ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ:"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. Νο 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ: Μονωτήρες κανονικού τύπου 16 τον για ΓΜ 400kV ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ FAX: ΙΑΚΗΡΥΞΗ Μονωτήρες κανονικού τύπου 16 τον για ΓΜ 400kV Το παρόν Συµπλήρωµα Νο 1 εκδίδεται για τον παρακάτω λόγο: Τροποποιείται το παράρτηµα Β της Τεχνικής Προδιαγραφής TR-1(Aναθ.Οκτ.2006) Όλοι οι άλλοι όροι της διακήρυξης παραµένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν. Τεύχη της διακήρυξης και του Συµπληρώµατος αριθ.1 δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης :

2 Η Μ Ο Σ Ι Α Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR-1 ΙΣΚΟΕΙ ΕΙΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΑΛΥΣΙ ΩΝ

3 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR-1 Aυτή η προδιαγραφή περιλαµβάνει την κατασκευή και δοκιµή δισκοειδών µονωτήρων από σκληρυµένο γυαλί. Οι µονωτήρες θα πρέπει να περνούν µε επιτυχία τις δοκιµές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή. Για όλα τα διεθνή πρότυπα που αναφέρονται παρακάτω θα ισχύει η τελευταία τους έκδοση. 1. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.1 Οι µονωτήρες θα είναι σχεδιασµένοι και κατασκευασµένοι ώστε να αντέχουν σε σκληρή µεταχείριση και να έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής σε συνθήκες λειτουργίας, χωρίς αυτό να αποβαίνει σε βάρος των ηλεκτρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται. Για τη διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής τους θα πρέπει να τηρείται το διεθνές πρότυπο EN ISO Η εσωτερική επιφάνεια και οι πτυχώσεις θα διαµορφώνονται κατάλληλα, ώστε να καθαρίζονται εύκολα. Τα κελύφη θα έχουν γενικά συµµετρικό σχήµα και δε θα παρουσιάζουν εµφανείς παραµορφώσεις. 1.2 Το σκληρυµένο γυαλί θα είναι υγιές, χωρίς ελαττώµατα και κηλίδες που µπορούν να µειώσουν τη διάρκεια ζωής του µονωτήρα. Όλες οι εµφανείς επιφάνειες του γυαλιού θα είναι λείες. 1.3 Οι µονωτήρες θα έχουν µελετηθεί κατάλληλα, ώστε να αποφεύγονται υπερβολικές πεδιακές εντάσεις, σε οποιαδήποτε διατοµή ή επιφάνεια διαρροής. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του µονωτήρα που επηρεάζουν δυσµενώς τη ραδιοφωνική λήψη θα αποφεύγονται όσο είναι πρακτικά δυνατό. 1.4 Το σκληρυµένο γυαλί δε θα έρχεται σε απευθείας επαφή µε σκληρά µέταλλα. Όταν γίνεται χρήση τσιµέντου θα λαµβάνονται µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι το τσιµέντο αυτό είναι κατάλληλο και δεν προκαλεί κατά τις διαστολές ρωγµές και κατά τις συστολές χαλαρότητα στη σύνδεση. 1.5 Τα µεταλλικά τµήµατα, εκτός από τις περιοχές ασφαλείας, θα κατασκευάζονται από καλή ποιότητα µαλακτού σιδήρου ή χάλυβα τύπου ανοικτού δαπέδου ή ηλεκτρικής καµίνου και θα είναι επιψευδαργυρωµένα. Οι περόνες ασφαλείας θα κατασκευάζονται απο φωσφορούχο ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. Ο ανοξείδωτος χάλυβας θα έχει καλή αντίσταση διαβρώσεως και θα είναι ποιότητας 18 Cr-8Ni ή ισοδύναµης. 1.6 Οι διαστάσεις των συνδέσεων κεφαλής - υποδοχής των µονωτήρων θα είναι σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο IEC (standard coupling / split pin). 2. EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Κάθε δίσκος µονωτήρα θα φέρει ευανάγνωστα και ανεξίτηλα σύµβολα, που θα δείχνουν τον κατασκευαστή, το έτος κατασκευής, τη σύνθετη ονοµαστική Μηχανική και Ηλεκτρική αντοχή, που θα χαρακτηρίζεται µε το σύµβολο Μ-Ε. 3. ΟΚΙΜΕΣ Οι µονωτήρες θα πρέπει να καλύπτουν µε επιτυχία τις παρακάτω δοκιµές. Οι δοκιµές αυτές πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο IEC , εκτός των περιπτώσεων όπου αναφέρεται διαφορετικό, καθώς επίσης και µε τις τιµές που δίνονται στο παράρτηµα Α ή Β ή Γ ή, ανάλογα µε τον ζητούµενο µονωτήρα.

4 Οι δοκιµές που απαιτούνται πρέπει να πραγµατοποιούνται σε ανεξάρτητα και αναγνωρισµένα εργαστήρια, διαπιστευµένα µε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC Τα πιστοποιητικά των δοκιµών πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, ευδιάκριτα και θεωρηµένα από το εργαστήριο όπου πραγµατοποιούνται οι δοκιµές. Οι δοκιµές δειγµάτων και σειράς µπορούν να πραγµατοποιηθούν και στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, εφόσον το εργαστήριο του διαθέτει ISO ΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ : οκιµή αντοχής σε κρουστική τάση µε στεγνή επιφάνεια, σύµφωνα µε την παράγραφο οκιµή αντοχής σε τάση µε βιοµηχανική συχνότητα µε υγρή επιφάνεια (η τάση υπερπηδήσεως µε υγρή επιφάνεια θα πρέπει επίσης να προσδιοριστεί), σύµφωνα µε την παράγραφο οκιµή της µηχανικής αντοχής, σύµφωνα µε την παράγραφο οκιµή θερµοµηχανικής συµπεριφοράς, σύµφωνα µε την παράγραφο οκιµή διάτρησης σε τάση υπερπήδησης µε κρουστικό κύµα τάσης µε απότοµη κλίση µετώπου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και διαδικασίες του διεθνούς προτύπου IEC 61211/2004. Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές και δοκιµές που έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του ίδιου προτύπου παλιότερης έκδοσης οκιµή σε τόξο ισχύος Η δοκιµή θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και διαδικασίες του διεθνούς προτύπου IEC Μετά τη δοκιµή τόξου ισχύος οι µονωτήρες θα υποβληθούν σε µια κοινή δοκιµή της ηλεκτροµηχανικής αντοχής στο 65% του προδιαγραφόµενου ηλεκτροµηχανικού φορτίου θραύσεως. Oι µονωτήρες θα πρέπει να αντέξουν τη δοκιµή αυτή χωρίς ηλεκτρική διάτρηση ή µηχανική αστοχία οκιµή τάσεως ραδιοφωνικής παρενοχλήσεως, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο IEC οκιµή παραµένουσας αντοχής σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο IEC ΟΚΙΜΕΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ : οκιµή διατρήσεως, σύµφωνα µε την παράγραφο Επιβεβαίωση των διαστάσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο οκιµή της µηχανικής αντοχής, σύµφωνα µε την παράγραφο οκιµή επιβεβαίωσης των αξονικών, ακτινικών και γωνιακών µετατοπίσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο οκιµή επιβεβαίωσης του συστήµατος ασφάλειας, σύµφωνα µε την παράγραφο οκιµή θερµικής κρούσεως, σύµφωνα µε την παράγραφο οκιµή επιψευδαργυρώσεως, σύµφωνα µε την παράγραφο οκιµή κρούσεως, σύµφωνα µε την παρ του διεθνούς προτύπου ANSI C ΟΚΙΜΕΣ ΣΕΙΡΑΣ : (Θα πρέπει να διεξαχθούν µε την παρακάτω σειρά) : Οπτική εξέταση, σύµφωνα µε την παράγραφο Μηχανική δοκιµή (µε φορτίο εφελκυσµού ίσο µε το 50% της προδιαγραφόµενης αντοχής), σύµφωνα µε την παράγραφο 28.2

5 3.4 Η δοκιµή θερµοµηχανικής συµπεριφοράς, σύµφωνα µε την παράγραφο 20 του διεθνούς προτύπου IEC και η δοκιµή διάτρησης σε τάση υπερπήδησης µε κρουστικό κύµα τάσης µε απότοµη κλίση µετώπου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και διαδικασίες του διεθνούς προτύπου IEC 61211/2004, θα πραγµατοποιηθούν στις δοκιµές δειγµάτων για Προµηθευτές που προµηθεύουν για πρώτη φορά την Επιχείρηση µε τα εν λόγω υλικά. 4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 4.1 Τα υλικά θα επιθεωρούνται και η φόρτωση τους δε θα γίνεται χωρίς την έγκριση του εκπρόσώπου της Επιχείρησης. Η έγκριση για την αποστολή του υλικού δεν απαλλάσσει τον κατασκευαστή από την ευθύνη να προµηθεύσει υλικά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Επιχείρησης, ούτε τον απαλλάσσει από αξιώσεις που µπορεί η Επιχείρηση να προβάλλει εξαιτίας ελλιπούς ή µη ικανοποιητικού υλικού. 4.2 Όλες οι δοκιµές στο εργοστάσιο, που έχουν κριθεί από τον Αγοραστή σαν απαραίτητες για την επαλήθευση της ικανότητας του υλικού να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα εκτελεσθούν µε τη µέριµνα και µε δαπάνες του Πωλητή, ο οποίος και θα χορηγήσει όλα τα απαιτούµενα δείγµατα, συσκευές και όργανα για τις πιο πάνω δοκιµές. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωµα να παρακολουθήσει ορισµένες ή όλες τις παραπάνω δοκιµές. 4.3 Ο Αγοραστής µπορεί, κατά προαίρεση και µε δικές του δαπάνες, να διαλέγει κατάλληλο αριθµό απο τα µέρη του µονωτήρα, κελύφη ή ολόκληρους µονωτήρες απο οποιαδήποτε παρτίδα που παραδίδεται απο τον Πωλητή σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή, για να τα στείλει σε ένα αναγνωρισµένο εργαστήριο δοκιµών της εκλογής του (Αγοραστή), για την επιβεβαίωση των δοκιµών ή χαρακτηριστικών και για τυχόν πρόσθετη έρευνα και δοκιµές που θα κριθούν απαραίτητες απο τον Αγοραστή. 4.4 Τα χρησιµοποιούµενα υλικά και οι µέθοδοι παραγωγής υπόκεινται σε επιθεώρηση του Αγοραστή. Στις ώρες εργασίας εκπρόσωπος του Αγοραστή θα έχει τη δυνατότητα να εισέρχεται σε όλα τα τµήµατα του εργοστασίου, όπου κατασκευάζονται τα καλυπτόµενα, απο την παραγγελία του Αγοραστή, υλικά και θα πρέπει να δίνονται απο τον Πωλητή όλες οι καθιερωµένες διευκολύνσεις επιθεωρήσεως έτσι ώστε οποιοδήποτε ή όλα τα µέρη των µονωτήρων, να εξετάζονται ανεξάρτητα. Επισηµαίνεται ότι µπορεί να διαλέγονται απο τον εκπρόσωπο του Αγοραστή µονωτήρες και τµήµατα µονωτήρων για δοκιµή. 4.5 Ο κατασκευαστής έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην Επιχείρηση αντίγραφα των δελτίων ελέγχου και δοκιµών του υλικού. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει όλα τα πιστοποιητικά των δοκιµών σειράς από τον κατασκευαστή. 4.6 Σε κάθε ποσότητα που θα παραδίνεται θα πραγµατοποιούνται οι δοκιµές δείγµατος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρ.3.2 της παρούσης προδιαγραφής. 5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 5.1 Γενικά η συσκευασία και η παράδοση των µονωτήρων πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται αποτελεσµατικά από ζηµιές στην µεταφορά (θαλάσσια, σιδηροδροµική, οδική, αεροπορική) και στη διακίνηση τους. 5.2 Τα κιβώτια θα εκπληρούν όλες τις απαιτήσεις που έχουν καθιερωθεί για την κατηγορία του υλικού που συσκευάζεται και θα είναι κατάλληλα για την αποθήκευση στο ύπαιθρο. 5.3 Κάθε κιβώτιο θα πρέπει να φέρει ευανάγνωστα και ανεξίτηλα διακριτικά στοιχεία που να αναφέρουν το µικτό βάρος, τον αριθµό τεµαχίων, τον αριθµό παραγγελίας, το όνοµα του κατασκευαστή ή το σήµα του εργοστασίου και όλα τα διακριτικά αποστολής.

6 5.4 Όλοι οι µονωτήρες, τα κιβώτια καθώς και οι µέθοδοι συσκευασίας, θα υπόκεινται σε τελική επιθεώρηση και δοκιµή στο εργοστάσιο του Πωλητή. Ο αριθµός των µονωτήρων σε κάθε κιβώτιο καθορίζεται στα παραρτήµατα Α,Β, Γ και. 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στην προσφορά θα πρέπει να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία µε σαφή και µοναδικό τρόπο. 6.1 Πλήρης περιγραφή των προσφεροµένων ειδών, µε σχέδιο υπό κλίµακα που να δείχνει σε τοµή για κάθε τύπο µονωτήρα, όλα τα βασικά στοιχεία, διαστάσεις κ.λ.π ελτία δοκιµών τύπου της παραγράφου 3 της παρούσας προδιαγραφής από ανεξάρτητο εργαστήριο, διεθνώς πιστοποιηµένο µε το πρότυπο ISO/IEC Τα δελτία αυτά θα είναι πλήρη, µε σχέδιο του µονωτήρα που δοκιµάζεται, ενώ σε περίπτωση που το είδος που δοκιµάζεται διαφέρει από το αντίστοιχο προσφερόµενο τότε θα πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα προκειµένου να ελεγχθεί η ισοδυναµία του. 6.3 Πιστοποιητικό ISO/IEC του εργαστηρίου όπου πραγµατοποιούνται οι τυχόν δοκιµές τύπου και πιστοποιητικό ISO 9001 για το εργαστήριο του κατασκευαστή, εφόσον οι δοκιµές δειγµάτων και σειράς πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του. 6.4 Κατάλογος πωλήσεων σε πέντε (5) τουλάχιστον Ηλεκτρικές Εταιρείες, απο χώρες εκτός της χώρας παραγωγής τους, ικανού αριθµού µονωτήρων οµοίων µε τους προσφερόµενους, οι οποίοι έχουν χρησιµοποιηθεί µε άριστη συµπεριφορά σε δίκτυα Γ.Μ. για περίοδο τουλάχιστο πέντε (5) ετών, που θα αποδεικνύεται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά (συστατικές επιστολές). Στον κατάλογο πωλήσεων και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα αναγράφεται, αναλυτικά, ο τύπος του µονωτήρα, η τάση δικτύου που χρησιµοποιήθηκε, ο ακριβής αριθµός µονωτήρων, καθώς και το έτος πώλησης ή εγκατάστασης των µονωτήρων. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες ή επικυρωµένα αντίγραφα, ευδιάκριτες όσον αφορά στην Εταιρεία που τις εκδίδει και εγγυάται την καλή λειτουργία των αντίστοιχων µονωτήρων. Η ΕΗ έχει το δικαίωµα να κάνει αποδεκτές και προσφορές µε κατάλογο λιγότερων Αγοραστών, αφού ληφθούν βέβαια υπ όψιν, τόσο οι ποσότητες που έχει προµηθεύσει όσο και ο Αγοραστής τους. 6.5 Υποβολή Προγράµµατος διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το EN ISO 9001 για το εργοστάσιο κατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υλικών κατά την παραγωγική διαδικασία. Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος κατασκευής των προσφερόµενων υλικών. 6.6 Επιβεβαίωση όλων των στοιχείων των µονωτήρων που προδιαγράφονται στα παραρτήµατα Α, Β, Γ ή και αναγραφή αυτών στις αντίστοιχες στήλες. 6.7 Περιγραφή (σχέδιο) της συσκευασίας των προσφεροµένων υλικών. 6.8 Τα παρακάτω στοιχεία για αλυσίδα 10 τεµαχίων για µονωτήρες του παραρτήµατος Α και 18 τεµαχίων για µονωτήρες του παραρτήµατος Β, Γ και : - Υπερπήδηση µε βιοµηχανική συχνότητα σε στεγνή επιφάνεια, - Υπερπήδηση µε βιοµηχανική συχνότητα σε υγρή επιφάνεια, - θετική και αρνητική υπερπήδηση σε στεγνή επιφάνεια και - θετική και αρνητική υπερπήδηση χειρισµών σε υγρή επιφάνεια.

7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η T R - 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ (Μονωτήρες για Γ.Μ. 400 kv) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κανονικός Τύπος Στοιχεία Προµηθευτή Τύπος Οµίχλης Στοιχεία Προµηθευτή Μέγιστη ιάµετρος mm Mήκος mm Mέγεθος κεφαλής και υποδοχής mm Ελάχιστο Mήκος Ερπυσµού mm Eλάχιστη Μ+Η αντοχή kν Αντοχή σε µηχανική κρούση Nm Aντοχή εφελκυσµού (δοκιµή σειράς) kν Ρεύµα βραχυκυκλώσεως/ ιάρκεια ka/sec 31.5/ /0.5 Αντοχή σε τάση µε βιοµηχανική συχνότητα σε kv στεγνή επιφάνεια, ένα λεπτό Αντοχή σε τάση µε βιοµηχανική συχνότητα σε kv υγρή επιφάνεια, ένα λεπτό Αντοχή σε κρουστική τάση, στεγνή επιφάνεια kv Τάση διατρήσεως µε βιοµηχανική συχνότητα Τάση δοκιµής µε βιοµηχανική συχνότητα για τον καθορισµό της ραδιοφωνικής παρενοχλήσεως (RIV), ενδεικνυόµενη τιµή προς γη Μέγιστη τάση ραδιοφωνικής παρενοχλήσεως στα 1000 kηz kv kv µv Αριθµός τεµαχίων ανά κιβώτιο 5 6 Καθαρό βάρος ανά τεµάχιο kg Παρατηρήσεις : 1. Το στέλεχος των µονωτήρων οµίχλης θα είναι εφοδιασµένο µε ένα δακτύλιο από ψευδάργυρο που θα χυτεύεται στο στέλεχος χωρίς κενά. Η επιφάνεια πρόσφυσης θα είναι µεγαλύτερη του 80% της ολικής επιφάνειας επαφής µεταξύ του δακτυλίου και του στελέχους. Ο δακτύλιος ψευδάργυρου θα έχει ικανοποιητικό πάχος και µήκος. Ο ψευδάργυρος θα έχει καθαρότητα τουλάχιστον 99.7%. 2. Το µεταλλικό κάλυµµα (Cap) των µονωτήρων οµίχλης θα έχει ενισχυµένη επιψευδαργύρωση πάχους 110 µm.

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.02.10. Έκδοση 1 / 07-10-2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ε 18.02.10. Έκδοση 1 / 07-10-2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ε 18.02.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 07-10-2008 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Η Οδηγία τέθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Μάρτιος 2012 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες.

1.1 Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. Σελίδα 1 από 20 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. 1.2 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 14 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 14 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 14 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. 1.2 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙ: ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Τ3: ΔΟΚΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 για την προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Μ.:926ΤΣΥ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Μ.:926ΤΣΥ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ ΚΩ ΙΚΟΙ: 831009871 To κράνος αυτό θα χρησιµοποιείται από συνεργεία κατασκευών σε υπαίθριους χώρους για εργασίες κατά τις οποίες δεν θα υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2)

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) - 1 - Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1 ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / M.T. ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, εκέµβριος 2004 -2- ΤΟΜΟΣ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07γ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0091/2006 1997/0335(COD) EL 16/03/2006 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 23 Φεβρουαρίου 2006 για την έκδοση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0 ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑ ΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/1/2004 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0 ΣΕΛΙΔΕΣ 36 PDF

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Καλώδια ονοµαστικής τάσης 600/1000 V µε µόνωση και µανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

Καλώδια ονοµαστικής τάσης 600/1000 V µε µόνωση και µανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 2015- - ICS: 29.060.20 ΕΛΟΤ 843 Εκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Καλώδια ονοµαστικής τάσης 600/1000 V µε µόνωση και από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) Polyvinyl chloride insulated and sheathed power

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012 Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων Διεύθυνση Δικτύου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ / 362 / 3.12.2012 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται σε εκρήξιµο περιβάλλον ορυχείων µε εύφλεκτα αέρια. (ΦΕΚ 442/Β/20-7-90)

Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται σε εκρήξιµο περιβάλλον ορυχείων µε εύφλεκτα αέρια. (ΦΕΚ 442/Β/20-7-90) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. οικ. Β. 13353/2636/90 Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται σε εκρήξιµο περιβάλλον ορυχείων µε εύφλεκτα αέρια. (ΦΕΚ 442/Β/20-7-90) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20152709/11-05-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα