Transnational Legal Environment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Transnational Legal Environment"

Transcript

1 Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart Stuttgart, Germany Bandtaele 2 Tel.: / Fax: / URL: This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

2 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 1 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ Στρυχτυρε οφ ρεπορτσ / ΕΞΕΧΥΤΙςΕ ΣΥΜΜΑΡΨ ΙΝΤΡΟ ΥΧΤΙΟΝ Χονσορτιυµ µεµβερσ οφ ειγητ χουντριεσ ηαϖε πρεπαρεδ ανδ συβµιττεδ νατιοναλ ρεπορτ ιν τηε φραµεωορκ οφ τηε ΣΕΒΕ προϕεχτ, το δεµονστρατε τηε χυρρεντ λεγαλ ενϖιρονµεντ χονχερνινγ τηε προδυχτιον ανδ υσαγε οφ βιογασ ιν τηειρ οων χουντριεσ. Τηε µαιν γοαλ οφ τηε πρεσεντ Τρανσνατιοναλ Ρεπορτ ισ νοτ ονλψ το ινχλυδε ανδ συµµαριζε τηε ρεσυλτ οφ τηε νατιοναλ ρεπορτσ ιν ονε ρεπορτ, σινχε µερελψ δεσχριβε τηε εσσεντιαλ ρελεϖαντ ρυλεσ οφ τηε λεγισλατιον χονχερνινγ τηε βιογασ υτιλιζατιον χουλδ νοτ βε συφφιχιεντ το προϖιδε α φυλλ ϖιεω. Ιτ ισ αλσο ϖερψ ιµπορταντ το εµπηασιζε ανδ δεσχριβε τηε χοµµον ισσυεσ, χηαλλενγεσ ανδ αχτιον πλανσ οφ τηε χουντριεσ ινϖολϖεδ ιν ΣΕΒΕ προϕεχτ, τογετηερ ωιτη τηε ποσσιβλε ρεγιοναλ ανδ ΕΥ ωιδε σολυτιονσ, βψ σψντηεσιζινγ τηε ινφορµατιον γιϖεν ιν τηε νατιοναλ ρεπορτσ. Τηε πρεσεντ Τρανσνατιοναλ Ρεπορτ φοχυσεσ ον τηρεε κεψ µαιν αρεασ: συππορτ µεχηανισµσ χοννεχτεδ το βιογασ προδυχτιον, φεατυρεσ οφ τηε αδµινιστρατιϖε προχεσσ οφ βιογασ πλαντσ ανδ τηε φυτυρε ωαψσ οφ τηε υτιλιζατιον οφ βιογασ (βιοµετηανε ινϕεχτιον το τηε νατυραλ γασ γριδ ανδ υσινγ βιογασ ασ α ϖεηιχλε φυελ), ασ τηεσε αρεασ αρε νοτ ρεαλλψ δεϖελοπεδ ιν τηε παρτνερ χουντριεσ ατ τηε µοµεντ, βυτ αν εξπανσιον χαν βε εξπεχτεδ ιν τηε υπχοµινγ ψεαρσ. Ασ φορ τηε στρυχτυρε οφ τηε Τρανσνατιοναλ Ρεπορτ: χηαπτερσ αρε διϖιδεδ αδηερινγ το τηε τηρεε κεψ αρεασ. Εαχη χηαπτερ χονταινσ τηε σηορτ δεσχριπτιον οφ τηε χυρρεντ λεγαλ ενϖιρονµεντ οφ τηε παρτνερ χουντριεσ ιν χοννεχτιον ωιτη τηε τοπιχ χονχερνεδ. Μορεοϖερ, ιν µοστ οφ τηε χηαπτερσ, τηε χονσιδεραβλε ρεχοµµενδατιονσ φορ τηε αδϕυστµεντ οφ τηε ρελεϖαντ λεγισλατιον αρε αλσο µεντιονεδ το ασσιστ τηε φιναλ ρεσυλτ οφ τηε ΣΕΒΕ Προϕεχτ. Ιν τηε λαστ χηαπτερ ( Κεψ ρεχοµµενδατιονσ, µεσσαγεσ ), τηε µοστ ιµπορταντ ρεχοµµενδατιονσ φορ κεψ στακεηολδερσ αρε ηιγηλιγητεδ. ΣΤΡΑΤΕΓΙΕΣ ΑΝ ΠΟΛΙΧΙΕΣ ΟΝ ΡΕΝΕΩΑΒΛΕ ΕΝΕΡΓΨ/ΒΙΟΓΑΣ Βεφορε δεσχριβινγ τηε χυρρεντ στατυσ ανδ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε λεγαλ ενϖιρονµεντ οφ τηε βιογασ υτιλιζατιον, ιτ ισ ϖερψ ιµπορταντ το γετ αν ινσιγητ ιντο τηε χυρρεντ στρατεγιεσ ανδ πολιχιεσ οφ εαχη παρτνερ χουντρψ χονχερνινγ νοτ ονλψ βιογασ, βυτ τηε ωηολε ρενεωαβλε ενεργψ σεχτορ. Ιτ χαν βε χονχλυδεδ, τηατ µοστ µεµβερ χουντριεσ ηαϖε τηειρ οων στρατεγιεσ (στρατεγψ δοχυµεντσ) χονχερνινγ ρενεωαβλε ενεργψ. Τηε εξιστενχε οφ συχη ρενεωαβλε ενεργψ στρατεγψ προϖεσ τηατ τηε παρτνερ χουντριεσ ηαϖε ρεαλιζεδ τηε ιµπορτανχε οφ τηε ενεργψ γενερατιον φροµ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ. Ον τοπ οφ τηατ, ιν αλλ παρτνερ χουντριεσ τηε µαιν ταργετσ αρε δεφινεδ ιν τηε νατιοναλ ρενεωαβλε ενεργψ αχτιον πλανσ ωηιχη ωερε συβµιττεδ το τηε Ευροπεαν Χοµµισσιον ιν αχχορδανχε ωιτη τηε προϖισιονσ οφ τηε ΡΕΣ ιρεχτιϖε. Αυστρια σ λατεστ Ενεργψ Στρατεγψ ωασ πυβλισηεδ ιν Ιτ δετερµινεσ 3 πριοριτιεσ: α χονσταντ υπγραδινγ οφ ενεργψ εφφιχιενχψ, εξπανσιον οφ ρενεωαβλε ενεργιεσ (ε.γ. υτιλιζατιον ανδ εξπανσιον οφ ποτεντιαλσ ιν ηψδροποωερ, ωινδ ποωερ, βιοµασσ ανδ πηοτοϖολταιχ) ανδ τηε λονγ τερµ σεχυρε οφ ενεργψ συππλψ. Ιν ορδερ το αχηιεϖε τηεσε γοαλσ, Αυστρια σ πριµαρψ οβϕεχτιϖε ισ το σταβιλιζε ενεργψ χονσυµπτιον ον τηε λεϖελ οφ τηε ψεαρ 2005 (1,100 Πϑ). Ιν ιτσ Νατιοναλ Ρενεωαβλε Ενεργψ Αχτιον Πλαν, Αυστρια σ γοαλ ισ το χοϖερ 35,48 % οφ γροσσ ενεργψ χονσυµπτιον φροµ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ. Το αχηιεϖε τηισ νυµβερ, ιν ελεχτριχιτψ γενερατιον, ελεχτριχιτψ φροµ ωινδ ποωερ, ηψδροποωερ ανδ πηοτοϖολταιχ σηαλλ βε ραισεδ, φυρτηερµορε, ιν ηεατ γενερατιον, τηε υσε οφ βιοµασσ ανδ βιογασ ισ ιν τηε φοχυσ. Ιν Σλοϖακια, αχχορδινγ το τηε νατιοναλ ρεπορτ, ενεργψ φροµ βιοµασσ ανδ σολαρ ενεργψ ηαϖε τηε γρεατεστ ποτεντιαλ. Σλοϖακια ηασ α νυµβερ οφ δοχυµεντσ, ισσυεδ φορ τηε προµοτιον οφ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ, φορ εξαµπλε: Τηε χονχεπτ οφ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ (2003), Τηε χονχεπτ οφ υσινγ αγριχυλτυραλ ανδ φορεστ βιοµασσ φορ ενεργψ πυρποσεσ (2004), Ενεργψ Πολιχψ (2007), Τηε στρατεγψ φορ γρεατερ υσε οφ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ ιν Σλοϖακια (2007), ανδ Αχτιον Πλαν φορ τηε υσε οφ βιοµασσ φορ τηε ψεαρσ Σοµε κεψ πριοριτιεσ οφ τηε Ενεργψ Πολιχψ αρε:

3 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 2 ρεπλαχεµεντ οφ ολδ ελεχτριχιτψ προδυχτιον φαχιλιτιεσ, υσινγ δοµεστιχ πριµαρψ ενεργψ σουρχεσ φορ ελεχτριχιτψ ανδ ηεατ προδυχτιον, ινχρεασινγ τηε σηαρε οφ ρενεωαβλε ενεργψ ιν ελεχτριχιτψ ανδ ηεατ προδυχτιον. Ιν Σλοϖενια, τηε µαιν πρινχιπλεσ χονχερνινγ ρενεωαβλε ενεργψ αρε λαιδ δοων ιν τηε Αχτιον πλαν φορ ρενεωαβλε ενεργψ Αχχορδινγ το τηε αχτιον πλαν, α ηιγη ινχρεασε ιν τηε υσε οφ ΡΕΣ ισ εξπεχτεδ; ιτ σηαλλ βε 67% µορε τηαν ιν τηε ψεαρ Τηε ΡΕΣ ιρεχτιϖε δετερµινεδ α ϖερψ αµβιτιουσ οβϕεχτιϖε χονχερνινγ τηε σηαρε οφ ρενεωαβλε ενεργιεσ ιν τηε φιναλ ενεργψ χονσυµπτιον (25 % βψ 2020), ηοωεϖερ, αχχορδινγ το ρεχεντ αναλψσισ, Σλοϖενια ωιλλ προβαβλψ ρεαχη ονλψ 22,1 % σηαρε οφ ΡΕΣ βψ Το ρεαχη τηε δετερµινεδ ταργετσ, χονστρυχτιον οφ λαργε ηψδροελεχτριχ ποωερ στατιονσ ισ τηε µοστ εχονοµιχαλλψ βενεφιχιαλ οπτιον αχχορδινγ το Σλοϖενια σ ενεργψ πολιχψ. Φυρτηερµορε Σλοϖενια πυτσ αν εµπηασισ ον ινχρεασινγ τηε σηαρε οφ βιοφυελσ. Τηε ινχρεασε ιν τηε σηαρε οφ βιοφυελσ ισ πλαννεδ το βε ενχουραγεδ ωιτη εξεµπτιον φροµ τηε εξχισε δυτψ, ανδ βψ διρεχτ παψµεντσ το τηε προδυχερσ. Αχχορδινγ το τηε νατιοναλ ρεπορτ οφ τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ, τηε σηαρε οφ ρενεωαβλε σουρχεσ ιν τηε τοταλ ενεργψ χονσυµπτιον ισ ρελατιϖελψ λοω, αλτηουγη αν ινχρεασε ισ εξπεχτεδ. Τηε ταργετ σηαρε οφ ρενεωαβλε ενεργψ ιν τηε τοταλ γροσσ ενεργψ χονσυµπτιον φορ ψεαρ 2020 ισ 13,5 %. Τηε µοστ ιµπορταντ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχε φορ τηε αχηιεϖεµεντ οφ τηε αβοϖε ταργετ ισ βιοµασσ, ασ ιτ ηασ τηε ηιγηεστ ποτεντιαλ ιν τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ. Τηε κεψ ελεµεντσ οφ τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ σ ενεργψ πολιχψ αρε δετερµινεδ ιν τηε Στατε Ενεργψ Χονχεπτ, ωηιχη ισ πλαννεδ το βε αµενδεδ σοον (ιν 2011). Τηε αµενδµεντ ωιλλ προβαβλψ πυτ τηε νυχλεαρ ενεργψ σεχτορ, ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ ανδ οτηερ πλαντσ υσινγ νατυραλ γασ ιν τηε φοχυσ. Ασ φορ ελεχτριχιτψ γενερατιον, ιν τηε λατεστ πρεδιχτιονσ ιτ ισ δεχλαρεδ, τηατ βιογασ χαν µυλτιπλψ τηε αµουντ οφ ελεχτριχιτψ προδυχεδ φροµ ΡΕΣ, ανδ ιτ ισ πλαννεδ, τηατ α νεω πριχινγ πολιχψ σηαλλ βε χοννεχτεδ το ιτ. Τηε Ηυνγαριαν Νατιοναλ Ρενεωαβλε Ενεργψ Αχτιον Πλαν ηασ ταργετεδ το ινχρεασε τηε σηαρε οφ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ το 14,7% υντιλ Τηε κεψωορδσ οφ τηε Ηυνγαριαν ενεργψ πολιχψ αρε σεχυριτψ οφ συππλψ, ενϖιρονµενταλ συσταιναβιλιτψ ανδ χλιµατε προτεχτιον, αγριχυλτυραλ ανδ ρυραλ δεϖελοπµεντ, δεϖελοπµεντ οφ τηε γρεεν εχονοµψ. Φορ τηε αχηιεϖεµεντ οφ τηεσε αµβιτιουσ ταργετσ τηε Ηυνγαριαν Γοϖερνµεντ πλανσ τηε συπερϖισιον οφ τηε χυρρεντ συππορτ σχηεµε ιν τηε νεξτ ψεαρ. Ινϖεστµεντ ιν τηε νατυραλ γασ ινφραστρυχτυρε ανδ ιν τηε ελεχτριχιτψ ινφραστρυχτυρε αρε εσσεντιαλ ποιντσ οφ τηε Ηυνγαριαν ενεργψ στρατεγψ. Νεω Ενεργψ Στρατεγψ ισ χυρρεντλψ βεινγ πρεπαρεδ ωηιχη µαψ χονταιν τηε ρελεϖαντ δεταιλσ οφ τηε ενεργψ πολιχψ ανδ τηε νεχεσσαρψ ινστρυµεντσ. Τηε µοστ ιµπορταντ στρατεγιχ δοχυµεντσ οφ Γερµανψ αρε τηε Βιοµασσ Αχτιον Πλαν (2009), τηε Νατιοναλ Ρενεωαβλε Ενεργψ Αχτιον Πλαν (2010), ανδ τηε Ενεργψ Χονχεπτ (2010). Τηεσε στρατεγιεσ χονταιν τηε γοαλσ ιν τηε ενεργψ σεχτορ φορ τηε νεξτ ψεαρσ. Βεσιδεσ τηατ τηε Ιντεγρατεδ Ενεργψ ανδ Χλιµατε Προγραµµε σετσ τηε φραµεωορκ οφ χονδιτιονσ φορ συππορτινγ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ. Τηε κεψωορδσ αρε θυιτε σιµιλαρ ασ τηε Ηυνγαριαν ταργετσ: προµοτινγ τηε εξπανσιον οφ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ, οπτιµιζατιον οφ τηε ενεργψ σψστεµσ, χρεατινγ νεω ϕοβσ, ρεδυχτιον τηε χοστσ οφ υτιλιζατιον ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ. Τηε µαιν Ιταλιαν οβϕεχτιϖεσ αρε στρενγτηενινγ τηε συππορτ µεχηανισµ, ινχρεασινγ τηε φλεξιβιλιτψ ιν συππορτ οφ ινχεντιϖεσ, χορρεχτινγ τηε εχονοµιχ ϖιαβιλιτψ οφ τηε ινϖεστµεντσ, ωειγητινγ τηε προµοτιον οφ ηεατ, τρανσπορτ ανδ ελεχτριχιτψ. Ιν τηε χοντεξτ οφ Τηε Στατε οφ Ενϖιρονµεντ ιν Ιταλψ τηερε ισ τηε προϖισιον οφ δεϖοτινγ εξτραορδιναρψ εφφορτ ιν ινχρεασινγ ενεργψ εφφιχιενχψ ανδ ρεδυχινγ ενεργψ χονσυµπτιον. Ιν Πολανδ τηε Ενεργψ Πολιχψ οφ Πολανδ τιλλ 2030 (ΠΕΠ 2030) ισ τηε πριµαρψ λεγαλ δοχυµεντ αβουτ τηε ενεργψ σεχτορ. Τηε µαιν διρεχτιονσ οφ ιτ αρε ιµπροϖινγ ενεργψ εφφιχιενχψ ανδ τηε σεχυριτψ οφ φυελ ανδ ενεργψ συππλιεσ, διϖερσιφιχατιον οφ ελεχτριχιτψ γενερατιον, δεϖελοπµεντ οφ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ, δεϖελοπµεντ οφ χοµπετιτιϖε φυελ ανδ ενεργψ µαρκετσ ανδ τηε ρεδυχτιον οφ τηε ενϖιρονµενταλ ιµπαχτ οφ τηε ενεργψ ινδυστρψ. Βεσιδεσ τηατ τηε ΠΕΠ δεφινεσ αχτιϖιτιεσ ωηιχη αρε εξπεχτεδ το ρεαλισε ιν τηε σεχτορ οφ ενεργψ ινφραστρυχτυρε (φεω εξαµπλεσ: ινχρεασινγ τρανσµισσιον χαπαχιτψ οφ γασ τρανσπορτ ανδ στοραγε σψστεµσ, βυιλδινγ νεω ποωερ πλαντσ, δεϖελοπινγ χροσσ βορδερ σψστεµσ ετχ.). Τηε κεψωορδσ οφ τηε ΠΕΠ αρε: ενεργψ εφφιχιενχψ, σεχυριτψ, διϖερσιφιχατιον. Τηε ενεργψ πολιχψ ωιλλ στριϖε το µεετ τηε χοµµιτµεντ χονταινεδ ιν τηε ΕΥ στρατεγιεσ, ωηιχη ασσυµε τηε τρανσφορµατιον οφ Ευροπε ιντο α λοω χαρβον εχονοµψ ωιτη α ρελιαβλε, συσταιναβλε, ανδ χοµπετιτιϖε ενεργψ συππλψ. Ιν Πολανδ τηε αχτιϖε παρτιχιπατιον οφ τηε λοχαλ αυτηοριτιεσ πλαψσ α κεψ ρολε ιν τηε συππορτινγ τηε ιµπλεµεντατιον οφ τηε ενεργψ στρατεγψ.

4 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 3 Το συµµαριζε υπ, ιν τηειρ ρεχεντ στρατεγιεσ ανδ αχτιον πλανσ, εϖερψ παρτνερ χουντρψ ισ χοµµιττεδ το ινχρεασινγ τηε σηαρε οφ ρενεωαβλε ενεργιεσ, βοτη ον τηε συππλψ ανδ ον τηε χονσυµπτιον σιδε, βψ δετερµινινγ αµβιτιουσ ταργετ το βε ρεαχηεδ βψ 2020 ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ΡΕΣ ιρεχτιϖε. ΣΥΠΠΟΡΤ ΣΧΗΕΜΕΣ ΠΡΟΜΟΤΙΝΓ ΒΙΟΓΑΣ ΙΝ ΠΑΡΤΝΕΡ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ Ιτ χαν βε δεδυχτεδ φροµ τηε νατιοναλ ρεπορτσ, τηατ τηε παρτνερ χουντριεσ ηαϖε διφφερεντ ρενεωαβλε ενεργψ ποτεντιαλσ ανδ οπερατε διφφερεντ σχηεµεσ οφ συππορτ φορ ενεργψ φροµ ρενεωαβλε σουρχεσ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ. Μοστ οφ τηεµ αππλψ συππορτ σχηεµεσ τηατ γραντ βενεφιτσ σολελψ το ενεργψ φροµ ρενεωαβλε σουρχεσ τηατ ισ προδυχεδ ον τηειρ τερριτορψ. Τηερε αρε αλσο διφφερενχεσ χονχερνινγ τηε λεϖελ οφ τηε συππορτ, ασ τηε χουντριεσ αππλψ ρατηερ διφφερεντ πριχεσ. Βασιχαλλψ τηερε αρε τωο µαιν τψπεσ οφ συππορτ: φεεδ ιν ταριφφ σψστεµ (ιν σοµε χασεσ χοµβινεδ ωιτη βονυσεσ ανδ αδδιτιοναλ παψµεντσ, ορ ωιτη οτηερ σψστεµσ) γρεεν χερτιφιχατε σψστεµ (χερτιφιχατε σψστεµ). Τηε µαιν χηαραχτεριστιχ οφ τηε φεεδ ιν ταριφφ σψστεµ ισ τηατ τηε ελεχτριχιτψ προδυχεδ φροµ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ σηαλλ βε πυρχηασεδ βψ α χερταιν εντιτψ (ορ εντιτιεσ) ον α πυρχηασε πριχε δετερµινεδ ιν τηε λεγισλατιον ορ βψ τηε χοµπετεντ στατε αυτηοριτψ. Τηισ πυρχηασε πριχε ισ υσυαλλψ ηιγηερ τηαν τηε πυρχηασε πριχε ωηιχη χαν βε οβταινεδ ον τηε ελεχτριχιτψ µαρκετ. Ιν τηε χουντριεσ, ωηερε α χερτιφιχατε σψστεµ ισ αππλιεδ, ιτ ισ τψπιχαλ, τηατ τηε προδυχερσ οφ ρενεωαβλε ελεχτριχιτψ αρε εντιτλεδ το ρεχειϖε α χερταιν νυµβερ οφ χερτιφιχατεσ, αφτερ α χερταιν αµουντ οφ τηε προδυχεδ ελεχτριχιτψ, ωηιχη χαν βε σολδ ον α πριχε δετερµινεδ ιν τηε λεγισλατιον ορ βψ τηε χοµπετεντ στατε αυτηοριτψ, ωηιχη ισ αν εξτρα αµουντ ον τοπ οφ τηε σελλινγ πριχε. Ιν σοµε χουντριεσ, τηε ινϖεστορσ ηαϖε τηε οππορτυνιτψ το χηοοσε βετωεεν µορε σχηεµεσ, ιν ωηιχη χασε τηερε αρε νοτ ανψ οϖερλαπσ βετωεεν τηε διφφερεντ σψστεµσ, τηεψ χαννοτ βε χηοσεν ατ τηε σαµε τιµε. Ιν σεϖεραλ χουντριεσ, τηε φεεδ ιν ταριφφ σψστεµ χαν βε χοµβινεδ ωιτη οτηερ οπτιονσ. Χερταινλψ τηερε αρε σιµιλαριτιεσ (ε.γ. Πολανδ ανδ Ιταλψ χερτιφιχατεσ σψστεµ), βυτ εϖεν ιν χουντριεσ, ωηερε τηε φεεδ ιν ταριφφ ισ τηε µαιν τψπε οφ συππορτ, τηερε αρε στιλλ µανψ διφφερενχεσ ιν τηε µαιν ανδ µοστ ιµπορταντ χηαραχτεριστιχσ (ε.γ. τηε δυρατιον οφ τηε συππορτ, τηε εντιτψ οβλιγεδ το πυρχηασε τηε ρενεωαβλε ελεχτριχιτψ ανδ τηε πριχεσ) Ιν τηε νεξτ συβχηαπτερ, τηε µαιν χηαραχτεριστιχσ οφ συππορτ σψστεµσ οφ εαχη παρτνερ χουντρψ ωιλλ βε δεσχριβεδ. Ρενεωαβλε ενεργψ Φεατυρεσ οφ συππορτ σχηεµεσ Ιν Αυστρια α σπεχιαλ αγενχψ ωασ εσταβλισηεδ βψ τηε Εχο Ελεχτριχιτψ Αχτ ιν 2006, χαλλεδ Εχο Ελεχτριχιτψ Χλεαρινγ Αγενχψ (ΟεΜΑΓ). Τηε ΟεΜΑΓ ισ οβλιγεδ το βυψ ανδ τραδε τηε ελεχτριχιτψ προδυχεδ υνδερ ρενεωαβλε ενεργψ αχτ. Τηε ΟεΜΑΓ ηασ το πυρχηασε τηε ελεχτριχιτψ φορ α δετερµινεδ πριχε (φεεδ ιν ταριφφ) σετ βψ τηε Μινιστρψ, ωιτη χονσιδερινγ σοµε µινιµυµ ανδ µαξιµυµ ϖαλυεσ δετερµινεδ ιν τηε Εχο Ελεχτριχιτψ Αχτ. Τηε φεεδ ιν ταριφφσ αρε γραντεδ φορ 15 ψεαρσ. Τηε ταριφφσ αρε διφφερεντ βασεδ ον τηε χαπαχιτψ οφ τηε πλαντ ανδ τηε τψπε οφ ρενεωαβλε ενεργψ ρεσουρχε. Ιν χασε ωαστε ισ υσεδ ασ αν ινπυτ µατεριαλ ιν α ποωερ πλαντ, τηε φεεδ ιν ταριφφ σηαλλ βε ρεδυχεδ ωιτη α χερταιν περχενταγε (ατ τηε µοµεντ ωιτη 20%), το χοµπενσατε τηε λοωερ πριχε οφ ωαστε ασ αν ινπυτ µατεριαλ. Το χλαιµ φεεδ ιν ταριφφ, τηε ποωερ πλαντ ηασ το µεετ χερταιν φυελ εφφιχιενχψ. Ποωερ πλαντσ τηατ φυλφιλλ τηισ χριτεριον σηαλλ αππλψ ωιτη ΟεΜΑΓ. Τηε ΟεΜΑΓ δεχιδεσ αβουτ τηε αππλιχατιονσ ιν τηε ορδερ οφ τηειρ αρριϖαλ. Ιν 2006, αννυαλ βυδγετ λιµιτατιονσ ωερε ιντροδυχεδ φορ τηε γραντεδ φεεδ ιν ταριφφσ. Τηισ µεανσ τηατ ιν χασε τηε βυδγετ δετερµινεδ φορ τηε συππορτ οφ ρενεωαβλε ελεχτριχιτψ ισ σπεντ φορ τηε χυρρεντ ψεαρ, τηε ΟεΜΑΓ ηασ το ρεϕεχτ τηε αππλιχατιον, εϖεν ιφ τηε πλαντ µεετσ αλλ τηε ρεθυιρεµεντσ. Ατ τηε µοµεντ τωο βυδγετ λιµιτσ αρε δετερµινεδ: ονε σεπαρατελψ φορ πηοτοϖολταιχ ανδ ονε φορ αλλ οτηερ χατεγοριεσ. Ιν χασε οφ συχη ρεϕεχτιον, τηε προδυχερ ηασ το ωαιτ ανδ αππλψ φορ τηε νεξτ περιοδ. Χερταινλψ ιν χασε οφ α ρεϕεχτιον, τηε προδυχερ στιλλ ηασ τηε ριγητ το σελλ τηε ελεχτριχιτψ ον τηε µαρκετ, ωηιχη χαρριεσ τηε ρισκ τηατ τηε ελεχτριχιτψ ωιλλ βε σολδ φορ α µυχη λοωερ πριχε τηαν τηε φεεδ ιν ταριφφ. Ατ τηε

5 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 4 µοµεντ, τηε βυδγετ φορ πηοτοϖολταιχ ισ σπεντ υντιλ 2023 ανδ τηε βυδγετ φορ οτηερ ρενεωαβλε ελεχτριχιτψ ισ σπεντ υντιλ Ιν χερταιν χασεσ, τηε προδυχερσ αρε ελιγιβλε φορ βονυσεσ συχη ασ βονυσ φορ εφφιχιεντ ΧΗΠ υνιτσ. Ιν Σλοϖακια, ελεχτριχιτψ φροµ ρενεωαβλε σουρχεσ ισ προµοτεδ µαινλψ τηρουγη πριχε ρεγυλατιον βασεδ ον τηε οβλιγατιον το πυρχηασε ελεχτριχιτψ ανδ παψ α φιξεδ φεεδ ιν ταριφφ. Τηε φεεδ ιν ταριφφ χονσιστσ οφ τηε πριχε φορ ελεχτριχιτψ το χοϖερ γριδ λοσσεσ ανδ αν αδδιτιοναλ παψµεντ οφ τηε διφφερενχε βετωεεν τηε πριχε φορ ελεχτριχιτψ το χοϖερ γριδ λοσσεσ ανδ τηε φιξεδ φεεδ ιν ταριφφ. Τηε οβλιγατιον περιοδ ισ λιµιτεδ το 15 ψεαρσ ανδ σταρτσ ιν τηε ψεαρ ιν ωηιχη α σψστεµ ισ πυτ ιντο οπερατιον ορ ιν τηε ψεαρ οφ ρεχονστρυχτιον ορ υπγραδε. Τηε φεεδ ιν ταριφφ ισ δετερµινεδ βψ τηε Ρεγυλατορψ Οφφιχε, τακινγ ιντο αχχουντ τηε τψπε οφ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχε, τηε τεχηνολογψ υσεδ, τηε δατε οφ τηε χοµµισσιον ανδ τηε σιζε οφ τηε ινσταλλεδ χαπαχιτψ. Τηε φεεδ ιν ταριφφ αππλιχαβλε ιν τηε ψεαρ ιν ωηιχη α γιϖεν σψστεµ ισ πυτ ιντο οπερατιον ωιλλ αππλψ φορ τηε εντιρε οβλιγατιον περιοδ. Τηε ρεγυλατορψ αυτηοριτψ µαψ ινχρεασε τηε ταριφφ αχχορδινγ το τηε ρατε οφ ινφλατιον ανδ τηε τεχηνολογψ υσεδ. Τηε φεεδ ιν ταριφφ φορ νεω σψστεµσ ισ γυαραντεεδ φορ τηρεε ψεαρσ ανδ ιν τηε χονσεθυεντ περιοδ ιτ σηαλλ νοτ βε λοωερ τηαν 90% οφ τηε ταριφφ αππλιχαβλε ιν τηε φιρστ περιοδ. Τηε αµουντ οφ ταριφφ ωιλλ δεχρεασε ιφ τηε προϕεχτ ισ χο φυνδεδ φροµ τηε στατε βυδγετ: Γοϖερνµεντ γραντ οφ 30% οφ τηε πυρχηασε χοστ: ρεδυχτιον βψ 4%. Γοϖερνµεντ γραντ οφ υπ το 40% οφ τηε πυρχηασε χοστ: ρεδυχτιον βψ 8%. Γοϖερνµεντ γραντ οφ υπ το 50% οφ τηε πυρχηασε χοστ: ρεδυχτιον βψ 12%. Γοϖερνµεντ γραντ οφ µορε τηαν 50% οφ τηε πυρχηασε χοστ: ρεδυχτιον βψ 16%. Ιν Σλοϖενια τηε φεεδ ιν ταριφφ σψστεµ χονσιστσ οφ 2 τψπεσ οφ συππορτ σχηεµεσ: α υνιφορµ αννυαλ (φιξεδ) πριχε σψστεµ ανδ α υνιφορµ αννυαλ πρεµιυµ σψστεµ. Παρτιχιπατιον ιν τηε φεεδ ιν ταριφφ σψστεµ ισ ονλψ αϖαιλαβλε φορ ποωερ πλαντσ τηατ οβταινεδ τηε στατυσ οφ α θυαλιφιεδ ελεχτριχιτψ προδυχερ ανδ χοννεχτεδ το τηε λοω ορ µιδδλε ϖολταγε γριδ (ορ ιν χασε τηε προδυχερ ισ χοννεχτεδ το τηε ηιγη ϖολταγε γριδ, τηε πριχεσ ανδ πρεµιυµσ σηαλλ βε ρεδυχεδ ωιτη 5 %.). Εϖερψ προδυχερ τηατ υσε ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ σηαλλ βε χονσιδερεδ ασ α θυαλιφιεδ ενεργψ προδυχερ, ηοωεϖερ, ιτ ισ νοτ αν αυτοµατιχ στατυσ, τηε προδυχερ χουλδ οβταιν ιτ ονλψ ασ α ρεσυλτ οφ α χερταιν προχεεδινγ. Τηε υνιφορµ αννυαλ πριχεσ ανδ πρεµιυµσ αρε ϖαλιδ φορ 10 ψεαρσ, ανδ τηε αµουντ ισ δεχρεασεδ βψ 5 % αφτερ 5 ψεαρσ οφ οπερατιον, ανδ βψ ανοτηερ 5 % αφτερ 10 ψεαρσ οφ οπερατιον. Τηε υνιφορµ αννυαλ (φιξεδ) πριχεσ (πριχε οφ ασσυρεδ ρεδεµπτιον) ανδ τηε υνιφορµ αννυαλ πρεµιυµσ αρε διφφερεντιατεδ, βασεδ ον τηε σιζε (χαπαχιτψ) οφ τηε ρενεωαβλε ενεργψ δεϖιχε, ανδ βασεδ ον τηε τψπε οφ τηε υσεδ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχε. Ιν χασε τηε προδυχερ χηοοσεσ τηε υνιφορµ αννυαλ πρεµιυµ ασ τηε τψπε οφ συππορτ, τηε προδυχερ ηασ το σελλ τηε ελεχτριχιτψ ον τηε µαρκετ (φορ α µαρκετ πριχε) ανδ ισ ελιγιβλε φορ α πρεµιυµ ον τοπ οφ τηε ελεχτριχιτψ πριχε αχηιεϖεδ ιν τηε µαρκετ. Τηε υνιφορµ αννυαλ (φιξεδ) πριχε χονσιστσ οφ τωο παρτσ: α φιξεδ παρτ ανδ α ϖαριαβλε παρτ. Τηε φιξεδ παρτ δοεσ νοτ χηανγε δυρινγ τηε ωηολε τιµε οφ τηε χοντραχτ. Τηε ϖαριαβλε παρτ χηανγεσ αννυαλλψ ορ µορε φρεθυεντλψ, βυτ ιτ ισ νοτ δετερµινεδ φορ αλλ κινδ οφ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ (ε.γ. α ϖαριαβλε παρτ ισ δετερµινεδ ατ τηε µοµεντ φορ ρενεωαβλε ενεργψ δεϖιχεσ ον βιογασ, προδυχεδ φροµ βιοµασσ, βυτ νοτ δετερµινεδ φορ βιογασ προδυχεδ φροµ βιολογιχαλλψ δεχοµποσαβλε ωαστε.) Αβοϖε τηε πριχε οφ ασσυρεδ ρεδεµπτιον, ιν σοµε χασεσ δεϖιχεσ χουλδ αλσο βε ελιγιβλε φορ βονυσ παψµεντσ. Τηε ελιγιβιλιτψ χριτερια χαν βε τηε ϖολυµε οφ τηε υσεδ δυνγ ανδ χοµποστ (ιν σοµε χασεσ τογετηερ ωιτη α χαπαχιτψ λιµιτ) ανδ ηεατ ενεργψ εφφιχιενχψ. Τηε βονυσ παψµεντ ισ δετερµινεδ ασ α περχενταγε (10, 15, 20%) οφ τηε οπερατιοναλ συππορτ οφ τηε δεϖιχε χονχερνεδ.

6 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 5 Προϖιδινγ αδδιτιοναλ συβσιδιεσ ισ νοτ χοµµον χονχερνινγ ΡΕΣ ποωερ πλαντσ. Τηερε ισ ονλψ ονε εξχεπτιον: φαρµερσ ηαϖε τηε οππορτυνιτψ το οβταιν συβσιδιεσ οφ υπ το 50 % οφ τηε ινϖεστµεντ χοστσ. Αππλψινγ φορ συχη συβσιδψ ηασ τηε εφφεχτ, τηατ τηε ρεδεµπτιον πριχεσ αρε δεχρεασεδ. Ιν τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ τηε οπερατορσ οφ τηε διστριβυτιον ανδ τρανσµισσιον σψστεµ αρε οβλιγεδ το πυρχηασε ελεχτριχιτψ προδυχεδ φροµ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ. Τηε προδυχερ ηασ τηε ριγητ το δεχιδε βετωεεν τωο συππορτ σψστεµσ: φεεδ ιν ταριφφ σψστεµ ορ γρεεν βονυσ σψστεµ. Ιν τηε φεεδ ιν ταριφφ σψστεµ, τηε προδυχερ ισ ελιγιβλε φορ α πριχε δετερµινεδ αννυαλλψ βψ τηε Ενεργψ Ρεγυλατορψ Οφφιχε τακινγ ιντο αχχουντ τηε χριτερια οφ ζερο νετ πρεσεντ ϖαλυε οφ αλλ εξπενσεσ ανδ ινχοµεσ ρελατεδ το τηε προϕεχτ δυρινγ τηε ινϖεστµεντ εϖαλυατιον. Αχχορδινγ το τηε ρελεϖαντ αχτ, τηε ταριφφσ σηαλλ βε σετ σο τηατ τηε 15 ψεαρ ινϖεστµεντ ρεχοϖερψ χαν βε ενσυρεδ. Ιτ ισ αλσο δετερµινεδ ιν τηε λεγισλατιον, τηατ ιν τηε φολλοωινγ ψεαρ, ταριφφσ χαννοτ βε λεσσ τηαν τηε 95 % οφ τηε ταριφφσ δετερµινεδ φορ τηε χυρρεντ ψεαρ. Τηε ταριφφ ισ παιδ βψ τηε σψστεµ οπερατορ χονχερνεδ. Τηε ταριφφ δετερµινεδ φορ α πλαντ φορ τηε φιρστ ψεαρ οφ οπερατιον σηαλλ βε τηε σαµε φορ τηε ωηολε περιοδ οφ οπερατιον οφ τηε πλαν χονχερνεδ. Τηισ φιρστλψ δετερµινεδ ταριφφ χαν βε αδϕυστεδ ωιτη ρεγαρδσ το τηε πριχε ινδεξ οφ τηε ινδυστριαλ προδυχερσ βψ ατ λεαστ +2% ανδ βψ +4% ατ µοστ. Τηισ αδϕυστµεντ σηαλλ νοτ αππλψ φορ πλαντσ υσινγ βιοµασσ ανδ βιογασ. Τηε φεεδ ιν ταριφφ σψστεµ ενσυρεσ τηατ τηε προδυχεδ ελεχτριχιτψ ωιλλ βε πυρχηασεδ φορ α πυρχηασε πριχε ηιγηερ τηαν τηε µαρκετ πριχε. Ιφ τηε προδυχερ χηοοσεσ τηε γρεεν βονυσ σψστεµ, τηε προδυχεδ ενεργψ σηαλλ βε σολδ ον τηε ενεργψ µαρκετ, φορ α µαρκετ πριχε. Ον τοπ οφ τηε µαρκετ πριχε φορ τηε ελεχτριχιτψ, τηε προδυχερ ισ ελιγιβλε φορ α βονυσ, το βε παιδ βψ τηε οπερατορ οφ τηε γριδ ωηερε τηε προδυχερ ισ χοννεχτεδ. Ιν χασε τηε προδυχερ νοτ ονλψ προδυχεσ βυτ χονσυµεσ ενεργψ, ρεσυλτσ οφ τηε µεασυρεµεντσ σηαλλ βε συβµιττεδ το τηε γριδ οπερατορ ρεγαρδινγ τηε αµουντ οφ τηε προδυχεδ ανδ σελφ χονσυµεδ ενεργψ. Τηε αµουντ οφ τηε βονυσεσ σηαλλ βε δετερµινεδ βψ τακινγ ιντο αχχουντ τηε χυρρεντ ενεργψ πριχεσ ανδ τηε ρισκ φαχτορ τηατ α πυρχηασερ ισ νοτ ενσυρεδ ιν τηισ σψστεµ τηερεφορε τηε προδυχερ ηασ το φινδ α πυρχηασερ φορ τηε προδυχεδ ενεργψ. Τηισ χαν ρεσυλτ ιν ρεχειϖινγ οϖεραλλ ηιγηερ αµουντσ φορ τηε σολδ ελεχτριχιτψ; ηοωεϖερ τηε λεγισλατιον δοεσ νοτ δετερµινε α λιµιτ φορ τηε χηανγεσ ιν τηε αµουντ οφ τηε βονυσ ιν τηε χονσεθυεντ ψεαρσ λικε ιτ ισ δετερµινεδ ιν χασε οφ φεεδ ιν ταριφφ. Ιν Ηυνγαρψ, ελεχτριχιτψ φροµ ρενεωαβλε σουρχεσ ισ συππορτεδ τηρουγη α φεεδ ιν ταριφφ σψστεµ. Ιν τηισ σψστεµ τηε τρανσµισσιον σψστεµ οπερατορ ισ οβλιγεδ το τακε τηε ρενεωαβλε ελεχτριχιτψ φροµ τηε προδυχερ, ανδ το παψ τηε φεεδ ιν ταριφφ. Ελεχτριχιτψ τραδινγ χοµπανιεσ αρε οβλιγεδ το βυψ τηισ ελεχτριχιτψ ιν προπορτιον οφ τηε τοταλ ελεχτριχιτψ σολδ βψ τηεµ, βασεδ ον αν αγρεεµεντ βετωεεν τηεµ ανδ τηε τρανσµισσιον σψστεµ οπερατορ. Ελιγιβλε τεχηνολογιεσ αρε αλλ ρενεωαβλε ενεργψ γενερατιον τεχηνολογιεσ ανδ ωαστε υτιλιζατιον. Χογενερατιον οφ ηεατ ανδ ελεχτριχιτψ ωασ αλσο ελιγιβλε φορ τηε φεεδ ιν ταριφφ υντιλ 30τη ϑυνε 2011, βυτ ασ φροµ τηε 1στ ϑυλψ 2011 ονλψ ιν χασε ιτ ισ βασεδ ον ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ (ανδ ιτ ισ συππορτεδ λικε οτηερ ρενεωαβλε ενεργψ βασεδ προδυχτιον). Τηε βιογασ πλαντ οπερατορ νεεδσ τηε αππροϖαλ οφ τηε Ηυνγαριαν Ενεργψ Οφφιχε το ϕοιν τηε φεεδ ιν ταριφφ σψστεµ. Τηε δυρατιον οφ τηε φεεδ ιν ταριφφ ισ δεφινεδ βψ τηε Ηυνγαριαν Ενεργψ Οφφιχε ιν τηε αππροϖαλ. Τηερε αρε χερταιν φαχτορσ οφ διφφερεντιατιον: τηε υσεδ τεχηνολογψ (ελεχτριχιτψ προδυχτιον βασεδ ον ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ ορ ωαστε υτιλιζατιον); χαπαχιτψ οφ τηε προδυχτιον (20 ΜΩ ανδ 50 ΜΩ αρε τηε λιµιτσ); τψπε οφ ρενεωαβλε ενεργψ (βυτ ονλψ ωινδ ποωερ πλαντσ ωιτη α χαπαχιτψ βετωεεν 20 ανδ 50 ΜΩ αρε διστινγυισηεδ); τιµε ζονεσ οφ τηε δαψ (πεακ, ϖαλλεψ, δεεπ ϖαλλεψ) Τηε χυρρεντ σψστεµ δοεσ νοτ προϖιδε ρεµυνερατιον φορ ηεατ προδυχτιον ορ χλεαν βιογασ ινϕεχτιον ιντο τηε νατυραλ γασ γριδ. Τηε χυρρεντ σψστεµ ωιλλ βε ρεπλαχεδ βψ αν αδϕυστεδ φεεδ ιν ταριφφ σψστεµ νεξτ ψεαρ, ωηερεβψ τηε ταριφφ ωιλλ βε διφφερεντιατεδ βασεδ ον τεχηνολογψ, χαπαχιτψ, τηε τιµινγ οφ προϖιδινγ φεεδ ιν ταριφφ ωιλλ βε δεφινεδ βψ λαω, τηε ρατε ωιλλ βε παρτλψ φιξεδ παρτλψ ϖαριαβλε.

7 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 6 Τηε συππορτ σψστεµ ιν Γερµανψ ισ βασεδ ον φεεδ ιν ταριφφ, ωηιχη τηε γριδ οπερατορ παψσ το τηε σψστεµ οπερατορ. Τηε αµουντ οφ ταριφφ ισ σετ βψ λαω ανδ ισ υσυαλλψ παιδ οϖερ α περιοδ οφ 20 ψεαρσ. Τηε χριτερια φορ ελιγιβιλιτψ ανδ τηε αµουντ οφ ταριφφ µαψ ϖαρψ αχχορδινγ το τηε σουρχε οφ ενεργψ. Φορ σοµε τεχηνολογιεσ τηερε αρε σεϖεραλ ταριφφσ δεπενδινγ ον τηε σψστεµ χαπαχιτψ. Ον τοπ οφ τηε φεεδ ιν ταριφφσ, ιν χερταιν χασεσ τηε πλαντ οπερατορ χουλδ βε ελιγιβλε φορ διφφερεντ τψπεσ οφ βονυσεσ, συχη ασ τεχηνιχαλ βονυσ (ιν χασε ιννοϖατιϖε τεχηνολογιεσ ιν ρεφερενχε το ινσταλλατιον ορ γασ προχεσσινγ αρε αππλιεδ), βονυσ φορ ελεχτριχιτψ φροµ ενεργψ χροπσ, ορ ΧΗΠ βονυσ. Φορ ινσταλλατιονσ χοµµισσιονεδ αφτερ 1στ ϑανυαρψ 2010, τηε ταριφφσ ανδ βονυσεσ σηαλλ βε ρεδυχεδ βψ α χερταιν περχενταγε εαχη ψεαρ. Τηε περχενταγε οφ τηε ρεδυχτιον ισ διφφερεντ βασεδ ον τηε τψπε οφ ινπυτ µατεριαλσ, ιν χασε οφ βιοµασσ ιτ ισ χυρρεντλψ 1%. Ιν Ιταλψ, ελεχτριχιτψ φροµ ρενεωαβλε σουρχεσ ισ µαινλψ προµοτεδ ον ονε ηανδ τηρουγη α θυοτα σψστεµ. Τηισ µεανσ, τηατ α χερταιν θυοτα οφ γρεεν ελεχτριχιτψ σηαλλ βε προδυχεδ ορ φεδ ιν βψ εϖερψ προδυχερσ ανδ ιµπορτερσ εαχη ψεαρ ασ αν οβλιγατορψ. Χυρρεντλψ τηισ θυοτα εθυαλσ το 2%, βυτ ιτ σηαλλ βε ινχρεασεδ βψ 0,35% εαχη ψεαρ. Τηισ θυοτα σψστεµ ισ χοννεχτεδ το α γρεεν χερτιφιχατε σψστεµ: τηε χερτιφιχατεσ ρεπρεσεντ τηε ενϖιρονµενταλ ϖαλυε οφ ελεχτριχ ενεργψ φροµ ρενεωαβλε σουρχεσ, ανδ σηαλλ βε γιϖεν το προδυχερσ, ωιτη α χαπαχιτψ ηιγηερ τηαν 1 ΜΩ. Ονε χερτιφιχατε τψπιχαλλψ ρεπρεσεντσ τηε γενερατιον οφ 1 ΜΩη οφ γρεεν ελεχτριχιτψ. Τηε ελιγιβλε ποωερ πλαντσ ρεχειϖε χερτιφιχατεσ ιν α νυµβερ τηατ ισ εθυαλ το τηειρ νετ ελεχτριχιτψ ουτπυτ, µυλτιπλιεδ βψ α φαχτορ, ωηιχη ισ διφφερεντ βασεδ ον τηε τψπε οφ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχε. Τηε χερτιφιχατεσ αρε ϖαλιδ φορ 15 ψεαρσ. Τηε χερτιφιχατεσ χαν βε σολδ διρεχτλψ ιν τηε µαρκετ, ορ τηε Ιταλιαν Νατιοναλ Ενεργψ Σερϖιχεσ Χοµπανψ (ΓΣΕ) ισ οβλιγεδ το βυψ τηεµ, ον α πριχε δετερµινεδ βψ τηε Ελεχτριχ Μαρκετ Μαναγερ φορ εαχη ψεαρ. Υνσολδ χερτιφιχατεσ χαν βε ρετιρεδ βψ ΓΣΕ ατ α χερταιν πριχε. Τηε γρεεν χερτιφιχατε σψστεµ χαννοτ βε χοµβινεδ ωιτη οτηερ ινχεντιϖεσ: τηε πλαντ τηατ ρεχειϖεδ ανψ κινδ οφ ινχεντιϖεσ ισ αυτοµατιχαλλψ εξχλυδεδ φροµ τηε γρεεν χερτιφιχατε σψστεµ. Φορ ποωερ πλαντσ υνδερ τηε χαπαχιτψ οφ 1 ΜΩ, χοµµισσιονεδ αφτερ 31στ εχεµβερ 2007, φεεδ ιν ταριφφ σψστεµ ισ τηε τψπε οφ συππορτ. Τηε αµουντ οφ ταριφφ χουλδ δεπενδ ον τηε τψπε οφ τηε ρενεωαβλε σουρχε. Τηε φεεδ ιν ταριφφ ισ ϖαλιδ φορ α περιοδ οφ 15 ψεαρσ. Φορ πλαντσ φυελλεδ βψ βιογασ ανδ βιοµασσ, εξχλυδινγ λιθυιδ βιοφυελσ ωιτη τηε εξχεπτιον οφ πυρε ϖεγεταβλε οιλσ ανοτηερ οπτιον φορ συππορτ ισ αϖαιλαβλε: αν αλλ ινχλυσιϖε φλατ ρατε. Τηισ οπτιον χαν βε χοµβινεδ ωιτη πυβλιχ ινχεντιϖεσ ωιτηουτ εξχεεδινγ τηε 40% οφ τηε χοστ οφ τηε τοταλ ινιτιαλ ινϖεστµεντ. Ιν Πολανδ τηερε αρε τωο τψπεσ οφ συππορτ: γυαραντεεδ µινιµαλ πριχε φορ ελεχτριχιτψ φεδ ιντο τηε γριδ, ανδ τηε σψστεµ οφ χολουρ χερτιφιχατεσ. Τηε γυαραντεεδ µινιµαλ πριχε ισ βασεδ ον τηε λεϖελ οφ τηε αϖεραγε ελεχτριχιτψ σαλε πριχε ιν τηε πρεχεδινγ ψεαρ, ανδ ισ δετερµινεδ βψ τηε Χηαιρµαν οφ τηε Ενεργψ Ρεγυλατορψ Οφφιχε φορ εαχη ψεαρ. Ιν Πολανδ τηερε ισ αν οβλιγατιον οφ πυρχηασε ωηιχη µεανσ τηατ τηε ωηολε αµουντ οφ ελεχτριχιτψ γενερατεδ ιν ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ χοννεχτεδ το τηε γριδ ηασ το βε πυρχηασεδ, ατ λεαστ ον τηισ µινιµαλ πριχε. Τηε προδυχερσ οφ ηεατ ανδ ελεχτριχιτψ χαν γαιν φυρτηερ ινχοµεσ φορµ σελλινγ τηειρ χολουρ χερτιφιχατεσ. Τηερε αρε χυρρεντλψ 4 τψπεσ οφ χερτιφιχατεσ (γρεεν, ψελλοω, ϖιολετ, βροων). Τηε γρεεν χερτιφιχατεσ αρε φορ τηε προδυχερσ οφ ρενεωαβλε ελεχτριχιτψ αφτερ εαχη προδυχεδ ΜΩη. Ψελλοω ανδ ϖιολετ χερτιφιχατεσ αρε χοννεχτεδ το τηε ελεχτριχιτψ προδυχεδ ιν α ηιγη εφφιχιενχψ χογενερατιον. Τηε ψελλοω ισ φορ τηε ελεχτριχιτψ γενερατεδ φροµ γασεουσ φυελσ ιν πλαντσ υνδερ α χερταιν ινσταλλεδ χαπαχιτψ (1 ΜΩ), τηε ϖιολετ ισ φορ ελεχτριχιτψ προδυχεδ φροµ γασ προχεσσεδ φροµ βιοµασσ. Τηε προδυχερ σηαλλ χηοοσε βετωεεν τηεσε τωο χερτιφιχατεσ. Τηε γρεεν ανδ τηε ψελλοω ορ ϖιολετ χερτιφιχατεσ χαν βε χοµβινεδ, βυτ τηε ψελλοω ορ ϖιολετ χερτιφιχατε χαν ονλψ βε γραντεδ φορ τηε αµουντ οφ ελεχτριχιτψ τηατ ισ βινδ ωιτη τηε αµουντ οφ ηεατ, υσεδ φορ υσαβλε πυρποσεσ. Τηε βροων χερτιφιχατεσ αρε χοννεχτεδ το πλαντσ προδυχινγ βιοµετηανε το βε φεδ ιν το τηε γριδ. Αχχορδινγ το τηε Πολιση Ενεργψ Λαω, εϖερψ ελεχτριχιτψ γενερατορσ ανδ ελεχτριχιτψ συππλιερσ σηαλλ φυλφιλλ α χερταιν θυοτα οφ χερτιφιχατεσ. Ασ αν αλτερνατιϖε, τηε χοµπανιεσ µαψ παψ α συβστιτυτε φεε.

8 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 7 Τηε συππορτ σψστεµ ιν τηε φορµ οφ γρεεν χερτιφιχατεσ ισ γυαραντεεδ τιλλ 2019, φορ ϖιολετ χερτιφιχατεσ τιλλ 2018, ωηιλε φορ ψελλοω χερτιφιχατεσ ονλψ τιλλ Τενδενχιεσ οφ συππορτ σχηεµεσ Α σταβλε, λονγ τερµ, πρεδιχταβλε συππορτ σχηεµε, ωιτη πριχεσ τηατ αρε αβλε το ενσυρε ατ λεαστ τηε ρετυρν οφ τηε ινϖεστµεντ χαν ρεαλλψ ενχουραγε τηε ινϖεστµεντσ ιν ρενεωαβλε ενεργψ. εσπιτε τηατ, φορ εξαµπλε ιν Πολανδ, τηε σψστεµ οφ χολουρ χερτιφιχατεσ ισ δεφινεδ ονλψ φορ α σηορτ ορ µεδιυµ τερµ ασ µεντιονεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, ωηιχη χουλδ χαυσε υνχερταιντψ το φυτυρε ινϖεστορσ. Ιν Αυστρια α βυδγετ λιµιτατιον ισ σετ φορ τηε γραντεδ φεεδ ιν ταριφφσ. Τηισ χουλδ αλσο χονστιτυτε α ηυγε οβσταχλε φορ φυτυρε ινϖεστορσ, ασ τηε βυδγετ αϖαιλαβλε φορ µοστ ρενεωαβλε ελεχτριχιτψ προδυχερσ ισ αλρεαδψ σπεντ υντιλ Τηισ ηασ τηε εφφεχτ τηατ α βιογασ πλαντ οπερατορ ηασ το αππλψ ασ σοον ασ ποσσιβλε, το γετ α φεεδ ιν ταριφφ φορ τηε ψεαρσ αφτερ Ιτ ισ πλαννεδ το ινχρεασε τηε βυδγετ λιµιτατιονσ, ανδ ιτ ισ αλσο πλαννεδ, τηατ θυευεδ αππλιχαντσ οφ ωινδ ποωερ ανδ πηοτοϖολταιχ ωιλλ βε οφφερεδ α χοντραχτ ωιτη ΟεΜΑΓ εαρλιερ τηαν 2015, βυτ ονλψ ιν χασε τηεψ αχχεπτ α λοωερ φεεδ ιν ταριφφ. Βψ τηε δετερµινατιον οφ τηε διφφερεντ παψαβλε πριχεσ φορ τηε ελεχτριχιτψ προδυχεδ φροµ τηε διφφερεντ τψπεσ οφ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ, τηε γοϖερνµεντσ χαν ινφλυενχε, ωηιχη τψπε οφ τεχηνολογψ χαν εξπανδ. Ιτ χαν βε δεχλαρεδ φροµ τηε νατιοναλ ρεπορτσ, τηατ ιν τηε παστ φεω ψεαρσ, τηε πριχεσ παιδ φορ σολαρ ενεργψ ηαϖε ινχρεασεδ σιγνιφιχαντλψ. Ιν µοστ οφ τηε παρτνερ χουντριεσ, τηε συππορτ οφ σολαρ ενεργψ ηασ τηε ηιγηεστ λεϖελ. Ιν σοµε χουντριεσ ιτ χαυσεδ α βοοµ ιν ινσταλλινγ σολαρ πλαντσ, φορ εξαµπλε, ιν Αυστρια, ωηερε ατ τηε µοµεντ νεαρλψ αππλιχατιονσ οφ σολαρ ενεργψ προδυχερσ αρε θυευεδ, ορ ιν Σλοϖακια ανδ τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ. Τηε βοοµ ιν σολαρ ενεργψ ιν σεϖεραλ παρτνερ χουντριεσ ηασ ρεσυλτεδ ιν ιντροδυχινγ ρεστριχτιονσ ανδ οτηερ ινστρυµεντσ το ρεδυχε τηε νυµβερ οφ συχη ινϖεστµεντσ. Ιν σοµε χασεσ, ταξεσ ηαϖε βεεν ιµποσεδ, ορ χαπαχιτψ λιµιτσ ωερε σετ, υνδερ ωηιχη φεεδ ιν ταριφφ ορ οτηερ συππορτ χαννοτ βε γραντεδ. Ρεχοµµενδατιονσ Βεχαυσε οφ τηε διφφερενχεσ ιν τηε αππλιεδ συππορτ σχηεµεσ οφ τηε χουντριεσ τηε ιµπλεµεντατιον οφ α ΕΥ ωιδε χοµµον, υνιφιεδ συππορτ σψστεµ ωουλδ βε ωελχοµεδ βυτ δο νοτ σεεµ ρεαλ οπτιον ατ πρεσεντ. Τηε ΡΕΣ ιρεχτιϖε ηασ αλσο ρεχογνιζεδ τηισ, ανδ δεχλαρεδ, τηατ φορ τηε προπερ φυνχτιονινγ οφ νατιοναλ συππορτ σχηεµεσ ιτ ισ ϖιταλ τηατ Μεµβερ Στατεσ χαν χοντρολ τηε εφφεχτ ανδ χοστσ οφ τηειρ νατιοναλ συππορτ σχηεµεσ αχχορδινγ το τηειρ διφφερεντ ποτεντιαλσ Ον τηε οτηερ ηανδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ΡΕΣ ιρεχτιϖε, τωο ορ µορε Μεµβερ Στατεσ στιλλ ηαϖε τηε ποσσιβιλιτψ το δεχιδε, ον α ϖολυνταρψ βασισ, το ϕοιν ορ παρτλψ χοορδινατε τηειρ νατιοναλ συππορτ σχηεµεσ. Ηοωεϖερ, ασ τηε δυρατιον οφ τηε συππορτ ισ α κεψ ελεµεντ φορ τηε ινϖεστορσ, ιτ ισ ηιγηλψ ρεχοµµενδεδ το χονσιδερ δετερµινατιον οφ α µινιµυµ δυρατιον οφ τηε συππορτ ον α Ευροπεαν λεϖελ ιν χασε οφ φεεδ ιν ταριφφ σψστεµ. Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΠΡΟΧΕΣΣ ΦΟΡ ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ ΟΦ ΒΙΟΓΑΣ ΠΛΑΝΤΣ Βεσιδεσ τηε συππορτ σψστεµ, ανοτηερ κεψ ελεµεντ οφ τηε ινϖεστορσ δεχισιον ισ τηε λιχενσινγ προχεδυρε, τηρουγη ωηιχη α βιογασ πλαντ χαν βε ρεαλιζεδ. Ιν τηε νεξτ συβχηαπτερ, τηε χηαραχτεριστιχσ ανδ τηε λεγαλ ενϖιρονµεντ οφ τηε αδµινιστρατιϖε προχεδυρεσ οφ εαχη παρτνερ χουντρψ ωιλλ βε δεσχριβεδ. Μαιν χηαραχτεριστιχσ οφ τηε αδµινιστρατιϖε προχεσσ ινχλυδινγ διγεστατε µαναγεµεντ Ιν Αυστρια, τηε ωηολε αδµινιστρατιϖε προχεσσ οφ βιογασ πλαντσ τακεσ ατ λεαστ 1,5 ψεαρσ φροµ τηε συβµισσιον οφ αλλ ρεθυιρεδ δοχυµεντσ το τηε σταρτ οφ ρεγυλαρ οπερατιον. Ιν χασε τηε πλαντ σ χαπαχιτψ ισ υνδερ α χερταιν ϖαλυε, α σιµπλιφιεδ αππροϖαλ προχεδυρε χαν βε χαρριεδ ουτ. Ασ Αυστρια ισ α φεδεραλ ρεπυβλιχ, τηε ρεγυλατορψ φραµεωορκ χουλδ βε διφφερεντ βασεδ ον τηε λοχατιον οφ τηε βιογασ πλαντ, ηοωεϖερ τηε µαιν χηαραχτεριστιχσ οφ τηε προχεδυρεσ αρε ϖερψ σιµιλαρ. Ασ τηε φιρστ στεπ οφ τηε προχεσσ, σαφετψ ανδ

9 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 8 βυιλδινγ ρεγυλατιονσ ηαϖε το βε φυλφιλλεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Βυιλδινγ Λαω ανδ τηε Ρεγιοναλ Πλαννινγ Αχτ. Τηισ προχεσσ σηαλλ βε χαρριεδ ουτ βψ τηε µαψορ οφ τηε χοµµυνιτψ ορ τηε ρεγιοναλ χουνχιλ. Οτηερωισε τηε αππλιχαβλε λεγαλ προϖισιονσ αρε διφφερεντ, δεπενδινγ ον τηε ινπυτ µατεριαλ, ανδ ον τηε τψπε οφ προδυχεδ ενεργψ (ηεατ ορ ελεχτριχιτψ): ιν χασε τηε βιογασ πλαντ υσεσ ωαστε, τηε αππροϖαλ προχεδυρε σηαλλ βε χαρριεδ ουτ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Ωαστε Μαναγεµεντ Αχτ; ιν χασε τηε βιογασ πλαντ προδυχεσ ηεατ φορ σαλε, τηε προϖισιονσ οφ τηε Τραδε Ρεγυλατιονσ σηαλλ βε χονσιδερεδ; ιφ ελεχτριχιτψ ισ προδυχεδ ιν τηε βιογασ πλαντ, τηε Ελεχτριχιτψ Σερϖιχεσ Αχτ σηαλλ αππλψ. Ιν χασε τηε Τραδε Ρεγυλατιονσ ορ τηε Ωαστε Μαναγεµεντ Αχτ ισ αππλιχαβλε, δεχισιονσ βασεδ ον τηε οτηερ αχτσ χαν βε ινχλυδεδ ιν τηε σαµε προχεσσ. Ιν χασε τηε Ωαστε Μαναγεµεντ Αχτ ορ τηε Ελεχτριχιτψ Αχτ ισ αππλιχαβλε, τηε ρεσπονσιβλε αυτηοριτψ ισ τηε προϖινχιαλ γοϖερνµεντ. Ιν χασε οφ τηε Τραδε Ρεγυλατιονσ, τηε προχεσσ σηαλλ βε χαρριεδ ουτ βψ τηε διστριχτ χοµµισσιον. Αφτερ ατ λεαστ 6 µοντησ φροµ τηε συβµισσιον οφ τηε ρεθυιρεδ δοχυµεντατιον, νεγοτιατιονσ ον τηε χονστρυχτιον περµιτ ανδ οπερατιον λιχενσε σηαλλ βε χαρριεδ ουτ δυρινγ α ηεαρινγ. Ιν χασε τηερε αρε ανψ δεφαυλτσ ορ οτηερ προβλεµσ ωιτη τηε δοχυµεντατιον, τηε αυτηοριτψ σηαλλ ρεθυιρε αδδιτιοναλ δοχυµεντσ, ωηιχη χουλδ χαυσε δελαψσ. Ιφ τηερε αρε νοτ ανψ αδδιτιοναλ ρεθυιρεµεντσ, τηε αππλιχαντ χουλδ οβταιν τηε χονστρυχτιον περµιτ ανδ τηε οπερατιον λιχενσε βψ τηε ενδ οφ τηε ηεαρινγ. Ιν χασε οφ α σιµπλιφιεδ προχεδυρε, τηερε ισ νοτ α ηεαρινγ, ινστεαδ οφ τηατ, τηε προϕεχτ ηασ το βε πυβλισηεδ φορ 4 µοντησ ον µυνιχιπαλιτψ λεϖελ. Ιν χασε δυρινγ τηισ 4 µοντη περιοδ νο οβϕεχτιονσ αρε ραισεδ βψ τηε λοχαλ χοµµυνιτψ, τηε βιογασ πλαντ ωιλλ οβταιν τηε αππροϖαλ. Αφτερ τηε χονστρυχτιον ισ φινισηεδ, τηε οπερατιον χαν σταρτ ιµµεδιατελψ, βυτ τηε ρεσπονσιβλε αυτηοριτψ σηαλλ βε νοτιφιεδ αβουτ ιτ, βασεδ ον ωηιχη αν οφφιχιαλ χηεχκ τακεσ πλαχε. ιγεστατε µαναγεµεντ ιν Αυστρια Ωηεν βρινγινγ διγεστατε ιντο τηε αγριχυλτυραλ λανδ, τηε προϖισιονσ οφ τηε Νιτρατε Αχτιον Πλαν σηαλλ βε χονσιδερεδ. Φυρτηερµορε, εξπερτσ ρεχοµµενδ α στοραγε φαχιλιτψ φορ διγεστατε οφ υπ το 6 µοντησ. Ιν Σλοϖακια ρεχεντλψ νεω αδµινιστρατιϖε ανδ λεγισλατιϖε ρεστριχτιονσ ηαϖε βεεν εναχτεδ: το χονστρυχτ α ρενεωαβλε ενεργψ πλαντ, τηε ινϖεστορ ηασ το αππλψ φορ α χερτιφιχατε οφ χοµπλιανχε, ωηιχη χαν προϖε τηατ τηε ινϖεστµεντ πλαντσ αρε ιν χοµπλιανχε ωιτη τηε λονγ τερµ χονχεπτ οφ Σλοϖακια σ ενεργψ πολιχψ. Συχη χερτιφιχατε σηαλλ βε ισσυεδ βψ τηε Μινιστρψ οφ Εχονοµψ. Ποωερ πλαντσ υνδερ α χερταιν χαπαχιτψ (1 ΜΩ) αρε εξεµπτεδ φροµ τηισ οβλιγατιον, βυτ ονλψ νον πηοτοϖολταιχ ενεργψ φαχιλιτιεσ. Τηε λιµιτ ιν χασε οφ πηοτοϖολταιχ δεϖιχεσ ισ 100 κω. Φορ τηε οπερατιον οφ τηε βιογασ πλαντσ, τηε περµιτ οφ τηε Ρεγυλατορψ Οφφιχε ισ αλσο ρεθυιρεδ ιν χασε τηε χαπαχιτψ οφ τηε ποωερ πλαντ ισ ηιγηερ τηαν 1 ΜΩ. Ιν χασε τηε πλαντ σ χαπαχιτψ ισ υνδερ 1 ΜΩ, α νοτιφιχατιον σηαλλ βε σεντ ατ λεαστ 30 δαψσ βεφορε τηε σταρτ οφ τηε οπερατιον. Ρεχεντλψ τηε Σλοϖακ Τρανσµισσιον Σψστεµ Οπερατορ ηασ στοππεδ ισσυινγ αφφιρµατιϖε στατεµεντσ φορ τηε χοννεχτιον οφ νεω ποωερ πλαντσ το τηε τρανσµισσιον σψστεµ, υντιλ τηε ενδ οφ Ωιτηουτ τηισ στατεµεντ, οβταινινγ α Χερτιφιχατε οφ Χοµπλιανχε ισ ιµποσσιβλε ατ τηε µοµεντ. Ινφορµατιον αβουτ οτηερ ρεθυιρεδ περµιτσ, λιχενσεσ, στατεµεντσ, αππροϖαλ ισ στιλλ νεχεσσαρψ φροµ τηε αυτηορσ οφ τηε νατιοναλ ρεπορτ. ιγεστατε µαναγεµεντ ιν Σλοϖακια Προχεσσινγ ωαστε, δυρινγ ωηιχη διγεστατε ισ γενερατεδ σηαλλ βε χονσιδερεδ ασ ωαστε ρεχοϖερψ, ωηιχη σηαλλ βε χαρριεδ ουτ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ρεγυλατιονσ χονχερνινγ ωαστε µαναγεµεντ. </υ ιγεστατε σηαλλ βε χονσιδερεδ ασ α φερτιλιζερ ιν τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ. Φορ βρινγινγ ιτ το αγριχυλτυραλ λανδ, α ρεγιστρατιον ορ νοτιφιχατιον ισ ρεθυιρεδ, ωηιχη ισ αν αδµινιστρατιϖε προχεδυρε, χαρριεδ ουτ βψ τηε Χεντραλ Ινστιτυτε φορ Συπερϖισινγ ανδ Τεστινγ ιν Αγριχυλτυρε (ΧΙΣΤΑ). Ιν χασε οφ διγεστατε ωηιχη οριγινατεσ φροµ προχεσσινγ ωαστε, α ρεγιστρατιον ισ ρεθυιρεδ ιν εαχη χασε. Ιν τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ, τηε Μινιστρψ οφ Ενϖιρονµεντ ηασ ισσυεδ α γυιδελινε ον τηε χονδιτιονσ φορ τηε βιογασ αππροϖαλ, ωηιχη αιµσ το ηελπ ανδ γυιδε τηε στατε αδµινιστρατιον οφφιχερσ ανδ τηε ινϖεστορσ. Τηε γυιδελινε βινδσ τηε χοµπετεντ αυτηοριτιεσ το περφορµ α υνιφορµ προχεδυρε χονχερνινγ αλλ ενϖιρονµενταλ ασπεχτσ.

10 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 9 Ασ φορ ενϖιρονµενταλ προτεχτιον ασπεχτσ, ιν σοµε χασεσ αν ιδεντιφιχατιον προχεεδινγ ορ αν ΕΙΑ προχεσσ (Ενϖιρονµεντ Ιµπαχτ Ασσεσσµεντ) σηαλλ βε χαρριεδ ουτ βψ τηε χοµπετεντ ρεγιοναλ αυτηοριτψ. Ιφ τηε πλαντ ρεµοϖεσ νον ηαζαρδουσ ωαστε ωιτη τηε χαπαχιτψ οϖερ 50 τονσ δαιλψ, αν ΙΠΠΧ περµιτ (ιντεγρατεδ πολλυτιον πρεϖεντιον ανδ χοντρολ) ηασ το βε οβταινεδ, ωηιχη σετσ ουτ τηε χονδιτιονσ φορ τηε οπερατιον, ανδ ιντεγρατεσ σεϖεραλ διφφερεντ αππροϖαλσ, δεχισιονσ ανδ στατεµεντσ ιντο ονε περµιτ. Ιν χασε δισχηαργε οφ ωαστε ωατερ ισ εξπεχτεδ, τηε χοµπετεντ ωατερ ριγητ οφφιχε ηασ το ισσυε περµισσιον φορ ιτ, ωιτη δετερµινινγ εµισσιον λιµιτσ. Βεσιδεσ τηε αβοϖε µεντιονεδ, αν ινδεπενδεντ περµιτ σηαλλ βε οβταινεδ ισσυεδ βψ τηε χοµπετεντ ρεγιοναλ αυτηοριτψ, ωηιχη σετσ εµισσιον λιµιτσ φορ τηε βιογασ πλαντσ. Φορ τηε βυιλδινγ ασπεχτ, τωο προχεδυρεσ σηαλλ βε τακεν ιντο αχχουντ: µοδιφιχατιον οφ τηε τερριτοριαλ πλανσ ανδ βυιλδινγ λιχενσινγ. Τηε φιρστ ισ ονλψ ρεθυιρεδ, ιφ τηε ιντενδεδ λοχατιον οφ τηε βιογασ πλαντ ισ νοτ δετερµινεδ ασ α συιταβλε τερριτορψ ιν τηε τερριτοριαλ πλανσ. Ιν τηισ χασε τηε ινϖεστορ ισ εντιτλεδ το ινϖοκε α µοδιφιχατιον, βεχαυσε ωιτηουτ ιτ, τηε βυιλδινγ χαννοτ βε αππροϖεδ. Τηε βυιλδινγ περµιτ προχεσσ ισ χαρριεδ ουτ βψ τηε χοµπετεντ βυιλδινγ αυτηοριτψ τηατ ισσυεσ α βυιλδινγ περµιτ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε προϖισιονσ οφ τηε Βυιλδινγ Αχτ. Ιν τηε τερριτοριαλ ανδ βυιλδινγ προχεδυρε, τηε χοµπετεντ µυνιχιπαλ οφφιχε ηασ το ισσυε α στατεµεντ, χονχερνινγ ωαστε δισχηαργε. Φυρτηερµορε, ιν χασε βιοδεγραδαβλε ωαστε ισ προχεσσεδ ιν τηε πλαντ, τηε πλαντ οπερατορ ηασ το οβταιν αν αππροϖαλ φορ τηε οπερατιον ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Ωαστε Αχτ. Ιν χασε τηε πλαντ προχεσσεσ ανιµαλ βψ προδυχτσ, α ποσιτιϖε στατεµεντ οφ τηε χοµπετεντ πυβλιχ ηεαλτη προτεχτιον βοδψ ισ ρεθυιρεδ φορ τηε αππροϖαλ. Τηε ωηολε αππροϖαλ προχεδυρε τακεσ 3 µοντησ. ιγεστατε µαναγεµεντ ιν τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ Τηε αδµινιστρατιϖε προχεσσ οφ βιογασ πλαντσ ισ α χοµπλεξ, διφφιχυλτ ανδ θυιτε σλοω προχεσσ ιν Ηυνγαρψ ασ µανψ αυτηοριτιεσ, σεϖεραλ (σοµετιµεσ µορε τηαν 20) συβ αυτηοριτιεσ ανδ α βιγ νυµβερ οφ πυβλιχ υτιλιτψ χοµπανιεσ χαν βε ινϖολϖεδ δυρινγ τηε ωηολε προχεσσ. Βεφορε τηε περµιτ προχεσσεσ, τηε ινϖεστορ σηουλδ ιδεντιφψ ωηετηερ τηε ρενεωαβλε ενεργψ υνιτ ισ ινδιχατεδ ιν τηε ρεγιοναλ πλαν. Ιν χασε νοτ, συχη πλαν ηασ το βε µοδιφιεδ ωηιχη τακεσ ρατηερ λονγ τιµε, εϖεν 1 ψεαρ. Τηε ινϖεστορ ηασ το οβταιν φιρστ αν ενϖιρονµενταλ περµιτ ωηιχη ισ εσσεντιαλ βεχαυσε ιτ σηαλλ βε ατταχηεδ το τηε αππλιχατιον φορ τηε χονστρυχτιον περµιτ. Ιτ ηασ το βε χλαριφιεδ ιφ αν ενϖιρονµενταλ περµιτ ορ ΙΠΠΧ περµιτ ισ νεχεσσαρψ. Τηισ µεανσ τηατ τηε ινϖεστορ ηασ το ινιτιατε αν ΕΙΑ σχρεενινγ ωιτη τηε Ινσπεχτορατε φορ Ενϖιρονµεντ, Νατυρε ανδ Ωατερ, τηε αδµινιστρατιϖε τιµε λιµιτ οφ ωηιχη ισ 45 δαψσ. Τηε ωηολε ενϖιρονµενταλ λιχενσινγ λαστσ ιν αϖεραγε µορε τηαν 3 µοντησ. Τηε νεξτ περµιτ ωηιχη σηαλλ βε οβταινεδ βψ τηε ινϖεστορ ισ τηε βυιλδινγ περµιτ. Σπεχιαλ προϖισιονσ σηαλλ αππλψ φορ βιογασ πλαντσ ωιτη µορε τηαν 0,5 ΜΩ χαπαχιτψ. Ιν τηεσε χασεσ τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ ισ τηε Ηυνγαριαν Τραδε Λιχενσινγ Οφφιχε (ΜΚΕΗ) ινστεαδ οφ τηε ρεγυλαρ βυιλδινγ αυτηοριτιεσ. Χονστρυχτιον περµιτ προχεσσ χονσιστσ οφ τωο µαιν παρτσ: χονστρυχτιοναλ λιχενσινγ, ανδ αφτερ τηατ, οπερατιοναλ λιχενσινγ. Αφτερ τηε χονστρυχτιον ωορκ ισ δονε, βυτ βεφορε οβταινινγ αν οπερατιοναλ περµιτ, αν ινσταλλατιον προχεδυρε ανδ α τριαλ ρυν σηαλλ βε χαρριεδ ουτ ιν ορδερ το χοννεχτ τηε πλαντ το τηε γριδ. Τηε ινσταλλατιον προχεδυρε σηαλλ νοτ εξχεεδ 180 δαψσ ανδ ισ ινσπεχτεδ βψ τηε Ηυνγαριαν Ενεργψ Οφφιχε (ΗΕΟ). Αφτερ τηε συχχεσσφυλ ινσταλλατιον, τηε αυτηοριτψ γραντσ τηε οπερατιοναλ περµιτ, ωηιχη ισ εσσεντιαλ φορ τηε αχτυαλ οπερατιον ανδ υσε οφ τηε βυιλδινγ. Τηε ωηολε χονστρυχτιον λιχενσινγ προχεσσ τακεσ αρουνδ 6 µοντησ (3 µοντησ φορ εαχη χονστρυχτιοναλ ανδ οπερατιοναλ λιχενσινγ πηασε). Βεσιδεσ τηε αβοϖε µεντιονεδ, τηε ινϖεστορ ηασ το οβταιν α ποωερ πλαντ λιχενσε. Ρεγαρδινγ τηε ποωερ πλαντ λιχενσινγ προχεσσ τηερε ισ α διστινχτιον βασεδ ον σιζε οφ τηε ποωερ πλαντ. Φορ ποωερ πλαντσ ωιτη µορε τηαν 50 ΜΩ χαπαχιτψ τωο σεπαρατε λιχενσεσ αρε νεχεσσαρψ (ονε φορ τηε ινσταλλατιον ανδ ονε φορ τηε προδυχτιον), φορ ποωερ πλαντσ ωιτη µορε τηαν 0,5 ΜΩ χαπαχιτψ βυτ λεσσ τηαν 50 ΜΩ χαπαχιτψ τηε ΗΕΟ γραντσ τηεσε λιχενσεσ ιν ονε προχεδυρε ιν α σινγλε λιχενσε (σµαλλ ποωερ πλαντ λιχενσε). Τηε αδµινιστρατιϖε τιµε λιµιτ οφ τηε ΗΕΟ ισ 3 µοντησ (ιν χασε οφ πλαντ ωιτη µορε τηαν 50 ΜΩ χαπαχιτψ ιτ ισ 2ξ3 µοντησ).

11 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 10 ιγεστατε µαναγεµεντ ιν Ηυνγαρψ ιγεστατε ισ νοτ χονσιδερεδ ασ α φερτιλιζερ. Τηερε ισ α λαχκ οφ σπεχιφιχ λεγισλατιον χονχερνινγ διγεστατε, ωηιλε τηε ρεσπεχτιϖε µινιστεριαλ δεχρεε χλασσιφιεσ αγριχυλτυραλ ωαστε ανδ σεωαγε εξπρεσσλψ ασ φερτιλιζερ ανδ φορ τηε υτιλιζατιον οφ τηεσε µατεριαλσ ονλψ α σιµπλιφιεδ αππροϖαλ προχεσσ ισ ρεθυιρεδ. Νεϖερτηελεσσ τηε διγεστατε ισ χλασσιφιεδ ασ α νον αγριχυλτυραλ ωαστε ανδ φορ τηε υτιλιζατιον οφ ιτ, α ηιγηλψ αδµινιστρατιϖε ανδ τιµε χονσυµινγ; αππροϖαλ προχεσσ ισ ρεθυιρεδ. Ιν Γερµανψ τηε µαιν προϖισιονσ ρεγαρδινγ τηε βυιλδινγ περµιτ αρε σεττλεδ ιν τηε ρεγιοναλ Βαυορδνυνγ. Τηερε αρε σπεχιαλ προϖισιονσ φορ σµαλλ πλαντσ. Τηε λοχαλ αυτηοριτψ ισ χοµπετεντ ιν γραντινγ τηε βυιλδινγ περµιτ. Ιν Γερµανψ φαρµερσ ηαϖε σπεχιαλ ριγητσ φορ βυιλδινγ βιογασ δεϖιχεσ ουτσιδε τηε ϖιλλαγε. Τηε νεξτ περµιτ ωηιχη τηε ινϖεστορσ ηαϖε το πυρχηασε ισ τηε εµισσιον περµιτ φροµ τηε ρεγιοναλ αυτηοριτψ. Ιτ χονταινσ τηε χονδιτιονσ οφ τηε βιογασ πλαντ ιν ρεφερενχε το εµισσιον, σεχυριτψ, οπτιχαλ αππεαρανχε, µατεριαλσ ετχ. Ιν πραχτιχε ανδ δεπενδινγ ον τηε παρτιχυλαρ σιτυατιον (λοχατιον, αδµινιστρατιον ετχ.) ιτ χαν βε µυχη µορε χοµπλιχατεδ. Μορε ινφορµατιον αβουτ τηε δεταιλσ οφ τηε αδµινιστρατιϖε προχεσσ (χοµπετεντ αυτηοριτιεσ, δυρατιον οφ τηε προχεδυρεσ) ισ στιλλ νεχεσσαρψ, βυτ βασεδ ον τηε Γερµαν λεγαλ φραµεωορκ τηε προχεσσ σεεµσ το βε θυιτε σµοοτη ανδ τρουβλε φρεε. ιγεστατε µαναγεµεντ ιν Γερµανψ Τηερε αρε µανψ ρεγυλατιονσ χονχερνινγ διγεστατε. Τηε χουντρψ ρεπορτ χονταινσ α δεταιλεδ λιστ φροµ τηε λαωσ ωηιχη σηαλλ βε χονσιδερεδ βψ τηε ινϖεστορσ, πλαντ οπερατορσ ανδ φαρµερσ. Τηεσε ρεγυλατιονσ δεαλ ωιτη τηε υτιλιζατιον οφ υντρεατεδ ανδ τρεατεδ οργανιχ ωαστε ανδ µιξτυρεσ, ασσυρινγ συσταιναβλψ φυνχτιονσ οφ λανδ, υσινγ φερτιλιζερσ ετχ. Βεσιδεσ τηατ ιν Γερµανψ τηε χυρρεντ χοµµυνιτψ λαωσ αρε ιµπλεµεντεδ ρεγαρδινγ τηε ανιµαλ βψ προδυχτσ. Ιτ µεανσ τηατ Γερµανψ υσεσ τηε χλασσιφιχατιον (χατεγοριεσ) οφ τηε ρελεϖαντ ΕΧ Ρεγυλατιον ανδ τηε νατιοναλ λαωσ αρε ιν χονφορµιτψ ωιτη τηε χοµµυνιτψ ρεθυιρεµεντσ. Αχχορδινγ το τηε ρελεϖαντ λαω (Λ 387) ιν Ιταλψ τηε χοµπλεξιτψ οφ τηε προχεδυρε ισ δεπενδινγ ον τηε τψπε οφ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχε ανδ τηε πλαντ χαπαχιτψ. Σινγλε προχεδυρε ισ αν οπτιον φορ ρενεωαβλε ενεργψ πλαντσ ωηιχη ισ γραντεδ βψ τηε ρεγιοναλ αυτηοριτψ ανδ οτηερ ινστιτυτιοναλ βοδψ δελεγατεδ βψ τηε ρεγιον ιν 30 δαψσ. Ιν Ιταλψ τηερε ισ α γυιδελινε οφ τηε Μινιστερ οφ τηε Ενϖιρονµεντ ανδ τηε Μινιστρψ οφ Ωελφαρε ωηιχη αιµσ το ηελπ τηε ινϖεστορσ. Ιτ εσταβλισηεσ εξεµπτιον οφ ςια (ενϖιρονµενταλ ιµπαχτ εϖαλυατιον) φορ πλαντσ ωιτη Π<20 κω ανδ φορεσεεσ τηε ισσυε οφ ρεγιοναλ νορµσ ωιτη σιµπλιφιεδ προχεδυρεσ φορ µιχρο γενερατιον πλαντσ. Ιτ αλσο λιστσ τηε δοχυµεντσ ωηιχη το βε ενχλοσεδ το τηε αυτηορισατιον ρεθυεστ. Τηε Ιταλιαν λεγισλατιον σεττλεσ τηε χοµπετενχεσ δεπενδινγ ον τηε ινσταλλεδ ποωερ οφ τηε βιογασ πλαντ. Τηε ενϖιρονµενταλ σινγλε τεξτ χονταινσ σιξ παρτσ αβουτ τηε νορµσ ρεγαρδινγ τηε ενϖιρονµενταλ αυτηοριζατιον. Τηε αππλιχατιον µυστ βε σεντ το τηε χοµπετεντ ρεγιον. Τηε ινϖεστορ ηασ το ατταχη τηε πλαντ δεσιγν πλαν ανδ τηε τεχηνιχαλ ρεπορτ αβουτ τηε πλαν ασ ωελλ. Βεσιδεσ τηατ, το σταρτ τηε προδυχτιον τηε ινϖεστορ νεεδσ το οβταιν α περµιτ το χονστρυχτ ορ α δεχλαρατιον οφ σταρτ υπ, ηαϖε το συβµιτ α ρεθυεστ φορ αν Ενϖιρονµενταλ Ιµπαχτ ςαλυατιον, Λανδσχαπε Αυτηορισατιον (ιν αρεασ ωιτη λανδσχαπε βουνδ). Τηε ινϖεστορ νεεδσ το οβταιν τηε αππροϖαλ οφ τηε αγενχψ τηατ µαναγεσ τηε προτεχτεδ αρεα, αππροϖαλ φορ τηε εµισσιονσ ιντο ατµοσπηερε, οπινιον φιρε βψ Φιρε Βριγαδε, αυτηορισατιον ηψδρο γεολογιχαλ, σεισµιχ, αρµψ ανδ γριδ µαναγερ. υε το τηε εξιστενχε οφ τηε πρεϖιουσλψ µεντιονεδ γυιδελινε τηε χονδιτιονσ οφ τηε βυιλδινγ ανδ οπερατινγ περµιτσ ιν Ιταλψ αρε χλεαρ ανδ οβϖιουσ σο τηε αδµινιστρατιϖε προχεσσ ισ θυιτε σιµπλε. ιγεστατε µαναγεµεντ ιν Ιταλψ Τηερε ισ νο οφφιχιαλ δεφινιτιον φορ διγεστατε ατ τηε µοµεντ. Ιν Ιταλψ τηε ρελεϖαντ ρεγυλατιονσ ρεγαρδινγ τηε διγεστατε αρε διφφερεντ δεπενδινγ ον τηε τψπε οφ βιοµασσ φεεδ ιν, αγριχυλτυραλ ορ νοτ φορ τηε υσε οφ τηε ενεργψ γενερατεδ, ανδ κινδ οφ τρεατµεντσ ον τηε εξιτ στρεαµ. Τηε οβσταχλεσ χονχερνινγ τηε υτιλιζατιον διγεστατε ιν τηε φιελδσ αρε τηε λαχκ οφ ρεγυλατιον αβουτ βιοµασσ ινπυτ ανδ τρεατµεντ οφ διγεστατε βεφορε υσε ιν φιελδ. Ιν Ιταλψ ιτ ισ αλλοωεδ το σπρεαδ διγεστατε ιν φιελδσ, τηε δεταιλσ οφ τηε ρεγυλατιον (στοραγε τιµεσ, πολιχιεσ, ανδ ρεστριχτιονσ οφ σπρεαδινγ, τρανσπορτ µοδεσ, δοχυµεντσ ρεθυιρεµεντσ ανδ τηε δοσεσ οφ νυτριεντσ) αρε λαιδ δοων ιν α µινιστεριαλ δεχρεε.

12 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 11 Τηε ισσυε οφ τηε βιογασ πλαντσ ωηιχη υσε ονλψ ϖεγεταβλεσ ασ ραω µατεριαλ ισ µορε χοµπλιχατεδ, βεχαυσε τηερε αρε διφφερεντ οριεντατιονσ ιν τηε ρεγιοναλ στανδαρδιζατιον οφ τηε αγρονοµιχ υσε οφ διγεστατε νον λιϖεστοχκ. Τηε βιογασ πλαντ οπερατορσ σηαλλ χονσιδερ τηε ρεγυλαρσ οφ τηε νορµαλ αγρονοµιχ υσε πλανσ ανδ τηε λιµιτσ οφ νιτρατε υτιλιζατιον. Τηε ωηολε προχεσσ οφ βιογασ πλαντ εσταβλισηµεντ τακεσ ιν αϖεραγε αβουτ 3 ψεαρσ ιν Πολανδ. Τηε φιρστ στεπ (προϕεχτ πρεπαρατιον) ινχλυδεσ αλλ αδµινιστρατιϖε προχεδυρεσ ανδ τακεσ αβουτ 1 το 1,5 ψεαρσ. Ιν τηισ αδµινιστρατιϖε περιοδ τηε ινϖεστορ σηαλλ πρεπαρε α φεασιβιλιτψ στυδψ αβουτ φεεδστοχκ αϖαιλαβιλιτψ, τεχηνολογψ χηοιχεσ, φινανχιαλ αναλψσισ, φουνδινγ σουρχεσ. Αγριχυλτυραλ βιογασ πλαντσ αρε χλασσιφιεδ ιν α χατεγορψ οφ προϕεχτσ ωηιχη µαψ ποτεντιαλλψ ηαϖε α σιγνιφιχαντ ενϖιρονµενταλ ιµπαχτ. Τηισ ινδιχατεσ τηατ τηε ινϖεστορ νεεδσ τηε αππροϖαλ οφ τηε ενϖιρονµενταλ αυτηοριτψ. Ιτ ισ αν εσσεντιαλ ελεµεντ ιν τηε προχεσσ, βεχαυσε τηε ινϖεστορ σηαλλ το ενσυρε τηισ δεχισιον το τηε αππλιχατιον φορµσ φορ οτηερ περµιτσ. Τηισ αππροϖαλ ισ βασεδ ον τηε ρεσυλτσ οφ τηε Ενϖιρονµενταλ Ιµπαχτ Ασσεσσµεντ, προϖισιονσ οφ τηε Ενϖιρονµενταλ Ιµπαχτ Ρεϖιεω, ρεσερϖατιονσ φροµ τηε πυβλιχ χονσυλτατιονσ ανδ οπινιονσ γιϖεν βψ τηε οφ ρεγιοναλ διρεχτορ φορ ενϖιρονµεντ προτεχτιον ανδ τηε σανιταρψ ινσπεχτιον. Τηε ινϖεστορ ηασ το συβµιτ τηε ινφορµατιον σηεετ ον τηε προϕεχτ, τηε χοπψ οφ τηε µαπ οφ τηε αρεα ον ωηιχη τηε προϕεχτ ωιλλ βε λοχατεδ, αν εξτραχτ φροµ λανδ ρεχορδ ρελεϖαντ φορ αρεα ωηερε τηε προϕεχτ ωιλλ βε λοχατεδ ανδ αρεα ωηιχη τηε προϕεχτ ωιλλ αφφεχτ, ανδ αν εξτραχτ φροµ τηε Λοχαλ Πηψσιχαλ Αρρανγεµεντ Πλαν. Τηε αυτηοριτψ γραντινγ τηε δεχισιον αναλψσεσ τηε προϕεχτ φροµ τηε περσπεχτιϖε οφ τερµσ ρελατινγ το ιτσ χηαραχτεριστιχσ, τψπε, λοχατιον ανδ σχαλε οφ ποσσιβλε ενϖιρονµενταλ ιµπαχτ. Τηε αυτηοριτψ αλσο χονσυλτσ φορ αν οπινιον τηε Ρεγιοναλ ιρεχτορ φορ Ενϖιρονµεντ Προτεχτιον ανδ τηε αππλιχαβλε εντιτψ οφ Στατε Σανιτατιον Ινσπεχτιον. Ιν τηε φιρστ στεπ α σχρεενινγ προχεδυρε οχχυρσ. Ιτ δετερµινεσ ωηετηερ ορ νοτ τηε προϕεχτ ισ συβϕεχτ το Ενϖιρονµενταλ Ιµπαχτ Ασσεσσµεντ (ΕΙΑ). Ιφ τηεψ ασχερταιν τηε νεεδ το χονδυχτ τηε ΕΙΑ, τηεψ σηουλδ ατ τηε σαµε τιµε ινδιχατε τηε σχοπε οφ τηε ενϖιρονµενταλ ιµπαχτ ρεϖιεω (ΕΙΡ). Τηε αδµινιστρατιϖε αυτηοριτψ, υπον ρεχειϖινγ βοτη οπινιονσ, τακεσ τηε δεχισιον ον τηε ποσσιβλε ρεθυιρεµεντ φορ περφορµινγ φυλλ ΕΙΑ, ιν τηε φορµ οφ α ρυλινγ. Συχη α ρυλινγ ισ το βε ισσυεδ ωιτηιν 30 δαψσ οφ ινιτιατινγ τηε προχεδυρε ρεγαρδινγ τηε δεχισιον ον ενϖιρονµενταλ χονδιτιονσ. Ιν τηατ χασε ωηεν τηερε ισ νο οβλιγατιον το χονδυχτ τηε ΕΙΑ, τηε ρεαλιζατιον χονδιτιονσ οφ τηε προϕεχτ αρε στατεδ ιν τηε ενϖιρονµενταλ δεχισιον. Τηισ δεχισιον ισ τηε σαµε ασ τηε προϕεχτ ινφορµατιον σηεετ. Τηισ προχεδυρε λαστσ ιν αϖεραγε 2 3 µοντησ. Ιτ ισ α λονγερ προχεδυρε ιφ τηε προϕεχτ ισ οβλιγατεδ το χονδυχτ τηε ΕΙΑ. Τηε µαιν στεπσ αρε: πρεπαρατιον ανδ αναλψσισ οφ τηε Ενϖιρονµενταλ Ιµπαχτ Ρεϖιεω, πυβλιχ σοχιαλ χονσυλτατιονσ ανδ χονσυλτατιονσ ωιτη πυβλιχ αυτηοριτιεσ. Τηε προϕεχτ νεεδσ τηε αππροϖαλ οφ τηε Ρεγιοναλ ιρεχτορ φορ Ενϖιρονµενταλ Προτεχτιον ανδ τηε Σανιταρψ Ινσπεχτιον (ιν 30 δαψσ φροµ τηε δαψ ρεχειϖινγ αλλ ρελεϖαντ δοχυµεντσ αβουτ τηε προϕεχτ). Μορεοϖερ τηεψ ηαϖε το ενσυρε πυβλιχ σοχιετψ χονσυλτατιον (ιν 21 δαψσ φροµ τηε πυβλιχ αννουνχεµεντ). Τηε δεχισιον ισ ϖαλιδ φορ φουρ ψεαρσ. Ιτ χαν βε ελονγατεδ ωιτη τωο ψεαρσ, ιφ ιτ ισ νεχεσσαρψ. Τηε νεξτ στεπ ισ τηε δεχισιον ον βυιλδ υπ τερµσ ανδ λανδ υσε. Ρεγαρδινγ τηε Αδµινιστρατιϖε Προχεδυρε Χοδε τηε αδµινιστρατιϖε τιµε λιµιτ φορ τηισ δεχισιον ισ 1 µοντη, βυτ ιν χοµπλιχατεδ χασεσ ιτ χαν λαστ 2 µοντησ. Τηε ινϖεστορ ηασ το ατταχη τηε αππλιχατιον φορµ φορ τηε δεχισιον οφ τηε ενϖιρονµενταλ αυτηοριτψ, τηε δελιµιτατιον οφ βορδερσ οφ τηε σιτε ανδ τηε δεσχριπτιον οφ τηε προϕεχτ. Ιφ τηερε ισ νο Λοχαλ Πηψσιχαλ Αρρανγεµεντ Πλαν, α δεχισιον σηαλλ βε γραντεδ ον τηε τερµσ φορ βυιλδ υπ ανδ υσε οφ λανδ. Τηε δεσχριπτιον οφ τηε προϕεχτ σηαλλ φυλλψ χονταιν αλλ τεχηνιχαλ παραµετερσ. Αχχορδινγ το τηε Βυιλδινγ Λαω βιογασ πλαντσ ρεθυιρε βυιλδινγ περµιτ. Τηε χονστρυχτιον ωορκ σηαλλ νοτ σταρτ υντιλ τηε ινϖεστορ οβταινσ τηισ βυιλδινγ περµιτ. Τηε αππλιχατιον µυστ βε αχχοµπανιεδ βψ τηε δεχισιον οφ τηε ενϖιρονµενταλ αυτηοριτψ, χονστρυχτιον δεσιγν, δεχισιον αβουτ τερµσ οφ βυιλδ υπ ανδ λανδ υσε, ωηεν συχη ισ ρεθυιρεδ. Τηε αππροϖαλ ισ γραντεδ βψ τηε διστριχτ αδµινιστρατιον οφφιχε ιν 1 µοντη δαψσ φροµ τηε δαψ ρεχειϖινγ τηε αππλιχατιον (ιτ χαν βε προλονγεδ υπ το 65 δαψσ, ιν µορε χοµπλιχατεδ χασεσ). Τηε βυιλδινγ περµιτ ισ ϖαλιδ φορ 3 ψεαρσ. Αφτερ τηε αδµινιστρατιϖε προχεσσ, τηε πλαντ χαν βε χοννεχτεδ το τηε ελεχτριχιτψ γριδ. Αφτερ τηε προϕεχτ πρεπαρατιον τηε νεξτ σταγεσ αρε ρεαλιζατιον ανδ χοµµισσιονινγ. Τηε ινϖεστορσ ιν Πολανδ ηαϖε το φαχε τηε χοµπλεξιτψ οφ τηε λεγαλ χονδιτιονσ βεφορε σταρτινγ τηε προϕεχτ, βεχαυσε οφ ωηιχη τηε ωηολε λιχενσινγ προχεδυρε ισ ϖερψ χοµπλεξ ανδ τιµε χονσυµινγ.

13 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 12 ιγεστατε µαναγεµεντ ιν Πολανδ Τηε χυρρεντ ρεγυλατορψ φραµεωορκ ισ ϖερψ στριχτ ανδ δοεσ νοτ χονσιδερ διγεστατε φροµ βιογασ πλαντσ ασ α ϖαλυαβλε οργανιχ φερτιλιζερ. Τηε µαιν προβλεµ ισ τηατ τηε διγεστατε χαν βε χλασσιφιεδ ειτηερ ασ α φερτιλιζερ ορ ασ α ωαστε. Αχχορδινγ το τηε Φερτιλιζερσ ανδ Φερτιλιζατιον Λαω ανψ µατεριαλ τηατ ισ το βε ρεγιστερεδ ασ α φερτιλιζερ ορ α µεαν φορ σοιλ ιµπροϖεµεντ νεεδ α φορµαλ αππροϖινγ δεχισιον οφ τηε Μινιστρψ οφ Αγριχυλτυρε αλλοωινγ τηισ µατεριαλ το βε ιντροδυχεδ ον τηε µαρκετ. Τηισ φορµαλ αππροϖινγ δεχισιον µεανσ τηατ τηε ινϖεστορ ορ βιογασ πλαντ οπερατορ σηαλλ µακε διφφερεντ τεστσ ανδ στυδιεσ αβουτ τηε διγεστατε. Ιτ σ ιµπορταντ το κνοω τηε µαιν παραµετερσ οφ τηε µατεριαλ (χοντεντ οφ νιτρογεν, ποτασσιυµ, πηοσπηορυµ ετχ.). Χυρρεντλψ τηε αµενδµεντ οφ τηε Φερτιλιζερσ ανδ Φερτιλιζατιον Λαω ισ στιλλ ιν πρεπαρατιον. Ιτ σηουλδ βε χλαριφιεδ ιφ τηε διγεστατε ωιλλ βε ρεγιστερεδ ασ α φερτιλιζερ ορ ασ α ωαστε. Νοω τηε διγεστατε ηασ το φυλφιλ στριχτ ρεθυιρεµεντσ το σπρεαδ ον τηε συρφαχε οφ τηε λανδ. Ρεχοµµενδατιονσ χονχερνινγ αδµινιστρατιϖε προχεδυρεσ Τηισ συβχηαπτερ ισ συπποσεδ το φοχυσ ον τηε µαιν οβσταχλεσ, ωηιχη αχχορδινγ το τηε νατιοναλ ρεπορτσ χουλδ ρεαλλψ ηινδερ τηε ρεαλιζατιον οφ α βιογασ πλαντ. Ασ τηε ισσυεσ µεντιονεδ ιν τηισ συβχηαπτερ αρε αππλιχαβλε ιν µανψ παρτνερ χουντριεσ, σοµε ρεχοµµενδατιονσ ηαϖε βεεν ραισεδ, ωηιχη σηουλδ βε χονσιδεραβλε ον τηε ΕΥ λεϖελ, το µεετ τηε οβϕεχτιϖεσ µεντιονεδ ιν τηε ΡΕΣ ιρεχτιϖε χονχερνινγ τηε σιµπλιφιχατιον ανδ τηε σπεεδ υπ οφ τηε αδµινιστρατιϖε προχεδυρεσ. 1. Αϖαιλαβλε δαταβασε αβουτ εξιστινγ ινσταλλατιονσ ανδ ποσσιβλε πλαχεσ φορ ινσταλλατιον Φορ τηε συχχεσσ ανδ προµπτνεσσ οφ τηε αδµινιστρατιϖε προχεδυρεσ, ανδ φορ τηε φουνδατιον οφ τηε ινϖεστορσ δεχισιον πριορ το τηε συβµισσιον οφ τηε ρελεϖαντ αππλιχατιονσ, ιτ ισ ϖερψ ιµπορταντ φορ τηε ινϖεστορσ το βε ιν ποσσεσσιον οφ τηε µοστ ανδ υπ το δατε ινφορµατιον, ωηιχη ισ αϖαιλαβλε ασ εασιλψ ανδ θυιχκλψ ασ ποσσιβλε. Φροµ τηισ ποιντ οφ ϖιεω ιτ ισ ϖερψ ιµπορταντ το κνοω, ωηιχη αρεασ οφ τηε χουντρψ αρε αππροπριατε το ρεαλιζε τηε προϕεχτ, ανδ ωηατ παρτσ αρε νοτ ατ αλλ, βεχαυσε οφ τηε φαχτ, τηατ σιµιλαρ ινσταλλατιονσ αλρεαδψ εξιστσ τηερε ορ βεχαυσε χονστρυχτιον ον τηε χηοσεν αρεα ισ προηιβιτεδ φορ ανψ ρεασονσ. Τηερεφορε ιτ ωουλδ βε υνδουβτεδλψ υσεφυλ το εσταβλιση α δαταβασε ιν εαχη µεµβερ στατε ιν τηε φραµεωορκ οφ τηε νατιοναλ στατιστιχσ, ιν ωηιχη αλλ εξιστινγ ινσταλλατιονσ αρε λιστεδ αλτογετηερ ωιτη σοµε βασιχ δατα χονχερνινγ τηεµ (ε.γ. τηειρ χαπαχιτψ). Τηε δαταβασε σηαλλ βε αχτυαλιζεδ ρεγυλαρλψ ασ ωελλ ωιτη τηε δεταιλσ οφ τηε νεω ινσταλλατιονσ. Ιν χασε τηε χουντρψ εσταβλισηεσ συχη δαταβασε ιτ ισ αλσο ϖερψ ιµπορταντ το ενσυρε περµανεντ ανδ εασψ αχχεσσ το τηε δατα χονταινεδ. Βεσιδε τηε αβοϖε µεντιονεδ, ιτ ωουλδ αλσο βε ϖερψ υσεφυλ ιφ τηε µεµβερ στατεσ µαδε ωελλ στρυχτυρεδ ρεχοµµενδατιονσ, ωηιχη παρτ οφ τηε χουντρψ τηεψ ωουλδ συγγεστ φορ εσταβλισηινγ α χερταιν κινδ οφ ρενεωαβλε ενεργψ ινσταλλατιον. Τηε παρτσ οφ τηε χουντρψ ωηερε ιτ ισ νοτ αλλοωεδ το χονστρυχτ χερταιν τψπε οφ ινσταλλατιονσ ατ αλλ σηουλδ βε αλσο λιστεδ ιν τηε φραµεωορκ οφ τηε δαταβασε. 2. Αϖαιλαβλε, τρανσπαρεντ ινφορµατιον αβουτ αδµινιστρατιϖε προχεδυρεσ Αχχορδινγ το τηε ΡΕΣ ιρεχτιϖε, Μεµβερ Στατεσ σηαλλ τακε τηε αππροπριατε στεπσ το ενσυρε τηατ ον τηε προχεσσινγ οφ αυτηοριζατιον, χερτιφιχατιον ανδ λιχενσινγ αππλιχατιονσ φορ ρενεωαβλε ενεργψ ινσταλλατιονσ ανδ ον αϖαιλαβλε ασσιστανχε το αππλιχαντσ αρε µαδε αϖαιλαβλε ατ τηε αππροπριατε λεϖελ. Τηερε αρε σοµε Ευροπεαν χουντριεσ ωηερε ιτ χαυσεσ διφφιχυλτιεσ το τηε ινϖεστορσ τηατ εξαχτ ινφορµατιον αβουτ τηε ρεθυιρεµεντσ φορ ινιτιατινγ τηε αδµινιστρατιϖε προχεδυρε οφ α βιογασ πλαντ ανδ οτηερ δεταιλσ ρεγαρδινγ τηε µαιν ρυλεσ οφ τηε προχεδυρε ισ ηαρδλψ αϖαιλαβλε ανψωηερε βυτ ιν τηε λεγαλ προϖισιονσ. Ασ τηε λιχενσινγ προχεδυρε ιν µοστ χουντριεσ ισ α θυιτε χοµπλεξ προχεδυρε, ρυλεδ βψ σεϖεραλ λεγαλ προϖισιονσ, ιτ ισ ϖερψ ιµπορταντ φορ τηε ινϖεστορσ το ηαϖε τρανσπαρεντ ανδ εασιλψ αχχεσσιβλε σουρχεσ ωηερε τηεψ χαν αχθυιρε αλλ τηε νεχεσσαρψ ινφορµατιον φορ σταρτινγ συχη προχεσσ. Α γοοδ εξαµπλε χουλδ βε τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ, ωηερε α γυιδελινε ον τηε χονδιτιονσ φορ τηε βιογασ αππροϖαλ ηασ βεεν ιντροδυχεδ βψ τηε Μινιστρψ οφ Ενϖιρονµεντ, το ηελπ στατε αδµινιστρατιον οφφιχερσ ανδ οπερατορσ ασ ωελλ.

14 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 13 Βασεδ ον τηε αφορεµεντιονεδ τηε δισχλοσυρε οφ εξαχτ ινφορµατιον χονχερνινγ τηε λιχενσινγ προχεδυρεσ ιν α τρανσπαρεντ, ωελλ στρυχτυρεδ σψστεµ, µαψβε εϖεν πρεπαρινγ α γυιδανχε ιν α πλαιν ανδ ιντελλιγιβλε λανγυαγε χουλδ ρεαλλψ ηελπ τηε ινϖεστορσ ιν αλλ ΕΥ χουντριεσ φαχινγ υπ ωιτη τηισ ισσυε. 3. Τιµινγ οφ τηε τοταλ λιχενσινγ προχεδυρε Εξαµινατιον οφ τηε νατιοναλ ρεπορτσ οφ τηε παρτνερ χουντριεσ µαδε ιτ χλεαρ, τηατ τηε αδµινιστρατιϖε προχεδυρεσ ιν µοστ παρτνερ χουντριεσ αρε ϖερψ χοµπλεξ προχεδυρεσ, ιν ωηιχη µανψ διφφερεντ αυτηοριτιεσ αρε ινϖολϖεδ, ανδ µανψ στατεµεντσ ανδ αππροϖαλσ αρε ρεθυιρεδ. Α τιµε σαϖινγ, προφεσσιοναλ αδµινιστρατιον προχεσσ ισ α κεψ ελεµεντ ωηιχη χουλδ ρεαλλψ ηελπ τηε ωιδεσπρεαδ υσαγε οφ ρενεωαβλε τεχηνολογιεσ. Αχχορδινγ το Αρτιχλε 13 οφ τηε ΡΕΣ ιρεχτιϖε, Μεµβερ Στατεσ σηαλλ τακε τηε αππροπριατε στεπσ το ενσυρε τηατ αδµινιστρατιϖε προχεδυρεσ αρε στρεαµλινεδ ανδ εξπεδιτεδ ατ τηε αππροπριατε αδµινιστρατιϖε λεϖελ. Ασ µανψ Παρτνερ χουντριεσ αρε δεαλινγ ωιτη τηε προβλεµ ρεγαρδινγ τηε δυρατιον οφ τηε λιχενσινγ προχεδυρε ιτ σηαλλ βε χονσιδερεδ τηατ α ΕΥ ωιδε γυιδελινε σηαλλ δεφινε, τηατ τηε δυρατιον οφ τηε αδµινιστρατιϖε προχεδυρεσ χονχερνινγ βιογασ πλαντσ σηαλλ χατχη υπ ωιτη τηε αϖεραγε οφ τηε χουντριεσ οφ τηε ρεγιον ορ αν οτηερ σολυτιον µαψ βε το µαξιµιζε τηε αδµιν. προχεσσ τιµε ον α ΕΥ λεϖελ. 4. Οπτιµιζινγ τηε νυµβερ οφ ινϖολϖεδ αυτηοριτιεσ ορ συβ αυτηοριτιεσ Ιν σοµε παρτνερ χουντριεσ, τηε χοµπλεξιτψ οφ τηε προχεδυρε ηασ τηε εφφεχτ, τηατ τηε διφφερεντ σταγεσ οφ τηε προχεδυρε αρε χαρριεδ ουτ βψ µανψ διφφερεντ αυτηοριτιεσ, ανδ ιν σοµε χασεσ, τηε σαµε αυτηοριτψ σηαλλ βε ινϖολϖεδ αγαιν, τηατ ηασ αλρεαδψ εξαµινεδ τηε σαµε προϕεχτ. Φορ τηε σιµπλιφιχατιον ανδ φαστενινγ οφ τηε προχεδυρεσ, ιτ ισ εσσεντιαλ το ρεδυχε τηε νυµβερ οφ ινϖολϖεδ αυτηοριτιεσ (ανδ συβ αυτηοριτιεσ). Βασεδ ον τηε αβοϖε µεντιονεδ, ιν ουρ οπινιον ιτ ωουλδ βε ρεασοναβλε το εµπηασιζε τηε φολλοωινγ πρινχιπλεσ ατ α Ευροπεαν Υνιον λεϖελ: Ιν χασε τηε σαµε (σπεχιαλιζεδ) αυτηοριτψ ηασ αλρεαδψ εξαµινεδ τηε προϕεχτ ιν α πρεχεδινγ σεχτιον οφ τηε αδµινιστρατιϖε προχεδυρε, τηε σαµε (σπεχιαλιζεδ) αυτηοριτψ σηαλλ νοτ βε δραων ιντο τηε προχεσσ ατ α φυρτηερ στεπ αγαιν. 5. Σπατιαλ πλαννινγ ισσυε Μανψ παρτνερ χουντριεσ ηαϖε το φαχε τηε φολλοωινγ αδµινιστρατιϖε βυρδεν, ωηιχη ηασ α νεγατιϖε ινφλυενχε ον τηε τιµινγ οφ τηε λιχενσινγ προχεσσ: τηε σπατιαλ πλαν οφ τηε ρελεϖαντ λοχαλ αδµινιστρατιϖε υνιτ ηασ το βε µοδιφιεδ, ιφ ιτ δοεσ νοτ χονταιν τηε βυιλδινγ το βε βυιλτ. Φορ εξαµπλε ιν Ηυνγαρψ, ποωερ πλαντσ ωιτη α χαπαχιτψ οφ µορε τηαν 5 ΜΩ σηαλλ βε χονσιδερεδ ασ α στρυχτυρε ωιτη ρεγιοναλ ιµπορτανχε, ωηιχη ηασ τηε χονσεθυενχε τηατ φορ χονστρυχτινγ συχη βυιλδινγσ, τηε µοδιφιχατιον οφ τηε λανδ υσε πλαν οφ τηε χουντψ χονχερνεδ ισ νεχεσσαρψ. Ηαϖινγ ρεγαρδ το τηε φαχτ τηατ τηε µοδιφιχατιον οφ τηε λανδ υσε πλαν ισ α συβϕεχτ το λοχαλ λεγισλατιον, ιτ χαν εξτενδ τηε δυρατιον οφ τηε λιχενσινγ προχεσσ ωιτη εϖεν 1 2 ψεαρσ. Ασ τηισ ισσυε χαυσεσ διφφιχυλτιεσ ιν µανψ παρτνερ χουντριεσ, ιτ σηουλδ βε χονσιδερεδ, τηατ ασ α πρινχιπλε ιτ σηουλδ βε δετερµινεδ ιν τηε ΡΕΣ ιρεχτιϖε τηατ ιτ ισ νοτ νεχεσσαρψ το ινχλυδε ρενεωαβλε ενεργψ ινσταλλατιονσ ιν τηε ρεσπεχτιϖε σπατιαλ πλανσ. 6. Ρεγυλατιον χονχερνινγ διγεστατε, ανδ ιτσ υσε ον αγριχυλτυραλ λανδ Ηαϖινγ ρεγαρδ το τηε φαχτ, τηατ τηε αµουντ οφ τηε διγεστατε οφ βιογασ προδυχτιον ισ θυιτε σιγνιφιχαντ, ιτ µαψ βε ρεασοναβλε το δετερµινε ατ Ευροπεαν Υνιον λεϖελ τηατ τηε αππροϖαλ προχεσσ φορ πλαχινγ διγεστατε ιντο αγριχυλτυραλ λανδ σηαλλ βε χονσιδερεδ ασ αν αδµινιστρατιϖε προχεσσ, φορ ωηιχη τηε Μεµβερ Στατεσ σηαλλ αππλψ τηε προϖισιονσ οφ τηε ΡΕΣ ιρεχτιϖε χονχερνινγ τηε οβλιγατιον οφ τηε Μεµβερ Στατεσ το ενσυρε τηατ τηε αδµινιστρατιϖε προχεδυρεσ αρε στρεαµλινεδ ανδ εξπεδιτεδ.

15 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 14 ΒΙΟΜΕΤΗΑΝΕ ΑΝ ΒΙΟΦΥΕΛ ΠΡΟ ΥΧΤΙΟΝ ΦΡΟΜ ΒΙΟΓΑΣ Βεσιδεσ προδυχινγ ελεχτριχιτψ, τηερε αρε τωο οτηερ ωαψσ τηε βιογασ χαν βε υτιλιζεδ ιν χασε ιτ ισ υπγραδεδ µεετινγ θυαλιτψ ρεθυιρεµεντσ: ιτ χαν βε φεδ ιν το τηε νατυραλ γασ γριδ, ορ ιτ χαν βε υσεδ ασ α ϖεηιχλε φυελ. Τηε µαιν γοαλ οφ τηε πρεσεντ χηαπτερ ισ το γετ αν ινσιδε ϖιεω οφ τηε βιοµετηανε υτιλιζατιον ιν τηε παρτνερ χουντριεσ. Χυρρεντ στατυσ οφ βιοµετηανε προδυχτιον Ατ τηε µοµεντ, τηερε αρε 8 βιογασ υπγραδινγ φαχιλιτιεσ ιν Αυστρια, ιν ωηιχη νεαρλψ 864 µ3 βιοµετηανε ισ προδυχεδ περ ηουρ, βασεδ ον ωηιχη νεαρλψ αππροξιµατελψ 6,9 µιλλιον µ3 βιοµετηανε χουλδ βε προδυχεδ εαχη ψεαρ. Ασ φορ συππορτ οφ βιογασ υπγραδινγ, α διφφερεντ φεεδ ιν ταριφφ σηαλλ βε αππλιεδ ιν χασε βιογασ ισ υπγραδεδ το βιοµετηανε, ανδ ιτ ισ φεδ ιντο τηε νατυραλ γασ γριδ, ανδ ιτ ισ υσεδ φορ ελεχτριχιτψ προδυχτιον. Φυρτηερµορε, οπερατορσ οφ βιογασ υπγραδινγ φαχιλιτιεσ αρε ελιγιβλε φορ α βονυσ φορ βιογασ υπγραδινγ. Ιν Σλοϖακια αχχορδινγ το τηε αϖαλιβαλε ινφορµατιον, νο υπγραδινγ φαχιλιτιεσ χαν βε φουνδ ατ τηε µοµεντ. Σλοϖενια δοεσ νοτ ηαϖε α φαχιλιτψ φορ βιογασ υπγραδινγ ατ τηε µοµεντ, βυτ τηερε αρε σοµε χοµπανιεσ τηατ αρε ωορκινγ χυρρεντλψ ον βιογασ υπγραδινγ. Ιν τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ, τηε µαιν πλαννεδ πυρποσε οφ βιογασ υπγραδινγ ωουλδ βε τηε υσε οφ ιτ ιν µοτορ ϖεηιχλεσ. Πλαντσ φορ βιογασ υπγραδινγ φορ συχη πυρποσε ισ πλαννεδ το βε προµοτεδ βασεδ ον τηε Νατιοναλ Στρατεγιχ Πλαν οφ Χουντρψ εϖελοπµεντ φορ Αχχορδινγ το ιτ, βιογασ στατιονσ ανδ πλαντσ φορ βιοφυελ χλεανινγ φορ τηε πυρποσεσ οφ µοτορ ϖεηιχλε δριϖεσ ανδ φιλλινγ στατιονσ χουλδ βε συππορτεδ. Χυρρεντλψ τηερε ισ νο βιοµετηανε προδυχτιον ιν Ηυνγαρψ ειτηερ. Ονλψ ονε βιοµετηανε προϕεχτ ισ προχεεδινγ ατ τηε µοµεντ, ανδ τηερε ισ ονε οτηερ πλαννεδ προϕεχτ. Τηε Νατιοναλ Ρενεωαβλε Ενεργψ Αχτιον Πλαν οφ Ηυνγαρψ πλανσ το εντερ τηε φεεδ ιν ταριφφ φορ ηεατ προδυχτιον. Ιφ ιτ ωουλδ βε ρεαλιζεδ, ιτ µαψ ραισε τηε ιντερεστ οφ τηε ινϖεστορσ το σταρτ βιοµετηανε προϕεχτσ. Βασεδ ον τηε χουντρψ ρεπορτ ιν Γερµανψ ιν 2009 τηερε ωερε νεαρλψ 30 βιογασ υπγραδινγ φαχιλιτιεσ. Φυρτηερµορε, νοωαδαψσ τηερε αρε αβουτ 20 προϕεχτσ υνδερ πρεπαρατιον. Αχχορδινγ το τηε νατιοναλ ρεπορτ οφ Ιταλψ, α χλεαρ δεφινιτιον οφ βιοµετηανε δοεσ νοτ εξιστ χυρρεντλψ, ανδ τηισ ισ τηε µαιν φαχτορ ωηιχη ηινδερσ τηε υτιλιζατιον οφ βιογασ φορ νατυραλ γασ γριδ ινϕεχτιον ορ ασ ϖεηιχλε φυελ. Φυρτηερµορε, ιν Ιταλψ τηε εθυιϖαλενχε βετωεεν νατυραλ γασ ανδ βιογασ ισ νοτ δετερµινεδ ιν τηε λεγισλατιον ειτηερ. Αχχορδινγ το τηε γιϖεν ινφορµατιον, τηερε ισ νο βιογασ υπγραδινγ φαχιλιτψ ιν Πολανδ ατ πρεσεντ. Λεγαλ ενϖιρονµεντ οφ βιοµετηανε ινϕεχτιον ιντο γασ γριδ Ιν Αυστρια, βιοµετηανε ινϕεχτιον ισ αν εξιστινγ πραχτιχε. Το φεεδ βιογασ ιντο τηε νατυραλ γασ γριδ, τηε υπγραδεδ βιογασ ηασ το χοµπλψ ωιτη τηε ρεφερενχε ϖαλυεσ δετερµινεδ ιν γυιδελινεσ Γ31 αν Γ33 οφ τηε Αυστριαν Ασσοχιατιον φορ Γασ ανδ Ωατερ. Ιφ τηε υπγραδεδ βιογασ µεετσ τηε αβοϖε ρεθυιρεµεντσ, τηε γριδ οπερατορ ισ οβλιγεδ το χοννεχτ τηε βιοµετηανε προδυχερ το τηε γριδ. Αλλ χοστσ οφ τηε χοννεχτιον σηαλλ βε βορνε βψ τηε προδυχερ. Ηοωεϖερ, τηερε αρε σοµε δεφαυλτσ ιν τηε λεγισλατιον ατ τηε µοµεντ χονχερνινγ βιοµετηανε ινϕεχτιον, ασ α φεεδ ιν ταριφφ σψστεµ ισ νοτ δετερµινεδ ψετ, τηε πριχεσ αρε συβϕεχτ το αν αγρεεµεντ βετωεεν τηε προδυχερ ανδ τηε βιοµετηανε πυρχηασερ. Τηερε αρε πλανσ, το εσταβλιση α σψστεµ οφ χερτιφιχατεσ οφ οριγιν φορ προδυχεδ βιοµετηανε. Αχχορδινγ το τηε πλανσ, τηεσε χερτιφιχατεσ σηαλλ βε τραδεδ ατ αν εξχηανγε. Ιν Σλοϖακια ασ µεντιονεδ βεφορε, αχχορδινγ το τηε αϖαιλαβλε ινφορµατιον, τηερε ισ νο βιογασ υπγραδινγ φαχιλιτψ ψετ. Το κνοω, ιφ τηε σαµε ρυλεσ σηαλλ αππλψ το βιογασ προδυχερσ ασ το νατυραλ γασ προδυχερσ, µορε ινφορµατιον ισ νεχεσσαρψ φροµ τηε αυτηορσ οφ τηε νατιοναλ ρεπορτ. Ιν Σλοϖενια τηουγη υντιλ νοω τηερε ισ νο οπερατινγ βιογασ υπγραδινγ φαχιλιτψ τηε βιογασ υπγραδινγ φαχιλιτψ σηουλδ βε τρεατεδ λικε ανψ νατυραλ γασ προδυχερ.

16 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 15 Ιν τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ, ατ τηε µοµεντ σεϖεραλ φαχτορσ ηινδερ τηε βιοµετηανε ινϕεχτιον το τηε νατυραλ γασ γριδ. Τηε φιρστ φαχτορ ισ τηε αττιτυδε οφ διστριβυτιον σψστεµ οπερατορσ: τηεψ δο νοτ σηοω µυχη ιντερεστ ιν τηε ινϕεχτιον οφ βιοµετηανε το τηε γριδ. Βεσιδεσ τηατ, τηε χοννεχτιον οφ βιογασ υπγραδινγ φαχιλιτιεσ το τηε νατυραλ γασ γριδ ηασ νοτ βεεν χοορδινατεδ ψετ. Φυρτηερµορε, τηε οωνερσηιπ οφ τηε χοννεχτιον ποιντ, ορ τηε σηαρε οφ τηε χοστσ βετωεεν τηε ινϖεστορ ανδ τηε σψστεµ οπερατορ ισ νοτ δετερµινεδ ιν τηε ρεσπεχτιϖε ρεγυλατιον. Ανοτηερ προβλεµ χουλδ βε τηατ τηουγη τεχηνιχαλ ρυλε ΤΠΓ δετερµινεσ τηε µαιν παραµετερσ ανδ ρεθυιρεµεντσ φορ βιοµετηανε, ωηιχη ισ ποσσιβλε το βε φεδ ιντο τηε νατυραλ γασ γριδ, βυτ τηεσε παραµετερσ αρε νοτ µανδατορψ, ωηιχη µεανσ τηατ τηε διστριβυτιον σψστεµ οπερατορ ισ εντιτλεδ το ρεθυιρε τηε φυλφιλλµεντ οφ οτηερ (εϖεν στριχτερ!) παραµετερσ. Οτηερωισε, βιοµετηανε ινϕεχτιον ισ ρατηερ προµοτεδ τηρουγη τηε συππορτ οφ ρενεωαβλε ελεχτριχιτψ προδυχτιον: ιν χασε τηε προδυχερ δοεσ νοτ προδυχε ελεχτριχιτψ διρεχτλψ φροµ βιογασ, βυτ βεσιδεσ φυλφιλλινγ οτηερ χονδιτιονσ τηε προδυχερ προϖεσ το τηε ενεργψ σψστεµ οπερατορ τηε αχθυισιτιον οφ τηε βιογασ φεδ ιντο τηε νατυραλ γασ γριδ, συχη προδυχερσ αρε αλσο ελιγιβλε φορ α συππορτ ϕυστ λικε οτηερ ρενεωαβλε ελεχτριχιτψ προδυχερσ. Ιν Ηυνγαρψ τηε γριδ οπερατορσ αρε οβλιγεδ το αχχεπτ βιοµετηανε ιν τηε νατυραλ γασ γριδ, βυτ τηε βιοµετηανε το βε φεδ ιν σηαλλ µεετ τηε θυαλιτψ ρεθυιρεµεντσ οφ τηε νατυραλ γασ δετερµινεδ ιν τηε λεγισλατιον. Τηε ρελεϖαντ ρεγυλατιον ισ τηε 19/2009 (Ι.30) Γοϖερνµενταλ δεχρεε, αχχορδινγ το ωηιχη τηε βιοµετηανε προδυχερσ ηαϖε τηε σαµε στατυσ ασ τηε νατυραλ γασ προδυχερσ. Ιτ µεανσ τηατ τηε σαµε προϖισιονσ σηαλλ αππλψ το βιοµετηανε προδυχερσ ιν χοννεχτιον ωιτη τηε χοννεχτιον προχεδυρε ασ ωελλ: τηε βιοµετηανε προδυχερ σηαλλ συβµιτ α ρεθυεστ φορ οφφερ το τηε γριδ οπερατορ, ιν ωηιχη τηε προδυχερ ηασ το δεφινε τηε πλαννεδ ϖολυµε ανδ τηε τεχηνιχαλ παραµετερσ οφ τηε προδυχεδ βιοµετηανε. Τηε βιοµετηανε προδυχερ ισ οβλιγατεδ το χλεαρ τηε βιοµετηανε ανδ το φυλφιλ τηε θυαλιτψ ρεθυιρεµεντσ. Βασεδ ον τηε συβµισσιον οφ συχη ρεθυεστ, τηε γριδ οπερατορ ισ οβλιγεδ το προϖιδε αν οφφερ ωιτηιν 60 δαψσ φορ τηε τεχηνιχαλ ανδ εχονοµιχαλ χονδιτιονσ οφ βυιλδινγ τηε χοννεχτιον ποιντ ατ ιτσ σψστεµ. Τηε µανδατορψ χοντεντ οφ συχη οφφερ ισ δετερµινεδ βψ τηε σαµε γοϖερνµενταλ δεχρεε. Τηε χοννεχτιον φεε ισ το βε παιδ βψ τηε βιοµετηανε προδυχερ ανδ µαψ νοτ εξχεεδ τηε νεχεσσαρψ ανδ ϖεριφιεδ χοστσ οφ τηε ινϖεστµεντ. Ιν χασε τηε προδυχερ ανδ τηε οπερατορ χαν χοµε το αν αγρεεµεντ ον τηατ, ιτ ισ αλσο ποσσιβλε, τηατ τηε προδυχερ ρεαλιζεσ τηε νεχεσσαρψ χοννεχτιον εθυιπµεντ, ιν ωηιχη χασε τηε προδυχερ χουλδ βε εξεµπτεδ φροµ τηε χοννεχτιον φεε (τηουγη τηε οωνερσηιπ οφ τηε εθυιπµεντ ωιλλ βελονγ το τηε γριδ οπερατορ). Ιν Γερµανψ τηε γριδ οπερατορσ αρε οβλιγεδ το αχχεπτ βιοµετηανε το τηε γασ γριδ. Αχχορδινγ το τηε ΓασΝΖς Αχτ τηε χοστσ οφ τηε χοννεχτιον αρε σηαρεδ βετωεεν γριδ οπερατορ ανδ τηε βιογασ πλαντ οπερατορ. Τηε βιογασ πλαντ οπερατορ ισ οβλιγεδ το συιτ τηε γασ θυαλιτψ ρεθυιρεµεντσ. Τηε ρελεϖαντ στανδαρδ προπερτιεσ αρε λαιδ δοων ιν ςγω τεχηνιχαλ ρυλεσ Γ 260 (γασ προπερτιεσ) ανδ Γ 262 (υσε οφ ρεγενερατιϖε γασεσ). Τηε γριδ οπερατορ ανδ τηε βιογασ πλαντ οπερατορ ηαϖε το µακε αν αγρεεµεντ ρεγαρδινγ τηε δετερµινατιον οφ τηε τεχηνιχαλ χαπαχιτιεσ. Χυρρεντλψ Ιταλιαν λαωσ ενσυρε τηε χοννεχτιον το τηε γασ γριδ ονλψ φορ νατυραλ γασ προδυχερσ. Νεϖερτηελεσσ Ιταλψ ηασ νο εξαχτ δεφινιτιον φορ βιοµετηανε, φυρτηερµορε τηε εθυιϖαλενχε βετωεεν νατυραλ γασ ανδ βιογασ ανδ γασ φροµ ρενεωαβλε σουρχεσ ισ νοτ ψετ προϖιδεδ. Αχχορδινγ το τηε Ενεργψ Λαω ιν Πολανδ βιοµετηανε χαν βε ινϕεχτεδ το τηε γασ γριδ. Τηε Ενεργψ Λαω δεφινεσ βιογασ ασ α γασεουσ φυελ. Τηε βιογασ πλαντ οπερατορ ανδ τηε γριδ οπερατορ σηαλλ χονχλυδε α χοντραχτ αβουτ τηε γριδ χοννεχτιον. Ιτ σ ιµπορταντ τηατ τηε γριδ οπερατορ ηασ το τρεατ εθυαλ τηε βιοµετηανε ιφ ιτ συιτσ τηε τεχηνιχαλλψ ρεθυιρεµεντσ. Τηισ µεανσ τηατ τηε βιογασ πλαντ οπερατορ σηαλλ χλεαν τηε βιογασ ανδ σηαλλ υπγραδε το µεετ τηε θυαλιτψ ρεθυιρεµεντσ οφ τηε νατυραλ γασ. Τηε µαιν ρυλεσ οφ τηε συππορτ σχηεµε αρε σεττλεδ ιν τηε Ενεργψ Λαω. Τηε ινϖεστορ ισ εντιτλεδ το ηαϖε αν ινχοµε φροµ σελλινγ τηε βροων χερτιφιχατεσ. Ιτ µεανσ τηατ ιφ τηε βιογασ πλαντ προδυχεσ βιοµετηανε το τηε γασεουσ γριδ, τηε πλαντ οπερατορ ωουλδ βε ελιγιβλε φορ βροων χερτιφιχατεσ. Τηισ ισ νεω οπτιον τηατ ηασ βεεν ιντροδυχεδ ιν ϑανυαρψ Τηερε ισ νο εξαχτ αδµινιστρατιϖε τιµε λιµιτ φορ τηε γριδ χοννεχτιον. Ιν πραχτιχε ιτ σηουλδ βε σιµιλαρ το τηε χοννεχτιον το τηε ελεχτριχιτψ γριδ. Το συµµαριζε υπ, ιν µοστ παρτνερ χουντριεσ, τηουγη βιοµετηανε ινϕεχτιον το τηε νατυραλ γασ γριδ ισ νοτ ρεαλλψ αν εξιστινγ πραχτιχε χυρρεντλψ, τηε λεγισλατιονσ οφ τηε χουντριεσ υσυαλλψ δο νοτ χρεατε µαϕορ οβσταχλεσ το ιτ, ηοωεϖερ δυε το τηε φαχτ τηατ βιοµετηανε ινϕεχτιον ισ νοτ ρεαλλψ χοµµον ψετ, τηερε ισ α λαχκ οφ σπεχιφιχ ρεγυλατιον χονχερνινγ τηισ

17 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 16 τοπιχ ιν µοστ παρτνερ χουντριεσ. Ον τηε ΕΥ λεγισλατιον λεϖελ, ιτ χαν βε εσταβλισηεδ, τηατ ονλψ α φεω πρινχιπλεσ αρε δετερµινεδ. Αχχορδινγ το τηε Νατυραλ Γασ ιρεχτιϖε ( ιρεχτιϖε 2009/73/ΕΧ οφ τηε Ευροπεαν Παρλιαµεντ ανδ οφ τηε Χουνχιλ οφ 13 ϑυλψ 2009 χονχερνινγ χοµµον ρυλεσ φορ τηε ιντερναλ µαρκετ ιν νατυραλ γασ ανδ ρεπεαλινγ ιρεχτιϖε 2003/55/ΕΧ) τηερε αρε σοµε ρυλεσ χονχερνινγ βιοµετηανε ινϕεχτιον: ιν τηε πρεαµβλε, ιτ δεχλαρεσ τηατ τηε Μεµβερ Στατεσ σηουλδ τακε χονχρετε µεασυρεσ το ασσιστ τηε ωιδερ υσε οφ βιογασ ανδ γασ φροµ βιοµασσ, τηε προδυχερσ οφ ωηιχη σηουλδ βε γραντεδ νον δισχριµινατορψ αχχεσσ το τηε γασ σψστεµ, προϖιδεδ τηατ συχη αχχεσσ ισ χοµπατιβλε ωιτη τηε ρελεϖαντ τεχηνιχαλ ρυλεσ ανδ σαφετψ στανδαρδσ ον αν ονγοινγ βασισ. Τηε συβσταντιϖε παρτ οφ τηε διρεχτιϖε στιπυλατεσ τηατ τηε ρυλεσ εσταβλισηεδ βψ τηισ ιρεχτιϖε φορ νατυραλ γασ, ινχλυδινγ ΛΝΓ, σηαλλ αλσο αππλψ ιν α νον δισχριµινατορψ ωαψ το βιογασ ανδ γασ φροµ βιοµασσ ορ οτηερ τψπεσ οφ γασ ιν σο φαρ ασ συχη γασεσ χαν τεχηνιχαλλψ ανδ σαφελψ βε ινϕεχτεδ ιντο, ανδ τρανσπορτεδ τηρουγη, τηε νατυραλ γασ σψστεµ. Τηε ΡΕΣ διρεχτιϖε χονταινσ ονλψ α φεω στιπυλατιονσ χονχερνινγ βιογασ ινϕεχτιον το τηε νατυραλ γασ γριδ. Αχχορδινγ το παραγραπη 9 οφ Αρτιχλε 16 οφ τηε ΡΕΣ διρεχτιϖε ωηερε ρελεϖαντ, Μεµβερ Στατεσ σηαλλ ασσεσσ τηε νεεδ το εξτενδ εξιστινγ γασ νετωορκ ινφραστρυχτυρε το φαχιλιτατε τηε ιντεγρατιον οφ γασ φροµ ρενεωαβλε ενεργψ σουρχεσ. Φυρτηερµορε, αχχορδινγ το παραγραπη 10 οφ τηε σαµε αρτιχλε: ωηερε ρελεϖαντ, Μεµβερ Στατεσ σηαλλ ρεθυιρε τρανσµισσιον σψστεµ οπερατορσ ανδ διστριβυτιον σψστεµ οπερατορσ ιν τηειρ τερριτορψ το πυβλιση τεχηνιχαλ ρυλεσ( ), ιν παρτιχυλαρ ρεγαρδινγ νετωορκ χοννεχτιον ρυλεσ τηατ ινχλυδε γασ θυαλιτψ, γασ οδορατιον ανδ γασ πρεσσυρε ρεθυιρεµεντσ. Μεµβερ Στατεσ σηαλλ αλσο ρεθυιρε τρανσµισσιον ανδ διστριβυτιον σψστεµ οπερατορσ το πυβλιση τηε χοννεχτιον ταριφφσ το χοννεχτ ρενεωαβλε γασ σουρχεσ βασεδ ον τρανσπαρεντ ανδ νον δισχριµινατορψ χριτερια. Ρεχοµµενδατιονσ Ασ τηε ΡΕΣ διρεχτιϖε σηαλλ βε συπποσεδ το δετερµινε τηε µαιν πρινχιπλεσ φορ αλλ τψπε οφ ρενεωαβλε ενεργψ, βυτ ατ τηε µοµεντ, ιτ ονλψ χονταινσ σοµε σοφτ ινστρυχτιονσ χονχερνινγ βιοµετηανε ινϕεχτιον, ιτ ισ ηιγηλψ ρεχοµµενδεδ το δετερµινε ιν ιτ, τηατ τηε Μεµβερ Στατεσ σηαλλ βε οβλιγεδ το αχχεπτ τηε ινϕεχτιον οφ βιογασ (βιοµετηανε) ιντο τηε νατυραλ γασ γριδ, ιν χασε τηε θυαλιτψ οφ τηε ινϕεχτεδ βιογασ (βιοµετηανε) χορρεσπονδσ το τηε σπεχιφιχατιονσ δετερµινεδ ιν τηε στανδαρδ ον νατυραλ γασ, αππλιχαβλε ιν τηε Μεµβερ Στατε χονχερνεδ. Φυρτηερµορε, τηε αδϖανταγεσ οφ τηε ινϕεχτιον οφ τηε βιοµετηανε το νατυραλ γασ γριδ ινστεαδ οφ υσινγ ιτ το προδυχε ελεχτριχιτψ σηαλλ βε τακεν ιντο αχχουντ, ανδ ιτ σηαλλ βε χονσιδερεδ, τηατ φορ τηε προµοτιον οφ βιοµετηανε ινϕεχτιον, α συππορτ µεχηανισµ σηαλλ βε ινχλυδεδ ιν τηε ΡΕΣ ιρεχτιϖε. Αχτυαλ στατυσ οφ βιοφυελ προδυχτιον φροµ βιογασ ανδ ρεγυλατορψ ενϖιρονµεντ οφ υσινγ βιογασ ασ α βιοφυελ Ιν Αυστρια τηερε αρε γασ δριϖεν χαρσ, ωηιχη χουλδ βε υσεδ ωιτη βιογασ ασ ωελλ, βυτ τηειρ νυµβερ ισ ρατηερ λοω. Τηε Φεδεραλ Μινιστρψ οφ Αγριχυλτυρε, Φορεστρψ, Ενϖιρονµεντ ανδ Ωατερ µαναγεµεντ ιντροδυχεδ αν αχτιον πλαν χονχερνινγ Βιο ΧΝΓ (ωηιχη χονταινσ ατ λεαστ 20 % βιοµετηανε). Τηε αχτιον πλαν χονταινσ σοµε φινανχιαλ βενεφιτσ, λικε εξεµπτιον οφ παρκινγ φεεσ ανδ τολλσ. Τηε µαιν προβλεµ ωιτη τηισ αχτιον πλαν ισ τηατ ιτ ισ νοτ µανδατορψ, τηερεφορε ιτσ ιµπλεµεντατιον ισ νοτ ενσυρεδ. Φυρτηερµορε, τηε λαχκ οφ λεγισλατιον ωηιχη ωουλδ ενσυρε τηατ τηε ταξεσ φορ γασεουσ ϖεηιχλε φυελσ ωιλλ νοτ ινχρεασε φορ α χερταιν περιοδ δεφινιτελψ ηινδερσ τηε ωιδεσπρεαδ υσε οφ γασ δριϖεν χαρσ. Οτηερωισε, τηε σαµε ρυλεσ αρε αππλιχαβλε φορ βιογασ ασ ϖεηιχλε φυελ ανδ οτηερ γασεουσ ϖεηιχλε φυελσ, ινχλυδινγ σαφετψ ρεγυλατιονσ ανδ τηε ρυλεσ φορ τηε ρεθυιρεδ σπεχιφιχατιονσ/αττριβυτεσ. Ιν Σλοϖακια, βιογασ ισ χυρρεντλψ νοτ υσεδ ασ ϖεηιχλε φυελ, τηουγη τηε ποσσιβιλιτιεσ οφ ιτ ηαϖε βεεν ρεχογνιζεδ: τηερε αρε νεαρλψ 600 χαρσ δριϖινγ ωιτη ΧΝΓ ατ τηε µοµεντ, ωηιχη χουλδ αλσο βε οπερατεδ ωιτη βιογασ, φυρτηερµορε βιογασ χουλδ βε αλσο υσεδ ιν ραιλωαψσ. Ιν Σλοϖενια, βιογασ ισ νοτ υσεδ ασ α ϖεηιχλε φυελ ειτηερ. Τηουγη Σλοϖενια ηασ υνδερτακεν το αχηιεϖε 5,75% σηαρε οφ βιοφυελσ, ωηιχη γοαλ ωιλλ προβαβλψ ινχρεασε το ατ λεαστ 10 % υντιλ 2020, τηεψ στιλλ νοτ ηαϖε σιγνιφιχαντ προδυχτιον χαπαχιτιεσ φορ βιοφυελ. Μορεοϖερ, τηερε αρε ονλψ πλαντσ φορ τηε προδυχτιον οφ βιοδιεσελ.

18 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 17 Ασ µεντιονεδ βεφορε, τηερε ισ νο βιογασ υπγραδινγ φαχιλιτψ ατ τηε µοµεντ, βυτ τηερε αρε χοµπανιεσ τηατ αρε δεϖελοπινγ τηισ τεχηνολογψ ατ τηε µοµεντ. Ονε οφ τηεσε χοµπανιεσ ισ χοοπερατινγ ωιτη χαρ σελλερσ, ανδ χαρ ρεµοδελερσ. Φυρτηερµορε, φορ τηε εξπανσιον οφ τηε υσε οφ βιογασ ασ ϖεηιχλε φυελ, συππορτ βψ τηε νατυραλ γασ χοµπανιεσ, µυνιχιπαλιτιεσ ανδ µαϕορ εντερπρισεσ χουλδ βε αλσο ιµπορταντ. Τηερε αρε αβουτ 1000 ϖεηιχλεσ ρυννινγ ωιτη ΧΝΓ ανδ νεαρλψ 30 ΧΝΓ φιλλινγ στατιονσ ιν τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ. Υσινγ ΧΝΓ ισ συππορτεδ τηρουγη µανψ ινστρυµεντσ συχη ασ εξεµπτιον φροµ χονσυµερ ταξ, ζερο ροαδ ταξ φορ ΧΝΓ ϖεηιχλεσ υπ το 12 τονσ. Τηουγη τηεσε ϖεηιχλεσ χουλδ αλσο ρυν ωιτη βιογασ (βιοµετηανε), υντιλ ρεχεντλψ, υσινγ βιογασ ασ α ϖεηιχλε φυελ ωασ αν υνσχηεδυλεδ τοπιχ. Ρεχεντλψ ιν τηε αµενδµεντ οφ τηε πρεϖιουσλψ µεντιονεδ Νατιοναλ Στρατεγιχ Πλαν οφ Χουντρψ εϖελοπµεντ φορ , τηε προµοτιον οφ τηε προµοτιον οφ πλαντσ φορ βιογασ υπγραδινγ φορ ιτσ υσε ιν µοτορ ϖεηιχλεσ ηασ βεεν ιµπλεµεντεδ. Φυρτηερµορε, σιµιλαρ το τηε βιοµετηανε το βε ινϕεχτεδ το τηε γριδ, ρεθυιρεµεντσ φορ βιογασ ασ ϖεηιχλε φυελ ηαϖε αλσο βεεν δετερµινεδ ιν α τεχηνιχαλ ρεγυλατιον (ΧΣΝ ). Ιν σπιτε οφ τηατ, χυρρεντλψ τηε ινφραστρυχτυρε ισ στιλλ µισσινγ, τηερεφορε βιογασ ισ νοτ υσεδ ασ α ϖεηιχλε φυελ ατ τηε µοµεντ. Ιν Ηυνγαρψ τηε Βιοφυελ Αχτ ηασ α δεφινιτιον φορ βιοφυελ: προδυχτσ, υσεδ ασ ϖεηιχλε φυελ ορ ασ α χοµπονεντ οφ ϖεηιχλε φυελ, τψπιχαλλψ προδυχεδ φροµ βιοµασσ. Ηοωεϖερ βιογασ ισ νοτ δεφινεδ ιν τηε Αχτ διρεχτλψ ασ α τψπε οφ βιοφυελ, ιν χασε βιογασ µεετσ τηε ρεθυιρεµεντσ µεντιονεδ ιν τηε δεφινιτιον, ιτ σηαλλ βε χονσιδερεδ ασ α τψπε οφ βιοφυελ. Χυρρεντλψ τηερε ισ ονλψ ονε βιογασ φιλλινγ στατιον ιν Ηυνγαρψ (Ζαλαεγερσζεγ), σο τηε υτιλιζατιον οφ βιογασ ασ ϖεηιχλε φυελ ισ νοτ χοµµον ψετ. Ηοωεϖερ, τηε εξπανσιον οφ τηε υσε οφ βιογασ ιν τηε τρανσπορτατιον σεχτορ χουλδ βε ενχουραγεδ βψ τηε φαχτ, τηατ πυρσυαντ το τηε Αχτ ον τηε Εξχισε υτψ, τηε ρατε οφ τηε δυτψ χονχερνινγ τηισ τψπε οφ φυελσ (γασεουσ φυελσ) ισ 0 ΗΥΦ/νµ3 ατ τηε µοµεντ, ωηιχη µεανσ τηατ βιογασ ασ ϖεηιχλε φυελ χαν βε εξεµπτεδ φροµ τηε εξχισε δυτψ. Ιν Γερµανψ βιογασ ασ α ϖεηιχλε φυελ δοεσν τ πλαψ αν ιµπορταντ ρολε. Τηερε ισ ϕυστ ονε βιογασ φυελ στατιον ιν ϑαµελν ιν οπερατιον σινχε Βασεδ ον τηε χουντρψ ρεπορτ ωε ηαϖε νο µορε ινφορµατιον. Ιν Ιταλψ τηερε ισ νο βιοµετηανε στατιον ατ τηε µοµεντ ανδ ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το υσε ϖεηιχλεσ ωιτη βιοµετηανε. Νεϖερτηελεσσ υτιλιζατιον οφ ΧΝΓ ισ χοµµον, τηε Ιταλιαν γοϖερνµεντ προµοτεσ ανδ ενχουραγεσ τηε σπρεαδ οφ ιτ φορ α λονγ τιµε. Τηερε ισ α βονυσ συππορτ σψστεµ ωηιχη χαν βε χοµβινεδ ωιτη οτηερ ινχεντιϖεσ. Νοωαδαψσ τηερε ισ νο ρεγυλατιον ιν Πολανδ χονχερνινγ τηε υσε οφ βιογασ ασ α ϖεηιχλε φυελ ασ τηε υτιλιζατιον οφ βιογασ ασ α ϖεηιχλε φυελ ισ νοτ χοµµον ψετ. ΚΕΨ ΡΕΧΟΜΜΕΝ ΑΤΙΟΝΣ Ον τηε ΕΥ λεϖελ, τηε φολλοωινγ κεψ ρεχοµµενδατιονσ σηαλλ βε χονσιδερεδ βψ τηε δεχισιον µακερσ φορ ρεαχηινγ α βεττερ λεγαλ ενϖιρονµεντ ον βιογασ υτιλιζατιον: 1. Συππορτ σχηεµεσ Ιτ χαν βε χονχλυδεδ, τηατ βεχαυσε οφ τηε διφφερενχεσ ιν τηε αππλιεδ συππορτ σχηεµεσ ιν τηε χουντριεσ, τηε ιµπλεµεντατιον οφ α ΕΥ ωιδε χοµµον, υνιφιεδ συππορτ σψστεµ ωουλδ βε ωελχοµεδ βυτ δο νοτ σεεµ ποσσιβλε ατ τηε µοµεντ. Ιτ χαν βε αλσο χονχλυδεδ τηατ ιν τηε παρτνερ χουντριεσ τηε δυρατιον οφ τηε συππορτ ισ λιµιτεδ. Ιν σοµε χασεσ τηε ρελεϖαντ λαωσ δετερµινε τηε δυρατιον (ε.γ. 10 ψεαρσ ορ 15 ψεαρσ), ιν σοµε χασεσ α χοµπετεντ αυτηοριτψ ηασ το δετερµινε ιτ ον α χασε βψ χασε βασισ, τακινγ ιντο αχχουντ τηε τιµε ωηιχη ισ νεχεσσαρψ φορ τηε ρεχοϖερψ οφ τηε ινϖεστµεντ χοστσ (ε.γ. ιν Ηυνγαρψ), ανδ ιν οτηερ χασεσ, τηε συππορτ ισ ονλψ ενσυρεδ υντιλ α χερταιν ψεαρ (ε.γ. ιν Πολανδ). Τηουγη τηε ενσυρεδ δυρατιον οφ τηε συππορτ ισ α κεψ ελεµεντ φορ τηε ινϖεστορσ, χυρρεντλψ τηε ΕΥ λεγισλατιον δοεσ νοτ χονταιν ανψ λιµιτατιονσ ωηιχη σηαλλ βε µετ βψ τηε µεµβερ στατεσ ωηεν δετερµινινγ τηε δυρατιον οφ τηε συππορτ. Τηερεφορε ιτ ισ ηιγηλψ ρεχοµµενδεδ το δετερµινε τηε µινιµυµ δυρατιον οφ τηε συππορτ ον τηε ΕΥ λεϖελ. 2. Αδµινιστρατιϖε προχεδυρεσ α) Τιµεφραµεσ οφ τηε αδµινιστρατιϖε προχεδυρεσ Ιτ ισ χλεαρ φροµ τηε νατιοναλ ρεπορτσ, τηατ ιν µοστ παρτνερ χουντριεσ, τηε λιχενσινγ προχεσσ οφ α βιογασ πλαντ ισ α ϖερψ χοµπλεξ, τιµε χονσυµινγ, ανδ ηιγηλψ αδµινιστρατιϖε προχεδυρε, ιν ωηιχη σεϖεραλ αδµινιστρατιϖε λεϖελσ ανδ

19 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 18 αυτηοριτιεσ αρε ινϖολϖεδ. Ηοωεϖερ, τηερε αρε σοµε γοοδ πραχτιχεσ ασ ωελλ, ασ ιν σοµε χουντριεσ αµβιτιουσ στεπσ ωερε τακεν το ιµπλεµεντ τηε πρινχιπλεσ δεφινεδ βψ τηε ΡΕΣ ιρεχτιϖε χονχερνινγ τηε σιµπλιφιχατιον ανδ σπεεδ υπ οφ τηε αδµινιστρατιϖε προχεδυρεσ. Τηερεφορε τηε τιµεφραµεσ οφ τηε λιχενσινγ προχεδυρε ισ διφφερινγ ιν τηοσε χουντριεσ. Ασ µανψ Παρτνερ χουντριεσ αρε δεαλινγ ωιτη διφφιχυλτιεσ ρεγαρδινγ τηε δυρατιον οφ τηε λιχενσινγ προχεδυρε ιτ σηαλλ βε χονσιδερεδ τηατ α ΕΥ ωιδε γυιδελινε σηαλλ δεφινε, τηατ τηε δυρατιον οφ τηε αδµινιστρατιϖε προχεδυρεσ χονχερνινγ βιογασ πλαντσ σηαλλ χατχη υπ ωιτη τηε αϖεραγε οφ τηε χουντριεσ οφ τηε ρεγιον ορ αν οτηερ σολυτιον µαψ βε το µαξιµιζε αν αδµινιστρατιϖε τιµε λιµιτ ον α ΕΥ λεϖελ. β) Σπατιαλ πλαννινγ Τηισ ισσυε οφ σπατιαλ πλαννινγ ισ χοννεχτεδ το τηε προβλεµσ ωιτη τηε δυρατιον οφ τηε αδµινιστρατιϖε προχεδυρεσ. Ιν µανψ παρτνερ χουντριεσ τηε σπατιαλ πλαν οφ τηε ρελεϖαντ λοχαλ αδµινιστρατιϖε υνιτ ηασ το βε µοδιφιεδ, ιφ ιτ δοεσ νοτ χονταιν τηε βιογασ υνιτ το βε βυιλτ. Ασ τηισ ισσυε χαυσεσ διφφιχυλτιεσ ιν µανψ παρτνερ χουντριεσ, βψ αφφεχτινγ τηε τιµεφραµεσ οφ τηε λιχενσινγ προχεδυρε ιν α ηιγηλψ νεγατιϖε ωαψ, ιτ σηουλδ βε χονσιδερεδ, τηατ ασ α πρινχιπλε ιτ σηουλδ βε δετερµινεδ ιν τηε ΡΕΣ ιρεχτιϖε τηατ ιτ ισ νοτ νεχεσσαρψ το ινχλυδε ρενεωαβλε ενεργψ ινσταλλατιονσ ιν τηε σπατιαλ πλανσ. 3. Ινϕεχτιον οφ βιοµετηανε το τηε νατυραλ γασ γριδ Ιν µοστ παρτνερ χουντριεσ, βιογασ (βιοµετηανε) ινϕεχτιον το τηε νατυραλ γασ γριδ ισ νοτ αν εξιστινγ πραχτιχε ατ τηε µοµεντ. Ιν σπιτε οφ τηισ, ιν µοστ χουντριεσ ιτ ωουλδ βε ποσσιβλε το φεεδ ιν βιοµετηανε, ασ τηε λεγισλατιον οφ τηε χουντριεσ δοεσ νοτ ρεϕεχτ ιτ εξπρεσσιϖελψ, ονλψ τηε σαµε ρυλεσ σηαλλ αππλψ φορ τηε βιοµετηανε προδυχερ τηαν το νατυραλ γασ προδυχερσ. Τηισ ρυλε ισ αλσο δετερµινεδ ιν τηε Γασ ιρεχτιϖε, ασ ιτ ισ λαιδ δοων τηατ τηε ρυλεσ εσταβλισηεδ ιν τηισ ιρεχτιϖε φορ νατυραλ γασ, σηαλλ αλσο αππλψ ιν α νον δισχριµινατορψ ωαψ το βιογασ ιν σο φαρ ασ συχη γασεσ χαν τεχηνιχαλλψ ανδ σαφελψ βε ινϕεχτεδ ιντο, ανδ τρανσπορτεδ τηρουγη, τηε νατυραλ γασ σψστεµ. Ηοωεϖερ ον τηε ΕΥ λεγισλατιον λεϖελ ιτ ισ δεχλαρεδ ονλψ ιν τηε Πρεαµβλε οφ τηε Γασ ιρεχτιϖε, τηατ Μεµβερ Στατεσ σηουλδ τακε χονχρετε µεασυρεσ το ασσιστ τηε ωιδερ υσε οφ βιογασ ανδ γασ φροµ βιοµασσ, τηε προδυχερσ οφ ωηιχη σηουλδ βε γραντεδ νον δισχριµινατορψ αχχεσσ το τηε γασ σψστεµ. Τηερεφορε το εµπηασιζε µορε τηε ιµπορτανχε οφ ιτ, ιτ ισ ηιγηλψ ρεχοµµενδεδ το δετερµινε ιν τηε ΡΕΣ ιρεχτιϖε ασ ωελλ, τηατ τηε Μεµβερ Στατεσ σηαλλ ιµπλεµεντ τηε νεχεσσαρψ µεασυρεσ το ενσυρε τηατ προδυχερσ οφ βιογασ (βιοµετηανε) ηαϖε νον δισχριµινατορψ αχχεσσ το τηε γασ σψστεµ ιντο τηε νατυραλ γασ γριδ, ιν χασε τηε θυαλιτψ οφ τηε ινϕεχτεδ βιογασ (βιοµετηανε) χορρεσπονδσ το τηε σπεχιφιχατιονσ δετερµινεδ ιν τηε στανδαρδ ον νατυραλ γασ, αππλιχαβλε ιν τηε Μεµβερ Στατε χονχερνεδ. Φυρτηερµορε ιν µοστ παρτνερ χουντριεσ, τηερε αρε νοτ ανψ συππορτ σχηεµεσ χοννεχτεδ το τηε βιοµετηανε ινϕεχτιον, τηερε ισ ονλψ ονε εξχεπτιον: ιν Πολανδ τηε ιντροδυχτιον οφ τηε βροων χερτιφιχατεσ ισ πλαννεδ, τηρουγη ωηιχη τηε συππορτ οφ βιοµετηανε ινϕεχτιον χαν βε ρεαλιζεδ ον τηε µοδελ οφ τηε χερτιφιχατε σψστεµ αππλιχαβλε φορ ελεχτριχιτψ ανδ ηεατ προδυχτιον. Ασ τηε χοστ εφφιχιενχψ οφ υσινγ βιογασ διρεχτλψ ιν τηε νατυραλ γασ σψστεµ ινστεαδ οφ προδυχινγ ελεχτριχιτψ φροµ ιτ χουλδ βε µυχη ηιγηερ, ιτ ισ σηουλδ αλσο βε χονσιδερεδ, τηατ τηε προµοτιον οφ βιοµετηανε ινϕεχτιον το τηε νατυραλ γασ γριδ σηαλλ βε µορε ιν τηε φοχυσ, βψ χοννεχτινγ συππορτ σψστεµσ το ιτ. Τηερεφορε τηε αδϕυστµεντ οφ ΕΥ λεγισλατιον σηαλλ βε χονσιδερεδ, ωιτη ιντροδυχινγ α φεω πρινχιπλεσ χονχερνινγ τηε συππορτ οφ βιοµετηανε ινϕεχτιον.

20 Τρανσνατιοναλ Λεγαλ Ενϖιρονµεντ 19 ΑΝΝΕΞ Αννεξ 1: ιαγραµ οφ µαιν αππροϖαλ προχεδυρεσ φορ α βιογασ πλαντ ιν Αυστρια Αννεξ 2: Υνιφορµ αννυαλ πριχεσ/πρεµιυµσ φορ ελεχτριχιτψ φροµ θυαλιφιεδ ποωερ πλαντσ ιν Σλοϖενια Αννεξ 3: Σχηεµα οφ τηε ρεδεµπτιον πριχε ανδ γρεεν βονυσεσ διφφερενχε ιν τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

Clean or "Dirty" Energy; Evidence on a Renewable Energy Resource Curse

Clean or Dirty Energy; Evidence on a Renewable Energy Resource Curse Clean or "Dirty" Energy; Evidence on a Renewable Energy Resource Curse Caterina Gennaioli 1 and Massimo Tavoni 2 This Draft: January 2012 This paper was written while Gennaioli was a Post-Doc researcher

Διαβάστε περισσότερα

# %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /! % # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0

# %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /! % # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0 ! # %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /!0 1 2 1 %34 10 1 5 1 + 6 7 87. /! 7 # 1. + % 9 7 87. /! 7 # 1 # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0 > ΩΑΣΤΕΣ: Σολυτιονσ, Τρεατµεντσ ανδ Οππορτυνιτιεσ 2 νδ Ιντερνατιοναλ

Διαβάστε περισσότερα

Υ62256Α. Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ. εσχριπτιον. Φεατυρεσ

Υ62256Α. Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ. εσχριπτιον. Φεατυρεσ Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Φεατυρεσ! 32768ξ8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ! Αχχεσσ τιµεσ 70 νσ, 100 νσ! Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ δατα ουτπυτσ! Τηρεε στατε ουτπυτσ! Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ 70 νσ: 50 µα 100 νσ: 40

Διαβάστε περισσότερα

Υ6264Β Στανδαρδ 8Κ ξ 8 ΣΡΑΜ

Υ6264Β Στανδαρδ 8Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Στανδαρδ 8Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Φεατυρεσ! 8192 ξ 8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ! 70 Αχχεσσ Τιµεσ! Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ ουτπυτσ! Τηρεεστατε ουτπυτσ! Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ 70 : 10 µα! Στανδβψ χυρρεντ: < 2!Α ατ Τ α

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

AS62V256A-70SIN. Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ

AS62V256A-70SIN. Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Φεατυρεσ! 32768 ξ 8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ! 70 νσ Αχχεσσ Τιµε! Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ δατα ουτπυτσ! Τηρεε στατε ουτπυτσ! Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ 70νσ: 30 µα! Στανδβψ χυρρεντ

Διαβάστε περισσότερα

The ENSOGO Analytics Story

The ENSOGO Analytics Story The ENSOGO Analytics Story ENSOGO Analytics grew from a simple question asked by a financial advisor: "Can you evaluate a mutual fund on sustainability issues?" From that question, we realized the need

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩ ΧΟΝΤΑΧΤ ΣΨΣΤΕΜ ΙΝΧΡΥ ΕΟΙΛ ΕΣΑΛΤΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ

ΝΕΩ ΧΟΝΤΑΧΤ ΣΨΣΤΕΜ ΙΝΧΡΥ ΕΟΙΛ ΕΣΑΛΤΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ ΝΕΩ ΧΟΝΤΑΧΤ ΣΨΣΤΕΜ ΙΝΧΡΥ ΕΟΙΛ ΕΣΑΛΤΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ ϑ.φορερο,ϑ. ΥΘΥΕ,ϑ. ΙΑΖ,Α.ΝΥ ΕΖ,Φ.ΓΥΑΡΙΝ,Φ.ΧΑΡςΑϑΑΛ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια ε µαιλ: ϕφορερο

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], Strathprints

O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], Strathprints O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/7642/ Strathprints is designed to allow

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ

ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ Α. ΒΕΛΛΟ, ϑ. ΤΟΡΡΕΣ, ϑ. ΗΕΡΡΕΡΑ, ϑ. ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ Εχοπετρολ Ινστιτυτο

Διαβάστε περισσότερα

Χοµε, Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ

Χοµε, Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ Σοπ/Αλτο Τενορ/Βασσ 7 Χοµε Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ ϑοηνσον Οατµαν ϑρ q = 8090 Λιγητλψ ωιτη α λιλτ ιν ονε F q = 8090 Λιγητλψ ωιτη α λιλτ ιν ονε Χηοιρ P Ωηεν Εδωιν Ο Εξχελλ Ηψµνσ 241 Ινσπιρεδ

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

! # %& () +,. /! ! 5 5 0! # ( & (# # 9 % 3 )

! # %& () +,. /! ! 5 5 0! # ( & (# # 9 % 3 ) ! # %& () +,. /! 0 + 1 2 1 3 4.! 5 5 0! 5 5 0 # ( 6 7 8 & (# # 9 % 3 )! : Hugh Davies s Ιντερνατιοναλ Ελεχτρονιχ Μυσιχ Χαταλογ : Α πρελιµιναρψ εξπλορατιον οφ ιτσ χλασσιφιχατιον σψστεµ ανδ συβσεθυεντ ινφλυενχε

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt:

Poverty in Egypt: Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

A New Gen IT Infrastructure

A New Gen IT Infrastructure A New Gen IT Infrastructure ΦυσιονΣταχκ Φουνδερ & ΧΕΟ ΨΟΥ Φενγ Φλαση Μεµορψ Συµµιτ 2017 Σαντα Χλαρα, ΧΑ ΦυσιονΣταχκ Βασεδ ιν Βειϕινγ Χηινα, χυρρεντλψ προϖιδινγ Σοφτωαρε δεφινεδ Στοραγε σολυτιον, ανδ σεριεσ

Διαβάστε περισσότερα

ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ

ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ Θυαδερνι δι Στατιστιχα ςολ. 11, 2009 Μισσινγ ϖαλυεσ τρεατµεντ ωιτητι Ιντερϖαλτι Ιµπυτατιον ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ Παολα Ζυχχολοττο ιπαρτιµεντο Μετοδι Θυαντιτατιϖι, Υνιϖερσιτ α δεγλι Στυδι δι Βρεσχια

Διαβάστε περισσότερα

Σελεχτιον οφ Χονϖερτιβλε Βονδσ

Σελεχτιον οφ Χονϖερτιβλε Βονδσ Σελεχτιον οφ Χονϖερτιβλε Βονδσ Σορτεδ βψ Ματυριτψ Ισιν Ισσυερ ΒΕΛΓΙΥΜ ΒΕ0002176429 ΕΥΡ 3.125 ΧΟΦΙΝΙΜΜΟ 28.04.2016 / 2011 173.300 ΜΜ 116.60 103.09 35.98 102.92 ΝΡ ΒΒΒ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΧΟΦΒ ΒΒ 1.73 75.81

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε.3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ.4

Διαβάστε περισσότερα

Χ7232Α,Β Σενσορ ανδ Χοντρολλερ

Χ7232Α,Β Σενσορ ανδ Χοντρολλερ Χ7232Α,Β Σενσορ ανδ Χοντρολλερ ΧΑΡΒΟΝ ΙΟΞΙ Ε ΣΕΝΣΟΡ ΠΡΟ ΥΧΤ ΑΤΑ ΦΕΑΤΥΡΕΣ Υσεδ φορ ΧΟ 2 βασεδ ϖεντιλατιον χοντρολ. Μοδελσ αϖαιλαβλε ωιτη ΛΧ τηατ προϖιδεσ σενσορ ρεαδινγσ ανδ στατυσ ινφορµατιον. Νον ισπερσιον

Διαβάστε περισσότερα

econstor Make Your Publications Visible.

econstor Make Your Publications Visible. econstor Make Your Publications Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Lehner, Maria Working Paper Group Lending versus Individual Lending in Microfinance SFB/TR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ

ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ Α. ςαρελα, Ν. ΣΑΑςΕ ΡΑ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Electoral Contributions and the Cost of Unpopularity

Electoral Contributions and the Cost of Unpopularity Working Paper Series Department of Economics University of Verona Electoral Contributions and the Cost of Unpopularity Thomas Bassetti, Filippo Pavesi WP Number: 12 August 2016 ISSN: 2036-2919 (paper),

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 7/2005 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε 3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ

Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Ε. Α. Ι ΡΟΒΟ Εχοπετρολ

Διαβάστε περισσότερα

Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm

Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm Working Paper Series Department of Economics University of Verona Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm Angelica Gianfreda, Alessandro Sbuelz WP Number: 49 October 2008

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Garcia-Alonso, Maria D C and Levine, Paul (2008) Strategic procurement, openness and market structure. International Journal

Διαβάστε περισσότερα

Fiscal Policy Cyclicality and Growth within the U.S. States

Fiscal Policy Cyclicality and Growth within the U.S. States Fiscal Policy Cyclicality and Growth within the U.S. States By Ayako Kondo and Justin Svec August 2009 COLLEGE OF THE HOLY CROSS, DEPARTMENT OF ECONOMICS FACULTY RESEARCH SERIES, PAPER NO. 09-11 * Department

Διαβάστε περισσότερα

The Freedom Doctrine: The Architecture for Global Freedom

The Freedom Doctrine: The Architecture for Global Freedom The Freedom Doctrine: The Architecture for Global Freedom Robert R. Carkhuff, Ph.D., Bernard G. Berenson, Ph.D. Possibilities Publishing The Freedom Doctrine The Architecture for Global Freedom Robert

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

Central Bank Interventions, Communication and Interest Rate Policy in Emerging European Economies

Central Bank Interventions, Communication and Interest Rate Policy in Emerging European Economies M HELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2006/15 Central Bank Interventions, Communication and Interest Rate Policy in Emerging European Economies BALÁZS ÉGERT INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ςοχατιοναλ εδυχατιον ανδ τραινινγ ιν Γρεεχε

ςοχατιοναλ εδυχατιον ανδ τραινινγ ιν Γρεεχε ςοχατιοναλ εδυχατιον ανδ τραινινγ ιν Γρεεχε Σηορτ δεσχριπτιον ςασσιλεια ςρετακου Παναγιοτισ Ρουσσεασ Χεδεφοπ Πανοραµα σεριεσ; 59 Λυξεµβουργ: Οφφιχε φορ Οφφιχιαλ Πυβλιχατιονσ οφ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

GHGES PROJET DE REDUCTION DE GES

GHGES PROJET DE REDUCTION DE GES CATHÉGORIE OPERATION GHGES PROJET DE REDUCTION DE GES 15/06/04 G.S. A.D. Chef Méc. Edition Formaté EM REV DATE AUTO. PAR REV.PAR APP.PAR : DESCRIPTION MAIN AND AUXILIARY. PUMPS OPERATION, MV EXPLORER PROCÉDURES

Διαβάστε περισσότερα

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD Property: 8 Priory Park Road LAUNCESTON PL15 8JD Tel 01566 777777 Fax 01566 775116 home information pack contents Index Property Information Questionnaire

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μαππινγ οφ Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε Χλουδ Χοντρολ Ματριξ

Μαππινγ οφ Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε Χλουδ Χοντρολ Ματριξ Μαππινγ οφ Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε Χλουδ Χοντρολ Ματριξ Πυβλισηεδ: Dεχεmβερ 15, 2015 2015 Μιχροσοφτ Χορπορατιον. Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ. Τηισ δοχυmεντ ισ προϖιδεδ ασ ισ. Ινφορmατιον ανδ ϖιεωσ εξπρεσσεδ ιν

Διαβάστε περισσότερα

! # # % # & # # ( # ) +, +. / 00! ,+ 2.

! # # % # & # # ( # ) +, +. / 00! ,+ 2. ! # # % # & # # ( # ) +, +. / 00 12 0 0 3!4 5 6 +,+ 2. 7 ! # %& (&&%) +,./ 01231 4)55) &,6. 7,6(,8%) &, /)&& 9%::./. 8 /.:./..; /,? 9,8, Mónica Hernández Alava, John Brazier,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΑΠΠΡΟΑΧΗ ΤΟ ΡΟΑD ΣΑΦΕΤΨ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ ΥΣΙΝΓ ΠΡΑΧΤΙΧΑΛ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΜΕΤΗΟDΣ: ΤΗΕ DΡΥΜΧΗΑΠΕΛ ΠΡΟϑΕΧΤ. βψ ϑαmεσ Α. Τηοmσον ανδ Κιρστιε Μ.

Α ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΑΠΠΡΟΑΧΗ ΤΟ ΡΟΑD ΣΑΦΕΤΨ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ ΥΣΙΝΓ ΠΡΑΧΤΙΧΑΛ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΜΕΤΗΟDΣ: ΤΗΕ DΡΥΜΧΗΑΠΕΛ ΠΡΟϑΕΧΤ. βψ ϑαmεσ Α. Τηοmσον ανδ Κιρστιε Μ. Department for Transport (Funder) (1997) A community approach to road safety education using practical training methods : the Drumchapel project. [Report], This version is available at http://strathprints.strath.ac.uk/18700/

Διαβάστε περισσότερα

Τιτλε. Υσερ Μανυαλ. Fiber-optic Vibrometer Sensor Head OFV-511/512

Τιτλε. Υσερ Μανυαλ. Fiber-optic Vibrometer Sensor Head OFV-511/512 Τιτλε Υσερ Μανυαλ Fiber-optic Vibrometer Sensor Head OFV-511/512 Ωαρραντψ ανδ Σερϖιχε Τηε ωαρραντψ φορ τηισ εθυιπµεντ χοµπλιεσ ωιτη τηε ρεγυλατιονσ ιν ουρ γενεραλ τερµσ ανδ χονδιτιονσ ιν τηειρ ρεσπεχτιϖε

Διαβάστε περισσότερα

This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository:

This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository: This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository: http://orca.cf.ac.uk/66630/ This is the author s version of a work that was submitted to / accepted

Διαβάστε περισσότερα

White Rose Research Online URL for this paper:

White Rose Research Online URL for this paper: This is an author produced version of Alternative approaches to implementing Lagrange multiplier tests for serial correlation in dynamic regression models. White Rose Research Online URL for this paper:

Διαβάστε περισσότερα

Αππενδιξ Α: ΧΣΑ Χονσενσυσ Ασσεσσmεντσ Ινιτιατιϖε Θυεστιονναιρε ϖ3.0.1

Αππενδιξ Α: ΧΣΑ Χονσενσυσ Ασσεσσmεντσ Ινιτιατιϖε Θυεστιονναιρε ϖ3.0.1 Αππενδιξ Α: ΧΣΑ σ Ινιτιατιϖε Θυεστιονναιρε ϖ3.0.1 Τηε Χλουd Security Alliance (CSA) is a νοτφορπροφιτ οργανιζατιον ωιτη α mισσιον το προmοτε τηε υσε οφ βεστ πραχτιχεσ φορ προϖιδινγ σεχυριτψ ασσυρανχε ωιτηιν

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Dεmογραπηιχ Χηανγεσ ανδ τηε Λαβουρ Μαρκετ ιν τηε Ιντερνατιοναλ Τουρισm Ινδυστρψ

Dεmογραπηιχ Χηανγεσ ανδ τηε Λαβουρ Μαρκετ ιν τηε Ιντερνατιοναλ Τουρισm Ινδυστρψ Baum, Tom (2010) Demographic changes and the labour market in the international tourism industry. In: Tourism and Demography. Goodfellow, Oxford, pp. 1-19. ISBN 9781906884154, This version is available

Διαβάστε περισσότερα

Pyrolysis of Fine Coal Particles at High. Heating Rate and Pressure

Pyrolysis of Fine Coal Particles at High. Heating Rate and Pressure Pyrolysis of Fine Coal Particles at High Heating Rate and Pressure Τηεσισ φορ αδµισσιον το τηε δεγρεε οφ οχτορ οφ Πηιλοσοπηψ Σχηοολ οφ Χηεµιχαλ Ενγινεερινγ ανδ Ινδυστριαλ Χηεµιστρψ Υνιϖερσιτψ οφ Νεω Σουτη

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

Αυγυστ Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Αυγυστ 2015

Αυγυστ Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Αυγυστ 2015 Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Αυγυστ 2015 A W S O S P Αυγυστ 2015 (Πλεασε χονσυλτ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ/ φορ τηε λατεστ ϖερσιον οφ τηισ παπερ) Παγε 1 οφ 75 Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ

Διαβάστε περισσότερα

Huashan Zhang Currency Hedging Policy for Pension Funds

Huashan Zhang Currency Hedging Policy for Pension Funds Huashan Zhang Currency Hedging Policy for Pension Funds MSc Thesis 2011-065 Χυρρενχψ Ηεδγινγ Πολιχψ φορ Πενσιον Φυνδσ βψ Ηυασηαν Ζηανγ Τηιστηεσισισσυβµιττεδινπαρτιαλφυλ λλµεντοφτηερεθυιρεµεντσ φορτηεδεγρεεοφμαστεροφσχιενχεινεχονοµιχσανδφινανχεοφαγινγ

Διαβάστε περισσότερα

Original Article. This PDF is available for free download from a site hosted by Medknow Publications. (www.medknow.com).

Original Article. This PDF is available for free download from a site hosted by Medknow Publications. (www.medknow.com). ! Original Article www.jpgmonline.com Anti- Saccharomyces cerevisiae antibody is not useful to differentiate between Crohn s disease and intestinal tuberculosis in India U Departments of Gastroenterology

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Robert N. Carson Montana State U.

Robert N. Carson Montana State U. Robert N. Carson Montana State U. 1 NPTT PROGRAM OVERVIEW: The Northern Plains Transition to Teaching program is designed to provide a compact, rigorous, and diverse system of preparation to move seasoned

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Whitten, S.P. and Thomas, R. Guy (1999) A non-linear stochastic asset model for actuarial use. British Actuarial Journal,

Διαβάστε περισσότερα

URL:

URL: The Effects of Monetary Policy in a Small Open Economy: The Case of Portugal Ricardo M. Sousa 27/ 2012 The Effects of Monetary Policy in a Small Open Economy: The Case of Portugal Ricardo M. Sousa NIPE

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 #

! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 # ! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 # 2 4 5 6. 7 + + 65 5 8 Τηε ΙΣΛΕ Χορπυσ: Ιταλιαν ανδ Γερµαν Σποκεν Λεαρνερσ Ενγλιση Εριχ Ατωελλ, Πετερ Ηοωαρτη ανδ Χλιϖε Σουτερ Υνιϖερσιτψ οφ Λεεδσ Βαχκγρουνδ:

Διαβάστε περισσότερα

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,!

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! ! # # % &# ( ) & # +,!./ 0 1 2 & 3 2 2 4 & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! 9 Γραπηιχαλ Αβστραχτ (φορ ρεϖιεω) Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω) Χλιχκ ηερε το δοωνλοαδ Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω): Ηιγηλιγητσ.δοχξ Τηεορετιχαλ

Διαβάστε περισσότερα

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution The Basics of Water Pollution Cooperative Extension Bringing the University to You Audiovisual 05-11 S. Donaldson The Basics of Water Pollution Susan Donaldson Melody Hefner University of Nevada Cooperative

Διαβάστε περισσότερα

J.K. (2007) A 45 (4) ISSN

J.K. (2007) A 45 (4) ISSN MacKenzie, P.M. and Walker, C.A. and McKelvie, J.K. (2007) A method for evaluating the mechanical performance of thin-walled titanium tubes. Thin-Walled Structures, 45 (4). pp. 400-406. ISSN 0263-8231,

Διαβάστε περισσότερα

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ Σουτη Κορεα 11 οµεστιχ πολιτιχσ Πολιτιχσ ιν Σουτη Κορεα δυρινγ τηε χοµινγ ψεαρ ωιλλ βε δοµινατεδ βψ τωο ελεχτιονσ: τηατ φορ πρεσιδεντ ον εχεµβερ 19τη (ιν ωηιχη τηε ινχυµβεντ, Ροη Μοο ηψυν, ισ χονστιτυτιοναλλψ

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change in the Mediterranean

Climate Change in the Mediterranean Climate Change in the Mediterranean INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Global Challenge, Local Solutions Antonio Navarra INGV CMCC - Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti

Διαβάστε περισσότερα

This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus.

This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus. This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/89/

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ

Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ Γ. Ε. ΧΟΒΑΛΕ

Διαβάστε περισσότερα

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS CATEGORY REPORT GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS 2 206/07/27 G.S. F.D. N.S. CORRECTION IN ME SFC WITH FUEL INDEX EM 206/07/22 G.S F.D./M.W FIRST EMISSION EM 0 206/07/2 G.S PRELIMINARY EDITION; FOR

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

MEADOWS ON THE PARKWAY

MEADOWS ON THE PARKWAY MEADOWS ON THE PARKWAY ΒΟΥΛDΕΡ, ΧΟ SIZE 216,437 σθυαρε φεετ DEMOGRAPHICS 1 mιλε 3 mιλε 5 mιλε Ποπυλατιον 16,123 78,265 126,183 Ηουσεηολδσ 7,092 33,378 53,550 Μεδιαν ΗΗ Ινχοmε ( ) 65,057 56,226 67,574 MAJOR

Διαβάστε περισσότερα