ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι ΑΣΚΩΝ: καθ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (σηµειώσεις από τις παραδόσεις του µαθήµατος) Επιµέλεια: Π. Σιώρας, Μ. Σπηλιώτης ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 004

2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - Αστικά Λύµατα ή Ακάθαρτα: Είναι τα νερά που προέρχονται από τις οικιές, εµπορικές, βιοµηχανικές περιοχές αναµεµειγµένες µε στερεά (ποσοστό 1 ). - Όµβρια: είναι τα νερά από έντονες βροχοπτώσεις που απορρέουν επιφανειά - Εισροές: i) εισροές υπόγειων νερών (διήθηση-εισροή) ii) εισροές οµβρίων iii) εισροές από άλλα δίκτυα λόγω βλάβης Οι παρασιτικές εισροές εξαρτώνται από τους παράτω παράγοντες i) από τη στάθµη του υπόγειου υδροφορέα ii)διαπερατότητα εδάφους iii)παλαιότητα δικτύου iv)υλικό και ποιότητα αγωγών v)αποτελεσµατική συντήρηση δικτύου Oι εισροές στο δίκτυο είναι µη προγραµµατισµένες και σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό - ίκτυο αποχέτευσης: ίκτυο αγωγών που συλλέγει και µεταφέρει άθαρτα ή όµβρια στον φυσικό αποδέκτη που µπορεί να είναι θάλασσα, ρέµα ή λίµνη Χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης: Ανεξάρτητα δίκτυα αθάρτων και οµβρίων Στην περίπτωση αυτή γίνεται διαφορετικός υπολογισµός των δικτύων ενώ παράλληλα διαφοροποιείται και η εκβολή Παντορροϊκό δίκτυο: Κοινό δίκτυο οµβρίων και αθάρτων. Η µελέτη νέων δικτύων αναφέρεται σε χωριστικά δίκτυα. - Τύποι διατοµών αποχετευτικών αγωγών: Κυκλική-ωοειδής- κωδωνοειδής κ.α. - ιαστάσεις αγωγών δικτύου ίκτυο οµβρίων: µεγάλες διαστάσεις αγωγών (συνήθως τσιµεντοσωλήνες) ίκτυο αθάρτων: µικρές διαστάσεις αγωγών (συνήθως PC, χρώµα κεραµιδί) - Λειτουργία δικτύου Οι αποχετευτικοί αγωγοί δε λειτουργούν ποτέ υπό πίεση, πάντα µε ελεύθερη επιφάνεια. Η ροή θεωρείται για λόγους απλοποίησης µόνιµη και οµοιόµορφη. - ίκτυο υπονόµων: i) Συλλεκτήριοι αγωγοί για τη συλλογή του νερού/ λυµάτων ii) ίκτυο µεταφοράς για την µεταφορά στον τελικό αποδέκτη (1 αγωγός) - ίκτυο οµβρίων: αποκεντρωτικού τύπου (δεν υπάρχει δηλαδή η ανάγκη συλλογής των οµβρίων για την εκβολή στον τελικό αποδέκτη σε ένα σηµείο).

3 - ίκτυο αθάρτων: συγκεντρωτικού τύπου για την προστασία του περιβάλλοντος (συνήθως συγκεντρώνονται τα λύµατα σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων) - Περιµετρικές τάφροι: Γίνονται προκειµένου τα όµβρια της εξωαστικής λεκάνης να µην µπουν στην πόλη. Με αυτό τον τρόπο µειώνονται οι παροχές των αστικών δικτύων οµβρίων. - Αποδέκτης λυµάτων: Είναι απαραίτητο να έχει δυνατότητες αυτοκαθαρισµού (µπορεί να είναι και το ίδιο το έδαφος) - Αγωγός διάθεσης: Μεταφέρει τα λύµατα µέσα στη θάλασσα σε απόσταση από την τή. - Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (φυσικές, βιολογικές, χηµικές διεργασίες καθαρισµού). Απόλυτη ανάγκη και υποχρέωση για τις πόλεις.

4 . Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Παραδοχές Οι διατοµές που χρησιµοποιούνται για δίκτυα αθάρτων είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία κυκλικές διατοµές µερικής πλήρωσης. Για τους υδραυλικούς υπολογισµούς χρησιµοποιείται η εξίσωση του Manning που ισχύει για οµοιόµορφη ροή σε ανοιχτούς αγωγούς: (S f S S δηλαδή η κλίση της γραµµής ενέργειας είναι ίση µε την κλίση του αγωγού). 1 n 1 AR S όπου: A: το εµβαδόν της υγρής διατοµής R: η υδραυλική τίνα S: η κλίση του αγωγού n: συντελεστής τραχύτητας Manning για ολική πλήρωση (n ολική πλήρωση αγωγού) Ισοδύναµα για την ταχύτητα η εξίσωση Manning δίνει: 1 n R S 1 Ο συντελεστής τραχύτητας n εξαρτάται: i) από το υλικό ii )από την ποσότητα των µεταφερόµενων στερεών υλών iii)από ατέλειες στην κατασκευή του δικτύου (κές συνδέσεις και µη ευθύγραµµη τοποθέτηση) Τυπικές τιµές: n0,011-0,016 Λόγος πλήρωσης y/d y D Εξισώσεις ολικής πλήρωσης Για ολική πλήρωση του αγωγού ισχύει: D Εµβαδόν της υγρής διατοµής: A 0 π 4

5 Περίµετρος της υγρής διατοµής: P 0 πd A 0 D Υδραυλική τίνα της υγρής διατοµής: R 0 P0 4 Συνεπώς από την εφαρµογή της εξίσωσης του Manning για ολική πλήρωση του αγωγού προκύπτει: α) Ταχύτητα ολικής πλήρωσης / 1 D 1/ 0 S n 0 4 (1) β) Παροχή ολικής πλήρωσης π 1 () 8 / 1/ 0 D S 5 / 4 n 0 Υδραυλικά στοιχεία µε µερική πλήρωση ιαγράµµατα αδιάστατων µεγεθών f 1 y D y, f D n y, f n D

6 ΛΟΓΟΙ /, /, n/n ΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ y/d

7 . ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ Τα υπολογιστικά προβλήµατα αγωγών αποχετεύσεων δεδοµένου υλικού και κλίσης µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: 1 ο πρόβληµα Υδραυλικής αποχετεύσεων (έλεγχος της παροχετευτικότας) Στην περίπτωση αυτή είναι γνωστά τα γεωµετρικά χαρτηριστικά του αγωγού δηλαδή το βάθος ροής y, και η διάµετρος D και ζητούνται η παροχή και η ταχύτητα δηλαδή τα χαρτηριστικά της ροής. Απαιτούµενη συνθήκη είναι ότι ο αγωγός θα ικανοποιεί τις περιοριστικές διατάξεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος έχει ως εξής: Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής και ταχύτητας ολικής πλήρωσης, ο π D S 5 4 n 4 πd Προσοχή: Η παραπάνω σχέση της ταχύτητας ολικής πλήρωσης χρησιµοποιείται µόνο για συνθήκες ολικής πλήρωσης του αγωγού. Σε κάθε περίπτωση (ολική πλήρωση ή µη) ισχύει η παράτω σχέση: 1 n R S 1 Για αγωγό κυκλικής διατοµής και για συνθήκες ολικής πλήρωσης η παραπάνω σχέση γίνεται 1 n D 4 S 1 Βήµα ο : Υπολογισµός λόγων ολικής πλήρωσης / κaι / Από νοµογράφηµα του σχήµατος 1 (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζονται οι λόγοι / και /. Βήµα ο : Υπολογισµός παροχής κaι ταχύτητας συνθηκών λειτουργίας Η παροχή λειτουργίας υπολογίζεται από το λόγο / µε γνωστή την παροχή ολικής πλήρωσης. Όµοια η ταχύτητα λειτουργίας υπολογίζεται από το λόγο / µε γνωστή την ταχύτητα ολικής πλήρωσης. Βήµα 4 ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων

8 ο πρόβληµα Υδραυλικής αποχετεύσεων ( ιαστασιολόγηση αγωγού) Στην περίπτωση αυτή είναι γνωστός ο λόγος πλήρωσης y/d, η παροχή και η κλίση S, ενώ ζητείται η επιλογή της διαµέτρου D (πρόβληµα διαστασιολόγησης). Απαιτούµενη συνθήκη είναι ότι ο αγωγός θα ικανοποιεί τις περιοριστικές διατάξεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος έχει ως εξής: Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής ολικής πλήρωσης Από νοµογράφηµα του σχήµατος 1 και για µεταβλητό n προσδιορίζεται ο λόγος /. Με δεδοµένη την παροχή προσδιορίζεται η παροχή πλήρους πλήρωσης Βήµα ο : Υπολογισµός διαµέτρου αγωγού D 4 D 5 n π S 1 AB 8 Βήµα ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων. ο πρόβληµα Υδραυλικής αποχετεύσεων (έλεγχος καταλληλότητας της διατοµής). Στην περίπτωση αυτή είναι γνωστή η παροχή, η διάµετρος D και η κλίση S και ζητούνται το βάθος ροής y και η ταχύτητα. Απαιτούµενη συνθήκη είναι ότι ο αγωγός θα ικανοποιεί τις περιοριστικές διατάξεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος έχει ως εξής: Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής, ταχύτητας ολικής πλήρωσης, ο π D S 5 4 n 4 (η σχέση ισχύει µόνο για ολική πλήρωση του αγωγού) πd Βήµα ο : Υπολογισµός λόγων y/d kaι / Από νοµογράφηµα του σχήµατος 1 και για µεταβλητό n προσδιορίζονται οι λόγοι y/d και /. Βήµα ο : Υπολογισµός βάθους ροής y Το βάθος ροής προκύπτει από το λόγο y/d µε δεδοµένη τη διάµετρο D

9 Βήµα 4 ο : Υπολογισµός ταχύτητας λειτουργίας H ταχύτητα σε συνθήκες λειτουργίας (µερική πλήρωση αγωγού) υπολογίζεται από το λόγο / µε δεδοµένη την ταχύτητα ολικής πλήρωσης. Βήµα 5 ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ελάχιστες διάµετροι. Με βάση το Π.. 696/74 και την 1178/ εγκύκλιο οδηγία της ΕΥ ΑΠ προκύπτει ως ελάχιστη διάµετρος η Φ00 για αγωγούς αθάρτων και η Φ400 για αγωγούς οµβρίων, αλλά µε µήκος όχι µεγαλύτερο των 500m. Μικρότερες διάµετροι δηµιουργούν κινδύνους εµφράξεων. Μέγιστα ποσοστά πλήρωσης. Τα µέγιστα ποσοστά πλήρωσης καθορίζονται για τους εξής λόγους: α) αποφυγή κινδύνου λειτουργίας των αγωγών υπό πίεση β) αποφυγή ασταθειών ροής γ) εξασφάλιση επαρκούς αερισµού των λυµάτων Στην γενική περίπτωση οι αγωγοί άθαρτων σχεδιάζονται να διοχετεύουν την παροχή σχεδιασµού µε ποσοστό πλήρωσης από 0,5 έως 1 (ASCE(1976)). Για την Ελληνική πραγµατικότητα, µε βάση το Π.. 696/74 σχεδιάζονται ως αγωγοί µε ελεύθερη επιφάνεια, µε ποσοστά πληρώσεως που έχουν ως εξής: Πίνας 1: Μέγιστα επιτρεπόµενα ποσοστά πλήρωσης για αγωγούς αποχετεύσεων. Μέγιστος λόγος Κατηγορία Αγωγών πλήρωσης y/d Αγωγοί αθάρτων µε διάµετρο D 0cm έως 40 cm 0,50 Αγωγοί αθάρτων µε διάµετρο D 50cm έως 60 cm 0,60 Αγωγοί αθάρτων µε διάµετρο D> 60cm 0,70 Αγωγοί οµβρίων 0,70 Παλιοί αγωγοί αποχέτευσης 0,80 Με την χρήση των παραπάνω συνθηκών πληρώσεως εξασφαλίζεται ικανοποιητικός αερισµός, συντελείται η αποφυγή ανάπτυξης θειούχων και επιπλέον εξασφαλίζεται η σταθερότητα της ροής. Μέγιστες ταχύτητες ροής. Η ανάπτυξη µεγάλων ταχυτήτων στους αγωγούς αποχετεύσεων έχει δυσµενείς επιπτώσεις διότι µπορεί να προκαλέσει διάβρωση των αγωγών και των φρεατίων. Παράλληλα σε περίπτωση µεγάλων ταχυτήτων είναι πιθανή η έξοδος λυµάτων στο δρόµο ή στα υπόγεια καθώς είναι µεγάλο το ύψος της κινητικής ενέργειας και

10 συνεπώς η γραµµή ενέργειας βρίσκεται ψηλά. Τέλος οι µεγάλες ταχύτητες έχουν ως αποτέλεσµα την ύπαρξη υπερκρίσιµης ροής και τη δηµιουργία υδραυλικών αλµάτων. Στο Π.. 696/74 το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι 6m/s, ωστόσο τόσο η διεθνής βιβλιογραφία όσο και η µελετητική εµπειρία προκρίνουν ως µέγιστο όριο ταχύτητας για αγωγούς αθάρτων τα m/s. Συνοπτικά προτείνεται: α) αγωγοί αθάρτων max m / s β) αγωγοί οµβρίων max 6m / s Ελάχιστες ταχύτητες ροής. Ο περιορισµός της ελάχιστης ταχύτητας ροής στοχεύει στην αποφυγή της καθίζησης των στερεών υλικών και την σταδιή δηµιουργία αποθέσεων στο πυθµένα. Παράλληλα ο περιορισµός της ελάχιστης ταχύτητας ροής στοχεύει στην εξασφάλιση καλών συνθηκών αερισµού των λυµάτων και τη µείωση του κινδύνου διάβρωσης των τοιχωµάτων αγωγών και φρεατίων. Οι τυπικές τιµές της ελάχιστης ταχύτητας εφαρµογής κυµαίνονται από 0,45-0,8m/s. Οι ελληνικές προδιαγραφές επιβάλλουν τις παράτω ελάχιστες ταχύτητες α) αγωγοί αθάρτων min > 0,6 m / s β) αγωγοί οµβρίων min > 0,6 m / s Ελάχιστες κλίσεις. Κατά την σχεδίαση ενός συστήµατος αποχετεύσεως είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι ελάχιστες επιτρεπόµενες ανά διάµετρο κλίσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται για µεγάλο εύρος διύµανσης των ταχυτήτων ροής, ικανοποιητικές συνθήκες αυτοκαθαρισµού. H κλίση θα πρέπει να έχει επιλεχθεί ώστε να αποφεύγεται η επιβράδυνση της ροής, γεγονός που γίνεται αίτιο καθίζησης των αιωρούµενων σωµατιδίων (το βέλτιστο θα ήταν η σταδιή επιτάχυνση της ροής προκειµένου µην υπάρξει εναπόθεση υλικών στο πυθµένα). Για τον καθορισµό των ελαχίστων κλίσεων των αγωγών το Π. 696/74 (άρθρο 09.6) συνιστά για λόγο παροχών 0,1 ταχύτητα αυτοκαθαρισµού τουλάχιστον 0,1 0,m/s. Με βάση τα παραπάνω: Για / 0 0,1 µε βάση το νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης), για µεταβλητό συντελεστή τραχύτητας µε το βάθος ροής, προκύπτει λόγος / 0 0,54 Με βάση το Π. η ταχύτητα αυτοκαθαρισµού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 0,m/s. Συνεπώς προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα πλήρους πλήρωσης 0 0,56m/s.

11 Για δεδοµένη διάµετρο, η ελάχιστη κλίση προκύπτει θεωρώντας ελάχιστη ταχύτητα πλήρους πλήρωσης 0 0,56m/s από την εξίσωση του Manning: Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη κλίση δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από 1m/km Σχόλιο: Η ταχύτητα 0,1 0,m/s χρησιµοποιείται µόνο για τον καθορισµό των ελαχίστων κλίσεων και δεν µπορεί να θεωρηθεί ως κριτήριο τήρησης ελάχιστης ταχύτητας. Συνοπτικά οι περιοριστικές διατάξεις έχουν εξής: Έλεγχος 1: Ελάχιστες διάµετροι (Π 696/74) Ελάχιστη διάµετρος 00mm Ελάχιστη διάµετρος 400mm (αγωγοί αθάρτων) (αγωγοί οµβρίων) Έλεγχος : Μέγιστα ποσοστά πλήρωσης D mm y/d 0,5 (αγωγοί αθάρτων) D mm y/d 0,6 (αγωγοί αθάρτων) D > 600 mm y/d 0,7 (αγωγοί αθάρτων) Αγωγοί οµβρίων y/d 0,7 Παλιοί αγωγοί y/d 0,8 Έλεγχος : Μέγιστες ταχύτητες ροής max m/s max 6m/s > ν (αγωγοί αθάρτων) (αγωγοί οµβρίων) Έλεγχος 4: Ελάχιστες ταχύτητες ροής >0,6m/s (για αγωγούς οµβρίων και αθάρτων) Έλεγχος 5: Ελάχιστες κλίσεις Για µεταβλητό συντελεστή τραχύτητας µε το βάθος ροής, προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα πλήρους πλήρωσης 0,56m/s (αγωγοί αθάρτων) Για µεταβλητό συντελεστή τραχύτητας µε το βάθος ροής, προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα πλήρους πλήρωσης ο 1,11 m/s (αγωγοί οµβρίων) Εναλλτικά: οι Αµερικανικοί κανονισµοί προτείνουν ο 0,6m/s για τον υπολογισµό της ελάχιστης κλίσης Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη κλίση δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από lm/km Έλεγχος 6: Έλεγχος ικανοποιητικού αερισµού- σηπτικών συνθηκών (Μόνο για τους αγωγούς αθάρτων).

12 5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ α) Υπολογισµός Υδατικής Κατανάλωσης Υπολογισµός µέσης ηµερήσιας κατανάλωσης οικισµού (µέση παροχή στη διάρκεια ενός έτους) H Π ν q H όπου Η : µέση ηµερήσια κατανάλωση του οικισµού (σε m /s ή L/s) Πν: πληθυσµός σχεδιασµού H : η ανηγµένη µέση ηµερήσια κατανάλωση (L/s κάτοικο) Υπολογισµός µέγιστης ηµερήσιας κατανάλωσης οικισµού max H λ όπου λ 1 ο συντελεστής ηµερήσιας αιχµής (τυπική τιµή λ 1 1,5) 1 H Υπολογισµός µέγιστης ωριαίας κατανάλωσης οικισµού max ω λ max H max ω λ1 λ H όπου λ ο συντελεστής ωριαίας αιχµής µε,5 λ P 1,5 + µε max H σε L/s max β) Υπολογισµός παροχής αθάρτων H Παροχή αθάρτων ρ x Υδατική κατανάλωση όπου ρ: συντελεστής αθάρτων µε τιµές 0,6-0,85 (τυπική τιµή 0,8) Μέση ηµερήσια παροχή αθάρτων (µέση παροχή στη διάρκεια ενός έτους) ρ H H Μέγιστη ηµερήσια παροχή αθάρτων (µέση παροχή στη διάρκεια της µέρας µε τη µέγιστη κατανάλωση) max ρ max H H Μέγιστη ωριαία παροχή αθάρτων (αιχµή της παροχής στη διάρκεια της µέρας µε τη µέγιστη κατανάλωση, αλλά και σε όλη τη διάρκεια ενός έτους) max ω ρ max ω Παροχή σχεδιασµού για έναν αγωγό αθάρτων είναι η µέγιστη ωριαία παροχή αθάρτων max ω

13 Εκτίµηση πρόσθετων εισροών Οι πρόσθετες εισροές για νέα δίκτυα µε στεγανά φρεάτια και ελαστικούς δτύλιους στεγανοποίησης των αρµών δίνονται από τη σχέση: 0,5, Α q εισ 0 0,161 L/s/Ha Α: η έκταση της επιφάνειας που αποχετεύεται (Ηa) Για παλιά δίκτυα µε υψηλό υπόγειο ορίζοντα 1 0, Α q εισ 5 (L/s/Ha) Σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΥ ΑΠ οι πρόσθετες εισροές εκτιµώνται ως ποσοστό 0% της παροχής αιχµής αθάρτων για περιοχές µε υψηλό υδροφόρο ορίζοντα και 0% για περιοχές µε χαµηλό υδροφόρο ορίζοντα (Κουτσογιάννης 1999).

14 6. ΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ - Τα δίκτυα οµβρίων είναι δίκτυα αποκεντρωτικού τύπου. Στόχος είναι να υπάρξει όσο το δυνατό πιο γρήγορη έξοδος σε κάποιον τελικό αποδέκτη. - Τα δίκτυα οµβρίων χωρίζονται σε επιµέρους τµήµατα µε εξόδους σε διαφορετικούς αποδέκτες. - Οι διατοµές στα δίκτυα οµβρίων είναι σχετικά µεγάλες για την αποχέτευση των παροχών αιχµής των έντονων βροχοπτώσεων. Αντίθετα οι διατοµές στα δίκτυα αθάρτων που είναι σχετικά µικρές. - Τα δίκτυα οµβρίων είναι ανοιχτά σε επικοινωνία µε το περιβάλλον. Αντίθετα τα δίκτυα οµβρίων είναι κλειστά δίκτυα (χωρίς επικοινωνία µε το περιβάλλον). - Ιεραρχικά από πλευράς αναγκών ενός οικισµού πρώτα δηµιουργείται το δίκτυο αθάρτων και κατόπιν το δίκτυο οµβρίων. - Αποτελούν ουσιαστικά τµήµα του γενικότερου δικτύου αντιπληµµυρικών έργων ενός οικισµού. - Είναι διοπτόµενης ροής σε αντίθεση µε τα δίκτυα αθάρτων που είναι συνεχούς ροής. - Η δηµιουργία ενός δικτύου οµβρίων σε ένα οικισµό µπορεί να έχει εκτός από θετικές και αρνητικές συνέπειες για κατάντη αντιπληµµυρικό έργο. Η δηµιουργία ενός εκτεταµένου δικτύου οµβρίων έχει ως αποτέλεσµα τη διοχέτευση όλου του πληµµυρικού όγκου νερού στο κατάντη αντιπληµµυρικό έργο µε µεγάλη ταχύτητα µε αποτέλεσµα τη επιβάρυνση του. Η ύπαρξη δηλαδή ενός αποτελεσµατικού δικτύου οµβρίων έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση του χρόνου συγκέντρωσης και την αύξηση της πληµµυρικής αιχµής στο κατάντη αντιπληµµυρικό έργο. ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Η παροχή σχεδιασµού υπολογίζεται πιθανοκρατικά για τις εξής περιόδους επαναφοράς i) για γεωργικές περιοχές (Τ5-10 χρόνια) ii) για αστικές περιοχές (Τ 10-0 χρόνια) iii) για αντιπληµµυρικά έργα (Τ50 χρόνια) Υπολογισµός παροχής σχεδιασµού: α) Με την ορθολογική µέθοδο 0,78 C i A όπου: C: συντελεστής απορροής (αδιάστατος) i: η κρίσιµη ένταση βροχόπτωσης (mm/h) A: η έκταση της λεκάνης απορροής (km )

15 O συντελεστής απορροής προκύπτει από το λόγο του ύψους της άµεσης απορροής h R (h R ) προς το ύψος της συνολικής βροχόπτωσης (h r ) δηλαδή C h Η κρίσιµη ένταση βροχόπτωσης προκύπτει από τη εξίσωση της όµβριας καµπύλης χρησιµοποιώντας τον κρίσιµο χρόνο συγκέντρωσης της λεκάνης απορροής. Ο χρόνος συγκέντρωσης είναι ο χρόνος που απαιτείται προκειµένου η πιο αποµρυσµένη χρονικά σταγόνα βροχής να φτάσει στην έξοδο της λεκάνης. Εξίσωση όµβριας καµπύλης δεδοµένης περιόδου επαναφοράς. n i αt όπου i: η ένταση της βροχόπτωσης (mm/h) t: χρόνος (h) α,n παράµετροι Γενικευµένη εξίσωση όµβριας καµπύλης r n t i c b T i: η ένταση της βροχόπτωσης (mm/h) t: χρόνος (h) Τ: η περίοδος επαναφοράς b,c,n παράµετροι β) Με τη χρήση µοντέλου βροχής απορροής. Το µοντέλο βροχής απορροής µπορεί να είναι το Μοναδιαίο Υδρογράφηµα, το Στιγµιαίο Μοναδιαίο Υδρογράφηµα ή κάποιο άλλο πιο σύνθετο µοντέλο. Είδη φρεατίων i) επίσκεψης: στεγανά (για συντήρηση και βελτίωση του δικτύου -συνήθως από χυτοσίδηρο-) ii) εισόδου: από αυτά που εισέρχεται το νερό Τύποι φρεατίων εισόδου α) φρεάτιο κατόρυφου στοµίου β) φρεάτιο σχάρας

16 γ) φρεάτιο σχάρας- στοµίου δ) εγκάρσιο φρεάτιο ίκτυο οµβρίων σε δρόµο ΚΑΤΟΨΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΜΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟ 1 ΦΡΕΑΤΙΟ S Ισαποχή (50m) Η τυποποίηση του φρεατίου δίνει µια παροχή τυπ. Η παροχή αυτή πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την παροχή σχεδιασµού ( τυπ ). Σε περίπτωση όπου τυπ τότε συνίσταται η χρησιµοποίηση διπλής σχάρας έτσι ώστε να µπορεί να αποχετευθεί όλη η ποσότητα νερού. Η χρησιµοποίηση διπλής σχάρας έχει το πλεονέκτηµα ότι σε περίπτωση έµφραξης µιας από τις δύο σχάρες η άλλη µπορεί να λειτουργεί.

17 Γενική διάταξη δικτύου οµβρίων Γ Κ Ε Ζ Λ Στο φρεάτιο Κ καταλήγει η απορροή του τµήµατος ΑΒΕ αφού ΒΕ υδροκρίτης. Για λόγους ασφαλείας παροχή σχεδιασµού του αγωγού ΚΛ πρτικά θεωρείται η απορροή όλης της επιφάνειας ΑΓΖ.

18 ο οο 7. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ( ΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ) a) Ολική πλήρωση αγωγού ΠΛΗΡΗΣ ΙΑΤΟΜΗ n0.015 ΚΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ S ( / ) ΠΑΡΟΧΗ (m /s)

19 ο οο β) Μερική πλήρωση αγωγού ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ n ΚΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ S ( / ) ΠΑΡΟΧΗ (m /s)

20 ο οο ΑΓΩΓΟΙ PC ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ( ΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ) α) Ολική πλήρωση αγωγού ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ PC ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ n ΚΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ S ( / ) ΠΑΡΟΧΗ (m /s)

21 β) Μερική πλήρωση αγωγού ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ PC ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ n ΚΛΊΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ S (%) ΠΑΡΟΧΗ (m /s)

22 Εφαρµογές των τριών βασικών προβληµάτων Εφαρµογή 1 Ζητείται η διαστασιολόγηση του τµήµατος συλλεκτηρίου αγωγού αθάρτων AB, όπου Α αρχή αγωγού. ίνεται ότι η παροχή σχεδιασµού για το φρεάτιο Α είναι 11 l/s. Θεωρείστε συντελεστή Manning για πλήρη πλήρωση του αγωγού (n 0,014). A z A +75m L500 B z B +5m Λύση Πρόκειται για κλασσικό πρόβληµα διαστασιολόγησης Επιλέγεται η κλίση του αγωγού να είναι ίδια µε την κλίση του εδάφους. Συνεπώς ισχύει: z A z B 75 5 SAB SAB SAB 0,009 L 500 AB H παροχή σχεδιασµού είναι σχετικά µικρή. Έτσι εκτιµάται ότι η διάµετρος του αγωγού θα είναι µικρότερη από των 400mm, οπότε µε βάση την περιοριστική διάταξη για αγωγούς αθάρτων ο λόγος πλήρωσης (y/d) πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος µε 0,5. Οριά (για να προκύψει η µικρότερη δυνατή διάµετρος επιλέγεται λόγος πλήρωσης ίσος µε 0,5: y/d0,5 T πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Έχοντας δεδοµένη την παροχή, τον λόγο πλήρωσης y/d και την κλίση S ζητείται να προσδιοριστεί της κατάλληλης διατοµής D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα 0,011 m /s S AB 0,009 y/d0,5 Ζητούµενα κατάλληλη D Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής ολικής πλήρωσης Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζεται ο λόγος /. y Για 0,5 0, 4 D Με δεδοµένη την παροχή προσδιορίζεται η παροχή ολικής πλήρωσης 0,4 0,075m / s 0,4

23 Βήµα ο : Υπολογισµός διαµέτρου αγωγού D π 1 8 1/ 4 D SAB D 5 4 n D 0,1955m D 195,5mm 5 n π S 1 AB Βήµα ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων 8 4 D 5 0,014 0, ,009 π 8 Έλεγχος 1: Έλεγχος για την ελάχιστη διάµετρο Με βάση το Π.. 696/74 προκύπτει για αγωγό αθάρτων ελάχιστη διάµετρος η Φ00 (D 0). Εδώ ισχύει D195,5< 00 και συνεπώς η προτεινόµενη διατοµή δεν ικανοποιεί τον παραπάνω έλεγχο για την ελάχιστη διάµετρο. Προφανώς θα γίνει δοκιµή καταλληλότητας διατοµής για διάµετρο ίση µε την ελάχιστη Φ00. Το πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Με γνωστή την παροχή, τη διάµετρο D και την κλίση του αγωγού ζητείται να γίνει ο έλεγχος καταλληλότητας της διατοµής D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα 0,011 m /s S AB 0,009 D0,m Ζητούµενα Έλεγχος καταλληλότητας διατοµής (y, ) Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής, ταχύτητας ολικής πλήρωσης, ο π π D S 0, 0,009 0,09m n 4 0, ,09 0,9m / s (µόνο για ολική πλήρωση) πd π 0, Προσοχή: Η παραπάνω σχέση χρησιµοποιείται µόνο για συνθήκες ολικής πλήρωσης του αγωγού. Σε κάθε περίπτωση (ολική πλήρωση ή µη) ισχύει η παράτω σχέση: 1 1 R S n Για την περίπτωση της ολικής πλήρωσης κυκλικού αγωγού η παραπάνω σχέση γίνεται: 1 n D 4 S 1 / s Βήµα ο : Υπολογισµός λόγου / 0,011 0,09 0,8 Βήµα ο : Υπολογισµός λόγων y/d kaι / Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζονται οι λόγοι y/d και /.

24 y y Για 0,8 0, 48 και για 0,48 0, 78 D D Βήµα 4 ο : Υπολογισµός βάθους ροής y Το βάθος ροής προκύπτει ως εξής: y 0,48 y 0,48 D y 0,48 0, y 0,096m D Βήµα 5 ο : Υπολογισµός ταχύτητας λειτουργίας H ταχύτητα σε συνθήκες λειτουργίας δίνεται υπολογίζεται ως εξής: 0,78 0,78 0,78 0,9 0,7m / s Βήµα 6 ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων Έλεγχος 1: Έλεγχος για την ελάχιστη διάµετρο Με βάση το Π.. 696/74 προκύπτει για αγωγό αθάρτων ελάχιστη διάµετρος η Φ00 (D 0). Εδώ ισχύει D00mm και συνεπώς η προτεινόµενη διατοµή ικανοποιεί τον παραπάνω έλεγχο. Έλεγχος : Έλεγχος για τα µέγιστα ποσοστά πλήρωσης. Εφόσον η διάµετρος είναι µικρότερη των 400mm ο λόγος πλήρωσης πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος µε 0.5: Eδω έχουµε y/d 0,48<0,5 και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος : Έλεγχος για τις µέγιστες ταχύτητες ροής. εχόµαστε ως µέγιστο όριο ταχύτητας m/s: Εδώ έχουµε 0,7m/s<m/s max και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 4: Έλεγχος για τις ελάχιστες ταχύτητες ροής Οι τυπικές τιµές της ελάχιστης ταχύτητας εφαρµογής κυµαίνονται από 0,45-0,8m/s. εχόµαστε ως ελάχιστο όριο ταχύτητας 0,6m/s: Εδώ έχουµε 0,7m/s>0,6m/s min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 5: Έλεγχος για τις ελάχιστες κλίσεις. Με βάση τους Ελληνικούς κανονισµούς για τους περιορισµούς για την ελάχιστη κλίση προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα ολικής πλήρωσης,min 0,56 m/s. Πράγµατι: 0,9m/s > 0,56,min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Παρατήρηση: Oι Αµερικάνικοι κανονισµοί προτείνουν,min 0,6 m/s αλλά και µε αυτή τη θεώρηση ικανοποιείται ο περιορισµός των ελάχιστων κλίσεων.

25 Εφαρµογή Ζητείται να εκτιµηθεί η παροχή που µπορεί µε ασφάλεια να διοχετευτεί από το τµήµα του παλαιού συλλεκτήριου αγωγού αθάρτων ΑΒ, όπου Α αρχή του αγωγού. Η διάµετρος του αγωγού είναι 0,m. Η κλίση του αγωγού αθάρτων ολουθεί την κλίση του εδάφους. Θεωρείστε συντελεστή Manning για πλήρη πλήρωση του αγωγού 0,014 (n 0,014). Επαρκεί ο αγωγός αυτός αν στο φρεάτιο Α αντιστοιχούν σήµερα 1500 κάτοικοι; Η µέση ηµερήσια κατανάλωση για τον οικισµό είναι 5 L/κατ./ηµ και ο συντελεστής ηµερήσιας αιχµής λ 1 1,5. Η ευρύτερη περιοχή είναι περιοχή µέσης και κατώτερης εισοδηµατικής τάξης που καλύπτεται από δίκτυο της ΕΥ ΑΠ µε χαµηλό υδροφόρο ορίζοντα. A z A +80m L000 B z B +5m Λύση Η κλίση του αγωγού είναι ίση µε την κλίση του εδάφους εποµένως: z A z B 80 5 SAB SAB SAB 0,014 L 000 AB Επόµενο στάδιο είναι να υπολογιστεί η παροχετευτικότητα του αγωγού αθάρτων Πρόκειται παλιό αγωγό και συνεπώς µπορεί να θεωρηθεί λόγος πλήρωσης y/d0,8. T πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Έχοντας ως δεδοµένη τη διατοµή του αγωγού D, το λόγο πλήρωσης y/d και την κλίση S του αγωγού ζητείται ο προσδιορισµός της παροχής που µπορεί µε ασφάλεια να παροχετεύσει ο αγωγός (1 ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα S AB 0,014 y/d0,8 D0,m Ζητούµενα λειτουργίας Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής και ταχύτητας ολικής πλήρωσης, ο π π D S 0, 0,014 0,06m n 4 0, ,06 1,15m / s ( τύπος ισχύει µόνο για ολική πλήρωση) πd π 0, Βήµα ο : Υπολογισµός λόγων / κaι / Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζονται οι λόγοι / και /. / s

26 y y Για 0,8 0, 87 και για 0,8 1, 01 D D Βήµα ο : Υπολογισµός παροχής κaι ταχύτητας συνθηκών λειτουργίας 0,87 0,87 0,87 0,06 0,01m 1,01 1,01 1,01 1,15 1,16m / s Βήµα 5 ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων / s ή 1 L / s Έλεγχος 1: Έλεγχος για την ελάχιστη διάµετρο Με βάση το Π.. 696/74 προκύπτει για αγωγό αθάρτων ελάχιστη διάµετρος η Φ00 (D 0). Εδώ ισχύει D00mm και συνεπώς η προτεινόµενη διατοµή ικανοποιεί τον παραπάνω έλεγχο. Έλεγχος : Έλεγχος για τα µέγιστα ποσοστά πλήρωσης. Εφόσον ο αγωγός είναι παλιός µπορεί να θεωρηθεί y/d0,8 Eδω έχουµε y/d 0,8 και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος : Έλεγχος για τις µέγιστες ταχύτητες ροής. εχόµαστε ως µέγιστο όριο ταχύτητας m/s: Εδώ έχουµε 1,16/s<m/s max και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 4: Έλεγχος για τις ελάχιστες ταχύτητες ροής Οι τυπικές τιµές της ελάχιστης ταχύτητας εφαρµογής κυµαίνονται από 0,45-0,8m/s. εχόµαστε ως ελάχιστο όριο ταχύτητας 0,6m/s: Εδώ έχουµε 1,16m/s>0,6m/s min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 5: Έλεγχος για τις ελάχιστες κλίσεις. Με βάση τους Ελληνικούς κανονισµούς για τους περιορισµούς για την ελάχιστη κλίση προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα ολικής πλήρωσης,min 0,56 m/s. Πράγµατι: 1,15m/s > 0,56,min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Παρατήρηση: Oι Αµερικάνικοι κανονισµοί προτείνουν,min 0,6 m/s αλλά και µε αυτή τη θεώρηση ικανοποιείται ο περιορισµός των ελάχιστων κλίσεων. Συνεπώς η παροχή που µπορεί να παροχετεύσει ο αγωγός µε ασφάλεια είναι λειτ 1 L/s. Κατόπιν για να ελεγχθεί η επάρκεια του αγωγού θα πρέπει να υπολογιστεί η παροχή αιχµής αθάρτων του οικισµού. Αρχικά υπολογίζεται η µέγιστη ηµερήσια κατανάλωση max 1, λ1 H max Η max Η Η 6,1 L / s

27 Η µέγιστη ηµερήσια παροχή αθάρτων δίνεται από τη σχέση: max H ρ max max H 0,8 6,1 max H 4,9 L/s Η όπου ρ ο συντελεστής παροχής αθάρτων (τυπική τιµή 0,8) Η µέγιστη ωριαία παροχή αθάρτων δίνεται από τη σχέση: λ max όπου ω H λ ο συντελεστής ωριαίας αιχµής ο οποίος για τα άθαρτα δίνεται από τη σχέση,5 λ P 1,5 + max Η όπου max H: η µέγιστη ηµερήσια παροχή αθάρτων σε L/s,5 Συνεπώς ισχύει: λ P 1,5 +, 6 και ω,6 4,9 ω 1,89 L/s 4,9 Επιπλέον πρέπει να υπολογιστούν και οι πρόσθετες εισροές. Σύµφωνα µε την ΕΥ ΑΠ οι πρόσθετες εισροές εκτιµούνται για περιοχές χαµηλού υδροφόρου ορίζοντα ως ποσοστό 0% της συνολικής παροχής αιχµής (σελ 1, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης). q εισ 0, ω q εισ 0, 1,89 q εισ,58 L/s Η συνολική παροχή σχεδιασµού τµήµα ΑΒ είναι σχεδ σχεδ σχεδ B + q B 1,87 +,57 B 15,47 L/s Α ω εισ Α Α Παρατηρούµε ότι 1 15,47 καλύψει τις ανάγκες του οικισµού. σχεδ > λειτ > AB και συνεπώς ο αγωγός επαρκεί για να

28 Εφαρµογή ίνεται το παράτω σύστηµα αποχέτευσης αθάρτων. A z A +80m L000m B Γ L1000m z B +5m z B + 44m Ο οικισµός Α παροχετεύει αποκλειστικά τα λύµατα του στο φρεάτιο Α, ο οικισµός Β στο φρεάτιο Β ίνονται: ΟΙΚΙΣΜΟΣ Μέση ηµερήσια Πληθυσµός Πρόσθετες εισροές κατανάλωση νερού οικισµών (L/s) Α ,8 Β ,7 Θεωρείστε συντελεστή Manning για ολική πλήρωση του αγωγού 0,014 (n 0,014). Να προσδιοριστούν Α. Οι παροχές σχεδιασµού για τους αγωγούς ΑΒ, ΒΓ Β. Να προσδιορισθούν ο κατάλληλες διάµετροι (διαστασιολόγηση) Βοηθητικά στοιχεία για προβλήµατα αθάρτων, (θεωρείστε τα σαν δεδοµένα αν δεν δίνονται άλλες διευκρινήσεις) Η τραχύτητα µεταβάλλεται µε το βάθος ροής. Το 80% του νερού µεταβάλλεται σε άθαρτα. Συντελεστής ηµερήσιας αιχµής (λ 1 1,5) Λύση ΤΜΗΜΑ ΑΒ Αρχικά υπολογίζεται η µέγιστη ηµερήσια κατανάλωση του οικισµού Α max Η 1, λ1 H max Η max Η,96 L / s Η µέγιστη ηµερήσια παροχή αθάρτων δίνεται από τη σχέση: max H ρ max Η max H 0,8,96 max H,17 L/s όπου ρ ο συντελεστής παροχής αθάρτων (τυπική τιµή 0,8) Η µέγιστη ωριαία παροχή αθάρτων δίνεται από τη σχέση: λ max όπου ω H

29 λ ο συντελεστής ωριαίας αιχµής ο οποίος δίνεται από τη σχέση,5 λ P 1,5 + max Η όπου max H: η µέγιστη ηµερήσια παροχή αθάρτων σε L/s,5 Συνεπώς ισχύει: λ P 1,5 +, 9 και ω,9,17 ω 9,19 L/s,17 Επιπλέον πρέπει να συνυπολογιστούν και οι πρόσθετες εισροές. Έτσι η συνολική παροχή σχεδιασµού στο τµήµα ΑΒ είναι: σχεδ σχεδ σχεδ Α B ωρ + q εισ ΑB 9,19 + 0,8 ΑB 9,9 L/s σχεδ σχεδ Συνεπώς 9,9 l/s 0,0099 m /s ΑB ΑB Για τη διαστασιολόγηση του τµήµατος ΑΒ του αγωγού επιλέγεται η κλίση του αγωγού να είναι ίδια µε την κλίση του εδάφους. Συνεπώς ισχύει: z A z B 80 5 SAB SAB SAB 0,014 L 000 AB Θεωρείται ότι διάµετρος του αγωγού θα είναι 00mm µε µέγιστο λόγο πλήρωσης ίσο µε 0,5: y/d0,5 Το πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Με γνωστή την παροχή, τη διάµετρο D και την κλίση του αγωγού ζητείται να γίνει ο έλεγχος καταλληλότητας της διατοµής D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα 0,0099 m /s S AB 0,014 D0,m Ζητούµενα Έλεγχος καταλληλότητας διατοµής (y, ) Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής, ταχύτητας ολικής πλήρωσης, ο π π D S 0, 0,014 0,06m n 4 0, ,06 1,15m / s (ισχύει µόνο για ολική πλήρωση) πd π 0, / s Βήµα ο : Υπολογισµός λόγου / 0,0099 0,06 0,8 Βήµα ο : Υπολογισµός λόγων y/d kaι /

30 Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζονται οι λόγοι y/d και /. y y Για 0,8 0, 4 και για 0,8 0, 71 D D Βήµα 4 ο : Υπολογισµός ταχύτητας λειτουργίας H ταχύτητα σε συνθήκες λειτουργίας δίνεται υπολογίζεται ως εξής: 0,71 0,71 0,71 1,15 0,8m / s Βήµα 5 ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων Έλεγχος 1: Έλεγχος για την ελάχιστη διάµετρο Με βάση το Π.. 696/74 προκύπτει για αγωγό αθάρτων ελάχιστη διάµετρος η Φ00 (D 00). Εδώ ισχύει D00mm και συνεπώς η προτεινόµενη διατοµή ικανοποιεί τον παραπάνω έλεγχο. Έλεγχος : Έλεγχος για τα µέγιστα ποσοστά πλήρωσης. Εφόσον η διάµετρος είναι µικρότερη των 400mm ο λόγος πλήρωσης πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος µε 0.5: Eδω έχουµε y/d 0,4<0,5 και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος : Έλεγχος για τις µέγιστες ταχύτητες ροής. εχόµαστε ως µέγιστο όριο ταχύτητας m/s: Εδώ έχουµε 0,8m/s<m/s max και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 4: Έλεγχος για τις ελάχιστες ταχύτητες ροής Οι τυπικές τιµές της ελάχιστης ταχύτητας εφαρµογής κυµαίνονται από 0,45-0,8m/s. εχόµαστε ως ελάχιστο όριο ταχύτητας 0,6m/s: Εδώ έχουµε 0,8m/s>0,6m/s min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 5: Έλεγχος για τις ελάχιστες κλίσεις. Με βάση τους Ελληνικούς κανονισµούς για τους περιορισµούς για την ελάχιστη κλίση προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα ολικής πλήρωσης,min 0,56 m/s. Πράγµατι: 1,15m/s > 0,56,min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Παρατήρηση: Oι Αµερικάνικοι κανονισµοί προτείνουν,min 0,6 m/s αλλά και µε αυτή τη θεώρηση ικανοποιείται ο περιορισµός των ελάχιστων κλίσεων. Συνεπώς επιλέγεται D AB 00mm ΤΜΗΜΑ BΓ Αρχικά υπολογίζεται η µέγιστη ηµερήσια παροχή αθάρτων του οικισµού B

31 max Η 1,5 0, λ1 ρ H max Η max, Η L / s H µέγιστη ηµερήσια παροχή αθάρτων στον αγωγό BΓ είναι max Η ΒΓ H H Η Η max A + max B max ΒΓ,17 +,5 max ΒΓ 6,67 L/s Ο συντελεστής ωριαίας αιχµής είναι:,5 λ 1,5 + λ 1,5 + max,5 P λ Η 6,67 Η µέγιστη ωριαία παροχή αθάρτων δίνεται από τη σχέση: λ max,47 6,67 16,47 L/s ω H ω ω,47 Συνυπολογίζοντας και τις πρόσθετες εισροές προκύπτει ότι η συνολική παροχή σχεδιασµού στο τµήµα ΒΓ είναι: σχεδ σχεδ σχεδ B ω + q εισροών ΒΓ 16,47 + (0,8 + 1,7) ΒΓ 18,97 L/s Γ Συνεπώς σχεδ B Γ 0,01897m / s Το τµήµα ΒΓ είναι κατάντη τµήµα αγωγού και συνεπώς η ελάχιστη διάµετρος για το τµήµα BΓ είναι ίση µε τη διάµετρο D AB (mind BΓ D AB 00mm). Για τη διαστασιολόγηση του τµήµατος ΑΒ του αγωγού επιλέγεται η κλίση του αγωγού να είναι ίδια µε την κλίση του εδάφους. Συνεπώς ισχύει: z Β z Γ 5 44 SB Γ SAB SAB 0,008 L 1000 AB Το τµήµα ΒΓ είναι κατάντη τµήµα αγωγού και συνεπώς η ελάχιστη διάµετρος για το τµήµα BΓ είναι ίση µε τη διάµετρο D AB (mind BΓ D AB 00mm). Θεωρείται ότι η διάµετρος του αγωγού θα είναι µικρότερη από των 400mm, οπότε µε βάση την περιοριστική διάταξη ο λόγος πλήρωσης (y/d) πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος µε 0,5. Οριά (για να προκύψει η µικρότερη δυνατή διάµετρος επιλέγεται λόγος πλήρωσης ίσος µε 0,5: y/d0,5 T πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Έχοντας δεδοµένη την παροχή, τον λόγο πλήρωσης y/d και την κλίση S ζητείται να προσδιοριστεί η κατάλληλη διατοµή D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα 0,01897 m /s S AB 0,008 y/d0,5 Ζητούµενα κατάλληλη D Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής ολικής πλήρωσης

32 Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζεται ο λόγος /. y Για 0,5 0, 4 D Με δεδοµένη την παροχή προσδιορίζεται η παροχή ολικής πλήρωσης 0,4 0,0474m / s 0,4 Βήµα ο : Υπολογισµός διαµέτρου αγωγού D 4 D 5 n π S 1 AB 8 4 D 5 0,014 0, ,008 π 8 D 0,46m D 46mm Προτείνεται βάσει της τυποποίησης η διάµετρος D50mm η οποία ικανοποιεί το περιορισµό της κατάντη ελάχιστης διαµέτρου. T πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Έχοντας δεδοµένη την παροχή, τη διάµετρο D και την κλίση του αγωγού ζητείται να γίνει ο έλεγχος καταλληλότητας της διατοµής D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα 0,01897m /s S AB 0,008 D0,5m Ζητούµενα Έλεγχος καταλληλότητας διατοµής (y, ) Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής, ταχύτητας ολικής πλήρωσης, ο π π D S 1 0,008 0,049m n 4 0, ,08 1,01m / s ( τύπος ισχύει µόνο για ολική πλήρωση) πd π 0, / s Βήµα ο : Υπολογισµός λόγου / 0, ,049 0,9 Βήµα ο : Υπολογισµός λόγων y/d kaι / Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζονται οι λόγοι y/d και /. y y Για 0,9 0, 49 και για 0,49 0, 79 D D Βήµα 4 ο : Υπολογισµός ταχύτητας λειτουργίας

33 H ταχύτητα σε συνθήκες λειτουργίας δίνεται υπολογίζεται ως εξής: 0,79 0,79 0,79 1,01 0,8m / s Βήµα 5 ο Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων Έλεγχος 1: Έλεγχος για την ελάχιστη διάµετρο Με βάση το Π.. 696/74 προκύπτει για αγωγό αθάρτων ελάχιστη διάµετρος η Φ00 (D 0). Εδώ ισχύει D50mm και συνεπώς η προτεινόµενη διατοµή ικανοποιεί τον παραπάνω έλεγχο. Έλεγχος : Έλεγχος για τα µέγιστα ποσοστά πλήρωσης. Εφόσον η διάµετρος είναι µικρότερη των 400mm ο λόγος πλήρωσης πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος µε 0.5: Eδω έχουµε y/d 0,6<0,5 και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος : Έλεγχος για τις µέγιστες ταχύτητες ροής. εχόµαστε ως µέγιστο όριο ταχύτητας m/s: Εδώ έχουµε 0,8m/s<m/s max και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 4: Έλεγχος για τις ελάχιστες ταχύτητες ροής Οι τυπικές τιµές της ελάχιστης ταχύτητας εφαρµογής κυµαίνονται από 0,45-0,8m/s. εχόµαστε ως ελάχιστο όριο ταχύτητας 0,6m/s: Εδώ έχουµε 0,8m/s>0,6m/s min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 5: Έλεγχος για τις ελάχιστες κλίσεις. Με βάση τους Ελληνικούς κανονισµούς για τους περιορισµούς για την ελάχιστη κλίση προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα ολικής πλήρωσης,min 0,56 m/s. Πράγµατι: 1,01m/s > 0,56,min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Παρατήρηση: Oι Αµερικάνικοι κανονισµοί προτείνουν,min 0,6 m/s αλλά και µε αυτή τη θεώρηση ικανοποιείται ο περιορισµός των ελαχίστων κλίσεων. Συνεπώς επιλέγεται D ΒΓ 50mm

34 Εφαρµογή διαστασιολόγησης αγωγού οµβρίων ίνεται το παράτω σύστηµα αποχέτευσης οµβρίων. Ζητείται να διαστασιολογηθεί ο αγωγός οµβρίων ΑΒΓ του Σχ. 1 όταν δίνονται τα µήκη και οι κλίσεις των επιµέρους τµηµάτων του αγωγού: Αγωγός Μήκος Κλίση ΑΒ 00m 4,0 ΒΓ 50m 4,5 Οι λεκάνες απορροής που αντιστοιχούν στα φρεάτια Α και Β, οι συντελεστές απορροής τους και οι αντίστοιχοι χρόνοι συγκέντρωσης είναι: Λεκάνη Εµβαδόν Συντελεστής απορροής Χρόνος συγκέντρωσης Λ Α 100 στρ. C A 0,60 0 min Λ Β 50 στρ. C B 0,40 1min Να επιλεγούν αγωγοί (τσιµεντοσωλήνες) µε συντελεστή Manning για πλήρη διατοµή n ο 0,015 Να χρησιµοποιηθεί η Όµβρια Καµπύλη περιόδου επαναφοράς 10 ετών: i t (i: ένταση βροχής σε mm/h, t: ο χρόνος σε h). Σχ. 1: ίκτυο οµβρίων ίνονται οι τυποποιηµένοι διάµετροι του εµπορίου για τσιµεντοσωλήνες. Εξωτερ ική διάµετρος D 0 (mm) Εσωτερική διάµετρος D (mm) Εξωτερική διάµετρος D 0 (mm) Εσωτερική διάµετρος D (mm) Λύση α) ιαστασιολόγηση αγωγού ΑΒ H παροχή σχεδιασµού για τον αγωγό ΑΒ προκύπτει από τη µέγιστη απορροή της λεκάνης Α. Η παροχή αιχµ ής της λεκάνης Α θα υπολογιστεί µε χρήση της ορθολογικής µεθόδου. 0,78 C i A όπου

35 : η παροχή αιχµής (m /s) C: συντελεστής απορροής της λεκάνης (αδιάστατος) i: η κρίσιµη ένταση βροχόπτωσης που αντιστοιχεί στο χρόνο συγκέντρωσης της λεκάνης απορροής (mm/h) Α: η έκταση της λεκάνης απορροής (km ) H κρίσιµη ένταση βροχόπτωσης προκύπτει από την εξίσωση της όµβριας καµπύλης χρησιµοποιώντας το χρόνο συγκέντρωσης Για την λεκάνη Α ο χρόνος συγκέντρωσης είναι ένταση βροχόπτωσης είναι: t A c 0min. Συνεπώς η κρίσιµη i t 0,57 i (0 60) 0,57 i 4,0mm / h Για τη λεκάνη Α ισχύει: Α100 στρέµµατα Α0,1 km H παροχή αιχµής της λεκάνης Α (παροχή σχεδιασµού για τον αγωγό ΑΒ) είναι: 0,78 C i A 0,78 0,6 4,0 0,1 0,718 m / s Θεωρείται λόγος πλήρωσης y/d 0,7 αφού πρόκειται για αγωγό οµβρίων. T πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Έχοντας δεδοµένη την παροχή, τον λόγο πλήρωσης y/d και την κλίση S ζητείται να προσδιοριστεί η κατάλληλη διάµετρος D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα 0,718 m /s S AB 0,004 y/d0,7 Ζητούµενα κατάλληλη D Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής ολικής πλήρωσης Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζεται ο λόγος /. y Για 0,7 0,71 D Με δεδοµένη την παροχή προσδιορίζεται η παροχή ολικής πλήρωσης 0,71 1,01m 0,71 / s Βήµα ο : Υπολογισµός διαµέτρου αγωγού D 4 D 5 n π S 1 AB ,015 1,01 D 1 0,004 π 8 D 0,906m D 906mm

36 Βάσει της τυποποίησης προτείνεται η διάµ ετρος D1000mm T πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Έχοντας δεδοµένη την παροχή, τη διάµετρο D και την κλίση του αγωγού ζητείται να γίνει ο έλεγχος καταλληλότητας της διατοµής D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα 0,718 m /s S AB 0,004 D1m Ζητούµενα Έλεγχος καταλληλότητας διατοµής (y, ) Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής, ταχύτητας ολικής πλήρωσης, ο π π D S 1 0,004 1,14m / s n 4 0, ,14 1,67m / s πd π 1 Προσοχή: Η παραπάνω σχέση χρησιµοποιείται µόνο για συνθήκες ολική ς πλήρωσης του αγωγού. Σε κάθε περίπτωση (ολική πλήρωση ή µ η) ισχύει η παράτω σχέση: 1 R n S 1 Για την περίπτωση της ολικής πλήρωσης κυκλικού αγωγού η παραπάνω σχέση 1 1 γίνεται: D S n 4 Βήµα ο : Υπολογισµός λόγου / 0,717 1,14 0,55 Βήµα ο : Υπολογισµός λόγων y/d kaι / Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζονται οι λόγοι y/d και /. Για y y 0,55 0,6 και για 0,55 0, 87 D D Βήµα 4 ο : Υπολογισµός ταχύτητας λειτουργίας H ταχύτητα σε συνθήκες λειτουργίας υπολογίζεται ως εξής: 0,87 0,87 0,87 1,67 1,45m / s Βήµα 5 ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων

37 Έλεγχος 1: Έλεγχος για την ελάχιστη διάµετρο Με βάση το Π.. 696/74 προκύπτει για αγωγό οµβρίων ελάχιστη διάµετρος η Φ400 (D 400). Εδώ ισχύει D1000mm και συνεπώς η προτεινόµενη διατοµή ικανοποιεί τον παραπάνω έλεγχο. Έλεγχος : Έλεγχος για τα µέγιστα ποσοστά πλήρωσης. Ο λόγος πλήρωσης πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος από 0,7: Eδω έχουµε y/d 0,7 και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος : Έλεγχος για τις µέγιστες ταχύτητες ροής. εχόµαστε ως µέγιστο όριο ταχύτητας 6m/s: Εδώ έχουµε 1,45m/s<6m/s max και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 4: Έλεγχος για τις ελάχιστες ταχύτητες ροής Οι τυπικές τιµές της ελάχιστης ταχύτητας εφαρµογής κυµαίνονται από 0,45-0,8m/s. εχόµαστε ως ελάχιστο όριο ταχύτητας 0,6m/s: Εδώ έχουµε 1,45m/s>0,6m/s min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 5: Έλεγχος για τις ελάχιστες κλίσεις. Με βάση τους Ελληνικούς κανονισµούς για τους περιορισµούς για την ελάχιστη κλίση προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα ολικής πλήρωσης,min 1,11 m/s. Πράγµατι: 1,67m/s > 1,11,min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Παρατήρηση: Oι Αµερικάνικοι κανονισµοί προτείνουν,min 0,6 m/s αλλά και µε αυτή τη θεώρηση ικανοποιείται ο περιορισµός των ελαχίστων κλίσεων. Συνεπώς επιλέγεται D AB 1m β) ιαστασιολόγηση τµήµατος BΓ Ο προσδιορισµός της παροχής σχεδιασµού του τµήµατος ΒΓ θα γίνει και πάλι µε τη χρησιµοποίηση της ορθολογικής µεθόδου. Πρέπει όµως να προσδιοριστεί ο µέγιστος χρόνος συγκέντρωσης που αντιστοιχεί στη συνολική περιοχή. Οι πιθανές διαδροµές προς το φρεάτιο B είναι δύο. 1) Η απορροή της λεκάνης Α µέσω του αγωγού ΑΒ καταλήγει στο Β ) Η απορροή της λεκάνης Β καταλήγει στο Β Ο χρόνος συγκέντρωσης για τη συνολική περιοχή που παροχετεύεται από το φρεάτιο Β δίνεται από τη σχέση: { B} tc ΒΓ max tc A + t AB, tc όπου tc A, tc B :οι χρόνοι συγκέντρωσης των λεκανών Α,Β t AB : χρόνος κίνησης του νερού στο τµήµα ΑΒ Ο χρόνος t AB υπολογίζεται ως εξής: L AB 00 t AB t AB t AB 15,8s ή t AB,6 min U 1,9 AB

38 Συνεπώς { ,1} tc,60 min tc max ΒΓ ΒΓ Επόµενο βήµα είναι ο προσδιορισµός του µέσου συντελεστή απορροής για τη συνολική περιοχή ΑΒ C A A1 + C B A 0, ,4 50 C C C 0,5 A1 + A Η κρίσιµη ένταση βροχόπτωσης είναι: 0,57 0,57 i t i (,6 60) i 9, 15mm / h Η έκταση της συνολικής περιοχής είναι: Α150 στρέµµατα Α0,15 km H παροχή αιχµής της συνολικής περιοχής (παροχή σχεδιασµού για τον αγωγό ΒΓ) προκύπτει ως εξής: 0,78 C i A tt 0,78 0,5 9,15 0,15 0,87 m / s ΒΓ σχεδ 0,87m / s Θεωρείται λόγος πλήρωσης y/d 0,7 αφού πρόκειται για αγωγό οµβρίων. T πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Έχοντας δεδοµένη την παροχή, τον λόγο πλήρωσης y/d και την κλίση S ζητείται να προσδιοριστεί η κατάλληλη διάµετρος D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα Ζητούµενα 0,87 m /s S AB 0,0045 κατάλληλη D y/d0,7 Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής ολικής πλήρωσης Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζεται ο λόγος /. y Για 0,7 0,71 D Με δεδοµένη την παροχή προσδιορίζεται η παροχή ολικής πλήρωσης 0,71 1,5m 0,71 / s Βήµα ο : Υπολογισµός διαµέτρου αγωγού D Το τµήµα ΒΓ είναι κατάντη τµήµα αγωγού και συνεπώς η ελάχιστη διάµετρος για το τµήµ α BΓ είναι ίση µε τη διάµετρο D AB (mind BΓ D AB 1000mm).

39 Ελέγχεται αν η διάµετρος πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την mind BΓ n 4 0,015 1,5 D D 1 1 S 0,0045 π BΓ π 8 D 0,95m D 95mm Προτείνεται βάσει της τυποποίησης η διάµετρος D1000mm η οποία ικανοποιεί το περιορισµό της κατάντη ελάχιστης διαµέτρου. T πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Έχοντας δεδοµένη την παροχή, τη διάµετρο D και την κλίση του αγωγού ζητείται να γίνει ο έλεγχος καταλληλότητας της διατοµής D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα 0,87 m /s S AB 0,0045 D1m Ζητούµενα Έλεγχος καταλληλότητας διατοµής (y, ) Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής, ταχύτητας ολικής πλήρωσης, ο π π D S 1 0,0045 1,94m n 4 0,015 4 πd 4 1,14 π 1 Βήµα ο : Υπολογισµός λόγου / 1,77m / s / s 0,87 1,94 0,6 Βήµα ο : Υπολογισµός λόγων y/d kaι / Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζονται οι λόγοι y/d και /. Για y y 0,6 0,64 και για 0,64 0, 9 D D Βήµα 4 ο : Υπολογισµός ταχύτητας λειτουργίας H ταχύτητα σε συνθήκες λειτουργίας δίνεται υπολογίζεται ως εξής: 0,9 0,9 0,9 1,77 1,59m / s Βήµα 5 ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων Έλεγχος 1: Έλεγχος για την ελάχιστη διάµετρο

40 Με βάση το Π.. 696/74 προκύπτει για αγωγό οµβρίων ελάχιστη διάµετρος η Φ400 (D 400). Εδώ ισχύει D1000mm και συνεπώς η προτεινόµενη διατοµή ικανοποιεί τον παραπάνω έλεγχο. Έλεγχος : Έλεγχος για τα µέγιστα ποσοστά πλήρωσης. Ο λόγος πλήρωσης πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος από 0.7: Eδω έχουµε y/d 0.7 και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος : Έλεγχος για τις µέγιστες ταχύτητες ροής. εχόµαστε ως µέγιστο όριο ταχύτητας 6m/s: Εδώ έχουµε 1,59m/s<6m/s max και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 4: Έλεγχος για τις ελάχιστες ταχύτητες ροής Οι τυπικές τιµές της ελάχιστης ταχύτητας εφαρµογής κυµαίνονται από 0,45-0,8m/s. εχόµαστε ως ελάχιστο όριο ταχύτητας 0,6m/s: Εδώ έχουµε 1,9m/s>0,6m/s min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 5: Έλεγχος για τις ελάχιστες κλίσεις. Με βάση τους Ελληνικούς κανονισµούς για τους περιορισµούς για την ελάχιστη κλίση προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα ολικής πλήρωσης,min 1,11 m/s. Πράγµατι: 1,77m/s > 1,11,min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Παρατήρηση: Oι Αµερικάνικοι κανονισµοί προτείνουν,min 0,6 m/s αλλά και µε αυτή τη θεώρηση ικανοποιείται ο περιορισµός των ελαχίστων κλίσεων. Συνεπώς επιλέγεται D ΒΓ 1m

41 Ελληνική Βιβλιογραφία ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κουτσογιάννης., 1999 Σχεδιασµός αστικών ικτύων Αποχέτευσης, Ε.Μ.Π Ευστρατιάδης Α. και Κουτσογιάννης., 00 Τυπικά Υδραυλικά Έργα, Ε.Μ.Π (σηµειώσεις µαθήµατος) Κόλλιας Π., 1998 Υδρεύσεις, Εκδόσεις Λύχνος Τριανταφυλλίδης Σ.,1974 Γενικά Υδραυλικά Έργα, Αθήνα Τσίρης Γ, 1995 Υδατικοί Πόροι: 1. Τεχνική Υδρολογία, Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα 1995 Ξένη βιβλιογραφία R. A. Wurbs and W.P James, 00 Water Resurces Enginneeiring, Pencice Hall A.O Akan, 199 Urban Strmwater Hydrlgy, Technmic Publishing C Inc. A.L Prashun, 1987 Fundamentals f Hydraulic Engineering, Hlt, Rinehart and Winstn, Inc. Metcslf and Eddy, Inc, 1974 Wastewater Engineering, TATA McGraw-Hill Pub. Cmpany Ltd D. Stephensn, 1984 Pipeflw Analysis, Elsevier

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τάφροι Οχετοί Δίκτυα ομβρίων Στραγγιστικά δίκτυα Ρείθρα Διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ :ΟΧΕΤΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ-Α-2.1 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP8/OEMK /OEMK-A-2.1 Ηµεροµηνία : 10/2003

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ-Α-2.1 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP8/OEMK /OEMK-A-2.1 Ηµεροµηνία : 10/2003 0. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν αφορά κυρίως τον επιβλέποντα και το προσωπικό του, τον υπεύθυνο ποιότητας κτλ. και καθοδηγεί αυτούς για τις απαραίτητες ενέργειες και την τήρηση των διαδικασιών αλλά ιδιαιτέρως για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Γραμμικές απώλειες Ύψος πίεσης Γραμμικές απώλειες Αρχές μόνιμης ομοιόμορφης ροής Ροή σε κλειστό αγωγό Αρχή διατήρησης μάζας (= εξίσωση συνέχειας)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού. Η μελέτη συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α (51128) Για τις πληµµύρες στο Μαραθώνα Αττικής 22 25 Νοεµβρίου 2005 Υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων

Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων Αστικά Υδραυλικά Έργα Αποχετευτικά Έργα Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων Ανδρέας Ευστρατιάδης & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.... 2 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ... 2 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 1.3.1 Θέση του έργου - Εξυπηρετούμενη περιοχή... 2 1.3.2 Στάθμες εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4.1 Εισαγωγή Η ροή σε ανοικτούς αγωγούς είναι πλέον σύνθετη από τη ροή σε κλειστούς αγωγούς µε πληρότητα 100%, επειδή η επιφάνεια του νερού προσδιορίζει την κινηµατική µηχανική.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.4 Πλημμυρικές απορροές Πλημμυρικές απορροές θεωρούνται οι απορροές που ακολουθούν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εξα εξ μενή Εσωτερικό Εσωτερικ Υδ Υ ραγωγείο Εξωτερικό Υδραγωγείο

εξα εξ μενή Εσωτερικό Εσωτερικ Υδ Υ ραγωγείο Εξωτερικό Υδραγωγείο Δίκτυα κλειστών αγωγών υπό πίεση σε αρδευτικά δίκτυα Μ.Σ. αντιπαραβολή με δίκτυα ύδρευσης Υδραγωγείο εξαμενή Εξωτερικό Υδραγωγείο Εσωτερικό Υδραγωγείο EΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ Το εσωτερικό υδραγωγείο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Φ.Α.Υ.) ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΕΥΑΡ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Φ.Α.Υ.) ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του θέματος και η εκπόνηση της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Το υδρογράφηµα και τα χαρακτηριστικά του

Το υδρογράφηµα και τα χαρακτηριστικά του Το υδρογράφηµα απορροής Το διάγραµµα της παροχής σαν συνάρτηση του χρόνου σε ένα ορισµένο σηµείο της κοίτης ενός υδατορρεύµατος [Q = Q(t)] καλείται υδρογράφηµα και έχει τα γενικά χαρακτηριστικά που φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών

Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ UNIVERSITY OF PATRAS-ENGINEERING SCHOOL MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ.104/2003, για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 4 της Β κατηγορίας. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

σχεδιασμος αστικων δημητρης κουτσογιαννης εθνικο μετσοβιο πολυτεχνειο σχεδιασμος αστικων δικτυων αποχετευσης δ. κουτσογιαννης εκδοση 4 αθηνα 2011

σχεδιασμος αστικων δημητρης κουτσογιαννης εθνικο μετσοβιο πολυτεχνειο σχεδιασμος αστικων δικτυων αποχετευσης δ. κουτσογιαννης εκδοση 4 αθηνα 2011 σχεδιασμος αστικων δικτυων αποχετευσης δημητρης κουτσογιαννης εθνικο μετσοβιο πολυτεχνειο εκδοση 4 αθηνα 2011 σχεδιασμος αστικων δικτυων αποχετευσης δ. κουτσογιαννης σχεδιασμος αστικων δικτυων αποχετευσης

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 8 Πλημμύρες όμβριες καμπύλες ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 8 Πλημμύρες όμβριες καμπύλες ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 8 Πλημμύρες όμβριες καμπύλες ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.5.2 Όμβριες καμπύλες Οι όμβριες καμπύλες, όπως απλούστερα έχει καθιερωθεί να αποκαλούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΙΩΛΚΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.304.000,00 πλέον ΦΠΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ. Λόγος οµοειδών µεγεθών : Ονοµάζουµε λόγο δύο οµοιειδών µεγεθών, που εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, το πηλίκο των µέτρων τους. 2. Αναλογία: Η ισότητα δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ. Φύλλο1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ. Φύλλο1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) Ειδικό Λογισµικό: ΕΝΟΤΗΤΑ 1 «.Ο.Υ. 7000» Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Για την ιαστασιολόγηση, Στατική επίλυση και Σχεδίαση Ευθυγράµµων Φραγµάτων Χειµάρρων εκ Λιθοσκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε A.M.: 04/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 6-2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ... 2 1.1 Αντικείμενο της μελέτης... 2 1.2 Υφιστάμενη κατάσταση... 2 1.3 Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν... 3 2. ΑΡΧΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 3 2.1 Στοιχεία περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ η Κατηγορία : Ο Κύκλος και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα.

Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα. Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα. Από το ΔιεYθυντή Προϊόντων Ralf Schomäcker Μετακίνηση μεγάλων ποσοτήτων χώματος. Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης και μετακίνηση αγωγών υπονόμου. Κόψιμο δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνοπτικές Προδιαγραφές Σύνταξης Τεχνικών Μελετών Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Σ Υ Ν Ο Π Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μ. Βαλαβανίδης, Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 10/6/2010 1

ρ. Μ. Βαλαβανίδης, Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 10/6/2010 1 Εργαλεία επίλυσης προβληµάτων µονοδιάστατης ασυµπίεστης ροής σε αγωγούς (ανοικτούς ή κλειστούς) Ι. Ισοζύγιο Μάζας (εξίσωση συνέχειας) ΙΙ. Ισοζύγιο Ενέργειας (εξίσωση Bernoull) ΙΙΙ. Ισοζύγιο Γραµµικής Ορµής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Κλειστοί Αγωγοί ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 5.4. Λυμένες ασκήσεις Άσκηση 1η Δίνεται ένας σωληνωτός αγωγός από

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές.

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές. ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θέµα 1 ο α) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί µεταβολή AB από την κατάσταση A (p, V, T ) στην κατάσταση B (p, V 1, T ). i) Ισχύει V 1 = V. ii) Η µεταβολή παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ : : ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ : ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΣΤΕΓΗ : ΚΟΠΗ 8 ΔΕΝΔΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ : : ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ : ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΣΤΕΓΗ : ΚΟΠΗ 8 ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Εργοδότης Έργο ΜΠΙΡΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΣΤΕΓΗ ΚΟΠΗ 8 ΔΕΝΔΡΩΝ Θέση ΟΔΟΣ ΑΧΑΙΩΝ 135 & ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΝΤΡΑΦΙ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ο.Τ.121/2 Ημερομηνία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής p max / γ Προδιαγραφές δικτύων: μέγιστες πιέσεις Για την προστασία των ευάλωτων σημείων του δικτύου (π.χ. συνδέσεις αγωγών), των εσωτερικών υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο μάθημα Εγγειοβελτιωτικά έργα και σε

Εισαγωγή στο μάθημα Εγγειοβελτιωτικά έργα και σε Εισαγωγή στο μάθημα Εγγειοβελτιωτικά έργα και σε βασικές γνώσεις Υδραυλικής Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Δρ Μ.Σπηλιώτη Λέκτορα ΔΠΘ Ιστορική αναδρομή Γεωργική επανάσταση Σημασία των υδραυλικών έργων (αρδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρασιτικές εισροές οµβρίων στο υπό µελέτη δίκτυο ακαθάρτων του ήµου Ελλοµένου της Λευκάδας. Τεχνικό Υπόµνηµα

Παρασιτικές εισροές οµβρίων στο υπό µελέτη δίκτυο ακαθάρτων του ήµου Ελλοµένου της Λευκάδας. Τεχνικό Υπόµνηµα Παρασιτικές εισροές οµβρίων στο υπό µελέτη δίκτυο ακαθάρτων του ήµου Ελλοµένου της Λευκάδας Τεχνικό Υπόµνηµα ηµήτρης Κουτσογιάννης ρ. Μηχανικός Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ 1. Εισαγωγή - Ιστορικό Ο ρ. Η. Βασιλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υπόγεια Υδραυλική 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Η υδροδυναμική ανάλυση των πηγαίων εκφορτίσεων υπόγειου νερού αποτελεί, ασφαλώς, μια βασική μεθοδολογία υδρογεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Εισηγητής: Κ. Σταµπεδάκης Τµήµα: R&D ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. 1 Περιεχόµενα Περιγραφή του προβλήµατος Συστήµατακενούγιατην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ . ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Πιθανοτική προσέγγιση των υδρολογικών μεταβλητών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Πιθανοτική προσέγγιση των υδρολογικών μεταβλητών ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Πιθανοτική προσέγγιση των υδρολογικών μεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΠΑΓΩΓΗ (DEDUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Περιεχόμενα Σελίδα Τυπολόγιο Διαγράμματα Ύδρευσης 02 ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ 06 ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 08 ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

τοπικοί συντελεστές αντίστασης στο σηµείο εισόδου, στην καµπύλη και στο ακροφύσιο είναι αντίστοιχα Κ in =1,0, K c =0,7 και K j =0,5.

τοπικοί συντελεστές αντίστασης στο σηµείο εισόδου, στην καµπύλη και στο ακροφύσιο είναι αντίστοιχα Κ in =1,0, K c =0,7 και K j =0,5. Υ ΡΑΥΛΙΚΗ Ι Εφαρµοή Ισοζυίου Υδραυλικής Ενέρειας - Εξίσωση ernoulli Άσκηση. Σε ένα συντριβάνι, νερό αντλείται από τη δεξαµενή µε ρυθµό Q5,0 lt/ και εκτοξεύεται κατακόρυφα, όπως στο σκαρίφηµα. Όλα τα τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΩΣΤΙΚΗ ΦΛΕΒΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

HEC RAS Γιαννόπουλος-Ελευθεριάδου-Σπηλιώτης

HEC RAS Γιαννόπουλος-Ελευθεριάδου-Σπηλιώτης HEC RAS Γιαννόπουλος-Ελευθεριάδου-Σπηλιώτης Εκτός ύλης Εκτός ύλης Οι σημειώσεις καταρτίστηκαν με τις οδηγίες του ομότιμου μ Καθηγητή Στ Γιαννόπουλο HEC-RAS υδραυλική επίλυση Μόνιμη, μη μόνιμη ροή Free

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.-Εισαγωγή-Γενικά 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες 3.-Επιλογή Αντλίας 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη 5.-Ειδική Ταχύτητα 1.-Εισαγωγή-Γενικά - Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας

Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας 6 Ncola Tapaoul Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος [5]: Κεφάλαιο 4 Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Αφού επαναληφθεί το τυπολόγιο, να γίνει επανάληψη στα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ερωτήσεις: (Από σελ. 7 και μετά)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Σ.Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΑΣ 7ου εξαµήνου Αν.Καθηγητής Μ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Σ.Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΑΣ 7ου εξαµήνου Αν.Καθηγητής Μ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Σ.Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΑΣ 7ου εξαµήνου Αν.Καθηγητής Μ.Βαφειάδης Ασκηση: ΙΟ ΕΥΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (Από την Υδρολογία, Wilson)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κύριο αντικείμενο της εργασίας Προσομοίωση της επιφανειακής απορροής σε χειμμαρική υπολεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1η Κατηγορία : Εξίσωση Γραμμής 1.1 Να εξετάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων - Βιολογικός Καθαρισμός

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων - Βιολογικός Καθαρισμός Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων - Βιολογικός Καθαρισμός Γκρίγκας Ιωάννης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος Ε.Ε.Λ. Ελασσόνας Ελασσόνα 28/1/2014 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου Ελασσόνας Επιμορφωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σελ. 1 από 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 1.1 Αποχέτευση Οµβρίων Αποστράγγιση 1.2 Αποχέτευση Ακαθάρτων 1.3 Ύδρευση 1.4 Ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 nq

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 nq Σχεδίαση και Κατασκευή Υδροστροβίλου Pelton 150kWµε Αριθµητική Βελτιστοποίηση Σχεδιασµού των Σκαφιδίων Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ (ΚΑΠΕ) Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος (ΕΜΠ) Α µέρος: Μελέτη και κατασκευή υδροστροβίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1) Να αναφέρετε τις 4 παραδοχές που ισχύουν για το ηλεκτρικό φορτίο 2) Εξηγήστε πόσα είδη κατανοµών ηλεκτρικού φορτίου υπάρχουν. ιατυπώστε τους

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα