκ τούτου, και λόγω της πραγματοποίησης της συγχώνευσης σύμφωνα με τις διατάξεις ειδικών νόμων (ν.δ. 1297/72), που προβλέπουν αποτίμηση από την Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/20, δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν λοιπές μέθοδοι αποτίμησης, όπως ορίζεται από το άρθρο 5 του άρθρου του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (π.χ. χρηματιστηριακής αξίας και λοιπών μεθόδων). Εφαρμόσθηκαν δε περαιτέρω οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η συγχώνευση εγκρίθηκε από το Υπ. Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (ΜΑΕ) με την υπ. αριθμ. K / απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης την Για τις ανάγκες του παρόντος Εγγράφου η εταιρία που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση, θα περιγράφεται ως «Νέα Εταιρία», καθώς η από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που αποφάσισε την εν λόγω συγχώνευση δεν έλαβε απόφαση για την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας, θέμα το οποίο θα τεθεί προς απόφαση σε επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι όροι της συγχώνευσης περιλαμβάνονται στο από Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της των μετόχων της ΚΑΤΣΕΛΗΣ, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα του παρόντος Εγγράφου καθώς και στην ιστοσελίδα της ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΒΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης περιελήφθη στη Σύμβαση Συγχώνευσης που υπεγράφη την μεταξύ των συγχωνευομένων εταιριών και η οποία έλαβε τον τύπο του Συμβολαιογραφικού Εγγράφου με την υπ αριθμ πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Μαρίνας Σταυριανού. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης περιλαμβάνει τα εξής βασικά σημεία: Η συγχώνευση με απορρόφηση των τριών εταιρειών θα γίνει, σύμφωνα με τα άρθρα 68 παρ.2 και 69 έως και 77 (α) του κ.ν. 2190/20 και τα άρθρα 1-12 του ν.δ. 1297/72, ως ισχύουν, με μεταβίβαση προς την Απορροφώσα, του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Αποροφώμενης Α και της Απορροφώμενης Β, με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό της και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της ΣΧΕΔΙΟ / 195

6 συγχώνευσης. Η Απορροφώσα θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος όλων και κάθε ενός ξεχωριστά των περιουσιακών στοιχείων των δύο απορροφωμένων εταιρειών. Από την τελείωση της συγχωνεύσεως η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των Απορροφωμένων. Η ανωτέρω περιγραφόμενη μεταβίβαση πραγμάτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εννόμων σχέσεων εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Επίσης από την τελείωση της συγχωνεύσεως οι Απορροφώμενες εταιρείες παύουν να υπάρχουν, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή τους, οι δε μετοχές τους δεν παρέχουν κανένα άλλο δικαίωμα στους κατόχους τους παρά μόνο (για την Απορροφώμενη Α) το δικαίωμα ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα, κατά την περιγραφόμενη σχέση ανταλλαγής. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας και οι μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και το μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ όπως θα προκύψει μετά τη συγχώνευση: Εταιρία Μετοχικό Κεφάλαιο ΚΑΤΣΕΛΗΣ πριν τη συγχώνευση Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά τις μετοχές της ΚΑΤΣΕΛΗΣ που αναλογούν στην ΑΛΛΑΤΙΝΗ Μείωση κεφαλαίου λόγω συγχύσεως μετοχών της ΚΑΤΣΕΛΗΣ που κατέχει η ΑΛΛΑΤΙΝΗ Σύνολο μεταβολής μετοχικού κεφαλαίου ΚΑΤΣΕΛΗΣ Μετοχικό Κεφάλαιο ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ μετά τη συγχώνευση Αριθμός Μετοχών Ονομ. αξία ( ) Μετοχικό Κεφάλαιο ( ) , , , , , Καθορισμός της Σχέσης Ανταλλαγής των Μετοχών: Για τον καθορισμό των σχέσεων ανταλλαγής μετοχών, τα Διοικητικά Συμβούλια των τριών προς συγχώνευση εταιρειών, έλαβαν υπόψη τους τις εκθέσεις των ορισθέντων κατά την πρόβλεψη του άρθρου 71 του κ.ν. 2190/1920 ορκωτών ελεγκτών λογιστών, ήτοι των κ.κ. Εμμανουήλ Πετράκη (ΑΜΣΟΕΛ 18731) και Σωτηρίου Σώκου (ΑΜΣΟΕΛ 17011), για την αποτίμηση της πραγματικής αξίας των εταιρειών. Η σχέση ανταλλαγής μετοχών, η οποία κρίθηκε ως εύλογη και δίκαιη από τους ως άνω ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, προέκυψε από την εκτίμηση της καθαρής περιουσίας των συγχωνευομένων εταιρειών και της εσωτερικής αξίας των μετοχών εκάστης, που έγινε με βάση τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών της χρήσης Ειδικότερα, η εσωτερική αξία της μετοχής εκάστης των συγχωνευομένων εταιρειών προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: (α) Η εσωτερική αξία της μετοχής της Απορροφώσας «ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» είναι η ακόλουθη: Ιδια Κεφάλαια ΚΑΤΣΕΛΗΣ ,14 Σύνολο Μετοχών ΚΑΤΣΕΛΗΣ = 1, (β) Η εσωτερική αξία της μετοχής της Απορροφώμενης Α «ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.» είναι η ακόλουθη: Ίδια Κεφάλαια ΑΛΛΑΤΙΝΗ ,09 Σύνολο Μετοχών ΑΛΛΑΤΙΝΗ = 1, (γ) Η εσωτερική αξία της μετοχής της Απορροφώμενης Β «ΕΛΒΙΠΕΤ Α.Ε.» είναι η ακόλουθη: Ίδια Κεφάλαια ΕΛΒΙΠΕΤ ,21 Σύνολο Μετοχών ΕΛΒΙΠΕΤ = 2, ΣΧΕΔΙΟ / 195

7 Ακολούθως, ο αριθμός των μετοχών της Απορροφώσας εταιρείας τις οποίες δικαιούνται να λάβουν οι μέτοχοι της Απορροφωμένης Α, προσδιορίζεται ως ακολούθως: Εσωτερική αξία μετοχής ΚΑΤΣΕΛΗΣ 1, Εσωτερική αξία μετοχής ΑΛΛΑΤΙΝΗ 1, = 0, Ο αριθμός των μετοχών της Απορροφώσας «ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» που δικαιούνται οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Α, προσδιορίζεται ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών ΑΛΛΑΤΙΝΗ Σχέση Ανταλλαγής Μετοχών ΚΑΤΣΕΛΗΣ/ΑΛΛΑΤΙΝΗ 0, = Σχετικά με την Απορροφώμενη Β δεν προέκυψε σχέση αξιών, δεδομένου ότι αποτελεί θυγατρική κατά ποσοστό 100% της Απορροφώμενης Α. Συνεπεία της δι απορροφήσεως εξαφάνισης της Απορροφώμενης Β, το σύνολο των μετοχών της θα ακυρωθούν λόγω απόσβεσής τους δια συγχύσεως. Η αξία που προκύπτει από την αποτίμηση των συγχωνευομένων εταιρειών και αντιστοιχεί στην καθαρή θέση της Απορροφώμενης Β λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής υπέρ των μετόχων της Απορροφώμενης Α. Με βάση τις ανωτέρω σχέσεις ανταλλαγής, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης επί συνόλου μετοχών της Απορροφώσας Εταιρίας, οι μέτοχοι της ΚΑΤΣΕΛΗΣ θα συμμετέχουν με μετοχές και οι μέτοχοι της ΑΛΛΑΤΙΝΗ θα συμμετέχουν με μετοχές. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται το σύνολο των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιριών πριν από τη συγχώνευση, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών τους, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής τους στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση: Εταιρία Μετοχές πριν τη συγχώνευση Σχέση ανταλλαγής Μετοχές μετά τη συγχώνευση % συμμ. στο ΜΚ μετά τη συγχώνευση ΚΑΤΣΕΛΗΣ * 1 : ,68% ΑΛΛΑΤΙΝΗ : 0, ,32% ΕΛΒΙΠΕΤ : Σύνολο Μετοχών ΝΕΑΣ ,00% ΕΤΑΙΡΙΑΣ * Μετά τη διαγραφή λόγω συγχύσεως των μετοχών που κατέχει η ΑΛΛΑΤΙΝΗ Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας, κατά την , ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας που αποφάσισε την παρούσα συγχώνευση, καθώς και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας συγχώνευσης, με βάση τις σχέσεις ανταλλαγής που έχουν προσδιοριστεί στο από Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, έχουν ως ακολούθως: Μέτοχοι Μετοχική σύνθεση της ΚΑΤΣΕΛΗΣ πριν και μετά τη συγχώνευση σύμφωνα με το ν. 3556/07 Αριθμ. Μετοχών Πριν τη συγχώνευση % συμμ. Δικ/τα ψήφου % συμμ. Αριθμ. Μετοχών Μετά τη συγχώνευση % συμμ. Δικ/τα ψήφου ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ ,71% ,71% Ίδιες μετοχές ΚΑΤΣΕΛΗ TINOLA HOLDING SA ENBENO CORPORATION Λοιποί μέτοχοι (< 5%) ,31% ,98% - - % συμμ ,87% ,87% ,58% ,58% ,98% ,98% ,57% ,57% ΣΧΕΔΙΟ / 195

8 ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,70% ,00% ,02% Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται, συνοπτικά, τα γενικά στοιχεία της συγχώνευσης και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας πριν και μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση των ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ και ΕΛΒΙΠΕΤ ΑΒΕΕ.: Στοιχεία για το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Πριν & Μετά τη Συγχώνευση Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο ΥΙΟΙ Χ, ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΒ.Ε.Ε. πριν τη Συγχώνευση Ονομαστική Αξία Μετοχής 0,96 Αριθμός Μετοχών πριν τη Συγχώνευση ΙΙ. Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγω Συγχώνευσης: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά τις μετοχές της ΚΑΤΣΕΛΗΣ που αναλογούν στην ΑΛΛΑΤΙΝΗ Μείωση κεφαλαίου λόγω συγχύσεως μετοχών της ΚΑΤΣΕΛΗΣ που κατέχει η ΑΛΛΑΤΙΝΗ Σύνολο Μεταβολής Κεφαλαίου (ΙΙ) Μετοχικό Κεφάλαιο Νέας Εταιρίας μετά τη Συγχώνευση (Ι + ΙΙ) Ονομαστική Αξία Μετοχής 0,96 Αριθμός Μετοχών μετά τη Συγχώνευση Σχέση Ανταλλαγής : Για τους μετόχους της ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΒΕΕ Για τους μετόχους της ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Μία (1) μετοχή της ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Μία (1) μετοχή της ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΒΕΕ με 0, μετοχές της ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. Τίτλος 1 μετοχής Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τη συγχώνευση παρατίθενται στο Κεφάλαιο 4 με τίτλο «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ» του παρόντος Εγγράφου. ΣΧΕΔΙΟ / 195

9 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η επένδυση στις κοινές ονομαστικές μετοχές της ΚΑΤΣΕΛΗΣ, όπως αυτή θα προκύψει μετά τη συγχώνευση (στο εξής ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ) υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Έγγραφο του Άρθρου 4 του Ν.3401/2005 (εφεξής το «Έγγραφο»), οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε αυτές τις μετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρία, η χρηματοοικονομική της θέση ή τα αποτελέσματα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και την τιμή πώλησης των κοινών ονομαστικών μετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους της επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Εταιρία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν επίσης δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Σημειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποιήσεις τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας και άλλους ενδογενείς παράγοντες Επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης Η Νέα Εταιρία που θα προκύψει από την παρούσα συγχώνευση θα δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας τροφίμων και ειδικότερα, στους ακόλουθους κλάδους: 1. Παραγωγή τυποποιημένων αρτοσκευασμάτων 2. Παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης 3. Λιανική πώληση προϊόντων άρτου και αρτοσκευασμάτων 4. Χονδρικό εμπόριο αλεύρων 5. Ανάπτυξη αλυσίδας καταστημάτων καφέ/σνακ Εκτιμάται ότι ο κίνδυνος πολυκερματισμού σε πολλούς κλάδους δραστηριότητας είναι μικρός, δεδομένου ότι, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας με την καθετοποιημένη παραγωγή, μείωση λειτουργικών εξόδων διοίκησης και διάθεσης, αξιοποίηση κοινών δικτύων διανομής και υφιστάμενου πελατολογίου λόγω της μεγάλης συμπληρωματικότητας των προϊόντων, κλπ.. Πλήρης λειτουργική ενοποίηση και συγχώνευση των δυο ομίλων Η συγχώνευση αφορά δύο μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται μεν σε συμπληρωματικούς κλάδους και έχουν μακρά μεταξύ τους συνεργασία σε εμπορικό επίπεδο, ταυτόχρονα δε αποτελούν δύο ξεχωριστές οικονομικές μονάδες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαφορετική οργάνωση, έχουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων σε πέντε (5) διαφορετικές μονάδες παραγωγής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και έχουν εν γένει διαφορετική εταιρική κουλτούρα. Οι διαφορές αυτές ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα εύρυθμης καθημερινής λειτουργίας και επικοινωνίας όλων των τμημάτων των δύο ομίλων, έως την πλήρη λειτουργική ενοποίηση και συγχώνευσή τους. Ο κίνδυνος αυτός ωστόσο μετριάζεται λόγω του ότι η δύο εταιρίες έχουν μακρά μετοχική σχέση και κοινή διοίκηση τον τελευταίο χρόνο, γεγονός το οποίο έχει βοηθήσει αρκετά στην αναδιοργάνωση και την καθιέρωση νέων και κοινών διαδικασιών, η οποία ξεκίνησε ήδη από το Εξάρτηση από τη Διοίκηση και τα Διευθυντικά στελέχη Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ομάδα έμπειρων στελεχών, τα οποία έχοντας γνώση του αντικειμένου συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας και την υλοποίηση της στρατηγικής της ανάπτυξης. ΣΧΕΔΙΟ / 195

10 Η τυχόν διατάραξη, για οιονδήποτε λόγο, της σχέσης των στελεχών με την Εταιρία ή απώλειά τους ενδέχεται να πλήξει την εύρυθμη λειτουργία της και ενδεχομένως να έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα της. Η Εταιρία διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή και οργάνωση ώστε να αντιμετωπίσει έγκαιρα τυχόν απώλεια στελέχους ή στελεχών της χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία εργασιών της Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις γενικότερες χρηματοοικονομικές εξελίξεις, τους Κλάδους και τον Ανταγωνισμό, το Θεσμικό Πλαίσιο και άλλους εξωγενείς προς την Νέα Εταιρία παράγοντες Ανταγωνιστικό περιβάλλον στην αγορά αλεύρων και αρτοσκευασμάτων Η αγορά των αλεύρων και της βιομηχανικής αρτοποιίας χαρακτηρίζεται από υψηλές ανταγωνιστικές πιέσεις. Και οι δύο κλάδοι είναι εντάσεως πρώτης ύλης, γεγονός που σε συνδυασμό με τις μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών (σιτηρά, άλευρα) και του κόστους παραγωγής γενικότερα (φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια) διαμορφώνουν συνθήκες συμπίεσης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Ειδικότερα η αγορά των αλεύρων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από στασιμότητα και υψηλό ανταγωνισμό. Ο κλάδος έχει μεγάλη εγκαταστημένη δυναμικότητα άλεσης, η οποία δεν αξιοποιείται πλήρως και λόγω και του κορεσμού της εγχώριας αγοράς η υπερπροσφορά προϊόντων έχει σαν αποτέλεσμα τον έντονο ανταγωνισμό τιμών. Ταυτόχρονα ο κλάδος εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των τιμών των σιτηρών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια ήταν αυξητικές, με συνολικό αποτέλεσμα τη μείωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, ο κλάδος της βιομηχανικής αρτοποιίας και τυποποιημένων αρτοσκευασμάτων, πλην της προαναφερόμενης εξάρτησης από τις πρώτες ύλες (άλευρα, ενέργεια, υλικά συσκευασίας), χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση σε μικρό αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει την υψηλή διαπραγματευτική δύναμη των μεγάλων πελατών (αλυσίδες λιανεμπορίου), τόσο σε επίπεδο τιμών όσο και με την άνοδο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις στην αγορά λιανικής εντείνονται περαιτέρω με την επέκταση των αλυσίδων λιανικής πώλησης αρτοσκευασμάτων, όπως επίσης και με την πρόκληση πολλών ανακαινίσεων ανώνυμων φούρνων που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο. Τα ανωτέρω διαμορφώνουν επίσης υψηλές ανταγωνιστικές συνθήκες, που επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέσματα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Θεσμικό πλαίσιο Εντός του 2007 ψηφίστηκε ο ν. 3526/2007 περί έψησης και πώλησης προϊόντων αρτοποιίας, η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε την Ο νόμος αυτός, που αφορά στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας, θέτει μεταξύ άλλων περιορισμούς κυρίως αναφορικά με την έκταση του χώρου έψησης, αποθήκης και διάθεσης των προϊόντων αυτών bake-off, γεγονός το οποίο, κατά την άποψη των εκπροσώπων του κλάδου, στερεί από τις εταιρίες τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της λιανικής και ως εκ τούτου τη δυνατότητα αύξησης των εσόδων και της κερδοφορίας τους Η πορεία της Οικονομίας Το μέγεθος και ο ρυθμός ανάπτυξης της Νέας Εταιρίας, όπως εξάλλου και κάθε οικονομικής μονάδας, εξαρτάται από τη γενικότερη πορεία της οικονομίας και γενικότερους μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες. Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, το ύψος των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, οι ξένες επενδύσεις, τα επιτόκια, η ανταγωνιστικότητα, ο πληθωρισμός, η ανεργία, το εισόδημα, αποτελούν λίγους μόνο από τους παράγοντες που διαμορφώνουν το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. H ανάλυση της επίδρασης των παραγόντων αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος κειμένου. Ωστόσο μια δυσμενής εξέλιξη ή παρατεταμένη ύφεση στην πορεία της Ελληνικής οικονομίας, θα μπορούσε να ασκήσει επιβραδυντικούς ρυθμούς στην ανάπτυξη της Νέας Εταιρίας και τα μελλοντικά αποτελέσματά της. ΣΧΕΔΙΟ / 195

11 2.3. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις κοινές μετοχές Η τιμή της κοινής μετοχής ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις Η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Νέας Εταιρίας μπορεί να υπόκειται σε διακυμάνσεις, ως αποτέλεσμα πλήθους παραγόντων, πολλοί από τους οποίους είναι εκτός του ελέγχου της. Μεταξύ των παραγόντων αυτών περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- οι ακόλουθοι: διακυμάνσεις στα οικονομικά μεγέθη της Νέας Εταιρίας η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής της Νέας Εταιρίας η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και των οικονομιών των χωρών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως επίσημο νόμισμα ή στις οποίες η Νέα Εταιρία επεκτείνει τις δραστηριότητές της αλλαγές εκτιμήσεων χρηματοοικονομικών μεγεθών από χρηματοοικονομικούς αναλυτές, ή αδυναμία εκπλήρωσης των προσδοκιών των αναλυτών θετικά ή αρνητικά δημοσιεύματα για τη Νέα Εταιρία και τον κλάδο δραστηριότητός της πολιτική αστάθεια ή ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό η κατάσταση των κεφαλαιαγορών η πορεία του Χ.Α. Πλην των ανωτέρω, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το Χ.Α. έχει χαμηλότερη ρευστότητα σε σχέση με άλλες κύριες διεθνείς αγορές, γεγονός το οποίο πιθανόν να δημιουργήσει δυσκολίες στην προσπάθεια διάθεσης μετοχών ειδικά σε μεγάλα πακέτα. Η τιμή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Νέας Εταιρίας ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς από τυχόν πώληση σημαντικού αριθμού κοινών μετοχών της Νέας Εταιρίας ή από την εκτίμηση ότι μπορεί να λάβει χώρα μία τέτοια πώληση. Μελλοντικές πωλήσεις μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς σημαντικού αριθμού μετοχών της Νέας Εταιρίας από οποιονδήποτε μεγάλο μέτοχο ή ομάδα μετόχων, ή ακόμη και η εκτίμηση ότι θα μπορούσε να λάβει χώρα μία τέτοια πώληση, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τιμή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών. ΣΧΕΔΙΟ / 195

12 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3.1. Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 και της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την , που συντάχθηκαν από την ΥΙΟΙ Χ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΒΕΕ βάσει Δ.Π.Χ.Π., και έχουν ελεγχθεί, για τις χρήσεις από τον Τακτικό Ορκωτό-Ελεγκτή κ. Σεραφείμ Μακρή (Α.Μ.ΣΟΕΛ 16311) και για την περίοδο από τον Τακτικό Ορκωτό-Ελεγκτή κ. Αθανάσιο Βάσση (ΑΜΣΟΕΛ 15061) της εταιρίας ΣΟΛ ΑΕΟΕ. Έχουν δε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την και αντίστοιχα. Οι συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και ισολογισμού της Εταιρίας για τις χρήσεις 2006 και 2007 και των ενδιάμεσων περιόδων που έληξαν την και έχουν ως ακολούθως: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΙ Ποσά σε χιλ Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Μικτά κέρδη / (ζημίες) Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης Λοιπά έσοδα (έξοδα) εκμετάλλευσης Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Κέρδη (ζημίες) από συγγενείς εταιρίες Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων Μείον φόροι Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους Κατανεμόμενα σε: Μετόχους Μητρικής Μετόχους Μειοψηφίας Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής ( ) 0,11-0,41 (0,05) 0,06 Σημ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης και της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την , που συντάχθηκαν από την ΥΙΟΙ Χ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΒΕΕ βάσει Δ.Π.Χ.Π., και έχουν ελεγχθεί, για τις χρήσεις από τον Τακτικό Ορκωτό-Ελεγκτή κ. Σεραφείμ Μακρή (Α.Μ.ΣΟΕΛ 16311)και για την περίοδο από τον Τακτικό Ορκωτό-Ελεγκτή κ. Αθανάσιο Βάσση (ΑΜΣΟΕΛ 15061) της εταιρίας ΣΟΛ ΑΕΟΕ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε το 2007 σε 56,9, έναντι 54,5 εκατ. το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 4,4%, η οποία οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της κατηγορίας των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και της νέας κατηγορίας προϊόντων «Κατσέλης Σύμμαχος Υγείας». Η κύρια χώρα δραστηριοποίησης της Εταιρίας είναι η Ελλάδα, όπου διενεργείται το 99% περίπου των συνολικών πωλήσεων. Εντός του 2007 τα αποτελέσματα της Εταιρίας ήταν αρνητικά, κυρίως λόγω των αυξημένων εξόδων αναδιοργάνωσης δικτύου καταστημάτων και θυγατρικών, όπως επίσης και όλων των λειτουργικών ΣΧΕΔΙΟ / 195

13 τομέων της Εταιρίας, μετά την απόφαση της διοίκησης για διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες δημιούργησαν υψηλές και μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφωθούν σε 1,9 εκατ., έναντι αντίστοιχων κερδών ύψους 7,7 εκατ. το Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν το 2007 σε 7,1 εκατ. έναντι κερδών ύψους 3,9 εκατ. το Μέσα στο πρώτο εννεάμηνο του 2008 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 48,6 εκατ., έναντι 40,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007, παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης του 17,3%. Τα αποτελέσματα της περιόδου ήταν αρνητικά και οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 658,3 χιλ. στις , έναντι ζημιών ύψους 1,1 την αντίστοιχη περίοδο του Τα αποτελέσματα του ομίλου επηρεάστηκαν αφ ενός από τα αποτελέσματα της μητρικής, η οποία δεν μπόρεσε να μετακυλίσει την άνοδο των τιμών των αλεύρων στην κατανάλωση και τη μεταβολή της προϊοντικής της γκάμας, και αφ ετέρου από τη ζημιογόνα λειτουργία της δραστηριότητας των καταστημάτων ΚΑΤΣΕΛΗΣ. Οι συνοπτικοί ισολογισμοί του Ομίλου ΚΑΤΣΕΛΗ για τις χρήσεις 2006 και 2007 και της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την έχουν ως ακολούθως: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΙ ποσά σε χιλ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματα Πάγια Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων Αποθέματα , Άλλοι λογαριασμοί εισπρακτέοι Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις Νέον Ίδια κεφάλαια εταιρίας Δικαιώματα μειοψηφίας Ίδια κεφάλαια Μακροπρόθεσμα Δάνεια Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Μη Τρεχουσών Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Άλλοι λογαριασμοί πληρωτέοι Σύνολο Τρεχουσών Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σημ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης και της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την , που συντάχθηκαν από την ΥΙΟΙ Χ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΒΕΕ βάσει Δ.Π.Χ.Π., και έχουν ελεγχθεί, για τις χρήσεις από τον Τακτικό Ορκωτό-Ελεγκτή κ. Σεραφείμ Μακρή (Α.Μ.ΣΟΕΛ 16311)και για την περίοδο από τον Τακτικό Ορκωτό-Ελεγκτή κ. Αθανάσιο Βάσση (ΑΜΣΟΕΛ 15061) της εταιρίας ΣΟΛ ΑΕΟΕ. Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών ΚΑΤΣΕΛΗ και Ποσά σε χιλ Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 4.910, , ,7 ΣΧΕΔΙΟ / 195

14 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ,0 609, ,0 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -231, ,7 248,5 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους περιόδου ,5-288, ,5 Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρεία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή στοιχείων. Αναλυτικές πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις και της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την παρουσιάζονται στις Ενότητες και του παρόντος Εγγράφου Επιλεγμένες Pro Forma Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Οι Pro-forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες που συντάχθηκαν για τις ανάγκες του παρόντος Εγγράφου, έχουν προετοιμασθεί, για επεξηγηματικούς λόγους μόνο, για να παρέχουν τις πληροφορίες για το πώς θα διαμορφώνονταν τα οικονομικά μεγέθη της ΚΑΤΣΕΛΗΣ, λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των ΑΛΛΑΤΙΝΗ και ΕΛΒΙΠΕΤ κατά την , ως αυτές να έχουν συνενωθεί σε μία ενιαία εταιρία από την Οι εν λόγω Pro Forma πληροφορίες έχουν συνταχθεί για τους σκοπούς του εγγράφου του άρθρου 4 του Ν.3401/2005, με βάση τον κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έχουν εξετασθεί από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Αθανάσιο Βάσση (ΑΜΣΟΕΛ 15061), έχουν δε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την κατάρτιση των άτυπων Pro-forma χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι κοινές και βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ/ΔΠΧΠ) (βλ. Ενότητα Βάση προετοιμασίας των pro-forma χρηματοοικονομικών πληροφοριών). Οι συνοπτικές Pro-forma καταστάσεις αποτελεσμάτων και ισολογισμών της Νέας Εταιρίας για τις χρήσεις 2006 και 2007 και της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την έχουν ως ακολούθως: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ PRO-FORMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ποσά σε χιλ PRO FORMA ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος Εργασιών , , ,8 Μικτό Κέρδος , , ,0 Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης , , ,0 Κέρδη (ζημίες) προ φόρων , , ,3 Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων , , ,8 Κατανέμονται σε: Μετόχους της μητρικής , , ,1 Δικαιώματα μειοψηφίας -80,5-111,2-39,7 PRO FORMA ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού , , ,8 Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού , , ,1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,9 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,8 Σύνολο Υποχρεώσεων , , ,1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,9 Σημ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων pro-forma χρηματοοικονομικών πληροφοριών των χρήσεων και της περιόδου που συντάχθηκαν βάσει του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έχουν ελεγχθεί, από τον Τακτικό Ορκωτό-Ελεγκτή κ. Αθανάσιο Βάσση (ΑΜΣΟΕΛ 15061) της εταιρίας ΣΟΛ ΑΕΟΕ. Αναλυτικές πληροφορίες για τις Pro-forma οικονομικές καταστάσεις της Νέας Εταιρίας για τις χρήσεις 2006 και 2007 και της περιόδου που έληξε την παρουσιάζονται στην Ενότητα του παρόντος Εγγράφου. ΣΧΕΔΙΟ / 195

15 3.2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Εγγράφου και τους Ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιριών Στο παρόν Έγγραφο περιέχονται και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία αναφορικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών ΑΛΛΑΤΙΝΗ A.E. και ΕΛΒΙΠΕΤ ΑΕ από την YIOI X. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΒΕΕ. Περιγραφή της συγχώνευσης γίνεται αναλυτικά στην Ενότητα 4 με τίτλο «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ» του παρόντος Εγγράφου. Το παρόν Έγγραφο αποτελείται από: α) τα Γενικά Στοιχεία Συγχώνευσης β) τους Επενδυτικούς Κινδύνους γ) το Έγγραφο Αναφοράς και δ) το Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα κεντρικά γραφεία της Eταιρίας, Θέση Λουτρό, Αχαρναί, , N. Αττικής, αρμόδιος ο Οικονομικός Διευθυντής της ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΒΕΕ κ. Ανδρέας Λαμπρόπουλος, τηλ Το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Απορροφώσας εταιρίας ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΒΕΕ, Θέση Λουτρό, Αχαρναί, , N. Αττικής και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στα γραφεία της απορροφώμενης ΑΛΛΑΤΙΝΗ, οδός Επέκταση Θάλητος (πρώην Λασκαράτου), Θεσσαλονίκη, τηλ και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της στα γραφεία της δεύτερης απορροφώμενης ΕΛΒΙΠΕΤ ΑΕ, Ο.Τ. 40, Β Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, τηλ , όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του ΧΑ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Εγγράφου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την από συνεδρίασή του ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του παρόντος Εγγράφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΒΕΕ δηλώνει ότι εκτιμά πως οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Έγγραφο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3401/2005, είναι ισοδύναμες με αυτές που θα περιλαμβάνονταν σε ένα Ενημερωτικό Δελτίο, υπό την έννοια ότι, κατά την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου, περιέχει όλες τις πληροφορίες, οι οποίες περιγράφουν επαρκώς την εταιρική πράξη της συγχώνευσης. Η Εταιρία, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου κα τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη του παρόντος Εγγράφου βεβαιώνουν ότι αυτό έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Εταιρία, τα μέλη του Δ.Σ. και ο Οικονομικός Διευθυντής της ΥΙΟΙ Χ.ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΒΕΕ είναι υπεύθυνοι για το Έγγραφο και για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται μέσω παραπομπής στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Εγγράφου είναι τα ακόλουθα: - κ. Μιχαήλ Τόσος, Α Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εκδότριας, Θέση Λουτρό, Αχαρναί, , N. Αττικής, τηλ κ. Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής, της Εκδότριας, Θέση Λουτρό, Αχαρναί, , N. Αττικής, τηλ Τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Εγγράφου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΒΕΕ δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του παρόντος Εγγράφου και, μαζί με τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι, καθόσον γνωρίζουν αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του Τακτικός Έλεγχος Οι εταιρίες ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ A.B.Ε.E., ΑΛΛΑΤΙΝΗ A.E. και ΕΛΒΙΠΕΤ ΑΕ ελέγχονται από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις. Α. ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ A.Β.Ε.Ε. Χρήση 2005 Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2005 που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. εγκρίθηκαν με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΧΕΔΙΟ / 195

16 ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. και ελέχθησαν από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Θεόδωρο Ν. Παπαηλιού (ΑΜ ΣΟΕΛ 16641) της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ) με την από Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρίας. Χρήση 2006 Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2006 που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε και ελέχθησαν από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Θεόδωρο Ν. Παπαηλιού (ΑΜ ΣΟΕΛ 16641) της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ) με την από Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρίας. Χρήση 2007 Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2007 που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. και ελέχθησαν από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή (ΑΜ ΣΟΕΛ 16311) της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ) με την από Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρίας. Περίοδος Οι δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις επισκοπήθηκαν προαιρετικά, για τις ανάγκες της παρούσης συγχώνευσης και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Αθανάσιο Ι. Βάσση (ΑΜ ΣΟΕΛ 21301) της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ), με την από Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Β. ΑΛΛΑΤΙΝΗ A.E. Χρήση 2005 Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2005 που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΛΑΤΙΝΗ A.E. και ελέχθησαν από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311), της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ) με την από Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της εταιρίας. Χρήση 2006 Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2006 που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΛΑΤΙΝΗ A.E. και ελέχθησαν από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311), της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ) με την από Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της εταιρίας. Χρήση 2007 Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2007 που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΛΑΤΙΝΗ A.E. και ελέχθησαν από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311), της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ) με την από Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της εταιρίας. ΣΧΕΔΙΟ / 195

17 Περίοδος Οι δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την περίοδο που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΛΑΤΙΝΗ A.E. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις επισκοπήθηκαν προαιρετικά, για τις ανάγκες της παρούσης συγχώνευσης και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Αθανάσιος Ι. Βάσσης (ΑΜ ΣΟΕΛ 21301), της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ) με την από Έκθεση Επισκόπησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Γ. Ελληνική Βιομηχανία Παραγωγής & Εμπορίας Τροφίμων ΑΕ (ΕΛ.ΒΙ.Π.Ε.Τ. ΑΕ) Χρήση 2005 Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2005 που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΙΠΕΤ A.E. και ελέχθησαν από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311), της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ) με την με την από Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της εταιρίας. Χρήση 2006 Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2006 που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΙΠΕΤ A.E. και ελέχθησαν από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311), της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ) με την από Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της εταιρίας. Χρήση 2007 Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2007 που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΙΠΕΤ A.E.και ελέχθησαν από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311), της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ) με την από Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της εταιρίας. Δ. Pro-forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες με βάση τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. Χρήσεις και περίοδος Οι συνενωμένες Pro-forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις χρήσεις 2006 και 2007 και της περιόδου , που συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος Εγγράφου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004, βάσει των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π., εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ A.Β.Ε.E. και ελέχθησαν από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Αθανάσιο Βάσση (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061), της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ) με την από Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών λογιστών Κατωτέρω παρατίθενται οι Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί από τις συγχωνευόμενες εταιρίες. Οι εν λόγω εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών έχουν αναπαραχθεί πιστά και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα τις καθιστούσαν ανακριβείς και παραπλανητικές. Α. ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ A.Β.Ε.Ε. Έκθεση Ελέγχου Χρήσης 2005 προς τους Μετόχους της Εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ / 195

18 «Ελέγξαμε τις συνημμένες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «Υιοί Χ. Κατσέλη ΑΒΕΕ», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της εταιρείας και την ενοποιημένη οικονομική θέση του ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών της και του Ομίλου, καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 19 που παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2003 έως 2005 αλλά και των θυγατρικών της δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.» Έκθεση Ελέγχου Χρήσης 2006 προς τους Μετόχους της Εταιρίας «Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «Υιοί Χ. Κατσέλη ΑΒΕΕ», (η «Εταιρεία») καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος») που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηματικών σημειώσεων. Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια, είτε οφείλεται σε απάτη είτε οφείλεται σε λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών, και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές κατά τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, που βασίζεται στον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Αυτά τα πρότυπα απαιτούν ΣΧΕΔΙΟ / 195

19 τη συμμόρφωσή μας με τις απαιτήσεις της δεοντολογίας και το σχεδιασμό και τη διενέργεια του ελέγχου μας για την αποκόμιση εύλογης διασφάλισης, αν και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την αποκόμιση ελεγκτικών τεκμηρίων, ως προς τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του Ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων είτε οφείλεται σε απάτη είτε οφείλεται σε λάθος. Κατά τις εκτιμήσεις αυτών των κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σχετικό με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων εσωτερικό έλεγχο, ούτως ώστε να σχεδιάσει τις ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες κατά τις περιστάσεις, αλλά όχι για το σκοπό έκφρασης γνώμης ως προς την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής μονάδας. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, κανόνων που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς επίσης και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να θεμελιώσουν την ελεγκτική γνώμη μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας «Υιοί Χ. Κατσέλη ΑΒΕΕ» και του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2006 και την χρηματοοικονομική τους απόδοση και τις ταμιακές τους ροές για τη χρήση που έληξε αυτήν την ημερομηνία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέματα έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας: Στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στις χρήσεις για τις οποίες οι Φορολογικές Δηλώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών, που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, δεν έχουν εξετασθεί οριστικά από τις Φορολογικές Αρχές. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Στη σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά για τη μειωτική προσαρμογή, της αξίας των επενδύσεων της μητρικής εταιρείας, στις θυγατρικές της εταιρείες. Η επένδυση αυτή, απεικονίζεται στην τιμή κτήσεώς της, συνολικού ύψους χιλ. ενώ τα ίδια κεφάλαια των θυγατρικών αυτών ανέρχονται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, σε χιλ. περίπου. Δεδομένου ότι, ο ποσοτικός προσδιορισμός της εύλογης τρέχουσας αξίας της επένδυσης αυτής είναι ιδιαίτερα δύσκολος, αδυνατούμε στα πλαίσια του ελέγχου μας να διαμορφώσουμε και να εκφράσουμε γνώμη εάν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη μειωτική προσαρμογή της αξίας της προαναφερθείσας επένδυσης. Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω γεγονός δεν έχει οποιαδήποτε επίπτωση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.» Σχόλιο της Διοίκησης της ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΒΕΕ για τα θέματα έμφασης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την : Το ανωτέρω υπό σημείωση 8 θέμα έμφασης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ελήφθη υπ όψη στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2007 και επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης με το ποσό των χιλ. (βλ. Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας όπου εμφανίζονται τα εταιρικά μεγέθη της ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΒΕΕ). Έκθεση Ελέγχου Χρήσης 2007 προς τους Μετόχους της Εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ / 195

20 «Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «Υιοί Χ. Κατσέλη ΑΒΕΕ» (η «Εταιρία»), καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος»), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμιακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηματικών σημειώσεων. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες της δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του Ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό τον σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμιακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 1290/1920 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005 και το περιεχόμενο της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.» Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Περιόδου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τον συνημμένο εταιρικό και ενοποιημένο συνοπτικό ισολογισμό της ανώνυμης εταιρείας «Υιοί Χ. Κατσέλη ΑΒΕΕ» (η εταιρεία) και των θυγατρικών της (ο όμιλος) της 30ης Σεπτεμβρίου 2008, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση οικονομική ΣΧΕΔΙΟ / 195

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, ενεργούντων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ» με δ.τ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ & ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ και «GREEN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒ.Ε.Ε.», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΜΙΔΑΣ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΜΙΔΑΣ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2013 A Εταιρική χρήση από 1 η Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,19/12/2016 Αριθ.Πρωτ.:443176

Αθήνα,19/12/2016 Αριθ.Πρωτ.:443176 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2103382121 Fax: 2103616464 E-mail: athanasopoulou@acci.gr Αθήνα,19/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.» και ««AΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.».», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα