Αθήνα 3 Μαρτίου ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώµατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 3 Μαρτίου 2006. ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώµατος"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ιεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας Tµήµα 1ο Πυρ/κών Κανονισµών & /ξεων Ταχ. /νση Μουρούζη 4 Ταχ. Κωδ Αθήνα Αρ.Τηλ. (210) / Αρ. FAX (210) Αριθ. Πρωτ.: 9554 Φ Αθήνα 3 Μαρτίου 2006 ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώµατος ΚΟΙΝ. : 1.- ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Α Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου Βόλος 2.- Βureau Veritas (Γραφείο Βέριτας Α.Ε.) Αιτωλικού Πειραιάς 3.- Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ..) Σισίνη Αθήνα 4.- Υπουργείο Ανάπτυξης 3 η Κλαδική ιεύθυνση Βιοµηχανίας Μεσογείων Αθήνα ΘΕΜΑ: «Συντήρηση, επανέλεγχος και αναγόµωση πυροσβεστήρων» ΣΧΕΤ.: α.- Το υπ αριθ. 1196/ΙΜ/ έγγραφο Ε.ΣΥ.. β.- Κ.Υ.Α. 618/43/ «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόµωσης» (ΦΕΚ Β 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την Κ.Υ.Α /671/ (ΦΕΚ Β 1218). γ.- Το υπ αριθ. IDD/002/GD/ek/ έγγραφο Βureau Veritas (Γραφείο Βέριτας Α.Ε.), µε συνηµµένο κατάλογο Αναγνωρισµένων Εταιρειών δ.- Το υπ αριθ. 0553/ έγγραφο Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε., µε συνηµµένο κατάλογο Αναγνωρισµένων Εταιρειών 1.- Με την παρούσα επιδιώκουµε την παροχή διευκρινίσεων για θέµατα που άπτονται της Κ.Υ.Α. 618/43/ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την Κ.Υ.Α /671/ , αναφορικά µε τις Αναγνωρισµένες Εταιρείες και τα Αρµόδια Άτοµα, που ασχολούνται µε τις διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόµωσης πυροσβεστήρων. 2.- Σύµφωνα µε το παραπάνω (β) σχετικό, από την η συντήρηση, επανέλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο από πιστοποιηµένες Αναγνωρισµένες Εταιρείες και πιστοποιηµένα Αρµόδια Άτοµα. 3.- Με το παραπάνω (α) σχετικό, το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε., µας γνώρισε ότι µέχρι σήµερα, έχει διαπιστεύσει ως Αναγνωρισµένους Φορείς ελέγχου, που δραστηριοποιούνται στην αναγνώριση εταιρειών περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόµωσης πυροσβεστήρων, τις εταιρείες Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε. και Βureau Veritas (Γραφείο Βέριτας Α.Ε.). Επιπλέον, µε το ίδιο έγγραφο, το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε., µας γνώρισε ότι µέχρι σήµερα, έχει διαπιστεύσει ως Αναγνωρισµένο Φορέα πιστοποίησης Αρµοδίων Ατόµων, για τον περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόµωση πυροσβεστήρων την Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε. 4.- Με τα παραπάνω (γ) και (δ) σχετικά, η Βureau Veritas (Γραφείο Βέριτας Α.Ε.) και η Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε. αντίστοιχα, µας γνωστοποίησαν τις πιστοποιηµένες, µέχρι σήµερα, Αναγνωρισµένες Εταιρείες και τον αριθµό πιστοποιητικού που έχουν λάβει, τα οποία σας αποστέλλουµε σε φωτ/φο και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 5.- Σας επισηµαίνουµε ότι, όλες οι Αναγνωρισµένες Εταιρείες έχουν δικαίωµα στη συντήρηση, περαιτέρω συντήρηση, αναγόµωση και εργαστηριακό έλεγχο όλων των πυροσβεστήρων χαµηλής πίεσης, δηλαδή των ακόλουθων πυροσβεστήρων:

2 α.- Ξηράς κόνεως, µε εγκλωβισµένη πίεση ή σφραγισµένη πίεση ή εσωτερικό φιαλίδιο ή εξωτερικό φιαλίδιο. β.- Βάσεως νερού, µε εγκλωβισµένη πίεση ή σφραγισµένη πίεση ή εσωτερικό φιαλίδιο ή εξωτερικό φιαλίδιο. γ.- Halon (αποκλειστικά για ειδικές στρατιωτικές εφαρµογές) ή εναλλακτικά υποκατάστατά τους. Επίσης όλες οι Αναγνωρισµένες Εταιρείες, έχουν δικαίωµα συντήρησης (ετήσιος έλεγχος) και των πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα. 6.- Ειδικά για τους πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα και τα φιαλίδια προωθητικών αερίων, δικαίωµα αναγόµωσης και εργαστηριακού ελέγχου έχει µια Αναγνωρισµένη Εταιρεία, εφόσον διαθέτει πιστοποίηση, από τους παραπάνω διαπιστευµένους φορείς, για δοχεία υψηλής πίεσης. 7.- Κατά συνέπεια, κατά τον έλεγχο των Υπεύθυνων ηλώσεων από τους υπεύθυνους των Γραφείων Πυρασφάλειας των Υπηρεσιών µας, θα πρέπει να εξετάζεται εάν η Αναγνωρισµένη Εταιρεία συµπεριλαµβάνεται στους σχετικούς καταλόγους και ειδικά για τους πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα και τα φιαλίδια προωθητικών αερίων, για το στάδιο της αναγόµωσης και εργαστηριακού ελέγχου, εάν η Αναγνωρισµένη Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη για τον έλεγχο δοχείων υψηλής πίεσης. 8.- Ύστερα από τα παραπάνω, οι υπεύθυνοι των Γραφείων Πυρασφάλειας των Υπηρεσιών µας, στα πλαίσια της εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας πυροπροστασίας, θα εξετάζουν, κατά την παραλαβή των Υπεύθυνων ηλώσεων, εάν οι παραπάνω εργασίες των πυροσβεστήρων, έχουν πραγµατοποιηθεί από τις πιστοποιηµένες Αναγνωρισµένες Εταιρείες που αναφέρονται στους ανωτέρω καταλόγους, διαφορετικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας στην εν λόγω επιχείρηση. 9.- Οσες Αναγνωρισµένες Εταιρείες δεν περιλαµβάνονται στους ανωτέρω καταλόγους και έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησής τους, οι υπεύθυνοι των Γραφείων Πυρασφάλειας των Υπηρεσιών µας, θα δέχονται τις Υπεύθυνες ηλώσεις των εταιρειών για τον περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόµωση των πυροσβεστήρων, εφόσον προσκοµίσουν στην Υπηρεσία σας επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού από την Βureau Veritas (Γραφείο Βέριτας Α.Ε.) ή την Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε., που να αποδεικνύει ότι διαθέτουν πιστοποίηση ως Αναγνωρισµένες Εταιρείες Στις Υπεύθυνες ηλώσεις, θα αναγράφεται το όνοµα του πιστοποιηµένου Αρµόδιου Ατόµου, καθώς και ο αριθµός πιστοποιητικού που αυτός φέρει από την Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε. Τα παραπάνω αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία και όχι πεδίο εξέτασης για τους υπευθύνους των Γραφείων Πυρασφάλειας των Υπηρεσιών µας, εφόσον µέχρι σήµερα δεν διαθέτουν καταλόγους µε τα πιστοποιηµένα Αρµόδια Άτοµα Υποδείγµατα των Υπεύθυνων ηλώσεων, για τον περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόµωση πυροσβεστήρων, καθώς και την πώληση νέων πυροσβεστήρων που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις για πρώτη φορά, θα ακολουθήσουν µε νεότερη ιαταγή µας Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι τα στοιχεία των πιστοποιηµένων Αναγνωρισµένων Εταιρειών, θα αναρτηθούν άµεσα στην επίσηµη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώµατος (www.fireservice.gr), η οποία και θα ενηµερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα Παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή της παρούσας.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε. (συνηµµένος στην υπ αριθ Φ.702.9/ /γή Α.Π.Σ.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1 ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΑΕ - C ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΕΜΠΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 10 η Πάροδος οδού ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ υτ. Εµπορικό Κέντρο Καλαµάτας ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 2 ΠΥΡΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. ΧΑΝ ΡΙΝΟΣ 3 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡ.SOS 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΜ. ΣΚΟΡ ΑΛΗΣ 5 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Γ. Ε. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 6 ΑΝΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 7 ΑΝΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ PYRONICK 8 PIERIA FIRE OE ΚΑΟΥΡΗΣ Ι. ΚΟΥΣΤΙΑΝΗΣ Α. 9 FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΕΠΕ 10 ΑΝΟΓΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ VELOS ΑΕ - C Σόλωνος 8 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΕ - C Πανεπιστηµίου 10 - ΠΑΤΡΑ ΑΕ - C Γερµανού 18 ΠΥΡΓΟΣ ΑΕ - C ΑΕ - C αλαµαναρά Αργολίδας 1, 5 χλµ. Λεωφ. Κορωπίου - Μαρκόπουλου ΚΟΡΩΠΙ ΑΕ -C -007 Βριλησσού 27 ΑΘΗΝΑ AE-C-008 Κασσάνδρου 27, Κατερίνη ΑΕ C-009 Καπανέως 73 - ΑΘΗΝΑ 104 ΑΕ-C-010 Γραφεία: Κρήτης 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργαστήριο : Περιοχή Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης

4 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 11 ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΕ-C-011 ( ΑΤΛΑΣ ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ 55 ΠΟΛΙΧΝΗ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 12 ΑΞΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ C-012 ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 30 ΚΑΒΑΛΑ 13 ΣΠΑΝ ΩΝΙ ΗΣ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ ΑΕ -C-013 Παλαιού Υδραγωγείου 6 - ΚΑΒΑΛΑ 14 ΧΑΤΣΟΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - HATSON EUROPE 15 Α ΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ - NATIONAL 16 ΝΩΕ Ζ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ-C-014 Κηφισίας 108 & Βολανάκη 1 ΑΘΗΝΑ ΑΕ-C-015 Σπηλιωπούλου 80, Κορωπί ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ-C-016 Πλατεία Ιερονιµιτών Ιερολοχιτών - ΤΗΝΟΣ 17 ΦΟΥΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ- ΠΥΡΣΟΣ 18 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΥΡ*ΣΟΣ ΑΕ-C-017 ΑΕ C-018 Καραϊσκάκη 94 & Εκκλησιών - ΛΑΜΙΑ Κύπρου 31 ΛΑΜΙΑ FORMULA X. ΚΑΡΡΑΣ A.E ΑΕ -C-019 Λ. Βουλιαγµένης 54 - Αργυρούπολη ΑΘΗΝΑ

5 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 20 ΜΠΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ C -020 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 4 η Πάροδος Ιωάννη Θεοτόκη 5 - ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 21 " ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ Γ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ - PYRSOS " 22 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ Η ΑΕ -C-022 ΑΕ C-023 Πεντάλοφος Θεσ/νικης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εσωτερική Περιφερειακή 357 Σταυρούπολη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΑΕ-C-024 ηµ. Γούναρη 65, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΑΚΑΤΟΣ" ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘ/ΣΕΙΣ ΑΕ C -025 Μεσολογγίου 53 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ - ΜΕΛΒΑ ΑΕ C-026 Λ. ηµοκρατίας 67 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ MOBIAK A.E ΑΕ -C -027 Ακρωτήρι Χανίων, ΧΑΝΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 28 ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - PYRSOS AE-C-028 ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης ΑΕ-C-029 Λ. Ικάρου ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

6 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 29. ΑΡΧΟΝΤΟΓΛΟΥ. ΑΕ-C-030 Σκρά 57 ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ΟΡΕΣΤΙΑ Α ΥΓΡΑΕΡΙΟΕΜΠΟΡΙΚΗ 30 ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΕ-C-031 Λεωφ. ηµοκρατίας 123 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ- ΟΛΗ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 31 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ Η ΑΛΜΠΑΝΙ ΗΣ 32 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ Η ΑΛΜΠΑΝΙ ΗΣ Χ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΕ-C-032 Αίνου 4 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΕ-C-033 Γραφεία :. Σολωµού 7 ΞΑΝΘΗ, Εργαστήριο :Αυξέντιο, Ν. ΞΑΝΘΗΣ 33 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ - STOP FIRE 34 ΑΜΑΚΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 35 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ-C-034 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 32 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΕ-C-035 Μ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 22 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ C-036 2ον χλµ ΑΙ ΗΨΟΥ - ΕΥΒΟΙΑ 36 ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ C-037 Πειραιώς 175 ΠΕΙΡΑΙΑΣ FIRE EXPERT ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ-C-038 Πέλλης 3, Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΠΕΣΙΟΣ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ ΚΕΜΠΕ - ΟΞΥΓΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ C-039 Λεβαδείας 35 & Ήλιδος 67 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΑΘΗΝΑ

7 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 39 Α. ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΕ-C-040 ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 169, ΠΑΤΡΑ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 40 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΗΦΑΙΣΤΟΣ 41 ΑΡΑΒΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΕ C-041 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ C-042 Σκρά 81 ΡΑΜΑ 42 ΜΠΛΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AE-C-043 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Σίνδος Τετράγωνο 20 Σίνδος Θεσσαλονίκη 43 ACON - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕ ΑΕ C-044 Γραφεία : ωδεκανήσου 14, ΑΘΗΝΑ Εργοστάσιο : Οινόφυτα Βοιωτίας 44 InterFire ΚΑΚΑΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ-C-045 Χρυσοστόµου Σµύρνης 51 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Γ. THASSOS FIRE SECURITY 46 Ι. ΠΑΡΙΣΗΣ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙ ΗΣ ΑΕ -C-046 ΑΕ C ον χλµ. Λιµεναρίων - ΠΟΤΟΥ ΘΑΣΟΣ 2ον χλµ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΠΗΓΑ ΙΩΝ - ΞΑΝΘΗ 47 ΑΣΛΑΝΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ C-048 Νέου Μοναστηρίου 58 Θεσσαλονλικη

8 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 48 STANDAR ΤΑΚΟΣ ΑΕ C-049 ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Λαγκαδίκια, ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 49 ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ Κ. ΑΕ C-050 ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΥΡΑ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 50 ΑΣΤΟΡΙΑ ΑΒΕΤΕ ΑΕ-C " ΠΑΦΥΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ" 13 ο Τετράγωνο, ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΣ ΑΕ C ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 (ΠΑΡΟ ΟΣ ΑΣΚΗΠΙΟΥ) - ΝΑΥΠΛΙΟ 52 ΒΑΣ. ΖΑΜΑΝΗΣ - ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 53 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ-C-053 Μεραρχίας 81, Σέρρες ΑΕ C-054 ΜΕΛΙΑ - ΛΑΡΙΣΑ 54 ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ C- 055 ΜΕΝΑΝ ΡΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ -C-056 Θηβών 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΕΕ ΑΕ C-057 Θηβών 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18543

9 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 57 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΑΠΙ ΗΣ ΑΕ C ΠΥΡΟΜΟΡΦΗ 58 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ Η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΤΣΑΡΟΥ ΚΑΝΑΛΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΕ-C-059 Βασιλούδι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 59 ΜΑΤΕΝΤΖΙΑ ΗΣ ΑΠ. ΑΒΡΑΑΜ ΑΕ-C-060 ΑΛΙΒΕΡΙ (ΘΕΣΗ ΜΑΝΑ 60 ΠΑΤΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ-C-063 ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙ ΕΒΡΟΥ 61 ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΕ-C-065 ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ 103 ΡΑΜΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ FIRE EXTINGUISHERS ΑΕ C-066 ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 3 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 63 OLYMPIA - ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΕ C-067. Σοφίας 16 Κολωνός ΑΘΗΝΑ ΥΙΟΙ. ΜΑΝΩΛΑΡΟΥ ΑΕ-C-068 ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 68 ΠΕΙΡΑΙΑΣ SAS & FIRE SECURITY ΑΕ-C-069 Β. ΤΖΕΛΛΑ 54 - ΚΑΡ ΙΤΣΑ 66 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - PYROSOS ΑΕ-C-071 Περσεφόνης 7-Λάρισα 67 ΜΠΕΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΕ-C-072 Ηρώων Πολυτεχνείου 90, Λάρισα

10 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 68 ΛΟΥΛΟΥ ΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΑΕ-C-074 Μακεδονίας 155, ΟΕ Θεσ/νίκη ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 69 ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΛ. ΒΟΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 70 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ALBARTOS 71 VICTORIA- ΑΛ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε ΑΕ-C-075 Λυσία 48, Περιστέρι. 6 ΑΕ -C -076 ΤΕΡΜΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ / ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ C ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΑΕ-C Ο χλµ. Παλαιάς οδού Λαγκαδά Σοχού- ΛΑΓΚΑ ΑΣ Παπαρρηγοπούλου 76 Περιστέρι ΑΘΗΝΑ CENTER ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α. Ε. ΑΕ-C-079 Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 162 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΘΗΝΑ FIRE WALL ΕΠΕ ΑΕ-C FAST SERVICE ΕΠΕ ΑΕ-C-081 ΠΕΡΙΣΣΟΥ 19 - Ν.ΧΑΛΚΗ OΝΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 67 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 76 Β. ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΕ -C-082 ΣΟΛΩΝΟΣ 22 ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΡ ΟΥΡΑΣ ΑΕ C-083 ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ ΝΙΚΑΙΑ

11 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 78 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕ-C-084 Στράτου Τζέγιου 18 ΧΑΛΙΚΙΑΣ Λευκάδα ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΕ-C-085 ΑΕ-C-086 Θηβών 31-Αιγάλεω ΑΘΗΝΑ Αρτέµιδος 4 Ζάκυνθος Βέροιας 73, ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ε.ΑΝ ΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ STAR ΑΕ-C ΛΙΑΚΟΥ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FIRE END ΑΕ-C-089 ΓΙΑΝΝΑΚΙ ΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΑΕ C-090 Ρήγα Φερραίου 6 Θες/νίκη Σκουφα 14 Πολίχνη/Θεσσαλονίκη 84 ΞΑΝΘΙΠΠΗ Α. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΕ C-091 ΚΡΗΤΗΣ 50 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Π. ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Α. ΠΑΝΤΙ ΗΣ Ο.Ε. ΒΙΟΠΥΡ ΤΣΕΡΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ GLORIA ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΚΗΣ Γ.- ΜΑΝΙΚΗΣ Ι. Ο.Ε. ΠΥΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΕ-C-092 ΑΕ-C-093 ΑΕ-C-094 ΑΕ-C-095 Μοναστηρίου 162, Αµπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Λαγκαδά 88, Νεάπολη Θεσ/νίκη Καλαµποκά 54, Χίος Λυκούργου 54, Σπάρτη 89 ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΕ-C-096 Μιαούλη 5, Πάτρα

12 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ SAFETY ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΗΣ ΑΝΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΙΡΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΕ-C-097 ΑΕ-C-098 ΑΕ-C-099 ΑΕ-C-100 ΑΕ-C-102 ΑΕ -C-103 ΙΕΥΘΥΝΣΗ Λεωφ. Γράµµου 1, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πλατεία Ηρώων Ερµούπολη 84100, ΣΥΡΟΣ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ ΧΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΡΟ ΟΣ ΜΠΕΣΙΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΤΣΑΜΑΡΗΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ-C-104 ΑΕ-C-105 ΑΛΟΝΗΣΟΣ Ιστιαία Ευβοια 98 FLORIAN SECURITY SYSTEMS A.B.E.E. ΑΕ -C-106 ΑΘΗΝΩΝ 30 ΑΘΗΝΑ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ 99 ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ» AE-C-107 ΛΕΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

13 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 100 ΙΑΡΜΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AE-C-109 Λεωφόρος Ηρακλείου 57, Ανω Πατήσια ΑΘΗΝΑ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 101 ΕΡΕΜΠΕΗΣ Π.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 102 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ-C-110 Γραβιάς 41, Πειραιάς ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗ ΑΕ-C-111 Ελ Αλλαµέιν και Σµύρνης 32, Ν. ΙΩΝΙΑ 103 EUROSAFE -ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕ C-114 Ορίωνος, 73,Τ.Κ , Χαλκίδα ΑΛΙ ΡΟΜΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ COSMAR-ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΕ C-115 AE-C-116 Γρ.Λαµπράκη 52, Βόλος Λ. Σαλαµίνος 162, Κερατσίνι, 18757, Πειραιάς ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ 106 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. FIRE STOP ΑΕ-C-117 Παπάζογλου 3, Πειραιάς, ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Α.Ε. ΑΕ-C-118 ΑΕ-C-119 Αθηνών 10, Πειραιάς Μεσολογγίου 51, Πειραιάς

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ BUREAU VERITAS Α.Ε. (συνηµµένος στην υπ αριθ Φ.702.9/ /γή Α.Π.Σ.) BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Αριθ. Αρ. Πιστοποιητικού Όνοµα Τύπου οχείων PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR COMP GRC PYR-LPR PYR-LPR ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 16 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΣΩΣΗΣ Θεσσαλονίκης 146 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΚΑΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Λ. Μαραθώνος ΠΙΚΕΡΜΙ ΤΗΛ: ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Νάουσα ΠΑΡΟΣ ΤΗΛ: CLIPPER GROUP ΤΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ Σ.Β. Μυκάλης 49 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΜΑΝΗ ΣΠ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ «ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ» Αγ. Στέφανος Αχαραβης ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΛ: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΟ ΟΥ ΕΠΕ 9o χλµ Ρόδου-Λίνδου, Τσαϊρι, ΡΟ ΟΣ ΤΗΛ: ΗΜ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (BENEMAR CO.) Αναπαύσεως 57 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΑΛΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ Μωρογιάννη 60 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: «ΑΤΛΑΣ» - ΜΑΡΙΟΣ ΕΛ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Αγ. Ιεροθέου 87 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: Υψηλής Πίεσης Χαµηλής Πίεσης

15 Αριθ. Αρ. Πιστοποιητικού Όνοµα Τύπου οχείων PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR COM GRC PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μάχης Ποταµών 1 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ «ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ» Πέρα Γυαλός ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΤΗΛ: POSEIDON MARINE SUPPLIERS Αλµυρίδος 6-8 & Μυκάλης ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: SAFETY ΒΑΣ. ΚΩΝ. ΒΑΣΣΟΣ ογάνης 97 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ Π. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Ιωαννίνων 16 ΚΟΛΩΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: Ι. ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΠΕ ΒΙ. ΠΕ. Ηρακλείου Ο. Β3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ ΒΙ. ΠΕ. Ηρακλείου Οδος Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: «ΑΛ-ΜΑ» - ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Πόντου 5 ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΤΗΛ: ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Οιχαλίας & Κυµαιών 11 ΧΑΛΚΙ Α, ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ: FLOROS BROS. CO. Σαλαµίνος 25 & Θερµοπυλών 59 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: Υψηλής Πίεσης Χαµηλής Πίεσης

16 Αριθ. Αρ. Πιστοποιητικού Όνοµα Τύπου οχείων PYR-LPR PYR-LPR COMMP GRC PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR COMP GRC FIRE SYSTEM 2000 ΧΡΗΣΤΟΥ, ΣΠΥΡΙ ΩΝ Ανδριανού 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Θηβών 527 ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ: FIREVAC ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ Χρ. Αρώνη 12 Ν. ΣΜΥΡΝΗ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: FIREFLY ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΟΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. Φρεαττίδος 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α. & Σ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ο.Ε. Συρµαλή 20 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΗΛ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑ ΑΣ. Μουτσοπούλου 5 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: FIRE OFF ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σπάρτης 119Β ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΠΑΠΑ ΑΤΟΣ, ΑΝ ΡΕΑΣ Λ. Βεργώτη 172 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΤΗΛ: ΣΥΜΕΩΝ Λ. ΚΑΜΠΑΚΑΣ Ανωγείων 21 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: «ΣΤΟΧΟΣ» - ΠΑΣΤΡΑΣ ΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. Αθηνών 90 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ: Γ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Μιχαλινού 5 ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΤΗΛ: ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Αριστείδου 41 ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΤΗΛ: Σ. ΜΑΤΕΝΤΖΙΑ ΗΣ. ΠΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Ε. Βουτζά 25 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΗΛ: Υψηλής Πίεσης Χαµηλής Πίεσης

17 Αριθ. Αρ. Πιστοποιητικού Όνοµα Τύπου οχείων PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ΚΕΦΑΛΟΥ Η ΜΑΡΙΑ Αντιοχείας 54 Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: Ε. ΙΑΜΑΝΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε PYRODIAMANT Κωνσταντινουπόλεως 97 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: ΜΠΕΛΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ Αγ. Κυριακή ΠΑΡΓΑ ΤΗΛ: «ΗΦΑΙΣΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΡΟΥ» - ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝ ΡΙΑΝΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ Φ. Κουκουλέ 1 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΣΥΡΟ ΤΗΛ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ Λ. Ιωαννίνων 35 ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΗΛ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ Κοµµένου 195 ΑΡΤΑ ΤΗΛ: ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ Πάροδος Ακαρνανίας ΛΕΥΚΑ Α ΤΗΛ: ΣΠΥΡΙ ΩΝ- ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ «ΒΙΟ ΟΜΗ» Εθν. Παλ/τσας 41 ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΛ: ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Πυργι (Σταυρου Πέραµα) ΚΩΣ ΤΗΛ: ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΗΜ. ΧΡΗΣΤΟΣ Αθηνών 5 ΡΙΟ ΤΗΛ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ωδώνης 151 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: Υψηλής Πίεσης Χαµηλής Πίεσης

18 Αριθ. Αρ. Πιστοποιητικού Όνοµα Τύπου οχείων PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR Γ. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ-. ΗΜΗΤΡΑΚΟΣ Ο.Ε. Καλαµών 5 Ν. ΙΚΟΝΙΟ, ΠΕΡΑΜΑ ΤΗΛ: ΤΣΙΑΛΜΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Περιοχή Χλόης ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΗΛ: ΖΑΧΑΡΙΑΣ Σ. ΠΕΛΕΚΗΣ Φωκίωνος Νέγρη ΛΑΥΡΙΟ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΑΣ. ΓΑΖΟΣ Κολιάτσου 21 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ-ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σπετσών 14 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ: ΦΑΙ ΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Κολοκοτρώνη 135 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΣΤΑΜΑΤΗΣ Π. ΕΡΕΜΠΕΗΣ Θερµοπυλών 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: PYROCAL ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Ευριπίδου 48 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΤΗΛ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 75 Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ ΤΗΛ: SAF-MAR LTD ΣΑΦ- ΜΑΡ ΣΩΣΤΙΚΑ ΕΠΕ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 38 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΤΗΛ: PROTECTOR-Ι. ΠΑΠΑΣΤΘΟΠΟΥΛΟΣ. ΧΟΝ ΡΟΥ ΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΑΡΝΗ 19 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: Υψηλής Πίεσης Χαµηλής Πίεσης

19 Αριθ. Αρ. Πιστοποιητικού Όνοµα Τύπου οχείων PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ Ο.Ε. ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 198 ΑΙΓΑΛΕΩ,ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: FIRE SECURITY ABEE ΙΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΗΛ: PEGASUS EXPRESS ΗΛΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ- ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε. ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΑΝΤ/ΡΟΥ Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 5 & ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΠΑΣΒΑΝΤΙ ΗΣ ΑΝ. ΣΠΥΡΟΣ 16ης ΟΚΤΩΡΙΟΥ 9 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 115 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΤΗΛ: ΒΟΣΣΟΣ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟϊΡΑΝΗΣ 165 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: ΙΓΕΝΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΩΝΥΜΟΥ 18 ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ Γ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 92 Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: Υψηλής Πίεσης Χαµηλής Πίεσης Ο Αρχηγός doc Ανδρέας Κόης Αντιστράτηγος ΠΣ

20 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1 ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΕΜΠΕ ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΕ ΑΕ - C ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 10 η Πάροδος οδού ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ υτ. Εµπορικό Κέντρο Καλαµάτας ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΥΡΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. ΧΑΝ ΡΙΝΟΣ 3 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡ.SOS 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΜ. ΣΚΟΡ ΑΛΗΣ 5 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Γ. Ε. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 6 ΑΝΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ - C Σόλωνος 8 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΕ - C Πανεπιστηµίου 10 - ΠΑΤΡΑ ΑΕ - C Γερµανού 18 ΠΥΡΓΟΣ ΑΕ - C αλαµαναρά Αργολίδας ΑΕ - C , 5 χλµ. Λεωφ. Κορωπίου - Μαρκόπουλου ΚΟΡΩΠΙ

21 7 ΑΝΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ PYRONICK 8 PIERIA FIRE OE ΚΑΟΥΡΗΣ Ι. ΚΟΥΣΤΙΑΝΗΣ Α. ΑΕ -C -007 Βριλησσού 27 ΑΘΗΝΑ AE-C-008 Κασσάνδρου 27, Κατερίνη 9 FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΕΠΕ 10 ΑΝΟΓΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ VELOS 11 ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΑΤΛΑΣ ) 12 ΑΞΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 13 ΣΠΑΝ ΩΝΙ ΗΣ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ ΑΕ C-009 Καπανέως 73 - ΑΘΗΝΑ 104 ΑΕ-C-010 Γραφεία: Κρήτης 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργαστήριο : Περιοχή Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ-C-011 ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ 55 ΠΟΛΙΧΝΗ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΕ C-012 ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 30 ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ -C-013 Παλαιού Υδραγωγείου 6 - ΚΑΒΑΛΑ

22 14 ΧΑΤΣΟΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - HATSON EUROPE 15 Α ΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - NATIONAL 16 ΝΩΕ Ζ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ-C-014 Κηφισίας 108 & Βολανάκη 1 ΑΘΗΝΑ ΑΕ-C-015 ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 39 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ ΑΕ-C-016 Πλατεία Ιερονιµιτών Ιερολοχιτών - ΤΗΝΟΣ 17 ΦΟΥΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ- ΠΥΡΣΟΣ 18 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΥΡ*ΣΟΣ ΑΕ-C-017 ΑΕ C-018 Καραϊσκάκη 94 & Εκκλησιών - ΛΑΜΙΑ Κύπρου 31 ΛΑΜΙΑ FORMULA X. ΚΑΡΡΑΣ A.E ΑΕ -C-019 Λ. Βουλιαγµένης 54 - Αργυρούπολη ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΑΕ C η Πάροδος Ιωάννη Θεοτόκη 5 - ΚΕΡΚΥΡΑ

23 21 ΑΝΤΩΝΙΟΥ. ΧΡΗΣΤΟΣ AE-C-021 2o χλµ. Αλεξάνδρειασ- Κατερίνης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ. 22 " ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ Γ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ - PYRSOS " 23 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ Η ΑΕ -C-022 Πεντάλοφος Θεσ/νικης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΕ C-023 Εσωτερική Περιφερειακή 357 Σταυρούπολη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΑΕ-C-024 ηµ. Γούναρη 65, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΑΚΑΤΟΣ" ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘ/ΣΕΙΣ ΑΕ C -025 Μεσολογγίου 53 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

24 26 ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ - ΜΕΛΒΑ ΑΕ C-026 Λ. ηµοκρατίας 67 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ MOBIAK A.E ΑΕ -C -027 Ακρωτήρι Χανίων, ΧΑΝΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 29 ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - PYRSOS 30. ΑΡΧΟΝΤΟΓΛΟΥ. ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟΕΜΠΟΡΙΚΗ AE-C-028 ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης ΑΕ-C-029 Λ. Ικάρου ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-C-030 Σκρά 57 ΟΡΕΣΤΙΑ Α

25 31 ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΕ-C-031 Λεωφ. ηµοκρατίας 123 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ-ΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ Η ΑΛΜΠΑΝΙ ΗΣ 33 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ Η ΑΛΜΠΑΝΙ ΗΣ Χ. ΑΝΤΩΝΗΣ 34 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ -STOP FIRE 35 ΑΜΑΚΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 36 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ-C-032 Αίνου 4 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΕ-C-033 Γραφεία :. Σολωµού 7 ΞΑΝΘΗ, Εργαστήριο : Αυξέντιο, Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ-C-034 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 32 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΕ-C-035 Μ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 22 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ C-036 2ον χλµ ΑΙ ΗΨΟΥ - ΕΥΒΟΙΑ

26 37 ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ C-037 Πειραιώς 175 ΠΕΙΡΑΙΑΣ FIRE EXPERT ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ-C-038 Πέλλης 3, Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΠΕΣΙΟΣ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ ΚΕΜΠΕ - ΟΞΥΓΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ 40 Α. ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΕ-C-040 ΑΕ C-039 Λεβαδείας 35 & Ήλιδος 67 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΑΘΗΝΑ Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 169, ΠΑΤΡΑ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΗΦΑΙΣΤΟΣ 42 ΑΡΑΒΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 43 ΜΠΛΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ C-041 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ C-042 Σκρά 81 - ΡΑΜΑ AE-C-043 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Σίνδος Τετράγωνο 20 Σίνδος Θεσσαλονίκη

27 44 ACON - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕ ΑΕ C-044 Γραφεία : ωδεκανήσου 14, ΑΘΗΝΑ Εργοστάσιο : Οινόφυτα Βοιωτίας 45 InterFire ΚΑΚΑΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ-C-045 Χρυσοστόµου Σµύρνης 51 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 46 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Γ. THASSOS FIRE SECURITY 47 Ι. ΠΑΡΙΣΗΣ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙ ΗΣ ΑΕ -C-046 ΑΕ C ον χλµ. Λιµεναρίων - ΠΟΤΟΥ ΘΑΣΟΣ 2ον χλµ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΠΗΓΑ ΙΩΝ -ΞΑΝΘΗ 48 ΑΣΛΑΝΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ C-048 Νέου Μοναστηρίου 58 Θεσσαλονλικη

28 49 STANDAR ΤΑΚΟΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ΑΕ C-049 Λαγκαδίκια, ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 50 ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ Κ. ΑΕ C-050 ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΥΡΑ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 51 ΑΣΤΟΡΙΑ ΑΒΕΤΕ ΑΕ-C ο Τετράγωνο, ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΣ 52 " ΠΑΦΥΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ" 53 ΒΑΣ. ΖΑΜΑΝΗΣ - ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 54 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ C ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 (ΠΑΡΟ ΟΣ ΑΣΚΗΠΙΟΥ) - ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΕ-C-053 Μεραρχίας 81, Σέρρες ΑΕ C-054 ΜΕΛΙΑ - ΛΑΡΙΣΑ

29 55 ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ C- 055 ΜΕΝΑΝ ΡΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ -C-056 Θηβών 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΕΕ ΑΕ C-057 Θηβών 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΑΠΙ ΗΣ - ΠΥΡΟΜΟΡΦΗ 59 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ Η ΑΕ C-058 ΕΘΝ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΤΣΑΡΟΥ ΚΑΝΑΛΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΕ-C-059 Βασιλούδι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΤΕΝΤΖΙΑ ΗΣ ΑΠ. ΑΒΡΑΑΜ ΑΕ-C-060 ΑΛΙΒΕΡΙ (ΘΕΣΗ ΜΑΝΑ 61 ΠΑΠΑΣΙΛΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΕ-C-061 Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 140 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ

30 62 ΠΑΤΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ-C-063 ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙ ΕΒΡΟΥ 63 ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΕ-C-065 ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ 103 ΡΑΜΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ FIRE EXTINGUISHERS ΑΕ C-066 ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 3 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 65 OLYMPIA ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΕ C-067. Σοφίας 16 Κολωνός ΑΘΗΝΑ ΥΙΟΙ. ΜΑΝΩΛΑΡΟΥ ΑΕ-C-068 ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 68 ΠΕΙΡΑΙΑΣ SAS & FIRE SECURITY ΑΕ-C-069 Β. ΤΖΕΛΛΑ 54 - ΚΑΡ ΙΤΣΑ 68 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - PYROSOS ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΕ-C-071 Περσεφόνης 7-Λάρισα

31 69 ΜΠΕΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΕ-C-072 Ηρώων Πολυτεχνείου 90, Λάρισα 70 ΛΟΥΛΟΥ ΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ 71 ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΛ. ΒΟΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΑΕ-C-074 Μακεδονίας 155, Θεσ/νίκη ΑΕ-C-075 Λυσία 48, Περιστέρι. 72 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ALBATROS VICTORIA- ΑΛ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε ΑΕ -C -076 ΤΕΡΜΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ / ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ C-077 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΑΕ-C Ο χλµ. Παλαιάς οδού Λαγκαδά Σοχού- ΛΑΓΚΑ ΑΣ Παπαρρηγοπούλου 76 Περιστέρι ΑΘΗΝΑ 12133

32 75 CENTER ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α. 76 ΑΕ-C-079 FIRE WALL ΕΠΕ ΑΕ-C-080 Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 162 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 19 - Ν.ΧΑΛΚΗ OΝΑ FAST SERVICE ΕΠΕ ΑΕ-C-081 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 67 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 78 Β. ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΕ -C-082 ΣΟΛΩΝΟΣ 22 ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΡ ΟΥΡΑΣ 80 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΕ C-083 ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΕ-C-084 Στράτου Τζέγιου 18 Λευκάδα

33 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΣΣΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΠΥΡΟΣΚΟΠΕΛΟΣ ΑΕ-C-085 ΑΕ-C-086 AE-C-087 Θηβών 31-Αιγάλεω ΑΘΗΝΑ Αρτέµιδος 4 Ζάκυνθος ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βέροιας 73, ΙΩΝΙΑ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ε.ΑΝ ΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ STAR ΑΕ-C ΛΙΑΚΟΥ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FIRE END ΑΕ-C-089 ΓΙΑΝΝΑΚΙ ΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΑΕ C-090 Ρήγα Φερραίου 6 Θες/νίκη Σκουφα 14 Πολίχνη/Θεσσαλονίκη 87 ΞΑΝΘΙΠΠΗ Α. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΕ C-091 ΚΡΗΤΗΣ 50 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

34 Π. ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Α. ΠΑΝΤΙ ΗΣ Ο.Ε. ΒΙΟΠΥΡ ΤΣΕΡΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ GLORIA ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΚΗΣ Γ.- ΜΑΝΙΚΗΣ Ι. Ο.Ε. ΠΥΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΕ-C-092 ΑΕ-C-093 ΑΕ-C-094 ΑΕ-C-095 Μοναστηρίου 162, Αµπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Λαγκαδά 88, Νεάπολη Θες/νίκη Καλαµποκά 54, Χίος Λυκούργου 54, Σπάρτη ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΕ-C-096 ΑΕ-C-097 ΑΕ-C-098 Μιαούλη 5, Πάτρα Λεωφ. Γράµµου 1, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πλατεία Ηρώων Ερµούπολη 84100, ΣΥΡΟΣ 95 ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ SAFETY ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ-C-099 ΣΥΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ

35 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΗΣ ΑΝΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΙΡΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΕ-C-100 ΑΕ-C-102 ΑΕ -C-103 ΧΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΡΟ ΟΣ ΜΠΕΣΙΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΕ-C-104 ΑΛΟΝΗΣΟΣ Ιστιαία Ευβοια ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΤΣΑΜΑΡΗΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ-C-105

36 101 FLORIAN SECURITY SYSTEMS A.B.E.E. ΑΕ C-106 ΑΘΗΝΩΝ 30 ΑΘΗΝΑ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ 102 ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ» AE-C-107 ΛΕΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 103 ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- SURE SYSTEM AE-C-108 ΑΓΛΑΡΙ ΟΥ 2-ΘΗΒΑ 104 ΙΑΡΜΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AE-C-109 Λεωφόρος Ηρακλείου 57, Ανω Πατήσια ΑΘΗΝΑ 105 ΕΡΕΜΠΕΗΣ Π.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕ-C-110 Γραβιάς 41, Πειραιάς ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗ

37 106 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ-C-111 Ελ Αλλαµέιν και Σµύρνης 32, Ν. ΙΩΝΙΑ 107 ΚΩΦΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ AE-C-113 Ελ. Βενιζέλου 14-Τρίκαλα 108 EUROSAFE ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕ C-114 Ορίωνος, 73,Τ.Κ , Χαλκίδα 109 ΑΛΙ ΡΟΜΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ C-115 Γρ.Λαµπράκη 52, Βόλος 110 COSMAR-ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ AE-C-116 Λ. Σαλαµίνος 162, Κερατσίνι, 18757, Πειραιάς ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ 111 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. FIRE STOP ΑΕ-C-117 Παπάζογλου 3, Πειραιάς, ΑΘΗΝΑ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ

38 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΕ-C-118 ΡΟΥΠΕΛ-ΠΑΡΙΣΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΕ- C-120 ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΕ- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ-C-123 Αθηνών 10, Πειραιάς ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ- ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 4-ΣΥΝ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ ΟΥΡ ΟΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ- «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΒΗΡΑ» ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ PIROPROSTASIA-ΜΙΝΩΣ ΣΙΓΑΝΑΚΗΣ ΑΦΟΙ Ν.&Γ. ΜΑΧΛΗ Ο.Ε. ΑΕ-C-124 AE-C-125 ΑΕ-C-126 AE-C-127 ΤΕΡΜΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β ΦΕΡΡΕΣ. ΚΥΠΡΙΝΟΣ- ΗΜΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Κ. Βάρναλη 80, Περιστέρι. Εθνική Οδός ΤΣΑΙΡΗ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ, ΡΟ ΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ & YΨΗΛΗΣ

39 ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΕΝΙΚΙ ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΛΑΜΙ ΗΣ ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΕ-C-129 ΑΕ-C-130 ΑΕ-C-131 AE-C-132 ΑΕ-C-133 ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΦΩΝ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : 1 χλµ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΑΜΙΑΝΟΥ ΤΕΡΜΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ ΖΑΝΟΥ 12 Α ΛΑΡΙΣΑ

40 2.- BUREAU VERITAS Αριθ Αριθµό Πιστοποιητικού PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR Όνοµα ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 16 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΣΩΣΗΣ Θεσσαλονίκης 146 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΚΑΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Λ. Μαραθώνος ΠΙΚΕΡΜΙ ΤΗΛ: ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Νάουσα ΠΑΡΟΣ ΤΗΛ: CLIPPER GROUP ΤΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ Σ.Β. Μυκάλης 49 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΜΑΝΗ ΣΠ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ «ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ» Αγ. Στέφανος Αχαραβης ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΛ: Τύπου οχείων Υψηλής Πίεσης Χαµηλής Πίεσης

41 PYR-LPR PYR-LPR COMP GRC PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΟ ΟΥ ΕΠΕ 9o χλµ Ρόδου-Λίνδου, Τσαϊρι, ΡΟ ΟΣ ΤΗΛ: ΗΜ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (BENEMAR CO.) Αναπαύσεως 57 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΑΛΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ Μωρογιάννη 60 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: «ΑΤΛΑΣ» - ΜΑΡΙΟΣ ΕΛ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Αγ. Ιεροθέου 87 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μάχης Ποταµών 1 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ «ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ» Πέρα Γυαλός ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΤΗΛ: POSEIDON MARINE SUPPLIERS Αλµυρίδος 6-8 & Μυκάλης ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: SAFETY ΒΑΣ. ΚΩΝ. ΒΑΣΣΟΣ ογάνης 97 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ:

42 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR COM GRC PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR COMMP GRC ΠΕΡΙΚΛΗΣ Π. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Ιωαννίνων 16 ΚΟΛΩΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: Ι. ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΠΕ ΒΙ. ΠΕ. Ηρακλείου Ο. Β3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ ΒΙ. ΠΕ. Ηρακλείου Οδος Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: «ΑΛ-ΜΑ» - ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Πόντου 5 ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΤΗΛ: ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Οιχαλίας & Κυµαιών 11 ΧΑΛΚΙ Α, ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ: FLOROS BROS. CO. Σαλαµίνος 25 & Θερµοπυλών 59 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: FIRE SYSTEM 2000 ΧΡΗΣΤΟΥ, ΣΠΥΡΙ ΩΝ Ανδριανού 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Θηβών 527 ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ:

43 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR FIREVAC ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ Χρ. Αρώνη 12 Ν. ΣΜΥΡΝΗ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: FIREFLY ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΟΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. Φρεαττίδος 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α. & Σ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ο.Ε. Συρµαλή 20 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΗΛ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑ ΑΣ. Μουτσοπούλου 5 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: FIRE OFF ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σπάρτης 119Β ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΠΑΠΑ ΑΤΟΣ, ΑΝ ΡΕΑΣ Λ. Βεργώτη 172 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΤΗΛ: ΣΥΜΕΩΝ Λ. ΚΑΜΠΑΚΑΣ Ανωγείων 21 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: «ΣΤΟΧΟΣ» - ΠΑΣΤΡΑΣ ΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. Αθηνών 90 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ:

44 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR COMP GRC PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR Γ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Μιχαλινού 5 ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΤΗΛ: ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Αριστείδου 41 ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΤΗΛ: Σ. ΜΑΤΕΝΤΖΙΑ ΗΣ. ΠΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Ε. Βουτζά 25 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΗΛ: ΚΕΦΑΛΟΥ Η ΜΑΡΙΑ Αντιοχείας 54 Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: Ε. ΙΑΜΑΝΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε PYRODIAMANT Κωνσταντινουπόλεως 97 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: ΜΠΕΛΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ Αγ. Κυριακή ΠΑΡΓΑ ΤΗΛ: «ΗΦΑΙΣΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΡΟΥ» - ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝ ΡΙΑΝΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ Φ. Κουκουλέ 1 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΣΥΡΟ ΤΗΛ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ Λ. Ιωαννίνων 35 ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΗΛ:

45 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ Κοµµένου 195 ΑΡΤΑ ΤΗΛ: ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ Πάροδος Ακαρνανίας ΛΕΥΚΑ Α ΤΗΛ: ΣΠΥΡΙ ΩΝ- ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ «ΒΙΟ ΟΜΗ» Εθν. Παλ/τσας 41 ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΛ: ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Πυργι (Σταυρου Πέραµα) ΚΩΣ ΤΗΛ: ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΗΜ. ΧΡΗΣΤΟΣ Αθηνών 5 ΡΙΟ ΤΗΛ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ωδώνης 151 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: Γ. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ-. ΗΜΗΤΡΑΚΟΣ Ο.Ε. Καλαµών 5 Ν. ΙΚΟΝΙΟ, ΠΕΡΑΜΑ ΤΗΛ: ΤΣΙΑΛΜΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Περιοχή Χλόης ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΗΛ: ΖΑΧΑΡΙΑΣ Σ. ΠΕΛΕΚΗΣ Φωκίωνος Νέγρη ΛΑΥΡΙΟ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ:

46 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΑΣ. ΓΑΖΟΣ Κολιάτσου 21 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ-ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σπετσών 14 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ: ΦΑΙ ΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Κολοκοτρώνη 135 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΣΤΑΜΑΤΗΣ Π. ΕΡΕΜΠΕΗΣ Θερµοπυλών 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: PYROCAL ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Ευριπίδου 48 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΤΗΛ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 75 Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ ΤΗΛ: SAF-MAR LTD ΣΑΦ-ΜΑΡ ΣΩΣΤΙΚΑ ΕΠΕ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 38 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΤΗΛ: PROTECTOR-Ι. ΠΑΠΑΣΤΘΟΠΟΥΛΟΣ. ΧΟΝ ΡΟΥ ΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΑΡΝΗ 19 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ:

47 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ Ο.Ε. ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 198 ΑΙΓΑΛΕΩ,ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: FIRE SECURITY ABEE ΙΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΗΛ: PEGASUS EXPRESS ΗΛΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε. ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΑΝΤ/ΡΟΥ Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 5 & ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΠΑΣΒΑΝΤΙ ΗΣ ΑΝ. ΣΠΥΡΟΣ 16ης ΟΚΤΩΡΙΟΥ 9 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 115 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΤΗΛ: ΒΟΣΣΟΣ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟϊΡΑΝΗΣ 165 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: ΙΓΕΝΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΩΝΥΜΟΥ 18 ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ:

48 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR ΘΕΟΛΟΓΟΣ Γ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 92 Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: QUICK SERVICE ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΙΓΙΟΥ 64 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Ν. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 49 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ΠΑΡΑΛΟΣ ΕΛΛΑΣ. ΣΙΜΟΥ ΗΣ ΡΑΜΑΣ 58 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: PYROMARKET ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΚ. ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 49 - ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΣ ΤΗΛ: ΜΠΕΛΕΣΗΣ Π. ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ Ο.Ε. ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΠΕΤΣΕΣ ΤΗΛ: ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΑΠ. ΛΟΥΚΑ 15 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΤΗΛ: ΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 25 ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ ΤΗΛ:

49 PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR PYR-LPR COMP GRC ΠΥΡΑΝ PLUS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΠΕΡΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΘΡΑΚΗΣ 65 & ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ- ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ: ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 54 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: «ΠΥΡΣΟΣ» - Π. ΚΑΝ ΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΧΑΡ. ΤΡΚΟΥΠΗ 8 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: «ΝΕΟ-ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΗ» - ΓΙΑΟΥΖΗΣ Π. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΙΓΝΥ 52 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47 Α & ΚΑΛΥΨΟΥΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: PYRELLAS ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΥ Η Ο.Ε. ΠΛΑΤΑΙΩΝ 14 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: «ΜΑΜΕ» - ΙΑ ΟΧΟΙ Π. ΜΑΓΓΟΥΡΙ Η Μ. ΜΑΓΓΟΥΡΙ Η. ΜΕΝΤΗ ΕΠΕ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 75 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: ,

ΤΗΛ: 210-4618379 ΤΗΛ: 210-6038345 ΤΗΛ: 6944-702721 CLIPPER GROUP ΤΗΛ: 210-4172082 ΤΗΛ: 26630-64886 Ε.Ε. (BENEMAR CO.

ΤΗΛ: 210-4618379 ΤΗΛ: 210-6038345 ΤΗΛ: 6944-702721 CLIPPER GROUP ΤΗΛ: 210-4172082 ΤΗΛ: 26630-64886 Ε.Ε. (BENEMAR CO. Αριθ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Αριθµό Όνοµα Τύπου οχείων Πιστοποιητικού PYR-LPR-410.05.193- PYR-LPR-410.05.184- PYR-LPR-410.06.039- PYR-LPR-410.06.025- PYR-LPR-410.06.031-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΡΜ. ΑΤΟΜΟΥ ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ. ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ PR - C 057 4o χλμ Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Θεσσαλονίκης

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΑΡΜ. ΑΤΟΜΟΥ ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ. ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ PR - C 057 4o χλμ Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Θεσσαλονίκης ΑΕ -C -001 ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ PR-C-015 PR-C-034 ΑΕ-C-004 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ PR-C-063 ΑΕ-C-006 ΑΕ-C-008 ΑΕ C-009 ΑΕ-C-010 ΑΕ C-012 ΔΑΝΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΑ 618/43/05 ΚΑΙ 17230/671/05. Τελαυταία ενημέρωση : 22.07.2015 Σελίδα 1 από 11

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΑ 618/43/05 ΚΑΙ 17230/671/05. Τελαυταία ενημέρωση : 22.07.2015 Σελίδα 1 από 11 ΑΕ - C - 002 ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗ) ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ PR-C-118 ΑΕ - C - 006 ΑΕ - C - 009 ΑΕ - C - 010 ΑΕ - C - 012 ΔΑΝΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΕΠΕ ΔΑΝΟΓΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LPR-410.08.080 LPR-410.08.081 LPR-410.08.087 LPR-410.08.093 LPR-410.08.099 LPR.410.08.159 LPR-410.08.164 LPR-410.08.167 LPR-410.08.168 LPR-410.08.

LPR-410.08.080 LPR-410.08.081 LPR-410.08.087 LPR-410.08.093 LPR-410.08.099 LPR.410.08.159 LPR-410.08.164 LPR-410.08.167 LPR-410.08.168 LPR-410.08. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ α/α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ονοµατεπώνυµο Αρµοδίου Ατόµου κ. Φ. Γιακουµάτος κ. Χ. Μανώλαρος Αναγνωρισµένη Εταιρεία ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

LIST OF RECOGNIZED COMPANIES ACCORDING TO THE MINISTERIAL DECISION " ΚΥΑ 618" FOR PORTABLE AND WHEELED FIRE EXTINGUISHERS

LIST OF RECOGNIZED COMPANIES ACCORDING TO THE MINISTERIAL DECISION  ΚΥΑ 618 FOR PORTABLE AND WHEELED FIRE EXTINGUISHERS LIST OF RECOGNIZED COMPANIES ACCORDING TO THE MINISTERIAL DECISION " ΚΥΑ 618" FOR PORTABLE AND WHEELED FIRE EXTINGUISHERS ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΥΑ 618» ΦΟΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΡΑΦΗΣ ΕΚ ΧΑΛΥΒΟΣ (ΜΕΧΡΙ 150lt) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ PV-LPR-410. 06.043- KOUR 001-07-GRC PV-LPR-410.05.173-VASS 001-07-GRC

ΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΡΑΦΗΣ ΕΚ ΧΑΛΥΒΟΣ (ΜΕΧΡΙ 150lt) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ PV-LPR-410. 06.043- KOUR 001-07-GRC PV-LPR-410.05.173-VASS 001-07-GRC ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΦΜ: 082851602 ΟΥ Ο.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΕΝΕΣ Ε ΡΑ: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 94, ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ & ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ: 210-5576016, ΣΥΝΑΦΗ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΘΕΣΗ 210-5578745 ΣΙ ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΑΝΙ ΙΕΣ, ΕΠΕΞ. ΧΑΡΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0120001 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ Σοφοκλέους 11, TK 102 35, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 01 3210911 0120002 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ Πατησίων 152, TK 112 57, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ) 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 0100001 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ:102 50 ΑΘΗΝΑ τηλ.: 2103202049, φαξ: 2103226371 0100002

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0172751 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25ης Αυγούστου 39, ΤΚ:712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ.: 2810247610, φαξ: 2810228324 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0172751 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25ης Αυγούστου 39, ΤΚ:712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ.: 2810247610, φαξ: 2810228324 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων δασοκοµίας & κηπουρικής! Φθινόπωρο 2009

Ολοκληρωµένες λύσεις µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων δασοκοµίας & κηπουρικής! Φθινόπωρο 2009 Ολοκληρωµένες λύσεις µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων δασοκοµίας & κηπουρικής! Φθινόπωρο 2009 ΝΕΟ! MS 170 -D STIHL Αλυσοπρίονα για την κοπή καυσόξυλων και την περιποίηση δέντρων Παγκόσµια καινοτοµία STIHL.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 30100 2641020538 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 30100 2641020538 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 30100 2641020538 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΥΡΩ ΙΑΓΝΩΣΗ Ι. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΕ ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ & Μ ΚΑΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΒ ΗΡΑ / Άβδηρα 0171050 ΑΒ ΗΡΩΝ Κεντρική Πλατεία, ΤΚ:670 61 ΑΒ ΗΡΑ τηλ.: 2541052420, φαξ: 2541051710 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ / Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Καταστήματα COSMOTE, COSMOTE CORNER & ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την διεξαγωγή της διαδικασίας instant win ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ COSMOTE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Καταστήματα COSMOTE, COSMOTE CORNER & ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την διεξαγωγή της διαδικασίας instant win ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ COSMOTE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Καταστήματα COSMOTE, COSMOTE CORNER & ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την διεξαγωγή της διαδικασίας instant win ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ COSMOTE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ COSMOTE SHOPS ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνών 434 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0172009 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ. Ιωάννου 40, TK 153 42, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010 60 08 063 0172010 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 429, TK 153 43, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 0110040 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αιόλου 86, TK 102 32, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 010 3341000 0110046 ΣΕΠΟΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΟΛΙΑ Βορείου Ηπείρου 155, TK 104 43, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 010 5126671 0110047 ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κυκλάµινων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 0260002 ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΑΡΟΥΣΙ Λ. Κηφισίας 117, TK 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ, τηλ. 010 6128000 Ο ΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 0260003 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΘΗΝΑ, ΚΕΝΤΡΟ Φιλελλήνων 1 & Όθωνος, TK 105 57, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 010 3254195 ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΒ ΗΡΑ / Άβδηρα 0171050 ΑΒ ΗΡΩΝ Κεντρική Πλατεία, ΤΚ:670 61 ΑΒ ΗΡΑ τηλ.: 2541052420, φαξ: 2541051710 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ / Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 19 /2 / 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Π04/3/419 ΑΡ:17

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 19 /2 / 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Π04/3/419 ΑΡ:17 ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 19 /2 / 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Π04/3/419 ΑΡ:17 Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Κ. Τσουρακάκη ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ Τ.Κ. ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ Τ.Κ. ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ Τ.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ KHΦΙΣΙΑΣ 44 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54624 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55134 ΓΛΥΦΑ ΑΣ Α.ΛΑΖΑΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ 44...11...11. ΣΣΤΤ : : ««ΘΕΕΤΤΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή 3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή Η συλλογή σχετικά µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή οδήγησε στην καταγραφή 410 φορέων, από τους οποίους 218 είναι φορείς-υπηρεσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΙ ΗΣ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΜΟΛΧΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙ ΩΝ 22, 11851, ΘΗΣΕΙΟ, ΛΕΜΟΝΙ ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 3 54643 ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΙ ΗΣ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΜΟΛΧΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙ ΩΝ 22, 11851, ΘΗΣΕΙΟ, ΛΕΜΟΝΙ ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 3 54643 ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΛΕΜΟΝΙ ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΙ ΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙ ΩΝ 22, 11851, ΘΗΣΕΙΟ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 3 54643 ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 8, 15232, ΧΑΛΑΝ ΡΙ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 24, 63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

5 MOTT STREET - The Mall ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 35,15122 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 316 & ΚΟΝ ΥΛΑΚΗ, 15341 AB Βασιλόπουλος - Αγία

5 MOTT STREET - The Mall ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 35,15122 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 316 & ΚΟΝ ΥΛΑΚΗ, 15341 AB Βασιλόπουλος - Αγία Κατάστηµα ιεύθυνση 5 MOTT STREET - The Mall ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 35,15122 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 316 & ΚΟΝ ΥΛΑΚΗ, 15341 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 430,15342 AB Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Εθνικής Αντίστασης 8 - Άλιµος Ταχυδροµική ιεύθυνση: Τ.Θ. 77117 175 10 Π. ΦΑΛΗΡΟ Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 9989000 Τηλεοµοιοτυπία (φαξ): 210 9989500

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες προιόντων "TO ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ"

Πελάτες προιόντων TO ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ Πελάτες προιόντων "TO ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ" Επωνυμία ιεύθυνση Πόλη T.K. Τηλέφωνο e_mail EXPERT TOOLS ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 144 ΑΙΓΙΟ 25100 2691068340 POLYGLOT BOOK STORE I.K.E. ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 84

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99,

Διαβάστε περισσότερα