PRESNÉ O-KRÚŽKY PERBUNAN (NBR) VITON (FPM) TESNENIA. Konštrukčný návod Kruhové šnúry Zoznam foriem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PRESNÉ O-KRÚŽKY PERBUNAN (NBR) VITON (FPM) TESNENIA. Konštrukčný návod Kruhové šnúry Zoznam foriem"

Transcript

1 TESNENIA HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r.o., BRATISLAVA, tel.: 02/ , 02/ , fax: 02/ , PRESNÉ O-KRÚŽKY Konštrukčný návod Kruhové šnúry Zoznam foriem PERBUNAN (NBR) VITON (FPM)

2 DEFINÍCIA O- krúžky sú presné tesniace prvky s kruhovým prierezom, ktoré sú vyrábané v nekonečnej forme. Rozmery sú uvádzané ako vnútorný priemer krát hrúbka krúžka (obr.1) : di x ds O- krúžky sa používajú v hydraulike a pneumatike predovšetkým ako statické, ale taktiež dynamické tesniace prvky. Sú relatívne cenovo výhodné a umožňujú jednoduchú a priestorovo úspornú konštrukciu. Pre svoj symetrický priemer môžu byť použité ako jednoduché i zdvojené tesnenie. Zlyhanie nesprávnou montážou nie je možné. Doťahovanie, ako pri ostatných tesneniach, odpadá. Podľa prevádzkových podmienok a prostredia sú k dispozícii rozličné materiály (zmesi). Najčastejšie použitým materiálom je NBR (Nitril- Butadien- Rubber, perbunan, buna-n) s tvrdosťou asi 70 Shore A. Ak nie je uvedené inak, vzťahujú sa všetky údaje v katalógu na túto kvalitu. TVRDOSŤ max. TLAK 70 Shore A < 100 bar 80 Shore A < 200 bar 90 Shore A < 500 bar TAB.1b

3 FUNKČNÝ PRINCÍP O- krúžky sú samočinne pôsobiacim tesniacim prvkom. Tesniaci účinok sa docieli deformáciou kruhového profilu O- krúžka. Rozmer tejto deformácie je určovaný hĺbkou drážky S. Pritlačné sily vyvolané touto deformáciou, ktoré bývajú taktiež označované ako stlačenie alebo predpätie, sa pri tlakovom ráze pripočítajú k systémovému tlaku. Celkový tesniaci tlak rastie so stúpajúcim prevádzkovým tlakom (obr.2). TESNIACA MEDZERA Tlakom je O-krúžok pritlačovaný k protiľahlému boku drážky. Aby sa pritom zabránilo vpadnutiu O-krúžka do tesniacej medzery, mala by táto byť pokiaľ možno čo najmenšia. Hlavne pri vysokých a pulzujúcich tlakoch by toto vtlačenie do medzery mohlo rýchlo viesť k zničeniu O-krúžka. Pri rovnakých prevádzkových podmienkach a šírkach medzery je O-krúžok s malou hrúbkou relatívne objemovo viac vtlačovaný do medzery, než O-krúžok s veľkou hrúbkou (obr.3). Aby sa tomu zabránilo, mala by byť volená pokiaľ možno väčšia hrúbka ds. Vpadnutiu do medzery možno taktiež zabrániť voľbou O-krúžka z tvrdšieho materiálu, ešte lepšie však použitím O-krúžka strednej veľkosti (asi 70 Shore A) v kombinácii s oporným krúžkom. STLAČENIE O- KRÚŽKA Pri rešpektovaní DIN 3770 a na základe dlhodobých skúseností nájdete v tabuľke č.3 hodnnoty pre stlačenie pri rôznych spôsoboch použitia. Ak sú tieto hodnoty dodržané, je tesnosť zaručená dostatočne veľkou dosadacou plochou. Pri dynamických nárokoch musia byť, vzhľadom k treniu, tieto hodnoty menšie. Treba dbať na to, aby bol O-krúžok trvalo rovnako deformovaný (tlaková trvalá deformácia). Závisí to od veľkosti a trvania deformácie, prevádzkového tlaku a tvrdosti O-krúžka. Čím je zmes tvrdšia, tým väčšia je aj trvalá tlaková deformácia.

4 VOĽBA SPRÁVNYCH VEĽKOSTÍ O-KRÚŽKOV Hrúbka ds Zvoľte si vždy rozmer O-krúžka s pokiaľ možno najväčšou hrúbkou ds. Výhody voči menším hrúbkám sú mnohostranné: lepšia tesnosť vzhľadom k väčšej dosadacej ploche obmedzenejšia deformácia, tým i menšia trvalá tlaková deformácia menší oter a vyššia životnosť lepšie vyrovnanie výrobných tolerancií kovových súčiastok Pri určovaní rozmeru drážky a vnútorného priemeru O-krúžka di postupujte podľa tabuľky č.4. * Pre vašu konštrukciu si zvoľte pokiaľ možno najväčšiu hrúbku ds * Rozmery drážiek L1 a S nájdete pre STATICKÉ tesnenie v tabuľke č.7 DYNAMICKÉ tesnenie v tabuľke č.14 * Základný priemer drážky je daný pre krúžok TESNENIE ZVONKA d1 = D1-2 x S TESNENIE ZVNÚTRA D2 = d2 + 2 x S * Vnútorný priemer O-krúžka di si zvolíte podľa zoznamu foriem vnútorný priemer O-krúžka vnútorný priemer O-krúžka má byť má byť rovnaký alebo s malou rovnaký alebo s malou + alebo - - odchýlkou ako priemer drážky odchýlkou ako priemer piestnice d2 di = d1 >max.3% <max.6% di = d2 <max.6% Doporučuje sa ľahké usadenie O-krúžka na priemer drážky. O-krúžok tak má žiadaný väčší rozmer na vonkajšom priemere. TAB.4 DRÁŽKA DETAILNÁ KONŠTRUKCIA Drážky pre usadenie O-krúžkov by mali byť vybrané s pravouhlými stenami. Pripúšťa sa však skosenie steny do max. 5. Je dôležité, aby tlak média mohol nerušene pôsobiť cez celý profil S. Preto musí mať šírka drážky L1 a medzera zo strany tlaku primeranú veľkosť. Objem drážky má byť z dôvodu väčšej tepelnej rozťažnosti materiálu O-krúžka oproti kovu a príp. bobtnaniu asi o 25% väčší než objem O-krúžka. Aby pri zostavovaní kovových súčiastok neprišlo k priškrípnutiu alebo ustrihnutiu O-krúžka, nesmú byť hodnoty c šikmej hrany menšie, ako je uvedené v tabuľke č.5.

5 MINIMÁLNE ÚKOSY (v mm) Hrúbka ds 1,0 1,5 1,6 1,8/1,78 1,9 2,0 2,4 2,5 2,65/2,62 min. úkos c 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,4 1,4 1,5 Hrúbka ds 3,0 3,5 3,55/3,53 4,0 4,5 5,0 5,3/5,33 5,7 6,7 min. úkos c 1,6 1,8 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7 3,0 3,1 Hrúbka ds 7,0/6,99 8,0 8,4 9, min. úkos c 3,6 4,0 4,2 4,3 4,5 5,0 7,0 ZAOBLENIE (v mm) Hrúbka d2 1,0 do 2,5 2,5 do 10 polomer r1 0,1 0,25 polomer r2 0,2 0,6 TAB.5 TAB.6 VOĽBA TVRDOSTI A MATERIÁLU Tvrdosť O-krúžka sa predovšetkým určuje podľa veľkosti prevádzkového tlaku a tesnenej medzery. Pri vysokom tlaku a veľkej tesniacej medzere sa volia tvrdšie materiály, aby sa zabránilo vpadnutiu do medzery. Ak je to konštrukčne možné, je technicky lepším riešením materiál strednej tvrdosti spoločne s oporným krúžkom, pretože tlaková deformácia pri 70 Shore je menšia ako pri 90 Shore (obr. 1a). Podľa požiadaviek na chemickú odolnosť a teplotu sa nakoniec zvolí materiál (napr. NBR, viton, silikon atď.). Tu vám pomôže tabuľka č.20.

6 STATICKÉ TESNENIE RADIÁLNE STLAČENIE O-krúžky sa používajú ako statické tesnenie s radiálnym stlačením napr. pri ventiloch, armatúrach, hydraulických a pneumatických valcoch.pritom sa nasadzujú ako pre tesnenie dovnútra, tak i von. Pokiaľ je tesniaca medzera vďaka konštrukčným opatreniam rovná nule, je možné utesňovať tlaky do 500 barov i viac. Po zvolení hrúbky a vnútorného priemeru podľa doporučenia na predchádzajúcej strane môžete vyčítať smerové hodnoty pre rozmer L1 a S z tab.7.prípustné tolerancie a hodnoty povrchových plôch kovových súčiastok sú uvedené v tab.8 a 9. Maximálne hodnoty tesniacej medzery nad uvedenou vôlou lícovania H 8/f 7 nájdete v závislosti od prevádzkového tlaku a tvrdosti O-krúžka v tab.10.pri vysokých alebo pulzujúcich tlakoch, ako i pri technicky podmienených väčších medzerách sa doporučuje použitie oporných krúžkov. ZÁSTAVBOVÉ ROZMERY STATICKÉ TESNENIE Hrúbka ds 1,0 1,5 1,6 1,8/1,78 1,9 2,0 2,4 2,5 2,65/2,62 Hĺbka drážky S 0,8 1,15 1,2 1,35 1,45 1,5 1,8 1,9 2,0 Šírka drážky L1 1,3 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 3,1 3,2 3,4 Hrúbka ds 3,0 3,5 3,55/3,53 4,0 4,5 5,0 5,3/5,33 5,7 6,0 Hĺbka drážky S 2,3 2,7 2,75 3,15 3,6 4,0 4,3 4,65 4,95 Šírka drážky L1 3,9 4,5 4,5 5,2 5,8 6,5 6,9 7,4 7,8 Hrúbka ds 7,0/6,99 8,0 8,4 9, Hĺbka drážky S 5,85 6,75 7,15 7,7 8,65 10,6 13,5 Šírka drážky L1 9,1 10,4 10,9 11,7 13,0 15,6 19,5 Pri použití oporných krúžkov sa šírka drážky vždy zväčšuje o silu oporného krúžka. TOLERANCIE A LÍCOVANIA (v mm) φd1, φd2 H 8/f 7 φd1 h11 φd2 H11 Priemer krúžka ds do φ4 do φ6 do φ8 do φ10 Šírka drážky +0,2/0 +0,3/0 +0,4/0 +0,5/0 Skosenie a priemery Tab. 5 a 6 TAB.8 TAB.7 DOPORUČENÉ DRSNOSTI Rt max. (v ) Základný priemer drážky φd1, φd2 16 Bok drážky 25 Tesniace plochy φd1, φd2 16* *Pri pulzujúcom tlaku je treba prevziať túto hodnotu z tab.16 (dynamické tesnenie). TAB.9 MAXIMÁLNA TESNIACA MEDZERA F (v mm) STATICKÉ TESNENIE

7 STATICKÉ TESNENIE AXIÁLNE STLAČENIE O-krúžky sa používajú ako statické tesnenia s axiálnou deformáciou, napr. ako tesnenie príruby alebo vieka. Pri vysokých tlakoch je treba dbať na to, aby sila predpätia skrutiek bola dostatočne vysoká a aby boli kovové súčiastky dostatočne pevne usadené. Tak sa tesniace plochy nemôžu ani pod tlakom rozpojiť a nevznikne žiadna medzera. Pri predpokladanej optimálnej konštrukcii môžu byť týmto spôsobom utesnené tlaky 1000 barov a viac. Smerové hodnoty pre rozmery drážky L1 a S sú uvedené v tabuľke 7. Pri voľbe veľkosti O-krúžka naviac dbajte na doporučenia v tabuľke 4, aby sa O-krúžok pri kolísaní tlaku v drážke neposúval a tým neopotrebovával, to zn. pri tlaku z vonka je treba zvoliť vnútorný priemer O-krúžka di o 1 až 2% menší ako vnútorný priemer drážky d3 (obr.7). di =< d3 Pri tlaku z vnútra je treba zvoliť vonkajší priemer O-krúžka o 1 až 2% väčší než priemer drážky D4! di + 2ds => D4 LICHOBEŽNÍKOVÉ DRÁŽKY PRE O-KRÚŽKY Drážky pre O-krúžky sa navrhujú ako lichobežníkové vtedy, ak je potrebné, aby tesniace miesto (napr. pri šmýkadlách) bolo z funkčných dôvodov častejšie otvorené a O-krúžok bol pritom v drážke pevne uchytený. Veľkosť O-krúžka je treba voliť tak, aby vnútorný priemer O-krúžka odpovedal vzťahu di = dm 2 x ds

8 TROJUHOLNÍKOVÉ ZÁSTAVBOVÉ PRIESTORY Voľba týchto zástavbových priestorov sa v zásade nedoporučuje. Pre prípad aplikácie O-krúžka do priestoru tohoto tvaru uvádzame v tab.13 hodnoty hrúbky O-krúžka ds vo vzťahu k veľkosti úkosu b. V praxi sa trojuholníkové drážky niekedy používajú pri tesnení prírub alebo vík. Pretože trojuholníkové drážky poskytujú málo miesta pre zmeny objemu O-krúžka, doporučujú sa pravouhlé drážky.

9 DYNAMICKÉ TESNENIA Pri dynamickom nasadení má použitie O-krúžka určité obmedzenia, pretože pri klznom pohybe je potrebné mazanie pri stúpajúcom tlaku zťažené. Tým sa rýchlo zvyšuje oter. Životnosť závisí predovšetkým na existencii mazacieho filmu, tlaku, teplote, veľkosti tesniacej medzery, klznej rýchlosti, druhu média, ako i na kvalite povrchových plôch kovových súčiastok. Medzné hodnoty 100 barov alebo 0,3 m/s by nemali byť prekročené. Smerové hodnoty nájdete v tabuľke 2. Pokiaľ je tesniaca medzera väčšia, mali by byť vždy použité oporné krúžky na oboch stranách O-krúžka. K dynamickému tesneniu sú vo väčšine prípadov k dispozícii vhodnejšie tesniace prvky. Viď náš katalóg Hydraulické tesnenia. Pri dynamickom tesnení závisí voľba hĺbky drážky na tom, či sa predpokladá použitie v hydraulike alebo v pneumatike: HYDRAULIKA Pri dynamickom tesnení v hydraulike je pre životnosť rozhodujúci okrem iného druh maziva. Mazací účinok minerálnych olejov je podstatne lepší než mazacie účinky vody alebo emulzie vody s olejom. Druhým podstatným činiteľom pre životnosť je počet taktov a dĺžka zdvihov. Preto sú O-krúžky vhodnejšie pre vretená ventilov než pre valce s dlhým zdvihom a veľkou rýchlosťou. Rozmery drážok si láskavo vyhľadajte v tabuľke č.14. PNEUMATIKA V pneumatike platia pre tesnenie O-krúžkami rovnaké kritériá ako v hydraulike. Dosahujú sa tu síce menšie tlaky, mazanie však nie je tak optimálne ako práve v hydraulike. Zástavbové rozmery nájdete v tab. č.14. Aby sa docielilo nižšieho rozbehového trenia, môže byť O-krúžok pri pneumatickom tesnení vstavaní ako plávajúci. Pritom musía byť hĺbky drážky S a šírky drážky L1 väčšie ako hrúbka ds. Pri tomto druhu tesnenia nemožno zabrániť určitému pretečeniu. ROTÁCIA Pre rotačné pohyby sa O-krúžky všeobecne neosvedčili, pretože prívod maziva na tesniace plochy je nedokonalý. Preto dochádza ku zvýšenému treniu, miestnemu prehriatiu a rýchlemu opotrebeniu. Ak nemožno vo výnimočných prípadoch použiť iný tesniaci prvok, doporučuje sa namontovať O-krúžok na nepohyblivú súčasť, aby bolo možné sa vyhnúť odstredivým silám. Pre väčšinu rotačných tesnení sú k dispozícii vhodnejšie typy tesnení. Radi vám poradíme.

10 O-KRÚŽKY Z PTFE ROZMERY DRÁŽKY O-krúžky vydržia technické nároky od 200 C do +260 C. Okrem toho majú takmer univerzálnu chemickú odolnosť. Vzhľadom k obmedzenej elasticite materiálu a tým podmienenej väčšej predpínacej sile majú však byť O-krúžky z PTFE používané iba pre statické tesnenia v axiálnych drážkových konštrukciách. Vzhľadom k tzv. studenému toku sa doporučujú prevedenia drážok podľa obr.č.11 a tab.20. Tým možno docieliť najlepších tesniacich výsledkov. O-krúžky z PTFE môžete však tiež vstavať do drážiek, určených pre elastomerové O-krúžky. Pri montáži je nutné sa podľa možnosti vyvarovať vyťahovaniu alebo príliš silnému pechovaniu O-krúžka z PTFE. Pre jednotlivé prípady, kde sú žiadúce chemické vlastnosti PTFE a elastické vlastnosti elastomerov, môžeme dodať O-krúžky z vitonu alebo silikónu, oplášťované PTFE. Dbajte láskavo na naše rady. ROZMERY DRÁŽOK PRE O-KRÚŽKY K VÁKUOVÉMU TESNENIU Dbajte na to, aby bola drážka pokiaľ možno čo najviac vyplnená O-krúžkom, aby pri zmršťovaní elastomeru vo vákuu nevznikla žiadna netesnosť. Okrem toho je nutné zamedziť pohybu O- krúžka v drážke. Tesniace plochy treba opracovať hladko, ako len možno. V tabuľke 21 sú uvedené rozmery drážok pre hrúbky podľa ISO 3601 popr. U.S. štandardu AS 568 A. Pri tesnení vákua hrá dôležitú úlohu napríklad plynová priepustnosť materiálu O-krúžka. Táto materiálová vlastnosť veľmi záleží na zložení O-krúžka a je tiež variabilná s teplotou. Ako materiál nájdu uplatnenie hlavne butyl a viton, podľa okolností tiež kalrez. V jednotlivých prípadoch nám láskavo oznámte svoje požiadavky.

11 MATERIÁLY A TVRDOSTI O-KRÚŽKOV Voľba materiálu a jeho tvrdosti podstatne závisí od nasledujúcich faktorov: chemické požiadavky maximálna a minimálna teplota tlak veľkosť tesniacej medzery V tabuľke 20 sú uvedené najdôležitejšie prípady použitia a vlastnosti zmesí, ktoré sú na trhu. Tvrdosti materiálov sú uvedené podľa Shore A alebo IHRD v stupňoch. TVRDOSŤ SHORE A TVRDOSŤ IHRD Prípustná odchýlka: Skúška podľa DIN popr Vo väčšine prípadov použitia v tesniacej technike sa presadila štandardná kvalita NBR 70, ktorá poskytuje: veľmi dobrú odolnosť voči oteru malú trvalú tlakovú deformáciu veľkú pružnosť vynikajúcu odolnosť voči médiám a teplote výhodnú cenu pri väčších počtoch kusov Naše presné O-krúžky sú, ak nie je vyslovene požadované inak, dodávané v tejto kvalite. Pre vyššiu teplotnú ako i chemickú odolnosť je k dispozícii veľký výber štandardnej kvality vitonu FPM 80. Obchodný názov elastomeru Nitril butadien - kaučuk Perbunan Buna N Nitril Fluor kaučuk Vitonel Fluorel Etalén propylén- kaučuk EPDM Skratkové označenie NBR 70 NBR 90 Tvrdosť SHORE A Teplotný rozsah C -30 do +100 C krátkodobo do +120 C FMP do +200 C krátkodobo do +300 C, v teplej vode a pare podstatne nižšie EP do +140 C v pare i vyššie Hlavné použitie Zvláštnosti Štandardný materiál pre tesniace prvky, minerálne oleje, tlakové kvapaliny HFA, HFB a HFC, vodu a glykoly, motorové a prevodové oleje, petrolej a benzín, ako i rôzne alifatické uhľovodíky, živočíšne a rastlinné oleje a tuky, stlačený vzduch. Minerálne oleje, niektoré tlakové kvapaliny HFD, alifatické a aromatické uhľovodíky, dobrá odolnosť voči ozónu a chemikáliám, nepatrná plynová priepustnosť, stredná mechanická pevnosť. Dobrá odolnosť voči pare a teplej vode, HFC a niektorým HFD tlakovým kvapalinám, riedeným kyselináma liehom (prací lieh), ozónu, starnutiu a poveternostným vplyvom. TAB.20

12 VÝROBNÉ TOLERANCIE O-KRÚŽKOV Prípustná výrobná tolerancia O-krúžkov sa opiera o normy DIN 3770 popr. ISO Hodnoty v tabuľke 21 sa vzťahujú na štandardnú kvalitu NBR 70. U iných materiálov pri použití rovnakých nástrojov sa môžu na základe rozdielnych zmrštení vyskytnúť určité odchýlky. Normálne sú však tieto tolerančné odchýlky tak malé, že nemajú vplyv na funkciu O- krúžkov. NORMY O-KRÚŽKOV Presné O-krúžky možno u nás obdržať podľa rôznych tuzemských i zahraničných noriem. Tieto normy doporučujú najmenšiu hrúbku O-krúžkov ds v závislosti na vnútornom priemere O-krúžka di. Viď tabuľka 22.

13 KRUHOVÉ ŠNÚRY Pre špeciálne prípady použitia máme pre vás na sklade kruhové šnúry. Tieto šnúry sú v rôznych hrúbkach podľa tabuľky č.23. Dodávajú sa ako metrový tovar. Krúžky z kruhových šnúr z NBR, vitonu a silikónu Krúžok sa vyrába z kruhovej šnúry v požadovanom priemere tak, že sa spoj zlepí alebo vulkanizuje. Krúžky z kruhových šnúr sa preto nasadzujú vo väčších priemerových rozsahoch a statických prípadoch použitia, kedy nie je miesto spoja vystavené extrémnym zaťaženiam a priemerová tolerancia nemusí byť tak presne dodržovaná, ako pri klasicky vulkanizovaných O-krúžkov. Kruhové šnúry u nás obdržíte v kvalitách NBR, viton, silikon. Iné elastomerové kvality na požiadanie. Na požiadanie vám taktiež dodáme krúžky hotovo zlepené alebo vulkanicky spojené. LEPIDLO Na zlepovanie spojov kruhových šnúr do krúžkov je najlepšie použiť lepidlo LOCTITE. SERVISNÝ KUFRÍK NA VÝROBU O-KRÚŽKOV Výborne sa hodí pre rýchlu výrobu O-krúžkov akéhokoľvek rozmeru. Obsahuje: kruhové šnúry v kvalite NBR 70, 14 rôznych priemerov (1, 78/2/2, 4/2, 62/3/3, 5/4/4, 5/5/5, 33/5, 7/6/7/8 mm) meracie pásmo nôž rezací prípravok Vyžiadajte si náš prospekt. KAZETY Pre dieľne, sklady a údržbárske pracoviská sú k dispozícii kompletné kazety najžiadanejších rozmerov O-krúžkov z NBR a vitonu (viď príloha).

14 MONTÁŽ O-KRÚŽKOV Predpokladom pre optimálne utesnenie a dlhú životnosť O-krúžkov je starostlivá montáž. Pri nasadzovaní sa bezpodmienečne vyvarujte poškodenia O-krúžkov. Všetky hrany je treba čisto zbaviť výronov a zaobliť. Závity, ostré hroty a pod. pre prípad dotyku zakryte púzdrom. Pri zostavovaní kovových súčiastok s namontovanými O-krúžkami je potrebné dávať pozor na vstavané skosenia, ktorých hrany je nutné rovnako starostlivo zaobliť (viď tab.5 a 6). Drsnosť povrchových plôch, cez ktoré sa O-krúžok posúva, nemá presiahnuť Rt max.=5 m. O-krúžok sa nesmie pri montáži pomačkať alebo privrieť. Ak je nebezpečie, že by sa O-krúžok mohol pri montáži skrútiť, je možné ho pomocou vopred vloženého motúza opäť vyrovnať. Na uľahčenie montáže doporučujeme vopred namazať O-krúžok našou tesniacou vazelínou HZ-103, ten potom lepšie kĺže cez protiľahlé plochy a nekrúti sa. Vyžiadajte si naše špeciálne prospekty. USKLADNENIE O-KRÚŽKOV Pryžové elastické materiály sa majú uskladňovať podľa DIN 7716 popr. ISO Zabráňte predovšetkým: priamemu slnečnému svetlu (UV-žiareniu) blízkosti elektrických zariadení, ako i rozpúšťadiel v rovnakom priestore

15 OPORNÉ KRÚŽKY Majú za úlohu chrániť O-krúžok pri tlakových rázoch pred vpadnutím do tesniacej medzery a tým i pred zničením. Pripúšťajú väčšie výrobné tolerancie, popr. tesniacej medzery a tým aj cenovo výhodnejšie konštrukcie. Doporučujú sa pri väčších tesniacich medzerách (viď tab.10 a 17), väčších teplotných výkyvoch (viď tab.10 a 17), vysokých rýchlostiach, častejšej zmene tlaku od cca 80 barov a tlakových rázoch. Rovnako pokiaľ sú v systéme nečistoty, pôsobia oporné krúžky po oboch stranách O-krúžkov ako stierače častíc znečistení a prispievajú tak k zvýšeniu životnosti tesnenia. MATERIÁLY Oporné krúžky možno zhotoviť z takmer všetkých umelých hmôt, napr. PA alebo POM. V praxi sa však používa pre svoje vynikajúce vlastnosti najčastejšie PTFE (teflon). Materiál si zvolíte podľa nárokov na tlak. Oporné krúžky z PTFE môžu byť použité podľa prevádzkových podmienok a prevedenia staticky do cca 400 barov a dynamicky do cca 300 barov. Pre zvlášť vysoké tlaky od cca 400 do cca 1600 barov môžeme dodať oporné krúžky zo zmesí PTFE, PA alebo POM s rôznymi plnidlami. PREVEDENIE Oporné krúžky v nekonečnom prevedení sú technicky najlepším riešením. O-krúžok sa nemôže ani pri najväčších tlakoch poškodiť ostrými hranami alebo zárezmi, k čomu by mohlo dôjsť pri prerušených alebo špirálových oporných krúžkoch. Montáž vyžaduje pri tesnení z vonka axiálne prístupné drážky. Výnimku tvoria malé profilové šírky oporného krúžka, pri nasadení môže byť roztiahnutý pomocným kuželom. V takom prípade musí byť oporný krúžok ihneď po montáži kalibrovaný späť na pôvodný rozmer. Pri nasadzovaní pre tesnenie z vnútra je montáž bezproblémová, pokiaľ vnútorný priemer nie je príliš malý. Prerušené oporné krúžky možno ľahko namontovať pri malých priemeroch piestnice a pri nasadzovaní pre tesnenie z vonka. Väčšie teplotné výkyvy by však mohli viesť k prekrývaniu alebo k vzniku štrbiny. Obe by mohli poškodiť O-krúžok.Oporné krúžky do špirály, ako ukazuje prax, možno len obtiažne montovať. Okrem toho existuje nebezpečie, že jeho tvarovo podmieneným okrajom môže dôjsť k poškodeniu O-krúžka. Pokiaľ sa pri prevádzke tesniaca medzera zväčšuje, doporučujeme použitie masívnych, nekonečných, popr. profilovaných oporných krúžkov.

16 ROZMEROVÉ RADY Doporučenia pre rozmery drážok sú založené na dlhoročných skúsenostiach a korešpondujú s DIN 3770, popr.iso Medziľahlé rozmery interpolovať nasledujúcim spôsobom: 1. Voľba priemeru šnúry O-krúžka ds. 2. Pre O-krúžok tesniaci zvonka i zvnútra a) Pre O-krúžok tesniaci zvonka: φd1 2 x s = φd1 b) Pre O-krúžok tesniaci zvnútra: φd2 + 2 x s = φd2 3. L1 popr. L2: k rozmeru L1 popr. L2 (viď. tab. 10) sa jedenkrát pripočíta (popr. dvakrát pri obojstranne podopretých O-krúžkoch) hrúbka oporného krúžka t. Oporné krúžky dodávame až do priemeru 2m.

17 Poznámky: HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o., Bratislava Telefón: 02/ / Fax: 02/

18 CENNÍK Kruhové šnúry, materiál NBR 70 Priemer mm 1 až 4,9m 5 až 9,9m 10 až 24,9m 25 až 49,9m 50 až 99,9m 100m a viac 1,78 33,10 22,10 18,40 15,30 13,30 12,00 2,00 33,35 22,20 18,50 15,45 13,40 12,20 2,40 36,00 24,00 20,00 16,65 14,50 13,20 2,50 36,20 24,10 20,10 16,75 14,55 13,25 2,62 36,80 24,55 20,50 17,05 14,80 13,50 3,00 39,90 26,60 22,20 18,50 16,10 14,60 3,20 50,20 33,50 27,90 23,25 20,20 18,35 3,50 50,20 33,50 27,90 23,25 20,20 18,35 4,00 53,70 35,80 29,85 24,90 21,60 19,65 4,50 64,90 43,30 36,05 30,10 26,10 23,75 5,00 71,10 47,40 39,50 32,90 28,60 26,05 5,33 71,10 47,40 39,50 32,90 28,60 26,05 5,50 77,10 51,40 42,80 35,70 31,05 28,20 5,70 89,90 60,00 50,00 41,65 36,20 32,90 6,00 100,70 67,10 55,90 46,60 40,50 36,85 6,35 107,90 71,90 60,00 50,00 43,50 39,50 6,50 109,30 72,85 60,70 50,60 44,00 40,00 7,00 132,30 88,20 73,50 61,25 53,25 48,40 7,50 147,50 98,30 81,90 68,30 59,40 53,90 8,00 160,60 107,10 89,25 74,40 64,70 58,80 8,40 174,10 116,10 96,70 80,60 70,10 63,70 8,50 175,90 117,25 97,70 81,40 70,80 64,40 9,00 185,20 135,20 112,70 93,90 81,65 74,20 10,00 237,70 158,50 132,10 110,10 95,70 87,00 11,00 238,00 158,70 132,20 114,90 104,50 12,00 295,20 196,80 163,90 142,60 129,60 13,00 347,15 231,40 192,90 167,70 152,45 14,00 373,70 249,15 207,60 192,60 175,10 15,00 425,90 284,00 236,65 205,80 187,10 Ceny sú uvedené v SK / bm bez DPH 23%. Cenník platí do odvolania.

19 CENNÍK Kazety s O-krúžkami Typ A NBR 70 NBR 90 FPM 80 Typ B NBR 70 NBR 90 FPM 80 Typ C NBR 70 NBR 90 FPM 80 Typ D NBR 70 NBR 90 FPM 80 Typ F NBR 70 NBR 90 FPM 80 Typ G NBR 70 NBR 90 FPM 80 Typ H NBR 70 NBR 90 FPM 80 Typ K NBR 70 NBR 90 FPM 80 Typ L NBR 70 NBR 90 FPM 80 Typ S NBR 70 NBR 90 FPM 80 1 až 5 ks 6 až 11 ks 12 až 17 ks 18 až 29 ks 30 až 47 ks 1 154, ,00 963,00 809,00 693, , , ,00 890,00 763, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 880,00 968, , , , ,00 938, ,00 962, , , , , , , , , ,00 755,00 830, , , , ,00 783,00 866,00 802,00 882,00 839,00 922,00 926, ,00 870, ,00 Ceny sú uvedené v Sk za kazetu bez DPH 23%. Cenník platí do odvolania.

20 Kazety s O-krúžkami KAZETA A: 30 rozmerov = 340 kusov 2,90 x 1,78 7,66 x 1,78 15,60 x 1,78 12,37 x 2,62 20,2 2,62 21,82 x 3,53 3,68 x 1,78 9,2 1,78 17,16 x 1,78 13,9 2,62 21,8 2,62 23,40 x 3,53 4,48 x 1,78 10,82 x 1,78 18,77 x 1,78 15,54 x 2,62 23,47 x 2,62 24,9 3,53 5,28 x 1,78 12,42 x 1,78 9,1 2,62 17, 2,62 18,64 x 3,53 26,58 x 3,53 6,07 x 1,78 14,00 x 1,78 10,78 x 2,62 18,72 x 2,62 20,22 x 3,53 28,17 x 3,53 KAZETA B: 24 rozmerov = 275 kusov 20,3 1,78 31,42 x 2,62 34,52 x 3,53 50,40 x 3,53 21,9 1,78 33,00 x 2,62 36, 3,53 37,47 x 5,33 25,07 x 2,62 34,5 2,62 37,6 3,53 40,6 5,33 26,64 x 2,62 29,7 3,53 40,87 x 3,53 43,82 x 5,33 28,2 2,62 31,34 x 3,53 44,04 x 3,53 47,00 x 5,33 29,82 x 2,62 32,92 x 3,53 47,22 x 3,53 50,16 x 5,33 KAZETA C: 30 rozmerov = 425 kusov 3,0 x 1,5 6,0 x 2 6,3 x 2,4 5,0 x 2,5 10,0 x 3 20,2 x 3 5,0 x 1,5 8,0 x 2 8,3 x 2,4 7,0 x 2,5 12,0 x 3 22,2 x 3 7,0 x 1,5 10,0 x 2 11,3 x 2,4 10,0 x 2,5 14,0 x 3 24,2 x 3 9,0 x 1,5 12,0 x 2 13,3 x 2,4 12,0 x 2,5 16,0 x 3 26,2 x 3 11,0 x 1,5 14,0 x 2 17,3 x 2,4 15,0 x 2,5 18,0 x 3 30,2 x 3

21 KAZETA D: 24 rozmerov = 285 kusov 18,0 x 2 32,2 x 3 36,0 x 4 25,0 x 5 20,0 x 2 36,2 x 3 38,0 x 4 30,0 x 5 22,0 x 3 25,0 x 4 40,0 x 4 35,0 x 5 25,0 x 3 30,0 x 4 44,0 x 4 40,0 x 5 28,2 x 3 32,0 x 4 48,0 x 4 45,0 x 5 30,2 x 3 34,0 x 4 50,0 x 4 50,0 x 5 KAZETA F: 32 rozmerov = 372 kusov 2,6 x 1,9 18 x 5,7 x 1,9 13,6 x 2,7 8, 1,9 18,3 x 3,6 7 x 43,82 x 5,33 30,8 x 3,6 23,0 x 3,6 3,4 x 1,9 18 x 6,4 x 1,9 12,1 x 2,7 15,1 x 2,7 37,3 x 3,6 35,6 x 3,6 29,3 x 3,6 24,6 x 3,6 4,2 x 1,9 18 x 7,2 x 1,9 10, 2,7 16, 2,7 7 x 37,47 x 5,33 34,1 x 3,6 19,8 x 3,6 26,2 x 3,6 4, 1,9 18 x 8,0 x 1,9 8, 2,7 18,4 x 2,7 7 x 40,6 5,33 32, 3,6 21,3 x 3,6 27,8 x 3,6 KAZETA G: 30 rozmerov = 382 kusov 2, 1,78 7,66 x 1,78 9,2 1,78 37,6 3,53 34,52 x 3,53 21,82 x 3,53 3,68 x 1,78 13,9 2,62 15,54 x 2,62 7 x 37,47 x 5,33 32,92 x 3,53 23,40 x 3,53 4,48 x 1,78 12,37 x 2,62 17, 2,62 7 x 40,6 5,33 31,34 x 3,53 24,9 3,53 5,28 x 1,78 10,78 x 2,62 18,72 x 2,62 7 x 43,82 x 5,33 29,7 3,53 26,58 x 3,53 6,07 x 1,78 9,1 2,62 18,64 x 3,53 36, 3,53 20,22 x 3,53 27,17 x 3,53

22 KAZETA H: 30 rozmerov = 404 kusov 18x 3 x 2 14 x 14 x 2,5 14 x 17 x 2, x 4 x 2 14 x 2,5 14 x 1 2,5 36 x 3 22 x 3 18 x 2 14 x 11 x 2, x 3 18 x 6 x 2 14 x 2,5 38 x 3 33 x x 7 x 2 17 x 2 38 x 4 32 x 3 27 x 3 17 x 8 x 2 14 x 16 x 2,5 42 x 4 30 x 3 28 x 3 KAZETA K: 32 rozmerov = 407 kusov 12,42 x 1,78 20,2 2,62 4,48 x 1,78 15,54 x 2,62 34,52 x 3,53 28,17 x 3,53 21,82 x 3,53 32,92 x 3,53 10,78 x 2,62 9,2 1,78 2, 1,78 18,72 x 2,62 37,6 3,53 26,58 x 3,53 20,22 x 3,53 36, 3,53 13,9 2,62 7,66 x 1,78 9,1 2,62 21,8 2,62 44,04 x 3,53 24,9 3,53 18,64 x 3,53 40,87 x 3,53 17, 2,62 6,07 x 1,78 12,37 x 2,62 31,34 x 3,53 50,40 x 3,53 23,40 x 3,53 29,7 3,53 47,22 x 3,53

23 KAZETA L: 32 rozmerov = 395 kusov 17 x 2 17 x x 3 7 x 30 x 5 50 x 4 22 x 4 7 x 32 x 5 17 x 11 x 2 17 x 2 17 x 4 x 1 11 x 16 x 3 34 x 4 7 x x 4 17 x 14 x 2 17 x 8 x 2 18 x 3 x 1 11 x 18 x 3 7 x x 16 x 5 40 x 4 17 x 17 x 2 18 x 6 x 2 11 x 3 11 x 22 x x 4 30 x 4 47 x 4 KAZETA S: 30 rozmerov = 460 kusov 8,1 x 1,6 49, 3 11,1 x 1,6 44,2 x 5,7 15,1 x 1,6 49,2 x 5,7 19,1 x 1,6 9,1 x 1,6 25,1 x 1,6 13,1 x 1,6 3,3 x 2,4 17,1 x 1,6 5,3 x 2,4 22,1 x 1,6 7,3 x 2,4 29,1 x 1,6 9,3 x 2,4 4,3 x 2,4 12,3 x 2,4 6,3 x 2,4 16,3 x 2,4 8,3 x 2,4 22,2 x 3 10,3 x 2,4 32,2 x 3 14,3 x 2,4 36,2 x 3 19,2 x 3 42,2 x 3 24,2 x 3

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

4. MAZANIE LOŽÍSK Q = 0,005.D.B

4. MAZANIE LOŽÍSK Q = 0,005.D.B 4. MAZANIE LOŽÍSK Správne mazanie ložiska má priamy vplyv na trvanlivosť. Mazivo vytvára medzi valivým telesom a ložiskovými krúžkami nosný mazací film, ktorý bráni ich kovovému styku. Ďalej maže miesta,

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Vysokotlakové kovové hadice z nehrdzavejúcich ocelí typový rad RS

Vysokotlakové kovové hadice z nehrdzavejúcich ocelí typový rad RS Vysokotlakové kovové hadice z nehrdzavejúcich ocelí typový rad RS OBSAH 1. Witzenmann špecialista na pružné kovové diely... 4 2. Witzenmann Slovakia spoľahlivý partner na trhu s pružnými dielmi... 4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie Platnosť cenníka od 1. 6. 2007 Cenník stavebných izolácií nájdete v samostatnom katalógu Technické izolácie - dosky Sk / m NÁZOV hr.

Διαβάστε περισσότερα

Menovky na dvere, čísla, prívesky, kľúčenky

Menovky na dvere, čísla, prívesky, kľúčenky Menovky na dvere, čísla, prívesky, kľúčenky Farby výrobkov: Von Dnu apex Banská Bystrica - List 9,84 - Žbirkovci 7,92 8,20 116 x 140 Benka 6,96 96 x 82-5,80 94 x 38 Sisi 7,80 6,50 Zurich - Filipová 92

Διαβάστε περισσότερα

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov Použitie: MaxxFlow je špeciálne vyvinutý pre meranie množstva sypkých materiálov s veľkým prietokom. Na základe jeho kompletne otvoreného prierezu

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Dozretá kvalita

Dozretá kvalita Cenník produktov TERMOBRIK C e n n í k p l a t n ý o d 1. 5. 2 0 1 2 V e r í m e t r a d í cii, t v o r í m e h o d n o t y. Dozretá kvalita cennik maj 2012.indd 1 doprava zdarma 14.4.2012 11:02 2 D R

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

Systém rozvodu vzduchu

Systém rozvodu vzduchu Technické údaje Systém rozvodu vzduchu CWL-Excellent Wolf Slovenská republika s.r.o. Galvaniho 7 821 04 Bratislava tel. +421 4820 0802 fax +421 4820 0814 info@wolfsr.sk www.wolfsr.sk 3063644_201602 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

2. KONŠTRUKČNÉ ÚDAJE O LOŽISKÁCH

2. KONŠTRUKČNÉ ÚDAJE O LOŽISKÁCH 2. KONŠTRUKČNÉ ÚDAJE O LOŽISKÁCH 2.1 HLAVNÉ ROZMERY Ložiská uvádzané v publikácii sa vyrábajú v rozmeroch, ktoré zodpovedajú medzinárodným normám ISO 15, ISO 355 a ISO 104. V rozmerovom pláne prislúcha

Διαβάστε περισσότερα

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory RADIÁTORY IMMERPAN Oceľové ploché radiátory VÝHODY IMMERPAN KOMPAKTNÉ ROZMERY VYSOKÁ ÚČINNOSŤ IMMERPAN, NOVÁ LÍNIA VÝROBKOV Z PONUKY IMMERGAS Sortiment plochých oceľových radiátorov, prezentovaných pod

Διαβάστε περισσότερα

Ci series custom installation speakers

Ci series custom installation speakers Ci series custom installation speakers Maloobchodný cenník KEF Ci Január 2013 Art Audio s.r.o. Krížna 20, 811 07 Bratislava tel: +421 905 304 744 tel: +421 917 176 815 obchod@artaudio.sk www.artaudio.sk

Διαβάστε περισσότερα

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky Úvod do lineárnej algebry Monika Molnárová Prednášky 2006 Prednášky: 3 17 marca 2006 4 24 marca 2006 c RNDr Monika Molnárová, PhD Obsah 2 Sústavy lineárnych rovníc 25 21 Riešenie sústavy lineárnych rovníc

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

11 RIVERA. 08/20 REV

11 RIVERA. 08/20 REV technické plasty OBSAH KONŠTRUKČNÉ PLASTY POLYAMID PA 1-5 POLYOXYMETYLÉN - POM 6-8 VYSOKOMOLEKULÁRNY POLYETYLÉN UHMW PE 9-10 VYSOKOODOLNÉ PLASTY POLYTETRAFLUÓRETYLÉN PTFE (TEFLON ) 11-12 VŠEOBECNE POUŽÍVANÉ

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

ST 4,6. Rada ponorných čerpadiel 50HZ

ST 4,6. Rada ponorných čerpadiel 50HZ ST, Rada ponorných čerpadiel 5HZ STAIRS ST ponorné čerpadlá Výtlačné a sacie teleso Ložisko je vyrobené z polyacetálu, sú vyrobené z nerezovej ocele zabezpečujúcej špičkovú pevnosť a životnosť. Sacie teleso

Διαβάστε περισσότερα

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu Ventilová sada VOS SD30 TBVC BPV AV TBVC SD30 AV BPV Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu SK VOS VOS, sada ventilov on/off -cestný kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil so servopohonom, uzatváracím

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru Údajový list Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu na paru Popis Základné údaje AVD DN 15-50 k VS 0,4 25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavenia: 1 5 bar/3 12 bar Teplota: - cirkul. voda/voda s glykolom do 30 %:

Διαβάστε περισσότερα

Nový svet izolácií! TECHNICKÉ IZOLÁCIE TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV Puzdro ROCKWOOL 800. nové usporiadanie vlákien = výrazná úspora tepla

Nový svet izolácií! TECHNICKÉ IZOLÁCIE TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV Puzdro ROCKWOOL 800. nové usporiadanie vlákien = výrazná úspora tepla Puzdro nové usporiadanie vlákien = výrazná úspora tepla nehorľavosť A L -s1,d0 λ 10 = 0,033 W.m -1.K -1 rovnaká lambda v celom priereze vysoká mechanická odolnosť dlhodobá stálosť Nový svet izolácií! je

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž flexibilnej rúry z ušlachtilej ocele. Technické parametre Montážny návod

Návod na montáž flexibilnej rúry z ušlachtilej ocele. Technické parametre Montážny návod Návod na montáž flexibilnej rúry z ušlachtilej ocele Technické parametre Montážny návod Technické parametre nerezového vedenia Jedinečná spojovacia technika Odolné voči UV žiareniu Vysoká ohybnosť rúr

Διαβάστε περισσότερα

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2.

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2. SUPRA SUPRA PLUS ABSOLÚTNA NOVINKA NA STAVEBNOM TRHU! PENA DRYsystem / Lepiaca malta zadarmo! Rozmery dxšxv [mm] Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive ks [kg] paleta [kg] Pevnosť v tlaku P [N/mm²]

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA

V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA V5000 Kombi-3-plus Červený V5010 Kombi-3-plus Modrý OBSAH ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU Stručný prehľad... 2 Konštrukcia... 2 Materiál...

Διαβάστε περισσότερα

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh 16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh Kružnica k so stredom S a polomerom r nazývame množinou všetkých bodov X v rovine, ktoré majú od pevného bodu S konštantnú vzdialenosť /SX/ = r, kde r (patri)

Διαβάστε περισσότερα

Výška, šírka, hrúbka a pravouhlosť krídla skúška postupom podľa: EN 951: 1998 Dverové krídla. Metóda merania výšky, šírky, hrúbky a pravouhlosti

Výška, šírka, hrúbka a pravouhlosť krídla skúška postupom podľa: EN 951: 1998 Dverové krídla. Metóda merania výšky, šírky, hrúbky a pravouhlosti Protokol o skúškach č. 800/24/0145/06 Názov skúšok: Mechanicko - fyzikálne skúšky Odolnosť proti zvislému zaťaženiu krídla EN 947: 1998 Otváracie (otočné) alebo kývavé dvere. Určenie odolnosti proti zvislému

Διαβάστε περισσότερα

QBE2001-P QBE2101-P. Snímač tlaku. Siemens Building Technologies HVAC Products. pre chladiace prostriedky

QBE2001-P QBE2101-P. Snímač tlaku. Siemens Building Technologies HVAC Products. pre chladiace prostriedky 1 907 1907P01 Snímač tlaku pre chladiace prostriedky QBE2001-P QBE2101-P Piezoodporový merací systém Výstupný signál 010 V js alebo 4 20 ma js Snímač je celý zaliaty Veľmi malá tepelná citlivosť Vysoká

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version 7.. 03 Na rozraní sla a vody je ovrc vody zarivený Na rozraní sla a ortuti je ovrc ortuti zarivený JAY NA OZHANÍ PENÉHO TELES A KAPALINY alebo O ailárnej elevácii a deresii Povrc vaaliny je dutý, vaalina

Διαβάστε περισσότερα

Príručka pre dimenzovanie drevených tenkostenných nosníkov PALIS. (Stena z OSB/3 Kronoply)

Príručka pre dimenzovanie drevených tenkostenných nosníkov PALIS. (Stena z OSB/3 Kronoply) Palis s.r.o. Kokořov 24, 330 11 Třemošná, Česká republika e- mail: palis@palis.cz Príručka pre dimenzovanie drevených tenkostenných nosníkov PALIS. (Stena z OSB/3 Kronoply) Vypracoval: Ing. Roman Soyka

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Chí kvadrát test dobrej zhody Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Test dobrej zhody I. Chceme overiť, či naše dáta pochádzajú z konkrétneho pravdep.

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Univerzálne ventily na udržiavanie tlaku DHV-U

Univerzálne ventily na udržiavanie tlaku DHV-U Návod na obsluhu Univerzálne ventily na udržiavanie tlaku DHV-U Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na obsluhu! Nevyhadzujte ho! Za prípadné škody spôsobené nesprávnou inštaláciou a obsluhou zodpovedá

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

lindab zjednodušujeme výstavbu Lindab Construline Konštrukčné profily C, Z, U

lindab zjednodušujeme výstavbu Lindab Construline Konštrukčné profily C, Z, U lindab zjednodušujeme výstavbu Lindab Construline Konštrukčné profily C, Z, U Systémy ľahkých konštrukcií Tenkostenné nosníky Z a C Z - tenkostenná väznica Z-profily, ako tenkostenné väznice sú určené

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Kvalita výroby a precízna kontrola produkcie prispeli k tomu, že Eurotubi Pressfitting-systém dostal certifikáty a osvedčenia podľa najprísnejších a

Kvalita výroby a precízna kontrola produkcie prispeli k tomu, že Eurotubi Pressfitting-systém dostal certifikáty a osvedčenia podľa najprísnejších a Kvalita výroby a precízna kontrola produkcie prispeli k tomu, že Eurotubi Pressfitting-systém dostal certifikáty a osvedčenia podľa najprísnejších a najuznávanejších európskych normalizačných úradov. OBSAH

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu 22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu Ako zabrániť náhlemu spadnutiu nahromadeného snehu zo strešnej plochy? Jednoduché a účinné riešenie bez veľkých finančných investícií je použitie zachytávačov

Διαβάστε περισσότερα

REGULAČNÉ KLAPKY 2 KLAPKY DO POTRUBIA 6 VÝFUKOVÉ HLAVICE 9 PROTIDAŽĎOVÉ ŽALÚZIE 12 TLMIACE VLOŽKY 15 SAMOČINNÉ KLAPKY 18 KRUHOVÉ STRIEŽKY 21 HLAVICE

REGULAČNÉ KLAPKY 2 KLAPKY DO POTRUBIA 6 VÝFUKOVÉ HLAVICE 9 PROTIDAŽĎOVÉ ŽALÚZIE 12 TLMIACE VLOŽKY 15 SAMOČINNÉ KLAPKY 18 KRUHOVÉ STRIEŽKY 21 HLAVICE REGULAČNÉ KLAPKY 2 KLAPKY DO POTRUBIA 6 VÝFUKOVÉ HLAVICE 9 PROTIDAŽĎOVÉ ŽALÚZIE 12 TLMIACE VLOŽKY 15 SAMOČINNÉ KLAPKY 18 KRUHOVÉ STRIEŽKY 21 HLAVICE CAGI 24 KRYCIE MRIEŽKY 27 REGULAČNÉ POSÚVAČE 30 POTRUBIE

Διαβάστε περισσότερα

MANUÁL PRE INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU CBE

MANUÁL PRE INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU CBE 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE V závislosti na kombinácii materiálu, hodnotách tlaku a funkcií, sa rozlišujú rôzne typy kompaktných spájkovaných výmenníkov tepla (Compact Brazed Heat Exchanger (CBE)). Štandardným

Διαβάστε περισσότερα

Opotrebenie, trvanlivosť a

Opotrebenie, trvanlivosť a Opotrebenie, trvanlivosť a životnosť rezného klina. Optimálna trvanlivosť RK. Obrábanie banie a metrológia prof. Ing. Vladimír Kročko ko,, CSc. Opotrebovanie rezného klina Opotrebovanie - strata pôvodného

Διαβάστε περισσότερα

M STEEL-PRESS. UNIVENTA, s.r.o. Vyšný Kubín Dolný Kubín

M STEEL-PRESS. UNIVENTA, s.r.o. Vyšný Kubín Dolný Kubín Vyšný Kubín 0 0 Dolný Kubín Tel.: + Fax: + 0.univenta.sk M STEEL-PESS O BSAH str. Všeobecné informácie Popis systému Doporučenia pre návrh a inštaláciu Upevnenie rozvodov Kompenzácia tepelnej roztiažnosti

Διαβάστε περισσότερα

Priame ventily s prírubou, PN 25

Priame ventily s prírubou, PN 25 T 4T7 Priame ventily s prírubou, PN 25 VVF52... Teleso ventilu z tvarnej liatiny EN-GJS-400-8-LT DN 5...40 k vs 0,6...25 m /h možnosť osadenia s pohonmi elektromotorickými SQX alebo elektrohydraulickými

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu Údajový list Regulátor prietoku (PN16) montáž do spiatočky a montáž do prívodu Popis je priamočinný regulátor prietoku vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára

Διαβάστε περισσότερα

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana.

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana. Spojité rozdelenia pravdepodobnosti Pomôcka k predmetu PaŠ Strana z 7 RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 6. marca 3 Zoznam obrázkov Rovnomerné rozdelenie Ro (a, b). Definícia.........................................

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

Základy metodológie vedy I. 9. prednáška

Základy metodológie vedy I. 9. prednáška Základy metodológie vedy I. 9. prednáška Triedenie dát: Triedny znak - x i Absolútna početnosť n i (súčet všetkých absolútnych početností sa rovná rozsahu súboru n) ni fi = Relatívna početnosť fi n (relatívna

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre

Διαβάστε περισσότερα

Planárne a rovinné grafy

Planárne a rovinné grafy Planárne a rovinné grafy Definícia Graf G sa nazýva planárny, ak existuje jeho nakreslenie D, v ktorom sa žiadne dve hrany nepretínajú. D sa potom nazýva rovinný graf. Planárne a rovinné grafy Definícia

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

ZÁKLADY ELEKTROTECHNICKÉHO INŽINIERSTVA

ZÁKLADY ELEKTROTECHNICKÉHO INŽINIERSTVA ZÁKLADY ELEKTROTECHNICKÉHO INŽINIERSTVA Technická dokumentácia v elektrotechnike Prednáška 3 KRESLENIE ZÁVITOV - ZÁKLADNÉ POJMY Druhy závitov Metrický závit - závit základného radu, závit s jemným stúpaním

Διαβάστε περισσότερα

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti Deliteľnosť a znaky deliteľnosti Medzi základné pojmy v aritmetike celých čísel patrí aj pojem deliteľnosť. Najprv si povieme, čo znamená, že celé číslo a delí celé číslo b a ako to zapisujeme. Nech a

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

FSI VUT BAKALÁRSKA PRÁCA List 1

FSI VUT BAKALÁRSKA PRÁCA List 1 FSI VUT BAKALÁRSKA PRÁCA List 1 FSI VUT BAKALÁRSKA PRÁCA List 2 ZADÁNÍ FSI VUT BAKALÁRSKA PRÁCA List 3 LICENCNI SMLOUVA FSI VUT BAKALÁRSKA PRÁCA List 4 ABSTRAKT Matej FRANKO: Návrh soustružnického nože

Διαβάστε περισσότερα