ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 18 ης ΜΑΪΟΥ 2014, ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2014

2 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 2 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας , Χανιά Πληροφορίες : Χρυσούλα Κουναλάκη Τηλέφωνο : , Fax : Ηλεκ. Δ/νση : ΘΕΜΑ: «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 18 ης Μαΐου 2014, καθώς και των επαναληπτικών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25 ης Μαΐου 2014» Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α /2010), όπως ισχύει σήμερα 2. Το Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α/ ). 3. Το Π.Δ. 58/2014 «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (ΦΕΚ 101/ Α/ ) 4. Το άρθρο 10 του Ν. 4239/2014 «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης.» (ΦΕΚ 43/Α /2014) 5. Το άρθρο 4 του Ν. 4244/2014 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20 ης Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος-μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2196/1994 (Α 41) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α /2014), καθώς και την αριθμ. 8/10852/ σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 6. Το Ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89/Α /2014) 7. Την αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010» (ΦΕΚ 955/Β /2014) 8. Την αριθμ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Αιγαίου «Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές και τις

3 εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (ΦΕΚ 959/Β / ) 9. Την αριθμ 15/15649/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μαΐου 2014» 10. Την αριθμ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (ΦΕΚ 959/Β /2014) 11. Την αριθ. 16/15757/ εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «Εκλογικοί κατάλογοι και καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και των επαναληπτικών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαΐου 2014» 12. Την αριθμ. 19/ Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων με την οποία επικυρώθηκαν οι καταστάσεις των ειδικών εκλογικών καταλόγων του άρθρου 27 του ΠΔ 26/2012 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Καθορίζουμε ανά Δήμο τα εκλογικά Τμήματα και Καταστήματα Ψηφοφορίας της Εκλογικής Περιφέρειας του Νομού Χανίων, στα οποία θα ψηφίσουν οι εκλογείς κατά τις εκλογές της 18 ης Μαΐου 2014 προς ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και των επαναληπτικών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25 ης Μαΐου 2014, και συγκεκριμένα: Οι γραμμένοι στους οριστικούς εκλογικούς καταλόγους που προβλέπονται από το άρθρο 26 του Π.Δ. 26/2012 Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους (στρατιωτικοί κ.λ.π.) που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κρατούμενοι που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 69 του Π.Δ. 26/2012 Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ναυτικοί που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 7 του Π.Δ.26/2012, καθώς και οι ναυτικοί που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 7 & 8 του άρθρου 82 του Π.Δ. 26/2012 Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημότες εκλογείς Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κοινοτικοί εκλογείς ως ακολούθως :

4 1. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ ΤΟΣ 1ο Καλυβών Καλυβών Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Καλυβών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η και Θ(μέχρι και την εκλογέα ΘΕΡΜΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ) 2ο Καλυβών Καλυβών α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Καλυβών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Κ (από την εκλογέα ΚΑΒΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) και Λ (μέχρι και την εκλογέα ΛΥΜΠΙΝΑΚΗ ΕΛΛΗ) Καλυβών Κοινοτικοί Εκλογείς 3ο Καλυβών Καλυβών α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Καλυβών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Μ (από την εκλογέα ΜΑΘΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ), Ν, Ξ, Ο, Π (μέχρι και την εκλογέα ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) Καλυβών Ετεροδημότες Εκλογείς 4ο Καλυβών Καλυβών Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Καλυβών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π (από την εκλογέα ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ),Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, και Ω.

5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΟΣ 5ο Αρμένων Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων Αρμένων α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Αρμένων. Αρμένων Ετεροδημότες Εκλογείς γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Αρμένων Κοινοτικοί Εκλογείς 6ο Καρών Αποκορώνου Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Καρών Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Καρών 7ο Μαχαιρών Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Μαχαιρών α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Μαχαιρών β) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Μαχαιρών.

6 1. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ ΤΟΣ 8ο Νέου Χωρίου Αποκορώνου Νέου Χωρίου α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Νέου Χωρίου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ και Λ (μέχρι και την εκλογέα ΛΥΡΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ). β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Νέου Χωρίου. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Νέου Χωρίου Κοινοτικοί Εκλογείς. 9ο Νέου Χωρίου Αποκορώνου Νέου Χωρίου Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Νέου Χωρίου Αποκορώνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. 10ο Ραμνής Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Ραμνής α)οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Ραμνής. Ραμνής Κοινοτικοί Εκλογείς. 11ο Στύλου Στύλου α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Στύλου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ και Λ (μέχρι και τον εκλογέα ΛΥΓΙΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) Στύλου Ετεροδημότες Εκλογείς

7 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ 1.ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΟΣ 12ο Στύλου Στύλου Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Στύλου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ 1.ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΟΣ 13ο Ασή Γωνιάς Ασή Γωνιάς Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Ασή Γωνιάς των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι και Κ (μέχρι και τον εκλογέα ΚΥΜΝΙΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟ) 14ο Ασή Γωνιάς Ασή Γωνιάς Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Ασή Γωνιάς των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

9 1. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ ΤΟΣ Βάμου Γυμνάσιο Βάμου Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Βάμου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι Κ, Λ και Μ (μέχρι και την εκλογέα ΜΠΡΟΥΣΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ). 16ο Βάμου Γυμνάσιο Βάμου α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Βάμου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από την εκλογέα ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ), Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω Βάμου Ετεροδημότες Εκλογείς γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Βάμου Κοινοτικοί Εκλογείς. δ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς : - Του Αστυνομικού Τμήματος Βάμου 17ο Γαβαλοχωρίου Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Γαβαλοχωρίου Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού Γαβαλοχωρίου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π (μέχρι και τον εκλογέα ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ).

10 1. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ ΤΟΣ 18ο Γαβαλοχωρίου Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Γαβαλοχωρίου α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Γαβαλοχωρίου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π (από την εκλογέα ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ), Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Γαβαλοχωρίου. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Γαβαλοχωρίου Κοινοτικοί Εκλογείς. 19ο Κάϊνας Σχολείο Κάϊνας α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Κάϊνας Κάινας Κοινοτικοί Εκλογείς. 20ο Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου Σχολείο Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου. Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου Κοινοτικοί Εκλογείς.

11 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΟΣ 21ο Κεφαλά Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Κεφαλά Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Κεφαλά των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ,Λ και Μ (μέχρι την εκλογέα ΜΠΟΛΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ). 22ο Κεφαλά Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Κεφαλά α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Κεφαλά των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από την εκλογέα ΜΠΟΤΩΝΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ), Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. Κεφαλά Κοινοτικοί Εκλογείς. 23ο Κόκκινου Χωρίου Σχολείο Κόκκινου Χωρίου α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Κόκκινου Χωρίου. Κόκκινου Χωρίου Κοινοτικοί Εκλογείς. 24ο Ξηροστερνίου Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Ξηροστερνίου α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Ξηροστερνίου Ξηροστερνίου Κοινοτικοί Εκλογείς.

12 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΟΣ 25ο Πλάκας Σχολείο Πλάκας Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Πλάκας των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π (μέχρι και τον εκλογέα ΠΑΤΡΕΛΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ). 26ο Πλάκας Σχολείο Πλάκας α)οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Πλάκας των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π (από τον εκλογέα ΠΕΚΛΑΡΗ ΑΧΙΛΛΕΑ), Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Πλάκας. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Πλάκας Κοινοτικοί Εκλογείς. δ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς : - Του Κ.Α ο Σελλίων Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Σελλίων α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Σελλίων. β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Σελλίων. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Σελλίων Κοινοτικοί Εκλογείς.

13 1. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΣ 28ο Γεωργιουπόλεως Γεωργιουπόλεως Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Γεωργιουπόλεως των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, και Μ (μέχρι και τον εκλογέα ΜΟΡΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟ). 29ο Γεωργιουπόλεως Γεωργιουπόλεως α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Γεωργιουπόλεως των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από την εκλογέα ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ), Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. Γεωργιουπόλεως Κοινοτικοί Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς : - Του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αποκορώνου. 30ο Καλαμίτσι Αμυγδάλι Σχολείο Καλαμιτσίου Αμυγδάλι α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Καλαμιτσίου Αμυγδάλι Καλαμιτσίου Αμυγδάλι Κοινοτικοί Εκλογείς.

14 1. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΣ 31ο Καστέλλου Σχολείο Καστέλλου α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Καστέλλου Καστέλλου Κοινοτικοί Εκλογείς. 32ο Κουρνά Κουρνά Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Κουρνά των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ (μέχρι και τον εκλογέα ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ). 33ο Κουρνά Κουρνά α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Κουρνά των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από την εκλογέα ΜΠΕΡΙΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ), Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. Κουρνά Ετεροδημότες Εκλογείς γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Κουρνά Κοινοτικοί Εκλογείς. 34ο Φυλακής Πρώην Νηπιαγωγείο Δραμίων α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Φυλακής. β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Φυλακής. γ) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Φυλακής.

15 1. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ ΤΟΣ 35ο Αλικάμπου Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αλικάμπου α)οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Αλικάμπου. β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Αλικάμπου. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Αλικάμπου Κοινοτικοί Εκλογείς. 36ο Βαφέ Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Βαφέ α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Βαφέ. β) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Βαφέ. 37ο Βρυσών Αποκορώνου Βρυσών Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Βρυσών Αποκορώνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ και Μ (μέχρι και την εκλογέα ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ). 38ο Βρυσών Αποκορώνου Βρυσών α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Βρυσών Αποκορώνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ(από την εκλογέα ΜΑΡΑΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ), Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. Βρυσών Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Βρυσών Κοινοτικοί Εκλογείς.

16 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΟΣ 39ο Εμπροσνέρου Εμπροσνέρου α)οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εμπροσνέρου. Εμπροσνέρου Κοινοτικοί Εκλογείς. 40ο Μάζας Παιδικός Σταθμός Μάζας α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Μάζας των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ και Μ (μέχρι και τον εκλογέα ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ). Μάζας Κοινοτικοί Εκλογείς. 41ο Μάζας Παιδικός Σταθμός Μάζας Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Μάζας των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από την εκλογέα ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ), Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. 42ο Νίππους Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Νίππους α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Νίππους Νίππους Κοινοτικοί Εκλογείς.

17 1. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΕ ΤΟΣ 43ο Μελιδονίου Αίθουσα Πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Μελιδονίου Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Μελιδονίου. 44ο Παϊδοχωρίου Αίθουσα Πρώην Δημοτικού Σχολείου Παϊδοχωρίου α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Παϊδοχωρίου. Παϊδοχωρίου Κοινοτικοί Εκλογείς. 45ο Πεμονίων Σχολείο Πεμονίων Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Πεμονίων. 46ο Τζιτζιφέ Σχολείο Τζιτζιφέ α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τζιτζιφέ β) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Τζιτζιφέ. 47ο Φρέ Φρέ α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Φρέ. Φρε Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Φρε Κοινοτικοί Εκλογείς.

18 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΥΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2. ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΟΣ 48ο Γαύδου Γαύδου α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Γαύδου. Γαύδου Κοινοτικοί Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς : - Του Αστυνομικού Σταθμού Γαύδου.

19 3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ ΤΟΣ 49ο Επανωχωρίου Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Επανωχωρίου α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Επανωχωρίου. Επαναχωρίου Κοινοτικοί Εκλογείς. 50ο Καμπανού Σχολείο Καμπανού Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Καμπανού. 51ο Ροδοβανίου Ροδοβανίου α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Ροδοβανίου. β) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Ροδοβανίου. 52ο Σκάφης Σχολείο Σκάφης Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Σκάφης.

20 3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ ΤΟΣ 53ο Σούγιας (Συνοικισμού Μονής) Σχολείο Μονής α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του συνοικισμού Μονής του εκλογικού Σούγιας. καταλόγους του Συνοικισμού Μονής του εκλογικού διαμερίσματος Σούγιας Κοινοτικοί Εκλογείς. 54ο Σούγιας (συνοικισμού Κουστογέρακου) Σχολείο Κουστογέρακου Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του συνοικισμού Κουστογέρακου του εκλογικού διαμερίσματος Σούγιας. 55ο Τεμενίων Σχολείο Τεμενίων Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τεμενίων.

21 2. ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΤΑΝΟΥ (ΚΑΝΔΑΝΟΥ) ΤΟΣ 56ο Κακοδικίου Ενοριακό-Πολιτιστικό Κέντρο Κακοδικίου α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Κακοδικίου. Κακοδικίου Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Κακοδικίου Κοινοτικοί Εκλογείς. 57ο Καντάνου Γυμνάσιο- ΕΠΑΛ Καντάνου (Δυτική Πτέρυγα) 1 η Αίθουσα α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Καντάνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι και Κ (μέχρι και την εκλογέα ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ). β) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Καντάνου. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς : - Του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καντάνου. 58ο Καντάνου Γυμνάσιο- ΕΠΑΛ Καντάνου (Δυτική Πτέρυγα) 2 η Αίθουσα α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Καντάνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω 59ο Πλεμενιανών Σχολείο Πλεμενιανών α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Πλεμενιανών. Πλεμενιανών Κοινοτικοί Εκλογείς.

22 3.ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΤΟΣ 60ο Παλαιόχωρας Παλαιόχωρας α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Παλαιόχωρας των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α,Β,Γ,Δ, Ε και Ζ (μέχρι και τον εκλογέα ΖΟΥΡΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΟ). Παλαιοχώρας Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς : - Του Λιμενικού Σταθμού Παλαιόχωρας - Του Αστυνομικού Σταθμού Πελεκάνου. 61ο Παλαιόχωρας Παλαιόχωρας α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Παλαιόχωρας των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Η, Θ, Ι, Κ, Λ και Μ (μέχρι και την εκλογέα ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ). Παλαιοχώρας Κοινοτικοί Εκλογείς. 62ο Παλαιόχωρας Παλαιόχωρας Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Παλαιόχωρας των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από την εκλογέα ΜΑΜΑΣΑΧΛΙΣΙ ΓΚΑΛΙΝΑ), Ν, Ξ, Ο, Π (μέχρι και την εκλογέα ΠΑΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ). 63ο Παλαιόχωρας Παλαιόχωρας Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Παλαιόχωρας των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π (από την εκλογέα ΠΕΔΙΩΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ),Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

23 3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΤΟΣ 64ο Βοθιανών Σχολείο Μουστάκο Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Βοθιανών. 65ο Βουτά Σχολείο Βουτά α)οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Βουτά. β) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Βουτά. 66ο Σαρακήνας Σχολείο Σαρακήνας α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Σαρακήνας. β) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Σαρακήνας. 67ο Σκλαβοπούλας Σχολείο Σκλαβοπούλας Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Σκλαβοπούλας.

24 4. ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ ΤΟΣ 68ο Αμυγδαλοκεφαλίου Σχολείο Αμυγδαλοκεφαλίου Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Αμυγδαλοκεφαλίου. 69ο Βάθης Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Βάθης α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Βάθης. Βάθης Κοινοτικοί Εκλογείς. 70ο Βλάτους Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Βλάτους α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Βλάτους. Βλάτους Κοινοτικοί Εκλογείς.

25 4. ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ ΤΟΣ 71ο Ελους Ελους α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Ελους. Έλους Κοινοτικοί Εκλογείς. 72ο Κάμπου Ενοριακό Κέντρο Κάμπου καταλόγους του εκλογικού Κάμπου. 73ο Κεφαλίου Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Κεφαλίου καταλόγους του εκλογικού Κεφαλίου. 74ο Περιβολίων Σχολείο Περιβολίων Περιβολίων. Περιβολίων Κοινοτικοί Εκλογείς. 75ο Στροβλών Ενοριακό Κέντρο Στροβλών Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Στροβλών.

26 4. ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟΣ 76ο Γραμβούσας Αίθουσα Ενοριακού Κέντρου Γραμβούσας καταλόγους του εκλογικού Γραμβούσας των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ και Μ. 77ο Γραμβούσας Αίθουσα Κοινοτικού Ιατρείου Γραμβούσας Γραμβούσας των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω Γραμβούσας Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς Γραμβούσας Κοινοτικός Εκλογέας. 78ο Καλαθενών Καλαθενών καταλόγους του εκλογικού Καλαθενών. 79ο Καλλεργιανών Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλεργιανών Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Καλλεργιανών.

27 4. ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟΣ 80ο Κισσάμου 1 ο Γυμνάσιο Κισσάμου (αίθουσα 1) Κισσάμου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, και Γ (μέχρι και την εκλογέα ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΒΥΣΣΙΝΙΑ). Κισσάμου Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Κισσάμου Κοινοτικοί Εκλογείς. δ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς : - Της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισσάμου - Του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου - Του Ε/Γ Ο/Γ «ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ» 81ο Κισσάμου 1 ο Γυμνάσιο Κισσάμου (αίθουσα 2) καταλόγους του εκλογικού Κισσάμου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ (μέχρι και τον εκλογέα ΚΟΝΤΟΠΥΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ). 82ο Κισσάμου 1 ο Γυμνάσιο Κισσάμου (αίθουσα 3) καταλόγους του εκλογικού Κισσάμου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ (από την εκλογέα ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΑΡΕΤΗ), Λ, Μ (μέχρι και τον εκλογέα ΜΑΡΤΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ).

28 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟΣ 4. ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 83ο Κισσάμου 1 ο Κισσάμου (αίθουσα 1) καταλόγους του Κισσάμου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από την εκλογέα ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ), Ν, Ξ, Ο, Π (μέχρι και τον εκλογέα ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ). 84ο Κισσάμου 1 ο Κισσάμου (αίθουσα 2) καταλόγους του εκλογικού Κισσάμου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π (από την εκλογέα ΠΑΣΑΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ), Ρ και Σ. 85ο Κισσάμου 2 ο Κισσάμου καταλόγους του εκλογικού Κισσάμου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. (αίθουσα 1) 86ο Κουκουναράς Σχολείο Κουκουναράς καταλόγους του Κουκουναράς.

29 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 4. ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟΣ 87ο Λουσακιών Σχολείο Λουσακιών καταλόγους του εκλογικού Λουσακιών. 88ο Πλατάνου Πλατάνου Πλατάνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ και Λ. β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Πλατάνου. γ) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Πλατάνου. 89ο Πλατάνου Πλατάνου Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Πλατάνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. 90ο Πλατάνου (Συνοικισμός Σφηναρίου) Σχολείο Σφηναρίου καταλόγους του εκλογικού Πλατάνου του συνοικισμού Σφηναρίου.

30 4. ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟΣ 91ο Πολυρρήνιας Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Πολυρρήνιας Πολυρρήνιας. β) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Πολυρρήνιας. 92ο Σηρικαρίου Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Σηρικαρίου εκλογικούς καταλόγους του Σηρικαρίου. β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Σηρικαρίου.

31 4. ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΗΜΝΗΣ ΤΟΣ 93ο Δραπανιά Δραπανιά καταλόγους του εκλογικού Δραπανιά των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Λ, και Μ. 94ο Δραπανιά Δραπανιά Δραπανιά των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δραπανιά. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Δραπανιά Κοινοτικοί Εκλογείς. 95ο Βουλγάρω Σχολείο Βουλγάρω Βουλγάρω. Βουλγάρω Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Βουλγάρω.

32 4. ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΗΜΝΗΣ ΤΟΣ 96ο Καλουδιανών Καλουδιανών Καλουδιανών. Καλουδιανών Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς : - Του Κ.Α ο Μαλαθύρου Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Μαλαθύρου καταλόγους του εκλογικού Μαλαθύρου. 98ο Περβολακίων Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Περβολακίων καταλόγους του εκλογικού Περβολακίων. 99ο Ποταμίδας Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Ποταμίδας α)οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Ποταμίδας. Ποταμίδας Κοινοτικοί Εκλογείς.

33 4. ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΗΜΝΗΣ ΤΟΣ 100ο Ρόκκας Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Ρόκκας α)οι εκλογείς οι γραμμένοι στους Ρόκκας. β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Ρόκκας. 101ο Σασάλου Σχολείο Σασάλου καταλόγους του εκλογικού Σασάλου. 102ο Σφακοπηγαδίου Σφακοπηγαδίου Σφακοπηγαδίου. Σφακοπηγαδίου Ετεροδημότες Εκλογείς. 103ο Τοπολίων Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Τοπολίων Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπολίων. 104ο Φαλελιανών Σχολείο Φαλελιανών καταλόγους του εκλογικού Φαλελιανών. 105ο Χαιρεθιανών Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Χαιρεθιανών καταλόγους του εκλογικού Χαιρεθιανών.

34 5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΤΟΣ 106ο Ανώσκελης Σχολείο Ανώσκελης Ανώσκελης. β) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Ανώσκελης. 107ο Βουκολιών Βουκολιών α)οι εκλογείς οι γραμμένοι στους Βουκολιών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ ( μέχρι και την εκλογέα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ). Βουκολιών Κοινοτικοί Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς : - Του Αστυνομικού Τμήματος Βουκολιών. 108ο Βουκολιών Βουκολιών καταλόγους του εκλογικού Βουκολιών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ (από την εκλογέα ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ), Λ, Μ και Ν (μέχρι και τον εκλογέα ΝΤΟΥΡΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ). 109ο Βουκολιών Βουκολιών Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Βουκολιών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

35 5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΤΟΣ 110ο Κακόπετρου Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Κακόπετρου καταλόγους του εκλογικού Κακόπετρου. 111ο Νεριανών Σχολείο Νεριανών Οι εκλογείς οι γραμμένοι στους Νεριανών. 112ο Νέου Χωρίου Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Νέου Χωρίου Νέου Χωρίου β) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Νέου Χωρίου. 113ο Παλαιών Ρουμάτων Σχολείο Παλαιών Ρουμάτων καταλόγους του Παλαιών Ρουμάτων των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ (μέχρι και τον εκλογέα ΜΑΡΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ).

36 5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΤΟΣ 114ο Παλαιών Ρουμάτων Σχολείο Παλαιών Ρουμάτων καταλόγους του εκλογικού Παλαιών Ρουμάτων των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από την εκλογέα ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ), Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. 115ο Πολεμαρχίου Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Πολεμαρχίου (ισόγειο) καταλόγους του εκλογικού Πολεμαρχίου. 116ο Ταυρωνίτη Ταυρωνίτη Ταυρωνίτη. Ταυρωνίτη Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Ταυρωνίτη Κοινοτικοί Εκλογείς. 117ο Χρυσαυγής Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Χρυσαυγής Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Χρυσαυγής.

37 5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΤΟΣ 118ο Αφράτων Σχολείο Αφράτων Αφράτων. Αφράτων Κοινοτικοί Εκλογείς. 119ο Βασιλόπουλου Σχολείο Βασιλόπουλου Βασιλόπουλου. β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Βασιλόπουλου. 120ο Βουβών Σχολείο Βουβών καταλόγους του εκλογικού Βουβών. 121ο Γλώσσας Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Γλώσσας Οι εκλογείς οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Γλώσσας.

38 5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΤΟΣ 122ο Δελιανών Σχολείο Δελιανών Δελιανών β) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δελιανών. 123ο Δρακόνας Σχολείο Δρακόνας καταλόγους του εκλογικού Δρακόνας. 124ο Επισκοπής Σχολείο Επισκοπής Επισκοπής Επισκοπής Ετεροδημότες Εκλογείς. 125ο Ζυμβραγού Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Ζυμβραγού Οι εκλογείς οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Ζυμβραγού.

39 5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΤΟΣ 126ο Καλυδωνίας Σχολείο Καλυδωνίας Καλυδωνίας. β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Καλυδωνίας. γ) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Καλυδωνίας. 127ο Καμισιανών Σχολείο Καμισιανών Καμισιανών. Καμισιανών Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Καμισιανών Κοινοτικοί Εκλογείς. 128ο Καρών Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Καρών καταλόγους του εκλογικού Καρών. 129ο Κολυμβαρίου Κολυμβαρίου α) καταλόγους του Κολυμβαρίου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ και Μ (μέχρι και τον εκλογέα ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ). Κολυμβαρίου Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Κολυμβαρίου Κοινοτικοί Εκλογείς.

40 5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΤΟΣ 130ο Κολυμβαρίου Κολυμβαρίου καταλόγους του εκλογικού Κολυμβαρίου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. 131ο Νοχιών Σχολείο Νοχιών Νοχιών. Νοχιών Κοινοτικοί Εκλογείς. 132ο Πανεθήμου Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Πανεθήμου καταλόγους του εκλογικού Πανεθήμου 133ο Ραβδούχας Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Ραβδούχας εκλογικούς καταλόγους του Ραβδούχας. Ραβδούχας Κοινοτικοί Εκλογείς. 134ο Ροδωπού Σχολείο Ροδωπού α)οι εκλογείς οι γραμμένοι στους Ροδωπού. Ροδωπού Κοινοτικοί Εκλογείς. 135ο Σπηλιάς Σπηλιάς α)οι εκλογείς οι γραμμένοι στους Σπηλιάς. Σπηλιάς Κοινοτικοί Εκλογείς.

41 5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΤΟΣ 136ο Αλικιανού Αλικιανού Αλικιανού των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, και Κ (μέχρι και την εκλογέα ΚΩΣΤΟΞΕΝΑΚΙ ΑΡΓΥΡΗ). β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Αλικιανού. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Αλικιανού Κοινοτικοί Εκλογείς. δ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς : - Του Αστυνομικού Τμήματος Μουσούρων. 137ο Αλικιανού Αλικιανού καταλόγους του εκλογικού Αλικιανού. των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. 138ο Βατολάκκου Βατολάκκου α)οι εκλογείς οι γραμμένοι στους Βατολάκκου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι και Κ (μέχρι και την εκλογέα ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ). Βατολάκκου Κοινοτικοί Εκλογείς.

42 5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΤΟΣ 139ο Βατολάκκου Βατολάκκου καταλόγους του Βατολάκκου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. 140ο Καράνου Σχολείο Καράνου καταλόγους του εκλογικού Καράνου. 141ο Κουφού Σχολείο Κουφού Κουφού. β) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Κουφού. 142ο Λάκκων Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Λάκκων καταλόγους του εκλογικού Λάκκων των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ (μέχρι και τον εκλογέα ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ). 143ο Λάκκων Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Λάκκων καταλόγους του Λάκκων των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από την εκλογέα ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

43 5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΤΟΣ 144ο Μεσκλών Σχολείο Μεσκλών Μεσκλών. Μεσκλών Κοινοτικοί Εκλογείς. 145ο Ορθουνίου Σχολείο Ορθουνίου καταλόγους του εκλογικού Ορθουνίου. 146ο Πρασέ Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Πρασέ εκλογικούς καταλόγους του Πρασέ. Πρασέ Κοινοτικοί Εκλογείς. 147ο Σέμπρωνα Σχολείο Σέμπρωνα Σέμπρωνα. Σέπρωνα Κοινοτικοί Εκλογείς. 148ο Σκινέ Δημοτικό Σκινέ Σχολείο καταλόγους του εκλογικού Σκινέ των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ (μέχρι και την εκλογέα ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ).

44 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 149ο Σκινέ Σκινέ Σκινέ των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από την εκλογέα ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ), Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. Σκινέ Κοινοτικοί Εκλογείς. 150ο Φουρνέ Σχολείο Φουρνέ καταλόγους του Φουρνέ των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ (μέχρι και τον εκλογέα ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ). 151ο Φουρνέ Σχολείο Φουρνέ Φουρνέ των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από τον εκλογέα ΜΟΥΧΣΙΔΗ ΑΛΜΠΕΡΤ), Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. Φουρνέ Κοινοτικοί Εκλογείς. 152ο Ψαθογιάννου Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Ψαθογιάννου Ψαθογιάννου. Ψαθογιάννου Κοινοτικοί Εκλογείς.

45 5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΣ 153ο Γερανίου Γερανίου καταλόγους του εκλογικού Γερανίου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ,Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ (μέχρι και τον εκλογέα ΜΑΡΜΑΡΙΤΣΑΚΗ ΠΑΥΛΟ - ΧΑΝΣ). 154ο Γερανίου Γερανίου Γερανίου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από την εκλογέα ΜΑΣΤΟΡΑΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ), Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. Γερανίου Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Γερανίου Κοινοτικοί Εκλογείς. 155ο Βλαχερωνίτισσας Σχολείο Βλαχερωνίτισσας Βλαχερωνίτισσας. Βλαχερωνίτισσας Ετεροδημότες Εκλογείς. 156ο Βρυσών Σχολείο Βρυσών α)οι εκλογείς οι γραμμένοι στους Βρυσών. Βρυσών Κοινοτικοί Εκλογείς.

46 5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΣ 157ο Ζουνακίου Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Ζουνακίου Ζουνακίου. Ζουνακίου Κοινοτικοί Εκλογείς. 158ο Κοντομαρίου Αίθουσα Ενοριακού Κέντρου Κοντομαρίου Κοντομαρίου. β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Κοντομαρίου. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Κοντομαρίου Κοινοτικοί Εκλογείς. 159ο Κυπάρισσου Σχολείο Κυπάρισσου Κυπάρισσου. Κυπάρισσου Κοινοτικοί Εκλογείς. 160ο Μάλεμε Μάλεμε Μάλεμε. β) Ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς Μάλεμε Ετεροδημότης Εκλογέας. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Μάλεμε Κοινοτικοί Εκλογείς. δ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς : - Του Κ.Α

47 5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΣ 161ο Μανολιόπουλου Σχολείο Μανολιόπουλου Μανολιόπουλου Μανολιόπουλου Κοινοτικοί Εκλογείς. 162ο Μοδίου Σχολείο- Νηπιαγωγείο Μοδίου Μοδίου. Μοδίου Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Μοδίου. 163ο Ντερέ Σχολείο Ντερέ Ντερέ. β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Ντερέ. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Ντερέ Κοινοτικοί Εκλογείς. 164ο Ξαμουδοχωρίου Σχολείο Ξαμουδοχωρίου Ξαμουδοχωρίου. Ξαμουδοχωρίου Κοινοτικοί Εκλογείς.

48 5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΣ 165ο Πλατανιά Πλατανιά καταλόγους του εκλογικού Πλατανιά των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε,Ζ, Η, Θ, Ι, Κ και Λ. 166ο Πλατανιά Πλατανιά Πλατανιά των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ,Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. Πλατανιά Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Πλατανιά Κοινοτικοί Εκλογείς. 167ο Συριλίου Σχολείο Συριλίου καταλόγους του εκλογικού Συριλίου.

49 6. ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΝ ΤΟΣ 168ο Αγίας Ρουμέλης Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αγίας Ρουμέλης Αγίας Ρουμέλης. Αγίας Ρουμέλης Κοινοτικοί Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς : -Του Ε/Γ-Ο/Γ «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» 169ο Αγίου Ιωάννη Σχολείο Αγ. Ιωάννη καταλόγους του εκλογικού Αγ. Ιωάννη. 170ο Ανώπολης Ανώπολης καταλόγους του εκλογικού Ανώπολης των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε,Ζ, Η, Θ, Ι, και Κ (μέχρι και τον εκλογέα ΚΡΙΑΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ). 171ο Ανώπολης Ανώπολης Ανώπολης των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Ανώπολης. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Ανώπολης Κοινοτικοί Εκλογείς.

50 6. ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΝ ΤΟΣ 172ο Ασκύφου Ασκύφου α)οι εκλογείς οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Ασκύφου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, και Κ (μέχρι και τον εκλογέα ΚΟΥΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ). Ασκύφου Κοινοτικοί Εκλογείς. 173ο Ασκύφου Ασκύφου καταλόγους του Ασκύφου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. 174ο Ασφένδου Βουβά Ασφένδου. Ασφένδου Κοινοτικοί Εκλογείς. 175ο Ιμπρου ΚΕΠ Ιμπρου α)οι εκλογείς οι γραμμένοι στους Ιμπρου. β) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Ίμπρου.

51 6. ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΝ ΤΟΣ 176ο Πατσιανού Νηπιαγωγείο Πατσιανού α) καταλόγους του εκλογικού Πατσιανού. β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Πατσιανού. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Πατσιανού Κοινοτικοί Εκλογείς. 177ο Σκαλωτής Νηπιαγωγείο Σκαλωτής α) καταλόγους του εκλογικού Σκαλωτής. β) Ο Κοινοτικός εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Σκαλωτής. 178ο Χώρας Σφακίων Γυμνάσιο - Λύκειο Χώρας Σφακίων α) καταλόγους του εκλογικού Χώρας Σφακίων. β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Χώρας Σφακίων. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Χώρας Σφακίων Κοινοτικοί Εκλογείς. δ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς : - Του Αστυνομικού Τμήματος Χώρας Σφακίων - Του Λιμενικού Σταθμού Χώρας Σφακίων

52 7. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΣ 179ο Αρωνίου 1 ο Νηπιαγωγείο Αρωνίου (πρώην κτήριο ΔΕΥΑ Ακρωτηρίου) Αρωνίου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ (μέχρι και τον εκλογέα ΚΑΠΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ). Αρωνίου Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Αρωνίου Κοινοτικοί Εκλογείς. 180ο Αρωνίου Σχολείο Αρωνίου Αρωνίου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ (από την εκλογέα ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ), Λ και Μ (μέχρι και την εκλογέα ΜΕΣΑΡΧΑΚΗ ΦΑΝΗ). καταλόγους εκλογείς : - Του Κ.Α των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η και Θ. 181ο Αρωνίου Παζινού Αρωνίου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από την εκλογέα ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ) Ν,Ξ, Ο και Π. καταλόγους εκλογείς : - Του Κ.Α των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ,Λ και Μ.

53 7. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΣ 182ο Αρωνίου Παζινού Αρωνίου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ρ,Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ και Ω. καταλόγους εκλογείς : - Του Κ.Α των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ και Ω. 183ο Κουνουπιδιανών 1 ο Κουνουπιδιανών καταλόγους του εκλογικού Κουνουπιδιανών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ (μέχρι και τον εκλογέα ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ). 184ο Κουνουπιδιανών 1 ο Κουνουπιδιανών καταλόγους του εκλογικού Κουνουπιδιανών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Γ (από την εκλογέα ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ), Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ (μέχρι και τον εκλογέα ΚΑΛΦΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ). 185ο Κουνουπιδιανών 1 ο Κουνουπιδιανών καταλόγους του εκλογικού Κουνουπιδιανών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Κ (από την εκλογέα ΚΑΜΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ μέχρι και τον εκλογέα ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ).

54 7. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΣ 186ο Κουνουπιδιανών 1 ο Κουνουπιδιανών καταλόγους του εκλογικού Κουνουπιδιανών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ (από την εκλογέα ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ), Λ, Μ (μέχρι και τον εκλογέα ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ ΤΙΜΟΥΡ). 187ο Κουνουπιδιανών 1 ο Κουνουπιδιανών καταλόγους του εκλογικού Κουνουπιδιανών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από την εκλογέα ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ), Ν (μέχρι και την εκλογέα ΝΙΟΥΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΕΛΕΝΗ). 188ο Κουνουπιδιανών 1 ο Κουνουπιδιανών καταλόγους του εκλογικού Κουνουπιδιανών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ν (από την εκλογέα ΝΟΔΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ), Ξ,Ο, Π (μέχρι και την εκλογέα ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ). 189ο Κουνουπιδιανών 1 ο Κουνουπιδιανών Κουνουπιδιανών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π (από την εκλογέα ΠΟΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ), Ρ, Σ, Τ (μέχρι και τον εκλογέα ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟ). Κουνουπιδιανών Ετεροδημότες Εκλογείς.

55 7. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΣ 190ο Κουνουπιδιανών 1 ο Κουνουπιδιανών Κουνουπιδιανών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Τ (από την εκλογέα ΤΖΙΛΙΒΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ),Υ,Φ,Χ,Ψ και Ω. Κουνουπιδιανών Κοινοτικοί Εκλογείς. 191ο Μουζουρά Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου «ΜΙΝΩΑ» Μουζουρά. β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Μουζουρά. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Μουζουρά Κοινοτικοί Εκλογείς. δ) Ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέας : - Του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Χανίων

56 7. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΣ 192ο Στερνών Στερνών α)οι εκλογείς οι γραμμένοι στους Στερνών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ και Λ (μέχρι και τον εκλογέα ΛΥΚΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ). Στερνών Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Στερνών Κοινοτικοί Εκλογείς. δ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς : - Του Κ.Α ο Στερνών Στερνών καταλόγους του εκλογικού Στερνών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. 194ο Χορδακίου Σχολείο Χορδακίου α)οι εκλογείς οι γραμμένοι στους Χορδακίου. Χορδακίου Κοινοτικοί Εκλογείς.

57 7. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΣ 195ο Μουρνιών 2 ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου καταλόγους του εκλογικού Μουρνιών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ (μέχρι και τον εκλογέα ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ). 196ο Μουρνιών 2 ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου καταλόγους του εκλογικού Μουρνιών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Γ (από την εκλογέα ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ), Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ (μέχρι και τον εκλογέα ΚΑΝΤΙΛΙΕΡΑΚΗ ΠΑΥΛΟ). 197ο Μουρνιών 2 ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου καταλόγους του εκλογικού Μουρνιών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Κ (από τον εκλογέα ΚΑΠΑΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ έως και την εκλογέα ΚΟΡΚΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ). 198ο Μουρνιών 2 ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου καταλόγους του εκλογικού Μουρνιών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ (από την εκλογέα ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ) και Λ. 199ο Μουρνιών 2 ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου καταλόγους του εκλογικού Μουρνιών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Μ ( μέχρι και την εκλογέα ΜΠΑΧΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ).

58 7. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΣ 200ο Μουρνιών ΤΕΕ Ελ. Βενιζέλου οδός Αρπακουλάκηδων καταλόγους του εκλογικού Μουρνιών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από τον εκλογέα ΜΠΕΖΑΝΙ ΡΕΝΤΙΟΝ), Ν, Ξ, Ο, Π (μέχρι και τον εκλογέα ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟ). 201ο Μουρνιών ΤΕΕ Ελ. Βενιζέλου οδός Αρπακουλάκηδων καταλόγους του εκλογικού Μουρνιών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π (από την εκλογέα ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ), Ρ, Σ (μέχρι και τον εκλογέα ΣΕΛΙΝΙΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ). 202ο Μουρνιών ΤΕΕ Ελ. Βενιζέλου οδός Αρπακουλάκηδων Μουρνιών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Σ (από τον εκλογέα ΣΕΝΤΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ), Τ (μέχρι και τον εκλογέα ΤΣΑΚΑΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ). β ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς : - Του Κ.Α ο Μουρνιών ΤΕΕ Ελ. Βενιζέλου οδός Αρπακουλάκηδων α) καταλόγους του εκλογικού Μουρνιών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Τ (από την εκλογέα ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΑΓΑΠΗ), Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. Μουρνιών Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Μουρνιών Κοινοτικοί Εκλογείς.

59 7. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΣ 204ο Νεροκούρου Χρυσοπηγής καταλόγους του εκλογικού Νεροκούρου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ (μέχρι και τον εκλογέα ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ). 205ο Νεροκούρου Χρυσοπηγής καταλόγους του εκλογικού Νεροκούρου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Γ (από τον εκλογέα ΓΗΡΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ), Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ (μέχρι και την εκλογέα ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ). 206ο Νεροκούρου Χρυσοπηγής καταλόγους του εκλογικού Νεροκούρου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Κ (από τον εκλογέα ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ μέχρι και τον εκλογέα ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ). 207ο Νεροκούρου Χρυσοπηγής καταλόγους του εκλογικού Νεροκούρου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ (από την εκλογέα ΚΟΥΛΙΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ),Λ, Μ (μέχρι και τον εκλογέα ΜΑΛΝΤΑΓΚ ΝΤΟΜΙΝΙΚ). 208ο Νεροκούρου Χρυσοπηγής καταλόγους του εκλογικού Νεροκούρου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Μ (από την εκλογέα ΜΑΜΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ μέχρι και τον εκλογέα ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ).

60 7. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΣ 209ο Νεροκούρου Χρυσοπηγής καταλόγους του εκλογικού Νεροκούρου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από την εκλογέα ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ), Ν, Ξ, Ο, Π (μέχρι και τον εκλογέα ΠΕΝΤΑΡΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ). 210ο Νεροκούρου Χρυσοπηγής καταλόγους του εκλογικού Νεροκούρου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π (από την εκλογέα ΠΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ),Ρ, Σ, Τ (μέχρι και τον εκλογέα ΤΖΟΥΓΚΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ). 211ο Νεροκούρου Χρυσοπηγής καταλόγους του εκλογικού Νεροκούρου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Τ (από την εκλογέα ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ), Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. Νεροκούρου Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Νεροκούρου Κοινοτικοί Εκλογείς.

61 7. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ ΤΟΣ 212ο Αγιάς Αγιάς α) καταλόγους του εκλογικού Αγιάς. Αγιάς Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Αγιάς Κοινοτικοί Εκλογείς. δ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς: - Του Κ.Α Του Κ.Α ο Βαμβακόπουλου Βαμβακόπουλου καταλόγους του εκλογικού Βαμβακόπουλου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ (μέχρι και την εκλογέα ΚΕΤΥΠΗ ΜΑΡΙΑ). 214ο Βαμβακόπουλου Βαμβακόπουλου καταλόγους του εκλογικού Βαμβακόπουλου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ (από την εκλογέα ΚΙΝΤΡΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ), Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π (μέχρι και την εκλογέα ΠΑΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ). 215ο Βαμβακόπουλου Βαμβακόπουλου α) καταλόγους του εκλογικού Βαμβακόπουλου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π (από την εκλογέα ΠΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ), Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. Βαμβακόπουλου Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Βαμβακόπουλου Κοινοτικοί Εκλογείς.

62 7. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ ΤΟΣ 216ο Βαρυπέτρου Βαρυπέτρου καταλόγους του εκλογικού Βαρυπέτρου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ και Λ 217ο Βαρυπέτρου Βαρυπέτρου α)οι εκλογείς οι γραμμένοι στους Βαρυπέτρου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. β) Ο Ετεροδημότης εκλογέας ο γραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Βαρυπέτρου. 218ο Θερίσου Θερίσου καταλόγους του εκλογικού Θερίσου 219ο Περιβολίων Περιβολίων Περιβολίων των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, και Η. Περιβολίων Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Περιβολίων Κοινοτικοί Εκλογείς.

63 7. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ ΤΟΣ 220ο Περιβολίων Περιβολίων καταλόγους του εκλογικού Περιβολίων των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Θ, Ι και Κ. 221ο Περιβολίων Περιβολίων καταλόγους του εκλογικού Περιβολίων των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, Ν (μέχρι και τον εκλογέα ΝΙΚΟΛΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ). 222ο Περιβολίων Περιβολίων καταλόγους του εκλογικού Περιβολίων των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ν (από την εκλογέα ΝΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ), Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ (μέχρι και τον εκλογέα ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ). 223ο Περιβολίων Περιβολίων καταλόγους του εκλογικού Περιβολίων των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Σ (από την εκλογέα ΣΤΟΥΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ), Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

64 7. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΤΟΣ 224ο Δρακόνας Πολιτιστικό Κέντρο Δρακόνας καταλόγους του εκλογικού Δρακόνας. 225ο Κάμπων Κάμπων καταλόγους του εκλογικού Κάμπων 226ο Κοντόπουλων Κατωχωρίου καταλόγους του εκλογικού Κοντόπουλων. 227ο Μαλάξης Μαλάξης καταλόγους του εκλογικού Μαλάξης. 228ο Παπαδιανών Δημαρχείο Γερολάκκου καταλόγους του εκλογικού Παπαδιανών

65 7. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΤΟΣ 229ο Παπαδιανών (συνοικισμός Λούλου) Νηπιαγωγείο Λούλου καταλόγους του εκλογικού Παπαδιανών ( συνοικισμός Λούλου ) 230ο Πλατυβόλας Σπηλιαρίων (Πλατυβόλας) καταλόγους του εκλογικού Πλατυβόλας

66 7. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΤΟΣ 231ο Γαλατά Γαλατά καταλόγους του εκλογικού Γαλατά των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η και Θ. 232ο Γαλατά Γαλατά καταλόγους του εκλογικού Γαλατά των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ι, Κ, Λ, Μ (μέχρι και την εκλογέα ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ). 233ο Γαλατά Γαλατά καταλόγους του εκλογικού Γαλατά των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από τον εκλογέα ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ), Ν, Ξ, Ο, Π (μέχρι και τον εκλογέα ΠΙΤΣΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ). 234ο Γαλατά Γαλατά Γαλατά των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π (από την εκλογέα ΠΛΑΤΗ ΔΑΦΝΗ), Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. Γαλατά Ετεροδημότες Εκλογείς. γ) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς Γαλατά Κοινοτικοί Εκλογείς.

67 7. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΤΟΣ 235ο Αγ.Μαρίνας Αγ. Μαρίνας α)οι εκλογείς οι γραμμένοι στους Αγ. Μαρίνας των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ (μέχρι και τον εκλογέα ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ). Αγ. Μαρίνας Κοινοτικοί Εκλογείς. 236ο Αγ.Μαρίνας Αγ. Μαρίνας Αγίας Μαρίνας των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ (από την εκλογέα ΛΥΤΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ), Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. Αγ. Μαρίνας Ετεροδημότες Εκλογείς. 237ο Δαράτσου Γυμνάσιο Δαράτσου καταλόγους του εκλογικού Δαράτσου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β και Γ. 238ο Δαράτσου Γυμνάσιο Δαράτσου καταλόγους του εκλογικού Δαράτσου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ (μέχρι και τον εκλογέα ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ).

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 9 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οδηγός Υλοποίησης Παρακολούθησης και ιαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σύντοµη παρουσίαση του προγράµµατος... 3 2.1 Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

--------------- Επιµορφωτικό Κέντρο 7 ου ηµ Σχ. Χανίων Ειδικός Συνεργάτης:Παρτσαδάκη Αργυρώ 4 Σεπτεµβρίου 2006 NHΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ 60)

--------------- Επιµορφωτικό Κέντρο 7 ου ηµ Σχ. Χανίων Ειδικός Συνεργάτης:Παρτσαδάκη Αργυρώ 4 Σεπτεµβρίου 2006 NHΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ 60) -------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΠΑΙ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ----------- -------------------- «Ταχύρυθµα επιµορφωτικά προγράµµατα των εκπ/κών υποχρεωτικής εκπ/σης στα νέα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΔΑ: Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ Τρίπολη, 2 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός Εκλογικών Τµηµάτων και Καταστηµάτων Ψηφοφορίας, για τη διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015».

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός Εκλογικών Τµηµάτων και Καταστηµάτων Ψηφοφορίας, για τη διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015». ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ -ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 08 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 423/56 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Λευκάδα, 9 Ιανουαρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2014. Αριθ.Πρωτ:ΠΟΛ. 1241 ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2014. Αριθ.Πρωτ:ΠΟΛ. 1241 ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΗ-ΙΛΛ ΑΔΑ: Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2012

ΑΔΑ: Β42ΖΗ-ΙΛΛ ΑΔΑ: Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2012 Β42ΖΗ-ΙΛΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4577Η-Θ7Η. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1231

ΑΔΑ: 4577Η-Θ7Η. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1231 Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1231 ΑΔΑ: 4577Η-Θ7Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου

Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι.Π. Μεσολογγίου, 09/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17179 ΔΗΜΟΣ Ι.Π. Δ/νση: Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα: Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Μετανάστευσης Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ηγουμενίτσα 9 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 849 / 48 ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 21-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 36848/3465 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 Νοεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 Νοεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 Νοεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓEN. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Πρ.:1103021/728/Τ&ΕΦ ΔIEYΘYΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ.:1138 Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΗ-Γ44 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ:

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΗ-Γ44 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΗ-Γ44 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΣΑΡΩΣΗ) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ,

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΣΑΡΩΣΗ) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΣΑΡΩΣΗ) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (2015-2016) Προϋπολογισμός : 485.556,64 (χωρίς ΦΠΑ) και με Φ.Π.Α. 548.679,00 Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΕΡΑΝΙ 19/6/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4577Η-Θ7Η ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Π.Ε.

ΑΔΑ: 4577Η-Θ7Η ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Π.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΑΔΑ: 4577Η-Θ7Η Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ψηφοφορίας Περιφερειακών Εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014. Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ψηφοφορίας Περιφερειακών Εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014. Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι.Π. Μεσολογγίου, 09/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17181 ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Δ/νση: Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα: Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Μετανάστευσης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 1 Ταχ. Κώδικας: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ω Ν Χ Α Ν Ι Ω Ν www.haniotika-nea.gr / e-mail: info@haniotika-nea.gr

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ω Ν Χ Α Ν Ι Ω Ν www.haniotika-nea.gr / e-mail: info@haniotika-nea.gr Χανιώτικα νέα Χανιώτικα νέα AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 14.243 ΤΙΜΗ 0,60 Πόρους του ΕΣΠΑ για τα μνημειακά ελαιόδεντρα ζητά ο Σ.Ε.ΔΗ.Κ.» 12 Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ω Ν Χ Α Ν Ι Ω Ν www.haniotika-nea.gr /

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών για το ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών για το ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 8-10-2008 Αρ. Πρωτ. Φ.30/5886 Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλ. Fax. E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων 2012-2013

Απολογισμός Πεπραγμένων 2012-2013 Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2012 - γεράνι ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στην παρ.1 του αριθ. 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: «Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος 16/4/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. πρωτ. : 6071 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ.Δ/νση : Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος. 15. Μαρινάκης Πέτρος. 2. Κολομβάκης Κων/νος

16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος. 15. Μαρινάκης Πέτρος. 2. Κολομβάκης Κων/νος INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 205.06.30 5:3:27 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4806/30-06-205 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: «Μελέτη για την ανάπτυξη των διδακτικών κτηνοτροφικών αγροκτημάτων στην

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: «Μελέτη για την ανάπτυξη των διδακτικών κτηνοτροφικών αγροκτημάτων στην ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: «Μελέτη για την ανάπτυξη των διδακτικών κτηνοτροφικών αγροκτημάτων στην Κρήτη και σχεδιασμός τουριστικών διαδρομών» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42049 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3652 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 1228/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την

Διαβάστε περισσότερα