Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007"

Transcript

1 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου, γλωσσολόγος, παρατηρήτρια της επιτροπής ΤΕ21«Αρχές Ορολογίας» Συνομιλητές: Κατερίνα Τοράκη, χημικός μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ και συντονίστρια της τεχνικής επιτροπής ΤΕ21 Κώστας Βαλεοντής, φυσικός-ηλεκτρονικός, εκπρόσωπος της ΕΛΕΤΟ και εισηγητής στην ΤΕ21 Γιάννης Σαριδάκης, χημικός μηχανικός, εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ στην ΤΕ21 Στέλλα Χατζημαρή, βιβλιοθηκονόμος, εκπρόσωπος της επιτροπής ΤΕ22 «Τεκμηρίωση» 1

2 Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 Κώστας Βαλεοντής 2

3 1 Από τη Διεθνή Σύσταση ISO/R 1087:1969 στα Διεθνή Πρότυπα ISO :2000 και ISO :2000 και από τη Διεθνή Σύσταση ISO/R 704:1969 στο Διεθνές Πρότυπο ISO 704:2000 3

4 Η ιστορία των Διεθνών Προτύπων ISO 1087 και ISO 704 αρχίζει από το Ηπρώτηέκδοσήτους, από την ISO/TC37, δεν είχε το στάτο Προτύπου αλλά Σύστασης: ISO/R 1087:1969 «Vocabulary of terminology» και ISO/R 704:1968 «Naming principles» Η πρώτη από αυτές τις συστάσεις όριζε όλες τις έννοιες της Ορολογίας, με τις περισσότερες από τις οποίες ήταν διατυπωμένη η δεύτερη, ενώ η δεύτερη περιείχε μια σειρά 31 αριθμημένων «Αρχών» που πρέπει να τηρούνται στην ονοματοδοσία. 4

5 Oι Aρχές αυτές δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 1, όπως αποδόθηκαν-προσαρμόστηκαν από την επιτροπή ΤΕ21 στα αντίστοιχα Σχέδια Ελληνικών Προτύπων: Σχέδιο ΕΛΟΤ 561:1982 και Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1982 (επεξεργασμένα από την ΤΕ21 από το 1981) και κωδικοποιήθηκαν-ερμηνεύθηκαν σε σχετική ερμηνευτική έκδοση το 1988 [5]. 5

6 Πίνακας 1 Οι 31 «αρχές» της ονοματοδοσίας Α/Α Αρχή ονοματοδοσίας 1. Επιλογή μεταξύ συγκρουόμενων αρχών: Πρέπει να γίνεται σοβαρή διερεύνηση. 2. Γλωσσική οικονομία: δεν χρειάζεται μεγαλύτερη ακρίβεια από όση απαιτεί η περίσταση. 3. Προσοχή στη φύση των εννοιών: Να μην ταυτίζονται οι έννοιες με τα αντικείμενα ούτε να συγχέονται με τους όρους. 4 Οριοθέτηση των εννοιών: Κάθε νέα έννοια πρέπει να οριοθετείται με. προσοχή ανάμεσα στις σχετιζόμενες με αυτήν ήδη γνωστές έννοιες που υπάγονται στο ίδιο σύστημα εννοιών. 5. Συγκεντρωτικοί πίνακες / διαγράμματα εννοιών: Ηαμοιβαία οριοθέτηση των εννοιών πρέπει να διευκρινίζεται με συστηματικό κατάλογο ή με το «δέντρο» του σχετικού συστήματος εννοιών.. 6 Ιεράρχηση ισοδύναμων χαρακτηριστικών: ενδογενή, εξωγενή (προορισμού, προέλευσης). 6

7 7. Ο ορισμός ως σημείο εκκίνησης: Η ονοματοδότηση μιας έννοιας ξεκινά πάντοτε από τον ορισμό της 8. Συμφωνία των ορισμών: ο ορισμός πρέπει να ειναι σύμφωνος με τους ορισμούς των συναφών εννοιών. 9 Οι όροι των ορισμών: Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται σε έναν ορισμό πρέπει να είναι γνωστοί (να αποδίδουν έννοιες που έχουν ήδη οριστεί). Να μην γίνεται αμοιβαία παραπομπή μεταξύ όρων 0. 1 Περιορισμοί στη χρήση ενός ορισμού: Πρέπει να αναφέρεται ρητά αν υπάρχουν Βαθμός ακρίβειας των ορισμών: Αυτός πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται το λεξιλόγιο Το πλησιέστερο γένος: Σε έναν εντατικό ορισμό, το γένος που χρησιμοποιείται για να οριστεί ένα είδος πρέπει να είναι το πλησιέστερο δυνατό που έχει ήδη οριστεί. 7

8 3. 1 Πληρότητα των εντατικών ορισμών: Από έναν εντατικό ορισμό δεν πρέπει να λείπουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οριζόμενης έννοιας Αξία των εκτατικών ορισμών: Απότηφύσητουςδενμπορούννα είναι εξαντλητικοί. Είναιόμωςχρήσιμοιπολλέςφορέςως συμπληρώματα των εντατικών ορισμών. Εικονογραφήματα: Συχνά δίνουν περισσότερη ακρίβεια ή σαφήνεια στους ορισμούς (εικόνες, σχήματα, διαγράμματα) Γλωσσική καταλληλότητα: Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε η μορφολογία των όρων να ταιριάζει στη αντίστοιχη γλώσσα (π.χ. να ακολουθούνται οι κανόνες σύνθεσης και παραγωγής) Συνοπτικότητα των όρων: Οι όροι πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο συνοπτικοί με την προϋπόθεση ότι παραμένουν κατανοητοί Συντετμημένοι όροι: Μπορούν να χρησιμοποιούνται συντετμημένοι όροι που σχηματίζονται με συντομογράφηση των συνθετικών μιας σύνθετης λέξης ή μιας φράσης. Μεταγραμματισμός: Για τον μεταγραμματισμό από ένα αλφάβητο σε άλλο πρέπει να χρησιμοποιούνται τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα (Για τα ελληνικά στο λατινικό αλφάβητο: ΕΛΟΤ 743). 8

9 Αντιστοιχία εσωτερικής μορφής και ορισμού: Η εσωτερική μορφή ενός σύνθετου ή ενός μεταφορικού όρου πρέπει να αντανακλά τα χαρακτηριστικά της οριζόμενης έννοιας ή τουλάχιστο να μην έρχεται σε αντίθεση με αυτά. Εσωτερική μορφή των σύνθετων όρων: Οι σύνθετοι όροι μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμοι με συνοπτικούς ορισμούς και πρέπει να ακολουθούν τις αρχές των ορισμών. Δυνατότητα σχηματισμού παραγώγων: Ο νέος όρος θα πρέπει να επιδιώκεται να επιτρέπει το σχηματισμό παραγώγων Κακή επιλογή συνθετικών: Πρέπει να αποφεύγονται σύνθετοι όροι, στους οποίους το προσδιορισμένο συνθετικό δεν υποδηλώνει γένος της έννοιας που αποδίδεται με τον σύνθετο όρο. Μεταφορικοί όροι: Είναι δυνατή η χρήση μεταφορικών όρων, με πρόσδοση νέας σημασίας σε κοινούς όρους ή σε όρους άλλου θεματικού πεδίου, με την προϋπόθεση ότι το πεδίο αυτό είναι αρκετά διαφορετικό. Διφορούμενοι όροι: Όροι με περισσότερες από μία παραπλήσιες σημασίες που απαντούν συχνά στο ίδιο πεδίο γνώσης πρέπει να αποφεύγονται. 9

10 Συνώνυμοι όροι: Τα συνώνυμα επιβαρύνουν τη μνήμη και δημιουργούν την εντύπωση ότι υπάρχουν περισσότερες από μία έννοιες. Στην επιστημονική γλώσσα προέχει η σαφήνεια από την γλαφυρότητα με τη χρήση συνωνύμων στο ίδιο κείμενο. Ελληνικοί και διεθνείς όροι ως συνώνυμα: Όταν υπάρχουν διεθνείς όροι καλό είναι να υιοθετούνται προσαρμοζόμενοι ανάλογα. (Οι διεθνείς όροι με ελληνική προέλευση (αντιδάνεια) πρέπει να εξετάζονται με προσοχή ώστε να μην προκαλούνται αλλοιώσεις και παραβιάσεις λόγω κακού σχηματισμού τους). Εμμονή στην καθιερωμένη χρήση: Όταν μια έννοια ή ένας όρος έχουν γίνει γενικά αποδεκτά, δεν πρέπει να αλλαχτούν χωρίς πειστικά επιχειρήματα και βάσιμη προσδοκία ότι η αλλαγή θα γίνει γενικά αποδεκτή. Αλλαγές σημασίας ενός όρου: πρέπει να αποφεύγεται η αλλαγή σημασίας ενός καθιερωμένου όρου για την ονοματοδότηση νέας έννοιας. Είναι προτιμότερο να εισάγονται νέοι όροι για τις νέες έννοιες. Συστηματική παρουσίαση των λεξιλογίων ορολογίας: Κατά γενικό κανόνα τα βασικά λεξιλόγια ορολογίας πρέπει να είναι συστηματικά. Κάθε αλφαβητικό λεξικό ή λεξιλόγιο πρέπει να βασίζεται, για τη σύνταξή του, σε ένα συστηματικό από το οποίο έχει προέλθει. Ρόλος των συμφραζομένων στη χρήση των όρων: Στη χρήση ενός όρου που αποδίδει έννοια γένους, τα συμφραζόμενα του όρου συχνά περιορίζουν τη σημασία του όρου σε έννοια είδους. 10

11 Ένας σύντομος σχολιασμός των «Αρχών» αυτών: α. Οι αρχές αυτές έχουν τον χαρακτήρα απαιτήσεων, συστάσεων ή και επισημάνσεων. β. Κάποια ζεύγη αρχών (π.χ. 2 η και 28 η, 17 η και 20 η, 17 η και 21 η ) έρχονται σε αντίθεση (συγκρούονται) μεταξύ τους και είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπερτερήσει η μία έναντι της άλλης (εφαρμογή της 1 ης Αρχής) γ. Εμπεριέχουν τις απαιτήσεις για το ορίζον (τον ορισμό) και το οριστέον (τον όρο) της κλασικής Λογικής, όπως για παράδειγμα και τους 4 κανόνες του καλού ορισμού [6] : 11

12 Πίνακας 2. Πώς καλύπτονται οι τέσσερις κανόνες του καλού ορισμού της κλασικής Λογικής από τις Αρχές Κανόνας Διατύπωση του Κανόνα Αρχή 1 ος Κανόνας Ο καλός ορισμός πρέπει να είναι σύντομος και σαφής. 2 ος Κανόνας Ο καλός ορισμός δεν ορίζει το άγνωστο με το άγνωστο, ούτε στη θέση του ορίζοντος μέλους δίνει μια απλώς διαφορετική διατύπωση του οριστέου. 17 η Αρχή 9 η Αρχή 3 ος Κανόνας Ο καλός ορισμός δεν είναι ποτέ κυκλικός, δεν ορίζει δηλαδή την έννοια Α με την έννοια Β και πάλι την έννοια Β με την έννοια Α. 9 η Αρχή 4 ος Κανόνας Τα δύο μέλη του καλού ορισμού (το οριστέον και το ορίζον) ως έννοιες πρέπει να έχουν ακριβώς το ίδιο πλάτος. 7 η και 10 η Αρχή (όχι ρητά, όμως) δ. Κάποια ζεύγη αρχών συγχέονται ή αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους (όπως η 2η και η 17η) 12

13 έκδοση του ISO 704, ως Διεθνούς Προτύπου: 1987 ISO 704:1987 Principles and Methods of terminology ενώ η έκδοση του ISO 1087, ως Διεθνούς Προτύπου: ISO 1087:1990 Terminology Vocabulary Τα Σχέδια ΕΛΟΤ 561:1982 και ΕΛΟΤ 402:1982 δεν εκδόθηκαν ποτέ ως πρότυπα Μετά την έκδοση όμως του ISO 704:1987 βάσει αυτού ητε21 εκπόνησε το νέο Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1993, Αρχές και μέθοδοι Ορολογίας. 13

14 Το πρότυπο ISO 704:1987 και το αντίστοιχό του Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1993, που έχουν πλέον διάρθρωση προτύπου, δεν αναφέρονται σε «αρχές», παρ όλο που αποτελούν τεχνική αναθεώρηση της Σύστασης ISO/R 704:1968 και περιέχουν μεγάλο μέρος του περιεχομένου της. Γενικά, δίνουν εικόνα βεβιασμένης, πρόχειρης και ελλιπούς σύνταξης έναντι της αρχικής Σύστασης. Συνοπτικά, η διάρθρωσή τους δίνεται στον Πίνακα 3: 14

15 Πίνακας 3 Διάρθρωση του ISO 704:1987 και του αντίστοιχου ΕΛΟΤ 402: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 2 Παραπομπές 3 Έννοιες 3.1 Έννοιες και αντικείμενα 3.2 Χαρακτηριστικά 3.3 Βάθος και πλάτος 3.4 Σχέσεις μεταξύ των εννοιών (ιεραρχικές σχέσεις, μη ιεραρχικές σχέσεις) 3.5 Συστήματα εννοιών 4 Ορισμοί 4.1 Γενικά 4.2 Τύποι ορισμών (εντατικοί ορισμοί, εκτατικοί ορισμοί) 4.3 Συμφωνία των ορισμών 4.4 Αρχές δημιουργίας ορισμών (χαρακτηριστικά που αντανακλώνται στον ορισμό, επάρκεια ένός ορισμού, συστηματική φύση ενός ορισμού, συνοπτικότητα ενός ορισμού, ελλιπείς ορισμοί, κυκλικοί ορισμοί, ταυτολογία, αρνητικοί ορισμοί) 4.5 Εικονογραφήματα 5 Όροι 5.1 Γενικά 5.2 Δομή και σχηματισμός των όρων (συνθετικά των όρων, μέθοδοι σχηματισμού όρων) 5.3 Συστήματα όρων 5.4 Αντιστοιχία μεταξύ όρου και έννοιας(ομωνυμία, πολυσημία, συνωνυμία, διαγλωσσική ισοδυναμία) 5.5 Απαιτήσεις για την επιλογή και το σχηματισμό όρων (γλωσσική ορθότητα όρου, ακρίβεια όρου, συνοπτικότητα όρου, παραγωγική ικανότητα των όρων, μονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ όρου και έννοιας) 5.6 Συντομογραφίες (κυρίως συντομογραφίες, αρκτικόλεξα, ακρώνυμα, αρχές σχηματισμού συντομευμένων μορφών όρων) 5.7 Μεταγραμματισμός και εκλατινισμός των όρων Παράρτημα Εξήγηση βασικών εννοιών (προσωρινό παράρτημα που ίσχυσε ως την έκδοση του ISO 1087:1990) 15

16 Η πορεία της διεθνούς τυποποίησης των αρχών της Ορολογίας συνεχίστηκε, άσχετα αν δεν την παρακολούθησε η ελληνική τυποποίηση, λόγω μακρόχρονης αδράνειας. Η 2 η έκδοση του ISO 704 έγινε το 2000 με τον τίτλο ISO 704:2000, Terminology work Principles and methods, ενώ αντί 2 ης έκδοσης του ISO 1087 εκδόθηκαν: το ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application και ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 2: Computer applications. 16

17 Πρώτη μέριμνα της ανασυγκροτημένης ΤΕ21 ήταν: η εκπόνηση των αντίστοιχων Ελληνικών Προτύπων ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 με προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα: ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application ΕΛΟΤ 561.1:2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 2: Computer applications ΕΛΟΤ 561.2:2007, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρμογές ISO 704:2000, Terminology work Principles and methods ΕΛΟΤ 402: η Έκδοση, Ορολογική εργασία Αρχές και μέθοδοι (Υπό επεξεργασία από την επιτροπή ΤΕ21 Θα εκδοθεί στις αρχές του 2008) 17

18 Τα πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ 561.2, που έχουν ήδη εκδοθεί, καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των όρων που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της Ορολογίας. Περιέχουν συνολικά (και τα δύο μαζί) 424 ελληνικούς όρουςμετουςαντίστοιχουςισοδύναμους424 αγγλικούς και 424 γαλλικούς όρους. Οι 212 από τους όρους αυτούς συνοδεύονται και από τους ορισμούς των αντίστοιχων εννοιών. Τρίγλωσσα γλωσσάρια των όρων αυτών πρόκειται να τοποθετηθούν στον ιστότοπο του ΤΕΕ και της ΕΛΕΤΟ. 18

19 Τα πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ 561.2, που έχουν ήδη εκδοθεί, καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των όρων που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της Ορολογίας. Περιέχουν συνολικά (και τα δύο μαζί) 424 ελληνικούς όρουςμετουςαντίστοιχουςισοδύναμους424 αγγλικούς και 424 γαλλικούς όρους. Οι 212 από τους όρους αυτούς συνοδεύονται και από τους ορισμούς των αντίστοιχων εννοιών. Τρίγλωσσα γλωσσάρια των όρων αυτών πρόκειται να τοποθετηθούν στον ιστότοπο του ΤΕΕ και της ΕΛΕΤΟ. 19

20 2 Σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου του ΕΛΟΤ και του ΕΛΟΤ Παραδείγματα εννοιοδιαγραμμάτων με ορισμένους βασικούς ελληνικούς όρους 20

21 Πίνακας 5 Διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 561.1:2006 (ISO ) Εισαγωγή 1 Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής 2 Τυποποιητικές Παραπομπές 3 Λεξιλόγιο 3.1 Γλώσσα και πραγματικότητα 3.2 Έννοιες 3.3 Ορισμοί 3.4 Κατασημάνσεις 3.5 Ορολογία 3.6 Επόψεις της ορολογικής εργασίας 3.7 Ορολογικά προϊόντα 3.8 Ορολογικά δεδομένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Πληροφοριακό) Εννοιοδιαγράμματα Α.1 Γραφικές παραστάσεις που χρησιμοποιούνται στα εννοιοδιαγράμματα Α.2-Α.9 Γλώσσα και πραγματικότητα, Έννοιες, Ορισμοί, Κατασημάνσεις, Ορολογία, Επόψεις της ορολογικής εργασίας, Ορολογικά προϊόντα, Ορολογικά δεδομένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ελληνο-αγγλο-γαλλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Αγγλο-ελληνο-γαλλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Γαλλο-ελληνο-αγγλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Κωδικαριθμικό ευρετήριο των όρων που ορίζονται στο Πρότυπο Βιβλιογραφία 21

22 Πίνακας 6 Διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 561.2:2007 (ISO ) Εισαγωγή 1 Αντικείμενο 2 Γενικές έννοιες 3 Οργάνωση δεδομένων 4 Φιλτράρισμα ορολογικών δεδομένων 5 Χαρακτήρες 6 Αποθήκευση δεδομένων 7 Άντληση πληροφοριών 8 Χειρισμός δεδομένων 9 Επικύρωση δεδομένων 10 Εργασίες 11 Συναφή πεδία εφαρμογής ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Πληροφοριακό) Εννοιοδιαγράμματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Ελληνο-αγγλο-γαλλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Αγγλο-ελληνο-γαλλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Γαλλο-ελληνο-αγγλικό ορολόγιο και ευρετήριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Κωδικαριθμικό ευρετήριο των όρων που ορίζονται στο Πρότυπο 22

23 Η εργασία της ΤΕ21 στην επεξεργασία των προτύπων αυτών έγινε ακριβώς με τον τρόπο που το ίδιο το πρότυπο ΕΛΟΤ περιγράφει για την ορολογική εργασία, δηλαδή συστηματικό. Όλες οι έννοιες του προτύπου που συνοδεύονται από ορισμό εντάχθηκαν σε συστήματα εννοιών σύμφωνα με τις μεταξύ τους σχέσεις. Δύο παραδείγματα τέτοιων συστημάτων δίνονται στις δύο επόμενες σελίδες. 23

24 Παράδειγμα εννοιοδιαγράμματος από το πρότυπο ΕΛΟΤ 561.1:2006 Α.5 Κατασημάνσεις κατασήμανση (μη λεκτική κατασήμανση) (λεκτική κατασήμανση) ατομική έννοια πλήρης μορφή, ανεπτυγμ. μορφή συντομομορφή, συντομευμένη μορφή όρος όνομα σύμμειγμα γενική έννοια απαρχαιωμένος όρος απλός όρος δάνειος όρος σύμπλοκος όρος προτιμώμενος όρος δεκτός όρος αδόκιμος όρος νεολογισμός διαβάθμιση ορολογικής αποδεκτότητας 24

25 Παράδειγμα εννοιοδιαγράμματος από το πρότυπο ΕΛΟΤ 561.2:2007 Α.2 Γενικές έννοιες (γνώση) (εργασία) (εργασία) πληροφορία (2.1) (εκτέλεση εργασίας) (εκτέλεση εργασίας) δεδομένα (2.2) επεξεργασία πληροφοριών (2.4) επεξεργασία δεδομενων (2.3) επεξεργασία γλώσσας (2.5) (αριθμητικές πράξεις) (λογικές πράξεις) ταξινόμηση (8.4) συγχώνευση (8.5) επεξεργασία κειμένου (11.2) κείμενο (2.6) σύνταξη κειμένου (11 3) ταξινόμηση συγχώνευση αποθήκευση άντληση (7.1) οπτική παρουσίαση (8 6) (εκτύπωση) 25

26 3 Σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου του ΕΛΟΤ 402 Έκδοση 2 Σύνοψη των βασικών αρχών για την ελληνική γλώσσα 26

27 Πίνακας 7 Διάρθρωση του προτύπου ΕΛΟΤ 402 Έκδοση 2 (ISO 704:2000) 0 Εισαγωγή 0.1 Επισκόπηση 0.2 Συμβάσεις και συμβολισμοί 1 Αντικείμενο 2 Τυποποιητικές Παραπομπές 3 Όροι και ορισμοί 4 Αντικείμενα 5 Έννοιες 5.1 Φύση των εννοιών για την Ορολογία 5.2 Ατομικές και γενικές έννοιες 5.3 Χαρακτηριστικά (Φύση των χαρακτηριστικών, Βάθος και πλάτος, Ουσιώδη και επουσιώδη 5.4 χαρακτηριστικά, Διακριτικά χαρακτηριστικά) Σχέσεις εννοιών (Τύποι σχέσεων εννοιών, Ιεραρχικές σχέσεις, Συσχετικές σχέσεις) 5.5 Συστήματα εννοιών (Φύση των συστημάτων εννοιών, Τύποι συστημάτων εννοιών) 5.6 Ανάπτυξη συστημάτων εννοιών 6 Ορισμοί 6.1 Φύση των ορισμών 6.2 Τύποι ορισμών (Εντατικοί ορισμοί, Εκτατικοί ορισμοί) 6.3 Γραφή των ορισμών (Αρχές για τη γραφή των ορισμών, Συστηματική φύση των ορισμών, 6.4 Λακωνικότητα των ορισμών, Θεματικό πεδίο, Αρχή της υποκατάστασης) Ελαττωματικοί ορισμοί (Κυκλικοί ορισμοί, Ελλιπείς ορισμοί, Αρνητικοί ορισμοί) 6.5 Σημειώσεις 6.6 Γραφικές παραστάσεις 27

28 7 Κατασημάνσεις 7.1 Τύποι κατασημάνσεων 7.2 Όροι (Σχέσεις όρων-εννοιών, Μονοσημία, Ομωνυμία, Συνωνυμία) 7.3 Σχηματισμός όρων Αρχές σχηματισμού όρων (Διαφάνεια, Συνέπεια, Γλωσσική καταλληλότητα, Γλωσσική οικονομία, Παραγωγικότητα και συνθετικότητα, Γλωσσική ορθότητα, Γλωσσική εντοπιότητα) 7.4 Ονόματα 7.5 Σύμβολα 8 Τυποποίηση των ορολογίων 8.1 Αποδοκιμοποίηση των όρων 8.2 Εναρμόνιση 8.3 Μεταγραμματισμός και μεταγραφή 9 Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Πληροφοριακό) Παραδείγματα μηχανισμών σχηματισμού ελληνικών όρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ελληνο-αγγλικό ορολόγιο και ευρετήριο 28

29 Το πρότυπο όπως και στην πρώτη έκδοσή του δεν αποκαλεί «αρχές» τις διάφορες «απαιτήσεις» (για τις έννοιες, για τους ορισμούς, για τις κατασημάνσεις κτλ.) εκτός από τις απαιτήσεις του κεφαλαίου «Σχηματισμός των όρων» που τις αποκαλεί αρχές σχηματισμού των όρων. Οι αρχές αυτές είναι επτά: διαφάνεια, συνέπεια, γλωσσική καταλληλότητα, γλωσσική οικονομία, παραγωγικότητα και συνθετικότητα, γλωσσική ορθότητα, γλωσσική εντοπιότητα. 29

30 Θα μπορούσαμε να αντιστοιχίσουμε μερικές από τις αρχές αυτές με κάποιες από εκείνες τις αρχικές «αρχές» της Σύστασης ISO/R 704:1969 (Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:1982) ως εξής: Πίνακας 8 Αρχή σχηματισμού των όρων (ISO 704:2000 ΕΛΟΤ η έκδοση) διαφάνεια Αρχή ονοματοδοσίας (ISO/R 704:1969) 20 η συνέπεια γλωσσική καταλληλότητα γλωσσική οικονομία παραγωγικότητα και συνθετικότητα γλωσσική ορθότητα 2 η και 17 η 22 η 16 η γλωσσική εντοπιότητα 30

31 Είναι χαρακτηριστικό ότι και στις δύο εκδόσεις του ISO 704 εγκαταλείφθηκαν κάποιες «Αρχές» οι οποίες δεν καλύφθηκαν με αντίστοιχες απαιτήσεις του προτύπου όπως π.χ. οι Αρχές 1 η, 6 η, 28 η κ.ά. Και η μεν 1 η Αρχή μπορεί να είναι αυτονόητη και να μην χρειάζεται, αλλά η 28 η όμως; Η καθιερωμένη χρήση έπαψε να παίζει σημαντικό ρόλο; Υπάρχουν και άλλες ελλείψεις του προτύπου που τις έχει επισημάνει η ΤΕ21. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες του καλού ορισμού της κλασικής Λογικής, αυτοί καλύπτονται, αντίστοιχα, από τις παραγράφους 6.3.3, 6.3.1, και του προτύπου. 31

32 Σημαντικό τμήμα του προτύπου θα είναι το Παράρτημα Α που θα περιέχει παραδείγματα μηχανισμών σχηματισμού ελληνικών όρων (το Παράρτημα Α της αγγλικής παραλλαγής του ISO 704 δίνει παραδείγματα για την αγγλική γλώσσα, ενώ το Παράρτημα Α της γαλλικής παραλλαγής δίνει παραδείγματα για τη γαλλική γλώσσα). 32

33 3 Ο βασικός ρόλος των προτύπων αυτών στην οροδοσία/ονοματοδοσία και η ανάγκη ευρείας διάδοσής τους 33

34 Είναιφανερόότι τα πρότυπα ΕΛΟΤ 561.1, ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ 402 αποτελούν σπουδαιότατο βοήθημα για τους ονοματοθέτες των θεματικών πεδίων και τα όργανα ορολογίας που ασχολούνται με την οροδοσία/ ονοματοδοσία των νέων εννοιών. Η διάδοση της εφαρμογής τους και περαιτέρω ερμηνεία τους αποτελεί επιδίωξη της ΕΛΕΤΟ, η οποία σχεδιάζει να διοργανώνει ειδικά σεμινάρια ορολογίας για το παραπάνω κοινό, αλλά και για κάθε άλλον ενδιαφερόμενο. 34

35 Το περιεχόμενο των Διεθνών Προτύπων ήδη έχει ενταχθεί, επί τρία συναπτά έτη, στο μάθημα «Αρχές Ορολογίας Ορογραφίας» του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνογλωσσία» και έχει αποτελέσει ύλη σεμιναρίων που διεξήχθησαν τον Μάιο-Ιούνιο 2006 (Ελληνική Μεταφραστική Υπηρεσία ΕΕ, ΓΕΣΥ, ΕΛΟΤ). Μικρή σύνοψη 50 βασικών σημείων από την ύλη των σεμιναρίων αυτών δίνεται στο δισέλιδο που συνοδεύει το εκτύπωμα του παρόντος και περιλαμβάνουν τους ορισμούς για τις βασικές έννοιες όπως: αντικείμενο, χαρακτηριστικό, έννοια, πλάτος, βάθος, ατομική έννοια, γενική έννοια,... 35

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01. 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.120 ΕΛΟΤ 1446 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας Project management guidelines for terminology standardization

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 2008-11- ICS: 01.020; 01.040.01 ΕΛΟΤ 402 Έκδοση 2η ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ορολογική εργασία Αρχές και μέθοδοι Terminology work Principles and methods Κλάση τιμολόγησης:

Διαβάστε περισσότερα

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α. Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.) Νομικά κείμενα: Κείμενα που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χημική ορολογία, τυποποίηση και η συμβολή του ΕΛΟΤ και της Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ21

Χημική ορολογία, τυποποίηση και η συμβολή του ΕΛΟΤ και της Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ21 Χημική ορολογία, τυποποίηση και η συμβολή του ΕΛΟΤ και της Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ21 Κατερίνα Τοράκη, Γιάννης Σαριδάκης ΕΛΟΤ ΤΕ21 «Ορολογία Γλωσσικοί πόροι» toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ixs@elot.gr 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης

Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης ΕΕΦ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Εκδήλωση Οι προσωκρατικοί Φυσικοί Φιλόσοφοι Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010 Πολυχώρος «Τεχνόπολις» Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης Κ. Βαλεοντής Φυσικός-ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr 1 Τυποποίηση ένα διαφανές πλαίσιο συμφωνίας και καθορισμού κανόνων προαιρετικής εφαρμογής για μια κοινότητα (από τα κύρια ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ E Λ Ε Τ Ο L E 5 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 13-15 Οκτωβρίου 2005 Αφιερωμένο στον Κύπριο ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη Βασίλης Μιχαηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και μέθοδοι ορολογικών εργασιών και προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης

Αρχές και μέθοδοι ορολογικών εργασιών και προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 Ακαδημία Αθηνών Αρχές και μέθοδοι ορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τοµέας Νέων Ελληνικών. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 Εξεταστέα Ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τοµέας Νέων Ελληνικών. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 Εξεταστέα Ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τοµέας Νέων Ελληνικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 Εξεταστέα Ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας 12 Στην εξεταστέα ύλη του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ' τάξης Ηµερησίου Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) Σύνταξη: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ Παρουσίαση: Τζάνος Ορφανός, Γενικός Γραμματέας E E Λ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι

Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Ορολογία και ειδική μετάφραση Τιτίκα Δημητρούλια Τομέας Μετάφρασης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση:

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Συνέδριο «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων» Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 2 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και μέθοδοι ορολογικών εργασιών και προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης

Αρχές και μέθοδοι ορολογικών εργασιών και προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, Ακαδημία Αθηνών Αρχές και μέθοδοι ορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικοί οργανισµοί

Πολιτιστικοί οργανισµοί Οι Πολιτιστικοί Οργανισµοί στο ιαδίκτυο Αρχές σχεδιασµού πολιτιστικών δικτυακών τόπων Σοφία Καραγιωργούδη Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, MSc. Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη Πολιτιστικοί οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel Βασικές λειτουργίες του Excel... 21

Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel Βασικές λειτουργίες του Excel... 21 Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel...3 1.1 Τι νέο υπάρχει στο Excel 2016...4 1.1.1 Νέες λειτουργίες του Excel 2016...4 1.2 Διάφοροι τρόποι εκκίνησης του Excel...6 1.3 Εξοικείωση με το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Εισαγωγή Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ίσως/ Παρατηρήσεις/σχόλια Ακαδημαϊκού λόγου. Υπάρ χουν αμφιβολί ες

Ίσως/ Παρατηρήσεις/σχόλια Ακαδημαϊκού λόγου. Υπάρ χουν αμφιβολί ες Χαρακτηριστικά ΝΑΙ Ο Ίσως/ Παρατηρήσεις/σχόλια Ακαδημαϊκού λόγου Τεκμηρίωση Κριτική αποτίμηση των πηγών (είναι οι πηγές έγκυρες και αξιόπιστες) Αναδεικνύονται τα νέα στοιχεία Υπάρχουν σύγχρονες (της τελευταίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Το στυλ γραφής. Σαφήνεια Επιστημονική ακρίβεια Λιτότητα Ελκυστικότητα Πληρότητα Περιεκτικότητα Αναγνωσιμότητα

Το στυλ γραφής. Σαφήνεια Επιστημονική ακρίβεια Λιτότητα Ελκυστικότητα Πληρότητα Περιεκτικότητα Αναγνωσιμότητα Το στυλ γραφής Το στυλ γραφής Είναι ο ιδιαίτερος εξατομικευμένος τρόπος με τον οποίο κάποιος οργανώνει το κείμενο και χρησιμοποιεί συντακτικά και σημασιολογικά τις λέξεις και τις εικόνες Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα από συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη εργαλείου κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της εξειδικευμένης μετάφρασης Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 14 η Γενική Συνέλευση 18 Ιουνίου 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ)

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 14 η Γενική Συνέλευση 18 Ιουνίου 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ) ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY E Λ Ε Τ Ο L ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ E (ΓΕΣΥ) Σύνταξη / Παρουσίαση: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ 14 η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα, αλγόριθμοι, ψευδοκώδικας

Προβλήματα, αλγόριθμοι, ψευδοκώδικας Προβλήματα, αλγόριθμοι, ψευδοκώδικας October 11, 2011 Στο μάθημα Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων θα ασχοληθούμε με ένα μέρος της διαδικασίας επίλυσης υπολογιστικών προβλημάτων. Συγκεκριμένα θα δούμε τι

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ίας νου ω αραγ ου π ς ν θεση ης κειµέ ν. κ θούν έ υ ς ο ω ψ η λ τ τ ι η ίλ ία έχε ακο εµά Περι θοδολογ α της περ πτυξη θ οτήτων ί ά ν ε M θοδολογ ατική αν απάνω ε η

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1 ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Η έννοια της συνάρτησης είναι θεμελιώδης στο λογισμό και διαπερνά όλους τους μαθηματικούς κλάδους. Για το φοιτητή είναι σημαντικό να κατανοήσει πλήρως αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Μια σύνοψη του Βιβλίου (ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ): Η πλειοψηφία θεωρεί πως η Νόηση είναι μια διεργασία που συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Με τις ερωτήσεις του τύπου αυτού καλείται ο εξεταζόμενος να επιλέξει την ορθή απάντηση από περιορισμένο αριθμό προτεινόμενων απαντήσεων ή να συσχετίσει μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ICS: ; Αξιολόγηση ορολογικών πόρων Γενικές έννοιες, αρχές και απαιτήσεις

ICS: ; Αξιολόγηση ορολογικών πόρων Γενικές έννοιες, αρχές και απαιτήσεις 2014-07-07 ICS: 01.020; 01.040.01 ΕΛΟΤ 1445 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Αξιολόγηση ορολογικών πόρων Γενικές έννοιες, αρχές και απαιτήσεις Assessment of terminological resources General concepts,

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Διονύσης Γιαννίμπας Ορολόγος Μεταφραστής Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων είναι ο πρώτος θησαυρός γενικού περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 2: Τα στάδια της μετάφρασης Οι ρόλοι του μεταφραστή Ελπίδα Λουπάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εύρος θέματος Τίτλος και περίληψη Εισαγωγή Βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) Σύνταξη: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ Παρουσίαση: Τζάνος Ορφανός, Γενικός Γραμματέας E E Λ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης http://www.emst.gr/ Μουσείο protocol@emst.culture.gr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Μέσω κανόνων Πλεονεκτήματα: κέρδος χρόνου, δυνατότητα επαναλήψεων, εκμετάλλευση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, λιγότερη διδακτική προετοιμασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 4: Ανάλυση Απαιτήσεων Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Αναπαράσταση Πληροφορίας Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Δεδομένα και πληροφορία Δεδομένα είναι ένα σύνολο διακριτών στοιχείων σχετικά με ένα συμβάν ή μια διαδικασία χωρίς κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Συνέδριο «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων» Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT ΕΛΕΤΟ 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun Noun στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 2382-1:1993 της βασικής ορολογίας πληροφορικής και τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι. Σαριδάκης, Ν. Τσαλκάνη, Ε. Λαμπή, Ε. Καραγιώργη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003-2004 Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος Μάθηµα: Συνταγµατικό ίκαιο ΘΕΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης, ο εκπαιδευτικός πρέπει να καταστήσει τα παιδιά αυτόνομα στην παραγωγή κειμένων κάθε είδους, τα οποία θα εμπεριέχουν τα βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE)

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE) Α ν ά π τ υ ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς Υ π ο δ ο μ ή ς γ ι α τ ι ς Α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι σ τ ή μ ε ς Δ Υ Α Σ MIS 4 4 1 2 4 5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 2.8 ΙΤΕ 3 Λογισμικό σύστημα για

Διαβάστε περισσότερα

AM3 Επεξεργασία Κειμένου Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM3 Επεξεργασία Κειμένου Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM3 Επεξεργασία Κειμένου Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 0 από 29 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση (6606)

Κείμενο Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση (6606) Κείμενο Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση (6606) Μέσα στην τάξη ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται από τις μεταξύ τους στάσεις και συμπεριφορές. Κάποιες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Μετά την προετοιμασία που κάναμε συγκεντρώνοντας και ταξινομώντας το υλικό καταλήγουμε στο σχεδιάγραμμα της μελέτης, που όπως είπαμε ταυτίζεται με τον πίνακα περιεχομένων. Το σχεδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κ15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 2: Δυαδικό Σύστημα / Αναπαραστάσεις

Κ15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 2: Δυαδικό Σύστημα / Αναπαραστάσεις Κ15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 2: Δυαδικό Σύστημα / Αναπαραστάσεις Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Περιεχόμενα 1 Δυαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής:

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής: Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Τα θέματα των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία

Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία του Ιωάννη Χ. Σαριδάκη, Χημικού Μηχανικού, υπευθύνου του τομέα Τυποποίησης του ΕΛΟΤ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.3.2003 COM(2003) 114 τελικό 2003/0050 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Tο ύφος........ γραφής! Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) Σύνταξη: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ Παρουσίαση: Τζάνος Ορφανός, Γενικός Γραμματέας E E Λ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (1-3 Νοεμβρίου 2007) Απολογιστική επισκόπηση με 15 ερωτήσεις 1

6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (1-3 Νοεμβρίου 2007) Απολογιστική επισκόπηση με 15 ερωτήσεις 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Πρέδρος της ΕΛΕΤΟ και της Οργανωτικής Επιτροπής του 6 ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2007 E Λ Ε Τ Ο L E 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Μια σύνοψη του Βιβλίου (ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ): Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η Νόηση είναι μια διεργασία που συμβαίνει στο ανθρώπινο εγκέφαλο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γενικές έννοιες Ποιότητα: ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών εκπληρώνει τις απαιτήσεις. Απαίτηση: ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται ρητώς, συνάγεται ως συμπέρασμα ή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» Αναλυτικές οδηγίες για τους συγγραφείς

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» Αναλυτικές οδηγίες για τους συγγραφείς ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» Αναλυτικές οδηγίες για τους συγγραφείς ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Το περιοδικό «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά» είναι η επίσημη επιστημονική έκδοση του Παγκύπριου Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εγχειρίδιο για την ενημέρωση του κόμβου «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» μέσω του http://odysseusbo.culture.gr/ Αικ. Χαμπούρη Ιωαννίδου ΜΑ ΜSc, Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Ε Ρ Γ Α

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Ε Ρ Γ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Ε Ρ Γ Α Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αυτό το συνέδριο του ΤΕΕ για τα Δημόσια Έργα λαμβάνει χώρα σε μία κρίσιμη περίοδο. Η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνικές παρουσιάσεων

Εισαγωγή στις τεχνικές παρουσιάσεων Εισαγωγή στις τεχνικές παρουσιάσεων Νίκος Μαµάσης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2003 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ( ΟΜΗ, ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Χηµική ορολογία, τυποποίηση και η συµβολή της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21

Χηµική ορολογία, τυποποίηση και η συµβολή της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 Χηµική ορολογία, τυποποίηση και η συµβολή της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 Κατερίνα Τοράκη 1 Εισαγωγή σύντοµη αναφορά στο παρελθόν Ο Φράνσις Μπέικον στο «Νέον Όργανον ή Οδηγίες για την ερµηνεία της φύσης», γραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Φραγκουδάκη. (1987). Γλώσσα και ιδεολογία, Αθήνα: Οδυσσέας (διασκευή). Γλώσσα και ηλικιωμένοι

Α. Φραγκουδάκη. (1987). Γλώσσα και ιδεολογία, Αθήνα: Οδυσσέας (διασκευή). Γλώσσα και ηλικιωμένοι Κείμενο 1 Η γλώσσα των νέων (10696) Οι νέοι έχουν πάντοτε την τάση να διαφοροποιούνται με το ντύσιμο, την αισθητική του σώματος, τη συμπεριφορά και τη γλώσσα. Η λεγόμενη «γλώσσα των νέων» αποτελεί κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τετάρτη 5-12/11/2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. Παράσταση και οργάνωση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα