ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. : Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Τ. Α / ) "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα". 2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 4 α του ν. 2538/97 (Φ.Ε.Κ. 242/Α / ) Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις" όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 2732/99 (Φ.Ε.Κ. 154/Α / ) "Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας". 3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3147/2003 (Φ.Ε.Κ. 135/Α / ) "Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις". 4. Την αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1820/Β / ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 2124/Β / ), / (Φ.Ε.Κ. 1599/Β / ), / (Φ.Ε.Κ. 1749/Β / ), όμοιες και τις αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1781/Τ.Β / ), / (ΦΕΚ 1852/Τ.Β./ ), / (ΦΕΚ 2472/Τ.Β /0412/2008) και / (ΦΕΚ 2501/Τ.Β / ) αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις (ν. 2732/99) και με την οποία καθορίστηκε αφενός ο αριθμός των θέσεων, κατά ειδικότητα ως κατωτέρω και αφετέρου η κατανομή αυτών των θέσεων κατά υπηρεσία. 5. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ ΕΓΚΡ. 6/οικ. 260/27217/ εγκριτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ., σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη εξακοσίων (600) ατόμων, κατά ειδικότητα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως ένα (1) έτος, για λόγους πρακτικής άσκησης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Την πλήρωση εξακοσίων (600) συνολικώς θέσεων, ως εξής : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ 1 Γεωπόνων Κτηνιάτρων 35 3 Ιχθυολόγων 17 4 Γεωλόγων 20 5 Δασολόγων 45 Τεχνολόγοι Γεωπονίας : Απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. : - Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων - Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων 6 - Ζωικής Παραγωγής - Φυτικής Παραγωγής - Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας - Εμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων - Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων - Βιολογικής Γεωργίας - Αρχιτεκτονικής τοπίου - Οικολογίας και Περιβάλλοντος - Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων Σελίδα 1 από 25

2 Σελίδα 2 από 25 Τεχνολόγοι Τροφίμων & Διατροφής : Απόφοιτοι των 7 Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τ.Ε.Ι. : - Οινολογίας & Τεχνολογίας ποτών 35 - Τεχνολογίας Τροφίμων - Διατροφής και Διαιτολογίας Τεχνολόγοι Δημόσιας Υγιεινής : Απόφοιτοι του Τμήματος 8 Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 12 Πρόνοιας των Τ. Ε. Ι. Τεχνολόγοι Ιχθυοκομίας Αλιείας : Απόφοιτοι των Τμημάτων 9 της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ. Ε. Ι. : - Ιχθυοκομίας Αλιείας 30 - Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 10 Δασοπόνοι : Απόφοιτοι του Τμήματος Δασοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ. Ε. Ι. 58 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 600 από τους αποκτήσαντες κατά το έτος 2007 και μετά, πτυχίο, για τις ειδικότητες Γεωπόνων Α.Ε.Ι., Κτηνιάτρων Α.Ε.Ι., Ιχθυολόγων Α.Ε.Ι., Γεωλόγων Α.Ε.Ι., Δασολόγων Α.Ε.Ι., Τεχνολόγων Γεωπονίας Τ.Ε.Ι., Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής Τ.Ε.Ι., Τεχνολόγων Δημόσιας Υγιεινής Τ.Ε.Ι., Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας Αλιείας Τ.Ε.Ι. και Δασοπόνων Τ.Ε.Ι., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( ένα χρόνο) για λόγους πρακτικής άσκησης, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων, Περιφερειακών Διοικήσεων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ήτοι : I. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 1 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡ.ΑΝ. & ΤΡΟΦ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝ. ΒΕΛΤ. ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΠΠΥΕΛ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ (Κ.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤ. ΥΔΑΤΩΝ (Κ.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤ. ΕΦΑΡΜ. & Ε.Α.Π. (Κ. Υ.) ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤ & Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΑΣΤ. ΑΛΙΕΥΤ. & ΕΦΑΡΜ. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΓΕΑΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ Σελίδα 2 από 25

3 Σελίδα 3 από 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤ.ΦΥΤ. & Π.ΕΛ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΕΠΠΥΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΑΡΤΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΝΟΤΡΟΦΕΙΟ -ΧΕΛΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤΩΝ & Π.ΕΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΠΠΥΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΘΗΒΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΕΠΠΥΕΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝ. ΒΕΛΤ. ΖΩΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Σελίδα 3 από 25

4 Σελίδα 4 από 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 10 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΠΠΥΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Σ.Υ.Κ.Ε.) ΠΕΠΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΥΡΓΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤ & Π.ΕΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΠΠΥΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΚ. ΚΑΛ. ΘΕΣ-ΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤΩΝ & Π. Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝ ΒΕΛΤ. ΖΩΩΝ Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΘΕΣ - ΚΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΥΠ. ΔΗΜΗΤΡ. ΘΕΣ - ΚΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΕΓΕΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣ - ΚΗΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Σ.Υ.Κ.Ε.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΙΜΑΝΙ Σελίδα 4 από 25

5 Σελίδα 5 από 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 16 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤ.ΦΥΤΩΝ & Π. ΕΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΓΕΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΠΠΥΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝ. ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤΩΝ & Π.ΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝ. ΒΕΛΤ. ΖΩΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΓΕΑΛ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σελίδα 5 από 25

6 Σελίδα 6 από 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΚΙΑΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΓΕΑΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΠΠΥΕΛ ΝΑΞΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛ. ΚΥΚΛ. ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΓΕΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΕΠΠΥΕΛ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤ. & Π. ΕΛ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΞΑΝΘΗΣ Σελίδα 6 από 25

7 Σελίδα 7 από 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 30 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΓΕΑΛ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. - ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΠΠΥΕΛ ΣΕΡΡΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΕΠΠΥΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Σ.Υ.Κ.Ε.) Ν. ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Σελίδα 7 από 25

8 Σελίδα 8 από 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 39 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΚΕΠΠΥΕΛ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ I I. Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Ε Σ Χ Ω Ρ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΕΔΡΑ) ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΔΡΑ) ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σελίδα 8 από 25

9 Σελίδα 9 από 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΔΡΑ) ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΔΡΑ) ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ (ΕΔΡΑ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΕΔΡΑ) ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΕΔΡΑ) ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σελίδα 9 από 25

10 Σελίδα 10 από 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΕΔΡΑ) ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΔΡΑ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΕΔΡΑ) ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΔΡΑ) ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 10 από 25

11 Σελίδα 11 από 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΕΔΡΑ) ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΔΡΑ) ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΧΩΡΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι θέσεις των Δασολόγων και Δασοπόνων κατανέμονται στις Δ/νσεις Δασών του κάθε νομού, που υπάγονται στις ανωτέρω Περιφέρειες της Χώρας. Οι υπόλοιπες θέσεις (Γεωπόνων, Κτηνιάτρων και Τεχνολόγων Γεωπονίας) κατανέμονται στην έδρα της κάθε Περιφέρειας. III. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤ ΣΕΩΝ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σελίδα 11 από 25

12 Σελίδα 12 από 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤ ΣΕΩΝ 6 ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΑΡΤΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Α) ΝΟΜ. ΔΙΑΜ. ΔΡΑΜΑΣ Β) ΝΟΜ. ΔΙΑΜ. ΚΑΒΑΛΑΣ Γ) ΝΟΜ. ΔΙΑΜ. ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ ΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ ΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ 25 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΚΙΛΚΙΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα 12 από 25

13 Σελίδα 13 από 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤ ΣΕΩΝ 28 ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΜ. ΑΥΤ ΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ Α) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Β) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΣΑΜΟΥ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜ. ΑΥΤ - ΣΗ ΧΙΟΥ Σελίδα 13 από 25

14 Σελίδα 14 από 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤ ΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤ ΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Α) Οι θέσεις των Γεωπόνων, Τεχνολόγων Γεωπονίας και Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής, κατανέμονται στις Δ/νσεις Γεωργικής ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Δ/νσεις Γεωργίας των ανωτέρω Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Β) Οι θέσεις των Κτηνιάτρων κατανέμονται στις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των ανωτέρω Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Γ) Οι θέσεις των Ιχθυολόγων και Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας Αλιείας, κατανέμονται στις Δ/νσεις Αλιείας ή Τμήματα ή Γραφεία Αλιείας των ανωτέρω Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δ) Οι θέσεις των Γεωλόγων κατανέμονται στις Δ/νσεις ή Τμήματα Εγγείων Βελτιώσεων ή όπως αλλιώς ονομάζονται οι υπηρεσίες αυτές που ασκούν αυτό το αντικείμενο. IV. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ( ΕΛ. Γ. Α. ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΓΑ 1 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΓΑ Σελίδα 14 από 25

15 Σελίδα 15 από 25 Β. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ( ΚΕΓΕ ) 2 Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ - Κερασίτσας Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - Ρόδου Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 4 Θεσσαλονίκης Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ιωαννίνων Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ - Χρυσούπολης Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Γυθείου Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - Λάρισας Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Σητείας Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Πρέβεζας Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Καλαμπάκας Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - Βαρδατών Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - Φλώρινας ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΕΠΑ.Σ. ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΥ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΟΓΕΕΚΑ "ΔΗΜΗΤΡΑ " Γ. ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ Σελίδα 15 από 25

16 Σελίδα 16 από 25 Δ. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΝΟΥ (ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΑΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΘΕΣ-ΝΙΚΗ) ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΙΑΓΕ Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠ.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ ΣΕΡΡΕΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ ΘΕΣ-ΝΙΚΗ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ ΚΟΖΑΝΗ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΔΡΑ ΛΑΡΙΣΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΔΡΑ ΛΑΜΙΑ) Σελίδα 16 από 25

17 Σελίδα 17 από 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΣ (ΕΔΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΔΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π. Ε. Για τους Κτηνιάτρους : α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνιάτρου. β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η άδεια. Για τους Γεωπόνους : α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου. β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η άδεια. Για τους Ιχθυολόγους : α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού ειδικότητας Ιχθυολόγου. β) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπονίας Ζωϊκής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας ή Ιχθυολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Π) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επικουρικά Προσόντα Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων με τα παραπάνω προσόντα επιτρέπεται ο διορισμός με : α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού ειδικότητας Ιχθυολόγου. β) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, και επιπλέον πιστοποιητικό ειδίκευσης ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε πανεπιστήμια ή επιστημονικά εργαστήρια ή δημόσιους Σελίδα 17 από 25

18 Σελίδα 18 από 25 ερευνητικούς φορείς ή ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε θέματα Ιχθυολογίας ή Υδροβιολογίας ή Ιχθυοπαθολογίας ή Αλιείας. Για τους Γεωλόγους : α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωλόγου. β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η άδεια. Για τους Δασολόγους: α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Δασολόγου. β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η άδεια. Σημειώνεται ότι : για τις ειδικότητες των Κτηνιάτρων, Γεωπόνων, Ιχθυολόγων, Γεωλόγων και Δασολόγων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού (να είναι σε ισχύ) η οποία χορηγείται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) (Προεδρικό Διάταγμα 344/2002). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ. Ε. Για τους Τεχνολόγους Γεωπονίας : Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ή Βιολογικής Γεωργίας ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Για τους Δασοπόνους: Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Για τους Τεχνολόγους Ιχθυοκομίας : Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Ιχθυοκομίας Αλιείας ή Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Για τους Τεχνολόγους Τροφίμων και Διατροφής : Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή Διατροφής και Διαιτολογίας Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Για τους Τεχνολόγους Δημόσιας Υγιεινής : α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής. β) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Για τους Τεχνολόγους Δημόσιας Υγιεινής απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 4 του Π.Δ. 83/1989 ΦΕΚ 37/Α / ). Διευκρίνιση : Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωμα ταυτόσημο (ΑΕΙ) ή αντίστοιχο (ΤΕΙ) κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ημεδαπής υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως, βεβαίωση την οποία χορηγεί το αρμόδιο όργανο του ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχα, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το από την προκήρυξη ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη. Σελίδα 18 από 25

19 Σελίδα 19 από 25 - Σημειώνεται ότι για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων, θα προτιμηθούν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ( διδακτορικό δίπλωμα ή Masters ), έναντι των κατόχων του βασικού τίτλου σπουδών που έχουν αποκτηθεί το ίδιο έτος, ήτοι : I. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡ.ΑΝ. & ΤΡΟΦ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ (Κ.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤ. ΥΔΑΤΩΝ (Κ.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤ. ΕΦΑΡΜ. & Ε.Α.Π. (Κ. Υ.) ΙΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Β. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ. ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Εξαίρεση : Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/96 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας [Τηλ. (2310) και (210) ], Γ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του σχολείου της Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [ Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης Τ.Κ , Τηλ. (2310) ] το οποίο θα χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Σελίδα 19 από 25

20 Σελίδα 20 από 25 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται βάσει πινάκων που θα συνταχθούν κατά υπηρεσία και θα καταρτίζονται με σειρά κτήσης πτυχίου ( έτος κτήσης ), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν οι υποψήφιοι είναι άνεργοι. Κατά τα λοιπά, για την επιλογή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, ήτοι : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με κριτήριο την ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ως ακολούθως : Προτάσσονται κατά σειρά : α) ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ των Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού όπου έχει έδρα η υπηρεσία. β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όσον αφορά το κριτήριο της εντοπιότητας για τις υπηρεσίες εκείνες που εδρεύουν σε νησί, πλην της Κρήτης, θα προτάσσονται, οι υποψήφιοι που είναι δημότες των δήμων ή κοινοτήτων του νησιού και ακολουθούν οι υποψήφιοι που είναι δημότες των άλλων δήμων και κοινοτήτων νομού στο οποίο ανήκει το νησί και τέλος οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της Χώρας. Λ Ο Ι Π Α Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων, της κάθε ομάδας εντοπιότητας, καθορίζεται μεταξύ τους με τη ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ως ακολούθως : Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ 1. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας α) Για υποψήφιο που είναι πολύτεκνος, για κάθε τέκνο 50 β) Για υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, για κάθε τέκνο 50 Σημείωση : Τις ανωτέρω μονάδες μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα. ( παρ. 1 άρθρο 9 ν. 3051/2002). 2. Αριθμός ανηλίκων τέκνων α) Για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα 30 β) Για το τρίτο ανήλικο τέκνο Μονογονεϊκές οικογένειες α) Για υποψήφιο που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας, για κάθε τέκνο 50 β) Για υποψήφιο που είναι τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, για κάθε μέλος 50 Σημείωση : Τις ανωτέρω μονάδες μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα. ( παρ. 3 άρθρο 9 ν. 3812/2009). 4. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται από την Ανακοίνωση, μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ Για τους υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό Εμπειρία Για κάθε μήνα εμπειρίας και με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες 7 Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και αν, αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανηλίκων τέκνων) και ούτω καθεξής. Σελίδα 20 από 25

21 Σελίδα 21 από 25 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, αποκλειόμενης της αθροιστικής βαθμολόγησης. Ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του και το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε μέλος της οικογενείας του (δηλαδή για κάθε αδελφό του, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του). Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολυτέκνου δικαιούται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να ταχυδρομήσουν, με απόδειξη, έντυπη αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου - Αχαρνών 2, Τ. Κ ΑΘΗΝΑ) εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες. Στην αίτησή του ο υποψήφιος αναγράφει κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις του για τρεις (3) το πολύ υπηρεσίες. Οι πέραν των τριών (3) προτιμήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη. Ειδικά για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ των ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, το κάθε Νομαρχιακό Διαμέρισμα (όπου υπάρχει) θεωρείται ως μία (1) επιλογή. Οι προσλαμβανόμενοι για λόγους πρακτικής άσκησης έχουν ως έδρα την έδρα της υπηρεσίας στην οποία θα τοποθετηθούν, πλην εκείνων που θα προσληφθούν για τις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η τοποθέτηση των οποίων θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, που μνημονεύονται στην παρούσα, με απόφαση του Νομάρχη. Οι υποψήφιοι που τοποθετούνται για πρακτική άσκηση θα υπηρετούν ένα χρόνο συνέχεια και όχι διακεκομμένα. Αν για οποιοδήποτε λόγο διακόπτεται η πρακτική άσκηση τότε ο υποψήφιος χάνει το δικαίωμα να επανέλθει για να συμπληρώσει το υπόλοιπο της πρακτικής άσκησης ή να υποβάλλει νέα αίτηση πρόσληψης. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. πριν το έτος 2007 (των αναφερομένων στις σελίδες 1 και 2, ειδικοτήτων) για τους οποίους η προθεσμία των 3 ετών παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια παραμονής του υποψηφίου στις ένοπλες δυνάμεις προς εκπλήρωση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, μετά τη λήψη του πτυχίου και είτε δεν προσλήφθηκαν στην προηγούμενη προκήρυξη είτε προσλήφθηκαν και δεν ανέλαβαν υπηρεσία. Σημειώνεται ότι σ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι., μετά το έτος 1997 (των αναφερομένων στη σελίδα 1 ειδικοτήτων) οι οποίοι απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο (διδακτορικό δίπλωμα ή masters) την τελευταία τριετία. Ο υπολογισμός της 3ετούς προθεσμίας γίνεται με αφετηρία την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το έτος κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου αλλά στο κριτήριο του βαθμού θα υπολογίζεται ο βαθμός του βασικού τίτλου (πτυχίο). Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι., μετά το έτος 2000 (των αναφερομένων στις σελίδες 1 και 2 ειδικοτήτων) οι οποίοι απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο την τελευταία τριετία. Ο υπολογισμός της 3ετούς προθεσμίας γίνεται με αφετηρία την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι., μετά το έτος 1997 (των αναφερομένων στη σελίδα 1 ειδικοτήτων) οι οποίοι απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο πριν το έτος 2007 ομοίως και οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. μετά το έτος 2000 (των αναφερομένων στις σελίδες 1 και 2 ειδικοτήτων), οι οποίοι απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο το έτος 2007, εφόσον ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους θητεία μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τους, για τους οποίους η προθεσμία των 3 ετών παρατείνεται για Σελίδα 21 από 25

22 Σελίδα 22 από 25 χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια παραμονής του υποψηφίου στις ένοπλες δυνάμεις προς εκπλήρωση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, και είτε δεν προσλήφθηκαν στην προηγούμενη προκήρυξη είτε προσλήφθηκαν και δεν ανέλαβαν υπηρεσία. Σημειώνεται ότι σ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υποβληθεί ο βασικός τίτλος σπουδών και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α. Αιτήσεις που υποβάλλονται από υποψήφιους που προσλήφθηκαν για λόγους πρακτικής άσκησης και εργάστηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα είτε συνεχίζουν να εργάζονται, θα απορρίπτονται. Η κατάθεση πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών τα οποία σύμφωνα με την εν λόγω προκήρυξη πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση, δεν θα γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει: 1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. Επίσης, υποβάλλει όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται με την αίτησή του, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο επικυρωμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος του παρόντος Κεφαλαίου : 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. Ειδικότερα οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν, επιπλέον, πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο να αναφέρεται ευκρινώς η ημερομηνία περάτωσης των σπουδών τους. Διευκρίνιση: 'Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται ταυτόσημο (ΑΕΙ) ή αντίστοιχο (ΤΕΙ) κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ημεδαπής, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως, βεβαίωση την οποία χορηγεί το αρμόδιο όργανο του ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχα, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το από την ανακοίνωση ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη. 4. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται). 5. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες: 1α. Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία: Άδεια άσκησης επαγγέλματος και Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του. 2α. Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον: Σελίδα 22 από 25

23 Σελίδα 23 από 25 Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 3α. Εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα: Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 ο υποψήφιος που επικαλείται εμπειρία στους κατά τα ανωτέρω φορείς του δημόσιου τομέα είτε η εμπειρία αυτή είναι εξειδικευμένη είτε όχι μπορεί πάντοτε να αποδείξει τέτοια εμπειρία με βεβαίωση του φορέα που έχει απασχοληθεί, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ενώ απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος ως τυπικό προσόν διορισμού. Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος : Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι 1β. Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα και ιδιωτικού τομέα : Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, απ την οποία να προκύπτει και το είδος της εμπειρίας. 2β. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του. Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας. Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει : (1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση. (2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική: Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου, Σελίδα 23 από 25

24 Σελίδα 24 από 25 Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου. (3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 6. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (όπου απαιτείται). 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα. 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους μονογονεϊκής οικογένειας είτε ο υποψήφιος είναι γονέας είτε είναι τέκνο. 9. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών : Πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6, παρ. 2. Ν. 3454/2006). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα (απόφαση Ολομέλειας Α.Σ.Ε.Π της ). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (άρθρο 6, παρ. 3 ν. 3454/2006). 10. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον: Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του "Σ.Α.Ε.Ι.", σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.), που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ για την ισοτιμία, αντιστοιχία και την βαθμολογική αντιστοιχία αυτών μέχρι την ισχύουν και γίνονται δεκτοί. 11. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο. Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Β ( ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ) του παρόντος, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4 παρ. 5 ν. 2647/1998). ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ α) Της αλλοδαπής Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Η επίσημη μετάφρασή Σελίδα 24 από 25

25 Σελίδα 25 από 25 τους γίνεται από αρμόδια κατά νομό αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/ / β) Της ημεδαπής α)δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές, διοικητικές αρχές ή τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών άδειες πιστοποιητικά βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα. β)ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες (ευρείας κυκλοφορίας) και ν' αναρτηθεί ολόκληρη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στα Καταστήματα των υπηρεσιών των Περιφερειακών Διοικήσεων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομικών Προσώπων που κατανέμονται οι ανωτέρω θέσεις. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στα καταστήματα των Νομαρχιακών Αυτ-σεων της Χώρας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης υπογραφόμενου από δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο σαράντα (40) Ευρώ. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ Σελίδα 25 από 25

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΛ. 210-9731874 FAX. 210-9766485 Άγιος Δημήτριος 02-10-2009 Αριθμ. Πρωτοκ. : 1220 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης δέκα έξι (16 ) θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χαϊδάρι, 17-4-2008 Αριθμ. Πρωτ:6779/9-4-08 Πλήρωσης δεκατριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961 Βόλος, 4-12-2014 Αριθ. Πρωτ.:1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πάτρα, 5-3-2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πάτρα, 5-3-2008 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα, 5-3-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη τριών (3) θέσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ/11119/01.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ/11119/01.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ/11119/01.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 2 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Φαρκαδόνας Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Απασχόλησης ΥΕ Οικογενειακή/κός Βοηθός Βοηθητικό Προσωπικό

ήµος Φαρκαδόνας Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Απασχόλησης ΥΕ Οικογενειακή/κός Βοηθός Βοηθητικό Προσωπικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατ άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση και συµπλήρωσή του µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Ιωνίας που εδρεύει στην Καλλιμασιά Χίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Ιωνίας που εδρεύει στην Καλλιμασιά Χίου. Καλλιμασιά: 7/9/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: 2707 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Ιωνίας που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:7769 ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ρένα Χορού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΘΗΝΑ, 03/10/2006 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 016.2/78/14609 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης πενήντα ενός (51) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης είκοσι επτά ( 27 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης είκοσι επτά ( 27 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 6 ΜΗΝΕΣ ΕΙ ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 6 ΜΗΝΕΣ ΕΙ ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2008 Αριθµ. Πρωτ 569343 Σχ. 3625 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης δέκα (10) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρ. /νση Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009 Τηλέφωνα : 210 3664781 και 210 3664778 Αριθ. Πρωτ. 98369 Fax : 210 3634806

Ταχυδρ. /νση Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009 Τηλέφωνα : 210 3664781 και 210 3664778 Αριθ. Πρωτ. 98369 Fax : 210 3634806 ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρ. /νση Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009 Τηλέφωνα : 210 3664781 και 210 3664778 Αριθ. Πρωτ. 98369 Fax : 210 3634806 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης δύο (2) θέσεων µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ: 3-4-2007 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12757 «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» ΤΜΗΜΑ: Ταχ. /νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ: 3-4-2007 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12757 «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» ΤΜΗΜΑ: Ταχ. /νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ: 3-4-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12757 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του Φορέα ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, που εδρεύει στο Αιτωλικό Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005.

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Αθήνα, 19/3/2009 Αριθ.Πρωτ: Φ.5.5/ 7360 / Ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης µίας (1) θέσης µε σύµβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΑΡ./ΗΜ.:ΔΥΑΕ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Σαμοθράκης Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551089270 Fax 25510892271 Email : samothrakideas@mail.gr Σαμοθράκη 2/8/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, περιλαμβάνει: 1) οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 2/230M 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 2/230M 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 2/230M 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνει. των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνει. των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Χίος, 17-07-2009 Αριθµός Πρωτοκόλλου: 5382 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης εννέα (9 ) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 132 27 Μαρτίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/101Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα