ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι ΑΣΚΩΝ: καθ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (σηµειώσεις από τις παραδόσεις του µαθήµατος) Επιµέλεια: Π. Σιώρας, Μ. Σπηλιώτης ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 004

2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - Αστικά Λύµατα ή Ακάθαρτα: Είναι τα νερά που προέρχονται από τις οικιές, εµπορικές, βιοµηχανικές περιοχές αναµεµειγµένες µε στερεά (ποσοστό 1 ). - Όµβρια: είναι τα νερά από έντονες βροχοπτώσεις που απορρέουν επιφανειά - Εισροές: i) εισροές υπόγειων νερών (διήθηση-εισροή) ii) εισροές οµβρίων iii) εισροές από άλλα δίκτυα λόγω βλάβης Οι παρασιτικές εισροές εξαρτώνται από τους παράτω παράγοντες i) από τη στάθµη του υπόγειου υδροφορέα ii)διαπερατότητα εδάφους iii)παλαιότητα δικτύου iv)υλικό και ποιότητα αγωγών v)αποτελεσµατική συντήρηση δικτύου Oι εισροές στο δίκτυο είναι µη προγραµµατισµένες και σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό - ίκτυο αποχέτευσης: ίκτυο αγωγών που συλλέγει και µεταφέρει άθαρτα ή όµβρια στον φυσικό αποδέκτη που µπορεί να είναι θάλασσα, ρέµα ή λίµνη Χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης: Ανεξάρτητα δίκτυα αθάρτων και οµβρίων Στην περίπτωση αυτή γίνεται διαφορετικός υπολογισµός των δικτύων ενώ παράλληλα διαφοροποιείται και η εκβολή Παντορροϊκό δίκτυο: Κοινό δίκτυο οµβρίων και αθάρτων. Η µελέτη νέων δικτύων αναφέρεται σε χωριστικά δίκτυα. - Τύποι διατοµών αποχετευτικών αγωγών: Κυκλική-ωοειδής- κωδωνοειδής κ.α. - ιαστάσεις αγωγών δικτύου ίκτυο οµβρίων: µεγάλες διαστάσεις αγωγών (συνήθως τσιµεντοσωλήνες) ίκτυο αθάρτων: µικρές διαστάσεις αγωγών (συνήθως PC, χρώµα κεραµιδί) - Λειτουργία δικτύου Οι αποχετευτικοί αγωγοί δε λειτουργούν ποτέ υπό πίεση, πάντα µε ελεύθερη επιφάνεια. Η ροή θεωρείται για λόγους απλοποίησης µόνιµη και οµοιόµορφη. - ίκτυο υπονόµων: i) Συλλεκτήριοι αγωγοί για τη συλλογή του νερού/ λυµάτων ii) ίκτυο µεταφοράς για την µεταφορά στον τελικό αποδέκτη (1 αγωγός) - ίκτυο οµβρίων: αποκεντρωτικού τύπου (δεν υπάρχει δηλαδή η ανάγκη συλλογής των οµβρίων για την εκβολή στον τελικό αποδέκτη σε ένα σηµείο).

3 - ίκτυο αθάρτων: συγκεντρωτικού τύπου για την προστασία του περιβάλλοντος (συνήθως συγκεντρώνονται τα λύµατα σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων) - Περιµετρικές τάφροι: Γίνονται προκειµένου τα όµβρια της εξωαστικής λεκάνης να µην µπουν στην πόλη. Με αυτό τον τρόπο µειώνονται οι παροχές των αστικών δικτύων οµβρίων. - Αποδέκτης λυµάτων: Είναι απαραίτητο να έχει δυνατότητες αυτοκαθαρισµού (µπορεί να είναι και το ίδιο το έδαφος) - Αγωγός διάθεσης: Μεταφέρει τα λύµατα µέσα στη θάλασσα σε απόσταση από την τή. - Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (φυσικές, βιολογικές, χηµικές διεργασίες καθαρισµού). Απόλυτη ανάγκη και υποχρέωση για τις πόλεις.

4 . Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Παραδοχές Οι διατοµές που χρησιµοποιούνται για δίκτυα αθάρτων είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία κυκλικές διατοµές µερικής πλήρωσης. Για τους υδραυλικούς υπολογισµούς χρησιµοποιείται η εξίσωση του Manning που ισχύει για οµοιόµορφη ροή σε ανοιχτούς αγωγούς: (S f S S δηλαδή η κλίση της γραµµής ενέργειας είναι ίση µε την κλίση του αγωγού). 1 n 1 AR S όπου: A: το εµβαδόν της υγρής διατοµής R: η υδραυλική τίνα S: η κλίση του αγωγού n: συντελεστής τραχύτητας Manning για ολική πλήρωση (n ολική πλήρωση αγωγού) Ισοδύναµα για την ταχύτητα η εξίσωση Manning δίνει: 1 n R S 1 Ο συντελεστής τραχύτητας n εξαρτάται: i) από το υλικό ii )από την ποσότητα των µεταφερόµενων στερεών υλών iii)από ατέλειες στην κατασκευή του δικτύου (κές συνδέσεις και µη ευθύγραµµη τοποθέτηση) Τυπικές τιµές: n0,011-0,016 Λόγος πλήρωσης y/d y D Εξισώσεις ολικής πλήρωσης Για ολική πλήρωση του αγωγού ισχύει: D Εµβαδόν της υγρής διατοµής: A 0 π 4

5 Περίµετρος της υγρής διατοµής: P 0 πd A 0 D Υδραυλική τίνα της υγρής διατοµής: R 0 P0 4 Συνεπώς από την εφαρµογή της εξίσωσης του Manning για ολική πλήρωση του αγωγού προκύπτει: α) Ταχύτητα ολικής πλήρωσης / 1 D 1/ 0 S n 0 4 (1) β) Παροχή ολικής πλήρωσης π 1 () 8 / 1/ 0 D S 5 / 4 n 0 Υδραυλικά στοιχεία µε µερική πλήρωση ιαγράµµατα αδιάστατων µεγεθών f 1 y D y, f D n y, f n D

6 ΛΟΓΟΙ /, /, n/n ΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ y/d

7 . ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ Τα υπολογιστικά προβλήµατα αγωγών αποχετεύσεων δεδοµένου υλικού και κλίσης µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: 1 ο πρόβληµα Υδραυλικής αποχετεύσεων (έλεγχος της παροχετευτικότας) Στην περίπτωση αυτή είναι γνωστά τα γεωµετρικά χαρτηριστικά του αγωγού δηλαδή το βάθος ροής y, και η διάµετρος D και ζητούνται η παροχή και η ταχύτητα δηλαδή τα χαρτηριστικά της ροής. Απαιτούµενη συνθήκη είναι ότι ο αγωγός θα ικανοποιεί τις περιοριστικές διατάξεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος έχει ως εξής: Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής και ταχύτητας ολικής πλήρωσης, ο π D S 5 4 n 4 πd Προσοχή: Η παραπάνω σχέση της ταχύτητας ολικής πλήρωσης χρησιµοποιείται µόνο για συνθήκες ολικής πλήρωσης του αγωγού. Σε κάθε περίπτωση (ολική πλήρωση ή µη) ισχύει η παράτω σχέση: 1 n R S 1 Για αγωγό κυκλικής διατοµής και για συνθήκες ολικής πλήρωσης η παραπάνω σχέση γίνεται 1 n D 4 S 1 Βήµα ο : Υπολογισµός λόγων ολικής πλήρωσης / κaι / Από νοµογράφηµα του σχήµατος 1 (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζονται οι λόγοι / και /. Βήµα ο : Υπολογισµός παροχής κaι ταχύτητας συνθηκών λειτουργίας Η παροχή λειτουργίας υπολογίζεται από το λόγο / µε γνωστή την παροχή ολικής πλήρωσης. Όµοια η ταχύτητα λειτουργίας υπολογίζεται από το λόγο / µε γνωστή την ταχύτητα ολικής πλήρωσης. Βήµα 4 ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων

8 ο πρόβληµα Υδραυλικής αποχετεύσεων ( ιαστασιολόγηση αγωγού) Στην περίπτωση αυτή είναι γνωστός ο λόγος πλήρωσης y/d, η παροχή και η κλίση S, ενώ ζητείται η επιλογή της διαµέτρου D (πρόβληµα διαστασιολόγησης). Απαιτούµενη συνθήκη είναι ότι ο αγωγός θα ικανοποιεί τις περιοριστικές διατάξεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος έχει ως εξής: Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής ολικής πλήρωσης Από νοµογράφηµα του σχήµατος 1 και για µεταβλητό n προσδιορίζεται ο λόγος /. Με δεδοµένη την παροχή προσδιορίζεται η παροχή πλήρους πλήρωσης Βήµα ο : Υπολογισµός διαµέτρου αγωγού D 4 D 5 n π S 1 AB 8 Βήµα ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων. ο πρόβληµα Υδραυλικής αποχετεύσεων (έλεγχος καταλληλότητας της διατοµής). Στην περίπτωση αυτή είναι γνωστή η παροχή, η διάµετρος D και η κλίση S και ζητούνται το βάθος ροής y και η ταχύτητα. Απαιτούµενη συνθήκη είναι ότι ο αγωγός θα ικανοποιεί τις περιοριστικές διατάξεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος έχει ως εξής: Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής, ταχύτητας ολικής πλήρωσης, ο π D S 5 4 n 4 (η σχέση ισχύει µόνο για ολική πλήρωση του αγωγού) πd Βήµα ο : Υπολογισµός λόγων y/d kaι / Από νοµογράφηµα του σχήµατος 1 και για µεταβλητό n προσδιορίζονται οι λόγοι y/d και /. Βήµα ο : Υπολογισµός βάθους ροής y Το βάθος ροής προκύπτει από το λόγο y/d µε δεδοµένη τη διάµετρο D

9 Βήµα 4 ο : Υπολογισµός ταχύτητας λειτουργίας H ταχύτητα σε συνθήκες λειτουργίας (µερική πλήρωση αγωγού) υπολογίζεται από το λόγο / µε δεδοµένη την ταχύτητα ολικής πλήρωσης. Βήµα 5 ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ελάχιστες διάµετροι. Με βάση το Π.. 696/74 και την 1178/ εγκύκλιο οδηγία της ΕΥ ΑΠ προκύπτει ως ελάχιστη διάµετρος η Φ00 για αγωγούς αθάρτων και η Φ400 για αγωγούς οµβρίων, αλλά µε µήκος όχι µεγαλύτερο των 500m. Μικρότερες διάµετροι δηµιουργούν κινδύνους εµφράξεων. Μέγιστα ποσοστά πλήρωσης. Τα µέγιστα ποσοστά πλήρωσης καθορίζονται για τους εξής λόγους: α) αποφυγή κινδύνου λειτουργίας των αγωγών υπό πίεση β) αποφυγή ασταθειών ροής γ) εξασφάλιση επαρκούς αερισµού των λυµάτων Στην γενική περίπτωση οι αγωγοί άθαρτων σχεδιάζονται να διοχετεύουν την παροχή σχεδιασµού µε ποσοστό πλήρωσης από 0,5 έως 1 (ASCE(1976)). Για την Ελληνική πραγµατικότητα, µε βάση το Π.. 696/74 σχεδιάζονται ως αγωγοί µε ελεύθερη επιφάνεια, µε ποσοστά πληρώσεως που έχουν ως εξής: Πίνας 1: Μέγιστα επιτρεπόµενα ποσοστά πλήρωσης για αγωγούς αποχετεύσεων. Μέγιστος λόγος Κατηγορία Αγωγών πλήρωσης y/d Αγωγοί αθάρτων µε διάµετρο D 0cm έως 40 cm 0,50 Αγωγοί αθάρτων µε διάµετρο D 50cm έως 60 cm 0,60 Αγωγοί αθάρτων µε διάµετρο D> 60cm 0,70 Αγωγοί οµβρίων 0,70 Παλιοί αγωγοί αποχέτευσης 0,80 Με την χρήση των παραπάνω συνθηκών πληρώσεως εξασφαλίζεται ικανοποιητικός αερισµός, συντελείται η αποφυγή ανάπτυξης θειούχων και επιπλέον εξασφαλίζεται η σταθερότητα της ροής. Μέγιστες ταχύτητες ροής. Η ανάπτυξη µεγάλων ταχυτήτων στους αγωγούς αποχετεύσεων έχει δυσµενείς επιπτώσεις διότι µπορεί να προκαλέσει διάβρωση των αγωγών και των φρεατίων. Παράλληλα σε περίπτωση µεγάλων ταχυτήτων είναι πιθανή η έξοδος λυµάτων στο δρόµο ή στα υπόγεια καθώς είναι µεγάλο το ύψος της κινητικής ενέργειας και

10 συνεπώς η γραµµή ενέργειας βρίσκεται ψηλά. Τέλος οι µεγάλες ταχύτητες έχουν ως αποτέλεσµα την ύπαρξη υπερκρίσιµης ροής και τη δηµιουργία υδραυλικών αλµάτων. Στο Π.. 696/74 το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι 6m/s, ωστόσο τόσο η διεθνής βιβλιογραφία όσο και η µελετητική εµπειρία προκρίνουν ως µέγιστο όριο ταχύτητας για αγωγούς αθάρτων τα m/s. Συνοπτικά προτείνεται: α) αγωγοί αθάρτων max m / s β) αγωγοί οµβρίων max 6m / s Ελάχιστες ταχύτητες ροής. Ο περιορισµός της ελάχιστης ταχύτητας ροής στοχεύει στην αποφυγή της καθίζησης των στερεών υλικών και την σταδιή δηµιουργία αποθέσεων στο πυθµένα. Παράλληλα ο περιορισµός της ελάχιστης ταχύτητας ροής στοχεύει στην εξασφάλιση καλών συνθηκών αερισµού των λυµάτων και τη µείωση του κινδύνου διάβρωσης των τοιχωµάτων αγωγών και φρεατίων. Οι τυπικές τιµές της ελάχιστης ταχύτητας εφαρµογής κυµαίνονται από 0,45-0,8m/s. Οι ελληνικές προδιαγραφές επιβάλλουν τις παράτω ελάχιστες ταχύτητες α) αγωγοί αθάρτων min > 0,6 m / s β) αγωγοί οµβρίων min > 0,6 m / s Ελάχιστες κλίσεις. Κατά την σχεδίαση ενός συστήµατος αποχετεύσεως είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι ελάχιστες επιτρεπόµενες ανά διάµετρο κλίσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται για µεγάλο εύρος διύµανσης των ταχυτήτων ροής, ικανοποιητικές συνθήκες αυτοκαθαρισµού. H κλίση θα πρέπει να έχει επιλεχθεί ώστε να αποφεύγεται η επιβράδυνση της ροής, γεγονός που γίνεται αίτιο καθίζησης των αιωρούµενων σωµατιδίων (το βέλτιστο θα ήταν η σταδιή επιτάχυνση της ροής προκειµένου µην υπάρξει εναπόθεση υλικών στο πυθµένα). Για τον καθορισµό των ελαχίστων κλίσεων των αγωγών το Π. 696/74 (άρθρο 09.6) συνιστά για λόγο παροχών 0,1 ταχύτητα αυτοκαθαρισµού τουλάχιστον 0,1 0,m/s. Με βάση τα παραπάνω: Για / 0 0,1 µε βάση το νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης), για µεταβλητό συντελεστή τραχύτητας µε το βάθος ροής, προκύπτει λόγος / 0 0,54 Με βάση το Π. η ταχύτητα αυτοκαθαρισµού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 0,m/s. Συνεπώς προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα πλήρους πλήρωσης 0 0,56m/s.

11 Για δεδοµένη διάµετρο, η ελάχιστη κλίση προκύπτει θεωρώντας ελάχιστη ταχύτητα πλήρους πλήρωσης 0 0,56m/s από την εξίσωση του Manning: Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη κλίση δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από 1m/km Σχόλιο: Η ταχύτητα 0,1 0,m/s χρησιµοποιείται µόνο για τον καθορισµό των ελαχίστων κλίσεων και δεν µπορεί να θεωρηθεί ως κριτήριο τήρησης ελάχιστης ταχύτητας. Συνοπτικά οι περιοριστικές διατάξεις έχουν εξής: Έλεγχος 1: Ελάχιστες διάµετροι (Π 696/74) Ελάχιστη διάµετρος 00mm Ελάχιστη διάµετρος 400mm (αγωγοί αθάρτων) (αγωγοί οµβρίων) Έλεγχος : Μέγιστα ποσοστά πλήρωσης D mm y/d 0,5 (αγωγοί αθάρτων) D mm y/d 0,6 (αγωγοί αθάρτων) D > 600 mm y/d 0,7 (αγωγοί αθάρτων) Αγωγοί οµβρίων y/d 0,7 Παλιοί αγωγοί y/d 0,8 Έλεγχος : Μέγιστες ταχύτητες ροής max m/s max 6m/s > ν (αγωγοί αθάρτων) (αγωγοί οµβρίων) Έλεγχος 4: Ελάχιστες ταχύτητες ροής >0,6m/s (για αγωγούς οµβρίων και αθάρτων) Έλεγχος 5: Ελάχιστες κλίσεις Για µεταβλητό συντελεστή τραχύτητας µε το βάθος ροής, προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα πλήρους πλήρωσης 0,56m/s (αγωγοί αθάρτων) Για µεταβλητό συντελεστή τραχύτητας µε το βάθος ροής, προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα πλήρους πλήρωσης ο 1,11 m/s (αγωγοί οµβρίων) Εναλλτικά: οι Αµερικανικοί κανονισµοί προτείνουν ο 0,6m/s για τον υπολογισµό της ελάχιστης κλίσης Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη κλίση δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από lm/km Έλεγχος 6: Έλεγχος ικανοποιητικού αερισµού- σηπτικών συνθηκών (Μόνο για τους αγωγούς αθάρτων).

12 5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ α) Υπολογισµός Υδατικής Κατανάλωσης Υπολογισµός µέσης ηµερήσιας κατανάλωσης οικισµού (µέση παροχή στη διάρκεια ενός έτους) H Π ν q H όπου Η : µέση ηµερήσια κατανάλωση του οικισµού (σε m /s ή L/s) Πν: πληθυσµός σχεδιασµού H : η ανηγµένη µέση ηµερήσια κατανάλωση (L/s κάτοικο) Υπολογισµός µέγιστης ηµερήσιας κατανάλωσης οικισµού max H λ όπου λ 1 ο συντελεστής ηµερήσιας αιχµής (τυπική τιµή λ 1 1,5) 1 H Υπολογισµός µέγιστης ωριαίας κατανάλωσης οικισµού max ω λ max H max ω λ1 λ H όπου λ ο συντελεστής ωριαίας αιχµής µε,5 λ P 1,5 + µε max H σε L/s max β) Υπολογισµός παροχής αθάρτων H Παροχή αθάρτων ρ x Υδατική κατανάλωση όπου ρ: συντελεστής αθάρτων µε τιµές 0,6-0,85 (τυπική τιµή 0,8) Μέση ηµερήσια παροχή αθάρτων (µέση παροχή στη διάρκεια ενός έτους) ρ H H Μέγιστη ηµερήσια παροχή αθάρτων (µέση παροχή στη διάρκεια της µέρας µε τη µέγιστη κατανάλωση) max ρ max H H Μέγιστη ωριαία παροχή αθάρτων (αιχµή της παροχής στη διάρκεια της µέρας µε τη µέγιστη κατανάλωση, αλλά και σε όλη τη διάρκεια ενός έτους) max ω ρ max ω Παροχή σχεδιασµού για έναν αγωγό αθάρτων είναι η µέγιστη ωριαία παροχή αθάρτων max ω

13 Εκτίµηση πρόσθετων εισροών Οι πρόσθετες εισροές για νέα δίκτυα µε στεγανά φρεάτια και ελαστικούς δτύλιους στεγανοποίησης των αρµών δίνονται από τη σχέση: 0,5, Α q εισ 0 0,161 L/s/Ha Α: η έκταση της επιφάνειας που αποχετεύεται (Ηa) Για παλιά δίκτυα µε υψηλό υπόγειο ορίζοντα 1 0, Α q εισ 5 (L/s/Ha) Σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΥ ΑΠ οι πρόσθετες εισροές εκτιµώνται ως ποσοστό 0% της παροχής αιχµής αθάρτων για περιοχές µε υψηλό υδροφόρο ορίζοντα και 0% για περιοχές µε χαµηλό υδροφόρο ορίζοντα (Κουτσογιάννης 1999).

14 6. ΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ - Τα δίκτυα οµβρίων είναι δίκτυα αποκεντρωτικού τύπου. Στόχος είναι να υπάρξει όσο το δυνατό πιο γρήγορη έξοδος σε κάποιον τελικό αποδέκτη. - Τα δίκτυα οµβρίων χωρίζονται σε επιµέρους τµήµατα µε εξόδους σε διαφορετικούς αποδέκτες. - Οι διατοµές στα δίκτυα οµβρίων είναι σχετικά µεγάλες για την αποχέτευση των παροχών αιχµής των έντονων βροχοπτώσεων. Αντίθετα οι διατοµές στα δίκτυα αθάρτων που είναι σχετικά µικρές. - Τα δίκτυα οµβρίων είναι ανοιχτά σε επικοινωνία µε το περιβάλλον. Αντίθετα τα δίκτυα οµβρίων είναι κλειστά δίκτυα (χωρίς επικοινωνία µε το περιβάλλον). - Ιεραρχικά από πλευράς αναγκών ενός οικισµού πρώτα δηµιουργείται το δίκτυο αθάρτων και κατόπιν το δίκτυο οµβρίων. - Αποτελούν ουσιαστικά τµήµα του γενικότερου δικτύου αντιπληµµυρικών έργων ενός οικισµού. - Είναι διοπτόµενης ροής σε αντίθεση µε τα δίκτυα αθάρτων που είναι συνεχούς ροής. - Η δηµιουργία ενός δικτύου οµβρίων σε ένα οικισµό µπορεί να έχει εκτός από θετικές και αρνητικές συνέπειες για κατάντη αντιπληµµυρικό έργο. Η δηµιουργία ενός εκτεταµένου δικτύου οµβρίων έχει ως αποτέλεσµα τη διοχέτευση όλου του πληµµυρικού όγκου νερού στο κατάντη αντιπληµµυρικό έργο µε µεγάλη ταχύτητα µε αποτέλεσµα τη επιβάρυνση του. Η ύπαρξη δηλαδή ενός αποτελεσµατικού δικτύου οµβρίων έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση του χρόνου συγκέντρωσης και την αύξηση της πληµµυρικής αιχµής στο κατάντη αντιπληµµυρικό έργο. ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Η παροχή σχεδιασµού υπολογίζεται πιθανοκρατικά για τις εξής περιόδους επαναφοράς i) για γεωργικές περιοχές (Τ5-10 χρόνια) ii) για αστικές περιοχές (Τ 10-0 χρόνια) iii) για αντιπληµµυρικά έργα (Τ50 χρόνια) Υπολογισµός παροχής σχεδιασµού: α) Με την ορθολογική µέθοδο 0,78 C i A όπου: C: συντελεστής απορροής (αδιάστατος) i: η κρίσιµη ένταση βροχόπτωσης (mm/h) A: η έκταση της λεκάνης απορροής (km )

15 O συντελεστής απορροής προκύπτει από το λόγο του ύψους της άµεσης απορροής h R (h R ) προς το ύψος της συνολικής βροχόπτωσης (h r ) δηλαδή C h Η κρίσιµη ένταση βροχόπτωσης προκύπτει από τη εξίσωση της όµβριας καµπύλης χρησιµοποιώντας τον κρίσιµο χρόνο συγκέντρωσης της λεκάνης απορροής. Ο χρόνος συγκέντρωσης είναι ο χρόνος που απαιτείται προκειµένου η πιο αποµρυσµένη χρονικά σταγόνα βροχής να φτάσει στην έξοδο της λεκάνης. Εξίσωση όµβριας καµπύλης δεδοµένης περιόδου επαναφοράς. n i αt όπου i: η ένταση της βροχόπτωσης (mm/h) t: χρόνος (h) α,n παράµετροι Γενικευµένη εξίσωση όµβριας καµπύλης r n t i c b T i: η ένταση της βροχόπτωσης (mm/h) t: χρόνος (h) Τ: η περίοδος επαναφοράς b,c,n παράµετροι β) Με τη χρήση µοντέλου βροχής απορροής. Το µοντέλο βροχής απορροής µπορεί να είναι το Μοναδιαίο Υδρογράφηµα, το Στιγµιαίο Μοναδιαίο Υδρογράφηµα ή κάποιο άλλο πιο σύνθετο µοντέλο. Είδη φρεατίων i) επίσκεψης: στεγανά (για συντήρηση και βελτίωση του δικτύου -συνήθως από χυτοσίδηρο-) ii) εισόδου: από αυτά που εισέρχεται το νερό Τύποι φρεατίων εισόδου α) φρεάτιο κατόρυφου στοµίου β) φρεάτιο σχάρας

16 γ) φρεάτιο σχάρας- στοµίου δ) εγκάρσιο φρεάτιο ίκτυο οµβρίων σε δρόµο ΚΑΤΟΨΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΜΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟ 1 ΦΡΕΑΤΙΟ S Ισαποχή (50m) Η τυποποίηση του φρεατίου δίνει µια παροχή τυπ. Η παροχή αυτή πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την παροχή σχεδιασµού ( τυπ ). Σε περίπτωση όπου τυπ τότε συνίσταται η χρησιµοποίηση διπλής σχάρας έτσι ώστε να µπορεί να αποχετευθεί όλη η ποσότητα νερού. Η χρησιµοποίηση διπλής σχάρας έχει το πλεονέκτηµα ότι σε περίπτωση έµφραξης µιας από τις δύο σχάρες η άλλη µπορεί να λειτουργεί.

17 Γενική διάταξη δικτύου οµβρίων Γ Κ Ε Ζ Λ Στο φρεάτιο Κ καταλήγει η απορροή του τµήµατος ΑΒΕ αφού ΒΕ υδροκρίτης. Για λόγους ασφαλείας παροχή σχεδιασµού του αγωγού ΚΛ πρτικά θεωρείται η απορροή όλης της επιφάνειας ΑΓΖ.

18 ο οο 7. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ( ΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ) a) Ολική πλήρωση αγωγού ΠΛΗΡΗΣ ΙΑΤΟΜΗ n0.015 ΚΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ S ( / ) ΠΑΡΟΧΗ (m /s)

19 ο οο β) Μερική πλήρωση αγωγού ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ n ΚΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ S ( / ) ΠΑΡΟΧΗ (m /s)

20 ο οο ΑΓΩΓΟΙ PC ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ( ΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ) α) Ολική πλήρωση αγωγού ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ PC ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ n ΚΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ S ( / ) ΠΑΡΟΧΗ (m /s)

21 β) Μερική πλήρωση αγωγού ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ PC ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ n ΚΛΊΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ S (%) ΠΑΡΟΧΗ (m /s)

22 Εφαρµογές των τριών βασικών προβληµάτων Εφαρµογή 1 Ζητείται η διαστασιολόγηση του τµήµατος συλλεκτηρίου αγωγού αθάρτων AB, όπου Α αρχή αγωγού. ίνεται ότι η παροχή σχεδιασµού για το φρεάτιο Α είναι 11 l/s. Θεωρείστε συντελεστή Manning για πλήρη πλήρωση του αγωγού (n 0,014). A z A +75m L500 B z B +5m Λύση Πρόκειται για κλασσικό πρόβληµα διαστασιολόγησης Επιλέγεται η κλίση του αγωγού να είναι ίδια µε την κλίση του εδάφους. Συνεπώς ισχύει: z A z B 75 5 SAB SAB SAB 0,009 L 500 AB H παροχή σχεδιασµού είναι σχετικά µικρή. Έτσι εκτιµάται ότι η διάµετρος του αγωγού θα είναι µικρότερη από των 400mm, οπότε µε βάση την περιοριστική διάταξη για αγωγούς αθάρτων ο λόγος πλήρωσης (y/d) πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος µε 0,5. Οριά (για να προκύψει η µικρότερη δυνατή διάµετρος επιλέγεται λόγος πλήρωσης ίσος µε 0,5: y/d0,5 T πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Έχοντας δεδοµένη την παροχή, τον λόγο πλήρωσης y/d και την κλίση S ζητείται να προσδιοριστεί της κατάλληλης διατοµής D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα 0,011 m /s S AB 0,009 y/d0,5 Ζητούµενα κατάλληλη D Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής ολικής πλήρωσης Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζεται ο λόγος /. y Για 0,5 0, 4 D Με δεδοµένη την παροχή προσδιορίζεται η παροχή ολικής πλήρωσης 0,4 0,075m / s 0,4

23 Βήµα ο : Υπολογισµός διαµέτρου αγωγού D π 1 8 1/ 4 D SAB D 5 4 n D 0,1955m D 195,5mm 5 n π S 1 AB Βήµα ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων 8 4 D 5 0,014 0, ,009 π 8 Έλεγχος 1: Έλεγχος για την ελάχιστη διάµετρο Με βάση το Π.. 696/74 προκύπτει για αγωγό αθάρτων ελάχιστη διάµετρος η Φ00 (D 0). Εδώ ισχύει D195,5< 00 και συνεπώς η προτεινόµενη διατοµή δεν ικανοποιεί τον παραπάνω έλεγχο για την ελάχιστη διάµετρο. Προφανώς θα γίνει δοκιµή καταλληλότητας διατοµής για διάµετρο ίση µε την ελάχιστη Φ00. Το πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Με γνωστή την παροχή, τη διάµετρο D και την κλίση του αγωγού ζητείται να γίνει ο έλεγχος καταλληλότητας της διατοµής D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα 0,011 m /s S AB 0,009 D0,m Ζητούµενα Έλεγχος καταλληλότητας διατοµής (y, ) Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής, ταχύτητας ολικής πλήρωσης, ο π π D S 0, 0,009 0,09m n 4 0, ,09 0,9m / s (µόνο για ολική πλήρωση) πd π 0, Προσοχή: Η παραπάνω σχέση χρησιµοποιείται µόνο για συνθήκες ολικής πλήρωσης του αγωγού. Σε κάθε περίπτωση (ολική πλήρωση ή µη) ισχύει η παράτω σχέση: 1 1 R S n Για την περίπτωση της ολικής πλήρωσης κυκλικού αγωγού η παραπάνω σχέση γίνεται: 1 n D 4 S 1 / s Βήµα ο : Υπολογισµός λόγου / 0,011 0,09 0,8 Βήµα ο : Υπολογισµός λόγων y/d kaι / Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζονται οι λόγοι y/d και /.

24 y y Για 0,8 0, 48 και για 0,48 0, 78 D D Βήµα 4 ο : Υπολογισµός βάθους ροής y Το βάθος ροής προκύπτει ως εξής: y 0,48 y 0,48 D y 0,48 0, y 0,096m D Βήµα 5 ο : Υπολογισµός ταχύτητας λειτουργίας H ταχύτητα σε συνθήκες λειτουργίας δίνεται υπολογίζεται ως εξής: 0,78 0,78 0,78 0,9 0,7m / s Βήµα 6 ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων Έλεγχος 1: Έλεγχος για την ελάχιστη διάµετρο Με βάση το Π.. 696/74 προκύπτει για αγωγό αθάρτων ελάχιστη διάµετρος η Φ00 (D 0). Εδώ ισχύει D00mm και συνεπώς η προτεινόµενη διατοµή ικανοποιεί τον παραπάνω έλεγχο. Έλεγχος : Έλεγχος για τα µέγιστα ποσοστά πλήρωσης. Εφόσον η διάµετρος είναι µικρότερη των 400mm ο λόγος πλήρωσης πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος µε 0.5: Eδω έχουµε y/d 0,48<0,5 και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος : Έλεγχος για τις µέγιστες ταχύτητες ροής. εχόµαστε ως µέγιστο όριο ταχύτητας m/s: Εδώ έχουµε 0,7m/s<m/s max και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 4: Έλεγχος για τις ελάχιστες ταχύτητες ροής Οι τυπικές τιµές της ελάχιστης ταχύτητας εφαρµογής κυµαίνονται από 0,45-0,8m/s. εχόµαστε ως ελάχιστο όριο ταχύτητας 0,6m/s: Εδώ έχουµε 0,7m/s>0,6m/s min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 5: Έλεγχος για τις ελάχιστες κλίσεις. Με βάση τους Ελληνικούς κανονισµούς για τους περιορισµούς για την ελάχιστη κλίση προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα ολικής πλήρωσης,min 0,56 m/s. Πράγµατι: 0,9m/s > 0,56,min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Παρατήρηση: Oι Αµερικάνικοι κανονισµοί προτείνουν,min 0,6 m/s αλλά και µε αυτή τη θεώρηση ικανοποιείται ο περιορισµός των ελάχιστων κλίσεων.

25 Εφαρµογή Ζητείται να εκτιµηθεί η παροχή που µπορεί µε ασφάλεια να διοχετευτεί από το τµήµα του παλαιού συλλεκτήριου αγωγού αθάρτων ΑΒ, όπου Α αρχή του αγωγού. Η διάµετρος του αγωγού είναι 0,m. Η κλίση του αγωγού αθάρτων ολουθεί την κλίση του εδάφους. Θεωρείστε συντελεστή Manning για πλήρη πλήρωση του αγωγού 0,014 (n 0,014). Επαρκεί ο αγωγός αυτός αν στο φρεάτιο Α αντιστοιχούν σήµερα 1500 κάτοικοι; Η µέση ηµερήσια κατανάλωση για τον οικισµό είναι 5 L/κατ./ηµ και ο συντελεστής ηµερήσιας αιχµής λ 1 1,5. Η ευρύτερη περιοχή είναι περιοχή µέσης και κατώτερης εισοδηµατικής τάξης που καλύπτεται από δίκτυο της ΕΥ ΑΠ µε χαµηλό υδροφόρο ορίζοντα. A z A +80m L000 B z B +5m Λύση Η κλίση του αγωγού είναι ίση µε την κλίση του εδάφους εποµένως: z A z B 80 5 SAB SAB SAB 0,014 L 000 AB Επόµενο στάδιο είναι να υπολογιστεί η παροχετευτικότητα του αγωγού αθάρτων Πρόκειται παλιό αγωγό και συνεπώς µπορεί να θεωρηθεί λόγος πλήρωσης y/d0,8. T πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Έχοντας ως δεδοµένη τη διατοµή του αγωγού D, το λόγο πλήρωσης y/d και την κλίση S του αγωγού ζητείται ο προσδιορισµός της παροχής που µπορεί µε ασφάλεια να παροχετεύσει ο αγωγός (1 ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα S AB 0,014 y/d0,8 D0,m Ζητούµενα λειτουργίας Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής και ταχύτητας ολικής πλήρωσης, ο π π D S 0, 0,014 0,06m n 4 0, ,06 1,15m / s ( τύπος ισχύει µόνο για ολική πλήρωση) πd π 0, Βήµα ο : Υπολογισµός λόγων / κaι / Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζονται οι λόγοι / και /. / s

26 y y Για 0,8 0, 87 και για 0,8 1, 01 D D Βήµα ο : Υπολογισµός παροχής κaι ταχύτητας συνθηκών λειτουργίας 0,87 0,87 0,87 0,06 0,01m 1,01 1,01 1,01 1,15 1,16m / s Βήµα 5 ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων / s ή 1 L / s Έλεγχος 1: Έλεγχος για την ελάχιστη διάµετρο Με βάση το Π.. 696/74 προκύπτει για αγωγό αθάρτων ελάχιστη διάµετρος η Φ00 (D 0). Εδώ ισχύει D00mm και συνεπώς η προτεινόµενη διατοµή ικανοποιεί τον παραπάνω έλεγχο. Έλεγχος : Έλεγχος για τα µέγιστα ποσοστά πλήρωσης. Εφόσον ο αγωγός είναι παλιός µπορεί να θεωρηθεί y/d0,8 Eδω έχουµε y/d 0,8 και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος : Έλεγχος για τις µέγιστες ταχύτητες ροής. εχόµαστε ως µέγιστο όριο ταχύτητας m/s: Εδώ έχουµε 1,16/s<m/s max και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 4: Έλεγχος για τις ελάχιστες ταχύτητες ροής Οι τυπικές τιµές της ελάχιστης ταχύτητας εφαρµογής κυµαίνονται από 0,45-0,8m/s. εχόµαστε ως ελάχιστο όριο ταχύτητας 0,6m/s: Εδώ έχουµε 1,16m/s>0,6m/s min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 5: Έλεγχος για τις ελάχιστες κλίσεις. Με βάση τους Ελληνικούς κανονισµούς για τους περιορισµούς για την ελάχιστη κλίση προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα ολικής πλήρωσης,min 0,56 m/s. Πράγµατι: 1,15m/s > 0,56,min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Παρατήρηση: Oι Αµερικάνικοι κανονισµοί προτείνουν,min 0,6 m/s αλλά και µε αυτή τη θεώρηση ικανοποιείται ο περιορισµός των ελάχιστων κλίσεων. Συνεπώς η παροχή που µπορεί να παροχετεύσει ο αγωγός µε ασφάλεια είναι λειτ 1 L/s. Κατόπιν για να ελεγχθεί η επάρκεια του αγωγού θα πρέπει να υπολογιστεί η παροχή αιχµής αθάρτων του οικισµού. Αρχικά υπολογίζεται η µέγιστη ηµερήσια κατανάλωση max 1, λ1 H max Η max Η Η 6,1 L / s

27 Η µέγιστη ηµερήσια παροχή αθάρτων δίνεται από τη σχέση: max H ρ max max H 0,8 6,1 max H 4,9 L/s Η όπου ρ ο συντελεστής παροχής αθάρτων (τυπική τιµή 0,8) Η µέγιστη ωριαία παροχή αθάρτων δίνεται από τη σχέση: λ max όπου ω H λ ο συντελεστής ωριαίας αιχµής ο οποίος για τα άθαρτα δίνεται από τη σχέση,5 λ P 1,5 + max Η όπου max H: η µέγιστη ηµερήσια παροχή αθάρτων σε L/s,5 Συνεπώς ισχύει: λ P 1,5 +, 6 και ω,6 4,9 ω 1,89 L/s 4,9 Επιπλέον πρέπει να υπολογιστούν και οι πρόσθετες εισροές. Σύµφωνα µε την ΕΥ ΑΠ οι πρόσθετες εισροές εκτιµούνται για περιοχές χαµηλού υδροφόρου ορίζοντα ως ποσοστό 0% της συνολικής παροχής αιχµής (σελ 1, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης). q εισ 0, ω q εισ 0, 1,89 q εισ,58 L/s Η συνολική παροχή σχεδιασµού τµήµα ΑΒ είναι σχεδ σχεδ σχεδ B + q B 1,87 +,57 B 15,47 L/s Α ω εισ Α Α Παρατηρούµε ότι 1 15,47 καλύψει τις ανάγκες του οικισµού. σχεδ > λειτ > AB και συνεπώς ο αγωγός επαρκεί για να

28 Εφαρµογή ίνεται το παράτω σύστηµα αποχέτευσης αθάρτων. A z A +80m L000m B Γ L1000m z B +5m z B + 44m Ο οικισµός Α παροχετεύει αποκλειστικά τα λύµατα του στο φρεάτιο Α, ο οικισµός Β στο φρεάτιο Β ίνονται: ΟΙΚΙΣΜΟΣ Μέση ηµερήσια Πληθυσµός Πρόσθετες εισροές κατανάλωση νερού οικισµών (L/s) Α ,8 Β ,7 Θεωρείστε συντελεστή Manning για ολική πλήρωση του αγωγού 0,014 (n 0,014). Να προσδιοριστούν Α. Οι παροχές σχεδιασµού για τους αγωγούς ΑΒ, ΒΓ Β. Να προσδιορισθούν ο κατάλληλες διάµετροι (διαστασιολόγηση) Βοηθητικά στοιχεία για προβλήµατα αθάρτων, (θεωρείστε τα σαν δεδοµένα αν δεν δίνονται άλλες διευκρινήσεις) Η τραχύτητα µεταβάλλεται µε το βάθος ροής. Το 80% του νερού µεταβάλλεται σε άθαρτα. Συντελεστής ηµερήσιας αιχµής (λ 1 1,5) Λύση ΤΜΗΜΑ ΑΒ Αρχικά υπολογίζεται η µέγιστη ηµερήσια κατανάλωση του οικισµού Α max Η 1, λ1 H max Η max Η,96 L / s Η µέγιστη ηµερήσια παροχή αθάρτων δίνεται από τη σχέση: max H ρ max Η max H 0,8,96 max H,17 L/s όπου ρ ο συντελεστής παροχής αθάρτων (τυπική τιµή 0,8) Η µέγιστη ωριαία παροχή αθάρτων δίνεται από τη σχέση: λ max όπου ω H

29 λ ο συντελεστής ωριαίας αιχµής ο οποίος δίνεται από τη σχέση,5 λ P 1,5 + max Η όπου max H: η µέγιστη ηµερήσια παροχή αθάρτων σε L/s,5 Συνεπώς ισχύει: λ P 1,5 +, 9 και ω,9,17 ω 9,19 L/s,17 Επιπλέον πρέπει να συνυπολογιστούν και οι πρόσθετες εισροές. Έτσι η συνολική παροχή σχεδιασµού στο τµήµα ΑΒ είναι: σχεδ σχεδ σχεδ Α B ωρ + q εισ ΑB 9,19 + 0,8 ΑB 9,9 L/s σχεδ σχεδ Συνεπώς 9,9 l/s 0,0099 m /s ΑB ΑB Για τη διαστασιολόγηση του τµήµατος ΑΒ του αγωγού επιλέγεται η κλίση του αγωγού να είναι ίδια µε την κλίση του εδάφους. Συνεπώς ισχύει: z A z B 80 5 SAB SAB SAB 0,014 L 000 AB Θεωρείται ότι διάµετρος του αγωγού θα είναι 00mm µε µέγιστο λόγο πλήρωσης ίσο µε 0,5: y/d0,5 Το πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Με γνωστή την παροχή, τη διάµετρο D και την κλίση του αγωγού ζητείται να γίνει ο έλεγχος καταλληλότητας της διατοµής D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα 0,0099 m /s S AB 0,014 D0,m Ζητούµενα Έλεγχος καταλληλότητας διατοµής (y, ) Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής, ταχύτητας ολικής πλήρωσης, ο π π D S 0, 0,014 0,06m n 4 0, ,06 1,15m / s (ισχύει µόνο για ολική πλήρωση) πd π 0, / s Βήµα ο : Υπολογισµός λόγου / 0,0099 0,06 0,8 Βήµα ο : Υπολογισµός λόγων y/d kaι /

30 Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζονται οι λόγοι y/d και /. y y Για 0,8 0, 4 και για 0,8 0, 71 D D Βήµα 4 ο : Υπολογισµός ταχύτητας λειτουργίας H ταχύτητα σε συνθήκες λειτουργίας δίνεται υπολογίζεται ως εξής: 0,71 0,71 0,71 1,15 0,8m / s Βήµα 5 ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων Έλεγχος 1: Έλεγχος για την ελάχιστη διάµετρο Με βάση το Π.. 696/74 προκύπτει για αγωγό αθάρτων ελάχιστη διάµετρος η Φ00 (D 00). Εδώ ισχύει D00mm και συνεπώς η προτεινόµενη διατοµή ικανοποιεί τον παραπάνω έλεγχο. Έλεγχος : Έλεγχος για τα µέγιστα ποσοστά πλήρωσης. Εφόσον η διάµετρος είναι µικρότερη των 400mm ο λόγος πλήρωσης πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος µε 0.5: Eδω έχουµε y/d 0,4<0,5 και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος : Έλεγχος για τις µέγιστες ταχύτητες ροής. εχόµαστε ως µέγιστο όριο ταχύτητας m/s: Εδώ έχουµε 0,8m/s<m/s max και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 4: Έλεγχος για τις ελάχιστες ταχύτητες ροής Οι τυπικές τιµές της ελάχιστης ταχύτητας εφαρµογής κυµαίνονται από 0,45-0,8m/s. εχόµαστε ως ελάχιστο όριο ταχύτητας 0,6m/s: Εδώ έχουµε 0,8m/s>0,6m/s min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 5: Έλεγχος για τις ελάχιστες κλίσεις. Με βάση τους Ελληνικούς κανονισµούς για τους περιορισµούς για την ελάχιστη κλίση προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα ολικής πλήρωσης,min 0,56 m/s. Πράγµατι: 1,15m/s > 0,56,min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Παρατήρηση: Oι Αµερικάνικοι κανονισµοί προτείνουν,min 0,6 m/s αλλά και µε αυτή τη θεώρηση ικανοποιείται ο περιορισµός των ελάχιστων κλίσεων. Συνεπώς επιλέγεται D AB 00mm ΤΜΗΜΑ BΓ Αρχικά υπολογίζεται η µέγιστη ηµερήσια παροχή αθάρτων του οικισµού B

31 max Η 1,5 0, λ1 ρ H max Η max, Η L / s H µέγιστη ηµερήσια παροχή αθάρτων στον αγωγό BΓ είναι max Η ΒΓ H H Η Η max A + max B max ΒΓ,17 +,5 max ΒΓ 6,67 L/s Ο συντελεστής ωριαίας αιχµής είναι:,5 λ 1,5 + λ 1,5 + max,5 P λ Η 6,67 Η µέγιστη ωριαία παροχή αθάρτων δίνεται από τη σχέση: λ max,47 6,67 16,47 L/s ω H ω ω,47 Συνυπολογίζοντας και τις πρόσθετες εισροές προκύπτει ότι η συνολική παροχή σχεδιασµού στο τµήµα ΒΓ είναι: σχεδ σχεδ σχεδ B ω + q εισροών ΒΓ 16,47 + (0,8 + 1,7) ΒΓ 18,97 L/s Γ Συνεπώς σχεδ B Γ 0,01897m / s Το τµήµα ΒΓ είναι κατάντη τµήµα αγωγού και συνεπώς η ελάχιστη διάµετρος για το τµήµα BΓ είναι ίση µε τη διάµετρο D AB (mind BΓ D AB 00mm). Για τη διαστασιολόγηση του τµήµατος ΑΒ του αγωγού επιλέγεται η κλίση του αγωγού να είναι ίδια µε την κλίση του εδάφους. Συνεπώς ισχύει: z Β z Γ 5 44 SB Γ SAB SAB 0,008 L 1000 AB Το τµήµα ΒΓ είναι κατάντη τµήµα αγωγού και συνεπώς η ελάχιστη διάµετρος για το τµήµα BΓ είναι ίση µε τη διάµετρο D AB (mind BΓ D AB 00mm). Θεωρείται ότι η διάµετρος του αγωγού θα είναι µικρότερη από των 400mm, οπότε µε βάση την περιοριστική διάταξη ο λόγος πλήρωσης (y/d) πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος µε 0,5. Οριά (για να προκύψει η µικρότερη δυνατή διάµετρος επιλέγεται λόγος πλήρωσης ίσος µε 0,5: y/d0,5 T πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Έχοντας δεδοµένη την παροχή, τον λόγο πλήρωσης y/d και την κλίση S ζητείται να προσδιοριστεί η κατάλληλη διατοµή D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα 0,01897 m /s S AB 0,008 y/d0,5 Ζητούµενα κατάλληλη D Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής ολικής πλήρωσης

32 Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζεται ο λόγος /. y Για 0,5 0, 4 D Με δεδοµένη την παροχή προσδιορίζεται η παροχή ολικής πλήρωσης 0,4 0,0474m / s 0,4 Βήµα ο : Υπολογισµός διαµέτρου αγωγού D 4 D 5 n π S 1 AB 8 4 D 5 0,014 0, ,008 π 8 D 0,46m D 46mm Προτείνεται βάσει της τυποποίησης η διάµετρος D50mm η οποία ικανοποιεί το περιορισµό της κατάντη ελάχιστης διαµέτρου. T πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Έχοντας δεδοµένη την παροχή, τη διάµετρο D και την κλίση του αγωγού ζητείται να γίνει ο έλεγχος καταλληλότητας της διατοµής D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα 0,01897m /s S AB 0,008 D0,5m Ζητούµενα Έλεγχος καταλληλότητας διατοµής (y, ) Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής, ταχύτητας ολικής πλήρωσης, ο π π D S 1 0,008 0,049m n 4 0, ,08 1,01m / s ( τύπος ισχύει µόνο για ολική πλήρωση) πd π 0, / s Βήµα ο : Υπολογισµός λόγου / 0, ,049 0,9 Βήµα ο : Υπολογισµός λόγων y/d kaι / Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζονται οι λόγοι y/d και /. y y Για 0,9 0, 49 και για 0,49 0, 79 D D Βήµα 4 ο : Υπολογισµός ταχύτητας λειτουργίας

33 H ταχύτητα σε συνθήκες λειτουργίας δίνεται υπολογίζεται ως εξής: 0,79 0,79 0,79 1,01 0,8m / s Βήµα 5 ο Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων Έλεγχος 1: Έλεγχος για την ελάχιστη διάµετρο Με βάση το Π.. 696/74 προκύπτει για αγωγό αθάρτων ελάχιστη διάµετρος η Φ00 (D 0). Εδώ ισχύει D50mm και συνεπώς η προτεινόµενη διατοµή ικανοποιεί τον παραπάνω έλεγχο. Έλεγχος : Έλεγχος για τα µέγιστα ποσοστά πλήρωσης. Εφόσον η διάµετρος είναι µικρότερη των 400mm ο λόγος πλήρωσης πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος µε 0.5: Eδω έχουµε y/d 0,6<0,5 και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος : Έλεγχος για τις µέγιστες ταχύτητες ροής. εχόµαστε ως µέγιστο όριο ταχύτητας m/s: Εδώ έχουµε 0,8m/s<m/s max και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 4: Έλεγχος για τις ελάχιστες ταχύτητες ροής Οι τυπικές τιµές της ελάχιστης ταχύτητας εφαρµογής κυµαίνονται από 0,45-0,8m/s. εχόµαστε ως ελάχιστο όριο ταχύτητας 0,6m/s: Εδώ έχουµε 0,8m/s>0,6m/s min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 5: Έλεγχος για τις ελάχιστες κλίσεις. Με βάση τους Ελληνικούς κανονισµούς για τους περιορισµούς για την ελάχιστη κλίση προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα ολικής πλήρωσης,min 0,56 m/s. Πράγµατι: 1,01m/s > 0,56,min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Παρατήρηση: Oι Αµερικάνικοι κανονισµοί προτείνουν,min 0,6 m/s αλλά και µε αυτή τη θεώρηση ικανοποιείται ο περιορισµός των ελαχίστων κλίσεων. Συνεπώς επιλέγεται D ΒΓ 50mm

34 Εφαρµογή διαστασιολόγησης αγωγού οµβρίων ίνεται το παράτω σύστηµα αποχέτευσης οµβρίων. Ζητείται να διαστασιολογηθεί ο αγωγός οµβρίων ΑΒΓ του Σχ. 1 όταν δίνονται τα µήκη και οι κλίσεις των επιµέρους τµηµάτων του αγωγού: Αγωγός Μήκος Κλίση ΑΒ 00m 4,0 ΒΓ 50m 4,5 Οι λεκάνες απορροής που αντιστοιχούν στα φρεάτια Α και Β, οι συντελεστές απορροής τους και οι αντίστοιχοι χρόνοι συγκέντρωσης είναι: Λεκάνη Εµβαδόν Συντελεστής απορροής Χρόνος συγκέντρωσης Λ Α 100 στρ. C A 0,60 0 min Λ Β 50 στρ. C B 0,40 1min Να επιλεγούν αγωγοί (τσιµεντοσωλήνες) µε συντελεστή Manning για πλήρη διατοµή n ο 0,015 Να χρησιµοποιηθεί η Όµβρια Καµπύλη περιόδου επαναφοράς 10 ετών: i t (i: ένταση βροχής σε mm/h, t: ο χρόνος σε h). Σχ. 1: ίκτυο οµβρίων ίνονται οι τυποποιηµένοι διάµετροι του εµπορίου για τσιµεντοσωλήνες. Εξωτερ ική διάµετρος D 0 (mm) Εσωτερική διάµετρος D (mm) Εξωτερική διάµετρος D 0 (mm) Εσωτερική διάµετρος D (mm) Λύση α) ιαστασιολόγηση αγωγού ΑΒ H παροχή σχεδιασµού για τον αγωγό ΑΒ προκύπτει από τη µέγιστη απορροή της λεκάνης Α. Η παροχή αιχµ ής της λεκάνης Α θα υπολογιστεί µε χρήση της ορθολογικής µεθόδου. 0,78 C i A όπου

35 : η παροχή αιχµής (m /s) C: συντελεστής απορροής της λεκάνης (αδιάστατος) i: η κρίσιµη ένταση βροχόπτωσης που αντιστοιχεί στο χρόνο συγκέντρωσης της λεκάνης απορροής (mm/h) Α: η έκταση της λεκάνης απορροής (km ) H κρίσιµη ένταση βροχόπτωσης προκύπτει από την εξίσωση της όµβριας καµπύλης χρησιµοποιώντας το χρόνο συγκέντρωσης Για την λεκάνη Α ο χρόνος συγκέντρωσης είναι ένταση βροχόπτωσης είναι: t A c 0min. Συνεπώς η κρίσιµη i t 0,57 i (0 60) 0,57 i 4,0mm / h Για τη λεκάνη Α ισχύει: Α100 στρέµµατα Α0,1 km H παροχή αιχµής της λεκάνης Α (παροχή σχεδιασµού για τον αγωγό ΑΒ) είναι: 0,78 C i A 0,78 0,6 4,0 0,1 0,718 m / s Θεωρείται λόγος πλήρωσης y/d 0,7 αφού πρόκειται για αγωγό οµβρίων. T πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Έχοντας δεδοµένη την παροχή, τον λόγο πλήρωσης y/d και την κλίση S ζητείται να προσδιοριστεί η κατάλληλη διάµετρος D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα 0,718 m /s S AB 0,004 y/d0,7 Ζητούµενα κατάλληλη D Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής ολικής πλήρωσης Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζεται ο λόγος /. y Για 0,7 0,71 D Με δεδοµένη την παροχή προσδιορίζεται η παροχή ολικής πλήρωσης 0,71 1,01m 0,71 / s Βήµα ο : Υπολογισµός διαµέτρου αγωγού D 4 D 5 n π S 1 AB ,015 1,01 D 1 0,004 π 8 D 0,906m D 906mm

36 Βάσει της τυποποίησης προτείνεται η διάµ ετρος D1000mm T πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Έχοντας δεδοµένη την παροχή, τη διάµετρο D και την κλίση του αγωγού ζητείται να γίνει ο έλεγχος καταλληλότητας της διατοµής D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα 0,718 m /s S AB 0,004 D1m Ζητούµενα Έλεγχος καταλληλότητας διατοµής (y, ) Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής, ταχύτητας ολικής πλήρωσης, ο π π D S 1 0,004 1,14m / s n 4 0, ,14 1,67m / s πd π 1 Προσοχή: Η παραπάνω σχέση χρησιµοποιείται µόνο για συνθήκες ολική ς πλήρωσης του αγωγού. Σε κάθε περίπτωση (ολική πλήρωση ή µ η) ισχύει η παράτω σχέση: 1 R n S 1 Για την περίπτωση της ολικής πλήρωσης κυκλικού αγωγού η παραπάνω σχέση 1 1 γίνεται: D S n 4 Βήµα ο : Υπολογισµός λόγου / 0,717 1,14 0,55 Βήµα ο : Υπολογισµός λόγων y/d kaι / Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζονται οι λόγοι y/d και /. Για y y 0,55 0,6 και για 0,55 0, 87 D D Βήµα 4 ο : Υπολογισµός ταχύτητας λειτουργίας H ταχύτητα σε συνθήκες λειτουργίας υπολογίζεται ως εξής: 0,87 0,87 0,87 1,67 1,45m / s Βήµα 5 ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων

37 Έλεγχος 1: Έλεγχος για την ελάχιστη διάµετρο Με βάση το Π.. 696/74 προκύπτει για αγωγό οµβρίων ελάχιστη διάµετρος η Φ400 (D 400). Εδώ ισχύει D1000mm και συνεπώς η προτεινόµενη διατοµή ικανοποιεί τον παραπάνω έλεγχο. Έλεγχος : Έλεγχος για τα µέγιστα ποσοστά πλήρωσης. Ο λόγος πλήρωσης πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος από 0,7: Eδω έχουµε y/d 0,7 και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος : Έλεγχος για τις µέγιστες ταχύτητες ροής. εχόµαστε ως µέγιστο όριο ταχύτητας 6m/s: Εδώ έχουµε 1,45m/s<6m/s max και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 4: Έλεγχος για τις ελάχιστες ταχύτητες ροής Οι τυπικές τιµές της ελάχιστης ταχύτητας εφαρµογής κυµαίνονται από 0,45-0,8m/s. εχόµαστε ως ελάχιστο όριο ταχύτητας 0,6m/s: Εδώ έχουµε 1,45m/s>0,6m/s min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 5: Έλεγχος για τις ελάχιστες κλίσεις. Με βάση τους Ελληνικούς κανονισµούς για τους περιορισµούς για την ελάχιστη κλίση προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα ολικής πλήρωσης,min 1,11 m/s. Πράγµατι: 1,67m/s > 1,11,min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Παρατήρηση: Oι Αµερικάνικοι κανονισµοί προτείνουν,min 0,6 m/s αλλά και µε αυτή τη θεώρηση ικανοποιείται ο περιορισµός των ελαχίστων κλίσεων. Συνεπώς επιλέγεται D AB 1m β) ιαστασιολόγηση τµήµατος BΓ Ο προσδιορισµός της παροχής σχεδιασµού του τµήµατος ΒΓ θα γίνει και πάλι µε τη χρησιµοποίηση της ορθολογικής µεθόδου. Πρέπει όµως να προσδιοριστεί ο µέγιστος χρόνος συγκέντρωσης που αντιστοιχεί στη συνολική περιοχή. Οι πιθανές διαδροµές προς το φρεάτιο B είναι δύο. 1) Η απορροή της λεκάνης Α µέσω του αγωγού ΑΒ καταλήγει στο Β ) Η απορροή της λεκάνης Β καταλήγει στο Β Ο χρόνος συγκέντρωσης για τη συνολική περιοχή που παροχετεύεται από το φρεάτιο Β δίνεται από τη σχέση: { B} tc ΒΓ max tc A + t AB, tc όπου tc A, tc B :οι χρόνοι συγκέντρωσης των λεκανών Α,Β t AB : χρόνος κίνησης του νερού στο τµήµα ΑΒ Ο χρόνος t AB υπολογίζεται ως εξής: L AB 00 t AB t AB t AB 15,8s ή t AB,6 min U 1,9 AB

38 Συνεπώς { ,1} tc,60 min tc max ΒΓ ΒΓ Επόµενο βήµα είναι ο προσδιορισµός του µέσου συντελεστή απορροής για τη συνολική περιοχή ΑΒ C A A1 + C B A 0, ,4 50 C C C 0,5 A1 + A Η κρίσιµη ένταση βροχόπτωσης είναι: 0,57 0,57 i t i (,6 60) i 9, 15mm / h Η έκταση της συνολικής περιοχής είναι: Α150 στρέµµατα Α0,15 km H παροχή αιχµής της συνολικής περιοχής (παροχή σχεδιασµού για τον αγωγό ΒΓ) προκύπτει ως εξής: 0,78 C i A tt 0,78 0,5 9,15 0,15 0,87 m / s ΒΓ σχεδ 0,87m / s Θεωρείται λόγος πλήρωσης y/d 0,7 αφού πρόκειται για αγωγό οµβρίων. T πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Έχοντας δεδοµένη την παροχή, τον λόγο πλήρωσης y/d και την κλίση S ζητείται να προσδιοριστεί η κατάλληλη διάµετρος D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα Ζητούµενα 0,87 m /s S AB 0,0045 κατάλληλη D y/d0,7 Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής ολικής πλήρωσης Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζεται ο λόγος /. y Για 0,7 0,71 D Με δεδοµένη την παροχή προσδιορίζεται η παροχή ολικής πλήρωσης 0,71 1,5m 0,71 / s Βήµα ο : Υπολογισµός διαµέτρου αγωγού D Το τµήµα ΒΓ είναι κατάντη τµήµα αγωγού και συνεπώς η ελάχιστη διάµετρος για το τµήµ α BΓ είναι ίση µε τη διάµετρο D AB (mind BΓ D AB 1000mm).

39 Ελέγχεται αν η διάµετρος πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την mind BΓ n 4 0,015 1,5 D D 1 1 S 0,0045 π BΓ π 8 D 0,95m D 95mm Προτείνεται βάσει της τυποποίησης η διάµετρος D1000mm η οποία ικανοποιεί το περιορισµό της κατάντη ελάχιστης διαµέτρου. T πρόβληµα πλέον διατυπώνεται ως εξής: Έχοντας δεδοµένη την παροχή, τη διάµετρο D και την κλίση του αγωγού ζητείται να γίνει ο έλεγχος καταλληλότητας της διατοµής D ( ο βασικό πρόβληµα υδραυλικής αποχετεύσεων). εδοµένα 0,87 m /s S AB 0,0045 D1m Ζητούµενα Έλεγχος καταλληλότητας διατοµής (y, ) Βήµα 1 ο : Υπολογισµός παροχής, ταχύτητας ολικής πλήρωσης, ο π π D S 1 0,0045 1,94m n 4 0,015 4 πd 4 1,14 π 1 Βήµα ο : Υπολογισµός λόγου / 1,77m / s / s 0,87 1,94 0,6 Βήµα ο : Υπολογισµός λόγων y/d kaι / Από νοµογράφηµα (σελ 7, Σχεδιασµός Αστικών ικτύων Αποχέτευσης,. Κουτσογιάννης) και για µεταβλητό n προσδιορίζονται οι λόγοι y/d και /. Για y y 0,6 0,64 και για 0,64 0, 9 D D Βήµα 4 ο : Υπολογισµός ταχύτητας λειτουργίας H ταχύτητα σε συνθήκες λειτουργίας δίνεται υπολογίζεται ως εξής: 0,9 0,9 0,9 1,77 1,59m / s Βήµα 5 ο : Έλεγχος περιοριστικών διατάξεων Έλεγχος 1: Έλεγχος για την ελάχιστη διάµετρο

40 Με βάση το Π.. 696/74 προκύπτει για αγωγό οµβρίων ελάχιστη διάµετρος η Φ400 (D 400). Εδώ ισχύει D1000mm και συνεπώς η προτεινόµενη διατοµή ικανοποιεί τον παραπάνω έλεγχο. Έλεγχος : Έλεγχος για τα µέγιστα ποσοστά πλήρωσης. Ο λόγος πλήρωσης πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος από 0.7: Eδω έχουµε y/d 0.7 και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος : Έλεγχος για τις µέγιστες ταχύτητες ροής. εχόµαστε ως µέγιστο όριο ταχύτητας 6m/s: Εδώ έχουµε 1,59m/s<6m/s max και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 4: Έλεγχος για τις ελάχιστες ταχύτητες ροής Οι τυπικές τιµές της ελάχιστης ταχύτητας εφαρµογής κυµαίνονται από 0,45-0,8m/s. εχόµαστε ως ελάχιστο όριο ταχύτητας 0,6m/s: Εδώ έχουµε 1,9m/s>0,6m/s min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Έλεγχος 5: Έλεγχος για τις ελάχιστες κλίσεις. Με βάση τους Ελληνικούς κανονισµούς για τους περιορισµούς για την ελάχιστη κλίση προκύπτει ελάχιστη ταχύτητα ολικής πλήρωσης,min 1,11 m/s. Πράγµατι: 1,77m/s > 1,11,min και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός. Παρατήρηση: Oι Αµερικάνικοι κανονισµοί προτείνουν,min 0,6 m/s αλλά και µε αυτή τη θεώρηση ικανοποιείται ο περιορισµός των ελαχίστων κλίσεων. Συνεπώς επιλέγεται D ΒΓ 1m

41 Ελληνική Βιβλιογραφία ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κουτσογιάννης., 1999 Σχεδιασµός αστικών ικτύων Αποχέτευσης, Ε.Μ.Π Ευστρατιάδης Α. και Κουτσογιάννης., 00 Τυπικά Υδραυλικά Έργα, Ε.Μ.Π (σηµειώσεις µαθήµατος) Κόλλιας Π., 1998 Υδρεύσεις, Εκδόσεις Λύχνος Τριανταφυλλίδης Σ.,1974 Γενικά Υδραυλικά Έργα, Αθήνα Τσίρης Γ, 1995 Υδατικοί Πόροι: 1. Τεχνική Υδρολογία, Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα 1995 Ξένη βιβλιογραφία R. A. Wurbs and W.P James, 00 Water Resurces Enginneeiring, Pencice Hall A.O Akan, 199 Urban Strmwater Hydrlgy, Technmic Publishing C Inc. A.L Prashun, 1987 Fundamentals f Hydraulic Engineering, Hlt, Rinehart and Winstn, Inc. Metcslf and Eddy, Inc, 1974 Wastewater Engineering, TATA McGraw-Hill Pub. Cmpany Ltd D. Stephensn, 1984 Pipeflw Analysis, Elsevier

Μερικής πλήρωσης, ανοικτός αγωγός. συνεπάγεται πάντα την αύξηση της παροχής Αποχετεύσεις ομβρίων και ακαθάρτων Μεταβλητό n Διαγραμματική επίλυση

Μερικής πλήρωσης, ανοικτός αγωγός. συνεπάγεται πάντα την αύξηση της παροχής Αποχετεύσεις ομβρίων και ακαθάρτων Μεταβλητό n Διαγραμματική επίλυση Μερικής πλήρωσης, ανοικτός αγωγός Διατομή τύπου (2), η αύξηση του ύψους δεν συνεπάγεται πάντα την αύξηση της παροχής Αποχετεύσεις ομβρίων και ακαθάρτων Μεταβλητό n Διαγραμματική επίλυση Κυκλική διατομή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρχιμήδης ανακάλυψε πως αν διαιρέσουμε το μήκος οποιουδή ποτε κύκλου με τη διάμετρο του, το πηλίκο είναι ένας μη ρητός

Ο Αρχιμήδης ανακάλυψε πως αν διαιρέσουμε το μήκος οποιουδή ποτε κύκλου με τη διάμετρο του, το πηλίκο είναι ένας μη ρητός M. ΣΠΗΛΙΩΤΗ Ο Αρχιμήδης ανακάλυψε πως αν διαιρέσουμε το μήκος οποιουδή ποτε κύκλου με τη διάμετρο του, το πηλίκο είναι ένας μη ρητός αριθμός :π = 314 3.14 Μήκος κύκλου: πd= 2πr Mήκος τόξου κύκλου: φ*r=

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλική των υπονόμων. Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Υδραυλική των υπονόμων. Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Υδραυλική των υπονόμων Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εισαγωγή Ποιο είναι το ποσοστό στερεών ουσιών στα λύματα; Περίπου 1. Έχουν επίπτωση οι στερεές ουσίες στην

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις Ενότητα 4. Σχεδιασμός δικτύων αποχέτευσης Ζαφειράκου Αντιγόνη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

= / (i: mm/h, t: h, T: έτη), όπου a = 15.0, b = 0.2, c = 0.5

= / (i: mm/h, t: h, T: έτη), όπου a = 15.0, b = 0.2, c = 0.5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΥΠΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι ΑΣΚΩΝ:. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΛΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ A Ενδιάµεση εξέταση Νοεµβρίου 1992 20.00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης (συναρµογές, προβλήµατα µεγάλων και µικρών ταχυτήτων) ηµήτρης Κουτσογιάννης Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλάσσιων Έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης (συναρμογές, προβλήματα μεγάλων και μικρών ταχυτήτων) Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλάσσιων Έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr 1. Βάθος Τοποθέτησης Tο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕ Α ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Ν.Α ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕ Α ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Ν.Α ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕ Α ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Ν.Α ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ Α ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΟΥΦ & ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Ι.. ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

«Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης»

«Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης» ΤΥΠΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ «Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης» ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ιδάσκουσα: ιονυσία Παναγούλια, Λέκτορας ΕΜΠ εξαµενή ρυθµίσεως Ηδεξαµενή ρυθµίσεως αποτελεί το όριο µεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3. αγωγού, καθώς και σκαρίφημα της μηκοτομής αυτού. Δίδονται :

ΑΣΚΗΣΗ 3. αγωγού, καθώς και σκαρίφημα της μηκοτομής αυτού. Δίδονται : 1 ΑΣΚΗΣΗ 3 Η χάραξη κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων περνά από τα σημεία Α, Β και Γ με υψόμετρα εδάφους, = = 43 m και = 39 m. Οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων είναι = 75 m και = 150 m. Η παροχή σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις Ενότητα 8. ΑΣΚΗΣΗ 2. Διαστασιολόγηση εσωτερικού δικτύου Ζαφειράκου Αντιγόνη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης

Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr o O υπολογισμός των δικτύων γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανάθεση μελέτης - Ιστορικό Χρησιμοποιηθέντα στοιχεία Διάρθρωση Μελέτης... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανάθεση μελέτης - Ιστορικό Χρησιμοποιηθέντα στοιχεία Διάρθρωση Μελέτης... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ανάθεση μελέτης - Ιστορικό... 2 1.2 Χρησιμοποιηθέντα στοιχεία.... 2 1.3 Διάρθρωση Μελέτης... 3 1.4 Ομάδα Εκπόνησης Μελέτης... 3 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Εκτίμηση παροχών ακαθάρτων Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή

Διαβάστε περισσότερα

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E5: Τροφοδοσία µονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8:Υδρογραφήματα-ΜοναδιαίοΥδρογράφημα - Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8:Υδρογραφήματα-ΜοναδιαίοΥδρογράφημα - Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8:Υδρογραφήματα-ΜοναδιαίοΥδρογράφημα - Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα: Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μηχανικού, ήπιες κλίσεις, t(βάθος ροής) και y περίπου ταυτίζονται

Έργα μηχανικού, ήπιες κλίσεις, t(βάθος ροής) και y περίπου ταυτίζονται Ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς γ Ομοιόμορφη ροή Ταχύτητα και γραμμή ενέργειας σε ομοιόμορφη ροή, εξίσωση Manning Σύνθετες διατομές Μθδλ Μεθοδολογίες τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής των ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού. Η μελέτη συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ-Α-2.1 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP8/OEMK /OEMK-A-2.1 Ηµεροµηνία : 10/2003

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ-Α-2.1 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP8/OEMK /OEMK-A-2.1 Ηµεροµηνία : 10/2003 0. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν αφορά κυρίως τον επιβλέποντα και το προσωπικό του, τον υπεύθυνο ποιότητας κτλ. και καθοδηγεί αυτούς για τις απαραίτητες ενέργειες και την τήρηση των διαδικασιών αλλά ιδιαιτέρως για

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Γραμμικές απώλειες Ύψος πίεσης Γραμμικές απώλειες Αρχές μόνιμης ομοιόμορφης ροής Ροή σε κλειστό αγωγό Αρχή διατήρησης μάζας (= εξίσωση συνέχειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τάφροι Οχετοί Δίκτυα ομβρίων Στραγγιστικά δίκτυα Ρείθρα Διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ :ΟΧΕΤΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανές ερωτήσεις (όχι όλες) με κάποιες λακωνικές απαντήσεις για την προφορική και γραπτή εξέταση Tι είναι ομοιόμορφη ροή (βάθος ροής σταθερό)?

Πιθανές ερωτήσεις (όχι όλες) με κάποιες λακωνικές απαντήσεις για την προφορική και γραπτή εξέταση Tι είναι ομοιόμορφη ροή (βάθος ροής σταθερό)? Πιθανές ερωτήσεις (όχιι όλες) με κάποιες λακωνικές απαντήσεις για την προφορική και γραπτή εξέταση 1. Tι είναι ομοιόμορφη ροή (βάθος ροής χρησιμοποιείται στην ομοιόμορφη ροή? σταθερό)? Ποια εξίσωση (εξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία)

Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία) Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία) Γραμμή ενεργείας: ο γεωμετρικός τόπος του ύψος θέσης, του ύψους πίεσης και του ύψους κινητικής ενέργειας Πάντοτε πτωτική από τη διατήρηση της ενέργειας Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 9: Μέθοδοι εκτίμησης πλημμύρας σχεδιασμού- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 9: Μέθοδοι εκτίμησης πλημμύρας σχεδιασμού- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 9: Μέθοδοι εκτίμησης πλημμύρας σχεδιασμού- Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» ευρώ. Απρίλιος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» ευρώ. Απρίλιος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Αποχετευτικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία Κατακρηµνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α (51128) Για τις πληµµύρες στο Μαραθώνα Αττικής 22 25 Νοεµβρίου 2005 Υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις Ενότητα 9. ΑΣΚΗΣΗ 3. Σχεδιασμός και υπολογισμός έργων αποχέτευσης συνδέσμου οικισμών Ζαφειράκου Αντιγόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μηχανικού, ήπιες κλίσεις, t(βάθος ροής) και y περίπου ταυτίζονται

Έργα μηχανικού, ήπιες κλίσεις, t(βάθος ροής) και y περίπου ταυτίζονται Ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς γ Βασικές έννοιες Ομοιόμορφη ροή Ταχύτητα και γραμμή ενέργειας σε ομοιόμορφη ροή, εξίσωση Manning (Παπαϊωάννου, 2010) Συνήθως οι ανοικτοί αγωγοί (ιδιαίτερα στα περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.4 Πλημμυρικές απορροές Πλημμυρικές απορροές θεωρούνται οι απορροές που ακολουθούν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων

Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Συνολικό δίκτυο ύδρευσης Α. Ζαφειράκου,

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση της ενέργειας Ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς

Εξίσωση της ενέργειας Ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς Εξίσωση της ενέργειας Ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς Βασικές έννοιες Εξίσωση της ενέργειας Ομοιόμορφη ροή Ταχύτητα και γραμμή ενέργειας σε ομοιόμορφη ροή, εξίσωση Manning Χρυσάνθου, 2014 Χρυσάνθου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Ε.Μ. 9385

ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Ε.Μ. 9385 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ A/Α ΘΕΜΑΤΟΣ: 5 ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Ε.Μ. 9385 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 1 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Q 12. c 3 Q 23. h 12 + h 23 + h 31 = 0 (6)

Q 12. c 3 Q 23. h 12 + h 23 + h 31 = 0 (6) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E0: Μαθηµατική διατύπωση µοντέλου επίλυσης απλού δικτύου διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.... 2 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ... 2 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 1.3.1 Θέση του έργου - Εξυπηρετούμενη περιοχή... 2 1.3.2 Στάθμες εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 7 ο : Διόδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Αστικά Υδραυλικά Έργα - Υδρεύσεις Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Δημήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αρχές μόνιμης ομοιόμορφης ροής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή

Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Όγκος απορροής Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 4 Φυσικό πλαίσιο Μηχανισμός δημιουργίας επιφανειακής απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μ.Σπηλιώτης. Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και Εγγειοβελτιωτικά έργα

Δρ Μ.Σπηλιώτης. Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και Εγγειοβελτιωτικά έργα Δρ Μ.Σπηλιώτης ρ η ης Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και 1986. Εγγειοβελτιωτικά έργα Προσέγγιση Στην πραγματικότητα: μη μόνιμη ροή Αβεβαιότητα στην πρόβλεψη των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Υδραυλικού Σχεδιασμού Δικτύων Αποχέτευσης, με Εφαρμογή σε Τμήμα της Πόλεως του Αγρινίου

Στοιχεία Υδραυλικού Σχεδιασμού Δικτύων Αποχέτευσης, με Εφαρμογή σε Τμήμα της Πόλεως του Αγρινίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στοιχεία Υδραυλικού Σχεδιασμού Δικτύων Αποχέτευσης, με Εφαρμογή σε Τμήμα της

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ιόδευση των πληµµυρών

ιόδευση των πληµµυρών ιόδευση των πληµµυρών Με τον όρο διόδευση εννοούµε τον υπολογισµό του πληµµυρικού υδρογραφήµατος σε µια θέση Β στα κατάντη ενός υδατορρεύµατος, όταν αυτό είναι γνωστό σε µια θέση Α στα ανάντη ή αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4.1 Εισαγωγή Η ροή σε ανοικτούς αγωγούς είναι πλέον σύνθετη από τη ροή σε κλειστούς αγωγούς µε πληρότητα 100%, επειδή η επιφάνεια του νερού προσδιορίζει την κινηµατική µηχανική.

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων

Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων Αστικά Υδραυλικά Έργα Αποχετευτικά Έργα Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων Ανδρέας Ευστρατιάδης & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Δεξαμενές Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Α βασικό πρόβλημα,, παροχή γνωστή απλός υπολογισμός απωλειών όχι δοκιμές (1): L1 = 300, d1 = 0.6 m, (): L = 300, d = 0.4 m Q = 0.5m 3 /s, H=?, k=0.6 mm Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8.46: Δίκτυο αεραγωγών παραδείγματος.

Σχήμα 8.46: Δίκτυο αεραγωγών παραδείγματος. Παράδειγμα 8.8 Διαστασιολόγηση και υπολογισμός δικτύου αεραγωγών με τη μέθοδο της σταθερής ταχύτητας Να υπολογιστούν οι διατομές των αεραγωγών και η συνολική πτώση πίεσης στους κλάδους του δικτύου αεραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφές Γεωμετρικό μοντέλο Γραμμικό μοντέλο

Απογραφές Γεωμετρικό μοντέλο Γραμμικό μοντέλο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση ΔΕ1: Εκτίμηση παροχών σχεδιασμού έργων υδροδότησης οικισμού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Μη αστικές αποχετεύσεις. Δίκτυα αποχετεύσεων αρδευτικών δικτύων Αποχετεύσεις συγκοινωνιακών έργων

Μη αστικές αποχετεύσεις. Δίκτυα αποχετεύσεων αρδευτικών δικτύων Αποχετεύσεις συγκοινωνιακών έργων Αστικές αποχετεύσεις Δίκτυα αποχετεύσεων αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων Παρασιτικές εισροές αστικών δικτύων ακαθάρτων (διηθήσεις, παράνομες συνδέσεις ομβρίων, επιφανειακές απορροές) Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ιάθεση Αστικών Υγρών Αποβλήτων από Μικρούς Παραθαλάσσιους Οικισμούς Π. Β. Αγγελίδης, Επίκ. Καθηγητής.Π.Θ.

ιάθεση Αστικών Υγρών Αποβλήτων από Μικρούς Παραθαλάσσιους Οικισμούς Π. Β. Αγγελίδης, Επίκ. Καθηγητής.Π.Θ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ιάθεση Αστικών Υγρών Αποβλήτων από Μικρούς Παραθαλάσσιους Οικισμούς Π. Β. Αγγελίδης, Επίκ. Καθηγητής.Π.Θ. Η επιτυγχανόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις Ενότητα 6. Ειδικά Τεχνικά Έργα Αποχέτευσης Ζαφειράκου Αντιγόνη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : Κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

θέμα, βασικές έννοιες, ομοιόμορφη Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008 και από τις σημειώσεις Χρυσάνθου, 2014

θέμα, βασικές έννοιες, ομοιόμορφη Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008 και από τις σημειώσεις Χρυσάνθου, 2014 Υδραυλική ανοικτών αγωγών θέμα, βασικές έννοιες, ομοιόμορφη ροή Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008 και από τις σημειώσεις Χρυσάνθου, 2014 Σκαρίφημα Σκελετοποίηση Διάταξη έργων: 3 περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική. 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Εφαρμογή Νόμου Darcy

Υπόγεια Υδραυλική. 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Εφαρμογή Νόμου Darcy Υπόγεια Υδραυλική 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Εφαρμογή Νόμου Darcy Τα υπόγεια υδατικά συστήματα Τα υπόγεια υδατικά συστήματα είναι συγκεντρώσεις υπόγειου νερού, που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά της υπόγειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2 Εισαγωγή Πληµµύρα ονοµάζεται η κατάσταση κατά την οποία περιοχές, που συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 4: Όμβριες Καμπύλες - Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 4: Όμβριες Καμπύλες - Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 4: Όμβριες Καμπύλες - Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

στο αγροτεμάχιο Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου

στο αγροτεμάχιο Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου Δίκτυα καταιονισμού, άρδευση στο αγροτεμάχιο Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου Και μικρότερες απώλειες Λιγότερη εξάρτηση η από την τοπογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε/Υ Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ II ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Υ ΑΤΟΣ Αθήνα 005 Απαιτήσεις σε νερό ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α-1 Απαίτηση νερού σε οικισµό Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Ι. Αναγνωστόπουλος Άσκηση. Στο συνηµµένο σχήµα δίνεται το δίκτυο διανοµής νερού στους πέντε ορόφους µιας πολυκατοικίας από µια δεξαµενή στην ταράτσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Εννοιολογική αναπαράσταση δίκτυων διανομής Σχηματοποίηση: δικτυακή απεικόνιση των συνιστωσών του φυσικού συστήματος ως συνιστώσες ενός εννοιολογικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Κατάρτιση Μεθοδολογικού Πλαισίου για την Εκπόνηση Χαρτών Πλημμύρας Παρουσίαση: Αλέξανδρος Θ. Γκιόκας Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ e-mail: al.gkiokas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες κλίσεις, άνοδος πυθμένα μόνο σε τοπικές συναρμογές Η ροή μεταβάλλεται χωρικά με τη διαφορά αναγλύφου. Ευκολία προσαρμογής στο ανάγλυφο

Ήπιες κλίσεις, άνοδος πυθμένα μόνο σε τοπικές συναρμογές Η ροή μεταβάλλεται χωρικά με τη διαφορά αναγλύφου. Ευκολία προσαρμογής στο ανάγλυφο Ανοικτοί αγωγοί Σχηματίζουν ελεύθερη επιφάνεια Ήπιες κλίσεις, άνοδος πυθμένα μόνο σε τοπικές συναρμογές Η ροή μεταβάλλεται χωρικά με τη διαφορά αναγλύφου Κλειστοί αγωγοί δε σχηματίζουν ελεύθερη επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Υδρευτικές καταναλώσεις Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα