Ένα σχέδιο µαθήµατος: Iλιάδα: Η Νέζη Ελένη, ρ. Φιλόλογος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένα σχέδιο µαθήµατος: Iλιάδα: Η 206 315. Νέζη Ελένη, ρ. Φιλόλογος"

Transcript

1 Ένα σχέδιο µαθήµατος: Iλιάδα: Η Νέζη Ελένη, ρ. Φιλόλογος Περίληψη: Στην Ιλιάδα επιδιώκουµε να ασκήσουµε τους µαθητές σε ανάγνωση ολιστική. Εστιάζουµε στο κείµενο και κατόπιν, ως µετακειµενική δραστηριότητα, προτείνοντα διάφορα σχέδια εργασίας µε τα οποία διερευνώνται παράµετρο σχετικές µε τις διάφορες επιστήµες και την καθηµερινή ζωή. Έτσι, ευνοείται η µεταφορά της νέας µάθησης σε νέες καταστάσεις. Η διδακτική µεθοδολογία που προσφέρεται είναι η ερµηνευτική κειµενοκεντρική που προσανατολίζεται σε διδακτικές τεχνικές οι οποίες αποσκοπούν στη συνέρευνα των µαθητών και στην εφαρµογή της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Κατά την επεξεργασία της συγκεκριµένης ενότητας επιδιώκουµε να ολοκληρώσουν οι µαθητές τις γνώσεις τους για το τυπικό σχήµα της µονοµαχίας, να αντλήσουν αρετές και αξίες που χαρακτήριζαν τους πολεµιστές της εποχής, να εκτιµήσουν την ηθογραφική ικανότητα του ποιητή και να απολαύσουν την αφηγητική του δεινότητα. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας της ενότητας επιδιώκουµε ακόµη να προβληµατίσουµε τους µαθητές ως προς την αµεροληψία του ποιητή απέναντι στους δύο µονοµάχους και ως προς την έννοια του ηρωϊσµού που προβάλλει. 1. Εισαγωγή Στην Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία από µετάφραση επιδιώκουµε να ασκήσουµε τους µαθητές στη δική τους ολιστική ανάγνωση. Εστιάζουµε την προσοχή τους στο ίδιο το κείµενο και στον κόσµο που παρουσιάζει. Κατόπιν, ως µετακειµενική δραστηριότητα, προτείνονται διάφορα σχέδια εργασίας / project µε τα οποία διερευνώνται και άλλες παράµετροι σε σχέση µε διάφορες επιστήµες και την καθηµερινή ζωή. Προέχει, όµως, πάντα ο κόσµος των κειµένων, όπου ο Όµηρος διαπλέκει τα κεντρικά στοιχεία της ποιητικής του αφήγησης µε πολλά άλλα π.χ. (οργάνωση της τότε κοινωνίας, υλικός πολιτισµός, ήθη, έθιµα, αξίες). Η διδακτική µεθοδολογία που προσφέρεται είναι η ερµηνευτική κειµενοκεντρική. Η συγκεκριµένη µέθοδος προσανατολίζεται σε διδακτικές τεχνικές που αποσκοπούν στη συµµετοχή των µαθητών, στη συνέρευνα και την εφαρµογή της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Τον πρώτο ρόλο τον έχουν οι µαθητές, οι οποίοι µαθαίνουν πώς να εργάζονται και να επιλέγουν την έγκυρη πληροφόρηση και κυρίως πώς να κάνουν τη δική τους ολιστική ανάγνωση αξιοποιώντας δεξιότητες από όλα τα µαθήµατα και αφυπνίζοντας κρυµµένες εν δυνάµει ικανότητες. Ο τελικός στόχος είναι ο µαθητής να συνδυάσει τη µνήµη (παρατήρηση, αναγνώριση, ανάκληση) µε τη σκέψη (συλλογισµοί, γνωστικές και µεταγνωστικές δεξιότητες). Η ενεργοποίηση όλων των λειτουργιών της σκέψης είναι απαραίτητη καθώς από το µαθητή δε ζητείται απλά η ερµηνευτική κατανόηση, αλλά η λειτουργική κατανόηση που θα επιτρέψει τη µεταφορά της νέας µάθησης σε νέες καταστάσεις. Η ερµηνευτική διαδικασία στηρίζεται στην αντίληψη ότι το κείµενο αποτελεί οργανικό σύνολο, του οποίου τα µέρη φωτίζονται και ερµηνεύονται. Έτσι, ξεκινάει από µία συνολική θεώρηση του κειµένου, επισηµαίνει τα θεµατικά κέντρα και τη δο- ISSN

2 µή τους, προχωρεί αναλυτικά στη διευρεύνηση του περιεχοµένου και της µορφής του και κλείνει µε συνολική συνθετική εκτίµηση των ουσιωδών στοιχείων του. (Oµηρικά έπη: Ιλιάδα Β Γ/σίου, βιβλίο εκπαιδευτικού σελ. 11). Στην εκπαιδευτική διαδικασία σηµασία έχει η στάση του εκπαιδευτικού, η παιδαγωγική ατµόσφαιρα που θα δηµιουργήσει κατά τη διδασκαλία και η προετοιµασία που έχει προηγηθεί για το µάθηµα. Το σχέδιο µαθήµατος που θα ετοιµάσει µε τους στόχους, τα κύρια σηµεία σχολιασµού, τις ερωτήσεις, τη σύνδεση µε τα προηγούµενα και τα επόµενα είναι µια σηµαντική παράµετρος για την επιτυχία της διδακτικής πράξης. Το σχέδιο αυτό θα τον βοηθήσει να αξιοποιήσει στο συγκεκριµένο διδακτικό χρόνο τα βασικά στοιχεία του κειµένου (συνδυάζοντας το πώς µε το τι), να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των µαθητών και να τους αφήσει να εκφραστούν (ό,τι µπορούν να πουν οι µαθητές δεν το λέει ο εκπαιδευτικός). Έτσι, γίνονται σταδιακά δηµιουργικοί αναγνώστες, συνταξιδιώτες, που επικοινωνούν µε το κείµενο και τον οµηρικό κόσµο. Η σύνοψη των κύριων σηµείων, η αξιοποίηση των παράλληλων κειµένων και οι διαθεµατικές δραστηριότητες έχουν στόχο να προεκτείνουν την αναγνωστική εµπειρία των µαθητών σε δηµιουργική γραφή και ίσως σε φιλαναγνωσία δια βίου. Το σχέδιο λειτουργεί ως πυξίδα για να µην ξεστρατίσει το µάθηµα, δε σηµαίνει όµως ότι αυτό θα είναι άκαµπτο. Η συγκεκριµένη ενότητα στο Η της Ιλιάδας µπορεί να παρουσιαστεί οµαδοσυνεργατικά, αφού βρισκόµαστε στο µέσο των ραψωδιών. Έτσι, κάθε οµάδα µελετά και επεξεργάζεται λεπτοµερώς τις διάφορες φάσεις της µονοµαχίας υπογραµµίζοντας φράσεις-κλειδιά, εντοπίζοντας εικόνες και εκφραστικά µέσα. Η διερεύνηση αυτή µπορεί να γίνει από µικρές ανοµοιογενείς οµάδες µαθητών µε ερωτήσεις που έχουν δοθεί από τον καθηγητή, ή, εναλλακτικά, µπορεί η κάθε οµάδα να µελετήσει από µια υποενότητα µε το περιεχόµενό της, τις φράσεις κλειδιά, τις αξίες και τις τεχνικές του λόγου. Στη συνέχεια κάθε οµάδα παρουσιάζει στην τάξη ό,τι εντόπισε και ακολουθεί συζήτηση µε τη συµµετοχή όλων. Μπορεί ακόµη να ακολουθηθεί η συνερευνητική µέθοδος µε τη διακριτική παρέµβαση του καθηγητή. Οι τεχνικές αυτές µπορούν να εναλλάσσονται ανάλογα µε το επίπεδο της τάξης και το περιεχόµενο του κει- µένου. Οι µονοµαχίες αποτελούν τυπικές σκηνές στην Ιλιάδα. Σταµατά µε αυτές η γενικευµένη µάχη, οι αντίπαλοι στρατοί αποθέτουν τα όπλα τους και γίνονται θεατές την ώρα που δύο εξέχοντες ήρωες (ένας από κάθε στρατόπεδο) µονοµαχούν µέχρι θανάτου. Στην Ιλιάδα έχουµε αρκετές σκηνές αυτού του τύπου: τη µονοµαχία Μενέλαου-Πάρι (Γ ), ιοµήδη-αινεία (Ε ), Αίαντα Έκτορα (Η και Ξ ) και Αχιλλέα-Έκτορα στο Χ. Οι µαθητές µπορούν ακόµα να θυµηθούν τη µονοµαχία αβίδ-γολιάθ αλλά και µονοµαχίες στον ακριτικό και κλέφτικο κύκλο. (Σπυρόπουλος, Η.Σ. Έκτορος και Αίαντος µονοµαχία, Η Φιλόλογος τ. 25, σελ. 394). Κατά την επεξεργασία της ενότητας είµαστε υποχρεωµένοι να επιµένουµε στην πραγµάτευση των χαρακτηριστικών λεπτοµερειών που αφορούν την τέχνη του πολεµιστή εφόσον έχουµε να κάνουµε µε ένα πολεµικό έπος (έπος Άρεως µεστόν). ISSN

3 Στο συγκεκριµένο επεισόδιο ο ποιητής µας παρουσιάζει ένα πλήθος επιµέρους στοιχείων που µας εισάγουν στην πολεµική ατµόσφαιρα, στον κόσµο του πολέµου και µας βοηθούν να ανιχνεύσουµε το ήθος του ιδανικού πολεµιστή. Έτσι θα οδηγήσουµε τους µαθητές µας να διακρίνουν καθαρά πολεµικές αρετές όπως: αυτοπεποίθηση, τόλµη, δύναµη, πολεµική τέχνη και ακόµα τη µεγαλοψυχία, την ιπποτική εκτίµηση του αντιπάλου. Με το επεισόδιο αυτό τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν την καλλιτεχνική δεινότητα του Οµήρου, τον πνευµατικό, ψυχικό και ηθικό του κόσµο. Είναι ήδη εξοικειωµένα να εκτιµούν τη µεγάλη τέχνη του ποιητή (τις αφηγηµατικές και δραµατικές του αρετές, την ψυχογραφική του ικανότητα, τις εικόνες, τις παρο- µοιώσεις, τις αντιθέσεις, τις επιβραδύνσεις). Έτσι, το µόνο που χρειάζεται είναι στα κατάλληλα σηµεία να καλούµε την τάξη να επιβεβαιώνει τις αρετές αυτές. α) ιδακτικοί στόχοι: Να γνωρίσουν οι µαθητές το τυπικό σχήµα της µονοµαχίας συµπληρώνοντας τις γνώσεις τους για το επικό θέµα του πολέµου. Να κατανοήσουν την ηθογραφική ικανότητα του ποιητή, µέσα από την παρουσίαση των δύο ηρώων, διερευνώντας παράλληλα την έννοια του ηρωισµού. Να αντλήσουν µέσα από το απόσπασµα τις αρετές και τις αξίες που χαρακτήριζαν τους πολεµιστές της εποχής. Να προβληµατιστούν αν ο ποιητής κρατά στάση ουδετερότητας απέναντι στους δύο µονοµάχους, ή µεροληπτεί υπέρ των Αχαιών. Να απολαύσουν την τέχνη του ποιητή που καταφέρνει να περιγράφει «κινηµατογραφικά», ζωντανά, τη σκηνή της µονοµαχίας. β) Αφόρµηση: Η αφόρµηση γίνεται από το προηγούµενο µάθηµα. Ζητούνται πληροφορίες από τους µαθητές (τις οποίες ανακαλούν στη µνήµη τους από την αναλυτική παρουσίαση προηγούµενων ενοτήτων ή την ανάγνωση περιληπτικών αναδιηγήσεων). Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις εχθροπραξίες της µεγάλης αυτής ηµέρας (22ης), η οποία άρχισε από την ραψωδία Β. γ) Παρουσίαση του θέµατος της εξεταζόµενης ενότητας Γίνεται ανάγνωση του αποσπάσµατος από τον καθηγητή ή από κάποιο µαθητή (εφόσον ο δεύτερος έχει την ικανότητα να αποδίδει το κείµενο µε τις απαραίτητες παύσεις και τις συναισθηµατικές µεταπτώσεις). Ακολουθεί ολιγόλεπτη σιωπηρή µελέτη του κειµένου καθώς και των σηµειώσεων του βιβλίου. Αποδίδεται συνοπτικά το νόηµα µε υποβοηθητικές ερωτήσεις από το διδάσκοντα. Καθορίζεται το θέµα (επιγραφικά) από τους µαθητές (Η µονοµαχία του Έκτορα µε τον Αίαντα και η λήξη της). δ) οµή Υποενότητες (1) - Τα προ της µονοµαχίας (στ ) α) Ο Αίαντας, ετοιµοπόλεµος, τροµοκρατεί τον Έκτορα και τους Τρώες (στ ). ISSN

4 β) Η «λογοµαχία» Αίαντα & Έκτορα (στ ). (2) - Η κυρίως µονοµαχία και η λήξη της (στ ). α) α φάση: (µε κοντάρια, από απόσταση) (στ ). β) β φάση: (µε κοντάρια, από κοντά) (στ ). γ) γ φάση: (µε πέτρες) (στ ). δ) Η συµφωνία για λήξη της µονοµαχίας µε την παρέµβαση των κηρύκων (στ ). ε) Η ανταλλαγή δώρων (στ ) στ) Η υποδοχή των αντιπάλων στα δύο στρατόπεδα (στ ). ε) Επεξεργασία (σε διάλογο µε τους µαθητές και µε συνεχείς αναφορές στο κείµενο). 1.α) Παρατηρούµε τον τρόπο µε τον οποίο ο ποιητής παρουσιάζει τον Αίαντα, ο οποίος µε αυτοπεποίθηση προσέρχεται στη µονοµαχία. Εντοπίζουµε δυο παρο- µοιώσεις: (στ. 208, κινούνταν ως θεόρατος ο Άρης) και (στ. 211, παρόµοιος θεόρατος των Αχαιών ο πύργος, ο Αίας). Στην πρώτη ανιχνεύονται το αναφορικό και το δεικτικό µέρος καθώς και ο κοινός όρος. Εντοπίζουµε ακόµη δύο αντιθέσεις (στ. 212) και (στ ) που τονίζουν την αποφασιστικότητα του Αίαντα. Στους στίχους (του Έκτορα εσπάραξε η καρδία..) προκαλούµε τους µαθητές να προβληµατιστούν αν είναι τελικά ήρωας ο Έκτορας, όπως µέχρι τώρα τον έχουµε γνωρίσει, ή αν η εικόνα του αυτή ανατρέπεται από το τελευταίο στοιχείο. Με το µεταξύ τους διάλογο και µε την καθοδήγηση του διδάσκοντα τα παιδιά συµπεραίνουν πως ήρωας δεν είναι όποιος δεν αισθάνεται φόβο (ένα αναγκαίο ανθρώπινο συναίσθηµα), αλλά ό- ποιος τον υπερβαίνει προκειµένου να υπερασπιστεί αξίες και ιδανικά. Εξαίρουµε, στο σηµείο αυτό, την ψυχογνωσία του ποιητή την οποία αναδεικνύει και η επιβράδυνση που ακολουθεί (στ ). Η τελευταία έχει στόχο να µας εξάψει το ενδιαφέρον και την αγωνία για τη µονοµαχία που θα ακολουθήσει καθώς και να προβάλει το δέσιµο του πολεµιστή µε τα όπλα του. 1.β) Στη συνέχεια οι µαθητές αναγνωρίζουν το τυπικό µιας οµηρικής µονοµαχίας, η οποία ξεκινά µε τον «αγώνα λόγων» µεταξύ των αντιπάλων (στ ). Επιδιώκουµε να προβληµατίσουµε τα παιδιά για το λόγο ύπαρξης της «λογοµαχίας» στο τυπικό της οµηρικής µονοµαχίας. Τα παιδιά συµπεραίνουν πως µε τον τρόπο αυτό αφ ενός εκφοβίζεται ο αντίπαλος, αφετέρου τονώνεται η αυτοπεποίθηση του οµιλητή. ιαπιστώνουν όµως πως οι δύο συγκεκριµένοι αντίπαλοι όχι µόνο δεν µειώνουν την αξία ο ένας του άλλου, αλλά αντίθετα, αλληλοπροσφωνούνται µε ιδιαίτερα εγκωµιαστικούς χαρακτηρισµούς, γιατί επισηµαίνοντας την αξία του αντιπάλου παίρνει µεγαλύτερη αξία και η δική τους, ενδεχόµενη, νίκη. Στο σηµείο αυτό δίνεται η ευκαιρία να τονιστεί και το ιπποτικό πνεύµα που διέπει µια οµηρική µονοµαχία. Το ίδιο πνεύµα αναδεικνύεται και στη συνέχεια, όταν ο Αίας παραχωρεί το πρώτο χτύπηµα στον Έκτορα και ο τελευταίος δηλώνει πως µόνο φανερά έχει την πρόθεση να τον χτυπήσει (στ ). εν αφήνουµε ασχολίαστη την αντίδραση του Έκτορα στην παραχώρηση της πρωτιάς. Αισθάνεται την ανάγκη να πλέξει το εγκώµιο του ε- αυτού του για να µην φανεί άπειρος στα θέµατα του πολέµου. ISSN

5 2.α-β-γ) Στις δύο πρώτες φάσεις της «κυρίως» µονοµαχίας µας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουµε τα όπλα της εποχής (επιθετικά και αµυντικά) και να απολαύσουµε τη λεπτοµερή, ολοζώντανη, κινηµατογραφική περιγραφή µιας οµηρικής µονο- µαχίας. Στην γ φάση τα παιδιά αντιλαµβάνονται πως θέση όπλων σε µια µονοµαχία µπορούν να έχουν ακόµη και οι πέτρες. Με το τέλος και της τρίτης φάσης καλούµε τους µαθητές να δηλώσουν σε ποιον αντίπαλο αναγνωρίζουν µέχρι ώρας την υπεροχή. Τα παιδιά συµφωνούν πως, αν και η µονοµαχία δεν έχει ακόµα λήξει, ο Αίας φαίνεται να έχει σαφή υπεροχή. 2.δ) Στη συγκεκριµένη υποενότητα διαπιστώνουµε πως η µονοµαχία λήγει χωρίς (τυπική) αναγόρευση νικητή. Τα παιδιά καλούνται να ανακαλέσουν στη µνήµη τους µονοµαχία µε παρόµοιο τρόπο λήξης (στο Γ, µεταξύ Μενελάου και Πάρι). Μας δίνεται η ευκαιρία να σχολιάσουµε γενικά το ρόλο των κηρύκων, οι ο- ποίοι στη συγκεκριµένη περίπτωση κάνουν µια έµµεση ανακοίνωση ισοπαλίας (στ. 280). Σχολιάζουµε επίσης και το λόγο ανακωχής που προβάλλει ο κήρυκας Ιδαίος (την έλευση της νύχτας, στ. 282). Πέρα από τις πρακτικές δυσκολίες που υπήρχαν για τη συνέχιση των εχθροπραξιών κατά τη διάρκειά της και την ένδειξη ασέβειας που δήλωνε η ανυπακοή προς την επιταγή της νύχτας που απαιτεί όλα τα όντα να ησυχάζουν, τα παιδιά, καθοδηγούµενα από το διδάσκοντα, διαπιστώνουν πως για λόγους οικονοµίας του έπους ο Έκτορας δεν πρέπει να σκοτωθεί από τον Αίαντα, αλλά από τον Αχιλλέα. Στη διάρκεια της υποενότητας αυτής µας δίνεται ακόµη η δυνατότητα να επισηµάνουµε πάλι το ιπποτικό πνεύµα στα λόγια του Αίαντα προς τον Έκτορα (στ. 285, «και ό,τ ειπεί θέλει κι εγώ το στέρξω») καθώς και στα λόγια του Έκτορα προς τον Αίαντα (στ. 288, «ω Αία, σου δωσε ο Θεός και ανάστηµα και ανδρείαν»). Συνεχίζου- µε µε την ηθογράφηση του ήρωα Έκτορα από τα τελευταία του λόγια (στ ) που εκδηλώνουν την πρόθεσή του να αγωνιστεί µέχρις εσχάτων από την επόµενη µέρα (στ. 290 και ). 2.ε) Στην υποενότητα αυτή, η ανταλλαγή δώρων είναι άλλη µία εκδήλωση του ιπποτικού πνεύµατος. Μια µονοµαχία που ξεκινά µε µένος, κλείνει µε φιλοφρονήσεις και µε δώρα που επισφραγίζουν το ισόπαλο αποτέλεσµα και δηλώνουν έµπρακτα το σεβασµό στην αξία του αντιπάλου. Στρέφουµε τη µνήµη των παιδιών προς µια άλλη µονοµαχία που πριν ξεκινήσει, όταν διαπιστώθηκε πατρογονική φιλία από φιλοξενία, σταµάτησε και αυτή µε ανταλλαγή δώρων (στο Ζ , µε το Γλαύκο και το ιοµήδη). Οι µαθητές διαπιστώνουν για άλλη µια φορά το φιλειρηνικό προσανατολισµό του ποιητή ο οποίος σε ένα κατεξοχήν πολεµικό έπος υµνεί τη συναδέλφωση των λαών. εν είναι άσκοπο στο σηµείο αυτό να προσελκύσουµε το ενδιαφέρον των παιδιών αναφερόµενοι στην τραγικότητα των δώρων που αντάλλαξαν οι δύο αντίπαλοι. Με το σπαθί δώρο του Έκτορα ο Αίας θα αυτοκτονήσει (µνεία του τραγικού γεγονότος έχει γίνει στην προηγούµενη τάξη, στην Οδύσσεια), ενώ µε την ζώνη δώρο του Αίαντα ο Αχιλλέας θα προσδέσει στο άρµα του το σώµα του Έκτορα και θα το περιφέρει στην Τροία. ISSN

6 2.στ) Στην υποενότητα αυτή, από τον τρόπο υποδοχής των δύο αντιπάλων στα στρατόπεδά τους, επιβεβαιώνεται η αίσθηση των µαθητών πως νικητής άτυπος της µονοµαχίας (που τόσο παράδοξα έληξε) είναι ο Αίαντας. Οι Τρώες χαίρονται που ε- πιστρέφει ο Έκτορας ζωντανός ανέλπιστα (στ ), ενώ οι Αχαιοί υποδέχονται τον Αίαντα φαιδρόν από την νίκην και θυσιάζουν στους θεούς. 2. Ανακεφαλαίωση Στο σηµείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η αναδιήγηση. Με τον όρο αυτό δεν εννοούµε τη συνηθισµένη απόδοση του νοήµατος, αλλά την απόδοση του περιεχοµένου που γίνεται µε τέτοιον τρόπο ώστε να κατανοούν οι µαθητές ποια λεπτοµέρεια του κειµένου είναι βαρύνουσα και ουσιαστική και ποια διακοσµητική, ποια είναι η σηµασία µιας σκηνής, ή ποια τα υπονοούµενα ενός λόγου. Μια τέτοια αναδιήγηση είναι η πιο στέρεη βάση για την ερµηνεία της ενότητας που διδάξαµε. Στην ανακεφαλαίωση θέτουµε ένα πρόβληµα στους µαθητές µας µε την ερώτηση αν κρίνουν ότι ο Όµηρος υπήρξε αµερόληπτος στην εξετασθείσα ενότητα. Στη µέχρι τώρα µελέτη του έπους τα παιδιά έχουν διαπιστώσει πως ο ποιητής δεν διακρίνεται από εθνικό φανατισµό και παραµένει ουδέτερος. Ανατρέχοντας όµως στους στίχους της εξετασθείσας ενότητας συγκεντρώνουν δεδοµένα µεροληψίας και τα α- ναφέρουν: Ο Έκτορας (ο πρώτος υπερασπιστής των Τρώων) τροµάζει από τον Αίαντα (2ο υπερασπιστή των Αχαιών), οι Αχαιοί χαίρονται παρατηρώντας τον Αίαντα, οι Τρώες φοβούνται (στ ). Στη διάρκεια της µονοµαχίας έχει σαφή υπεροχή ο Αίαντας. Πληγώνει ελαφρά τον Έκτορα (στ. 261), σηκώνει πέτρα πιο βαριά απ αυτή που σήκωσε ο Έκτορας (στ. 268), καταφέρνει µ αυτή να ρίξει κάτω τον αντίπαλό του (στ. 271), (χρειάστηκε µάλιστα η βοήθεια του Απόλλωνα για να σηκωθεί ο Έκτορας). Γενικά σε όλη τη σκηνή της µονοµαχίας ο Αίαντας δεν αντιµετώπισε κίνδυνο. Τέλος, ο τρόπος υποδοχής των δύο αντιπάλων στα στρατόπεδά τους δείχνει την υπεροχή του Αίαντα. Τα παιδιά καλούνται να σχολιάσουν τη µεροληψία του ποιητή. Τη δικαιολογούν γιατί είναι Έλληνας που παρασύρεται από το συναίσθηµά του και απευθύνεται σε ακροατήριο Ελλήνων το οποίο θέλει να τέρψει. Θεωρούν όµως πως µόνο ύ- στερα από την επισήµανσή µας διακρίνουν την µεροληψία του και, µέχρι τώρα, µόνο στην ενότητα αυτή. υσκολεύονται λοιπόν να χαρακτηρίσουν τον Όµηρο ως µεροληπτικό ποιητή. Αντίθετα, του αναγνωρίζουν πως αντιµετωπίζει σε γενικές γραµ- µές µε σεβασµό και αγάπη τους Τρώες, ισότιµα σχεδόν µε τους Έλληνες. Γνωρίζουν πως τον αθάνατο λόγο Εις οιωνός άριστος αµύνεσθαι περί πάτρης (Μ 243) ο ποιητής επιλέγει να τον αρθρώσει ο Έκτορας. Επισηµαίνουν ακόµα πως αν ο Όµηρος διακρινόταν από µικρόψυχο εθνικό φανατισµό δεν θα παρουσίαζε τον αρχιστράτη των Αχαιών να προτείνει στους δικούς του δύο φορές να γυρίσουν ντροπιασµένοι στην πατρίδα έχοντας λύσει προηγουµένως την πολιορκία (Ι 26, Ξ 74). Ο Όµηρος λοιπόν, συµπεραίνουν, κρατά σε γενικές γραµµές ουδετερότητα αξιοθαύµαστη, συµπαθεί τους δύο αντίµαχους λαούς και συµπονεί την κοινή µοίρα των ανθρώπων. Εξάλλου, η ISSN

7 τελική νίκη των Ελλήνων θα έχανε µεγάλο µέρος από την αξία της αν µειωνόταν η αρετή των Τρώων. 3. Ασκήσεις Θα µπορούσαµε να προτείνουµε κάποιες από τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου ε- φόσον αυτές εξυπηρετούν τους διδακτικούς µας στόχους και οι απαντήσεις τους προκύπτουν από την επεξεργασία της διδακτικής ενότητας. Έχουµε επίσης τη δυνατότητα να δώσουµε και άλλες ερωτήσεις, ανάλογα µε το επίπεδο των µαθητών µας, οι ο- ποίες θα ανταποκρίνονται στους διδακτικούς στόχους και θα έχουν συζητηθεί µέσα στην τάξη. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα θα µπορούσαµε να ζητήσουµε από τα παιδιά να εντοπίσουν τα εκφραστικά µέσα που χρησιµοποιεί ο ποιητής και µε τα οποία επιτυγχάνει να µας δώσει µια ζωντανή περιγραφή της µονοµαχίας και των µονοµάχων. Μια ακόµη ερώτηση θα µπορούσε να αφορά την ηθογράφηση των δύο ηρώων και τη διερεύνηση της έννοιας του ηρωισµού όπως αυτός παρουσιάζεται στην περίπτωση του Έκτορα. Τέλος, θα µπορούσαµε να ζητήσουµε το σχολιασµό του ιπποτικού πνεύ- µατος όπως αυτό προκύπτει από τους λόγους και τις ενέργειες των δύο µονοµάχων. Ως µετακειµενική δραστηριότητα για εµπέδωση και προέκταση, θα µπορούσε να προταθεί η µελέτη παράλληλων κειµένων που αφορούν µονοµαχίες (π.χ. στον «Ερωτόκριτο» ή σε ηµοτικά τραγούδια). Μια άλλη σκέψη θα ήταν, τα παιδιά να παρακολουθήσουν τη σχετικά πρόσφατη κινηµατογραφική ταινία «Τροία» και να καταγράψουν οµοιότητες ή διαφορές σε σχέση µε τις µονοµαχίες που έχουν µελετήσει στο οµηρικό έπος. Ακόµα, στο πλαίσιο των διαθεµατικών εργασιών, θα µπορούσαν, να παρουσιάσουν την εξέλιξη ενός αγώνα αντίπαλων αθλητικών οµάδων ή να προχωρήσουν σε µια εικαστική δηµιουργία µιας εικόνας της ενότητας που τα εµπνέει περισσότερο. Βιβλιογραφικές παραποµπές: Αναστασιάδης, Σ. (1997). Η διδασκαλία των οµηρικών επών µε τη βοήθεια ων δηµοτικών τραγουδιών και των νεοελληνικών παραδόσεων. Θεσσαλονίκη. Αναστασίου, Γ. (1993). Οι αριστείες ως δοµικό και αφηγηµατικό στοιχείο στο έπος. Στα Πρακτικά Ζ Συνεδρίου για την Οδύσσεια Ιθάκη. Αργυροπούλου, Χ. (2004). Οι ανθρωπιστικές αξίες και η προβολή του ήθους µέσα από τα οµηρικά έπη στην εποχή της παγκοσµιοποίησης. Στο Σεµινάριο 31. ΠΕΦ, Μεταίχµιο. Αργυροπούλου, Χ. ιαθεµατικό παράδειγµα και διαθεµατικό σχέδιο εργασίας στην Οµήρου Ιλιάδα, ραψ. Σ. στ , Ο Ήφαιστος κατασκευάζει την πανοπλία του Αχιλλέα. Περιγραφή της ασπίδας. Ιστότοπος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.). Ανακτήθηκε στις 27 Μαίου 2010, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: od8516a.php. Βερτσέτης, Α. (1994). ιδακτικές Αρχαίων Ελληνικών. Αθήνα. Βερτσέτης, Α. (1998). Η Παιδαγωγική στους αρχαίους συγγραφείς. Αθήνα. Βουδούρης, Κ. (1997). Η έννοια και το περιεχόµενο της ελληνικής φιλοσοφίας. Στο ραγώνα-μονάχου Μ.-Ρουσόπουλος Γ. (Επιµ.), Η Επικαιρότητα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Αθήνα. ISSN

8 Βώρος, Φ. (1981). Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας. Αθήνα: εκδ. Νέας Παιδείας. Βώρος, Φ. (1985). Εµείς και οι Αρχαίοι. Αθήνα ανασσής-αφεντάκης, Α. (1995). Σύγχρονες τάσεις της Αγωγής. Αθήνα. Ευσταθίου, Μ. (1989). ιδακτική προσέγγιση της Ιλιάδας από µετάφραση. Λόγος και Πράξη, 38. Jaeger, W. (1968). Η µόρφωσις του Έλληνος ανθρώπου µτφρ. Γ. Π. Βερροίου. Αθήνα Καζαντζάκης, Ν. Κακριδής, Ι. (1999). Οµήρου Ιλιάδα. Αθήνα: ΟΕ Β. Κακριδή, Ε. (1986). Η διδασκαλία των οµηρικών επών (βιβλίο του καθηγητή). Αθήνα: ΟΕ Β. Κακριδής, Ι. (1984). Οµηρικές έρευνες. Αθήνα: εκδ. Εστίας. Κακριδής, Ι. (1998). Οµηρικά θέµατα. Αθήνα: εκδ. Εστίας. Κακριδής, Ι. (1999). Ξαναγυρίζοντας στον Όµηρο. Αθήνα: εκδ. Εστίας. Κακριδής, Ι. (1999). Το µήνυµα του Οµήρου. Αθήνα: εκδ. Εστίας. Κακριδής, Φ. (1990). Παραλληλίζοντας τον Όµηρο. ιάλογος τ. 8. Καλογεράς, Β. (1963). Αισθητική ερµηνεία του Οµήρου Ι. Αισθητική ανάλυση της Ιλιάδας. Θεσσαλονίκη. Κοµνηνού-Κακριδή, Ο. (1954). Όµηρος, Ιλιάδα. Αθήνα. Κοµνηνού-Κακριδή, Ο. (1993). Σχέδιο και τεχνική της Ιλιάδας. Αθήνα. Εκδ. Εστίας. Κοσεγιάν, Χ. (2003). Με ποιον τρόπο συνδυάζοντας στη διδασκαλία διαδικασία και περιεχό- µενο, µπορούµε να οδηγηθούµε στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης,-πρόταση συγκεκριµένης εφαρµογής-. Φιλολογική, τ. 85. Μαρωνίτης,. Ν. (1999). Οµηρικά µεγαθέµατα. Αθήνα: Κέδρος. Λορεντζάτος, Π. (1981). Οµηρικόν λεξικόν. Θεσσαλονίκη: εκδ. Κακουλίδης. Ματσαγγούρας, Η. (1987). Οµαδοκεντρική ιδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα. Ματσαγγούρας, Η. (1999). Θεωρία της ιδασκαλίας. Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. (2000). Στρατηγικές ιδασκαλίας. Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η ιαθεµατικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα: Γρηγόρης. Νέζη, Ε. (2008). Άνθρωπος και Ανθρωπισµός. Λόγος και Παιδεία. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης. Παπακωστούλα-Γιανναρά, Γ.-Παπαδόπουλος, Α.-Στέφος, Α. (1984). Η διδασκαλία στα κείµενα. Β (Η αρχαία ελληνική γραµµατεία). Αθήνα: εκδ. Παπαδήµα. Παπάς, Α. (1987). Μαθητοκεντρική ιδασκαλία. Αθήνα: «Βιβλία για όλους». Παπάς, Α. (1998). ιαπολιτισµική Παιδαγωγική και ιδακτική. T. A. Αθήνα. Παπάς, Α. (1999). Η αντιπαιδαγωγικότητα της Παιδαγωγικής. Αθήνα. Παπάς, Α. Σύγχρονη θεωρία και Πράξη της Παιδείας. Εκδ. ελφοί. Παρίσης, Ι.-Παρίσης, Ν. (2000). Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων. Αθήνα: ΟΕ Β. Romilly, J. de. (1993). Γιατί η Ελλάδα; Αθήνα: εκδ. Άστυ. Romilly, J. de. (1996). Σηµερινές προοπτικές για το οµηρικό έπος. µτφρ. Στέφος, Α. Αθήνα: Ποταµός. Romilly, J. de.- Vernant, J.-P. (2002). Αγαπάµε τα αρχαία ελληνικά. Στέφος, Α. (επιµ.). Αθήνα: Ποταµός. Σαλβαράς, Γ. (2000). Γλωσσική ιδασκαλία για όλους τους µαθητές. Σαλβαράς, Γ. (2000). Μελετήµατα για τη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας. Σαµαρά, Ζ. (1987). Προοπτικές του κειµένου. Θεσσαλονίκη. Εκδ. Κώδικας. Σαµαρά, Ζ. (1990). Η εξέλιξη των ηρώων της Ιλιάδας και των καταστάσεων της Οδύσσειας. Στο Σεµινάριο ΠΕΦ, τ. 13. Σαµαρά, Μ. (1986). Οµήρου Ιλιάδα. Αθήνα: εκδ. Gutenberg. Σκιαδάς, Α. (1969). Από την ποίησιν του Οµήρου. Επική αφήγησις και ανθρώπινη µοίρα. Αθήναι. Σπυρόπουλος, Η. (1981). Έκτορος και Αίαντος µονοµαχία (Η, ). Φιλόλογος, τ. 25. Σπυρόπουλος, Η. (1992). Αρχαιοελληνικός λόγος στη σύγχρονη εκπαίδευση. Αθήνα. ISSN

9 Στέφος, Α. (2000). Ο ανθρωπισµός µέσα από τα βιβλία της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Στο ΠΕΦ, Σεµινάριο 25. Αθήνα: Μεταίχµιο. Snell, Β. (1997). Η ανακάλυψις του ανθρώπινου πνεύµατος. Μτφρ.. Ιακώβ. Αθήνα: ΜΙΕΤ. Τριλιανός, Θ. (1977). Η κριτική σκέψη και η διδασκαλία της. Αθήνα. Τριλιανός, Θ. (1988). Η παρώθηση. Αθήνα. Τριλιανός, Θ. (1988). Μεθοδολογία της Σύγχρονης ιδασκαλίας. τ. Α, Β, Αθήνα. Τριλιανός, Θ. (1988). Προσέγγιση στη µέθοδο διδασκαλίας µε οµάδες µαθητών. Αθήνα. Τσιπλητάρης, Α. (1984). Αντιαυταρχική Αγωγή. Τσιπλητάρης, Α. (1990). Η εφαρµογή νέων µεθόδων διδασκαλίας. Σύγχρονη εκπαίδευση, τ. 52, Αθήνα. Τσιπλητάρης, Α. (1990). Σύγχρονες µορφές διδασκαλίας και µάθησης. Σύγχρονη εκπαίδευση, τ. 51. Αθήνα. Τσιπλητάρης, Α. (1998). Ψυχοκοινωνιολογία της σχολική τάξης. Αθήνα. Τσιπλητάρης Α. (2001). Η κοινωνικοποίηση του παιδιού. Αθήνα: Ατραπός. ISSN

4. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)

4. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) 4. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) Ο σκοπός της διδασκαλίας των δύο κλάδων του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

: « . 203324 . 203333 : 2004-2005

: «   . 203324 . 203333  : 2004-2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.Τ..Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου. Να διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή Το προτεινόµενο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ƒ À à ª Àª 75% Àƒø π ø π ª π π 25% π À ƒ À ISBN 960-06-1815-1

ƒ À à ª Àª 75% Àƒø π ø π ª π π 25% π À ƒ À ISBN 960-06-1815-1 ƒ À à ª Àª 75% Àƒø π ø π ª π π 25% π À ƒ À ISBN 960-06-1815-1 Ιστορία Γ ηµοτικού Από τη Μυθολογία στην Ιστορία Βιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (µετάφραση/πρωτότυπο)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (µετάφραση/πρωτότυπο) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (µετάφραση/πρωτότυπο) Το πνεύµα της εποχής και οι σύγχρονες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την αξιοποίηση των «πηγών» * στη διδασκαλία της Μυθολογίας-Ιστορίας

Προτάσεις για την αξιοποίηση των «πηγών» * στη διδασκαλία της Μυθολογίας-Ιστορίας 07MAISTRELLHS:Layout 1 6/22/09 2:46 PM Page 62 Προτάσεις για την αξιοποίηση των «πηγών» * στη διδασκαλία της Μυθολογίας-Ιστορίας Στρατής Μαϊστρέλλης, Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά Περίληψη Η παρούσα εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Σχέδιο διδασκαλίας στα Μαθηματικά της Α δημοτικού Ενότητα 5 η -Κεφάλαιο 33 ο : «Οργάνωση συλλογών-αριθμοί μέχρι το 50» Παναγιώτα Καβούρη Σχολική Σύμβουλος 49 ης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ BIBΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ BIBΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ BIBΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Ι ΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Θ Η Ν Α μπμ π π ÀΔπ À ªÂÙ ÊÚ ÛË:.. ª ÚˆÓ ÙË

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Τσιάγκα Μαργαρίτα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Τσιάγκα Μαργαρίτα «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου: Μια φεμινίστρια του 19ου αι.». Διδακτικό σενάριο με χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 156 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχαία Ελληνι κή Γλώσσα και Γραμματεία»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ. α β γυμνασίου ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ. α β γυμνασίου ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου Ηλίας Λούμος ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ α β γυμνασίου ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ Ενότητα 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γεωργία Μέγα 1.Eισαγωγικά στοιχεία... 4 2.Δραστηριότητες εξοικείωσης με τα έργα τέχνης... 5 3.Συνοπτική περιγραφή της «αλληλογνωριμίας»

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου Αντώνης Τσακμάκης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν Βιβλίο του καθηγητή Έκδοση προκαταρκτική Λ ε υ κ ω σ ί α 2 0 1 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου Developing critical thinking skills in the subject of Modern Greek in High School Ιωάννα Βορβή, Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Π3.1.3 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μελέτη στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ISSN 1792-7102 Τεύχος 97-98 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ISSN 1792-7102 Τεύχος 97-98 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ISSN 1792-7102 Τεύχος 97-98 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ 1. Βώρος Φανούριος, Επίπεδα ωριμότητας γνώσης γνώμης: χρήσιμη, νομίζω, σπουδή για όσες / όσους έχουν έργο κύριο τη διδασκαλία για οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στα ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κουτσογιάννης Δ., Ακριτίδου Μ. & Αντωνοπούλου Σ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr Organisation Mondiale pour L'Éducation Préscolaire World Organisation for Early Childhood Education Organización Mundial para La Educación Preescolar Ο.Μ.Ε.Ρ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 2 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Καθορίζουµε το Πρόγραµµα Σπουδών για τα µαθήµατα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, Δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Παιδαγωγική Περίληψη Η αξιολόγηση του διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα