Ένα σχέδιο µαθήµατος: Iλιάδα: Η Νέζη Ελένη, ρ. Φιλόλογος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένα σχέδιο µαθήµατος: Iλιάδα: Η 206 315. Νέζη Ελένη, ρ. Φιλόλογος"

Transcript

1 Ένα σχέδιο µαθήµατος: Iλιάδα: Η Νέζη Ελένη, ρ. Φιλόλογος Περίληψη: Στην Ιλιάδα επιδιώκουµε να ασκήσουµε τους µαθητές σε ανάγνωση ολιστική. Εστιάζουµε στο κείµενο και κατόπιν, ως µετακειµενική δραστηριότητα, προτείνοντα διάφορα σχέδια εργασίας µε τα οποία διερευνώνται παράµετρο σχετικές µε τις διάφορες επιστήµες και την καθηµερινή ζωή. Έτσι, ευνοείται η µεταφορά της νέας µάθησης σε νέες καταστάσεις. Η διδακτική µεθοδολογία που προσφέρεται είναι η ερµηνευτική κειµενοκεντρική που προσανατολίζεται σε διδακτικές τεχνικές οι οποίες αποσκοπούν στη συνέρευνα των µαθητών και στην εφαρµογή της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Κατά την επεξεργασία της συγκεκριµένης ενότητας επιδιώκουµε να ολοκληρώσουν οι µαθητές τις γνώσεις τους για το τυπικό σχήµα της µονοµαχίας, να αντλήσουν αρετές και αξίες που χαρακτήριζαν τους πολεµιστές της εποχής, να εκτιµήσουν την ηθογραφική ικανότητα του ποιητή και να απολαύσουν την αφηγητική του δεινότητα. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας της ενότητας επιδιώκουµε ακόµη να προβληµατίσουµε τους µαθητές ως προς την αµεροληψία του ποιητή απέναντι στους δύο µονοµάχους και ως προς την έννοια του ηρωϊσµού που προβάλλει. 1. Εισαγωγή Στην Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία από µετάφραση επιδιώκουµε να ασκήσουµε τους µαθητές στη δική τους ολιστική ανάγνωση. Εστιάζουµε την προσοχή τους στο ίδιο το κείµενο και στον κόσµο που παρουσιάζει. Κατόπιν, ως µετακειµενική δραστηριότητα, προτείνονται διάφορα σχέδια εργασίας / project µε τα οποία διερευνώνται και άλλες παράµετροι σε σχέση µε διάφορες επιστήµες και την καθηµερινή ζωή. Προέχει, όµως, πάντα ο κόσµος των κειµένων, όπου ο Όµηρος διαπλέκει τα κεντρικά στοιχεία της ποιητικής του αφήγησης µε πολλά άλλα π.χ. (οργάνωση της τότε κοινωνίας, υλικός πολιτισµός, ήθη, έθιµα, αξίες). Η διδακτική µεθοδολογία που προσφέρεται είναι η ερµηνευτική κειµενοκεντρική. Η συγκεκριµένη µέθοδος προσανατολίζεται σε διδακτικές τεχνικές που αποσκοπούν στη συµµετοχή των µαθητών, στη συνέρευνα και την εφαρµογή της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Τον πρώτο ρόλο τον έχουν οι µαθητές, οι οποίοι µαθαίνουν πώς να εργάζονται και να επιλέγουν την έγκυρη πληροφόρηση και κυρίως πώς να κάνουν τη δική τους ολιστική ανάγνωση αξιοποιώντας δεξιότητες από όλα τα µαθήµατα και αφυπνίζοντας κρυµµένες εν δυνάµει ικανότητες. Ο τελικός στόχος είναι ο µαθητής να συνδυάσει τη µνήµη (παρατήρηση, αναγνώριση, ανάκληση) µε τη σκέψη (συλλογισµοί, γνωστικές και µεταγνωστικές δεξιότητες). Η ενεργοποίηση όλων των λειτουργιών της σκέψης είναι απαραίτητη καθώς από το µαθητή δε ζητείται απλά η ερµηνευτική κατανόηση, αλλά η λειτουργική κατανόηση που θα επιτρέψει τη µεταφορά της νέας µάθησης σε νέες καταστάσεις. Η ερµηνευτική διαδικασία στηρίζεται στην αντίληψη ότι το κείµενο αποτελεί οργανικό σύνολο, του οποίου τα µέρη φωτίζονται και ερµηνεύονται. Έτσι, ξεκινάει από µία συνολική θεώρηση του κειµένου, επισηµαίνει τα θεµατικά κέντρα και τη δο- ISSN

2 µή τους, προχωρεί αναλυτικά στη διευρεύνηση του περιεχοµένου και της µορφής του και κλείνει µε συνολική συνθετική εκτίµηση των ουσιωδών στοιχείων του. (Oµηρικά έπη: Ιλιάδα Β Γ/σίου, βιβλίο εκπαιδευτικού σελ. 11). Στην εκπαιδευτική διαδικασία σηµασία έχει η στάση του εκπαιδευτικού, η παιδαγωγική ατµόσφαιρα που θα δηµιουργήσει κατά τη διδασκαλία και η προετοιµασία που έχει προηγηθεί για το µάθηµα. Το σχέδιο µαθήµατος που θα ετοιµάσει µε τους στόχους, τα κύρια σηµεία σχολιασµού, τις ερωτήσεις, τη σύνδεση µε τα προηγούµενα και τα επόµενα είναι µια σηµαντική παράµετρος για την επιτυχία της διδακτικής πράξης. Το σχέδιο αυτό θα τον βοηθήσει να αξιοποιήσει στο συγκεκριµένο διδακτικό χρόνο τα βασικά στοιχεία του κειµένου (συνδυάζοντας το πώς µε το τι), να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των µαθητών και να τους αφήσει να εκφραστούν (ό,τι µπορούν να πουν οι µαθητές δεν το λέει ο εκπαιδευτικός). Έτσι, γίνονται σταδιακά δηµιουργικοί αναγνώστες, συνταξιδιώτες, που επικοινωνούν µε το κείµενο και τον οµηρικό κόσµο. Η σύνοψη των κύριων σηµείων, η αξιοποίηση των παράλληλων κειµένων και οι διαθεµατικές δραστηριότητες έχουν στόχο να προεκτείνουν την αναγνωστική εµπειρία των µαθητών σε δηµιουργική γραφή και ίσως σε φιλαναγνωσία δια βίου. Το σχέδιο λειτουργεί ως πυξίδα για να µην ξεστρατίσει το µάθηµα, δε σηµαίνει όµως ότι αυτό θα είναι άκαµπτο. Η συγκεκριµένη ενότητα στο Η της Ιλιάδας µπορεί να παρουσιαστεί οµαδοσυνεργατικά, αφού βρισκόµαστε στο µέσο των ραψωδιών. Έτσι, κάθε οµάδα µελετά και επεξεργάζεται λεπτοµερώς τις διάφορες φάσεις της µονοµαχίας υπογραµµίζοντας φράσεις-κλειδιά, εντοπίζοντας εικόνες και εκφραστικά µέσα. Η διερεύνηση αυτή µπορεί να γίνει από µικρές ανοµοιογενείς οµάδες µαθητών µε ερωτήσεις που έχουν δοθεί από τον καθηγητή, ή, εναλλακτικά, µπορεί η κάθε οµάδα να µελετήσει από µια υποενότητα µε το περιεχόµενό της, τις φράσεις κλειδιά, τις αξίες και τις τεχνικές του λόγου. Στη συνέχεια κάθε οµάδα παρουσιάζει στην τάξη ό,τι εντόπισε και ακολουθεί συζήτηση µε τη συµµετοχή όλων. Μπορεί ακόµη να ακολουθηθεί η συνερευνητική µέθοδος µε τη διακριτική παρέµβαση του καθηγητή. Οι τεχνικές αυτές µπορούν να εναλλάσσονται ανάλογα µε το επίπεδο της τάξης και το περιεχόµενο του κει- µένου. Οι µονοµαχίες αποτελούν τυπικές σκηνές στην Ιλιάδα. Σταµατά µε αυτές η γενικευµένη µάχη, οι αντίπαλοι στρατοί αποθέτουν τα όπλα τους και γίνονται θεατές την ώρα που δύο εξέχοντες ήρωες (ένας από κάθε στρατόπεδο) µονοµαχούν µέχρι θανάτου. Στην Ιλιάδα έχουµε αρκετές σκηνές αυτού του τύπου: τη µονοµαχία Μενέλαου-Πάρι (Γ ), ιοµήδη-αινεία (Ε ), Αίαντα Έκτορα (Η και Ξ ) και Αχιλλέα-Έκτορα στο Χ. Οι µαθητές µπορούν ακόµα να θυµηθούν τη µονοµαχία αβίδ-γολιάθ αλλά και µονοµαχίες στον ακριτικό και κλέφτικο κύκλο. (Σπυρόπουλος, Η.Σ. Έκτορος και Αίαντος µονοµαχία, Η Φιλόλογος τ. 25, σελ. 394). Κατά την επεξεργασία της ενότητας είµαστε υποχρεωµένοι να επιµένουµε στην πραγµάτευση των χαρακτηριστικών λεπτοµερειών που αφορούν την τέχνη του πολεµιστή εφόσον έχουµε να κάνουµε µε ένα πολεµικό έπος (έπος Άρεως µεστόν). ISSN

3 Στο συγκεκριµένο επεισόδιο ο ποιητής µας παρουσιάζει ένα πλήθος επιµέρους στοιχείων που µας εισάγουν στην πολεµική ατµόσφαιρα, στον κόσµο του πολέµου και µας βοηθούν να ανιχνεύσουµε το ήθος του ιδανικού πολεµιστή. Έτσι θα οδηγήσουµε τους µαθητές µας να διακρίνουν καθαρά πολεµικές αρετές όπως: αυτοπεποίθηση, τόλµη, δύναµη, πολεµική τέχνη και ακόµα τη µεγαλοψυχία, την ιπποτική εκτίµηση του αντιπάλου. Με το επεισόδιο αυτό τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν την καλλιτεχνική δεινότητα του Οµήρου, τον πνευµατικό, ψυχικό και ηθικό του κόσµο. Είναι ήδη εξοικειωµένα να εκτιµούν τη µεγάλη τέχνη του ποιητή (τις αφηγηµατικές και δραµατικές του αρετές, την ψυχογραφική του ικανότητα, τις εικόνες, τις παρο- µοιώσεις, τις αντιθέσεις, τις επιβραδύνσεις). Έτσι, το µόνο που χρειάζεται είναι στα κατάλληλα σηµεία να καλούµε την τάξη να επιβεβαιώνει τις αρετές αυτές. α) ιδακτικοί στόχοι: Να γνωρίσουν οι µαθητές το τυπικό σχήµα της µονοµαχίας συµπληρώνοντας τις γνώσεις τους για το επικό θέµα του πολέµου. Να κατανοήσουν την ηθογραφική ικανότητα του ποιητή, µέσα από την παρουσίαση των δύο ηρώων, διερευνώντας παράλληλα την έννοια του ηρωισµού. Να αντλήσουν µέσα από το απόσπασµα τις αρετές και τις αξίες που χαρακτήριζαν τους πολεµιστές της εποχής. Να προβληµατιστούν αν ο ποιητής κρατά στάση ουδετερότητας απέναντι στους δύο µονοµάχους, ή µεροληπτεί υπέρ των Αχαιών. Να απολαύσουν την τέχνη του ποιητή που καταφέρνει να περιγράφει «κινηµατογραφικά», ζωντανά, τη σκηνή της µονοµαχίας. β) Αφόρµηση: Η αφόρµηση γίνεται από το προηγούµενο µάθηµα. Ζητούνται πληροφορίες από τους µαθητές (τις οποίες ανακαλούν στη µνήµη τους από την αναλυτική παρουσίαση προηγούµενων ενοτήτων ή την ανάγνωση περιληπτικών αναδιηγήσεων). Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις εχθροπραξίες της µεγάλης αυτής ηµέρας (22ης), η οποία άρχισε από την ραψωδία Β. γ) Παρουσίαση του θέµατος της εξεταζόµενης ενότητας Γίνεται ανάγνωση του αποσπάσµατος από τον καθηγητή ή από κάποιο µαθητή (εφόσον ο δεύτερος έχει την ικανότητα να αποδίδει το κείµενο µε τις απαραίτητες παύσεις και τις συναισθηµατικές µεταπτώσεις). Ακολουθεί ολιγόλεπτη σιωπηρή µελέτη του κειµένου καθώς και των σηµειώσεων του βιβλίου. Αποδίδεται συνοπτικά το νόηµα µε υποβοηθητικές ερωτήσεις από το διδάσκοντα. Καθορίζεται το θέµα (επιγραφικά) από τους µαθητές (Η µονοµαχία του Έκτορα µε τον Αίαντα και η λήξη της). δ) οµή Υποενότητες (1) - Τα προ της µονοµαχίας (στ ) α) Ο Αίαντας, ετοιµοπόλεµος, τροµοκρατεί τον Έκτορα και τους Τρώες (στ ). ISSN

4 β) Η «λογοµαχία» Αίαντα & Έκτορα (στ ). (2) - Η κυρίως µονοµαχία και η λήξη της (στ ). α) α φάση: (µε κοντάρια, από απόσταση) (στ ). β) β φάση: (µε κοντάρια, από κοντά) (στ ). γ) γ φάση: (µε πέτρες) (στ ). δ) Η συµφωνία για λήξη της µονοµαχίας µε την παρέµβαση των κηρύκων (στ ). ε) Η ανταλλαγή δώρων (στ ) στ) Η υποδοχή των αντιπάλων στα δύο στρατόπεδα (στ ). ε) Επεξεργασία (σε διάλογο µε τους µαθητές και µε συνεχείς αναφορές στο κείµενο). 1.α) Παρατηρούµε τον τρόπο µε τον οποίο ο ποιητής παρουσιάζει τον Αίαντα, ο οποίος µε αυτοπεποίθηση προσέρχεται στη µονοµαχία. Εντοπίζουµε δυο παρο- µοιώσεις: (στ. 208, κινούνταν ως θεόρατος ο Άρης) και (στ. 211, παρόµοιος θεόρατος των Αχαιών ο πύργος, ο Αίας). Στην πρώτη ανιχνεύονται το αναφορικό και το δεικτικό µέρος καθώς και ο κοινός όρος. Εντοπίζουµε ακόµη δύο αντιθέσεις (στ. 212) και (στ ) που τονίζουν την αποφασιστικότητα του Αίαντα. Στους στίχους (του Έκτορα εσπάραξε η καρδία..) προκαλούµε τους µαθητές να προβληµατιστούν αν είναι τελικά ήρωας ο Έκτορας, όπως µέχρι τώρα τον έχουµε γνωρίσει, ή αν η εικόνα του αυτή ανατρέπεται από το τελευταίο στοιχείο. Με το µεταξύ τους διάλογο και µε την καθοδήγηση του διδάσκοντα τα παιδιά συµπεραίνουν πως ήρωας δεν είναι όποιος δεν αισθάνεται φόβο (ένα αναγκαίο ανθρώπινο συναίσθηµα), αλλά ό- ποιος τον υπερβαίνει προκειµένου να υπερασπιστεί αξίες και ιδανικά. Εξαίρουµε, στο σηµείο αυτό, την ψυχογνωσία του ποιητή την οποία αναδεικνύει και η επιβράδυνση που ακολουθεί (στ ). Η τελευταία έχει στόχο να µας εξάψει το ενδιαφέρον και την αγωνία για τη µονοµαχία που θα ακολουθήσει καθώς και να προβάλει το δέσιµο του πολεµιστή µε τα όπλα του. 1.β) Στη συνέχεια οι µαθητές αναγνωρίζουν το τυπικό µιας οµηρικής µονοµαχίας, η οποία ξεκινά µε τον «αγώνα λόγων» µεταξύ των αντιπάλων (στ ). Επιδιώκουµε να προβληµατίσουµε τα παιδιά για το λόγο ύπαρξης της «λογοµαχίας» στο τυπικό της οµηρικής µονοµαχίας. Τα παιδιά συµπεραίνουν πως µε τον τρόπο αυτό αφ ενός εκφοβίζεται ο αντίπαλος, αφετέρου τονώνεται η αυτοπεποίθηση του οµιλητή. ιαπιστώνουν όµως πως οι δύο συγκεκριµένοι αντίπαλοι όχι µόνο δεν µειώνουν την αξία ο ένας του άλλου, αλλά αντίθετα, αλληλοπροσφωνούνται µε ιδιαίτερα εγκωµιαστικούς χαρακτηρισµούς, γιατί επισηµαίνοντας την αξία του αντιπάλου παίρνει µεγαλύτερη αξία και η δική τους, ενδεχόµενη, νίκη. Στο σηµείο αυτό δίνεται η ευκαιρία να τονιστεί και το ιπποτικό πνεύµα που διέπει µια οµηρική µονοµαχία. Το ίδιο πνεύµα αναδεικνύεται και στη συνέχεια, όταν ο Αίας παραχωρεί το πρώτο χτύπηµα στον Έκτορα και ο τελευταίος δηλώνει πως µόνο φανερά έχει την πρόθεση να τον χτυπήσει (στ ). εν αφήνουµε ασχολίαστη την αντίδραση του Έκτορα στην παραχώρηση της πρωτιάς. Αισθάνεται την ανάγκη να πλέξει το εγκώµιο του ε- αυτού του για να µην φανεί άπειρος στα θέµατα του πολέµου. ISSN

5 2.α-β-γ) Στις δύο πρώτες φάσεις της «κυρίως» µονοµαχίας µας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουµε τα όπλα της εποχής (επιθετικά και αµυντικά) και να απολαύσουµε τη λεπτοµερή, ολοζώντανη, κινηµατογραφική περιγραφή µιας οµηρικής µονο- µαχίας. Στην γ φάση τα παιδιά αντιλαµβάνονται πως θέση όπλων σε µια µονοµαχία µπορούν να έχουν ακόµη και οι πέτρες. Με το τέλος και της τρίτης φάσης καλούµε τους µαθητές να δηλώσουν σε ποιον αντίπαλο αναγνωρίζουν µέχρι ώρας την υπεροχή. Τα παιδιά συµφωνούν πως, αν και η µονοµαχία δεν έχει ακόµα λήξει, ο Αίας φαίνεται να έχει σαφή υπεροχή. 2.δ) Στη συγκεκριµένη υποενότητα διαπιστώνουµε πως η µονοµαχία λήγει χωρίς (τυπική) αναγόρευση νικητή. Τα παιδιά καλούνται να ανακαλέσουν στη µνήµη τους µονοµαχία µε παρόµοιο τρόπο λήξης (στο Γ, µεταξύ Μενελάου και Πάρι). Μας δίνεται η ευκαιρία να σχολιάσουµε γενικά το ρόλο των κηρύκων, οι ο- ποίοι στη συγκεκριµένη περίπτωση κάνουν µια έµµεση ανακοίνωση ισοπαλίας (στ. 280). Σχολιάζουµε επίσης και το λόγο ανακωχής που προβάλλει ο κήρυκας Ιδαίος (την έλευση της νύχτας, στ. 282). Πέρα από τις πρακτικές δυσκολίες που υπήρχαν για τη συνέχιση των εχθροπραξιών κατά τη διάρκειά της και την ένδειξη ασέβειας που δήλωνε η ανυπακοή προς την επιταγή της νύχτας που απαιτεί όλα τα όντα να ησυχάζουν, τα παιδιά, καθοδηγούµενα από το διδάσκοντα, διαπιστώνουν πως για λόγους οικονοµίας του έπους ο Έκτορας δεν πρέπει να σκοτωθεί από τον Αίαντα, αλλά από τον Αχιλλέα. Στη διάρκεια της υποενότητας αυτής µας δίνεται ακόµη η δυνατότητα να επισηµάνουµε πάλι το ιπποτικό πνεύµα στα λόγια του Αίαντα προς τον Έκτορα (στ. 285, «και ό,τ ειπεί θέλει κι εγώ το στέρξω») καθώς και στα λόγια του Έκτορα προς τον Αίαντα (στ. 288, «ω Αία, σου δωσε ο Θεός και ανάστηµα και ανδρείαν»). Συνεχίζου- µε µε την ηθογράφηση του ήρωα Έκτορα από τα τελευταία του λόγια (στ ) που εκδηλώνουν την πρόθεσή του να αγωνιστεί µέχρις εσχάτων από την επόµενη µέρα (στ. 290 και ). 2.ε) Στην υποενότητα αυτή, η ανταλλαγή δώρων είναι άλλη µία εκδήλωση του ιπποτικού πνεύµατος. Μια µονοµαχία που ξεκινά µε µένος, κλείνει µε φιλοφρονήσεις και µε δώρα που επισφραγίζουν το ισόπαλο αποτέλεσµα και δηλώνουν έµπρακτα το σεβασµό στην αξία του αντιπάλου. Στρέφουµε τη µνήµη των παιδιών προς µια άλλη µονοµαχία που πριν ξεκινήσει, όταν διαπιστώθηκε πατρογονική φιλία από φιλοξενία, σταµάτησε και αυτή µε ανταλλαγή δώρων (στο Ζ , µε το Γλαύκο και το ιοµήδη). Οι µαθητές διαπιστώνουν για άλλη µια φορά το φιλειρηνικό προσανατολισµό του ποιητή ο οποίος σε ένα κατεξοχήν πολεµικό έπος υµνεί τη συναδέλφωση των λαών. εν είναι άσκοπο στο σηµείο αυτό να προσελκύσουµε το ενδιαφέρον των παιδιών αναφερόµενοι στην τραγικότητα των δώρων που αντάλλαξαν οι δύο αντίπαλοι. Με το σπαθί δώρο του Έκτορα ο Αίας θα αυτοκτονήσει (µνεία του τραγικού γεγονότος έχει γίνει στην προηγούµενη τάξη, στην Οδύσσεια), ενώ µε την ζώνη δώρο του Αίαντα ο Αχιλλέας θα προσδέσει στο άρµα του το σώµα του Έκτορα και θα το περιφέρει στην Τροία. ISSN

6 2.στ) Στην υποενότητα αυτή, από τον τρόπο υποδοχής των δύο αντιπάλων στα στρατόπεδά τους, επιβεβαιώνεται η αίσθηση των µαθητών πως νικητής άτυπος της µονοµαχίας (που τόσο παράδοξα έληξε) είναι ο Αίαντας. Οι Τρώες χαίρονται που ε- πιστρέφει ο Έκτορας ζωντανός ανέλπιστα (στ ), ενώ οι Αχαιοί υποδέχονται τον Αίαντα φαιδρόν από την νίκην και θυσιάζουν στους θεούς. 2. Ανακεφαλαίωση Στο σηµείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η αναδιήγηση. Με τον όρο αυτό δεν εννοούµε τη συνηθισµένη απόδοση του νοήµατος, αλλά την απόδοση του περιεχοµένου που γίνεται µε τέτοιον τρόπο ώστε να κατανοούν οι µαθητές ποια λεπτοµέρεια του κειµένου είναι βαρύνουσα και ουσιαστική και ποια διακοσµητική, ποια είναι η σηµασία µιας σκηνής, ή ποια τα υπονοούµενα ενός λόγου. Μια τέτοια αναδιήγηση είναι η πιο στέρεη βάση για την ερµηνεία της ενότητας που διδάξαµε. Στην ανακεφαλαίωση θέτουµε ένα πρόβληµα στους µαθητές µας µε την ερώτηση αν κρίνουν ότι ο Όµηρος υπήρξε αµερόληπτος στην εξετασθείσα ενότητα. Στη µέχρι τώρα µελέτη του έπους τα παιδιά έχουν διαπιστώσει πως ο ποιητής δεν διακρίνεται από εθνικό φανατισµό και παραµένει ουδέτερος. Ανατρέχοντας όµως στους στίχους της εξετασθείσας ενότητας συγκεντρώνουν δεδοµένα µεροληψίας και τα α- ναφέρουν: Ο Έκτορας (ο πρώτος υπερασπιστής των Τρώων) τροµάζει από τον Αίαντα (2ο υπερασπιστή των Αχαιών), οι Αχαιοί χαίρονται παρατηρώντας τον Αίαντα, οι Τρώες φοβούνται (στ ). Στη διάρκεια της µονοµαχίας έχει σαφή υπεροχή ο Αίαντας. Πληγώνει ελαφρά τον Έκτορα (στ. 261), σηκώνει πέτρα πιο βαριά απ αυτή που σήκωσε ο Έκτορας (στ. 268), καταφέρνει µ αυτή να ρίξει κάτω τον αντίπαλό του (στ. 271), (χρειάστηκε µάλιστα η βοήθεια του Απόλλωνα για να σηκωθεί ο Έκτορας). Γενικά σε όλη τη σκηνή της µονοµαχίας ο Αίαντας δεν αντιµετώπισε κίνδυνο. Τέλος, ο τρόπος υποδοχής των δύο αντιπάλων στα στρατόπεδά τους δείχνει την υπεροχή του Αίαντα. Τα παιδιά καλούνται να σχολιάσουν τη µεροληψία του ποιητή. Τη δικαιολογούν γιατί είναι Έλληνας που παρασύρεται από το συναίσθηµά του και απευθύνεται σε ακροατήριο Ελλήνων το οποίο θέλει να τέρψει. Θεωρούν όµως πως µόνο ύ- στερα από την επισήµανσή µας διακρίνουν την µεροληψία του και, µέχρι τώρα, µόνο στην ενότητα αυτή. υσκολεύονται λοιπόν να χαρακτηρίσουν τον Όµηρο ως µεροληπτικό ποιητή. Αντίθετα, του αναγνωρίζουν πως αντιµετωπίζει σε γενικές γραµ- µές µε σεβασµό και αγάπη τους Τρώες, ισότιµα σχεδόν µε τους Έλληνες. Γνωρίζουν πως τον αθάνατο λόγο Εις οιωνός άριστος αµύνεσθαι περί πάτρης (Μ 243) ο ποιητής επιλέγει να τον αρθρώσει ο Έκτορας. Επισηµαίνουν ακόµα πως αν ο Όµηρος διακρινόταν από µικρόψυχο εθνικό φανατισµό δεν θα παρουσίαζε τον αρχιστράτη των Αχαιών να προτείνει στους δικούς του δύο φορές να γυρίσουν ντροπιασµένοι στην πατρίδα έχοντας λύσει προηγουµένως την πολιορκία (Ι 26, Ξ 74). Ο Όµηρος λοιπόν, συµπεραίνουν, κρατά σε γενικές γραµµές ουδετερότητα αξιοθαύµαστη, συµπαθεί τους δύο αντίµαχους λαούς και συµπονεί την κοινή µοίρα των ανθρώπων. Εξάλλου, η ISSN

7 τελική νίκη των Ελλήνων θα έχανε µεγάλο µέρος από την αξία της αν µειωνόταν η αρετή των Τρώων. 3. Ασκήσεις Θα µπορούσαµε να προτείνουµε κάποιες από τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου ε- φόσον αυτές εξυπηρετούν τους διδακτικούς µας στόχους και οι απαντήσεις τους προκύπτουν από την επεξεργασία της διδακτικής ενότητας. Έχουµε επίσης τη δυνατότητα να δώσουµε και άλλες ερωτήσεις, ανάλογα µε το επίπεδο των µαθητών µας, οι ο- ποίες θα ανταποκρίνονται στους διδακτικούς στόχους και θα έχουν συζητηθεί µέσα στην τάξη. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα θα µπορούσαµε να ζητήσουµε από τα παιδιά να εντοπίσουν τα εκφραστικά µέσα που χρησιµοποιεί ο ποιητής και µε τα οποία επιτυγχάνει να µας δώσει µια ζωντανή περιγραφή της µονοµαχίας και των µονοµάχων. Μια ακόµη ερώτηση θα µπορούσε να αφορά την ηθογράφηση των δύο ηρώων και τη διερεύνηση της έννοιας του ηρωισµού όπως αυτός παρουσιάζεται στην περίπτωση του Έκτορα. Τέλος, θα µπορούσαµε να ζητήσουµε το σχολιασµό του ιπποτικού πνεύ- µατος όπως αυτό προκύπτει από τους λόγους και τις ενέργειες των δύο µονοµάχων. Ως µετακειµενική δραστηριότητα για εµπέδωση και προέκταση, θα µπορούσε να προταθεί η µελέτη παράλληλων κειµένων που αφορούν µονοµαχίες (π.χ. στον «Ερωτόκριτο» ή σε ηµοτικά τραγούδια). Μια άλλη σκέψη θα ήταν, τα παιδιά να παρακολουθήσουν τη σχετικά πρόσφατη κινηµατογραφική ταινία «Τροία» και να καταγράψουν οµοιότητες ή διαφορές σε σχέση µε τις µονοµαχίες που έχουν µελετήσει στο οµηρικό έπος. Ακόµα, στο πλαίσιο των διαθεµατικών εργασιών, θα µπορούσαν, να παρουσιάσουν την εξέλιξη ενός αγώνα αντίπαλων αθλητικών οµάδων ή να προχωρήσουν σε µια εικαστική δηµιουργία µιας εικόνας της ενότητας που τα εµπνέει περισσότερο. Βιβλιογραφικές παραποµπές: Αναστασιάδης, Σ. (1997). Η διδασκαλία των οµηρικών επών µε τη βοήθεια ων δηµοτικών τραγουδιών και των νεοελληνικών παραδόσεων. Θεσσαλονίκη. Αναστασίου, Γ. (1993). Οι αριστείες ως δοµικό και αφηγηµατικό στοιχείο στο έπος. Στα Πρακτικά Ζ Συνεδρίου για την Οδύσσεια Ιθάκη. Αργυροπούλου, Χ. (2004). Οι ανθρωπιστικές αξίες και η προβολή του ήθους µέσα από τα οµηρικά έπη στην εποχή της παγκοσµιοποίησης. Στο Σεµινάριο 31. ΠΕΦ, Μεταίχµιο. Αργυροπούλου, Χ. ιαθεµατικό παράδειγµα και διαθεµατικό σχέδιο εργασίας στην Οµήρου Ιλιάδα, ραψ. Σ. στ , Ο Ήφαιστος κατασκευάζει την πανοπλία του Αχιλλέα. Περιγραφή της ασπίδας. Ιστότοπος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.). Ανακτήθηκε στις 27 Μαίου 2010, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: od8516a.php. Βερτσέτης, Α. (1994). ιδακτικές Αρχαίων Ελληνικών. Αθήνα. Βερτσέτης, Α. (1998). Η Παιδαγωγική στους αρχαίους συγγραφείς. Αθήνα. Βουδούρης, Κ. (1997). Η έννοια και το περιεχόµενο της ελληνικής φιλοσοφίας. Στο ραγώνα-μονάχου Μ.-Ρουσόπουλος Γ. (Επιµ.), Η Επικαιρότητα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Αθήνα. ISSN

8 Βώρος, Φ. (1981). Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας. Αθήνα: εκδ. Νέας Παιδείας. Βώρος, Φ. (1985). Εµείς και οι Αρχαίοι. Αθήνα ανασσής-αφεντάκης, Α. (1995). Σύγχρονες τάσεις της Αγωγής. Αθήνα. Ευσταθίου, Μ. (1989). ιδακτική προσέγγιση της Ιλιάδας από µετάφραση. Λόγος και Πράξη, 38. Jaeger, W. (1968). Η µόρφωσις του Έλληνος ανθρώπου µτφρ. Γ. Π. Βερροίου. Αθήνα Καζαντζάκης, Ν. Κακριδής, Ι. (1999). Οµήρου Ιλιάδα. Αθήνα: ΟΕ Β. Κακριδή, Ε. (1986). Η διδασκαλία των οµηρικών επών (βιβλίο του καθηγητή). Αθήνα: ΟΕ Β. Κακριδής, Ι. (1984). Οµηρικές έρευνες. Αθήνα: εκδ. Εστίας. Κακριδής, Ι. (1998). Οµηρικά θέµατα. Αθήνα: εκδ. Εστίας. Κακριδής, Ι. (1999). Ξαναγυρίζοντας στον Όµηρο. Αθήνα: εκδ. Εστίας. Κακριδής, Ι. (1999). Το µήνυµα του Οµήρου. Αθήνα: εκδ. Εστίας. Κακριδής, Φ. (1990). Παραλληλίζοντας τον Όµηρο. ιάλογος τ. 8. Καλογεράς, Β. (1963). Αισθητική ερµηνεία του Οµήρου Ι. Αισθητική ανάλυση της Ιλιάδας. Θεσσαλονίκη. Κοµνηνού-Κακριδή, Ο. (1954). Όµηρος, Ιλιάδα. Αθήνα. Κοµνηνού-Κακριδή, Ο. (1993). Σχέδιο και τεχνική της Ιλιάδας. Αθήνα. Εκδ. Εστίας. Κοσεγιάν, Χ. (2003). Με ποιον τρόπο συνδυάζοντας στη διδασκαλία διαδικασία και περιεχό- µενο, µπορούµε να οδηγηθούµε στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης,-πρόταση συγκεκριµένης εφαρµογής-. Φιλολογική, τ. 85. Μαρωνίτης,. Ν. (1999). Οµηρικά µεγαθέµατα. Αθήνα: Κέδρος. Λορεντζάτος, Π. (1981). Οµηρικόν λεξικόν. Θεσσαλονίκη: εκδ. Κακουλίδης. Ματσαγγούρας, Η. (1987). Οµαδοκεντρική ιδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα. Ματσαγγούρας, Η. (1999). Θεωρία της ιδασκαλίας. Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. (2000). Στρατηγικές ιδασκαλίας. Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η ιαθεµατικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα: Γρηγόρης. Νέζη, Ε. (2008). Άνθρωπος και Ανθρωπισµός. Λόγος και Παιδεία. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης. Παπακωστούλα-Γιανναρά, Γ.-Παπαδόπουλος, Α.-Στέφος, Α. (1984). Η διδασκαλία στα κείµενα. Β (Η αρχαία ελληνική γραµµατεία). Αθήνα: εκδ. Παπαδήµα. Παπάς, Α. (1987). Μαθητοκεντρική ιδασκαλία. Αθήνα: «Βιβλία για όλους». Παπάς, Α. (1998). ιαπολιτισµική Παιδαγωγική και ιδακτική. T. A. Αθήνα. Παπάς, Α. (1999). Η αντιπαιδαγωγικότητα της Παιδαγωγικής. Αθήνα. Παπάς, Α. Σύγχρονη θεωρία και Πράξη της Παιδείας. Εκδ. ελφοί. Παρίσης, Ι.-Παρίσης, Ν. (2000). Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων. Αθήνα: ΟΕ Β. Romilly, J. de. (1993). Γιατί η Ελλάδα; Αθήνα: εκδ. Άστυ. Romilly, J. de. (1996). Σηµερινές προοπτικές για το οµηρικό έπος. µτφρ. Στέφος, Α. Αθήνα: Ποταµός. Romilly, J. de.- Vernant, J.-P. (2002). Αγαπάµε τα αρχαία ελληνικά. Στέφος, Α. (επιµ.). Αθήνα: Ποταµός. Σαλβαράς, Γ. (2000). Γλωσσική ιδασκαλία για όλους τους µαθητές. Σαλβαράς, Γ. (2000). Μελετήµατα για τη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας. Σαµαρά, Ζ. (1987). Προοπτικές του κειµένου. Θεσσαλονίκη. Εκδ. Κώδικας. Σαµαρά, Ζ. (1990). Η εξέλιξη των ηρώων της Ιλιάδας και των καταστάσεων της Οδύσσειας. Στο Σεµινάριο ΠΕΦ, τ. 13. Σαµαρά, Μ. (1986). Οµήρου Ιλιάδα. Αθήνα: εκδ. Gutenberg. Σκιαδάς, Α. (1969). Από την ποίησιν του Οµήρου. Επική αφήγησις και ανθρώπινη µοίρα. Αθήναι. Σπυρόπουλος, Η. (1981). Έκτορος και Αίαντος µονοµαχία (Η, ). Φιλόλογος, τ. 25. Σπυρόπουλος, Η. (1992). Αρχαιοελληνικός λόγος στη σύγχρονη εκπαίδευση. Αθήνα. ISSN

9 Στέφος, Α. (2000). Ο ανθρωπισµός µέσα από τα βιβλία της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Στο ΠΕΦ, Σεµινάριο 25. Αθήνα: Μεταίχµιο. Snell, Β. (1997). Η ανακάλυψις του ανθρώπινου πνεύµατος. Μτφρ.. Ιακώβ. Αθήνα: ΜΙΕΤ. Τριλιανός, Θ. (1977). Η κριτική σκέψη και η διδασκαλία της. Αθήνα. Τριλιανός, Θ. (1988). Η παρώθηση. Αθήνα. Τριλιανός, Θ. (1988). Μεθοδολογία της Σύγχρονης ιδασκαλίας. τ. Α, Β, Αθήνα. Τριλιανός, Θ. (1988). Προσέγγιση στη µέθοδο διδασκαλίας µε οµάδες µαθητών. Αθήνα. Τσιπλητάρης, Α. (1984). Αντιαυταρχική Αγωγή. Τσιπλητάρης, Α. (1990). Η εφαρµογή νέων µεθόδων διδασκαλίας. Σύγχρονη εκπαίδευση, τ. 52, Αθήνα. Τσιπλητάρης, Α. (1990). Σύγχρονες µορφές διδασκαλίας και µάθησης. Σύγχρονη εκπαίδευση, τ. 51. Αθήνα. Τσιπλητάρης, Α. (1998). Ψυχοκοινωνιολογία της σχολική τάξης. Αθήνα. Τσιπλητάρης Α. (2001). Η κοινωνικοποίηση του παιδιού. Αθήνα: Ατραπός. ISSN

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011 Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διδακτική παρέμβαση 2-3 ωρών στο μάθημα της Λογοτεχνίας της Β Λυκείου και συγκεκριμένα στο κείμενο «Ζάβαλη Μάϊκω» του Στρατή Μυριβήλη με αξιοποίηση ΤΠΕ (χρήση αρχείων power point, διαδικτύου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οµηρικά Έπη: Ιλιάδα. Αχαιών. Η διδακτική ενότητα α) εντάσσεται στη θεµατική ενότητα: µήνις Αχιλλέα, ηρωικό - Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός

Οµηρικά Έπη: Ιλιάδα. Αχαιών. Η διδακτική ενότητα α) εντάσσεται στη θεµατική ενότητα: µήνις Αχιλλέα, ηρωικό - Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός 1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 1.1 Τίτλος ιδακτικής Πρακτικής «Συνέλευση των Αχαιών: Μια πολυπρισµατική διερευνητική προσέγγιση της διδακτικής ενότητας για την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

2 η τηλεδιάσκεψη (Εικονική Τάξη) Σχέδιο µαθήµατος Α) Γενικά Στοιχεία 1. άσκαλοι(ες): Ένας δάσκαλος από κάθε σχολείο 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών Σχολείο ιδακτική Ώρα Τάξη/ Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις ( ΣΤΙΧΟΙ 1-13) 1.Να χαρακτηρίσετε τον Οδυσσέα με βάση τους στίχους 1-13, αιτιολογώντας σύντομα κάθε χαρακτηρισμό σας

Ερωτήσεις ( ΣΤΙΧΟΙ 1-13) 1.Να χαρακτηρίσετε τον Οδυσσέα με βάση τους στίχους 1-13, αιτιολογώντας σύντομα κάθε χαρακτηρισμό σας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΗΛΕΜΑΧΕΙΑ Ραψωδία α Προοίμιο(στίχοι 1-25) ΔΟΜΗ Στην Οδύσσεια διακρίνουμε δύο προοίμια: α προοίμιο ( κυρίως προοίμιο ή προοίμιο του ποιητή) στίχοι 1-13 β προοίμιο( το προοίμιο της Μούσας )

Διαβάστε περισσότερα

«Έκτορος και Ανδρομάχης ομιλία: μια συζυγική σκηνή εν μέσω πολέμου»

«Έκτορος και Ανδρομάχης ομιλία: μια συζυγική σκηνή εν μέσω πολέμου» «Έκτορος και Ανδρομάχης ομιλία: μια συζυγική σκηνή εν μέσω πολέμου» Β' Γυμνασίου, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Ιλιάδα) Ζ 369-529: "Ἕκτορος και Ἀνδρομάχης ὁμιλία" Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (συνεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής. ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί,

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής. ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, P P Μαθητής/τρια Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, drakopoulos@kalamari.gr Τίκβα Χριστίνα, ΠΕ19, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, christinatikva@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011

Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011 Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011 Προτεινόµενη διάρκεια: 5 διδακτικές ώρες Στην πορεία διαπραγµάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Â Αφηγηματική τεχνική είναι η προοικονομία. Με όσα αναφέρει ο ποιητής σε κάποιους στίχ ους, μας προϊδεάζει (μας δίνει μια ιδέα) τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, ώστε να είμαστε λίγο πολύ προετοιμασμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό (συνάφεια θεματικών ενοτήτων και λογοτεχνικού παιχνιδιού/γραμματισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 (συµπληρώνεται από τους ασκάλους)

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Παιδαγωγικά παιχνίδια Ελεύθερος συνειρμός Το παιχνίδι ρόλων Οραματισμός Ζωγραφική / Σχέδιο Εργασία σε μικρές ομάδες Επισκέπτες ομιλητές Χρήση Βίντεο Ανάθεση εργασιών Τα παιδαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη και Μαθηματικά

Τέχνη και Μαθηματικά Τέχνη και Μαθηματικά Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Διαθεματικό Δημιουργός: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΛΑΤΖΙΔΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ) Τάξεις: Α, Β Ημερησίου και Α, Β, Γ Εσπερινού Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Παπαφλέσσα και Υψηλάντη, 262 22 ΠΑΤΡΑ ΣΕΠ ΕΑΠ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας Τομέας Παιδαγωγικής Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος }

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Είδη αξιολόγησης: αρχική-διαγνωστική, συντρέχουσαδιαμορφωτική, τελική Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 4.1 Τίτλος 4ης Επιμέρους Δράσης: Αξιοποίηση του Stop Motion Animation (χειροποίητη κινούμενη εικόνα ) στην αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΗΣ : : Δ 39 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 1.α. Από τον Πρόλογο στο Επεισόδιο: Η Ελένη, μαζί με τις γυναίκες που αποτελούν το Χορό του δράματος, μπαίνουν μέσα στο παλάτι προκειμένου να ζητήσουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου

Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου 25 26 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόγραµµα της Β Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης για τα Αρχαία Ελληνικά, όπως καταρτίστηκε από το Π.Ι., προτάσσει τη διδασκαλία του απολογητικού λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου Οδύσσεια Ραψωδία α 1-426. Διδακτικό σενάριο

Ομήρου Οδύσσεια Ραψωδία α 1-426. Διδακτικό σενάριο Ομήρου Οδύσσεια Ραψωδία α 1-426 Διδακτικό σενάριο Πόπη Χριστοφόρου-Πούγιουρου, Φιλόλογος Λειτουργός Γραφείου Αναλυτικών Προγραμμάτων Λευκωσία 2012 Δυο λόγια για το διδακτικό σενάριο Η ακόλουθη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. Τι, πώς, γιατί;

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. Τι, πώς, γιατί; ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Τι, πώς, γιατί; Κοινωνία Μάθηση Εκπαιδευτική Πολιτική Διδασκαλία Σχολικό Εγχειρίδιο Σκοπός Στόχοι Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνία Μάθηση Εκπαιδευτική Πολιτική Διδασκαλία Σκοπός Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011-Συνάντηση 3η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τηλ.: 22800737, 22800951

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Εκπαιδευτικοί στόχοι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εκπαιδευτικοί στόχοι των προτεινόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό της γης

Το εσωτερικό της γης Το εσωτερικό της γης Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΔΕ) Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΩΝΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164)

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε τη διήγηση του Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση: Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της άµεσης διδασκαλίας; Απάντηση Άµεση διδασκαλία - κατάκτηση της µάθησης - instructional design

Ερώτηση: Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της άµεσης διδασκαλίας; Απάντηση Άµεση διδασκαλία - κατάκτηση της µάθησης - instructional design Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου Μάθηµα: Διδακτική Μεθοδολογία: δοµικά στοιχεία της διδασκαλίας Διδάσκων: Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γεραμάνη Α. Βαβουράκη

Α. Γεραμάνη Α. Βαβουράκη Α. Γεραμάνη Α. Βαβουράκη Ελληνογερμανική Αγωγή 6 Νοεμβρίου 2016 Οι μαθητές της Ε τάξης στο πλαίσιο των διαθεματικών προγραμμάτων της τάξης τους ασχολούνται με τη βυζαντινή τέχνη σε ένα πρόγραμμα που εμπλέκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΣ (12-14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές,

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών 1 η Τάξη Στόχοι Τα παιδιά: Αναπτύσσουν, σε κάθε ευκαιρία, τον προφορικό λόγο. Ως ομιλητές απαντούν σε απλές ερωτήσεις, ανακοινώνουν, περιγράφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 9: Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών Ευφημία Τάφα Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχή έκβαση της ανάγνωσης μιας ιστορίας Χρονική στιγμή της ανάγνωσης (πότε) Το είδος του κειμένου (τι) Η «γωνιά» της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θέμα διδακτικού υλικού: Όνομα αξιολογητή: Ημερομηνία αξιολόγησης: Γενικές Οδηγίες Να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Λογοτεχνίας

Διδακτική της Λογοτεχνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Λογοτεχνίας Ενότητα 1: Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας l Βενετία Αποστολίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σχολεία ϖου συµµετέχουν 5ο ηµοτικό σχολείο Κέρκυρας 2ο ηµοτικό σχολείο Νάξου Σχολική χρονιά 2005-2006 ιδακτική µεθοδολογία ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Περίοδος ϖροετοιµασίας Τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Οι δυνατότητες της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής στα «ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΑ» της Ειρήνης Μάρρα. (Μάρτιος 2012)

Οι δυνατότητες της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής στα «ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΑ» της Ειρήνης Μάρρα. (Μάρτιος 2012) Οι δυνατότητες της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής στα «ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΑ» της Ειρήνης Μάρρα (Μάρτιος 2012) Διδάσκουσα : Στέλλα Αμοναχάκη (ΠΕΟ2), 7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Τμήμα : Α2 Η ανομοιογένεια στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Βασικές αρχές Oδηγιών Τι διδάσκουμε; Πώς διδάσκουμε; Τι θέλουμε να πετύχουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82)

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 1. KEIMENO Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Διδακτικές μέθοδοι Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Περίληψη Προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ Γυμνασίου με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, συγκεκριμένα με το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής:

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής: Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Τα θέματα των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας. εμινάρια ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων, επτέμβριος 2014

Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας. εμινάρια ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων, επτέμβριος 2014 Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας εμινάρια ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων, επτέμβριος 2014 1 Διευκρινίσεις για τα εγχειρίδια «Ο Λόγος Ανάγκη της Ψυχής» Και τα τρία εγχειρίδια και των τριών τάξεων κυκλοφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΡΗΝΗ -ΠΟΛΕΜΟΣ Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α - Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από τα κείμενα οι μαθητές: Να αναπτύξουν προβληματισμούς γύρω από τα θέματα της ειρήνης και του πολέμου.

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση προλογοσ Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό πολύχρονης ενασχόλησης με τη θεωρητική μελέτη και την πρακτική εφαρμογή του παραδοσιακού χορού και γράφτηκε με την προσδοκία να καλύψει ένα κενό όσον αφορά το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ Τι είναι το έπος; Αρχικά η λέξη έπος σήμαινε «λόγος». Από τον 5ο αι. π.χ. όμως χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το μεγάλο αφηγηματικό ποίημα σε δακτυλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών Η αξιολόγηση των μαθητών Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει

Διαβάστε περισσότερα