Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ"

Transcript

1 ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ apoxeteusi-1a.doc 1

2 Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Για τη σύνταξη της µελέτης τηρήθηκαν οι ισχύοντες Κανονισµοί, Αποφάσεις, ιατάξεις και τα ακόλουθα βοηθήµατα: α. ΤΟΤΕΕ 2412/86. Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις. β. Κανονισµοί εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (Εγκ.Υπ.Υγ /37). Η τεχνική περιγραφή αφορά το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο των κτιρίων συµπεριλαµβανοµένου του φρεατίου του µηχανικού σίφωνα και του αγωγού µέχρι το σηπτικό βρόθρο ή µέχρι την αποστραγγιστική τάφρο. Η εκτέλεση της εγκατάστασης θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη, τους παραπάνω κανονισµούς, τις υποδείξεις του επιβλέποντα µηχανικού καθώς επίσης και τους κανόνες της τεχνικής και της εµπειρίας, µε τις µικρότερες δυνατές φθορές των δοµικών στοιχείων του κτιρίου. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων και λοιπών φερόντων στοιχείων θα εκτελούνται µετά από έγκριση της επιβλέψεως. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούρια και τυποποιηµένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, χωρίς ελαττώµατα και µε διαστάσεις και βάρη σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 2.1. Σωλήνες - ειδικά τεµάχια. Οι χρησιµοποιούµενοι σωλήνες είναι από µη πλαστικοποιηµένο (σκληρό) πολυβινυλοχλωρίδιο (U-PVC κατά DIN 8061/84) σε δύο κατηγορίες: - κατά ΕΛΟΤ 476/81 : Με ενώσεις τύπου κώδωνα και ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας ανθεκτικού σε οικιακά λύµατα. - κατά ΕΛΟΤ 686 : Με ενώσεις τύπου απλού κώδωνα (µούφας), όπου η στεγανότητα επιτυγχάνεται µε κόλληση ιαµόρφωση δικτύου σωληνώσεων - Απαγορεύεται η απόκλιση στην εφαρµογή από τους οριζόµενους τύπους σωλήνων, διατοµές, κλίσεις χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα µηχανικού. - Απαγορεύεται η καµπύλωση των σωλήνων PVC. Καµπύλες διαδροµές σχηµατίζονται µόνο µε ειδικά τεµάχια. - Οι συνδέσεις πλαστικοσωλήνων κατά διακλάδωση πρέπει να εκτελούνται λοξά σε γωνία 45 ο και µε ελαφρά καµπύλωση ώστε να διευκολύνεται η ροή. apoxeteusi-1a.doc 2

3 - Οι σωληνώσεις σύνδεσης των Υ.Υ. θα οδεύουν έτσι ώστε το σηµείο συµβολής τους στην στήλη να είναι τουλάχιστον κατά µία ονοµαστική διάµετρο χαµηλότερα από το χείλος εκροής της οσµοπαγίδας. - Θα τοποθετηθούν στόµια καθαρισµού µε πώµα κοχλιωτό: στο υψηλότερο άκρο κάθε σωλήνωσης πολλαπλής σύνδεσης σε κάθε αλλαδή διεύθυνσης µεγαλύτερης των 45 ο ανά 20 m τουλάχιστον σε οριζόντιους συλλεκτήριους αγωγούς στα σηµεία συµβολής των υδρορροών στα σηµεία συµβολής των οριζόντιων συλλεκτήριων αγωγών. Οι διάµετροι των στοµίων καθαρισµού θα είναι ίσες µε τις διαµέτρους των αντιστοίχων σωλήνων. - Για τη στήριξη των σωληνώσεων χρησιµοποιούνται ειδικά περιφερειακά στηρίγµατα ανά µήκη 1.2 m για κατακόρυφες σωληνώσεις και 10 x DN για οριζόντιες. - Για την προστασία των σωληνώσεων θα τηρηθούν τα εξής: Εκτεθειµένοι στην ηλιακή ακτινοβολία σωλήνες PVC θα προστατεύονται από αυτήν (π.χ. ειδική βαφή, επίχριση). Υπεδάφιες σωληνώσεις τοποθετούνται επάνω σε κατάλληλα διαµορφωµένο δάπεδο από µπετόν, άµµο ή χώµα. Στις διελεύσεις από δοµικά στοιχεία (π.χ. πλάκες Ο.Σ., τοίχους) οι σωλήνες θα περιβάλλονται, χωρίς άµεση επαφή, από σωλήνες PVC µεγαλύτερης διαµέτρου καθόλο το πάχος του δοµικού στοιχείου. Οπουδήποτε αναµένεται θερµοκρασιακή καταπόνηση σωληνωσεων από U-PVC (είτε λόγω θερµών λυµάτων είτε λόγω έκθεσης σε θερµό περιβάλλον) πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα θερµικών διαστολών των σωλήνων (5mm/m για σωληνώσεις ακαθάρτων και 2 mm/m για σωληνώσεις οµβρίων). Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση σωλήνων κατά ΕΛΟΤ 476. Σωλήνες U-PVC που κολλούνται δεν παραλαµβάνουν θερµικές συστολοδιαστολές Εξαρτήµατα Σιφώνια δαπέδου Τυποποιηµένα από πλαστικό µε εσωτερικό διάφραγµα (κόφτρα) και ορειχάλκινη ή επιχρωµιωµένη σχάρα διαµέτρου Φ-100 mm Γενική οσµοπαγίδα ("µηχανοσίφωνας") - Τυποποιηµένη από U-PVC, σχήµατος U µε στόµια καθαρισµού - Ελάχιστη επιτρεπόµενη εσωτερική διάµετρος : Φ 120 mm - Ονοµαστικές διατοµές: Φ 125 mm, Φ 160 mm, Φ 200 mm Aυτόµατη βαλβίδα αερισµού ("Μίκα") - Τυποποιηµένη πλαστική (U-PVC, PP) µε µεµβράνη και ελάχιστη ελεύθερη διατοµή: 3600 mm 2. - ιατοµές σύνδεσης : Φ75 και Φ Σύνδεση µέσω σωλήνωσης στον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό σε σηµείο που απέχει το πολύ 1 m από την εισαγωγή της γενικής οσµοπαγίδας. apoxeteusi-1a.doc 3

4 Φρεάτια επιθεώρησης - καθαρισµού α) Προκατασκευασµένα από U-PVC - Τυποποιηµένες διατοµές : 20 x 20 cm 2 (για Φ63/100/125 mm) 30 x 30 cm 2 (για Φ100/125/140 mm) 40 x 40 cm 2 (για Φ125/160/200/250 mm) 55 x 55 cm2 (για Φ125/160/200/250/315 mm) - Στεγανά καλύµµατα, τύπου βαρέος (αντοχή >17 kn) ή ελαφρού (αντοχή >7 kn). β) Κτιστά Θα είναι κλειστού τύπου και θα κατασκευαστούν µε τοιχώµατα πάχους cm από οπτόλινθους, θα κτιστούν µε τσιµεντοκονίαµα και θα επιχριστούν εσωτερικά µε ισχυρή τσιµεντοκονία πατητή αναλογίας 450 kg τσιµέντου ανά m 3 Θα φέρουν διπλά χυτοσιδηρά καλύµµατα που θα εφαρµοστούν σε χυτοσιδηρά πλαίσια διαστάσεων 40 x 40 cm. Ο πυθµένας τους θα είναι από σκυρόδεµα πάχους 10 cm αναλογίας 200 kg τσιµέντου ανά m 3 και η τελειωµένη στάθµη του πυθµένα θα είναι κατά 10 cm κάτω από το κατώφλι του αποχετευτικού αγωγού εκροής Επιθέµατα αερισµού στηλών ("ξεθυµάστρες") - Τυποποιηµένα από U-PVC (σε ονοµαστικές διατοµές από Φ32 mm έως Φ 200 mm) ή ΡΡ (Φ50, 75, 100). Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισµού ή των προεκτάσεων των στηλών αποχετεύσεως θα προστατεύονται από κεφαλή µε πλέγµα από γαλβανισµένο σύρµα. 3. ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ 3.1. Νιπτήρας από πορσελάνη Θα είναι από εφυαλωµένη λευκή πορσελάνη διαστάσεων 42 x 56 εκ. περίπου. Θα τοποθετηθεί µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και θα διαθέτει βαλβίδα χρωµέ, πώµα µε επιχρωµιωµένη αλυσίδα και σιφώνι χρωµέ Λεκάνη αποχωρητηρίου καθηµένου τύπου. Θα είναι από εφυαλωµένη λευκή πορσελάνη, µε υδραυλική έµφραξη (σιφώνι µε βάθος κόφτρας τουλάχιστον 5 cm). Για την στερέωση της χρησιµοποιούνται βίδες µε βύσµατα και θα συνοδεύεται από πλαστικό δοχείο χαµηλής πίεσης ή µεταλλικό υψηλής (τύπου NIAGARA) και πλαστικό κάλυµµα ισχυρής κατασκευής Λεκάνη αποχωρητηρίου τουρκικού τύπου. Θα είναι από εφυαλωµένη λευκή πορσελάνη και θα συνοδεύεται από µεταλλικό καζανάκι τύπου NIAGARA Ντουσιέρα. Θα είναι χυτοσιδηρές, επισµαλτωµένες, λευκές διαστάσεων 0,70 x 0,70 µ. τουλάχιστον µε τα απαραίτητα σιφώνια. 4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Θα γίνει µε περιφερειακό λούκι (όπου υπάρχει κεκλειµµένη στέγη) και κατακόρυφες υδρορροές, σύµφωνα µε τα σχέδια. Οι κατακόρυφες υδρορροές θα καταλήγουν στο επίπεδο του εδάφους απ όπου τα όµβρια οδηγούνται σε ελεύθερη απορροή. Όλα τα υλικά θα είναι από P.V.C. apoxeteusi-1a.doc 4

5 5. ΒΟΘΡΟΙ Ο σηπτικός βόθρος θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες του σχ. αρ. -237Α (τύπος Τ1). Ο απορροφητικός βόθρος θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε το σχ. αρ. Γ ΟΚΙΜΕΣ Προ του εντοιχισµού του δικτύου θα εκτελεστεί δοκιµή στεγανότητας είτε µε νερό (πλήρωση του δικτύου και διατήρηση για 30 min τουλάχιστον) είτε µε αέρα (διατήρηση για 3 min πίεσης 38 mm Υ.Σ.). Κατά τα λοιπά θα ακολουθηθεί η διαδικασία της ΤΟΤΕΕ 2412/86. apoxeteusi-1a.doc 5

LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΥ LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2011 ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

T E X N I K O M E Ρ Ο Σ

T E X N I K O M E Ρ Ο Σ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : 40812 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΟΡΟΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ SUPERMARKET PLUS ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ SUPERMARKET PLUS ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ SUPERMARKET PLUS ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΓΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Εισηγητής: Ιωάννης Προδρόμου Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση Α Φάσης κτηρίου φυτικής αραγωγής στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ.

Ολοκλήρωση Α Φάσης κτηρίου φυτικής αραγωγής στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο: Ολοκλήρωση Α Φάσης κτηρίου φυτικής αραγωγής στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ. Ολοκλήρωση Α Φάσης κτηρίου φυτικής αραγωγής στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ YΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ YΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Εργοδότης ΜΠΙΡΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ Έργο ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΣΤΕΓΗ ΚΟΠΗ 8 ΔΕΝΔΡΩΝ Θέση ΟΔΟΣ ΑΧΑΙΩΝ 135 & ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΝΤΡΑΦΙ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ο.Τ.121/2 Ημερομηνία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1180. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1180. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1180. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1181.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

1180. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1180. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1180. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1181.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Κ. ΠΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 04-04-03-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 04-04-03-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-03-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 03 Είδη Υγιεινής 01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-02-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 02 Βαρυτικά ίκτυα Υγρών 01 Σωληνώσεις µε Πλαστικούς Σωλήνες 01 Ευθύγραµµοι

Διαβάστε περισσότερα

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

650. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

650. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 650.1 Σχετικές εργασίες 650. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Εργασίες που σχετίζονται µε το περιεχόµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι: Εργασίες Κεφάλαιο Χωµατουργικές εργασίες... : 120 Σκυροδέµατα : 340 Οδοστρωσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-05-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 05 Σηµεία Επίσκεψης - Ελέγχου 02 Τάπες Καθαρισµού -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η / Μ ΕΓΚ/ ΣΕΩΝ [ 2/152 ] ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-04-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 04 ιατάξεις Υδροσυλλογής απέδου 01 Με Οσµοπαγίδα (Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-04-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 04 Σωληνώσεις Πλαστικών Σωλήνων 01 Σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα