ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ""

Transcript

1 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ Η. ΜΙΧΑΛΗΣ Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ /

2 ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας συνεργάσθηκαν οι : Γ. Ντούλης Μ.Χ. Αλεξιάδου Β. Περλέρος Μ. Καββαδάς Η. Μιχάλης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο τμήμα Πολύμυλος - Λευκόπετρα (5.1) κατασκευάζονται συνολικά έξι (6) σήραγγες δύο κλάδων και με συνολικό μήκος m. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται στην περιοχή του τμήματος ανήκουν στη γεωτεκτονική ενότητα του Φλάμπουρου. Συμμετέχουν πετρώματα μεταμορφωμένα και εκρηξιγενή κυρίως γνευσιακής αλλά και γρανιτικής σύστασης. Οι σήραγγες θα διανοιγούν με τη Νέα Αυστριακή Μέθοδο όρυξης, όπου συναρτήσει της ποιότητας της βραχόμαζας και του ύψους των υπερκειμένων, έχει επιλεγεί και σχεδιαστεί αντίστοιχη κατηγορία διατομής εκσκαφής και υποστήριξης. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το τμήμα 5.1. της Εγνατίας Οδού από τον Πολύμυλο έως τη Λευκόπετρα στους Νομούς Κοζάνης και Ημαθείας, έχει συνολικό μήκος 12,9 χιλιόμετρα (Χ.Θ έως ,88). Κατασκευάζονται συνολικά εννέα (9) σήραγγες εκ των οποίων οι έξι (6) με τη μέθοδο της διάτρησης και οι τρείς (3) με ανοικτή εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut and Cover). Αναλυτικά οι Χ.Θ. αρχής και πέρατος, το μήκος των σηράγγων με διάτρηση καθώς και οι αποστάσεις των αξόνων των κλάδων που θα κατασκευασθούν για τους δύο κλάδους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : ΣΗΡΑΓΓΑ Χ.Θ. ΑΡΧΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Χ.Θ. ΑΡΧΗΣ ΔΕΞΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Χ.Θ. ΠΕΡΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Χ.Θ. ΠΕΡΑΤΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΗΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΗΚΟΣ ΔΕΞΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ Σ ,5 Σ ,5 Σ Σ ,5 Σ ,5 Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 2 από Οκτωβρίου

3 Σ ,5 Συνολικά προβλέπεται να κατασκευασθούν 12 είσοδοι και m σήραγγας διατομής ενός κλάδου. Η τυπική διατομή που θα εφαρμοσθεί είναι αυτή της ΕΟΑΕ και περιλαμβάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας χωρίς ήτοι 0,25+3,75+3,75+0,25 = 8 m. Οι σήραγγες θα διανοιγούν σύμφωνα με τη Νέα Αυστριακή Μέθοδο Ορυξης Σηράγγων (ΝΑΤΜ). Η εκσκαφή προβλέπεται να γίνει σε δύο φάσεις : Α Φάση (top heading) και Β Φάση (benching). Συναρτήσει της κατηγορίας βραχόμαζας και του ύψους των υπερκειμένων προσδιορίζονται οι μέθοδοι όρυξης και τα μέτρα υποστήριξης όπως εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (με ίνες ή δομικό πλέγμα), διάφοροι τύποι αγκυρίων βράχου, μεταλλικά πλαίσια υποστήριξης και μεταλλικοί δοκοί προπορείας. 2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαντούν στην περιοχή του τμήματος Λευκόπετρα - Πολύμυλος (τμήμα 5.1.) της Εγνατίας Οδού ανήκουν στη γεωτεκτονική ενότητα του Φλάμπουρου. Στην ενότητα αυτή, η οποία θεωρείται ως πιθανά προαλπική ενότητα, συμμετέχουν πετρώματα μεταμορφωμένα και εκρηξιγενή κυρίως γνευσιακής αλλά και γρανιτικής σύστασης, όπως γνεύσιοι, σχιστογνεύσιοι, γρανίτες, αμφιβολίτες, αμφιβολιτικοί - μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι και προς τα ανώτερα τμήματα φυλλίτης και μάρμαρα επί των οποίων είναι επωθημένα τα τριαδικά μάρμαρα της ενότητας της Αλμωπίας. Στο σύνολό της η περιοχή έχει υποστεί έντονα φαινόμενα δυναμομεταμόρφωσης σε διαφορετικούς κύκλους κατά τη γεωλογική ιστορία καθώς επίσης και έντονα φαινόμενα τεκτονικής καταπόνησης, που έχουν επιπτώσεις στη τεχνικογεωλογική συμπεριφορά των σχηματισμών. Ιδιαίτερο γνώρισμα των γεωλογικών σχηματισμών που δομούν την περιοχή είναι ότι οι διάφορες λιθολογικές μεταβάσεις δεν είναι σαφώς ευδιάκριτες λόγω των φαινομένων μεταμόρφωσης και γρανιτικής διείσδυσης. Οι γνεύσιοι είναι κυρίως λευκοκρατικοί, μικροοφθαλμώδεις και συνήθως παρουσιάζουν σαφή προσανατολισμό των ορυκτών τους και σχιστότητα. Οι σχιστογνεύσιοι είναι κυρίως μελανοκρατικοί, λεπτοκρυσταλλικοί και τοπικά παρουσιάζουν ελαφρές πτυχώσεις. Χαρακτηρίζονται από έντονη σχιστότητα και τοπικά τον φυλλώδη χαρακτήρα τους. Οι γρανίτες είναι κυρίως λευκοκρατικοί, συνήθως αδροκρυσταλλικοί με υψηλή αντοχή ακέραιου πετρώματος, ενώ τοπικά παρουσιάζουν μερικό προσανατολισμό των ορυκτών τους και ατελή σχιστότητα. Συνήθως διατέμνονται από απλιτικές και χαλαζιακές φλέβες. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηματισμών από άποψη τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς που παίζουν ρόλο στις συνθήκες εκσκαφής και μέτρων προσωρινής υποστήριξης των σηράγγων είναι συνοπτικά τα παρακάτω : Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 3 από Οκτωβρίου

4 Τα στοιχεία των επιπέδων σχιστότητας, το οποίο είναι και το κύριο σύστημα ασυνεχειών, ιδιαίτερα στην περίπτωση των σχιστογνευσίων και των γνευσίων σε σχέση με τον προσανατολισμό των σηράγγων. Επίσης οι μεγάλου μήκους ασυνέχειες που συναντώνται κυρίως στα γρανιτικά πετρώματα υποβοηθούν στην εκδήλωση υπερεκσκαφών. Ζώνες κατακερματισμού των πετρωμάτων (λόγω τεκτονισμού, γρανιτικών διεισδύσεων κλπ.) όπου απομειώνονται τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους. Ζώνες μυλωνιτίωσης κυρίως σε μεγάλου μήκους ρηξιγενείς επιφάνειες, όπου το πέτρωμα είναι ατελώς αποδιοργανωμένο με έντονη συμμετοχή αργιλικών υλικών και θραυσμάτων. Μανδύας αποσάθρωσης των γνευσιακών και γρανιτικών πετρωμάτων με αμμώδη έως αργιλοαμμώδη σύσταση, όπου το πάχος του τοπικά υπερβαίνει τα 5,0 m. Ιδιαίτερη σημασία αυτό έχει στο σχεδιασμό των μετώπων των σηράγγων. Όσον αφορά στα υπόγεια νερά τα πετρώματα που θα διατρηθούν χαρακτηρίζονται ως αδιαπέρατοι σχηματισμοί. Δεν αναμένεται υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας στη κλίμακα του έργου, αναμένονται όμως κατεισδύοντα νερά από τις βροχοπτώσεις ασήμαντης δυναμικότητας, μέσω των επιπέδων ασυνεχειών. Τοπικά μπορεί να συναντηθούν επικρεμάμενοι υδροφόροι ορίζοντες περιορισμένων σχετικά διαστάσεων και ασήμαντης δυναμικότητας. 3. ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη διάνοιξης και προσωρινής υποστήριξης των σηράγγων αποσκοπεί στον καθορισμό τυπικών διατομών διάνοιξης και μέτρων προσωρινής υποστήριξης σε αντιστοιχία με τις τυπικές γεωτεχνικές κατηγορίες βραχόμαζας και τα υπερκείμενα ύψη. Η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι δυνατόν να συνοψισθεί στις παρακάτω αρχές: Με βάση τα διαθέσιμα γεωτεχνικά στοιχεία, από το σύνολο των γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών, η βραχόμαζα κατά μήκος της κάθε σήραγγας κατατάσσεται σε γεωτεχνικές κατηγορίες με τη βοήθεια του συστήματος ταξινόμησης RMR (Bieniawski, 1989). Στην προκειμένη περίπτωση επιλέχθηκαν τρείς γεωτεχνικές κατηγορίες βραχόμαζας (B1, B2, C) και μια τέταρτη κατηγορία εξαλλοιωμένου βράχου που πρακτικώς συμπεριφέρεται ως έδαφος (κατηγορία D). Με βάση τα διαθέσιμα γεωτεχνικά στοιχεία εκτιμώνται τα ποσοστά του μήκους της κάθε σήραγγας που υπάγονται σε κάθε μία από τις ανωτέρω γεωτεχνικές κατηγορίες. Για την κάθε γεωτεχνική κατηγορία βραχόμαζας εκτιμώνται οι μηχανικές παράμετροι σχεδιασμού, δηλαδή οι τιμές των παραμέτρων διατμητικής αντοχής και παραμορφωσιμότητας, Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 4 από Οκτωβρίου

5 οι οποίες απαιτούνται για το σχεδιασμό της διάνοιξης / προσωρινής υποστήριξης και της μόνιμης επένδυσης της κάθε σήραγγας. Στη συνέχεια, μέσω του συντελεστή υπερφόρτισης N s, συνδυάζονται οι γεωτεχνικές κατηγορίες βραχόμαζας με τα αναμενόμενα ύψη υπερκειμένων γαιών στις διάφορες θέσεις της σήραγγας και εμπειρικώς εκτιμώνται οι γενικές συνθήκες ευστάθειας, καθώς και τα μέτρα άμεσης υποστήριξης των υπογείων ανοιγμάτων. Στη συνέχεια, καθορίζονται οι τυπικές διατομές σχεδιασμού της εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης για το σύνολο των σηράγγων, καθώς και το πεδίο εφαρμογής της κάθε τυπικής διατομής. Τέλος, υπολογίζονται οι φορτίσεις σχεδιασμού των διαφόρων τυπικών διατομών και καθορίζονται οι περιπτώσεις ανάλυσης για κάθε τυπική διατομή, τόσο για τον έλεγχο της προσωρινής υποστήριξης όσο και για τον σχεδιασμό της τελικής επένδυσης της σήραγγας. 3.2 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ Με βάση τα διαθέσιμα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία από τις ήδη διανοιχθείσες γεωτρήσεις, κατά μήκος του άξονα των σηράγγων, γίνεται η αρχική εκτίμηση ότι κατά τη διάνοιξη θα συναντηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες βραχόμαζας με το παρακάτω εύρος τιμών του δείκτη RMR (Bieniawski, 1989): "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 5 από Οκτωβρίου

6 Πίνακας 1. Γεωτεχνικές κατηγορίες βραχομάζας Κατηγορία Βραχομάζας Περιγραφή Χαρακτηριστικές παράμετροι βαθμονόμησης κατά RMR Αντοχή αρραγούς πετρώματος Σήραγγες τμήματος 5.1 σε γνευσιακά/σχιστογνευσιακά πετρώματα Eύρος τιμών χαρακτηριστικών παραμέτρων συστήματος RMR Εύρος βαθμονομήσεως χαρακτηριστικών παραμέτρων Εύρος δείκτη RMR ΜPa 7 10 Υγιείς έως ελαφρά B1 ρωγματωμένοι γρανίτες, Δείκτης RQD 40 75% γνεύσιοι Απόσταση ασυνεχειών m Κατάσταση ασυνεχειών Ελαφρώς έως πολύ τραχείες Συνθήκες υπογείου νερού - 10 * Αντοχή αρραγούς ΜPa 2 5 Ρωγματωμένοι κερματισμένοι πετρώματος Β2 γρανίτες, γνεύσιοι και Δείκτης RQD 25 50% σχιστογνεύσιοι Απόσταση ασυνεχειών m 8 10 Κατάσταση ασυνεχειών Ελαφρά τραχείες Συνθήκες υπογείου νερού - 10* Αντοχή αρραγούς 5 40 ΜPa 2-5 Εντονα κερματισμένοι έως και πετρώματος C ρωγματωμένοι γρανίτες, Δείκτης RQD 0 25% σχιστογνεύσιοι Απόσταση ασυνεχειών < 0.06m 5 Κατάσταση ασυνεχειών Mε υλικό πλήρωσης 5 10 Συνθήκες υπογείου νερού - 10* D Tεκτονισμένοι, διατμημένοι κι έντονα εξαλλοιωμένοι γνεύσιοι, γρανίτες ιδιαίτερα χαμηλής αντοχής. Ζώνη μυλωνιτίωσης με έντονα αργιλικής φύσης υλικά < 25 * Η τιμή αυτή τίθεται για την εκτίμηση των μηχανικών παραμέτρων σύμφωνα με τη μεθοδολογία των Ηoek, Μαρίνου και Μπενίση (1998). Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο δεν γίνεται προσαρμογή του δείκτη RMR, λόγω προσανατολισμού των ασυνεχειών. Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 6 από Οκτωβρίου

7 3.3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ Για κάθε κατηγορία βραχομάζας, οι τιμές των παραμέτρων διατμητικής αντοχής υπολογίζονται μέ τη χρήση του γενικευμένου κριτηρίου αστοχίας Hoek - Brown (1997), το οποίο χαρακτηρίζεται από καμπύλη περιβάλλουσας αστοχίας και περιγράφεται από την παρακάτω μαθηματική σχέση: ' ' ' σ 3 α σ 1 = σ 3 + σ ci ( mb + s) (1) σ όπου : σ ci είναι η αντοχή αρραγούς πετρώματος για κάθε γεωτεχνική κατηγορία βραχομάζας (Πίνακας 1), m b είναι μία σταθερά του πετρώματος που εκφράζει το βαθμό κερματισμού και αποσάθρωσης της βραχομάζας και υπολογίζεται από τη σχέση: ci m i RMR 100 mb = mi exp (2) 28 είναι ένας συντελεστής, διαφορετικός γιά κάθε τύπο βραχομάζας, ο οποίος γιά την περίπτωση των γρανιτών λαμβάνεται ίσος με 33 (Hoek et al, 1995) Τονίζεται ότι : Για RMR > 25 RMR 100 s = exp και α = Για RMR < 25 s = 0 α = RMR 200 Για κάθε τιμή της ελάχιστης κύριας τάσης σ 3 του γεωστατικού πεδίου της βραχομάζας, οι τιμές της γωνίας εσωτερικής τριβής φ, και της συνοχής c, της βραχομάζας είναι δυνατόν να εκτιμηθούν με τη βοήθεια των παρακάτω σχέσεων (Hoek et al. 1995): όπου: c = τ α σ α tanφ (3) tanφ 1 σ + σ τ 2 σ 1 3 = α α (4) τ α = ( σ σ ) 1 είναι η διατμητική τάση κατά μήκος του επιπέδου αστοχίας και 3 θσ 1 θσ 3 Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 7 από Οκτωβρίου

8 θσ 1 σ 1 + σ 3 θσ 3 σ α = θσ θσ 3 είναι η ορθή τάση επί του επιπέδου αστοχίας όπου θσ 1 σ 3 = 1+ αm b mb θσ3 σ ci + s α 1 Eιδικότερα, όσον αφορά τον προσδιορισμό της επιτόπου μονοαξονικής αντοχής του συνόλου της βραχομάζας σ cm, γιά καθεμία εκ των κατηγοριών Β1, Β2, C και D, αυτός είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί συναρτήσει της εργαστηριακώς μετρηθείσης αντοχής του αρραγούς πετρώματος σ ci, με τη βοήθεια της εμπειρικής σχέσεως (5) (Hoek, ): σ cm RMR = exp (5) σ ci 20 Εκ της γραφικής παράστασης της σχέσεως (5) (δες σχήμα που ακολουθεί), συμπεραίνεται ότι για τιμές του RMR > 80 ο λόγος σ cm /σ ci > 1. Για κάθε κατηγορία βραχομάζας το μέτρο ελαστικότητας είναι δυνατόν να εκτιμηθεί μέσω της εμπειρικής σχέσεως (6) (Ηοek & Brown, 1997): 3 2,5 2 σcm/σci 1,5 1 0, Τιμή RMR Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 8 από Οκτωβρίου

9 RMR 10 σ ci 40 E = 10 ( σε GPa) (6) 100 Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τις εκτιμήσεις των αντιπροσωπευτικών τιμών των μηχανικών παραμέτρων για καθεμία εκ των γεωτεχνικών κατηγοριών Β1, Β2, C και D. Πίνακας 2. Ενδεικτικές τιμές μηχανικών παραμέτρων τυπικών κατηγοριών βραχομάζας Παράμετροι Βραχομάζας Κατηγορίες Βραχομάζας Β1 Β2 C D Αντιπροσωπευτική τιμή RMR Aντοχή αρραγούς πετρώματος, σ ci (MPa) Μέτρο Ελαστικότητας, Ε (GPa) Λόγος Poisson, ν Δείκτης s Εκθέτης κριτηρίου Hoek Brown α Αντοχή βραχομάζας, σ cm (MPa) Eιδικό βάρος βραχομάζας γ (ΚΝ/m3) Συνοχή βραχομάζας, c (KPa) 350 / / / Γωνία εσωτερικής τριβής, φ( 0 ) 45 / / / Οι τιμές των γεωτεχνικών παραμέτρων, οι οποίες εμφανίζονται σαν ζευγάρι χρησιμοποιούνται, η πρώτη για την προσομοίωση της συμπεριφοράς της βραχομάζας για υπερκείμενα ύψη < 40m κι η δεύτερη για την προσομοίωση της βραχομάζας για υπερκείμενα ύψη > 40m. Mε βάση τα αποτελέσματα του συνόλου των γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και μελετών, εκτιμώνται στον Πίνακα 3 τα ποσοστά συμμετοχής των διαφόρων κατηγοριών βραχόμαζας κατά μήκος του άξονα των σηράγγων. Λόγω της στατιστικής ομοιογένειας των σχηματισμών της περιοχής ενδιαφέροντος, δεν φαίνεται να δικαιολογείται κάποια διαφοροποίηση αξιόλογη ως προς τα ποσοστά συμμετοχής μεταξύ των σηράγγων Σ6, Σ7, Σ10, Σ11, Σ12 και Σ13. Πίνακας 3. Ποσοστά συμμετοχής κατηγοριών βραχομάζας Κατηγορία Σήραγγες Βραχομάζας Σ 6 Σ 7 Σ10 Σ11 Σ12 Σ13 Β ,6% 23% 30% 26% Β ,4% 45% 50% 46% C 63% 67% 2,2% 30% 19% 22% D 37% 33% 2,8% 2% 1% 6% Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 9 από Οκτωβρίου

10 Τα ανωτέρω εκτιμώμενα ποσοστά συμμετοχής κάθε κατηγορίας βραχόμαζας είναι ενδεικτικά και έχουν προκύψει με συναξιολόγηση του συνόλου των αποτελεσμάτων των γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και δοκιμών. Είναι προφανές ότι λόγω της αναμενόμενης μεταβλητότητας των τιμών των γεωτεχικών χαρακτηριστικών της βραχόμαζας, τα ανωτέρω ποσοστά συμμετοχής μπορεί να τροποποιηθούν κατά τη διάνοιξη των σηράγγων. 4. ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 4.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κατά τη διάνοιξη των σηράγγων θα χρησιμοποιηθούν τυπικές διατομές εκσκαφής και υποστήριξης. Αυτές οι τυπικές διατομές καθορίζονται από τους συνδυασμούς της ποιότητας της βραχόμαζας (σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά το σύστημα Bieniawski, 1989 στις κατηγορίες Β1, Β2, C και D) με τα ύψη των υπερκειμένων γαιών, όπως αυτά προκύπτουν από τη γεωλογική μηκοτομή. Οι μελετώμενοι αντιπροσωπευτικοί συνδυασμοί των γεωμηχανικών κατηγοριών βραχομάζας με τα υπερκείμενα ύψη δίνονται στον Πίνακα 4. Πίνακας 4. Συνδυασμοί κατηγοριών βραχομάζας με υπερκείμενα ύψη Κατηγορία Βραχόμαζας Υψος υπερκειμένων γαιών (m) B1 130 B2 110 Β2 130 C 40 C 130 D 110 D 8 Η αρχική εκτίμηση γιά τις επικρατούσες συνθήκες ευστάθειας των σηράγγων καθώς και ο καθορισμός των μέτρων προσωρινής υποστήριξης γιά καθένα από τους παραπάνω συνδυασμούς του Πίνακα 4, γίνεται με τη βοήθεια μιάς προσεγγιστικής μεθοδολογίας, η οποία είναι ανάλογη με εκείνες των Duncan Farma (1993) και Hoek (1998). Τονίζεται ότι η αυτή η μεθοδολογία έχει προκύψει γιά σήραγγες κυκλικής διατομής και συνθήκες ισότροπου πεδίου γεωστατικών τάσεων. Αρχικώς γιά κάθε κάθε συνδυασμό κατηγορίας βραχομάζας και υπερκειμένου ύψους προσδιορίζεται η τιμή του συντελεστή υπερφόρτισης Ν S =2p 0 /σ cm, όπου: p 0 = 0.5(σ v +σ h ), σ v είναι η κατακόρυφη επιτόπου τάση που αντιστοιχεί σε κάθε υπερκείμενο ύψος, σ h =Κ 0 σ v και σ cm είναι η επιτόπου μονοαξονική αντοχή του συνόλου της βραχομάζας (εξίσωση 5). Στη συνέχεια με τη βοήθεια της μαθηματικής σχέσεως (7) εκτιμάται η παραμόρφωση της σήραγγας χωρίς υποστήριξη : Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 10 από Οκτωβρίου

11 Ε p0 δ i d = o N s ( 2) (7) όπου: δ i είναι η σύγκλιση της σήραγγας d 0 είναι η αρχική ακτίνα της σήραγγας Ωστόσο, ο Sakurai (1983) έχει ήδη καθορίσει με τη βοήθεια της σχέσεως (8), την κρίσιμη παραμόρφωση μιας διατομής σήραγγας ε pc πέραν της οποίας απαιτείται πολύ προσεκτικός και λεπτομερής σχεδιασμός των μέτρων άμεσης υποστηρίξεως της. ε pc = σ cm (8) Ο Πίνακας 5 συνοψίζει τις εκτιμήσεις των παραμορφώσεων των ανυποστήρικτων των διατομών των σηράγγων για το σύνολο των περιπτώσεων που εξετάζονται. Πίνακας 5. Παραμορφώσεις ανυποστήρικτων υπό μελέτη διατομών σηράγγων Κατηγορίες Συντελεστής Βραχομάζας υπερφόρτισης Νs Ύψος υπερκειμένων γαιών (m) Παραμόρφωση ανυποστήρικτης σήραγγας, ε p0 Κρίσιμη παραμόρφωση, ε pc Β % 0.50% Β % 0.80% Β % 0.80% C % 1.07% C % 1.07% D % 1.50% D % 1.50% Από την σύγκριση των τιμών ε p0 και ε pc του ανωτέrω πίνακα προκύπτει ότι στις περιπτώσεις: Kατηγορία βραχομάζας C με υπερκείμενο ύψος 130m και Κατηγορία βραχομάζας D με υπερκείμενο ύψος 110m απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός της άμεσης υποστήριξης έτσι ώστε να καταστεί δυνατός ο περιορισμός της παραμόρφωσης ε p0 σε όρια κάτω των αντίστοιχων τιμών της κρίσιμης παραμόρφωσης ε pc Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις απαιτούν τον τυπικό σχεδιασμό των μέτρων προσωρινής υποστήριξης τους, καθώς οι παραμορφώσεις αναμένεται να είναι πολύ μικρές. Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και το εύρος της πλαστικής ζώνης της βραχομάζας γύρω από τη διατομή της σήραγγας, το οποίο για ανυποστήρικτη διατομή είναι δυνατόν να υπολογισθεί από τη σχέση: Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 11 από Οκτωβρίου

12 d p d = o N s ( 057. ) (9) όπου: d p είναι το εύρος της πλαστικής ζώνης γύρω από τη σήραγγα. 4.2 ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οι τυπικές διατομές εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης, οι οποίες ελέγχονται ως προς την επάρκεια τους και με τη μέθοδο των Πεπερασμένων στοιχείων είναι οι εξής: Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 12 από Οκτωβρίου

13 Πινακας 6. Κατηγορίες-διατομές εκσκαφής και υποστήριξης της κύριας σήραγγας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΔΙΑΤΟΜΗ Δ1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ Υγιείς έως ελαφρά ρωγματωμένοι γνεύσιοι και γρανίτες με συμπαγή γενικά χαρακτηριστικά, συνήθως με μεγάλου μήκους ασυνέχειες. Οι σχηματισμοί διατέμνονται από απλιτικές ή / και χαλαζιακές φλέβες. Περιορισμένες σφήνες. RMR ΥΨΟΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η>8μ Μέτρα υποστήριξης Α Φάσης Μηχανική απόσπαση επισφαλών όγκων. Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Β35 πάχους 6 cm ενισχυμένο με μεταλλικές 3cm δεν θα περιέχει ίνες. Παθητικά βλήτρα τύπου διαστελλόμενης κεφαλής από ράβδο σιδηροπλισμού Φ25mm StIV, μήκους 4m, εντός οπής διαμέτρου 40-50mm, πληρωμένης με τσιμεντένεμα. Τα βλήτρα τοποθετούνται σε κάνναβο 2.5m (σε διατομή) επί 2m (κατά μήκος). Βήμα προχώρησης: περίπου 2 μέτρα. Μέτρα υποστήριξης Β Φάσης Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Β35 πάχους 5-7cm ενισχυμένο με μεταλλικές 3cm δεν θα περιέχει ίνες. Παθητικά βλήτρα τύπου διαστελλόμενης κεφαλής από ράβδο σιδηροπλισμού Φ25mm - StIV, μήκους 4m, εντός οπής διαμέτρου 40-50mm, πληρωμένης με τσιμεντένεμα. Τα βλήτρα τοποθετούνται σε κάνναβο 2.5m (σε διατομή) επί 2m (κατά μήκος). Βήμα προχώρησης: 4-6 μέτρα. ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ Ενδεικτικό μέσο βήμα προχώρησης Α Φάσης 2m και Β Φάσης m. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Εκσκαφή σε δύο φάσεις (άνω και κάτω τμήμα της διατομής). Εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών στο άνω τμήμα. Εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών ή μηχανικών μέσων στο κάτω τμήμα. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Στατικό πάχος 0,45μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 13 από Οκτωβρίου

14 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΔΙΑΤΟΜΗ Δ2 Ρωγματωμένοι - κερματισμένοι γνεύσιοι, γρανίτες, αμφιβολίτες και γνευσιοσχιστόλιθοι. Στα γνευσιακά πετρώματα επικρατεί η σχιστότητα. Η βραχόμαζα διατέμενεται από πυκνό δίκτυο ασυνεχειών με μικρή αλληλοεμπλοκή. Δημιουργία σφηνοειδών αποκολλήσεων. RMR ΥΨΟΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ 8-110m ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μέτρα υποστήριξης Α Φάσης Μηχανική απόσπαση επισφαλών όγκων. Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Β35 πάχους 10cm ενισχυμένο με μεταλλικές 5cm δεν θα περιέχει ίνες. 4m, εντός οπής διαμέτρου 40-50mm, πληρωμένης με τσιμεντένεμα. Τα βλήτρα τοποθετούνται σε κάνναβο 2m (σε διατομή) επί 1.50m (κατά μήκος). Βήμα προχώρησης: περίπου 1.5 μέτρα. Μέτρα υποστήριξης Β Φάσης Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Β35 πάχους 10cm ενισχυμένο με μεταλλικές 5cm δεν θα περιέχει ίνες. 4m, εντός οπής διαμέτρου 40-50mm, πληρωμένης με τσιμεντένεμα. Τα βλήτρα τοποθετούνται σε κάνναβο 2m (σε διατομή) επί 1.50m (κατά μήκος). Βήμα προχώρησης: περίπου 3 μέτρα. ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ Ενδεικτικό μέσο βήμα προχώρησης Α Φάσης 1,5m και Β Φάσης 3m. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Εκσκαφή σε δύο φάσεις (άνω και κάτω τμήμα της διατομής). Εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών στο άνω τμήμα. Εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών ή μηχανικών μέσων στο κάτω τμήμα. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Στατικό πάχος 0,45μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 14 από Οκτωβρίου

15 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΔΙΑΤΟΜΗ Δ3α Ρωγματωμένοι - κερματισμένοι γνεύσιοι, γρανίτες, αμφιβολίτες και γνευσιοσχιστόλιθοι. Στα γνευσιακά πετρώματα επικρατεί η σχιστότητα. Η βραχόμαζα διατέμενεται από πυκνό δίκτυο ασυνεχειών με μικρή αλληλοεμπλοκή. Δημιουργία σφηνοειδών αποκολλήσεων. RMR H>110m Μέτρα υποστήριξης Α Φάσης Μηχανική απόσπαση επισφαλών όγκων. Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Β35 πάχους 15cm ενισχυμένο με μεταλλικές 5cm δεν θα περιέχει ίνες. 5m, εντός οπής διαμέτρου 40-50mm, πληρωμένης με τσιμεντένεμα. Τα βλήτρα τοποθετούνται σε κάνναβο 1.50m (σε διατομή) επί 1.50m (κατά μήκος). Xαλύβδινα πλαίσια ΗΕΒ120 σε αποστάσεις 1.50m. Βήμα προχώρησης: 1.50m Μέτρα υποστήριξης Β Φάσης Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Β35 πάχους 15cm ενισχυμένο με μεταλλικές 5cm δεν θα περιέχει ίνες. 5m, εντός οπής διαμέτρου 40-50mm, πληρωμένης με τσιμεντένεμα. Τα βλήτρα τοποθετούνται σε κάνναβο 1.50m (σε διατομή) επί 1.50m (κατά μήκος). Ορθοστάτες των χαλυβδίνων πλαισίων ΗΕΒ120 σε αποστάσεις 1.50m στις θέσεις όπου έχουν τοποθετηθεί χαλύβδινα πλαίσια κατά την Α Φάση εκσκαφής. Βήμα προχώρησης: 1.50m Ενδεικτικό μέσο βήμα προχώρησης Α Φάσης και Β1 Φάσης 1-1,5m. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Εκσκαφή σε δύο φάσεις (άνω και κάτω τμήμα της διατομής). Εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών στο άνω τμήμα. Εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών ή μηχανικών μέσων στο κάτω τμήμα. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Στατικό πάχος 0,45μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 15 από Οκτωβρίου

16 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΔΙΑΤΟΜΗ Δ3β Εντονα κατακερματισμένα και ρηγματωμένα τα ανωτέρω πετρώματα καθώς και σχιστοποιημένοι απλίτες. Το πέτρωμα αποχωρίζεται σε μικρά τεμάχη και συμμετέχει αργιλοαμμώδες έως αργιλικό υλικό. RMR H>8-40m Μέτρα υποστήριξης Α Φάσης Μηχανική απόσπαση επισφαλών όγκων. Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Β35 πάχους 15cm ενισχυμένο με μεταλλικές 5cm δεν θα περιέχει ίνες. 5m, εντός οπής διαμέτρου 40-50mm, πληρωμένης με τσιμεντένεμα. Τα βλήτρα τοποθετούνται σε κάνναβο 1.50m (σε διατομή) επί 1.50m (κατά μήκος). Xαλύβδινα πλαίσια ΗΕΒ120 σε αποστάσεις 1.50m. Βήμα προχώρησης: 1.50m Μέτρα υποστήριξης Β Φάσης Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Β35 πάχους 15cm ενισχυμένο με μεταλλικές 5cm δεν θα περιέχει ίνες. 5m, εντός οπής διαμέτρου 40-50mm, πληρωμένης με τσιμεντένεμα. Τα βλήτρα τοποθετούνται σε κάνναβο 1.50m (σε διατομή) επί 1.50m (κατά μήκος). Ορθοστάτες των χαλυβδίνων πλαισίων ΗΕΒ120 σε αποστάσεις 1.50m στις θέσεις όπου έχουν τοποθετηθεί χαλύβδινα πλαίσια κατά την Α Φάση εκσκαφής. Βήμα προχώρησης: 1.50m Ενδεικτικό μέσο βήμα προχώρησης Α Φάσης και Β1 Φάσης 1-1,5m. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Εκσκαφή σε δύο φάσεις (άνω και κάτω τμήμα της διατομής). Εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών στο άνω τμήμα. Εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών ή μηχανικών μέσων στο κάτω τμήμα. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Στατικό πάχος 0,45μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 16 από Οκτωβρίου

17 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΔΙΑΤΟΜΗ Δ4 Εντονα κατακερματισμένα και ρηγματωμένα τα ανωτέρω πετρώματα καθώς και σχιστοποιημένοι απλίτες. Το πέτρωμα αποχωρίζεται σε μικρά τεμάχη και συμμετέχει αργιλοαμμώδες έως αργιλικό υλικό. RMR ΥΨΟΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ 8-40m ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μέτρα υποστήριξης Α Φάσης Μηχανική απόσπαση επισφαλών όγκων Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Β35 πάχους 20cm ενισχυμένο με μεταλλικές 5cm δεν θα περιέχει ίνες. 5m, εντός οπής διαμέτρου 40-50mm, πληρωμένης με τσιμεντένεμα. Τα βλήτρα τοποθετούνται σε κάνναβο 1.25m (σε διατομή) επί 1.25m (κατά μήκος). Χαλύβδινα πλαίσια ΗΕΒ140 σε αποστάσεις 1.25m. Βήμα προχώρησης: 1.25m Μέτρα υποστήριξης Β Φάσης Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Β35 πάχους 20cm ενισχυμένο με μεταλλικές 5cm δεν θα περιέχει ίνες. 5m, εντός οπής διαμέτρου 40-50mm, πληρωμένης με τσιμεντένεμα. Τα βλήτρα τοποθετούνται σε κάνναβο 1.25m (σε διατομή) επί 1.25m (κατά μήκος). Ορθοστάτες των χαλυβδίνων πλαισίων ΗΕΒ140 σε αποστάσεις 1.25m. Βήμα προχώρησης: 1.25m ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ Ενδεικτικό μέσο βήμα προχώρησης Α Φάσης και Β Φάσης 1,25m. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Εκσκαφή σε δύο φάσεις (άνω και κάτω τμήμα της διατομής). Εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών στο άνω τμήμα. Εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών ή μηχανικών μέσων στο κάτω τμήμα. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Στατικό πάχος 0,45μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 17 από Οκτωβρίου

18 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΔΙΑΤΟΜΗ Δ5 Τεκτονισμένη και διατμημένη βραχόμαζα, ιδιαίτερα χαμηλής αντοχής, ζώνη μυλωνιτίωσης με έντονα αργιλικής σύστασης υλικά. RMR<25 Ανεξαρτήτως ύψους Μέτρα υποστήριξης Α Φάσης Δοκοί προπορείας από σωλήνες διαμέτρου 101mm, πάχους τοιχώματος 3.6mm, μήκους 12m τοποθετημένοι στη στέψη σε γωνία 120 μοιρών σε αποστάσεις μεταξύ τους 0.50m με επικάλυψη 3m (όπου απαιτείται η κατασκευή και δεύτερης σειράς δοκών προπορείας). Οι δοκοί τοποθετούνται σε γωνία 4,5 ο ως προς την οριζόντια. Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Β35 πάχους 25cm ενισχυμένο με μεταλλικές ίνες τύπου Dramix 30/0.50 σε ποσότητα 40 kg/m 3 και διπλό πλέγμα Τ131. Η τελική στρώση των 5cm δεν θα περιέχει ίνες. Υποστήριξη του μετώπου εκσκαφής με παθητικά βλήτρα (αγκύρια) από fiberglass σε κάνναβο της τάξεως του 1μ Χ1μ. 5m, εντός οπής διαμέτρου 40-50mm, πληρωμένης με τσιμεντένεμα. Τα βλήτρα τοποθετούνται ως εξής: Δυο βλήτρα σε κάθε πλευρά εκατέρωθεν της βάσης του χαλυβδίνου πλαισίου συνδεδεμένα με χαλύβδινη πλάκα. Χαλύβδινα πλαίσια ΗΕΒ140 σε αποστάσεις 1.00m κατά μήκος. Το ύψος των πλαισίων θα είναι μεταβλητό λόγω μεταβολής του ύψους της εκσκαφής. Κλειστό προσωρινό δάπεδο (temporary invert) από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Β35 πάχους 10cm. Βήμα προχώρησης: 1.00m Μέτρα υποστήριξης Β Φάσης Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Β35 πάχους 25cm ενισχυμένο με μεταλλικές ίνες τύπου Dramix 30/0.50 σε ποσότητα 40 kg/m 3 και διπλό πλέγμα Τ131. Η τελική στρώση των 5cm δεν θα περιέχει ίνες. 5m, εντός οπής διαμέτρου 40-50mm, πληρωμένης με τσιμεντένεμα. Τα βλήτρα τοποθετούνται σε κάνναβο 1.50m (σε διατομή) επί 1.00m (κατά μήκος). Ορθοστάτες των χαλυβδίνων πλαισίων ΗΕΒ140 σε αποστάσεις 1.00m. Κλειστό δάπεδο (invert) από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Β35 πάχους 20cm ενισχυμένο με διπλό πλέγμα Τ131. Βήμα προχώρησης: 1.00m Ενδεικτικό μέσο βήμα προχώρησης Α Φάσης και Β Φάσης 1m ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Εκσκαφή σε δύο φάσεις (άνω και κάτω τμήμα της διατομής). Εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών στο άνω τμήμα. Εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών ή μηχανικών μέσων στο κάτω τμήμα. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Στατικό πάχος 0,45μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 18 από Οκτωβρίου

19 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ 2-8m ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΔΙΑΤΟΜΗ Δ- Στομίου Υπερκείμενος μανδύας αποσάθρωσης 0,3-4 m, ανεξάρτητης υποκείμενης ποιότητας βραχόμαζας. ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ Μέτρα υποστήριξης Α Φάσης Δοκοί προπορείας από σωλήνες διαμέτρου 101mm, πάχους τοιχώματος 3.6mm, μήκους 12m τοποθετημένοι στη στέψη σε γωνία 120 μοιρών σε αποστάσεις μεταξύ τους 0.50m με επικάλυψη 3m (όπου απαιτείται η κατασκευή και δεύτερης σειράς δοκών προπορείας). Οι δοκοί τοποθετούνται σε γωνία 4,5 ο ως προς την οριζόντια. Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Β35 πάχους 20cm ενισχυμένο με μεταλλικές 5cm δεν θα περιέχει ίνες. 5m, εντός οπής διαμέτρου 40-50mm, πληρωμένης με τσιμεντένεμα. Τα βλήτρα τοποθετούνται ως εξής : (α) Τρία βλήτρα σε κάθε πλευρά σε αποστάσεις 1.50m (σε διατομή) και 1.00m (κατά μήκος). (β) Δυο βλήτρα σε κάθε πλευρά εκατέρωθεν της βάσης του χαλυβδίνου πλαισίου συνδεδεμένα με χαλύβδινη πλάκα. Χαλύβδινα πλαίσια ΗΕΒ140 σε αποστάσεις 1.00m κατά μήκος. Το ύψος των πλαισίων θα είναι μεταβλητό λόγω μεταβολής του ύψους της εκσκαφής. Βήμα προχώρησης: 1.00m Μέτρα υποστήριξης Β Φάσης Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Β35 πάχους 20cm ενισχυμένο με μεταλλικές 5cm δεν θα περιέχει ίνες. 5m, εντός οπής διαμέτρου 40-50mm, πληρωμένης με τσιμεντένεμα. Τα βλήτρα τοποθετούνται σε κάνναβο 1.50m (σε διατομή) επί 1.00m (κατά μήκος). Ορθοστάτες των χαλυβδίνων πλαισίων ΗΕΒ140 σε αποστάσεις 1.00m. Βήμα προχώρησης: 1.00m Ενδεικτικό μέσο βήμα προχώρησης Α Φάσης και Β1 Φάσης 1m ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Εκσκαφή σε δύο φάσεις (άνω και κάτω τμήμα της διατομής). Εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών στο άνω τμήμα. Εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών ή μηχανικών μέσων στο κάτω τμήμα. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Στατικό πάχος 0,45μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 19 από Οκτωβρίου

20 Στον Πίνακα 7 δίνονται τα πεδία εφαρμογής των παραπάνω τυπικών διατομών εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης Πίνακας 7. Τυπικές διατομές και πεδίο εφαρογής Κατηγορία διατομής εκσκαφής και υποστήριξης (Τυπική διατομή) Ποιότητα βραχόμαζας (εύρος RMR)* Πεδίο εφαρμογής Ύψος Παρατηρήσεις υπερκειμένων Δ (Β1) > 8m Δ (Β2) 8-110m Δ-3 α (Β2) > 110m Περιλαμβάνουν τα ίδια μέτρα υποστήριξης Δ-3 β (C ) 8-40m Διαφέρει η ποιότητα της βραχόμαζας που επηρεάζει το κόστος εκσκαφής Δ (C ) > 40m Δ-5 <25 (D) Ανεξαρτήτως ύψους Δ-στομίου Ανεξαρτήτως 2-8m κατηγορίας (*)Ταξινόμηση κατά το σύστημα Bieniawski, 1989) 4.3 ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σε συνδυασμό με εμφάνιση αστάθειας του μετώπου εκσκαφής Περιλαμβάνει δοκούς προπορείας(120 ο ) για τη διαμόρφωση των στομίων των σηράγγων Η οριστική μελέτη της κάθε σήραγγας θα εκπονηθεί με βάση τις παρακάτω αρχές σχεδιασμού: Η εκσκαφή και προσωρινή υποστήριξη της σήραγγας θα γίνει με βάση τις αρχές τις μεθόδου ΝΑΤΜ και σύμφωνα με τις επιλογές για τις γεωτεχνικές κατηγορίες βραχόμαζας που καθορίσθηκαν στα προηγούμενα και τις τυπικές διατομές σχεδιασμού που αναφέρονται στις κατηγορίες αυτές και περιγράφονται στα προηγούμενα. Συγκεκριμένα η διάνοιξη της σήραγγας μπορεί να γίνει με τις συνήθεις μεθόδους εκσκαφής (με διαδοχικά βήματα προώθησης του μετώπου σε 2-3 στάδια: μέτωπο, βαθμίδα, δάπεδο) και προσωρινή υποστήριξη. Οι αναλύσεις της διάνοιξης, προσωρινής υποστήριξης και τελικής επένδυσης θα γίνουν με εφαρμογή του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων. Η ανάλυση της τελικής επένδυσης της σήραγγας θα γίνει για τις ανωτέρω κατηγορίες βραχόμαζας και διάφορα ύψη υπερκειμένων γαιών. Με τον τρόπο αυτό θα διαμορφωθούν τυπικές διατομές τελικής επένδυσης (2-3 τυπικές διατομές) εκ των οποίων μια θα περιλαμβάνει κλειστό δάπεδο με κατασκευή πλάκας δαπέδου. Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 20 από Οκτωβρίου

21 Η μελέτη της σήραγγας θα περιλάβει και τον σχεδιασμό, ανάλυση και διαστασιολόγηση των απαιτουμένων έργων για την διαμόρφωση των στομίων (π.χ. έργα αντιστήριξης γαιών, χωματουργικά έργα κλπ). Ο σχεδιασμός της θέσης και της μορφής των στομίων γίνεται με βάση την αρχή της ελαχιστοποίησης των εκσκαφών. Ετσι θα καταβληθεί προσπάθεια έναρξης της υπόγειας εκσκαφής με ύψος υπερκειμένων της τάξης των 3,0m. Κατά θέσεις η διαμόρφωση των στομίων καθορίζεται από το πάχος του πλευρικού καλύματος, τη μορφολογία του φυσικού εδάφους σε σχέση με την κατεύθυνση προσβολής της σήραγγας και την απόσταση ή την υψομετρική διαφορά μεταξύ των κλάδων. Η συνεκτίμηση των παραγόντων είναι πιθανό κατά θέσεις να οδηγήσει σε ανάγκη εφαρμογής πασσαλοδιαφραγμάτων για την προσωρινή αντιστήριξη και κατασκευή έργων τύπου cut & cover σε περιορισμένη έκταση. 4.4 ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Θα εφαρμοσθεί η εξής μεθοδολογία ανάλυσης της διάνοιξης και προσωρινής υποστήριξης των σηράγγων. 1. Θα αναλυθούν όλες οι τυπικές διατομές σχεδιασμού ώστε να επιβεβαιωθεί η επάρκεια των μέτρων υποστήριξης. Ο σχεδιασμός θεωρείται επαρκής εάν η πλαστική ζώνη γύρω από τη σήραγγα έχει περιορισμένο εύρος και το ποσοστό των αγκυρίων που έχουν φθάσει το όριο διαρροής δεν υπερβαίνει το 20%. Εν γένει θα αποφεύγεται η διαρροή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 2. Η ανάλυση της διάνοιξης και προσωρινής υποστήριξης της σήραγγας θα γίνει μόνον για στατική φόρτιση, δηλαδή να μην γίνει ανάλυση για σεισμική επιφόρτιση για τους εξής λόγους: Η φορτική κατάσταση είναι προσωρινή και συνεπώς στο μικρό χρονικό διάστημα της κατασκευής του έργου η πιθανότητα ισχυρού σεισμού είναι μικρή. 3. Η ανάλυση κάθε περίπτωσης θα γίνει με πρόγραμμα μή-γραμμικών (ελαστοπλαστικών) πεπερασμένων στοιχείων και θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Εφαρμογή γεωστατικών τάσεων Χαλάρωση της Α Φάσης με απομείωση του μέτρου ελαστικότητας Εφαρμογή των μέτρων υποστήριξης Α Φάσης και εκσκαφή της Α Φάσης Χαλάρωση της Β Φάσης με απομείωση του μέτρου ελαστικότητας Εφαρμογή των μέτρων υποστήριξης Β Φάσης και εκσκαφή της Β Φάσης. Κατά τις αναλύσεις με το παραπάνω πρόγραμμα υπολογίζονται οι συγκλίσεις του τοιχώματος, το εύρος της πλαστικής ζώνης της βραχόμαζας, τα εντατικά μεγέθη στα αγκύρια και το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Η ανάλυση της διάνοιξης και προσωρινής υποστήριξης της σήραγγας θα γίνει για τους εξής συνδυασμούς φορτίσεων : Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 21 από Οκτωβρίου

22 Διατομή Κατηγορία Βραχόμαζας Υψος υπερκειμένων γαιών (m) Δ-1 B1 130 Δ-2 B2 110 Δ-3α Β2 130 Δ-3β C 40 Δ-4 C 130 Δ-5 D 110 Δ-στομίου D ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Η ανάλυση της τελικής επένδυσης θα γίνει με προσομοίωμα πεπερασμένων στοιχείων. Το προσομοίωμα αυτό θα φορτισθεί με τα εξής φορτία: 1. Φορτία βραχόμαζας. Θα εφαρμοσθούν τα φορτία που αντιστοιχούν στα μέτρα προσωρινής υποστήριξης καθώς και λόγω απομείωσης του μέτρου ελαστικότητας της βραχόμαζας από το βραχυχρόνια στη μακροχρόνια τιμή του (απομείωση κατά 5-10%). 2. Υδροστατική πίεση, που αντιπροσωπεύει τυχόν μερική απόφραξη του συστήματος υδρομάστευσης της σήραγγας, με τα εξής χαρακτηριστικά: Μέγιστη στάθμη νερού: 5m πάνω από τη στέψη της σήραγγας Υδροστατική κατανομή έως στάθμη 3m πάνω από τους συλλεκτήριους σωλήνες της αποστράγγισης της σήραγγας Γραμμική μεταβολή της υδατικής πίεσης από την ανωτέρω στάθμη έως τη στάθμη των συλλεκτήριων σωλήνων της αποστράγγισης όπου η πίεση θα ισούται με το ήμισυ της υδροστατικής τιμής. 3. Λοιπές δράσεις σύμφωνα με τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Εισηγητής : Γ. Ντούλης Σελίδα 22 από Οκτωβρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΩΔΩΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΑΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ Εισηγητής : Ι. Μάλιος ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

«Δομή και Εφαρμογές της Βάσης Δεδομένων TIAS»

«Δομή και Εφαρμογές της Βάσης Δεδομένων TIAS» ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «Δομή και Εφαρμογές της Βάσης Δεδομένων TIAS» Β. Μαρίνος, Τεχνικός Γεωλόγος, MSc, DIC, Δρ. Ε.Μ.Π. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ Μ1 ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ Εισηγητής: Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΙΚΙΡΗΣ Ε. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού τμήματος της Σήραγγας Σ2 της Εγνατίας Οδού Η παρουσίαση αφορά την μεθοδολογία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή των βελτιωτικών αντιστηρικτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Κώστας Παπαντωνόπουλος, Γιώργος Μυλωνάκης, Παναγιώτης Κλουκίνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Χ. Γεωργανόπουλος Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50 ΕΡΓΟ : ΟΔΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ MAYEREDER KRAUS - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 Σήραγγα Οδική Ασβεστόλιθοι- Κερατόλιθοι- Αργιλικοί Σχιστόλιθοι Ν.Α.Τ.Μ. 1355

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων. Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation

Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων. Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ, Π. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Μ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Πατρών, Μ.Δ.Ε Ε.Μ.Π. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ Σήραγγα Απαγωγής αέρα Σταθμού Κροκαλοπαγή- Αργιλοι ~8-0 ~ ~900-0 0 cm Ορθογων. Είσοδος Σταθμού ~0-0 (Κεκλιμένη από την επιφάνεια του εδάφους) ~7 ~8 ~000 0 cm - Σταθμού (χωρίς κλιμακοστάσια) ~6. ~0 ~600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία τεχνικογεωλογικών μελετών. Βασίλης Χρηστάρας Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας ΑΠΘ, e mail: christar@geo.auth.gr

Μεθοδολογία τεχνικογεωλογικών μελετών. Βασίλης Χρηστάρας Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας ΑΠΘ, e mail: christar@geo.auth.gr Μεθοδολογία τεχνικογεωλογικών μελετών Βασίλης Χρηστάρας Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας ΑΠΘ, e mail: christar@geo.auth.gr Οι τεχνικογεωλογικές μελέτες οφείλουν να εκπονούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔ "ΟΙ ΣΗΡΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΤΙΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΘΕΙΣ - ΜΘΗΜΤ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ν. Καζίλης Ν. Παρδάλης Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΤΙ ΟΔΟΣ.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παραμετρική Διερεύνηση μέτρων υποστήριξης οδικής σήραγγας με αριθμητικό προσομοίωμα Μεταπτυχιακή Διατριβή Ντιούδη Αντωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Γρ. Γ. Πενέλης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικό ΑΠΘ, Msc, DIC, Υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ. Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ. Κ.Στυλιανίδης Καθηγητής ΑΠΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Librazhd, Αλβανία Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. περίπου 7 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800e\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800e/5187 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΘΕΤΟ: ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ 2. ΟΝΟΜΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 23-08-1956, ΑΘΗΝΑ 4. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική 5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ Εισαγωγή - Ορισμοί Ως «υπόγειο νερό» ορίζεται το προερχόμενο από τη διήθηση νερού ατμοσφαιρικής προέλευσης, που πληροί τα δομικά κενά των γεωλογικών υλικών και μαζών κάτω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Αργίλων

Στερεοποίηση των Αργίλων Στερεοποίηση των Αργίλων Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 17 Λεπτά. 1 Τι είναι Στερεοποίηση ; Όταν μία κορεσμένη άργιλος φορτίζεται εξωτερικά, GL Στάθμη εδάφους κορεσμένη άργιλος το νερό συμπιέζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island ΚΟΥΤΑΒΑΣ, Χ. Γ. Τεχν., Γεωλόγος MSC, ETVA V.I.P.E. ΚΟΥΤΑΛΙΑ, Χ. Τεχν., Γεωλόγος

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ" (Α Εξ.) "ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ" Τεχνική θεωρία πλαστικής κάμψης. Πλήρως πλαστική ροπή, ελαστοπλαστικό σύνορο, επιρροή διατμητικών και αξονικών δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO www.rehau.de Bau Automotive Industrie ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Τι είναι Γεωθερµία Η Γεωθερµία είναι η θερµική ενέργεια που είναι αποθηκευµένη κάτω από τον φλοιό της γης. Η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στα πλαίσια του μαθήματος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Αντικείμενα άσκησης υπαίθρου: Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα

ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα ΜΓΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ Εμμ. Στειακάκης, Ηράκλειο, 21-2-2011 Πραγματοποιώντας ένα τεχνικό έργο δεν αρκεί μόνο να ΕΚΙΜΗΘΕΙ ποια θα είναι η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ του γεωλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: Από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης. Από την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όλες οι κατασκευές από σκυρόδεμα μπορούν να ρηγματωθούν. Οι ρωγμές είναι αποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, που προκαλούν στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 3 : «Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik. Γεωτεχνικές Εφαρμογές SoilPackage SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.gr Η σειρά προγραμμάτων γεωτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής Α Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής ΠΑΤΡΑ 17-06-2013 ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα