Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 25 η Ο ΟΣ ΠΛ. ΑΓ. ΤΡΙΑ ΟΣ Κ.Α : 35/ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα αφορά στην προµήθεια υλικών συντήρησης αυτοµάτου ποτίσµατος της υπηρεσίας πρασίνου της διεύθυνσης Περιβάλλοντος του δήµου Ελληνικού Αργυρούπολης. Τα υλικά συντήρησης είναι απαραίτητα για την σωστή και εύρυθµη λειτουργία των αρδευτικών δικτύων σε χώρους πρασίνου του δήµου (των πλατειών, παιδικών χαρών, παρτεριών). Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια του ανωτέρω προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,95 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολικά ,29 ΕΥΡΩ. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ήµου για το έτος 2013 στον κωδικό 35/ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τα υλικά συντήρησης θα πρέπει να είναι καινούργια αµεταχείριστα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή που αναφέρονται στη τεχνική έκθεση. Η παράδοση των υλικών συντήρησης θα γίνεται τµηµατικά στην αποθήκη του δήµου ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η ενηµέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως και θα περιέχει λίστα µε τα είδη των υλικών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα υλικά σε διάστηµα 3 εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα που ενηµερώθηκε εγγράφως. Κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά που θα βρεθούν εκτός προδιαγραφών ή ελαττωµατικά θα επιστρέφονται µε ευθύνη του προµηθευτή ο οποίος έχει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός 3 εργάσιµων ηµερών. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 9 µήνες αρχοµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Οι ποσότητες που αναφέρονται µπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες του ήµου χωρίς να αλλάζει η τιµή ανά τεµάχιο και χωρίς να υπερβεί το ποσό συνολικά των ,29 ΕΥΡΩ µε το Φ.Π.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 12 ΣΤΑΣΕΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AC)OUTDOOR ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. Προγραµµατιστής άρδευσης 12 στάσεων, ρεύµατος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραµµάτων για κάθε ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), µε 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα και πρόγραµµα, µε έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, µε

2 δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή τροφοδοσίας και υποδοχή για σένσορα- αισθητήρα βροχής. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AC)OUTDOOR ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Προγραµµατιστής άρδευσης 6 στάσεων, ρεύµατος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραµµάτων για κάθε ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), µε 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα και πρόγραµµα, µε έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, µε δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή τροφοδοσίας και υποδοχή για σένσορα- αισθητήρα βροχής. ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΡΟΡ-UP ΣΤΑΤΙΚΟΣ Ο προδιαγραφόµενος εκτοξευτήρας θα πρέπει να είναι στατικού τύπου, κατάλληλος για εφαρµογές σε παρτέρια πλάτους µέχρι 5.0 µ. και να συνοδεύεται από ενσωµατωµένο αφαιρούµενο στόµιο.to ύψος του µπεκ δεν θα πρεπει να υπερβαίνει τα 102 χιλιοστά Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής µεταξύ 4 διαφορετικών τύπων ακροφυσίων 10VAN,12VANΑ,15 VANκαι 17VAN µε επιφάνεια διαβροχής 1,2 Μ Χ 9,1 Μ. Η ακτίνα διαβροχής θα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 25% της ονοµαστικής και ακτίνες από R= ,18 Μ. Θα πρέπει να έχει καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας µε την περιστροφή του εσωτερικού στελέχους του εκτοξευτήρα, καθώς και για ευκολία για γρήγορη ρύθµιση της γωνίας διαβροχής η οποία θα µπορεί να ρυθµιστεί από 0µοίρες έως 360 µοίρες. Κάθε εκτοξευτήρας θα πρέπει να καλύπτεται από δύο (2) χρόνια εγγύηση και να συνοδεύεται µε ακροφύσιο 10VAN. Τέλος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΡΟΡ-UP ΣΤΑΤΙΚΟΣ (κοντολαιµος) Ο προδιαγραφόµενος εκτοξευτήρας θα πρέπει να είναι στατικού τύπου, κατάλληλος για εφαρµογές σε παρτέρια πλάτους µέχρι 5.0 µ. και να συνοδεύεται από ενσωµατωµένο αφαιρούµενο στόµιο.to ύψος του µπεκ δεν θα πρεπει να υπερβαίνει τα 51χιλιοστά Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής µεταξύ 4 διαφορετικών τύπων ακροφυσίων 10VAN,12VANΑ,15 VANκαι 17VAN µε επιφάνεια διαβροχής 1,2 Μ Χ 9,1 Μ. Η ακτίνα διαβροχής θα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 25% της ονοµαστικήςκαι ακτίνες από R= ,18 Μ. Θα πρέπει να έχει καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας µε την περιστροφή του εσωτερικού στελέχους του εκτοξευτήρα, καθώς και για ευκολία για γρήγορη ρύθµιση της γωνίας διαβροχής η οποία θα µπορεί να ρυθµιστεί από 0µοίρες έως 360 µοίρες. Κάθε εκτοξευτήρας θα πρέπει να καλύπτεται από δύο (2) χρόνια εγγύηση και να συνοδεύεται µε ακροφύσιο 10VAN.. Τέλος θαπρέπει να είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΒΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ) DC 1, ΡΝ 10 ATM, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΠΗΝΙΟ ΤΥΠΟΥ LATCHING 9V ΓΙΑ ΠΡΟΓ/ΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), πλαστική, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο 9V και 3οδη λειτουργία (ON-OFF-AUTO) ανοικτής χειροκίνητης λειτουργίας κλειστή και αυτόµατη λειτουργία και µε σπειρωµα θηλυκό. Η ηλεκτροβάνα θα πρέπει να είναι συµβατή µε προγραµµατιστή µπαταρίας rain bird TBOS. -Ηλεκτροβάνα πλαστική 1" διαφραγµατικού τύπου κατασκευασµένη απο υψηλής αντοχής. -Χειροκίνητη εξωτερική εκτόνωση. -Προαιρετικός έλεγχος ροής (Flow control) για ακριβή ρύθµιση της ροής ή για σταµάτηµα αυτής -Ελατήριο και λοιπά µεταλλικά µέρη απο ανοξείδωτο ατσάλι - ιάφραγµα υψηλής αντοχής κατασκευασµένο απο nylon-reinforced Buna N ΒΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ) DC 1 24 V, ΡΝ 10 ATM, ΠΛΑΣΤΙΚΗ. Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), πλαστική, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V και 3οδη λειτουργία (ON-OFF-AUTO) ανοικτής χειροκίνητης λειτουργίας κλειστή και αυτόµατη λειτουργία και µε σπείρωµα θηλυκό. -Ηλεκτροβάνα πλαστική 1" διαφραγµατικού τύπου κατασκευασµένη απο υψηλής αντοχής. -Χειροκίνητη εξωτερική εκτόνωση -Προαιρετικός έλεγχος ροής (Flow control) για ακριβή ρύθµιση της ροής ή για

3 σταµάτηµα αυτής -Ελατήριο και λοιπά µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο ατσάλι - ιάφραγµα υψηλής αντοχής κατασκευασµένο από nylon-reinforced Buna N -Πίεση: 0,5 atm έως 10 atm -Παροχή: 1,2 έως 9 κυβικά µέτρα την ώρα. -Πηνίο: 24 VAC -Ισχύς οπλισµού: 24 VAC VA -Ρεύµα οπλισµού: 0,34 amp -Ισχύς συγκράτησης: 24 VAC - 5,75 VA -Ρεύµα συγκράτησης: 0,2 amp ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΕΤΑΦΙΜ. Το πηνίο θα πρέπει να είναι ΝΕΤΑΦΙΜ µοντέλο s392-2 ώστε να είναι συµβατό µε ηλεκτροβάνα µπαταρίας ΝΕΤΑΦΙΜ για αντικατάσταση σε υπάρχουσες ηλεκτροβάνες. ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LATCHING 9V. Το πηνίο θα πρέπει να είναι rain bird τύπου latching ώστε να είναι συµβατό µε ηλεκτροβάνα µπαταρίας rain bird 100 dv 9v για αντικατάσταση σε υπάρχουσες ηλεκτροβάνες. ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ HUNDER 9V. Το πηνίο θα πρέπει να είναι Hunter ώστε να είναι συµβατό µε ηλεκτροβάνα µπαταρίας Hunter PGV 9V για αντικατάσταση σε υπάρχουσες ηλεκτροβάνες. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (DC) Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής µπαταρίας 2 στάσεων (λειτουργία µε αλκαλικές µπαταρίες ).Θα πρέπει να έχει πιστοποίηση IP68 : 100% αδιάβροχος και πλήρως καταδυόµενος ώστε να έχει την δυνατότητα για τοποθέτηση σε τοίχο υπαίθρια ή εντός κτιρίου ή εντός του φρεατίου. Να έχει µεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλλων ( L C D ) και να δείχνει µε σύµβολο αν οι µπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Λειτουργία διαχείρισης παροχής νερού, που ρυθµίζει το χρόνο ποτίσµατος από 0% έως 200% µε αυξοµειώσεις ανά 10%. Λειτουργία ελέγχου,για την λειτουργία του συστήµατος. Είσοδος αισθητήρα βροχής διπλής καλωδίωσης για να σταµατάει το πότισµα σε περίπτωση βροχής. Θα πρέπει να έχει προγραµµατιζόµενη λειτουργία καθυστέρησης λόγω βροχής ώστε καθιστά το σύστηµα ικανό να µένει κλειστό για µία συγκεκριµένη περίοδο (1 έως 15 ηµέρες) µε αυτόµατη εκκίνηση. Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα προγράµµατα και τουλάχιστον 7 αυτόµατες ενάρξεις την ηµέρα ανά πρόγραµµα. Εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό και διαρκεια ποτίσµατος ανα στάση από 1 λεπτό έως τουλάχιστον 10 ώρες. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 4 ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (DC) Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής µπαταρίας 4 στάσεων (λειτουργία µε αλκαλικές µπαταρίες ).Θα πρέπει να έχει πιστοποίηση IP68 : 100% αδιάβροχος και πλήρως καταδυόµενος ώστε να έχει την δυνατότητα για τοποθέτηση σε τοίχο υπαίθρια ή εντός κτιρίου ή εντός του φρεατίου. Να έχει µεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλλων ( L C D ) και να δείχνει µε σύµβολο αν οι µπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Λειτουργία διαχείρισης παροχής νερού, που ρυθµίζει το χρόνο ποτίσµατος από 0% έως 200% µε αυξοµειώσεις ανά 10%. Λειτουργία ελέγχου,για την λειτουργία του συστήµατος. Είσοδος αισθητήρα βροχής διπλής καλωδίωσης για να σταµατάει το πότισµα σε περίπτωση βροχής. Θα πρέπει να έχει προγραµµατιζόµενη λειτουργία καθυστέρησης λόγω βροχής ώστε καθιστά το σύστηµα ικανό να µένει κλειστό για µία συγκεκριµένη περίοδο (1 έως 15 ηµέρες) µε αυτόµατη εκκίνηση. Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα προγράµµατα και τουλάχιστον 7 αυτόµατες ενάρξεις την ηµέρα ανά πρόγραµµα. Εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό και διαρκεια ποτίσµατος ανα στάση από 1 λεπτό έως τουλάχιστον 10 ώρες. ΟΧΕΙΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ 300 ΛΙΤΡΩΝ Το δοχείο διαστολής θα πρέπει να είναι κατακόρυφο χωρητικότητας 300 λίτρων µε ελαστικό θάλαµο (φούσκα) από συνθετικό ελαστικό EPDM Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar.στόµιο σύνδεσης 1 1/2".Πιστοποίηση CE σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 97/23/EC. Βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή για µεγάλη αντιδιαβρωτική προστασία. ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΡΟΡ-UP ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ¾ ΑΚΤΙΝΑΣ 8,5-16Μ

4 Ο προδιαγραφόµενος εκτοξευτήρας θα πρέπει να είναι αυτοανυψούµενος, υδρολίπαντος, περιστροφικός και γραναζωτός. Η είσοδος του νερού θα είναι ¾ θηλυκή. Κάθε εκτοξευτήρας θα συνοδεύεται από δώδεκα διαφορετικούς τύπους ακροφυσίων γωνίας εκτόξευσης 25 µοιρών που να µπορούν να αποδίδουν παροχή Q= 0,11 3,20 m³/ωρα και ακτίνας R= 8,5-16 M µε πιέσεις λειτουργίας Ρ= 2,0 5,0 Bar. Θα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενης γωνίας Η ακτίνα διαβροχής θα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 30% της ονοµαστικής. Θα πρέπει να έχει στιβαρό καπάκι από καουτσούκ για µεγαλύτερη αντοχή στο πάτηµα. Κάθε εκτοξευτήρας θα καλύπτεται από δύο (2 ) χρόνια εγγύηση. Τέλος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΓΩΝΙΑ Φ16ΧΦ16 LOCK Η γωνία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ16 τύπου LOCK. Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΓΩΝΙΑ Φ20ΧΦ20 LOCK Η γωνία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ20 τύπου LOCK. Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φ16 ΛΟΚ Ο σύνδεσµος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ16 τύπου LOCK. Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φ20 ΛΟΚ Ο σύνδεσµος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ20 τύπου LOCK. Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φ25 ΛΟΚ Ο σύνδεσµος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ25 τύπου LOCK. Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φ32 ΛΟΚ Ο σύνδεσµος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ32 τύπου LOCK. Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φ50 ΛΟΚ Ο σύνδεσµος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ50 τύπου LOCK. Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΤΑΦ Φ20 ΛΟΚ Το ταφ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ20 τύπου LOCK και στις 3 εξόδους του. Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΜΑΣΤΟΣ 1/2 Χ1/2 Ο µαστός θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής ½ ίνσας εισόδου και ½ ινστας εξόδου. Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΜΑΣΤΟΣ ½ Χ 3/4 Ο µαστός θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής ½ ίνσας εισόδου και ¾ ινστας εξόδου. Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΜΑΣΤΟΣ 1 Χ 1 Ο µαστός θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής 1 ίνσας εισόδου και 1 ινστας εξόδου. Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΠΙΠΕΤΑ 3/4 Χ Φ16 Η πιπέτα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής 3/4 ίνσας αρσενικό και να προσαρµόζεται σε λάστιχο διατοµής Φ16. Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΠΙΠΕΤΑ 1/2 Χ Φ16

5 Η πιπέτα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής ½ ίνσας αρσενικό και να προσαρµόζεται σε λάστιχο διατοµής Φ16. Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΜΟΥΦΑ 1 ½ Χ 1 ½ Η µούφα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής 1 ½ ίνσας εισόδου και 1 ½ ινστας εξόδου βαρέως τύπου. Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ16/6ΑΤΜ Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τα ISO 8796 και ISO Θα πρέπει να έχει πάχος τοιχωµάτων 1,6 mm τουλάχιστον και βάρος 80 gr/m τουλάχιστον. Να έχει αρίθµηση ανά µέτρο. Τέλος να είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ25/6ΑΤΜ Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τα ISO 8796 και ISO Θα πρέπει να έχει πάχος τοιχωµάτων 2,2 mm τουλάχιστον και βάρος 146 gr/m τουλάχιστον. Να έχει αρίθµηση ανά µέτρο. Τέλος να είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΣΩΛΗΝΑΣ Ρ.Ε. Φ32/6ΑΤΜ Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από πρωτογενές πολυαιθυλένιο, µαύρου χρώµατος,θα πρέπει να είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 6ΑΤΜ τουλάχιστον και να είναισύµφωνος µε τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής DIN 8072/8074. Να έχει πάχος τοιχωµάτων 2,5 mm τουλάχιστον και βάρος 210 gr/m τουλάχιστον Να έχει αρίθµηση ανά µέτρο. Τέλος να είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Φ20/33εκ/4 lt/h Ο σταλακτοφόρος σωλήνας επιφανειακής άρδευσης θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα στοιχεία: Να είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο,να είναι διατοµής Φ20 αυτορυθµιζόµενος µε παροχή 4 lt ανά σταλάκτη και µε ισαποχή 33 εκ. ανά σταλάκτη,χρώµατος µαύρου. Ο σταλάκτης θα πρέπει να είναι αυτορυθµιζόµενος µε πίεση λειτουργίας από 1,5-4 ΑΤΜ.Ο σταλάκτης θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένος στον σωλήνα.το µέγιστο επιτρεπόµενο µήκος του σωλήνα δεδοµένης της ισαποχής των σταλακτών και της µέγιστης πίεσης των 4ΑΤΜ θα πρέπει να είναι 180 µέτρα. ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V Αλκαλική µπαταρία πλακέ 9V. ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2Α Αλκαλική µπαταρία 2Α. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΛΟΓΧΗ ΓΙΑ Φ 20 Θα είναι σταθεροποιητής εδάφους από πολυαιθυλένιο για λαστιχο διατοµής Φ20. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΕΚ (ΚΑΝΟΝΙ) ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΠΟΤΙΣΜΑ Θα είναι κατάλληλο για πότισµα επιφανειακό, θα έχει τη δυνατότητα προσαρµογής µε διατοµή1 ίντζα, παλµικό. Θα είναι ρυθµιζόµενης και πλήρους περιστροφής, και θα έχει ακτίνα διαβροχής 6 12,5m. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ Φρεάτιο ορθογώνιο για την τοποθέτηση 2 ηλεκτροβάνες κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής.σχεδιασµένο για την εύκολη πρόσβαση σε χειροκίνητες βάνες και ηλεκτροβάνες.το καπάκι διαθέτει απλό µηχανισµό κουµπώµατος, για την στερέωσή του. ιαστάσεις: Ύψος 30,2cm Πλάτος 28,2cm Μήκος 41,4cm ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 1 1/2ΑΡΣΕΝ Το ρακόρ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ50 τύπου LOCK και διατοµή 11/2 ιντσα αρσενικό. Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΡΑΚΟΡ Φ40 Χ 1 1/2ΑΡΣΕΝ Το ρακόρ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ40 τύπου LOCK και διατοµή 11/2 ίντσα αρσενικό. Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΡΑΚΟΡ Φ32 Χ 1 ΑΡΣΕΝ Το ρακόρ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ32

6 τύπου LOCK και διατοµή 1 ίντσα αρσενικό. Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 3/4 Η τάπα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής3/4 ίντσας θηλυκό. Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ¾ Η τάπα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής3/4 ίντσας αρσενικό. Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ½ Η τάπα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής1/2 ίντσας θηλυκό. Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ1/2 Η τάπα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής1/2 ίντσας αρσενικό. Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα ΣΕΛΕΣ Φ32Χ3/4 Η σέλα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, και να εφαρµόζει σε διατοµή λάστιχου άρδευσης Φ32 ίντσας και να διαθέτει σπείρωµα θηλυκό 3/4. Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΣΕΛΕΣ Φ32Χ1/2 Η σέλα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, και να εφαρµόζει σε διατοµή λάστιχου άρδευσης Φ32 ίντσας και να διαθέτει σπείρωµα θηλυκό ½. Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO Ελληνικό, 28/3/2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Τμηματάρχης ο ιευθυντής Περιβάλλοντος ήμου Ελληνικού Αργυρούπολης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε 13 ΕΝΤΡΟΚΗΠΟΥΡΟΣ.Ε ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε 9

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 25 η Ο ΟΣ ΠΛ. ΑΓ. ΤΡΙΑ ΟΣ Κ.Α : 35/ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΚΑΡΦΩΤΟΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ- ΑΡ ΕΥΣΗΣ 200 0,06 12,00 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φ 16 LOC - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 80 0,40 32,00 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φ 20 LOC - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 90 0,50 45,00 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φ 25 LOC - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 15 0,60 9,00 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φ 32 LOC - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 30 1,00 30,00 ΛΑΣΤΙΧΟ Φ20 6ATM ΣΤΑΛΛΑΚΤΟΦ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΙΣΑΠΟΧΗ 33CM ΜΕΤΡΑ 400 0,40 160,00 ΛΑΣΤΙΧΟ Φ16 6ATM - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΑ 20 0,30 6,00 ΛΑΣΤΙΧΟ Φ32-6ATM ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΑ 50 0,65 32,50 ΤΑΦ Φ20 LOC - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 15 0,80 12,00 ΓΩΝΙΑ Φ16 LOC - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 20 0,55 11,00 ΓΩΝΙΑ Φ20 LOC - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 30 0,50 15,00 ΜΑΣΤΟΣ 1/2 Χ 1/2 - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 30 0,30 9,00 ΜΑΣΤΟΣ 1/2/ Χ 3/4 - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 30 0,35 10,50 ΠΙΠΕΤΑ 3/4 Χ Φ16 - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 25 0,35 8,75 ΠΙΠΕΤΑ 1/2 Χ Φ16 - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 25 0,50 12,50 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V ΑΛΚΑΛΙΚΗ- ΑΡ ΕΥΣΗΣ 50 4,00 200,00 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2Α ΑΛΚΑΛΙΚΗ- ΑΡ ΕΥΣΗΣ 28 1,50 42,00 ΡΑΚΟΡ Φ32LOCK Χ1 ΑΡΣ - ΑΡ ΕΥΣΗ 10 0,90 9,00 ΛΗΨΗ Φ6 - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 20 0,20 4,00 ΤΑΠΑ Φ6 - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 50 0,20 10,00 ΣΕΛΕΣ Φ32 Χ 1/2 - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΘΗΛΥΚΗ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ 10 1,00 10,00

8 ΤΕΦΛΟΝ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 60 0,80 48,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 12 ΣΤΑΣΕΩΝ 3 480, ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ 1 375,00 375,00 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 2 ΗΛΕΚ/ΝΩΝ 40χ ,00 140,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4 160,00 640,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 4 ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2 220,00 440,00 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ (ΜΠΕΚ) ROTATOR MP 1000 ΚΟΜΠΛΕ 4 12,00 48,00 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ (ΜΠΕΚ) ROTATOR MP 2000 ΚΟΜΠΛΕ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 4 13,00 52,00 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ (ΜΠΕΚ) ΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡ ΕΥΣΗ(ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ) 60 9,00 540,00 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ (ΜΠΕΚ) ΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡ ΕΥΣΗ 80 9,00 720,00 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΠΕΚ IRRITROL SL ,00 720,00 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΠΕΚ IRRITROL SL ,00 360,00 ΜΠΕΚ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ , ,00 ΒΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ) DC 1 24 V 6 30,00 180,00 ΒΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ) DC 1, ΡΝ 10 ATM, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΠΗΝΙΟ ΤΥΠΟΥ LATCHING 9V ΓΙΑ ΠΡΟΓ/ΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5 45,00 225,00 ΟΧΕΙΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ 300 ΛΙΤΡΩΝ 1 500,00 500,00 ΜΠΕΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 1 µε 2 ακροφύσια πλήρους κύκλου 2 35,00 70,00 ΛΟΓΧΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ Φ ,90 135,00 ΜΑΣΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 1 Χ1 ΑΡ ΕΥΣΗΣ 5 1,10 5,50 ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 3/4 5 0,90 4,50 ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ3/4 5 0,90 4,50 ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1/2 5 0,80 4,00 ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ1/2 5 0,80 4,00 ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ Φ50 4 8,50 34,00 ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥΣ Φ50 2 4,10 8,20 ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΡΟΒΑΝΑΣ irritrol 24volt 6 15,00 90,00 ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ HUNDER 9V. 5 15,00 75,00 ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 1 1/2ΑΡΣΕΝ 8 8,50 68,00

9 ΡΑΚΟΡ Φ40 Χ 1 1/2ΑΡΣΕΝ 4 8,50 34, ,95 Φ.Π.Α 23% 2.724,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,29 Ελληνικό, 28/3/2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Τμηματάρχης ο ιευθυντής Περιβάλλοντος ήμου Ελληνικού Αργυρούπολης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε 13 ΕΝΤΡΟΚΗΠΟΥΡΟΣ.Ε ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 25 η Ο ΟΣ ΠΛ. ΑΓ. ΤΡΙΑ ΟΣ Κ.Α : 35/ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΚΑΡΦΩΤΟΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ- ΑΡ ΕΥΣΗΣ 200 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φ 16 LOC - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 80 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φ 20 LOC - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 90 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φ 25 LOC - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 15 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φ 32 LOC - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 30 ΛΑΣΤΙΧΟ Φ20 6ATM ΣΤΑΛΛΑΚΤΟΦ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΙΣΑΠΟΧΗ 33CM ΜΕΤΡΑ 400 ΛΑΣΤΙΧΟ Φ16 6ATM - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΑ 20 ΛΑΣΤΙΧΟ Φ32-6ATM ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΑ 50 ΤΑΦ Φ20 LOC - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 15 ΓΩΝΙΑ Φ16 LOC - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 20 ΓΩΝΙΑ Φ20 LOC - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 30 ΜΑΣΤΟΣ 1/2 Χ 1/2 - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 30 ΜΑΣΤΟΣ 1/2/ Χ 3/4 - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 30 ΠΙΠΕΤΑ 3/4 Χ Φ16 - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 25 ΠΙΠΕΤΑ 1/2 Χ Φ16 - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 25 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V ΑΛΚΑΛΙΚΗ- ΑΡ ΕΥΣΗΣ 50 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2Α ΑΛΚΑΛΙΚΗ- ΑΡ ΕΥΣΗΣ 28 ΡΑΚΟΡ Φ32LOCK Χ1 ΑΡΣ - ΑΡ ΕΥΣΗ 10 ΛΗΨΗ Φ6 - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 20 ΤΑΠΑ Φ6 - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 50

11 ΣΕΛΕΣ Φ32 Χ 1/2 - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΘΗΛΥΚΗ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ 10 ΤΕΦΛΟΝ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 60 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 12 ΣΤΑΣΕΩΝ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 2 ΗΛΕΚ/ΝΩΝ 40χ28 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 4 ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ (ΜΠΕΚ) ROTATOR MP 1000 ΚΟΜΠΛΕ 4 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ (ΜΠΕΚ) ROTATOR MP 2000 ΚΟΜΠΛΕ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ 4 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ (ΜΠΕΚ) ΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡ ΕΥΣΗ(ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ) ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ (ΜΠΕΚ) ΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡ ΕΥΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΠΕΚ IRRITROL SL 10 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΠΕΚ IRRITROL SL 12 ΜΠΕΚ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΒΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ) DC 1 24 V ΒΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ) DC 1, ΡΝ 10 ATM, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΠΗΝΙΟ ΤΥΠΟΥ LATCHING 9V ΓΙΑ ΠΡΟΓ/ΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΧΕΙΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ 300 ΛΙΤΡΩΝ ΜΠΕΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 1 µε 2 ακροφύσια πλήρους κύκλου ΛΟΓΧΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ Φ ΜΑΣΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 1 Χ1 ΑΡ ΕΥΣΗΣ 5 ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 3/4 5 ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ3/4 5 ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1/2 5 ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ1/2 5 ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ Φ50 4 ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥΣ Φ50 2 ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΡΟΒΑΝΑΣ irritrol 24volt 6

12 ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ HUNDER 9V. 5 ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 1 1/2ΑΡΣΕΝ 8 ΡΑΚΟΡ Φ40 Χ 1 1/2ΑΡΣΕΝ 4 Φ.Π.Α 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ελληνικό Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( Α + Β + Γ ) : 107.713,82

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 4/15 Τ.Υ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Συντάχθηκε:Κοκοτίνης Νικόλαος Γεωπόνος Τ.Ε. Θεωρήθηκε:Κωσταπάνος Βλαδίμηρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00

ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης

Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης 1 Σωλήνες άρδευσης - Σωληνάκια ποτίσματος Σωλήνες άρδευσης 6 ΑΤΜ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. /m 0 16 0,25 0 20 0,31 0 25 0,46 0 32 0,68 0 40 0,95 0 50 1,35 0 63 2,15 0 75 3,20 Σωληνάκι ποτίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: ΩΣΝ8ΩΚΑ-ΛΘ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Ανάπλαση περιοχής Κήπου ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλού - Γυµνασιάρχου Μικρού- /ΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ιστόµου - Παπάφη ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

T I M O K A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 3

T I M O K A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 3 T I M O K A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 3 2013 Κ-Μ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ Η Κ-Μ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού 29 χρόνων υδραυλικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και της εξειδίκευσης μεγάλων εταιρειών που ηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια

Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια 23 Προγραμματιστές βρύσης AQUAUNO LOGICA 8422 48,35 Αυτόματος προγραμματιστής μιας στάσης που διαθέτει 15 προεγκατεστημένα προγράμματα αρδεύσεων που επιλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CATÁLOGO GRIEGO.indd 1 20/5/05 13:09:57 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 01 ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ MINIPRO 02 PROPLUS 04 SUPERPRO 08 DIAL-A-NOZZLE 12 PROCOM 14 PROSPORT 18 ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002848522 2015-06-16

15PROC002848522 2015-06-16 15PROC002848522 2015-06-16 Αίγιο 16 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ.:22655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθ ει α: «Προμήθεια υλικών συντήρησης & ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ επισκευής λοιπών ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Εγκαταστάσεων για τον Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ92ΩΗΒ-Α0Θ 18193/25-9-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ92ΩΗΒ-Α0Θ 18193/25-9-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18193/25-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 572 Από το πρακτικό 31 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Σ.Ε.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Σ.Ε.Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Β10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Σ.Ε.Α. (Αποτελεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Τ.Σ.Υ. η οποία υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους) σελ. 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Άρδευσης Πρασίνου

Προϊόντα Άρδευσης Πρασίνου Προϊόντα Άρδευσης Πρασίνου ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Νέα Προϊόντα Rain Bird του 2013 Κάθε νέο προϊόν για το 2013 είναι σχεδιασμένο να σας εξοικονομεί χρήματα και να αυξάνει την παραγωγικότητά σας, καθώς και για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/10/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:35881 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 2107 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων

Προδιαγραφές υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Προμήθεια υδραυλικών κ.λ.π. υλικών, για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ διαφόρων ειδών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 50/2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781136 2015-05-18

15PROC002781136 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 15/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:14079/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ. Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ. Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 14-10-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ /νση: Παν/πολη - 26504 Ρίο Τηλέφωνο: 2610 / 969058 Fax: 2610 / 996677 http://research.upatras.gr/ Πρόχειρος διαγωνισµός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Μ. Πέικου Τηλέφωνο:2310.296.845 Fax: 2310.233532 E-mail: m.peikou@thessaloniki.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΜΗΧ/ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για την ηµοτική Ενότητα Μήθυµνας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η / Μ ΕΓΚ/ ΣΕΩΝ [ 2/152 ] ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 59.779,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 59.779,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα