Αθήνα 3 Μαρτίου ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώµατος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 3 Μαρτίου 2006. ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώµατος"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ιεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας Tµήµα 1ο Πυρ/κών Κανονισµών & /ξεων Ταχ. /νση Μουρούζη 4 Ταχ. Κωδ Αθήνα Αρ.Τηλ. (210) / Αρ. FAX (210) Αριθ. Πρωτ.: 9554 Φ Αθήνα 3 Μαρτίου 2006 ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώµατος ΚΟΙΝ. : 1.- ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Α Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου Βόλος 2.- Βureau Veritas (Γραφείο Βέριτας Α.Ε.) Αιτωλικού Πειραιάς 3.- Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ..) Σισίνη Αθήνα 4.- Υπουργείο Ανάπτυξης 3 η Κλαδική ιεύθυνση Βιοµηχανίας Μεσογείων Αθήνα ΘΕΜΑ: «Συντήρηση, επανέλεγχος και αναγόµωση πυροσβεστήρων» ΣΧΕΤ.: α.- Το υπ αριθ. 1196/ΙΜ/ έγγραφο Ε.ΣΥ.. β.- Κ.Υ.Α. 618/43/ «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόµωσης» (ΦΕΚ Β 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την Κ.Υ.Α /671/ (ΦΕΚ Β 1218). γ.- Το υπ αριθ. IDD/002/GD/ek/ έγγραφο Βureau Veritas (Γραφείο Βέριτας Α.Ε.), µε συνηµµένο κατάλογο Αναγνωρισµένων Εταιρειών δ.- Το υπ αριθ. 0553/ έγγραφο Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε., µε συνηµµένο κατάλογο Αναγνωρισµένων Εταιρειών 1.- Με την παρούσα επιδιώκουµε την παροχή διευκρινίσεων για θέµατα που άπτονται της Κ.Υ.Α. 618/43/ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την Κ.Υ.Α /671/ , αναφορικά µε τις Αναγνωρισµένες Εταιρείες και τα Αρµόδια Άτοµα, που ασχολούνται µε τις διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόµωσης πυροσβεστήρων. 2.- Σύµφωνα µε το παραπάνω (β) σχετικό, από την η συντήρηση, επανέλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο από πιστοποιηµένες Αναγνωρισµένες Εταιρείες και πιστοποιηµένα Αρµόδια Άτοµα. 3.- Με το παραπάνω (α) σχετικό, το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε., µας γνώρισε ότι µέχρι σήµερα, έχει διαπιστεύσει ως Αναγνωρισµένους Φορείς ελέγχου, που δραστηριοποιούνται στην αναγνώριση εταιρειών περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόµωσης πυροσβεστήρων, τις εταιρείες Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε. και Βureau Veritas (Γραφείο Βέριτας Α.Ε.). Επιπλέον, µε το ίδιο έγγραφο, το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε., µας γνώρισε ότι µέχρι σήµερα, έχει διαπιστεύσει ως Αναγνωρισµένο Φορέα πιστοποίησης Αρµοδίων Ατόµων, για τον περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόµωση πυροσβεστήρων την Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε. 4.- Με τα παραπάνω (γ) και (δ) σχετικά, η Βureau Veritas (Γραφείο Βέριτας Α.Ε.) και η Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε. αντίστοιχα, µας γνωστοποίησαν τις πιστοποιηµένες, µέχρι σήµερα, Αναγνωρισµένες Εταιρείες και τον αριθµό πιστοποιητικού που έχουν λάβει, τα οποία σας αποστέλλουµε σε φωτ/φο και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 5.- Σας επισηµαίνουµε ότι, όλες οι Αναγνωρισµένες Εταιρείες έχουν δικαίωµα στη συντήρηση, περαιτέρω συντήρηση, αναγόµωση και εργαστηριακό έλεγχο όλων των πυροσβεστήρων χαµηλής πίεσης, δηλαδή των ακόλουθων πυροσβεστήρων:

2 α.- Ξηράς κόνεως, µε εγκλωβισµένη πίεση ή σφραγισµένη πίεση ή εσωτερικό φιαλίδιο ή εξωτερικό φιαλίδιο. β.- Βάσεως νερού, µε εγκλωβισµένη πίεση ή σφραγισµένη πίεση ή εσωτερικό φιαλίδιο ή εξωτερικό φιαλίδιο. γ.- Halon (αποκλειστικά για ειδικές στρατιωτικές εφαρµογές) ή εναλλακτικά υποκατάστατά τους. Επίσης όλες οι Αναγνωρισµένες Εταιρείες, έχουν δικαίωµα συντήρησης (ετήσιος έλεγχος) και των πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα. 6.- Ειδικά για τους πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα και τα φιαλίδια προωθητικών αερίων, δικαίωµα αναγόµωσης και εργαστηριακού ελέγχου έχει µια Αναγνωρισµένη Εταιρεία, εφόσον διαθέτει πιστοποίηση, από τους παραπάνω διαπιστευµένους φορείς, για δοχεία υψηλής πίεσης. 7.- Κατά συνέπεια, κατά τον έλεγχο των Υπεύθυνων ηλώσεων από τους υπεύθυνους των Γραφείων Πυρασφάλειας των Υπηρεσιών µας, θα πρέπει να εξετάζεται εάν η Αναγνωρισµένη Εταιρεία συµπεριλαµβάνεται στους σχετικούς καταλόγους και ειδικά για τους πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα και τα φιαλίδια προωθητικών αερίων, για το στάδιο της αναγόµωσης και εργαστηριακού ελέγχου, εάν η Αναγνωρισµένη Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη για τον έλεγχο δοχείων υψηλής πίεσης. 8.- Ύστερα από τα παραπάνω, οι υπεύθυνοι των Γραφείων Πυρασφάλειας των Υπηρεσιών µας, στα πλαίσια της εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας πυροπροστασίας, θα εξετάζουν, κατά την παραλαβή των Υπεύθυνων ηλώσεων, εάν οι παραπάνω εργασίες των πυροσβεστήρων, έχουν πραγµατοποιηθεί από τις πιστοποιηµένες Αναγνωρισµένες Εταιρείες που αναφέρονται στους ανωτέρω καταλόγους, διαφορετικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας στην εν λόγω επιχείρηση. 9.- Οσες Αναγνωρισµένες Εταιρείες δεν περιλαµβάνονται στους ανωτέρω καταλόγους και έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησής τους, οι υπεύθυνοι των Γραφείων Πυρασφάλειας των Υπηρεσιών µας, θα δέχονται τις Υπεύθυνες ηλώσεις των εταιρειών για τον περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόµωση των πυροσβεστήρων, εφόσον προσκοµίσουν στην Υπηρεσία σας επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού από την Βureau Veritas (Γραφείο Βέριτας Α.Ε.) ή την Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε., που να αποδεικνύει ότι διαθέτουν πιστοποίηση ως Αναγνωρισµένες Εταιρείες Στις Υπεύθυνες ηλώσεις, θα αναγράφεται το όνοµα του πιστοποιηµένου Αρµόδιου Ατόµου, καθώς και ο αριθµός πιστοποιητικού που αυτός φέρει από την Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε. Τα παραπάνω αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία και όχι πεδίο εξέτασης για τους υπευθύνους των Γραφείων Πυρασφάλειας των Υπηρεσιών µας, εφόσον µέχρι σήµερα δεν διαθέτουν καταλόγους µε τα πιστοποιηµένα Αρµόδια Άτοµα Υποδείγµατα των Υπεύθυνων ηλώσεων, για τον περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόµωση πυροσβεστήρων, καθώς και την πώληση νέων πυροσβεστήρων που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις για πρώτη φορά, θα ακολουθήσουν µε νεότερη ιαταγή µας Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι τα στοιχεία των πιστοποιηµένων Αναγνωρισµένων Εταιρειών, θα αναρτηθούν άµεσα στην επίσηµη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώµατος (www.fireservice.gr), η οποία και θα ενηµερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα Παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή της παρούσας.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε. (συνηµµένος στην υπ αριθ Φ.702.9/ /γή Α.Π.Σ.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1 ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΑΕ - C ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΕΜΠΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 10 η Πάροδος οδού ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ υτ. Εµπορικό Κέντρο Καλαµάτας ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 2 ΠΥΡΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. ΧΑΝ ΡΙΝΟΣ 3 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡ.SOS 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΜ. ΣΚΟΡ ΑΛΗΣ 5 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Γ. Ε. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 6 ΑΝΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 7 ΑΝΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ PYRONICK 8 PIERIA FIRE OE ΚΑΟΥΡΗΣ Ι. ΚΟΥΣΤΙΑΝΗΣ Α. 9 FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΕΠΕ 10 ΑΝΟΓΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ VELOS ΑΕ - C Σόλωνος 8 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΕ - C Πανεπιστηµίου 10 - ΠΑΤΡΑ ΑΕ - C Γερµανού 18 ΠΥΡΓΟΣ ΑΕ - C ΑΕ - C αλαµαναρά Αργολίδας 1, 5 χλµ. Λεωφ. Κορωπίου - Μαρκόπουλου ΚΟΡΩΠΙ ΑΕ -C -007 Βριλησσού 27 ΑΘΗΝΑ AE-C-008 Κασσάνδρου 27, Κατερίνη ΑΕ C-009 Καπανέως 73 - ΑΘΗΝΑ 104 ΑΕ-C-010 Γραφεία: Κρήτης 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργαστήριο : Περιοχή Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης

4 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 11 ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΕ-C-011 ( ΑΤΛΑΣ ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ 55 ΠΟΛΙΧΝΗ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 12 ΑΞΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ C-012 ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 30 ΚΑΒΑΛΑ 13 ΣΠΑΝ ΩΝΙ ΗΣ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ ΑΕ -C-013 Παλαιού Υδραγωγείου 6 - ΚΑΒΑΛΑ 14 ΧΑΤΣΟΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - HATSON EUROPE 15 Α ΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ - NATIONAL 16 ΝΩΕ Ζ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ-C-014 Κηφισίας 108 & Βολανάκη 1 ΑΘΗΝΑ ΑΕ-C-015 Σπηλιωπούλου 80, Κορωπί ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ-C-016 Πλατεία Ιερονιµιτών Ιερολοχιτών - ΤΗΝΟΣ 17 ΦΟΥΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ- ΠΥΡΣΟΣ 18 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΥΡ*ΣΟΣ ΑΕ-C-017 ΑΕ C-018 Καραϊσκάκη 94 & Εκκλησιών - ΛΑΜΙΑ Κύπρου 31 ΛΑΜΙΑ FORMULA X. ΚΑΡΡΑΣ A.E ΑΕ -C-019 Λ. Βουλιαγµένης 54 - Αργυρούπολη ΑΘΗΝΑ

5 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 20 ΜΠΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ C -020 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 4 η Πάροδος Ιωάννη Θεοτόκη 5 - ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 21 " ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ Γ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ - PYRSOS " 22 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ Η ΑΕ -C-022 ΑΕ C-023 Πεντάλοφος Θεσ/νικης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εσωτερική Περιφερειακή 357 Σταυρούπολη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΑΕ-C-024 ηµ. Γούναρη 65, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΑΚΑΤΟΣ" ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘ/ΣΕΙΣ ΑΕ C -025 Μεσολογγίου 53 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ - ΜΕΛΒΑ ΑΕ C-026 Λ. ηµοκρατίας 67 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ MOBIAK A.E ΑΕ -C -027 Ακρωτήρι Χανίων, ΧΑΝΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 28 ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - PYRSOS AE-C-028 ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης ΑΕ-C-029 Λ. Ικάρου ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

6 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 29. ΑΡΧΟΝΤΟΓΛΟΥ. ΑΕ-C-030 Σκρά 57 ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ΟΡΕΣΤΙΑ Α ΥΓΡΑΕΡΙΟΕΜΠΟΡΙΚΗ 30 ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΕ-C-031 Λεωφ. ηµοκρατίας 123 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ- ΟΛΗ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 31 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ Η ΑΛΜΠΑΝΙ ΗΣ 32 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ Η ΑΛΜΠΑΝΙ ΗΣ Χ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΕ-C-032 Αίνου 4 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΕ-C-033 Γραφεία :. Σολωµού 7 ΞΑΝΘΗ, Εργαστήριο :Αυξέντιο, Ν. ΞΑΝΘΗΣ 33 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ - STOP FIRE 34 ΑΜΑΚΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 35 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ-C-034 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 32 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΕ-C-035 Μ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 22 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ C-036 2ον χλµ ΑΙ ΗΨΟΥ - ΕΥΒΟΙΑ 36 ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ C-037 Πειραιώς 175 ΠΕΙΡΑΙΑΣ FIRE EXPERT ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ-C-038 Πέλλης 3, Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΠΕΣΙΟΣ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ ΚΕΜΠΕ - ΟΞΥΓΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ C-039 Λεβαδείας 35 & Ήλιδος 67 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΑΘΗΝΑ

7 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 39 Α. ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΕ-C-040 ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 169, ΠΑΤΡΑ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 40 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΗΦΑΙΣΤΟΣ 41 ΑΡΑΒΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΕ C-041 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ C-042 Σκρά 81 ΡΑΜΑ 42 ΜΠΛΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AE-C-043 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Σίνδος Τετράγωνο 20 Σίνδος Θεσσαλονίκη 43 ACON - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕ ΑΕ C-044 Γραφεία : ωδεκανήσου 14, ΑΘΗΝΑ Εργοστάσιο : Οινόφυτα Βοιωτίας 44 InterFire ΚΑΚΑΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ-C-045 Χρυσοστόµου Σµύρνης 51 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Γ. THASSOS FIRE SECURITY 46 Ι. ΠΑΡΙΣΗΣ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙ ΗΣ ΑΕ -C-046 ΑΕ C ον χλµ. Λιµεναρίων - ΠΟΤΟΥ ΘΑΣΟΣ 2ον χλµ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΠΗΓΑ ΙΩΝ - ΞΑΝΘΗ 47 ΑΣΛΑΝΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ C-048 Νέου Μοναστηρίου 58 Θεσσαλονλικη

8 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 48 STANDAR ΤΑΚΟΣ ΑΕ C-049 ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Λαγκαδίκια, ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 49 ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ Κ. ΑΕ C-050 ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΥΡΑ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 50 ΑΣΤΟΡΙΑ ΑΒΕΤΕ ΑΕ-C " ΠΑΦΥΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ" 13 ο Τετράγωνο, ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΣ ΑΕ C ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 (ΠΑΡΟ ΟΣ ΑΣΚΗΠΙΟΥ) - ΝΑΥΠΛΙΟ 52 ΒΑΣ. ΖΑΜΑΝΗΣ - ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 53 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ-C-053 Μεραρχίας 81, Σέρρες ΑΕ C-054 ΜΕΛΙΑ - ΛΑΡΙΣΑ 54 ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ C- 055 ΜΕΝΑΝ ΡΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ -C-056 Θηβών 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΕΕ ΑΕ C-057 Θηβών 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18543

9 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 57 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΑΠΙ ΗΣ ΑΕ C ΠΥΡΟΜΟΡΦΗ 58 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ Η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΤΣΑΡΟΥ ΚΑΝΑΛΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΕ-C-059 Βασιλούδι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 59 ΜΑΤΕΝΤΖΙΑ ΗΣ ΑΠ. ΑΒΡΑΑΜ ΑΕ-C-060 ΑΛΙΒΕΡΙ (ΘΕΣΗ ΜΑΝΑ 60 ΠΑΤΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ-C-063 ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙ ΕΒΡΟΥ 61 ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΕ-C-065 ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ 103 ΡΑΜΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ FIRE EXTINGUISHERS ΑΕ C-066 ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 3 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 63 OLYMPIA - ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΕ C-067. Σοφίας 16 Κολωνός ΑΘΗΝΑ ΥΙΟΙ. ΜΑΝΩΛΑΡΟΥ ΑΕ-C-068 ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 68 ΠΕΙΡΑΙΑΣ SAS & FIRE SECURITY ΑΕ-C-069 Β. ΤΖΕΛΛΑ 54 - ΚΑΡ ΙΤΣΑ 66 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - PYROSOS ΑΕ-C-071 Περσεφόνης 7-Λάρισα 67 ΜΠΕΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΕ-C-072 Ηρώων Πολυτεχνείου 90, Λάρισα

10 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 68 ΛΟΥΛΟΥ ΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΑΕ-C-074 Μακεδονίας 155, ΟΕ Θεσ/νίκη ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 69 ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΛ. ΒΟΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 70 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ALBARTOS 71 VICTORIA- ΑΛ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε ΑΕ-C-075 Λυσία 48, Περιστέρι. 6 ΑΕ -C -076 ΤΕΡΜΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ / ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ C ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΑΕ-C Ο χλµ. Παλαιάς οδού Λαγκαδά Σοχού- ΛΑΓΚΑ ΑΣ Παπαρρηγοπούλου 76 Περιστέρι ΑΘΗΝΑ CENTER ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α. Ε. ΑΕ-C-079 Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 162 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΘΗΝΑ FIRE WALL ΕΠΕ ΑΕ-C FAST SERVICE ΕΠΕ ΑΕ-C-081 ΠΕΡΙΣΣΟΥ 19 - Ν.ΧΑΛΚΗ OΝΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 67 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 76 Β. ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΕ -C-082 ΣΟΛΩΝΟΣ 22 ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΡ ΟΥΡΑΣ ΑΕ C-083 ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ ΝΙΚΑΙΑ

11 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 78 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕ-C-084 Στράτου Τζέγιου 18 ΧΑΛΙΚΙΑΣ Λευκάδα ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΕ-C-085 ΑΕ-C-086 Θηβών 31-Αιγάλεω ΑΘΗΝΑ Αρτέµιδος 4 Ζάκυνθος Βέροιας 73, ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ε.ΑΝ ΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ STAR ΑΕ-C ΛΙΑΚΟΥ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FIRE END ΑΕ-C-089 ΓΙΑΝΝΑΚΙ ΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΑΕ C-090 Ρήγα Φερραίου 6 Θες/νίκη Σκουφα 14 Πολίχνη/Θεσσαλονίκη 84 ΞΑΝΘΙΠΠΗ Α. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΕ C-091 ΚΡΗΤΗΣ 50 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Π. ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Α. ΠΑΝΤΙ ΗΣ Ο.Ε. ΒΙΟΠΥΡ ΤΣΕΡΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ GLORIA ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΚΗΣ Γ.- ΜΑΝΙΚΗΣ Ι. Ο.Ε. ΠΥΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΕ-C-092 ΑΕ-C-093 ΑΕ-C-094 ΑΕ-C-095 Μοναστηρίου 162, Αµπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Λαγκαδά 88, Νεάπολη Θεσ/νίκη Καλαµποκά 54, Χίος Λυκούργου 54, Σπάρτη 89 ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΕ-C-096 Μιαούλη 5, Πάτρα

12 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ SAFETY ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΗΣ ΑΝΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΙΡΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΕ-C-097 ΑΕ-C-098 ΑΕ-C-099 ΑΕ-C-100 ΑΕ-C-102 ΑΕ -C-103 ΙΕΥΘΥΝΣΗ Λεωφ. Γράµµου 1, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πλατεία Ηρώων Ερµούπολη 84100, ΣΥΡΟΣ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ ΧΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΡΟ ΟΣ ΜΠΕΣΙΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΤΣΑΜΑΡΗΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ-C-104 ΑΕ-C-105 ΑΛΟΝΗΣΟΣ Ιστιαία Ευβοια 98 FLORIAN SECURITY SYSTEMS A.B.E.E. ΑΕ -C-106 ΑΘΗΝΩΝ 30 ΑΘΗΝΑ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ 99 ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ» AE-C-107 ΛΕΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

13 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 100 ΙΑΡΜΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AE-C-109 Λεωφόρος Ηρακλείου 57, Ανω Πατήσια ΑΘΗΝΑ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 101 ΕΡΕΜΠΕΗΣ Π.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 102 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ-C-110 Γραβιάς 41, Πειραιάς ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗ ΑΕ-C-111 Ελ Αλλαµέιν και Σµύρνης 32, Ν. ΙΩΝΙΑ 103 EUROSAFE -ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕ C-114 Ορίωνος, 73,Τ.Κ , Χαλκίδα ΑΛΙ ΡΟΜΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ COSMAR-ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΕ C-115 AE-C-116 Γρ.Λαµπράκη 52, Βόλος Λ. Σαλαµίνος 162, Κερατσίνι, 18757, Πειραιάς ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ 106 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. FIRE STOP ΑΕ-C-117 Παπάζογλου 3, Πειραιάς, ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Α.Ε. ΑΕ-C-118 ΑΕ-C-119 Αθηνών 10, Πειραιάς Μεσολογγίου 51, Πειραιάς

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ BUREAU VERITAS Α.Ε. (συνηµµένος στην υπ αριθ Φ.702.9/ /γή Α.Π.Σ.) BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Αριθ. Αρ. Πιστοποιητικού Όνοµα Τύπου οχείων PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR COMP GRC PYR-LPR PYR-LPR ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 16 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΣΩΣΗΣ Θεσσαλονίκης 146 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΚΑΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Λ. Μαραθώνος ΠΙΚΕΡΜΙ ΤΗΛ: ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Νάουσα ΠΑΡΟΣ ΤΗΛ: CLIPPER GROUP ΤΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ Σ.Β. Μυκάλης 49 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΜΑΝΗ ΣΠ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ «ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ» Αγ. Στέφανος Αχαραβης ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΛ: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΟ ΟΥ ΕΠΕ 9o χλµ Ρόδου-Λίνδου, Τσαϊρι, ΡΟ ΟΣ ΤΗΛ: ΗΜ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (BENEMAR CO.) Αναπαύσεως 57 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΑΛΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ Μωρογιάννη 60 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: «ΑΤΛΑΣ» - ΜΑΡΙΟΣ ΕΛ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Αγ. Ιεροθέου 87 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: Υψηλής Πίεσης Χαµηλής Πίεσης

15 Αριθ. Αρ. Πιστοποιητικού Όνοµα Τύπου οχείων PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR COM GRC PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μάχης Ποταµών 1 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ «ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ» Πέρα Γυαλός ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΤΗΛ: POSEIDON MARINE SUPPLIERS Αλµυρίδος 6-8 & Μυκάλης ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: SAFETY ΒΑΣ. ΚΩΝ. ΒΑΣΣΟΣ ογάνης 97 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ Π. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Ιωαννίνων 16 ΚΟΛΩΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: Ι. ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΠΕ ΒΙ. ΠΕ. Ηρακλείου Ο. Β3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ ΒΙ. ΠΕ. Ηρακλείου Οδος Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: «ΑΛ-ΜΑ» - ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Πόντου 5 ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΤΗΛ: ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Οιχαλίας & Κυµαιών 11 ΧΑΛΚΙ Α, ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ: FLOROS BROS. CO. Σαλαµίνος 25 & Θερµοπυλών 59 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: Υψηλής Πίεσης Χαµηλής Πίεσης

16 Αριθ. Αρ. Πιστοποιητικού Όνοµα Τύπου οχείων PYR-LPR PYR-LPR COMMP GRC PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR COMP GRC FIRE SYSTEM 2000 ΧΡΗΣΤΟΥ, ΣΠΥΡΙ ΩΝ Ανδριανού 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Θηβών 527 ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ: FIREVAC ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ Χρ. Αρώνη 12 Ν. ΣΜΥΡΝΗ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: FIREFLY ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΟΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. Φρεαττίδος 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α. & Σ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ο.Ε. Συρµαλή 20 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΗΛ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑ ΑΣ. Μουτσοπούλου 5 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: FIRE OFF ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σπάρτης 119Β ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΠΑΠΑ ΑΤΟΣ, ΑΝ ΡΕΑΣ Λ. Βεργώτη 172 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΤΗΛ: ΣΥΜΕΩΝ Λ. ΚΑΜΠΑΚΑΣ Ανωγείων 21 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: «ΣΤΟΧΟΣ» - ΠΑΣΤΡΑΣ ΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. Αθηνών 90 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ: Γ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Μιχαλινού 5 ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΤΗΛ: ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Αριστείδου 41 ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΤΗΛ: Σ. ΜΑΤΕΝΤΖΙΑ ΗΣ. ΠΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Ε. Βουτζά 25 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΗΛ: Υψηλής Πίεσης Χαµηλής Πίεσης

17 Αριθ. Αρ. Πιστοποιητικού Όνοµα Τύπου οχείων PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ΚΕΦΑΛΟΥ Η ΜΑΡΙΑ Αντιοχείας 54 Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: Ε. ΙΑΜΑΝΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε PYRODIAMANT Κωνσταντινουπόλεως 97 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: ΜΠΕΛΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ Αγ. Κυριακή ΠΑΡΓΑ ΤΗΛ: «ΗΦΑΙΣΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΡΟΥ» - ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝ ΡΙΑΝΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ Φ. Κουκουλέ 1 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΣΥΡΟ ΤΗΛ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ Λ. Ιωαννίνων 35 ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΗΛ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ Κοµµένου 195 ΑΡΤΑ ΤΗΛ: ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ Πάροδος Ακαρνανίας ΛΕΥΚΑ Α ΤΗΛ: ΣΠΥΡΙ ΩΝ- ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ «ΒΙΟ ΟΜΗ» Εθν. Παλ/τσας 41 ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΛ: ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Πυργι (Σταυρου Πέραµα) ΚΩΣ ΤΗΛ: ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΗΜ. ΧΡΗΣΤΟΣ Αθηνών 5 ΡΙΟ ΤΗΛ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ωδώνης 151 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: Υψηλής Πίεσης Χαµηλής Πίεσης

18 Αριθ. Αρ. Πιστοποιητικού Όνοµα Τύπου οχείων PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR Γ. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ-. ΗΜΗΤΡΑΚΟΣ Ο.Ε. Καλαµών 5 Ν. ΙΚΟΝΙΟ, ΠΕΡΑΜΑ ΤΗΛ: ΤΣΙΑΛΜΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Περιοχή Χλόης ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΗΛ: ΖΑΧΑΡΙΑΣ Σ. ΠΕΛΕΚΗΣ Φωκίωνος Νέγρη ΛΑΥΡΙΟ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΑΣ. ΓΑΖΟΣ Κολιάτσου 21 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ-ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σπετσών 14 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ: ΦΑΙ ΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Κολοκοτρώνη 135 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΣΤΑΜΑΤΗΣ Π. ΕΡΕΜΠΕΗΣ Θερµοπυλών 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: PYROCAL ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Ευριπίδου 48 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΤΗΛ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 75 Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ ΤΗΛ: SAF-MAR LTD ΣΑΦ- ΜΑΡ ΣΩΣΤΙΚΑ ΕΠΕ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 38 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΤΗΛ: PROTECTOR-Ι. ΠΑΠΑΣΤΘΟΠΟΥΛΟΣ. ΧΟΝ ΡΟΥ ΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΑΡΝΗ 19 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: Υψηλής Πίεσης Χαµηλής Πίεσης

19 Αριθ. Αρ. Πιστοποιητικού Όνοµα Τύπου οχείων PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ Ο.Ε. ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 198 ΑΙΓΑΛΕΩ,ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: FIRE SECURITY ABEE ΙΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΗΛ: PEGASUS EXPRESS ΗΛΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ- ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε. ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΑΝΤ/ΡΟΥ Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 5 & ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΠΑΣΒΑΝΤΙ ΗΣ ΑΝ. ΣΠΥΡΟΣ 16ης ΟΚΤΩΡΙΟΥ 9 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 115 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΤΗΛ: ΒΟΣΣΟΣ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟϊΡΑΝΗΣ 165 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: ΙΓΕΝΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΩΝΥΜΟΥ 18 ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ Γ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 92 Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: Υψηλής Πίεσης Χαµηλής Πίεσης Ο Αρχηγός doc Ανδρέας Κόης Αντιστράτηγος ΠΣ

20 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1 ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΕΜΠΕ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΕ ΑΕ - C ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 10 η Πάροδος οδού ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ υτ. Εµπορικό Κέντρο Καλαµάτας ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΥΡΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. ΧΑΝ ΡΙΝΟΣ 3 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡ.SOS 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΜ. ΣΚΟΡ ΑΛΗΣ 5 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Γ. Ε. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 6 ΑΝΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ - C Σόλωνος 8 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΕ - C Πανεπιστηµίου 10 - ΠΑΤΡΑ ΑΕ - C Γερµανού 18 ΠΥΡΓΟΣ ΑΕ - C αλαµαναρά Αργολίδας ΑΕ - C , 5 χλµ. Λεωφ. Κορωπίου - Μαρκόπουλου ΚΟΡΩΠΙ

21 7 ΑΝΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ PYRONICK 8 PIERIA FIRE OE ΚΑΟΥΡΗΣ Ι. ΚΟΥΣΤΙΑΝΗΣ Α. ΑΕ -C -007 Βριλησσού 27 ΑΘΗΝΑ AE-C-008 Κασσάνδρου 27, Κατερίνη 9 FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΕΠΕ 10 ΑΝΟΓΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ VELOS 11 ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΑΤΛΑΣ ) 12 ΑΞΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 13 ΣΠΑΝ ΩΝΙ ΗΣ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ ΑΕ C-009 Καπανέως 73 - ΑΘΗΝΑ 104 ΑΕ-C-010 Γραφεία: Κρήτης 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργαστήριο : Περιοχή Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ-C-011 ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ 55 ΠΟΛΙΧΝΗ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΕ C-012 ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 30 ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ -C-013 Παλαιού Υδραγωγείου 6 - ΚΑΒΑΛΑ

22 14 ΧΑΤΣΟΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - HATSON EUROPE 15 Α ΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - NATIONAL 16 ΝΩΕ Ζ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ-C-014 Κηφισίας 108 & Βολανάκη 1 ΑΘΗΝΑ ΑΕ-C-015 ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 39 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ ΑΕ-C-016 Πλατεία Ιερονιµιτών Ιερολοχιτών - ΤΗΝΟΣ 17 ΦΟΥΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ- ΠΥΡΣΟΣ 18 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΥΡ*ΣΟΣ ΑΕ-C-017 ΑΕ C-018 Καραϊσκάκη 94 & Εκκλησιών - ΛΑΜΙΑ Κύπρου 31 ΛΑΜΙΑ FORMULA X. ΚΑΡΡΑΣ A.E ΑΕ -C-019 Λ. Βουλιαγµένης 54 - Αργυρούπολη ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΑΕ C η Πάροδος Ιωάννη Θεοτόκη 5 - ΚΕΡΚΥΡΑ

23 21 ΑΝΤΩΝΙΟΥ. ΧΡΗΣΤΟΣ AE-C-021 2o χλµ. Αλεξάνδρειασ- Κατερίνης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ. 22 " ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ Γ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ - PYRSOS " 23 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ Η ΑΕ -C-022 Πεντάλοφος Θεσ/νικης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΕ C-023 Εσωτερική Περιφερειακή 357 Σταυρούπολη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΑΕ-C-024 ηµ. Γούναρη 65, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΑΚΑΤΟΣ" ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘ/ΣΕΙΣ ΑΕ C -025 Μεσολογγίου 53 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

24 26 ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ - ΜΕΛΒΑ ΑΕ C-026 Λ. ηµοκρατίας 67 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ MOBIAK A.E ΑΕ -C -027 Ακρωτήρι Χανίων, ΧΑΝΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 29 ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - PYRSOS 30. ΑΡΧΟΝΤΟΓΛΟΥ. ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟΕΜΠΟΡΙΚΗ AE-C-028 ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης ΑΕ-C-029 Λ. Ικάρου ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-C-030 Σκρά 57 ΟΡΕΣΤΙΑ Α

25 31 ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΕ-C-031 Λεωφ. ηµοκρατίας 123 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ-ΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ Η ΑΛΜΠΑΝΙ ΗΣ 33 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ Η ΑΛΜΠΑΝΙ ΗΣ Χ. ΑΝΤΩΝΗΣ 34 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ -STOP FIRE 35 ΑΜΑΚΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 36 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ-C-032 Αίνου 4 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΕ-C-033 Γραφεία :. Σολωµού 7 ΞΑΝΘΗ, Εργαστήριο : Αυξέντιο, Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ-C-034 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 32 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΕ-C-035 Μ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 22 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ C-036 2ον χλµ ΑΙ ΗΨΟΥ - ΕΥΒΟΙΑ

26 37 ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ C-037 Πειραιώς 175 ΠΕΙΡΑΙΑΣ FIRE EXPERT ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ-C-038 Πέλλης 3, Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΠΕΣΙΟΣ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ ΚΕΜΠΕ - ΟΞΥΓΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ 40 Α. ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΕ-C-040 ΑΕ C-039 Λεβαδείας 35 & Ήλιδος 67 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΑΘΗΝΑ Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 169, ΠΑΤΡΑ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΗΦΑΙΣΤΟΣ 42 ΑΡΑΒΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 43 ΜΠΛΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ C-041 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ C-042 Σκρά 81 - ΡΑΜΑ AE-C-043 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Σίνδος Τετράγωνο 20 Σίνδος Θεσσαλονίκη

27 44 ACON - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕ ΑΕ C-044 Γραφεία : ωδεκανήσου 14, ΑΘΗΝΑ Εργοστάσιο : Οινόφυτα Βοιωτίας 45 InterFire ΚΑΚΑΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ-C-045 Χρυσοστόµου Σµύρνης 51 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 46 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Γ. THASSOS FIRE SECURITY 47 Ι. ΠΑΡΙΣΗΣ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙ ΗΣ ΑΕ -C-046 ΑΕ C ον χλµ. Λιµεναρίων - ΠΟΤΟΥ ΘΑΣΟΣ 2ον χλµ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΠΗΓΑ ΙΩΝ -ΞΑΝΘΗ 48 ΑΣΛΑΝΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ C-048 Νέου Μοναστηρίου 58 Θεσσαλονλικη

28 49 STANDAR ΤΑΚΟΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ΑΕ C-049 Λαγκαδίκια, ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 50 ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ Κ. ΑΕ C-050 ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΥΡΑ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 51 ΑΣΤΟΡΙΑ ΑΒΕΤΕ ΑΕ-C ο Τετράγωνο, ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΣ 52 " ΠΑΦΥΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ" 53 ΒΑΣ. ΖΑΜΑΝΗΣ - ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 54 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ C ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 (ΠΑΡΟ ΟΣ ΑΣΚΗΠΙΟΥ) - ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΕ-C-053 Μεραρχίας 81, Σέρρες ΑΕ C-054 ΜΕΛΙΑ - ΛΑΡΙΣΑ

29 55 ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ C- 055 ΜΕΝΑΝ ΡΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ -C-056 Θηβών 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΕΕ ΑΕ C-057 Θηβών 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΑΠΙ ΗΣ - ΠΥΡΟΜΟΡΦΗ 59 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ Η ΑΕ C-058 ΕΘΝ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΤΣΑΡΟΥ ΚΑΝΑΛΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΕ-C-059 Βασιλούδι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΤΕΝΤΖΙΑ ΗΣ ΑΠ. ΑΒΡΑΑΜ ΑΕ-C-060 ΑΛΙΒΕΡΙ (ΘΕΣΗ ΜΑΝΑ 61 ΠΑΠΑΣΙΛΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΕ-C-061 Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 140 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ

30 62 ΠΑΤΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ-C-063 ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙ ΕΒΡΟΥ 63 ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΕ-C-065 ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ 103 ΡΑΜΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ FIRE EXTINGUISHERS ΑΕ C-066 ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 3 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 65 OLYMPIA ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΕ C-067. Σοφίας 16 Κολωνός ΑΘΗΝΑ ΥΙΟΙ. ΜΑΝΩΛΑΡΟΥ ΑΕ-C-068 ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 68 ΠΕΙΡΑΙΑΣ SAS & FIRE SECURITY ΑΕ-C-069 Β. ΤΖΕΛΛΑ 54 - ΚΑΡ ΙΤΣΑ 68 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - PYROSOS ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΕ-C-071 Περσεφόνης 7-Λάρισα

31 69 ΜΠΕΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΕ-C-072 Ηρώων Πολυτεχνείου 90, Λάρισα 70 ΛΟΥΛΟΥ ΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ 71 ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΛ. ΒΟΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΑΕ-C-074 Μακεδονίας 155, Θεσ/νίκη ΑΕ-C-075 Λυσία 48, Περιστέρι. 72 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ALBATROS VICTORIA- ΑΛ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε ΑΕ -C -076 ΤΕΡΜΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ / ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ C-077 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΑΕ-C Ο χλµ. Παλαιάς οδού Λαγκαδά Σοχού- ΛΑΓΚΑ ΑΣ Παπαρρηγοπούλου 76 Περιστέρι ΑΘΗΝΑ 12133

32 75 CENTER ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α. 76 ΑΕ-C-079 FIRE WALL ΕΠΕ ΑΕ-C-080 Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 162 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 19 - Ν.ΧΑΛΚΗ OΝΑ FAST SERVICE ΕΠΕ ΑΕ-C-081 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 67 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 78 Β. ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΕ -C-082 ΣΟΛΩΝΟΣ 22 ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΡ ΟΥΡΑΣ 80 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΕ C-083 ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΕ-C-084 Στράτου Τζέγιου 18 Λευκάδα

33 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΣΣΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΠΥΡΟΣΚΟΠΕΛΟΣ ΑΕ-C-085 ΑΕ-C-086 AE-C-087 Θηβών 31-Αιγάλεω ΑΘΗΝΑ Αρτέµιδος 4 Ζάκυνθος ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βέροιας 73, ΙΩΝΙΑ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ε.ΑΝ ΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ STAR ΑΕ-C ΛΙΑΚΟΥ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FIRE END ΑΕ-C-089 ΓΙΑΝΝΑΚΙ ΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΑΕ C-090 Ρήγα Φερραίου 6 Θες/νίκη Σκουφα 14 Πολίχνη/Θεσσαλονίκη 87 ΞΑΝΘΙΠΠΗ Α. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΕ C-091 ΚΡΗΤΗΣ 50 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

34 Π. ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Α. ΠΑΝΤΙ ΗΣ Ο.Ε. ΒΙΟΠΥΡ ΤΣΕΡΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ GLORIA ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΚΗΣ Γ.- ΜΑΝΙΚΗΣ Ι. Ο.Ε. ΠΥΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΕ-C-092 ΑΕ-C-093 ΑΕ-C-094 ΑΕ-C-095 Μοναστηρίου 162, Αµπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Λαγκαδά 88, Νεάπολη Θες/νίκη Καλαµποκά 54, Χίος Λυκούργου 54, Σπάρτη ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΕ-C-096 ΑΕ-C-097 ΑΕ-C-098 Μιαούλη 5, Πάτρα Λεωφ. Γράµµου 1, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πλατεία Ηρώων Ερµούπολη 84100, ΣΥΡΟΣ 95 ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ SAFETY ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ-C-099 ΣΥΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ

35 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΗΣ ΑΝΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΙΡΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΕ-C-100 ΑΕ-C-102 ΑΕ -C-103 ΧΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΡΟ ΟΣ ΜΠΕΣΙΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΕ-C-104 ΑΛΟΝΗΣΟΣ Ιστιαία Ευβοια ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΤΣΑΜΑΡΗΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ-C-105

36 101 FLORIAN SECURITY SYSTEMS A.B.E.E. ΑΕ C-106 ΑΘΗΝΩΝ 30 ΑΘΗΝΑ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ 102 ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ» AE-C-107 ΛΕΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 103 ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- SURE SYSTEM AE-C-108 ΑΓΛΑΡΙ ΟΥ 2-ΘΗΒΑ 104 ΙΑΡΜΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AE-C-109 Λεωφόρος Ηρακλείου 57, Ανω Πατήσια ΑΘΗΝΑ 105 ΕΡΕΜΠΕΗΣ Π.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕ-C-110 Γραβιάς 41, Πειραιάς ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗ

37 106 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ-C-111 Ελ Αλλαµέιν και Σµύρνης 32, Ν. ΙΩΝΙΑ 107 ΚΩΦΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ AE-C-113 Ελ. Βενιζέλου 14-Τρίκαλα 108 EUROSAFE ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕ C-114 Ορίωνος, 73,Τ.Κ , Χαλκίδα 109 ΑΛΙ ΡΟΜΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ C-115 Γρ.Λαµπράκη 52, Βόλος 110 COSMAR-ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ AE-C-116 Λ. Σαλαµίνος 162, Κερατσίνι, 18757, Πειραιάς ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ 111 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. FIRE STOP ΑΕ-C-117 Παπάζογλου 3, Πειραιάς, ΑΘΗΝΑ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ

38 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΕ-C-118 ΡΟΥΠΕΛ-ΠΑΡΙΣΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΕ- C-120 ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΕ- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ-C-123 Αθηνών 10, Πειραιάς ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ- ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 4-ΣΥΝ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ ΟΥΡ ΟΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ- «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΒΗΡΑ» ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ PIROPROSTASIA-ΜΙΝΩΣ ΣΙΓΑΝΑΚΗΣ ΑΦΟΙ Ν.&Γ. ΜΑΧΛΗ Ο.Ε. ΑΕ-C-124 AE-C-125 ΑΕ-C-126 AE-C-127 ΤΕΡΜΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β ΦΕΡΡΕΣ. ΚΥΠΡΙΝΟΣ- ΗΜΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Κ. Βάρναλη 80, Περιστέρι. Εθνική Οδός ΤΣΑΙΡΗ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ, ΡΟ ΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ

39 ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΕΝΙΚΙ ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΛΑΜΙ ΗΣ ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΕ-C-129 ΑΕ-C-130 ΑΕ-C-131 AE-C-132 ΑΕ-C-133 ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΦΩΝ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : 1 χλµ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΑΜΙΑΝΟΥ ΤΕΡΜΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ ΖΑΝΟΥ 12 Α ΛΑΡΙΣΑ

40 2.- BUREAU VERITAS Αριθ Αριθµό Πιστοποιητικού PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR Όνοµα ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 16 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΣΩΣΗΣ Θεσσαλονίκης 146 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΚΑΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Λ. Μαραθώνος ΠΙΚΕΡΜΙ ΤΗΛ: ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Νάουσα ΠΑΡΟΣ ΤΗΛ: CLIPPER GROUP ΤΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ Σ.Β. Μυκάλης 49 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΜΑΝΗ ΣΠ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ «ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ» Αγ. Στέφανος Αχαραβης ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΛ: Τύπου οχείων Υψηλής Πίεσης Χαµηλής Πίεσης

41 PYR-LPR PYR-LPR COMP GRC PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΟ ΟΥ ΕΠΕ 9o χλµ Ρόδου-Λίνδου, Τσαϊρι, ΡΟ ΟΣ ΤΗΛ: ΗΜ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (BENEMAR CO.) Αναπαύσεως 57 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΑΛΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ Μωρογιάννη 60 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: «ΑΤΛΑΣ» - ΜΑΡΙΟΣ ΕΛ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Αγ. Ιεροθέου 87 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μάχης Ποταµών 1 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ «ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ» Πέρα Γυαλός ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΤΗΛ: POSEIDON MARINE SUPPLIERS Αλµυρίδος 6-8 & Μυκάλης ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: SAFETY ΒΑΣ. ΚΩΝ. ΒΑΣΣΟΣ ογάνης 97 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ:

42 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR COM GRC PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR COMMP GRC ΠΕΡΙΚΛΗΣ Π. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Ιωαννίνων 16 ΚΟΛΩΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: Ι. ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΠΕ ΒΙ. ΠΕ. Ηρακλείου Ο. Β3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ ΒΙ. ΠΕ. Ηρακλείου Οδος Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: «ΑΛ-ΜΑ» - ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Πόντου 5 ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΤΗΛ: ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Οιχαλίας & Κυµαιών 11 ΧΑΛΚΙ Α, ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ: FLOROS BROS. CO. Σαλαµίνος 25 & Θερµοπυλών 59 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: FIRE SYSTEM 2000 ΧΡΗΣΤΟΥ, ΣΠΥΡΙ ΩΝ Ανδριανού 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Θηβών 527 ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ:

43 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR FIREVAC ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ Χρ. Αρώνη 12 Ν. ΣΜΥΡΝΗ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: FIREFLY ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΟΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. Φρεαττίδος 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α. & Σ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ο.Ε. Συρµαλή 20 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΗΛ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑ ΑΣ. Μουτσοπούλου 5 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: FIRE OFF ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σπάρτης 119Β ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΠΑΠΑ ΑΤΟΣ, ΑΝ ΡΕΑΣ Λ. Βεργώτη 172 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΤΗΛ: ΣΥΜΕΩΝ Λ. ΚΑΜΠΑΚΑΣ Ανωγείων 21 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: «ΣΤΟΧΟΣ» - ΠΑΣΤΡΑΣ ΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. Αθηνών 90 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ:

44 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR COMP GRC PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR Γ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Μιχαλινού 5 ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΤΗΛ: ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Αριστείδου 41 ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΤΗΛ: Σ. ΜΑΤΕΝΤΖΙΑ ΗΣ. ΠΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Ε. Βουτζά 25 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΗΛ: ΚΕΦΑΛΟΥ Η ΜΑΡΙΑ Αντιοχείας 54 Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: Ε. ΙΑΜΑΝΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε PYRODIAMANT Κωνσταντινουπόλεως 97 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: ΜΠΕΛΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ Αγ. Κυριακή ΠΑΡΓΑ ΤΗΛ: «ΗΦΑΙΣΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΡΟΥ» - ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝ ΡΙΑΝΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ Φ. Κουκουλέ 1 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΣΥΡΟ ΤΗΛ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ Λ. Ιωαννίνων 35 ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΗΛ:

45 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ Κοµµένου 195 ΑΡΤΑ ΤΗΛ: ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ Πάροδος Ακαρνανίας ΛΕΥΚΑ Α ΤΗΛ: ΣΠΥΡΙ ΩΝ- ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ «ΒΙΟ ΟΜΗ» Εθν. Παλ/τσας 41 ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΛ: ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Πυργι (Σταυρου Πέραµα) ΚΩΣ ΤΗΛ: ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΗΜ. ΧΡΗΣΤΟΣ Αθηνών 5 ΡΙΟ ΤΗΛ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ωδώνης 151 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: Γ. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ-. ΗΜΗΤΡΑΚΟΣ Ο.Ε. Καλαµών 5 Ν. ΙΚΟΝΙΟ, ΠΕΡΑΜΑ ΤΗΛ: ΤΣΙΑΛΜΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Περιοχή Χλόης ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΗΛ: ΖΑΧΑΡΙΑΣ Σ. ΠΕΛΕΚΗΣ Φωκίωνος Νέγρη ΛΑΥΡΙΟ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ:

46 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΑΣ. ΓΑΖΟΣ Κολιάτσου 21 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ-ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σπετσών 14 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ: ΦΑΙ ΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Κολοκοτρώνη 135 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΣΤΑΜΑΤΗΣ Π. ΕΡΕΜΠΕΗΣ Θερµοπυλών 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: PYROCAL ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Ευριπίδου 48 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΤΗΛ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 75 Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ ΤΗΛ: SAF-MAR LTD ΣΑΦ-ΜΑΡ ΣΩΣΤΙΚΑ ΕΠΕ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 38 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΤΗΛ: PROTECTOR-Ι. ΠΑΠΑΣΤΘΟΠΟΥΛΟΣ. ΧΟΝ ΡΟΥ ΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΑΡΝΗ 19 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ:

47 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ Ο.Ε. ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 198 ΑΙΓΑΛΕΩ,ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: FIRE SECURITY ABEE ΙΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΗΛ: PEGASUS EXPRESS ΗΛΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε. ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΑΝΤ/ΡΟΥ Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 5 & ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΠΑΣΒΑΝΤΙ ΗΣ ΑΝ. ΣΠΥΡΟΣ 16ης ΟΚΤΩΡΙΟΥ 9 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 115 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΤΗΛ: ΒΟΣΣΟΣ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟϊΡΑΝΗΣ 165 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: ΙΓΕΝΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΩΝΥΜΟΥ 18 ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ:

48 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ΘΕΟΛΟΓΟΣ Γ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 92 Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: QUICK SERVICE ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΙΓΙΟΥ 64 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Ν. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 49 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΠΑΡΑΛΟΣ ΕΛΛΑΣ. ΣΙΜΟΥ ΗΣ ΡΑΜΑΣ 58 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: PYROMARKET ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΚ. ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 49 - ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΣ ΤΗΛ: ΜΠΕΛΕΣΗΣ Π. ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ Ο.Ε. ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΠΕΤΣΕΣ ΤΗΛ: ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΑΠ. ΛΟΥΚΑ 15 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΤΗΛ: ΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 25 ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ ΤΗΛ:

49 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR COMP GRC ΠΥΡΑΝ PLUS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΠΕΡΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΘΡΑΚΗΣ 65 & ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ- ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ: ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 54 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: «ΠΥΡΣΟΣ» - Π. ΚΑΝ ΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΧΑΡ. ΤΡΚΟΥΠΗ 8 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: «ΝΕΟ-ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΗ» - ΓΙΑΟΥΖΗΣ Π. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΙΓΝΥ 52 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47 Α & ΚΑΛΥΨΟΥΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: PYRELLAS ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΥ Η Ο.Ε. ΠΛΑΤΑΙΩΝ 14 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: «ΜΑΜΕ» - ΙΑ ΟΧΟΙ Π. ΜΑΓΓΟΥΡΙ Η Μ. ΜΑΓΓΟΥΡΙ Η. ΜΕΝΤΗ ΕΠΕ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 75 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ,

LPR-410.08.080 LPR-410.08.081 LPR-410.08.087 LPR-410.08.093 LPR-410.08.099 LPR.410.08.159 LPR-410.08.164 LPR-410.08.167 LPR-410.08.168 LPR-410.08.

LPR-410.08.080 LPR-410.08.081 LPR-410.08.087 LPR-410.08.093 LPR-410.08.099 LPR.410.08.159 LPR-410.08.164 LPR-410.08.167 LPR-410.08.168 LPR-410.08. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ α/α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ονοµατεπώνυµο Αρµοδίου Ατόµου κ. Φ. Γιακουµάτος κ. Χ. Μανώλαρος Αναγνωρισµένη Εταιρεία ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

LPR LPR LPR LPR LPR ARVANITIS LPR FIREVAC LPR LPR

LPR LPR LPR LPR LPR ARVANITIS LPR FIREVAC LPR LPR ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ α/α Ονοµατεπώνυµο Αρµοδίου Ατόµου Αναγνωρισµένη Εταιρεία Αριθµός Πιστοποιητικού 1 Αγγελάτος Α. Αδρακτάς Στέφανος 3 Αλεξανδρής Θ. 4 Αλπανίδης Κ. 5 Αντωνόπουλος Ιωάννης ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ: 210-4618379 ΤΗΛ: 210-6038345 ΤΗΛ: 6944-702721 CLIPPER GROUP ΤΗΛ: 210-4172082 ΤΗΛ: 26630-64886 Ε.Ε. (BENEMAR CO.

ΤΗΛ: 210-4618379 ΤΗΛ: 210-6038345 ΤΗΛ: 6944-702721 CLIPPER GROUP ΤΗΛ: 210-4172082 ΤΗΛ: 26630-64886 Ε.Ε. (BENEMAR CO. Αριθ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Αριθµό Όνοµα Τύπου οχείων Πιστοποιητικού PYR-LPR-410.05.193- PYR-LPR-410.05.184- PYR-LPR-410.06.039- PYR-LPR-410.06.025- PYR-LPR-410.06.031-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΡΑΦΗΣ ΕΚ ΧΑΛΥΒΟΣ (ΜΕΧΡΙ 150lt) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ PV-LPR-410. 06.043- KOUR 001-07-GRC PV-LPR-410.05.173-VASS 001-07-GRC

ΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΡΑΦΗΣ ΕΚ ΧΑΛΥΒΟΣ (ΜΕΧΡΙ 150lt) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ PV-LPR-410. 06.043- KOUR 001-07-GRC PV-LPR-410.05.173-VASS 001-07-GRC ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΦΜ: 082851602 ΟΥ Ο.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΕΝΕΣ Ε ΡΑ: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 94, ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ & ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ: 210-5576016, ΣΥΝΑΦΗ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΘΕΣΗ 210-5578745 ΣΙ ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΑΝΙ ΙΕΣ, ΕΠΕΞ. ΧΑΡΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕ.Π.Α. Ηµεροµηνία Αρ.πρωτ. Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι η µε αρ.πρωτ....ιατρική Βεβαίωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 1ο "ΓΕΝΝΑ ΕΙΟ" ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/10/2015 18:00 20 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2015 09:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2015 10:00 36 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32/ 844/14-6-2006 Με αφορµή προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί σε Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, καθώς και σε Υποκαταστήµατα ΙΚΑ, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 Καλλιθέα, 19/10/2016 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (11πμ-4μμ): «ΜΑΪΣΤΡΑΚΙ» ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΧΑΪΑ (11πμ-4μμ): ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 25, ΠΑΤΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛ) ΔΡΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Π51/44. Στο πλαίσιο βελτίωσης λογισμικού ΚΕ.Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τα ακόλουθα:

Π51/44. Στο πλαίσιο βελτίωσης λογισμικού ΚΕ.Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τα ακόλουθα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση :Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Πληροφορίες : Δαβάκη Ε. Αρ.Τηλεφ. :210.5215388 Αριθ.FAX :210.5229066

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Προκειµένου να πληρωθούν 25 κενές οργανικές θέσεις Π.Ε.23 Ψυχολόγων καλούνται οι πρώτοι 50 συµµετέχοντες στην προκήρυξη 90053/Γ6/9-9-2005

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός 800 ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ορισμός 800 ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΚ 11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΤΚ

10 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΚ 11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΤΚ Σηµεία Παρουσίας - Πρόσβαση SHDSL 1 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΥΣΙ Α ΤΚ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΚ 4 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΚΛΗΣ ΤΚ 5 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΚ 6 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 62ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 15/10/2015 09:00 42 2 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/10/2015 09:00 49 3 162ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 4/11/2015 09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ. κέντρου. Επίπεδο 100Α 201Α 201Β 210Α

Κωδικός εξετ. κέντρου. Επίπεδο 100Α 201Α 201Β 210Α http://eduklimakagr Δ/νση εξετ E-mail Εξετ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΙΤΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο 100Α 201Α 201Β 210Α

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο 100Α 201Α 201Β 210Α Δ/νση υ E-mail Εξετ 201 ΑΜΕΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Γ 1 ΕΠΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. τα τέλη ταξινόμησης για την εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου 2. τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου. Συν: 1 γνωμάτευση Ημερομηνία: / / 201

1. τα τέλη ταξινόμησης για την εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου 2. τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου. Συν: 1 γνωμάτευση Ημερομηνία: / / 201 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ Προς το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. Ονοματεπώνυμο : Όνομα πατέρα : Α.Μ. ΚΕ.Π.Α. : Ταχ.δ/νση : Αριθ.Τηλεφ. : Αρ.κινητού τηλ.: Παρακαλώ να προβείτε λόγω αρμοδιότητας στην αντιστοίχιση

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 2108202805 802 829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ18/1604/116 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Έυβοια. - Ήπειρος. - Βόρειο Αιγαίο. Κερατσίνι. Πικέας Βασίλης Παπανικολή 32 +30 210 462 0789 +30 210 462 1252. Νέα Ερυθραία

- Έυβοια. - Ήπειρος. - Βόρειο Αιγαίο. Κερατσίνι. Πικέας Βασίλης Παπανικολή 32 +30 210 462 0789 +30 210 462 1252. Νέα Ερυθραία ΑΧΑ Ασφαλιστική Άθήνα Μιχαλακοπούλου 48 +30 210 726 8000 +30 210 726 8810 Θεσσαλονίκη Μιχαήλ Καλού 6 +30 2310 549 800 +30 2310 55 4998 Λάρισα Παπαναστασίου 23 +30 2410 25 8340 +30 2410 53 4325 Πάτρα Ρήγα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμέν ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ειδικοί σύμβουλοι για

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ969-97Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Να διατηρηθεί µέχρι : Βαθµός Ασφαλείας : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ.

ΑΔΑ: ΒΛ969-97Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Να διατηρηθεί µέχρι : Βαθµός Ασφαλείας : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατηρηθεί µέχρι : Βαθµός Ασφαλείας : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘ ΑΘΗΝΑ 13561 2102691699 2102691732 2102691950 mail@iek-ag-anarg.att.sch.gr, grammateia@i

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν newsletter θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για 2 σηµαντικά επίκαιρα ζητήµατα:

Με το παρόν newsletter θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για 2 σηµαντικά επίκαιρα ζητήµατα: Με το παρόν newsletter θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για 2 σηµαντικά επίκαιρα ζητήµατα: Α. Αλλαγές σε σχέση µε την Ίδρυση Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης Σύµφωνα µε νέο νόµο 3661/2008 που ψηφίστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 102 52 ΑΘΗΝΑΙ 103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ελευθερίου Βενιζέλου 14 106 71 ΑΘΗΝΑΙ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Καταστήµατα COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ - OTE 1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ Τ.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ KHΦΙΣΙΑΣ 44 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54624 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστημα Δ/νση κατ/τος Δ/ντής κατ/τος Τηλ. επικοινωνίας

Κατάστημα Δ/νση κατ/τος Δ/ντής κατ/τος Τηλ. επικοινωνίας Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας Δράμας Μ. Αλεξάνδρου 7 Πετρόπουλος Αδαμάντιος Αγίου Αθανασίου Άγιος Αθανάσιος Μυλωνά Μυρσίνη 25210 28422 6932 345 677 25210 69555 6951 119 170 Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Εξετάσεις: Σχόλια: Διεύθυνση: ΤΚ: Πόλη: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Φάκελος:

Ονοματεπώνυμο: Εξετάσεις: Σχόλια: Διεύθυνση: ΤΚ: Πόλη: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Φάκελος: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Ονοματεπώνυμο: Εξετάσεις: Σχόλια: Διεύθυνση: ΤΚ: Πόλη: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Φάκελος: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΌ: 25/02/2010 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 49 10433

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο: 210-3442645 Fax: 210-3442098

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο: 210-3442645 Fax: 210-3442098 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. : Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 Μαρούσι 6-5-010 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ.Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ -ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΟΜΑ ΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ email/ιστοσελίδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ -ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΟΜΑ ΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ email/ιστοσελίδα ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ -ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΟΜΑ ΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ email/ιστοσελίδα ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΩΣΗΣ RSF HELLAS ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 1 SZ1RSF 18354 ΜΟΣΧΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ) Με την παράκληση να ενηµερώσουν τα Επαρχεία.

(ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ) Με την παράκληση να ενηµερώσουν τα Επαρχεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 23-2-2006 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. : οικ. 3743/203 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφέρειες Κωδικός ΔΙΔΕ/Γραφ Γλώσσα Επίπεδο εξετ_κέντρο υ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΓΓΛΙΚΑ Γ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ΓΑΛΛΙΚΑ Β ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα