Περίγραμμα Εισηγήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίγραμμα Εισηγήσεων"

Transcript

1 Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Διαχείριση υπαιθρίων δραστηριοτήτων Κωδικός Μαθήματος: 747 Διάλεξη 1 Η έννοια και το περιεχόμενο της 1. Προσδιορισμός του αντικειμένου της υπαίθριας, στην αγορά του ελεύθερου χρόνου. Outdoor Recreation, 2. Ορισμός δραστηριοτήτων, υπηρεσιών, προγραμμάτων, εκδηλώσεων και περιοχών που αποτελούν την υπαίθρια αναψυχή. Outdoor Activities, Adventure tourism. 3. Ανάλυση της ελληνικής πραγματικότητας. 4. Επαγγελματική σχέση του καθηγητού ΦΑ με την αντίστοιχη αγορά. Βιβλιογραφία: 1. John J. Pigram & John M. Jenkins (1999). Outdoor Recreation Management. Routledge, Taylor & Francis Group, London & N.Y. 2. Rocklynn, H., Culp (1998). Adolescent Girls and Outdoor Recreation: A Case Study Examining Constraints and Effective Programming. Journal of Leisure Research, Vol 30, No 3, pp Waber Karin (2001). Outdoor Adventure Tourism, A Review of Research Approaches. Annals of Tourism Research, Vol. 28, No 2, pp Διάλεξη 2 1. Ιστορική εξέλιξη του μάνατζμεντ ως επιστήμη. 2. Η έννοια του μάνατζμεντ της 3. Προσόντα κα δεξιότητες ενός μάνατζερ στην αγορά της 4. Εφαρμογή των αρχών του μάνατζμεντ σε περιοχές της υπαίθριας Μάνατζμεντ και «Υπαίθρια Αναψυχή» Βιβλιογραφία: 1. Tim Goodhead (1996).Coastal Recreation Management.E & FN SPON, London 2. Michael, A., Schuett (1997). State Park Director s Perceptions of Mountain Biking. Environmental Vol 21, No 2, pp Rudy, M., Schuster (2001). Rock Climbers Attitudes Toward Management of Climbing and the Use of Bolts. Environmental Management Vol. 28, No 3, pp Outdoor Recreation Principles of Coastal Countryside Management. Διάλεξη 3 1

2 Συμμετοχή σε 1. Θεωρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες Leisure προγράμματα 2. Λόγοι συμμετοχής, οφέλη και εμπόδια στην συμμετοχή participation 3. Ζήτηση και προσφορά προγραμμάτων υπαίθριας theories Motivation 4. Φορείς που εμπλέκονται και παρέχουν υπηρεσίες και προγράμματα Leisure provision 5. Διαφορές και ομοιότητες μεταξύ συμμετέχοντα και πελάτη. Βιβλιογραφία: 1. George Torkildsen (1998).Leisure and Recreation Management. E & FN SPON, London 2. Haywood, et al (1990). Understanding Leisure. Stanley Thornes Ltd, Cheltenham, UK 3. Icek Ajzen, & B. L. Driver (1991). Prediction of Leisure Participation from Behavioral, Normative, and Control Beliefs: An Application of the theory of Planned Behavior. Leisure Sciences, Vol. 13, pp Konstantinos Alexandris & Bob Carrol (1997). Motives for Recreational Sport Participation in Greece: Implications for Planning and Provision of Sport Services. European Physical Education Review, Vol.3, No2 pp Διάλεξη 4 Προγραμματισμό 1. Προγραμματισμός και στρατηγικός προγραμματισμός Recreation ς και οργάνωση 2. Όραμα κα αντικειμενικοί στόχοι planning, Leisure 3. Τεχνικές προγραμματισμού planning, 4. Οργάνωση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων υπαίθριας Organizing, Scheduling. Βιβλιογραφία: 1. Peter Bromley (1994). Countryside Recreation, E& FN Spon, London. 2. Jim Daly (2000). Recreation and Sport Planning and Design, Human Kinetics, USA 3. Γιάννης Δ. Αυθίνος (1998). Άθληση Άθληση Κινητική Αναψυχή, Οργανωτική Διάσταση. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τ.Ε.Φ.Α.Α. 4. Lynn Crowe & Paul Reid (1998). The increasing commercialization of countryside recreation facilities: the case of Scottish mountain bothies. Managing Leisure 3, Paul H., Gobster (2002). Managing Urban Parks for a Racially and Ethnically Diverse Clientele. Leisure Sciences, 24: Διάλεξη 5 Καθοδήγηση και 1. Η διαδικασία της καθοδήγησης. Leadership in ομαδική εργασία σε Υπαίθριες 2. Το διαφορετικό στυλ καθοδήγησης ανάλογα με το διαμορφούμενο περιβάλλον και συνθήκες. outdoors Outdoor pursuits, Δραστηριότητες. 3. Η εκπαίδευση ενός ηγέτη. Διαφορές ηγέτη με μάνατζερ. Teamwork 4. Η φύση της ομαδικής εργασίας στις Υ.Δ.Α.. 5. Στάδια ωρίμανσης της ομάδος. Εφαρμογές στις Υ.Δ.Α. Βιβλιογραφία: 1. Phyllis Ford, Jim Blanchard (1993). Leadership and Administration of Outdoor Pursuits. Venture Publishing, 2

3 2. Simon Priest & Michael A. Gass (1997). Effective leadership in Adventure Programming. Human Kinetics, 3. Dennis B. Propst & Rena A. Koesler (1998). Bandura Goes Outdoors: Role of Self Efficacy in the Outdoor Leadership Development Process. Leisure Sciences, 20: Διάλεξη 6 Η επίδραση της 1. Κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος. Care of the 2. Φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος. environment, στο 3. Η ανθρώπινη ανησυχία για το περιβάλλον. Outdoor Sports and Περιβάλλον. 4. Συγκρούσεις χρηστών του ιδίου φυσικού περιβάλλοντος. the environment. Βιβλιογραφία: 1. Phyllis Ford, Jim Blanchard (1993). Leadership and Administration of Outdoor Pursuits. Venture Publishing, 2. Peter Bromley (1994). Countryside Recreation, A handbook for managers. E & FN SPON, London 3. Joy Standeven & Paul De Knop (1999). Sport Tourism. Human Kinetics, USA 4. Irmeli E. Palmberg & Jari Kuru (2000). Outdoor Activities as a Basis for Environmental Responsibility. The Journal of Environmental Education, Vol. 31, No 4, pp Papageorgiou K. (1999). A management planning framework based on ecological, perceptual and economic carrying capacity: The case study of Vikos Aoos National Park, Creece. Journal of Environmental Management Διάλεξη 7 «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής σε υπαίθριο 1. Ανάλυση του τμήματος της που ονομάζεται «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής σε υπαίθριο χώρο» (Outdoor Development Management). Outdoor Development χώρο». Βιωματική 2. Η βιωματική μάθηση, έννοια, μηχανισμός και σημασία για την υπαίθρια αναψυχή. Experiential learning μάθηση. 3. Εφαρμογές στην διεθνή και ελληνική αγορά. Βιβλιογραφία: 1. Simon Priest & Michael A. Gass (1997). Effective leadership in Adventure Programming. Human Kinetics, 2. Μ. Ζαβλανός (1999). Οργανωτική συμπεριφορά. Εκδόσεις «Έλλην», Περιστέρι, Αθήνα. 3. Veronica Burke, (1998).The great outdoors and management development: a framework for analyzing the learning and transfer of management skills, Managing Leisure 3, Mazany P., (1995). Evaluating the effectiveness of an outdoor workshop for team building in an MBA program. Journal of Management Development,Vol14,No3 Διάλεξη 8 Ποιότητα στις 1. Διαφορές μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών. Quality, Υπηρεσίες της 2. Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, πλεονεκτήματα Service quality, 3

4 μειονεκτήματα. 3. Μέτρηση της ποιότητος σε δράσεις υπαίθριας. 4. Η πορεία προς ποιοτικά προϊόντα και ο έλεγχος του προσωπικού. 5. Εφαρμογή του συστήματος ελέγχου ολικής ποιότητας υπηρεσιών σε οργανισμούς. Total Quality Management. Βιβλιογραφία: 1. Packianathan Chelladurai (1999). Human Resource Management in Sport and Recreation. Human Kinetics, USA 2. Leigh Robinson (2002). Is quality management appropriate for public leisure services? Managing Leisure 7, Κουθούρης Χ., (2000). «Εκτίμηση της ποιότητος των προσφερόμενων υπηρεσιών σε προγράμματα ενεργητικών διακοπών». Άθληση και Κοινωνία, Τεύχος Christine Williams (1998). The state of quality management in six leisure related research sites. The TQM Magazine, Vol 10, No 2, pp Διάλεξη 9 Η ευχαρίστηση 1. Η έννοια της εμπειρίας της υπαίθριας. Recreation του πελάτη από 2. Ευχαρίστηση του πελάτη παράγοντες ευχαρίστησης Satisfaction, εμπειρίες 3. Σχέση ευχαρίστησης και ποιότητας. Quality &. 4. Συμπεριφορά καταναλωτών εκδηλώσεων υπαίθριας. Satisfaction, Consumer 5. Επανάληψη συμμετοχής σε μελλοντικά προγράμματα. Behavior, Reparticipation. Βιβλιογραφία: 1. Packianathan Chelladurai (1999). Human Resource Management in Sport and Recreation. Human Kinetics, USA. 2. Konstantinos Alexandris & Euaggelia Palialia (1999). Measuring customer satisfaction in fitness centers in Greece: an exploratory study. Managing Leisure 4, Nicholas Theodorakis et all (2001). Relationship between measures of service quality and satisfaction of spectators in professional sports. Managing Service Quality, Vol 11, No 6, pp Steven A. Whisman & Steven J. Hollenhorst (1998). A Path Model of Whitewater Boating Satisfaction of the Cheat River of West Virginia. Environmental Management Vol 22, No 1, pp Διάλεξη 10 Μάνατζμεντ μεγάλων 1. Ποια χαρακτηρίζονται ως μεγάλα γεγονότα υπαίθριας. Event management, Major events. εκδηλώσεων 2. Φορείς που εμπλέκονται στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων. Risk Management. & Διαχείριση για 3. Προγραμματισμός και υλοποίηση εκδηλώσεων. την πρόληψη 4. Η έννοια της πρόληψης ατυχημάτων. ατυχημάτων 5. Το μοντέλο διαχείρισης επικίνδυνων καταστάσεων. Βιβλιογραφία: 1. George Torkildsen, (1999). Leisure and Recreation Management. Fourth Edition, E & FN Spon, Taylor & 4

5 Francis Group, London, UK. 2. Simon Priest & Michael A. Gass (1997). Effective leadership in Adventure Programming. Human Kinetics, 3. Alan W. Ewert (1994). Playing the Edge, Motivation and Risk Taking in a High Attitude Wilderness like Environment. Environment and Behavior, Vol. 26 No 1, pp Michael A. Kanters et all (1996). The status of risk management practices and liability litigation in Ontario municipal recreation and parks departments. Managing Leisure 1, Διάλεξη 11 Στρατηγικές 1. Αποστολή του μάρκετινγκ. Τι είναι μείγμα μάρκετινγκ. Marketing mix. μάρκετινγκ στην 2. Τμηματοποίηση της αγοράς, Marketing plan. αγορά της 3. Επιλογή της αγοράς στόχου, Market share. 4. Τοποθέτηση του προϊόντος ή υπηρεσίας στον καταναλωτή. Group target. Positioning. 5. Κύκλος ζωής των προϊόντων. Augmented 6. Σχεδιασμός πλάνου μάρκετινγκ υπηρεσιών products. 1. David Jobber (1995). Principles and Practice of Marketing. Mc Graw Hill Company, London. 2. George Torkildsen, (1999). Leisure and Recreation Management. Fourth Edition, E & FN Spon, Taylor & Francis Group, London, UK 3. Mark E. Havitz (1994). Segmenting the Adult Fitness Market Using Involvement Profiles. Journal of Park and Recreation Administration, Vol. 12 No 3, pp Alf H. Walle (1997). PURSUING RISK OR INSIGHT, Marketing Adventures. Annals of Tourism Research, Vol. 24, No 2, pp Διάλεξη 12 «Αγωγή 1. Ποιο το περιεχόμενο της Αγωγής Υπαίθρου; Outdoor Education. Υπαίθρου» 2. Ποιοι οι στόχοι του αντικειμένου; Outdoor Adventure & Σχολικό 3. Πως σχετίζεται με το σχολικό πρόγραμμα; Programs. πρόγραμμα 4. Ποιες δεξιότητες των μαθητών καλλιεργεί; Adventure camps. 5. Σχέση και εκπαίδευση των καθηγητών Φ.Α. με το αντικείμενο της Αγωγής Υπαίθρου. Curriculum. Βιβλιογραφία: 1. Irmeli E. Palmberg & Jari Kuru (2000). Outdoor Activities as a Basis for Environmental Responsibility. The Journal of Enviromental Education, Vol. 31 No Glenda Hanna (1995). Wilderness Related Environmental Outcomes of Adventure and Ecology Education Programming. The Journal of Environmental Education, Vol 27, No 1, Gunilla Lindholm (1995). Schoolyards, The Significance of Place Properties to Outdoor Activities in Schools. Environment and Behavior, Vol 27, No 3, pp Cornell E. et all (2001). Adventure as a Stimulus for Cognitive Development. Journal of Environmental Psychology, 21,

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Οργάνωση προγραμμάτων Κωδικός Μαθήματος: 750 Διάλεξη 1 Η φύση των προγραμμάτων και οι αντίστοιχοι στόχοι τους 1. Καθορισμός του περιεχομένου των προγραμμάτων, η

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αθλητικός τουρισμός Κωδικός Μαθήματος: 746 Διάλεξη 1 Αθλητισμός αναψυχής 1. Γιατί υπάρχει; 2. Τι είναι ο αθλητισμός αναψυχής 3. Ποιοι ασχολούνται; 4. Είδη αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής

Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής Ο Αθανάσιος Κουστέλιος είναι Καθηγητής Οργάνωσης - Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διετέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση ενός Προγράµµατος Αγωγής Υπαίθρου σε Ατοµικές & Οµαδικές εξιότητες Συµµετεχόντων Μαθητών/τριών

Η Επίδραση ενός Προγράµµατος Αγωγής Υπαίθρου σε Ατοµικές & Οµαδικές εξιότητες Συµµετεχόντων Μαθητών/τριών Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(2), 34-49 ιοίκησης Αθλητισµού Η Επίδραση ενός Προγράµµατος Αγωγής Υπαίθρου σε Ατοµικές & Οµαδικές εξιότητες Συµµετεχόντων Μαθητών/τριών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Άθλησης και Ψυχαγωγίας σε Ξενοδοχεία ιακοπών

Εκτίµηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Άθλησης και Ψυχαγωγίας σε Ξενοδοχεία ιακοπών Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 8 18 ηµοσιεύτηκε: 30 Ιανουαρίου 2003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), 8 18 Released: January

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011

τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011 Ερευνητική Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), 1-9 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Κουστέλιος

Αθανάσιος Κουστέλιος Αθανάσιος Κουστέλιος Είδος Αριθμός Βιβλία 2 Κεφάλαια σε βιβλία 4 Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών Ενταγμένα σε 88 Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων (Π.Χ. SPORTDISCUS) Άρθρα σε Περιοδικά μη Ενταγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες στη Συµµέτοχη στην Υπαίθρια ραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδροµίας Υφαντίδου Γεωργία, Νάκης Νικόλαος, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(2), 23-40 ιοίκησης Αθλητισµού Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Αγλαΐα Ζαφειρούδη &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΥΘΙΝΟΣ Τακτικός Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΥΘΙΝΟΣ Τακτικός Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΥΘΙΝΟΣ Τακτικός Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΣΠΟΥΔΕΣ 1993 Διδακτορικό (Ph.D.) Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Ειδικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 319 328 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 319-328 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχίο - 1990 Ειδίκευση: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών

Πτυχίο - 1990 Ειδίκευση: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: (231)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2006 Ονομασία Τόπος Προσφερόμενα Διπλώματα Τμήματα/ Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Αθλητισµού (ΕλλΕ Α) www.elleda.gr ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: Αυθίνος, Ι., Γαργαλιάνος,., Νάσσης, Π.

8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Αθλητισµού (ΕλλΕ Α) www.elleda.gr ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: Αυθίνος, Ι., Γαργαλιάνος,., Νάσσης, Π. 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Αθλητισµού (ΕλλΕ Α) www.elleda.gr ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιµέλεια: Αυθίνος, Ι., Γαργαλιάνος,., Νάσσης, Π. Αθήνα 14-16 εκεµβρίου 2007 Ξενοδοχείο Classical Acropol Αθήνα, 14-16

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ Το «Εργαστήριο Οργάνωσης - ιοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής», (ΦΕΚ 355/18-03- 2005) [Sport & Recreation Management Laboratory], του Τμήματος Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 52 ΒΟΛΟΣ Τ.Κ 38222 e-mail: abarlas@pe.uth.gr C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ Προσωπικές πληροφορίες Ημερομηνία γέννησης: 19/2/1980 Τόπος γέννησης: ΚΟΖΑΝΗ Τόπος κατοικίας: ΒΟΛΟΣ Σπουδές [ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμμετοχή στη χιονοδρομία αναψυχής. Διαφορές λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών και συχνότητας συμμετοχής

Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμμετοχή στη χιονοδρομία αναψυχής. Διαφορές λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών και συχνότητας συμμετοχής Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής 4(2), 2-21 Διοίκησης Αθλητισμού Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμμετοχή στη χιονοδρομία αναψυχής. Διαφορές λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών και συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 15-25 Διοίκησης Αθλητισμού Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Αχιλλέας Μπάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 16 30 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 16 30 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic-Journal Sport & Recreation Management 2013 Volume 10 (1), 16-30 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

& », 2010, 7, (2),3-18 *, **

& », 2010, 7, (2),3-18  *, ** Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής Επιστηµονικό Περιοδικό «ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», 2010,7,(2),3-18 ιερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών µεταξύ φιλάθλων Επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 44 57 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 44 57 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic-Journal Sport & Recreation Management 2013 Volume 10 (1), 44-57 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού &

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γραμματικόπουλου Βασιλείου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γραμματικόπουλου Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γραμματικόπουλου Βασιλείου Ιούνιος 2014 Όνομα Επίθετο Θέση Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Ιστοσελίδα e- mail Βασίλης Γραμματικόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου

Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου 1 Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου Ο Γιάννης Θεοδωράκης είναι καθηγητής Αθλητικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διετέλεσε μεταξύ των άλλων αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2008-2012), μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Κινητική Αναψυχή, Τουρισµός και Animation: Το Εργασιακό Μοντέλο των Animateurs σε Ελληνικά Ξενοδοχεία (ANIMA.WO.MO.) Παπαγεωργίου Παρασκευή 1, Κώστα Γιώργος 2, Τζέτζης Γεώργιος 3 1 Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D., CC-AASP Βιογραφικό Σημείωμα Απρίλιος 2013

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D., CC-AASP Βιογραφικό Σημείωμα Απρίλιος 2013 Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D., CC-AASP Βιογραφικό Σημείωμα Απρίλιος 2013 Tηλ. +30.24310.47048, Φαξ +30.24310.47042 Email: schroni@pe.uth.gr Κατέχω εκτεταμένη, πολύπλευρη, υψηλού επιπέδου διεθνή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα: Δημήτριος Β. Νικολαΐδης 2010. d.nikolaidis@city.academic.gr nikolaidis.dimitri@gmail.com. Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Βιογραφικό Σημείωμα: Δημήτριος Β. Νικολαΐδης 2010. d.nikolaidis@city.academic.gr nikolaidis.dimitri@gmail.com. Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ Νικολαΐδης ΟΝΟΜΑ Δημήτριος ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19 Δεκεμβρίου 1965 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Γερμανία ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6945 99.99.19 E-MAIL d.nikolaidis@city.academic.gr nikolaidis.dimitri@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα