ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 35435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμοί και Κατάργηση Σχο λικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση... 1 Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παίδων και Νέων «Εθνική Στέγη» Δήμου Ν. Σμύρνης α) Μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της Δη μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρόνοιας Κε ρατσινίου (ΔΗ.ΚΕ.ΠΡΟ.Κ.) στο Δήμο Κερατσινίου. β) Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο και στα Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Κερατσι νίου» και «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κερατσινίου» αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτήν που κατείχε το προς μεταφορά πλεονάζον προσωπικό της Δη μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρόνοιας Κε ρατσινίου (ΔΗ.ΚΕ.ΠΡΟ.Κ.)... 3 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ αριθμ. 219/ απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Κερατσινίου... 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Γ6 (1) Ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμοί και Κατάργηση Σχο λικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 8 παρ. 1 και 34 παρ. 4 του ν. 3699/ «Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων αναπηρία ή με ει δικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/τ.A / ). 2. Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα [π.δ. 63/2005 (Α 98)]. 3. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α 247). 4. Την υπ αριθμ /Υ252/ (ΦΕΚ 1948/τ.B / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» 5. Του π.δ. 103/2004 (Α 70) «Περιορισμός της συναρ μοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων». 6. Την υπ αριθμ. 251/Υ/ (ΦΕΚ 1994/τ.Β /2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του ΥΠΕΠΘ». 7. Τις εισηγήσεις των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλί ων, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κ.Δ.Α.Υ. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού: Ετήσια δαπάνη ύψους ευρώ περίπου, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται στο ποσό των ευρώ περίπου. Η εν λόγω δαπάνη τόσο κατά το τρέχον οικονομικό έτος όσο και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμε τωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ , ΚΑΕ0227). Β. Επί του Προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α βαθμού: Ετήσια δαπάνη ύψους ευρώ περίπου, από την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των ιδρυομένων και αναβαθμιζόμενων σχολικών μονάδων, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται στο ποσό των ευρώ, περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων ΟΤΑ. Γ. Επί του Προϋπολογισμού της «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» Δαπάνη τρέχοντος οικ. έτους 2008 ύψους ευρώ περίπου, από την προμήθεια του πάγιου εξοπλισμού των ιδρυο μένων και αναβαθμιζόμενων σχολικών μονάδων, η οποία θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού χρήσης 2008 της «ΟΣΚ Α.Ε.», αποφασίζουμε: ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ Σ.Μ.Ε.Α. Ι. Ιδρύονται από το σχολικό έτος Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κατά Περιφερειακές Διευθύν σεις και Διευθύνσεις Π.Ε. ως εξής:

2 35436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 1. Τ.Ε. στο 16 Δ.Σ. Καβάλας 2. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Κοκκινοχώματος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ 1. Τ.Ε. στο 1 Μειονοτικό Δ.Σ. Ξάνθης 2. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Αβδήρων 3. Τ.Ε. στο 7 Δ.Σ. Ξάνθης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 1. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Αιγείρου 2. Τ.Ε. στο 2 Νηπ. Κομοτηνής. 3. Τ.Ε. στο 2/θ Μειονοτικό Δ.Σ. Σιδηρούς ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. 6/θ Ειδικό Δ.Σ. Καλαμαριάς 2. 2/θ Ειδικό Νηπ. Καλαμαριάς 3. Τ.Ε. στο 92 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης 4. Τ.Ε. στο 57 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης 5. Τ.Ε. στο 66 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης 6. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής 7. Τ.Ε. στο 2 Νηπ. Νέας Ραιδεστού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Τ.Ε. στο 3 Δ. Σ. Πολίχνης 2. Τ.Ε. στο 5 Δ.Σ. Συκεών 3. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Αμπελοκήπων 4. Τ.Ε. στο 1 Δ.Σ. Σταυρούπολης 5. Τ.Ε. στο 18 Δ.Σ Σταυρούπολης. 6. Τ.Ε. στο 3 Δ.Σ. Ωραιοκάστρου 7. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Φιλύρου 8. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Ασσήρου 9. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Μελισσοχωρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ 1. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Αξιούπολης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ 1. Τ.Ε. στο 4 Δ.Σ. Κατερίνης 2. Τ.Ε. στο 5 Δ.Σ. Κατερίνης 3. Τ.Ε. στο 10 ο Δ.Σ.Κατερίνης 4. Τ.Ε. στο 14 Δ.Σ.Κατερίνης 5. Τ.Ε. στο 9 Νηπ. Κατερίνης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 1. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Νέου Σκοπού 2. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Νέου Σουλίου ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Αργούς Ορεστικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1. 2/θ Ειδικό Δ.Σ. Σερβίων 2. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Κοζάνης 3. Τ.Ε. στο 19 Νηπ. Κοζάνης 4. Τ.Ε. στο 11 Νηπ. Κοζάνης 5. Τ.Ε. στο 12 Δ.Σ. Πτολεμάίοας ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 1 Τ.Ε. στο Δ.Σ. Πέτα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. Τ.Ε. στο 1 Δ.Σ. Ιωαννίνων 2. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Πεδινής 3. Τ.Ε. στο Δ.Σ Μονοδενδρίου 4. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Πραμάντων ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 1. Τ.Ε. στο 3 Δ.Σ. Γιάννουλης 2. Τ.Ε. στο 1 Δ.Σ. Αμπελώνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1. Τ.Ε. στο 3 Δ.Σ. Βόλου 2. Τ.Ε. στο 17 Δ.Σ. Βόλου 3. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Σούρπης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1. Τ.Ε. στο 3 Δ.Σ. Κέρκυρας 2. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Καρουσάδων 3. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Κασσιόπης 4. Τ.Ε. στο Σχολικό Κέντρο Δήμου Μελιτειέων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1. Τ.Ε. στο 2 Νηπ. Ληξουρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1. Τ.Ε. στο 3 Δ.Σ. Λευκάδας 2. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Μεγανησίου (τυφλών) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Αγίας Τριάδας 2. Τ.Ε. στο 3 Νηπ. Κρανιδίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1. Τ.Ε. στο 3 Δ.Σ.Τρίπολης 2. Τ.Ε. στο 2ο Δ.Σ. Μεγαλόπολης 3. Τ.Ε. στο 1 Δ.Σ. Μεγαλόπολης 4. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Τροπαίων 5. Τ.Ε. στο 15 Νηπ. Τρίπολης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1. Τ.Ε. στο 1 Δ.Σ. Κορίνθου 2. Τ.Ε. στο 3 Δ.Σ. Κιάτου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1. 2/θ Ειδικό Δ.Σ. Μολάων 2. 2/θ Ειδικό Νηπ. Σπάρτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1. Τ.Ε. στο 10 Δ.Σ. Καλαμάτας 2. Τ.Ε. στο Δ.Σ Μελιγαλά 3. Τ.Ε. στο 12 Νηπ. Καλαμάτας 4. Τ.Ε. στο 26 Νηπ. Καλαμάτας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1. 2/θ Ειδικό Δ.Σ. Βόνιτσας 2. Τ.Ε. στο 1 Δ.Σ. Νεάπολης 3. Τ.Ε. στο 1 Δ. Σ. Αγίου Κωνσταντίνου 4. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Αμφιλοχίας 5. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Αντιρρίου 6. Τ.Ε. στο 6 Νηπ. Αγρινίου 7. Τ.Ε. στο 1 Νηπ. Βόνιτσας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 1. ΤΕ στο 17 Δ.Σ. Πατρών 2. ΤΕ στο 21 Δ.Σ. Πατρών 3. Τ.Ε. στο 58 Δ.Σ. Πατρών 4. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Χαλανδρίτσας 5. Τ.Ε. στο 25 Νηπ. Πατρών 6. Τ.Ε. στο 62 Νηπ. Πατρών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 1. 1/θ Ειδικό Νηπ. Πύργου

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1. Τ.Ε. στο 6 ο Δ.Σ. Λιβαδειάς 2. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Ασωπίας 3. Τ.Ε. στο 9 Δ.Σ. Λιβαδειάς 4. Τ.Ε. στο 12 Νηπ. Λιβαδειάς 5. Τ.Ε. στο 2 Νηπ. Οινοφύτων 6. Τ.Ε. στο 4 Νηπ. Θήβας 7. Τ.Ε. στο 1 Νηπ. Σχηματαρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 1. Τ.Ε. στο 9 Δ.Σ. Χαλκίδας 2. Τ.Ε. στο 7 Δ.Σ. Χαλκίδας 3. Τ.Ε. στο 6 Νηπ. Χαλκίδας 4. Τ.Ε. στο 25 Νηπ. Χαλκίδας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1. Ειδικό 2/θ Νηπ. Καρπενησίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1. Τ.Ε. στο 1 Δ.Σ. Λαμίας 2. Τ.Ε. στο 16 Νηπ. Λαμίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 1. Τ.Ε. στο 1 Δ.Σ. Άμφισσας ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ 1. Τ.Ε. στο 9 Δ.Σ. Δάφνης 2. Τ.Ε. στο 93 Δ.Σ.Αθηνών 3. Τ.Ε. στο 103 Δ.Σ.Αθηνών 4. Τ.Ε. στο 39 Δ.Σ. Αθηνών 5. Τ.Ε. στο 129 Δ.Σ. Αθηνών 6. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Ν. Φιλαδέλφειας 7. Τ.Ε. στο 110 Δ.Σ.Αθηνών 8. Τ.Ε. στο 29 Δ.Σ. Αθηνών 9. Τ.Ε. στο 4 Δ.Σ. Γαλατσίου 10. Τ.Ε. στο 4 Δ. Σ. Καισαριανής 11. Τ.Ε. στο 16 Δ.Σ. Ηλιούπολης 12. Τ.Ε. στο 10 Δ.Σ. Ηλιούπολης 13. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Βύρωνα 14. Τ.Ε. στο7 Δ.Σ. Βύρωνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ 1. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής 2. Τ.Ε. στο 3 Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής 3. Τ.Ε. στο 5 Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής 4. Τ.Ε. στο 14 Δ.Σ. Χαλανδρίου 5. Τ.Ε. στο 7 Δ.Σ.. Αμαρουσίου 6. Τ.Ε. στο 13 Δ.Σ.. Αμαρουσίου 7. Τ.Ε. στο 2 Δ. Σ. Κηφισιάς 8. Τ.Ε. στο 1 Δ.Σ. Ν. Ερυθραίας 9. Τ.Ε. στο 8 Δ.Σ. Ηρακλείου 10. Τ.Ε. στο 8 Δ. Σ. Ν. Ιωνίας 11. Τ.Ε. στο 4 Νηπ. Ν. Ιωνίας 12. Τ.Ε. στο 19 Νηπ. Ν. Ιωνίας 13. Τ.Ε. στο 9 Νηπ. Ηρακλείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 1. Τ.Ε. στο 19 Δ.Σ. Αιγάλεω 2. Τ.Ε. στο 7 Δ.Σ. Περιστερίου 3. Τ.Ε. στο 8 Δ.Σ. Περιστερίου 4. Τ.Ε. στο 9 Δ.Σ. Περιστερίου 5. Τ.Ε. στο 10 Δ.Σ. Περιστερίου 6. Τ.Ε. στο 31 Δ.Σ. Περιστερίου 7. Τ.Ε. στο 4 Δ.Σ. Αγίων Αναργύρων 8. Τ.Ε. στο 11 Δ.Σ. Αγίων Αναργύρων 9. Τ.Ε. στο 14 Δ.Σ. Ιλίου 10. Τ.Ε. στο 9 Νηπ. Αγίων Αναργύρων 11. Τ.Ε. στο 3 Νηπ. Καματερού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ ΑΘΗΝΑΣ 1. Τ.Ε. στο 9 Δ. Σ.Αλίμου 2. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Καλλιθέας 3. Τ.Ε. στο 4 Δ.Σ. Καλλιθέας 4. Τ.Ε. στο 8 Δ.Σ. Καλλιθέας 5. Τ.Ε. στο 6 Δ.Σ. Ν. Σμύρνης 6. Τ.Ε. στο 1 Δ.Σ. Γλυφάδας 7. Τ.Ε. στο 3 Δ.Σ. Γλυφάδας 8. Τ.Ε. στο 5 Δ.Σ. Γλυφάδας 9. Τ.Ε. στο 1 Νηπ. Καλλιθέας 10. Τ.Ε. στο 6 Νηπ. Καλλιθέας 11. Τ.Ε. στο 15 Νηπ. Καλλιθέας 12. Τ.Ε. στο 22 Νηπ. Καλλιθέας 13. Τ.Ε. στο 25 Νηπ. Καλλιθέας 14. Τ.Ε. στο 4 Νηπ. Μοσχάτου 15. Τ.Ε. στο 13 Νηπ. Γλυφάδας 16. Τ.Ε. στο 10 Νηπ. Αγίου Δημητρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Αχαρνών 2. Τ.Ε. στο 27 Δ.Σ. Αχαρνών 3. Τ.Ε. στο 3 Δ.Σ. Βούλας 4. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Παιανίας 5. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Καλυβιών 6. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Γλυκών Νερών 7. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Γραμματικού 8. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Παλλήνης 9. Τ.Ε. στο 1 Δ.Σ. Αγ. Στεφάνου 10. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Δροσιάς 11. 3/θ Ειδικό Δ.Σ. Ωρωπού 12. Τ.Ε. στο 9 Νηπ. Παλλήνης 13. Τ.Ε. στο 2 Νηπ. Κερατέας 14. Τ.Ε. στο 3 Νηπ. Βάρης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τ.Ε. στο 9 Δ.Σ. Άνω Λιοσίων 2. Τ.Ε. στο 9 Δ.Σ. Ασπροπύργου 3. Τ.Ε. στο 3 Δ.Σ. Μαγούλας 4. Τ.Ε. στο 6 Δ.Σ. Άνω Λιοσίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 1. Τ.Ε. στο 20 Δ.Σ. Πειραιά 2. Τ.Ε. στο 36 Δ.Σ. Πειραιά 3. Τ.Ε. στο 40 Δ.Σ. Πειραιά 4. Τ.Ε. στο 53 Δ.Σ. Πειραιά 5. Τ.Ε. στο 1 Δ.Σ. Ν. Φαλήρου 6. Τ.Ε. στο 6 Δ.Σ. Αγ. Ιωάννη Ρέντη 7. Τ.Ε. στο 57 Νηπ. Πειραιά ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 1. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Δαφίων Καλλονής 2. Τ.Ε. στο Νηπ. Τρυγόνα Πλωμαρίου 3. Τ.Ε. στο 12 Νηπ. Μυτιλήνης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 1. 3/θ Ειδικό Δ.Σ. Ικαρίας 2. 1/θ Ειδικό Νηπ. Ικαρίας 3. Τ.Ε. στο Νηπ. Πυθαγορείου 4. Τ.Ε. στο Νηπ. Αγίου Κηρύκου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1. Τ.Ε. στο 4ο Δ.Σ. Πόλεως Ρόδου 2. Τ.Ε. στο 3ο Δ.Σ. Ιαλυσού Ρόδου

4 35438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Πόλεως Απολλώνων Ρόδου 4. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Φρυ Κάσου 5. Τ.Ε. στο 2ο Δ.Σ. Χώρας Καλύμνου 6. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Μανδρακίου Νισύρου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Άνω Σύρου 2. Τ.Ε. στο 1 ο Δ.Σ. Ερμούπολης 3. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Ίου 4. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου 5. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Παροικίας Πάρου 6. Τ.Ε. στο Νηπ. Νάουσας Πάρου 7. Τ.Ε. στο Νηπ. Χώρας Μυκόνου 8. Τ.Ε. στο 6 Νηπ. Νάξου ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1. Τ.Ε. στο 28 Δ.Σ. Ηρακλείου 2. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Κόκκινη Χάνι 3. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Αρχανών 4. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Χερσονήσου 5. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Ασημίου 6. Τ.Ε. στο 3 Δ.Σ Τυμπακίου. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 1. Τ.Ε. στο 1 Δ.Σ. Κουνουπιδιανών 2. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Βαρυπέτρου 3. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Παλαιόχωρας 4. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Περιβολιών 5. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Νεροκούρου 6. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Καντάνου 7. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Ανώπολης 8. Τ.Ε. στο 2 Δ.Σ. Σούδας 9. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Ροδοβανίου 10. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Χωραφακίων 11. Τ.Ε. στο 22 Νηπ. Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Τ.Ε. στο 16 Δ.Σ. Ρεθύμνου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1. Τ.Ε. στο4 Δ.Σ. Ιεράπετρας II. Προάγονται από το σχολικό έτος Σχο λικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κατά Περιφερειακές Δι ευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Π.Ε. ως εξής: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1. Ειδικό Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας από 2/θ σε 4/θ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. 2 Ειδικό Δ.Σ. Θεσσαλονίκης (ΕΛΕΠΑΑΠ) από 8/θ σε 10/θ Ειδικό Δ.Σ. Θεσσαλονίκης στο Περιφερειακό Γε νικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» από 2/θ σε 3/θ 3. 5 Ειδικό Νηπ. στο Νοσοκομείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Θεσ σαλονίκης από 1/θ σε 2/θ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 1. 2/θ Ειδικό Δ.Σ. Γαλανόβρυσης σε 3/θ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1. 3/θ Ολοήμερο Ειδικό Δ.Σ. Περατάτων σε 4/θ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1. Ειδικό Δ.Σ. Κορίνθου από 5/θ σε 6/θ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1. Ειδικό Νηπ. Λιβαδειάς από 1/θ σε 2/θ 2. Ειδικό Νηπ. Θήβας από 1/θ σε 2/θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1. Ειδικό Δ.Σ. Αταλάντης από 1/θ σε 2/θ 2. Ειδικό Νηπ. Λαμίας από 1/θ σε 2/θ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Ε.Δ.Σ. Π. ΝΑ. Ραφήνας από 4/θ σε 5/θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 1. Ειδικό Δ.Σ. Αυτιστικών Πειραιά από 4/θ σε 5/θ 2. 1 Ειδικό Δ.Σ. Πειραιά από 8/θ σε 9/θ 3. 1 Ειδικό Νηπ. Πειραιά από 1/θ σε 2/θ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1. Ειδικό Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 2/θ σε 4/θ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1. 3 Ειδικό Δ.Σ. Ηρακλείου από 6/θ σε 8/θ III. Καταργούνται από το σχολικό έτος Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κατά Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Π.Ε. ως εξής: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Τ.Ε. στο 2 Νηπ. Πολίχνης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ 1. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Ανδρομάχης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 1. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Ψυχικού 2. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Κερκίνης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 1. Τ.Ε. στο2 Δ.Σ. Τυρνάβου 2. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Βαμβακούς Φαρσάλων 3. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Συκουρίου 4. Τ.Ε. στο Δ.Σ. Πυργετού ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1. Τ.Ε. στο 18 Δ.Σ. Καλαμάτας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1. Τ.Ε. στο 1 Δ.Σ. Αιτωλικού ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε Α ΑΘΗΝΩΝ 1. Τ.Ε. στο 124 2/θ Νηπ. Αθηνών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε Γ ΑΘΗΝΩΝ 1. Τ.Ε. στο 42 Δημ. Περιστερίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τ.Ε. στο 8 Δ.Σ. Μεγάρων IV. Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κατά Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Π.Ε. ως εξής:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ειδικό Δ.Σ. τυφλών από 3/θ σε 2/θ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1. Δημητρούκειο Ειδικό Δ.Σ. Μεσολογγίου από 6/θ σε 5/θ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ F Αριθμ /32182 (2) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Κέντρο Δρα στηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παίδων και Νέων «Εθνική Στέγη» Δήμου Ν. Σμύρνης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την υπ αριθμ 23346/ βεβαίωση της Νομι κής Υπηρεσίας του Δήμου Ν. Σμύρνης, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2008 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ /2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ.1/425/18056/ απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ αριθμ / με την οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις μί σθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προ ϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/ 1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων. 6. Την υπ αριθμ /24463/ εγκριτική μας απόφαση. 7. Την υπ αριθμ. 7/2008 απόφαση Διοικητικού Συμβου λίου του Κ.Δ.Κ.Π.Π.Ν. «Εθνική Στέγη» Δήμου Ν. Σμύρνης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν / μία Βοηθό Μάγειρας για τη βοήθεια προετοιμα σίας του φαγητού με αμοιβή , για χρονικό διά στημα ενός (1) έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθμ. 7/2008 απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Δ.Κ.Π.Π.Ν. «Εθνική Στέγη» Ν. Σμύρνης. Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι το Κέντρο Δρα στηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παίδων και Νέων «Εθνική Στέγη» Δήμου Ν. Σμύρνης. Οι σχετικές πιστώσεις θα βαρύνουν τον Κ.Α του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ (3) α) Μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της Δημο τικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρόνοιας Κερατσινί ου (ΔΗ.ΚΕ.ΠΡΟ.Κ.) στο Δήμο Κερατσινίου. β) Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου στο Δήμο και στα Ν.Π.Δ.Δ. «Δη μοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Κερατσινίου» και «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κερατσινίου» αντίστοιχης ή παρεμφερούς ει δικότητας με αυτήν που κατείχε το προς μεταφορά πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρόνοιας Κερατσινίου (ΔΗ.ΚΕ.ΠΡΟ.Κ.). ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του αρθ. 269 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 25 του ν. 3613/ Την υπ αριθμ. 183/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μετατροπής της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Κ.Κ.Π.Π.Ι. στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχεί ρηση Πρόνοιας Κερατσινίου ΔΗ.ΚΕ.ΠΡΟ.Κ. (απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με αριθμ. πρωτ. 07/ΔΤΑ/9508/ (ΦΕΚ 2038/ τ.β ). 3. Τη από βεβαίωση της οικονομικής υπη ρεσίας του Δήμου ότι έχουν προβλεφθεί ανάλογες πι στώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του μετα φερόμενου προσωπικού και συγκεκριμένα έχει προβλε φθεί ποσό ,00 για μισθοδοσία έτους 2008 και θα προβλεφθεί πόσο ,00 για τη μισθοδοσία έτους Την υπ αριθμ. 215/2008 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημο τικοί Παιδικοί Σταθμοί Κερατσινίου ότι έχει προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού του ποσό ,25 για μισθοδοσία των μεταφερομένων υπαλ λήλων το έτος 2008 και θα προβλεφθεί ποσό ,34 για το έτος Την υπ αριθμ. 129/2008 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κερατσινίου ότι έχει προβλεφθεί στους αντί στοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού του ποσό ,32 για μισθοδοσία των μεταφερομένων υπαλλήλων το έτος 2008 και θα προβλεφθεί ποσό ,18 για το έτος Τις διατάξεις του άρθ. 93 του ν. 3463/2006, απο φασίζουμε: α) Εγκρίνει την μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπι κού της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρόνοιας Κερατσινίου (ΔΗ.ΚΕ.ΠΡΟ.Κ.)» στο Δήμο Κερατσινίου και τα Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Κερατσινίου» και «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κερατσινίου». β) Εγκρίνει την σύσταση για το ανωτέρω προσωπικό προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο και τα παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ. αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτήν που κατείχαν στις επιχειρήσεις. α1) Για τη μεταφορά στο Δήμο των παρακάτω ερ γαζομένων με την αντίστοιχη για τον καθένα ειδικό τητα:

6 35440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΛΗΣΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΔΕ) ΑΡΓΥΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΕ) ΒΟΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΔΕ) ΔΟΥΖΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΔΕ) ΔΟΥΚΗ ΑΡΓΎΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (TE) ΙΣΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΠΕ) ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ(ΠΕ) ΚΑΡΠΑΚΗ ΚΛΕΙΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΔΕ) ΚΕΡΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ (ΠΕ) ΚΟΝΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΠΕ) ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΕ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΠΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ(ΠΕ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΘΥΡΩΡΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΕ) ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΔΕ) ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΔΕ) ΡΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΕ) ΣΜΠΡΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ) ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (TE) ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ) ΚΟΥΖΟΥΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΔΕ) ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚ. (ΥΕ) ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (TE) α2) Για την μεταφορά στο Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Κερατσινίου» των εργαζόμενων: Α/.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ (ΓΙΕ) ΚΩΣΤΑΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ (ΠΕ) ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ (ΠΕ) ΠΑΛΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ (ΠΕ) ΠΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ (ΠΕ) ΤΖΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ (ΠΕ) ΤΣΙΚΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ (ΔΕ) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ (ΠΕ) ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ (ΠΕ) ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΧΩΡ. (ΥΕ) ΠΡΙΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΧΩΡ. (ΥΕ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α3) Για τη μεταφορά στο Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κερατσινίου» των παρακάτω εργαζομένων: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ (TE) 1/7/ ΔΟΥΛΒΑΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ (ΥΕ) 27/6/ ΚΑΒΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ (ΥΕ) 1/7/ ΚΟΥΒΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ (ΔΕ) 31/12/ ΛΙΟΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ (ΥΕ) 3/2/ ΜΑΚΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (TE) 31/12/ ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ ΓΕΩΡΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (TE) 31/12/ ΜΠΟΠΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ (ΥΕ) 27/6/ ΧΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ (ΥΕ) 31/12/1999 Β1) Για τη σύσταση στο Δήμο είκοσι δύο (22) προ σωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως εξής: Δύο (2) θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων ΠΕ για την κατάταξη των υπαλλήλων Ίσσαρη Βασιλικής και Κοντού Νεκταρίας. Τρείς (3) θέσεις Ψυχολόγων ΠΕ για την κατάταξη των υπαλλήλων Κανάκη Αναστασίας, Κωνσταντινίδου Γεωργίας και Αμανατίδου Δέσποινας. Μία (1) θέση Λογοθεραπεύτριας ΠΕ για την κατάταξη της υπαλλήλου Κερίκογλου Βασιλείας. Μία (1) θέση Καθηγητή Φυσικής Αγωγής ΠΕ για την κατάταξη του υπαλλήλου Σμπράου Ευαγγέλου. Τρεις (3) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών TE για την κατάταξη των υπαλλήλων Δούκη Αργυρής, Ταμπουρατζή Ιωάννας και Κολιοπούλου Αικατερίνης. Επτά (7) θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων ΔΕ για την κατάταξη των υπαλλήλων Αλησαφάκη Ιωάννη, Βοργιά Μαρίας, Δουζίνα Θεοδώρας, Καρπάκη Κλειούς, Παπα θωμοπούλου Θεοδώρας, Παπανίκα Αθανασίου και Κου ζούπη Κυριακής. Τρεις (3) θέση Κλητήρων Θυρωρών Γενικών Κα θηκόντων ΥΕ για την κατάταξη των υπαλλήλων Αργύρη Πολυξένης, Κουβουτσάκη Πέτρου και Παπαδόπουλου Λαζάρου. Μία (1) θέση Εργάτη Γενικών Καθηκόντων ΥΕ για την κατάταξη του υπαλλήλου Χαϊκάλη Πέτρου. Μία (1) θέση Εργάτη Καθαριότητας ΥΕ για την κα τάταξη του υπαλλήλου Ρήγου Ιωάννη. β2) Για τη σύσταση στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Κερατσινίου» έντεκα (11) προσωρινών προσω ποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως εξής: Οκτώ (8) θέσεις Νηπιαγωγών ΠΕ για την κατάταξη των υπαλλήλων Κουρλιούρου Δήμητρας, Κωσταρίδη Νικολέττας, Μπούγα Βασιλικής, Παλαιοπούλου Ειρήνης, Πουρή Θεοδώρας, Τζίτζη Μαρίας, Χρυσοστομίδου Ελέ νης και Διαμαντή Μαρίας. Μία (1) θέση Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου ΔΕ για την κατάταξη της υπαλλήλου Τσικνάκου Δήμητρας. Δύο (2) θέσεις καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων ΥΕ για την κατάταξη των υπαλλήλων Καραταράκη Πηνε λόπης και Πρινάρη Βασιλικής. β3) Για τη σύσταση στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κερα τσινίου» εννέα (9) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως εξής: Μία (1) θέση Νοσηλεύτριας TE για την κατάταξη της υπαλλήλου Αρβανιτάκη Ειρήνης. Δύο (2) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών TE για την κατάταξη των υπαλλήλων Μακρή Ευτυχίας και Μπισκε τζή Γεωργίας. Μία (1) θέση Νοσηλεύτριας ΔΕ για την κατάταξη της υπαλλήλου Κούβαρη Κυριακής. Πέντε (5) θέσεις Οικογενειακών Βοηθών ΥΕ για την κατάταξη των υπαλλήλων Δούλβαρη Μυρσίνης, Καβού ρη Αντωνίας, Λιόση Αναστασίας, Μπογιάκη Σταυρούλας και Χουρσανίδου Σοφίας. Τα Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερα τσινίου» και «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κερατσινίου» εντέλλονται να συστήσουν τις παραπάνω θέσεις και να προχωρή σουν στην κατάταξη των υπαλλήλων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κερατσίνι, 26 Νοεμβρίου 2008 Ο Πρόεδρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ F ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (4) Στο ΦΕΚ 2357/τ.Β / που δημοσιεύθηκε η υπ/ αριθμ. 19/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 219/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου, γίνο νται οι εξής διορθώσεις: 1. Στην παράγραφο α1) του αποφατικού και στον Α/Α 17, από το εσφαλμένο: «ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» Στο ορθό: «ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ». 2. Στην ίδια παράγραφο και στον Α/Α 19: από το εσφαλμένο «ΒΡΑΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ» στο ορθό «ΒΡΑΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ». 3. Στην παράγραφο β1 ) του αποφατικού: από το εσφαλμένο «Σάντα Ελευθερίας» στο ορθό «Σαντά Ελευθερίας.» και από το εσφαλμένο «Δασκάλα Μιχαήλ.» στο ορθό «Δασκαλά Μιχαήλ». (Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αττικής)

8 35442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 376 8 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Π./οικ. 6339 Χωροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2239 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Εξόδων ορι σμένων Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 30 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22138 Συγκρότηση ειδικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 8 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.... 1 Ορισμός Ολοήμερων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 279 17 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1671 18 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση ωραρίου εργασίας του προσωπικού ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 8 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 84. Αναδιοργάνωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τε λωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 0 Μαρτίου 00 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.04 Σύσταση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της χώρας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ./470/4553 Κατανομή προσωπικού έτους 04 στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 412 12 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση τάξεων Γενικού Λυκείου.... 1 Συγχώνευση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα